Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Familia

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micFamiliaSectiunea 1

Casatoria

1. Incheierea casatoriei

Legea aplicabila promisiunii de casatorie

Art.2594 - Conditiile cerute pentru incheierea promisiunii de casatorie, precum si efectele acesteia sunt carmuite de:

a) legea resedintei obisnuite a viitorilor soti de la data promisiunii de casatorie;

b) legea nationala comuna a viitorilor soti, in lipsa resedintei obisnuite;

c) legea romana, in lipsa legii nationale comune.

Legea aplicabila conditiilor de fond ale casatoriei

Art.2595 - (1) Conditiile de fond cerute pentru incheierea casatoriei sunt determinate de legea nationala a fiecaruia dintre viitorii soti la momentul celebrarii casatoriei.

(2) Daca una dintre legile straine astfel determinata prevede un impediment la casatorie care, potrivit dreptului roman, este incompatibil cu libertatea de a incheia o casatorie, acel impediment va fi inlaturat ca inaplicabil in cazul in care unul dintre viitorii soti este cetatean roman si casatoria se incheie pe teritoriul Romaniei.

Legea aplicabila formalitatilor casatoriei

Art.2596 - (1) Forma incheierii casatoriei este supusa legii statului pe teritoriul caruia se celebreaza.

(2)Casatoria unui cetatean roman aflat in strainatate poate fi incheiata in fata autoritatii locale de stat competente ori in fata agentului diplomatic sau functionarului consular fie al Romaniei, fie al statului celuilalt viitor sot.

(3) Casatoria care se incheie in fata agentului diplomatic sau functionarului consular al Romaniei este supusa conditiilor de forma ale legii romane.

Legea aplicabila nulitatii casatoriei

Art.2597 - (1) Legea care reglementeaza cerintele legale pentru incheierea casatoriei se aplica nulitatii casatoriei si efectelor acestei nulitati.

(2) Nulitatea unei casatorii incheiata in strainatate cu incalcarea conditiilor de forma poate fi admisa in Romania numai daca sanctiunea nulitatii este prevazuta si in legea romana.

Efectele casatoriei

Legea aplicabila efectelor generale ale casatoriei

Art.2598 (1) Efectele generale ale casatoriei sunt supuse legii resedintei obisnuite comune a sotilor, iar, in lipsa, legii cetateniei comune a sotilor. In lipsa cetateniei comune, se aplica legea statului pe teritoriul caruia casatoria a fost celebrata.

(2) Legea determinata potrivit alin.(1) se aplica  atat efectelor personale, cat si efectelor patrimoniale ale casatoriei pe care legea le reglementeaza si de la care sotii nu pot deroga indiferent de regimul matrimonial ales de ei.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin.(2), drepturile sotilor asupra locuintei familiei, precum si regimul unor acte juridice asupra acestei locuintei sunt supuse legii locului unde aceasta este situata.

Legea aplicabila regimului matrimonial

Art.2599 - (1) Legea aplicabila regimului matrimonial este legea aleasa de soti.

(2) Ei pot alege:

a) legea statului pe teritoriul caruia unul dintre ei isi are resedinta obisnuita la data alegerii;

b) legea statului a carui cetatenie o are oricare dintre ei la data alegerii;

c) legea statului unde isi stabilesc prima resedinta obisnuita comuna dupa celebrarea casatoriei.

Conventia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial

Art.2600 (1)Conventia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial se poate incheia fie inainte de celebrarea casatoriei, fie la momentul incheierii casatoriei, fie in timpul casatoriei.

(2) Conditiile de forma ale conventiei de alegere a legii aplicabile sunt cele prevazute fie de legea aplicabila regimului matrimonial, fie de legea locului unde aceasta se incheie. In toate cazurile, alegerea legii aplicabile trebuie sa fie expresa si constatata printr-un inscris semnat si datat de soti sau sa rezulte in mod neindoielnic din clauzele unei conventii matrimoniale. Atunci cand este aplicabila legea romana, trebuie respectate conditiile de forma prevazute pentru validitatea conventiei matrimoniale.

(3) Sotii pot alege oricand o alta lege aplicabila regimului matrimonial, cu respectarea conditiilor prevazute la alin.(2). Legea noua produce efecte numai pentru viitor, daca sotii nu au dispus altfel, si nu poate prejudicia, in nici un caz, drepturilor tertilor.

Determinarea obiectiva a legii aplicabile regimului matrimonial

Art.2601 Daca sotii nu au ales legea aplicabila, regimul lor matrimonial este supus legii aplicabile efectelor generale ale casatoriei.

Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial

Art.2602 (1) Legea aplicabila regimului matrimonial reglementeaza:

a) conditiile de validitate a conventiei privind alegerea legii aplicabile, cu exceptia capacitatii;

b) admisibilitatea si conditiile de validitate ale conventiei matrimoniale, cu exceptia capacitatii;

c) limitele alegerii regimului matrimonial;

d) posibilitatea schimbarii regimului matrimonial si efectele acestei schimbari;

e) compozitia patrimoniului fiecaruia dintre soti, drepturile sotilor asupra bunurilor, precum si regimul datoriilor sotilor;f) incetarea si lichidarea regimului matrimonial, precum si regulile privind imparteala bunurilor comune.

(2) Cu toate acestea, formarea loturilor, precum si atribuirea lor sunt supuse legii statului unde bunurile sunt situate la data impartelii.

Legea aplicabila conditiilor de forma ale conventiei matrimoniale

Art.2603 Conditiile de forma cerute pentru incheierea conventiei matrimoniale sunt cele prevazute de legea aplicabila regimului matrimonial sau cele prevazute de legea locului unde aceasta se incheie.

Ocrotirea tertilor

Art.2604 (1) Masurile de publicitate si opozabilitatea regimului matrimonial fata de terti sunt supuse legii aplicabile regimului matrimonial.

(2) Cu toate acestea, atunci cand la data nasterii raportului juridic dintre un sot si un tert, acestia aveau resedinta obisnuita pe teritoriul aceluiasi stat, este aplicabila legea acestui stat, afara de cazul in care:

a) au fost indeplinite conditiile de publicitate sau de inregistrare prevazute de legea aplicabila regimului matrimonial; sau

b) tertul cunostea, la data nasterii raportului juridic, regimul matrimonial sau l-a ignorat cu imprudenta din partea sa; ori

c) au fost respectate regulile de publicitate imobiliara prevazute de legea statului pe teritoriul caruia este situat imobilul.

Schimbarea resedintei obisnuite sau a cetateniei

Art.2605 - (1) Legea resedintei obisnuite comune sau legea cetateniei comune a sotilor continua sa reglementeze efectele casatoriei in cazul in care unul dintre ei isi schimba, dupa caz, resedinta obisnuita sau cetatenia.

(2) Daca ambii soti isi schimba resedinta obisnuita sau, dupa caz, cetatenia, legea comuna a noii resedinte obisnuite sau a noii cetatenii se aplica regimului matrimonial numai pentru viitor, daca sotii nu au convenit altfel, si, in niciun caz, nu poate prejudicia, drepturile tertilor.

(3) Cu toate acestea, daca sotii au ales legea aplicabila regimului matrimonial, ea ramane aceeasi, chiar daca sotii isi schimba resedinta obisnuita sau cetatenia.

3. Desfacerea casatoriei

Alegerea legii aplicabile divortului

Art.2606 Sotii pot alege de comun acord una dintre urmatoarele legi:

a) legea statului pe teritoriul caruia sotii au resedinta obisnuita comuna la data conventiei de alegere a legii aplicabile;

b) legea statului pe teritoriul caruia sotii au avut ultima resedinta obisnuita comuna, daca cel putin unul dintre ei mai locuieste acolo la data conventiei de alegere a legii aplicabile;

c) legea statului al carui cetatean este unul dintre soti;

d) legea statului pe teritoriul caruia sotii au locuit cel putin trei ani;

e) legea romana.

Data conventiei de alegere a legii aplicabile

Art.2607 (1)Conventia de alegere a legii aplicabile divortului se poate incheia sau modifica cel mai tarziu pana la data sesizarii autoritatii competente sa pronunte divortul.

(2) Cu toate acestea, instanta judecatoreasca poate sa ia act de acordul sotilor cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care partile sunt fost legal citate.

Forma conventiei de alegere a legii aplicabile

Art.2608 Conventia de alegere a legii aplicabile divortului trebuie incheiata in scris, semnata si datata de soti.

Legea aplicabila divortului

Art.2609 (1) In lipsa alegerii legii de catre soti, legea aplicabila divortului este:

a) legea statului pe teritoriul caruia sotii au resedinta obisnuita comuna la data introducerii cererii de divort;

b) in lipsa resedintei obisnuite comune, legea statului pe teritoriul caruia sotii au avut ultima resedinta obisnuita comuna, daca cel putin unul dintre soti mai are resedinta obisnuita pe teritoriul acestui stat la data introducerii cererii de divort;

c) in lipsa resedintei obisnuite comune a unuia dintre soti pe teritoriului statului unde sotii au avut ultima resedinta obisnuita comuna, legea cetateniei comune a sotilor la data introducerii cererii de divort;

d) in lipsa legii cetateniei comune a sotilor, legea ultimei cetatenii comune a sotilor, daca cel putin unul dintre ei are aceasta cetatenie la data introducerii cererii de divort;

e) legea romana, in toate celelalte cazuri.

(2) Daca legea straina, astfel determinata, nu permite divortul ori il admite in conditii deosebit de restrictive, se aplica legea romana, in cazul in care unul dintre soti este, la data cererii de divort, cetatean roman sau are resedinta obisnuita in Romania.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si in cazul in care divortul este carmuit de legea aleasa de soti.

Legea aplicabila separatiei de corp

Art.2610 Legea care carmuieste divortul se aplica in mod corespunzator si separatiei de corp.

Sectiunea a 2-a

Filiatia1. Filiatia copilului din casatorie

Legea aplicabila

Art.2611 (1) Filiatia copilului din casatorie se stabileste potrivit legii care, la data cand s-a nascut, carmuieste efectele generale ale casatoriei parintilor sai.

(2) Daca, inainte de nasterea copilului, casatoria parintilor a incetat sau a fost desfacuta, se aplica legea care, la data incetarii sau desfacerii, ii carmuia efectele.

(3) Legea aratata se aplica, de asemenea, tagaduirii paternitatii copilului nascut din casatorie, precum si dobandirii numelui de catre copil.

Legitimarea copilului

Art.2612 In cazul in care parintii sunt in drept sa procedeze la legitimarea prin casatorie subsecventa a copilului nascut anterior, conditiile cerute in acest scop sunt cele prevazute de legea care se aplica efectelor generale ale casatoriei.

2. Filiatia copilului din afara casatoriei

Legea aplicabila

Art.2613 (1) Filiatia copilului din afara casatoriei se stabileste potrivit legii nationale a copilului de la data nasterii. In cazul in care copilul, cetatean strain, are si o alta cetatenie straina, se aplica legea care ii este mai favorabila.

(2) Legea aratata in alin.(1) se aplica indeosebi recunoasterii filiatiei si efectelor ei, precum si contestarii recunoasterii filiatiei.

Raspunderea tatalui

Art.2614 Dreptul mamei de a cere tatalui copilului din afara casatoriei sa raspunda pentru cheltuielile din timpul sarcinii si pentru cele prilejuite de nasterea copilului este supus legii nationale a mamei.

3. Adoptia

Legea aplicabila conditiilor de fond

Art.2615 (1)Conditiile de fond cerute pentru incheierea adoptiei sunt stabilite de legea nationala a adoptatorului si a celui ce urmeaza sa fie adoptat. Acestia trebuie sa indeplineasca si conditiile care sunt obligatorii, pentru ambii, stabilite de fiecare dintre cele doua legi nationale aratate.

(2) Conditiile de fond cerute sotilor care adopta impreuna sunt cele stabilite de legea care carmuieste efectele generale ale casatoriei lor. Aceeasi lege se aplica si daca unul dintre soti adopta copilul celuilalt.

Legea aplicabila efectelor adoptiei

Art.2616 - Efectele adoptiei, precum si relatiile dintre adoptator si adoptat sunt carmuite de legea nationala a adoptatorului, iar in cazul adoptiei consimtite de soti este aplicabila legea care carmuieste efectele generale ale casatoriei. Aceeasi lege carmuieste si desfacerea adoptiei.

Legea aplicabila formei adoptiei

Art.2617 Forma adoptiei este supusa legii statului pe teritoriul caruia ea se incheie.

Legea aplicabila nulitatii adoptiei

Art.2618 - Nulitatea adoptiei este supusa, pentru conditiile de fond, legilor aplicabile conditiilor de fond, iar pentru nerespectarea conditiilor de forma, legii aplicabile formei adoptiei.

Sectiunea a 3-a

Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor

Legea aplicabila

Art.2619 Legea aplicabila se stabileste potrivit Conventiei asupra competentei, legii aplicabile, recunoasterii, executarii si cooperarii privind raspunderea parinteasca si masurile de protectie a copiilor, adoptata la Haga la 19 octombrie 1996, ratificata prin Legea nr.361/2007 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.895 din 28 decembrie 2007.

Sectiunea a 4-a

Obligatia de intretinere

Legea aplicabila

Art.2620 Legea aplicabila obligatiei de intretinere se determina potrivit reglementarilor dreptului comunitar.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1624
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved