Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Adoptia

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micAdoptia

Sectiunea 1

Dispozitii generaleNotiune

Art.468 - (1) Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului.

Principiile adoptiei

Art.469 Adoptia este supusa urmatoarelor principii:

a) principiul interesului superior al copilului;

b) principiul necesitatii de a asigura cresterea si educarea copilului intr-un mediu familial;

c) principiul continuitatii cresterii si educarii copilului, tinandu-se seama de originea sa etnica, lingvistica si culturala.

Adoptia internationala

Art.470 -Conditiile si procedura adoptiei internationale, ca si efectele acesteia asupra cetateniei copilului, se stabilesc prin lege speciala.

Procedura adoptiei

Art.471 - Adoptia se incuviinteaza de catre instanta tutelara. Procedura adoptiei este reglementata prin lege speciala.

Sectiunea 2

Conditiile de fond ale adoptiei

1. Persoanele care pot fi adoptate

Varsta adoptatului

Art.472 (1) Copilul poate fi adoptat pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu.

(2) Cu toate acestea, poate fi adoptata, in conditiile legii, si persoana care a dobandit capacitate deplina de exercitiu, daca a fost crescuta in timpul minoritatii de catre cel care doreste sa o adopte.

Adoptia fratilor

Art.473 Adoptia fratilor de catre persoane sau familii diferite se poate face numai daca acest lucru este in interesul lor superior.

Interzicerea adoptiei intre frati

Art.474 Adoptia intre frati este interzisa. 

Situatia sotilor

Art.475 - Adoptia a doi soti sau fosti soti de catre acelasi adoptator sau familie adoptatoare, precum si adoptia intre soti sau fosti soti sunt interzise.

2. Persoanele care pot adopta

Capacitatea si starea de sanatate

Art.476 Persoanele care nu au capacitate deplina de exercitiu, precum si cele cu boli psihice sau handicap mintal nu pot adopta.

Diferenta de varsta

Art.477 1) Adoptatorul trebuie sa fie cu 18 ani mai in varsta decat adoptatul.

(2) Pentru motive temeinice, instanta tutelara poate incuviinta adoptia chiar daca diferenta de varsta dintre adoptat si adoptator este mai mica decat 18 ani, dar nu mai putin de 15 ani.

Conditii morale si materiale

Art.478 - (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa indeplineasca garantiile morale si conditiile materiale necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului.

(2) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin.(1) se atesta de catre autoritatile competente, potrivit legii speciale.

Adoptia simultana sau succesiva

Art.479 (1) Doua persoane nu pot adopta impreuna, nici simultan si nici succesiv, cu exceptia cazului in care sunt sot si sotie.

(2) Cu toate acestea, o noua adoptie poate fi incuviintata atunci cand:

a) adoptatorul sau sotii adoptatori au decedat; in acest caz, adoptia anterioara se considera desfacuta pe data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de incuviintare a noii adoptii;

b) adoptia anterioara a incetat din orice alt motiv.

3. Consimtamantul la adoptie

Persoanele care consimt la adoptieArt.480 - (1) Pentru incheierea unei adoptii este necesar consimtamantul urmatoarelor persoane:

a) parintii firesti ai adoptatului minor sau cel care exercita autoritatea parinteasca, daca parintii sunt necunoscuti, morti, declarati morti sau pusi sub interdictie judecatoreasca;

b) adoptatul care a implinit 10 ani;

c) adoptatorul sau, dupa caz, sotii din familia adoptatoare;

d) sotul celui care adopta, cu exceptia cazului in care este in imposibilitate de a-si manifesta vointa.

(2) Nu este valabil consimtamantul dat in considerarea promisiunii sau obtinerii efective a unor foloase, indiferent de natura acestora.

Situatii speciale privind consimtamantul parintilor

Art.481 (1) Daca unul dintre parintii firesti este necunoscut, mort, declarat mort, precum si daca se afla, din orice motiv, in imposibilitate de a-si manifesta vointa, consimtamantul celuilalt parinte este indestulator. Cand ambii parinti se afla intr-una din aceste situatii, adoptia se poate incheia fara consimtamantul lor.

(2) Parintele sau parintii decazuti din exercitiul drepturilor parintesti ori carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti pastreaza dreptul de a consimti la adoptia copilului. In aceste cazuri, consimtamantul celui care exercita autoritatea parinteasca este si el obligatoriu.

(3) Persoana casatorita care a adoptat un copil trebuie sa consimta la adoptia aceluiasi copil de catre sotul tau.

Libertatea consimtamantului parintilor

Art.482 - Parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, cel care exercita autoritatea parinteasca, trebuie sa consimta la adoptie in mod liber, neconditionat si numai dupa ce au fost informati in mod corespunzator asupra consecintelor adoptiei, in special asupra incetarii legaturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine.

Data si revocarea consimtamantului parintilor

Art.483 - (1) Consimtamantul la adoptie al parintilor firesti sau, dupa caz, al tutorelui poate fi dat numai dupa trecerea unui termen de 60 de zile de la data nasterii copilului.

(2) Consimtamantul dat in conditiile alin. (1) poate fi revocat in termen de 30 de zile de la data exprimarii lui.

Refuzul parintilor de a-si da consimtamantul

Art.484 In mod exceptional, instanta tutelara poate trece peste refuzul parintilor firesti sau al tutorelui de a consimti la adoptie, daca se dovedeste, cu orice mijloc de proba, ca acesta este abuziv si instanta apreciaza ca adoptia este in interesul copilului, tinand seama si de consimtamantul acestuia, dat in conditiile legii.

Conditiile exprimarii consimtamantului

Art.485 Conditiile in care isi exprima consimtamantul persoanele chemate sa consimta la adoptie sunt reglementate prin lege speciala.

Sectiunea a 3-a

Efectele adoptiei

Data adoptiei

Art.486 - Adoptia produce efecte de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care a fost incuviintata.

Efecte asupra rudeniei

Art.487 - (1) Prin adoptie se stabilesc filiatia intre adoptat si cel care adopta, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului.

(2) Raporturile de rudenie inceteaza intre adoptat si descendentii sai, pe de o parte, si parintii firesti si rudele acestora, pe de alta parte.

(3) Cand adoptator este sotul parintelui firesc sau adoptiv, legaturile de rudenie a adoptatului inceteaza numai in raport cu parintele firesc si rudele parintelui firesc care nu este casatorit cu adoptatorul.

Raporturile dintre adoptator si adoptat

Art.488 (1) Adoptatorul are fata de copilul adoptat drepturile si indatoririle parintelui fata de copilul sau firesc.

(2) In cazul in care cel care adopta este sotul parintelui firesc al adoptatului, drepturile si indatoririle parintesti se exercita de catre adoptator si parintele firesc casatorit cu acesta.

(3) Adoptatul are fata de adoptator drepturile si indatoririle pe care le are orice persoana fata de parintii sai firesti.

Decaderea adoptatorului din exercitiul drepturilor parintesti

Art.489 Daca adoptatorul este decazut din exercitiul drepturilor parintesti, instanta, tinand seama de interesul superior al copilului, poate fie sa redea parintilor firesti exercitiul drepturilor parintesti, fie sa hotarasca instituirea tutelei. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozitiile art.202 fiind aplicabile.

Numele adoptatuluiArt.490 (1) Copilul adoptat dobandeste prin adoptie numele de familie al celui care adopta.

(2) Daca adoptia se face de catre doi soti ori de catre sotul care adopta pe copilul celuilalt sot, iar sotii au nume comun, copilul adoptat poarta acest nume. In cazul in care sotii nu au nume de familie comun, ei sunt obligati sa declare instantei care incuviinteaza adoptia, numele pe care acesta urmeaza sa-l poarte. Daca sotii nu se inteleg, hotaraste instanta. Dispozitiile art.281 raman aplicabile.

(3) Pentru motive temeinice, instanta, incuviintand adoptia, la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare si cu consimtamantul copilului care a implinit 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat.

(4) In cazul adoptiei unei persoane casatorite, care poarta un nume comun cu celalalt sot, sotul adoptat poate lua numele adoptatorului, cu consimtamantul celuilalt sot, dat in fata instantei care incuviinteaza adoptia.

(5) Pe baza hotararii definitive de incuviintare a adoptiei, serviciul de stare civila competent intocmeste, in conditiile legii, un nou act de nastere al copilului, in care adoptatorii vor fi trecuti ca fiind parintii sai firesti. Vechiul act de nastere se pastreaza, mentionandu-se pe marginea acestuia intocmirea noului act.

Informatii cu privire la adoptie

Art.491 - Informatiile cu privire la adoptie sunt confidentiale. Modul in care adoptatul este informat cu privire la adoptie si la familia sa de origine, precum si regimul juridic general al informatiilor privind adoptia se stabilesc prin lege speciala.

Sectiunea a 4-a

Incetarea adoptiei

Incetarea adoptiei

Art.492 Adoptia inceteaza prin desfacere sau ca urmare a anularii ori a declararii nulitatii sale.

Desfacerea de drept a adoptiei

Art.493 - Adoptia este desfacuta de drept in cazul prevazut de art.479 alin.(2) lit.a).

Desfacerea adoptiei la cererea adoptatorului

Art.494 (1) Adoptia poate fi desfacuta la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare, daca adoptatul a atentat la viata lor sau a ascendentilor ori descendentilor lor, precum si atunci cand adoptatul s-a facut vinovat fata de adoptatori de fapte penale pedepsite cu o pedeapsa privativa de libertate de cel putin 2 ani.

(2) Daca adoptatorul a decedat ca urmare a faptelor adoptatului, adoptia poate fi desfacuta la cererea celor care ar fi venit la mostenire impreuna cu adoptatul sau in lipsa acestuia.

Desfacerea adoptiei la cererea adoptatului

Art.495 - Adoptia poate fi desfacuta la cererea adoptatului daca adoptatorul s-a facut vinovat fata de adoptat de faptele prevazute de art.494.

Anularea adoptiei

Art. - (1) Adoptia poate fi anulata la cererea oricarei persoane chemate sa consimta la incheierea ei si al carei consimtamant a fost viciat prin eroare asupra identitatii adoptatului, dol sau violenta.

(2) Actiunea poate fi formulata in termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau a dolului ori de la data incetarii violentei, dar nu mai tarziu de doi ani de la incheierea adoptiei.

Nulitatea absoluta a adoptiei

Art. - (1) Este nula adoptia fictiva, precum si cea incheiata cu incalcarea conditiilor de forma sau de fond, daca, in acest din urma caz, legea nu o sanctioneaza cu nulitatea relativa.

(2) Adoptia este fictiva daca a fost incheiata in alt scop decat cel al ocrotirii interesului superior al copilului.

(3) Actiunea in constatarea nulitatii adoptiei poate fi formulata de orice persoana interesata.

Mentinerea adoptiei

Art. Instanta poate respinge cererea privind nulitatea daca mentinerea adoptiei este in interesul celui adoptat. Acesta este intotdeauna ascultat, dispozitiile art.281 ramanand aplicabile.

Efectele incetarii adoptiei

Art.499 - (1) La incetarea adoptiei, parintii firesti ai copilului redobandesc drepturile si indatoririle parintesti, cu exceptia cazului cand instanta hotaraste ca este in interesul superior al copilului sa instituie tutela sau o alta masura de protectie a copilului, in conditiile legii.

(2) De asemenea, adoptatul redobandeste numele de familie si, dupa caz, prenumele avut inainte de incuviintarea adoptiei. Cu toate acestea, pentru motive temeinice, instanta poate incuviinta ca acesta sa pastreze numele dobandit prin adoptie.

(3) Adoptatul este intotdeauna ascultat, dispozitiile art. ramanand aplicabile.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1841
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved