Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Filiatia

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micFiliatiaSectiunea 1

Stabilirea filiatiei

1. Dispozitii generale

Modurile de stabilire a filiatiei

Art. 423 - (1) Filiatia fata de mama rezulta din faptul nasterii; ea se poate stabili si prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca.

(2) Filiatia fata de tatal din casatorie se stabileste prin efectul prezumtiei de paternitate.

(3) Filiatia fata de tatal din afara casatoriei se stabileste prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz.

Dovada filiatiei

Art. 424 (1) Filiatia se dovedeste prin actul de nastere intocmit in registrul de stare civila, precum si cu certificatul de nastere elibera pe baza acestuia.

(2) In cazul copilului din casatorie, dovada se face prin actul de nastere si prin actul de casatorie al parintilor, trecute in registrele de stare civila, precum si prin certificatele de stare civila corespunzatoare.

Posesia de stat

Art. 425 (1) Posesia de stat este starea de fapt care indica legaturile de filiatie si rudenie dintre copil si familia din care se pretinde ca face parte. Ea consta, in principal, in urmatoarele imprejurari:

a) o persoana se comporta fata de un copil ca fiind al sau, ingrijindu-se de cresterea si educarea sa, iar copilul se comporta fata de aceasta persoana ca fiind parintele sau;

b) copilul este recunoscut de catre familie, in societate si, cand este cazul, de catre autoritatile publice, ca fiind al persoanei despre care se pretinde ca este parintele sau;

c) copilul poarta numele persoanei despre care se pretinde ca este parintelui sau.

(2) Posesia de stat trebuie sa fie continua, pasnica, publica si neechivoca.

Posesia de stat conforma cu actul de nastere

Art. 426 (1) Nici o persoana nu poate reclama o alta filiatie fata de mama decat aceea ce rezulta din actul sau de nastere si posesia de stat conforma cu acesta.

(2) Nimeni nu poate contesta filiatia fata de mama a persoanei care are o posesie de stat conforma cu actul sau de nastere.

(3) Cu toate acestea, daca printr-o hotarare judecatoreasca s-a stabilit ca a avut loc o substituire de copil ori ca a fost inregistrata ca mama a unui copil o alta femeie decat aceea care l-a nascut, se poate face dovada adevaratei filiatii cu orice mijloc de proba.

Timpul legal al conceptiunii

Art.427 (1) Intervalul de timp cuprins intre a trei suta si a o suta optzecea zi dinaintea nasterii copilului este timpul legal al conceptiunii. El se calculeaza zi cu zi.

(2) Prin mijloace de proba stiintifice se poate face dovada conceptiunii copilului intr-o anumita perioada din intervalul de timp prevazut la alin.(1) sau chiar in afara acestui interval.

Ce se intelege prin copil

Art.428 Prin derogare de la dispozitiile art. 280 alin. (1), in prezentul capitol prin copil se intelege, dupa caz, si persoana majora a carei filiatie este cercetata.

2. Prezumtia de paternitate

Prezumtia de paternitate

Art.429 - (1) Copilul nascut sau conceput in timpul casatoriei are ca tata pe sotul mamei.

(2) Paternitatea poate fi tagaduita, daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului.

Conflicte de paternitate

Art.430 (1) In cazul copilului conceput in timpul unei casatorii, dar nascut in timpul altei casatorii a mamei sale, ulterioare, tatal copilului este considerat sotul mamei din casatoria in care el s-a nascut.

(2) Daca paternitatea stabilita potrivit alin.(1) este inlaturata prin hotarare judecatoreasca, tata al copilului este considerat sotul din casatoria in timpul careia a avut loc conceptia.

(3) In caz de bigamie, tatal copilului este considerat sotul din ultima casatorie a mamei, daca s-a nascut dupa incheierea ei. Daca aceasta paternitate este inlaturata prin hotarare judecatoreasca, tatal copilului este considerat sotul mamei din casatoria incheiata mai intai.

3. Recunoasterea copilului

Felurile recunoasterii

Art. 431 - (1) Daca nasterea nu a fost inregistrata in registrul de stare civila sau copilul a fost trecut in registrul de stare civila ca nascut din parinti necunoscuti, mama il poate recunoaste pe copil.

(2) Copilul conceput si nascut in afara casatoriei poate fi recunoscut de catre tatal sau.

(3) Dupa moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai daca a lasat descendenti firesti.

Formele recunoasterii

Art.432 - (1) Recunoasterea poate fi facuta prin declaratie la serviciul de stare civila, prin inscris autentic sau prin testament.

(2) Daca recunoasterea este facuta prin inscris autentic, o copie a acestuia este trimisa din oficiu serviciului de stare civila competent, pentru a se face mentiunea corespunzatoare in registrele de stare civila.

(3) Recunoasterea, chiar daca a fost facuta prin testament, este irevocabila.Recunoasterea de catre minorul necasatorit

Art.433 - Minorul necasatorit poate recunoaste singur pe copilul sau, daca are discernamant la momentul recunoasterii.

Nulitatea absoluta a recunoasterii

Art. 434 - Recunoasterea este lovita de nulitate absoluta daca:

a)        a fost recunoscut un copil a carui filiatie, stabilita potrivit legii, nu a fost inlaturata. Cu toate acestea, daca filiatia anterioara a fost inlaturata prin hotarare judecatoreasca, recunoasterea este valabila;

b)       a fost facuta dupa decesul copilului, iar acesta nu a lasat descendenti firesti;

c)        a fost facuta in alte forme decat cele prevazute de lege.

Nulitatea relativa a recunoasterii

Art.435 - (1) Recunoasterea poate fi anulata pentru eroare, dol sau violenta.

(2) Prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data incetarii violentei ori, dupa caz, a descoperirii erorii sau dolului.

Contestarea recunoasterii de filiatie

Art.436 (1) Recunoasterea care nu corespunde adevarului poate fi contestata oricand si de orice persoana interesata.

(2) Daca recunoasterea este contestata de celalalt parinte, de copilul recunoscut sau de descendentii acestuia, dovada filiatiei este in sarcina autorului recunoasterii sau a mostenitorilor sai.

4. Actiuni privind filiatia

I. Contestarea filiatiei

Actiunea in contestatia filiatiei

Art.437 (1) Orice persoana interesata poate contesta oricand, prin actiune in justitie, filiatia stabilita printr-un act de nastere ce nu este conform cu posesia de stat.

(2) In acest caz, filiatia se dovedeste prin certificatul medical constatator al nasterii, prin expertiza medico-legala de stabilire a filiatiei sau, in lipsa certificatului ori in cazul imposibilitatii efectuarii expertizei, prin orice mijloc de proba, inclusiv prin posesia de stat.

(3) Cu toate acestea, dovada filiatiei nu se face prin martori decat in cazul prevazut la art.426 alin.(3) sau atunci cand exista inscrisuri care fac demna de crezare actiunea formulata.

II. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama

Actiunea in stabilirea maternitatii

Art.438 In cazul in care, din orice motiv, dovada filiatiei fata de mama nu se poate face prin certificatul constatator al nasterii ori in cazul in care se contesta realitatea celor cuprinse in certificatul constatator al nasterii, filiatia fata de mama se poate stabili printr-o actiune in stabilirea maternitatii, in cadrul careia pot fi administrate orice mijloace de proba.

Regimul juridic al actiunii in stabilirea maternitatii

Art.439 - (1) Dreptul la actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama apartine copilului si se porneste, in numele acestuia, de catre reprezentantul sau legal.

(2) Actiunea poate sa fie pornita sau, dupa caz, continuata si de mostenitorii copilului, in conditiile legii.

(3)Actiunea poate fi introdusa si impotriva mostenitorilor pretinsei mame.

(4) Dreptul la actiune este imprescriptibil.

(5) Daca, insa, copilul a decedat inainte de a introduce actiunea, mostenitorii sai pot sa o introduca in termen de un an de la data decesului.

III. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei

Stabilirea paternitatii prin hotarare judecatoreasca

Art.440 - Daca tatal din afara casatoriei nu il recunoaste pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hotarare judecatoreasca.

Actiunea in stabilirea paternitatii

Art.441 - (1) Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei apartine copilului si se porneste in numele lui de catre mama, chiar daca este minora, sau de catre reprezentantul lui legal.

(2) Ea poate fi pornita sau, dupa caz, continuata si de mostenitorii copilului, in conditiile legii.

(3) Actiunea in stabilirea paternitatii poate fi pornita si impotriva mostenitorilor pretinsului tata.

Prezumtia filiatiei fata de pretinsul tata

Art.442 - (1) Paternitatea se prezuma daca se dovedeste ca pretinsul tata a convietuit cu mama copilului in perioada timpului legal al conceptiunii.

(2) Prezumtia este inlaturata daca pretinsul tata dovedeste ca este exclus ca el sa il fi conceput pe copil.

Termen de prescriptie

Art.443 - (1) Dreptul la actiunea in stabilirea paternitatii nu se prescrie in timpul vietii copilului.

(2) Dispozitiile art. 439 alin.(5) se aplica in mod corespunzator.

DespagubiriArt.444 - (1) Mama copilului poate cere pretinsului tata sa ii plateasca:

a)      cheltuielile nasterii si ale lehuziei;

b)      cheltuielile facute cu intretinerea ei timp de patru saptamani inainte de nastere si patru saptamani dupa nastere.

(2) Mama poate solicita aceste despagubiri chiar si atunci cand copilul s-a nascut mort sau a murit inainte de pronuntarea hotararii privind stabilirea paternitatii.

(3) Dreptul la actiune al mamei se prescrie in termen de trei ani de la nasterea copilului.

(4) Mama nu poate cere aceste despagubiri daca nu a formulat si actiune pentru stabilirea paternitatii.

(5) In afara cheltuielilor prevazute la alin.(1), mama si mostenitorii ei au dreptul la despagubiri pentru orice alte prejudicii, potrivit dreptului comun.

IV. Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie

Actiunea in tagada paternitatii

Art.445 (1) Actiunea in tagada paternitatii poate fi pornita de sotul mamei, de mama, precum si de copil; ea poate fi pornita sau, dupa caz, continuata si de mostenitorii acestora, in conditiile legii.

(2) Actiunea se introduce de catre sotul mamei impotriva copilului; cand acesta este decedat, actiunea se porneste impotriva mamei sale si, daca este cazul, a altor mostenitori ai sai.

(3) Daca sotul este pus sub interdictie, actiunea poate fi pornita de tutore, iar in lipsa, de un curator numit de instanta tutelara.

(4) Mama sau copilul introduce actiunea impotriva sotului; daca acesta este decedat, actiunea se porneste impotriva mostenitorilor lui.

Tagaduirea paternitatii de catre sotul mamei

Art.446 - (1) Sotul mamei poate introduce actiunea in tagaduirea paternitatii in termen de 3 ani, care curge fie de la data la care sotul a cunoscut ca este prezumat tata al copilului, fie de la o data ulterioara, cand a aflat ca prezumtia nu corespunde realitatii.

(2) Termenul nu curge impotriva sotului pus sub interdictie judecatoreasca si, chiar daca actiunea nu a fost pornita de tutore, ea poate fi introdusa de sot in termen de 3 ani de la data ridicarii interdictiei.

(3) Daca sotul a murit inainte de implinirea termenul aratat la alin. (1), fara a porni actiunea, aceasta poate fi pornita de catre mostenitori in termen de un an de la data decesului.

Tagaduirea paternitatii de catre mama

Art.447 (1) Actiunea in tagaduirea paternitatii poate fi pornita de catre mama in termen de 3 ani de la data nasterii copilului.

(2) Dispozitiile art. 445 alin.(3) si 446 alin.(2) si (3) se aplica in mod corespunzator.

Tagaduirea paternitatii de catre copil

Art.448 - (1) Actiunea in tagada paternitatii se porneste de copil, in timpul minoritatii sale, prin reprezentantul sau legal.

(2) Dreptul la actiune nu se prescrie in timpul vietii copilului.

(3) Dispozitiile art.439 alin.(5) si 445 alin.(3) se aplica in mod corespunzator.

Contestarea filiatiei fata de tatal din casatorie

Art.449 - Orice persoana poate cere, oricand, instantei sa constate ca nu sunt intrunite conditiile pentru ca prezumtia de paternitate sa se aplice unui copil inregistrat in actele de stare civila ca fiind nascut din casatorie.

V. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie

Situatia copilului neviabil

Art.450 Nici o actiune privind filiatia nu este primita in cazul unui copil care nu s-a nascut viabil.

Filiatia legal stabilita

Art.451 (1) Atata timp cat o legatura de filiatie legal stabilita n-a fost contestata in justitie, nu se poate stabili, pe nici o cale, o alta filiatie.

(2) Dispozitiile art.109 alin.(4) raman aplicabile.

Citarea parintilor si a copilului

Art.452 - Parintii si copilul vor fi citati in toate cauzele referitoare la filiatie, chiar si atunci cand nu au calitatea de reclamant sau de parat.

Inadmisibilitatea renuntarii

Art.453 - (1) In actiunile privitoare la filiatie nu se poate renunta la drept.

(2) De asemenea, cel care introduce o actiune privitoare la filiatie in numele unui copil sau interzis, precum si copilul minor care a introdus singur, potrivit legii, o astfel de actiune, nu pot renunta la judecarea ei.

Situatia copilului

Art.454 (1) Cand admite o actiune in stabilirea filiatiei, instanta face aplicarea art.467.

(2) Cand admite o actiune in contestarea filiatiei, instanta poate stabili, daca e cazul, modul in care copilul pastreaza legaturi personale cu acela care l-a crescut.

Actiunea formulata impotriva statului

Art.455 In cazul in care o actiune privitoare la filiatie poate fi pornita impotriva mostenitorilor, iar acestia nu exista ori au renuntat la mostenire, actiunea poate fi pornita impotriva statului. Mostenitorii renuntatori vor fi citati, daca sunt, pentru a-si valorifica eventualele drepturi.Efectele stabilirii filiatiei asupra unui proces penal

Art.456 In cazul infractiunilor a caror savarsire presupune existenta unui raport de filiatie care nu este legal stabilit, hotararea penala nu poate fi pronuntata inainte de ramanerea definitiva a hotararii civile pronuntata asupra raportului de filiatie.

Sectiunea a 2-a

Reproducerea umana asistata medical cu tert donator

Regimul filiatiei

Art.457 (1) Reproducerea umana asistata medical, cu tert donator, nu determina nici o legatura de filiatie intre copil si donator.

(2) In acest caz, nici o actiune in raspundere nu poate fi pornita impotriva donatorului.

Conditii

Art.458 (1) Parintii care, pentru a avea un copil, doresc sa recurga la reproducerea asistata medical cu tert donator trebuie sa isi dea consimtamantul in prealabil, in conditii care sa asigure deplina confidentialitate, in fata unui notar public care sa le explice, in mod expres, consecintele actului lor cu privire la filiatie.

(2) Consimtamantul ramane fara efect in cazul decesului, al formularii unei cereri de divort sau al despartirii in fapt, survenite anterior reproducerii umane asistate medical. El poate fi revocat oricand, in scris, inclusiv in fata medicului chemat sa asigure asistenta pentru reproducerea cu tert donator.

Contestarea filiatiei

Art.459 - (1) Nimeni nu poate contesta filiatia copilului pentru motive ce tin de reproducerea asistata medical si nici copilul astfel nascut nu poate contesta filiatia sa.

(2) Cu toate acestea, sotul mamei poate tagadui paternitatea copilului, in conditiile legii, daca nu a consimtit la reproducerea asistata medical realizata cu ajutorul unui tert donator.

(3) In cazul in care copilul nu a fost conceput in acest mod, dispozitiile privind tagaduirea paternitatii raman aplicabile.

Raspunderea tatalui

Art.460 Cel care, dupa ce a consimtit la reproducerea asistata medical cu tert donator, nu recunoaste copilul astfel nascut in afara casatoriei, raspunde fata de mama si fata de copil. In acest caz, paternitatea copilului este stabilita pe cale judecatoreasca in conditiile art.426 si 439.

Interzicerea unor conventii

Art.461 - Orice conventie avand drept scop procrearea sau purtarea sarcinii pentru alta persoana este lovita de nulitate absoluta.

Confidentialitatea informatiilor

Art.462 - (1) Orice informatii privind procrearea asistata medical sunt confidentiale.

(2) Cu toate acestea, in cazul in care, in lipsa unor astfel de informatii, exista riscul unui prejudiciu grav pentru sanatatea unei persoane astfel concepute sau a descendentilor acesteia, instanta poate autoriza transmiterea lor, in mod confidential, medicului sau autoritatilor competente.

(3) De asemenea, oricare din descendentii persoanei astfel concepute poate sa se prevaleze de acest drept, daca faptul de a fi privat de informatiile pe care le cere poate sa prejudicieze grav sanatatea sa ori pe cea a unei persoane care ii este apropiata.

Raporturile dintre tata si copil

Art.463 - Tatal are aceleasi drepturi si obligatii fata de copilul nascut prin reproducere asistata medical cu tert donator ca si fata de un copil nascut prin conceptiune naturala.

Reguli aplicabile

Art.464 - Reproducerea umana asistata medical cu tert donator, regimul sau juridic, asigurarea confidentialitatii informatiilor care tin de aceasta, precum si modul de transmitere a lor se stabilesc prin lege speciala.

Sectiunea a 3-a

Situatia legala a copilului

Egalitatea in drepturi a copiilor

Art.465 - Copilul din afara casatoriei a carui filiatie a fost stabilita potrivit legii are, fata de fiecare parinte si rudele acestuia, aceeasi situatie ca si aceea a unui copil din casatorie.

Numele copilului din casatorie

Art.466 - (1) Copilul din casatorie ia numele de familie comun al parintilor sai.

(2) Daca parintii nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. In acest caz numele copilului se stabileste prin acordul parintilor si se declara, odata cu nasterea copilului, la serviciul de stare civila.

3) In lipsa acordului parintilor, hotaraste instanta tutelara, care comunica de indata hotararea ramasa definitiva la serviciul de stare civila unde a fost inregistrata nasterea.

Numele copilului din afara casatoriei

Art.467 - (1) Copilul din afara casatoriei ia numele de familie al aceluia dintre parinti fata de care filiatia a fost mai intai stabilita.

(2) In cazul in care filiatia a fost stabilita ulterior si fata de celalalt parinte, copilul, prin acordul parintilor, poate lua numele de familie al parintelui fata de care si-a stabilit filiatia ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului se declara, de catre parinti, impreuna, la serviciul de stare civila la care a fost inregistrata nasterea. In lipsa acordului parintilor se aplica dispozitiile art.466 alin.(3).

(3) In cazul in care copilul si-a stabilit filiatia in acelasi timp fata de ambii parinti, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art.466 alin.(2) si (3).

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1455
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved