Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept

LEGEA PRIVIND DESFASURAREA IN SIGURANTA A ACTIVITATILOR NUCLEARE

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Actul juridic unilateral
Regulile administrarii
Dreptul de retentie
DREPTUL SINDICAL
Novatia
INFRACTIUNI IN LEGISLATIA MARITIMA ROMANA
Obligatiile
HOTARARE nr.984 din 25 august 2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor
INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA
Proprietatea comunaLEGEA PRIVIND DESFASURAREA IN SIGURANTA

A ACTIVITATILOR NUCLEARE

Legea 111/96 (modificata sicompletata in anul 1998, sub nr. 6/1998 si apoi in anul 2003 prin Legea 193)

Principalul obiectiv declarat al acestei legi il reprezinta:

“asigurarea desfasurarii in siguranta a activitatilor nucleare in scopuri exclusiv pasnice, astfel incat sa se indeplineasca conditiile de securitate nucleara, de protectie a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a propietatii, cu riscuri minime prevazute de reglementari si cu respectarea obligatiilor ce decurg din acordurile si conventiile la care Romania este parte.”

prevederile acestei legi se aplica urmatoarelor activitati si surse:

cercetarea, proiectarea, amplasarea, productia, constructia, montajul, punerea in functiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul si exportul obiectivelor si instalatiilor nucleare,

mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu,

producerea, furnizarea, inchirierea, transferul, manipularea, detinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporara sau definitiva, transportul, tranzitul, importul si exportul materialelor nucleare si radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deseurilor radioactive si al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante,

furnizarea si utilizarea aparaturii de control dozimetric al radiatiilor ionizante, a materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante, precum si a mijloacelor de conteinerizare sau de transport, special amenajate in acest scop,

producerea, furnizarea, inchirierea, transferul, detinerea, exportul si importul materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive,

detinerea, transferul, importul si exportul informatiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive,

realizarea produselor si serviciilor destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare

anexa nr. 2 a legii defineste clar si concis toate elementele precizate in cuprinsul legii (de ex. obiectiv nuclear, fabricare componente, materiale nucleare, materiale radioactive, etc)

Prin aceasta lege, CNCAN este abilitat sa autorizeze in prealabil, orice activitate desfasurata in domeniul nuclear si conform legii sunt necesare doua tipuri de autorizatii:

a.   Autorizatiile de securitate nucleara.

b.   Autorizatiile de AQ.

- Aceste autorizatii se elibereaza, conform legii, numai persoanelor juridice si la solicitarea acestora si numai daca fac dovada indubitabila a respectarii cerintelor legii pentru tipul de activitate preconizat.

Din punctul de vedere al securitatii nucleare, legea defineste urmatoarele tipuri de activitati supuse autorizarii prealabile:

1. Proiectare,  6. Functionare de proba,

2. Amplasare,  7. Functionare (comerciala) si intretinere,

3. Producere,  8. Reparare sau modificare,

4. Constructie-montaj (C+M), 9. Conservare,

5. Punere in functiune (PIF), 10. Dezafectare.

din punctul de vedere al autorizarii AQ, legea defineste fazele principale de realizare a obiectivului nuclear:

proiectarea,  4. punerea in functiune (PIF),

procurarea,  5. exploatarea,

constructii-montaj,  6. dezafectarea.

in timp, aceste faze se interpatrund/suprapun; de exemplu, pe durata fazei de constructie-montaj, se pot desfasura inca activitati de proiectare si procurare.

autorizatia AQ trebuie obligatoriu obtinuta de la CNCAN pentru urmatoarele activitati destinate obiectivelor nucleare

activitati de coordonare a obiectivului nuclear,

activitati de proiectare si cercetare,

activitati de procurare (produse si servicii),

activitati de fabricare si constructie,

activitati de “service”,

activitati de exploatare,

activitati de dezafectare,……autorizatiile se elibereaza temporar, pe perioade limitate de timp (maxim 2 ani); durata fiind precizata de CNCAN in autorizatia eliberata.

solicitantul trebuie sa depuna o documentatie (stabilita prin lege) prin care trebuie sa demonstreze ca indeplineste conditiile prevazute in lege

reglementarile CNCAN: continutul documentatiei pentru orice activitate;

titularul este obligat sa utilizeze in activitatile autorizate numai personal autorizat, posesor al unui “permis de exercitare”, valabil pentru aceste activitati

protectiv, CNCAN este abilitat sa retraga autorizatiile emise daca:

nu se respecta prevederile legii si ale reglementarilor specifice,

nu se respecta asigurarea calitatii activitatilor desfasurate,

nu se pastreaza evidenta stricta a materialelor nucleare si radioactive,

nu se respecta limitele si conditiile tehnice impuse prin autorizatie,

nu s-a dezvoltat un sistem de cerinte, regulamente si instructiuni care sa asigure desfasurarea activitatilor autorizate fara riscuri inacceptabile de orice natura,

nu a existat o limitare numai la activitatile pentru care a fost eliberata autorizatia.

Nota: aceste aspecte enumerate mai sus reprezinta, in esenta, principalele obligatii ale oricarui titular de autorizatie.

- Reprezentatii CNCAN controleaza solicitantii sau posesorii de autorizatie:

· in vederea eliberarii autorizatiei solicitate,

· in perioada de valabilitate, inopinant, pentru verificarea respectarii conditiilor,

· la solicitarea titularului de autorizatie, pentru consultari solicitate (eventual periodic),

· atunci cand se presupune ca ar putea exista instalatii, materiale de interes nuclear sau s-ar desfasura activitati nucleare.

- Reprezentantii CNCAN beneficiaza de urmatoarele prerogative:

dreptul de acces in oricare loc in care se desfasoara activitatea supusa controlului,

dreptul efectuarii masuratorilor si instalarii echipamentelor de supraveghere,

sa solicite prelevare si sa primeasca esantioane din materialele sau produsele supuse direct sau indirect controlului,

sa oblige persoana fizica sau juridica controlata sa asigure indeplinirea celor de mai sus,

sa aiba acces la toate informatiile tehnice si contractuale cu respectarea confidentialitatii,

sa oblige titularul sa mentina evidenta in forma ceruta a materialelor/informatiilor si sa transmita informatii, rapoarte si notificari in forma ceruta,

sa primeasca gratuit echipamentul de protectie necesar efectuarii inspectiei.

- Conf. legii, reprezentantul CNCAN are dreptul sa dispuna titularului de autorizatie sanctionarea disciplinara a personalului vinovat sau chiar sa aplice direct persoanelor care reprezinta titularul, sanctiunile contraventionale.

- Pentru titularii de autorizatii, care genereaza sau a generat deseuri radioactive, legea defineste o serie de obligatii specifice:

responsabilitatea gospodaririi deseurilor generate de propria activitate,

suportarea cheltuielilor aferente colectarii, manipularii, transportului, tratarii, conditionarii si depozitarii temporare sau definitive a acestor deseuri,

achitarea contributiei legale la constituirea “Fondului pentru gospodarirea deseurilor radioactive si dezafectare”,

elaborarea unui program de pregatire a dezafectarii si obtinerea aprobarii acestui program de catre CNCAN,

aplicarea intocmai a prevederilor specifice din prezenta lege in momentul oportunitatii declansarii activitatilor de dezafectare a obiectivului.

- Sunt formulate, de asemenea, o serie de cerinte specifice activitatii de minierit (minele de uraniu), activitate care se afla sub incidenta acestei legi.

Alte atributii ale CNCAN:

poate propune initierea unor proiecte de lege, de hotarari ale guvernului si elaboreaza reglementari proprii dar si reglementari comune cu alte autoritati competente, potrivit legii,

elaboreaza proceduri pentru urmarirea radioactivitatii mediului si asigura supravegherea permanenta a acesteia pe teritoriul national,

informeaza prompt autoritatea centrala pentru protectia mediului si Ministerul Apararii Nationale asupra oricarei cresteri semnificative a radioactivitatii mediului,

asigura informarea publicului prin publicatii oficiale, comunicate de presa sau, dupa caz, organizeaza audieri sau anchete.· legea reafirma autoritatea si responsabilitatea I.S.C.I.R. in privinta instalatiilor si componentelor sub presiune

· in alte doua articole ale legii sunt precizate responsabilitatile Ministerului Sanatatii in acest domeniu.

Ministerului Sanatatii ii mai revin urmatoarele atributii:

autorizarea centrelor medicale de tratament si diagnoza care utilizeaza surse de radiatii sau alte dispozitive generatoare de radiatii ionizante,

organizarea retelei de supraveghere a contaminarii cu materiale radioactive a produselor alimentare, pe intreg circuit alimentar, precum si a altor bunuri destinate folosirii de catre populatie,

organizarea sistemului epidemiologic de supraveghere a starii de sanatate a personalului expus profesional si a conditiilor de igiena in unitatile cu activitati nucleare,

informarea, ori de cate ori este necesar, a CNCAN si a altor ministere interesate asupra celor constatate in activitatea de supraveghere si colaborarea cu acestea pentru stabilirea masurilor comune care se impun.

In capitolul intitulat “Sanctiuni” legea 111/96 precizeaza faptul ca

“incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila, dupa caz”.

spectru larg de abateri:

contraventii,

infractiuni de gravitati diferite,

· legea prevede o mare diversitate de sanctiuni (amenzi contraventionale si detentii de la 3 luni pana la 25 de ani, sau chiar inchisoare pe viata).

Iata, de exemplu cateva fapte considerate drept contraventii:

folosirea unui personal fara calificarea ceruta de norme (neautorizat corespunzator),

absenta evidentei stricte a materialelor nucleare si radioactive utilizate in activitate,

neindeplinirea la termen a unor dispozitii date in scris si confirmate prin semnatura,

exercitarea de activitati nucleare fara permisul de exercitare corespunzator.

- Printre altele, legea considera drept infractiuni urmatoarele:

efectuarea fara autorizatie corespunzatoare a activitatilor reglementate, cum ar fi:

cercetarea, proiectarea, amplasarea, productia, constructia sau montajul instalatiilor/obiectivelor nucleare,

efectuarea neautorizata a unor activitati de punere in functiune, exploatare, modificare, dezafectare, import sau export de instalatii nucleare,

scoaterea din functiune, in totalitate sau partial, a echipamentelor de supraveghere si control instalate,

dezvoltarea, fabricarea, detinerea, importul, exportul, tranzitul sau detonarea armelor nucleare sau a oricaror dispozitive explozive nucleare.

· In anexele legii: organele legale pentru controlul activitatilor nucleare:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare,

Inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva ale Ministerului Sanatatii,

Inspectia de stat pentru protectia mediului din cadrul Autoritatii Centrale pentru Protectia Mediului,

Inspectia pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatilor de Ridicat (Ministerul Industriei si Comertului),

Comisia Centrala pentru Accident Nuclear si Caderi de Obiecte Cosmice (Ministerul Apararii Nationale),

Inspectoratul General al Politiei si Comandamentul Trupelor de Pompieri (Ministerul de Interne),

Inspectia de Stat pentru Protectia Muncii (Ministerul Muncii si Protectiei Sociale),

Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si de Interzicere a Armelor Chimice,

Directia Generala a Vamilor (Ministerul Finantelor)

Biroul Roman de Metrologie Legala.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1492
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site