Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Lege nr. 39/2003 din 21/01/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micLege nr. 39/2003

din 21/01/2003privind prevenirea si combaterea criminalitatii

organizate

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza masuri specifice de prevenire si combatere a criminalitatii

organizate la nivel national si international.

Art. 2. - In prezenta lege termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

a) grup infractional organizat - grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exista

pentru o perioada si actioneaza in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni grave,

pentru a obtine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material; nu constituie grup

infractional organizat grupul format ocazional in scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infractiuni

si care nu are continuitate sau o structura determinata ori roluri prestabilite pentru membrii sai in cadrul

grupului;

b) infractiune grava - infractiunea care face parte din una dintre urmatoarele categorii:

1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav;

2. lipsire de libertate in mod ilegal;

3. sclavie;

4. santaj;

5. infractiuni contra patrimoniului, care au produs consecinte deosebit de grave;

6. infractiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, materiilor explozive, materialelor

nucleare sau al altor materii radioactive;

7. falsificare de monede sau de alte valori;

8. divulgarea secretului economic, concurenta neloiala, nerespectarea dispozitiilor privind operatii de

import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri;

9. proxenetismul;

10. infractiuni privind jocurile de noroc;

11. infractiuni privind traficul de droguri sau precursori;

12. infractiuni privind traficul de persoane si infractiuni

in legatura cu traficul de persoane;

13. traficul de migranti;

14. spalarea banilor;

15. infractiuni de coruptie, infractiunile asimilate acestora, precum si infractiunile in legatura directa cu

infractiunile de coruptie;

16. contrabanda;

17. bancruta frauduloasa;

18. infractiuni savarsite prin intermediul sistemelor si retelelor informatice sau de comunicatii;

19. traficul de tesuturi sau organe umane;

20. orice alta infractiune pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii, al carei minim special este de cel

putin 5 ani;

c) infractiune cu caracter transnational - orice infractiune care, dupa caz:

1. este savarsita atat pe teritoriul unui stat, cat si in afara teritoriului acestuia;

2. este savarsita pe teritoriul unui stat, dar pregatirea, planificarea, conducerea sau controlul sau are loc,

in tot sau in parte, pe teritoriul altui stat;

3. este savarsita pe teritoriul unui stat de un grup infractional organizat care desfasoara activitati

infractionale in doua sau mai multe state;

4. este savarsita pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat;

d) informator - persoana care are cunostinta despre un grup infractional organizat si furnizeaza organelor

judiciare informatii sau date relevante pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea savarsirii unor

infractiuni grave de unul sau mai multi membri ai acestui grup.

CAPITOLUL II

Prevenirea criminalitatii organizate

Art. 3. - Autoritatile si institutiile publice, organizatiile neguvernamentale, precum si alti reprezentanti ai

societatii civile desfasoara, separat sau in cooperare, activitati sustinute de prevenire a criminalitatii

organizate.

Art. 4. - (1) Autoritatile si institutiile publice desfasoara activitatea de prevenire a criminalitatii organizate

in cadrul Grupului central de analiza si coordonare a activitatilor de prevenire a criminalitatii, care face parte

din Comitetul National de Prevenire a Criminalitatii, infiintat prin Hotararea Guvernului nr. 763/2001.

(2) Grupul central de analiza si coordonare a activitatilor de prevenire a criminalitatii ia masurile necesare

pentru elaborarea si actualizarea periodica a Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea

criminalitatii organizate, care va fi aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 5. - Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei si Ministerul Public efectueaza studii periodice in scopul

identificarii cauzelor care determina si a conditiilor care favorizeaza criminalitatea organizata si initiaza

campanii de informare privind acest fenomen.

Art. 6. - (1) Ministerul de Interne, prin structurile sale specializate, realizeaza si mentine in actualitate

baza de date privind criminalitatea organizata, monitorizeaza si evalueaza periodic acest fenomen, luand in

considerare atat categoriile de persoane care fac parte din grupurile infractionale organizate sau care au

legatura cu asemenea grupuri, cat si victimele criminalitatii organizate.

(2) Publicarea informatiilor statistice si a rapoartelor de evaluare se face anual de catre Inspectoratul

General al Politiei Romane, cu avizul ministrului de interne.

CAPITOLUL III

Infractiuni

Art. 7. - (1) Initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice

forma a unui astfel de grup se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Pedeapsa pentru faptele prevazute la alin. (1) nu poate fi mai mare decat sanctiunea prevazuta de

lege pentru infractiunea cea mai grava care intra in scopul grupului infractional organizat.

(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) au fost urmate de savarsirea unei infractiuni grave, se aplica

regulile de la concursul de infractiuni.

Art. 8. - Initierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui grup, in vederea

savarsirii de infractiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infractional organizat, se pedepseste,

dupa caz, potrivit art. 167 sau 323 din Codul penal.

Art. 9. - (1) Nu se pedepseste persoana care, savarsind una dintre faptele prevazute la art. 7 alin. (1),

denunta autoritatilor grupul infractional organizat mai inainte de a fi fost descoperit si de a se fi inceput

savarsirea infractiunii grave care intra in scopul acestui grup.

(2) Persoana care a savarsit una dintre faptele prevazute la art. 7 alin. (1) sau (3) si care, in cursul

urmaririi penale sau al judecatii, denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a unuia

sau mai multor membri ai unui grup infractional organizat beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor

pedepsei prevazute de lege.

Art. 10. - (1) Infractiunea de tainuire, prevazuta la art. 221 din Codul penal, daca bunul provine dintr-o

infractiune grava savarsita de unul sau mai multi membri ai unui grup infractional organizat, se pedepseste

cu inchisoare de la 3 la 10 ani, fara ca sanctiunea aplicata sa poata depasi pedeapsa prevazuta de lege

pentru infractiunea grava din care provine bunul tainuit.

(2) Tainuirea savarsita de sot sau de o ruda apropiata nu se pedepseste.

CAPITOLUL IV

Dispozitii procedurale

Art. 11. - Urmarirea penala pentru infractiunile prevazute la art. 7 se efectueaza in mod obligatoriu de

procuror si se judeca in prima instanta de tribunal.

Art. 12. - (1) Ministerul de Interne isi constituie structuri specializate pentru prevenirea si combaterea

criminalitatii organizate, urmand sa asigure cadrul organizatoric necesar, precum si pregatirea si

specializarea personalului in acest scop.

(2) In cadrul structurilor specializate prevazute la alin. (1) se pot constitui, in conditiile legii,

compartimente tehnice pentru desfasurarea activitatii de obtinere, prelucrare, verificare si stocare a

informatiilor din acest domeniu.

Art. 13. - (1) In cazul infractiunilor prevazute la art. 7 si 10 se aplica dispozitiile art. 118 din Codul penal

privind confiscarea bunurilor.

(2) Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca echivalentul lor in bani sau bunurile

dobandite in locul acestora.

(3) Veniturile sau alte beneficii materiale obtinute din bunurile prevazute la alin. (2) se confisca.

(4) Daca bunurile supuse confiscarii nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite in mod legal, se

confisca bunuri pana la concurenta valorii bunurilor supuse confiscarii.

(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si veniturilor sau altor beneficii materiale obtinute

din bunurile supuse confiscarii ce nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite in mod legal.

(6) Pentru a garanta aducerea la indeplinire a confiscarii bunurilor se pot lua masurile asiguratorii

prevazute de Codul de procedura penala.

Art. 14. - In cazul infractiunilor prevazute la art. 7, secretul bancar si cel profesional, cu exceptia secretului

profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorului, dupa inceperea urmaririi penale, si nici instantei

de judecata. Datele si informatiile se solicita, in scris, in cursul urmaririi penale de procuror, pe baza

autorizatiei motivate a procurorului anume desemnat de procurorul general al parchetului de pe langa

curtea de apel, iar in cursul judecatii, de catre instanta.

Art. 15. - (1) Cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunilor prevazute la art. 7, in scopul

strangerii de probe sau al identificarii faptuitorilor, procurorul poate dispune, pe o durata de cel mult 30 de

zile:

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;

b) punerea sub supraveghere a sistemelor de comunicatii;

c) punerea sub supraveghere sau accesul la sisteme informationale.

(2) Pentru motive temeinice masurile prevazute la alin. (1) pot fi prelungite de procuror prin ordonanta

motivata, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile.

(3) Dispozitiile art. 911-915 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator.

(4) In conditiile prevazute la alin. (1) procurorul poate dispune sa i se transmita inscrisuri, documente

bancare, financiare sau contabile.

Art. 16. - (1) Procurorul desemnat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de

Justitie poate autoriza, la solicitarea institutiilor sau a organelor legal abilitate, efectuarea de livrari

supravegheate, cu sau fara sustragerea sau substituirea totala ori partiala a bunurilor care fac obiectul

livrarii.

(2) Livrarea supravegheata este autorizata prin ordonanta motivata care trebuie sa cuprinda, pe langa

mentiunile prevazute la art. 203 din Codul de procedura penala, urmatoarele:

a) indiciile temeinice care justifica masura si motivele pentru care masura este necesara;

b) detalii cu privire la bunurile care fac obiectul livrarii supravegheate si, dupa caz, la bunurile care

urmeaza a fi sustrase ori substituite, precum si la bunurile care urmeaza a le inlocui pe acestea;

c) timpul si locul efectuarii livrarii sau, dupa caz, itinerarul ce urmeaza a fi parcurs in vederea efectuarii

livrarii, daca acestea sunt cunoscute;

d) datele de identificare a persoanelor autorizate sa supravegheze livrarea.

(3) Nu se poate autoriza efectuarea livrarilor supravegheate in cazul in care prin acestea s-ar pune in

pericol siguranta nationala, ordinea sau sanatatea publica.

Art. 17. - In cazul in care exista indicii temeinice ca s-a savarsit sau ca se pregateste savarsirea unei

infractiuni grave de catre unul sau mai multi membri ai unui grup infractional organizat, care nu poate fi

descoperita sau ai carei faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folositi, in vederea strangerii

datelor privind savarsirea infractiunii si identificarea faptuitorilor, politisti sub acoperire din cadrul structurilor

specializate ale Ministerului de Interne.

Art. 18. - (1) Autorizarea pentru folosirea politistilor sub acoperire se da de catre procurorul desemnat de

procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie sau, dupa caz, de procurorul

general al parchetului de pe langa curtea de apel, prin ordonanta motivata, care trebuie sa cuprinda, pe

langa mentiunile prevazute la art. 203 din Codul de procedura penala, urmatoarele:

a) indiciile temeinice care justifica masura si motivele pentru care masura este necesara;

b) identitatea sub care politistul sub acoperire urmeaza sa desfasoare activitatile autorizate;

c) numele lucratorului din structura specializata, desemnat ca persoana de legatura a politistului sub

acoperire;

d) activitatile pe care le poate desfasura politistul sub acoperire;

e) perioada desfasurarii activitatilor autorizate.

(2) Persoana de legatura din cadrul structurii specializate din care face parte politistul sub acoperire are

obligatia de a prezenta procurorului rapoarte periodice referitoare la activitatile desfasurate de politistul sub

acoperire. Rapoartele periodice au caracter confidential, se intocmesc in forma scrisa pe baza informatiilor

furnizate, in masura posibilului, de catre politistul sub acoperire si trebuie sa cuprinda detalii referitoare la

toate activitatile desfasurate de acesta, datele si informatiile culese cu privire la infractiunile grave savarsite

sau care urmeaza sa fie savarsite si la faptuitori, precum si orice alte date si informatii necesare pentru

prevenirea infractiunilor grave.

Art. 19. - (1) In cazuri temeinic justificate politistul sub acoperire poate solicita autorizarea desfasurarii si a

altor activitati decat cele pentru care exista autorizarea, potrivit art. 18 alin. (1), procurorul urmand sa se

pronunte de indata prin ordonanta motivata, in cazul aprobarii acestei solicitari.

(2) In cazul in care politistul sub acoperire desfasoara alte activitati decat cele pentru care a primit

autorizarea prevazuta la alin. (1) sau la art. 18 alin. (1), precum si daca intra in posesia unor informatii

referitoare la posibilitatea survenirii unui pericol imediat, acesta informeaza de indata ce este posibil

persoana de legatura, care are obligatia de a aduce neintarziat aceste informatii la cunostinta procurorului

care a dat autorizarea. Procurorul se pronunta de indata prin ordonanta motivata, autorizand activitatile

desfasurate de politistul sub acoperire sau, dupa caz, retragand autorizatia acordata in conditiile alin. (1)

sau ale art. 18 alin. (1) si luand masurile care se impun, in conditiile legii.

Art. 20. - Daca prin desfasurarea activitatilor autorizate politistul sub acoperire cauzeaza pagube

materiale persoanelor fizice sau juridice care nu au legatura cu grupul infractional organizat si cu activitatile

infractionale desfasurate de acesta, plata despagubirilor se asigura din fondurile prevazute la art. 32.

Art. 21. - In situatii exceptionale, daca exista indicii temeinice ca s-a savarsit sau ca se pregateste

savarsirea unei infractiuni grave de catre unul sau mai multi membri ai unui grup infractional organizat, care

nu poate fi descoperita sau ai carei faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folositi informatori

in vederea strangerii datelor privind savarsirea infractiunii si identificarea faptuitorilor.

Art. 22. - Informatorii pot beneficia de recompense financiare, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului

de interne si al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.

Art. 23. - Politistul sub acoperire, informatorul, precum si membrii de familie ai acestora pot beneficia de

masuri specifice de protectie a martorilor, potrivit legii.

CAPITOLUL V

Cooperarea internationala

Art. 24. - (1) Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei si Ministerul Public coopereaza in mod direct si

nemijlocit, in conditiile legii si cu respectarea obligatiilor decurgand din instrumentele juridice internationale

la care Romania este parte, cu institutiile avand atributii similare din alte state, precum si cu organizatiile

internationale specializate in domeniu.

(2) Cooperarea care se organizeaza si se desfasoara, potrivit alin. (1), in scopul prevenirii si combaterii

infractiunilor transnationale savarsite de grupuri infractionale organizate poate avea ca obiect, dupa caz,

asistenta judiciara internationala in materie penala, extradarea, identificarea, blocarea, sechestrarea si

confiscarea produselor si instrumentelor infractiunii, desfasurarea anchetelor comune, schimbul de

informatii, asistenta tehnica sau de alta natura pentru culegerea si analiza informatiilor, formarea

personalului de specialitate, precum si alte asemenea activitati.

Art. 25. - (1) In cadrul cooperarii internationale in domeniul confiscarii autoritatile competente, potrivit

legii, iau masuri pentru:

a) primirea, transmiterea si executarea deciziilor de confiscare ale autoritatilor competente straine, la

cererea acestora, formulate in conditiile legii;

b) dispunerea confiscarii bunurilor, in conditiile prezentei legi, in cazul in care exista o solicitare in acest

sens din partea unei autoritati competente straine.

(2) Instanta poate dispune transmiterea bunurilor confiscate, conform prezentului articol, la autoritatea

competenta straina care a formulat o cerere in conditiile alin. (1), daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) exista o solicitare formulata in acest sens de autoritatea competenta straina;

b) bunurile care urmeaza sa fie transmise acestei autoritati sunt destinate sa fie restituite persoanelor

vatamate sau sa serveasca la justa despagubire a acestora.

Art. 26. - (1) La solicitarea autoritatilor competente romane sau ale altor state, pe teritoriul Romaniei se

pot desfasura anchete comune, in vederea prevenirii si combaterii infractiunilor transnationale savarsite de

grupuri infractionale organizate.

(2) Anchetele comune prevazute la alin. (1) se desfasoara in baza tratatelor bilaterale sau multilaterale

incheiate de autoritatile competente.

(3) Reprezentantii autoritatilor competente romane pot participa la anchete comune desfasurate pe

teritorii ale altor state, cu respectarea legislatiilor acestora.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art. 27. - Articolul 17 din Legea nr. 2/1998 privind prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane,

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998, se modifica si se

completeaza dupa cum urmeaza:

'Art. 17. - (1) Organizarea sau efectuarea prelevarii ori transplantului de tesuturi sau organe umane, in

scopul obtinerii vreunui profit din vanzarea acestora, constituie infractiunea de trafic de tesuturi sau organe

umane si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si cumpararea de tesuturi sau organe umane in scopul

revanzarii in vederea obtinerii unui profit.

(3) Tentativa se pedepseste.'

Art. 28. - Articolul 12 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri,

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si

completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Art. 12. - Daca faptele prevazute la art. 2, 6-8 si 11 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este

inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.'

Art. 29. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, publicata

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr.

243/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 70, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

'(3) Tentativa faptelor prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.'

2. Articolul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Art. 71. - (1) Racolarea, indrumarea sau calauzirea uneia sau mai multor persoane in scopul trecerii

frauduloase a frontierei de stat, precum si organizarea acestor activitati constituie infractiunea de trafic de

migranti si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) este de natura a pune in pericol viata sau securitatea migrantilor ori

a-i supune pe acestia unui tratament inuman sau degradant, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 10 ani.

(3) Daca fapta prevazuta la alin. (2) a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este

inchisoarea de la 10 la 20 de ani.

(4) Tentativa faptelor prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.'

3. Articolul 72 se abroga.

Art. 30. - Alineatul (2) al articolului 17 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului

de persoane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, se

modifica si va avea urmatorul cuprins:

'(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) se savarseste in mod repetat, maximul special al pedepsei se

majoreaza cu 2 ani.'

Art. 31. - Pentru actiuni deosebite si dovezi de inalt profesionalism lucratorii din structurile specializate,

constituite conform art. 12, pot fi recompensati.

Art. 32. - Fondurile necesare pentru desfasurarea activitatilor de prevenire si combatere a criminalitatii

organizate se asigura din bugetele Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei si Ministerului Public, in

limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie.

Art. 33. - Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea I.

Art. 34. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile art. 14 si ale art. 18 alin. (3) din

Legea nr. 678/2001, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru

prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 904 din

12 decembrie 2002.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2320
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved