Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept

Reglementari specifice personalului incadrat in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Reglementari specifice personalului incadrat in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala

Art.74. (1) Salarizarea personalului incadrat in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala se face tinandu-se seama de responsabilitatile, atributiile, rolul, complexitatea si importanta sociala a functiei exercitate, de gradul de efort si risc, de pregatirea si competenta profesionala, precum si de interdictiile si restrangerea unor drepturi prevazute pentru personalul din aceste institutii de legislatia in vigoare.

Veniturile de natura salariala acordate personalului institutiilor publice prevazute la alin.(1) sunt compuse din solde, salarii, indemnizatii, sporuri, prime, premii si alte drepturi banesti.

Art.75. Personalul incadrat in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala este format din personal militar, politisti, functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personal civil.

Prin personal militar, in sensul prezentei legi, se intelege: ofiterii, maistrii militari, subofiterii - cadre militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari in activitate, elevii si studentii militari ai institutiilor de invatamant, precum si militarii in termen.

Prin politisti, in sensul prezentei legi, se intelege: functionarii publici cu statut special din unitatile Ministerului Administratiei si Internelor aflati sub incidenta Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, in sensul prezentei legi, se intelege: functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, aflati sub incidenta Legii nr.293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin personal civil, in sensul prezentei legi, se intelege: persoanele care ocupa functii de demnitate publica, functionarii publici si personalul contractual

Sectiunea 1

Soldele personalului militar in activitate si salariile lunare ale politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

Art.76. Pentru activitatea depusa, cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, au dreptul la solda.

Solda se compune din solda lunara si alte drepturi salariale.

Solda lunara este formata din solda functiei de baza, solda de grad, gradatii si, dupa caz, indemnizatia de comanda.

Art.77. Pentru activitatea depusa, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la salariu lunar.

Salariul lunar se compune din salariul de baza de incadrare si alte drepturi salariale.

Salariul de baza de incadrare este compus din salariul functiei de baza, salariul gradului profesional detinut, gradatii si, dupa caz, indemnizatia de conducere.

Art.78. Soldele functiilor de baza, respectiv salariile functiilor de baza sunt diferentiate prin coeficienti de ierarhizare, in raport cu nivelul studiilor, pregatirea profesionala, atributiile ce revin fiecarei functii, solicitarile la efort, complexitatea si gradul de raspundere cerut de indeplinirea acesteia, precum si cu esalonul la care se desfasoara activitatea.

Pentru cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, precum si pentru politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, coeficientii de ierarhizare ai soldelor functiei de baza, corespunzatori gradelor militare si nivelului studiilor, respectiv coeficientii de ierarhizare ai salariilor functiei de baza, corespunzatori gradelor profesionale si nivelului studiilor sunt prevazuti in anexa nr.IV/1A la prezenta lege.

Coeficientii de ierarhizare ai soldelor functiilor de baza si nivelul studiilor pentru functiile cadrelor militare si soldatilor si gradatilor voluntari, in activitate, pe grade militare, respectiv politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe grade profesionale, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in limitele prevazute in anexa nr.IV/1A la prezenta lege, in raport cu esalonul la care se desfasoara activitatea.

Solda functiei de baza se acorda de la data prevazuta in ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate in activitate, solda functiei de baza se acorda de la data prezentarii la serviciu.

Salariul functiei de baza se acorda de la data prevazuta in ordinul/dispozitia/decizia de numire. Pentru persoanele nou incadrate sau reintegrate in randul politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, salariul functiei de baza se acorda de la data prezentarii la serviciu.

Art.79. Solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza se stabileste prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare prevazuti de prezenta lege pentru fiecare functie cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu in leu in favoarea personalului.

Art.80. Pentru gradele pe care le au, cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare beneficiaza de solda de grad, respectiv de salariul gradului profesional detinut, ale caror cuantumuri sunt prevazute in anexa nr.IV/1B la prezenta lege.

Solda de grad se plateste de la data acordarii gradului, respectiv a inaintarii in grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate in activitate, solda de grad se plateste de la data prezentarii la serviciu.

Salariul gradului profesional detinut se plateste de la data obtinerii gradului profesional, respectiv a avansarii in gradul profesional. Pentru persoanele nou incadrate sau reintegrate in randul politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, salariul gradului profesional detinut se plateste de la data prezentarii la serviciu.

Art.81. Cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care, potrivit prevederilor legale, indeplinesc functii de comanda/conducere, beneficiaza lunar de o indemnizatie de comanda/conducere, de 10-50% din solda functiei de baza, respectiv din salariul functiei de baza.

Functiile pentru care se acorda indemnizatia de comanda/conducere sunt prevazute in statele de organizare, cu avizul structurii financiar-contabile centrale. Marimea concreta a procentului, precum si normele de acordare/suspendare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Indemnizatia de comanda/conducere se acorda de la data numirii in functiile cu drept la indemnizatie de comanda, respectiv de conducere si inceteaza la data schimbarii din functie.

Art.82. Cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, care indeplinesc, prin imputernicire, atributiile functiilor prevazute cu indemnizatii de comanda, respectiv indemnizatii de conducere, beneficiaza, pe perioada imputernicirii, de solda functiei de baza, respectiv de salariul functiei de baza corespunzatoare functiilor in care sunt imputernicite si de indemnizatia de comanda, respectiv de indemnizatia de conducere corespunzatoare functiilor respective .

Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, imputernicite sa asigure indeplinirea atributiilor functiilor de executie vacante sau ai caror titulari lipsesc temporar, beneficiaza, pe perioada imputernicirii, de solda functiei de baza corespunzatoare functiilor in care sunt imputernicite.

Cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare imputernicite/imputerniciti isi mentin soldele/salariile functiilor de baza si, dupa caz, indemnizatiile de comanda/conducere avute anterior, daca acestea sunt mai mari decat cele acordate in baza prevederilor alin.(1) si (2).

Normele metodologice privind imputernicirea pentru indeplinirea atributiilor functiilor prevazute la alin.(1) si (2) se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.83. Cadrele militare in activitate, numite in functii inferioare gradelor pe care le au ca urmare a situatiilor prevazute la art.81 lit.a) si b) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, primesc soldele functiilor de baza minime pentru gradele pe care le au.

Prevederile alin.(1) nu se aplica cadrelor militare in activitate sanctionate cu retrogradarea in functie.

Art.84. In raport cu timpul servit in calitate de cadru militar in activitate, soldat si gradat voluntar in activitate, politist si functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la 1-7 gradatii, care se acorda din trei in trei ani.

Fiecare gradatie reprezinta 6% din solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza.

Persoanele chemate sau rechemate in activitate, precum si rezervistii concentrati, beneficiaza de gradatii in raport cu vechimea in serviciu avuta/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, dupa cum urmeaza:3 - 5 ani gradatia I;

- 5 - 10 ani gradatia a II-a;

- 10 - 15 ani gradatia a III-a;

- 15 - 20 ani gradatia a IV-a;

- 20 25 ani gradatia a V-a;

- peste 25 ani gradatia a VI-a.

Cadrele militare trecute in rezerva care sunt rechemate in activitate beneficiaza de numarul de gradatii avut inainte de trecerea in rezerva, daca acesta este mai mare decat cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin.(3), luandu-se in calcul pentru acordarea gradatiei urmatoare si vechimea scursa de la acordarea ultimei gradatii pana la trecerea in rezerva. Prevederile de mai sus se aplica si persoanelor care au avut calitatea de soldati si gradati voluntari si redobandesc aceasta calitate potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Prevederile alin.(3) si (4) se aplica si absolventilor institutiilor militare de invatamant pentru vechimea in serviciu avuta/stagiul de cotizare realizat pana la data intrarii in aceste institutii si, dupa caz, soldatilor si gradatilor voluntari trecuti in corpul cadrelor militare in activitate pentru vechimea in serviciu avuta/stagiul de cotizare realizat pana la data schimbarii pozitiei de activitate.

Prevederile alin.(3)-(5) se aplica in mod corespunzator si politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Art.85. Studentii si elevii militari din institutiile de invatamant, persoanele care urmeaza cursurile de formare a cadrelor militare si militarii in termen beneficiaza de drepturile banesti prevazute in anexa nr.IV/1C la prezenta lege.

Studentii si elevii institutiilor de invatamant pentru formarea politistilor, respectiv cursantii institutiilor de invatamant pentru formarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, beneficiaza de drepturile banesti prevazute in anexa nr.IV/1C la prezenta lege.

Art.86. Cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil care lucreaza in conditii de pericol in unitatile de fabricare, experimentare, analiza sau depozitare a munitiilor, pulberilor, explozivilor si substantelor toxice speciale sau care executa operatiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase de munca, diferentiat in functie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat in aceste locuri, calculat la solda functiei de baza/salariul functiei de baza, respectiv la salariul de baza, astfel:

- locuri de munca sau operatiuni deosebit de periculoase .

- locuri de munca sau operatiuni foarte periculoase .

- locuri de munca sau operatiuni periculoase .. pana la 16%.

Locurile de munca sau operatiunile periculoase, diferentiate in functie de gradul de pericol pe care il reprezinta, procentul corespunzator fiecarui loc de munca sau operatiune, precum si alte reglementari se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.87. Dispozitiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru conditii periculoase sau vatamatoare, pentru activitati care solicita o incordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara in conditii deosebite de munca, pentru conditii grele de munca, pentru activitatea desfasurata in schimb de noapte, precum si alte reglementari aplicabile in sectorul bugetar, se aplica si personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, care se afla in situatii similare, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.88. Alte drepturi salariale specifice activitatii desfasurate de personalul militar in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si de personalul civil din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala sunt prevazute in anexa nr.IV/2 la prezenta lege.

Art.89. Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, dupa caz, in conditii de pericol deosebit, desfasurata in exercitarea atributiilor functionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unitatii, cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil, care executa, conduc, coordoneaza sau contribuie la realizarea misiunilor de operatii speciale, misiunilor operative de protectie a demnitarilor, a actiunilor de gardare, protectie si control antiterorist, supraveghere operativa, a procedurilor speciale si activitatilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare, integrare si asistenta medicala si psihologica pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobandit o forma de protectie in Romania, culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, investigatii, actiuni si interventie beneficiaza de un spor de pana la 30% calculat la solda functiei de baza/salariul functiei de baza, respectiv la salariul de baza.

Cadrele militare in activitate, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil care desfasoara activitati privind prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului propriu beneficiaza de un spor lunar de 30% din solda functiei de baza, salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza.

Prevederile alin.(2) nu se aplica cadrelor militare in activitate si personalului civil care beneficiaza de sporul prevazut la alin.(1).

Unitatile, categoriile de personal, conditiile, criteriile si procentul de acordare a sporului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.90. Personalul militar in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil care executa, in domenii specifice, lucrari de exceptie si misiuni speciale, apreciate ca atare de catre conducatorii acestora, beneficiaza de un spor de pana la 50% din solda functiei de baza/salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza.

Sporul prevazut la alin.(1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare.

Conditiile de acordare a sporului se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 91 Personalul militar in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil, trimisi in interesul serviciului in delegare sau detasare, la aplicatii, trageri, instructie in tabara sau in alte misiuni, in alte localitati decat cele in care se afla sediul unitatii din care fac parte, au dreptul la indemnizatia de delegare sau de detasare, precum si la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.

Drepturile prevazute la alin.(1) se acorda si elevilor si studentilor institutiilor de invatamant pentru formarea personalului militar, persoanelor care urmeaza cursurile de formare a cadrelor militare si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor, care se deplaseaza in interes de serviciu si carora nu li se pot asigura masa si cazarea gratuit in unitati din localitatea unde se executa misiunea.

Reglementarile privind drepturile de transport ale personalului militar in activitate, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor si cursantilor din institutiile de invatamant pentru formarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si ale personalului civil se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art.92. Pentru conditiile de munca speciale in care isi desfasoara activitatea, gradul ridicat de dificultate, complexitate deosebita si riscurile suplimentare pe care le presupune indeplinirea activitatilor aeronautice, personalul aeronautic beneficiaza si de drepturile banesti prevazute in anexa nr.IV/3A la prezenta lege.

Personalul navigant de marina din subunitatile si unitatile de nave, submarine, ambarcat, precum si scafandrii beneficiaza si de drepturile banesti prevazute in anexa nr.IV/3B la prezenta lege

Art.93. Personalul care lucreaza cu cifru de stat beneficiaza de o indemnizatie de 15-20% din solda functiei de baza/salariul functiei de baza, respectiv din salariul de baza.

Functiile cu drept la indemnizatie si marimea concreta a procentului se stabilesc, cu avizul structurii financiar-contabile centrale, prin statele de organizare.

Art.94. Pentru activitatea desfasurata, cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari in activitate, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si personalul civil beneficiaza de un premiu anual stabilit in raport cu solda lunara/salariul de baza de incadrare, respectiv salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea.

Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul solda lunara/salariul de baza de incadrare, respectiv salariul de baza din ultima luna de activitate.Premiul anual se poate reduce pana la anulare in cazul celor care nu au desfasurat in cursul anului o activitate profesionala corespunzatoare sau au savarsit abateri grave sanctionate disciplinar.

Sectiunea 2

Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor si in alte situatii

Art.95. Cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul cat urmeaza cursuri de zi in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu acordul si in interesul autoritatilor sau institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, beneficiaza de solda lunara avuta/salariul de baza de incadrare avut la data inceperii cursurilor, cu exceptia indemnizatiei de comanda/conducere, precum si de celelalte drepturi aplicabile personalului din institutia de invatamant, in conditiile stabilite prin ordin de ordonatorul principal de credite.

Personalul militar in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care urmeaza cursuri de cariera si nivel, precum si alte activitati de perfectionare sau formare continua, beneficiaza de solda lunara avuta, respectiv salariul de baza de incadrare avut la data inceperii cursurilor si de celelalte drepturi salariale avute, in conditiile stabilite prin ordin de ordonatorul principal de credite.

Drepturile prevazute la alin.(1) si (2) se mentin si pe perioada stagiului la unitati.

Elevii si studentii institutiilor de invatamant superior pentru formarea personalului militar dupa obtinerea gradului de ofiter, beneficiaza de solda gradului acordat.

Personalul contractual care participa la cursuri sau stagii de formare profesionala cu scoatere integrala din activitate, cu acordul si in interesul autoritatilor sau institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, beneficiaza, in aceasta perioada, de o indemnizatie egala cu salariul de baza, indemnizatiile si sporurile acordate in luna anterioara trimiterii la aceste forme de pregatire profesionala, cu exceptia celor care se acorda in raport de timpul efectiv lucrat.

Pentru ofiterii care in timp ce urmeaza cursurile institutiilor de invatamant superior militare sau civile, precum si doctoratul, sunt inaintati in grad sau pentru maistrii militari si subofiterii aflati in aceasta situatie cand li se acorda grade de ofiteri, solda de functie a acestora nu poate fi mai mica decat solda de functie minima prevazuta pentru gradul respectiv.

Pentru politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care, in timp ce urmeaza cursurile institutiilor de invatamant superior, precum si doctoratul, sunt avansati in grad profesional sau pentru politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare carora li se acorda grade profesionale superioare, salariul functiei de baza al acestora nu poate fi mai mic decat salariul functiei de baza minim prevazut pentru gradul profesional respectiv.

Art.96. Reglementarile privind salarizarea personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care indeplinesc functii in afara institutiilor publice din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si in societati comerciale, in regii autonome, in companii nationale aflate in subordine sau in coordonarea acestora, si in organizatii internationale care asigura asistenta de specialitate pe teritoriul Romaniei, cele cu privire la salarizarea personalului din compartimentele speciale, precum si cele referitoare la salarizarea cadrelor militare si personalului civil de specialitate din structurile militare ale autoritatii judecatoresti sunt prevazute in anexa nr.IV/4 la prezenta lege.

Art.97. Reglementarile privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil care participa la misiuni: de aparare colectiva, in sprijinul pacii, de asistenta umanitara, tip coalitie, exercitii comune, individuale si ceremoniale, de cooperare de profil cu alte state, precum si pe timpul altor activitati, in afara teritoriului statului roman, sunt prevazute in anexa nr.IV/5 la prezenta lege.

Prevederile legale in vigoare privind salarizarea in valuta in strainatate si in lei in tara prevazute la Capitolul III al Titlului II din prezenta lege se aplica si personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si civil trimis in strainatate in misiune permanenta.

Prevederile legale in vigoare privind salarizarea in valuta in strainatate si in lei in tara se aplica si personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare trimisi in strainatate in misiune temporara.

Art.98. Cadrele militare in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care sunt pusi la dispozitie in situatii temeinic justificate, potrivit legii, beneficiaza de solda lunara avuta/salariul de baza de incadrare avut, cu exceptia indemnizatiei de comanda/conducere, precum si de celelalte drepturi salariale avute, in conditiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.99. Cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul cat se afla in delegare, detasare, concediu de odihna, permisie, invoire, concediu pentru incapacitate temporara de munca, concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani si alte concedii platite care se acorda in baza dispozitiilor legale, si pe timpul executarii sanctiunilor disciplinare prevazute de regulamentele militare, primesc soldele lunare, respectiv salariile de baza de incadrare, precum si celelalte drepturi salariale avute, in conditiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

In cazul in care detasarea se face pe un post cu un nivel de salarizare superior, personalul militar in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare beneficiaza de solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza cuvenite functiei respective, precum si de celelalte drepturi banesti legal cuvenite.

Personalul militar in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap, beneficiaza de indemnizatia prevazuta de actele normative in vigoare. Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta.

Art.100. Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere, primesc solda lunara precum si celelalte drepturi salariale stabilite in conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite, pana la sfarsitul lunii in care a avut loc schimbarea pozitiei de activitate.

Termenul legal de predare a functiei incepe de la data schimbarii pozitiei de activitate. Daca termenul legal de predare a functiei depaseste luna respectiva, plata drepturilor banesti prevazute la alin.(1) se face, in continuare, pana la terminarea predarii, fara a depasi acest termen. Termenul legal de predare a functiei nu poate depasi 30 de zile lucratoare pentru cadrele militare, respectiv 22 de zile lucratoare pentru politisti si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), pentru cadrele militare inaintate in grad in activitate si trecute in rezerva cu aceeasi data, solda lunara se stabileste, proportional, in raport cu noul grad.

Cadrele militare prevazute la alin.(1) trecute in rezerva sau direct in retragere din initiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc solda lunara, precum si alte drepturi salariale stabilite in conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite pana la data schimbarii pozitiei de activitate. Situatiile prevazute la acest alineat sunt reglementate, in limitele legii, prin norme metodologice aprobate prin ordinul ordonatorului principal de credite.

Prevederile alin.(1)-(4) se aplica, in mod corespunzator, si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, carora le inceteaza raporturile de serviciu.

Art.101. Cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, pusi la dispozitie potrivit legii, ca efect al trimiterii in judecata unei instante penale, in stare de libertate, precum si cei eliberati pe cautiune, beneficiaza de solda functiei de baza minime corespunzatoare gradului detinut, solda de grad, gradatiile cuvenite, precum si de alte drepturi salariale stabilite in conformitate cu normele metodologice aprobate de ordonatorul principal de credite, pana la definitivarea situatiei.

Personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, arestati, le inceteaza plata drepturilor salariale incepand cu data suspendarii din functie.

Politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare pusi la dispozitie, potrivit legii, ca urmare a punerii in miscare a actiunii penale sau care sunt judecati in stare de libertate, ori liberati provizoriu pe cautiune, beneficiaza de salariul functiei de baza minim corespunzator gradului profesional detinut, salariul gradului profesional si gradatiile cuvenite, pana la definitivarea situatiei.

In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala ori achitarea, precum si in cazul incetarii urmaririi penale ori a procesului penal, persoanele carora li s-au aplicat prevederile alin.(1)-(3) vor fi repuse in toate drepturile banesti avute la data punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, inclusiv compensarea drepturilor salariale de care au fost private pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendarii din functie, actualizate potrivit majorarilor sau indexarilor salariale.

Art.102. In caz de deces, drepturile banesti cuvenite personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil se platesc, pentru intreaga luna in care a avut loc decesul, dupa caz, sotului supravietuitor, copiilor sau parintilor, iar in lipsa acestora celorlalti mostenitori legali.

Art.103. Drepturile neachitate personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil, nereclamate in termen de 3 ani de la data cand trebuiau platite, se prescriu.Sectiunea 3

Drepturile banesti cuvenite pe timpul concentrarii

Art.104. Personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, rezervisti, pe timpul concentrarii, beneficiaza de solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza pentru functia pe care o indeplinesc, de solda gradului pe care il au, respectiv salariul gradului profesional detinut, de gradatiile legal stabilite, precum si de alte drepturi, prevazute de reglementarile in vigoare pentru personalul militar, politisti si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, de la unitatile unde sunt concentrati.

Sectiunea 4

Alte dispozitii

Art.105. Functiile personalului din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala sunt prevazute in statele de organizare elaborate de aceste institutii, pe baza structurilor organizatorice aprobate, si cuprind, dupa caz, prevederile referitoare la gradul militar/profesional, treapta profesionala, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare ai soldelor functiilor de baza, respectiv salariilor functiilor de baza.

Functiile cu drept la indemnizatie de comanda/conducere se aproba prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu avizul structurii financiar-contabile centrale.

Art.106. Functiile specifice pentru personalul civil din structurile institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala sunt prevazute in anexa nr.IV/6 la prezenta lege.

Art.107. Pe timp de mobilizare sau razboi se aplica prevederile prezentei legi, precum si unele reglementari specifice stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art.108. Prevederile anexei nr. X la Decretul nr.163/1975 se aplica in continuare, pana la data intrarii in vigoare a actului normativ care reglementeaza modul de stabilire a drepturilor pe timp de mobilizare sau razboi.

Art.109. Prevederile referitoare la calcularea, retinerea si virarea contributiilor pentru asigurarile sociale de stat nu se aplica cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Prevederile referitoare la calcularea, retinerea si virarea contributiilor stabilite potrivit legislatiei in vigoare privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, nu se aplica personalului militar in activitate, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil.

Prevederile referitoare la sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca nu se aplica cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Art.110. Drepturile prevazute de prezenta lege se acorda in conditiile exercitarii, potrivit reglementarilor in vigoare, a controlului financiar preventiv propriu.

Controlul financiar preventiv propriu se exercita, prin viza, de persoanele din cadrul structurilor de specialitate, desemnate potrivit reglementarilor in vigoare.

Acordarea drepturilor banesti reglementate prin prezenta lege se va face in limita fondurilor bugetare aprobate anual institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Art.111. Ofiterii, politistii si functionarii publici cu statul special din administratia penitenciarelor care ocupa functii de demnitate publica, beneficiaza, pe langa drepturile salariale cuvenite acestei functii si de solda de grad, respectiv salariul gradului profesional detinut, ca drept al titularului acestuia, de gradatiile calculate la acesta.

Persoanele prevazute la alin.(1) pot opta pentru drepturile salariale cuvenite pentru calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Art.112. Soldele personalului militar in activitate se stabilesc in raport cu numarul zilelor calendaristice corespunzatoare fiecarei luni a anului.

Soldele personalului militar in activitate se platesc odata pe luna, in perioada stabilita potrivit reglementarilor in vigoare, pentru luna precedenta.

Soldele personalului militar in activitate, respectiv salariile lunare ale politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, sunt confidentiale, institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

Soldele personalului militar in activitate, respectiv salariile lunare ale politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare nu pot fi urmarite decat in cazurile si in limitele prevazute de reglementarile in vigoare.

Art.113. Pana la data acordarii soldelor functiilor de baza si salariilor functiilor de baza potrivit coeficientilor de ierarhizare prevazuti de prezenta lege, soldele functiilor de baza si salariile functiilor de baza, in care se includ solda de functie/salariul pentru functia indeplinita, solda de merit/salariul de merit, indemnizatia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanenta, sporul pentru pastrarea confidentialitatii in legatura cu informatiile clasificate si sporul de fidelitate, in procentele si cuantumurile prevazute de actele normative care reglementeaza salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, aplicabile anterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se stabilesc anual, prin hotarare a Guvernului.

In situatia in care cuantumul soldei lunare, respectiv al salariului de baza de incadrare, calculat in raport cu solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza, este inferior soldei lunare, respectiv salariului de baza avut la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se acorda o indemnizatie compensatorie egala cu diferenta dintre solda lunara, respectiv salariul de baza si solda lunara si salariul de baza de incadrare. Indemnizatia constituie baza de calcul pentru stabilirea drepturilor salariale si sociale, acordate conform legii.

Pana la data acordarii soldelor functiilor de baza si salariilor functiilor de baza potrivit coeficientilor de ierarhizare prevazuti de prezenta lege, sporurile, indemnizatiile, primele si celelalte drepturi banesti prevazute a se acorda in raport cu solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza, se calculeaza in raport cu solda lunara, respectiv salariul de baza de incadrare.

Art.114. Institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in aplicarea prezentei legi, emit norme metodologice in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.115. Personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare li se aplica prevederile Capitolului II din Titlul I al prezentei legi, numai in masura in care nu contravin prevederilor statutelor profesionale si actelor normative emise in aplicarea acestora.

Art.116. Pentru cadrele militare si soldatii si gradatii voluntari, in activitate, drepturile acordate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi in raport cu solda de functie, se stabilesc pe baza soldei functiei de baza.

Pentru politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, drepturile acordate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi in raport cu salariul functiei indeplinite, respectiv salariul de baza, se stabilesc pe baza salariului functiei de baza, respectiv a salariului de baza de incadrare.

Art.117. Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala se asigura de fiecare ordonator principal de credite, prin structura financiar-contabila centrala.

Acordarea drepturilor banesti reglementate prin prezenta lege se va face in limita fondurilor bugetare aprobate anual institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din salariul de baza.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 988
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site