Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


CLASIFICAREA SI DECLASIFICAREA INFORMATIILOR. MASURI MINIME DE PROTECTIE SPECIFICE CLASELOR SI NIVELURILOR DE SECRETIZARE

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic  CLASIFICAREA SI DECLASIFICAREA INFORMATIILOR. MASURI MINIME DE PROTECTIE SPECIFICE CLASELOR SI NIVELURILOR DE SECRETIZARE
Clasificarea informatiilor    Potrivit legii, informatiile sunt clasificate secrete de stat sau secrete de serviciu, in raport de importanta pe care o au pentru securitatea nationala si de consecintele ce s-ar produce ca urmare a dezvaluirii sau diseminarii lor neautorizate.
   Informatiile secrete de stat sunt informatiile a caror divulgare poate prejudicia siguranta nationala si apararea tarii si care, in functie de importanta valorilor protejate, se includ in urmatoarele niveluri de secretizare prevazute de lege:
  a) strict secret de importanta deosebita;
  b) strict secret;
  c) secret.
   Informatiile a caror divulgare este de natura sa determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat se clasifica secrete de serviciu
Autoritatile publice care elaboreaza ori lucreaza cu informatii secrete de stat au obligatia sa intocmeasca un ghid pe baza caruia se va realiza clasificarea corecta si uniforma a acestora.
   Ghidul prevazut la alin. precedent se aproba personal si in scris de catre imputernicitii sau, dupa caz, functionarii superiori abilitati sa atribuie nivelurile de secretizare, conform legii.
  Autoritatile si institutiile publice intocmesc liste proprii cuprinzand categoriile de informatii secrete de stat in domeniile lor de activitate, care se aproba si se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
  Listele cu informatii secrete de serviciu se stabilesc de conducatorii unitatilor detinatoare de astfel de informatii.
  In listele cu informatii secrete de serviciu vor fi incluse informatiile care se refera la activitatea unitatii si care, fara a constitui, in intelesul legii, secrete de stat, nu trebuie cunoscute decat de persoanele carora le sunt necesare pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, divulgarea lor putand prejudicia interesul unitatii.
  Unitatile care gestioneaza informatii clasificate au obligatia sa analizeze ori de cate ori este necesar listele informatiilor secrete de stat si, dupa caz, sa prezinte Guvernului spre aprobare propuneri de actualizare si completare a acestora, conform legii.
  Atribuirea clasei si nivelului de secretizare a informatiilor se realizeaza prin consultarea ghidului de clasificare, a listelor cu informatii secrete de stat si a listelor cu informatii secrete de serviciu, elaborate potrivit legii.
   Termenele de clasificare a informatiilor secrete de stat vor fi stabilite de emitent, in functie de importanta acestora si de consecintele care s-ar produce ca urmare a dezvaluirii sau diseminarii lor neautorizate.
   Termenele de clasificare a informatiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, cu exceptia cazului cand acestea necesita o protectie mai indelungata, sunt de pana la:
  - 100 de ani pentru informatiile clasificate strict secret de importanta deosebita;
  - 50 de ani pentru informatiile clasificate strict secret;
  - 30 de ani pentru informatiile clasificate secret.
   Termenele prevazute la alin. precedent pot fi prelungite prin hotarare a Guvernului, pe baza unei motivatii temeinice, la solicitarea conducatorilor unitatilor detinatoare de informatii clasificate sau, dupa caz, a imputernicitilor si functionarilor superiori abilitati sa atribuie nivelurile de secretizare.
  Fiecare imputernicit ori functionar superior abilitat sa atribuie niveluri de secretizare va dispune verificarea periodica a tuturor informatiilor secrete de stat carora le-au atribuit nivelurile de secretizare, prilej cu care, daca este necesar, vor fi reevaluate nivelurile si termenele de clasificare.
Documentul elaborat pe baza prelucrarii informatiilor cu niveluri de secretizare diferite va fi clasificat conform noului continut, care poate ti superior originalelor.
   Documentul rezultat din cumularea neprelucrata a unor extrase provenite din informatii clasificate va primi clasa sau nivelul de secretizare corespunzator continutului extrasului cu cel mai inalt nivel de secretizare.
Rezumatele, traducerile si extrasele din documentele clasificate primesc clasa sau nivelul de secretizare corespunzator continutului.
  Marcarea informatiilor clasificate are drept scop atentionarea persoanelor care le gestioneaza sau le acceseaza ca sunt in posesia unor informatii in legatura cu care trebuie aplicate masuri specifice de acces si protectie, in conformitate cu legea.
  Cazurile considerate supraevaluari ori subevaluari ale clasei sau nivelului de secretizare vor fi supuse atentiei emitentului, iar daca acesta decide sa reclasifice informatiile va informa detinatorii.
   Informatiile vor fi clasificate numai in cazul in care se impune protectia acestora, iar nivelurile de secretizare si termenele de clasificare subzista atat timp cat dezvaluirea sau diseminarea lor neautorizata ar putea prejudicia siguranta nationala, apararea tarii, ordinea publica sau interesele persoanelor juridice de drept public sau privat.
Supraevaluarea sau subevaluarea nivelului de secretizare a informatiilor si a duratei pentru care au fost clasificate se pot contesta de catre orice persoana fizica sau juridica romana, in contencios administrativ. 

 Declasificarea si trecerea informatiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare


  Informatiile secrete de stat pot fi declasificate prin hotarare a Guvernului, la solicitarea motivata a emitentului.
   Informatiile se declasifica daca:
  a) termenul de clasificare a expirat;
  b) dezvaluirea informatiilor nu mai poate prejudicia siguranta nationala, apararea tarii, ordinea publica, ori interesele persoanelor de drept public sau privat detinatoare;
  c) a fost atribuit de o persoana neimputernicita prin lege.
   Declasificarea sau trecerea la un alt nivel de secretizare a informatiilor secrete de stat se realizeaza de imputernicitii si functionarii superiori abilitati prin lege sa atribuie niveluri de secretizare, cu avizul prealabil al institutiilor care coordoneaza activitatea si controlul masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit competentelor materiale.
   Emitentii documentelor secrete de stat vor evalua periodic necesitatea mentinerii in nivelurile de secretizare acordate anterior si vor prezenta imputernicitilor si functionarilor superiori abilitati prin lege sa atribuie niveluri de secretizare, propuneri in consecinta.
  Ori de cate ori este posibil, emitentul unui document clasificat trebuie sa precizeze daca acesta poate fi declasificat ori trecut la un nivel inferior de secretizare, la o anumita data sau la producerea unui anumit eveniment
   La schimbarea clasei sau nivelului de secretizare atribuit initial unei informatii, emitentul este obligat sa incunostinteze structura/functionarul de securitate, care va face mentiunile necesare in registrele de evidenta.
   Data si noua clasa sau nivel de secretizare vor fi marcate pe document deasupra sau sub vechea inscriptie, care va fi anulata prin trasarea unei linii oblice.
   Emitentul informatiilor declasificate ori trecute in alt nivel de clasificare se va asigura ca gestionarii acestora sunt anuntati la timp, in scris, despre acest lucru.
   Informatiile clasificate despre care s-a stabilit cu certitudine ca sunt compromise sau iremediabil pierdute vor fi declasificate.
   Declasificarea se face numai in baza cercetarii prin care s-a stabilit compromiterea sau pierderea informatiilor respective ori a suportului material al acestora, cu acordul scris al emitentului.
  Informatiile secrete de serviciu se declasifica de conducatorii unitatilor care le-au emis, prin scoaterea de pe listele prevazute in programul de prevenire a scurgerii de informatii si vor fi reanalizate ori de cate ori este necesar.

  Masuri minime de protectie a informatiilor clasificate


  Masurile de protectie a informatiilor clasificate vor fi stabilite in raport cu:
  a) clasele si nivelurile de secretizare a informatiilor;
  b) volumul si suportul informatiilor;
  c) calitatea, functia si numarul persoanelor care au sau pot avea acces la informatii, potrivit certificatului de securitate si autorizatiei de acces si cu respectarea principiului necesitatii de a cunoaste;
  d) amenintarile, riscurile si vulnerabilitatile ce pot avea consecinte asupra informatiilor clasificate.
  Transmiterea informatiilor clasificate catre alti utilizatori se va efectua numai daca acestia detin certificate de securitate sau autorizatii de acces corespunzator nivelului de secretizare.

  Autorizatiile de apartinand persoanelor al caror comportament, atitudini sau manifestari pot crea premise de insecuritate pentru informatiile secrete de stat vor fi imediat retrase, cu incunostintarea institutiilor investite cu atributii de coordonare a activitatii si de control al masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit competentelor.
  Conducatorii unitatilor si persoanele care gestioneaza informatii clasificate au obligatia de a aduce la cunostinta institutiilor cu atributii de coordonare si control in domeniu orice indicii din care pot rezulta premise de insecuritate pentru astfel de informatii.  Accesul la informatiile clasificate


  Accesul la informatii clasificate este permis cu respectarea principiului necesitatii de a cunoaste numai persoanelor care detin certificat de securitate sau autorizatie de acces, valabile pentru nivelul de secretizare al informatiilor necesare indeplinirii atributiilor de serviciu.
  Persoanele care au acces la informatii clasificate in conditiile prevazute de lege, vor fi inregistrate in fisa de consultare (prevazuta la Anexa nr. 1 din HG 585/2002), care va fi pastrata la detinatorul de drept al documentului.
   Persoanele carora le-au fost eliberate certificate de securitate sau autorizatii de acces vor fi instruite, atat la acordarea acestora, cat si periodic, cu privire la continutul reglementarilor privind protectia informatiilor clasificate.
   Activitatile de instruire vor fi consemnate de structura/functionarul de securitate, sub semnatura, in fisa de pregatire individuala, prezentata la anexa nr. 2 din HG 585/2002.
   Persoanele prevazute la alin. (1) vor semna angajamentul de confidentialitate prevazut la anexa nr. 3 din HG 585/2002.
  In cazuri exceptionale, determinate de situatii de criza, calamitati sau evenimente imprevizibile, conducatorul unitatii poate acorda acces temporar la informatii clasificate anumitor persoane care nu detin certificat de securitate sau autorizatie de acces, cu conditia asigurarii unui sistem corespunzator de evidenta.
   Persoanele care primesc dreptul de acces temporar la informatii secrete de stat vor semna angajamentul de confidentialitate si vor fi comunicate la ORNISS, in cel mai scurt timp posibil, pentru efectuarea verificarilor de securitate, potrivit procedurilor.
    Transmiterea informatiilor clasificate intre unitati se va efectua cu aprobarea emitentului si cu respectarea principiului necesitatii de a cunoaste.
   Predarea-primirea informatiilor clasificate intre unitatea detinatoare si unitatea primitoare se face cu respectarea masurilor de protectie prevazute in prezentele standarde.
  Structura/functionarul de securitate al unitatii detinatoare se va asigura ca reprezentantul unitatii primitoare detine certificatul de securitate sau autorizatia de acces corespunzatoare nivelului de secretizare a informatiilor clasificate ce fac obiectul predarii-primirii.

INTOCMIT

COMPARTIMENT STRUCTURA DE SECURITATE

Intocmit I.R.

Red. B.E.

Nr.ex.1


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1849
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site