Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micCONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

A.Contenciosul administrativ – totalitatea litigiilor dintre administratia publica si cei administrati, indiferent de natura juridica a litigiilor
Conditiile exercitarii actiunii in contencios administrativ

reclamantul intr-o actiune in contencios adminsitrativ trebuie    sa aiba capacitate de a putea sta in justitie

vatamarea unui drept subiectiv sau un interes legitim

vatamarea dreptului sa fie urmarea uni act administrativ

actul administrativ atacat sa fie susceptibil de executare (produce efecte juridice)

respectarea procedurii administrative prealabile

introducerea actiunii in termen de 6 luni de la comunicarea solutiei dupa procedura administrativa prealabila

B.Actele exceptate de la controul judecatoresc

Nu pot fi atacate in justitie urmatoarele categorii de acte:

actele ce privesc raportutile dintre Parlament sau presedintele Romaniei si Guvern si alte autoritati publice

actele de comandament cu caracter militar

actele adm pt care legile speciale prevad o alta procedura judiciara

actele adm emise pt aplicarea regimului starii de razboi al starii de asediu sau al celei de urgenta cele care privesc apararea si securitatea nationala ori cele emise pt restabilirea ordinii publice precum si pt inlaturarea condecintelor cal;amitatilor naturale epidemiilor si epizotiilor

C.Procedura actiunii in controlul judecatoresc

Competenta instantelor de judecata

Materiala a tribunalelor administrativ fiscale

Materiala a curtilor de apel ca instante de contencios adm

Teritoriala a instantelor de contencios adm

Solutionarea litigiilor de contencios administrativ este de competenta puterii judecatoaresti prin instantele de drept comun, care au pe langa alte sectii (civile, comerciale) si sectii de contencios adminsitrativ.

Procedura prealabila

Recurs administrativ gratios

Recurs adm ierarhic

Obiectul actiunii in contencios adm :

Reclamantul are posibilitati :

Sa solicite doar anularea in tot sau in parte a ct

Sa solicite anularea ct si repararea pagubei

Sa ceara solutionarea litigiilor care apar in faza permergatoare incheierii ct adm

Parttile implicate in litigiile de contencios adm :

Reclamantii - Reclamant subiectiv ; i s-a incalcat un dr

Reclamantii - Reclamant obiectiv ; cel care apara un interes

Paratul - Autoritatea parata ;cel care a incalcat de sau interesele legitime

Sesizarea instantei de contencios adm :

Termenul in care se poate formula actiunea

Cererea de chemare in judecata

Documente necesare

Problema despagubirilor

Taxa de timbru

Citarea partilor

Judecarea actiunii in contencios administrativ :

Suspendarea actului adm : suspendarea executarii actului prin actiune separata ; solicitarea suspendarii prin actiune principala

Probele folosite in fata instantei de contencios administrativ

Judecarea cererilor introduse la instanta de contencio administrativ

Solutionarea actiunii in contencios administrativ graviteaza in jurul leglitatii actelor adm

Solutionarea actiunii privind actul adm unilateralSolutionarea actiunii privind ct administrativ

Procedura in fata instantei de recurs :

Recurs

Judecarea recursului in situatii deosebite

Executarea hot judecatoresti definitive si irevocabile :

D.Particularitati privind controlul jurisdictional al actului administrativ

Controlul instantelor de contencios adm asupra ordonantelor Guvernului :

Actiunea in justitie care are ca obiect anularea unei ordonante sau dispozitii poate fi introdusa de persoana f sau j a carui dr a fost incalcat

Exista confrom L554/2004 2 categorii de actiuni in contencios impotriva ordonantelor :

Actiune care are ca obiect or dau dispozitii ale acesora considerate a fi neconstitutionale

Actiune care are ac obiect or sau disp ale acestora declarate neconstitutionale

Controlul instantelor de contencios adm asupra altor cauze decat cele prevazute de L554/2004 :

Cauze prevazute in legea privind institutia prefectului

Cauze prevazute in Legea Functionarilor publici

Cauze regementate de alte legi

Jurisdictii speciale administrative :

Jurisdictie speciala administrativa : facultative,gratuite

Act adm jurisdictional : act juridic emis de un organ cu atributii jurisdictionale

Exercitarea cailor de atac impotriva actelor adm jurisdictionale : prin 2 modalitati (calea jurisdictiei adm speciale si calea instantelor de contencios administrativ)

Controlul actelor administrative exercitat de alte instante de judecata decat cele de contencios administrativ:

Conform L119/1996 acte de stare civila primaria refuza in favoarea judecatoriei competente

Conform OG2/2001

Conform L64/1991

Conform L129/1992

E.Restrictii legale si libertarea de decizie a autoritatilor administrative in Franta

conceptul libertatii de actiune exprima libertatea de decizie si actiune de care se bucura executivul

administratia singura are autoritatea de a determina oportunitatea unui anume directii de actiune (atunci cand o cere un principiu de drept administrativ sau in circumstante particulare)

libertatea de decizie este una din caile prin care puterea legii poate fi moderata de catre administratie

exista si situatii de urgenta cand se pot face abateri de la dreptul aplicabil si situatii in care masurile guvernului nu se supun controlului judecatoresc

controlul judecatoresc al deciziilor discretionare ale administratie se poate clasifica astfel:

o       controlul minimal, care implica investigarea erorilor procedurale si formale, acuratetea faptelorcare vin in sprijinul si constatarea ca nu exista abuz de autoritate

o       controlul normal - - evaluarea legala a faptelor

o       controlul maximal – poate include o verificare a necesitatii si proportionalitatii masurii administrative

F.Restrictii legale si libertarea de decizie a autoritatilor administrative in Anglia

in dreptul administrativ englez nu existao doctrina elaborate a libertatii de decizie, gradul de libertate al administratie in luarea deciziilor este proportional cu intinderea puterilor de control pe care tribunalele le considera necesare in fiecare domeniu al autoritatilor administrative

doctrina ultra vires – daca o autoritate publica actioneaza in afara scopului autoritatii sale atunci actioneaza ultra vires

o       ultra vires procedurala implica o actiune a unei autoritati constituita gresit sau ii lipseste autoritatea potrivita

o       ultra vires cu substanta proprie se refera la substanta deciziilor oficiale

o       ultra vires identificate in cazurile cand o autoritate publica isi limiteaza in mod illegal limitele propriei utilizari si a libertatii de decizie

o       lipsa de rezolvabilitate - decizii inechitabile sau neporivite, deci ultra viresprincipiul justitiei naturale – are caracter pur procedural si se refera la circumstantele in care este facuta si produce efecte o actiune administrativa avand la baza principiile: nimeni nu poate fi judecator pentru cauza sa proprie si o persoana are dreptul la o audiere judiciara

G.Restrictii legale si libertarea de decizie a autoritatilor administrative in Germania

doctrina germana a libertatii de decizie isi are baza jurisprudenta tribunalelor administrative

decizia administrativa este libera de constrangerile statutare si de controlul judecatoresc daca este legala si adecvata unui scop

autoritatile publice trebuie sa isi exercite puterea discretionara in conformitate cu scopul pentru care autoritatea a fost investita si trebuie sa respecte limitele statutare alelibertatii de actiune

puterile discretionare sunt indicate prin utilizarea cuvintelor: “poate”, “are voie”, “ar trebui”, iar acolo unde ele lipsesc puterea discretionara este limitata

reglementarile de procedura pentru tribunalele administrative se refera la aspecte materiale sau la continutul unei decizii discretionare (autoritatile administratiei trebuie sa posede autoritatea corespunzatopare si sa respecte procedura si forma precise, sa nu depasesca limitele si sa folosesca grasit puterile discretionare)

abuzul si esecul exercitarii libertatii de actiune sunt si ele erori in exercitarea puterii discretionare.

Hotararea judecatoresca prin care se solutioneaza actiunea in contencios administrativ

anularea totala sau partial a actului administrativ

recunoasterea dreptului pretins

instanta poate sa oblige autoritatea publica parata sa emita un act administrativ, sainlocuiasca sau sa modifice un act administrtaiv ori sa elibereze un certificate, o adeverinta sau un inscris pentru realizarea dreptului pretins de reclamant

in cazul actiunii in contencios administrtaiv imptriva unui act administrativ normative, nu se va proceda la anularea intregului act normative cid oar a dispozitiei din ele care a stat la baza actului administrativ individual contestat

constatarea ilegalitatii actului administrativ suspus judecatii echivaleaza cu anularea lor

actiunile in justitie pot fi formulate si personal impotriva functionarului autoritatii parate care a elaborate atul sau care sa face vinovat de refuzul revolvarii cererii, daca se solicita plata unor despagubiri

daca actiunea se admite, persoana ca fi obligata la plata daunelor in solidar cu autoritatea publica si poate chema in garantie pe superiorul ierarhic de la care a primit ordin scris sa semneaze actul, a carui legalitate totala sau partiala este supusa judecarii

actiunea in daune se poate folosi si separate de actiunea in anulare a actului administrativ atunci cand intinderea prejudiciului nu este cunoscuta reclamantului la data judecarii

temeiul hotararii judecatoresti – culpa administratiei exprimata in ilegalitatea actului administrativ emis sau refuzul

reclamantul prefera sa-si recupereze paguba de la autoritatea publica (solvabila) iar autoritatea publica are actiune in regres contra functionarului vinovat

recursul se introduce la Curtea de Apel iar impotriva hotararii pronuntate in prima instanta de Curtea de apel recursul se introduce la Sectia de Contencios Administrativ a CSJ

Efectele hotararii judecatoresti pronuntate in contencios administrativ

hotararea va produce efecte juridice fata de partile in litigiu

cand contenciosul administrativ are un caracter obiectiv, hotararea instantei este opozabila erga omnes

autoritatatea publica este obligata sa inlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un certificat, o adeverinta sau orice alt inscris, executarea hotararii definitive se va face in termenul prevazut in cuprinsul ei sau in cel mult 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii

in cazul nerespectarii termenului, conducatorul autoritatii publice este amendat iar reclamantul poate solicita daune pentru intarzierea executarii

Controlul judecatoresc asupra legalitatii actelor administrative pe cale exceptiei de ilegalitate

caracteristica acestei forme de control este declararea ilegalitatii actului administrativ pe caleaincidentului de process

se invoca ilegalitatea actului si se solicita ca acest act sa nu produca efecte juridice in cauza dedusa judecarii

exceptia de ilegalitate poate fi ridicata oricand in proces, fiind un mijloc de aparare, de catre orice parte (chiar si din oficiu)

exceptia de ilegalitate poate fi ridicata atat cu privire la actele administrative cat si cu privire la operatiunile administrative

instanta are dreptul si obligatia pe calea incidentala sa aprecieze legalitatea unui act administrativ sau operatiune administrativa

constatarea ilegalitatii actului de catre instanta pe calea exceptiei de ilegalitate nu duce la desfiintarea actului iar hortararea este opozabila doar partilor in cauza.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 891
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site