Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Drepturile si Obligatiile Strainilor

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micDrepturile si Obligatiile Strainilor

Dispozitii generale privind domeniul de reglementare
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 05.06.2008 constituie cadrul prin care sunt reglementate intrarea, sederea si iesirea strainilor pe teritoriul Romaniei sau de pe teritoriul Romaniei, drepturile si obligatiile acestora, precum si masuri specifice de control al imigratiei, in conformitate cu obligatiile asumate de Romania prin documentele internationale la care este parte.  

Pentru scopurile prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

a)     strain - persoana care nu are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European;

b)    apatrid - strainul care nu are cetatenia niciunui stat;

c) rezident - strainul titular al unui permis de sedere temporara sau al unei carti de rezidenta, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

d) rezident permanent - strainul titular al unui permis de sedere permanenta sau al unei carti de rezidenta permanenta, acordate in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

e) sponsor - strainul cu sedere legala pe teritoriul Romaniei, care depune cerere pentru reintregirea familiei in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

f) Centrul National de Vize - structura specializata in cadrul Directiei generale afaceri consulare din Ministerul Afacerilor Externe, care contribuie la stabilirea si realizarea politicii nationale de vize a Romaniei, impreuna cu celelalte institutii din administratia publica centrala, potrivit competentelor stabilite prin lege;

g) viza - autorizatia, materializata prin aplicarea unui colant sau a unei stampile pe un document de trecere a frontierei de stat valabil, care permite strainului supus acestei obligativitati sa se prezinte la un punct de trecere a frontierei pentru a solicita tranzitul sau sederea temporara pentru o perioada determinata, cu indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul act normativ;

h) viza de tranzit aeroportuar - autorizatia acordata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, care permite strainului sa treaca prin zona internationala de tranzit a unui aeroport roman, fara a intra pe teritoriul statului roman, cu ocazia unei escale sau a unui transfer intre doua tronsoane ale unui zbor international;

i)       drept de sedere - dreptul acordat strainului de catre autoritatile competente, de a ramane pe teritoriul Romaniei pentru o perioada determinata, in conditiile legii;

j) permis de sedere - documentul de identitate care se elibereaza de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in conditiile legii, strainului caruia i se prelungeste dreptul de sedere in Romania sau celui caruia i se acorda dreptul de sedere permanenta, dupa caz;

k) permis de sedere in scop de munca - documentul de identitate care se elibereaza strainului de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in conditiile legii, si atesta dreptul de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei;

l) casatorie de convenienta - casatoria incheiata cu singurul scop de a eluda conditiile de intrare si sedere a strainilor si de a obtine dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei;

m) interviu - discutia purtata de un reprezentant al autoritatilor romane cu persoana care solicita acordarea vizei romane sau prelungirea dreptului de sedere in conditiile prezentei ordonante de urgenta, an scopul obtinerii de informatii suplimentare cu privire la datele inscrise in cererile formulate, motivele deplasarii si sederii in Romania si veridicitatea documentelor prezentate;

n) ofiter de interviu - lucratorul din cadrul Oficiului Roman pentru Imigrari, cu atributii in constatarea existentei elementelor casatoriei de convenienta;

o) cercetator - strainul, titular al unei diplome de absolvire a unor studii superioare de natura sa ii permita accesul la programe de doctorat si care este acceptat de o unitate de cercetare-dezvoltare sa desfasoare activitati de cercetare stiintifica in cadrul unui proiect.

Regimul juridic aplicabil strainului persoana fizica de catre legea romana reprezinta un conglomerat de drepturi si obligatii specifice raporturilor juridice ale strainilor, care apartin diferitelor ramuri de drept si care alcatuiesc ceea ce in doctrina poarta denumirea de conditie juridica a strainului.

Romania este parte la Conventia de la Geneva din 1951 si la Protocolul de la New York din 1967 privind statutul refugiatilor inca din anul 1991 cand, prin Legea nr. 46/1991, au fost ratificate fara rezerve cele doua instrumente internationale mentionate.

1.2 Drepturile strainilor.

a)     Strainii aflati legal in Romania se pot deplasa liber si isi pot stabili resedinta sau, dupa caz, domiciliul oriunde pe teritoriul Romaniei.

b)    Strainii care locuiesc legal in Romania si parasesc temporar teritoriul statului roman au dreptul de a reintra pe toata durata valabilitatii permisului de sedere.

c)     Pot beneficia de masuri de protectie sociala din partea statului, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, numai strainii cu resedinta sau domiciliul in Romania.

d)    Strainii carora li s-a eliberat un document de catre Oficiul Roman pentru Imigrari au dreptul de a verifica datele personale inscrise in acesta si, cand este cazul, sa solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realitatii.

f) Strainii cuprinsi in invatamantul de toate gradele au acces, fara restrictii, la activitatile scolare si de instruire in societate.

1.3 Obligatiile strainilor.

a)     Pe timpul sederii in Romania strainii sunt obligati sa respecte legislatia romana.

b)    Strainii nu pot organiza pe teritoriul Romaniei partide politice ori alte organizatii sau grupari similare acestora si nici nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa functii si demnitati publice si nu pot initia, organiza sau participa la manifestatii ori intruniri care aduc atingere ordinii publice sau sigurantei nationale.

c) Strainii nu pot finanta partide politice, organizatii, grupari sau manifestatii ori alte organizatii sau grupari similare acestora.

d) Strainii aflati pe teritoriul Romaniei sunt obligati sa respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra si, dupa caz, de a ramane pe teritoriul Romaniei, sa nu ramana pe teritoriul Romaniei peste perioada pentru care li s-a aprobat sederea, precum si sa depuna toate diligentele necesare pentru a iesi din Romania pana la expirarea acestei perioade.

e) Strainii care intra pe teritoriul statului roman sau care ies de pe acesta au obligatia de a se supune controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii.f) Strainii aflati pe teritoriul Romaniei au obligatia de a se supune, in conditiile legii, controlului organelor de politie si al celorlalte autoritati publice competente in acest sens.

 
1.4 Politica in domeniul imigratiei.

Anual, prin hotarare a Guvernului, se stabilesc:

a) numarul autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor, conform prevederilor legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei;

b) cuantumul alocatiilor necesare pentru hranirea, intretinerea si cazarea in centre, precum si al celor pentru asistenta medicala si spitalizare;

c) cuantumul sumelor reprezentand mijloacele corespunzatoare atat pentru intretinerea pe perioada sederii, cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat.

Guvernul poate stabili, prin hotarare, ori de cate ori este cazul, introducerea ori suspendarea unor facilitati pe termen scurt, la acordarea dreptului de a intra sau, dupa caz, la prelungirea dreptului de sedere pe teritoriul Romaniei, pentru anumite categorii de straini, precum si perioadele pentru care se acorda, respectiv se suspenda aceste facilitati. Pe termen lung, Guvernul stabileste strategia nationala in domeniul    imigratiei.

Guvernul Romaniei, prin institutiile abilitate, transmite Comisiei Europene si guvernelor celorlalte state membre in timp util si nu mai tarziu de momentul in care sunt facute publice, informatii privind:

a) proiectele de acte normative care propun masuri cu privire la lucratorii din state terte si membrii lor de familie, in ceea ce priveste intrarea, sederea si angajarea in munca, precum si realizarea egalitatii de tratament in conditiile de viata si de munca, drepturile salariale si alte drepturi economice, promovarea integrarii in forta de munca autohtona si in societate si returnarea voluntara in tara de origine a unor astfel de persoane;

b) proiectele de acorduri de cooperare pe care intentioneaza sa le negocieze sau sa le renegocieze cu state terte.

c) proiecte de acorduri privind conditiile de sedere si angajare in munca a propriilor cetateni care lucreaza in state terte si a membrilor de familie ai acestora, pe care intentioneaza sa le negocieze sau sa le renegocieze cu statele respective.

Guvernul Romaniei transmite Comisiei Europene si guvernelor celorlalte state membre textele actelor normative in vigoare, precum si textele acordurilor incheiate cu state terte.

1.5 Intrarea strainilor pe teritoriul Romaniei

Intrarea pe teritoriul Romaniei poate fi permisa strainilor care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) poseda un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul roman;

b) poseda viza romana acordata in conditiile prezentei ordonante de urgenta sau, dupa caz, poseda permis de sedere valabil, daca prin intelegeri internationale nu s-a stabilit altfel;

c) prezinta, in conditile prezentei ordonante de urgenta, documente care justifica scopul si conditiile sederii lor si care fac dovada existentei unor mijloace corespunzatoare atat pentru intretinere pe perioada sederii, cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat in care exista siguranta ca li se va permite intrarea;

d) prezinta garantii ca li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinatie sau ca vor parasi teritoriul Romaniei, in cazul strainilor aflati in tranzit;

e) nu sunt inclusi in categoria strainilor impotriva carora s-a instituit masura interzicerii intrarii in Romatnia sau care au fost declarati indezirabili;

f) nu au incalcat anterior, in mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei sau, dupa caz, la intrarea pe teritoriul Romaniei ori nu au incercat sa treaca frontiera Romaniei cu documente false;

g) pe numele lor nu au fost introduse alerte in Sistemul Informatic Schengen in scopul refuzarii intrarii;

h) nu prezinta un pericol pentru apararea si siguranta nationala, ordinea, sanatatea ori morala publica.

Cetatenilor straini - membri de familie ai cetatenilor romani, precum si strainilor titulari ai unui drept de sedere permanenta pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene[8] li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei fara indeplinirea conditiilor:

- sa prezinte documente care justifica scopul si conditiile sederii lor si care fac dovada existentei unor mijloace corespunzatoare atat pentru intretinere pe perioada sederii, cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat in care exista siguranta ca li se va permite intrarea;

- sa prezinte garantii ca li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinatie sau ca vor parasi teritoriul Romaniei, in cazul strainilor aflati in tranzit.[9]

Strainilor care stationeaza in zonele de tranzit international ale aeroporturilor, in zonele de tranzit la frontiera de stat sau in centrele de cazare care au regimul zonei de tranzit ori pe navele sau ambarcatiunile ancorate in porturi maritime si fluviale nu li se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la condittiile de intrare si de sedere a strainilor pe teritoriul Romaniei.

Intrarea strainilor pe teritoriul Romaniei se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului international de persoane.

Trecerea frontierei de stat romane de catre straini se poate face si prin alte locuri, in conditiile stabilite prin acorduri si intelegeri intre Romania si alte state.

1.6 Nepermiterea intrarii strainilor in Romania.

Strainilor li se refuza intrarea pe teritoriul statului roman daca:

a) nu indeplinesc conditiile cu privire la intrarea strainillor;

b) sunt semnalati de organizatii internationale la care Romania este parte, precum si de institutii specializate in combaterea terorismului ca finanteaza, pregatesc, sprijina in orice mod sau comit acte de terorism;

c) exista indicii ca fac parte din grupuri infractionale organizate cu caracter transnational sau ca sprijina in orice mod activitatea acestor grupuri;

d) exista motive serioase sa se considere ca au savarsit sau au participat la savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii ori a unor crime de razboi sau crime contra umanitatii, prevazute in conventiile internationale la care Romania este parte.

Organele politiei de frontiera pot refuza intrarea strainilor pe teritoriul statului roman si in urmatoarele situatii:

a) au savarsit infractiuni pe perioada altor sederi in Romania ori in strainatate impotriva statului sau a unui cetatean roman;

b) au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini;

c) sufera de maladii care pot pune in pericol grav sanatatea publica, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Organele si institutiile care detin date si informatii cu privire la existenta unor situatii neprevazute au obligatia sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si Oficiul Roman pentru Imigrari sau formatiunile teritoriale ale acestora.

Masura nepermiterii intrarii in Romania se motiveaza de organele politiei de frontiera si se comunica imediat persoanei in cauza si Directiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.1.6.1 Obligatiile strainului.

a) Strainul caruia i-a fost refuzata intrarea in Romania este obligat sa paraseasca imediat punctul de trecere a frontierei de stat catre tara de origine sau orice alta destinatie pe care o doreste, cu exceptia teritoriului Romaniei 

b) In cazul in care parasirea imediata a punctului de trecere a frontierei de stat nu este posibila, organele politiei de frontiera pot lua masura cazarii acestuia intrun spatiu sau loc amenajat in acest scop in zona de tranzit, pus la dispozitie de administratorul punctului de trecere a frontierei, pana la incetarea motivelor care fac imposibila plecarea acestuia, dar nu mai mult de 24 de ore de la data cazarii.[11]


1.7 Documente de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman.

Urmatoarele documente de trecere a frontierei de stat sunt acceptate de Romania, cu conditia ca acestea sa ateste identitatea si cetatenia sau, dupa caz, calitatea de apatrid a detinatorului:

a) pasapoartele, titlurile de voiaj, carnetele de marinar sau alte documente similare eliberate, la standardele cerute de practica internationala, de catre statele, teritoriile sau entitatile internationale recunoscute de Romania;

b) cartea de identitate sau alte documente similare, pe baza de reciprocitate sau unilateral, pentru cetatenii apartinand statelor stabilite prin hotarare a Guvernului Romaniei;

c) documentele de calatorie ale refugiatilor, eliberate in baza Conventiei de la Geneva din 1951 privind statutul refugiatilor, si documentele de calatorie eliberate strainilor carora li s-a acordat protectie umanitara conditionata;

d) documentele de calatorie ale apatrizilor, eliberate de statele in care acestia isi au domiciliul.

Strainii inclusi intrun document de trecere a frontierei de stat apartinand altei persoane pot intra sau iesi in/din Romania numai impreuna cu titularul acestuia.

Strainii pot intra si iesi in/din Romania si pe baza unui pasaport colectiv, numai in grup, cu conditia ca fiecare membru al grupului sa posede un document individual care atesta identitatea si in care este aplicata fotografia titularului, iar conducatorul grupului sa fie in posesia unui document individual de trecere a frontierei de stat.[12]

Elevii care sunt rezidenti intrun stat membru al Uniunii Europene, care calatoresc sau tranziteaza teritoriul Romaniei in cadrul unei excursii scolare, pot intra si iesi in/din Romania si pe baza listei de participanti, emisa in conformitate cu Decizia Consiliului nr. 94/795/JHA cu privire la o actiune comuna adoptata de Consiliu in baza articolului K.3.2.b al Tratatului asupra Uniunii Europene, referitoare la facilitatile de calatorie pentru elevii din tarile terte care au rezidenta intrun stat membru, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 327 din 19 decembrie 1994, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

a) lista de participanti sa includa o fotografie recenta pentru fiecare participant care nu poseda un document individual in care este aplicata fotografia titularului;

b) autoritatea responsabila din statul membru sa confirme statutul de rezident al strainilor inclusi pe lista de participanti si autenticitatea datelor prezentate in acest document;

c) statul membru in care elevii au resedinta sa informeze statul roman cu privire la excursie si lista de participanti pe care o doreste a fi recunoscuta ca document de calatorie pentru trecerea frontierei de stat romane.

La propunerea Ministerului Afacerilor Externe si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Guvernul va da publicitatii lista cuprinzand documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman pentru intrarea in tara, emise de statele sau entitatile internationale recunoscute de Romania.[13]

Din considerente umanitare sau in aplicarea unor acorduri ori intelegeri internationale la care Romania este parte, Guvernul Romaniei poate aproba, prin hotarare, si alte documente pe baza carora se poate permite intrarea pe teritoriul Romaniei.

1.8 Sederea strainilor in Romania.

1.8.1 Dispozitii generale privind sederea strainilor

a) Strainii aflati temporar in mod legal in Romania pot ramane pe teritoriul statului roman numai pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza sau, dupa caz, prin permisul de sedere.

b) In cazul in care prin conventiile internationale sau actele normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize nu este prevazuta perioada pentru care vizele sunt desfiintate, strainilor care nu au obligatia obtinerii vizei pentru a intra in Romania li se permite accesul pe teritoriul statului roman si pot sa ramana pana la 90 de zile, in decurs de 6 luni, incepand cu ziua primei intrari in tara.

1.8.2. Conditii cu privire la gazduirea strainilor

a) Strainul intrat legal pe teritoriul Romaniei are obligatia sa anunte despre aceasta organul de politie competent teritorial, in termen de 3 zile de la data intrarii. Fac exceptie cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum si ale Spatiului Economic European.

b) In situatia cazarii in hoteluri sau in alte amenajari turistice, strainul va indeplini formalitatile de luare in evidenta la administratia locului respectiv care, in termen de 24 de ore, va comunica datele necesare organului de politie competent teritorial.

Informarea autoritatilor cu privire la schimbarile intervenite in situatia strainului.

Pe durata sederii in Romania strainii sunt obligati sa declare la formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari, care le-a acordat dreptul de sedere, urmatoarele:

a) orice modificare intervenita in situatia personala, in special schimbarea cetateniei, incheierea, desfacerea sau anularea casatoriei, nasterea unui copil, decesul unui membru de familie aflat pe teritoriul Romaniei;

b) orice modificare intervenita in legatura cu angajarea sa in munca;

c) pierderea, prelungirea valabilitatii sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat.

Strainul care isi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca, in termen de 15 zile de la data mutarii la noua adresa, sa se prezinte la formatiunea Oficiului Roman pentru Imigrari competenta teritorial, pentru luarea in evidenta si efectuarea mentiunilor corespunzatoare in documentul de identitate.[15]

Furtul sau pierderea documentelor de trecere a frontierei de stat va fi declarata organului de politie competent teritorial.


1.9 Iesirea strainilor de pe teritoriul Romaniei

1.9.1 Iesirea strainilor

In cazul in care strainul nu mai este in posesia documentului de trecere a frontierei de stat in baza caruia a intrat in tara, acesta trebuie sa prezinte la iesirea din Romania un nou document valabil de trecere a frontierei de stat.Iesirea din tara a strainilor care au cetatenia mai multor state se face pe baza documentului de trecere a frontierei de stat cu care au intrat. In cazuri deosebite, organele politiei de frontiera pot permite iesirea din tara si in baza documentului care atesta o alta cetatenie.

1.9.2 Nepermiterea iesirii

Strainului nu i se permite iesirea din tara in urmatoarele situatii:

a) este invinuit sau inculpat intro cauza penala si magistratul dispune instituirea masurii interdictiei de parasire a localitatii sau a tarii;

b) a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si are de executat o pedeapsa privativa de libertate.[16]

In situatia in care este invinuit sau inculpat intro cauza penala si magistratul dispune instituirea masurii interdictiei de parasire a localitatii sau a tarii, aceasta masura de a nu permite iesirea de pe teritoriul Romaniei va fi luata de organul competent din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative numai in baza solicitarii scrise a procurorului, a instantelor judecatoresti si a organelor prevazute de lege care au atributii de punere in executare a pedepsei inchisorii.

In toate situatiile se vor preciza motivele pentru care se solicita masura si, dupa caz, vor fi prezentate documentele doveditoare.

Nepermiterea iesirii din tara se realizeaza prin:

a) instituirea consemnului nominal in sistemul de evidenta a traficului la frontiera de stat, de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera;

b) aplicarea in documentele de trecere a frontierei de stat a stampilei cu simbolul 'C' de catre Oficiul Roman pentru Imigrari si formatiunile sale teritoriale.

1.9.3 Incetarea masurii de nepermitere a iesirii

Revocarea masurii se va face prin anularea consemnului nominal sau prin aplicarea stampilei cu simbolul 'L' in documentul de trecere a frontierei de stat, la solicitarea scrisa a autoritatii publice careia ii revine o astfel de competenta potrivit legii.[17]

Masura de nepermitere a iesirii inceteaza de drept daca strainul dovedeste, cu documente emise de autoritatile competente, potrivit legii, organului abilitat din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative ca:

a) s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire penala ori s-a dispus incetarea urmaririi penale, a fost achitat sau s-a dispus incetarea procesului penal;

b) a executat pedeapsa, a fost gratiat, beneficiaza de amnistie sau a fost condamnat, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei.N.Gradinaru, D. Rais – Drept Constitutional, Ed. Independenta Economica, Pitesti, 2004.

Virginia Antonescu - „Regimul Strainilor in Romania”, Editura „CH”, Bech, 2006.

Dan Lupescu si Gabriela Mihut-Gyongy - “Regimul Strainilor in Romania ”, Editura Universul Juridic Bucuresti, mai 2006.

N.Gradinaru, D. Rais – Drept Constitutional, Ed. Independenta Economica, Pitesti, 2004.

Dan Lupescu si Gabriela Mihut-Gyongy - “Regimul Strainilor in Romania ”, Editura Universul Juridic Bucuresti, mai 2006.

N.Gradinaru, D. Rais – Drept Constitutional, Ed. Independenta Economica, Pitesti, 2004.

Virginia Antonescu - „Regimul Strainilor in Romania”, Editura „CH”, Bech, 2006.

N.Gradinaru, D. Rais – Drept Constitutional, Ed. Independenta Economica, Pitesti, 2004.

Dan Lupescu si Gabriela Mihut-Gyongy - “Regimul Strainilor in Romania ”, Editura Universul Juridic Bucuresti, mai 2006.

Virginia Antonescu - „Regimul Strainilor in Romania”, Editura „CH”, Bech, 2006.

N.Gradinaru, D. Rais – Drept Constitutional, Ed. Independenta Economica, Pitesti, 2004.

Virginia Antonescu - „Regimul Strainilor in Romania”, Editura „CH”, Bech, 2006.

Dan Lupescu si Gabriela Mihut-Gyongy - “Regimul Strainilor in Romania ”, Editura Universul Juridic Bucuresti, mai 2006.

N.Gradinaru, D. Rais – Drept Constitutional, Ed. Independenta Economica, Pitesti, 2004.

Virginia Antonescu - „Regimul Strainilor in Romania”, Editura „CH”, Bech, 2006.

Virginia Antonescu - „Regimul Strainilor in Romania”, Editura „CH”, Bech, 2006.

Dan Lupescu si Gabriela Mihut-Gyongy - “Regimul Strainilor in Romania ”, Editura Universul Juridic Bucuresti, mai 2006.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1225
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site