Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Indatoririle functionarilor publici administrativi

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micIndatoririle functionarilor publici administrativi

In exercitarea functiei administrative functionarul public are obligatii cu caracter general, necesare pentru realizarea oricarui raport de munca si obligatii specifice care decurg din natura functiei publice pe care o exercita in cadrul administratiei publice.
Obligatiile statutare ale functionarilor publici sunt urmatoarele:

a)obligatia de indeplinire a indatoririlor de serviciu cu profesionalism si impartialitate conform legii si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori, prestigiului corpului functionarilor publici. In acest scop functionarii publici au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege iar functionarii de conducere trebuie sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vedere imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor;

b)obligatia de neexprimare sau manifestare publica a convingerilor si preferintelor politice in exercitarea atributiilor ce le revin. Totodata functionarii publici sunt obligati sa    nu favorizeze vreun partid politic si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru. Functionarii publici pot face parte din partide politice dar le este interzis sa faca parte din organele de conducere ale partidelor politice;

c)obligatia de raspundere pentru indeplinirea atributiilor functiei publice si de conformare dispozitiilor primite de la superiori ierarhici.. Functionarul public trebuie sa-si indeplineasca atributiile de serviciu cu spirit de responsabilitate iar in cazul incalcarii acestor atributii va raspunde disciplinar, administrativ, civil, penal, dupa caz. In realizare atributiilor sale functionarul public trebuie sa se conformeze dispozitiilor primite de la sefii ierarhici, avand in vedere ca subordonarea ierarhica este o indatorire ce rezulta din modul specific de organizare a functiei publice(29). Functionarul public are dreptul sa refuze in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Cand dispozitia a fost data in scris functionarul public este obligat sa o execute, cu exceptia cazului in care aceasta este vadit ilegala. In astfel de situatii functionarul public are indatorirea de a sesiza superiorul ierarhic celui care a emis dispozitia pentru a lua masurile ce se impun;

d)obligatia de pastrare a secretului de stat, a celui de serviciu si a confidentialitatii in legatura cu faptele informatiile sau documentele de care au luat la cunostinta in exercitarea functiei publice. De la aceasta obligatie sunt exceptate informatiile de interes public, potrivit legii.e)obligatia de a nu primi direct sau indirect daruri sau alte avantaje in considerarea functiei publice. Incalcarea acestei obligatii poate atrage atat coercitii disciplinare, cat si penale. La numirea in functie precum si la incetarea raportului de serviciu functionarii publici sunt obligati sa prezinte, in conditiile legii conducatorului autoritatii si institutiei publice, declaratia de avere care se actualizeaza anual potrivit legii;

f)obligatia de celeritate in realizarea atributiilor de serviciu. Lucrarile repartizate functionarilor publici trebuie rezolvate in termenele stabilite de catre superiorii ierarhici. De asemenea functionarii publici nu pot primi direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor, fiindu-le interzis si sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea atributii, precum si sa intervina pentru solutionarea acestor cereri;

g)obligatia de perfectionare profesionala. Dreptului de perfectionare profesionala ii corespunde obligatia functionarului public de a participa la formele de perfectionare profesionala organizata de Institutul National de Administratie sau alte institutii abilitate potrivit legii, a caror durata cumulata este de minimum 7 zile pe an. Functionarii publici care urmeaza programe de formare specializata in administratia publica, cu o durata mai mare de 90 de zile, organizate la Institutul National de Administratie sau de alte institutii similare din strainatate, finantate din bugetul de stat sau local sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra in administratia publica, cel putin 5 ani de la terminarea programelor. In cazul nerespectarii angajamentului functionarii publici sunt obligati sa restituie cheltuielile efectuate pentru perfectionare din bugetele publice, calculate conform legii;

h)obligatia de a respecta regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor stabilite potrivit legii.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 989
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site