Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA RAPORTULUI JURIDIC DE FUNCTIE PUBLICA

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micMODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA RAPORTULUI JURIDIC DE FUNCTIE PUBLICA


Sectiunea I
Modificarea raportului juridic de functie publica


1. Consideratii generale. Notiune si forme de modificare
Raportul juridic de functie publica (de serviciu) se naste din actul de numire in functia publica respectiva, (care reprezinta un act juridic unilateral) si din acceptarea titularului.
Daca raportul de functie publica se naste dintr-un act unilateral rezulta ca modificarea acestuia imbraca tot forma unilaterala, neexcluzandu-se insa consimtamantul functionarului public in cauza.
Modificarea raportului juridic de functie publica reprezinta trecerea functionarului public, temporar sau definitiv, pe un alt post sau pe un post similar, in cadrul aceleiasi institutii sau autoritati publice.
in functie de durata modificarii raportului de serviciu, exista doua forme de modificare a acestuia:
- forme temporare (vremelnice) de modificare a raportului de functie publica: delegarea, detasarea2 mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice;
- forme definitive de modificare a raportului de functie publica: transferul.
Codul muncii din 2003 stabileste in art.41 ca, modificarea contractului individual de munca se poate face numai cu acordul partilor, modificarea unilaterala fiind posibila numai in cazurile si conditiile expres prevazute de dispozitiile acestui act normativ.

2. Delegarea - forma temporara de modificare a raportului de functie publica

2.1. Notiune si caracteristici
Delegarea functionarului public reprezinta masura luata de catre conducatorul institutiei sau autoritatii publice in care acesta este titular, in scopul executarii de catre un functionar public prerogativelor de functie publica intr-o alta institutie publica, in aceeasi localitate sau in alta localitate.
Regimul juridic al delegarii functionarului public prezinta urmatoarele caractere:
- caracter legal, deoarece delegarea intervine numai in cazurile si conditiile prevazute de lege;
- caracter temporar (vremelnic), deoarece delegarea este dispusa pe o perioada limitata de timp3, stabilita de lege;
- se dispune in interesul serviciului public in care este incadrat functionarului public;
- pe perioada delegarii, functionarul delegat este obligat sa exercite numai competenta delegata, pe care nu o poate transmite nimanui4;
- delegarea se dispune prin act juridic unilateral cu acceptul organului delegat;
- pe perioada delegarii, functionarul public delegat isi mentine statutul juridic, va face parte in continuare din structura de personal al institutiei ce l-a delegat, beneficiaza de toate drepturile salariale5;
- delegarea nu trebuie sa afecteze stabilitatea si inamovabilitatea functionarului public;
- delegarea poate fi retrasa oricand de catre institutia sau autoritatea care a dispus-o.
Functionarul public poate refuza delegarea in urmatoarele situatii6:
- cand starea sanatatii contraindica delegarea;
- cand se afla in stare de graviditate;
- cand singur are spre crestere si ingrijire un copil minor.

3. Detasarea - forma temporara de modificare a raportului de functie publica

3.1. Notiune si caracteristici
Detasarea functionarului public reprezinta masura luata de catre conducatorul institutiei sau autoritatii publice in care acesta functioneaza, in scopul indeplinirii anumitor activitati de catre functionarul public in afara autoritatii sau institutiei publice, respectiv in sediul altei unitati decat cea in care a fost numit, pe o anumita perioada7.
Regimul juridic al detasarii prezinta urmatoarele caractere:
- detasarea are caracter legal, se dispune numai in conditiile si cazurile expres prevazute de lege;
- are caracter temporar, se dispune pe cel mult 6 luni, iar in timpul unui an calendaristic o detasare ce depaseste 6 luni necesita acordul scris al persoanei in cauza8;
- detasarea poate fi de scurta durata (pana la 6 luni) sau de lunga durata (peste 6 luni);
- detasarea se dispune prin act juridic unilateral;
- detasarea se dispune numai daca pregatirea profesionala a celui ce urma sa fie detasat corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei pe care urmeaza sa fie detasat;
- pe perioada detasarii, contractul de munca si actul de numire in functia publica se suspenda;
- pe perioada detasarii se pastreaza postul sau functia avuta in momentul dispunerii sale;
- pe perioada detasarii se modifica locul de exercitare a atributiilor si sarcinilor functionarului public;
- detasarea se face in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea functionarului public;
- pe perioada detasarii se pastreaza drepturile salariale avute, existand posibilitatea de a avea dreptul la un salariu mai mare daca acesta exista;
- pe timpul detasarii, cheltuielile de cazare, indemnizatia de detasare si cheltuielile de transport dus-intors (cel putin o data pe luna), se suporta de catre unitatea sau institutia publica beneficiara.
Detasarea poate fi refuzata de catre functionarul public in urmatoarele situatii9:
- cand detasarea urmeaza sa aiba loc intr-o localitate in care nu sunt asigurate conditii corespunzatoare de cazare;
- cand starea sanatatii, certificata medical, face contraindicata detasarea;
- cand se afla in stare de graviditate sau isi creste singur copilul minor;
- cand exista motive familiale temeinice ce justifica refuzul de a da curs detasarii.
- cand este singurul intretinator de familie.
Conditiile delegarii si detasarii sunt aplicabile tuturor categoriilor de salariati. Functionarii publici nu pot fi trimisi in delegare sau detasare decat in conditii bine determinate si strict legale, deoarece ei sunt beneficiarii unui regim de stabilitate deosebit.


4. Transferul - forma definitiva de modificare a raportului de functie publica

Prin formele definitive de modificare a raportului de serviciu se modifica institutia sau autoritatea publica care l-a numit in functie pe functionarul public, respectiv, se modifica locul unde se exercita functia publica, prin incetarea raporturilor de serviciu.
Transferul prezinta urmatoarele caracteristici:
- poate avea loc intre autoritatile sau institutiile publice;
- poate interveni in interesul serviciului din initiativa conducatorului institutiei sau autoritatii publice unde functionarul activeaza, cu acordul scris al acestuia10;
- poate interveni la cererea de transfer a functionarului public intr-o alta autoritate sau institutie publica11;
- transferul fara acordul celui transferat atrage nulitatea absoluta a actului prin care s-a dispus;
- functionarul transferat in alta localitate in interesul serviciului beneficiaza de o indemnizatie egala cu salariul de baza net din ultima luna, de acoperirea cheltuielilor de transport si de un concediu platit de 5 zile, care se vor suporta de catre autoritatea sau institutia publica la care se face transferul in termen de cel mult 15 zile de la data aprobarii transferului;
- transferul interesului serviciului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat, intr-o functie publica echivalenta.


5. Mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice

5.1. Notiuni si forme
Aceasta forma de modificare a raportului de serviciu poate imbraca doua forme: definitiva si temporara.
Mutarea definitiva a functionarului public in cadrul altui compartiment, se aproba de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care acesta isi desfasoara activitatea, dar cu acordul sau in scris prealabil.
Mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment este dispusa motivat de catre conducatorul autoritatii publice, in interesul acesteia, pe o perioada de cel mult 6 luni intr-un an. in astfel de situatii, se va tine seama de pregatirea profesionala a functionarului public care isi va pastra drepturile salariale.


Sectiunea II
Suspendarea raportului juridic de serviciu


1. Suspendarea raportului juridic de serviciu

1.1. Notiune. Forme si caracteristici
Suspendarea din functie este o forma consacrata de legislatie, doctrina si jurisprudenta, fiind prevazuta inclusiv si de Constitutie.
Suspendarea contractului de munca implica suspendarea prestarii muncii, a platii cuvenite pentru aceasta si a actului de numire.
In doctrina se recunosc urmatoarele tipuri de suspendare:
- suspendarea de drept;
- suspendarea prin acordul partilor;
- suspendarea prin act unilateral al unitatii angajatoare.
Suspendarea de drept a raportului de serviciu intervine cand functionarul public se afla in una din urmatoarele situatii:
- este incadrat in cabinetul unui demnitar;
- este numit sau ales temporar intr-o functie de demnitate publica;
- este desemnat prin misiuni diplomatice sau pentru alte activitati in cadrul unor organisme internationale;
- efectueaza stagiul militar, este concentrat sau mobilizat;
- este arestat preventiv;
- este in concediu de maternitate in conditiile legii;
- este in concediu pentru incapacitate temporara, in conditiile legii, sau efectueaza un tratament medical in strainatate;
- este carantina, in conditiile legii;
- desfasoara activitate sindicala pentru care se prevede suspendarea, conform legii;
- este dat disparut prin sentinta judecatoreasca definitiva;
- caz de forta majora;
- alte situatii expres prevazute de lege.
In termen de 5 zile de la dispozitia situatiilor care au impus suspendarea de drept a raportului juridic de serviciu, functionarul public are obligatia de a ignora in scris acest lucru autoritatilor competente.
Suspendarea la initiativa functionarului public a raportului de serviciu are loc in urmatoarele cazuri:
- concediu pentru cresterea copilului minor de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul celui cu handicap;
- concediu pentru cresterea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, respectiv 18 ani a celui cu handicap;
- participare la greva, la campanii electorale;
- participarea in cadrul unor misiuni diplomatice sau alte activitati in cadrul unor organisme internationale.
Suspendarea la cererea motivata a functionarului public, se face in scris cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data cand se solicita suspendarea.
Reluarea activitatii functionarului public care a fost suspendat din functie, se dispune prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
Asadar, poate interveni suspendarea temporara a functionarului public pentru un interes personal legitim, acordata la cererea acestuia pentru o perioada de la 6 luni la 4 ani cu drept de prelungire de cel mult 4 ani de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice respective.13
Suspendarea raportului de functie sau de demnitate publica poate interveni asadar, si pe perioada exercitarii unui mandat pentru o functie eligibila14.
Suspendarea intervine si in cazul in care functionarul sau demnitarul public a savarsit o infractiune si se afla in faza de cercetare sau judecata, masura care este luata in interesul serviciului public din care acesta face parte si care este considerata in doctrina15 ca fiind o masura de siguranta sau de politie administrativa.
Art.109 din Constitutie prevede ca Presedintele Romaniei poate dispune suspendarea din functie a membrilor Guvernului pentru care s-a dispus urmarirea penala. in cazul trimiterii in judecata a membrilor Guvernului pentru savarsirea de fapte penale in exercitiul functiei lor, suspendarea va fi obligatorie.16
In cazul in care se dovedeste nevinovatia acestor persoane, ele vor putea reveni la functia avuta anterior, ca urmare a incetarii suspendarii.

Intreruperea activitatii la cerere, constituie modalitatea prin care functionarul public poate solicita conducatorului autoritatii sau institutiei publice suspendarea sa temporara din functie pentru un interes personal legitim.
Suspendarea din functia publica sau din demnitatea publica este o intrerupere cu caracter temporar a raportului juridic de serviciu ce prezinta urmatoarele particularitati:
- poate interveni numai in situatii expres prevazute de lege, asadar, are caracter legal;
- are caracter temporar;
- actul administrativ prin care se constata, se aproba suspendarea si se dispune reluarea activitatii functionarului public se comunica A.N.F.P.;
- pe perioada suspendarii postul este rezervat, el poate fi ocupat doar pe o perioada determinata;
- pe perioada suspendarii, actul de numire in functie si plata cuvenita se suspenda temporar.


Sectiunea III
Incetarea raportului juridic de functie publica17


1. Clasificarea modalitatilor de incetare a raportului de serviciu

1.1. Criterii de clasificare. Analiza
Modalitatile de incetare a raportului de functie publica se clasifica in literatura de specialitate, , in functie de anumite criterii, astfel:
A. Dupa cauza ce determina incetarea raportului juridic de serviciu, incetarea intervine ca urmare a unui:
- fapt natural (decesul functionarului public);
- act juridic (prin care se dispune destituirea, se cere demisia etc.)

B. Dupa temeiul interventiei incetarii, exista:
* incetare prin lege, care poate interveni ca urmare a:
- pensionarii pentru limita de varsta sau pentru invaliditate de gradul I;
- neindeplinirii conditiilor cerute de lege pentru ocuparea
unei functii publice (interventia unei situatii de
incompatibilitate);
- demiterii sau destituirii functionarului public.
* incetare dispusa de autoritatea sau institutia publica, care la randul ei, poate interveni prin mai multe modalitati:
- destituirea din functie ca urmare a savarsirii unor abateri disciplinare grave;
- imposibilitatea exercitarii atributiilor din motive de incapacitate fizica sau psihica;
- desfiintarea postului ca urmare a reorganizarii sau incetarii activitatii institutiei publice;
- interdictia exercitarii functiei publice pronuntata de instanta penala;
- interventia unor stari de incompatibilitate
- expirarea termenului pentru care a fost numit.

* incetarea la initiativa functionarului public are loc:
- prin demisie.
Art.90 din Legea nr.188/1999 in forma sa modificata prevede urmatoarele conditii in care are loc incetarea raporturilor de serviciu:
incetarea de drept a raportului de serviciu de loc:
- la data decesului functionarului public;
- daca nu mai indeplineste conditiile cerute de lege in acest sens;
- prin constatarea nulitatii absolute a actului de numire in functia publica;
- la data comunicarii deciziei de pensionare;
- la data ramanerii definitive a unei hotarari de condamnare (pentru infractiunile prevazute de art.49 lit.h);
- la data ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti de interdictie;
- la data expirarii termenului (in cazul in care functia publica a avut caracter temporar).
- incetarea prin acordul partilor;
- incetarea prin eliberarea din functia publica;
- incetarea prin destituire (demitere);
- incetarea prin demisie.
Demisia functionarului public este o forma de incetare a raportului de serviciu initiata de functionarul public, prin care acesta se dezinvesteste daca demisia sa a fost acceptata printr-o decizie administrativa.18
Demisia se notifica in scris conducatorului institutiei sau autoritatii publice si produce efecte dupa 30 de zile19 de la inregistrarea, daca partile nu au convenit altfel, si ea nu trebuie motivata.
Eliberarea din functie a functionarului public, la dispozitia conducatorului institutiei sau autoritatii publice, are loc cu un preaviz de 15 zile, in urmatoarele cazuri:
- interventia unui caz legal de incompatibilitate;
- starea fizico-psihica constatata prin decizia organelor medicale competente este necorespunzatoare;
- nu mai indeplinea conditiile specifice cerute de lege in acest sens;
- incetarea activitatii sau mutarea in alta localitate a institutiei publice, situatie in care functionarul public nu vrea sa o urmeze;
- pentru incompetenta profesionala, in cazul in care functionarul public a fost notat in ultimii 2 ani cu calificativul 'necorespunzator' la evaluarea performantelor profesionale;
- cand autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii, prin reducerea unor posturi de natura celui ocupat de functionarul public si acesta refuza o alta oferta.20Destituirea sau demiterea din functie a functionarului public se dispune prin act administrativ al conducatorului institutiei publice, ca o sanctiune disciplinara, in situatiile in care acesta a savarsit in mod repetat abateri disciplinare sau abateri disciplinare grave sau atunci cand s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate.
Atat in situatia eliberarii din functie cat si in cea a destituirii, functionarului public in cauza poate solicita instantei de contencios administrativ anularea ordinului sau dispozitiei de eliberare sau de destituire din functie, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, daca le considera netemeinice sau nelegale. De asemenea, pot solicita si plata despagubirii egale cu salariile indexate, majorate si recalculate, precum si alte drepturi de care ar fi beneficiat.

2. Natura juridica a actului prin care se dispune incetarea raporturilor de serviciu

Actul prin care se constata si se dispune incetarea raportului de functie publica prezinta urmatoarele caracteristici:
- este un act administrativ;
- este un act unilateral;
- este un act emis de persoana sau institutia publica care are competenta numirii in functia publica respectiva;21
- este supus controlului de legalitate exercitat de instantele de contencios administrativ;
- se comunica A.N.F.P. in termen de 10 zile de la emitere.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1740
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site