Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AdministratieDrept


Caiet de practica drept si administratie publica - invatamant frecventa redusa

Drept

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Clasa ascendentilor ordinari
CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie
Pruncuciderea - expertiza medico-legala in pruncucidere
ALTE CAI EXTRAORDINARE DE ATAC IN PROCESUL CIVIL CARACTERIZARE GENERALA
Categorii de norme penale
Raportul juridic
Modificarea si suspendarea contractului individual de munca
Omisiunea sesizarii organelor judiciare
Evolutia conceptului de vinovatie

UNIVERSITATEA 'SPIRU HARET'

FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA - BUCURESTI
CAIET DE PRACTICA

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Institutia de invatamant superior : UNIVERSITATEA “SPIRU HARET”

Facultatea : DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA

Specializarea : DREPT

Anii de studii universitare : 2007 -2010

Forma de invatamant : Invatamant frecventa redusa

Anul II de studii universitare (2008-2009), Semestrul IV

II. DESCRIERE DE ANSAMBLU

Total ore de practica : 90(nouazeci)

Perioada de desfasurare : de la data pana la 22.05.2009   

Total zile : 15(cincisprezece)

Program de lucru zilnic : de la: 10.00 pana la: 16.00

Total ore/zi : 6(sase)

Firma gazda : Ministerul Apararii Nationale - Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publica;

Denumire : Comisia de jurisdictie a imputatiilor din Ministerul     Apararii Nationale

Adresa : Intrarea Drumul Taberei, nr.7-9, sector 6, Bucuresti

Indrumator desemnat : Roland – Dorian ENE - Consilier Juridic sef si Presedinte al Comisiei de jurisdictie a imputatiilor din Ministerul Apararii Nationale;

Cadrul de desfasurare a activitatii : Sediul Comisiei de jurisdictie a imputatiilor din Ministerul Apararii Nationale si al institutiilor parte in procedura administrativ-jurisdictionala;

Resurse materiale aflate la dispozitie : computer; fax; aparatura telefonica; materiale specifice de birotica;

Resurse informationale aflate la dispozitie : programele legislative « LEX » si « LEGE-4 » ; Baza Electronica de Decizii Administrativ-Jurisdictionale-anii 1997-2008 ; Ordonanta de Guvern/1998 privind raspunderea materiala a militarilor; legislatia speciala, privind raspunderea materiala, din Ministerul Apararii Nationale; tratate si cursuri de Dreptul muncii; Codul de procedura civila.

Programul orar al institutiei

III. REGLEMENTARILE LEGALE IN BAZA CARORA FUNCTIONEAZA COMISIA DE JURISDICTIE A IMPUTATIILOR DIN MINISTERUL APARARII NATIONALEScurt istoric

Ordonanta Guvernului nr. 121/1998, in pofida denumirii ei – ordonanta privind raspunderea materiala a militarilor – constituie, in acelasi timp, atat o componenta a dreptului administrativ – in masura in care se refera la militari, dar se include si in dreptul muncii, de vreme ce dispozitiile ei se aplica „si salariatilor civili din structura institutiilor publice prevazute la art. 2”.

Aceste „institutii publice” sunt : Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Internelor si reformei administrative, Serviciul Roman de informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei.

Mentionam ca unitati militarizate din subordinea Ministerului Justitiei, al caror personal militar sau civil beneficiaza de dispozitiile Ordonantei sunt doua si anume: Directia Generala a Penitenciarelor si Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie.

Adoptarea, in anul 1998, a acestui act normativ cu putere de lege privitor la raspunderea materiala a militarilor si salariatilor civili din structura institutiilor publice indicate, contrasemnarea lui de catre ministrii structurilor de aparare si ordine publica, dar mai ales de ministrul muncii si protectiei sociale si ministrul finantelor, cat si pronuntarea ulterioara a Curtii Constitutionale, prin Decizia nr. 366 din 30 septembrie 2003, asupra constitutionalitatii Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 in ansamblul sau si statuarea ca aceasta este in deplina concordanta cu regulile si principiile constitutiei, in opinia noastra evidentiaza fara echivoc, faptul ca raspunderea materiala ca institutie specifica, distincta de raspunderea civila, cat si instituirea organelor de jurisdictie speciale – Comisiile de Jurisdictie a Imputatiilor – nu pot fi considerate institutii perimate, fara obiect si propuse spre desfiintare, cum apreciaza unii specialisti.

Cei mai multi specialisti in dreptul muncii ( Prof. dr. Serban Beligradeanu, Sanda Ghimpu, I.T.Stefanescu, Dreptul muncii, Tratat, vol. II, Ed. Stiintifica si Enciclopedica; Sanda Ghimpu, Alexandru Ticlea, Dreptul muncii , editia a III-a, Ed. Sansa Bucuresti) apreciaza ca raspunderea materiala reprezinta– si ar reprezenta in viitor – o reglementare legala deosebit de utila si echitabila pentru salariati si militari, dar care, in acelasi timp, statorniceste si o procedura rapida, simpla de recuperare a daunelor pentru angajatori – respectiv unitatile militare, evitandu-se astfel, incarcarea rolului instantelor judecatoresti cu nenumarate „actiuni in pretentii”.

Aceasta procedura rapida si simpla o constituie si va trebui sa o constituie instituirea organelor de jurisdictie speciale – comisiile de jurisdictie a imputatiilor. Existenta si functionalitatea acestor organe de jurisdictie speciale este statuata de prevederile art. 21 din legea fundamentala – Constitutia Romaniei – care la alin. (4) prevede existenta si functionalitatea jurisdictiilor speciale administrative, cat si de prevederile legii contenciosului administrativ (Legea nr. 29/1990 si ulterior Legea nr.554/2004), care instituie existenta si functionarea jurisdictiilor administrative speciale.

Desi din titlul rezulta ca se reglementeaza exclusiv raspunderea materiala a militarilor, in realitate, Ordonanta de Guvern nr. 121/1998, statorniceste trei institutii juridice diferite si anume:

raspunderea materiala;

obligatia de restituire;

raspunderea institutiei publice, in cazul nostru Ministerul Apararii Nationale, pentru prejudiciile suferite de catre militari si salariati civili din culpa institutiei.

Ordonanta de Guvern nr. 121/1998 nu difera esential de dreptul comun in materie, asadar de Legea nr. 22/1969, modificata prin Legea nr. 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea materiala in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, dar asigura o expunere minima a personalului si a institutiei militare, la o publicitate specifica.

De asemenea, solutionarea litigiilor, in cadrul Comisiei de Jurisdictie a Imputatiilor este gratuita, nu implica cheltuieli de judecata sau de expertiza si in plus justetea procedurii pentru recuperarea prejudiciilor este garantata prin intermediul a trei cai de atac:

contestatie;

plangere;

revizuire.

Dorim sa aducem in atentie, ca in dreptul comun al muncii nu exista reglementari de natura celor inscrise in:

Art. 6 – (1) Militarii nu raspund material:

d) pentru pagubele produse in executarea ordinului comandantului sau sefului unitatii, caz in care raspunderea materiala revine acestuia.

Se excepteaza de la prevederile lit. d) militarii care, avand posibilitatea de a inlatura partial sau total urmarile pagubitoare ale ordinului primit, nu au raportat in scris, in termen de 24 ore sau la inapoierea din misiune si nu au luat, din neglijenta sau rea – credinta masuri pentru evitarea pagubei, cazuri in care raspund impreuna cu comandantii sau cu sefii unitatilor”.

Art. 23 – (1) Termenul pentru efectuarea cercetarii administrative si inregistrarea actului de cercetare este de cel mult 60 zile de la data cand comandantul sau seful unitatii a constatat sau a luat cunostinta de producerea pagubei.

Pentru motive temeinic justificate, la cerere, comandantul sau seful esalonului superior poate prelungi acest termen cu cel mult 60 de zile, prin ordin scris.

(3) In toate situatiile, cercetarea imprejurarilor in care s-a produs paguba se face cu chemarea si ascultarea celor in cauza, pentru explicatii scrise si prezentarea de probe in aparare”

Art. 24 al. (4) : termenele de 3 ani si, respectiv 1 an (de constatare a producerii pagubei) „sunt termene de decadere”.

Art. 27. alin. (3) ” pana la ramanerea definitiva a titlurilor executori, sumele retinute in baza acestora se depun de catre organul financiar al unitatii militare pagubite intr-un cont separat la banca sau la Casa de Economii si consemnatiuni, la alegerea persoanei obligate la plata”.

Art. 28 – Acoperirea pagubelor stabilite in conditiile prezentei ordonante se poate face si prin depunerea in natura a bunurilor ori de cate ori paguba nu este urmarea unei infractiuni, in urmatoarele conditii:

a)bunurile sa fie identice si sa corespunda calitativ;

b) sa fie procurate cu acte legale;

c) sa fie predate unitatii la care s-a constatat paguba.

Art. 29 – Comandantul sau seful unitatii care a emis decizia de imputare ori al carei organ financiar a primit angajamentul de plata, precum si comandantul sau seful esalonului superior, atunci cand constata ca imputatia este total sau partial neintemeiata ori nelegala, poate sa o anuleze sau sa o reduca, in termen de cel mult 3 ani, printr-o alta decizie, daca intre timp nu s-a pronuntat o hotarare asupra contestatiei facute impotriva deciziei de imputare sau angajamentului de plata”.

Art. 35- 41 reglementeaza : introducerea contestarii deciziei de imputare la comandantul (seful) unitatii care a emis-o ori a carei comisie a efectuat cercetarea administrativa; plangerea impotriva modului de solutionare a acestei contestatii (ce se rezolva de catre Comisia de Jurisdictie a Imputatiilor; cererea de revizuire a hotararilor pronuntate de organele mentionate s.a.

In aceeasi masura trebuie avut in vedere ca spre deosebire de dreptul comun al muncii in materie – potrivit caruia contestatia impotriva deciziei de imputare se depune si se solutioneaza in prima instanta, de judecatorie – Ordonanta de Guvern nr. 121/1998 reglementeaza, in cazul dat, in prealabil, solutionarea contestatiei de catre organe de jurisdictie administrativa, iar numai dupa epuizarea procedurii jurisdictional – administrative, potrivit art. 43 persoanele obligate la repararea prejudiciului in conditiile prezentei ordonante, in cazul in care „Considera ca au fost lezate intr-un drept legitim se pot adresa instantei judecatoresti”.
Indiscutabil, textul face o judicioasa aplicare a principiului liberului acces la justitie, statornicit prin art. 21 din Constitutia Romaniei. In spiritul aceleiasi prevederi constitutionale toate progresele inregistrate in domeniul dreptului administrativ contemporan normate, initial, prin Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 si, ulterior, prin Legea nr. 554/2004 au instituit dreptul cetatenilor de a apela la jurisdictiile administrative speciale.

Aceste legi au consacrat institutia contenciosului administrativ, in sistemul institutiilor nationale de aparare, reprezentata de Comisia de Jurisdictie, reglementata special de Ordonanta Guvernului nr. 121/1998. Comisia prin procedurile desfasurate in fata sa, se constituie intr-o garantie juridica acordata militarilor si salariatilor civili indiferent de statutul lor social sau profesional, in fata abuzurilor autoritatilor publice, materializandu-se intr-un senzor extrem de sensibil al democratiei in institutia militara.

In plus, justetea procedurii reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 este garantata de existenta a trei grade de jurisdictie: cercetarea administrativa la nivelul unitatii militare; solutionarea contestatiei la decizia de imputare si judecarea plangerii impotriva modului de solutionare a contestatiei la decizia de imputare.

Prin aceasta procedura administrativ – jurisdictionala, armata se inscrie in randul celor mai progresiste si democratice institutii ale Romaniei, inscriindu-se ca un promotor real si constient al reformei in justitie, obiectiv prioritar al integrarii in Uniunea Europeana a Romaniei.

In acelasi sens este si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care in legatura cu aplicarea art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, a statuat ca ”ratiuni de flexibilitate si eficienta, care sunt pe deplin compatibile cu protectia drepturilor omului, pot justifica „interventia anterioara a unor organe administrative”. (Cazul Lecompte, Van Leuven si De Meyer contra Belgiei, 1981).

Precizam, de asemenea, ca din punctul de vedere al fortei juridice probante regulamentele, instructiunile si normele date in aplicarea unor ordine ale ministrului apararii nationale, nu sunt acceptate decat in rare cazuri ca mijloace de proba in justificarea legalitatii unor masuri sau actiuni.

Prin solutionarea in interiorul institutiei militare, la Comisia de Jurisdictie a Imputatiilor, procedura de judecata devine gratuita neimplicand cheltuieli pentru taxe judiciare, de timbru sau de expertiza. In aceeasi masura se asigura si protectia imaginii institutiei militare care ar avea de suferit in cazul unei proceduri jurisdictionale publice.

Foarte multi teoreticieni si practicieni ai dreptului muncii pledeaza pentru mentinerea institutiei raspunderii materiale deoarece:

in practica raspunderea materiala s-a dovedit eficienta, corespunzand pe deplin intereselor celor doua parti – unitate si salariati – si nu trebuie renuntat la ceea ce a fost bun pe motivul ca este o „institutie care o au politistii si securistii”.

raspunderea materiala nu intervine in orice situatie, ci doar atunci cand se produce o paguba unitatii, in legatura cu munca autorului;

in dreptul comun, dupa care se judeca procesele civile, nu exista institutia inlaturarii raspunderii materiale pentru pagube produse in executarea ordinului comandantului sau sefului;

in dreptul comun al muncii, nu exista o prevedere asemanatoare aceleia din art. 28 al Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 acoperirea pagubei prin depunerea in natura a bunurilor fiind inadmisibila;

nu exista o dispozitie asemanatoare cu art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998, dreptul comun al muncii nu admite revocarea deciziei de imputare de catre organul emitent;

nu exista, in materia dreptului comun al muncii, statornicita o prealabila procedura de contestatie la organele jurisdictional – administrative, procedura care este amplu statornicita prin O.G.121/1998;

obligativitatea constituirii prealabile a unei comisii de cercetare nu exista, ceea ce demonstreaza caracterul profund just si legal al procedurilor administrative desfasurate inaintea Comisiei de Jurisdictie a Imputatiilor care prevad si statornicesc in mod amplu, activitatile acestor comisii.

Pentru aprecierea utilitatii unui astfel de organ, cum este Comisia de Jurisdictie a Imputatiilor la nivelul Ministerului Apararii Nationale, trebuie retinut ca aceasta stabileste o raspundere limitata, numai pentru prejudiciile actuale a daunelor efective -, raspunderea materiala fiind limitata si sub aspectul executarii silite, care se efectueaza, de regula, numai asupra unei cote din salariu, fapt ce reflecta caracterul profund umanist fapt al procedurilor administrativ – jurisdictionale ale Comisiei de Jurisdictie a Imputatiilor / al Ministerului Apararii Nationale in special.

In scopul protejarii angajatului, pentru reducerea efectelor negative ale imputarii pagubei produse si in respectul fata de om, s-a apreciat ca oportun de catre ministrii institutiilor publice ce compun sistemul national de aparare si de catre ministrul finantelor publice si cel al muncii si protectiei sociale, ca raspunderea a angajatilor civili si militarilor pentru pagubele produse sa fie raspunderea materiala, care este o raspundere individuala.

Ea exclude, in principiu, solidaritatea, spre deosebire de raporturile juridice civile unde raspunderea pentru un anumit prejudiciu este plurala, ca urmare a participarii mai multor persoane la producerea lui. In acest mod se asigura o protectie a salariatului, evitandu-se ca angajatul militar sau civil, sa fie pus – ca urmare a solidaritatii – in situatia de a fi urmarit pentru o suma mai mare decat prejudiciul efectiv cauzat din vina sa.

Un alt argument in favoarea acestei institutii administrativ-jurisdictionale, Comisia de Jurisdictie a Imputatiilor, consta in modul de reglementare a raspunderii, stabilita prin decizii ale unitatii militare pagubite si proceduri in fata Comisiei de Jurisdictie a Imputatiilor, prin norme legale imperative; modificarea raspunderii materiale prin clauze ale contractului de munca, derogatorii de la lege, fiind inadmisibila.

In Codul Civil, dimpotriva, prevederile care reglementeaza relatiile de munca au caracter supletiv sau interpretativ de vointa, astfel incat nu se pot stabili reguli obligatorii privind raspunderea materiala si implicit emiterea unei dispozitiuni sau instructiuni.

In cazul in care institutia militara, ar renunta la procedura administrativ – jurisdictionala, in fata Comisiei de Jurisdictie a imputatiilor, in favoarea unei proceduri de contencios – administrativ, desfasurata in fata instantelor civile, Ministerul Apararii Nationale ar fi pus, de cele mai multe ori, in imposibilitatea de a-si recupera pagubele si prejudiciile.

In plus ar fi supus si obligatiei de plata a cheltuielilor de judecata, care cuprind si onorurile avocatilor pe care partea invinuita l-a angajat. De asemenea, durata procedurii jurisdictionale s-ar prelungi, cu consecinte asupra diminuarii in timp a contravalorii prejudiciului.

Publicitatea sedintelor de judecata mentine credibilitatea si prestigiul institutiei militare si implicit si al personalului, cu efecte pozitive in planul relational cu institutiile publice sau private partenere, sau in fata structurilor politice si administrative.

Pentru eficientizarea activitatii jurisdictional – administrative, a Ministerului Apararii Nationale, de recuperare a pagubelor si stabilire a realitatii si legalitatii cercetarilor administrative, desfasurate in structurile armatei, am apreciat ca oportune si am propus spre analiza urmatoarele:

Acordarea caracterului „permanent” pentru compunerea Comisiei de Jurisdictie a Imputatiilor din Ministerul Apararii Nationale si crearea statului de organizare a acestei structuri in subordinea ministrului apararii nationale;

Alocarea unui buget propriu Comisiei de Jurisdictie a Imputatiilor, pentru asigurarea unei independente financiare;

Subordonarea Comisiei de Jurisdictie a Imputatiilor, ierarhica si profesionala, exclusiv ministrului apararii nationale, pentru protejarea membrilor fata de orice presiuni sau influente si garantarea independentei si impartialitatii membrilor ei;

Oferirea unei locatii, cu dotari corespunzatoare instantelor de judecata,Comisiei de Jurisdictie a Imputatiilor, pentru desfasurarea sedintelor de judecata in procedura administrativ-jurisdictionala speciala.

IV. DESCRIEREA ACTIVITATILOR PRESTATE DE UNITATEAIN CARE S-A DESFASURAT ACTIVITATEA DE PRACTICA DE SPECIALITATE SI ORGANIZAREA ACESTEIA

V. DESCRIEREA ACTIVITATII DESFASURATE

STUDIU DE CAZ INTALNIT PE PERIOADA

ACTIVITATII DE PRACTICA

CONCLUZIILE INDRUMATORULUI DE PRACTICA

In conformitate cu prevederile din programa de invatamant, privind executarea unui stagiu de practica in institutii sau structuri organizationale cu activitate juridica, in perioada 04.05. - 22.05.2009, pe parcursul a 90(nouazeci)de ore, s-a desfasurat programul de pregatire, in specialitatea juridica a studentului    SERBAN (PANA) ST. PAULINA, in vederea exercitarea atributiilor de consilier juridic si membru al completului de jurisdictie administrativa speciala.

Etapele pregatirii, graduale, au urmarit studierea si insusirea unui minim de cunostinte necesare intelegerii si desfasurarii activitatii administrativ-jurisdictionale speciale.

A.    In planul activitatii procesuale

A studiat procedurile de redactare a actiunilor in contencios administrativ (cereri de chemare in judecata, intampinari , cereri in cadrul cailor de atac -apel si recurs); actiuni pe dreptul muncii si procedura executarii silite, analizand prealabil continutul teoretic in conformitate cu prevederile codului de procedura civila, ale codului muncii si legii contenciosului administrativ.

A participat de asemenea, la unele termene de judecata de la instante de grad inferior, asistand practic la procedurile reale privind desfasurarea proceselor.

B. Pe linie de avize:

A participat direct la discutia prealabila avizarii a continutului tipurilor de contracte specifice (achizitie, prestari servicii, etc.), folosite in derularea activitatilor curente din cadrul Statul Major al Fortelor Aeriene.

S-a documentat asupra principalelor detalii vizand legalitatea si punctele obligatorii a fi inserate din punct de vedere juridic, in continutul acestor tipuri de contracte.

B.     Pe linie de personal

A studiat si s-au dezbatut principalele probleme rezultate din L 80/1995 modificata prin O.G. nr.90/2001, R.G. 7 si R.G. 8, in privinta aplicarii si interpretarii practice a prevederilor actelor normative specificate.

De asemenea, au fost discutate situatiile aparute in privinta prevederilor O.G. nr. 7/1998, aprobata prin Legea nr. 37/2001 si Legea nr. 138/1999, privind salarizarea personalului militar si civil din institutiile militare ale Romaniei.

C.    Alte activitati:

A consultat si au fost dezbatute o serie de acte normative din legislatia internationala, specifice aviatiei (conventiile de la Chicago, Tokio, Viena), cat si a celor romanesti.

Fata de modul de implicare, participare, interpretare, selectare si intelegere a problemelor supuse pregatirii, domnul GOILAV MIHAI – ION a dovedit temeinice cunostinte teoretice, disponibilitate de solutionare practica a problemelor supuse analizei, seriozitate, aptitudini necesare desfasurarii la un nivel ridicat al activitatilor profesionale in domeniul juridic, drept pentru care, va adresam respectuos rugamintea de a aviza dreptul de exercitare al atributiilor de consilier juridic.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1112
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site