Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


CONTRACTUL DE MANDAT (1532 Cod civil)

Drept+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACTUL DE MANDAT (1532 Cod civil)

Notiune - este un contract prin care o persoana numita mandatar, se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama unei alte persoane ,numita mandant,care ii da aceasta imputernicire si pe care il reprezinta.FORMA MANDATULUI

-Este un contract consensual de regula, in practica mandatul este constatat de obicei printr-un inscris numit procura sau imputernicireT este un act juridic unilateral.

Daca mandatarul este imputernicit sa:

cumpere

sau sa schimbe

un teren, sau sa :

incheie un contract de donatie

sau sa constituie o ipoteca

procura trebuie autentica.

Consimtamantul partilor poate fi dat si:

in mod expres

dar si in mod tacit.

Mandatul tacit rezulta din acele imprejurari de fapt care face neindoielnica intentia partilor.

Mandatul aparent(nu se confunda cu mandatul tacit)- in acest caz tertii contracteaza cu credinta scuzabila si legitima ca mandatarul aparent are puteri de reprezentare - adica "credinta legitima valoreaza titlu"

CAPACITATEA PARTILOR

Mandantul -trebuie sa fie capabil de a contracta el insusi actul de a carui indeplinire il insarcineaza pe mandatar.

Capacitatea mandantuluise apreciaza in functie de natura actului juridic:

de conservare

de administrare

de dispozitie

Mandatarul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

OBIECTUL SI INTINDEREA MANDATULUI

Obiectul trebuie sa fie :

determinat

posibil

licit

numai incheierea de acte juridice de catre mandatar

actele materiale putand avea numai caracter accesoriu.

INTINDEREA MANDATULUI

Poate fi :

special

sau general.

1.este special cand se da :

pentru o singura operatiune juridica

sau pentru anumite operatii determinate.

2.este general cand mandatarul primeste imputernicirea de a se ocupa de toate treburile mandantului.

Pentru actele de dispozitie se cere un mandat special.

Actele de conservare

Sau de administrare

Pot fi incheiate pe baza unui mandat general.

In toate cazurile ,mandatarul nu poate face nimic afara de limitele mandatului sau, el trebuie sa se incadreze in limitele imputernicirii primite.

EFECTELE CONTRACTULUI DE MANDAT

EFECTELE INTRE PARTI

Obligatiile mandatarului -

1.Indeplinirea mandatului T adica de a-l executa in caz de :

Neexecutare

Sau neexecutare corespunzatoare.

Mandatarul este raspunzator : - de dol

- sau culpa simpla.

Conditiile raspunderii mandatarului T pot fi modificate prin conventia partilor.

2. Obligatia de a da socoteala despre indeplinirea mandatului

este dator sa de in primire mandantului tot ce i s-a predat in puterea mandatului pe care l-a executat .

3.Obligatii rezultand din substituirea unei terte personae

Mandatarul (in principiu) trebuie sa execute personal insarcinarea primita T deoarece este un contract incheiat intuitu personae, avand la baza increderea mandantului in mandatar.

Se poate prevede in contract dreptul mandatarului de a-si substitui o terta persoana , iar mandatarul este obligat sa raspunda de faptele substituitului.

In raportulrile dintre mandatar si persoana substituitase aplica regulile mandatului.

In caz de pluralitate a mandatarilor T daca li s-a dat imputernicirea printr-un singur mandat, nu exista solidaritate intre ei, decat daca aceasta s-a stipulat expres.

Fiecare mandatar poate insa executa mandatul singur daca nu s-a prevazut altfel prin contract.

OBLIGATIILE MANDANTULUI

1.Desdaunarea mandatarului

este obligat sa restituie toate cheltuielile facute cu ocazia executarii mandatului

trebuie sa plateasca dobanzi la sumele avansate de mandatar - care curg fara punere in intarziere

mandantul suporta si pierderile suferite de mandatar cu ocazia indeplinirii mandatului, daca nu i se imputa vreo culpa.

2.Plata remuneratiei - daca este cu titlu oneros, mandantul este obigat sa plateasca suma stipulata chiar daca operatiunea in vederea careia a fost conferit mandatul nu a putut fi efectuata.

Numai culpa mandatarului il scuteste pe mandant de plata remuneratiei in indeplinirea mandatului.

3.Solidaritatea mandatarilor - daca mai multe personae au numit un mandatar pentru o afacere comuna, fiecare dintre ele este raspunzatoare solidar pentru toate efectele mandatului. In acest caz solidaritatea este legala.

4.Dreptul de retentie al mandatarului - se admite ca mandatarul poate retine lucrurile pe care le-a primit pentru mandant, pana la achitarea cheltuielilor facute pentru indeplinirea mandatului. Dreptul de retentie se poate recunoaste si pentru garantarea altor creeante ale mandatarului fata de mandant izvorate din raporturile de mandat.

EFECTE FATA DE TERTI

RAPPORTURILE DINTRE MANDANT SI TERTI

Intre mandant si terti se creeaza raporturi juridice directe:

in fapt tertul trateaza cu mandatarul

in drept tertul contracteaza cu mandantul.

Toate efectele legale ale actului incheiat de mandatar cu tertul se rasfrang asupra mandantului, el devine personal:

creditorul

sau debitorul

tertului, ori titularul dreptului real dobandit prin actul incheiat .

in schimb, actele incheiate de mandatar cu depasirea imputernicirilor primite nu obliga pe mandant daca nu le-a ratificat :

expres

sau tacit

(art. 1546 Cod Civil ) T ratificarea valoreaza mandat.

RAPORTURILE DINTRE MANDATAR SI TERTI

Deoarece mandatarul contracteaza :

in numele

si pe seama

mandantului nu se creeaza raporturi juridice intre el si tertii cu care contracteaza.

Pentru actele sale excesive mandatarul - este obligat sa cunoasca limitele imputernicirii- este insa raspunzator fata de terti, deoarece este tinut sa le garanteze validitatea actelor.

INCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

CAZURI PARTICULARE

1.Revocarea mandatului - in principiu mandatul este revocabil, mandantul poate revoca ( denunta unilateral ) mandatul oricand chiar daca este cu termen, si poate sa-l constranga pe mandatar a-i restitui procura.

2.Renuntarea mandatarului se poate face notificand mandantului renuntarea sa indifferent ca este cu :

titlu oneros

sau cu titlu gratuit

3.Moartea unei parti :

fie a mandantului

fie a mandatarului.

4. Alte cauze de incetare:

- prin punere sub interdictie, insolvabilitate si falimentul mandantului sau mandatarului.

Cauze generale de incetare:

prin executarea mandatului

prin expirarea termenului stipulat

prin realizarea conditiei rezolutorii

prin imposibilitatea fortuita de executare.

EFECTELE INCETARII MANDATULUI

- indiferent de cauza de incetare ( nu numai prin revocare ) T mandatarul este obligat:

sa restituie mandantului procura primita

sa-i predea orice alte acte ( hotarari judecatoresti, titulri de proprietate ) sau bunuri primite in cursul executarii mandatului.

MANDATUL FARA REPREZENTARE

CONTRACT DE INTERPUNERE

are loc cand mandatarul incheie actul cu tertul

in nume propriu (proprio nomine)

si pe seama mandatului

intrucat reprezentarea :

nu este de esenta

si numai de natura contractului de mandat alaturi de mandatul fara reprezentare din dreptul commercial.

Contractul de interpunere - este de fapt un mandat simulat prin interpunere de personae.

Se recurge la aceasta cand o persoana ( mandantul) vrea sa incheie un act juridic, dar in asa fel ancat persoana sa sa nu fie cunoscuta de terti cum ar fi cocontractantul mandatarului ocult si alti terti ( creditori chirografari, rude de vocatie la mastenire ).

Aceasta se mai numeste conventia de prLte - nom si este considerata dupa o parere - un caz particular .

In cazul contractelor care se incheie, potrivit legilor, intuitu personae - regulile care guverneaza contractul de interpunere de persoane nu sunt aplicabile.

Exemplu : - contractul incheiat ( valabil ) in considerarea persoanei mandatarului fara reprezentare ( adica cumparare de casa din fondul de stat , contract de societate civila ) produce efecte numai fata de acea persoana care devine titulara :

drepturilor

si obligatiilor

rezultand din actul icheiat.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1669
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved