Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DREPTUL SOCIETATILOR II – TEST GRILA

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
JUSTITIE SI AFACERI INTERNE
Reguli generale ale mostenirii testamentare
TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE
IZVOARELE DE DREPT
ACTIUNEA CIVILA. MASURILE ASIGURATORII
Societatea nelegal constituita
Efectele extradarii din Romania
AUDITUL INTERN - CONCEPTUL DE AUDIT INTERN
Omorul deosebit de grav. Art. 176 C.pen.
Dreptul afacerilor – test grila


DREPTUL SOCIETATILOR II – TEST GRILA

…. 1. In materie comerciala:
b. nu opereaza interdictia generala de a proba cu martori acte juridice a caror valoare depaseste 250 lei, proba testimoniala fiind admisibila ori de cate ori instanta considera ca este utila

____ 2. Regimul juridic al dobanzii legale pentru obligatiile banesti este reglementat de :

d. Ordonanta Guvernului nr. 9/2000;

____ 3. Incheierea contractului de vanzare-cumparare comerciala se realizeaza:

b. in momentul formarii acordului de vointa al partilor, in sensul transmiterii de la vanzator la cumparator a dreptului de proprietate asupra unui bun, in schimbul unui pret.

____ 4. Daca nu s-a prevazut expres in contract :

b. locul executarii obligatiilor comerciale va fi considerat acela care rezulta din natura operatiunii comerciale

__ 5. Spre deosebire de dreptul civil, in dreptul comercial :

b. daca s-a efectuat cesiunea unui drept litigios, debitorul cedat nu poate sa invoce retractul litigios.

____ 6. Dispozitiile art. 43 C. com. se aplica, cu conditia ca :

b. toate variantele.

____ 7. Daca locul executarii nu este stabilit expres in contract, iar obligatia comerciala consta intr-o suma de bani, plata conform Codului comercial se va face la:

d. sediul, domiciliul sau resedinta creditorului, plata fiind portabila

____ 8. Forma scrisa ad probationem este ceruta de lege, in materie comerciala, in cazul urmatoarelor acte:

d. contractul de vanzare-cumparare

____ 9. In cadrul contractului de consignatie:

b. marfurile nu trec in proprietatea ci numai in posesia consignatarului,de la data incredintarii si pana la data vanzarii catre terti.

………10. In materie comerciala, in cazul pluralitatii de debitori:

a. solidaritatea este prezumata de legiuitor

____ 11. Conform art.46 Cod comercial, sunt mijloace de proba specifice litigiilor comerciale :

a. facturile acceptate;

____ 12. Potrivit art. 45 Cod comercial, retractul litigios :

b. nu poate avea loc in caz de cesiune a unui drept derivand dintr-un fapt comercial

____ 13. Contractul de leasing prezinta urmatoarele caractere juridice:

c. este sinalagmatic, oneros, consensual, comutativ si intuitu personae in ceea ce priveste persoana utilizatorului ;

____ 14. Contractul de comision inceteaza in urmatoarele cazuri:

b. toate variantele.

____ 15. In cadrul contractului de cont curent :

d. datoriile reciproce ale partilor se sting pana la concurenta debitului si creditului, urmand a se plati eventuala diferenta, adica soldul ramas dupa compensatie

____ 16. Sunt trasaturi caracteristice ale obligatiilor comerciale :

b. dobanda curge de plin drept, din momentul exigibilitatii

…_ 17. Transmiterea dreptului de proprietate asupra lucrului vandut opereaza de drept din momentul incheierii contractului cand:

a. vanzatorul este proprietar, iar lucrul vandut este un bun individual determinat

____ 18. In cazul dizolvarii anticipate a unei societati comerciale, potrivit Legii nr.31/1990,actiunea in daune a fondatorilor impotriva societatii poate fi exercitata :

b. in termenul de prescriptie extinctiva de 6 luni.

____ 19. Determinarea locului executarii contractului comercial :

c. poate rezulta numai din natura operatiunii comerciale

____ 20. Infatisarea registrelor comerciantilor in instanta:

c. are caracter exceptional

____ 21. Codul comercial, in referire la momentul incheierii contractului, a consacrat :

d. teoria informatiunii, conform careia contractul se incheie in momentul in care ofertantul ia cunostinta in mod efectiv de acceptarea ofertei.

____ 22. Factura, ca mijloc de proba specific dreptului comercial :

a. reprezinta inscrisul ce cuprinde elementele esentiale ale unei vanzari comerciale: identificarea partilor, cantitatea de marfa, calitatea, conditii de livrare

____ 23. In cadrul contractului de consignatie:

a. nu este obligatorie forma scrisa “ad probationem”;

____ 24. Spre deosebire de dreptul civil, in dreptul comercial :

d. solidaritatea pasiva este prezumata, chiar daca nu a fost prevazuta in mod expres in contract

____ 25. Potrivit O.G. nr.9/2000, dobanda legala pentru obligatii banesti se stabileste, in materie comerciala:

c. la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, comunicata lunar prin circulare publicate in Monitorul Oficial

___ 26. In materie comerciala, constatand neexecutarea la termen a unei obligatii comerciale, judecatorul:

d. nu poate acorda termen de gratie debitorului, pentru executarea obligatiei comerciale izvorata dintr-un contract in care partile au prevazut un termen

____ 27. In functie de criteriul continutului ratelor, practica in materia comerciala a impus urmatoarele forme de leasing :c. leasing-ul financiar si functional;

____ 28. Potrivit art.67 din Legea nr.31/1990, actiunea privind restituirea dividendelor distribuite neregulat poate fi exercitata:

b. in termenul de prescriptie extinctiva de 3 ani de la data distribuirii

____ 29. De regula, contractele comerciale sunt :

d. acte juridice cu titlu oneros

____ 30. Contractul de consignatie inceteaza prin:

d. toate variantele.

____ 31. Principiul libertatii contractuale confera capacitatea de a incheia contracte de vanzare-cumparare in urmatoarele situatii :

a. vanzarea-cumpararea incheiata de comerciantii-persoane juridice.

____ 32. Termenul general de prescriptie aplicabil materiei comerciale este :

d. 3 ani

____ 33. Sub aspectul fortei probante, corespondenta comerciala :

c. este constituita din totalitatea comunicarilor schimbate intre comercianti si intre acestia si clientela lor, adica expediate si primite prin mijloace de comunicare (fax, posta etc).

____ 34. Contractul de vanzare-cumparare comerciala prezinta urmatoarele caractere juridice:

b. este un contract bilateral (sinalagmatic)

____ 35. Dolul viciaza consimtamantul la incheierea contractului si poate conduce la:

c. anularea contractului ;

____ 36. In legatura cu oferta de a contracta, in care s-a prevazut un termen de acceptare :

c. contractul se considera incheiat daca acceptarea a ajuns la ofertant inainte de expirarea termenului prevazut in oferta.

____ 37. In cadrul contractului de report:

a. fructele civile produse de titlurile de credit se cuvin reportatorului, daca in contract nu s-a prevazut altfel

____ 38. Trasatura caracteristica a vanzarii-cumpararii comerciale este

c. interpunerea in schimbul marfurilor, materializata prin intentia de revanzare

____ 39. Contractul de vanzare-cumparare comerciala prezinta urmatoarele caractere juridice:

c. este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, consensual, translativ de proprietate.

____ 40. In dreptul comercial, proba cu martori :

d. este admisibila si peste cuprinsului unui inscris si in lipsa acestuia, oricare ar fi valoarea obiectului in litigiu.

____ 41. In functie de criteriul partilor contractante, practica in materia comerciala a impus urmatoarele forme de leasing :

c. leasing-ul direct si indirect;

____ 42. In scopul asigurarii protectiei juridice a interselor comertului, Legea nr.31/1990 instituie expres urmatoarele interdictii speciale de incheiere a contractului de vanzare-cumparare:

b. instrainarea sau dobandirea de catre administratorii societatilor comerciale de bunuri in contul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activului net al societatii, fara aprobarea adunarii generale extraordinare .

____ 43. Registrele comerciale, regulat sau neregulat tinute pot fi utilizate ca mijloace de proba :

c. impotriva comerciantului care le-a tinut

____ 44. Caracterul civil sau comercial al contractului de mandat se determina in functie de:

d. obiectul acestuia si natura actelor juridice pe care mandatarul urmeaza sa le incheie cu tertul

____ 45. Spre deosebire de contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate, prin contractul de leasing se transmite:

c. dreptul de folosinta asupra bunului ce formeaza obiectul contractului;

____ 46. In contractele comerciale, sunt clauze lovite de ineficacitate:

d. toate variantele.

____ 47. In functie de criteriul bazei de calcul a ratelor, practica in materia comerciala a impus urmatoarele forme de leasing :

c. leasing-ul net si brut.

____ 48. In cadrul contractului de vanzare-cumparare, transmiterea dreptului de proprietate opereaza de drept (solo consensu) in urmatoarele situatii :

d. cand s-a realizat acordul de vointa al partilor, desi lucrul nu a fost predat, iar pretul nu a fost numarat

____ 49. Diferentele dintre mandatul comercial si comision sunt:

c. comisionul este o varietate mandat fara reprezentare

____ 50. Transmiterea de drept a proprietatii in cadrul contractului de vanzare-cumparare :

c. opereaza daca este indeplinita o singura conditie : aceea ca vanzatorul sa fie proprietarul lucrului vandut

____ 51. Codul comercial, adaptand dispozitiile civile la circuitul comercial, dispune ca in contractele comerciale:

d. pretul poate fi stabilit si ulterior incheierii contractului, prevazandu-se printr-o clauza o indicatie abstracta si impersonala, in functie de locul platii sau de cotele oficiale ale bursei.

____ 52. In materie comerciala, dobanzile aferente obligatiilor ce constau in plata unei sume de bani, ce au devenit exigibile conform contractului, curg:

b. de la data scadentei, fara notificarea prealabila a debitorului.

____ 53. Codul comercial in vigoare la acest moment (2008) cuprinde prevederi referitoare la:

b. formarea si executarea obligatiilor comerciale____ 54. Forma scrisa ad validitatem nu este necesara in cazul urmatoarelor acte juridice :

a. contractul de vanzare-cumparare comerciala.

____ 55. In materie comerciala, proba testimoniala:

d. toate variantele.

____ 56. Spre deosebire de dreptul civil, in materie comerciala :

d. Codul comercial, pe langa probele de drept comun, enumera si unele mijloace de proba specifice obligatiilor comerciale : facturile acceptate, corespondenta, telegramele, registrele comerciantilor.

____ 57. Prin comparatie cu contractul de locatiune, in cazul contractului de leasing:

a. finantatorul nu mai poate dispune de bun, riscurile si responsabilitatile aferente dreptului de proprietate regasindu-se in persoana utilizatorului;

____ 58. In contractele comerciale :

a. forma scrisa este o conditie obligatorie ad probationem.

____ 59. Ca efect al solidaritatii pasive in obligatiile comerciale:

c. codebitorul care plateste intreaga datorie nu poate pretinde celorlalti decat partea proportionala a fiecaruia.

____ 60. Vanzarea-cumpararea comerciala :

d. este similara vanzarii-cumpararii civile, ambele fiind contracte prin intermediul carora se transmite, in schimbul unui pret, proprietatea    asupra unui lucru

____ 61. Mandatul comercial este un contract:

c. cu titlu oneros

____ 62. Contractul de cont curent inceteaza de drept in urmatoarele cazuri:

a. toate variantele.

____ 63. In baza contractului de mandat comercial:

d. mandatarul este tinut sa aduca la cunostinta tertilor cu care incheie acte comerciale imputernicirea in temeiul careia actioneaza

____ 64. In functie de particularitatile tehnice de realizare, leasingul se poate prezenta sub urmatoarele variante :

c. toate variantele.

____ 65. Potrivit art. 46 Cod comercial, mijloacele de proba specifice in materie comerciala sunt :

c. facturile acceptate, corespondenta comerciala, telegramele, registrele comerciantilor

____ 66. In materie comerciala, sunt acte solemne, pentru care legea cere forma scrisa ad validitatem:

b. toate variantele.

____ 67. Contractul de mandat inceteaza in urmatoarele cazuri:

b. toate variantele.

____ 68. In scopul aplicarii principiului repararii integrale a prejudiciului care cuprinde atat dauna efectiv produsa (damnum emergens), cat si beneficiul nerealizat (lucrum cessans) :

d. dobanzile contractuale sau legale pot fi cumulate cu despagubirile;

____ 69. Contractul de consignatie:

b. este o varietate a contractului de comision

____ 70. Constitie exceptii de la principiul conform caruia, pentru incheierea contractului, acceptarea ofertei nu poate sa rezulte din tacere:

b. toate variantele.

____ 71. In dreptul comercial, solidaritatea pasiva:

b. nu protejeaza creditorul de eventualele riscuri ale insolvabilitatii unuia dintre debitori

____ 72. Pentru a constitui o trasatura definitorie a vanzarii-cumpararii comerciale, intentia de revanzare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a. sa fie exteriorizata, exprimata de cumparator, cunoscuta de cealalta parte contractanta.

____ 73. Plata unei obligatii comerciale, prin decontare bancara :

c. se considera efectuata in momentul in care sumele de bani au fost virate, prin debitarea contului debitorului si au ajuns in contul creditorului

____ 74. Sunt subiecti de drept in cadrul operatiunii de leasing:

b. toate variantele.

____ 75. Conditiile de aplicare ale dobanzii comerciale sunt :

d. obligatia sa fie comerciala .

____ 76. Potrivit art. 50 Cod omercial, registrele comerciale fac dovada in favoarea celui care le-a tinut :

c. toate variantele.

____ 77. Poate exercita dreptul de retentie :

d. comitentul

____ 78. Contractul de comision :

b. este o varietate a mandatului comercial, fiind un mandat comercial fara reprezentare

____ 79. In scopul asigurarii protectiei juridice a interselor comertului, Codul commercial instituie expres urmatoarele interdictii speciale de incheiere a contractului de vanzare-cumparare:

b. incheierea de catre prepus, pe cont propriu sau pe contul altuia, a unor operatiuni de natura comertului cu care este insarcinat.

____ 80. La incetarea contractului de leasing prin expirarea duratei contractuale, utilizatorul are un drept de optiune cu privire la:

d. toate variantele.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1039
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site