Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DREPT CONSTITUTIONAL - teste grila

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDrept constitutional I Forma deLISTA DE SUBIECTE PENTRU EXAMEN DISCIPLINA: DREPT CONSTITUTIONAL I

Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept?

A. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii

B. reguli care au ca scop organizarea si disciplinarea comportamentului uman

C. reguli ce se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala

D. reguli ce sunt asigurate si garantate de stat

a. A +B + C+D

Care este trasatura definitorie a constitutiei de tip pact ?

Pactul reprezinta un contract intre rege si popor. (poporul este reprezentat prin parlament)

Care autoritate sau forta politica statala are dreptul de a adopta o constitutie ?

. Adunarea (Puterea) Constituanta

Care este trasatura definitorie a constitutiei acordate ?

Constitutie acordata de monarh ca stapin absolut. Este cea mai rudimentara constitutie.

Sub ce alta denumire mai este cunoscuta Constitutia acordata ?

Charte concedate

Care sunt criteriilei folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor?

A. criteriul inscrierii in constitutie

C. criteriul procedurii de realizare a controlului

D. criteriul temporal

c. A+C+D   

Care este definitia constitutiei conventie?

Este rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de Conventie. (p.99)

Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale?

A. drepturile fundamentale sunt drepturi subiective

B. drepturile fundamentale sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omului

C. drepturile si libertatile fundamentale sunt inscrise si garantate prin legi fundamentale

D. drepturile fundamentale se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu realitatile economice, sociale, politice si culturale din fiecare tara

b. A+B+C+D

Care sunt elementele componente ale dreptului la viata ?

A. dreptul la viata este cel mai natural drept al omului

B. nimeni nu poate fi privat de viata sa in mod arbitrar

C. dreptul la viata este inerent persoanei umane

D. este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante documente internationale si prin constitutie

c. A+B+C+D

Care sunt componentele conceptului de libera circulatie ?

A. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului

B. posibilitatea oricarui cetatean de a-si stabili resedinta sau domiciliu in orice localitate

D. libera circulatie a cetatenilor romani este garantata prin permiterea emigrarii si revenirii in tara

c. A+B+D   

Care sunt componentele pe care le are in con inutul sau dreptul la ocrotirea sanatatii?

B. dreptul persoanei la securitate sociala

C. garantand dreptul la ocrotirea sanatatii, Constitutia stabileste obligatii clare si ferme in sarcina statului de a lua masurile ce se impun pentru asigurarea igienei si sanatatii publice

D. prin constitutie se impune autoritatilor legislative obligatia de a reglementa principalele domenii precum asistenta medicala, asigurarile sociale si alte masuri de protectie a sanatatii fizice si mentale

c. B+C+D

Care este con inutul dreptului la casatorie, conform reglementarilor constitutionale privind familia, in literatura de specialitate ?

A. familia este elementul natural si fundamental al societatii

B. familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor

C. casatoria este supusa unor reguli privind incheierea, desfacerea si declararea nulitatii, reguli ce se stabilesc prin lege

D. celebrarea casatoriei religioase dupa celebrarea casatoriei civile

c. B+C+D    d.

13. Care sunt coordonatele care definesc libertatea de exprimare, ce permite subiectilor

de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu si public opiniile ? A. libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a

persoanei si dreptul la imagine

B. sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii, indemnul la razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism sau la violenta publica

D. Libertatea de exprimare implica si raspunderea juridica pentru abuzul in exercitarea acestei libertati

b. A+B+D

Care sunt trasaturile dreptului de petitionare ca drept incadrat in categoria drepturilor garantii ?

A. poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii legal constituite

C. corelativ dreptului cetateanului de a petitiona este stabilita si obligatia autoritatilor publice de a examina si raspunde la petitii in termenul si conditiile stabilite prin lege

D. scutirea de taxa pentru exercitarea dreptului de petitionare este o regula ce asigura acestui drept posibilitatea realizarii sale depline

b. A+C+D

D

15. Care sunt unitatile administrativ teritoriale din Romania?

A. orasul

B. judetul

C. comuna

a. A+B+C

16. Care sunt aspectele avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor?

A. In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare a regulilor juridice sau functia legislativa; de executare a acestor reguli sau functia executiva; de judecare a litigiilor sau functia jurisdictionala

B. Fiecare functie este conferita unor organe distincte

C. La inceput, teoria separatiei puterilor in stat interzicea doar ca cele trei functii sa fie

exercitate de acelasi organ

D. Independenta functiilor nu trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor

a. A+B+C+D

Care este, potrivit reglementarilor constitutionale, statutul strainilor si apatrizilor in

Romania ?

A. strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile si

imprescriptibile

B. in afara drepturilor naturale exista si alte drepturi subiective, in a caror dobandire si

exercitare legea nu le conditioneaza calitatea de cetatean

C. garantarea protectiei juridice a strainilor si apatrizilor, cu stabilirea obligatiilor

corespunzatoare pentru acestia

D. protectia persoanelor si a averilor este ceea ce intereseaza, in fond, strainii si apatrizii

b. A+B+C+D

Care sunt componentele ce definesc indatorirea de aparare a patriei ?

A. apartine tuturor cetatenilor romani, barbati si femei, fara deosebire de origine nationala, religie, ocupatie si pregatire profesionala

D. cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 20 de ani pana la varsta de 35 de ani, cu exceptia voluntarilor

c. A+D   

Care sunt caracterele statului roman ce rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare ?

A. statul roman este un stat suveran si independent

B. statul roman este un stat de drept, democratic si social

C. Romania este un stat national, unitar si indivizibil

b. A+B+C

0. La sesizarea caror autorita i se pronun a Curtea Constitutionala asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale ?

A. Unuia dintre presedintii celor doua camere

C. A cel putin 25 de senatori

D. A cel putin 50 de deputati

c. A+C+D   

Sub ce denumire s a predat si se preda in Romania si in lume disciplina Drept

Constitutional" ?

A. drept constitutional si institutii politice

B. drept public

C. drept constitutional si administrativ

D. drept de stat

c. A+B+C+D

In ce consta specificul normelor de drept constitutional?

A. sunt norme directe, nemijlocite

C. sunt norme indirecte sau cu aplicare mijlocita

b. A+C

Care dintre constitutii, are drept specific, adoptarea ei de catre parlament cu o majoritate calificata?

A. Constitutia acordata

B. Constitutia plebiscitara

C. Constitutia Pact

D. Constitutia conventie

a. A+B+C+D

Care dintre statele lumii au astazi o constitutie nescrisa cutumiara ?

A. Anglia

C. Israel

D. Noua Zeelanda

c. A+C+D   

Care sunt condi iile ce trebuie indeplinite de catre o persoana care solicita acordarea cetateniei romane la cerere?

B. cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei

C. a implinit varsta de 18 ani

D. cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in suficienta masura pentru a se integra in viata sociala

b. B+C+D

Care este defini ia controlului constitutionalitatii legilor?

B. activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia

D. o institutie a dreptului constitutional ce cuprinde reguli privitoare la autoritatile competente

c. B+D   

La cererea carei autoritati publice are Curtea Constitutionala prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala ?

A. Presedintele Romaniei

B. Primul Ministru

C. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii

D. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului

c. A+B+C+D   

Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri fundamentale?

A. indatoririle fundamentale sunt obligatii ale cetatenilor

B. indatoririle fundamentale sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si conservarea societatii

C. indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale

D. indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor prin convingere sau la nevoie prin forta de constrangere a statului.

c. A+B+C+D   

Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica?

A. face parte din categoria inviolabilitatilor

B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii fizice a persoanei

C. respectul integritatii fizice explica in mod firesc interzicerea torturii, a pedepselor si a tratamentelor inumane ori degradante

D. este un drept ocrotit de Constitutie

c. A+B+C+D   

0. Ce cuprinde, in principiu, conceptul de inviolabilitate a domiciliului ?

A. interdictia patrunderii in domiciliul sau resedinta unei persoane fara consimtamantul acesteia

C. avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiei, acestea se dispune numai de catre judecator

D. patrunderea in domiciliul sau resedinta unei persoane fara invoirea acesteia se face in situatiile justificate de perchezitie domiciliara, arestarea unei persoane, executarea unei hotarari judecatoresti si cele justificate de starea de necesitate

b. A+C+D

Care sunt elementele de con inut ale dreptului la munca, conceput ca un drept social economic de traditie ?

B. libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si libertatea alegerii locului de munca fac parte explicit din sfera conceptului de drept la munca

C. dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate

D. durata zilei de lucru isi gaseste si ea reglementare, fiind in medie de cel mult 8 ore

b. B+C+D

Care sunt elementele componente ale dreptului copiilor si tinerilor la protectie si asistenta ?

A. copiii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea

drepturilor lor

B. acestui drept ii corespund obligatia obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii, ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se stabilesc prin lege

C. constitutia garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia angajarii ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in pericol viata

D. autoritatile publice au obligatia de a contribui la asigurarea conditiilor pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii

a. A+B+C+D

Care sunt elementele dreptului la informatie ca drept fundamental cu un continut complex si dinamic ?

A. garanteaza accesul persoanei la orice informatie de interes public

B. autoritatile publice sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal

C. mijlaocele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice

D. garantand autonomia serviciilor publice de radio si TV, acestea trebuie sa garanteze

grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena

a. A+B+C+D

In care categorie de drepturi se incadreaza dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica ?

A. reprezinta temeiul constitutional al raspunderii autoritatilor publice pentru vatamarile produse cetatenilor prin incalcarea sau nesocotirea drepturilor si intereselor legitime ale acestora

B. raspunderea autoritatilor publice intervine atunci cand emit un act administrativ prin care se produce o vatamare a unei persoane, nu solutioneaza in termenul legal o cerere a unei persoane sau prin erori judiciare

C. cat priveste categoria de acte, textul constitutional se refera la toate actele administrative emise de autoritatile publice

b. A+B+C

Care sunt formele de exercitare pe care le a cunoscut monarhia, ca forma de guvernamant ?

A. monarhia absoluta

B. monarhia limitata

C. monarhia parlamentara dualista

D. monarhia parlamentara contemporana

c. A+B+C+D   

Care este definitia controlului ulterior al constitutionalitatii legilor?

pentru solu ionarea grilei a se vedea pagina 134 din Drept constituional si instituii politice, vol I, Ghe. Uglean

37. Care este reglementarea pe care o primeste dreptul la azil, conform art 18 din

Constitutia Romaniei ?

A. azilul este prin excelenta un drept ce apartine strainilor si apatrizilor

B. azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept comun

D. Romania acorda si retrage dreptul de azil in concordanta cu tratatele si conventiile la care este parte.

c. A+B+D

Care este defini ia contributiilor financiare, ca indatorire fundamentala prevazuta de constitutie ?

A. reglementeaza indatorirea cetatenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuieli publice

B. titularii acestei obligatii fundamentale sunt atat subiectele individuale de drept, care sunt cetatenii, dar si subiectele colective de drept, persoanele juridice ce obtin venituri

C. textul constitutional face o aplicatie particulara a principiului egalitatii in materie fiscala si care consta in asezarea justa a sarcinilor fiscale

D. obligatia se refera la orice fel de cheltuieli publice si nu doar la cele ce privesc constituirea veniturilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurarilor sociale de stat

a. A+B+C+D

Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei ?

c. deciziile

Care este autoritatea care are dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala in a se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului ?

A. Unui grup parlamentarC. Unuia dintre presedintii celor doua camere

D. Unui numar de cel putin 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori

b. A+C+D

Care sunt elementele componente subsumate conceptului de drept constitutional? A. supralegalitatea principiilor constitutionale

B. regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile cuprinse in Constitutie

D. orice modificare intervenita in dreptul constitutional impune modificari corespunzatoare ale normelor din celelalte ramuri de drept care contin reglementari ale acelorasi relatii sociale

b. B+D

Cum este definit regimul constitutional din punct de vedere material ?

Ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-o anumita etapa de dezvoltare a sa.

Care sunt consecin ele pe care le impun trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de drept romanesc ?

pentru solu ionarea grilei a se vedea pagina 46 din Drept constituional si institu ii politice, vol.I,

Ghe. Uglean

Care dintre institutiile statului se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte

de promulgarea lor ?

Curtea Constitutionala

Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la cetatenia romana ?

A. cetateanul roman care a facut cererea a implinit 18 ani

C. nu este urmarit pentru debite fata de stat ori fata de persoane fizice sau juridice din tara

D. a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie

c. A+C+D   

46. Care sunt formele de control al constitu ionalita ii legilor, determinate de criteriul organului competent sa efectueze acest control ?

A. controlul realizat printr-un organ politic

C. controlul realizat printr-un organ jurisdictional

b. A+C

47. Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea

Constitutionala se sesizeaza din oficiu ?

c. initiativele de revizuire a Constitutiei

Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale?

a. al obiectului de reglementare

b. al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale

Care sunt elementele componente ale conceptului de drept la integritate psihica ? A. face parte din categoria inviolabilitatilor

B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii psihice a persoanei

C. este un drept ocrotit si considerat de valoare constitutionala

c. A+B+C

Ce presupune conceptul de siguranta a persoanei?

A. incadrarea acestuia in cadrul inviolabilitatilor

B. ansamblul garantiilor care protejeaza persoana in situatia in care autoritatile publice, in

aplicarea constitutiei si a legilor, iau masuri care privesc libertatea individuala, garantii care asigura ca aceste masuri sa nu fie ilegale sau abuzive

D. masurile represive trebuie sa asigure ocrotirea juridica necesara

c. A+B+D   

Care sunt aspectele esen iale, enumerate in textul constitu ional, pe care le include dreptul la protectie sociala a salaria ilor?

A. securitatea si igiena muncii

C. regimul de munca al femeilor si al tinerilor, precum si instituirea unui salariu minim brut pe tara

D. repaosul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale sau deosebite

c. A+C+D   

Care sunt elementele de con inut ale dreptului la protectie a persoanelor cu handicap ?

A. persoanele cu handicap se bucura de o protectie speciala

B. statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor, de

prevenire si de tratament ale handicapurilor

C. protectia persoanelor cu handicap este bazata pe principiul egalitatii de sanse, astfel incat sa permita o participare efectiva a persoanelor cu handicap la viata comunitatii

D. masurile adoptate de stat nu trebuie sa afecteze drepturile si indatoririle ce revin parintilor si tutorilor

. A+B+C+D   

Ce cuprinde in con inutul sau constitu ional libertatea intrunirilor ca libertate cu caracter social politic?

A. consta in posibilitatea oamenilor de a se intruni in reuniuni publice si private pentru a-si exprima gandurile, opiniile, credintele

B. aceasta libertate se poate realiza prin mitinguri, demonstratii, procesiuni si orice alte

intruniri

C. libertatea intrunirilor presupune carcaterul pasnic al al organizarii si desfasurarii acestora precum si interzicerea folosirii armelor

c. A+B+C   

54. Care sunt, conform art 52 din Constitutia Romaniei, pretentiile pe care le poate formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica?

A. recunoasterea dreptului

C. anularea actului

D. repararea pagubei

c. A+C+D   

Care sunt formele de exercitare, pe care le a cunoscut republica, ca forma de guvernamant ?

A. republica prezidentiala

D. republica parlamentara

c. A+D   

Care sunt trasaturile specifice numai normelor de drept constitutional ?

A. normele de drept constitutional nu ar fi veritabile norme de drept deoarece din structura lor logico-formala lipseste sanctiunea

B. toate prevederile constitutionale contin norme juridice cu conditia explicarii particularitatilor structurii logico-formale a normei de drept constitutional

C. in dreptul constitutional pot fi identificate mai multe particularitati ale sanctiunilor normelor acestei ramuri de drept

D. normele de drept constitutional pot fi clasificate in doua mari categorii, si anume norme cu aplicatie nemijlocita si norme cu aplicatie mijlocita

b. B+C+D

Care sunt regulile pe care le stabileste Constitu ia Romaniei in domeniul extradarii

si expulzarii ca doua masuri foarte grave ce aduc atingere unor libertati fundamentale?

A. cetateanul roman nu poate fi extradat sau expulzat din Romania

B. cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate

D. justitia poate hotari expulzarea sau extradarea

c. A+B+D   

58. Care sunt elementele pe care le con ine principiul exercitarii drepturilor si libertatilor?

A. indatorirea incumba tuturor locuitorilor Romaniei, cetateni, straini sau apatrizi

B. buna credinta, principiu traditional de drept civil, este considerata o regula constitutionala obligatorie

C. dimensiunea sociala, de raportare a individului la societate a fost inclusa in cuprinsul normei juridice prin referire la indatorirea de a nu incalca drepturile si libertatile celorlalti

c. A+B+C   

Care sunt conditiile obligatorii prevazute de Constitutia Romaniei pentru numirea

in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?

A. sa aiba pregatire juridica superioara

C. sa posede o inalta competenta profesionala

D. sa aiba o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior

a. A+C+D

De catre cine pot fi formulate contesta iile cu privire la constitu ionalitatea unui partid politic asupra carora stabileste Curtea Constitu ionala potrivit Constitutiei Romaniei ?

A. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului

C. Guvern

a. A+C

61. Care sunt izvoarele formale ale dreptului constitutional roman ?

B. legea ca act juridic al Parlamentului

62. Care sunt elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de

Constitutie ?

A. este legea fundamentala a statului

B. Constitutia subsumeaza norme juridice investite cu forta juridica suprema

D. Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat

b. A+B+D

Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?

A. o trasatura a constitutiei

D. o notiune complexa

a. A+D

Care sunt teoriile referitoare la natura juridica a cetateniei ?

A. teoria contractuala

B. teoria capacitatii juridice

D. teoria raportului juridic

c. A+B+D   

Care sunt principalele cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?

A. cauzele aparitiei unor neconcordante intre legea ordinara si cea fundamentala trebuie cautate in contradictiile sociale

B. unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa

D. controlul constitutionalitatii legilor se poate justifica, in statele federative, prin exigenta de a realiza o buna armonizare a intereselor generale ale federatiei cu interesele statelor membre

c. A+B+D   

66. Care este clasificarea controlului constitutionalitatii legilor, dupa criteriul temporal?

B. control prealabil

D. control ulterior

a. B+D

67. Care sunt situa iile in care Curtea Constitutionala emite decizii ?

A. se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora

B. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale

C. se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului

a. A+B+C

68. Care sunt teoriile formulate in legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor fundamentale, in literatura de specialitate ?

A. Teoria drepturilor naturale

D. Teoria individualista

a. A+D

69. Care sunt elementele componente ale conceptului de libertate individuala ?

A. textul constitutional priveste libertatea fizica a persoanei

B. dreptul persoanei de a se comporta si misca liber

C. dreptul persoanei de a nu fi tinuta in sclavie si in alte forme de servitute

D. dreptul persoanei de a nu fi retinuta decat in cazurile si sub formele expres prevazute de lege

a. A+B+C+D

Care sunt derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului ?

A. inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane

C. prevenirea raspandirii unei epidemii

D. apararea securitatii nationale sau a ordinii publice

a. A+C+D

Care sunt elementele componente ale dreptului la greva ?

A. este un drept atat social-economic cat si un drept social-politic ce apartine numai salariatilor

B. salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale

D. conditiile si limitele exercitarii acestui drept precum si garantiile necesare asigurarii

serviciilor esentiale pentru societate sunt stabilite prin lege

a. A+B+D

Care sunt aspectele pe care le incorporeaza libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, cu un continut complex ?

A. libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in particular sau in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare, de a impartasi sau nu o credinta religioasa

B. cultele religioase sunt libere si se organizeaza potrivit statutelor proprii, in conditiile legii

C. garantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre credinciosi si

necredinciosi si impune cultivarea unui climat de toleranta si de respect reciproc

D. libertatea constiintei trebuie inteleasa si ca un factor de continuitate spirituala in cadrul familiei, parintii si tutorii avand obligatia de a se ocupa de cresterea si educarea copiilor lor

c. A+B+C+D   

73. Care sunt regulile prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile?

A. intrunirile sunt publice si private

B. libertatea intrunirilor

C. caracterul pasnic al intrunirilor

d. A+B+C

Care este con inutul principiului restrangerii exercitarii unor drepturi sau al unor liberta i, potrivit art 53 din Constitutie ?

A. restrangerea se poate infaptui numai prin lege

B. legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori sociale si umane care, prin functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive

C. pentru ca restrangerea sa poata opera, ea trebuie sa fie necesara intr-o societate democratica

D. existenta unei proportionalitati intre masura luata si cauza care a determinat-o

b. A+B+C+D

75. Care sunt formele structurii de stat ?

A. statul unitar

C. statul federativ

c. A+C   

Ce cuprinde in principal principiul universalitatii, consacrat de Constitutia

Romaniei ?

A. drepturile si libertatile sunt universale si indivizibile

B. toti cetatenii unui stat se pot bucura de aceste drepturi si libertati

C. constitutia ofera atat sansele cat si mijloacele si garantiile juridice pentru ca cetateanul sa le poata valorifica

D. universalitatea, asa cum este prevazuta de art 15 din Constitutie, priveste drepturile,

libertatile si indatoririle, fara deosebire de faptul reglementarii lor chiar prin textul

constitutiei sau prin alte legi

b. A+B+C+D

Care este con inutul principiului de incontestabila actualitate, si anume prioritatea reglementarilor internationale ?

A. interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac in concordanta cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte

B. prioritatea reglementarilor internationale in domeniul drepturilor omului

C. de la regula prioritatii reglementarilor internationale exista o exceptie, si anume cazul in care constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile

. A+B+C

78. Care sunt elementele componente ale liberta ii economice?

A. libertatea economica a fost introdusa in cadrul drepturilor si libertatilor fundamentale dupa revizuirea Constitutiei in 2003

B. garantarea, in conditiile legii, al liberului acces al persoanei la o activitate economica, libera intiativa si exercitarea acestora

C. presupune posibilitatea oricarei persoane de a initia si intreprinde o activitate cu scop lucrativ

D. libertatea economica mai este cunoscuta in literatura de specialitate ca dreptul persoanei la libera initiativa

a. A+B+C+D

Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate ?

A. legile

B. ordonantele Guvernului

C. Tratatele si alte acorduri internationale

a. A+B+C

80. Care sunt aspectele care determina obliga ia de a respecta Constitutia si suprema ia ei, conform art.5 din Constitutie ?

A. Este un principiu fundamental

B. Este o indatorire fundamentala a cetatenilor

C. Genereaza supralegalitatea constitutionala

D. Asigura ordinea de drept

c. A+B+C+D   

Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional?

B. relatiile specifice de drept constitutional

D. relatii cu dubla natura juridica

c. B+D   

Care sunt criteriile folosite in literatura juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional?B. criteriul continutului normativ

C. criteriul autoritatii publice emitente

b. B+C

Care este metoda de rigidizare pe care au imprimat-o cei care au adoptat constitutia scrisa, avind in vedere sa i asigure acesteia o anumita stabilitate in timp?

A. interdictia modificarii unor anumite valori constitutionale intangibile

B. interdictia absoluta de modicare a constitutiei

C. interdictia de modificare a constitutiei pentru o perioada de timp prestabilita

D. folosirea unor proceduri extrem de greoaie de modificare a constitutiei

a. A+B+C+D

Care sunt aspectele ce reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei? A. consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei

C. deosebirile dintre constitutie si legi

D. conformitatea intregului drept cu constitutia

c. A+C+D   

Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?

A. legile

B. acte normative cu forta juridica egala cu a legii

b. A+B

Care sunt formele de control realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare procedura controlului constitutionalitatii legilor?

A. controlul constitutionalitatii legilor se poate declansa de catre un numar restrans de organe ale statului

C. controlul constitutionalitatii legilor poate fi declansat de orice cetatean care justifica un interes

a. A+C

Care sunt argumentele contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii ?

A. se bazeaza pe teoria separatiei puterilor in stat, dar pe o interpretare rigida a acesteia

B. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o autoritate politica

D. exista interese pentru care statul sa fie singurul judecator al constitutionalitatii legilor

ordinare

a. A+B+D

Care principii considerati ca fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale?

A. universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale

B. egalitatea in drepturi a cetatenilor

C. accesul liber la justitie

D. functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara

c. A+B+C+D   

In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari?

A. retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu procedura

prevazute de lege

C. arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal

D. in faza de judecata instanta este obligata sa verifice periodic si nu mai tarziu de 60 de zile legalitatea si temeinicia arestarii preventive

b. A+C+D   

Care sunt elementele componente ale dreptului la invatatura ca drept social- cultural ?

A. Din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia

B. este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, prin invatamanul liceal, prin

invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si perfectionare

C. invatamantul de stat este gratuit

D. statul asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui cult

b. A+B+C+D

Care sunt elementele componente ale dreptului de proprietate ca drept fundamental

de traditie ?

A. garanteaza dreptul de proprietate precum si creantele asupra statului

B. ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar

C. constitutia contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea

subsolului unei proprietati imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot atatea garantii ale dreptului de proprietate privata

D. dreptul de proprietate are un continut complex, de drept si de obligatie, atunci cand se refera la respectarea sarcinilor privind protectia mediului, asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului

c. A+B+C+D   

Care sunt teoriile ce au luat nastere in formularea conceptului juridic de libertate a constiintei ?

A. libertatea religioasa include libertatea constiintei

B. libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite

D. libertatea constiintei are o sfera mai larga, cuprinzand si libertatea religioasa

a. A+B+D

93. Care sunt trasaturile definitorii ale dreptul de asociere?

A. este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de libertatea constiintei si libertatea de exprimare

C. dreptul de asociere nu este un drept absolut, de aceea constitutia stabileste anumite limite privind scopurile, activitatea membrilor si caracterul asociatiilor

D. acest drept permite cetatenilor romani a se asocia liber in partide sau formatiuni politice, in sindicate sau patronate, cu scopul de a-si realiza interese legitime comune

b. A+C+D

94. Care sunt trasaturile generale ale puterii organizate statal?

A. puterea de stat este o putere de constrangere

B. puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata

C. suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernantilor ca vointa de stat

D. caracterul social al puterii

c. A+B+C+D   

Care a fost evolu ia formei de guvernamant a Romaniei

b. domn, rege, presedinte

Prin ce se caracterizeaza neretroactivitatea legii, ca principiu de incontestabila tradi ie a dreptului constitu ional

A. neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile de drept, fara exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit

B. o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice numai pentru viitor

D. legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai

favorabile

a. A+B+D

Care sunt elementele pe care le include principiul accesului la justi ie, reglementat

de artr. 21 din Constitu ia Romaniei

A. orice cetatean roman, strain sau apatrid se poate adresa justitiei

B. accesul liber la justitie se poate realiza fie pe calea actiunii directe fie prin orice alta cale procedurala, fiind garantat de constitutie

C. garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil

D. jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite

b. A+B+C+D

Care sunt aspectele juridice specifice dreptului formulat simplu nivel de trai

A. statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent

B. dreptul la asigurari sociale si anume: dreptul la pensie, la concediu de maternitate, platite, la asistenta medicala in unitati sanitare de stat, la ajutor de somaj

C. institutionalizarea dreptului la asistenta sociala, ca o dimensiune moderna a masurilor necesare pentru asigurarea unui trai decent

c. A+B+C   

Care sunt atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul constitutionalitatii unor acte normative:

C. hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial

D. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei

c. C+D   

Care sunt efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale potrivit Constitutiei

Romaniei si Legii 7/19 2 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale?

pentru solu ionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constituional si instituii politice, vol I, Ghe. Uglean

Care entitati sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional?

A. poporul

B. strainii si apatrizii

C. statul

D. partidele si formatiunile politice

c. A+B+C+D   

Ce presupune definirea regimului constitutional in sens formal?

A. exteriorizarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat

C. reunirea regulilor care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-un document politico-juridic (constitutie)

D. corespunde statelor moderne care sunt guvernate pe baza constitutiilor scrise

c. A+C+D   

Care dintre aspecte considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili locul dreptului constitutional in sistemul de drept?

B. importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional

C. valoarea formelor juridice prin care vointa guvernantilor de aparare a relatiilor sociale devin izvoare de drept

b. B+C

Care este trasatura definitorie a conceptului de cetatenie?

B. exprima relatiile permanente social-economice, politice si juridice dintre persoane fizice si stat

C. dovedeste apartenenta la statul roman

D. confera persoanelor fizice si juridice posibilitatea de a fi titularii tuturor drepturilor si indatoririlor prevazute de Constitutie si de legile romane

d. B+C+D

Care sunt modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1 90

modificata si completata ulterior ?

B. prin adoptie

C. prin repatriere

D. la cerere

b. B+C+D

Care sunt principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor ?

A. garanteaza suprematia constitutiei

B. garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat

D. permite exprimarea eficienta a opozitiei parlamentare

a. A+B+D

Care este subiectul, la sesizarea caruia se poate exercita controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor, conform Constitutiei Romaniei

A. Presedintele Romaniei

B. Avocatul Poporului

C. Inalta Curte de Casatie si Justitie

D. Presedintele unei dintre camerele Parlamentului

b. A+B+C+D

Care este argumentul adus in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii legilor ?

c. A+B+C+D   

A. judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in cazuri de incalcare a legii

B. Judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in limitele competentei sale

C. Dreptul judecatorilor in verificarea conformitatii legilor cu constitutia s-a justificat prin teoria separatiei puterilor in stat, care implica o anumita colaborare, echilibru si control reciproc

D. Controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor presupune indeplinirea a doua conditii: existenta unor diferente precise intre legea fundamentala si legile ordinare si o constitutie scrisa, rigida.

Ce garanteaza acele drepturi si liberta i aflate in cuprinsul categoriei

Inviolabilitatile ?

a. A+B+C+D

A. viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei

B. ocrotirea vietii intime, familiale si private

C. libertatea de circulatie a persoanei

D. siguranta domiciliului persoanei

Care este trasatura fundamentala a dreptului la aparare ?

A. este un drept fundamental cetatenesc

B. cuprinde totalitatea drepturilor si regulilor procedurale ce pot fi folosite de o persoana pentru materializarea apararii contra invinuirilor si posibilitatea de a-si valorifica cererile

C. posibilitatea folosirii unui avocat

D. autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru apararea persoanei, daca acesta nu-si alege un avocat, in conditiile expres prevazute de lege

b. A+B+C+D

Care este trasatura de baza a accesului la cultura, ca drept fundamental nou ?

c. A+B+C+D   

A. este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg

B. pune accentul pe posibilitatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a accede la valorile culturii nationale si universale

C. accesul la cultura este garantat, in conditiile legii

D. este reglementat ca fiind o obligatie a statului de a asigura pastrarea identitatii spirituale a oricarei persoane

Care este trasatura de baza prin care se defineste libertatea de exprimare, ca una dintre cele mai vechi libertati cetatenesti ?

A. pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel

B. libertatea de exprimare se realizeaza prin viu grai, in scris, prin imagini, sunete sau prin alte mijloace de exprimare in public

D. libera exprimare, ca libertate fundamentala cetateneasca, trebuie realizata in public

b. A+B+D

113. Care sunt semnificatiile si aspectele juridice specifice secretului corespondentei, drept reglementat de art 28 din Constitutia Romaniei ?

b. A+B+C+D

A. sfera subiectelor de drept fata de care este ocrotita corespondenta cuprinde atat persoanele fizice cat si autoritatile publice

B. nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o corespondenta ce nu-i este adresata si nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau sa divulge continutul unei convorbiri telefonice de care a luat cunostinta intamplator

C. exercitiul acestei libertati poate comporta o restrangere necesar in interesul justitiei, mai exact in interesul descoperii infractiunilor si infractorilor

D. dreptul magistratilor de a obtine, retine, citi si folosi in proces corespondenta trebuie sa fie prevazut de lege, realizat dupa o procedura stricta, si numai pe baza de ordonante scrise

Ce au in cuprindere asociatiile de state ?

c. B+C+D   

B. uniunea personala

C. uniunea reala

D. confederatia de state

115. Prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica?

A. puterea de stat are uncontinut mai restrans decat puterea politica

B. puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice

C. trasaturile statului nu se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice

Care este componenta de baza a egalitatii in drepturi, ca principiu constitutional?

c. A+B+C+D

A. principiul legalitatii, in sensul ca nimeni nu e mai presus de lege

B. egalitatea in drepturi a femeilor cu barbatii

C. egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, avere, origine sociala

D. egalitatea in drepturi a cetatenilor, fara deosebire de religie, opinie sau apartenenta politica

117. Care este trasatura definitorie a fidelitatii fata de tara ?

A. fidelitatea fata de tara este sacra

C. fidelitatea functionarilor publici fata de tara este marcata in mod solemn, prin depunerea unui juramant

D. in privinta militarilor, fidelitatea este o dimensiune fireasca a activitatii lor, marcata de depunerea unui juramant

Care sunt componentele care intra in con inutul dreptului la un mediu sanatos?

B. statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat

ecologic

C. statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept

D. protectia si ameliorarea mediului inconjurator reprezinta o veritabila obligatie pentru toate persoanele fizice si juridice

Care sunt atributiile Curtii Constitutionale, altele decat cele privind controlul constitutionalitatii unor acte normative ?

A. vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de confirmare a rezultatelor sufragiului

B. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei

C. solutioneaza conflictele de natura constitutionala dintre autoritatile publice

D. vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia

c. A+B+C+D    

Care sunt deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei

Constitutie ?

A. Pozitia supraordonata a Constitutiei in raport cu legea

B. Deosebiri de continut

C. Deosebiri de forma

D. Deosebiri de putere juridica.

c. A+B+C+D   

Care sunt, in Europa, primele legiuiri consemnate documentar ?

A. Legile lui Lycurg

C. Legile lui Dracon si Solon

D. Legea celor XII Table

c. A+C+D

122. Care sunt ramurile pe care le cuprinde dreptul public?A. dreptul constitutional

B. dreptul administrativ

C. dreptul penal

b. A+B+C

Care este defini ia constitutiei de tip conventie ?

a. rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de conventie

De catre cine se exercita puterea legiuitoare, potrivit Statutului lui Cuza ?

b. colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari :Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva

125. Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra?

a. 1950

Care este structura comisiei de redactare a proiectului Constitutiei romane din

a. 12 deputati, 11 senatori si 5 experti

Care este definitia monarhiei, ca forma de guvernamant?

a. seful statului este un monarh absolut sau nu, ereditar sau desemnat dupa proceduri specifice

128. Care este defini ia confederatiei de state?

a. o asociatie de state independente determinate de considerente economice si politice, atat de ordin intern si extern care nu da nastere unui stat nou

Care este defini ia suveranita ii de stat, ca trasatura a puterii statale?

a. suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernatorilor ca vointa de stat

130. Care este defini ia jude ului ca forma de organizare administrativ teritoriala?

c. unitatea administrativ teritoriala care joaca rolul de veriga intermediara in cadrul

131. In baza carui act se face aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane?

. hotarare a guvernului care apreciaza in acest sens propunerile ministrului de justitie si care se publica in Monitorul Oficial

Cine a definit dreptul ca fiind Arta binelui si a educatiei ?

a. romanii

Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ?

b. Constitutia de la 1923

Care erau organele judecatoresti, potrivit Constitutiei de la 1 65?

A. Tribunalul Suprem

B. Tribunalele Judetene

C. Tribunalele militare si judecatoriile

Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 99 ?

c. 2003

Care este organul competent sa inregistreze partidele politice in Romania?

. Tribunalul Municipiului Bucuresti

Care erau organele puterii de stat, potrivit Constitutiei de la 1 65?

A. Marea Adunare Nationala

B. Consiliul de stat

C. Presedintele Republicii si Consiliile Populare

Care erau organele procuraturii, potrivit Constitutiei de la 1 65?

A. Procuratura generala

B. Procuraturile judetene

C. Procuraturile locale si militare

Care sunt formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la invatatura, stipulat in articolul 2 din Constitutie?

A. invatamant general si obligatoriu

B. invatamant liceal

C. invatamant profesional

D. invatamant superior

Care decret interzice constituirea de partide fasciste?

. Decretul lege Nr.8/1989

141. Care decret a schimbat denumirea de mili ie in cea de poli ie?

d. Decretul lege Nr. 2/1989

Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1 23?

b. Partidul Liberal

Ce vizeaza ordinea constitutionala, prin normele sale de drept?

A. structura statului, relatiile dintre organele statului

B. autoritatile publice

C. partidele politice

D. oamenii obisnuiti

Care este trasatura definitorie pentru o constitutie, in calitatea sa de izvor al dreptului constitutional?

B. este principalul izvor al dreptului constitutional

C. este in totalitate izvor al dreptului constitutional

145. Care sunt trasaturile definitorii ale abrogarii unei Constitutii?

B. nu este stipulata

C. atunci cand raportul de forte politice se schimba in esenta lor, in mod necesar e adoptata o noua Constitutie

Cand a aparut Constitutia in Romania?

A. a aparut mult mai tarziu decat Constitutiile din tarile Europei de Vest

C. aparitia ei a fost determinata de aceleasi cauze care au determinat aparitia ei in restul lumii

Care sunt reglementarile aduse de Constitu ia Romaniei din 194 , cu privire la existenta proprietatii particulare?

A. o recunoaste si o garanteaza

C. acorda o protectie speciala proprietatii agonisite prin munca si economisire

48.Care sunt drepturile exclusiv politice?

A. dreptul de a alege

C. dreptul de a fi ales

49. Care sunt principiile aplicabile modurilor de dobindire a cetateniei romane?

A. nastere

B. repatriere

C. adoptie

D. la cerere

50.Care sunt atribu iile avocatului poporului,in sistemul nostru constitutional?

A. are dreptul sa efectueze anchete proprii

B. sesizeaza Guvernul Romaniei cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal

C. emite recomandari care nu pot fi supuse controlului parlamentar si controlului judecatoresc

51.Care sunt condi iile ce trebuie indeplinite de catre o persoana, in Romania, pentru a putea vota?

A. este cetatean roman

B. are varsta de 18 ani impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv

C. este in deplinatatea facultatilor mintale

D. are aptitudinea morala de a vota

52.Cine poate fi membru al guvernului, potrivit legislatiei Romaniei?

A .au numai cetatenia romana si domiciliul in tara

C. se bucura de exercitiul drepturilor electorale

53. Care sunt atributiile presedintelui, conform Constitutiei Romaniei in vigoare?

A. atributii privind legiferarea

B. atributii in domeniul politicii externe

C. atributii in domeniul apararii tarii si asigurarii ordinii publice

D. atributii in raport cu Parlamentul

154. Care sunt principalele trasaturi ale drepturilor subiective ?

Sunt prerogativele recunoscute unei persoane fizice sau juridice

Sunt strins legate de persoana omului

Sunt infinite la numar

Pot avea natura juridica diferita in raport de ramura de dreptale carei norme la reglementeaza

Care ramuri de drept fac parte din dreptul privat?

Drept civil, comercial, familiei,muncii, dreptul procesual civil, dreptul international privat

156. Care este considerata a fi prima Constitutie a Romaniei?

Statutul Dezvoltator al Conventiei din 7/19 aug. 1858 cunoscut sub numele de "Statutul lui Cuza  si  Legea Electorala"

157. Cui apartinea puterea executiva conform Constitutiei din 923?

Puterea executiva apartinea Regelui care o exercita prin Guvern

Cine avea drept de initiativa legislativa ,conform Constitu iei din 93 ?

Regele

Care este perioada unui mandat al Presedintelui Romaniei conform Constitu iei

Romaniei din 19 1, revizuita in 00 ?

5 ani

De catre cine era exercitata puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din

Puterea legislativa se exercita colectiv de catre rege si reprezentanta nationala formata din Senat si Adunarea Deputatilor.

161. Care drepturi fac parte din categoria inviolabilitatilor?

Drepul la viata, integritate fizica, dreptul la aparare, la libera circulatie, la ocrotirea vietii intime, familiale si private, inviolabilitatea domiciliului

162. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor exclusiv politice?

Drepul de a alege si de a fi ales

163. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor garantii?

Dreptul de petitionare, dreptul persoanei vatamate de catre o autoritate publica

Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social politice?

Libertatea cunostintei, libertatate de exprimare, dreptul la informatie, libertatea intrunirilor, dreptul la asociere, secretul corespondentei

Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social economice si culturale?

Dreptul la invatatura, la ocrotirea sanatatii, dreptul la munca si protectie sociala a muncii, dreptul la greva, dreptul la proprietate, la mostenire, la asigurarea unui trai decent, dreptul la casatorie

Care este forma de guvernamant actuala a Romaniei conform Constitutiei din 200 ? Republicana

De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica prezidentiala?

Direct de catre cetateni, sau indirect de catre colegiile electorale(electori - in SUA)

De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica parlamentara?

Parlament

Care dintre primele constitutii aparute au avut la baza importantul document Magna

Charta Libertatum?

pentru soluionarea grilei a se vedea pagina 75 din Drept constitu ional si instituii politice, vol I, Ghe. Uglean

70. Care ramuri de drept intra in componenta dreptului privat?

Drept civil, comercial, familiei,muncii, dreptul procesual civil, dreptul international privat

Prin ce s a caracterizat, in istoria Romaniei, perioada dintre 94 198 , din punct de vedere al guvernarii?

Guvernarea de catre un singur partid

Care este considerata a fi prima Constitu ie scrisa in istoria universala?

Constitutia de la Philadelphia din 1787 (constitutie americana)

Care este considerata a fi prima Constitu ie scrisa in Europa?

Constitutia adoptata de Franta in anul 1791

Cine poate ini ia revizuirea Constitutiei, conform actualei Constitu ii a Romaniei?

Presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului, cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilir, precum si cel putin 500000 cetateni cu drept de vot

Care este denumirea pe care o mai poarta controlul prealabil al constitutionalitatii

legilor?

Prealabil sau preventiv

La cererea carei autoritai publice, Curtea Constitutionala poate sa soluioneze un

conflict de natura constituionala, in calitate de mediator?

Presedintele Romaniei, presedintele uneia din camere, primul ministru sau presedintele Consiliului Superior al Magistraturii

Ce fel de stat este Romania, conform actualei sale Constituii ?

Stat unitar sau simplu

Care este caracteristica principala a Uniunii reale de state?

Pe linga seful statului exista si alte organe de stat comune (in domeniul afacerilor externe, armatei, finantelor).

Care este caracteristica principala a Uniunii personale de state?

Este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au in comun doar seful statului

Care este caracteristica principala a Confederaiei de state?

Este o asociatie de state independente, determinata de considerente economice si politice, care nu da nastere unui stat nou, ca subiect individualizat de drept

Care este structura Parlamentului federal ?

Parlamentul federal este un parlament bicameral

In cate titluri si articole este structurata Constituia actuala a Romaniei, din punct de

vedere juridic?

156 capitole si 8 titluri (pina la revizuirea din 2003 au fost 152 articole si 7 titluri)

Care este modificarea cu privire la structura Parlamentului, adusa de Statutul lui Cuza

faa de Convenia de la Paris?

Sistemul bicameral al parlamentului

In care situaie prevede Constituia actuala a Romaniei interzicerea revizuirii

Constituiei, conform art. 152?

Pe durata starii de asediu, starii de urgenta sau pe timp de razboi

Care este articolul din Constituie care face referire la libertatea intrunirilor?

Art. 39

Care este articolul din Constituie care face referire la libertatea constiinei?

Art. 29

Care este articolul din Constituie care face referire la dreptul la viaa?

pentru soluionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constituional si instituii politice, vol.I,

Ghe. Uglean

Care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie in categoria drepturilor individuale

in functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi

colective

Dreptul de proprietate, libertatea persoanei, libertatea constiintei

Care categorie de drepturi se inscrie in categoria drepturilor colective, in functie de

clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective ?

Dreptul popoarelor la autodeterminare, dreptul de asociere, egalitatea nationala, egalitatea intre sexe

In care state intalnim forma de guvernamant de tip monarhie parlamentara

contemporana?

Marea Britanie, Belgia, Olanda, Tarile Scandinave

In care state intalnim forma de guvernamant de tip republica parlamentara?

Italia, Austria ,Germania, Finlanda

in care state intalnim forma de guvernamant de tip republica prezideniala?

SUA, Franta

Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1866?

Regele si Parlamentul

Cui acorda dreptul de a initia modificarea constitutiei, Constitutia din 1923?

Regele si Parlamentul

Din care categorie de drept fac parte Tratatele internationale ratificate de catre

Parlamentul Romaniei ?

Dreptul Intern

Care sunt Regulamentele Parlamentului?

Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului, Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

In baza carui articol din Constituia Romaniei se emit Ordonanele

Guvernului

Art. 114 din Constitutie

Care este forma pe care o imbraca din punct de vedere al coninutului, Constituia

Romaniei ?

Stat unitar national ???? (pag. 145)

Care este unica autoritate legiuitoare a arii, conform art. 61 din Constitutia

actuala a Romaniei?

Parlamentul

Cui apartine puterea (suveranitatea) politica, lucru exprimat explicit de

Constitutia actuala a Romaniei?

Poporului
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2086
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved