Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DREPT INTERNATIONAL PRIVAT – TEST GRILA

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDREPT INTERNATIONAL PRIVAT – TEST GRILA

MULTIPLE CHOICE

Raporturile de drept international privat sunt:a. raporturi de drept privat c. raporturi de drept administrativ

b. raporturi de drept penal

Answer: A

Points:

Raporturile de drept international privat sunt:

a. raporturi civile fara element de extraneitate

b. raporturi de drept privat cu element strain

c. raporturi de drept financiar

Answer: B

Points:

Raportul de drept international privat se diferentiaza de raportul de drept intern prin :

a. existenta unuia sau mai multor elemente de extraneitate

b. obiect

c. continut

Answer: A

Points:

Raportul de drept international privat poate fi reglementat cu ajutorul :

a. normelor conflictuale c. normelor de drept administrativ

b. normelor de drept constitutional

Answer: A

Points:

Cu ajutorul normelor materiale se poate reglementa :

a. raportul juridic cu element strain c. orice raport juridic

b. raportul juridic cu element national

Answer: A

Points:

Prin utilizarea normelor de drept substantial, se poate reglementa

a. raportul juridic cu element strain c. orice raporturi juridice

b. raporturi juridice de natura penala

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Care categorie de norme indica doar legea competenta?

a. normele conflictuale c. normele substantiale

b. normele materiale

Answer: A

Points:

Ce rol au normele materiale ?

a. indica doar legea competenta

b. reglementeaza direct si nemijlocit raportul juridic cu element strain

c. nu se aplica in niciun caz direct si nemijlocit raportului juridic cu element strain

ANS :B

9) Care norme se aplica direct si nemijlocit raportului juridic cu element de

extraneitate?

a. normele substantiale c. normele juridice constitutionale

b. normele conflictuale

Answer: A

Points:

Metoda conflictualista presupune

a. alegerea sau optiunea legii competente

b. aplicarea legii in raport de totalitatea imprejurarilor de fapt si a particularitatilor pe

care le prezinta

c. aplicarea normelor materiale

Answer: A

Points:

Ce fel de norma este aceea care solutioneaza conflictul de legi?

a. norma conflictuala c. norma materiala

b. norma de aplicatie imediata

Answer: A

Points:

Metoda proper law presupune :

a. aplicarea legii care are cea mai mare legatura cu raportul juridic

b. aplicarea legii in raport de totalitatea imprejurarilor de fapt si a particularitatilor pe care le prezinta

c. aplicarea normelor materiale

Answer: B

Points:

Ce categorie de norme inlatura posibilitatea conflictului de legi?

a. normele materiale c. normele de drept procesual

b. normele conflictuale

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Legile de aplicatie imediata constituie:

a. un aspect particular al metodei conflictuale

b. un aspect particular al metodei proper law

c. o componenta a normelor materiale

Answer: A

Points:

Norma conflictuala este formata din:

a. continut c. ambele variante

b. legatura

Answer: C

Points:

In cazul in care se precizeaza legea carei tari este competenta sa reglementeze raportul juridic

de drept international privat, este vorba de:

a. indicare directa c. indicare secundara

b. indicare indirecta

Answer: A

Points:

In cazul in care cu ajutorul unei formule generale se determina legea competenta, este vorba

de:

a. indicare directa c. indicare generala

b. indicare principala

Answer: C

Points:

Formula de fixare reprezinta:

a. legatura normei conflictuale sub forma indicarii generale

b. legatura normei conflictuale sub forma indicarii directe

c. legatura normei conflictuale sub forma indicarii secundare

Answer: A

Points:

Elementele prin care se stabileste legatura dintre un raport juridic si un anumit sistem juridic

se numesc :

a. formule de fixare c. raporturi juridice

b. puncte de legatura

Answer: B

Points:

Printre cele mai importante puncte de legatura se numara :

a. cetatenia c. legatura normei conflictuale

b. formula de fixare

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Teritoriul este:

a. un punct de legatura c. o legatura a normei conflictuale

b. o formula de fixare

Answer: A

Points:

Care din urmatoarele elemente constituie puncte de legatura

a. pavilionul unei nave sau aeronave c. apatridia

b. marea libera

Answer: A

Points:

Dreptul international privat:

a. este o ramura de sine statatoare a dreptului

b. este o parte a dreptului civil

c. este o parte a dreptului international

Answer: A

Points:

Denumirea de “Drept international privat” a fost folosita prima data in anul:

a. c.

b.

Answer: B

Points:

Sunt izvoare interne ale dreptului international privat :

a. Constitutia Romaniei c. Cutuma internationala

b. Uzantele comerciale internationale

Answer: A

Points:

Sunt izvoare interne ale dreptului international privat :

a. Legea nr. 105 din 1992 c. Practica arbitrala

b. Practica judiciara

Answer: A

Points:

Sunt izvoare internationale ale dreptului international privat :

a. Tratatele internationale c. Uzantele comerciale interne

b. Practica judiciara

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Sunt izvoare internationale ale dreptului international privat din punctul de vedere al

Romaniei:

a. Tratatele internationale, chiar si acelea la care nu participa tara noastra

b. Cutuma internationala

c. Uzantele comerciale interne

Answer: A

Points:

Cum se aplica legea straina?

a. in virtutea autoritatii sale proprii

b. in virtutea dispozitiilor normelor conflictuale ale tarii forului

c. depinde de la caz la caz

Answer: B

Points:

Aplicarea legii straine este, potrivit Legii nr. 105 / 1992

a. independenta de conditia reciprocitatii, de regula

b. dependenta de conditia reciprocitatii in toate cazurile

c. nu are tangenta juridica cu conditia reciprocitatii

Answer: A

Points:

Au valoare de factori in cadrul calificarii :

a. faptul ca notiunile ºi termenii au acelaºi sens in si stemele de drept

b. faptul ca sistemele de drept au institutii juridice proprii, necunoscute

celorlalte sisteme de drept

c. faptul ca dreptul international privat contine doar elemente nationale

Answer: B

Points:

Faptul ca unele sisteme de drept au notiuni sau institutii juridice necunoscute altor sisteme

constituie:

a. un factor care determina calificarea c. o formula de fixare

b. un punct de legatura

Answer: A

Points:

Calificarea poate fi :

a. principala c. tertiara

b. primara

Answer: B

Points:

Calificarea secundara se realizeaza :

a. ulterior calificarii primare c. odata cu calificarea primara

b. anterior calificarii primare

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Calificarea se poate realiza :

a. dupa lex fori c. dupa lex mercatoria

b. dupa lex voluntatis

Answer: A

Points:

Ce presupune teoria calificarii autonome?

a. notiunile folosite de norma conflictuala se califica autonom

b. notiunile folosite de norma conflictuale nu sunt supuse calificarii

c. notiunile folosite de norma conflictuale se califica dependent

Answer: A

Points:

Ce presupune calificarea potrivit 'proper law'?

a. legea dupa care se face calificarea depinde de la caz la caz

b. calificarea se face numai dupa lex fori

c. calificarea se face numai dupa lex causae

Answer: A

Points:

Calificarea se realizeaza de regula :

a. potrivit lex fori c. intotdeauna autonom

b. intotdeauna dupa lex causae

Answer: A

Points:

Sunt exceptii de la calificarea dupa lex fori :

a. autonomia de vointa c. ordinea publica

b. calificarea primara

Answer: A

Points:

De ce calificarea secundara constituie o exceptie de la calificarea potrivit 'lex fori'?

a. deoarece constituie o problema de drept intern

b. deoarece constituie o problema de drept international

c. calificarea secundara nu constituie exceptie de la calificarea dupa “lex fori”

Answer: C

Points:

Tratatele internationale constituie exceptii de la calificarea dupa 'lex fori'?

a. da, deoarece unele norme conflictuale se gasesc in izvoare internationale

b. nu, fiindca nu exista vreo legatura intre tratate si calificare

c. nu, deoarece prin tratate internationale se face o calificare dupa “lex causae”

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Ce reprezinta retrimiterea?

a. procedeul juridic prin care legea straine desemnata ca aplicabila refuza

competenta ce i se atribuie

b. o componenta a calificarii

c. un punct de legatura

Answer: A

Points:

Trimiterea la legea straina se realizeaza

a. doar la unele ramuri de drept c. la intregul sistem de drept strain

b. doar la unele subramuri de drept

Answer: C

Points:

In dreptul international privat, ordinea publica:

a. impiedica aplicarea legii straine

b. implica aplicarea legii straine

c. reprezinta ansamblul normelor imperative interne

Answer: A

Points:

Ordinea publica are urmatoarele caractere :

a. apare ca un corectiv in aplicarea legii straine

b. nu difera in continut de la legea unei tari la alta

c. nu este actuala

Answer: A

Points:

Sunt situatii cand poate interveni fraudarea legii :

a. in ce priveste statutul personal, prin schimbarea locului contractului

b. in privinta succesiunii, prin mutarea imobilelor dintr-o tara in alta

c. in ce priveste statutul personal, prin schimbarea domiciliului

Answer: C

Points:

In care din urmatoarele situatii poate interveni fraudarea legii?

a. in ce priveste statutul personal, prin schimbarea cetateniei

b. in privinta succesiunii, prin schimbarea domiciliului

c. in ce priveste statutul personal, prin deplasarea pe teritoriul altui stat

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Care sunt conditiile eficacitatii internationale a unui drept :

a. dreptul sa nu fi fost creat potrivit legii competente

b. dreptul sa fi indeplinit cerintele prevazute de legea straina competenta

c. dreptul dobandit nu poate produce efecte daca in tara in care este invocat nu a

aparut o lege noua care creaza un drept nou ce-l include si pe cel invocat

Answer: B

Points:

Conditiile eficacitatii internationale a unui drept :

a. dreptul sa fi fost creat potrivit legii competente

b. dreptul sa nu fi indeplinit cerintele prevazute de legea straina competenta

c. dreptul dobandit poate produce efecte daca in tara in care este invocat a aparut o

lege noua care creaza un drept nou ce-l include si pe cel invocat

Answer: A

Points:

Conflictul de lege este o notiune proprie :

a. Dreptului international public c. Dreptului diplomatic ºi consular

b. Dreptului international privat

Answer: B

Points:

Metoda « proper law » ca metoda de reglementare a raportului juridic cu element

strain este :

a. o forma a notificarii legilor de aplicatie imediata

b. o forma a metodei folosirii normelor materiale

c. o forma a metodei conflictuale

Answer: C

Points:

Care este natura dreptului international privat

a. Dreptul international privat este o disciplina de drept intern

b. Dreptul international privat este o ramura de sine statatoare a dreptului

c. Dreptul international privat este o disciplina de drept privat

Answer: B

Points:

Sunt izvoare interne ale dreptului international privat :

a. Doctrina

b. Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementare raporturilor de drept

international privat

c. Practica judiciara

Answer: B

Points:

Name: r ID: 1

Pentru Romania este izvor de drept international privat:

a. Tratatul international

b. Tratatul, conventia sau acordul la care Romania participa

c. Concordatul neratificat de Statul Roman

Answer: B

Points:

Norma conflictuala:

a. carmuiºte propriu-zis raportul juridic cu element strain

b. nu desemneaza legea competenta a carmui nemijlocit raportul juridic cu

element strain

c. solutioneaza conflictul de legi

Answer: B

Points:

Norma conflictuala poate figura :

a. In dreptul intern al fiecarei tari

b. Numai in continutul unei conventii sau tratat international

c. Numai in dreptul intern al unui stat

Answer: A

Points:

Norma conflictuala este formata din :

a. Continut c. Continut ºi legatura

b. Legatura

Answer: C

Points:

Legatura normei conflictuale poate fi :

a. Numai cu indicare directa c. Numai cu indicare generala

b. Cu indicare directa ºi indicare

generala

Answer: B

Points:

Cu privire la raportul juridic avand un element de extraneitate, se pot ridica unele

probleme care prezinta interes pentru aplicarea legii competente. Acestea pot fi :

a. Calificarea, Retrimiterea, Ordinea publica in dreptul international privat,

Fraudarea legii in dreptul international privat

b. Punctele de legatura

c. Formula de fixare

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Calificarea poate fi:

a. Numai primara c. Calificare primara ºi calificare

secundara

b. Numai secundara

Answer: C

Points:

Calificarea se poate face numai dupa « lex fori » (legea forului)

a. Da c. Uneori

b. Nu

Answer: B

Points:

Ce reprezinta notiunea de strain - persoana fizica?

a. persoana care se afla pe teritoriul unui stat, fara a avea cetatenia acestuiab. persoana care se afla pe teritoriul unui stat, avand cetatenia acelui stat

c. bipatridul

Answer: A

Points:

Recunoaºterea persoanelor juridice straine in Romania se realizeaza:

a. Prin conventie sau tratat

international

c. De plin drept si fara rezerve

b. In temeiul legii

Answer: B

Points:

Starea, capacitatea ºi relatiile de familie ale persoanei fizice sunt reglementate :

a. De legile internationale

b. De legea sa nationala, afara numai daca prin dispozitii speciale, nu se

prevede altfel

c. De nici o lege

Answer: B

Points:

Forma incheierii casatoriei este supusa:

a. Conventiilor internationale

b. Legii statului pe teritoriul caruia se celebreaza

c. Lex voluntatis

Answer: B

Points:

Name: r ID: 1

Moºtenirea in dreptul international privat este supusa in ceea ce priveste bunurile

mobile :

a. oriunde acestea s-ar afla, legii nationale pe care persoana decedata o

avea la data mortii.

b. legii locului unde fiecare din aceste bunuri este situat.

c. lex rei sitae

Answer: A

Points:

Moºtenirea in dreptul international privat este supusa in ceea ce priveste bunurile

imobile :

a. oriunde acestea s-ar afla, legii nationale pe care persoana decedata o

avea la data mortii.

b. legii locului unde fiecare din aceste bunuri este situat.

c. lex personnalis

Answer: B

Points:

Regula locus regit actum carmuieºte:

a. Forma de publicitate a actului juridic c. Situatia bunurilor imobile

b. Forma exterioara a actului juridic

Answer: B

Points:

Legea competenta pentru a reglementa conditiile de fond ºi efectele contractului

este :

a. Lex rei vitae c. Lex « contractus »

b. Lex loci delicti commisi

Answer: C

Points:

Abordajele maritime ºi coliziunea aeronavelor intervenite in marea libera respectiv in

spatiul aerian de deasupra acesteia, sunt supuse :

a. Legii nationale c. Legilor internationale

b. Legii pavilionului

Answer: B

Points:

Divortul sotilor cetateni romani aflati in strainatate este supus:

a. Legii statului strain c. Lex voluntatis

b. Legii romane

Answer: B

Points:

Name: r ID: 1

Conditiile de fond pentru incheierea adoptiei sunt stabilite de :

a. Legea nationala a adoptatorului ºi a celui ce urmeaza a fi adoptat

b. Legea nationala a celui ce urmeaza a fi adoptat

c. Legea nationala a adoptatorului

Answer: A

Points:

Ce criterii exista in definirea legilor de aplicatie imediata?

a. criterii conflictualiste c. criterii inovatoare

b. criterii finaliste

Answer: B

Points:

Care este acceptiunea oferita de criteriile tehnice in definirea normelor de aplicatie imediata?

a. se considera ca sunt legi de aplicatie imediata cele teritoriale

b. se considera ca legile teritoriale sunt norme conflictuale

c. nu exista criterii tehnice in definirea normelor de aplicatie imediata

Answer: A

Points:

Ce se intelege prin “luarea in considerare a legii straine”?

a. situatia in care legea straina nu se aplica deloc

b. situatia in care legea straina este numai o conditie pentru aplicarea legii proprii

c. situatia in care legea straina inlocuieste total legea nationala

Answer: B

Points:

In situatia unor institutii necunoscute legii forului, cum ar fi cea de “trust”, se mai poate pune

problema calificarii potrivit “lex fori”?

a. nu, deoarece in acest caz exista o exceptie de la calificarea dupa “lex fori”

b. da, intotdeauna

c. cateodata

Answer: A

Points:

Ce trebuie inteles prin “lege straina”?

a. dreptul strain, indiferent de izvorul

sau

c. doar cutumele de provenienta straina

b. doar actele normative straine

Answer: A

Points:

Potrivit carei reguli se vor conduce instantele judecatoresti chemate sa aplice legea straina?

a. potrivit “lex fori” c. potrivit “lex mercatoria”

b. potrivit “lex causae”

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Care din urmatoarele elemente constituie onditii pentru recunoasterea persoanei juridice

straine:

a. ordinea publica se opne la recunoastere

b. persoana juridica a fost constituita in conformitate cu legea ei nationala

c. persoana juridica a fost dizolvata

Answer: B

Points:

Sunt fapte de stare civila :

a. moartea persoanei c. recunoasterea filiatiei

b. casatoria

Answer: A

Points:

Sunt acte de stare civila (negotium) :

a. moartea persoanei c. adoptia

b. nasterea persoanei

Answer: C

Points:

Ce se desemneaza prin regula “lex rei sitae”?

a. legea personala c. legea contractului

b. legea situatiei bunurilor

Answer: B

Points:

Ce include domeniul de aplicare a regulii “lex rei sitae”?

a. executarea silita c. nationalitatea

b. cetatenia

Answer: A

Points:

Forma actelor juridice priveste :

a. forma exterioara a actului juridic c. cetatenia

b. teritoriul

Answer: A

Points:

Care dintre urmatoarele efecte se datoreaza regulii “locus regit actum”?

a. actul juridic incheiat intr-o tara straina, in mod valabil, va avea in Romania

aceeasi forta probanta cu cea prevazuta in legea tarii unde s-a efectuat actul

b. lipsa cetateniei

c. aplicarea regulii “lex rei sitae”

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

In cazul inscrisurilor sub semnatura privata, ce fel de caracter are regula “locus regit actum”?

a. caracter complementar c. caracter facultativ

b. caracter obligatoriu

Answer: C

Points:

In cazul inscrisurilor autentice intocmite de straini in Romania, ce fel de caracter are regula

“locus regit actum”?

a. caracter complementar c. caracter facultativ

b. caracter imperativ

Answer: B

Points:

Ce se intelege prin “lex contractus”?

a. legea care reglementeaza majoritatea problemelor privind conditiile de fond si

efectele contractului privite in totalitatea lor

b. legea care reglementeaza majoritatea problemelor privind conditiile de fond ale

casatoriei

c. legea care reglementeaza majoritatea problemelor privind succesiunile

Answer: A

Points:

Cand partile nu-si exprima vointa in privinta legii aplicabile, iar prestatia caracteristica nu

poate fi localizata, ce principiu guverneaza determinarea legii aplicabile?

a. lex contractus c. lex loci contractus

b. lex voluntatis

Answer: C

Points:

Ce principiu urmeaza a carmui determinarea legii aplicabile, cand partile nu au stabilit de

comun acord legea aplicabile, prestatia caracterstica nu poate fi localizata, iar regula “lex loci

contractus” este improprie?

a. lex voluntatis c. lex loci executionis

b. lex contractus

Answer: C

Points:

Carei legi este supusa materia raspunderii civile delictuale?

a. legii nationale c. legii forului

b. legii personale

Answer: C

Points:

Carui statut apartine casatoria?

a. statutului personal c. legii contractului

b. legii forului

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

In ceea ce priveste efectele casatoriei, daca sotii au cetatenii diferite, ce lege urmeaza a fi

declarata competenta?

a. legea nationala comuna c. legea contractului

b. legea domiciliului comun

Answer: B

Points:

Carei legi este supus divortul sotilor cetateni romani in strainatate?

a. legii romane c. legii alese de parti

b. legii straine

Answer: A

Points:

Cum se stabileste filiatia copilului din afara casatoriei?

a. potrivit legii nationale a copilului, de la data nasterii

b. potrivit lex contractus

c. potrivit lex voluntatis

Answer: A

Points:

Ce lege guverneaza efectele adoptiei?

a. legea nationala a adoptatului c. lex voluntatis

b. legea nationala a adoptatorului

Answer: B

Points:

Carei legi este supusa desfacerea adoptiei?

a. legii personale a adoptatului c. lex contractus

b. aceleiasi legi ca si efectele adoptiei

Answer: B

Points:

Carei legi este supusa mostenirea privind bunurile mobile?

a. legii nationale c. legii contractului

b. legii situatiei locului

Answer: A

Points:

Carei legi este supusa mostenirea privind bunurile imobile?

a. legii nationale c. legii contractului

b. legii situatiei locului

Answer: B

Points:

Name: r ID: 1

Cum se determina competenta organelor notariale sau a instantelor judecatoresti in materia

succesiunii?

a. potrivit “lex fori” c. potrivit “lex causae”

b. potrivit “lex contractus”

Answer: A

Points:

Care sunt factorii care au determinat aparitia normelor dreptului international

privat?

a. posibilitatea de a recunoaºte efectele unei legi straine

b. dreptul civil diferit prin continut de la un stat la altul sau de la o persoana

la alta

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Principiile aplicabile in doctrina anglo-americana normelor de drept international

privat sunt:

a. principiul teritorialitatii legilor c. regula “locus regit actum”

b. principiul personalitatii legilor

Answer: A

Points:

In sec. XI-XII cutuma ca izvor al dreptului international privat era:

a. compatibila cu recunoaºterea drepturilor strainilor

b. era considerata ca fiind o norma teritoriala

c. avea putere in afara teritoriului unui stat

Answer: B

Points:

Principiile teroriei statutarilor olandezi sunt:

a. aplicarea legii straine poate fi inlaturata daca aduce atingere ordinii locale

b. principiul teritorialitatii legilor

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Ce reglementeaza normele conflictuale cu element de extraneitate?

a. raportul juridic cu element de extraneitate

b. arata direct ºi nemijlocit drepturile ºi obligatiile raportului juridic

c. legea competenta a fi aplicabila raportului juridic cu element de extraneitate

Answer: C

Points:

Name: r ID: 1

Care sunt elementele de structura ale normei conflictuale?

a. continutul normei conflictuale c. ambele variante sunt corecte

b. legatura normei conflictuale

Answer: C

Points:

Elementele prin care se stabileºte legatura dintre un raport juridic ºi lege sunt:

a. cetatenia c. ambele variante sunt corecte

b. teritoriul

Answer: C

Points:

Care dintre normele conflictuale aratate mai jos, sunt clasificate dupa continut?

a. norme conflictuale referitoare la raporturi de familie

b. norme conflictuale referitoare la raporturi de drept penal

c. norme conflictuale unilateral

Answer: A

Points:

Care dintre normele conlictuale aratate mai jos, sunt clasificate dupa felul legaturii?

a. norme conflictuale cu actiune dubla

b. norme conflictuale referitoare la contracte

c. norme conflictuale referitoare la proprietate

Answer: A

Points:

Ce se intelege prin element de extraneitate?

a. o imprejurare de fapt in legatura cu un raport juridic care are legatura cu

mai multe sisteme de drept

b. determina aplicarea normelor materiale interne sau unificate

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

In ce poate consta elementul de extraneitate?

a. obiectul raportului juridic

b. locul producerii faptului generator, modificator sau extinctiv al raportului juridic

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: A

Points:

Cum poate fi reglementat raportul juridic cu element de extraneitate?

a. cu ajutorul normelor materiale ori substantiale

b. cu ajutorul normelor conflictuale

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Name: r ID: 1

Metode de reglementare a dreptului international privat

a. metoda “proper law”

b. metoda utilizarii legilor de aplicatie imediata

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: B

Points:

In ce materii poate fi folosita norma conflictuala?

a. in materiile in care pot aparea conflicte de legi

b. in privinta acelor raporturi juridice care sunt reglementate de legea forului

- in exclusivitate

c. in materiile in care nu se aplica legea forului

Answer: B

Points:

Ce presupune metoda conflictualista?

a. aplicarea legii care are cea mai mare legatura cu raportul juridic

b. desemneaza legea unui anumit stat

c. toate variantele sunt corecte

Answer: C

Points:

Ce deosebeºte metoda conflictualista de metoda utilizarii legilor de aplicatie

imediata?

a. legile de aplicatie imediata exclud aplicarea legii straine inlaturand in

acelaºi timp ºi metoda conflictualista

b. legile de aplicatie imediata se aplica in raport de punctul de legatura cu

situatia juridica in cauza

c. legile de aplicatie imediata au caracter bilateral, iar normele conflictuale au

caracter unilateral

Answer: A

Points:

Domeniul dreptului international privat este reprezentat de:

a. conflictul de jurisdictii ºi conflictul

de legi

c. ambele variante sunt corecte

b. conditia juridica a strainului

Answer: C

Points:

Name: r ID: 1

Care din variantele de mai jos sunt forme sub care se poate prezenta confllictul

de legi in timp ºi spatiu?

a. raportul juridic se naºte, se modifica, se transmite sau se stinge in cadrul

dreptului intern al unei anumite tari, dar se invoca ulterior intr-o alta tara

b. raportul juridic se naºte, se modifica, se transmite sau se stinge in cadrul

dreptului international privat ºi se invoca ulterior in alta tara

c. toate variantele sunt corecte

Answer: C

Points:

Ce se intelege prin 'teoria recunoaºterii drepturilor dobandite'

a. situatia juridica dobandita conform unei legi a unei tari ce poate fi

recunoscuta in alta tara

b. raportul juridic susceptibil de a se aplica in cadrul a doua sau mai multe

sisteme de drept ce apartin unor state diferite

c. raportul juridic ce face legatura intre doua sau mai multe sisteme de drept

Answer: A

Points:

Elementele esentiale ale conflictului de legi sunt:

a. conflictele interprovinciale c. elementul de extraneitate

b. sistemele de drept din diferite state

Answer: C

Points:

Care este legea aplicabila in cazul succesiunii de state?

a. legea forului in cazul in care statul a fost desfiintat prin contopire

voluntara cu un alt stat

a. regulile de drept tranzitoriu din tratatul de unificare a celor doua state,

atunci cand un stat se desfiinteaza prin contopire voluntara cu un alt stat

b. regulile de drept tranzitoriu din tratatul de unificare a celor doua state,

atunci cand un stat a fost desfiitat prin constrangere

Answer: A

Points:

Care este legea aplicabila conflictului de legi in cazul statului nerecunoscut?

a. legea forului

b. legea statului nerecunoscut nu poate da naºtere unui conflict de legi

c. legea statului strain

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Recunoaºterea legii unui stat strain in cazul conflictului de legi privind statul

nerecunoscut duce la:

a. consecinte injuste pentru parti

b. incalcarea suveranitatii statului nerecunoscut

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Ce se intelege prin conflict interprovincial:

a. conflicte de legi interne

b. conflicte de legi care se solutioneaza conform normelor conflictuale

edictate in statele membre ale unei federatii

c. toate variantele sunt corecte

Answer: C

Points:

Din punct de vedere al naturii conflictelor interprovinciale care sunt problemele care apar

comparativ cu conflictul de legi propriu – zis:a. problemele de suveranitate

b. exceptia de ordine publica este inexistenta in cazul conflictelor

interprovinciale

c. element de extraneitate

Answer: B

Points:

Cand apar conflictele interpersonale?

a. in cazul statelor membre ale unei federatii

b. intre diferite grupuri de indivizi in cadrul aceluiaºi stat, grupuri ce sunt

supuse unor legi diferite

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: B

Points:

Ce se intelege prin 'resortisant'?

a. persoana fizica – cetateni ai unui stat, cetateni straini, apatrizi

b. nici una din variante nu este corecta

c. persoana juridica care are nationalitatea unui stat

Answer: B

Points:

Care este cauza pentru care legile statului nerecunoscut trebuie sa dea naºtere la

conflicte de legi:

a. teoria caracterului constitutiv al recunoaºterii contravine Cartei ONU

b. recunoaºterea unui stat este determinata de considerente economice

c. poate sa conditioneze aplicarea legii unui stat de recunoaºterea altui stat

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Ce sta la baza solutionarii conflictului de legi in timp ºi spatiu?

a. teoria extrateritorialitatii drepturilor dobandite

b. normele de drept international privat

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: B

Points:

Notiunile juridice cu ajutorul carora se determina continutul normei conflictuale

sunt:

a. starea civila, capacitatea, forma actului juridic

b. forma actului juridic, locul executarii contractului

c. succesiunea bunurilor mobile, locul incheierii contractului, domiciliul

Answer: A

Points:

Care sunt factorii care determina calificarea?

a. sistemele de drept folosesc metode diferite pentru ajunge la acelaºi rezultat

b. sistemele de drept incadreaza aceleaºi situatii in categorii diferite

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Calificarea se defineºte ca fiind:

a. determinarea continutului notiunilor folosite de norma conflictuala

b. determina notiunile ºi termenii ce se regasesc in diferite sisteme de drept

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: A

Points:

Care sunt notiunile juridice cu ajutorul carora se determina legatura normei

conflictuale?

a. locul unde s-a produs faptul pagubitor

b. locul executarii contractului ºi raportul obligational

c. raportul procesual

Answer: A

Points:

Importanta calificarii se prezinta din punct de vedere:

a. al calificarii notiunilor din cuprinsul normei conflictuale

b. al calificarii notiunilor din legatura normei conflictuale

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Name: r ID: 1

Calificarea secundara reprezinta:

a. continutul normei conflictuale

b. o problema a legii interne competente a reglementa raportul juridic, dupa

ce a avut loc calificarea primara

c. acea calificare care determina legea competenta

Answer: B

Points:

Exista conflict de calificari atunci cand:

a. in functie de calificare depinde solutia conflictului de legi

b. notiunile folosite de norma conflictuala sunt calificate in mod diferit de

sistemele de drept care se afla in litigiu

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: B

Points:

Care este legea dupa care se solutioneaza conflictul de calificari?

a. legea forului (lex fori) c. ambele variante sunt corecte

b. lex causae

Answer: C

Points:

Calificarea primara reprezinta:

a. legatura normei conflictuale

b. o problema de drept international privat care determina legea competenta

c. calificarea notiunilor folosite de norma conflictuala pentru a desemna

sistemul de drept aplicabil

Answer: B

Points:

Teoria calificarii autonome are urmatoarele particularitati:

a. continutul notiunilor folosite de norma conflictuala nu poate fi aceeaºi cu

continutul notiunilor folosite de legislatia interna

b. notiunile folosite de norma conflictuala se califica independent de

calificarea notiunilor folosite de legea materiala interna a unui anumit stat

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Teoria calificarii autonome prezinta interes pentru ca ea constituie o critica:

a. a teoriei calificarii dupa legea

forului

c. a teoriei calificarii dupa proper – lw

b. a teoriei calificarii dupa lex causae

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Exceptiile dupa care se face calificarea atunci cand nu se aplica lex fori sunt:

a. retrimiterea c. domiciliul

b. calificarea primara

Answer: A

Points:

Care este importanta conflictului de calificari?

a. de solutionarea conflictului de calificari depinde solutionarea unui conflict

de legi

b. determina legea aplicabila

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Care sunt limitele in cazul in care se face calificarea dupa legea forului?

a. analizarea ºi caracterizarea notiunilor ºi institutiilor juridice straine se fac

dupa legea straina, iar calificarea dupa legea forului

b. adaptarea sau modificarea notiunilor din dreptul intern are caracter de

exceptie, ceea ce da expresie calificarii autonome

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Care sunt avantajele calificarii dupa lex causae?

a. trimiterea la legea straina competenta implica ºi trimiterea la calificarea

acestei legi

b. aceasta teorie are in vedere atat calificarea notiunilor folosite pentru a

determina continutul normei conflictuale, cat ºi notiunilor folosite pentru

determinarea legaturii normei conflictuale

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: A

Points:

Precizati care din variantele de mai jos sunt considerate ca fiind avantaje ale

calificarii dupa proper – law:

a. legea dupa care se face calificarea depinde de la o situatie la alta in

raport de

particularitatile fiecarui caz apreciate de instanta de judecata

b. este mai flexibila decat celelalte forme de calificari

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Name: r ID: 1

Prin legea straina se intelege:

a. determinarea efectelor juridice in conformitate cu legea unui stat pentru o

anumita situatie

b. dreptul strain indiferent care este izvorul sau

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: B

Points:

Aplicarea legii straine presupune:

a. ca legea straina nu se impune prin autoritatea ei proprie, ci pentru ca

normele conflictuale ale unui stat reglementeaza aplicabilitatea acesteia in

statul respectiv

b. un act al unui organ competent prin care se realizeaza prevederile unei

legi straine

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Care sunt caracteristicile drepturilor dobandite:

a. aplicarea legii straine este determinata de necesitatea respectarii

drepturilor dobandite in strainatate sub imperiul legilor competente

b. pentru determinarea drepturilor partilor contractante urmeaza a se tine

seama de legea sub imperiul careia a fost incheiat

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Aplicarea legii straine conform teoriei receptionarii dreptului strain consta in

faptul ca:

a. dreptul strain devine propriu ºi se incorporeaza in sistemul de drept al

forului

b. aceasta lege iºi pierde caracterul sau strain ºi devine lege a forului

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Cine are obligatia de a stabili continutul legii straine?

a. organul de jurisdictie conform sistemului de drept in care sarcina probei

revine partii care invoca legea straina

b. organul de jurisdictie sau judecatorul conform sistemelor de drept in care

sarcina probei revine partii care invoca legea straina

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: B

Points:

Name: r ID: 1

Precizati care din mijloacele de proba mentionate mai jos pot fi considerate probe

conform legii straine:

a. expertiza scrisa c. nici una din variante nu este

corecta

b. proba cu inscrisuri

Answer: A

Points:

Interpretarea legii straine depinde de:

a. de elementul de drept al legii

b. organizarea instantei judecatoreºti ºi a cailor de atac existente in tara

forului

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: B

Points:

Ce presupune statutul legii straine in sistemul nostru de drept?

a. legea straina se aplica in temeiul normei conflictuale a forului

b. legea straina se aplica cu titlu de element de fapt

c. legea straina se interpreteaza ca in sistemul nostru de drept ºi nu ca in

sistemul de drept din care face parte

Answer: A

Points:

Care sunt conditiile in care se admite aplicarea legii straine?

a. legea straina se aplica in virtutea autoritatii ei proprii

b. legea straina se aplica in virtutea dispozitiilor normelor conflictuale ale

tarii forului in care se afla instanta care solutioneaza conflictul

c. este limitata ºi conditionata de principiul reciprocitatii

Answer: B

Points:

Precizati care din conditiile mentionate mai jos, reprezinta conditii ale

eficacitatii internationale a unui drept:

a. raportul juridic sa fi indeplinit cerintele prevazute de legea straina

competenta

b. dreptul dobandit intr-o tara va produce efecte in alta tara daca in tara

unde se invoca s-a creat un drept nou care il include ºi pe cel creat in

strainatate

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Care sunt efectele unui drept dobandit potrivit legii straine:

a. produce toate efectele pe care i le-a dat legea respectiva

b. produce efecte in alta tara daca contravine ordinii publice a tarii

respective

c. produce mai multe efecte in alta tara decat ar produce in conformitate cu

legea

potrivit careia s-a creat

Answer: A

Points:

Care din variantele de mai reprezinta dezavantaje ale retrimiterii:

a. introduce nesiguranta in ceea ce priveºte solutia juridica, adica sporeºte

incertitudinea in Drept International Privat

b. constituie o exceptie de la cazurile de aplicare a dreptului strain

c. ambele variante sunt corecte daca se refera la retrimiterea de gradul II

Answer: C

Points:

Avantajele retrimiterii in gradul II sunt:

a. un mijloc de coordonare a sistemelor de drept

b. poate fi un mijloc de coordonare a sistemelor de drept

c. asigura executarea hotararilor judecatoreºti

Answer: B

Points:

Care sunt formele retrimiterii:

a. retrimiterea facuta de legea straina la legea forului

b. retrimiterea facuta de legea straina la legea unei a treia tari ºi nu la legea

forului

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Mentionati care din variantele aratate mai jos reprezinta explicatii teoretice ale

retrimiterii:

a. retrimiterea se justifica prin finalitatea sa

b. aplicarea legii straine cand se declara competenta

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: A

Points:

Retrimiterea nu se aplica in urmatoarele situatii:

a. cand se aplica regula ”locus regit

actum”

c. in cazul teoriei

retrimiterii-delegatiei

b. cand se aplica regula”cercului vicios”

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Care din cele doua forme de retrimitere sunt aplicabile in sistem

a. retrimitera de gradul II

b. retrimiterea de gradul I

c. in sistemul nostru de drept nu se aplica nici una din formele retrimiterii

Answer: B

Points:

In conformitate cu dipozitiile Legii 105/ 1992 norma conflictuala straina aplicata in

cazul retrimiterii este:

a. element de drept

b. element de fapt

c. nici element de fapt, nici element de drept , ci drept national

Answer: A

Points:

Ordinea publica in Dreptul International Privat reprezinta:

a. mijloc de inlaturare a legii straine normal competente

b. noma de aplicare imediata

c. situatia in care legea straina nu se poate aplica datorita unui obstacol de

neinlaturat

Answer: A

Points:

Care sunt caracterele ordinii publice in Drept International Privat:

a. lasa judecatorului posibilitatea de apreciere daca o lege straina contravine

intereselor statului care ii apartine

b. este actuala, in sensul ca din momentul naºterii raportului juridic ºi pana

apare un litigiu cu privire la acesta s-a schimbat continutul ordinii publice,

astfel incat se ia in considerare continutul acesteia din momentului litigiului

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Cand se poate invoca ordinea publica in cazul tratatelor internationale:

a. cand exista dispozitii exprese in tratatele internationale care sa prevada

acest aspect

b. se poate invoca de una din parti pentru a inlatura aplicarea legilor

celeilalte parti

c. se poate invoca pentru a refuza recunoaºterea ºi executarea hotararilor

arbitrale straine

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Domeniul invocarii legii publice il reprezinta:

a. ordinea publica poate fi folosita in toate materiile Dreptului International

Privat

b. in cazul statelor federale nu este posibila invocarea ordinii publice

c. ordinea publica in Dreptul International Privat se determina numai pe

baza distinctiei normelor juridice in imperativ sau prohibite, supletive sau

permisive

Answer: A

Points:

Efectele invocarii ordini publice sunt:

a. se invoca in materia drepturilor dobandite

b. se recunoaºte intr-o alta tara sunt decat cea in care a fost invocata

c. nu se invoca in materia creari de drepturi

Answer: A

Points:

Care sunt deosebirile dintre ordinea publica din Dreptul International Privat ºi

ordinea publica din dreptul intern:

a. toate normele de ordine publica din drept intern sunt de ordine publica in

Drept

International Privat

b. ordinea publica in Dreptul International Privat indica limitele aplicarii legii

straine

c. ordinea publica in drept intern nu se confunda cu normele teritoriale

Answer: B

Points:

Ce se intelege prin frauda legii in Drept International Privat:

a. operatiunea prin care partile unui raport juridic folosesc mijloace legale

pentru a inlatura aplicarea unor dispozitii care s-ar fi aplicat daca nu

intervenea frauda legala

b. incalcare indirecta a legii

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

In ce materii poate intervenii frauda legala:

a. in materia faptelor juridice

b. in vederea realizarii unor scopuri licite ale persoanelor juridice

c. in privinta formei exterioare a actelor juridice

Answer: C

Points:

Name: r ID: 1

Deosebirile dintre fraudarea legii in Drept International Privat ºi aceea in drept intern

a. in cazul fraudarii legii in dreptul intern nu se ramane in sfera de actiune a

aceluiaºi sistem de drept, ci se trece in sfera de actiune a altui sistem de

drept

b. in cazul fraudarii legii in Dreptul International Privat, fraudarea legii

materiale se realizeaza nemijlocit prin schimbarea continutului faptic al

raportului juridic

c. in cazul fraudarii legii in Dreptul International Privat se inlatura fie

aprobarea legii locale, fie aceea a legii straine

Answer: A

Points:

Conditiile fraudarii legii in Dreptul International Privat sunt:

a. necesitatea existentei unui act de vointa al partilor in folosirea sau

aplicarea normei conflictuale

b. utilizarea unor mijloace licite de parti cu intentia de a frauda legea, adica

sa se obtina un rezultat ilicit

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Sanctionarea fraudarii legii constituie:

a. un caz de aplicare a ordinii publice c. nici una din variante nu este

corecta

b. un caz de aplicare a retrimiterii

Answer: A

Points:

Care sunt deosebirile dintre fraudarea legii ºi ordinea publica:

a. in cazul fraudarii legii se ia in considerare continutul legii straine

b. in cazul ordinii publice se ia in considerare activitatea frauduloasa a

partilor

c. ordinea publica opreºte aplicarea legii straine sau eficacitatea unui drept

dobandit in strainatate, iar fraudarea legii este sanctionata ca

inopozibilitatea actului juridic in cauza

Answer: C

Points:

Deosebirile dintre fraudarea legii ºi abuzul de drept:

a. fraudarea legii presupune folosirea unor mijloace licite pentru obtinerea unui

scop ilicit

b. fraudarea legii inseamna folosirea dreptului subiectiv in alt scop decat

legea il recunoaºte

c. abuzul de drept presupune schimbarea punctului de legatura pentru a se

aplica alta lege decat cea competenta

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Cum pot partile sa fraudeze legea:

a. iºi schima domiciliul sau cetatenia pentru a evita o dispozitie nefavorabila

prezenta in legea lor personala

b. iºi schimba locul de incheiere a actului juridic pentru a se schimba

dispozitiile legale privind forma exterioara a actului

c. ambele variante sunt corect

Answer: C

Points:

Ce reprezinta retrimiterea?

a. procedeul juridic prin care legea straina desemnata ca aplicabila potrivit

normei conflictuale a forului refuza competenta de a se aplica ºi atribuie

aceeaºi competenta legii unui stat strain prin norme conflictuale proprii

b. norma conflictuala care indica legea competenta a reglementa raportul

juridic cu element de extraneitate

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: A

Points:

Ce este starea civila a persoanelor juridice?

a. ansamblul de elemente ce izvorasc din actele ºi faptele de stare civila ºi

servesc la identificarea persoanelor in familie ºi societate

b. totalitatea drepturilor ºi obligatiilor persoanelor fizice in raport juridic cu

anumita uniune familiala

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: A

Points:

Cum se inregistreaza actele ºi faptele de stare civila cand exista un element de

extraneitate.

a. difera in functie de cetatenia persoanelor carora li se aplica ºi de statul in

care se afla

b. difera in functie de locul incheierii actelor sau faptelor juridice

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Aspectele sub care se poate prezenta capacitatea civila sunt

a. capacitatea de folosinta c. ambele variante sunt corecte

b. capacitatea de exercitiu

Answer: C

Points:

Name: r ID: 1

Prin statutul personal al unei persoane fizice se intelege:

a. ansamblul rapoartelor juridice care tin de statutul persoanei, raporturi ce

sunt localizate in functie de fiecare persoana in parte

b. mijloc de identificare a persoanei

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: A

Points:

Sub ce aspecte se prezinta legea personala

a. legea nationala (lex patriae)

b. legea domiciliului (lex domicilii)

c. ambele variante in functie de modul cum se determina capacitatea

persoanei fizice

Answer: C

Points:

Continutul capacitatii persoanei fizice aflate in strainatate este determinat de

a. legea statului pe al carui teritoriu se gaseºte

b. legea statului caruia persoana apartine

c. ambele variante sunt corecte

Answer: A

Points:

Legile romane privind statul personal urmaresc pe romani, atat timp cat:

a. nu au pierdut cetatenia romana

b. au pierdut cetatenia romana, dar au fost cetateni romani

c. nu au pierdut cetatenia romana, chiar daca au dobandit ºi o alta

cetatenie

Answer: C

Points:

Legea romana admite ca lex personalis sa fie lex domicilii, in cazul:

a. strainilor cu mai multe cetatenii

b. apatrizilor

c. apatrizilor si strainilor cu mai multe cetateniiAnswer: C

Points:

Regimul drepturilor reale privind bunurile incapabilului sunt carmuite de :

a. lex domicilii c. lex personalis

b. lex rei sitae

Answer: B

Points:

Name: r ID: 1

Legea situatiei efective a bunului este competenta cu privire la bunurile:

a. mobile c. atat bunurile mobile cat ºi cele

imobile

b. imobile

Answer: C

Points:

Regimul juridic al drepturilor reale accesorii este carmuit de:

a. lex situs c. lex fiori

b. lex contractus

Answer: A

Points:

Ipoteca judiciara este conditionata de permisivitatea:

a. lex situs c. lex fiori

b. lex contractus

Answer: A

Points:

Lex fori reglementeaza:

a. regimul juridic al drepturilor reale accesorii

b. ipoteca judiciara

c. expropierea pentru cauza de utilitate publica

Answer: B

Points:

Universalitatile de bunuri nu sunt supuse regulii:

a. lex rei sitae c. lex contractus

b. lex fiori

Answer: A

Points:

Legea aplicabila succesiunii imobiliare din punct de vedere al teoriei postglosatorilor:

a. lex rei sitae c. lex contractus

b. lex fiori

Answer: A

Points:

Modul de solutionare al succesiunii mobiliare din punct de vedere al teoriei

statutarilor francezi:

a. lex patriae

b. legea domiciliului defunctului

c. legea romana daca bunurile se afla pe teritoriul statului roman

Answer: B

Points:

Name: r ID: 1

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a putea

moºteni?

a. capacitatea succesorala

b. nedemnitatea succesorala

c. ambele conditii trebuie indeplinite cumulativ cu cea de a treia conditie,

aceea a vocatiei succesorale

Answer: C

Points:

Pentru a putea fi valabil incheiat, testamentul trebuie sa indeplineasca urmatoarele

cerinte:

a. persoana care dispune prin testament sa nu se afle in una din incapacitatile

prevazute de lege

b. sa existe consimtamantul persoanei care incheie testamentul

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Cand se transmite activul moºtenirii trebuie sa se distinga intre:

a. posesiunea moºtenirii ºi dreptul de proprietate cuprins in testament

b. legea nationala ºi legea domiciliului testatorului

c. legea situatiei imobilului ce formeaza obiectul testamentului ºi legea

locului unde a fost intocmit testamentul

Answer: A

Points:

Potrivit legii romane, conditiile de forma ale actului juridic sunt stabilite de legea:

a. legea care reglementeaza fondul

b. legea locului unde a fost intocmit

c. legea domiciliului persoanei care l-a consimtit

Answer: A

Points:

Regula locus regit actum se aplica pentru:

a. testamentul olograf c. atat testamentul autentic cat ºi cel

olograf

b. testamentul autentic

Answer: C

Points:

Nu sunt exceptate de la aplicare normei locus regit actum:

a. forme procedurale c. modalitati de redactare a actului

b. formalitati referitoare la drepturile

reale

Answer: C

Points:

Name: r ID: 1

Formalitatile indeplinite de un functionar public trebuie sa fie in conformitate cu:

a. locus regit actum c. lex personalis

b. auctor regit actum

Answer: B

Points:

Care sunt formele actelor juridice?

a. forma de publicitate, forma de abilitare, forma de procedura ºi forma

exterioara

b. numai forma de procedura ºi forma exterioara

c. numai forma de abilitare ºi cea de publicitate

Answer: A

Points:

Precizati care este scopul formei exterioare a actului juridic:

a. de a conditiona existenta actului juridic

b. de a servi ca mijloc de proba a actului juridic

c. ambele variante reprezinta scopul formei exterioare a actului juridic

Answer: C

Points:

Domeniul de aplicare a regulii 'locus regit actum':

a. formele de redactare a actelor juridice sau de determinare a persoanelor care

intervin in cauza

b. forma exterioara a actelor juridice, indiferent ca este vorba de forme

cerute pentru existenta actului juridic sau pentru proba actului juridic

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Exceptiile de la competenta legii locului incheierii actului juridic

a. ordinea publica ca exceptie generala

b. ipotecile constituite intr-o tara straina asupra unor constructii situate in

tara noastra – ca exceptie generala

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: A

Points:

Care sunt legile aplicabile conditiilor de fond ale casatoriei in diferite sisteme de

drept?

a. legea nationala a viitorilor soti c. ambele variante sunt corecte

b. legea domiciliului viitorilor soti

Answer: C

Points:

Name: r ID: 1

Precizati care din cazurile de mai jos sunt prevazute de sistemul nostru de drept?

a. casatoria intre cetateni romani in strainatate se poate incheia in fata

agentului diplomatic sau functionarului consular al Romaniei in tara

respectiva

b. casatoria intre un cetatean roman ºi un apatrid in strainatate se incheie

de un organ competent al statului respectiv

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: A

Points:

Legea aplicabila nulitatii casatoriei:

a. legea competenta a reglementa conditiile de fond ale incheierii

casatoriei, atunci cand nulitatea se refera l aceste conditii

b. se aplica principiul personalitatii legilor

c. se aplica principiul teritorialitatii legilor

Answer: A

Points:

Conditiile de forma prevazute in cazul incheierii casatoriei intre doi cetateni romani

in strainatate sunt:

a. se aplica regula locus regit actum in toate cazurile

b. de legea romana cand casatoria se incheie in fata reprezentantilor noºtri

diplomatici sau consulari

c. se aplica numai legea romana

Answer: B

Points:

Legea aplicabila in cazul in care unul din soti este cetatean roman ºi ambii iºi au

domiciliul in Romania din punct de vedere al efectelor casatoriei:

a. se aplica legea statului al carui cetatean este sotia

b. se aplica legea statului al carui cetatean este sotul

c. nici o varianta nu este corecta

Answer: C

Points:

Legea aplicabila in cazul nulitatii casatoriei pentru nerespectarea conditiilor de fond

este:

a. legea aplicabila situatiilor ce privesc incheierea casatoriei

b. legea romana in toate cazurile

c. legii nationale a sotului

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

In cazul divortului dintre soti apatrizi care este legea aplicabila:

a. legea nationala a sotului daca dispozitiile acestei legi nu contravin

principiilor fundamentale ale dreptului nostru

b. numai legea romana

c. nici o varianta nu este corecta

Answer: C

Points:

In cazul in care parintii ºi copiii nu au aceeaºi cetatenie, iar unul dintre parinti este

cetatean roman care este legea aplicabila raporturilor personale patrimoniale dintre

ei:

a. legea nationala a copilului

b. legea nationala a tatalui daca nu contravine principiilor fundamentale de drept

c. legea romana in cazul in care iºi au domiciliul in Romania

Answer: A

Points:

Uzucapiunea este reglementata de:

a. legea romana indiferent de locul unde se afla bunul daca el apartine unui

cetatean roman

b. de legea statului unde se implineºte durata termenului de posesie al

bunului

c. de legea statului unde bunul se afla la inceperea termenului de posesie

prevazut in acest scop

Answer: C

Points:

Prescriptia extinctiva a dreptului la actiune este supusa

a. legii care se aplica dreptului subiectiv insuºi

b. legea statului unde se afla bunul la implinirea termenului

c. nici una din cele doua variante

Answer: A

Points:

Dreptul de proprietate asupra bunurilor este reglementat de:

a. in toate cazurile de legea locului unde se afla bunul

b. de legea locului unde se afla bunurile , afara de cazul in care prin

dispozitii speciale nu s-a prevazut altfel

c. de legea care se aplica dreptului subiectiv in cazul bunurilor imobile

Answer: B

Points:

Dreptul de proprietate ce priveºte un bun destinat exportului este reglementat de:

a. de legea statului importator

b. de legea statului exportator

c. de legea statului exportator daca partile nu au convenit altfel

Answer: C

Points:

Name: r ID: 1

Ce se intelege prin 'lex causae':

a. intregul sistem de drept al unui stat contractant

b. o anumita lege substantiala sau de drept materiale a unui stat contractant

c. nici una din cele doua variante

Answer: A

Points:

Legea contractului este determinata de :

a. numai de vointa partilor contractante

b. caracterul relatiilor economice internationale

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: B

Points:

Contractul care nu poate fi localizat in functie de prestatia caracteristica a uneia

dintre parti este spus:

a. legii locului unde a fost incheiat

b. legii locului unde a fost incheiat, dar numai in ceea ce priveºte conditiile

de fond

c. legea tarii de domiciliu a celui de la care a plecat oferta de a incheia

contractul

Answer: B

Points:

Modul de executare a obligatiilor izvorate din contract trebuie sa se conformeze:

a. legii locului de executare

b. legii locului unde s-a incheiat contractul

c. legii tarii de domiciliu a celui de la care a plecat oferta incheierii

contractului

Answer: A

Points:

Efectele juridice ale tacerii partii care contesta ca ºi-a dat consimtamantul la

incheierea unui contract sunt supuse:

a. legii nationale a persoanei fizice

b. legii statutului organic al persoanei juridice in cauza

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Contractul dintre parti care iºi au domiciliul sau sediul in state diferite se considera

incheiat:

a. la data dand ofertantul a inaintat oferta

b. la data cand acceptarea a ajuns la cunoºtinta ofertantului

c. la data la care contractul a fost semnat de parti

Answer: B

Points:

Name: r ID: 1

Daca partile nu au convenit o lege aplicabila in cazul in bunurilor mobiliare,

contractul este supus:

a. legii statului in care la data incheierii contractului cumparatorul iºi are

domiciliul, reºedinta ori fondul de comert

b. legii statului in care la data incheierii contractului vanzatorul iºi are

domiciliu, reºedinta, ori fondul de comert sau sediul social

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: B

Points:

In contractele de executare de lucrari daca partile nu au convenit altfel se aplica:

a. legea sediului antreprenorului

b. legea sediului beneficiarului

c. legea tarii unde se afla bunul la care or fi executate lucrarile contractate

intre parti

Answer: A

Points:

In contractele de asigurari, daca partile nu au convenit ºi asupra legii aplicabile sunt

incidente dispozitiile:

a. legii sediului asiguratorului c. legii nationale a asiguratorului

b. legii domiciliului sau sediului

asiguratului

Answer: A

Points:

In cazul contractului de donatie, daca partile nu au convenit asupra legii aplicabile

sunt incidente dispozitiile:

a. legii nationale a donatorului c. ambele variante sunt corecte

b. legii domiciliului donatarului

Answer: A

Points:

Normele conflictuale cu privire la faptele juridice se refera la.

a. raspunderea civila contractuala c. nici una din variante nu este

corecta

b. raspunderea civila delictuala

Answer: B

Points:

Name: r ID: 1

Pretentiile de reparatii intemeiate pe o atingere adusa personalitatii de catre

mass-media sunt reglementate la alegerea persoanei lezate de:

a. legea statului in care iºi are domiciliul sau reºedinta persoana lezata cu

conditia ca autorul daunei sa se aºtepte ca efectele atingerii aduse

personalitatii sale sa se produca in acest stat

b. legea statului in care s-a produs rezultatul pagubitor cu conditia ca

autorul daunei sa se aºtepte ca efectele atingerii aduse personalitatii sale

sa se produca in acest stat

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Cine stabileºte daca un fapt juridic constituie un act ilicit:

a. legea statului unde are loc faptul juridic

b. legea statului persoanei prejudiciate

c. legea statului in care autorul faptului juridic iºi are domiciliul sau sediul

social

Answer: A

Points:

Pretentiile de reparatii intemeiate pe un defect al produsului sau pe o descriere

defectuoasa de natura sa creeze confuzii sunt supuse, la alegerea celui prejudiciat:

a. legii domiciliului sau reºedintei obiºnuite a celui prejudiciat

b. legii statului de unde a fost dobandit produsul

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: A

Points:

In caz de concurenta neloiala pretentiile de reparatii sunt supuse:

a. legii statului pe a carei piata s-a produs rezultatul daunator

b. legii statului in care iºi are domiciliul sau sediul social persoana

prejudiciata

c. legii contractului dintre parti, daca actul de concurenta neloiala a adus

prejudicii raporturilor dintre ele

Answer: A

Points:

Imbogatirea fara cauza a unei persoane fizice sau juridice este supusa in dreptul

international privat:

a. legii statului unde iºi are domiciliul sau sediul social persoana fizica sau

juridica

b. legii statului unde s-a produs imbogatirea fara cauza

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: B

Points:

Name: r ID: 1

Raspunderea izvorata dintr-un abordaj survenit intr-un port sau in apele teritoriale

este supusa uneia din urmatoarele legi:

a. legii nationale a navei avariate c. legii locului abordajului

b. legii nationale comune a navelor

Answer: C

Points:

Daunele cauzate pe sol de o aeronava sunt supuse:

a. legea statului pe al carui teritoriu s-au produs daunele

b. legea statului caruia ii apartine aeronava

c. legea raspunderii izvorate dintr-un abordaj

Answer: A

Points:

Ce categorii de raspundere civila delictuala reglementeaza 'lex loci delicti commisi'?

a. raspunderea pentru fapta altuia

b. raspunderea directa

c. raspunderea comitentului pentru fapta prepusului

Answer: B

Points:

Ce reglementeaza legea delictului civil?

a. elemente constitutive ale delictului civil

b. raspunderea pentru atingeri aduse personalitatii unei persoane

c. raspunderea pentru produse

Answer: A

Points:

Ce lege se aplica pentru actele de asistenta ºi de salvare a persoanelor ºi bunurilor?

a. legea locului evenimentului daca s-a produs in apele teritoriale

b. legea pavilionului daca evenimentul s-a produs in marea libera

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: C

Points:

Care sunt domeniile in care se aplica legea locului delictului civil?

a. capacitatea delictuala c. ambele variante sunt corecte

b. conditiile ºi intinderea raspunderii

Answer: C

Points:

Name: r ID: 1

Daca fapta generatoare de raspundere este savarºita intr-un stat, iar prejudiciul este

produs in alt stat, care este legea aplicabila?

a. legea locului unde s-a savarºit

faptul ilicit

c. nici una din variante nu este

corecta

b. legea locului unde s-a produs

prejudiciul

Answer: B

Points:

Ce instanta este competenta sa solutioneze raporturile juridice dintre parti in cazul

in care paratul iºi are domiciliul sau sediul social in Romania:

a. instanta de la domiciliul sau reºedinta reclamantului

b. instanta romana de la domiciliul sau sediul social al paratului

c. nici una din variante nu este corecta

Answer: B

Points:

Raporturile de drept international privat referitoare la incuviintarea adoptiei in cazul

in care cel adoptat este cetatean roman, apatrid sau are domiciliul in Romania sunt

solutionate d

a. instanta nationala a adoptatorului in cazul in care acesta este cetatean

strain sau apatrid cu domiciliul sau reºedinta in Romania

b. instanta nationala a celui ce urmeaza a fi adoptat

c. ambele variante sunt corecte

Answer: B

Points:

Competenta jurisdictionala de a solutiona procesele intervenite intre parti in cazul

in care acestea au stabilit prin conventie instanta ce urmeaza a solutiona litigiile

dintre ele revine:

a. instantei romane in cazul in care instanta stabilita este una straina, iar

litigiul intra in competenta exclusiva a unei instante romane

b. instantei straine in cazul in care instanta stabilita de parti este instanta

romana, dar litigiul dintre ele intra in competenta exclusiva a unei

instante romane

c. nici una din cele doua variante nu este corecta

Answer: C

Points:

In cazul in care o jurisdictie straina se declara necompetenta sa solutioneze o

actiune formulata de un cetatean roman, actiunea respectiva poate fi introdusa la

una din urmatoarele instante:

a. instanta romana cu care procesul prezinta cele mai stranse legaturi

b. instanta de la domiciliul paratului

c. instanta de la locul unde a avut loc prejudiciul cauzat cetateanului roman

care a formulat actiunea

Answer: A

Points:

Name: r ID: 1

Capacitatea procesuala a fiecarei parti din proces este reglementata de

a. legea de la domiciliul paratului c. ambele variante sunt corecte

b. legea sa nationala

Answer: B

Points:

Hotararile straine sunt recunoscute de plin drept in Romania daca:

a. se refera la statutul civil al cetatenilor statului unde au fost pronuntate

b. pronuntate intr-un stat tert au fost recunoscute mai intai in statul de

cetatenie al fiecarei parti

c. ambele variante sunt corecte

Answer: C

Points:

Ce intereseaza atunci cand se aplica regula 'lex rei sitae'?

a. daca bunurile sunt considerate 'ut singuli'

b. daca bunurile sunt corporale sau incorporale

c. ambele variante sunt corecte

Answer: B

Points:

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1336
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site