Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Regulamentul 1082 / 2006 (cooperare teritoriala)

Drept+ Font mai mare | - Font mai micRegulamentul 1082 / 2006 (cooperare teritoriala)

REGULAMENTUL (CE) NR. 1082/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL

CONSILIULUI din 5 iulie 2006privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT)

Se bazeaza pe Art. 159 al Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, si urmareste obiectivul de consolidare a coeziunii economice si sociale prin facilitarea si promovarea cooperarii teritoriale (cooperare transfrontaliera, transnationala si/sau interregionala).

Sunt vizate masuri necesare pentru imbunatatirea conditiilor de cooperare teritoriala, mai ales tinand cont de cresterea numarului de frontiere terestre si maritime ale Comunitatii in urma extinderii.

Regulamentul propune infiintarea unor instrumente de cooperare la nivel comunitar, care sa permita stabilirea unor grupuri cooperative cu personalitate juridica, pe teritoriul Comunitatii, denumite "grupari europene de cooperare teritoriala" (GECT). GECT detin, in toate statele membre, capacitatea juridica cea mai extinsa recunoscuta persoanelor juridice de dreptul national al statului membru.

La aceste grupari se va recurge in mod facultative; ele vor fi, de preferat, dotate cu capacitatea de a actiona in numele si in contul membrilor sai si al colectivitatilor regionale si locale care il alcatuiesc. Atributiile si competentele unui GECT trebuie definite printr-o conventie. GECT ar trebui sa poata actiona fie pentru a pune in aplicare programe sau proiecte de cooperare teritoriala cofinantate de Comunitate, fie pentru a realiza actiuni de cooperare teritoriala la initiativa statelor membre si a regiunilor si colectivitatilor lor locale.

Sunt incurajate de asemenea actiunile de cooperare teritoriala in afara contributiei financiare a comunitatii.

Statutul, organele de conducere si normele de buget si financiare vor fi stabilite de catre GECT.

Conditiile de cooperare transfrontaliera vor fi definite in conformitate cu principiul subsidiaritatii.

La GECT pot participa si tari terte, in cazul in care legislatia acestora sau acordurile intre statele membre si tarile terte o permit, dar legislatia bazata pe dispozitiile articolului 159 nu poate fi extinsa asupra acestora.

GECT este reglementat atat de Regulamentul NR. 1082/2006 cat si de legile statului membru in care GECT isi are sediul.

Membri ai unui GECT pot fi state membre, colectivitati regionale sau locale, organismele de drept public , sau asociatiile compuse din astfel de organisme si trebuie sa aiba sedii cel putin pe teritoriul a doua state membre. La initiativa acestora se va lua decizia de a forma un GECT, dupa notificarea in prealabil asupra acestei intentii a statului membru in conformitate cu a carui legislatie este infiintat si obtinerea acordului acestui stat (in termen de trei luni de la data primirii unei cereri admisibile). Statele membre desemneaza autoritatile competente pentru primirea notificarilor si a documentelor de acest tip.

Membrii aproba apoi conventia si statutul prevazute in prezentul Regulament. Orice modificare a conventiei si orice modificare importanta a statutului trebuie aprobate de statele membre.

GECT dobandeste personalitate juridica la data inregistrarii sau a publicarii in conformitate cu dreptul national aplicabil in statul membru in care GECT isi are sediul, iar in termen de 10 zile lucratoare de la aceasta data transmite o cerere de publicare a unui aviz in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Controlul gestionarii fondurilor publice de catre GECT este asigurat de autoritatile competente ale statului membru in care acesta are sediul. Aceste autoritati pot adopta dispozitii pentru ca autoritatile competente din alte state membre (daca dreptul national al acestor state prevede acest lucru) sa controleze pe teritoriul lor actiunile desfasurate de GECT.

Controalele sunt efectuate in conformitate cu standardele de audit recunoscute pe plan international, iar statul membru in care GECT isi are sediul informeaza celelalte state membre in cauza cu privire la eventualele dificultati cu care s-a confruntat pe perioada controalelor.

GECT indeplineste atributii incredintate de membrii sai, care se limiteaza la facilitarea si promovarea cooperarii teritoriale cu scopul de a consolida coeziunea economica si sociala. Misiunile GECT pun in aplicare programele si proiectele de cooperare teritoriala confirmate de Comunitate prin Fondul European de Dezvoltare regionala, Fondul Social European si/ sau fondul de Coeziune, dar pot realiza si alte atiuni specifice de cooperare teritoriala intre membrii lor.

Conventia este incheiata de membrii GECT in unanimitate, respectandu-se prevederile art.8, alin. 2.

Tot    membrilor le revine obligatia de a adopta pe baza conventiei statutul unui GECT, ce contine dispozitiile conventiei dar si alte elemente prevazute de art.9 alin.2.

GECT cuprinde o adunare constituita din reprezentantii membrilor sai si un director care reprezinta GECT, dar statutul poate prevedea si organe de conducere suplimentare si au atributiile bine definite.

Bugetul anual este stabilit de GECT si este adoptat de adunare, cuprinzand o componenta cu privire la functionaredar dupa caz si o componenta operationala.

GECT se supune legislatiei statului membru in care isi are sediul cu privire la lichidare, insolvabilitate si intrruperea de plati, find responsbil pentru datoriile proprii, indiferent de natura lor. Prezentul regulament nu poate angaja responsabilitatea financiara a statelor membre fata de un GECT ale carui membre nu sunt.

Daca GECT nu indeplineste una din atributiile prevazuta in dispozitiile unui stat membru cu privire la ordinea publica, securitatea publica, sanatatea publica, moralitatea publica sau contrara interesului public al unui stat membru, un organism competent al acestui statmembru poate interzice activitatea pe teritoriul sau sau poate solicita ca membrii care au fost constituiti in conformitate cu legislatia sa se retraga din GECT, iar acel stat isi inceteaza activitatea in cauza.

La cererea unei autoritati competente care are un interes legitim, jurisdictia sau autoritatea

competenta a statului membru in care GECT are sediul ordona dizolvarea GECT in cazul in care constata ca GECT nu mai indeplineste cerintele prevazute la articolul 1 alineatul (2) sau la articolul 7 sau, in special, ca GECT actioneaza in afara sferei atributiilor definite la articolul 7.

Tertii care se considera lezati de actiunile sau omisiunile unui GECT isi pot revendica

drepturile in instanta. Litigiile care implica un GECT li se aplica dreptul comunitar cu privire la competenta jurisdictionala, iar in    cazul in care nu sunt prevazute de dreptul comunitar, jurisdictiile competente pentru solutionarea litigiilor sunt jurisdictiile statului membru in care GECT isi are sediul.

Statele membre adopta dispozitiile corespunzatoare pentru aplicarea efectiva a regulamentului, numai daca dreptul national prevede acest lucru, prin stabilirea unei liste detaliate a misiunilor pe care membrii unui GECT, le desfasoara deja, in ceea ce priveste cooperarea teritoriala. Statul membru informeaza Comisia si celelalte state membre cu privire la toate dispozitiile.in sensul articolului 1 alineatul (9) al doilea paragraf din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004

in conformitate cu dreptul national aplicabil in statul membru in care GECT isi are sediulPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1315
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved