Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DREPTUL AFACERILOR - GRILE SESIUNE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
FAPTELE DE CONCURENTA COMERCIALA ILICITA
Testamentul autentic
ACTUL JURIDIC UNILATERAL - IZVOR DE OBLIGATII CIVILE
OCROTIREA PARINTEASCA
EFECTELE CONTRACTULUI DE JOC SI ALE CONTRACTULUI DE PRINSOARE
ACTIUNEA IN REVENDICARE
ULTRAJUL
Notiunea si trasaturile pedepsei
ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE ANTREPRIZA SI ALTE CONTRACTE
REPREZENTAREA SUCCESORALA


DREPTUL AFACERILOR

GRILE SESIUNE
1. Dreptul Afacerilor este o disciplina

a. juridica

b. economica

2. Principiul libertatii comertului presunpune:

a. libera executare a profesiei de comerciant

b. dreptul omului de afaceri de a circula nestingherit

3. Concurenta loiala presupune:

a. o competitie intre parteneri de afaceri aflati in egalitate juridica

b. o intrecere nestingherita pe piata libera

4. Reversul concurentei loiale este:

a. inselaciune in afaceri

b. concurenta neloiala

c. conventia anticoncurentiala

5. Concurenta loiala are ca functii:

a. garantarea desfasurarii economiei economiei de piata

b. facilitarea liberei circulatii a marfurilor, capitalurilor si serviciilor

c. stimularea liberei initiative in cadrul afaceri

6. Contractele comerciale au putere de lege intre:

a. partile contractante

b. intre terti

c. intre oamenii de afaceri

7. Principiul bunei-credinte impune ca:

a. orice afacere sa fie efectuata in mod multumitor

b. sa nu se recurga la practici si uzante incorecte

8. Principiul libertatii comertului inseamna ca partile:

a. au dreptul sa isi aleaga legea aplicabila raportul de dreptul afacerilor

b. isi pot alege singuri partenerii de afaceri

c. isi pot manifesta liber intentiile de afaceri

9. Izvoarele Dreptului Afacerilor se impart in:

a. interne si internationale

b. interne si constitutionale

c. internationale si normative

10. Codul Comercial cuprinde:

a. norme juridice privind raporturile comerciale interne si internationale

b. norme juridice de Dreptul Afacerilor

11. Conventiile internationale reglementeaza:

a. aspecte internationale privind raporturile de drept international

b. drepturile si obligatiile participantilor la raporturile juridice de Dreptul Afacerilor

12. Codificarea Dreptului Afacerilor reprezinta:

a. o inmanunchiere de norme juridice in vederea uniformizarii practicii

b. monitorizarea actelor normative care reglementeaza Dreptul Afacerilor

Prin raportul juridic de dreptul afacerilor se intelege :

a. norma de dreptul comercial aplicabila intr-un caz anume determinat

b. o relatie sociala reglementata de o norma de drept al afacerilor

c. raportul patrimonial reglementat de o norma de drept comercial

14. Sunt elemente definitorii ale raportului juridic de dreptul afacerilor :

a. comercialitatea; b. patrimonialitatea

15. Criteriul comercialitatii se defineste :

a. prin opozitie cu actul sau faptul de drept civil

b. prin intelegerea partilor

c. prin referire la normele dreptului national    .

16. Un raport juridic de dreptul afacerilor dobandeste vocatie internationala in masura in care prezinta atributul internationalitatii ?

a. corect; b. incorect

17. Un raport juridic ce contine elemente de internationalitate in structura sa si in imprejurarile referitoare la nasterea, modificarea sau stingerea apartine:

a. dreptului comertului international; b. dreptului international privat.

18. Cetatenia pe care o au partile unui raport juridic de Dreptul Afacerilor este in masura sa confere acestuia caracterul de extraneitate ?

a. corect; b. incorect

19. Sediul unei societati comerciale, domiciliul (ori in lipsa acestuia resedinta) partilor, situate in state diferite confera elementul de internationalitate unui raport juridic comercial ?

a. correct

b. incorrect

20. Raportul juridic de Dreptul Afacerilor arata ca partile:

a. au drepturi si obligatii correlative

b. se afla in legatura de afaceri

c. au dreptul sa ceara despagubiri partenerilor de afaceri

21. Premisele raportului de Dreptul Afacerilor sunt: subiectele de drept, norma juridica si raporturile de afaceri

a. correct

b. incorrect

22. Partile raportului juridic pot fi:

a. persoane fizice

b. persoane juridice

c. persoane fizice si juridice

23. Comerciantul persoana fizica trebuie sa se bucure de capacitate de folosinta nestirbita

a. corect

b. incorect

24. Comerciantul persoana fizica trebuie sa protejeze:

a. interesul general

b. interesul altor profesiuni

c. interesul clientilor

25. Lipsa capacitatii de exercitiu depline ori chiar a celei restranse nu duce la imposibilitatea dobandirii calitatii de comerciant

a. corect

b. incorect

26. Incompatibilitatea inseamna

a. interdictia cumularii calitatii de comerciant cu alte profesii si functii

b. interdictia cumularii calitatii de comerciant cu cea de om de afaceri

27. Decaderea unei persoane fizice din dreptul de a exercita profesiunea de om de afaceri poate surveni

a. ca urmare a sanctionarii sale de catre inspectorii de protectie a consumatorului cu amenda

b. ca o consecinta a savarsirii unor activitati cu caracter ilicit

c. la renuntarea voluntara ca urmare a retragerii dreptului de libera practica

28. Pemtru a dobandi calitatea de comerciant persoana fizica trebuie sa faca acte si fapte de comert

a. cu titlu professional

b. cu multa initiativa

c. cu caracter profitabil

29. Comerciantul persoana fizica trebuie sa desfasoare acte de comert in nume propriu si pe

a. riscul sau

b. fara nici un risc

c. cu un risc diminuat

30. Exista restrictii in ceea ce priveste fabricarea unor substante si produse cu regim juridic special

a. nu deoarece in lumea afacerilor exista principiul libertatii comertului

b. da, deoarece unele substante si produse impun un regim special

31. Statutul juridic al comerciantului persoana fizica este compus din:

a. capitalul social

b. drepturi si obligatii

c. totalitatea actelor si faptelor de comert

32. Dreptul la firma al comerciantului are

a. caracter patrimonial

b. caracter nepatrimonial

c. caracter patrimonial si nepatrimonial

33. Statutul juridic al comerciantului strain persoana fizica este diferit de cel al comerciantului persoana fizica romana

a. corect

b. incorect

34. Societatile comerciale care isi au sediul in Romania sunt:

a. persoane juridice romane

b. persoane juridice apatride

c. persoane juridice bilaterale

35. Daca o societate comerciala straina constituie o societate comerciala pe teritoriul Romaniei cu capital integral strain sau in asociere cu persoane fizice sau juridice romane este:

a. persoana juridica a tarii ce detine ponderea cea mai mare de capital

b. nu poate fi persoana juridica romana deoarece are capital strain

c. este persoana juridica romana

36. Societatea comerciala este un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scop de a imparti foloasele ce or deriva

a. corect

b. incorect

37. La constituirea unei societati comerciale este obligatoriu ca fiecare asociat sa aduca aport la constituirea capitalului social

a. nu deoarece societatea comerciala este un contract

b. nu pentru ca fiecare asociat intra in societate in mod benevol

c. da intrucat asa se dobandesc mijloacele materiale de obtinere a profitului

38. Caracterele juridice ale contractului de societate sunt:

a. plurilateralitate (cu o exceptie)

b. cu titlu oneros

c. comutativ

d. consensual

e. commercial

39. Legea este aceea care stabileste formele societatilor comerciale?

a. nu deoarece societatea comerciala are la baza un contract intre asociati

b. da deoarece exista un interes public

40. Societatile in nume colectiv pot fi deopotriva in comandita si pe actiuni?

a. adevarat

b. fals

41. Societatea in comandita simpla este sinonima din punct de vedere juridic cu societatea in comandita pe actiuni?

a. da pentru ca la ambele forme exista asociati (actionari) comanditati si comanditari

b. da deoarece sunt reglementate de acelasi text legal

c. nu fiind forme juridice diferite

42. Faptele de comert se clasifica in obiective, subiective si mixte (unilaterale)

a. corect

b. incorect

43. Faptele de comert obiective se denumesc astfel deoarece caracterul commercial le este conferit de obiectul operatiunii, independent de calitatea de comerciant ori necomerciant a persoanei:

a. adevarat

b. fals

44. Faptele de comert conexe sunt operatiunile ce au capatat caracterul comercial datrita stransei lor legaturi cu bo alta fapta de comert considerata de lege ca fiind fapta de comert

a. adevarat

b. fals

45. Este adevarat ca prezumtia de comercialitate considera ca fapte de comert toate actele si obligatiile comerciantului indifferent de izvorul lor cu anumite exceptii

a. da

b. nu

46. Prezumtia de comercialitate poate fi rasturnata

a. prin proba contrara

b. niciodata

c. uneori

47. Faptele de comert pot fi

a. unilaterale

b. mixte

c. unilaterale sau mixte

48. Fondul de comert este totalitatea bunurilor mobile si imobile, corporale si incorporale afectate desfasurarii unei activitati comerciale

a. corect

b. incorect

49. Vadul comercial este un bun mobil incorporabil

a. corect

b. incorect

50. Firma, emblema, clientele, vadul comercial sunt bunuri mobile incorporale

a. corect

b. incorect

51. Utilajele, echipamentele, materiile prime, produsele finite sunt bunuri mobile corporale

a. adevarat

b. fals

52. In raport de intinderea raspunderii asociatilor societatile comerciale se clasifica in

- cu raspundere nelimitata

- cu raspundere limitataa. adevarat

b. fals

53. In raport de existenta ori inexistenta caracterului intuitu personae al societatii vom intalni

a. societati de persoane

b. societati de capitaluri

c. societati in nume colectiv

54. Actul constitutiv este un act consensual

a. nu intrucat nu este obligatoriu consimtamantul viitorilor asociati

b. deoarece se incheie valabil prin consimtamantul viitorilor asociati

55. Cand este obligatorie forma autentica a actului constitutiv

a. la stabilirea consimtamantului partilor

b. cand printre bunurile aduse ca aport social exista un imobil

c. forma autentica a societatii implica raspunderea nelimitata a unor sau a tuturor asociatilor

d. societatea se constituie prin subscriptie publica

e. exista un brevet de inventie ca aport social

56. Forma juridica desemneaza apartenenta unei societati comerciale la una dintre cele cinci forme prevazute de lege

a. corect

b. incorect

57. In afara sediului principal o societate poate avea

a. o filiala

b. o sucursala

c. alt dezmembramant al societatii

58. O societate comerciala se poate constitui pe o durata de timp

a. limitata

b. nelimitata

59. Denumirea societatii este numele sub care o societate comerciala isi desfasoara activitatea

a. corect

b. incorect

60. Este obligatorie declaratia pe proprie raspundere a fondatorilor, administratorilor, reprezentantilor legali si cenzorilor ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati in conditiile in care exista un act constitutiv?

a. da

b. nu

61. Dovada rezervarii denumirii societatii comerciale este necesara?

a. nu deoarece denumirea societatii este prevazuta in actul constitutiv

b. da pentru ca este un element de identificare in raport cu alti comercianti

c. ramane la aprecierea judecatorului delegat

62. Dovada sediului social se poate face si prin martori?

a. da

b. nu

63. Avand in vedere principiul libertatii comertului este necesara o autorizare eliberata de organele administratiei publice centrale pentru functionarea

a. bancilor comerciale

b. societatilor de pe piata de capital

c. societatilor de asigurare

d. cooperativelor mestesugaresti de credit si de consum

64. Care dintre aceste organe sunt caracteristice unei societati comerciale

a. organul de conducere

b. organul deliberativ

c. organul administrativ

d. organul de informare

e. organul executiv

f. organul de control

g. alte organe

65. Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii este o cauza de dizolvare

a corect

b. incorect

66. Indeplinirea obiectului de activitate al societatii comerciale ori imposibilitatea indeplinirii acestuia sunt cauze de dizolvare

a. adevarat

b. fals

67. Un asociat poate cere instantei de judecata dizolvarea societatii comerciale pentru motive temeinice

a. nu pentru ca exista un cat constitutiv

b. atunci cand dizolvarea societatii comerciale nu se poate realiza prin hotararea adunarii generale

68. Societatea cu raspundere limitata poate avea si un singur asociat?

a. nu deoarece fiind o asociere de persoane trebuie sa fie cel putin doi asociati

b. da deoarece este o exceptie legala

69. In cazul societatii pe actiuni actionarii raspund numai pana la concurenta aportului lor

a. corect

b. incorect

70. In cazul societatii cu raspundere limitata asociatii raspund

a. nu mai in limita aportului lor

b. nu raspund intrucat raspunderea lor este limitata

c. raspund in raport de obiectul de activitate al societatii

71. O societate comerciala dobandeste personalitate juridica

a. din momentul constituirii sale

b. din momentul inregistrarii in Registrul Comertului

c. din momentul in care asociatii hotarasc

72. Cetatenia pe care o au partile unui raport juridic de dreptul afacerilor este in masura sa confere acestuia caracterul de extraneitate ?

a. corect

b. incorrect

73. Sediul unei societati comerciale, domiciliul (ori in lipsa acestuia resedinta) partilor, situate in state diferite confera elementul de internationalitate unui raport juridic comercial ?

a. confera in mod direct atributul internationalitatii

b. este necesar ca in structura sa sa fie intalnit si un alt element de extraneitate apt de a-i acorda valenta internationalitatii

74. Izvoarele dreptului afacerilor sunt :

a. cu caracter intern

b. cu caracter international

c. cu caracter general

75. Subiectele raportului juridic de dreptul afacerilor apartinand ordinei juridice nationale sunt :

a. comerciantii (persoane fizice)

b. societati comerciale

c. regiile autonome

d. uniunile economice internationale fara caracter guvernamental

e. grupurile de interes economic

f. asociatiile si fundatiile cu caracter nepatrimonial

g. sindicatele

h. adunarile generale ale asociatilor

76. Subiectele raporturilor juridice de dreptul afacerilor apartinand ordinei juridice internationale sunt:

a. statele

b. organizatiile interguvernamentale

c. societatile multinationale (trans-nationale)

77. Societatea comerciala dobandeste potrivit legislatiei Romaniei nationalitatea statului pe al carui teritoriu si-a stabilit, potrivit actului constitutiv sediul social.

a. corect

b. incorect

78. Daca o societate comerciala are mai multe sedii pe teritoriile mai multor state determinant pentru identificarea nationalitatii acesteia este :

a. locul unde se afla centrul principal de conducere si gestiune a activitatii statutare

b. locul de constituire al societatii comerciale respective

c. oricare dintre sediile in care societatea comerciala isi desfasoara activitatile sale statutare

79. Societatile comerciale constituite in Romania cu capital majoritar strain ori in intregime strain sunt persoane juridice romane .

a. corect

b. fals

80. Sunt recunoscute de plin drept in Romania persoanele juridice straine cu scop patrimonial , valabil constituite in statul a carei nationalitate o au ?

a. nu , deoarece au fost constituite in raport cu o legislatie nationala

b. da pentru ca legea romana recunoaste de plin drept personalitatea juridica a societatilor comerciale straine

c. da , insa numai dupa reintocmirea actului constitutiv potrivit cerintelor legii romane.

81. Grupurile de Interes Economic :

a. desemneaza o forma de asociere intre doua sau mai multe persoane fizice, constituita pe o perioada de timp determinata .

b. o noua forma juridica de manifestare a principiului liberei asocieri a persoanelor

c. o forma organizatorica propusa de un anumit cadru juridic.

82. Grupurile de Interes Economic au caractere juridice similare cu :

a. marile corporatii internationale .

b. in special cu societatile comerciale de persoane ;

c. cu organizatiile statale cu atributii in comertul international.

83. Membrii Grupului de Interes Economic raspund :

a. nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale grupului cu exceptia cazului in care contractele incheiate cu tertii cocontractanti, s-a prevazut astfel;

b. nu sunt obligati la raspunderea nelimitata si solidara.

c. raspund doar in raport de aportul personal adus la capitalul Grupului de Interes Economic

84. Numarul membrilor Grupului de Interes Economic nu poate fi mai mare de :

a. 50

b. 40

c. 20

85. Grupul de Interes Economic nu poate avea mai mult de :

a. 200 de angajati

b. 400 de angajati

c. 500 de angajati

86. In prezent Grupurile Europene de Interes Economic sunt recunoscute si isi pot desfasura activitatea in Romania ?

a. nu , deoarece tara noastra este membru de data recenta al Uniunii Europene

b. da , deoarece tara noastra doreste armonizarea legislatiei sale cu cea a Uniunii Europene

87. Caracterul sinalgmatic al contractelor comerciale este conferit de faptul ca :

a. dau nastere la drepturi si obligatii corelative pentru parti ;

b. partile sunt numai doua

c. sunt cu titlu gratuit

88. Contractele comerciale se divid dupa obiectul lor in contracte care genereaza obligatii :

a. de a imprumuta

b. de a da

c. de a asigura

d. de a face

e. de a repara

f. de a nu face

89. Partile unui contract comercial au posibilitatea de a schimba legea aplicabila contractului fara a aduce atingere formei si drepturilor tertilor :

a. oricand

b. numai dupa ivirea litigiului

c. numai cu aprobarea organului de jurisdictie

90. Clauza compromisorie care reprezinta acordul partilor de a supune litigiile ce s-ar putea naste in legatura cu contractul arbitrajului si a renunta la dreptul de a apela la organul de juridictie ale statelor , este exprimata :

a. in Lex fori

b. in cuprinsul contractului de comert international

c. intr-un inscris separat

91. Prin introducerea in contract a clauzei penale partile contractante pot sa prevada ca debitorul :

a. sa efectueze o pedeapsa penala pentru neexecutarea obligatiei care ii revine

b. sa plateasca cu titlu de despagubire , o anumita suma de bani sau sa efectueze o anumita prestatie

c. sa efectueze din nou o prestatie pecuniara pe care nu a indeplinit-o la termenul stabilit

92. Locul executarii platii in cazul executarii voluntare a obligatiilor contractuale este :

a. acelasi stipulat in contract

b. cel care rezulta din intentia partilor

c. cel care rezulta din natura operatiunii comerciale

d. cel in care s-a obligat partea la formarea contractului

93. In cazul executarii voluntare de regula, plata este facuta :

a. de catre debitor

b. de catre o alta persoana in numele debitorului

c. de catre executorul judecatoresc

94. In cazul contractelor comerciale fapta ilicita consta in :

a. neexecutarea de catre debitor a obligatiilor contractuale asumateb. neefectuarea corespunzatoare a obligatiilor asumate

c. efectuarea cu intarziere a obligatiilor asumate

95. Raspunderea debitorului este conditionata de existenta unui raport de cauzalitate intre :

a. fapta pagubitoare si daunele interese

b. fapta pagubitoare si daunele morale

c. fapta pagubitoare si prejudiciul cauzat

96. In raportul dintre comisionar si comitent exista relatii de :

a. intermediere

b. de mandate

c. de reprezentare

97. Raporturile juridice de tip agency se stabilesc intre parti printr-o intelegere numita

a. fair play

b. agreement

c. duty free

98. In ceea ce priveste gradul de control exercitat de principal (patron) agentul poate fi :

a. agent servant

b. agent principal

c. agent contractor

99. Factorul este acel intermediar care lucreaza :

a. in nume propriu

b. in numele principalului

c. in numele brokerului

100. Daca partile nu au convenit altfel in domeniul intermedierii se aplica :

a. legea statului in care mandatarul isi are sediul

b. legea statului in care isi are sediul mandantul

c. legea statului in care isi desfasoara imputernicirea intermediarul

101. In situatia in care reprezentarea are ca obiect administrarea sau orice alt act de dispozitie referitoare la un imobil legea care carmuieste va fi:

a. lex contractus

b. lex rei sitae

c. bona fides

102. In cazul Aquis-ului comunitar in domeniul interpretarii agentul comercial are dreptul la comision pentru tranzactiile incheiate , in termenul prevazut , atunci cand :

a. i se incredinteaza o anumita zona geografica sau un anumit grup de clienti

b. detine exclusivitatea pentru o anumita zona geografica sau un anumit grup de clienti

c. atunci cand tranzactia a fost incheiata impreuna cu un client care apartine zonei sau grupului respectiv

d. a obtinut contracte economice importante ceea ce inseamna marirea volumului desfacerilor

e. a reusit sa cuprinda intreaga piata de desfacere a unui produs.

103. Dreptul la comision se stinge numai daca si in masura in care :

a. banca refuza sa achite contravaloarea prestatiei intrucat intre parti nu s-a incheiat un nou acord

b. s-a stabilit ca nu va fi executat contractul dintre terti si comitent

c. acest fapt este rezultatul unei clauze pentru care comitentul nu este vinovat

104. Un contract de vanzare internationala de marfuri poate fi probat si prin mijloacele moderne de comunicare (fax , telex, e-mail , telegrama )

a. da

b. nu

105. Oferta de a incheia un contract de vanzare internationala de marfuri isi produce efectele :

a. cand ajunge la destinatar atunci cand este facuta in mod verbal

b. cand este predata destinatarului prin orice mijloace

c. cand destinatarul recunoaste faptul ca a intrat in posesia ofertei.

106. O oferta, chiar daca este irevocabila , poate fi retractata ?

a. da, daca retractarea ajunge la destinatar inaintea ofertei

b. da daca retractarea ajunge la destinatar in acelasi timp cu oferta   

c. nu deoarece este irevocabila

107. Retractarea ofertei este similara cu revocarea acesteia ?

a. da

b. nu

108. O oferta de a contracta facuta verbal intre partile prezente , cu exceptia cazului in care din imprejurari rezulta contrariul :

a. trebuie acceptata imediat

b. trebuie analizata cu atentie

109. Intre partile contractante absente este valabila regula potrivit careia aceptarea ofertei produce efecte in momentul in care indicatia de acceptare parvine ofertantului ?

a. nu

b. da

110. Este exceptata de la regula potrivit careia aceptarea ofertei produce efecte in momentul in care indicatia de acceptare parvine ofertantului, imprejurarea ca indicatia de acceptare nu parvine ofertantului in termen de acceptare stabilit de el ori in lipsa unei stipulatii in cadrul unui termen rezonabil? :

a. corect

b. fals

111. Un contract de vanzare internationala de marfuri poate fi modificat si rezolutionat (reziliat) prin :

a. vointa partii care se considera indreptatita in acest sens

b. prin solicitarea unei hotarari judecatoresti

c. prin acordul amiabil al partilor

112. Vanzatorul este obligat sa predea marfurile :

a. la data fixata prin contract

b. in orice moment in afara cazului in care din imprejurari nu rezulta ca alegerea datei nu revine cumparatorului

c. in toate celelalte cazuri intr-un termen rezonabil

113. Vanzatorul este obligat sa remita documentele referitoare la marfa

a. in locul si forma prevazute in contractul de vanzare internationala de marfuri

b. prin curier ori prin mijloace de comunicare moderna (telegrama , telex, fax , e-mail)

114. Obligatia de conformitate a marfurilor are drept obiect :

a. predarea catre cumparator a marfurilor care fac obiectul contractului

b. marfurile a caror cantitate, calitate si tip sa fie corespunzatoare intrutotul celor stipulate in contract

c. orice modalitate de indeplinire a clauzelor contractuale pe care si-a asumat-o in mod voluntar vanzatorul

115. Vanzatorul este exonerat de raspundere pentru o lipsa de conformitate pe care cumparatorul o cunostea sau nu se putea sa nu o cunoasca in momentul inchieierii contractului :

a. da

b. nu

116. Este raspunzator vanzatorul pentru orice lipsa de conformitate care exista in momentul transmiterii riscurilor catre cumparator chiar daca aceasta lipsa se iveste ulterior :

a. da

b. nu

117. Isi va pierde cumparatorul dreptul sau de a cere daune interese din partea vanzatorului in situatia in care va recurge la un alt mijloc

a. da

b. nu

c. nu exista acest drept

118. Exista posibilitatea acordarii unui termen suplimentar de catre cumparator , vanzatorului in caz de contraventie la contract

a. da

b. nu

119. Termenul de gratie acordat de catre cumparator vanzatorului are o durata :

a. nedeterminata

b. determinata

c. rezonabila

120. Cumparatorul are dreptul de a cere rezolutiunea contractului de vanzare internationala :

a. in caz de nerespectarea de catre vanzator a oricareia dintre obligatiile ce rezulta din contract sau din conventia de la Viena din 1980

b. in orice moment al derularii contractului de vanzare internationala a marfurilor daca asa crede de cuviinta

c. in caz de nepredare a marfurilor de catre vanzator in termenul prevazut in contract si nici in termenul suplimentar acordat de cumparator

121. In materia vanzarii internationale de marfuri cumparatorul are urmatoarele obligatii principale :

a. sa solicite indeplinirea tuturor clauzelor contractuale din partea vanzatorului

b. sa plateasca pretul cuvenit pentru marfa

c. sa preia marfurile predate de catre vanzator

d. sa intocmeasca proces verbal de constatare pentru marfurile puse la dispozitia sa de catre vanzator in cazul in catre acestea nu corespund cerintelor sale

122. Pentru a fi valida declaratia de rezolutiune (reziliere) a contractului international de marfuri adresata celeilalte parti aceasta trebuie facuta prin :

a. scrisoare deschisa

b. notificare

c. prin orice alt mijloc de comunicare

123. In cadrul contractului de factoring partile sunt :

a. factorul

b. utilizatorul

c. furnizorul (producatorul)

124. Se poate obliga concesionarul in mod conventional, sa asigure revanzarea produselor intr-un anumit ritm astfel incat sa se obtina cresterea vitezei de rotatie a fondurilor circulante si obtinerea de castiguri pentru ambele parti ?

a. da

b. nu

125. Care dintre obligatiile urmatoare apartin franchisorului .

a. plata taxei de admitere in afacere

b. cedeaza concesiunea marcii sau a serviciilor

c. achita redeventa calculata in procente (sau intr-o cota fixa)

d. asigura rentabilitatea investitiei

e. urmareste respectarea metodelor si mijloacelor de comercializare

126. Neindeplinirea uneia dintre obligatiile asumate de catre o parte a contractului de franchising duce la rezilierea acestuia :

a. de fapt

b. de drept

127. Obligatia de a inmana scrisoarea de trasura apartine :

a. expeditorului

b. intreprinzatorului

c. carausului

128. Conosamentul este emis in cazul transportului pe cale :

a. ferata

b. maritime

c. rutiera

d. aeriana

129. In caz de forta majora ori in caz fortuit carausul :

a. nu are nici o obligatie deoarece este exonerat de raspundere

b. il va incunostiinta despre aceste situatii pe expeditor, de indata

c. returneaza marfurile catre expeditor iar acesta va apela la un alt caraus

130. Obligatia carausului inceteaza :

a. cand marfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul a fost incunostiintat de aceasta

b. cand marfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul poate dispune de ele

131. Drepturile si obligatiile care revin partilor din contractul international de transport fac obiectul :

a. clauzelor contractuale deoarece se aplica principiul lex voluntatis

b. normelor elaborate la nivel national si international

c. atat clauzelor contractuale cat si prevederilor normelor nationale si internationale in materie

132. Actiunile care decurg din raporturile contractuale in cazul litigiilor privind derularea contractelor de transport rutier international se prescriu :

a. intr-un an

b. in trei ani in cazul dolului sau a unei culpe grave

c. in cinci ani

d. nu se prescriu

133. In cazul contractelor de transport feroviar de marfuri primirea marfurilor de catre destinatar :

a. nu stinge actiunea

b. stinge actiunea

134. In cazul contractelor de transport fluvial international , transportatorul este obligat sa examineze reclamatiile si pretentiile in termen de :

a. o luna de la primire

b. in termen de trei luni de la primire

c. in termen de cinci luni de la primire

135. In cazul contractului international de transport maritim, daca pierderea sau avaria nu sunt aparente destinatarul trebuie sa notifice carausul :

a. in cinci zile consecutive

b. in cincisprezece zile consecutive

c. in treizeci de zile consecutive

136. Orice actiune care priveste transportul marfurilor pe cale maritima se prescrie in cazul in care nu a fost introdusa nici o procedura judecatoreasca in termen de :

a. un an

b. doi ani

c. trei ani

137. Absenta , neregularitatea sau pierderea documentelor de insotire a marfurilor, in cazul contractului de transport pe cale maritima afecteaza existenta si valabilitatea contractului ?

a. da

b. nu

138. Pierderea calitatii de comerciant a societatii comerciale se face prin

a. dizolvare

b. lichidare

c. prin orice alt act juridic

139. Dizolvarea societatii comerciale are loc in momentul in care a decedat unul dintre asociati

a. adevarat

b. fals

140. Actul juridic este acordul de vointa prin care doua sau mai multe persoane convin sa dea nastere, sa modifice sau stinga un raport juridic de Dreptul Afacerilor

a. adevarat

b. fals

141. Dovada calitatii de comerciant persoana fizica se face prin

a. mijloace de proba

b. prin declaratie proprie

c. prin dovada inmatricularii la Registrul Comertului

142. Dovada calitatii de comerciant persoana juridica se face prin copie certificata la Registrul Comertului dupa inregistrare

a. adevarat

b. fals

143. Incetarea calitatii de comerciant a societatii comerciale se realizeaza prin radierea inmatricularii la Registrul Comertuluia. adevarat

b. fals

144. Expirarea termenului stabilit prin actul constitutive pentru durata societatii este un motiv de dizolvare a acesteia

a. adevarat

b. fals

145. Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate este un motiv de dizolvare a societatii comerciale

a. adevarat

b. fals

146. Adunarea Generala a Asociatilor poate hotari dizolvarea societatii comrciale?

a. da

b. nu

147. Hotararea judecatoreasca prin care se constata impiedicarea bunei desfasurari a activitatii din cauza neintelegerilor dintre asociati este un motiv de dizolvare?

a. nu deoarece numai Adunarea Generala poate dispune acest lucru

b. da, la cererea oricaruia dintre asociati

148. Fuziunea este un proces de absorbire a unei societati comerciale de catre alta societate comerciala?

a. da

b. nu

149. Fuziunea poate avea loc prin

a. absorbtie

b. contopire

c. prin unificare

150. Daca fuziunea a avut loc prin absorbtie, societatea absorbanta capata drepturile si obligatiile societatii dizolvate?

a. da

b. nu

151. Cand fuziunea are loc prin contopire drepturile si obligatiile avute de societatea care isi inceteaza activitatea trec asupra societatii nou infiintate?

a. da

b. nu

152. Prin divizare intelegem impartirea patrimoniului unei societati comerciale care-si incheie existenta intre doua sau mai multe societati care se nasc astfel sau sunt deja existente

a. adevarat

b. fals

153. Fuziunea si dizolvarea trebuiesc hotarate de catre:

a. Adunarea Generala a Asociatilor

b. prin hotarare judecatoreasca

c. prin oricare alt mod

154. Fuziunea si divizarea au loc la urmatoarele date:

a. in situatia in care a fost constituita una sau mai multe societati

b. la data la care s-a efectuat inmatricularea in Registrul Comertului

155. Lichidarea societatii comerciale este un mod de incetare a calitatii de comerciant

a. da

b. nu

Raspunsuri

1. a

2. c

3. a

4. b

5. a,b,c

6. a

7. b

8. a

9. a

10. a

11. b

12. a

13. b

14. a,b

15. a

16. a

17. a

18. a

19. a

20. a

21. a

22. c

23. b

24. a,b,c

25. a

26. a

27. b

28. a

29. a

30. b

31. b

32. c

33. b

34. a

35. c

36. a

37. c

38. a,b,c,d

39. b

40. b

41. c

42. a

43. a

44. b

45. a

46. a

47. c

48. a

49. a

50. b

51. a

52. a

53. a,b

54. b

55. b,c,d

56. a

57. a,b,c

58. a, b

59. a

60. a

61. b

62. b

63. a,b,c

64. b,c,e,f

65. a

66. a

67. b

68. b

69. a

70. a

71. b

72. b

73. b

74. a,b

75. a,b,c,d,e

76. a,b,c

77. a

78. a

79. a

80. b

81. a

82. b

83. a

84. c

85. c

86. b

87. a

88. b,d,f

89. a

90. b,c

91. b

92. a,b,c,d

93. a,b

94. a,b,c

95. c

96. b

97. b

98. a,c

99. a

100. c

101. b

102. a,b,c

103. b,c

104. a

105. a,b

106. a,b

107. b

108. a

109. b

110. a

111. c

112. a,b,c

113. a

114. c

115. a

116. a

117. b

118. a

119. c

120. a

121. b,c

122. b

123. a,c

124. a

125. b,d,e

126. b

127. a

128. b

129. b

130. b

131. c

132. a,b

133. b

134. b

135. b

136. b

137. b

138. a,b

139. b

140. a

141. a,c

142. a

143. a

144. a

145. a

146. a

147. b

148. a

149. a,b

150. a

151. a

152. a

153. a

154. b

155. b


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1034
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site