Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Democratie, drepturile omului, statul de drept si independenta justitiei

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDemocratie, drepturile omului, statul de drept si independenta justitiei
Tipuri de activitati

Proiectele trebuie sa respecte principiul egalitatii sanselor si sa asigure o abordare echilibrata si comprehensiva, in special in ceea ce priveste egalitatea sexelor si reprezentarea minoritatilor. Proiectele trebuie sa fie coerente cu obiectivele prezentei cereri de oferta de proiecte.

Proiectele trebuie sa reprezinte operatiuni de sine statatoare, care sa se adreseze situatiei si nevoilor specifice din Romania. Ele trebuie sa contina un set coerent de activitati cu obiective operationale clar definite.

(a) Exemple de proiecte care se incadreaza in Sectiunea 1 - ONG care sprijina democratia, drepturile omului si independenta justitiei

Vor fi finantate initiative si activitati concrete in domeniile democratiei, statului de drept, bunei guvernari, drepturilor omului, independentei justitiei, luptei impotriva coruptiei si independentei mass-media, insa nu se vor limita la:

Incurajarea organizatiilor societatii civile pentru a actiona ca watch-dog (caine de paza) in domenii precum: lupta impotriva coruptiei la diferite niveluri ale guvernarii, masurarea impactului masurilor anti-coruptie la nivelul institutiilor statului, crearea de coalitii ale ONG-urilor etc.;

Sustinerea cetatenilor de a actiona pentru apararea drepturilor lor;

Dezvoltarea de retele de expertiza in domeniul drepturilor omului si democratiei;

Incurajarea grupurilor minoritare pentru a-si promova drepturile;

Promovarea, monitorizarea si sprijinirea implementarii Reformei Sistemului Judiciar;

Monitorizarea externa a lucrarilor Comisiilor Parlamentare;

Monitorizarea exercitarii puterii legislative de catre Parlament si evidentierea limitarii acesteia de catre executiv in procesul legislativ;

Responsabilitatea membrilor Parlamentului in relatie cu alegatorii lor;

Initierea si concretizarea „dialogului civil” in adoptarea diverselor initiative legislative;

Diseminarea bunelor practici in domeniul responsabilitatii autoritatilor publice;

Initiative menite sa deschida canale de comunicare si consultare intre cetateni si autoritati publice centrale/locale in procesul decizional si in alte procese guvernamentale;

Monitorizarea si implementarea Legii privind transparenta decizionala in administratia publica (Legea nr.52/2003) si Legii privind liberul acces la informatiile de interes public (Legea nr.544/2001), la nivelul administratiei locale;

Dezvoltarea si extinderea serviciilor de prevenire, asistenta si reintegrare acordate victimelor traficului de fiinte umane;

Schimb de experienta intre organizatii neguvernamentale specializate si institutii responsabile sa actioneze in cazurile de trafic de fiinte umane, luand in consideratie experienta acumulata de sectorul ONG;

Initiative vizand incurajarea populatiei pentru a sesiza cazurile de discriminare;

Monitorizarea independenta a activitatii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii;

Consolidarea rolului organizatiilor profesionale ale jurnalistilor in promovarea independentei mass-media si a celor mai bune practici;

Imbunatatirea calitatii si abordarii de catre mass-media a subiectelor legate de drepturile omului;

Consiliere juridica pentru jurnalisti si/sau cursuri de instruire privind legislatia specifica;

Activitati menite sa creeze un mediu propice desfasurarii activitatii jurnalistice, prin limitarea presiunilor de natura politica si economica, mai ales la nivel local si regional;

Dezvoltarea serviciilor de asistenta pentru refugiati si imigranti;

Monitorizarea si sensibilizarea publicului in ce priveste cazurile de rele tratamente asupra pacientilor din spitalele de psihiatrie;

Alte initiative pentru grupuri/persoane expuse incalcarii drepturilor lor civile si sociale;

Activitati de advocacy (de exemplu, pentru modificarea legislatiei/politicii referitoare la mass-media, la combaterea discriminarii etc.).

Grupuri tinta : Asociatii profesionale ,ONG-uri

Obiective Intensificarea implicarii ONG in domeniul democratiei, statului de drept, protectiei drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minoritatilor si copiilor, accesului la informatie si transparentei institutionale, libertatii de exprimare si independentei mass-media, independentei justitiei si luptei impotriva coruptiei.

Suma totala indicativa disponibila pentru finantarea proiectelor in cadrul prezentei cereri de oferta de proiecte este 1.237.500 Euro.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a nu distribui intreaga suma disponibila.

Valoarea finantarii nerambursabile

Valorile minime si maxime pentru finantarea nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt urmatoarele:

Suma minima: 10.000 Euro

Suma maxima: 80.000 Euro

Contributiile in natura nu se accepta.

Eligibilitatea solicitantilor: cine poate solicita finantare nerambursabila

Pentru a fi eligibili pentru finantare nerambursabila, solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

sa fie persoane juridice nonprofit (inregistrate ca organizatii romanesti conform legislatiei romanesti in vigoare);

sa fie organizatii neguvernamentale (independente fata de autoritatile statului, adica sa isi determine singure propriile politici si cheltuieli);

sa aiba sediul in Romania;

sa fie organizatii “neexclusiviste” (adica sa nu-si conditioneze sprijinul si actiunile de apartenenta la anumite ideologii, doctrine sau religii);

sa aiba, conform statutului, capacitatea de a actiona in domeniul caruia i se adreseaza proiectul;

sa fie direct raspunzatori pentru elaborarea si managementul proiectului si sa nu actioneze ca intermediari.

Parteneriate si eligibilitatea partenerilor

Solicitantii pot actiona individual sau in consortiu cu alte organizatii partenere.

Partenerii solicitantilor participa la elaborarea si implementarea proiectului, iar costurile angajate de acestia sunt eligibile in aceleasi conditii cu cele angajate de Beneficiarul finantarii nerambursabile. Cu toate acestea, in plus fata de categoriile mentionate la sectiunea 2.1.1(1), urmatoarele categorii sunt eligibile:

autoritati/institutii publice locale/nationale;

organizatii neguvernamentale nonprofit cu sediul in orice alta tara Phare sau membra a UE.

Prin urmare, partenerii trebuie sa respecte aceleasi criterii de eligibilitate ca si solicitantii, cu exceptia:

celei de-a doua conditii din sectiunea 2.1.1(1) - daca partenerii sunt autoritati/institutii publice locale/nationale din Romania;

in cazul in care partenerii au sediul in orice alta tara Phare sau tara membra UE, prima conditie de la sectiunea 2.1.1(1) va fi inlocuita astfel:

sa fie persoane juridice nonprofit (inregistrate ca organizatii conform legislatiei in vigoare);

in cazul in care partenerii isi au sediul in orice alta tara Phare sau membra a UE, a treia conditie de la sectiunea 2.1.1(1) va fi inlocuita astfel:

sa aiba sediul in orice tara Phare sau membra a UE.

Nota: Pentru a facilita evaluarea capacitatii operationale a parteneriatelor este recomandata prezentarea unor informatii detaliate referitoare la experienta partenerilor si resurse relevante in cadrul sectiunii III.1 a Cererii de Finantare.

Asociati. In proiect pot fi implicate si alte organizatii. Acesti asociati au un rol determinat in cadrul proiectului, dar nu pot primi fonduri din finantarea nerambursabila acordata. Asociatii nu trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate precizate in sectiunea 2.1.1.

Subcontractori. Subcontractorii nu sunt nici parteneri, nici asociati, ci trebuie sa respecte regulile stabilite in Anexa IV a contractului standard de finantare nerambursabila.

Solicitantul va fi organizatia principala si, in cazul in care proiectul va fi selectat pentru finantare, partea contractanta (Beneficiarul).

Durata

Durata unui proiect nu poate depasi 12 luni.

Sectoare sau domenii de activitate

In cadrul prezentei componente, finantarea va fi acordata proiectelor care raspund cel mai bine uneia sau mai multora din urmatoarele teme:

Promovarea si protectia drepturilor omului (inclusiv protectia minoritatilor, drepturile copiilor, drepturile persoanelor cu dizabilitati, lupta impotriva traficului cu fiinte umane, drepturile refugiatilor, independenta mass-media, drepturile la facilitati de sanatate ale pacientilor, drepturile persoanelor aflate in detentie etc.)

Consolidarea statului de drept, in special prin sprijinirea independentei justitiei;

Promovarea principiilor bunei guvernari, in special prin sprijinirea luptei impotriva coruptiei, responsabilitatii si transparentei autoritatilor publice in procesul de luare a deciziilor;

Promovarea participarii si consultarii cetatenilor in procesul de luare a deciziilor.

Zone geografice

Activitatile trebuie sa se desfasoare in Romania. Cu toate acestea, daca exista o justificare adecvata si convergenta cu obiectivele componentei programului, sunt permise si exceptii: o parte redusa a activitatilor din cadrul proiectului, cele care implica schimbul de experienta, instruirea, vizitele de studii, participarea la conferinte/seminarii etc. in tari Phare sau membre ale UE.

Tipuri de activitati

Proiectele trebuie sa respecte principiul egalitatii sanselor si sa asigure o abordare echilibrata si comprehensiva, in special in ceea ce priveste egalitatea sexelor si reprezentarea minoritatilor. Proiectele trebuie sa fie coerente cu obiectivele prezentei cereri de oferta de proiecte.

Proiectele trebuie sa reprezinte operatiuni de sine statatoare, care sa se adreseze situatiei si nevoilor specifice din Romania. Ele trebuie sa contina un set coerent de activitati cu obiective operationale clar definite.

(a) Exemple de proiecte care se incadreaza in Sectiunea 1 - ONG care sprijina democratia, drepturile omului si independenta justitiei

Vor fi finantate initiative si activitati concrete in domeniile democratiei, statului de drept, bunei guvernari, drepturilor omului, independentei justitiei, luptei impotriva coruptiei si independentei mass-media, insa nu se vor limita la:

Incurajarea organizatiilor societatii civile pentru a actiona ca watch-dog (caine de paza) in domenii precum: lupta impotriva coruptiei la diferite niveluri ale guvernarii, masurarea impactului masurilor anti-coruptie la nivelul institutiilor statului, crearea de coalitii ale ONG-urilor etc.;

Sustinerea cetatenilor de a actiona pentru apararea drepturilor lor;

Dezvoltarea de retele de expertiza in domeniul drepturilor omului si democratiei;

Incurajarea grupurilor minoritare pentru a-si promova drepturile;

Promovarea, monitorizarea si sprijinirea implementarii Reformei Sistemului Judiciar;

Monitorizarea externa a lucrarilor Comisiilor Parlamentare;

Monitorizarea exercitarii puterii legislative de catre Parlament si evidentierea limitarii acesteia de catre executiv in procesul legislativ;

Responsabilitatea membrilor Parlamentului in relatie cu alegatorii lor;

Initierea si concretizarea „dialogului civil” in adoptarea diverselor initiative legislative;

Diseminarea bunelor practici in domeniul responsabilitatii autoritatilor publice;

Initiative menite sa deschida canale de comunicare si consultare intre cetateni si autoritati publice centrale/locale in procesul decizional si in alte procese guvernamentale;

Monitorizarea si implementarea Legii privind transparenta decizionala in administratia publica (Legea nr.52/2003) si Legii privind liberul acces la informatiile de interes public (Legea nr.544/2001), la nivelul administratiei locale;

Dezvoltarea si extinderea serviciilor de prevenire, asistenta si reintegrare acordate victimelor traficului de fiinte umane;

Schimb de experienta intre organizatii neguvernamentale specializate si institutii responsabile sa actioneze in cazurile de trafic de fiinte umane, luand in consideratie experienta acumulata de sectorul ONG;

Initiative vizand incurajarea populatiei pentru a sesiza cazurile de discriminare;

Monitorizarea independenta a activitatii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii;

Consolidarea rolului organizatiilor profesionale ale jurnalistilor in promovarea independentei mass-media si a celor mai bune practici;

Imbunatatirea calitatii si abordarii de catre mass-media a subiectelor legate de drepturile omului;

Consiliere juridica pentru jurnalisti si/sau cursuri de instruire privind legislatia specifica;

Activitati menite sa creeze un mediu propice desfasurarii activitatii jurnalistice, prin limitarea presiunilor de natura politica si economica, mai ales la nivel local si regional;

Dezvoltarea serviciilor de asistenta pentru refugiati si imigranti;

Monitorizarea si sensibilizarea publicului in ce priveste cazurile de rele tratamente asupra pacientilor din spitalele de psihiatrie;

Alte initiative pentru grupuri/persoane expuse incalcarii drepturilor lor civile si sociale;

Activitati de advocacy (de exemplu, pentru modificarea legislatiei/politicii referitoare la mass-media, la combaterea discriminarii etc.).

Urmatoarele tipuri de activitati nu sunt eligibile:

sponsorizari individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferinte, congrese;

burse individuale de studiu sau pentru cursuri de specializare;

proiecte pentru ajutoare de urgenta, cu exceptia cazului cand acestea reprezinta o componenta indispensabila proiectului;

proiecte care au natura partizana sau care conditioneaza sprijinul si actiunile de apartenenta la anumite ideologii;

evenimente singulare: conferinte, activitati de cercetare, studii de fezabilitate, alte evenimente singulare fara impact direct asupra grupului tinta, cu exceptia cazului cand acestea reprezinta o componenta indispensabila proiectului;

proiecte de infrastructura, ce se concentreaza pe achizitionarea de echipament, birouri sau cladiri, cu exceptia cazului cand acestea reprezinta o componenta indispensabila proiectului;

activitati de refinantare (adica folosirea fondurilor Phare pentru a acorda finantari nerambursabile, credite sau imprumuturi altor organizatii sau persoanelor fizice/juridice);

activitati curente (cererea de finantare trebuie sa fie elaborata pentru un proiect propriu-zis, ca set de activitati bine definite si corelate, care sa conduca la obtinerea unor rezultate concrete intr-un interval de timp definit).

Costuri directe eligibile

Pentru a fi considerate eligibile in cadrul prezentei cereri de oferta de proiecte, costurile trebuie:

sa fie necesare pentru derularea proiectului, sa fie prevazute in contractul anexat la prezentul Ghid si sa respecte principiile unui management financiar sanatos, in mod special in privinta eficientei economice si a raportului cost/beneficii;

sa fi fost angajate de catre beneficiari sau partenerii acestora in perioada de implementare a proiectului, asa cum este aceasta definita in Articolul 2 din Conditiile Speciale, indiferent de momentul platii efective de catre Beneficiar sau partenerii sai; aceasta nu afecteaza eligibilitatea costurilor pentru auditul final;

sa fie inregistrate in contabilitatea Beneficiarului sau a partenerilor acestuia sau in documentele lor fiscale, sa fie identificabile si verificabile, si sa fie sustinute de documentele justificative originale corespunzatoare.

Daca satisfac conditiile mentionate mai sus si, unde este cazul, daca sunt respectate procedurile de achizitie, costurile directe eligibile includ:

costul pentru personalul cu atributii in implementarea proiectului, care sa corespunda salariilor propriu-zise plus taxele pentru asigurari sociale si alte costuri aferente remunerarii; salariile si costurile nu trebuie sa le depaseasca pe cele practicate in mod obisnuit de catre Beneficiar sau, dupa caz, de catre partenerii acestuia;

Nota: Solicitantii trebuie sa mentioneze explicit atat modul in care este implicat in proiect fiecare membru al echipei de proiect (cu norma intreaga, cu norma redusa), cat si costul specific si numarul de unitati pentru fiecare pozitie de la resurse umane specificata in buget.

costuri de transport si de subzistenta pentru personalul care ia parte la proiect, daca acestea nu le depasesc pe cele practicate in mod obisnuit de catre Beneficiar sau, dupa caz, de catre partenerii acestuia; rambursarile de sume fixe nu trebuie sa depaseasca plafonul aprobat anual de Comisia Europeana;

Nota: In cadrul procedurilor Phare, costurile de subzistenta (per diem) includ costurile pentru cazare, masa si transport local, precum si alocatia zilnica prevazuta de legea romana (“diurna”).

costuri pentru achizitiile de echipamente (noi sau folosite) si servicii, cu conditia ca acestea sa corespunda preturilor pietei;

costuri pentru consumabile si alte bunuri;

cheltuieli pentru subcontractare;

costuri generate direct de clauzele contractului (diseminarea informatiilor, evaluarea proiectului, audit, traduceri, copiere/tiparire, asigurare etc.), inclusiv costuri pentru serviciile financiare (in special costuri pentru transferuri bancare si garantii financiare).

Costuri neeligibile

Urmatoarele costuri sunt neeligibile:

salariile functionarilor publici, cu exceptia cazului in care acestea sunt acoperite din resursele partenerului(lor);

datorii si provizioane pentru pierderi sau datorii;

dobanzi datorate;

elemente deja finantate prin alte proiecte/finantari;

achizitionarea de terenuri sau cladiri, cu exceptia cazului in care acestea sunt necesare pentru implementarea directa a proiectului, situatie in care proprietatea trebuie transferata beneficiarilor finali ai proiectului, odata ce acesta s-a incheiat;

pierderi datorate diferentelor de curs valutar;

taxe, inclusiv TVA, in afara cazului in care Beneficiarul (sau partenerii Beneficiarului) nu poate solicita recuperarea lor si reglementarile in vigoare autorizeaza acoperirea acestora.

Costuri indirecte eligibile (costuri de regie)

O suma globala de maxim 7% din costurile directe eligibile ale proiectului poate fi solicitata ca si costuri indirecte pentru a acoperi cheltuielile administrative de regie efectuate de Beneficiar pentru proiect.

Costurile indirecte sunt eligibile numai daca nu includ costuri incluse in alte capitole din bugetul contractului.

Costurile indirecte sunt neeligibile daca Beneficiarul primeste pe de alta parte o finantare nerambursabila operationala (care acopera exclusiv costurile de functionare ale organizatiei) din partea Comisiei Europene.

Aceasta prevedere nu se aplica in cazul finantarilor nerambursabile operationale.

Contributiile in natura

Contributiile in natura aduse de Beneficiar sau de partenerii acestuia trebuie mentionate separat in Anexa B. Acestea nu reprezinta cheltuieli propriu-zise si nu sunt costuri eligibile. Contributiile in natura nu sunt luate in considerare ca si cofinantare din partea Beneficiarului.

Cu toate acestea, in cazul in care se obtine finantarea solicitata, Beneficiarul va avea obligatia de a aduce aceasta contributie conform Cererii de finantare.Pasii parcursipentru conceperea proiectului:

I. PROIECTUL

Descriere

Titlu

Loc (locuri) de desfasurare

Judet(e), regiune(i), localitate(ati)

Suma solicitata de la Autoritatea Contractanta

Costul total eligibil al proiectului

Suma solicitata de la Autoritatea Contractanta

% din costul totalul al proiectului

<EUR>

<EUR >

Rezumat

Maximum 10 randuri (a se include informatii despre (a) scopul proiectului, (b) grupul(rile) tinta si (c) activitatile principale). Acolo unde este cazul, indicati sectorul, tema sau zona geografica specificate in cererea de oferta de proiecte careia ii corespunde proiectul dvs.

Obiective

Va rugam sa bifati Sectiunea careia i se adreseaza prezentul proiect:

Sectiunea 1 - ONG care promoveaza democratia, drepturile omului, statul de drept si independenta justitiei

Maximum 1 pagina. Descrieti obiectivul(ele) general(e) si obiectivele specifice ale proiectului.

Justificare

Maximum 3 pagini. Furnizati urmatoarele informatii:

(a)     relevanta proiectului pentru obiectivele componentei programului

(b)     relevanta proiectului pentru prioritatile componentei programului

(c)     identificarea necesitatilor si constangerilor percepute in tarile/ regiunile vizate

(d)     lista grupurilor tinta si numarul estimat de beneficiari directi si indirecti

(e)     motivatia alegerii grupurilor tinta si a activitatilor

(f)       relevanta proiectului pentru grupurile tinta

Descrierea detaliata a activitatilor

Maximum 9 pagini. Includeti titlul si descrierea detaliata a fiecarei activitati avute in vedere pentru obtinerea rezultatelor, specificand, unde este cazul, rolul fiecarui partener (sau al asociatilor sau subcontractorilor) in proiect. In acest sens, descrierea detaliata a activitatilor nu trebuie confundata cu planul proiectului (a se vedea sectiunea 1.9).

Metodologia

Maximum 4 pagini. Descrierea detaliata a:

(a)     metodelor de implementare

(b)     motivelor pentru alegerea metodologiei propuse

(c)     cum intentioneaza proiectul sa continue un proiect anterior (unde este cazul)

(d)     proceduri de evaluare interna

(e) nivelul de implicare si activitatea altor organizatii (parteneri sau altii) in proiect

(f) justificarea rolului fiecarui partener

(g)     echipa propusa pentru implementarea proiectului (pe functii: nu este nevoie sa se includa aici numele persoanelor).

1.9 Durata si planul proiectului

Durata proiectului va fi de __ luni.

Nota: In planul orientativ al proiectului nu trebuie sa fie mentionate date exacte/certe, ci numai sa se arate “luna 1”, “luna 2” etc. Solicitantii sunt sfatuiti sa prevada o marja de siguranta in planul de proiect propus. Planul proiectului nu trebuie sa contina descrierea detaliata a activitatilor, ci doar titlurile lor (va rugam sa verificati ca acestea se potrivesc cu cele mentionate in sectiunea 1.7). Si lunile fara activitati trebuie incluse in planul proiectului si in durata proiectului.

Planul pentru implementarea proiectului trebuie sa fie suficient de detaliat pentru a furniza informatii cu privire la pregatirea si implementarea fiecarei activitati. Planul proiectului trebuie prezentat conform urmatorului model

Anul 1

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitate

Luna 1

Organizatia    care implementeaza proiectul

 

Exemplu

exemplu

Exemplu

 

Activitatea pregatitoare 1 (titlu)

Partenerul local 1

 

Activitatea de executie 1 (titlu)

Partenerul    local 1

 

Activitatea pregatitoare 2 (titlu)

Partenerul    local 2

 

Etc.

 

  

 

 

Rezultate preconizate

Impactul preconizat asupra grupurilor tinta

Maximum 2 pagini. Indicati cum va imbunatati proiectul :

(a)     situatia grupurilor tinta

(b)     capacitatile manageriale si tehnice ale grupurilor tinta sau ale partenerilor (unde este cazul)

Publicatii si alte rezultate

Maximum 1 pagina. Fiti la obiect si cuantificati rezultatele cat de mult posibil.

Efecte multiplicatoare

Maxim 1 pagina. Descrieti posibilitatea replicarii si extinderii rezultatelor proiectului.

Impactul pe termen scurt si lung

Maxim 3 pagini. Va rugam sa faceti distinctia intre urmatoarele 3 dimensiuni ale impactului pe termen scurt si lung:

(a)     Aspectul financiar (Cum vor fi finantate activitatile dupa incetarea finantarii nerambursabile? )

(b)     Nivelul institutional (Vor mai functiona structurile care sustin/permit implementarea activitatilor la sfarsitul prezentului proiect? Va exista “proprietate” locala asupra rezultatelor proiectului?)

(c)     La nivelul politicilor (care va fi impactul structural al proiectului - de ex., va conduce acesta la imbunatatirea legislatiei, codurilor de conduita sau metodologiilor etc.?)

Bugetul proiectului

Completati Anexa B (Tabelul 1) pentru durata totala a proiectului. Pentru informatii suplimentare, consultati Ghidul Solicitantilor (Sectiunea 2.1.4).

Surse de finantare preconizate

Completati Anexa B (Tabelul 2) pentru furnizarea de informatii despre sursele de finantare preconizate pentru proiect.

Pentru a trece dintr-un tabel („Foaie de lucru” sau „Worksheet”) in altul, folositi optiunile aflate pe banda din partea de jos a ecranului.

II. Solicitantul

Identitate

Denumirea oficiala completa (numele organizatiei):

Acronim (unde este cazul):

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresa oficiala:

Adresa postala:

Persoana de contact:

Numar de telefon:

Numar de fax:

Adresa E-mail:

Website:

Detalii despre banca

Banca trebuie sa fie localizata in tara in care este inregistrat solicitantul.

Numele titularului de cont:

Nr. cont bancar:

Codul bancii:

Codul IBAN (optional):

Numele bancii:

Adresa bancii:

Numele persoanei(lor) cu drept de semnatura:

Functia(iile) persoanei(lor) cu drept de semnatura:

NB : Inainte de semnarea contractului de finantare nerambursabila, solicitantii selectati vor trebui sa depuna o fisa de identificare financiara, folosind modelul din Anexa V a contractului, certificata de banca mentionata mai sus.

Banca corespondenta (unde este relevant)

Numele titularului de cont:

Nr. cont bancar:

Codul bancii:

Cod IBAN (optional):

Numele bancii:

Adresa bancii:

Descrierea solicitantului (maximum o pagina)

3.1 Cand a fost infiintata organizatia dvs. si cand si-a inceput activitatea?

3.2 Care sunt in prezent principalele activitati ale organizatiei dvs.?

3.3 Lista membrilor consiliului director al organizatiei dvs.

Nume

Profesie

Sex

Functie

Vechime (in ani) in consiliu

F / M

F / M

F / M

4. Capacitatea de a conduce si implementa proiecte

4.1. Experienta in derularea unor proiecte similare

Maximum 1 pagina per proiect. Va rugam sa furnizati o descriere detaliata a proiectelor derulate de organizatia dumneavoastra in ultimii cinci ani in domeniile acoperite de acest program, avand grija sa identificati pentru fiecare proiect:

(a)     scopul si localizarea proiectului

(b)     rezultatele proiectului

(c)     rolul organizatiei dumneavoastra (solicitant sau partener) si nivelul de implicare in proiect

(d)     costul proiectului

(e)     finantatorii proiectului (nume, adresa si e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

Aceasta informatie va fi folosita pentru a evalua daca organizatia dumneavoastra are suficienta experienta in gestionarea de proiecte in domeniul si la o scara comparabila cu proiectul pentru care solicitati finantare nerambursabila.

Resurse

Maximum 3 pagini. Va rugam sa furnizati o descrierea detaliata a diferitelor resurse la care are acces organizatia dumneavoastra si, in special, a urmatoarelor aspecte:

a)       venitul anual in ultimii trei ani, incluzand o estimare a sumei in Euro si mentionand, unde este cazul, pentru fiecare an, numele principalilor finantatori si proportia din venitul anual cu care au contribuit acestia

b)       numarul angajatilor cu norma intreaga si partiala, pe categorii (de ex., numarul de coordonatori de proiect, contabili etc.), indicand locul unde sunt angajati

c)       echipamente si spatii de birourid)       alte resurse relevante (de ex., voluntari, organizatii asociate, retele care ar putea contribui de asemenea la implementarea proiectului)

Aceasta informatie va fi folosita pentru a evalua daca organizatia dumneavoastra are suficiente resurse pentru implementarea unui proiect de complexitatea celui pentru care solicitati finantare nerambursabila.

Alte cereri de finantare inaintate unor institutii europene, Fondului European de Dezvoltare (FED) sau statelor membre UE

Finantari nerambursabile, contracte sau imprumuturi obtinute in ultimii trei ani de la institutii europene, FED sau statele membre UE

Titlul proiectului si numarul de referinta

Linia bugetara a CE, FED sau alte surse

Suma (EUR)

Data la care s-a obtinut finantarea

Cereri de finantare inaintate (sau in curs de a fi inaintate) la institutii europene, FED sau state membre ale UE in anul in curs:

Titlul proiectului si numarul de referinta

Linia bugetara a CE, FED sau alte surse

Suma (EUR)

III. parteneri ai solicitantului CARE partICIPA la proiect

1. Descrierea partenerilor

Aceasta sectiune trebuie completata pentru fiecare organizatie partener, tinand cont de prevederile sectiunii 2.1.2 a Ghidului Solicitantilor. Asociatii, asa cum sunt definiti in cadrul aceleiasi sectiuni, nu trebuie mentionati. Copiati acest tabel de cate ori aveti nevoie pentru a introduce informatii despre toti partenerii.

Partener 1

Partener 2

Denumirea oficiala    completa (numele organizatiei)

Nationalitate

Statut juridic

Adresa oficiala

Persoana de contact

Nr. telefon:

Nr. fax:

Adresa e-mail

Numar de angajati

Alte resurse relevante

Experienta altor proiecte similare, in legatura cu rolul in implementarea proiectului propus

Istoricul cooperarii cu solicitantul

Rolul si implicarea in pregatirea proiectului propus

Rolul si implicarea in implementarea proiectului propus

Important: Aceasta cerere de finantare trebuie sa insotita de o declaratie de parteneriat semnata, stampilata si datata atat de catre solicitantul principal, cat si de catre fiecare partener, in conformitate cu modelul din pagina urmatoare.

2. Declaratia de Parteneriat

Parteneriatul este o relatie de substanta intre doua sau mai multe organizatii, ce presupune impartirea responsabilitatilor in derularea proiectului finantat de catre Autoritatea Contractanta. Pentru a se asigura ca proiectul se deruleaza in bune conditii, Autoritatea Contractanta solicita tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semneaza contractul) sa recunoasca aceasta, consimtind la principiile de buna practica a parteneriatului, stipulate mai jos:

Principiile de Buna Practica a Parteneriatului

Toti partenerii trebuie sa fi citit Cererea de Finantare si sa fi inteles care va fi rolul lor in proiect, inainte de a trimite Cererea de Finantare Autoritatii Contractante.

Toti partenerii trebuie sa fi citit Contractul standard de finantare nerambursabila si sa fi inteles care vor fi obligatiile lor contractuale in cazul acordarii finantarii nerambursabile. Partenerii autorizeaza solicitantul principal sa semneze contractul cu Autoritatea Contractanta si sa-i reprezinte in toate relatiile cu Autoritatea Contractanta, in contextul implementarii proiectului.

Solicitantul trebuie sa se consulte regulat cu partenerii sai si sa-i informeze asupra tuturor aspectelor privind evolutia proiectului.

Toti partenerii trebuie sa primeasca copii ale rapoartelor - narative si financiare - inaintate Autoritatii Contractante.

Propunerile de modificari substantiale ale proiectului (de ex., activitati, parteneri etc.) trebuie sa fie consimtite de parteneri inainte de a fi trimise catre Autoritatea Contractanta. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere, solicitantul trebuie sa informeze Autoritatea Contractanta cu privire la aceasta, atunci cand inainteaza spre aprobare propunerea de modificare.

Inainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie sa consimta asupra unei distributii echitabile a echipamentelor, vehiculelor si bunurilor dobandite din finantarea nerambursabila UE, intre partenerii locali situati in tarile vizate. Copii ale titlurilor de transfer trebuie atasate raportului final.

Declaratie de parteneriat

Am citit si aprobat continutul propunerii inaintate catre Autoritatea Contractanta. Ne angajam sa respectam principiile practicii unui bun parteneriat.

Nume:

Organizatie:

Functie:

Semnatura si stampila:

Data si Locul:

IV.    DeclaraTia SOLICITANTULUI

Subsemnatul, in calitate de persoana responsabila din partea organizatiei solicitante pentru prezentul proiect, certific urmatoarele:

(a)   informatia furnizata in aceasta cerere este corecta; si

(b)   solicitantul si partenerii (unde este cazul) nu intra sub incidenta nici uneia din categoriile de la (a) la (f) mentionate in Sectiunea 2.1.1 (2) din Ghidul Solicitantilor, si

(c)   solicitantul detine sursele de finantare si are competenta profesionala si calificarile mentionate in Sectiunea 2.3 (3) din Ghidul Solicitantilor.

Nume:

Functie:

Semnatura si stampila:

Data si Locul:

Lista de verificare

Inainte de a trimite cererea de finantare, va rugam sa verificati daca cererea dumneavoastra este completa (vedeti si Nota de la pagina 2), si anume ca:

Cererea de Finantare

dosarul este complet si respecta conditiile cererii de finantare;

un original si 3 copii ale tuturor documentelor sunt anexate, fiecare indosariate separat si marcate (original, copie);

dosarul este tiparit si este in limba romana;

Declaratia Solicitantului (Sectiunea IV) este semnata, stampilata si atasata in original;

daca exista parteneri, solicitantul a completat, semnat si stampilat Declaratia de Parteneriat, iar aceasta este anexata in original;

fiecare partener a completat, semnat si stampilat cate o Declaratie de Parteneriat, iar aceste declaratii sunt anexate in original;

bugetul si sursele de finantare preconizate sunt prezentate in formatul din Pachetul Solicitantului (Anexa B - Tabelul 1 si Tabelul 2), completat si exprimat in Euro;

in buget, contributia Autoritatii Contractante este identificata si reprezinta maxim 90,00% din costurile totale eligibile ale proiectului;

in buget, costurile administrative/ de regie nu depasesc 7% din costurile directe eligibile

Cadrul Logic al proiectului este completat (Anexa C) si anexat.

Documentele care insotesc cererea de finantare

Pentru solicitanti si, unde este cazul, partener(i), care sunt organizatii neguvernamentale nonprofit din Romania: copie a hotararii judecatoresti de infiintare, definitiva si irevocabila, care sa ateste personalitatea juridica a organizatiei;

Copia celui mai recent statut autentificat al solicitantului si a hotararii judecatoresti corespunzatoare, definitiva si irevocabila, si/sau copia corespunzatoare a certificatului de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (unde este cazul, in conformitate cu legislatia in vigoare);

Daca statutul initial si modificarile la acesta nu sunt incluse intr-un document distinct final, atunci trebuie atasate copii ale statutului initial si ale tuturor documentelor ulterioare/aditionale la statut, inclusiv copii ale hotararilor judecatoresti corespunzatoare, definitive si irevocabile, si/sau copia/copiile certificatului(elor) de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (unde este cazul, in conformitate cu legislatia in vigoare).

Pentru parteneri organizatii neguvernamentale nonprofit din Romania: copia celui mai recent statut autentificat al organizatiei si a hotararii judecatoresti, definitiva si irevocabila, corespunzatoare si/sau copia corespunzatoare a certificatului de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (unde este cazul, in conformitate cu legislatia in vigoare).

Daca statutul initial si modificarile la acesta nu sunt incluse intr-un document distinct final, atunci trebuie atasate copii ale statutului initial si ale tuturor documentelor ulterioare/aditionale la statut, inclusiv copii ale hotararilor judecatoresti corespunzatoare, definitive si irevocabile, si/sau copia/copiile certificatului(elor) de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (unde este cazul, in conformitate cu legislatia in vigoare).

Pentru parteneri organizatii neguvernamentale nonprofit cu sediul in orice alta tara Phare sau din tarile membre UE (unde este cazul): traducerea autorizata in limba romana sau limba engleza a documentelor statutare, in conformitate cu normele in vigoare din tara respectiva; actele atasate trebuie sa ateste respectarea criteriilor de eligibilitate mentionate la sectiunea 2.1.2. a prezentului Ghid.

Pentru parteneri autoritati/institutii publice locale/nationale (unde este cazul): copii ale documentului/documentelor care atesta ca partenerul este o persoana juridica nonprofit constituita conform normelor in vigoare.

Pentru partenerii autoritati publice locale care au fost infiintati si functioneaza in baza unor acte normative care sunt publicate in Monitorul Oficial, Partea I, o referire detaliata la documentele respective va fi suficienta (numele actului normativ, numarul si data acestuia, indicarea articolului(lelor) si paragrafului(elor) relevante, precum si numarul si data Monitorului Oficial).

Copia celui mai recent raport anual al solicitantului este anexat;

Copia celor mai recente situatii financiare anuale ale solicitantului (contul de rezultate si bilantul la 31.12.2004) sau cea mai recenta balanta de verificare pentru organizatiile infiintate in 2005 este anexata. In cazul ONG care isi organizeaza activtatea in partida simpla, cea mai recenta situatie a soludurilor elementelor de active si de pasiv, este atasata ;

CV-urile coordonatorului de proiect si ale personalului cheie sunt completate si atasate (Anexa F);

Declaratia de Impartialitate, este semnata si stampilata de catre solicitant si, unde este cazul, de catre toti partenerii, si anexata (Anexa G - atesta faptul ca acestia nu se regasesc in situatia mentionata la sectiune 2.1.1. (2) (g));

Rezumatul proiectului in format tiparit si pe suport electronic (conform Anexei H) este completat si anexat;

Copii ale documentelor care insotesc Cererea de finantare solicitate sau traducerea legalizata in limba romana sau engleza, atunci cand aceste documente sunt redactate in alta limba decat cea romana, sunt anexate.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 852
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site