Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Drept administrativ test grila

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDrept administrativ test grila
MULTIPLE CHOICE
1) Dreptul administrativ reprezinta:
A. acea ramura a dreptului public roman, formata dintr-un grup de norme juridice care, datorita particularitatilor pe care le reprezinta, formeaza o ramura distincta de drept, in cadrul sistemului dreptului;
B. acea ramura a stiintei juridice care cerceteaza normele juridice care formeaza ramura dreptului
administrativ;
C. acea ramura a stiintei juridice, care cerceteaza administratia publica si abordeaza fenomenul administrativ prin prisma normelor de drept care reglementeaza organizarea si functionarea administratiei
publice.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C
2) Faptul administrativ:
A. este un fapt social, reprezentand o activitate realizata de un grup de oameni pentru a satisface
nevoi si interese ale altor grupuri de oameni;
B. este o activitate care se realizeaza si poate exista numai in cadrul unei grupari sociale, fiind
generat fie de diviziunea sociala a muncii, fie de evenimente aparute in viata colectivitatii;
C. este un fenomen administrativ.
D. reprezinta o activitate subordonata, avand menirea sa realizeze deciziile unei autoritati superioare. a. A+B+D b. A+B+C+D c. A+C+D d. B+C+D 3) Administratia publica: A. se identifica cu administratia de stat; B. include si activitatea administratiei publice locale, a regiilor autonome, a societatilor comerciale si companiilor de interes national, precum si a altor institutii publice; C. este strans legata de puterea executiva si se confunda cu aceasta; D. nu se realizeaza prin regii autonome si societati comerciale de interes national. a. B b. A+C c. C+D d. A+B+D 4) Ca activitate, administratia publica este formata din: A. ansamblul activitatilor juridice si materiale aflate in responsabilitatea autoritatilor publice care au ca scop satisfacerea interesului general, prin organizarea executarii si executarea in concret a legii; B. activitati executive cu caracter de dispozitie si activitati executive cu caracter de prestatie; C. acele actiuni prin care se organizeaza executarea legii stabilindu-se conduita pe care trebuie sa o adopte persoanele fizice si persoanele juridice din cadrul unei comunitati, permitandu-le sau interzicandu-le acestora un anumit comportament social; D. acele actiuni realizate pe baza si in executarea legii, din oficiu sau la cererea persoanelor fizice sau juridice, constand din prestatii in diverse domenii de activitate: gospodarire comunala si locativa, ocrotirea mediului inconjurator, furnizarea de utilitati publice (transport in comun, gaze, apa, energie termica, energie electrica, etc.), asistenta medicala, activitati social-cultural-educative etc. a. A+B+D b. A+B+C+D c. A+C+D d. B+C+D 5) Activitatile executive cu caracter de prestatie se realizeaza: A. prin acte administrative; B. prin emiterea de autorizatii, avize, certificate, adeverinte, diplome, atestate, etc., precum si prin fapte materiale si operatiuni administrative, pe baza si in executarea legii. C. de cele mai multe ori pe baza unor contracte negociate incheiate de autoritatile administrative si beneficiarii prestatiilor. a. A b. A+B c. B+C d. A+B+C 6) Sunt principii ale administratiei publice: A. principiul legalitatii contractelor negociate cu beneficiarii serviciilor publice; B. principiul ierarhiei autoritatilor si actelor administrativ-fiscale; C. principiul transparentei decizionale; D. principiul solidaritatii sociale. a. A b. B c. C d. D e. A+B+C+D 7) Principiul ierarhiei este expresia raporturilor stabilite intre: A. organele administratiei publice centrale si organele administratiei publice locale; B. Guvern si ministere, in cadrul unor raporturi de subordonare; C. Guvern si autoritati ale administratiei publice, in cadrul unor raporturi de tutela administrativa. a. B+C b. A+B c. A+C d. B 8) Sunt principii ale administratiei publice: A. principiul continuitatii; B. principiul operativitatii; C. principiul oportunitatii; D. principiul comunicativitatii. E. principiul concentrarii activitatii. a. A+B+D b. A+B+C c. C+D+E d. A+D+E 9) Administratia publica este: A. activitatea de organizare a executarii si de executare in concret a legii; B. activitatea de organizare a executarii si de executare in concret a legii, care se realizeaza prin sistemul organelor administratiei publice si prin organe aflate in alte sisteme de organizare a puterii statului, precum si prin unele organizatii particulare; C. activitatea de organizare a executarii si de executare in concret a legii, prin activitati cu caracter dispozitiv si prestator, activitate care se realizeaza, in principal, prin sistemul organelor administratiei publice, dar, in subsidiar, si prin organe aflate in alte sisteme de organizare a puterii statului, precum si prin unele organizatii particulare care indeplinesc activitati de interes public si care, in aceste imprejurari, dobandesc calitatea de autoritati administrative. a. A+B b. A+B+C c. A+C d. B+C 10) Administratia publica: A. privita ca sistem, este organizata si functioneaza in cadrul unui macrosistem de organizare sociala a societatii globale; B. este subordonata organizatoric si functional, in principal, puterii legiuitoare si, in subsidiar, puterii executive; C. manifesta influenta asupra mediului social, prin actiuni cu caracter de dispozitie si prin actiuni cu caracter prestator de servicii. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 11) Relatia dintre mediul social si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: A. mediul social manifesta influenta asupra sistemului administratiei publice, care este obligat sa se adapteze permanent la circumstantele in continua transformare din mediul social; B. intre sistemul administratiei publice si sistemul social global se stabilesc raporturi sociale speciale, care produc o influentare reciproca a sistemului administratiei publice si a mediului social. C. sociabilitatea sistemului administratiei publice este determinata de permeabilitatea sistemului fata de stimulii transmisi de mediul social. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 12) Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: A. mediul politic constituie o dimensiune esentiala a administratiei publice; B. administratia publica este subordonata, din punct de vedere organizatoric si functional, in principal, puterii legiuitoare si, subsecvent, puterii executive; C. sistemul administratiei publice actioneaza pe baza si pentru executarea legilor adoptate de Parlament si in care sunt incorporate valorile politice; D. administratia publica este subordonata puterii executive, intrucat Guvernul exercita conducerea si controlul intregului sistem al administratiei publice a. A+B b. B+D c. A+C d. C+D 13) Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: A. intre sistemul administratiei publice si partidele politice nu exista relatii speciale; B. in statele cu sistem de guvernamant bazate pe existenta unui singur partid politic, sistemul administratiei publice este subordonat structural si functional partidului politic respectiv; C. in statele democratice, bazate pe regimuri politice cu mai multe partide, mediul politic are relatii directe cu sistemul administratiei publice. a. A b. B c. C d. A+B+C 14) Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: A. functiile de demnitate publica din ministere si cele de conducere a serviciilor publice deconcentrate din unitatile administrativ-teritoriale sunt ocupate de oameni politici sau de persoane agreate de partidul aflat la guvernare; B. oamenii politici sunt cei care au competenta de a elabora proiecte de decizii pe care sistemul administratiei le ia pentru restructurarea puterii executive, cum ar fi, de exemplu, proiectele de legi sau de ordonante. C. sistemul administratiei publice nu are competenta si capacitatea de a intra in relatii cu grupurile de presiune, ca elemente ale sistemului politic, cum sunt gruparile sociale sindicale, patronale, confesionale sau ale minoritatilor nationale. a. A b. B c. C d. A+B+C 15) Relatia dintre mediul juridic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: A. sistemul administratiei publice este instrumentul cu ajutorul caruia se realizeaza dreptul si justitia; B. toate actiunile care formeaza activitatea administratiei publice se intemeiaza pe lege, fiind expresia si instrumentul acesteia; C. infiintarea, organizarea si functionarea structurilor din sistemul administratiei ministeriale se face doar in conformitate cu legea. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 16) Dreptul administrativ este: A. o ramura distincta de drept; B. o ramura a stiintei juridice care cerceteaza normele dreptului administrativ; C. o ramura a stiintei juridice care cerceteaza normele de drept care se refera si la modalitatile de exercitare a competentei cu care au fost investite organele administratiei publice. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 17) Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte: A. dreptul administrativ nu are un obiect de cercetare distinct fata de stiinta administratiei; B. stiinta administratiei se preocupa la modul general si de dreptul aplicabil administratiei publice, folosind rezultatele obtinute de stiintele juridice; C. intre dreptul administrativ si stiinta administratiei exista o relatie similara celei existente intre dreptul public si dreptul privat, intre administratia publica si administratia privata. a. A b. B c. C d. A+B+C 18) Principiul fundamental al administratiei publice este: A. principiul legalitatii; B. principiul organizarii ierarhice; C. principiul realizarii programului de Guvernare. a. A b. B c. C 19) Sunt norme juridice care formeaza ramura dreptului administrativ: A. norme care reglementeaza statutul functionarilor publici, raspunderea autoritatilor administratiei publice, raspunderea administrativa a persoanei fizice si juridice sau contenciosul administrativ; B. normele care reglementeaza relatiile sociale care se formeaza in cadrul exercitarii competentei organelor administratiei publice si formele de activitate a acestora: actul administrativ, contractul administrativ, operatiunile administrative si operatiunile materiale prin care se realizeaza executarea in concret a legii; C. normele care reglementeaza relatiile sociale referitoare la infiintarea si organizarea structurilor care compun sistemul administratiei publice, raporturile dintre aceste structuri, functionarea lor etc. a. A b. B c. C d. A+B+C 20) Sunt izvoare ale dreptului administrativ: A. decretele prezidentiale; B. ordinele emise de sefii serviciilor publice deconcentrate in unitatile administrativ-teritoriale; C. doctrina si jurisprudenta. a. A b. B c. C d. A+B+C 21) Sunt izvoare ale dreptului administrativ: A. hotararile, deciziile si dispozitiile adoptate si, respectiv, emise de catre autoritatile administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, presedintii consiliilor judetene, primarii; B. Constitutia; C. contractele administrative. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 22) Raporturile de drept administrativ sunt: A. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii si se stabilesc numai in activitatea organelor administratiei publice; B. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii; C. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului, in general, si a dreptului administrativ, in special, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii. a. A b. B c. C d. A+B+C 23) Raporturile de drept administrativ se stabilesc: A. numai in activitatea organelor administratiei publice; B. in activitatea organelor administratiei publice si in domeniul de activitate al altor autoritati publice, cum sunt organele puterii legislative, organele autoritatii judecatoresti ori in domeniul de activitate al unor institutii publice sau de interes public. C. numai in domeniul de activitate al institutii publice sau de interes public. a. A b. B c. C d. A+B+C 24) Sunt elemente ale raporturilor de drept administrativ: a) subiectele raportului; b) obiectul raportului; c) norma juridica. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 25) Intotdeauna, unul dintre subiectele raportului de drept administrativ este: A. fie un organ al administratiei publice; B. fie un functionar public; C. fie o persoana fizica sau juridica. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 26) Competenta organelor administratiei publice: A. are caracter permanent, legal si obligatoriu; B. se exercita in mod continuu in perioada de functionare a organului administratiei publice caruia i-a fost conferita; C. nu reprezinta o facultate, ci o obligatie a carei neindeplinire constituie temeiul tragerii la raspundere a organului administratiei publice. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 27) Competenta generala a organelor administratiei publice este acea competenta: A. care revine Guvernului; B. care revine Parlamentului; C. pe care o autoritate administrativa o are in toate domeniile de activitate ale administratiei publice. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 28) Competenta este de trei feluri: A. competenta materiala, competenta teritoriala si competenta temporala; B. rationae materiae, rationae loci si rationae temporis; C. competenta materiala, competenta teritoriala si competenta speciala. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 29) Sunt raporturi de drept administrativ: a) raporturile care se nasc in cadrul sistemului administratiei publice; b) raporturile de subordonare ierarhica; c) raporturile de participare. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 30) Sunt categorii de raporturi de drept administrativ: a) raporturile de participare; b) raporturile de colaborare; c) raporturile de utilizare a serviciilor publice. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 31) Cea mai des intalnita categorie de raporturi juridice de drept administrativ este: a) categoria raporturilor juridice de subordonare ierarhica; b) categoria raporturilor juridice de participare si colaborare a organelor administratiei publice; c) categoria raporturilor juridice de subordonare a particularilor fata de organele administratiei publice. a. A b. B c. C 32) Pe baza competentei ce le-a fost conferita prin lege, autoritatile administratiei publice: A. pot stabili, in mod unilateral, drepturi pentru celelalte subiecte ale raportului juridic administrativ, aflate in afara sistemului administratiei publice; B. pot stabili, in mod unilateral, obligatii pentru celelalte subiecte ale raportului juridic administrativ, aflate in afara sistemului administratiei publice; C. au facultatea de a aprecia cu privire la oportunitatea indeplinirii atributiilor ce le revin in vederea satisfacerii depline a interesului public. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 33) Sunt raporturi juridice de drept administrativ: A. raporturile juridice de folosire a serviciilor publice; B. raporturile juridice administrative in cadrul carora organele administratiei publice, pe baza si in executarea legii, actioneaza ca servicii publice infiintate pentru a realiza activitati cu caracter de prestatie, iar subiectele pasive au dreptul sa pretinda executarea prestatiilor respective; C. raporturile juridice de colaborare si participare a organelor administratiei publice la realizarea interesului specific al particularilor. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 34) Administratia publica inseamna: A. totalitatea actiunilor de organizare a executarii si de executare in concret a legii in cele mai diverse domenii ale vietii sociale; B. totalitatea actiunilor de organizare a executarii si de executare in concret a legii in domenii ale vietii sociale a caror reglementare se realizeaza exclusiv prin hotarare a Guvernului; C. totalitatea organelor si institutiilor administrative, structurate din punct de vedere al competentelor, functional si teritorial; a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 35) Sunt organe ale administratiei publice: A. Guvernul; B. ministerele; C. organe de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 36) Notiunea de organ al administratiei publice: A. in sens restrictiv, este sinonima cu notiunea de organ de conducere si cu aceea de autoritate publica; B. desemneaza, in sens larg, personalul, mijloacele materiale si financiare si personalitatea juridica, ca structuri componente ale unei structuri administrative; C. nu desemneaza organele colegiale de conducere a ministerelor si nici colegiul ministerului, ca organ consultativ. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 37) Institutia publica: A. reprezinta o colectivitate umana constituita pe baza si pentru executarea legii, inzestrata cu mijloace materiale si financiare, reprezentand capitalul social al acesteia, precum si cu personalitate juridica si competenta, reprezentand capacitatea sa de folosinta, necesare pentru a putea actiona in vederea organizarii executarii efective a legii; B. este sinonima cu serviciul public legislativ, serviciul public judiciar sau serviciul public administrativ; C. are drept scop ca, prin aplicarea legii, sa se obtina satisfacerea cerintelor sociale de interes public. a. A b. B c. C d. A+B+C 38) Institutiile publice: A. sunt identice, din punct de vedere al notiunii, cu organele administratiei publice; B. functioneaza nu numai in cadrul administratiei publice, ci si in cadrul puterii legislative si puterii judecatoresti; C. au resurse umane, care reprezinta elementul cel mai important, indiferent de natura juridica a activitatii pe care o desfasoara; D. reprezinta suma colectivului uman ce il formeaza, care a fost constituit pe baza si in executarea legii, in scopul realizarii unor activitati publice sau de interes public, in temeiul legii. a. A+B+C b. B+C+D c. A+C+D d. A+B+C+D 39) Performantele organelor administratiei publice sunt in directa legatura cu: A. calitatea oamenilor care formeaza personalul acestora; B. competenta si atributiile specifice care le sunt conferite de lege si de actul normativ subsecvent de organizare si functionare; C. capitalul social initial, constituit din resursele materiale si financiare puse la dispozitie de catre stat. a. A b. B c. C d. A+B+C 40) Din personalul organelor administratiei publice pot face parte: A. demnitari sau inalti functionari asimilati ai acestora; B. functionari cu functii publice de decizie si functionari cu funtii publice de executie; C. personal contractual. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 41) Sunt mijloacele materiale ale organelor administratiei publice: A. cladirile in care acestea isi au sediile; B. mijloacele auto; C. rechizitele, calculatoarele. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 42) Mijloacelor materiale ale organelor administratiei publice li se poate aplica, de la caz la caz: A. regimul juridic de drept public; B. regimul juridic de drept comun; C. regimul mixt de drept public-privat specific raporturilor juridice care iau nastere intre administratie si cei administrati. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 43) Resursele financiare ale organelor administratiei publice pot proveni: A. din retinerea, potrivit legii, a unei cote procentuale din amenzile si confiscarile dispuse in cadrul activitatii lor specifice; B. de la bugetul de stat, in completarea fondurilor, constituite din taxe si impozite, destinate functionarii institutiei publice in raport cu domeniul specific de activitate; C. din prestatiile realizate prin activitati cu caracter economic. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 44) Competenta organelor administratiei publice este: A. acel element definitoriu, aceea care le da dreptul de a actiona in regim de autoritate suprema in domeniul specific de activitate; B. acel element definitoriu, aceea care le da dreptul de a actiona in regim de drept administrativ, pe baza si in executarea legii; C. acel element definitoriu, aceea care le da dreptul de a actiona in regim de drept public, raportat exclusiv la necesitatea satisfacerii depline a interesului public general. a. A b. B c. C d. A+B+C 45) Potrivit competentei care le este acordata prin lege, organele administratiei publice, in vederea indeplinirii sarcinilor pentru care au fost infiintate sau care le-au fost repartizate, realizeaza: A. acte administrative; B. operatii administrative cu caracter normativ sau individual; C. operatii materiale. a. A b. A+B c. A+C d. A+B+C 46) Competenta organelor administratiei publice este: A. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii, efectuand acte administrative, operatii administrative si/sau simple operatii materiale; B. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii, efectuand operatii administrative cu caracter normativ sau individual, constand in acte administrative si/sau simple operatii materiale; C. ansamblul atributiilor publice si private conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii. a. A b. B c. C d. A+B+C 47) Atributia publica este definita ca fiind: A. operatiunea administrativa prin a carei indeplinire se realizeaza competenta organului administratiei publice; B. investirea legala cu anumite prerogative; C. dreptul de a lua o anumita decizie si de a actiona intr-un anumit mod, dar si obligatia de a face aceste lucruri. a. A b. B c. B+C d. A+C 48) Capacitatea de drept administrativ reprezinta: A. aptitudinea organelor administratiei publice de a actiona pe baza si in executarea legii; B. competenta de a face acte administrative; C. dreptul pe care il au organele administratiei publice de a participa la raporturile de drept administrativ. a. A b. B c. C d. A+B+C 49) Sunt elemente constitutive ale personalitatii juridice a organelor administratiei publice: A. existenta unui colectiv cu o organizare de sine statatoare, ceea ce inseamna o structura interna, organe de conducere, competenta acestora, modul de reorganizare, etc., care sa-i permita sa participe la raporturile juridice ca un tot unitar; B. un patrimoniu propriu, constand in capitalul social initial, deosebit de cel al altor persoane juridice, precum si de cel al persoanelor ce formeaza colectivul a carui expresie este persoana juridica; C. un anumit scop, in acord cu interesele generale ale partidului de guvernamant, in raport cu care se defineste capacitatea sa juridica. a. A b. B c. C d. A+B+C50) Sunt persoane juridice: A. institutiile publice, care au un plan de cheltuieli propriu si dreptul sa dispuna de creditele bugetare acordate exclusiv in vederea satisfacerii interesului general al comunitatii locale; B. organele centrale si locale ale administratiei, care au un plan de cheltuieli propriu si dreptul sa dispuna independent de creditele bugetare acordate; C. organele puterii de stat, care au un plan de cheltuieli propriu si dreptul sa dispuna independent de creditele bugetare acordate. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 51) In cazul organelor administratiei publice: A. lipsa calitatii de subiect de drept civil atrage, in mod necesar, lipsa capacitatii juridice atat in dreptul constitutional cat si in dreptul administrativ; B. lipsa calitatii de subiect de drept civil atrage, in mod necesar, lipsa capacitatii juridice in dreptul administrativ, dar nu si in dreptul constitutional; C. lipsa calitatii de subiect de drept civil nu echivaleaza cu lipsa unei capacitati juridice in dreptul constitutional sau in dreptul administrativ. a. A b. B c. C 52) Poate sa aiba capacitate de drept administrativ: A. un organ al administratiei lipsit de un buget propriu; B. un organ al administratiei lipsit de dreptul de a dispune independent de alocatiile bugetare acordate; C. un organ al administratiei, chiar daca, din punct de vedere civil, nu are calitatea de persoana juridica. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 53) Poate intra in raporturi juridice de drept civil: A. un organ al administratiei publice care nu are buget propriu si nici dreptul de a dispune autonom de alocatiile bugetare acordate; B. un organ al administratiei publice care are personalitate juridica; C. un organ al administratiei publice care are buget propriu sau, cel putin, dreptul de a dispune autonom de alocatiile bugetare acordate. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 54) Poate intra in raporturi juridice de drept administrativ: A. un organ al administratiei publice care nu are buget propriu si nici dreptul de a dispune autonom de alocatiile bugetare acordate; B. un organ al administratiei publice care are buget propriu sau, cel putin, dreptul de a dispune autonom de alocatiile bugetare acordate; C. un organ al administratiei publice care are personalitate juridica. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 55) Organele administratiei de stat se infiinteaza prin: A. decizie a organului de conducere, numit de organul ierarhic superior; B. actul de dispozitie al organului competent al puterii sau administratiei; C. actul de dispozitie al puterii din care face parte, respectiv legislativa, executiva sau judecatoreasca. a. A b. B c. A+C d. B+C 56) Organele si autoritatile administratiei publice care au capacitate juridica administrativa: A. au, in mod necesar, si personalitate juridica civila; B. pot intra in raporturi juridice in functie de atributiile care formeaza competenta lor legala; C. pot sa participe in proces in legatura cu actele administrative pe care le-au emis ori erau obligate sa le emita si au refuzat in mod nejustificat sa o faca. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 57) Este element component obligatoriu al organelor administratiei publice: A. capacitatea juridica de drept civil; B. personalitatea juridica; C. competenta. a. A b. B c. C d. A+B+C 58) Structura organizatorica a unui organ al administratiei publice: A. reprezinta organigrama acestui organ; B. este formata din compartimentele acestui organ, care sunt grupuri compacte de persoane unite sub o comanda unica, alcatuite in raport cu competentele acestora in scopul realizarii eficiente a atributiilor stabilite; C. consta in dispunerea relationala a compartimentelor care formeaza structura interna a acestui organ. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 59) Structura functionala a sistemului administratiei publice: A. reprezinta organizarea administratiei publice intr-un sistem construit din organe formate in raport cu domeniile si sectoarele de activitate in care isi desfasoara activitatea; B. exprima numarul de organe distincte carora li s-au incredintat sarcinile administratiei publice; C. exprima repartizarea sarcinilor administratiei publice pe elementele componente ale acesteia si in raport de subiectele de drept subordonate. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 60) Prin structura teritoriala a sistemului administratiei publice se intelege: A. clasificarea organelor administratiei publice in functie de unitatea administrativ-teritoriala in raza careia isi au sediul; B. temeiul de drept al impartirii organelor administratiei publice in organe centrale, organe locale si autoritati autonome; C. organizarea sistemului administratiei publice in raport cu teritoriul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale. a. A b. B c. C d. A+B+C 61) Prin sarcinile sistemului administratiei publice se inteleg: A. indatoririle ce revin sistemului administratiei publice in realizarea scopurile fixate in legi de catre puterea politica; B. indatoririle ce revin sistemului administratiei publice in realizarea programului de guvernare; C. ansamblul necesitatilor sociale, obiectiv determinate, evaluate politic si consacrate prin norme juridice, fundamentand ratiunea de a fi a acestui sistem. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 62) Sarcinile de conducere si organizare ale sistemului administratiei publice: A. deriva din functia puterii de stat de a reglementa activitatea membrilor societatii; B. presupun o serie intreaga de sarcini de pregatire a actiunilor, de informare si documentare, de planificare, de decizie si de control; C. au ca specific realizarea actiunilor cu caracter dispozitiv prin care structurile sistemului administratiei publice organizeaza executarea si executarea in concret a legii. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 63) Administratia publica in acceptiunea de activitate: A. este formata din ansamblul actelor juridice si operatiunilor tehnico-materiale realizate de autoritatilor publice centrale si locale; B. prin activitatile pe care le realizeaza, are drept scop satisfacerea interesului general al colectivitatii, prin organizarea executarii si executarea in concret a legii; C. este constituita din ansamblul activitatilor executive cu caracter de dispozitie si activitatilor executive cu caracter de prestatie. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 64) Prin serviciu public, se intelege: A. o structura organizatorica; B. un organism social; C. activitatea cu caracter de prestatie pe care o realizeaza respectivul organism. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 65) Serviciul public este definit ca fiind: A. acea organizatie de stat sau a colectivitatii locale, infiintata de autoritatile competente, cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerinte ale membrilor societatii, exclusiv in regim de drept administrativ, in procesul de executare in concret a legii; B. acea organizatie de stat sau a colectivitatii locale, infiintata de autoritatile competente, cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerinte ale membrilor societatii, in regim de drept administrativ sau civil, in procesul de executare a legii; C. acel organ al administratiei publice, infiintat cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerinte ale membrilor societatii, in regim de drept administrativ sau civil, in procesul de executare in concret a legii. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 66) Constitutia Romaniei face referire la urmatoarele servicii publice: A. serviciile publice de interes judetean; B. serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, in unitatile administrativ-teritoriale; C. serviciile publice locale. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 67) Serviciul public poate fi prestat: A. in mod direct, de o autoritate a administratiei publice; B. prin intermediul unei structuri fara personalitate juridica organizata de o autoritate a administratiei publice; C. prin intermediul unor persoane juridice autorizate de autoritatile administratiei publice. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 68) Sunt servicii publice realizate direct sau indirect de catre organele administratiei publice: A. serviciul public de legiferare si serviciul public judiciar; B. serviciul public de furnizare a energiei electrice si serviciul public de furnizare a energiei termice; C. serviciul public de gospodarire comunala. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 69) Pentru a ne afla in prezenta unor servicii publice sunt necesare urmatoarele conditii: A. satisfacerea cerintelor membrilor societatii, infiintarea lor sa se faca prin acte de autoritate, activitatea lor sa se desfasoare in realizarea autoritatii de stat, personalul lor sa aiba calitatea de functionari publici, sa aiba personalitate juridica; B. satisfacerea cerintelor comunitatii careia i se adreseaza, infiintarea lor sa se faca prin acte de autoritate, activitatea lor sa se desfasoare in realizarea autoritatii de stat, personalul lor sa aiba calitatea de functionari publici, sa aiba personalitate juridica; C. satisfacerea cerintelor membrilor societatii, infiintarea lor sa se faca prin acte de autoritate, activitatea lor sa se desfasoare in realizarea autoritatii de stat, personalul lor sa aiba calitatea de functionari publici, sa aiba personalitate juridica sau cel putin structura organizatorica proprie. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 70) Mijloacele materiale ale serviciilor publice sunt asigurate, de regula, dupa cum urmeaza: A. din sume alocate in cadrul programelor de dezvoltare regionala; B. din taxe si impozite destinate organizarii si functionarii serviciului public respectiv; C. preponderent din alocatii bugetare, precum si din venituri extrabugetare. a. A b. B c. C d. A+B+C 71) Infiintarea serviciilor publice este determinata: A. de cresterea si diversificarea necesitatilor generale ale colectivitatii si de obligatia statului de a le satisface in conditii cat mai bune; B. de cresterea continua a rolului statului in viata societatii; C. de tendinta generala de multiplicare, justificata de necesitatea cresterii permanente a numarului locurilor de munca, ca politica a statului de combatere a fenomenului de somaj si de promovare a tineretului. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 72) Servicii publice pot fi infiintate: A. prin lege; B. prin hotarare a Guvernului; C. prin ordin al ministrului; D. prin hotarare a consiliului judetean sau prin hotarare a consiliului local. a. A+B+C b. B+C+D c. A+B+D d. A+B+C+D 73) Sunt categorii de servicii publice: A. organele administratiei publice; B. institutiile publice; C. regiile autonome, societatile si companiile nationale de interes public. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 74) Serviciile publice care functioneaza sub forma de organe ale administratiei publice: A. se infiinteaza, se reorganizeaza si se desfiinteaza prin lege sau pe baza legii numai de catre Parlament sau Guvern; B. au asigurate mijloacele materiale si financiare necesare functionarii lor preponderent din bugetul de stat si, respectiv, din bugetele locale; C. isi desfasoara activitatea numai in mod gratuit si din oficiu; D. adopta sau emit acte administrative pentru realizarea activitatii pentru care au fost infiintate. a. A+B b. B+C c. B+D d. A+B+C 75) Serviciile publice care functioneaza sub forma de institutii publice: A. se infiinteaza, se reorganizeaza si se desfiinteaza prin lege sau potrivit legii numai de catre ministere si de catre consiliile judetene si locale; B. sunt infiintate pentru satisfacerea unor interese generale de specialitate ale membrilor societatii; C. au asigurate mijloacele materiale si financiare de la bugetul de stat si din venituri proprii obtinute din activitatea pe care o desfasoara; D. isi desfasoara activitatea fie gratuit, fie cu plata si, de regula, la cererea celor interesati. a. A+B+D b. A+B+C c. A+C+D d. B+C+D 76) Serviciile publice care functioneaza sub forma de regii autonome, societati si companii nationale de interes public: A. se infiinteaza, se reorganizeaza si se desfiinteaza numai prin hotarare a Guvernului; B. au mijloacele materiale si financiare asigurate din venituri proprii, precum si din subventii bugetare; C. isi desfasoara activitatea la cerere si contra cost. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 77) Sunt criterii de organizare a sistemului organelor administratiei publice: A. criteriul teritorial; B. criteriul sursei mijloacelor materiale si resurselor financiare; C. criteriul functional. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 78) Potrivit criteriului teritorial, organele administratiei publice se impart in: A. Parlament, Guvern, ministere, institutii publice si servicii publice; B. organe centrale si organe locale; C. Parlament, Guvern, ministere si autoritati ale administratie publice. a. A b. B c. C d. A+B+C 79) Atributiile generale ale Presedintelui Romaniei privesc: A. legiferarea; B. domeniul politicii externe; C. conducerea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor in teritoriu. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 80) Atributiile Presedintelui Romaniei ca sef al Executivului privesc: A. desemnarea candidatilor pentru functiile de ministru; B. desemnarea membrilor Guvernului pe baza votului de incredere acordat de Parlament; C. revocarea si numirea unor membri ai Guvernului, in caz de remaniere. a. A b. B c. C d. A+B+C 81) Atributiile Presedintelui Romaniei ca sef al Executivului privesc: A. consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente si de importanta deosebita; B. declararea mobilizarii partiale sau totale, cu aprobarea prealabila sau, in cazuri exceptionale, ulterioara a Parlamentului; C. infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. a. A b. B c. C d. A+B+C 82) Presedintele Romaniei emite: A. acte politice si actele juridice; B. decrete; C. acte cu caracter normativ si acte cu caracter individual. a. A b. B c. C d. A+B+C 83) Pot fi atacate in contencios administrativ decretele emise de Presedintele Romaniei care privesc: A. desemnarea candidatului pentru functia de prim-ministru; B. numirea Guvernului sau a unor membri ai Guvernului in caz de remaniere; C. aplicarea regimului starii de razboi, al starii de asediu sau al starii de urgenta, in cazul in care au fost emise cu exces de putere. a. A b. B c. C d. A+B+C 84) Guvernul este: A. o institutie politica; B. o institutie administrativa; C. o institutie politica a puterii executive. a. A b. B c. C d. A+B+C 85) Guvernul indeplineste: A. sarcini nationale; B. sarcini de interes local, in unitatile administrativ-teritoriale, cu acordul autoritatilor administratiei publice locale; C. sarcini de conducere si organizare. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 86) Sunt categorii de atributii ale Guvernului: A. atributiile privind conducerea generala a administratiei publice locale; B. atributiile privind conducerea generala a administratiei ministeriale subordonata direct sau indirect; C. realizarea politicii interne si externe a tarii. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 87) Sunt atributii ale Guvernului: A. infiintarea, cu avizul Curtii de Constitutionale, a unor organe de specialitate, in subordinea sa directa, necesare realizarii sarcinilor sale; B. exercita un control de tutela asupra autoritatilor administratiei publice locale, prin prefecti; C. colaboreaza cu organelor administratiei publice centrale autonome. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 88) Limita maxima a mandatului Guvernului este data de: A. durata mandatului Parlamentului; B. adoptarea unei motiuni de cenzura; C. organizarea alegerilor generale pentru Camera Deputatilor si Senat. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 89) Guvernul isi exercita mandatul pana la data: A. validarii mandatelor deputatilor si senatorilor de fiecare camera in parte, moment in care se considera ca Parlamentul poate functiona din punct de vedere constitutional si regulamentar; B. constatarii rezultatelor alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat; C. validarii alegerilor parlamentare generale. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 90) Guvernul este alcatuit din: A. primul-ministru, ministri si alti membri stabiliti prin lege organica; B. primul-ministru, ministri, secretari de stat si alti membri stabiliti prin lege organica; C. primul-ministru si ministri. a. A b. B c. C d. A+B+C 91) Functia de membru al Guvernului este incompatibila: A. exercitarea functiei de deputat sau senator; B. exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial; C. exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte. a. A b. B c. C d. A+B+C 92) Mandatului de membru al Guvernului inceteaza: A. in urma demisiei; B. in urma pierderii drepturilor electorale; C. in urma unei motiuni simple care a vizat activitatea acestuia, iar Parlamentul si-a exprimat pozitia in sensul retragerii increderii acordate cu ocazia votului de investitura. a. A b. B c. C d. A+B+C 93) Actele Guvernului se adopta: A. prin consensul membrilor prezenti ai Guvernului; B. cu majoritate calificata, in cazul participarii la sedinta a Presedintelui Romaniei; C. cu votul a 2/3 din numarul membrilor Guvernului, in cazul actelor care privesc ordinea publica si siguranta nationala. a. A b. B c. C d. A+B+C 94) Cvorumul necesar pentru sedintele Guvernului este reprezentat de: A. majoritatea calificata a membrilor; B. majoritatea membrilor; C. toti membrii Guvernului. a. A b. B c. C d. A+B+C 95) Guvernul poate adopta: A. acte politice; B. acte juridice; C. hotarari si ordonante, simple sau de urgenta a. A b. B c. C d. A+B+C 96) Pe baza si in executarea legii Guvernul adopta: A. acte normative de reglementare a relatiilor sociale din diverse domenii de activitate; B. acte administrative cu caracter normativ; C. acte administrative cu caracter individual. a. A b. B c. C d. A+B+C 97) Proiectele de hotarari si de ordonante supuse adoptarii Guvernului pot fi initiate de: A. ministere; B. prefecturi; C. consiliile judetene si consiliile locale, in nume propriu. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 98) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale se caracterizeaza prin: A. competenta materiala specializata; B. personalitate juridica; C. capacitatea juridica de drept administrativ; D. competenta teritoriala nationala. a. A b. B c. C d. D e. A+B+C+D 99) In structura organizatorica a ministerelor fac parte: A. compartimentele de specialitate; B. compartimentele functionale; C. compartimentele auxiliare. a. A b. B c. C d. A+B+C 100) In structura organizatorica a ministerelor fac parte: a) compartimentele de specialitate; b) compartimentele functionale; c) compartimentele auxiliare. a. A b. B c. C d. A++B+C 101) Autoritatile administrative autonome se pot infiinta: A. prin hotarare a Guvernului; B. prin hotarare a consiliului local sau judetean in raport cu interesul public, local sau judetean, caruia sunt chemate sa ii raspunda; C. prin lege organica. a. A b. B c. C d. A+B+C 102) Institutiile autonome ale administratiei publice centrale isi desfasoara activitatea: A. in coordonarea Guvernului, B. sub controlul Camerelor Parlamentului; C. in afara unui control constitutional reglementat in mod expres, cum este cazul Consiliului Superior al magistraturii. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 103) Actele administrative adoptate sau emise de institutiile administrative autonome: A. sunt sustrase controlului Guvernului; B. pot fi sustrase, uneori, oricarei forme de control; C. pot fi anulate de autoritatea care a emis actul de infiintare a institutiei administrative autonome. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 104) Sunt autoritati administrative autonome: A. Avocatul Poporului; B. Curtea Constitutionala; C. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. a. A b. B c. C d. A+B+C 105) Institutia prefectului este: A. un organ al administratiei publice locale; B. un organ unipersonal al administratiei ministeriale, avand competenta teritoriala limitata la unitatea administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea; C. o institutie administrativa autonoma, avand competenta teritoriala limitata la unitatea administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea. a. A b. B c. C 106) Prefectul este numit: A. de Guvern; B. la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor; C. cu consultarea partidelor politice, care formeaza coalitia de guvernare. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 107) Institutia prefectului isi desfasoara activitatea: A. potrivit principiului subordonarii ierarhice fata de Guvern si Ministerul Administratiei si Internelor; B. potrivit principiului autonomiei locale, in raport cu autoritatile administratiei publice locale; C. potrivit principiului legalitatii. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 108) Prefectul si subprefectul fac parte din categoria: A. inaltilor functionari publici; B. persoanelor care ocupa functii de demnitate publica; C. personalului autoritatilor administratiei publice locale. a. A b. B c. C d. A+B+C 109) Pentru a ocupa functia de prefect, o persoana trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii: A. sa aiba varsta de cel putin 30 de ani; B. sa aiba o vechime in specialitatea absolvita de 5 ani; C. sa fi absolvit programe de formare si perfectionare in administratia publica, organizate, dupa caz, de Institutul National de Administratie sau de alte institutii specializate, din tara sau din strainatate, ori sa fi dobandit titlul stiintific de doctor in stiinte juridice sau administrative sau sa fi exercitat cel putin un mandat complet de parlamentar. a. A b. B c. C d. A+B+C 110) Sunt atributii ale prefectului: A. verificarea legalitatii actelor administrative de gestiune si a celorlalte acte adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale si judetene; B. stabilirea, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale si judetene, a prioritatilor de dezvoltare teritoriala; C. actionarea pentru asigurarea climatului de pace sociala. a. A b. B c. C d. A+B+C 111) Sunt atributii ale prefectului: A. acordarea unei atentii constante prevenirii tensiunilor sociale; B. dispunerea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor si a sigurantei cetatenilor, prin organele legal abilitate; C. asigurarea realizarii planului de masuri pentru integrare europeana si intensificarea relatiilor externe. a. A b. B c. C d. A+B+C 112) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prefectul emite: A. decizii; B. instructiuni; C. ordine. a. A b. B c. C d. A+B+C 113) Actele cu caracter normativ emise de prefect: A. se publica potrivit legii; B. devin executorii numai dupa ce au fost aduse la cunostinta publica; C. pot fi anulate de Guvern la cererea Ministerului Administratiei si Internelor; D. se comunica, de indata, Ministerului Administratiei si Internelor. a. A+B b. B+C c. C+D d. A+B+C+D 114) In realizarea atributiilor ce ii revin, prefectul poate: A. emite acte cu caracter normativ sau individual; B. incheia contracte de munca pentru personalul contractual, care nu are calitatea de functionar public; C. incheia acte civile sau/si comerciale, necesare bunei functionari a aparatului prefecturii. a. A b. B c. C d. A+B+C 115) Sunt principii ale administratiei publice locale: A. principiul descentralizarii serviciilor publice apartinand administratiei ministeriale; B. principiul deconcentrarii serviciilor publice de interes local; C. principiul autonomiei locale; D. principiul legalitatii. a. A+B b. B+C c. C+D d. A+B+C+D 116) Sunt principii ale administratiei publice locale: A. principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale; B. principiul legalitatii; C. principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit; D. principiile cooperarii si solidaritatii. a. A+B b. B+C c. C+D d. A+B+C+D 117) Consiliile locale si judetene sunt: A. autoritati reprezentative ale administratiei publice locale; B. autoritati deconcentrate cu caracter eligibil, colegial si deliberativ; C. autoritati cu competenta speciala in limitele unitatii administrativ-teritoriale. a. A b. B+C c. C d. A+B+C 118) Consiliile locale si primarii sunt: A. autoritati administrative autonome; B. autoritati intre care se stabilesc si raporturi de subordonare; C. autoritati intre care se stabilesc raporturi de colaborare si participare. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 119) Consiliul judetean este: A. autoritate a administratiei publice care asigura conducerea activitatii consiliilor locale comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean; B. autoritate a administratiei publice cu competenta generala in limitele unitatii administrativ-teritoriale; C. autoritate deconcentrata a administratiei publice locale. a. A b. B c. C d. A+B+C 120) Sunt trasaturi caracteristice ale consiliului local si judetean: A. faptul ca sunt organe cu competenta generala; B. faptul ca sunt organe colegiale; C. faptul ca sunt organe deliberative. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 121) Consiliile locale si consiliile judetene se aleg: A. prin vot universal, egal, indirect, secret si liber exprimat; B. pe baza scrutinului pe lista; C. potrivit principiului reprezentarii proportionale. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 122) Mandatul de consilier in consiliul local sau judetean poate inceta inainte de termen: A. prin revocare; B. prin pierderea drepturilor electorale; C. pentru lipsa nemotivata la mai mult de 5 sedinte ordinare consecutive ale consiliului. a. A b. B c. C d. A+B+C 123) Sunt atributii ale consiliului local: A. stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, cu avizul prefectului; B. adoptarea hotararilor privind concesionarea serviciilor publice de interes local; C. infiintarea de institutii publice si societati comerciale de interes local. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 124) Sunt atributii ale consiliului local: A. adoptarea hotararilor privind infiintarea si reorganizarea regiilor autonome de interes local; B. exercitarea, in numele unitatii administrativ-teritoriale, a tuturor drepturilor actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; C. numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a membrilor consiliilor de administratie ale regiilor autonome care isi desfasoara activitatea in unitatea administrativ-teritoriala. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 125) Sunt atributii ale consiliului local: A. analizarea activitatii gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila; B. aprobarea, in limitele competentelor sale, a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes national realizate in raza unitatii administrativ-teritoriale; C. adoptarea de hotarari privind acordarea, in localitatile cu medici sau cu personal sanitar in numar insuficient, de stimulente in natura si in bani, precum si de alte facilitati, care pot fi acordate si personalului didactic. a. A b. B c. C d. A+B+C 126) Sunt atributii ale consiliului local: A. infiintarea si organizarea de targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigurarea bunei functionari a acestora; B. adoptarea de hotarari privind obligarea persoanelor juridice romane sau straine, a organizatiilor neguvernamentale ori a altor parteneri sociali de a se asocia in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; C. asigurarea libertatii comertului si incurajarea liberei initiative, in conditiile legii. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 127) Consiliul local isi desfasoara activitatea in cadrul: A. unor sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului; B. unor sedinte extraordinare, la cererea primarului; C. unor sedinte extraordinare, la cererea a cel putin jumatate din numarul consilierilor. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 128) Sedintele consiliului local: A. sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea calificata a consilierilor in functie, prezenta acestora la sedinta fiind obligatorie; B. sunt, de regula, publice; C. sunt conduse de cel mai varstnic dintre consilieri. a. A b. B c. C d. A+B+C 129) Hotararile consiliului local: A. se adopta cu votul majoritatii membrilor consiliului; B. prin care se stabilesc taxe si impozite locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie; C. trebuie sa fie semnate de presedintele de sedinta si contrasemnate pentru legalitate de primarul localitatii. a. A b. B c. C d. A+B+C 130) Hotararile adoptate de consiliul local: A. pot avea caracter normativ; B. pot avea caracter individual; C. sunt acte juridice administrative care pot fi atacate pentru nelegalitate in fata instantelor de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii nr.554/2004. a. A+B b. B+C c. C d. A+B+C 131) Consiliul local poate fi dizolvat in situatia in care: A. 3 hotarari, adoptate intr-un interval de cel mult 9 luni, au fost anulate in mod irevocabil de instanta de contencios administrativ; B. nu se intruneste timp de 3 luni in cursul unui an; C. nu a adoptat nici o hotarare in 3 sedinte ordinare consecutive. a. A b. B c. C d. A+B+C 132) Sunt atributii ale consiliului judetean: A. coordonarea activitatii consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean; B. adoptarea de hotarari privind repartizarea pe comune, orase si municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse; C. adoptarea de hotarari privind concesionarea a serviciilor publice de interes judetean. a. A+B b. B+C c. C d. A+B+C 133) Sunt atributii ale consiliului judetean: A. stabilirea, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale comunale si orasenesti, a proiectele de dezvoltare urbanistica generala a unitatilor administrativ-teritoriale componente; B. adoptarea de hotarari privind avizarea infiintarii de societatile comerciale in raza teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale; C. adoptarea de hotarari privind privatizarea societati comerciale pe care le-a infiintat si la care exercita toate drepturile aferente actiunilor detinute. a. A b. B c. C d. A+B+C 134) Sunt atributii ale consiliului judetean: A. asigurarea de sprijin financiar pentru actiuni culturale sau desfasurate de cultele religioase, precum si pentru activitati educativ-stiintifice si sportive; B. adoptarea de hotarari privind cooperarea cu autoritati ale administratiei publice locale din strainatate in vederea promovarii unor interese comune; C. adoptarea de hotarari privind asocierea cu persoane juridice straine in vederea finantarii si realizarii in comun a unor lucrari de interes public judetean. a. A+B b. B+C c. C d. A+B+C 135) Consiliul judetean isi desfasoara activitatea: A. in sedinte ordinare lunare, la convocarea presedintelui; B. in sedinte ordinare o data la doua luni, la convocarea secretarului general al judetului; C. in sedinte ordinare o data la doua luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui, desemnat de presedinte prin dispozitie, atunci cand acesta se afla in imposibilitate temporara de a-si indeplini atributiile. a. A b. B c. C d. A+B+C 136) Consiliul judetean se dizolva de drept in una din urmatoarele situatii: A. nu se intruneste timp de 3 luni consecutive; B. nu a adoptat, in 2 sedinte ordinare, nici o hotarare; C. numarul consilierilor se reduce sub doua treimi si nu se poate completa prin supleanti. a. A b. B c. C d. A+B+C 137) Calitatea de primar sau viceprimar este incompatibila cu urmatoarele functii: A. functia de consilier local; B. functia de cadru didactic; C. orice functie in cadrul unei asociatii neguvernamentale. a. A b. B c. C d. A+B+C 138) Calitatea de presedinte sau de vicepresedinte al consiliului judetean este incompatibila cu urmatoarele functii: A. functia membru al consiliului de administratie la societatile comerciale; B. functia membru al consiliului de administratie la regiile autonome de interes local; C. calitatea de comerciant persoana fizica. a. A b. B c. C d. A+B+C 139) Calitatea de primar sau viceprimar este incompatibila cu urmatoarele functii A. functia de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale in adunarile generale ale societatilor comerciale de interes local; B. functia de membru al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala; C. functia de reprezentant al statului in adunarea generala a unei societati comerciale de interes national. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 140) Mandatul primarului inceteaza inainte de termen: A. in situatia in care isi schimba domiciliul intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, dar in acelasi judet; B. ca urmare a rezultatului unui referendum organizat anume in acest scop, la cererea a cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot din fiecare localitate componenta a comunei sau orasului; C. in situatia in care este revocat din functie de ministrul administratiei si internelor. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 141) Sunt atributii ale primarului: A. asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in unitatea administrativ-teritoriala; B. acordarea de sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale; C. asigurarea aducerii la indeplinire a hotararilor consiliului local. a. A b. B c. C d. A+B+C 142) Sunt atributii ale primarului: A. aprobarea bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar; B. exercitarea functiei de ordonator secundar de credite, pe baza si in executarea bugetului aprobat de consiliul judetean; C. indrumarea si supravegherea activitatii gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale. a. A b. B c. C d. A+B+C 143) Sunt atributii ale primarului: A. luarea de masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii B. controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate C. emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege. a. A+B b. B+C c. C d. A+B+C 144) In exercitarea atributiilor conferite de lege, primarul emite: A. dispozitii cu caracter normativ sau individual; B. ordine si instructiuni; C. decizii. a. A b. B c. C d. A+B+C 145) Actele emise de primar se contrasemneaza de catre: A. presedintele de sedinta al consiliului local; B. secretarul comunei sau orasului; C. secretarul consiliului local. a. A b. B c. C 146) Secretarul comunei, orasului sau municipiului este numit in functie prin: A. dispozitie a primarului; B. hotarare a consiliului local; C. ordin al prefectului. a. A b. B c. C 147) Secretarul comunei, orasului sau municipiului este numit in functie in urma concursului sau examenului organizat de: A. primar; B. prefect; C. consiliul local. a. A b. B c. C 148) Eliberarea din functie sau sanctionarea disciplinara a secretarului comunei, orasului sau municipiului se poate face: A. prin ordin al prefectului, la propunerea a cel putin doua treimi din numarul consilierilor; B. prin dispozitie a primarului, in urma initiativei unei treimi din numarul consilierilor C. prin hotarare a consiliului local, la propunerea primarului. a. A b. B c. C 149) Secretarul comunei, orasului sau municipiului are ca atributii principale: A. avizarea proiectelor de hotarari ale consiliului local; B. asumarea raspunderii pentru legalitatea hotararilor consiliului local; C. contrasemnarea hotararilor consiliului local pe care le considera legale. a. A+C b. B+C c. C d. A+B+C 150) Secretarul comunei, orasului sau municipiului are ca atributii principale: A. legalizarea semnaturii primarului de pe hotararile consiliului local; B. avizarea dispozitiilor primarului pentru legalitate; C. pregatirea lucrarile consiliului local supuse dezbaterii consiliului judetean. a. A b. B c. C d. A+B+C 151) Primaria este: A. o structura functionala cu activitate permanenta, formata din primar, viceprimar, respectiv viceprimari, secretarul localitatii si aparatul propriu de specialitate al consiliului local; B. o structura functionala, fara personalitate juridica si fara competenta proprie; C. o structura functionala care nu emite si nu adopta acte juridice administrative, ci savarseste doar operatiuni administrative si acte materiale. a. A+B b. B+C c. C d. A+B+C 152) Definitia functiei publice: A. este data de din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata; B. este aceea, potrivit careia functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia centrala si locala; C. in sens larg, se refera la functia publica exercitata in cadrul oricarui organ al statului; D. in sens restrans, se refera in mod exclusiv la functia publica administrativa. a. A+B+D b. A+B+C+D c. A+C+D d. B+C+D 153) Sunt trasaturi caracteristice ale functiei publice urmatoarele: A. este o situatie juridica reglementata legal, in sensul ca drepturile si obligatiile care formeaza continutul acesteia sunt prestabilite prin norme juridice si prin actele de numire in functie emise de catre organele administratiei publice. B. reprezinta un ansamblu complex de drepturi si obligatii conferite titularului ei, care capata un adevarat statut propriu si participa la realizarea competentei intregului sistem al administratiei publice; C. are caracter continuu in sensul ca existenta drepturilor si obligatiilor care formeaza continutul sau dureaza atata timp cat dureaza competenta organului administratiei publice pe care functionarul public o realizeaza, fara intermitente. a. A b. B c. C d. A+B+C 154) Functia publica se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi: A. apartine numai functionarului public, investit cu realizarea competentei ce revine organului administratiei publice din care face parte; B. exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor care formeaza continutul sau reprezinta o facultate la aprecierea titularului functiei; C. drepturile si obligatiile care formeaza continutul functiei publice sunt exercitate in regim de putere publica. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 155) Sunt principii ale exercitarii functiei publice: A. principiul transparentei, potrivit caruia exercitarea functiei publice implica furnizarea catre structurile de informare a opiniei publice a tuturor informatiilor legate de exercitarea functiei; B. principiul eficientei si eficacitatii, potrivit caruia functia publica trebuie exercitata cu respectarea limitelor bugetului alocat organului respectiv si, totodata, cu urmarirea celui mai bun rezultat social pentru cetatean si/sau colectivitate; C. principiul impartialitatii, in sensul ca functia publica va trebui sa fie exercitata fata de subiectii tuturor raporturile juridice de drept administrativ ce intra sub incidenta reglementarii aplicabile. a. A b. B c. C d. A+B+C 156) Sunt principii ale exercitarii functiei publice: A. principiul legalitatii, potrivit caruia sarcinile ce revin functionarului public sunt prevazute de lege; B. principiul obiectivitatii, potrivit caruia exercitarea functiei publice trebuie facuta cu respectarea adevarului si a prevederilor legale aplicabile in cauza aflata spre solutionare; C. principiul orientarii catre cetatean, in sensul ca exercitarea functiei publice trebuie sa aiba ca scop satisfacerea drepturilor legale si intereselor legitime ale membrilor colectivitatii. a. A+B b. B+C c. A+C d. A+B+C 157) Functiile publice pot fi clasificate dupa criteriul: A. gradului de disciplina; B. nivelul studiilor cerute; C. gradul de acces. a. A+B b. B+C c. B d. A+B+C 158) In raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii lor, functiile publice se impart in trei clase: A. clasa I, care cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; B. clasa a II-a, care cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii liceale, absolvite cu diploma de licenta; C. clasa a III-a, care cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii medii, absolvite cu diploma. a. A b. B c. C d. A+B+C

159)Dupa nivelul atributiilor titularului,func iile publice se impart i trei categorii:

A.fu cii publice corespu zatoare categoriei i alilor fu cio ari publici;

B.fu cii publice corespu zatoare categoriei fu cio arilor publici de co ducere;

C.fu cii publice corespu zatoare categoriei fu cio arilor publici cu

compete a specifica.

160)Fu ciile publice de execuie su t structurate:

A.pe 4 grade profesio ale:superior,pri cipal,asiste t i debuta t;

B.pe 3 grade profesio ale:superior,pri cipal i debuta t;

C.pe 3 grade profesio ale:superior,pri cipal i asiste t.

161)Prevederile Legii r.188/1999 privi d Statutul fu cio arilor publici se aplica:

A.fu cio arilor publici di admi istraia publica;

B.fu cio arilor publici di cabi etul dem itarului;

C.cadrelor didactice.

162)Prevederile Legii r.188/1999 privi d Statutul fu cio arilor publici u se aplica:

A.fu cio arilor publici di structurile de specialitate ale Parlame tului;

B.fu cio arilor publici di structurile de specialitate ale Admi istraiei

Prezide iale;

C.fu cio arilor publici di structurile de specialitate ale Co siliului Legislativ.

163)Prevederile Legii r.188/1999 privi d Statutul fu cio arilor publici u se aplica:

a)fu cio arilor publici di aparatul de lucru al Guver ului;

b)fu cio arilor publici di autoritatea vamala;

c)fu cio arilor publici di poliie.

164)Fu cia publica:

A.se exercita umai i baza u ei i vestiri legale i i limitele atribuiilor

co ferite;

B.este o situaie juridica obiectiva i imperso ala,regleme tata de lege,ce exista i depe de t de titularul sau,care se poate schimba i co diiile legii;

C.u se poate ma ifesta i afara u ui titular care sa fi fost i vestit legal cu realizarea ei,cu excepia fu ciei publice exercitate pri delegare.

165)Pot be eficia de statute speciale proprii fu cio arii care i i desfa oara activitatea i cadrul urmatoarelor structuri:

A.aparatul de lucru al Guver ului;

B.structurile de specialitate ale Parlame tului Roma iei;

C.structurile de specialitate ale Co siliului Legislativ.

166)Categoria i alilor fu cio ari publici cupri de persoa ele care su t umite i u a di tre urmatoarele fu cii:

A.co silier de stat;

B.secretar de stat;

C.secretar al judeului i,respectiv,al mu icipiului Bucure ti.

167)Categoria fu cio arilor publici de co ducere cupri de persoa ele umite i u a di tre

urmatoarele fu cii publice:

A.secretar ge eral al mi isterului;

B.primar al mu icipiului,al sectorului mu icipiului Bucure ti,al ora ului i al

comu ei;

C.ef de serviciu i ef de birou.

168)Su t co diii cerute de lege u ei persoa e pe tru ocuparea u ei fu cii publice:

A.sa aiba varsta de mi im 21 de a i impli ii;

B.sa aiba exclusiv cetae ia roma a;

C.sa cu oasca limba roma a,scris i vorbit.

169)Su t co diii cerute de lege u ei persoa e pe tru ocuparea u ei fu cii publice:

A.sa i depli easca co diiile de studii prevazute de lege pe tru fu cia publica;

B.sa u fi fost co dam ata pe tru savar irea u ei i fraciu i care impiedica

i faptuirea justiiei;

C.sa u fi desfa urat activitate de poliie politica.

170)Calitatea de fu cio ar public este i compatibila cu:

A.exercitarea u ei fu cii eremu erate i cadrul autoritailor sau i stituiilor

publice;

B.exercitarea u ei fu cii i cadrul cabi etului dem itarului;

C.exercitarea oricarei activitai i calitate de persoa a fizica autorizata.

171)Calitatea de fu cio ar public este i compatibila cu:

A.calitate de membru al u ui grup de i teres eco omic;

B.calitatea de repreze ta t al i stituiei publice i cadrul u or orga isme sau

orga e colective de co ducere co stituite i temeiul actelor ormative i vigoare;

C.calitatea de ma datar al u ei persoa e i ceea ce prive te efectuarea u or acte

i legatura cu fu cia publica pe care o exercita.

172)Fu cio arul public este i co flict de i terese daca se afla i u a di tre urmatoarele

situaii:

A.este chemat sa rezolve cereri,sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor

cu privire la persoa e fizice i juridice cu care are relaii cu caracter epatrimo ial;

B.participa i cadrul aceleia i comisii,co stituite co form legii,cu fu cio ari

publici care au calitatea de so sau ruda de gradul IV;

C.i teresele sale patrimo iale,ale soului sau rudelor sale de gradul I pot i flue

173)Su t pri cipii ale orga izarii i dezvoltarii carierei i fu cia publica:

A.pri cipiul competiiei;

B.pri cipiul egalitaii de a se;

C.pri cipiul motivarii.

174)Su t drepturi ale fu cio arilor publice prevazute de lege:

A.dreptul la opi ie,i virtutea caruia este i terzisa orice discrimi are pe criterii

de aparte e a si dicala,co vi geri religioase,et ice,de sex,orie tare sexuala,stare

materiala,origi e sociala sau de orice alta aseme ea atura,cu excepia celor de atura

politica;

B.dreptul fu cio arului public de a fi i format cu privire la deciziile care se iau

cu privire la orga izarea i fu cio area i stituiei publice di care face parte i a carei

compete a o realizeaza;

C.dreptul la greva.

175)Su t drepturi ale fu cio arilor publice prevazute de lege:

A.dreptul la salariu;

B.dreptul la u iforma gratuita;

C.dreptul fu cio arului publici de a fi despagubit de autoritatea sau i stituia publica di culpa careia a suferit u prejudiciu material i timpul i depli irii atribuiilor de serviciu.

176)Su t,potrivit legii,i datoririle ale fu cio arilor publici:

A.obligaia de a se abi e de la fapte care ar putea aduce prejudicii persoa elor

fizice sau juridice ori prestigiului Corpului fu cio arilor publici;

B.obligaia de a se abi e de la exprimarea sau ma ifestarea publica sau

particulara a co vi gerilor i preferi elor politice;

C.obligaia de a u solicita sau accepta daruri sau orice ava taj,direct sau

i direct,pe tru el sau pe tru alii,i legatura cu exercitarea atribuiilor de serviciu. a deciziile pe care trebuie sa le ia i exercitarea fu ciei publice.

177)Modificarea raportului de serviciu are loc pri :

A.deta are,care reprezi ta masura u ilaterala dispusa de co ducere pe timp

elimitat pri care fu cio arul public subordo at are obligaia de a i depli i fu cia

publica i i teresul u ei alte autoritai sau i stituii publice,u de urmeaza sa

fu cio eze,de regula i tr o alta localitate;

B.delegare,care reprezi ta masura perma e ta dispusa de co ducerea autoritaii

sau i stituiei publice i pri care fu cio arul subordo at are posibilitatea de a

i depli iri activitai i i teresul,dar i afara orga ului di care face parte;

C.pri schimbarea defi itiva sau temporara a u ora di tre atribuiile ce revi fu cio arului public.

178)Delegarea fu cio arului public se realizeaza:

A.i i teresul autoritaii sau i stituiei publice care deleaga i al fu cio arului

public delegat;

B.i i teresul autoritaii sau i stituiei publice care deleaga;

C.i i teresul fu cio arului public delegat.

179)Delegarea fu cio arului public se poate dispu e:

A.pe o perioada de cel mult 60 de zile i tr u a ;

B.pe tru cel mult 90 de zile cale daristice i tr u a ,cu acordul fu cio arului

public;

C.pe tru o perioada de cel mult 120 de zile i cursul a doi a i cale daristici

co secutivi.

180)Deta area fu cio arului public se dispu e:

A.i i teresul autoritaii sau i stituiei publice care dispu e deta area;

B.pe tru o perioada de cel mult 6 lu i;

C.pe tru o perioada de 12 lu i,cu acordul fu cio arului public.

181)Tra sferul fu cio arului public se poate face:

A.i i teresul serviciului,i mod u ilateral de catre autoritatea sau i stituia

publica di care face parte fu cio arul i umai i i teresul autoritaii sau i stituiei

publice la care se face tra sferul;

B.i urma aprobarii cererii de tra sfer de catre co ducatorul autoritaii sau

i stituiei publice de la care se tra sfera fu cio arul public;

C.i i teresul serviciului,umai cu acordul scris al fu cio arului public.

182)Suspe darea raportului de serviciu al fu cio arului public are loc i u a di

urmatoarele situaii:

A.ca d fu cio arul public a fost tra sferat i i teresul serviciului;

B.desfa oara activitate si dicala pe tru care este prevazuta suspe darea,i

co diiile legii;

C.este disparut,iar dispariia a fost co statata pri hotarare judecatoreasca

irevocabila.

183)Raportul de serviciu al fu cio arului public poate i ceta:

A.de drept;

B.pri acordul parilor,co sem at i scris;

C.pri eliberare di fu cia publica.

184)Raportul de serviciu al fu cio arului public i ceteaza de drept:

A.la data rama erii irevocabile a hotararii judecatore ti de declarare a morii

fu cio arului public;

B.ca urmare a co statarii ulitaii absolute a actului admi istrativ de umire i

fu cia de dem itate publica,de la data la care ulitatea a fost co statata pri hotarare

judecatoreasca defi itiva;

C.la data expirarii terme ului pe care a fost exercitata,cu caracter temporar,

fu cia publica.

185)I cetarea raportului de serviciu are loc pri eliberarea di fu cia publica,pe tru motive

eimputabile fu cio arului public,i urmatoarele cazuri:

A.starea sa ataii fizice sau/i psihice a fu cio arului public,co statata pri

decizie a orga elor compete te de expertiza medicala,u ii mai permite acestuia sa i i

i depli easca atribuiile corespu zatoare fu ciei publice dei ute;

B.ca urmare a admiterii cererii de rei tegrare i fu cia publica ocupata de catre

fu cio arul public a u ui fu cio ar public eliberat sau destituit elegal ori pe tru

motive ei temeiate,de la data rama erii defi itive a hotararii judecatore ti de

rei tegrare;

C.pe tru i compete a profesio ala i cazul obi erii calificativului

'satisfacator'la evaluarea performa elor profesio ale i dividuale pe o perioada de 2

a i co secutivi.

186)Raportul de serviciu va i ceta pri destituirea fu cio arului public i urmatoarele

cazuri:

A.starea sa ataii fizice sau/i psihice a fu cio arului public,co statata pri

decizie a orga elor compete te de expertiza medicala,u ii mai permite acestuia sa i i

i depli easca atribuiile corespu zatoare fu ciei publice dei ute;

B.ca sa ciu e discipli ara,aplicata pe tru savar irea repetata a u or abateri

discipli are;

C.daca s a ivit u motiv legal de i compatibilitate,iar fu cio arul public u

acio eaza pe tru i cetarea acestuia i tr u terme de 5 zile cale daristice de la data

i terve irii cazului de i compatibilitate.

187)Co stituie abateri discipli are savar ite de fu cio arii publici:

A.i tarzierea sistematica i efectuarea lucrarilor;

B.stabilirea de catre fu cio arii publici de execuie de relaii directe cu pete ii

i vederea soluio arii cererilor acestora;

C.eglije a i rezolvarea lucrarii.

188)Su t co diii ale raspu derii discipli are a fu cio arilor publici:

A.existe a u ei abateri discipli are;

B.urmarea savar irii faptei ilicite trebuie sa co stea i tr o ati gere adusa

prestigiului autoritaii sau i stituiei publice;

C.fu cio arul public trebuie sa fi acio at cu vi ovaie,sub forma i te iei sau

a culpei,iar i(Rezolvare:Ema uel Albu (coordo ator);Cristi a Ba u;Traia Popescu;Bogda

Georgescu;Drept administrati Partea I Editura Fu daiei Roma ia de Mai e,

Bucure ti,2008,Capitolul V,pag.259 260)

189)Raspu derea discipli ara a fu cio arilor publici este guver ata de urmatoarele pri cipii

de drept:

A.pri cipiul proporio alitaii abaterii discipli are i urmarilor acesteia;

B.pri cipiul u icitaii raspu derii discipli are;

C.pri cipiul celeritaii i operativitaii tragerii la raspu dere discipli ara.

190)Age ia Naio ala a Fu cio arilor Publici este:

A.o autoritate admi istrativa auto oma care asigura ma ageme tul fu ciei

publice i al fu cio arilor publici;

B.u orga de specialitate al admi istraiei mi isteriale,fara perso alitate

juridica,aflat i subordi ea Mi isterului Mu cii,Solidaritaii Sociale i Familiei;

C.u orga de specialitate al admi istraiei publice ce trale care asigura

ma ageme tul fu ciei publice i al fu cio arilor publici.

191)I se s material,admi istraia publica reprezi ta:

A.u sistem de orga e,de i stituii cu diverse structuri acre realizeaza activitai de

admi istraie publica;

B.orga izarea executarii legii;

C.executarea i co cret a legii pri aciu i cu caracter de dispoziie sau prestaie.

192)Su t izvoare ale dreptului admi istrativ:

A.hotararile de Guver ,legile orga ice,hotararile prefectului;

B.ordo a ele Guver ului,decretele Pre edi telui,i struciu ile mi i trilor;

C.tratatele i ter aio ale,legile co stituio ale,dispoziiile co siliilor judee e.

193)Di pu ct de vedere al compete ei teritoriale pot exista:

A.orga e ale admi istraiei publice de specialitate;

B.admi istraia mi isteriala deco ce trata i teritoriu;

C.admi istraia publica locala.

194)Ce tralizarea admi istraiei publice presupu e:

A.co ce trarea u or sarci i de pe teritoriul arii i tr o admi istraie ierarhizata,

u ificata;

B.autoritaile locale su t auto ome si adopta toate masurile ecesare pe tru

i depli irea obligaiilor asumate la ivel ce tral;

C.a samblul deciziilor admi istrative revi e orga elor ce trale ale admi istraiei de

stat.

195)Pre edi tele Roma iei,co form prevederilor co stituio ale:

A.este ef al puterii executive,alaturi de Guver ;

B.are rolul de mediator i tre stat i societate;

C.este gara tul respectarii Co stituiei.

196)Decretele Pre edi telui Roma iei:

A.su t acte juridice cu caracter ge eral;

B.u pot fi supuse co trolului de legalitate pri aciu e la i sta a de co te cios

admi istrativ;

C.su t i existe te fara publicarea i Mo itorul Oficial al Roma iei.

197)Ma datul Guver ului poate i ceta pri :

A.demisia primului mi istru;

B.moiu e de ce zura adoptata de Parlame t,i edi a comu a a Camerei

Deputailor i Se atului;

C.edepu erea jurama tului i faa Camerei Deputailor i a Se atului,i edi a

reu ita,a oului Guver .

198)I cazul membrilor Guver ului Roma iei se poate discuta de urmatoarele tipuri de

raspu dere:

A.admi istrativ patrimo iala

B.pe ala a membrilor sai

C.politica i faa Pre edi telui.

199)Mi isterele,ca orga e ce trale de specialitate:

A.se pot orga iza ca autoritai ce trale auto ome pe dome ii diverse de activitate;

B.pot avea servicii desce tralizate i orice mu icipiu re edi a de jude de pe

teritoriul Roma iei;

C.pot avea i subordi e servicii publice deco ce trate.

200)Co siliul local,ca autoritate publica:

A.hotara te,cu respectarea legii,i toate problemele de i teres local;

B.hotara te,cu respectarea legii,i toate problemele de i teres local cu excepia

celor date i compete a primarului;

C.adopta hotarari,cu votul majoritaii membrilor preze i.

201)Revocarea membrilor Guver ului apare i situaia:

A.demiterii;

B.rema ierii guver ame tale;

C.pierderii drepturilor electorale.

202)I dicai care di tre actele juridice cu caracter ormativ,fac parte di categoria izvoarele

scrise ale dreptului admi istrativ:

A.legile;

B.cutuma;

C.Co stituia.

203)Su t raporturi de drept admi istrativ care se formeaza i cadrul admi istraiei publice:

A.raporturi de utilizare a serviciilor publice;

B.raporturi de subordo are ierarhica;

C.raporturi de colaborare i participare.

204)Dreptul admi istrativ are stra se legaturi cu urmatoarele ramuri de drept:

A.dreptul co stituio al;

B.dreptul fi a ciar;

C.dreptul privat i ter aio al.

205)Pri deco ce trare admi istrativa se i elege:

A.auto omie locala;

B.tra sferul u or atribuii care revi orga elor ce trale,u or orga e di

subordi e ce fu cio eaza i teritoriu;

C.existe a u or age i admi istrativi fara compete a proprie de decizie.

206)Prefectul co duce u a di urmatoarele u itai admi istrativ teritoriale:

A.ora ul;

B.judeul;

C.Mu icipiul Bucure ti.

207)Pri statutul sau,prefectul se gase te i tr o situaie de:

A.cooperare cu Guver ul;

B.colaborare cu Guver ul;

C.subordo are ierarhica i raport cu Guver ul.

208)I calitatea sa de supraveghetor al respectarii legii de catre autoritaile locale,prefectul

poate ataca i faa i sta ei de co te cios admi istrativ:

A.hotararile co siliilor locale;

B.dispoziiile primarilor;

C.actele admi istrative elegale ale autoritailor admi istraiei publice locale.

209)I exercitarea atribuiilor sale Prefectul emite:

A.ordi e;

B.dispoziii;

C.alte acte juridice.

210)Co siliile locale su t:

A.autoritai ale admi istraiei publice locale;

B.orga e ale admi istraiei de stat;

C.autoritai executive ale admi istraiei publice locale.

211)I exercitarea atribuiilor ce i revi co siliul local adopta:

A.ordi e;

B.dispoziii;

C.hotarari;

212)Co siliul local este co siderat dizolvat de drept ca d:

A.u se i tal e te timp de doua lu i co secutiv;

B.u a adoptat i doua edi e ordi are co secutive icio hotarare;

C.umarul co silierilor se reduce sub jumatate plus u u i u se poate completa

pri suplea i;

213)Co siliul judeea este dizolvat de drept:

A.u se i tru e te timp de 2 lu i co secutiv;

B.u a adoptat i tre edi ele ordi are co secutive ici o hotarare;

C.umarul co silierilor a scazut sub jumatate plus u u i u se poate completa

pri suplea i.

214)Vicepre edi tele Co siliului judeea :

A.este ales de co siliul judeea ;

B.este umit de prefect;

C.este ales de catre locuitorii cu drept de vot ai judeului.

215)Calitatea de primar este i compatibila cu:

A.fu cii didactice;

B.orice fu cie de co ducere di cadrul societailor comerciale la care statul sau

o u itate admi istrativ teritoriala este acio ar majoritar ori i cadrul

societailor aio ale,compa iilor aio ale sau regiilor auto ome;

C.orice alte activitai sau fu cii publice.

216)I exercitarea atribuiilor sale primarul emite:

A.dispoziii;

B.dispoziii cu caracter i dividual;

C.ordi e.

217)Ma datul primarului i ceteaza de drept:

A.demisie;

B.pu erea sub i terdicie judecatoreasca;

C.schimbarea domiciliului i tr o alta u itate teritorial admi istrativa.

218)Refere dumul pe tru i cetarea ma datului primarului se orga izeaza la cererea:

A.prefectului;

B.co silierilor locali;

C.a 25%di locuitorii cu drept de vot.

219)Ma datul primarului este suspe dat de drept i u a di urmatoarele situaii:

A.pierderea drepturilor electorale;

B.ivirea u or situaii de i compatibilitate;

C.arestarea preve tiva.

220)Viceprimarul este ales de catre:

A.locuitorii cu drept de vot ai localitaii;

B.co silierii locali;

C.co silierii judee i,la propu erea primarului.

221)Primarul i depli e te urmatoarele atribuii:

A.ordo ator pri cipal de credite;

B.ofier de stare civila;

C.aproba proiectul bugetului local i i cheierea co tului exerciiului bugetar

precede t.

222)Schimbarea di fu cie a viceprimarului se poate face de:

A.prefect;

B.Mi isterul Admi istraiei i I ter elor;

C.co siliul local.

223)Guver ul raspu de politic i faa:

A.Pre edi telui Roma iei;

B.partidului politic sau alia ei de partide politice aflate la guver are;

C.i faa Parlame tului Roma iei.

224)Fu cia de membru al Guver ului i ceteaza:

A.i urma demisiei;

B.a pierderii drepturilor electorale;

C.a demiterii.

225)I exercitarea atribuiilor sale mi istrul emite :

A.i struciu i;

B.ordi e;

C.hotarari.

226)Secretarul ge eral al Guver ului este:

A.membru al Guver ului;

B.repreze ta t al partidului de guver ama t;

C.i alt fu cio ar public.

227)Ca didatul pe tru fu cia de prim mi istru este desem at de catre:

A.partidul sau formaiu ea politica ce a ca tigat alegerile;

B.Pre edi tele Roma iei;

C.Parlame t.

228)Fu cia de membru al Guver ului este compatibila cu:

A.exercitarea altei fu cii publice de autoritate;

B.exercitarea fu ciei de deputat sau se ator;

C.exercitarea u ei fu cii de repreze tare profesio ala salarizate i cadrul

orga izaiilor cu scop comercial.

229)Fu cia de membru al Guver ului i ceteaza pri :

A.demisie;

B.revocare;

C.pierderea drepturilor electorale.

230)Pre edi tele Roma iei i i exercita ma datul pa a la:

a)data alegerilor prezide iale;

b)data depu erii jurama tului de catre pre edi tele ou ales;

c)data validarii rezultatului alegerilor prezide iale.

231)Pre edi tele Roma iei are rolul:

A.de a repreze ta statul roma ;

B.de a veghea la respectarea co stituiei i la bu a fu cio are a autoritaii

publice;

C.de a co duce admi istraia publica ce trala de specialitate.

232)Pre edi tele Roma iei depu e jurama tul i faa:

A.Curii Co stituio ale;

B.Co siliului Legislativ;

C.Camerei Deputailor i Se atului i edi a comu a.

233)edi ele Guver ului la care participa Pre edi tele Roma iei su t prezidate de:

A.Primul mi istru;

B.Pre edi tele Roma iei;

C.de cei doi impreu a.

234)Prefectul este umit de:

A.Co siliul judeea ;

B.Mi isterul I ter elor i Reformei Admi istrative;

C.Guver .

235)Sunt atribuii ale consiliului judeean:

A. stabile te,pe baza avizului co siliilor locale ale u itailor admi istrativ

teritoriale implicate,proiectele de orga izare i ame ajare a teritoriului judeului,

precum i de dezvoltare urba istica ge erala a acestuia i a u itailor admi istrativ

teritoriale compo e te;urmare te modul de realizare a acestora,i cooperare cu

autoritaile admi istraiei publice locale comu ale,ora e e ti sau mu icipale implicate.

B.stabile te impozite i taxe judee e,i co diiile legii.

C.alege,di ra dul co silierilor judee i,2 vicepre edi i.

236)Sunt atribuii ale consiliului judeean:

A.cele privi d gestio area patrimo iului judeului;

B.stabile te i aproba impozitele i taxele locale,i co diiile legii;

C.atribuii privi d gestio area serviciilor publice di subordi e;

237)Sunt atribuii ale secretarului unitaii administrativ teritoriale

A.asigura gestio area procedurilor admi istrative privi d relaia di tre co siliul

local i primar,respectiv co siliul judeea i pre edi tele acestuia,precum i i tre

ace tia i prefect;

B.urmare te modul de realizare a ve iturilor bugetare i propu e co siliului

judeea adoptarea masurilor ecesare pe tru i casarea acestora la terme ;

D.prezi ta co siliului judeea ,a ual sau la cerere,rapoarte cu privire la modul de

i depli ire a atribuiilor sale i a hotararilor co siliului judeea ;

238)Promovarea proiectelor de hotarari propuse de cetaeni,consiliilor locale i

judeene poate fi iniiata de:

A.u cetaea ,daca acesta este susi ut pri sem aturi de cel pui 10%di poulaia

cu drept de vot.

B.de mai muli cetae i cu drept de vot.

C.u ul sau de mai muli cetae i cu drept de vot,daca acesta este susi ut pri

sem aturi de cel pui 5%di populaia cu drept de vot a u itaii admi istrativ

teritoriale respective.

239)Pre edintele consiliului judeean reprezinta judeul in relaiile cu :

A.persoa ele fizice

B.persoa ele juridice

C.celelalte autoritai publice.

240)Eliberarea din funcie a vicepre edinilor consiliului judeean se poate face :

A.i primele 6 lu i ale ma datului co siliului judeea .

B.i ultimele 3 lu i ale ma datului co siliului judeea .

D.mai pui i ultimele 6 lu i ale ma datului co siliului judeea .

241)Sunt atribuii ale consiliilor locale ale sectoarelor mun.Bucure ti:

A.asigura,potrivit compete elor lor,co diiile ecesare bu ei fu cio ari a

i stituiilor i serviciilor publice de educaie,sa atate,cultura,ti eret i sport,apararea

ordi ii publice,de i teres local;urmaresc i co troleaza activitatea acestora.

B.aleg,di ra dul co silierilor,co silierul care co duce edi ele co siliului,

precum i u viceprimar.

C.aproba,la propu erea prefectului,i co diiile legii,orga igrama,statul de

fu cii,umarul de perso al i regulame tul de orga izare i fu cio are ale aparatului

de specialitate i ale serviciilor publice de i teres local.

242)Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a :

A.eexercitarii atribuiilor ce ii revi ,potrivit legii.

B.exercitarii atribuiilor ca repreze ta t al statului.

C.esocotirii de catre acesta a i tereselor ge erale ale colectivitaii locale.

243)Primarul i i desfa oara activitatea ca reprezentant al statului in unitatea

administrativ teritoriala unde a fost ales,in exercitarea atribuiilor de :

A.autoritate tutelara i de ofier de stare civila.

B.la luarea masurilor de protecie civila.

C.la orga izarea i desfa urarea alegerilor.

244)Hotararile consiliului local se semneaza:

A.de pre edi tele de edi a i de secretarul localitaii.

B.de pre edi tele co siliului local i se co trasem eaza de secretarul localitaii.

C.de pre edi tele de edi a.

245)Precizai cui revi e atribuia de a desem a ca didatul pe tru fu cia de prim mi istru.

a).Pre edi telui Roma iei;

b).Guver ului;

c).Parlame tului arii.

246)Precizai i ce categorie i tra atribuia de a umi Guver ul pe baza votului de i credere

acordat de catre Parlame t.

a).i cazuri excepio ale;

b).i dome iul politicii exter e;

c).i raporturile cu Guver ul .

247)I calitatea sa de coma da t al forelor armate,Pre edi ele Roma iei poate declara

mobilizarea pariala sau totala,cu aprobarea prealabila sau,i cazuri excepio ale,

ulterioara:

a).a Guver ului;

b).a Parlame tului;

c).a Curii Co stituio ale.

248)Decretele emise de catre Pre edi tele Roma iei,care su t acte admi istrative,su t

supuse co trolului :

a).i sta elor de drept comu ;

b).jurisdiciilor admi istrative speciale ;

c).i sta elor de co te cios admi istrativ.

249)I judeul i care este umit,prefectul :

a).este repreze ta t al Guver ului;

b).este repreze ta t al primului mi istru al Guver ului Roma iei;

c).este repreze ta t al Mi isterului I ter elor i Reformei Admi istrative.

250)Potrivit dispoziiilor co stituio ale,atribuiile prefectului se stabilesc:

a).pri hotarare a Guver ului ;

b).pri lege orga ica;

c).pri lege .

251)I tre prefeci,pe de o parte,i co siliile locale i primari,precum i co siliile judee e i

pre edi ii acestora,pe de alta parte :

a).exista raporturi de supraordo are i,respectiv,subordo are;

b).exista raporturi de coordo are i colaborare;

c).exista raporturi de tutela admi istrativa.

252)Prefectul,care are calitatea de i alt fu cio ar public,este umit de catre Guver :

a).la propu erea Mi isterului I ter elor i Reformei Admi istrative;

b).la propu erea primului mi istru al Guver ului Roma iei;

c).la propu erea Age iei Naio ale a Fu cio arilor Publici.

253)I exercitarea atribuiilor sale legale,prefectul emite acte juridice,iar:

a).aceste acte admi istrative se umesc hotarari;

b).aceste acte admi istrative se umesc ordi e;

c).aceste acte admi istrative se umesc decizii.

254)Actele emise de catre prefect,care vatama drepturile sau i teresele legitime ale

persoa elor,pot fi atacate :

a).la primul mi istru al Guver ului Roma iei;

b).i faa i sta elor de co te cios admi istrativ;

c).i faa i sta elor de drept comu .

255)I cadrul Prefecturii se orga izeaza i fu cio eaza Ca celaria Prefectului care:

a).este coordo ata de catre u director;

b).este coordo ata i mod direct de catre prefect;

c).este coordo ata de catre secretarul judeului.

1 c
2 c
3 a
4 a
5 b
6 a
7 a
8 d
9 c
10 c
11 a
12 a
13 c
14 b
15 c
16 d
17 b
18 a
19 b
20 d
21 b
22 b
23 b
24 b
25 b
26 c
27 a
28 b
29 a
30 b
31 c
32 a
33 b
34 b
35 b
36 a
37 b
38 d
39 a
40 b
41 b
42 b
43 c
44 a
45 a
46 c
47 a
48 a
49 b
50 a
51 d
52 c
53 a
54 a
55 b
1 c
2 c
3 a
4 a
5 b
6 a
7 a
8 d
9 c
10 c
11 a
12 a
13 c
14 b
15 c
16 d
17 b
18 a
19 b
20 d
21 b
22 b
23 b
24 b
25 b
26 c
27 a
28 b
29 a
30 b
31 c
32 a
33 b
34 b
35 b
36 a
37 b
38 d
39 a
40 b
41 b
42 b
43 c
44 a
45 a
46 c
47 a
48 a
49 b
50 a
51 d
52 c
53 a
54 a
55 b
1 c
2 c
3 a
4 a
5 b
6 a
7 a
8 d
9 c
10 c
11 a
12 a
13 c
14 b
15 c
16 d
17 b
18 a
19 b
20 d
21 b
22 b
23 b
24 b
25 b
26 c
27 a
28 b
29 a
30 b
31 c
32 a
33 b
34 b
35 b
36 a
37 b
38 d
39 a
40 b
41 b
42 b
43 c
44 a
45 a
46 c
47 a
48 a
49 b
50 a
51 d
52 c
53 a
54 a
55 b
56 a
57 b
58 a
59 d
60 a
61 b
62 a
63 a
64 b
65 a
66 a
67 c
68 b
69 c
70 a
71 b
72 c
73 a
74 a
75 b
76 c
77 a
78 d
79 b
80 b
81 a
82 d
83 a
84 b
85 b
86 b
87 b
88 a
89 b
90 a
91 b
92 a
93 c
94 b
95 c
96 d
97 b
98 b
99 d
100 a
101 a
102 a
103 d
104 a
105 a
106 a
107 c
108 b
109 a
110 d
111 a
112 c
113 c
114 a
115 c
116 c
117 b
118 a
119 a
120 a
121 b
122 b
123 c
124 b
125 b
126 c
127 c
128 c
129 c
130 c
131 a
132 b
133 d
134
135 a
136 d
137 a
138 a
139 c
140 a
141 a
142 a
143 d
144 c
145 a
146 a
147 a
148 c
149 a
150 d
151 a
152 a
153 c
154 d
155 a
156 a
157 a
158 c
159 a
160 a
161 d
162 b
163 a
164 b
165 a
166 c
167 b
168 c
169 b
170 b
171 a
172 c
173 a
174 c
175 b
176 a
177 c
178 a
179 d
180 a
181 a
182 c
183 a
184 b
185 a
186 a
187 a
188 a
189 b
190 a
191 a
192 a
193 a
194 c
195 b
196 a
197 a
198 d
199 d
200 a
201 a
202 c
203
204 b
205 a
206 d
207 c
208 d
209 a
210 FAAA
211 d
212 a
213 d
214 a
215 b
216 a
217 b
218 c
219 a
220 a
221
222
223
224
225
226 b
227
228
229
230 a
231 a
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243 b
244 a
245 a
246 b
247 c
248 a
249 a
250 a
[/url]

1/ d, 2/ b, 3/ a, 4/ b , 5/ b, 6/ c, 7/ a, 8/ b, 9/ b , 10/ c ,
11/ d, 12/ c, 13/ b, 14/ a, 15/ b, 16/ d, 17/ b, 18/ a, 19/ d, 20/ d ,
21/ a, 22/ b, 23/ b, 24/ a, 25/ a, 26/ d, 27/ c, 28/ a, 29/ d, 30/ a,
31/ c, 32/ a, 33/ a, 34/ c ,35/ d, 36 /a, 37/ c , 38/ b, 39/a, 40/ d,
41/ d, 42/ a, 43/ c, 44/ b, 45/ c, 46/ a ,47/ b, 48/ c, 49/ a, 50/ b,
51/ c, 52/ d, 53/ b, 54/ d, 55/ b, 56/ b, 57/ c, 58/ d, 59/ a, 60/ c,
61/ c, 62/ d, 63/ b, 64/ d , 65/ b, 66/ c, 67/ c, 68/ b, 69/ a, 70/ c,
71/ a, 72/ d, 73/ d, 74/ c, 75/ d, 76/ b, 77/ c, 78/ b, 79/ a, 80/ c,
81/ d, 82/ d, 83/ c, 84/ d, 85/ c, 86/ b, 87/ b, 88/ a, 89/ c, 90/ a,
91/ b, 92/ d, 93/ a, 94/ b, 95/ c, 96/ d, 97/ a, 98/ e, 99/ d, 100/ d,
101/ c, 102/ b, 103/ a, 104/ a, 105/ b, 106/ a, 107/ c, 108/ a, 109/ d, 110/ c,
111/ d, 112/ c, 113/ d, 114/ d, 115/ d, 116/ d, 117/ a, 118/ c, 119/ b, 120/ d,
121/ b, 122/ b, 123/ b, 124/ d, 125/ d, 126/ c, 127/ a, 128/ b, 129/ b, 130/ d,
131/ c, 132/ d, 133/ c, 134/ d, 135/ c, 136/ c, 137/ a , 138/ d, 139/ c, 140/ a,
141/ d, 142/ c, 143/ d, 144/ a, 145/ b, 146/ c, 147/ a, 148/ a, 149/ d, 150/ b,
151/ d, 152/ b, 153/ c, 154/ c, 155/ b, 156/ b, 157/ d, 158/ a, 159/ a, 160/ a,
161/ a, 162/ d, 163/ b, 164/ d, 165/ b, 166/ c, 167/ c, 168/ c, 169/ d, 170/ d,
171/ c, 172/ c, 173/ d, 174/ c, 175/ d, 176/ c, 177/ c, 178/ b, 179/ a, 180/ b,
181/ c, 182/ b, 183/ d, 184/ c, 185/ a, 186/ b, 187/ a, 188/ d, 189/ b, 190/ c,
191/ b, 192/ b, 193/ b, 194/ c, 195/ d, 196/ c, 197/ b, 198/ a, 199/ c, 200/ c,
201/ b, 202/ c, 203/ a, 204/ a 205/ c, 206/ d, 207/ d, 208/ c, 209/ c, 210/ a,
211/ c, 212/ a, 213/ a, 214/ a, 215/ a, 216/ d, 217/ a, 218/ c, 219/ c, 220/ b,
221/ b, 222/ c, 223/ c, 224/ a, 225/ a, 226/ c, 227/ b, 228/ b, 229/ a, 230/ b,
231/ a, 232/ c, 233/ b, 234/ c, 235/ a.

Ps. Am corectat grila pentru: 7, 30, 98, 172

Drept Administrativ 1
Anul II - ID - Drept


1/4, 2/1, 3/1, 4/2, 5/2, 6/3, 7/1, 8/2, 9/2, 10/3, 11/4, 12/3, 13/2, 14/1, 15/2, 16/4, 17/2, 18//1, 19/4, 20/4, 21/1, 22/2, 23/2, 24/1, 25/1, 26/4, 27/3, 28/1, 29/4, 30/4, 31/1, 32/1, 33/1, 34/3, 35/4, 36/1, 37/3, 38/2, 39/1, 40/4, 41/4, 42/1, 43/3, 44/2, 45/3, 46/1, 47/3, 48/3, 49/1, 50/2, 51/3, 52/4, 53/2, 54/4, 55/2, 56/2, 57/3, 58/4, 59/1, 60/3, 61/4, 62/4, 63/2, 64/4, 65/2,66/3, 67/3, 68/2, 69/1, 70/3, 71/1, 72/4, 73/4, 74/3, 75/4, 76/2, 77/3, 78/2, 79/1, 80/4, 81/4, 82/2, 83/3, 84/4, 85/3, 86/4, 87/2, 88/1, 89/3, 90/1, 91/2, 92/4, 93/1, 94/2, 95/4, 96/4, 97/1, 98/5, 99/4, 100/4, 101/3, 102/2, 103/1, 104/1, 105/2, 106/1, 107/3, 108/1, 109/4, 110/3, 111/4, 112/3, 113/4, 114/4, 115/3, 116/4, 118/1, 118/3, 119/2, 120/4, 121/4, 122/2, 123/4, 124/1, 125/4, 126/3, 127/4, 128/2, 129/2, 130/4, 131/3, 132/4, 133/3, 134/4, 135/3, 136/3, 137/1, 138/4, 139/3, 140/1, 141/4, 142/3, 143/1, 144/1, 145/2, 146/3, 147/1, 148/1, 149/4, 150/2, 151/4, 152/2, 153/3, 154/3, 155/2, 156/2, 157/4, 158/1, 159/1, 160/1, 161/1, 162/4, 163/2, 164/4, 165/2, 166/3, 167/3, 168/3, 169/4, 170/4, 171/3, 172/3, 173/4, 174/3, 175/4, 176/3, 177/3, 178/2, 179/1, 180/1, 181/3, 182/2, 183/4, 184/3, 185/1, 186/2, 187/4, 188/4, 189/2, 190/3, 191/2, 192/2, 193/3, 194/3, 195/4, 196/3, 197/2, 198/1, 199/3, 200/3, 201/2, 202/3, 203/1, 204/2, 205/3, 206/4, 207/4, 208/4, 209/3, 210/1, 211/3, 212/1, 213/1, 214/1, 215/4, 216/4, 217/1, 218/3, 219/3, 220/2, 221/2, 222/3, 223/3, 224/1, 225/1, 226/3, 227/2, 228/2, 229/1, 230/2, 231/1, 232/3, 233/2, 234/3, 235/2
acestea sunt rÃâašÃaÃAspunsurile mele
rog, corectaÃâašÃaÃA¾i grÃÆâašÃaÃAelile
mulÃâašÃaÃA¾umesc

1/4, 2/1, 3/1, 4/2, 5/2, 6/3, 7/1, 8/2, 9/2, 10/3, 11/4, 12/3, 13/2, 14/1, 15/2, 16/4, 17/2, 18//1, 19/4, 20/4, 21/1, 22/2, 23/2, 24/1, 25/1, 26/4, 27/3, 28/1, 29/4, 30/4, 31/1, 32/1, 33/1, 34/3, 35/4, 36/1, 37/3, 38/2, 39/1, 40/4, 41/4, 42/1, 43/3, 44/2, 45/3, 46/1, 47/3, 48/3, 49/1, 50/2, 51/3, 52/4, 53/2, 54/4, 55/2, 56/2, 57/3, 58/4, 59/1, 60/3, 61/4, 62/4, 63/2, 64/4, 65/2,66/3, 67/3, 68/2, 69/1, 70/3, 71/1, 72/4, 73/4, 74/3, 75/4, 76/2, 77/3, 78/2, 79/1, 80/4, 81/4, 82/2, 83/3, 84/4, 85/3, 86/4, 87/2, 88/1, 89/3, 90/1, 91/2, 92/4, 93/1, 94/2, 95/4, 96/4, 97/1, 98/5, 99/4, 100/4, 101/3, 102/2, 103/1, 104/1, 105/2, 106/1, 107/3, 108/1, 109/4, 110/3, 111/4, 112/3, 113/4, 114/4, 115/3, 116/4, 118/1, 118/3, 119/2, 120/4, 121/4, 122/2, 123/4, 124/1, 125/4, 126/3, 127/4, 128/2, 129/2, 130/4, 131/3, 132/4, 133/3, 134/4, 135/3, 136/3, 137/1, 138/4, 139/3, 140/1, 141/4, 142/3, 143/1, 144/1, 145/2, 146/3, 147/1, 148/1, 149/4, 150/2, 151/4, 152/2, 153/3, 154/3, 155/2, 156/2, 157/4, 158/1, 159/1, 160/1, 161/1, 162/4, 163/2, 164/4, 165/2, 166/3, 167/3, 168/3, 169/4, 170/4, 171/3, 172/3, 173/4, 174/3, 175/4, 176/3, 177/3, 178/2, 179/1, 180/1, 181/3, 182/2, 183/4, 184/3, 185/1, 186/2, 187/4, 188/4, 189/2, 190/3, 191/2, 192/2, 193/3, 194/3, 195/4, 196/3, 197/2, 198/1, 199/3, 200/3, 201/2, 202/3, 203/1, 204/2, 205/3, 206/4, 207/4, 208/4, 209/3, 210/1, 211/3, 212/1, 213/1, 214/1, 215/4, 216/4, 217/1, 218/3, 219/3, 220/2, 221/2, 222/3, 223/3, 224/1, 225/1, 226/3, 227/2, 228/2, 229/1, 230/2, 231/1, 232/3, 233/2, 234/3, 235/2

DREPT ADMINISTRATIV 1
3) Administratia publicÃâašÃaÃA:
a. B
5) ActivitÃâašÃaÃAtile executive cu caracter de prestatie se realizeazÃâašÃaÃA:
b. A+B
9) Administratia publicÃâašÃaÃA este:
b. A+B+C
10) Administratia publicÃâašÃaÃA:
c. A+C
34) Administratia publicÃâašÃaÃA ÃâašÃaÃA½nseamnÃâašÃaÃA:
c. A+C
47) Atributia publicÃâašÃaÃA este definitÃâašÃaÃA ca fiind:
c. B+C
63) Administratia publicÃâašÃaÃA ÃâašÃaÃA½n acceptiunea de activitate:
b. B+C
79) Atributiile generale ale Presedintelui RomÃâašÃa¹ÃÅniei privesc:
a. A+B
80) Atributiile Presedintelui RomÃâašÃa¹ÃÅniei ca sef al Executivului privesc:
d. A+B+C
81) Atributiile Presedintelui RomÃâašÃa¹ÃÅniei ca sef al Executivului privesc:
d. A+B+C
93) Actele Guvernului se adoptÃâašÃaÃA:
a. A
101) AutoritÃâašÃaÃAtile administrative autonome se pot ÃâašÃaÃA½nfiinta:
c. C
113) Actele cu caracter normativ emise de prefect:
d. A+B+C+D
145) Actele emise de primar se contrasemneazÃâašÃaÃA de cÃâašÃaÃAtre:
b. B
190) Agentia NationalÃâašÃaÃA a Functionarilor Publici este:
c. C
103) Actele administrative adoptate sau emise de institutiile administrative autonome:
a. A+B
94) Cvorumul necesar pentru sedintele Guvernului este reprezentat de:
b. B
4) Ca activitate, administratia publicÃâašÃaÃA este formatÃâašÃaÃA din:
b. A+B+C+D
26) Competenta organelor administratiei publice:
d. A+B+C
27) Competenta generalÃâašÃaÃA a organelor administratiei publice este acea competentÃâašÃaÃA:
c. A+C
28) Competenta este de trei feluri:
a. A+B
31) Cea mai des ÃâašÃaÃA½ntÃâašÃa¹ÃÅlnitÃâašÃaÃA categorie de raporturi juridice de drept administrativ este:
a. A
44) Competenta organelor administratiei publice este:
b. B
46) Competenta organelor administratiei publice este:
a. A
48) Capacitatea de drept administrativ reprezintÃâašÃaÃA:
c. C
66) Constitutia RomÃâašÃa¹ÃÅniei face referire la urmÃâašÃaÃAtoarele servicii publice:
c. A+C
117) Consiliile locale si judetene sunt:
a. A

118) Consiliile locale si primarii sunt:
c. A+C
119) Consiliul judetean este:
b. B
121) Consiliile locale si consiliile judetene se aleg:
d. A+B+C
127) Consiliul local ÃâašÃaÃA½si desfÃâašÃaÃAsoarÃâašÃaÃA activitatea ÃâašÃaÃA½n cadrul:
d. A+B+C
131) Consiliul local poate fi dizolvat ÃâašÃaÃA½n situatia ÃâašÃaÃA½n care:
c. C
135) Consiliul judetean ÃâašÃaÃA½si desfÃâašÃaÃAsoarÃâašÃaÃA activitatea:
c. C
136) Consiliul judetean se dizolvÃâašÃaÃA de drept ÃâašÃaÃA½n una din urmÃâašÃaÃAtoarele situatii:
c. C
137) Calitatea de primar sau viceprimar este incompatibilÃâašÃaÃA cu urmÃâašÃaÃAtoarele functii:
a. A
138) Calitatea de presedinte sau de vicepresedinte al consiliului judetean este incompatibilÃâašÃaÃA cu urmÃâašÃaÃAtoarele
functii:
d. A+B+C
139) Calitatea de primar sau viceprimar este incompatibilÃâašÃaÃA cu urmÃâašÃaÃAtoarele functii
c. A+C
166) Categoria ÃâašÃaÃA½naltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite ÃâašÃaÃA½n una dintre urmÃâašÃaÃAtoarele functii:
c. A+C
167) Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite ÃâašÃaÃA½n una dintre urmÃâašÃaÃAtoarele functii publice:
c. C
170) Calitatea de functionar public este incompatibilÃâašÃaÃA cu:
d. A+B+C
171) Calitatea de functionar public este incompatibilÃâašÃaÃA cu:
c. A+C
187) Constituie abateri disciplinare sÃâašÃaÃAvÃâašÃa¹ÃÅrsite de functionarii publici:
d. A+B+C
194) Centralizarea administratiei publice presupune:
c. C
200) Consiliul local, ca autoritate publicÃâašÃaÃA:
c. A+C
227) Candidatul pentru functia de prim - ministru este desemnat de cÃâašÃaÃAtre:
b. B
215) Calitatea de primar este incompatibilÃâašÃaÃA cu:
d. A+B+C
210) Consiliile locale sunt:
a. A
212) Consiliul local este considerat dizolvat de drept cÃâašÃa¹ÃÅnd:
a. A+C
213) Consiliul judetean este dizolvat de drept:
a. A+C
204) Dreptul administrativ are strÃâašÃa¹ÃÅnse legÃâašÃaÃAturi cu urmÃâašÃaÃAtoarele ramuri de drept:
b. A+B+C
152) Definitia functiei publice:
b. A+B+C+D
1) Dreptul administrativ reprezintÃâašÃaÃA:
d. A+B+C
16) Dreptul administrativ este:
d. A+B+C
159) DupÃâašÃaÃA nivelul atributiilor titularului, functiile publice se ÃâašÃaÃA½mpart ÃâašÃaÃA½n trei categorii:
a. A+B
178) Delegarea functionarului public se realizeazÃâašÃaÃA:
b. B
179) Delegarea functionarului public se poate dispune:
a. A+B
180) Detasarea functionarului public se dispune:
a. A+B
196) Decretele Presedintelui RomÃâašÃa¹ÃÅniei:
c. C
40) Din personalul organelor administratiei publice pot face parte:
d. A+B+C
193) Din punct de vedere al competentei teritoriale pot exista:
c. A+C
57) Este element component obligatoriu al organelor administratiei publice:
c. C
148) Eliberarea din functie sau sanctionarea disciplinarÃâašÃaÃA a secretarului comunei, orasului sau municipiului se poate face:
a. A
160) Functiile publice de executie sunt structurate:
a. A
2) Faptul administrativ:
a. A+B+D
164) Functia publicÃâašÃaÃA:
d. A+B+C
91) Functia de membru al Guvernului este incompatibilÃâašÃaÃA:
b. B
154) Functia publicÃâašÃaÃA se caracterizeazÃâašÃaÃA prin urmÃâašÃaÃAtoarele trÃâašÃaÃAsÃâašÃaÃAturi:
c. A+C
157) Functiile publice pot fi clasificate dupÃâašÃaÃA criteriul:
d. A+B+C
224) Functia de membru al Guvernului ÃâašÃaÃA½nceteazÃâašÃaÃA:
a. A+B+C
228) Functia de membru al Guvernului este compatibilÃâašÃaÃA cu:
b. B
229) Functia de membru al Guvernului ÃâašÃaÃA½nceteazÃâašÃaÃA prin:
a. A+B+C
172) Functionarul public este ÃâašÃaÃA½n conflict de interese dacÃâašÃaÃA se aflÃâašÃaÃA ÃâašÃaÃA½n una dintre urmÃâašÃaÃAtoarele situatii:
c. C
84) Guvernul este:
Ad. A+B+C
85) Guvernul ÃâašÃaÃA½ndeplineste:
c. A+C

89) Guvernul ÃâašÃaÃA½si exercitÃâašÃaÃA mandatul pÃâašÃa¹ÃÅnÃâašÃaÃA la data:
c. A+C
90) Guvernul este alcÃâašÃaÃAtuit din:
a. A
95) Guvernul poate adopta:
d. A+B+C
223) Guvernul rÃâašÃaÃAspunde politic ÃâašÃaÃA½n fata:
c. C
129) HotÃâašÃaÃArÃâašÃa¹ÃÅrile consiliului local:
b. B
130) HotÃâašÃaÃArÃâašÃa¹ÃÅrile adoptate de consiliul local:
d. A+B+C
25) ÃâašÃaÃA½ntotdeauna, unul dintre subiectele raportului de drept administrativ este:
a. A+B
37) Institutia publicÃâašÃaÃA:
c. C
38) Institutiile publice:
b. B+C+D
51) ÃâašÃaÃA½n cazul organelor administratiei publice:
c. C
71) ÃâašÃaÃA½nfiintarea serviciilor publice este determinatÃâašÃaÃA:
a. A+B
99) ÃâašÃaÃA½n structura organizatoricÃâašÃaÃA a ministerelor fac parte:
d. A+B+C
100) ÃâašÃaÃA½n structura organizatoricÃâašÃaÃA a ministerelor fac parte:
d. A++B+C
102) Institutiile autonome ale administratiei publice centrale ÃâašÃaÃA½si desfÃâašÃaÃAsoarÃâašÃaÃA activitatea:
b. B+C
105) Institutia prefectului este:
b. B
107) Institutia prefectului ÃâašÃaÃA½si desfÃâašÃaÃAsoarÃâašÃaÃA activitatea:
c. A+C
114) ÃâašÃaÃA½n realizarea atributiilor ce ÃâašÃaÃA½i revin, prefectul poate:
d. A+B+C
211) ÃâašÃaÃA½n exercitarea atributiilor ce-i revin consiliul local adoptÃâašÃaÃA:
c. C
225) ÃâašÃaÃA½n exercitarea atributiilor sale ministrul emite :
a. A+B
216) ÃâašÃaÃA½n exercitarea atributiilor sale primarul emite:
a. A+B
208) ÃâašÃaÃA½n calitatea sa de supraveghetor al respectÃâašÃaÃArii legii de cÃâašÃaÃAtre autoritÃâašÃaÃAtile locale, prefectul poate ataca ÃâašÃaÃA½n fata instantei de contencios administrativ:
d. D
209) ÃâašÃaÃA½n exercitarea atributiilor sale Prefectul emite:
c. A+D
202) Indicati care dintre actele juridice cu caracter normativ, fac parte din categoria izvoarele scrise ale dreptului administrativ:
c. A+C
185) ÃâašÃaÃA½ncetarea raportului de serviciu are loc prin eliberarea din functia publicÃâašÃaÃA, pentru motive neimputabile
functionarului public, ÃâašÃaÃA½n urmÃâašÃaÃAtoarele cazuri:
a. A+B
158) ÃâašÃaÃA½n raport cu nivelul studiilor necesare ocupÃâašÃaÃArii lor, functiile publice se ÃâašÃaÃA½mpart ÃâašÃaÃA½n trei clase:
a. A
144) ÃâašÃaÃA½n exercitarea atributiilor conferite de lege, primarul emite:
a. A
88) Limita maximÃâašÃaÃA a mandatului Guvernului este datÃâašÃaÃA de:
a. A+B
92) Mandatului de membru al Guvernului ÃâašÃaÃA½nceteazÃâašÃaÃA:
d. A+B+C
42) Mijloacelor materiale ale organelor administratiei publice li se poate aplica, de la caz la caz:
a. A+B
70) Mijloacele materiale ale serviciilor publice sunt asigurate, de regulÃâašÃaÃA, dupÃâašÃaÃA cum urmeazÃâašÃaÃA:
c. C
140) Mandatul primarului ÃâašÃaÃA½nceteazÃâašÃaÃA ÃâašÃaÃA½nainte de termen:
a. A+B
235) Mandatul Guvernului ÃâašÃaÃA½nceteazÃâašÃaÃA la:
b. B
217) Mandatul primarului ÃâašÃaÃA½nceteazÃâašÃaÃA de drept:
a. A+B+C
219) Mandatul primarului este suspendat de drept ÃâašÃaÃA½n una din urmÃâašÃaÃAtoarele situatii:
c. C
197) Mandatul Guvernului poate ÃâašÃaÃA½nceta prin:
b. A+B
199) Ministerele, ca organe centrale de specialitate:
c. C
177) Modificarea raportului de serviciu are loc prin:
c. C
122) Mandatul de consilier ÃâašÃaÃA½n consiliul local sau judetean poate ÃâašÃaÃA½nceta ÃâašÃaÃA½nainte de termen:
b. B
36) Notiunea de organ al administratiei publice:
a. A+B
55) Organele administratiei de stat se ÃâašÃaÃA½nfiinteazÃâašÃaÃA prin:
b. B
56) Organele si autoritÃâašÃaÃAtile administratiei publice care au capacitate juridicÃâašÃaÃA administrativÃâašÃaÃA:
b. B+C
98) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale se caracterizeazÃâašÃaÃA prin:
e. A+B+C+D
7) Principiul ierarhiei este expresia raporturilor stabilite ÃâašÃaÃA½ntre:
a. B+C
32) Pe baza competentei ce le-a fost conferitÃâašÃaÃA prin lege, autoritÃâašÃaÃAtile administratiei publice:
a. A+B
52) Poate sÃâašÃaÃA aibÃâašÃaÃA capacitate de drept administrativ:
d. A+B+C
53) Poate intra ÃâašÃaÃA½n raporturi juridice de drept civil:
b. B+C
54) Poate intra ÃâašÃaÃA½n raporturi juridice de drept administrativ:
d. A+B+C
45) Potrivit competentei care le este acordatÃâašÃaÃA prin lege, organele administratiei publice, ÃâašÃaÃA½n vederea ÃâašÃaÃA½ndeplinirii
sarcinilor pentru care au fost ÃâašÃaÃA½nfiintate sau care le-au fost repartizate, realizeazÃâašÃaÃA:
c. A+C
60) Prin structurÃâašÃaÃA teritorialÃâašÃaÃA a sistemului administratiei publice se ÃâašÃaÃA½ntelege:
c. C
61) Prin sarcinile sistemului administratiei publice se ÃâašÃaÃA½nteleg:
d. A+B+C
64) Prin serviciu public, se ÃâašÃaÃA½ntelege:
Ad. A+B+C
69) Pentru a ne afla ÃâašÃaÃA½n prezenta unor servicii publice sunt necesare urmÃâašÃaÃAtoarele conditii:
a. A+B
78) Potrivit criteriului teritorial, organele administratiei publice se ÃâašÃaÃA½mpart ÃâašÃaÃA½n:
b. B
82) Presedintele RomÃâašÃa¹ÃÅniei emite:
b. B
83) Pot fi atacate ÃâašÃaÃA½n contencios administrativ decretele emise de Presedintele RomÃâašÃa¹ÃÅniei care privesc:
c. C
96) Pe baza si ÃâašÃaÃA½n executarea legii Guvernul adoptÃâašÃaÃA:
d. A+B+C
97) Proiectele de hotÃâašÃaÃArÃâašÃa¹ÃÅri si de ordonante supuse adoptÃâašÃaÃArii Guvernului pot fi initiate de:
a. A+B
234) Prefectul este numit de:
c. C
230) Presedintele RomÃâašÃa¹ÃÅniei ÃâašÃaÃA½si exercitÃâašÃaÃA mandatul pÃâašÃa¹ÃÅnÃâašÃaÃA la:
b. B
231) Presedintele RomÃâašÃa¹ÃÅniei are rolul:
a. A+B
232) Presedintele RomÃâašÃa¹ÃÅniei depune jurÃâašÃaÃAmÃâašÃa¹ÃÅntul ÃâašÃaÃA½n fata:
c. C
106) Prefectul este numit:
a. A+B
108) Prefectul si subprefectul fac parte din categoria:
a. A
109) Pentru a ocupa functia de prefect, o persoanÃâašÃaÃA trebuie sÃâašÃaÃA ÃâašÃaÃA½ndeplineascÃâašÃaÃA cel putin urmÃâašÃaÃAtoarele conditii:
d. A+B+C
151) PrimÃâašÃaÃAria este:
d. A+B+C
205) Prin deconcentrare administrativÃâašÃaÃA se ÃâašÃaÃA½ntelege:
c. B
206) Prefectul conduce una din urmÃâašÃaÃAtoarele unitÃâašÃaÃAti administrativ - teritoriale:
d. B+C
207) Prin statutul sÃâašÃaÃAu, prefectul se gÃâašÃaÃAseste ÃâašÃaÃA½ntr-o situatie de:
d. C
214) Presedintele si vicepresedintele Consiliului judetean:
a. A
221) Primarul ÃâašÃaÃA½ndeplineste urmÃâašÃaÃAtoarele atributii:
b. A+B
195) Presedintele RomÃâašÃa¹ÃÅniei, conform prevederilor constitutionale:
d. A+B+C
161) Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici se aplicÃâašÃaÃA:
a. A
162) Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici nu se aplicÃâašÃaÃA:
d. A+B+C
163) Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici nu se aplicÃâašÃaÃA:
b. B+C
165) Pot beneficia de statute speciale proprii functionarii care ÃâašÃaÃA½si desfÃâašÃaÃAsoarÃâašÃaÃA activitatea ÃâašÃaÃA½n cadrul urmÃâašÃaÃAtoarelor structuri:
b. B+C
18) Principiul fundamental al administratiei publice este:
a. A
112) Pentru ÃâašÃaÃA½ndeplinirea atributiilor ce ÃâašÃaÃA½i revin, prefectul emite:
c. C
201) Revocarea membrilor Guvernului apare ÃâašÃaÃA½n situatia:
b. B
218) Referendumul pentru ÃâašÃaÃA½ncetarea mandatului primarului se organizeazÃâašÃaÃA la cererea:
c. C
11) Relatia dintre mediul social si sistemul administratiei publice se caracterizeazÃâašÃaÃA prin urmÃâašÃaÃAtoarele:
d. A+B+C
12) Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeazÃâašÃaÃA prin urmÃâašÃaÃAtoarele:
c. A+C
13) Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeazÃâašÃaÃA prin urmÃâašÃaÃAtoarele:
b. B
14) Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeazÃâašÃaÃA prin urmÃâašÃaÃAtoarele:
a. A
15) Relatia dintre mediul juridic si sistemul administratiei publice se caracterizeazÃâašÃaÃA prin urmÃâašÃaÃAtoarele:
b. B+C
17) Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizeazÃâašÃaÃA prin urmÃâašÃaÃAtoarele
aspecte:
b. B
22) Raporturile de drept administrativ sunt:
b. B
23) Raporturile de drept administrativ se stabilesc:
b. B
43) Resursele financiare ale organelor administratiei publice pot proveni:
c. A+C
189) RÃâašÃaÃAspunderea disciplinarÃâašÃaÃA a functionarilor publici este guvernatÃâašÃaÃA de urmÃâašÃaÃAtoarele principii de drept:
b. B+C
183) Raportul de serviciu al functionarului public poate ÃâašÃaÃA½nceta:
d. A+B+C
184) Raportul de serviciu al functionarului public ÃâašÃaÃA½nceteazÃâašÃaÃA de drept:
c. A+C
186) Raportul de serviciu va ÃâašÃaÃA½nceta prin destituirea functionarului public ÃâašÃaÃA½n urmÃâašÃaÃAtoarele cazuri:
b. B
6) Sunt principii ale administratiei publice:
c. C
8) Sunt principii ale administratiei publice:
b. A+B+C
19) Sunt norme juridice care formeazÃâašÃaÃA ramura dreptului administrativ:
d. A+B+C
20) Sunt izvoare ale dreptului administrativ:
d. A+B+C
21) Sunt izvoare ale dreptului administrativ:
a. A+B
24) Sunt elemente ale raporturilor de drept administrativ:
a. A+B
29) Sunt raporturi de drept administrativ:
d. A+B+C
30) Sunt categorii de raporturi de drept administrativ:
d. A+B+C
33) Sunt raporturi juridice de drept administrativ:
a. A+B
35) Sunt organe ale administratiei publice:
d. A+B+C
41) Sunt mijloacele materiale ale organelor administratiei publice:
d. A+B+C
49) Sunt elemente constitutive ale personalitÃâašÃaÃAtii juridice a organelor administratiei publice:
a. A
50) Sunt persoane juridice:
b. B+C
58) Structura organizatoricÃâašÃaÃA a unui organ al administratiei publice:
d. A+B+C
59) Structura functionalÃâašÃaÃA a sistemului administratiei publice:
a. A+B
62) Sarcinile de conducere si organizare ale sistemului administratiei publice:
d. A+B+C
65) Serviciul public este definit ca fiind:
b. B+C
67) Serviciul public poate fi prestat:
c. A+C
68) Sunt servicii publice realizate direct sau indirect de cÃâašÃaÃAtre organele administratiei publice:
b. B+C
72) Servicii publice pot fi ÃâašÃaÃA½nfiintate:
d. A+B+C+D
73) Sunt categorii de servicii publice:
d. A+B+C
74) Serviciile publice care functioneazÃâašÃaÃA sub formÃâašÃaÃA de organe ale administratiei publice:
c. B+D
75) Serviciile publice care functioneazÃâašÃaÃA sub formÃâašÃaÃA de institutii publice:
d. B+C+D
76) Serviciile publice care functioneazÃâašÃaÃA sub formÃâašÃaÃA de regii autonome, societÃâašÃaÃAti si companii nationale de interes
public:
b. B+C
77) Sunt criterii de organizare a sistemului organelor administratiei publice:
c. A+C
86) Sunt categorii de atributii ale Guvernului:
d. A+B+C
87) Sunt atributii ale Guvernului:
b. B+C
104) Sunt autoritÃâašÃaÃAti administrative autonome:
a. A
110) Sunt atributii ale prefectului:
c. C
111) Sunt atributii ale prefectului:
d. A+B+C
115) Sunt principii ale administratiei publice locale:
c. C+D
116) Sunt principii ale administratiei publice locale:
d. A+B+C+D
120) Sunt trÃâašÃaÃAsÃâašÃaÃAturi caracteristice ale consiliului local si judetean:
d. A+B+C
123) Sunt atributii ale consiliului local:
d. A+B+C
124) Sunt atributii ale consiliului local:
a. A+B
125) Sunt atributii ale consiliului local:
d. A+B+C
126) Sunt atributii ale consiliului local:
c. A+C
128) Sedintele consiliului local:
b. B
132) Sunt atributii ale consiliului judetean:
d. A+B+C
133) Sunt atributii ale consiliului judetean:
c. C
134) Sunt atributii ale consiliului judetean:
d. A+B+C
141) Sunt atributii ale primarului:
d. A+B+C
142) Sunt atributii ale primarului:
c. C
143) Sunt atributii ale primarului:
a. A+B
146) Secretarul comunei, orasului sau municipiului este numit ÃâašÃaÃA½n functie prin:
c. C
147) Secretarul comunei, orasului sau municipiului este numit ÃâašÃaÃA½n functie ÃâašÃaÃA½n urma concursului sau examenului
organizat de:
a. A
149) Secretarul comunei, orasului sau municipiului are ca atributii principale:
d. A+B+C
150) Secretarul comunei, orasului sau municipiului are ca atributii principale:
b. B
153) Sunt trÃâašÃaÃAsÃâašÃaÃAturi caracteristice ale functiei publice urmÃâašÃaÃAtoarele:
c. C
155) Sunt principii ale exercitÃâašÃaÃArii functiei publice:
b. B
156) Sunt principii ale exercitÃâašÃaÃArii functiei publice:
b. B+C
168) Sunt conditii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice:
c. C
169) Sunt conditii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice:
d. A+B+C
173) Sunt principii ale organizÃâašÃaÃArii si dezvoltÃâašÃaÃArii carierei ÃâašÃaÃA½n functia publicÃâašÃaÃA:
d. A+B+C
174) Sunt drepturi ale functionarilor publice prevÃâašÃaÃAzute de lege:
organizarea si functionarea institutiei publice din care face parte si a cÃâašÃaÃArei competentÃâašÃaÃA o realizeazÃâašÃaÃA;
c. C
175) Sunt drepturi ale functionarilor publice prevÃâašÃaÃAzute de lege:
d. A+B+C
176) Sunt, potrivit legii, ÃâašÃaÃA½ndatoririle ale functionarilor publici:
c. A+C
182) Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public are loc ÃâašÃaÃA½n una din urmÃâašÃaÃAtoarele situatii:
b. B+C
188) Sunt conditii ale rÃâašÃaÃAspunderii disciplinare a functionarilor publici:
d. A+B+C
192) Sunt izvoare ale dreptului administrativ:
b. B
203) Sunt raporturi de drept administrativ care se formeazÃâašÃaÃA ÃâašÃaÃA½n cadrul administratiei publice:
a. B+C
222) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de:
c. C
233) Sedintele Guvernului la care participÃâašÃaÃA Presedintele RomÃâašÃa¹ÃÅniei sunt prezidate de:
b. B
220) Viceprimarul este ales de cÃâašÃaÃAtre:
b. B
181) Transferul functionarului public se poate face:
c. C

https://www.smartgeneration.ro/viewtopic.php?f=428&t=3447

1-D,2-B,3-A,4-B,5-B,6-C,7-A,8-B,9B,10-C,11-D,12-C,13-B,14-A,15-B,16-D,17-B,18-A,19-D,20-D,21-A,22-B,23-B,24-A,25-A,26-D,27-C,28-A,29-D,
30-D,,31-C,32-A,33-A,34-C,35-D,36-A37-C,38-B,39-A,40-D,41-D,42-A,43-C,44-B,45-C,46-A,47-B,48-C,49-A,50-B,51-C,52-D,53-B,54-D,55-B,56-B,
57-C,58-D,59-A,60-C,61-C,62-D,63-B,64-D,65-B 67C,68-B?,69-A,70-C,71-A72-D,73-D,74-C,75-D,76-B,77-C,78-B,79-A,80-C,
81-D,82-D,83-C,84-D,85-C,86-B87-B88-A89-C,90-A,91-B,92-D,93-A,94-B,
95-C,96-D 97-A,98-E,99-D,100D,101-C,102B 103A 104A 105B 106A 107C 108A 109D 110C 111D 112C 113D 114D 115D 116D 117A 118C 119B 120D 121B 122B 123B 124D 125D 126C 127A 128B 129B 130D 131C 132D 133C 134D 135C 136C 137A 138D 139C 140A 141D 142C 143D 144A 145B 146C 147A 148A 149D 150B 151D 152B 153C 154C 155B 156B 157D 158A 159A 160A 161A 162D 163B 164D 165B 166C 167C 168C 169D 170D 171C 172C 173D 174C 175D 176C 177C 178B 179A 180B 181C 182B 183D 184C 185A 186B 187A 188D 189B 190C 191B 192B 193B 194C 195D 196C 197B 198A 199C 200D 201B 202C 203A 204A 205C 206D 207D 208C 209C 210A 211C 212A 213A 214A 215D 216D 217A 218C 219C 220B 221B 222C 223C 224A 225A 226A 227B 228B 229A 230B 231A 232C 233B 234C 235A
eu am ajuns la aceste raspunsuri.mult noroc si succes la toti.daca sunt diferente va rog sa imi ziceti?Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1541
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved