Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Drept fiscal si contencios fiscal 2010 – test grila

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Furtul. Art. 208 C.pen.
Pedepsele complementare
CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
Drept civil Dreptul de mostenire – TEST GRILA
PROBELE SI MIJLOACELE DE PROBA
Drepturile garantii
Conceptul de metodologie juridica
Conceptul de documentare juridica si importanta sa
CAZURI PARTICULARE DE ASCULTARE A INCULPATILOR
Organizatiile internationale guvernamentale


Drept fiscal si contencios fiscal 2010 – test grila
MULTIPLE CHOICE

Notiunii de impozit ?

a.

caracterul bilateral

b.

caracterul rambursabil

c.

natura de plata generala

ANS: c

Indicati categoriile de impozite si taxe in cazul clasificarii in functie de forma in care se obtin de catre stat:

a.

impozite in natura

b.

impozite personale

c.

impozite sau taxe pe consumatie

ANS: a

3. Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avantajos pentru contribuabili

a.

sistemul impunerii separate a veniturilor

b.

sistemul impunerii globale

c.

sistemul mixt (dual) de impunere

d.

sistemul impunerii moderne

ANS: a

In raport de obiectul impunerii, avem urmatoarele categorii de impozite

a.

. impozite pecuniare

b.

impozite sau taxe pe cheltuieli

c.

impozite si taxe pe consumatie

ANS: b

Stabilirea impozitului pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania se face :

a.

. pe baza comisioanelor incasate de reprezentanta

b.

pe baza normei de venit stabilita pe tipuri de reprezentante

c.

ca echivalent in lei a sumei de 4000 Euro, stabilita pentru un an fiscal

d.

ca echivalent in lei a sumei de 1000 EUR

ANS: c

Impozitul pe venit este datorat de urmatoarele persoane

a.

.persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit

b.

persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania

c.

persoane fizice nerezidente pentru alte venituri decat cele obtinute dintr-o activitate independenta fara existenta unui sediu permanent in Romania

ANS: b

Indicati categoria de venituri pentru care se datoreaza impozitul pe veniturile obtinute din Romania de

nerezidenti :

a.

venituri din salarii primite pentru activitati efectuate in strainatate

b.

venituri din cedarea folosintei bunurilor situate in strainatate

c.

redevente de la un rezident

ANS: c

Precizati care este principiu (criteriu) care se aplica in legislatia fiscala romana in ceea ce priveste asezarea impozitelor si taxelor ?

a.

natura impozitului sau taxei

b.

teritorialitatea

c.

obiectul impozitelor si taxelor

ANS: b

Veniturile reprezentand redevente provenind dintr un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant din conventiile fiscale incheiate de Romania sunt impuse :

a.

numai in statul de sursa

b.

numai in statul de rezidenta

c.

in ambele state contractante, in anumite limite

ANS: c

Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internationale este cel mai frecvent utilizata in conventiile bilaterale incheiate de Romania

a.

metoda scutirii progresive

b.

metoda creditarii ordinare

c.

metoda creditarii totale

d.

ANS: b

Care sunt ipostaze din care pot fi abordate impozitele?

a.

ca instrumente de orientare a economiei, prin obiectivele stabilite de catre puterea publica

b.

ca instrument de solidaritate si infratire

c.

ca instrument al promovarii proprietatii private

ANS: a

Indicati deosebirea dintre impozite si taxe

a.

sursa din care se face plata

b.

termenele de plata

c.

caracterul rambursabil

ANS: b

La ce efect conduce in final fiscalitatea excesiva

a.

la restructurarea economiei romanesti

b.

la realizarea obiectivelor politice si sociale

c.

la decapitalizarea agentilor economici

d.

la saracirea populatiei

ANS: c, d

Ce greutati creeaza frecventele modificari si completari ale legislatiei fiscale?

a.

in cunoasterea corecta si aplicarea unitara a legislatiei fiscale

b.

numai nesiguranta pentru agentii economici

c.

numai stare de neincredere pentru investitorii interni

ANS: a

Care sunt principii ale fiscalitatii (dreptului fiscal) expres prevazute de Codul Fiscal

a.

principiul anualitatii

b.

certitudinea impunerii

c.

echitatea fiscala

d.

caracterul de ordine publica al legislatiei fiscale

ANS: b, c

Indicati persoanele juridice cu activitate economica reprezentand subiecti ai impunerii

a.

organizatii cooperatiste

b.

organizatii sociale

c.

regii autonome

ANS: a, c

Care sunt impozite pe avere in sistemele fiscale nationale europene?

a.

impozitele asupra productiei

b.

impozite pe transferul capitalului

c.

impozite pe bunuri imobile

d.

impozite pe vanzari

ANS: b, c

Care sunt elemente principale ale obligatiei fiscale (ale impunerii)?

a.

cota de impunere

b.

platitorul de impozit

c.

activitatea independenta

d.

activitatea dependenta

ANS: a, b

Ce loc presupune existenta unui sediu permanent al unui nerezident in Romania ?

a.

un loc de conducere

b.

pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse

c.

o mina

d.

mentinerea unui stoc de produse numai in scopul de a fi depozitate sau expuse

ANS: a, c

Un santier de constructii al unui nerezident constituie sediu permanent in Romania numai daca santierul dureaza mai mult de

a.

10 luni

b.

6 luni

c.

12 luni

ANS: b

Care sunt elemente pentru stabilirea valorii in lei a venitului in natura in vederea impunerii?

a.

numai pretul de piata al bunurilor in cauza

b.

numai cantitatea (volumul)

c.

atat pretul de piata, cat si cantitatea (volumul) bunului

ANS: c

Indicati metode folosite la stabilirea (estimarea) pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate in vederea impunerii :

a.

metoda impartirii profitului

b.

metoda cost-plus

c.

metoda de estimare clasica

d.

metoda de estimare moderna

ANS: a, b

Care sunt principalele argumente ale impunerii beneficiului realizat de societati

a.

caracterul reparatoriu

b.

natura financiara si de control

c.

asigurarea justitiei fiscale

d.

caracterul rambursabil

ANS: b, c

Indicati tehnicile de impunere a beneficiului societatilor:

a.

tehnica pretului de cost

b.

tehnica autonoma

c.

tehnica integrarii totale

d.

tehnica pretului de livrare

ANS: b, c

Cum se realizeaza impunerea in raport de capacitatea contributiva a contribuabilului?

a.

prin identificarea si evaluarea tuturor veniturilor nete

b.

prin exonerarea minimului vital

c.

prin alegerea criteriului de impunere

d.

prin aplicarea criteriului personal

ANS: a, b

Principiile de stabilire si evaluare a venitului impozabil in cadrul tehnicilor de impunere a venitului net sunt:

a.

principiul exonerarii partiale

b.

principiul extins de abordare a veniturilor

c.

principiul restrans al veniturilor

d.

principiul impunerii individuale

ANS: b, cCare dintre urmatoarele impozite sunt impozite directe

a.

impozitul pe venit

b.

taxa pe valoarea adaugata

c.

impozitul pe profit

d.

accizele

ANS: a, c

Care dintre urmatoarele impozite sunt impozite indirecte

a.

impozitul pe profit

b.

taxa pe valoarea adaugata

c.

accizele

d.

impozitul pe cladiri

ANS: b, c

Subiectul impozitului (contribuabilul) este definit ca fiind:

a.

obiectul impozitului (impozabil)

b.

persoana fizica sau juridica obligata de lege la plata impozitului

c.

sursa impozitului

ANS: b

O microintreprindere impozabila pentru impozitul pe venit este considerata persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a.

realizeaza venituri, altele decat cele de consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale, are pana la 9 salariati inclusiv, a realizat venituri care nu depasesc echivalentul in lei a 100000 EUR, capitalul social este detinut de persoane private

b.

are de la 1 pana la 9 salariati si veniturile nu depasesc echivalentul in lei a 100000 EUR

c.

are ca obiect de activitate productia, prestarea de servicii si comertul si are de la 1 pana la 9 salariati

ANS: a

Care este cota de impunere in cazul impozitului pe veniturile microintreprinderilor?

a.

3% in anul 2007

b.

2% in anul 2007

c.

2,5% in anul 2008 si 3% in anul 2009

d.

2,5% in anul 2007

ANS: b, c

Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se face:

a.

lunar

b.

trimestrial

c.

semestrial

d.

anual

ANS: b

Nu pot opta pentru sistemul de impunere a microintreprinderilor persoanele juridice romane care:

a.

desfasoara activitati in domeniul cazinourilor

b.

desfasoara activitati in domeniul pietei de capital

c.

desfasoara activitati in domeniul comertului

d.

desfasoara activitati in domeniul prestarilor de servicii

ANS: a, b

O persoana juridica straina care are o reprezentanta autorizata in Romania are obligatia de a plati un impozit

a.

egal cu echivalentul in lei a 16% din venitul realizat exprimat in EUR

b.

egal cu echivalentul in lei 1000 EUR

c.

egal cu echivalentul in lei 4000 EUR

d.

egal cu echivalentul in lei a 25% din venitul realizat exprimat in EUR

ANS: c

Plata impozitului pe reprezentantele persoanelor juridice straine se face :

a.

trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare

b.

in doua transe egale, pana la 20 iunie si 20 decembrie

c.

anual, pana la 15 februarie a anului urmator

d.

in 4 transe egale, pana la data de 15 a ultimei luni din trimestru

ANS: b

Orice persoana straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta din Romania:

a.

este obligata sa depuna o declaratie fiscala anuala la autoritatea fiscala competenta

b.

este obligata sa depuna o declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata

c.

este obligata sa depuna o declaratie fiscala trimestriala la autoritatea fiscala competenta

d.

nu este obligata sa depuna o declaratie fiscala

ANS: a, b

Ce procedeu de impunere si ce categorie de cota de impozit se aplica in cazul impunerii veniturilor obtinute de nerezidenti in Romania?

a.

incasarea sau plata directa a impozitului si cota progresiva

b.

retinerea la sursa (stopaj la sursa) si cota proportionala

c.

impunerea si debitarea de catre organele fiscale si cota fixa

ANS: b

Impozitul pe veniturile nerezidentilor obtinute din Romania se aplica asupra:

a.

veniturilor brute

b.

venitului net, dupa deducerea tuturor cheltuielilor efectuate pentru obtinerea venitului

c.

venitului net, dupa scaderea anumitor cheltuieli

d.

venitului net, dupa deducerea unor cheltuieli forfetare de 25%

ANS: a

Care este cota de impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile provenind din comisioane de la un rezident realizate din Romania?

a.

cota de 10% asupra venitului realizat

b.

cota de 15% asupra venitului realizat

c.

cota de 16% asupra venitului realizat

d.

cota de 20% asupra venitului realizat

ANS: c

Principii specifice impozitului pe venit sunt:

a.

principiul impunerii extinse

b.

principiul impunerii la sursa

c.

principiul nediscriminarii

d.

principiul legalitatii

ANS: b, c

Impozitul pe venit se aplica contribuabililor pentru urmatoarele surse si natura de venituri:

a.

persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate dependenta in Romania, datoreaza impozit pe salariul net din aceasta sursa de venit

b.

persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, datoreaza impozitul pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din tara noastra, cat si din afara Romaniei

c.

persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, datoreaza impozitul numai pe veniturile obtinute din orice sursa in Romania

ANS: a, b

Sunt considerate venituri neimpozabile pentru impozitul pe venit:

a.

toate veniturile din agricultura si silvicultura

b.

toate premiile obtinute de sportivii medaliati

c.

drepturile in bani si in natura primite de militarii cu termen redus

d.

toate categoriile de pensii

ANS: c

Exceptii de la aplicarea cotei de 16% la impozitul pe venit sunt:

a.

veniturile din dobanzi

b.

venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

c.

unele venituri din investitii

d.

unele venituri din jocurile de noroc

ANS: b, c

Care sunt categorii de venituri din activitati independente asupra carora se aplica impozitul pe venit?

a.

venituri din drepturi de proprietate intelectuala

b.

venituri din profesii libere

c.

venituri din inchirieri de bunuri

d.

venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta

ANS: a, b

Sunt considerate venituri comerciale asupra carora se aplica impozitul pe veniturile din activitati independente:

a.

veniturile din practicarea unei meserii

b.

venituri din fapte de comert ale contribuabililor

c.

venituri din drepturi conexe de autor

d.

venituri din cesionarea brevetului de catre titularul inventiei

ANS: a, b

Sunt cheltuieli deductibile limitat pentru stabilirea venitului net din activitati independente pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla:

a.

cotizatiile platite la asociatiile profesionale in limita a 5% din baza de calcul

b.

cheltuielile sociale, in limita de 4% din fondul de salarii realizat anual

c.

cheltuielile de protocol, in limita de 2% din baza de calcul

ANS: c

Care sunt venituri din activitati independente pentru care se aplica retinerea la sursa sub forma platilor anticipate

a.

venituri din activitatea de expertiza extrajudiciara

b.

venituri din activitati desfasurate pe baza de contract de mandat comercial

c.

venituri din donatii de orice fel

d.

sume sau bunuri utilizate pentru uzul familiei contribuabilului

ANS: a, b

Obligatiile platitorilor de venituri cu retinere la sursa sunt :

a.

sa calculeze impozitul aferent veniturilor impozabile

b.

numai sa depuna declaratie fiscala privind veniturile platite

c.

sa vireze impozitul retinut la organele fiscale

d.

sa informeze pe contribuabil despre obligatiile ce-i revin privind plata impozitului la organele

ANS: a, c

In scopul aplicarii impozitului pe venit sunt asimilate salariilor:

a.

indemnizatia administratorilor

b.

sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica

c.

nu sunt asimilate drepturile de solda militara

d.

imprumuturi nerambursabile

ANS: a, b

Venitul net din salarii pentru impozitare se determina prin deducerea din venitul brut din salarii la locul unde se afla functia de baza a contributiilor obligatorii, aferente unei luni, si urmatoarele:

a.

deducerea personala acordata pentru luna respectiva

b.

cotizatia sindicala platita in luna respectiva

c.

contributia la fondurile de pensii facultative, fara limitare

d.

primele de asigurare

ANS: a, b

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit, urmatoarele sume:

a.

sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului

b.costul abonamentelor telefonice, indiferent de suma

c.

orice sume reprezentand plati compensatorii

d.

cheltuieli de deplasare, la orice nivel

ANS: a

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor pentru stabilirea impozitului pe venit se determina:

a.

prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 65% asupra venitului brut

b.

prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut

c.

nu s-a renuntat la cote diferentiate pentru constructii si alte bunuri

ANS: b

Care dintre urmatoarele venituri sunt venituri din investitii impozabile cu impozitul pe venit

a.

venituri din dividende

b.

venituri din transferurile titlurilor de valoare

c.

veniturile din dobanzi la casele de ajutor reciproc

d.

veniturile din dobanzi aferente titlurilor de stat

ANS: a, b

Care dintre urmatoarele sunt conditii de acordare a creditului fiscal extern in cazul impozitului pe venit?

a.

impozitul datorat pentru venitul obtinut in strainatate a fost efectiv platit

b.

plata impozitului datorat se dovedeste printr-un document justificativ

ANS: a, b

Creditul fiscal extern in cazul impozitului pe venit:

a.

este nelimitat

b.

este limitat la nivelul impozitului platit in strainatate

c.

nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania aferenta venitului impozabil din strainatate

ANS: b, c

In situatia in care un contribuabil obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal extern pentru impozitul pe venit se determina astfel:

a.

cumulat pe toate statele din care obtine venituri

b.

cumulat pentru toate veniturile obtinute intr-un stat

c.

separat pentru fiecare tara si pe fiecare natura si sursa de venit

ANS: c

Venitul net anual impozabil privind impozitul pe venit se stabileste pe fiecare sursa din urmatoarele categorii de venituri

a.

venituri din activitati independente

b.

venituri din unele venituri agricole

c.

venituri din salarii

d.

venituri din pensii

ANS: a, b

Diferentele de impozit pe venit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de:

a.

30 de zile de la data comunicarii deciziei

b.

45 de zile de la data comunicarii deciziei

c.

60 de zile de la data comunicarii deciziei

ANS: c

Existenta suveranitatii fiscale depinde de doua conditii cumulative; care sunt acestea?

a.

exclusivitatea de aplicare a sistemului fiscal

b.

eliminarea altui sistem fiscal concurent

c.

autonomia tehnica a sistemului fiscal instituit

ANS: a, c

Suveranitatea fiscala se exprima prin

a.

autoritatea legiuitoare

b.

organele administrative

c.

societatile comerciale

ANS: a, b

Care sunt categoriile de dependenta in raporturile ce se nasc intre stat si individ ?

a.

dependenta politica

b.

dependenta administrativa

c.

dependenta economica

ANS: a, c

Care sunt izvoare ale dreptului fiscal international

a.

conventii internationale

b.

jurisprudenta

c.

doctrina fiscala

ANS:    a, b. c

Care dintre urmatoarele categorii de persoane sunt contribuabili pentru impozitul pe profit?

a.

persoane juridice straine, fara sediu permanent in Romania;

b.

persoane juridice romane;

c.

asociatiile de familie;

d.

persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice straine

ANS: b

Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt:

a.

Banca Nationala a Romaniei;

b.

asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari;

c.

trezoreria statului;

d.

asociatiile fara personalitate juridica, altele decat cele prevazute de art. 28 C. fiscal

ANS: d

Cum se determina impozitul pe profit?

a.

ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal din care se scad veniturile neimpozabile;

b.

ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, la care se adauga cheltuielile nedeductibile;

c.

ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile;

d.

ca diferenta intre venituri si cheltuelile efectuate pentru realizarea acestora

ANS: c

In categoria cheltuielilor efectuate pentru realizarea de venituri impozabile in scopul impozitului pe profit se incadreaza:

a.

cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite

b.

cheltuielile de protocol, indiferent de suma;

c.

orice cheltuieli cu dobanda;

d.

cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat

ANS: d

Este mijloc fix amortizabil in cazul impozitului pe profit orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a.

are o durata normala de utilizare mai mare de 6 luni si o valoare mai mare de un million lei;

b.

este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii; pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative; are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare de Guvern; si are o durata normala de utilizare mai mare de un an;

c.

are o valoare de intrare egala cu cea stabilita de Guvern si o durata normala de utilizare mai mare de un an.

d.

este detinut si utilizat in productia de bunuri si are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

ANS: b

O societate comerciala, pe langa activitatea de comerciant, desfasoara si activitatea de bar de noapte. Cu ce cota se impoziteaza profitul realizat din activitatea de bar de noapte?

a.

cu cota de 40%;

b.

cu cota de 16%, cu conditia ca suma impozitului datorat pentru aceasta activitate sa nu fie mai mica de 5% din venitul realizat din activitatea de bar de noapte;

c.

cu cota de 25%;

d.

cu cota de 16%.

ANS: b

Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit :

a.

anual;

b.

trimestrial;

c.

semestrial;

d.

lunar.

ANS: a

Impozitul pe dividende se calculeaza:

a.

prin aplicarea unei sume fixe de impozit, stabilita de lege;

b.

prin deducerea unei sume fixe din dividendul brut;

c.

prin aplicarea unei cote impozit, stabilita prin lege, asupra dividendului brut.

ANS: c

Plata impozitului pe dividende se face:

a.

semestrial;

b.

anual;

c.

trimestrial;

d.

pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

ANS: d

In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende:

a.

nu se plateste;

b.

se plateste pana la data de 30 iunie a anului respectiv;

c.

se plateste pana la data de 30 septembrie a anului respectiv;

d.

se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

ANS: d

Care dintre urmatoarele obligatii fiscale sunt impozite sau taxe locale?

a.

impozitul pe veniturile microintreprinderilor

b.

impozitul pe cladiri;

c.

impozitul pe profit;

d.

impozitul pe venit.

ANS: b

Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este :

a.

valoarea impozabila a cladirii;

b.

valoarea de inventar a cladirii;

c.

valoarea de piata a cladirii

ANS: a

Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice:

a.

este aceasi indiferent de locul unde sunt situate cladirile;

b.

difera pentru cladirile situate in mediul urban fata de cladirile situate in mediul rural.

ANS: a

Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri?

a.

numai persoana care demoleaza o cladire;

b.

numai persoana care extinde sau modifica o cladire;

c.

orice persoana care dobandeste sau construieste extinde sau modifica, ori demoleaza o cladire.

ANS: c

Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice contribuabil este influentata de:

a.

valoarea de piata a cladirii;

b.

suprafata construita si vechimea cladirii, precum si de rangul localitatii unde aceasta este amplasata;

c.numai de suprafata construita a cladirii.

ANS: b

Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice?

a.

0,5% si 1% asupra valorii de inventar a cladirii

b.

1% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii;

c.

0,25% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii.

ANS: c

Cum se procedeaza la calcularea impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladiri a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii?

a.

nu se mai datoreaza impozit;

b.

se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 15%;

c.

se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 50%.

ANS: b

Impozitul pe terenurile cu constructii situate in intravilan se stabileste:

a.

in raport de categoria de folosinta a terenului;

b.

in functie de destinatia cladirilor aflate pe teren;

c.

in functie de suprafata exprimata in hectare a terenului, rangul localitatilor si zona din cadrul localitatii.

ANS: c

Impozitul pe terenurile situate in extravilan se stabileste:

a.

numai in functie de categoria de folosinta a terenului;

b.

in raport de amplasamentul terenului, a suprafetei in hectare si a categoriei de folosinta a acestuia.

c.

numai in raport de amplasamentul terenului

ANS: b

Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza pentru:

a.

mijloace de transport cu tractiune mecanica;

b.

mijloace de transport ale institutiilor publice;

c.

mijloace de transport public de pasageri;

d.

mijloace de transport apartinand numai strainilor.

ANS: a

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste:

a.

trimestrial;

b.

lunar;

c.

semestrial;

d.

anual, in doua rate (pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie).

ANS: d

Impozitul pe spectacole se plateste de persoanele care organizeaza :

a.

numai activitati distractive in videoteci si discoteci;

b.

o manifestare artistica, o competitie sportiva sau orice activitate distractiva, inclusiv in videoteci si discoteci.

ANS: b

Plata impozitului pe spectacole se face:

a.

anual;

b.

trimestrial;

c.

semestrial;

d.

lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul;

ANS: d

Taxa hoteliera se stabileste:

a.

prin aplicarea cotei de taxare (intre 0,5% si 5%) stabilita de consiliul local la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare;

b.

prin aplicarea unei sume fixe in functie de rangul unitatii de cazare

ANS: a

Plata taxei hoteliere se face la bugetul local:

a.

trimestrial;

b.

semestrial;

c.

anual;

d.

lunar, pana la data de 10 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.

ANS: d

Cum sunt divizate impozitele de consumatie?

a.

in impozite directe si reale;

b.

in impozite generale asupra consumului si impozite specifice (speciale);

c.

impozite pe cheltuieli si personale

d.

impozite pe avere si pe capital.

ANS: b

Indicati care sunt caracteristici ale T.V.A.?

a.

unicitatea si diversitatea;

b.

numarul mare al cotelor de impozitare;

c.

impozit indirect;

d.

obiect de impunere singular, serviciile.

ANS: c

Locul prestarii de servicii in cazul T.V.A. este:

a.

locul unde s-a contractat prestarea de servicii;

b.

tara in care prestatorul are sediul permanent unde sunt efectuate serviciile;

c.

locul unde prestatorul are domiciliul sau resedinta sa obisnuita si unde sunt efectuate serviciile;

d.

tara in care prestatorul incaseaza contravaloarea serviciilor prestate.

ANS: b

Cotele de impozitare a T.V.A. sunt:

a.

cota standard de 25% si cota redusa de 9%;

b.

cota standard de 19% si cota redusa de 9%;

c.

cota standard de 19% si cota redusa de 7%;

d.

cota standard de 25% si cota redusa de 5%.

ANS: b

Pentru a putea fi cuprinsa in sfera de aplicare a T.V.A., o livrare de bunuri sau prestare de servicii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a.

operatia sa aiba drept scop exportul;

b.

operatia sa aiba drept scop importul;

c.

operatia sa fie realizata de o persoana care desfasoara activitati economice;

d.

operatia sa fie efectuata fara plata .

ANS: c

Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi:

a.

locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor;

b.

locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe expedierea bunurilor;

c.

locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe transportul.

ANS: c

Faptul generator al T.V.A. ia nastere, de regula:

a.

la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, fara nici o exceptie;

b.

la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu unele exceptii;

c.

numai la data livrarii bunurilor;

d.

numai la data prestarii serviciilor.

ANS: a

Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este constituita din :

a.

contravaloarea totala primita sau care va fi primita, in considerarea livrarii de bunuri sau prestarii de servicii inclusiv T.V.A.;

b.

toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile, inclusiv T.VA.

c.

cu unele exceptii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi primita de furnizor sau prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.

ANS: b

Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este constituita din :

a.

contravaloarea totala primita sau care va fi primita, in considerarea livrarii de bunuri sau prestarii de servicii inclusiv T.V.A.;

b.

toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile, inclusiv T.VA.

c.

cu unele exceptii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi primita de furnizor sau prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.

ANS: c

Elementele ce nu se cuprind in baza de impozitare a T.V.A. sunt:

a.

valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, fara schimb si fara facturare;

b.

sumele incasate in numele si in contul unei alte persoane;

c.

dobanzile percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru platile fara intarziere

ANS: b

Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama determinata potrivit legii, la care se adauga;

a.

taxele vamale, comisionul vamal, inclusiv T.V.A.;

b.

accizele si alte taxe, inclusiv T.V.A.;

c.

taxele vamale, comisionul vamal, accizele si alte taxe datorate in afara Romaniei potrivit legii, exclusiv T.V.A. ce urmeaza a fi perceputa.

ANS: c

Cine trebuie sa solicite inregistrarea ca platitor de T.V.A.?

a.

toate persoanele juridice;

b.

toate persoanele impozabile care realizeaza operatiuni taxabile sau scutite de T.V.A. cu drept de deducere;

c.

toate persoanele fizice.

ANS: b

Care sunt categorii de produse supuse accizelor armonizate:

a.

produse energetice si electricitate;

b.

numai vinurile;

c.

numai bauturile fermentate, altele decat vinurile;

d.

numai tutunul fermentat si cafelele.

ANS: a

In notiunea de “tutun prelucrat” accizat armonizat intra urmatoarele produse sau categorii de produse:

a.

numai tigaretele si tigari de foi;

b.

numai tutun de fumat;

c.

tigarete, tigari si tigari de foi, tututn de fumat.

ANS: c

Care este momentul exigibilitatii accizelor?

a.

momentul cand produsul accizabil intra in antrepozitul fiscal;

b.

momentul cand produsul accizabil este eliberat pentru consum in Romania;

c.

data intocmirii documentului administrativ de insotire.

ANS: b

Sunt supuse accizelor nearmonizate:

a.

produse alcoolice;

b.

tutun facturat;   

c.

cafea verde.

ANS: c


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 789
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site