Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Normele de procedura civila

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micNormele de procedura civila.

Normele de procedura civila reglementeaza modul de judecata a cauzelor civile si punerea in executare a titlurilor executorii. Normele de procedura civila reglementeaza organizarea instantelor judecatoresti, competenta acestora, desfasurarea procesului civil in fata primei instante si a instantei de control judiciar, precum si executarea silita a hotararilor judetoresti.
1.Clasificarea normelor de procedura civila.

Criteriile dupa care se pot clasifica normele de procedura civila sunt : obiectul normelor, intinderea campului de aplicare si caracterul normei pe care o prescriu.

1)Dupa obiectul normelor: a)normele de organizare judiciara reglementeaza compunerea si functionarea instantelor judecatoresti si a Ministerului Public, numirea si avansarea magistratilor, organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, statutul magistratilor, compunerea completelor de judecata, incompabilitati si interdictii. Sediul principal al normelor de organizare judiara il constituie Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara si Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. b)normele de competenta includ legile de procedura si reglementeaza atributiile instantelor judecatoresti fata de atributiile altor organe cu activitate jurisdictionala precum si repartizarea pricinilor civile de competenta instantelor intre instante de grad diferit. Sediul principal al normelor de competent ail reprezinta Codul de procedura civila, insa asemenea normal intalnim si in legi speciale (ex: legea nr.554/2004). c)normele de procedura propriu-zise reglementeaza modul de judecata a princinilor civile si de urmarire silita a dispozitiilor cuprinse in titlurile executorii. Sediul principal il constituie Codul de procedura civila. In doctrina aceste norme au mai fost clasificate la randul lor in : norme de procedura contencioasa, norme de procedura necontencioasa, norme de executare silita. Norme de procedura civila contine si Titlul XII intitulat “Accelerarea judecatilor in material restituirii proprietatilor funciare” din Legea 247/2005.

2)Dupa intinderea campului de aplicare.

a)norme generale sunt acelea care se aplica in toate cazurile si in orice materie, daca legea nu prevede in mod expres altfel.

b)norme speciale sunt aplicabile numai intr-o anumita materie, expres stabilita. Acestea sunt de stricta interpretare sin u pot fi aplicate prin analogie. Normele speciale se gasesc in Codul de procedura civila, fie in mod disparat. Impartirea normelor de procedura civila in generale si speciale prezinta o importanta nu numai teoretica, ci si practica, motiv pt care se impune reprezentarea regulilor care guverneaza raporturile dintre acestea. In caz de concurs intre o lege generala si una speciala, cea din urma va avea prioritate, chiar daca normal generala e ulterioara. In rezolvarea acestui conflict intre cele 2 legi se vor avea in vedere 2 principii: *al aplicarii normei speciale in toate situatiile. Astfel spus, avand in vedere faptul ca legea speciala constituie derogare de la dreptul comun, aplicarea ei are precadere fata de legea generala. Aceasta regula e valabial chair si in ipoteza in care legea generala ar fi posterioara celei special. De retinut ca legea generala posterioara nu abroga implicit legea speciala. *al aplicarii normei speciale cu norma generala. In practica sunt frecvente situatiile in care legile speciale nu reglementeaza toata procedura de judecata in materiile pe care le reglementeaza. De aceea se impune ca normele speciale sa fie intregite intotdeauna cu normele generale. Astfel spus, in masura in care norma speciala tace, se completeaza cu norma generala. Normele speciale fiind destinate sa consacre reguli procedurale numai in anumite situatii, ele nu pot fi extinse prin interpretare sau analogie si la cazuri nereglementate de lege.

3)Dupa caracterul conduitei pe care o prescriu.

a)norme imperative reglementeaza probleme de interes general si prescriu o conduita de la care partile nu pot deroga. Incalcarea normei imperative poate fi invocate de oricare dintre parti, de procurer, de instanta din oficiu si in orice faza a procesului civil si atrage o sanctiune procedurala absoluta (nulitatea absoluta, decaderea, perimarea).

b)norme procedurale dispozitive (supletive sau permissive) sunt cele care suplinesc vointa neexprimata a partilor in actele juridice sau protejeaza interesele uneia dintre parti, prescriu o conduita de la care partile pot conveni sa se abata. Incalcarea normei dispozitive poate fi invocate numai de cei interesati si doar in anumite conditii si atrage o sanctiune procedurala relativa (anularea actului). In literature de specialitate sunt considerate ca avand, de regula, un character imperativ normele privitoare la : organizarea judecatoreasca, competenta materiala a instantei judecatoresti si cele care consacra principii de baza ala activitatii judicare. Din redactarea textelor procedurale rezulta cu usurinta caracterul imperativ sau dispozitiv al normei respective. Astfel, norma are character imperative atunci cand cuprinde expresii precum : judecatorul nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea partilor, afara numai daca legea dispune altfel; trebuie sa faca ; partile vor fi citate ; va declara ; va fi declarata nula ; ordine publica; sub sanctiunea nulitatii. Atunci cand intalnim expresii precum : partile pot conveni; celalata parte poate cere ; poate sa faca ; poate sa renunte ; va putea ; poate stabili ; normele au caracter dispozitiv intrucat indica o facultate a ambelor parti ori a uneia dintre ele.2.Actiunea normelor de procedura civila.

1)Aplicarea normelor de procedura civila in timp.

Intrucat procesul civil se desfaoasora pe o perioada mai indelungata de timp, e posibil ca pana la terminarea lui sa apara o noua lege de procedura civila.

Legea procesual civila produce efectele pt care a fost edictata in tot intervalul de timp de la intrarea in vigoare si pana la aprobare. Cele 2 momente reprezinta limitele aplicarii in timp a legilor de procedura civila. Principiul are un character universal si e aplicabil intregului system de norme juridice. Actele si faptele ce se produc intre momentul intrarii in vigoare si momentul abrogarii vor fi supuse legii respective, legea procedurala, nu are putere retroactive.

Constitutia Romaniei prevede ca legea dispune numai pt viitor, ea n-are putere retroactiva.

Principiul aplicarii immediate a legii noi impune unele precizari in functie de clasificare normelor de procedura dupa obiectul lor :

a)in solutionarea conflictelor dintre legile de organizare judiciara se pot distinge 2 situatii si anume : cand legea noua desfiinteaza unele instante sic and legea noua infiinteaza instante. Pt ipoteaza desfiintarii unor instante C.proc.civ consacra regula trimiterii din oficiu a cauzei la instanta competenta potrivit legii noi de procedura.

Legea 92/1992 abrogata prin legea 304/2004 nu s-a    dispus desfiintarea unor instante ci a dispus infiintarea curtilor de apel, a unor judecatorii si desfiintarea comisiilor de judecata. Urmare desfiintarii comisiilor de judecata, dosarele au fost trimise la judecatoriile in a caror raza teritoriala si-au desfasurat activitatea organelle de jurisdictie obsteasca.

Prin Legea 304/2004 privind organizarea judiciara s-a dispuns infiintarea unor tribunale specializate si a unor sedii secundare cu activitate permanenta in alte localitati din judet sau in municipiul Bucuresti pt curtile de apel, tribunale si judectaorii, in raport de volumul de cativitate, cu natura si complexitatea cauzelor deduse judecatii.

In cazul infiintarii unor instante, acestea sunt sesizate, evident, dupa darea in functiune, iar daca norma de procedura prevede expres trimiterea dosarelor de catre instanta initial sesizata catre instante recent infiintata, trebuie respectate dispozitiile legii de procedura referitoare la competenta.

Si normele care reglementeaza compunerea completelor de judecata sunt de imediata aplicare.

Acest principiu e aplicabil si normelor de procedura propriu-zisa.

Legea noua nu adduce atingere actelor procedurale indeplinite anterior intrarii ei in vigoare, dar nici legea veche nu se mai aplica dupa ce a fost aborgata.

In administrarea probelor, instanta de judecata respecta acest principiu.

b)in ceea ce priveste principiul imediatei aplicari a normei de procedura, Codul de procedura prevede ca dispozitiile noii legi de procedura se aplica, din momentul intrarii ei in vigoare, si proceselor in curs de judecata incepute sub legea veche, precum si executarii silite incepute sub acea lege.

Acest principiu e aplicabil si normelor de procedura propriu-zisa.

In administrarea probelor, instanta de judecata respecta acest principiu.

Dand eficienta prezumtiei absolute a puterii lucrului judecat, legiuitorul a prevazut in art.725 alin.3 C.proc.civ ca hotararile pronuntate inainte de intrarea in vigoare a legii noi raman supuse cailor de atac si termenelor prevazute de legea sub care au fost pronuntate.

2)Actiunea normelor de procedura civila in spatiu.

Potrivit principiului teritorialitatii, normele de procedura civila se aplica pe intreg teritoriul Romaniei.Asadar, normele de procedura civila romane se aplica doar proceselor ce se solutioneaza in tara noastra. Acest principiu e reglementat in mod expres de art.159 alin.1 din legea 105/1992, privitoare la reglementarea raportuilor de drept international privat : “in procesele privind raporturi de drept international privat instantele romane aplica legea procedurala romana, daca nu s-a dispus altfel in mod expres”.

Legea 105/1992 instituie unele exceptii de la principiul teritorialitatii si anume : capacitatea procesuala a     de elegea nationala a acestora; obiectul si cauza actiunii sunt determinate de legea care reglementeaza fondul raportului juridic litigious; calitatea procesuala a partilor e supusa tot legii care guverneaza raportul juridic litigious mijloacele de probatiune pt dovedirea actelor juridice si puterea doveditoare a inscrisului care il constata sunt supuse legii locului incheierii actului respectiv sau legii alese de parti, daca ele aveau dreptul sa o aleaga ; dovada starii civile si puterea doveditoare a actelor de stare civila sunt reglementate de legea locului unde s-a intocmit inscrisul invocat prescriptia extinctiva e supusa legii care se aplica dreptului subiectiv insusi. Ca o expresie a principiului teritorialitatii administrarea probelor se face potrivit legii romane.

Potrivit principiului teritorialitatii, aplicarea unei legi de drept substantial strain de catre o instanta romana nu determina si aplicarea legii procedurale a statului respectiv. Efectuarea unei comisii rogatorii, in tara noastra, la cererea unei autoritati judiciare straine, se face dupa legea noastra procesuala.

Hotararile judectaoresti pronuntate in strainatate pot fi executate in Romania numai dupa incuviintarea urmaririi silite de catre instanta romana competenta.

Dupa 1 ian 2007, momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, instantele de judecata din tara noastra vor aplica in litigiile ivite intre persoanele fizice sau juridice din spatial comunitar normele de procedura din Regulamentele adoptate de tarile member UE.

3)Aplicarea normelor de procedura civila asupra persoanelor.

Aplicarea normelor de procedura civila asupra persoanelor se face cu respectarea principiului egalitatii, inscris atata in Constitutie cat si in art.7 din Legea 304/200 In ceea ce priveste cetatenii straini si apatrizi care locuiesc in Romania art18 alin.1 din Constituie precizeaza ca ei se bucura de protectia generala a persoanelor si a averilor garantata de Constitutie si de alte legi.

Acest principiu se reflecta si in material raporturilir juridice cu un element de extraneitate. In acest sens art.163 alin.1 din Legea 105/1992 dispune ca : “strainii, persoanele fizice si persoanele juridice au, in conditiile legii, in fata instantei romane, aceleasi drepturi si aceleasi obligatii procedurale ca si persoanele fizice de cetatenie romana si persoanele juridice romane”. Potrivit art.163 alin.2 din aceeasi lege, cetatenii straini befeficiaza in fata instantelor romane, in procesele privind raporturile de drept international privat, de scutiri sau reduceri de taxe si cheltuieli de procedura, precum si de asistenta juridica gratuita, in aceeasi masura si in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, sub conditia reciprocitatii cu statul de cetatenie sau de domiciliu al solicitantului.

Sub conditia reciprocitatii reclamantul de cetatenie straina nu poate fi obligat sa depuna cautiune oir vreo garantie, pt motivul ca e strain sau ca nu are domiciliul ori sediul in Romania.

Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana in solutionarea cauzelor de natura civila si comerciala vor fi aplicate dispozitiile Regulamentului Consiliului (CE) nr.44/2001 indice 10 privind competenta instantelor, reunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti, Regulamentului (CE) nr.1206/2001 privind cooperarea intre instantele statelor in obtinerea probelor in cauzele civile si comerciale, Regulamentului (Ce) nr.1346/2000 privind procedurile transfrontaliere de insovlenta.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 943
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site