Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


OBLIGATII. CONTRACTE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micOBLIGATII. CONTRACTE

1. Cum se clasifica obligatiile in functie de izvorul lor.

-obligatii nascute din acte juridice care pot fi:-obligatii nascute din acte juridice unilaterale

-obligatii nascute din contracte
-obligatii nascute din fapte juridice care pot fi:-obligatii care rezulta din fapte juridice licite;

-obligatii nascute din imbogatirea fara just temei;

-obligatii nascute din gestiunea de afaceri;

-obligatii nascute din plata nedatorata;

-obligatii care rezulta din fapte juridice ilicite

2. Cum se clasifica obligatiile in raport de obiectul lor.

-obligatii de a da;

-obligatii de a face;

-obligatii de a nu face

-obligatii determinate sau de rezultat;

-obligatii de diligenta sau de mijloace

3. Cum se clasifica obligatiile dupa sanctiunea lor.

-obligatii civile perfecte;

-obligatii civile imperfecte

4. Cum se clasifica obligatiile dupa opozabilitatea lor.

-obligatii obisnuite;

-obligatii opozabile si tertilor-scriptae in rem;

-obligatii reale-propter rem.

5. Care este definitia contractului.

- contractul este acordul intre doua sau mai multe persoane, pentru a constitui sau a stinge intre dansii raporturi juridice. In doctrina, contractul este definit ca fiind acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, prin care se nasc, se modifica sau se sting drepturi si obligaii, adica un raport juridic de obligatii.

6. Cum se clasifica contractele dupa modul de formare.

 • contracte consensuale – acele contracte care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor; in dreptul nostru, contractele consensuale constituie regula;
 • contracte solemne – acele contracte pentru a caror incheiere valabila se cere respectarea unei anumite forme, care, de regula, este forma autentica;
 • contracte reale – acele contracte care se caracterizeaza prin faptul ca pentru formarea lor manifestarea de vointa a partilor trebuie sa fie urmata de remiterea materiala a lucrului.

7. Cum se clasifica contractele dupa continutul lor.

contracte sinalagmatice – acele contracte care se caracterizeaza prin reciprocitatea si interdependenta obligatiilor;

contracte unilaterale – acele contracte care dau nastere la obligatii numai in sarcina uneia din parti, cealalta parte avand numai calitatea de debitor.

8. Cum se clasifica contractele dupa scopul urmarit de parti.

contracte cu titlu oneros – acele contracte la incheierea carora fiecare parte urmareste obtinerea unui folos patrimonial in schimbul folosului patrimonial procurat celeilalte parti. La randul lor, acestea se subclasifica in:

- contracte comutative – acele contracte la incheierea carora fiecare parte cunoaste atat existenta, cat si intinderea obligatiilor;

- contracte aleatorii – acele contracte la incheierea carora partile cunosc doar existenta obligatiilor, nu si intinderea acestora, existand sansa unui castig sau riscul unei pierderi, care depinde de un eveniment incert, viitor, aleator;

- contracte cu titlu gratuit – acele contracte la incheierea carora o parte procura celeilalte parti un folos patrimonial, fara a urmari obtinerea, in schimb, a unui folos patrimonial.

9. Cum se subclasifica contractele cu titlu oneros.

Subclasificarea contractelor cu titlu oneros: contracte comutative si contracte aleatorii.

10. Cum se subclasifica contractele cu titlu gratuit.

 • contracte dezinteresate – acele contracte prin care se urmareste a se procura un folos
  patrimonial, fara ca dispunatorul sa-si micsoreze patrimoniul;
 • liberalitati – contractele prin care se procura un folos patrimonial prin micsorarea
  patrimoniului dispunatorului.

11. Cum se clasifica contractele dupa efectele produse.

contracte constitutive – acele contracte care dau nastere la drepturi si obligatii care nu au existat anterior incheierii lor;

contracte translative – acele contracte prin care are loc transmiterea unui drept patrimonial, de la transmitator la dobanditor;

contracte declarative – acele contracte prin care se consolideaza un drept existent anterior.

12. Cum se clasifica contractele dupa durata (modul) lor de executare.

contracte cu executare imediata – acele contracte a caror executare se realizeaza printr-o singura prestatie din partea debitorului;

contracte cu executare succesiva – acele contracte in care executarea prestatiei se face in timp sub forma unor prestatii succesive

13. Cum se clasifica contractele dupa nominalizarea lor in legislatie.

- contracte numite – acele contracte care au o denumire si reglementare proprie;
- contracte nenumite – acele contracte care nu au o denumire si reglementare proprie

14. Cum se clasifica contractele dupa corelatia dintre ele.

- contracte principale – acele contracte care au o existenta de sine statatoare, soarta lor juridica nedepinzand de soarta altor contracte;
- contracte accesorii – acele contracte care au o soarta juridica dependenta de alte contracte preexistente.

15. Cum se clasifica contractele dupa modul in care se exprima vointa partilor.

- contracte negociate – acele contracte prin care partile contractante convin asupra clauzelor contractuale;
- contracte de adeziune – acele contracte care cuprind in con
tinutul lor clauze prestabilite de una dintre partile contractante, cealalta parte neputand negocia, avand insa optiunea de a le accepta, si atunci contractul se incheie, sau de a nu le accepta;
- contracte obligatorii – acele contracte a caror incheiere este impusa prin lege

16. Care sunt conditiile cerute pentru validitatea contractelor.

Conform art. 948 Cod civil, conditiile esentiale pentru validitatea unui contract sunt:

 • capacitatea de a contracta,
 • consimtamantul valabil al partii ce se obliga,
 • un obiect determinat,
 • cauza licita.

17. Ce este capacitatea de a contracta.

- o parte a capacitatii juridice civile (de folosinta sau de exercitiu)constand in aptitudinea persoanei (fizice sau juridice)de a incheia personal sau prin reprezentare, contracte civile

18. Care sunt incapacitatile generale in materia capacitatii de a contracta.

 • minorii care nu au implinit varsta de 14 ani
 • interzisii judecatoresti.

19. Care sunt incapacitatile partiale sau speciale in materia capacitatii de a contracta.

- se refera la anumite categorii de persoane care nu pot incheia unele contracte (de a vinde sau de a cumpara)

20. Care sunt conditiile consimtamantului.

 • sa emane de la o persoana cu discernamant
 • sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice
 • sa fie exteriorizat
 • sa nu fie alterat de vicii de consimtamant

21. Ce este oferta de a contracta (policitatiunea).

- propunerea pe care o persoana o face unei alte persoane sau publicului de a inmcheia un contract in anumite

22. Care este forta obligatorie a ofertei.

- se disting doua situatii, dupa cum oferta a ajuns sau nu la destinatar

23. Care sunt conditiile cerute pentru acceptarea ofertei.

Oferta poate fi facuta cu termen sau fara termen, in sensul ca se precizeaza sau nu termenul in care trebuie sa se realizeze acceptarea ei de catre destinatar. Fiind o latura a consimtamantului, oferta trebuie sa intruneasca conditiile generale ale acestuia.

a) Oferta trebuie sa fie o manifestare de vointa reala, serioasa, constienta, neviciata si cu intentia de a angaja din punct de vedere juridic. O oferta facuta iocandi causa sau din simpla curtoazie, fara intentia de angajament juridic, nu poate sa duca la formarea unui contract.

b) Oferta trebuie sa fie ferma, exprimand o propunere neindoielnica pentru un angajament juridic, care, prin acceptare, sa poata realiza incheierea contractului. Nu este ferma, de exemplu, oferta de vanzare a unui lucru, prin care ofertantul si-ar rezerva dreptul de a modifica pretul propus.

c) Oferta trebuie sa fie neechivoca. Simpla expunere a unei marfi in vitrina, fara indicarea pretului, nu poate fi considerata, neaparat, ca fiind o oferta de vanzare, de indata ce expunerea ar fi putut sa fie facuta ca model sau in alte scopuri.

d) Oferta trebuie sa fie precisa si completa, cuprinzand toate elementele ce pot fi luate in considerate pentru incheierea contractului; caracterul complet si precis face posibil ca simpla acceptare sa realizeze perfectarea contractului.

-sa fie pura si simpla,adica sa concorde cu oferta, sa fie conforma acesteia;

-daca oferat a fost adresata unei anumite persoane,numai acea persoana o poate accepta,dar daca a fost adresata publicului,acceptarea poate sa provina de la orice persoana interesata sa incheie contractul;

-acceptarea trebuie sa intervina inainte ca oferta sa fi devenit caduca sau sa fi fost revocata.

24. Care este momentul incheierii contractului.

Momentul incheierii contractului este acela in care acceptarea intalneste oferta.

25. Care este importanta determinarii momentului incheierii contractului.

Determinarea momentului incheierii contractului prezinta interes din mai multe puncte de vedere, si anume:

a) in raport cu acest moment se apreciaza posibilitatea de revocare, precum si caducitatea ofertei;

b) viciile vointei si, in general, cauzele de nulitate sau anulabilitate trebuie sa existe la momentul incheierii contractelor;

c) momentul incheierii contractului determina legea aplicabila acelui contract. Problema intereseaza indeosebi in cazul conflictului de legi in timp;

d) efectele contractului se produc, de regula, incepand din momentul incheierii acestuia.

e) momentul incheierii contractului intereseaza si calculul termenelor de prescriptie (art. 7 alin. 2 si art. 9 din Decretul nr. 167/1958);

f) in cazul ofertei adresate unor persoane nedeterminate, momentul incheierii contractului determinat de prima acceptare primitam face ca acceptarile ulterioare sa ramana fara efect;

g) momentul incheierii contractului determina si locul incheierii acestuia.

26. Care este locul incheierii contractului.

Cand contractul se incheie intre parti prezente, locul este acela in care se gasesc partile.

In cazul contractului incheiat la telefon socotim ca locul incheierii contractului va fi acela unde se afla ofertantul.

Daca contractul se incheie prin corespondenta, locul incheierii contractului este localitatea in care se afla ofertantul si unde i-a fost adresata corespondenta.

27. Care este importanta determinarii locului incheierii contractului.

Locul incheierii contractului poate prezenta interes pentru determinarea instantei competente, din punct de vedere teritorial, sa solutioneze eventualele litigii nascute in legatura cu contractul

Prezinta importanta in cadrul relatiilor de drept international privat atunci cand apare un conflict de legi in spatiu pentru stabilirea legii aplicabile

28. Care sunt principiile care guverneaza efectele contractului.

a) pp. obligativitatii

b) pp. relativitatii

c) pp. opzabilitatii

29. Ce inseamna interpretarea contractului.

- Interpretarea contractului este operatia prin care se determina intelesul exact a clauzelor contractului, prin cercetarea manifestarii de vointa a partilor in stransa corelatie cu vointa lor interna. Interpretarea contractului nu se confunda cu proba acestuia

30. Ce inseamna principiul obligativitatii contractului.

- contractul este obligatoriu intre parti. Potrivit art. 969 Cod civil: „conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante”

31. Care sunt exceptiile de la principiul obligativitatii contractului in raporturile dintre parti

a) denuntarea unilaterala.

b) forta majora, fiind o imprejurare exterioara vointei partilor. Poate determina fie o suspendare a efectelor contractului, fie desfiintarea acestuia atunci cand are efect distructiv.

c) decesul debitorului in cazul contractului intuitu personae.

d) prelungirea sau prorogarea legala a unui contract

32. Ce este principiul relativitatii efectelor contractului.

- contractul produce efecte numai fata de partiel contractante. Potrivit art. 973 Cod civil: „Conventiile n-au efect decat intre partile contractante”, adica drepturile si obligatiile privesc numai partile contractante, contractul neptand sa profite sau sa dauneze altor persoane.

33. Care sunt exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului.

exceptii aparente: - promisiune faptei altuia sau conventia de porte-fort

- actiunile directe

exceptii reale sau veritabile: stipulatia pentru altul sau contractul in folosul unei terte persoane

34. Ce este promisiunea faptei altuia (promisiunea pentru altul).

- este un contract prin care debitorul se obliga fata de creditor sa determine o terta pesoana sa-si asume un angajament juridic in folosul creditorului din contract.

35. Cum este definita stipulatia pentru altul.

este un contract prin care o parte denumita stipulant, dispune cu cealalta parte, numita promitent, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva in folosul unei terte persoane, numita tert beneficiar, care nu participa la incheierea contractului.

36. Care sunt aplicatiile stipulatiei pentru altul.

In materia donatiei cu sarcina in favoarea unui tert

In materia rentei viagere

In cazul contractului de asigurareIn cazul contractului de transport de bunuri.

37. Care sunt conditiile de valabilitate ale stipulatiei pentru altul.

conditii generale:

capacitatea de a contracta

consimtamantul valabil; al partii care se obliga

un obiect determinat

cauza licita

conditii speciale:

vointa de a stipula (animus stipulandi)

persoana tertului beneficiar trebuie sa fie determinata la momentul incheierii sau sa fie determinabila in raport cu momentul executarii acestuia.

38. Care sunt efectele stipulatiei pentru altul.

- stipulatia pentru altul genereaza raporturi juridice intrestipulant si promitent, precum si intre promitent si tertul beneficiar.

39. Ce este actiunea directa prin invocarea contractului de catre tert.

- reprezinta posibilitatea recunoscuta de lege unei persoane straine de un contract, de a actiona impotriva uneia dintre partile contractante, invocand contractul la a carui incheiere nu a participat.

40. Cum este definita simulatia.

- o operatiune juridica in cadrul careia doua persoane incheie un contract public-aparent mincinos-care nu reflecta vointa lor reala prin care se creeaza o alta situatie juridica decat cea creata printr-un contract secret-contrainscris-care exprima vointa reala a partilor.

41. Care sunt conditiile simulatiei.

- este necesar ca actul secret sa se incheie anteriopr sau concomitent cu actul public.

42. Care sunt formele simulatiei.

-contractul fictiv;

-contractul deghizat;

-contractul prin care se realizeaza o interpunere de persoane

43. Care sunt scopurile urmarite prin simulatie.

-scopul general si abstract;

-scopul concret.

44. Care sunt efectele simulatiei.

-contractul secret produce efecte numai intre parti si,in principiu,succesorii lor universali;

-contractul secret nu produce efecte fata de tertii de buna credinta.

45. Ce este actiunea in declararea simulatiei.

-este acea actiune civila prin care se urmareste constatarea caracterului simulat al contractului public si existenta contractului secret care modifica, total sau partial,contractul public.

46. Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice.

-obligatiile reciproce ale partilor trebuie sa fie executate simultan;

-daca una din parti nu-si executa culpabil obligatiile,cealalta parte are dreptul sa ceara in justitie rezolutiunea sau rezilierea contractului.

-daca un eveniment independent de vointa sa impiedica o parte contractanta sa-ti execute obligatiile,contractul inceteaza, cealalta parte fiind exonerata de obligatiile sale.

47. Care este notiunea exceptiei de neexecutare.

-este un mijloc de aparare aflat la dispozitia uneia dintre partile contractului sinalagmatic,in cazul in care i se pretinde executarea obligatiei ce-i incumba,fara ca partea care pretinde aceasta executare sa-si execute propriile obligatii.

48. Care sunt cazurile practice ale exceptiei de neexecutare.

-in materie de vanzare;

-in materie de schimb;

-in materia contractului de depozit.

49. Care este temeiul juridic al exceptiei de neexecutare a contractului.

-exceptia de neexecutare a contractului este fundamentata pe reciprocitatea si interdependenta obligatiilor nascute din contractele sinalagmatice;

-fundamentul exceptiei de neexecutare a contractului este principiul bunei-credinte si echitatii,in baza caruia nici una dintre parti nu ar putea solicita celeilalte parti executarea angajamentelor sale,fara a oferi si ea ce datoreaza.

50. Care sunt conditiile exceptiei de neexecutare.

-obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract;

-este necesar ca din partea celuilalt contractant sa existe o neexecutare,chiar partiala,dar suficient de importanta;

-neexecutarea sa nu se datoreze faptei insesi a celui ce invoca exceptia,fapta ce l-a impiedicat pe celalalz sa-si execute obligatia;

-partile sa nu fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile reciproce;

-pentru invocarea exceptiei de neexecutare nu se cere ca debitorul sa fi fost pus in intarziere.

51. Ce este rezolutiunea contractului.

-desfiintarea pe cale judiciara sau conventionala,a contractului sinalagmatic,cu executare uno ictu,in cazul in care nu se indeplinesc ,in mod culpabil,obligatiile asumate prin conventie,desfiintare care produce efecte retroactive;

-este o santiune a neexecutarii culpabile a unui contract sinalagmatic cu executare imediata,constand in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor in situatia avuta anterior incheierii contractului.

52. Prin ce se deosebeste rezolutiunea contractului de nulitatea contractului.

-cauzele nulitatii sunt intotdeauna concomitente cu momentul incheierii contractului-cauza rezolutiunii este intotdeauna posterioara incheierii contractului;

-nulitatea se intemeiaza pe ideea ca un contract nu a fost valabil incheiat –rezolutiunea are ca premisa un contract valabil incheiat care insa nu a fost executat din culpa uneia dintre parti.

53. Care este temeiul juridic al rezolutiunii contractului.

-reciprocitatea si intterdependenta obligatiilor din contractul sinalagmatic,imprejurarea ca fiecare dintre obligatiile reciproce este cauza juridica a celeilalte.

54. Care sunt conditiile cerute pentru admiterea rezolutiunii judiciare.

-una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile sale;

-neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia;

-debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere,in conditiile prevazute de lege

55. Ce sunt pactele comisorii.

-clauzele contractuale exprese prin care partile prevad rezolutiunea contractului pentru neexecutarea obligatiilor uneia din ele.

56. Care sunt efectele rezolutiunii contractului.

-intre parti rezolutiunea contractului are ca efect repunerea lor in sutiatia anterioara,partile fiind tinute sa-si restituie prestatiile efectuate in temeiul contractului desfiintat;

-fata de terti rezolutiunea contractului are ca efect desfiintarea tuturor drepturilor consfintite in favoarea lor de catre dobanditorul bunului sau bunurilor ce au format obiectul contractului rezolvit.

57. Ce este rezilierea contractului.

-este sanctiunea care se aplica in cazul neexecutarii culpabile a unui contract cu executare succesiva

58. Ce este riscul contractului.

-cand in cadrul unui contract sinalagmatic ,o parte nu vrea sa-si execute obligatia sa ori este in orice alt mod culpabila de aceasta neexecutare ,cealalta parte este exonerata de executarea obligatiei sale corelative.

59. Care sunt aplicatiile regulii res perit debitori.

- in materie de inchiriere,daca in timpul locatiunii lucrul inchiriat piere in totalitate,prin caz fortuit,contractul se considera de drept desfacut,ceea ce inseamna ca locatarul nu va avea dreptul sa pretinda chiria de la chirias;

- in materia contractului de antrepriza,daca inainte de predare,lucrul confectionat de antreprenor piere fortuit,antreprenorul nu va putea pretinde de la comitent plata pentru munca investita in confectionarea lucrului.

60. Cine suporta riscul in contractele sinalagmatice translative de proprietate.

-in cazul contractelor translative de proprietate,riscul contractului il suporta acea parte care avea calitatea de proprietar al lucrului in momentul pieirii fortuite a acestuia(res perit domino).

61. Ce este raspunderea civila contractuala.

-obligatia debitorului de a repara pecuniar prejudiciul cauzat creditorului sau prin neexecutarea,executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor nascute dintr-un contract valabil incheiat.

62. Care sunt conditiile raspunderii civile contractuale.

- fapta ilicita care consta in neexecutarea obligatiilor contractuale asumate de debitor;

- existenta unui prejudiciu in patrimoniul creditorului;

- existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita a debitorului si prejudiciul creditorului;

- vinovatia debitorului.

63. Cum se clasifica despagubirile sau daunele - interese.

-despagubiri compensatorii;

-despagubiri moratorii.

64. Care sunt modalitatile de evaluare a despagubirilor sau daunelor-interese.

-evaluarea judiciara;

-evaluarea legala;

-evaluarea conventionala.

65. Care sunt conventiile de modificare a raspunderii contractuale

-exonerarea de raspundere

-de limitare a raspunderii;

-de agravare a raspunderii.

66. Care sunt caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare.

-contract consensual;

-contract bilateral(sinalagmatic);

-contract cu titlu oneros;

-contract comutativ;

-contract translativ de proprietate.

67. Care sunt incapacitatile speciale de a vinde si a cumpara.

- vanzarea intre soti este interzisa;

- tutorii nu pot cumpara bunurile personale de sub tutela lor cat timp socotelile definitive ale tutelein-au fost date si primite;

- mandatarii,atat conventionali cat si legali, imputerniciti a vinde un lucru,nu pot sa-l cumpere;

-persoanele ce administreaza bunuri ce apartin statului,comunelor,oraselor municipiilor sau judetelor,nu pot cumpara bunurile aflate in administrarea lor;

-functionarii publici nu pot cumpara bunurile statului sau unitatilor administrativ-teritoriale care se vand prin mijlocirea lor;

-judecatorii,procurorii si avocatii nu pot deveni cesionari (cumparatori) de drepturi litigioase care sunt de competenta Curtii de Apel in a carei circumscriptie isi exercita functia sau profesia,iar in cazul judecatorilor de la Curtea Constututionala,Inalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorilor de la Parchetul general de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie se intinde pe tot teritoriul tarrii;

-executorii judecatoresti nu pot dobandi direct sau prin persoane interpuse,pentru ei sau pentru altii,bunurile ce au facut obiectul activitatii de executare silita.

-potrivit Constitutiei,cetatenii straini si apatriziipot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la UE si din alte tratate internationale la care Romania este parte,pe baza de reciprocitate,in conditiile prevazute prin lege organica,precum si prin mostenire legala.

68. Ce este promisiunea de vanzare.

-este un antecontract care da nastere unui drept de creanta,una din parti avand o obligatie de a face fata de cealalta parte- sa vanda in viitor un anumit bun-,iar beneficiarul promisiunii are un drept de optiune,in sensul de a cumpara sau nu bunul.

69. Ce este pactul de preferinta.

-este o varianta a promisiunii de vanzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca in cazul cand il va vinde sa acorde preferinta unei anumite persoane,la pret egal.

70. Ce este dreptul de preemtiune.

-consta in dreptul prioritar la cumparare,recunoscut de lege anumitor persoane,drept ce reprezinta o derogare de la principiul liberei circulatii a bunurilor si de la principiul conform caruia proprietarul dispune liber de bunul sau.

71. Ce este promisiunea unilaterala de vanzare.

-promisiunea de vanzare este un contract unilateral,deoarece da nastere la obligatii numai in sarcina promitentului.

72. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul vandut.

-sa fie in comert(in circuitul civil);

-sa existe in momentul incheierii contractului sau sa poata exista in viitor;

-sa fie determinat sau determinabil,licit si posibil;

-sa fie proprietatea vanzatorului.

73. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca pretul.

-sa fie stabilit in bani;

-sa fie determinat sau determinabil;

-sa fie sincer si serios.

74. Cum trebuie sa fie pretul, obiectul prestatiei cumparatorului.

-pretul este obiectul prestatiei cumparatorului si corespunde valorii lucrului vandut.

75. Ce este predarea lucrului vandut.

-punerea lucrului vandut la dispozitia cumparatorului.

76. Ce este obligatia de garantie contra evictiunii.

-vanzatorul este obligat de drept sa-l garanteze pe cumparator de evictiune totala sau partiala a lucrului vandut,precum si de sarcinile care n-au fost declarate la incheierea contractului.

77. Ce reprezinta evictiunea.

-pierdrea in tot sau in parte,a proprietatii lucrului sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar.

78. Care sunt conditiile garantiei contra evictiunii rezultand din fapta unui tert.

-existenta unei tulburari de drept;

-cauza tulburarii sa fie anterioara vanzarii;

-cumparatorul sa nu fi cunoscut cauza evictiunii.

79. Care sunt efectele garantiei in caz de evictiune consumata.

-in caz de evictiune totala:-vanzatorul este obligat sa restituie integral pretul primit;

-cumparatorul are dreptul la valoarea fructelor pe care a fost obligat sa le inapoieze tertului evingator;

-cumparatorul este indreptatit sa solicite cheltuielile de judecata ale procesului din care a rezultat evictiunea;

-cumparatorul are dreptul la daune-interese care reprezinta contravaloarea prejudiciului cauzat cumparatorului

de producerea evictiunii,iar nu de valoarea actuala a bunului.

-in caz de evictiune partiala:-cumparatorul are dreptul sa ceara rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare;

-cumparatorul are dreptul sa mentina contractul incheiat ,cu despagubiri pentru pierderea suferita.

-actiunea cumparatorului impotriva vanzatorului avand ca obiect garantia pentru evictiune se prescrie in termenul general de 3 ani care incepe sa curga de la data producerii evictiunii.

80. Care sunt conditiile care se cer intrunite pentru a opera obligatia de garantie contra viciilor lucrului vandut.

-viciul trebuie sa fie scuns,adica daca nu a fost cunoscut de cumparator,printr-o verificare normala nu putea sa-l cunoasca,iar vanzatorul nu i l-a comunicat;

-viciile sa fi existat in momentul vanzarii;

-viciul sa fie grav,adica sa faca lucrul impropriu intrebuintarii la care era destinat dupa natura sa sau prin conventia partilor sau sa micsoreze valoarea de intrebuintare,incat cumparatorul, in cunostinta de cauza,nu ar fi cumparat lucrul sau ar fi platit un pret mai redus.

81.Care sunt efectele raspunderii vanzatorului pentru vicii.

-in cazul in care lucrul vandut este afectat de vicii ascunse,cumparatorul are urmatoarele posubilitati:

-sa ceara rezolutiunea vanzarii;

-sa ceara o reducere a pretului;

-daca vanzatorul a fost de rea-credinta,sa ceara si daune-interese.

82. Cand datoreaza cumparatorul dobanda pretului.

-daca exista conventie in acest sens;

-daca lucrul vandut si predat este producator de fructe;

-cumparatorul a fost pus in intarziere printr-o notificare de plata

83. Care este sanctiunea neplatii pretului-vanzatorul are dreptul sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei,printr-o actiune avand ca obiect plata pretului,care se prescrie in termenul general de prescriptie de 3 ani;

-vanzatorul are dreptul sa invoce exceptia de neexecutare refuzand sa predea lucrul vandut,daca cumparatorul nu plateste pretul si nu beneficiaza de un termen suspensiv.

84. Ce este luarea in primire a lucrului vandut.

-cumparatorul este obligat sa ia in primire lucrul vandut la locul si la termenul la care vanzatorul este obligat sa-l predea.

-in cazul neexecutarii acestei obligatii,dupa punerea in intarziere a cumparatorului,vanzatorul poate cere:

-obligarea cumparatorului la luarea in primire a lucrului,chiar sub sanctiunea unor daune cominatorii;

-autorizarea instantei sa-l depuna in alt loc,daca are nevoie de locul unde se gaseste;

-rezolutiunea contractului cu daune-interese.

85. Cine suporta cheltuielile vanzarii.

-cumparatorul este obligat sa suporte cheltuielile vanzarii,respectiv cheltuielile propriu-zise ale contractului,taxele de timbru,taxele de publicitate imobiliara

86. Care sunt varietatile de vanzare.

-vanzarea cu gramada;

-vanzarea dupa greutate,numar sau masura;

-vanzarea pe gustate;

-vanzarea pe incercate;

-vanzarea cu pact de rascumparare;

-vanzarea unei mosteniri;

-vanzarea de drepturi litigioase si retractul litigios.

87. Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie.

-donatia este un contract unilateral;

-donatia este un contract cu titlu gratuit;

-donatia este un contract solemn;

-donatia este un contract translativ de proprietate.

88.Care sunt incapacitatile de a dispune prin donatii.

-minorii si persoanele puse sub interdictie sunt incapablili absolut de a dispune prin donatii.

89. Care sunt incapacitatile de a primi donatii

-persoanele neconcepute;

-organizatiile care nu au dobandit personalitate juridica;

-cetatenii straini si apatrizii nu pot primi donatii avind ca obiect dreptul de proprietate asupra terenurilor;

-medicii si farmacistii nu pot primi donatii de la persoanele tratate pentru boli care au produs decesul acestora;

-minorii si interzisii au dreptul de a primi donatii,dar nu au exercitiul acestui drept;

-surdo-mutul care nu stie sa scrie nu poate accepta o donatie decat cu asistarea unui curator special;

-persoanele juridice pot primi donatii daca dreptul care formeaza obiectul donatiei corespunde scopului stabilit prin lege,actul de infiintare sau statut.

90.Care este obiectul contractului de donatie.

-este bunul care trebuie:-sa fie in circuitul civil;

-sa fie determinat sau determinabil;

-sa fie posibil,licit si sa existe sau sa poata exista in viitor.

91.Care sunt conditiile de forma ale contractului de donatie

-toate donatiile se fac prin act autentic,sub santiunea nulitatii absolute.

92.Ce este principiul irevocabilitatii donatiilor

-un act juruduc valabil incheiat este irevocabil,nu poate sa fie desfiinta prin manifestarea de vointa a unei singure parti;

93. Care sunt clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor

-conditiile potestative;

-plata datoriilor viitoare nedeterminate;

-dreptul donatorului de a dispune in continuare de bunul donat;

-rezervarea dreptului de denuntare unilaterala.

94. Care sunt clauzele compatibile cu principiul revocabilitatii donatiilor.

-donatia poate fi afectata de un termen;

-donatia poate fi afectata de o conditie cazuala sau mixta;

-in contract se poate stipula plata datoriilor prezente ale donatorului,precum si cele viitoare;

-reintoarcerea conventionala a bunurilor donate pentru cazul in care donatarul ar muri inainte de donator, precum si in situatia in care atat donatarul cat si descendentii acestuia ar deceda inaintea sa.

95. Ce este revocabilitatea donatiilor intre soti.

- sotul donator poate revoca oricand donatia,in mod expres sau tacit si nu are posibilitatea sa renunte la dreptul de revocare.

96. Ce forma imbraca donatiile simulate.

-forma donatiei deghizate;

-forma donatiei prin interpunere de persoana.

97. Ce sunt donatiile deghizate.

-este o donatie simulata care,sub aparenta unui contract cu tuitlu oneros,ascunde natura gratuita a unui contract secret.

98.Ce sunt donatiile prin interpunere de persoane.

-in acest caz,simulatia nu vizeaza natura gratuita a contractului,ci persoana adevaratului donatar;contractul aparent se incheie cu persoana interpusa,iar in contrainscris se precizeaza cine este adevaratul donatar.

99.Ce sunt donatiile indirecte

-acte juridice incheiate cu intentia de a gratifica dar infaptuite pe calea unui act juridic diferit de contractul de donatie.(renuntarea la un drept,remiterea de datorie si stipulatia in favoarea unei terte persoane).

100.Ce sunt darurile manuale

-o donatie realizata prin traditiunea bunului mobil corporal transmis de la dispunator la gratificat,in baza acordului de vointa al partilor contractante.

101. Ce conditii se cer pentru validitatea unui dar manual.

-acordul de vointa pentru a transfera si dobandi un drept cu titlu gratuit;

-traditiunea,predarea efectiva si reala a bunului daruit.

102.Care sunt obligatiile donatarului.

-cand contractul de donatie este pur gratuit,donatarul nu are nici o obligatie fata de donator;

-cand donatia este cu sarcina,donatarul are obligatia de a executa sarcina,iar in caz contrar donatia poate fi revocata.

103.Care sunt obligatiile donatorului

-predarea bunului donat donatarului

104. Care sunt cazurile in care donatorul datoreaza garantie pentru evictiune

-cand a promis expres garantie pentru evictiune;

-cand evictiunea provine dintr-un fapt personal;

-cand donatia este cu sarcini,in limitele valorii acestora.

105. Care sunt cazurile in care donatorul datoreaza garantie pentru viciile lucrului -cand s-a obligat expres in acest sens;

-cand viciile ascunse cunoscute de donator au provocat un prejudiciu donatarului;

-cand donatia este cu sarcini,in limitele valorii acesteia.

106. Cum se realizeaza opozabilitatea fata de terti in materie de donatie.

-daca bunul donat este un bun mobil corporal,opozabilitatea se realizeaza prin transmiterea posesiei bunului;

-daca obiectul donatiei este un drept de creanta,opozabilitatea fata de terti se realizeaza prin notificarea cesiunii catre debitorul cedat ori prin acceptarea ei de catre debitor prin act autentic;

-daca obiectul contractului de donatie este un bun imobil opozabilitatea fata de terti se realizeaza din momentul transcrierii dreptului in cartea funciara.

107. Care sunt cauzele legale de revocare a donatiilor conform art. 829 Cod civil

-revocarea pentru neexecutarea sarcinii;

-revocarea pentru ingratitudine;

-revocarea pentru survenienta de copil.

108. Cand se revoca donatia pentru ingratitudine.

-atentatul la viata donatorului savarsit de donatar,fara a fi necesara pronuntarea unei hotarari de condamnare,fiind suficienta intentia manifestata de donatar in acest sens;

-savarsirea unor delicte,cruzimi sau injurii grave impotriva donatorului de catre donatar sau de o alta persoana,la ordinul lui;

-refuzul donatarului de a acorda alimente donatorului care se afla in nevoie.

109. Ce caracteristici prezinta actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine

-trebuie introdusa in termen de 1 an care se calculeaza de la data producerii faptului sau din ziua cand donatorul l-a cunoscut;

-este o actiune persoanla care poate fi introdusa doar de donator ,dar mostenitorii acestuia pot deveni titulari in urmatoarele cazuri:

-actiunea a fost intentata de donator,dar acesta a decedat inainte de finalizarea procesului;

-donatorul a decedat inainte de expirarea termenului in care actiunea putea fi intentata.

-actiunea nu poate fi intentata decat impotriva autorului faptului de ingtatitudine.

-admiterea actiunii nu produce efecte retroactive fata de tertii care au dobandit ulterior bunul de la donatar ori acel bun a fost grevat in favoarea lor.

110.Cand se revoca donatia pentru survenienta de copil.

-daca donatorului,care in momentul incheierii contractului nu avea copii sau alti descendenti,i se naste ulterior,chiar si postum,un copil viu,din casatorie sau din afara casatoriei.

111. Cine poate formula actiunea in revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii.

-donator, succesorii donatorului in drepturi(mostenitorii legali sau testamentari) precum si pe calea actiunii oblice,de

creditorii chirografari ai acestor persoane.

112. Care dintre cauzele de revocare a donatiei opereaza de drept.

-revocarea pentru survenienta de copil.

113.Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune

-contract translativ de folosinta;

- contract sinalagmatic;

-contract cu titlu oneros;

-contract comutativ;

-contract consensual;

-contract cu executare succesiva in timp.

114. Ce caracteristici prezinta capacitatea partilor in cazul contractului de locatiune.

-daca obiectul locatiunii este un bun imobil,iar durata locatiunii depaseste termenul de 5 ani,prin lege,locatiunea este considerata act de dispozitie,iar partile trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de dispozitie,in caz contrar locatiunea reducandu-se la 5 ani,dar numai la cererea partii incapabile.

115. Ce reguli se aplica in cazul in care contractul de locatiune se incheie de un coindivizar.

-vanzarea de catre unul dintre coproprietari;

-teoria mandatului tacit reciproc;

-gestiunea de afaceri.

116.Ce lucruri pot forma obiectul contractului de locatiune.

-lucrul inchiriat

117. Cum se stabileste chiria in contractul de locatiune.

-in raport cu dirata contractului,in mod global sau pe unitati de timp si se plateste in termenele prevazute in contract.

118. Ce conditii trebuie sa indeplineasca chiria in contractul de locatiune.

-sa fie determinata in momentul incheierii contractului sau determinabila;

-sa fie sincera sau serioasa sub sanctiunea nulitatii

-sa fie fixata de regula in bani.

119. Ce poate sa solicite instantei de judecata locatarul daca locatorul nu-si respecta obligatia de predare a lucrului.

-obligarea la predarea silita a lucrului si plata de daune-interese.

120. In ce conditii se angajeaza raspunderea locatorului pentru tulburarea folosintei provenind din viciile lucrului.

-raspunderea locatorului se angajeaza indiferent daca este de buna sau rea-credinta,dar numai pentru viciile ascunse ale lucrului,deoarece pentru viciile aparente locatarul este prezumat ca le-a acceptat.

121. Care sunt obligatiile locatorului.

-obligatia de predare;

-obligatia efectuarii reparatiilor;

-obligatia de garantie

122. In virtutea obligatiei de garantie, pentru ce tulburari raspunde locatorul.

-provenind din propria fapta;

-provenind de la terti;

-provenind din viciile lucrului.

123. Ce actiune are la indemana locatorul in cazul in care locatarul refuza sa restituie lucrul.-o actiune personala,care isi are izvorul in contract,care este supusa prescriptiei extinsive;

-o actiune in revendicare,daca are calitatea de proprietar,care este imprescriptibila.

124. Ce conditii trebuie sa indeplineasca contractul de sublocatiune.

-incheierea lui sa nu fie interzisa printr-o clauza expresa a contractului principal;

-sublocatiunea sa nu contina dispozitii contrare contractului principal.

125. Prin ce se deosebeste cesiunea contractului de locatiune de sublocatiune.

-spre deosebire de sublocatiune care este un nou contract de locatiune,cesiunea contractului de locatiune constituie o vanzare a dreptului de folosinta,adica o cesiune de creanta cu titlu oneros.

126. Care sunt cauzele de incetare a contractului de locatiune.

-denuntarea unilaterala;

-expirarea termenului;

-rezilierea contractului;

-pieirea lucrului;

-desfiintarea titlului locatorului;

-efectele instrainarii lucrului prin acte intre vii.

127. Contractul de locatiune inceteaza in cazul pieirii totale a lucrului.

-in cazul pieirii totale a lucrului,contractul de locatiune se desfiinteaza.

128. Cat timp raman valabile locatiunile incheiate de uzufructuar dupa desfiintarea titlului locatorului.

-cel mult 5 ani.

129. Ce presupune tacita relocatiune

-incheierea unui nou contract de locatiune,ceea ce inseamna ca nu se prelungesc efectele vechiului contract,iar noul contract opereaza pe durata nedeterminata.

130. Cum se realizeaza stabilirea termenului de preaviz la incetarea locatiunii.

-prin vointa partilor,iar in lipsa conventiei partilor,in functie de natura lucrului si dupa obiceiul locului.

131. Ce forma se cere pentru denuntarea unilaterala a locatiunii

-nu se cere o forma speciala,dar trebuie facuta in scris ,iar daca partea concediata refuza sa dea o dovada de primire, acest lucru se realizeazaprin intermediul executorilor judecatoresti.

132. Care este sanctiunea care intervine pentru neexecutarea obligatiilor de catre una din partile contractului de locatiune.

-da dreptul celeilalte parti sa ceara,dupa punerea in intarziere a debitorului,rezilierea contractului cu daune-interese.

133. Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat.

-contract cu titlu gratuit;

-contract sinalagmatic;

-contract consensual;

-contract intuitu personae.

134. Ce caractere juridice prezinta contractul de mandat.

-contract cu titlu gratuit;

-contract sinalagmatic;

-contract consensual;

-contract intuitu personae

135. Care este obiectul principal al contractului de mandat.

-incheierea de acte juridice

136. Ce conditii se cer indeplinite, din punct de vedere al capacitatii partilor, in cazul contractului de mandat.

- referitor la mandant,daca actul care se va incheia este un act de conservare sau de administrare,acesta poate avea capacitate restransa de exercitiu, dar daca actul care se incheie este un act de dispozitie,se cere sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

-referitor la mandatar,acesta trebuie sa aiba capacitatate deplina de exercitiu,indiferent de natura actului pe care urmeaza sa-l incheie.

137. Cum se interpreteaza mandatul dat in termeni generali.

-in sensul ca a fost dat doar cu privire la acte de administrare

138. Ce este mandatatul in interes comun

-este un contract prin care mandatarul are,pe langa dreptul la remuneratie,un interes propriu la incheierea actului pentru care a fost insarcinat de mandant.

139. Ce este autocontractul in materia contractului de mandat.

-operatiunea juridica in care mandatarul actioneaza,pe de o parte,ca reprezentant al unei alte persoane, iar pe de alta parte, pentru sine.

140. Cum se produc efectele revocarii mandatului.

-numai pentru viitor-ex nunc.

141. Care sunt cauzele speciale de incetare a mandatului.

-punerea sub interdictie;

-insolvabilitatea;

-falimentul uneia din partile contractului.

142. Care sunt obligaiile mandantului

-despagubirea mandatarului pentru toate cheltuielile facute de mandatar precum si pentru pierderile suferite cu ocazia indeplinirii mandatului;

-obligatia de plata a remuneratiei,daca partile au convenit incheierea unui contract cu titlu oneros.

143. Ce reprezinta mandatul fara reprezentare

-este contractul prin care una din parti,imprumutatorul de nume,este imputernicita de cealalta parte sa indeplineasca unul sau mai multe acte juridice pe seama acestuia din urma,dar ascunzand fata de tertii contractanti calitatea de intermediar an care lucreaza pentru altul.

-reprezinta un caz de simulatie prin interpunere de persoane.

144. Care sunt optiunile beneficiarului pactului de preferinta in caz de nerespectare a pactului prin vanzarea bunului unui tert.

-poate solicita numai plata de daune-interese

145. Cand trebuie sa fie indeplinita conditia existentei obiectului contractului.

-la momentul incheierii acestuia.

146. Care este sanctiunea care se aplica in sistemul dreptului civil roman care intervine pentru nevalabilitatea cauzei contractului.

-nulitatea absoluta a contractului

147. Lipsa cauzei atrage nulitatea absoluta a contractului, cand se datoreaza.

-lipsei obiectului contraprestatiei in contractelesinalagmatice;

-lipsei remiterii bunului in contractele reale;

-lipsei elementului aleatoriu-riscu-in contractele aleatorii.

148. In ce cazuri se considera ca tacerea poate sa insemne acceptare a ofertei.

-legea admite tacita reconductiune-tacita reinchiriere;

-partile pot sa fi convenit,mai inainte,ca simpla tacere dupa primirea ofertei sa aiba valoare de acceptare;

-atunci cand oferta este facuta exclusiv in interesul celeilalte parti,ea poate fi considerata ca fiind acceptata chiar daca partea careia i-a fost adresata tace.

149. Care sunt consecintele pe care le produce momentul incheierii contractului.

-din momentul incheierii contractului acesta poate sa-si produca efectele,nascandu-se drepturile si     obligatiile partilor contractante;

-in raport de acest moment se apreciaza posibilitatea de revocare,precum si caducitatea ofertei;

-viciile de consimtamant se analizeaza in raport de momentul incheierii contractului;

-in cazul contractelor translative de proprietate avand ca obiect bunuri certe,transmiterea dreptului de proprietate are loc in momentul incheierii contractului,iar riscul pieirii bunurilor se suporta de cumparator;

-in caz de conflict de legi in timpul contractului i se va aplica legea in vigoare la momentul incheierii sale;

-determina locul incheierii contrac tului.

150. Care sunt regulile speciale de interpretare a contractelor.

-clauzele indoielnice se interpreteaza in sensul care reiese din natura contractului;

- clauzele indoielnice se interpreteaza in sensul in care ele pot produce un efect;

-in cazul in care exista indoiala clauzele contractului se interpreteazadupa obiceiul locului unde s-a incheiat contractul;

-regula in dubio pro reo, cand este indoiala,conventia se interpreteaza in favoarea celui care se obliga;

-oricat de generali ar fi termenii contractului,acesta are ca obiect numai prestatiile la care partile s-au obligat;

-atunci cand in contract se da un exemplu pentru aplicarea obligatiilor,nu se restrange numarul si intinderea acestora la exemplul dat.

151. Care sunt exceptiile de la principiul obligativitatii contractului.

-denuntarea unilaterala a contractului;

-incetarea contractelor intuiti personae;

-suspendarea fortei obligatorii a contractului;

-prorogarea legala;

152. Ce este denuntarea unilaterala a contractului.

-revocarea contractelor se poate realiza nu nunai prin consimtamantul mutual dar si din cauze autorizat de lege;intre aceste cauze se inscrie si denuntarea unilaterala a contractului care poate sa intervina in materia contractului de inchiriere fara termen,a contractului de mandat sau a contractului de depozit.

153. Ce este incetarea contractelor intuitu personae.

-contractele intuitu personae sunt incheiate in considerarea calitatilor deosebite ale unei parti,iar daca partea a decedat contractul inceteaza de plin drept.

154. Ce este prorogarea legala.

-prelungirea legala a contractului dincolo de termenul stabilit de parti.

155. Care sunt trasaturile caracteristice ale promisiunii pentru fapta altuia

-tertul nu este obligat prin contractul incheiat intre promitent si creditorul promisiunii,iar obligatia sa se va naste numai daca adera la contract sau incheie un nou contract;

-ceea ce se promite este fapta personala a debitorului de a determina o terta persoana sa-si asume un angajament juridic fata de creditor;

-debitorul nu este obligat sa garanteze fata de tert executarea angajamentului de catre terta persoana.

156. Care sunt cazurile de actiuni directe reglementate de Codul civil.

-in materia contractului de antrepriza;

-in materia contractului de mandat.

157. Care sunt cazurile de aplicatii ale stipulatiei pentru altul.

-in materia donatiei cu sarcina in favoarea unui tert si a rentei viagere;

-in cazul contractului de asigurare;

-in cazul contractului de transport de bunuri.

158. Ce presupune simulatia prin incheierea unui contract fictiv.

-o disimulare totala a realitatii,in sensul ca actul public este lipsit de orice continut juridic,fiind anihilat de prevederile contrainscrisului.

159. Cand trebuie incheiat actul secret pentru a ne afla in prezenta simulatiei.

-anterior sau concomitent cu actul public.

160. Care sunt conditiile cerute pentru exercitarea actiunii in rezolutiune.

-una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile sale;

-neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia;

-debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere,in conditiile prevazute de lege.

161. Care este sanctiunea aplicabila in cazul in care in momentul vanzarii lucrul vandut era pierit in tot.

-nulitatea absoluta.

162. Care sunt optiunile cumparatorului, daca bunul a pierit in parte

-sa renunte la contract;

-sa ceara executarea supra partii ramase din lucru, cu o reducere proportionala din pret.

163. Ce posibilitati are cumparatorul daca obiectul contractului de vanzare-cumparare este un teren, iar la predare, intinderea terenului este mai mica decat cea mentionata in contract.

-completarea,daca vanzatorul mai are alaturi teren;

-o reducere din pret proportionala cu intinderea gasita lipsa; -rezolutiunea contractului daca imobilul nu poate fi folosit pentru destinatia avuta in vedere la momentul

incheierii contractului.

164. In ce termen se prescrie actiunea cumparatorului impotriva vanzatorului avand ca obiect garantie pentru evictiune.

-in termenul general de prescriptie de 3 ani

165. In ce termen poate fi intentata actiunea redhibitorie sau estimatorie.

-6 luni;

-daca viciile au fost ascunse cu viclenie in termenul general de prescriptie.

166. Cum se poate modifica obligatia de garantie contra viciilor.

-prin conventia partilor care pot sa inlature,limiteze sau sa agraveze printr-o clauza expresa aceasta obligatie.

167. In ce termen se poate intenta actiunea vanzatorului avand ca obiect plata pretului.

-in termenul general de prescriptie de 3 ani.

168. Ce bunuri pot forma obiectul darului manual..

-bunurile mobile corporale,susceptibile de traditiune,iar prin exceptie si titlurile la purtator.

169. In ce termen trebuie introdusa actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine.

-1 an care se calculeaza de la data producerii faptului sau din ziua cand donatorul l-a cunoscut.

170. Ce actiune poate intenta locatorul daca locatarul refuza sa restituie lucrul.

-o actiune personala,care isi are izvorul in contract,care este supusa prescriptiei extinctive;

-o actiune in revendicare,daca are calitatea de proprietar ,care este imprescriptibila.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1243
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site