Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Prescriptia executarii pedepsei

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micPrescriptia executarii pedepsei

1. NotiuneSpre deosebire de prescriptia raspunderii penale, prescriptia executarii pe­depsei inlatura numai executarea pedepsei. Desi produce efecte mai res­transe, prescriptia executarii pedepsei are aceeasi ratiune ca si prescriptia raspunderii penale, anume aceea ca, prin trecerea unui interval mare de timp de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, fara ca pedeapsa sa fie executata, eficienta pedepsei se diminueaza pana la totala anihilare.

Totusi, in timp ce producerea efectelor prescriptiei raspunderii penale de­pinde numai de trecerea intervalului de timp prevazut de lege, prescriptia executarii pedepsei este subordonata indeplinirii a doua conditii legale. Ast­fel, pe langa cerinta de a se fi implinit termenul prevazut de lege (conditie pa­siva), mai este necesar ca, in cursul acestui termen, condamnatul sa nu fi savarsit din nou o infractiune (conditie activa).

Ca institutie juridica, prescriptia executarii pedepsei isi are sediul in dis­pozitiile art. 125‑130 C. pen., al caror obiect de reglementare il constituie tocmai efectele juridice ale acestei cauze de inlaturare a pedepsei, prin stin­gerea dreptului statului de a impune executarea pedepsei si a obligatiei co­relative, ce incumba condamnatului, de a executa pedeapsa.

2. Efectele prescriptiei executarii pedepsei

Potrivit art. 125 C. pen., prescriptia executarii pedepsei inlatura execu­tarea pedepsei principale. Intrucat stinge executarea pedepsei principale, prescriptia produce efecte si asupra pedepselor accesorii, care, in confor­mitate cu prevederile art. 71 alin. (2) C. pen., se executa din momentul rama­nerii definitive a hotararii de condamnare si pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei. Ceea ce inseamna ca, potrivit dispozitiilor art. 71 alin. (2) C. pen., prescriptia executarii pedepsei stinge, o data cu pedeapsa principala, si pedeapsa accesorie.

Prescriptia executarii pedepsei nu produce efecte asupra pedepselor com­plimentare. Potrivit art. 66 C. pen., executarea pedepsei complimentare a interzicerii unor drepturi incepe dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa si dupa prescriptia executarii pe­depsei. Executarea pedepsei complimentare a degradarii militare incepe du­pa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, intrucat executarea aces­tei pedepse nu presupune prezenta condamnatului.

Prin dispozitiile art. 126 alin. ultim si art. 125 alin. (2) din Codul penal a consacrat re­gula imprescriptibilitatii masurilor de siguranta si a pedepselor principale pronuntate pentru infractiunile contra pacii si omenirii. In ce priveste masurile de siguranta, regula imprescriptibilitatii acestora isi gaseste justificarea in in­susi scopul pentru care au fost instituite, respectiv in nece sitatea de a in­latura acele stari de pericol care ar putea contribui la savar­sirea de fapte prevazute de legea penala. Cat priveste pedepsele principale pronuntate pentru infractiuni contra pacii si omenirii, imprescriptibilitatea aces­tora isi are ratiunea in gravitatea lor deosebita.

3. Termenele de prescriptie a executarii pedepsei

Codul penal prevede in art. 126 urmatoarele termene de prescriptie a executarii pedepsei:

a) 20 de ani, cand pedeapsa care urmeaza a fi executata este deten­tiunea pe viata sau inchisoarea mai mare de 15 ani;

b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmeaza a fi executata, dar nu mai mult de 15 ani, in cazul celorlalte pedepse cu inchisoarea;

c) 3 ani, in cazul cand pedeapsa este amenda.

Pentru sanctiunile cu caracter administrativ [prevazute de art. 18 alin. (1) si art. 91] termenul de prescriptie a executarii este de un an.

In conformitate cu prevederile art. 126 C. pen., termenele de prescriptie a executarii pedepsei se socotesc de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare [art. 126 alin. (3)], iar in cazul revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei, a suspendarii pedepsei sub supraveghere sau a exe­cutarii pedepsei la locul de munca, termenele de prescriptie se socotesc de la data cand hotararea de revocare a ramas definitiva.

In caz de concurs de infractiuni, calculul termenului de prescriptie se face in raport de pedeapsa rezultanta, aplicata pentru concurs, si nu in raport de pedepsele stabilite pentru infractiunile concurente.Pentru cei care la data savarsirii infractiunii erau minori, termenele de prescriptie a executarii pedepsei se reduc la jumatate (art. 129 C. pen.)

Potrivit art. 130 C. pen., reintrodus in Codul penal prin Legea nr. 140/1996, „executarea pedepsei inchisorii, atunci cand aceasta inlocuieste pedeapsa detentiunii pe viata se prescrie in 20 de ani. Termenul de prescriptie curge de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiunea pe viata”.

4. Intreruperea cursului prescriptiei executarii pedepsei

Intreruperea cursului prescriptiei executarii pedepsei constituie, ca si intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale, o cauza care lipseste de eficienta timpul scurs anterior, facand sa curga un nou termen de prescriptie.

In conformitate cu dispozitiile art. 127 C. pen., prescriptia executarii pe­depsei se intrerupe prin:

a) inceperea executarii pedepsei;

b) savarsirea din nou a unei infractiuni;

c) sustragerea de la executare, dupa inceperea executarii pedepsei.

Inceperea executarii pedepsei presupune, dupa caz, incarcerarea con­damnatului, prezentarea acestuia la locul de munca sau plata unei rate a amenzii, in cazul esalonarii executarii acestei pedepse. Din momentul in­ceperii executarii, prescriptia se intrerupe, deoarece ea nu poate curge in timpul executarii pedepsei.

Fiind dependenta si de buna conduita a condamnatului in cursul ter­menului prevazut de lege, prescriptia se intrerupe, de asemenea, in cazul in care cel condamnat comite o noua infractiune in acest termen. In acest caz, incepe sa curga un nou termen de prescriptie a executarii pedepsei de la da­ta comiterii noii infractiuni.

In sfarsit, prescriptia executarii pedepsei se intrerupe si in cazul sus­tragerii de la executare, dupa inceperea executarii pedepsei, situatie in care va incepe sa curga un nou termen de prescriptie de la data sustragerii. Acest caz de intrerupere a prescriptiei executarii pedepsei este mai frecvent in situatiile cand s‑a dispus esalonarea platii amenzii sau cand s‑a dispus exe­cutarea la locul de munca a pedepsei inchisorii.

Pentru ca prescriptia executarii pedepsei sa opereze, este necesar ca dupa intreruperi ‑ indiferent de numarul acestora ‑ termenul sa curga nein­trerupt si in intregime.

5. Suspendarea cursului executarii pedepsei

Spre deosebire de intreruperea cursului prescriptiei, care face sa curga un nou termen de prescriptie a executarii de la data cauzei de intrerupere, sus­pendarea are drept efect doar o oprire a curgerii termenului de prescriptie, aceasta reluandu‑si cursul dupa incetarea cauzei de suspendare.

Potrivit art. 128 alin. (2), cursul termenului de prescriptie a executarii pedepsei (ca si a sanctiunii contraventionale) se suspenda in cazurile si con­ditiile prevazute in Codul de procedura penala. Potrivit legii, au efect sus­pensiv de executare, in primul rand, apelul si recursul declarate in termen. Caile ordinare de atac declarate peste termen si caile extraordinare de atac au efect suspensiv de executare numai cand s‑a dispus suspendarea de ca­tre organul competent (instanta de judecata, procurorul ierarhic superior etc.). De asemenea, cursul prescriptiei executarii pedepsei se suspenda in cazurile de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei (art. 453, 455 C. proc. pen.).

Prescriptia isi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare [art. 128 alin. (3) C. pen.].

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1454
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site