Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


CONTRACTUL CA IZVOR DE OBLIGATII

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACTUL CA IZVOR DE OBLIGATII

1. NOTIUNI INTRODUCTIVEA. NOTIUNE - contractul este acordul intre doua sau mai multe persoane, pentru a constitui sau stinge intre ei raporturi juridice.

B. VOINTA JURIDICA SI LIMITELE ACESTEIA IN CONTRACT

!!! Contractele sunt guvernate de principiul libertatii de vointa; adica toate conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante.

2. CLASIFICAREA CONTRACTELOR

1) Dupa continutul lor, distingem: contracte sinalagmatice (bilaterale) si contracte unilaterale.

Ex: - cele unilaterale dau nastere la obligatii in sarcina unei singure parti;

- sunt bilaterale depozitul, comodatul.

2) Dupa scopul urmarit de parti, avem: contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit.

Ex: - sunt contracte oneroase vanzarea-cumpararea, locatiunea.

Contractele cu titlu oneros sunt:

Comutative;

Aleatorii.

Contractele cu titlu gratuit sunt:

Acte dezinteresate;

Liberalitati.

3) Dupa modul de formare: contracte consensuale, contracte solemne si contracte reale.

4) Dupa efectele produse: contracte constitutive sau translative de drepturi reale si contracte generatoare de drepturi de creanta sau contracte declarative de drepturi.

5) Dupa durata de executare: contracte cu executare dintr-o data (imediata) si contracte cu executare succesiva.

6) Dupa cum au o denumire proprie, ori nu: contracte numite si contracte nenumite.

7) Dupa corelatia dintre ele: contracte principale si contracte accesorii.

3. INCHEIEREA CONTRACTELOR

A. NOTIUNE - adica realizarea acordului de vointa al partilor asupra clauzelor contractuale.

!!! Acordul se realizeaza prin intalnirea, pe deplin concordanta a unei oferte de a contracta, cu acceptarea acestei oferte.

B. CONDITII DE VALABILITATE

Conditiile esentiale pentru valabilitatea unei conventii sunt:

Capacitatea de a contracta;

Consimtamantul valabil al partii ce se obliga;

Un obiect determinat;

O cauza licita.

!!! In cazul nerespectarii conditiilor de validitate poate intervenii sanctiunea nulitatii absolute sau relative.

1) Capacitatea de a contracta - contractul este valabil daca consimtamantul este exprimat de o persoana capabila de a contracta.

2) Consimtamantul - este exteriorizarea sau manifestarea hotararii de a incheia contractul.

Conditii de valabilitate:

Sa provina de la o persoana cu discernamant;

Sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;

Sa fie exteriorizat;

Sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant.

Viciile de consimtamant:

Eroarea;

Dolul sau viclenia;

Violenta;

Leziunea.

3) Obiectul - este acela la care partile sau numai una dintre ele se obliga.

Conditiile obiectului:

Sa fie determinat sau determinabil;

Sa existe;

Sa fie in circuitul civil;

Sa fie licit si moral;

Sa fie posibil;Cel ce se obliga sa fie titularul dreptului;

Sa constea intr-un fapt personal.

Contractul trebuie sa aiba inserate urmatoarele clauze:

Obligatiile ce revin partilor in derularea contractului;

Conditiile de livrare si de calitate a bunurilor si serviciilor;

Termenele;

Modalitatile de plata si garantare a pretului;

Instrumentele de plata;

Modul de solutionare al eventualelor litigii;

Stabilirea penalitatilor.

4) Cauza (scopul) - adica scopul urmarit de parti la incheierea contractului.

Conditiile cauzei:

Sa existe;

Sa fie reala;

Sa fie licita;

Sa fie morala.

4. CONDITIILE DE FORMA ALE CONTRACTULUI

A. OFERTA DE A CONTRACTA - este propunerea pe care o face o persoana altei    persoane, de a incheia un anumit contract, in conditii determinate.

♦ Conditiile ofertei:

Sa constituie o manifestare de vointa reala, serioasa, constienta, cu intentia de a angaja din punct de vedere juridic;

Sa fie ferma;

Sa fie neechivoca;

Sa fie precisa si completa;

Cand se urmareste incheierea unui contract intuituu personae, oferta trebuie facuta unei persoane determinate.

B. ACCEPTAREA OFERTEI este o manifestare a vointei juridice a unei persoane de a incheia un contract in conditiile prevazute in oferta ce     i-a fost adresata in acest scop.

Conditiile acceptarii ofertei:

Sa concorde cu oferta;

Sa fie neindoielnica;

Sa provina de la o persoana careia i-a fost adresata;

Sa intervina inainte ca oferta sa devina caduca ori sa fie revocata.

C. MOMENTUL INCHEIERII CONTRACTULUI momentul incheierii contractului este acela in care acceptarea intalneste    oferta.

In practica, sunt intalnite mai multe situatii, precum:

Contractul se incheie intre prezenti;

Contractul se incheie prin telefon;

Contractul se incheie prin corespondenta (adica intre absenti), iar fata de aceasta situatie avem mai multe sisteme:

● Sistemul emisiunii sau declaratiunii;

● Sistemul expedierii acceptarii;

● Sistemul receptiei acceptarii de catre ofertant;

● Sistemul informarii.

D. LOCUL INCHEIERII CONTRACTULUI

♦ Atunci cand contractul se incheie intre parti prezente, locul este acela in care acestea se gasesc.

♦ In cazul contractului incheiat prin telefon locul incheierii va fi acela unde se afla ofertantul.

♦Daca contractul se incheie prin corespondenta, locul incheierii contractului este localitatea in care se afla ofertantul si unde i-a fost adresata corespondenta.

5. EFECTELE CONTRACTULUI

A. INTERPRETAREA CONTRACTULUI este operatiunea prin care se determina intelesul exact al clauzelor contractului.

Reguli de interpretare:

Caracteristici: - aceste reguli nu sunt imperative;

- sunt reguli subsidiare;- sunt reguli subiective.

Interpretarea contractelor nu dupa sensul literar al cuvintelor, ci dupa intentia comuna a partilor;

Contractul obliga nu numai la ce s-a stipulat expres, ci si la toate urmarile ce echitatea, obiceiul sau legea obliga;

Clauzele obisnuite se subinteleg;

Daca contractul cuprinde clauze sau cuvinte indoielnice, exista mai multe reguli;

Clauzele contractelor nu se interpreteaza separat, ci coroborat.

B. OBLIGATIVITATEA CONTRACTULUI

1) Intre partile contractante.

!!! Regula este aceea conform careia contractul este legea partilor.

!!! Exceptia este denuntarea unilaterala si intervine, de exemplu:

daca partile sau legea nu au determinat durata locatiunii;

mandatul este in principiu revocabil;

denuntarea contractului de societate;

contractul de depozit poate fi denuntat.

!!! Forta obligatorie a contractelor inceteaza sau se modifica altfel decat prin acordul partilor ori prin denuntare unilaterala:

moartea uneia dintre partile contractului;

in cazul prorogarii legale a unor contracte dincolo de termenele prevazute de parti;

cand intervine un caz de forta majora.

2) In raporturile cu persoanele care nu au calitatea de parti contractante (efectele contractului fata de terti) - actele incheiate intre anumite parti nu poate sa vatame si nici sa profite altor persoane.

♦ Principiul relativitatii efectelor contractului.

!!! Regula este aceea ca, conventiile n-au efect decat intre partile contractante.

!!! Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractelor:

Promisiunea faptei altuia;

Stipulatia pentru altul (contractul in favoarea unui tert);

Simulatia.

C.EFECTELE SPECIFICE ALE CONTRACTELOR SINALAGMATICE

1) Exceptia de neexecutare a contractului

Pentru a se invoca exceptia de neexecutare trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii:

Obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract;

Din partea celuilalt contractant sa existe o neexecutare, chiar partiala;

Neexecutarea sa nu se datoreze faptei celui ce invoca exceptia;

Partile sa nu fi convenit un termen de executare a uneia din obligatiile reciproce;

Nu se cere ca debitorul sa fi fost pus in intarziere;

Invocarea exceptiei are loc direct intre parti.

2) Rezolutiunea - este o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic, constand in desfiintarea retroactiva si repunerea partilor in situatia avuta anterior incheierii contractului.

Caracterele admisibilitatii rezolutiunii:

Una din parti sa nu-si fi executat obligatiile ce-i revin;

Neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia;

Debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere in conditiile prevazute de lege.

3) Rezilierea - este o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic, constand in desfiintarea pentru viitor a efectelor acestuia.

!!! Rezilierea desfiinteaza contractul numai pentru viitor, fara efect retroactiv.

D. RISCUL CONTRACTULUI

!!! Regula este aceea ca riscul contractului este suportat de debitorul obligatiei imposibil de executat.

6. NULITATEA IN MATERIA CONTRACTELOR

A.    NULITATEA ABSOLUTA.

B.    NULITATEA RELATIVA.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1871
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved