Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


REFERAT LA DISCIPLINA: RASPUNDERE CONTRAVENTIONALA - PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE AL CONTRAVENTIEI

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micREFERAT LA DISCIPLINA: RASPUNDERE CONTRAVENTIONALA
TEMA: PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE AL CONTRAVENTIEI

Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare prin lege, prin hotarare a Guvernului ori prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Actele normative prin care se stabilesc contraventii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza sa se aplice pentru fiecare dintre acestea; in cazul sanctiunii cu amenda se vor stabili limita minima si maxima a acesteia sau, dupa caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili si tarife de determinare a despagubirilor pentru pagubele pricinuite prin savarsirea contraventiilor.

CONDITIILE DE FOND. FORMA PE CARE TREBUIE SA O INDEPLINEASCA PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR

Procesele-verbale de constatare a contraventiei se prezinta sub forma unor carnete brosate si inseriate.

Procesul-verbal de constatare a contraventiei are urmatoarele parti componente -proces-verbal de constatare a contraventiei propriu-zis(original si doua copii) - instiintarea de plata (partea finala a originalului procesului verbal de constatare a contraventiei)

-adresa pentru trimiterea procesului verbal de constatare a contraventiei catre organul financiar al localitatiii in care domiciliaza sau isi are sediu contravenientul,in vederea executarii silite in cazul in care contravenientul nu achita amenda in termenul prevazut de lege. -adresa pentru trimiterea procesului verbal de constatare a contraventiei,persoanelor in drept (contravenient ,parte vatamata, persoanelor care ii apartin bunurile confiscate-alta decat contavenintul)-verso-ul celor doua copii ale procesului verbal de constatare a contraventiei Existenta formularelor tipizate a proceselor verbale de constatare a contraventiilor nu exclude posibilitatea pentru agentii constatatori de a incheia (completa), cu respectarea conditiiilor de fond si forma si procese verbale scrise de mana sau dactilografiate, atunci cand cele tipizate lipsesc sau sunt insuficiente,ori desi exista spatiu afectat diverselor rubrici este insufficient.

De exemplu :rubrica “descrierea faptei”, rubrica privind “consfiscarea bunurilor” etc.

In coformitate co O.U.G.nr 2/2001 procesul verbal de constatare a contraventiei,indifferent ca este tipizat ,scris de mana sau dactilografiat, trebuie sa cuprinda,obligatoriu,urmatoarele elemente sau mentiuni: a)data (anul, luna, ziua)si locul unde este incheiat; b)numele ,prenumele,calitatea si institutia din care face parte agentul constatator( in cazul ofiterilor si agentilor de politie sau in cazul ofiterilor si subofiterilor de jandarmi se va specifica si gradul acestora) c)datele personale din actul de identitate, inclusive codul numeric personal,ocupatia si locul de munca ale contravenientului; d)descriera faptei contraventionale ,cu indicarea datei,orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; e)indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia;

f)indicarea societatii de asigurari,in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie;

g) posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normative,daca acesta prevedeo asemenea posibilitate; h)termenul de exercitare a caii de atac si organul la care depune plangerea; i)obiectiiile contravenientului, la rubrica altementiuni ,cu privire la continutul procesului –verbal si mijloacele de proba pe care le aduce.CONDITIILE DE FORMA. FORMA PE CARE TREBUIE SA O INDEPLINEASCA PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR

Pe langa respectarea conditiilor de fond, la intocmirea procesului verbal de constatare a contraventiei, agentul constatator trebuie sa tina cont si de o serie de conditii de forma, care definesc modul in care va arata procesul verbal de constatare a contraventiiilor din punct de vedere al graficii, acuratetei scrisului si a altor reguli impuse la completarea acestui inscris, astfel:

- procesul verbal de constatare a contraventiei se completeaza cu pix (cu pasta), folosind pentru imprimareqa copiilor plombagina (indigoul) - scrisul va fi citet si se vor respecta regulile ortografiei romane ,barandu-se cu linii orizontale sau anulandu –se spatiiile sau cuvintele care nu sunt necesare sau nu corespund realitatii; - antetul unitatii de politie , numele si prenumele agentului constatator, al contravenientului sau al altor persone mentionate in continutul procesului verbal denumirile de localitatii,strazi, societati comerciale ,in scopul evitarii unor confuzii se scriu cu majuscule ; - nu se admit corecturi ,stersaturi ,modificari sau adaugiri ulterioare. Daca in timpul completarii procesului verbal ,agentul constatator face unele greseli ,documentul va fi anulat si se va intocmi un alt proces verbal de constatare a contraventiei ; - nu sunt admise prescurtari . Acestea pot fi totusi facute cu conditia sa fie explicate pe marginea formularului sau cand suntb indeobste cunoscute ,recunoscute si folosite (str. , b-dul., nr., jud.);

- se intocmeste , de regula , in doua exemplare ,din care originalul ramane la organul din care face parte agentul constatator , iar copia se inmaneaza pe baza de semnatura contravenientului ; - cand sanctiunea principala aplicata contravenientului este insotita si de sanctiunea complementara privind confiscarea , ori daca prin fapta comisa s-au produs pagube materiale ,procesul verbal se incheie in trei sau mai multe exemplare ,pentru a se inmana cate o copie persoanelor in drept (parte vatamata)sau pentru a insotii bunurile confiscate la camera de corpuri delicate sau la societatea nominalizata pentru a le valorifica; - daca este necesara intocmirea procesului –verbal de constatare a contraventiei in mai multe exemplare ,acest lucru se face prin xerocopiere sau prin folosirea unor copii volante pe care se va trece seria si numarul procesului original intocmit.

COMPLETAREA PROCESULUI VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIEI

Completarea procesului-verbal de constatare a contraventiei.

La completarea rubricilor din procesul-verbal de constatare a contraventiei se va tine seama de urmatoarele reguli :

a) se completeaza indicind Inspectoratul judetean de politie si unitatea de politie din care face parte agentul constatator b) se completeza cu datele personale ale contravenietului din actul de identitate ,inclusiv codul numeric personal . In cazul in care contravenientul este minor (varsta intre14 -18ani) in procesul verbal pe langa datele de identitate ale acestuia se vopr trece si numele , prenumele si adresa parintilor sau tutorelui.e)[a savarsit urmatoarele}se completeaza cu data , ora ,locul savarsirii faptei, fapta care constituie contraventie , imprejurarile care pot servi la apreciera gravitatii acesteia ,urmarile si eventualele pagube produse ori persoana careia in s-a produs .     In cazul concursului de contraventii faptele se descriu in succesiunea comiteri lor ,iar daca spatiu destinat acestei rubrici permite ,fiecare faptya va fi descrisa incepand cu aliniat si folosindu-se cuvinte de legatura[de asemenea, tot odata , cu aceasi ocazie, in acelasi timp]

f)[incadrarea juridica a faptei](faptelor)se completeaza cu indicarea articolului , alineatului ,literei ,punctului care prevede fapta , articolului, alineatului ,literei ,punctului care prevede sanctiunea si denumirea ,numarul si anul emiterii actului normative incalcat .

g)se completeaza numai daca agentul constatator are competenta sa stabileasca sanctiunea iar cuantumul amenzii se va scrie in cifre si in litere .

h)posibilitatea contravenientului <de a achita in cel mult 48de ore jumatate din minimum amenzii prevazute de lege pentru fapta comisa> se completeaza numai daca contravenientul beneficiaza de acest drept prevazut in actul normative incalcat . i)dispun confiscarea /ridicarea in vederea confiscarii>se completeaza cind actul normativ incalcat prevede in mod expres aceasta sactiune si exista bunuri supuse confiscarii .

Cind agentul constatator are conpetenta sa aplice sanctiunnea principala ;aceasta va dispune confiscarea bunurilor ;iar cind nu are competenta sa aplice sactiunea principala acesta va ridica lucrurile in vederea confiscarii’.Lucrurile confiscate se descriu amanuntit ‘in proces-verbal ;indicind dupa caz ,numarul ,greutatea ,dimensiunile ,culoarea,denumirea ,specia ,esenta etc.

j)<dispun urmatoarele masuri complementare .>se completeaza cind agentul constatator aplica dupa caz ,pe linga sactiunea contraventionala si unele masuri complementare

De exemplu ,aceasta rubrica se completeaza in urmatoarele cazuri ; -ridicare permisului de conducere

-ridicarea certificatului de inmatriculare

-ridicarea in vederea ,anularii ,permisului de arma. k)<contravenientul nu este de fata /refuza /nu poate lua la cunostinta despre continutul procesului –verbal.>se completeaza in fuctie de situatia ,prin anularea cuvintelor care nu corespund.

l)<conravenientul poate face plingere .>mentioneaza pentru contravenient termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plingera ,. m),<semnatura persoanelor in drept .>.Dupa semnarea procesului –verbal de catre agentul constatator si, de martor ,acesta se imineaza in copie ,pe baza de semnatura persoanelor in drept. Articolul 17din O.G nr 2/2001 prevede cinci cazuri de nulitate absoluta a procesului –verbal de constatare a contraventiei . Aceste cazuri se refera la omiterea consemnarii in procesul –verbal:

- numele ,prenumele si calitatea agentului constatator - numele si prenumele contravenientului -fapta savirsita

- data comiterii faptei

semnatura agentului constatator

Articolul 16alin (7)dinOG 2/2001 prevede obligatia agentului constatator de a adduce la cunostinta contravenientului in momentul incheierii procesului-verbal dreptul sau de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2215
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site