Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


TEST GRILA DREPTUL EUROPEAN

Drept+ Font mai mare | - Font mai micINTRODUCERE IN DREPTUL EUROPEAN

La baza infaptuirii Uniunii Europene se afla :a) Planul Shuman;

b) Tratatul privind Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO);

c) Planul Marshall;

d) Comitetul European de Cooperare Economica (CECE);

e) Organizatia Europeana de Cooperare Economica.

2. Tarile fondatoare ale Uniunii Europene sunt :

a) Germania, Franta, Italia , Olanda , Norvegia si Luxemburg ;

b) Belgia, Germania, Franta, Italia, Luxemburg si Olanda ;

c) Marea Britanie , Belgia , Germania, Franta, Italia si Luxemburg ;

d) Danemarca, Irlanda, Norvegia, Italia , Franta si Suedia ;

e) Franta , Spania , Italia , Marea Britanie , Belgia si Olanda.

3. Conventia constitutiva a Organizatiei Europene de Cooperare Economica (OECE), ca agentie europeana a Planului Marshall , a fost semnata :

1. La 16 aprilie 1948 ;

2. La Paris;

3. La 16 mai 1948 ;

4. La Roma;

5. De catre un numar de 16 state europene.

a) = 1+2

b) = 1+4+5

c) = 2+3+5

d) = 1+5

e) = 1+2+5

4. Tratatele prin care a fost instituita Uniunea Europeana au fost :

1. Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO)

2. Comunitatea Europeana (CEE );

3. Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (CEEA ;

4. Comitetul European de Cooperare Economica (CECE );

5. Organizatia Europeana de Cooperare Economica (OECE).

a) = 1+2

b) = 1+2+3

c) = 2+3+5

d) = 2+3

e) = 1+3+5

5. Noul Tratat privind Uniunea Europeana a fost adoptat :

a) In anul 1991 la Roma;

b) La Maastricht in anul 1991;

c) In anul 1993 la Maastricht;

d) In anul 1992 la Nisa;

e) La Madrid in anul 1991.

Drapelul European :

1. A fost adoptat in anul 1985 ;

2. Contine un numar de 12 stelute ;

3. Semnifica unitatea , solidaritatea si armonia intre popoarele Europei;

4. Contine un numar de 12 stelute , care reprezinta numarul initial de state;

5. Semnifica uniunea , solidaritatea si pacea intre popoarele Europei.

a) = 1+2

b) = 1+2+3

c) = 1+3+4

d) = 2+3

e) = 1+2+5

7. Prin "Tratatul de Fuziune' semnat la Bruxelles la 8 aprilie 1965 se stabileste:

1. Un consiliu unic pentru cele trei comunitati

2. O adunare parlamentara unica pentru cele trei comunitati

3. O comisie unica pentru cele trei comunitati

4. O Curtea de Justitie unica pentru cele trei comunitati

5. Crearea Uniunii Europene.

a) = 1+2

b) = 1+2+3

c) = 1+3+4

d) = 1+3

e) = 1+2+5

8. Legislatia comunitara secundara curpinde urmatoarele acte normative comunitare:

1. regulamentul

2. rezolutia

3.decizia

4.directiva

5.regulamentele interne

a) = 1+2

b) = 1+2+3

c) = 1+3+4

d) = 1+3

e) = 1+2+5

9. Principalul obiectiv al Actului Unic European este:

1. realizarea unei monede unice

2. cooperarea statelor membre in scopul coordonarii Fondurilor Structurale

3. aplicarea unei singure politici exerne

4. cooperarea in materie politieneasca

5. formarea unei piete interne si unice

Care sunt principalele institutii comunitare?

a) Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

b) Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene

c) Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene si Curtea Europeana de Conturi

d) Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene si Curtea Europeana de Conturi

e) Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene si Comisia Europeana

Cui i-a fost atribuita calitatea de predecesor al UE?

a. lui Mazzini

b. lui Churchill

c. lui Debre Michel

d. lui Jean Monnet

e. lui Robert Schuman

12. Care este prima veriga a UE?

a. OMC

b. EURATOM

c. OIPC

d. CECO

e. OSCE

13. Care Tratat propune adoptarea votului cu majoritate calificata in Consiliul European, in care tarile membre dispun de un numar diferentiat de voturi?

a. Tratatul de la Maastricht;

b. Tratatul de l a Roma;

c. Tratatul de la Amsterdam;

d. Tratatul de la Nisa;

e. Tratatul de la Paris;

14. Principala caracteristica a CECO a fost supranationalitatea, care trebuia sa urmareasca obiectivele:

A. expansiunea economica

B. cresterea nivelului de trai al celor din industria miniera si siderurgica

C. exploatarea excesiva a materiilor prime

D. crearea unei piete unice pentru carbune si otel

E. ajutor acordat tuturor statelor europene

a. A+B+C

b. B+C+D

c. B+C+E

d. A+B+D

e. C+D+E

15. Principalele principii ale bugetului general al Uniunii Europene sunt:

A. principiul anualitatii

B. principiul unitatii

C. principiul universalitatii

D. principiul echilibrului

E. principiul specializatii

a. A+B+C

b. A+C+D

c. A+B+C+D+E

d. A+D

e. A+C+D+E

16. Prin care tratat a fost instituit bugetul comunitar:

a. tratatul de la Paris

b. tratatul de la Roma

c. tratatul de la Bruxelles

d. tratatul de la Amsterdam

e. tratatul de la Nisa

Uniunea Europeana dispune de 'resurse proprii' pentru finantarea cheltuielilor sale. Resursele proprii sunt:

A. resurse proprii traditionale

B. resurse agricole

C. resurse economice

D. resurse bazate pe taxa pe valoarea adaugata(TVA)

E. resurse bazate pe venitul national brut (VNB)

a. A+D+E

b. A+B+C

c. B+C+D

d. A+D+E

e. C+D+E

18. Pentru ce a fost creata structura Curtea de Justitie din cadrul CECO?

a) Organism menit sa solutioneze litigiile dintre statele membre

b) Organism interguvernamental

c) Organism supranational

19. De cine au fost preluate responsabilitatile si bunurile CECO?

a) CE

b) EURATOM

c) UE

d) CEA

e) PESC

20. Comisia europeana este:

a) Un guvern supranational al Europei

b) Un organ executand deciziile politice ale Consiliului de Ministrii

c) Instanta decizionala de ultim recurs

d) In acelasi timp organ avand cvasimonopolul initiativei si simplu executanr in serviciul celor doua Consilii

e) O comisie fara nici un fel de atributii

21. Membrii Comisiei europene sunt desemnati:

a) De fiecare guvern national

b) De presedintele Comisiei dupa numirea sa

c) Printr-un acord intre Consiliul de Ministrii si Parlamentul european

d) De catre Curtea de justitie

e) Se aleg prin vot direct

Procedura scrisa la Comisie poate fi intrerupta :

a) Daca unanimitatea comisarilor o vrea

b) Daca majoritatea calificata a comisarilor o vrea

c) Daca majoritatea simpla a comisarilor o vrea

d) Daca un singur comisar o vrea

e) Procedura nu poate fi intrerupta

23. Care sunt atributiile secretarului general al Comisiei Europene?

1 El asista pe presedintele Comisiei in pregatirea si derularea muncilor Comisiei.

2 El ia parte la Coreper dar nu asista la Consiliile Ministrilor

3 El participa la Coreper si ia parte la Consiliile Ministrilor cele mai "nobile"

4 El participa la Consiliul european

5 Nu are atributii

a

b)

c)

d)

e

Spuneti care afirmatii sunt adevarate?

1) Comisia europeana poseda birouri de informare in statele membre ale Uniunii Europene si delegatii exterioare in tarile si pe langa cateva organizatii internationale

2) Comisia nu organizeaza niciodata audit intern al serviciilor sale

3) Comisia nu reformuleaza decar rar organigrama directiilor sale generale

4) Comisia cauta sa intareasca controlul financiar al cheltuielilor

5) Comisia incearca sa amelioreze "coordonarea interservicii"

a

b)

c)

d)

e

25. In ce consta principiul subsidiaritatii definit de articolul 3 b / noul articol 5 al Tratatului de la Maastricht?

a) In domeniile depinzand de competenta sa exclusiva, Comunitatea nu intervine decat daca obiectivele actiunii examinate nu pot fi mai bine realizate decat la nivelul comunitar.

b) In domeniile depinzand de o competenta impartita, Comunitatea nu intervine decat daca obiectivele actiunii examinate nu pot fi mai bine realizate decat la nivelul comunitar.

c) In domeniile depinzand de o competenta impartita, interventia Comunitatii trebuie sa fie minima , chiar atunci cand obiectivele actiunii examinate ar fi mai bine realizate la nivelul comunitar.

Spuneti ce afirmatii sunt adevarate?

a) Tratatul ii da Comisiei exclusivitatea initiativei

b) In principiu tratatul ii da Comisiei exclusivitatea initiativei

c) Tratatul ii da Consiliului de Ministrii si Parlamentului European capacitatea de a sugera Comisiei sa le supuna o propunere, dar Comisia poate sa le-o refuze

d)Tratatul ii da Consiliului de Ministrii si Parlamentului European capacitatea de a sugera Comisiei sa le supuna o propunere dar Comisia nu poate refuza.

e) Tratatul confera Comisiei o putere generala de executie a deciziilor Consiliului de Ministrii.

a

b)

c)

d)

e

27. Actiunea Comunitatii presupune, in conditiile si in conformitate cu termenele prevazute in tratatul de la Roma de instituire a C.E.E., urmatoarele:

1) eliminarea, intre statele membre, a taxelor vamale si a restrictiilor cantitative la intrarea si iesirea marfurilor, precum si a oricaror altor masuri cu efect echivalent;

2) stabilirea unui tarif vamal comun si a unei politici comerciale comune in raport cu statele terte;

3) eliminarea, intre toate statele , a obstacolelor care stau in calea liberei circulatii a persoanelor, a serviciilor si a capitalurilor;

4) adoptarea unei politici comune in domeniul agriculturii;

5) adoptarea unei politici comune in domeniul transporturilor;

a

b)

c)

d)

e

28. Indeplinirea sarcinilor incredintate Comunitatii este asigurata de:

1) o Adunare;

2) un Consiliu;

3) un Comitet;

4) o Comisie;

5) o Curte de Justitie.

a

b)

c)

d)

e

29. Politica agricola comuna are ca obiective :

1) cresterea productivitatii agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea dezvoltarii rationale a productiei agricole, precum si prin utilizarea optima a factorilor de productie, si in special a fortei de munca;

2) asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populatia agricola, in special prin majorarea veniturilor individuale ale lucratorilor din agricultura;

3) stabilizarea pietelor;

4) garantarea sigurantei aprovizionarilor;

5) asigurarea unor preturi rezonabile de livrare catre consumatori.

a

b)

c)

d)

e

30.Organizarea comuna a pietelor agricole, in functie de produse, imbraca una dintre urmatoarele forme:

1) norme comune in domeniul concurentei

2) coordonarea obligatorie a diferitelor organizari nationale ale pietei

3) organizarea europeana a pietei

4) norme particulare in domeniul concurentei

5) nesubordonarea unor norme

a

b)

c)

d)

e

31. Definiti misiunea comunitatii:

a. Comunitatea are ca misiune, apropierea treptata a politicilor economice ale statelor membre, promovarea unei dezvoltari armonioase a activitatilor economice, o crestere durabila si echilibrata, o stabilitate crescanda, o crestere accelerata a nivelului de trai si relatii mai stranse intre statele pe care le reuneste.

b. Comunitatea are ca misiune, instituirea unei piete comune care sa promoveze o crestere durabila si echilibrata, o stabilitate crescanda, o crestere accelerata a nivelului de trai si relatii mai stranse intre statele pe care le reuneste.

c. Comunitatea are misiunea apropierea a politicilor statale prin promovarea unei dezvoltari armonioase a activitatilor economice, culturale si sociale in vederea cresterii accelerate a nivelului de trai.

d. Comunitatea are ca misiune, prin instituirea unei piete comune si prin apropierea treptata a politicilor economice ale statelor membre, sa promoveze in intreaga Comunitate o dezvoltare armonioasa a activitatilor economice, o crestere durabila si echilibrata, o stabilitate crescanda, o crestere accelerata a nivelului de trai si relatii mai stranse intre statele pe care le reuneste.

e. Comunitatea are misiunea de a promova dezvoltarea armonioasa a activitatilor economice prin apropierea treptata a politicilor economice ale statelor membre si cresterea durabila si echilibrata a nivelului de trai si relatii mai stranse intre statele pe care le reuneste.

32.Numiti entitatea care are functii consultative si sprijina Consiliul si Comisia.

a. Comisia de disciplina sociala;

b. Camera consultativa;

c. Comitetul Economic si Social;

d. Adunarea Generala;

e. Comisia consultativa.

33.Taxele Tarifului Vamal Comun s-au stabilit:

a. la nivelul celor mai mici taxe aplicate in cele patru teritorii vamale pe care le cuprindea Comunitatea;

b. au fost anulate;

c. la nivelul mediei aritmetice a taxelor aplicate in cele patru teritorii vamale pe care le cuprindea Comunitatea;

d. la nivelul celei mai mari taxe aplicate;

e. in concordanta cu politicile economice ale teritoriilor vamale din Comunitate.

34.Prin instituirea unei uniuni vamale intre ele, statele membre :

a. inteleg sa contribuie, in interesul comun, la dezvoltarea armonioasa a comertului mondial, la eliminarea treptata a restrictiilor in calea schimburilor internationale si la reducerea barierelor vamale;

b. doresc sa creeze o bariera in calea schimburilor cu celelalte tari in vederea protejarii produselor comunitare;

c. urmaresc crearea unei politici vamale unice cu scop de protectie interna a Comunitatii;

d. renunta la granitele geografice creand o uniune geografica cu o singura granita

e. doresc sa dezvolte o politica comuna de dezvoltare a comertului comunitar, de sustinere reciproca a economiilor tarilor membre in vederea dezvoltarii armonioase a comertului intercomunitar.

35.In domeniul social Comisia are misiunea de a promova o cooperare stransa intre statele membre in domeniul social, in special in chestiuni privind:

a. dreptul la munca, formarea si perfectionarea profesionala, securitatea sociala, protectia impotriva accidentelor si bolilor profesionale, igiena a muncii, dreptul de asociere si negocierile colective intre angajatori si lucratori.

b. dreptul la munca si conditiile mai bune de munca, securitatea sociala,

protectia impotriva accidentelor si bolilor profesionale, igiena a muncii,

dreptul de asociere si negocierile colective intre angajatori si lucratori.

c. ocuparea fortei de munca, dreptul muncii si conditiile de munca, formarea si perfectionarea profesionala, securitatea sociala, protectia impotriva accidentelor si bolilor profesionale, igiena a muncii, dreptul de asociere si negocierile colective intre angajatori si lucratori.

d. migrarea fortei de munca, dreptul la munca, securitate sociala si protectia muncii, sanatatea in munca, dreptul la protectie sindicala, negocieri collective si individuale intre angajatori si lucratori.

e. Dreptul la munca, protectie sociala si protectia muncii, securitate sociala, sanatatea si igiena muncii, dreptul de contestare a abuzurilor angajatorilor.

36. Piata comuna cuprinde agricultura si comertul cu produse agricole. Prin produse agricole se inteleg:

a. produsele solului si subsolului, cele animaliere si pescaresti, precum si

produsele care au suferit o prima transformare si se afla in raport direct cu aceste produse;

b. produsele solului, subsolului, cele animaliere, pescaresti si vanatoresti, alte produse care au suferit o prima transformare si se afla in raport direct cu aceste produse.

c. produsele solului, cele animaliere, pescaresti, vanatoresti precum si produsele care au suferit o prima transformare si se afla in raport direct cu aceste produse.

d. produsele solului cultivate sau culese, cele animaliere si pescaresti, precum si produsele care se afla in raport direct cu acestea.

e. produsele solului, cele animaliere si pescaresti, precum si produsele care au suferit o prima transformare si se afla in raport direct cu aceste produse.

37. In elaborarea politicii agricole comune si a metodelor speciale pe care aceasta le poate implica se au in vedere urmatoarele:

1.caracterul special al activitatii agricole care rezulta din structura sociala a agriculturii si din discrepantele structurale si naturale existente intre diferitele regiuni agricole;

2.necesitatea de a opera treptat modificarile necesare;

3.acapararea pietelor de desfacere a produselor agricole;

4.faptul ca, in statele membre, agricultura este un sector strans legat de ansamblul economiei;

5.garantarea unor preturi rezonabile de livrare catre consumatori.

a

b)

c)

d)

e

38.Sub rezerva restrictiilor justificate de motive de ordine publica, siguranta publica si sanatate publica, libera circulatie a lucratorilor implica dreptul:

1. de a accepta ofertele reale de incadrare in munca;

2. de a circula liber in acest scop pe teritoriul statelor membre;

3. de sedere intr-un stat membru pentru a desfasura o activitate salarizata in conformitate cu actele cu putere de lege si actele administrative care reglementeaza incadrarea in munca a lucratorilor statului in cauza;

4. de a locui intr-un stat membru numai pe perioada prevazuta in contractul de munca incheiat.

5. de a ramane pe teritoriul unui stat membru dupa ce a fost incadrat in munca in acest stat, in conditiile care fac obiectul unor regulamente de aplicare stabilite de

Comisie.

a

b)

c)

d)

e

39. Criteriile principale pentru aderarea la Uniune stabilite prin Tratatul de la Maastricht sunt:

a. existenta performantei economice si combaterea coruptiei;

b. existenta unor institutii democratice stabile;

c. a+b

d. existenta unei economii de piata viabile si indeplinirea acquis-ului comunitar;

e. b+d

40. Care sint criteriile de aderare la Comunitatile Europene?

1) criteriul geografic;

2) criteriul politic;

3) criteriul economic;

4) capacitatea de a indeplini obligatiile ce decurg din calitatea de stat membru;

5) tinerea sub control a ratei inflatiei.

a

b)

c)

d)

e

41. Care a fost obiectivul principal urmarit de Tratatul EUROATOM?

1. formarea si dezvoltarea rapida a industriilor nucleare

2. cresterea nivelului de trai in statele membre

3. dezvoltarea schimburilor cu alte tari

4. desfiintarea monopolului impus de puteriile existente

5. formarea unui alt monopol

a

b)

c)

d)

e

Care este sistemul decizional in EURATOM?

a) decizile sunt luate de Consiliul de Ministrii, la propunerea Comisilor

b) decizile sunt luate de Coimisii, la propunerea Consiliului de Ministrii

c) decizile sunt luate de Curtea de Justitie, la propunerea Comisiei

d) decizile sunt luate de Comisie, la propunerea Curtii de Justitie

e) decizile sunt luate de Adunarea Parlamentara, la propunerea Comisiei

43. Raportul Spaak din 21 aprilie 1956, avea drept tema principala:

1. o uniune economica generala;

2. independenta institutiilor comunitare;

3. egalitatea intre state;

4. o uniune in domeniul utilizarii pasnice a energiei atomice;

5. administrarea pietei carbunelui si otelului.

a= 1+3

b=1+4

c=1+5

d=5

e=4

Institutia care are atributii de control pentru CEE si Euratom este:

1. Comisia

2. Consiliul

3. Adunarea comuna

4. Adunarea

5. Curtea de justitie

a=1

b=2

c=4

d=1+4

e=nici una dintre variante

45. Tratatele de la Roma:

1. au fost incheiate de cele 6 state parti constituind CECA pe o perioada de 4 ani

2. au fost incheiate pentru o durata nelimitata

3. semnarea Tratatelor de la Roma a urmat Conferintei europene de la Paris

4. tratatele au fost semnate si de Marea Britanie

5. au hotarat organizarea unei piete nucleare comune

a=1+3

b=2+5

c=2+5+4

d=2+4

e=1+3+4+5

46. Pentru a incuraja derularea programelor de cercetare care ii sunt transmise, Comisia poate:

1. sa acorde sprijin financiar;

2. sa puna de dispozitia statelor member, persoanelor sau intreprinderilor, instalatii, echipamente, asistenta de specialitate;

3. sa determine finantarea in comun de catre statele member, persoanele sau intreprinderile interesate;

4. sa furnizeze, cu titlu oneros sau gratuit materiile prime pentru derularea acestor programe;

5. Comisia poate publica programele fara acordul statelor care le-au transmis.

a=1+2

b=3+5

c=1+2+3+4

d=2+3+4

e=3=4+5

47. Curtea de Justitie are competenta de a hotara cu titlu preliminar asupra:

1. interpretarii prezentului tratat;

2. valabilitatii actelor adoptate de institutiile comunitatii;

3. Curtea de justitie nu poate hotari asupra oricarui litigiu dintre Comunitate si agentii sai;

4. interpretarii statutelor organismelor create printr-un act al Consiliului, cu exceptia unor dispozitii contrare ale acestor statute;

5. litigiile in care Comunitatea este parte, pot fi sustrase competentei instantelor nationale.

a=1+5

b=5

c=1+2+4

d=3+5

e=3

48. Mijloacele prin care Comunitatea trebuie sa atinga obiectivele prevazute in Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom), sunt:

A. dezvoltarea cercetarii stiintifice

B. adaptarea normelor comune de securitate pentru protectia populatiei si a lucratorilor

C. asigurarea aprovizionarii regulate a statelor membre cu energie

D. garantarea utilizarii pasnice a materialelor nucleare

E. crearea unei piete comune nucleare

a. A+D+E

b. B+C+D+E

c. C+D+E

d. A+C+D+E

e. A+B+C+D+E

49. Se cunosc mai multe tipuri de concurenta.acestea sunt:

A. perfecta si imperfecta

B. directa

C. indirecta

D. loiala

E. neloiala

a. A+B

b. B+C+D

c. C+D+E

d. A+B+C+D+E

e. A+B+D+E

50. Politica in domeniul concurentei interzice practici cum ar fi:

A. acordarea de ajutoare publice care creeaza distorsiuni in relatiile de concurenta dintre agentii economici;

B. stabilirea preturilor prin intelegeri prealabile intre producatori sau furnizori;

C. crearea de carteluri care sa-si imparta piata, astfel incat sa nu se concureze intre ele;

D. abuzul de pozitie dominanta pe piata;

E. realizarea de fuziuni care distorsioneaza libera concurenta

a. A+C+E

b. A+B+C+D+E

c. B+C+D+E

d. C+D+E

e. A+B+C+E

Obiectivele cuprinse in Tratatul de la Roma, si Tratatul de la Maastricht, cu privire la politica in domeniul concurentei, sunt:

A. practicile comerciale restrictive

B. abuzul de putere (pozitie) dominanta

C. achizitiile si fuziunile;

D. ajutoarele de stat;

E. politica cu privire la sectorul de stat

a. A+B+C+D+E

b. A+B+C+D

c. A+D+C

d. B+C+D+E

e. B+C+E

Intitutiile care functioneaza in domeniul concurentei sunt:

A. Consiliul U.E. sau Consiliul Ministerial

B. Comisia Europeana

C. Parlamentul European

D. Curtea Europeana de Justitie

E. Consiliul European

a. A+C+D+E

b. A+B+C+D+E

c. A+B+C+D

d. B+C+D+E

e. C+D+E

Sunt principii generale ale dreptului comunitar:

a. principiul proportionalitatii;

b. principiul echilibrului;

c. principiul securitatii juridice;

d. principiul egalitatii;

e. principiul dreptului la aparare;

f. principiul universalitatii so al unicitatii.

A= a+b+d+e

B= a+b+c+d

C= a+b+e+f

D= a+c+e+f

E= a+b+c+e

54. Directivele sunt acte normative de drept care:

a. stabilesc obiective sau un rezultat de atins ;

b. lasa la indemana Statelor Membre alegerea mijloacelor si formelor pe care le vor utilize pentru atingerea obiectivelor;

c. stabilesc mijloacele si formele pe care trebuie sa le utilizeze pentru atingerea obiectivelor;

d. pentru a se conforma directivelor, statele trebuie sa adopte actele normative necesare sau sa-si modifice corespunzator legislatia;

e. in aplicarea lor sunt doua momente. Primul moment este cel pana la care statele trebuie sa se conformeze;

f. se aplica imediat, statele fiind obligate sa se conformeze, iar cetatenii pot face uz, in mod direct, de dispozitiile directivelor, ele fiind considerate vinovate de neconformare

A= a+b+d+e

B= a+b+c+e

C= a+c+d+e

D= a+b+c+d

E= b+c+d+e

55. Recomandarile:

a. sunt formulate de Parlamentul European;

b. sunt obligatorii pentru Statele Membre;

c. sunt formulate de Consiliul Ministrilor UE in domeniile in care statele nu au acceptat sa-si diminueze suveranitatea si in care nu se poate interveni in mod direct;

d. vizeaza armonizarea legislatiei statelor in anumite Domenii;

e. nu au forta 16orrect16ry;

f. se dreseaza numai anumitor destinatari.

A= a+b+d+e+f

B= a+c+d+e+f

C= a+d+e+f

D= a+b+d+e

E= c+d+e

56. Principiul egalitatii:

a. i se mai spune si al nediscriminarii;

b. consta in aplicarea unui tratament egal al partilor in situatii identice si comparabile;

c. priveste nationalitatea, sexul, libera circulatie a marurilor, serviciilor, capitalurilor si persoanelor;

d. este aplicabil tuturor relatiilor juridice stabilite pe teritoriul comunitar.

A= a+b+c

B= b+c+d

C= a+b+c+d

D= a+c+d

E= a+b+d

57. Sunt criterii de identificare a liberei circulatii a serviciilor stabilite prin jurisprudenta Curtii Europene de Justitie:

a. prestatorul de servicii sa aiba in obiectul de activitate prestarea de servicii in Uniunea Europeana;

b. prestatorul serviciilor trebuie sa fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decat el al beneficiarului prestatiei, iar prestarea serviciului sa se faca cu trecerea unei frontiere interioare a Uniunii;

c. prestatorul serviciilor trebuie sa fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decat el al beneficiarului prestatiei, iar prestarea serviciului sa se faca cu trecerea unei frontiere exterioare a Uniunii;

d. prestatorul sa fi fost stabilit in spatiul Pietei Unice a UE;

e. prestatia sa fie remunerate.

A= a+c+e

B= b+d+e

C= c+d+e

D= b+c+d

E= b+c+e

58.Cetatenia Europeana

a) inlocuieste cetatenia nationala

b) completeaza cetatenie nationala

c) este detinuta de orice persoana care are cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene

d) acorda printre altele dreptul la pasiv la vot in alegerile locale

e) acorda dreptul activ la vot in alegerile locale

a) b+c+d+e

b) a+b+c+d+e

c) a+b+e

d) a+c+d+e

e) a+d+e

59. In cadrul Tratatului de la Maastricht si-au rezervat dreptul de a decide singure daca introduc moneda unica sau nu:

a) Franta

b) Danemarca

c) Marea Britanie

d) Germania

e) Elvetia

a) a+b+c+d

b)d+e

c)a+b+c

d)a+c

e) b+c

60. Pentru ca o tara sa participe la Uniunea monetara, aceasta trebuie sa indeplineasca anumite criterii de convergenta:

a) politica financiara

b) nivelul preturilor

c) nivelul PIB

d) nivelul PNB

e) nivelul dobanzilor

a) a+b+e

b) a+b

c) a+b+d+e

d)c+d

e) a+b+c+d+e

61. Care sunt principiile care stau la baza liberei circulatii a marfurilor

a) eliminarea oricarei taxe vamale sau echivalentul acestora in ceea ce priveste importul si exportul marfurilor intre statele Comunitatii Europene.

b) adoptarea unui tarif vamal comun care va fi aplicabil fata de statele terte care vor desfasura activitati de import export cu statele din spatiul comunitar.

c) eliminarea restrictiilor de ordin cantitativ , precum si orice alte masuri care sa conduca la astfel de restrictii.

d) Pentru o activitate mai eficienta Consiliul Economic si Social a creat organe subsidiare care sa-i faciliteze atingerea obiectivelor propuse

a) a+b+c

b) a+b+d

c) a+d

d) b+c

e) b+c+d

62. Ce ilustru om politic roman,in discursul sau "Caile practice de formare a Uniunii Economice Europene", interventie in Comisia de Studii pentru Uniunea Europeana, Geneva, 17 ianuarie 1931 a propus sa fie invitate la promovarea proiectului de constituire a Uniunii Economice Europene atat guvernele statelor europene membre ale Societatii Natiunilor cat si

guvernele statelor europene ne membre ?

a) Nicolae Iorga

b) Ionel Bratianu

c) Nicolae Titulescu

d) Alexandru Papadopol

e) Mihail Kogalniceanu

63. Politica Comunitatii in domeniul mediului contribuie la urmarirea obiectivelor ca:

a. conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului, ocrotirea sanatatii persoanelor, utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale,promovarea, pe plan international, a unor masuri destinate sa faca fata problemelor regionale sau planetare de mediu.

b. conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului;

c. limitarea defrisarilor masive si atingerea unui nivel minim privind poluarea mediului;

d. reducerea nivelului de emisii poluante;

e. diminuarea producerii de energie prin folosirea materialelor radioactive si incurajarea tehnologiilor alternative (eoliene, solare, etc.).

64. Politica Comunitatii in domeniul cooperarii pentru dezvoltare, care este complementara politicilor statelor membre, favorizeaza:

a. dezvoltarea economica si sociala durabila a tarilor in curs de dezvoltare si, in special, a celor mai defavorizate dintre ele;

b. integrarea armonioasa si progresiva a tarilor in curs de dezvoltare in economia mondiala;

c. combaterea saraciei in tarile in curs de dezvoltare;

d. eliminarea factorilor ce descurajeaza dezvoltarea continua;

e. dezvoltarea economica, politica, sociala la nivelul fiecarui stat din comunitate.

a. a+b+c;

b. c+d;

c. a+b+c+d+e;

d. a+c;

e. a+d+e.

65. Ombudsmanul isi exercita functiile in deplina independenta. In indeplinirea indatoririlor sale:

a. acesta nu solicita si nici nu accepta instructiuni de la vreun organism.;

b. acesta accepta si solicita instructiunii conform statutului de la organisme de orice fel;

c. acesta nu solicita dar accepta instructiuni;

d. se subordoneaza Parlamentului European;

e. nu se subordoneaza Curtii de Justitie pe durata mandatului si nu poate fi demis doar de catre Parlamentul European.

66. Presedintia este exercitata, prin rotatie, de fiecare stat membru al Consiliului, pentru o perioada de:

a. trei luni;

b. sase ani;

c. sase luni;

d. un an;

e. o luna.

67. Cate locuri in Palamentul European s-au stabilit pentru Romania prin Tratatul de la Nisa?

Raspunsuri :

a) 33

b) 26

c) 45

d) 19

e) 35

68. Ce numar de voturi s-a stabilit pentru Romania in Consiliul European prin Tratatul de la Nisa ?

Raspunsuri :

a) 29

b) 14

c) 7

d) 10

e) 12

69. Cateva din principalele atributii ale Consiliului Concurentei in domeniul ajutorului de stat.

a. emite avize pentru notificarile privind masurile de ajutor de stat, respectiv pentru informarile privind masurile de ajutor de stat care intra in domeniul de aplicare al exceptarilor pe categorii de la obligatia de notificare;

b. reprezinta Romania in fata Comisiei Europene in procedurile comunitare privind ajutorul de stat, ca punct de contact;

c. este singura autoritate competenta sa transmita Comisiei Europene notificarile, informarile, respectiv raportarile intocmite potrivit O.U.G nr.117/2006;

d. monitorizeaza ajutoarele de stat, in baza raportarilor, informatiilor si datelor transmise de furnizori, care pot fi autoritati si alti furnizori de ajutor de stat;

e. adopta decizii in cazurile de concentrare economica;

a) 1+2+3+4

b

c) 1++2+3+4+5

d

e

70. Care sunt categoriile de ajutoare de stat interzise de drept?

a.ajutorul pentru export sau orice ajutor care este conditionat, de drept sau de fapt, de performanta la export, in masura in care un astfel de ajutor poate sa afecteze aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte;

b.ajutorul pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea intreprinderilor, direct sau prin scutirea de la plata obligatiilor datorate statului;

c.masurile de ajutor care sunt astfel aplicate incat creeaza discriminari in favoarea produselor realizate la intern, fata de bunurile similare produse in tari participante la acorduri internationale la care Romania este parte si in care sunt prohibite astfel de discriminari.

d.ajutorul pentru cercetare si dezvoltare;

e.ajutorul pentru intreprinderi mici si mijlocii;

a

b

c

d

e) 1

71.Cine are obligatia de a notifica ajutorul de stat ?

a.Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent se notifica Comisiei Europene de catre furnizorul si initiatorul ajutorului de stat, dupa ce a fost transmis la Consiliul Concurentei in vederea emiterii unui aviz potrivit disp O.U.G

nr.117/2006

b.Persoanele fizice si juridice afectate de savarsirea unei practici anticoncurentiale pot sesiza Consiliul Concurentei printr-o plangere.

c.Primul agent economic care informeaza Consiliul Concurentei

d.Initiatorul ajutorului de stat

e.Furnizorii si beneficiarii ajutorului de stat.

a) 1

b

c

d

e

72. Ce este politica de clementa?

a.Politica de clementa este un ansamblu de reguli (conditii si criterii) adoptate de Consiliul Concurentei pentru a incuraja agentii economici implicati in intelegeri anticoncurentiale de tip-cartel sa coopereze cu autoritatea de concurenta pentru descoperirea si dovedirea cartelurilor

b.Primul agent economic care informeaza Consiliul Concurentei cu privire la existenta unui cartel beneficiaza de imunitate la amenda sau de reducerea cuantumului amenzii.

c.Stabilirea de conditii discriminatorii pentru activitatea agentilor economici

d.Orice actiuni ale organelor administratiei publice centrale sau locale.

e.Luarea de decizii prin care se limiteaza libertatea comertului sau autonomia agentilor economici;

a

b

c

d

e

Comisia are urmatoarele posibilitati de actiune, daca se descopera intelegeri intre firme suspectate de incalcarea liberei concurente :

1.) sa o declare legala printr-o decizie formala,

2.) sa dea o scrisoare de confort care sa permita operarea pe piata,

3.) sa accepte operatiunea si sa o declare ilegala,

4.) sa o declare ilegala,

5.) sa accepte operatiunea numai cu indeplinirea anumitor conditii

suplimentare

a

b

c

d

e

74. Procesul de informare a politicii concurentiale pune in fata Comisiei Europene numeroase provocari :

1 aplicarea consecventa a reglementarilor, uniformizarea legislaturii, clarificarea regulilor procedurale,

2 liberalizarea continua a pietei, adancirea procesului de integrare,

3 adancirea procesului de integrare, liberalizarea continua a pietei, atragerea in comunitatea monetara si a altor tari,

4 uniformizarea legislaturii,

5 clarificarea regulilor procedurale.

a

b

c

d

e

Politica de concurenta are la baza principiile :

1) interzicerea practicilor concertate, a acordurilor si asocierilor intre

intreprinderi

2) interzicerea de a exploata abuziv pozitia dominanta pe piata comuna,

3) controlul ajutoarelor acordate de catre state si controlul preventiv al

operatiunilor de concentrare, liberalizarea anumitor sectoare sau intreprinderi publice sau private,

4) controlul preventiv al operatiunilor de concentrare,

5) interzicerea anumitor sectoare.

a

b

c

d

e

Care este principala organizatie la nivel regional european care are ca atributie principala consacrarea si apararea drepturilor omului ?

a.) Comisia Europeana

b.) Consiliul Europei

c.) Consiliul European

d.) Parlamentul European

e.) Curtea Suprema de Justitie

Enumerati 5 drepturi civile :

a.) dreptul la viata, la libertate, la inviolabilitatea persoanei, dreptul de a nu tinut in sclavie, dreptul persoanei condamnate de a face recurs in fata instantei superioare,

b.) dreptul la viata, la libertate, la libera circulatie, dreptul la azil, dreptul la munca,

c.) dreptul la asigurare sociala, la intruniri politice, la libera circulatie, la libertatea gandirii, la asociere,

d.) dreptul la educatie, la asigurare sociala, de a participa la viata culturala, dreptul la asociere, dreptul la munca,

e.) dreptul la intrunire pasnica, dreptul de a se casatori, la o cetatenie, la proprietate si la mostenire, la libera circulatie

78. Ce este Eurojust ?

a. Sistemul judiciar european ;

b. Tratatul european privind regulile comune aplicabile in cadrul sistemului european de justitie ;

c. Unitatea Europeana de Cooperare Judiciara;

d. Organizatia Europeana de Justitie;

e. Asociatia judecatorilor din UE;

79. Deciziile Consiliului se adopta:

a. prin intrunirea majoritatii calificate;

b. prin majoritatea simpla;

c. prin hotararea presedintelui Consiliului;

d. prin consens;

e. prin vot secret;

80. Carei institutii revine responsabilitatea de a asigura supravegherea democratica a Bancii Centrale Europene?

a. Comisiei Europene

b. Parlamentului European

c. Curtii Europene de Justitie

d. Consiliului European

e. Tribunalului de prima instanta

Care sunt principalele criterii de diferentiere intre actele comunitare?

1.efectul lor legal

2.protectia lor juridica

3.modalitatea de ratificare

4.modalitatea de publicitate

5.modalitatea prin care intra in vigoare

a

b)

c)

d)

e

82. Care este scopul utilizarii recomandarilor?

a. de a exprima un punct de vedere

b. de a obtine o anumita actiune sau conduita din partea destinatarilor ei

c. de a impune adoptarea unor acte normative

d. de solutionare a unor conflicte intre statele membre

e. de consiliere in problemele interne alte statelor member

83. Din ce este formata structura tehnico - legislativa a fiecarui tratat?

a. preambul, clauze introductive si clauze finale;

b. preambul, clauze institutionale si clauze finale;

c. clauze introductive, clauze materiale si clauze finale;

d. preambul, clauze introductive, clauze institutionale, clauze materiale si clause finale;

e. clauze materiale, clauze introductive, clauze institutionale si clauze finale.

Clauzele materiale:

a. prefigureaza actiunile ce trebuie intreprinse de statele membre in vederea realizarii obiectivului sau obiectivelor Comunitatii;

b. vizeaza organizarea si functionarea ansamblului institutional comunitar, finantarea comunitatilor si statutul functionarilor publici comunitari;

c. cuprind dispozitii privind ratificarea tratatelor institutive;

d. impun obligatii si confera drepturi diferitelor subiecte de drept implicate in realizarea obiectivelor comunitare, reglementand in acelasi timp actiunea sau inactiunea acestora;

e. cuprind dispozitii privind libera circulatie a persoanelor.

85. Clauzele finale ale fiecarui tratat cuprind:

a. actiunile ce trebuie intreprinse de statele membre;

b. obligatiile subiectelor de drept implicate in realizarea obiectivelor comunitare;

c. drepturile subiectelor de drept implicate in realizarea obiectivelor comunitare;

d. dispozitii privind ratificarea tratatelor institutive, intrarea lor in vigoare si conditiile in care poate fi realizata revizuirea acestora;

e. actiunile ce trebuie intreprinse de locuitorii statelor membre.

Care este institutia ce are menirea de a interpreta in mod adecvat continutul regulamentului actelor comunitare?

a. Curtea Europeana de Conturi;

b. Curtea Constitutionala;

c. Tribunalul de Prima Instanta al Comunitatilor Europene;

d. Tribunalul Functiei Publice al Uniunii Europene.

e. Curtea Europeana de Justitie.

87. Regulamentul este definit ca :

1. actul cu aplicabilitate generala, obligatoriu in toate elementele sale ;

2. apropiat de o lege din ordinea juridica interna ;

3. direct aplicabil tuturor statelor membre ale uniunii europene;

4. la adapost de orice actiune in anulare intentata de un particular ;

5. creeaza in sarcina statelor membre o obligatie legata de "rezultatul

ce trebuie atins".

a

b)

c)

d)

e

.Care sunt misiunile Consiliului European ?

a. Impulsioneaza dezvoltarea Uniunii.

b. Stabileste orientarile politice generale necesare Uniunii Europene

c. Stabileste strategiile comune

d. Stabileste progresiv o politica de aparare comuna

e. Prezinta Parlamentului European un raport privind progresele realizate de Uniune.

1= a+c+d

2=a+e+b

3=a+b+c+d+e

4=b+c+d+e

5=b+c+d

89.Ce institutii ale Uniunii Europene au orientare interguvernamentala :

a. Comisia

b. Parlamentul European

c. Curtea de Justitie

d. Consiliul de Ministrii

e. Consiliul European

1=d+e

2=a+c

3=d+a

4=e+c

5=b+d

Ce puteri fundamentale are Consiliul European?

a. putere legislativa

b. putere executiva

c. putere judecatoreasca

d putere administrativa financiara

e. guvernamentala

1= a+b+d+e

2=a+b+c

3=e

4=a

5=a+b+c+d+e

91.Cine exercita o supraveghere democratica asupra activitatilor Consiliului European?

a. Consiliul de Ministri

b. Parlamentul

c. Comisia Europeana

d. Curtea de Justitie

e. Consiliul Europei

92.Ce organe auxiliare are Consiliul European ?

a. Comitetul special pentru agricultura

b. Comitetul pentru vize

c. Comitetul regiunilor

d. Comitetul monetar

e. Comitetul economic si social

1= a + c+d

2=a +d +c + e

3=a + c + e

4=b + c + d

5=a+b+c+d+e

Care sunt documentele adoptate de Consiliul European?

1) conventii

2) acorduri

3) hotarari

4) acorduri partiale

5) decizii

a

b)=

c)=

d)=

94. Care sunt atributiile Comitetului Reprezentantilor permanenti ai statelor membre?

1) de a pregati lucrarile Consiliului European

2) de a executa mandatele care le sunt incredintate de Consiliului European

3) de a coordona si conduce lucrarile Consiliului European

4) de a prezida lucrarile Consiliului European

5) de la lua hotararile Consiliului European

a

b)=

c)=

d)=

Care dintre urmatoarele conditii trebuie indeplinite, printe altele, pentru a fi admise masuri nationale restrictive in domeniul circulatiei serviciilor:

a. domeniul sa nu fi fost armonizat;

b. masura sa fie proportionala cu scopul urmarite;

c. masura sa fie aprobata de Consiliul European;

d. masura sa se ia cu respectarea contingentelor aprobate.

A= a+c

B= a+b

C= b+c

D= c+d

E= a+d

Pe langa Curtea Europeana de Justitie functioneaza si Tribunalul de Prima Instanta (TPI). Se pronunta cu privire la:

a. actiuni tinand de litigiile dintre institutiile comunitare si personalul lor;

b. recursurile formulate de persoane fizice impotriva unor institutii ale comunitatilor, referitoare la regulile de competenta aplicabile intreprinderilor;

c. recursurile formulate de intreprinderi impotriva Comisiei Europene cu privire la incasari, productie, preturi, negocieri s.a.;

d. hotararile pronuntate de TPI pot fi atacate la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO);

e. hotararile pronuntate de TPI pot fi atacate la Curtea Europeana de Justitie.

A= a+b+c+d+e

B= a+b+c+d

C= a+b+c+f

D= a+c+d+e

E= a+b+c

Regulamentele se aplica direct:

a. direct subiectelor de drept intern din statele member;

b. subiectelor de drept intern si contin nu numai obligatii pentru subiectele de drept intern, ci si drepturi;

c. nu se aplica subiectelor de drept intern ci numai statelor;

d. se aplica Statelor Membre deoarece contin prevederi care se adreseaza atat statelor in raporturile lor cu comunitatea dar si institutiilor si persoanelor juridice de drept public sau privat;

e. numai agentilor economici.

A= a+b+c+d+e

B= a+c+d+e

C= a+b+d+e

D= a+b+c+d

E= a+b+d

Deciziile:

a. se pot emite de Comisie sau Consiliul Ministrilor;

b. sunt direct aplicabile si obligatorii pentru orice subiect de drept ;

c. sunt direct aplicabile si obligatorii pentru anumiti destinatari;

d. au 29orrect29r individual;

e. sunt acte administrative. Au caracterul de acte obligatorii in toate elementele lor pentru destinatarii desemnati;

f. nu au 29orrect29r obligatoriu cid oar orientativ pentru armonizarea legislatiei.

A= a+b+d+f

B= a+c+e+f

C= b+c+d+e

D= b+c+d+f

E= a+c+d+e

99. Principiul proportionalitatii a fost formulat in sensul ca:

a. masurile care se iau nu trebuie sa depaseasca obiectul propus;

b. masurile care se iau trebuie sa fie proportionale cu suprafata si populatia statului in cauza;

c. legalitatea unei masuri este afectata daca este aparent necorespunzatoare;

d. legalitatea unei masuri este afectata daca este evident necorespunzatoare;

e. masura poate sa mearga mai departe decat este necesar pentru atingerea obiectivului dar sa nu prejudicieze;

f. masura nu trebuie sa mearga mai departe decat este necesar pentru atingerea obiectivului;

g. cand este posibilitatea de a alege intre doua sau mai multe masuri, sa fie aleasa cea care adduce atingerile mai mici.

A= a+b+d+e

B= a+b+c+d

C= a+c+d+g

D= a+d+f+g

E= b+c+e+g

Institutul Monetar European a avut ca misiuni:

a. gestionarea rezervelor de euro;

b. intarirea cooperarii intre bancile centrale nationale;

c. coordonarea politicilor vamale ale Statelor Membre;

d. coordonarea politicilor monetare ale Statelor Membre;

e. supervizarea functionarii SME;

f. realizarea consultarilor asupra problemelor care tin de competenta bancilor centrale nationale si care pot afecta stabilitatea institutiilor si pietelor financiare;

g. facilitarea utilizarii ECU si supravegherea evolutiei acesteia.

A= a+b+c+d+e

B= b+c+d+e+f

C= c+d+e+f+g

D= a+b+d+e+f

E= c+d+e+f

101. Conditiile in care sunt admise masuri nationale restrictive privind libera circulatie a serviciilor sunt:

a. domeniul vizat sa fi fost armonizat;

b. domeniul vizat sa nu fi fost armonizat;

c. masura sa nu fie discriminator;

d. masura sa urmareasca un iteres general;

e. masura sa fie in mod obiectiv necesara;

f. masura sa fie promotionala cu scopul urmarit;

g. masura nu este tinuta de respectarea reciproca;

h. masura sa respecte principiul recunoasterii reciproce.

A= a+b+c+d+e+f

B= b+c+d+e+f+g

C= a+c+d+e+f+g

D= a+b+d+e+f+g

E= a+c+d+e+f+h

102. Cand inceteaza mandatul unui membru al Comisiei Europene?

a. demisie voluntara

b. deces

c. la cererea Consiliului sau Comisiei, daca nu mai indeplineste conditiile necesare pentru exercitiul functiilor sau daca este in culpa grava

d. o data cu intreaga Comisie

e. dupa 3 ani

A. b+c+d+e

B. a+c+e

C. a+b+c+d

D. a+b+c

E. b+c+d

103. Cum sunt alesi membrii Parlamentului European?

a) Prin vot uninominal;

b) Prin vot universal direct;

c) Prin tragere la sorti.

104. Atributiile Parlamentului European sunt:

a) asigurarea controlului politic general;

b) participarea la elaborarea dreptului comunitar prin cooperare (legislativa);

c) decizia, propriu-zisa, in materie bugetara (in sensul ca adopta bugetul Comunitatii);

d) participa la relatiile externe.

A=a+c+d;

B=b+c+d;

C=a+b+c;

D= toate variantele de mai sus;

E=nici o varianta corecta

Pentru organizarea sufragiului universal direct, fiecare stat membru trebuie sa respecte un set de conditii minime comune:

a. nimeni nu poate vota decat o singura data (principiul votului unic)

b. Alegerile se desfasoara in cursul aceleiasi perioade in toate statele member incepand cu joi dimineata, pana duminica, in cursul aceleiasi saptamani;

c. varsta minima pentru vot este 18 ani;

d. deschiderea urnelor se poate face numai dupa inchiderea scrutinului in toate statele membre.

A=a+c+d;

B=b+c+d;

C=a+b+c;

D= toate variantele de mai sus;

E=nici o varianta corecta

106. In cazul cand un stat membru este parte in proces, Curtea de Justitie va rezolva cazul prin :

a) cu ajutorul Adunarii Planare

b) prin intrunirea Adunarii Planare si a unei Camere de 5 sau de 3 judecatori

c) Marea Camera are in competente rezolvarea cazului de proces

107. Rolul Curtii de Justitie este de a asigura respectarea:

a. dreptului civil;

b. dreptului comunitar;

c. dreptului international;

d. dreptului penal;

e. toate variantele.

108. Libera circulatie a marfurilor implica:

1) interzicerea intre statele membre a taxelor vamale asupra importurilor si exporturilor;

2) eliminarea restrictiilor legate de libera circulatie a serviciilor;

3) un tarif vamal diferit;

4) implica toate categoriile de marfuri;

5) un tarif vamal comun.

a

b

c

d

e

Tariful vamal comun se aplica:

a) de o autoritate comunitara distincta;

b) de o autoritate de sine statatoare ;

c) de catre autoritatile nationale ale statelor pe teritoriul carora intra marfurile.;

d) de catre autoritatile statelor de pe teritoriul carora vin marfurile;

e) de catre autoritatile statelor mixte.

110. Care sunt functiile taxelor vamale:

1) instrument de control;

2) instrument fiscal;

3) instrument de poitica comerciala;

4) instrument de majorare a veniturilor fiscale;

5) mijloc de constrangere.

a

b

c

d

e

Barierele netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export sunt:

a ) interdictiile la import, contingentele de import, licentele de import si autolimitarile la export;

b) taxele de prelevare variabila la import, ajustarea fiscala la frontiera, taxele antidumping si compensatorii, depunerile prealabile in valuta la import si ajustarea fiscala la frontiera;

c) cerinte de ordin tehnic cum ar fi evaluarea marfurilor in vama sau formalitati si documente suplimentare cerute la export sau import;

d) norme de securitate, norme sanitare si fitosanitare si norme privind ambalarea, marcarea si etichetarea.;

e) taxele de prelevare variabila la export, ajustarea fiscala la frontiera, taxele antidumping si compensatorii, depunerile prealabile in valuta la export si ajustarea fiscala la frontiera;

112 .Care sunt regimurile vamale suspensive:

1) tranzitul marfurilor,

2) antrepozitul marfurilor;

3) perfectionarea activa a marfurilor;

4) transformarea sub control vamal al marfurilor;

5) admiterea temporara a marfurilor;

6) perfectionarea pasiva a marfurilor.

a

b

c

d

e

113. Normele din dreptul comunitar:

A. au aplicabilitate imediata si directa in dreptul intern;

B. nu au aplicabilitate imediata dar au aplicabilitate directa in dreptul intern;

C. nu se suprapun, nu se confunda si nu se identifica cu normele din dreptul intern;

D. se aplica de judecatorii nationali cu prevalenta fata de cele din dreptul intern.

1 A+B+C

2 B+C+D

3 A+C+D

4 A+B+D

Consiliul de Ministri are printre atributii:

A. adoptarea legislatiei comunitare;

B. coordonarea politicilor comunitare;

C. aducerea la indeplinire a tratatelor comunitare;

D. finalizarea acordurilor incheiate de Comunitate cu statele terte in domeniile de competenta comunitara.

1 A+B+C

2 B+C+D

3 A+C+D

4 A+B+C+D

Libera circulatie a serviciilor de tip activ se asigura prin:

A. interdictia discriminarii fondata pe nationalitatea sau rezidenta prestatorului;

B. posibilitatea stabilirii sediului pe teritoriul statului in cauza;

C. interdictia masurilor nationale restrictive aplicate in mod nediscriminatoriu;

D. posibilitatea ca prestarea serviciului sa se faca fara trecerea unei frontiere interioare a Uniunii.

1 A+B

2 B+C

3 C+D

4 A+C

5 A+D

116. Libera circulatie a capitalurilor vizeaza:

1 plasarea si investirea sumelor in cauza;

2 plata serviciilor si marfurilor cu ocazia deplasarilor cu trecerea frontierelor interne ale Uniunii;

3 deplasarea de capital care corespunde unei obligatii de plata decurgand dintr-o tranzactie.

117. Componenta de Orientare a FEOGA a fost creata in 1962 pentru ajustare structurala, reconversia productiei agricole si dezvoltarea de activitati complementare in agricultura. Are urmatoarele atributii:

A. investitii in agricultura;

B. facilitati destinate tinerilor agricultori;

C. investitii in industrie;

D. sprijin pentru iesirea la pensie in agricultura inainte de limita de varsta;

E. sprijin pentru zonele mai putin favorizate si pentru zonele cu restrictii de mediu;

F. pentru silvicultura;

G. alte masuri de conversie si dezvoltare rurala.

1 A+B+C+D+E+F

2 B+C+D+E+F+G

3 A+B+D+E+F+G

4 A+D+E+F+G

5 A+C+D+E+F+G

Marcati varianta corecta

a. Comisia Europeana are activitate permanenta si colegiala si se reuneste, de regula, saptamanal si ori de cate ori este nevoie.

b. Parlamentul European se reuneste anual in doua sesiuni ordinare, dar se poate reuni si in sesiune extraordinara la cererea majoritatii membrilor sai ori la cererea Consiliului Europei sau a Comisiei Europene.

c. Parlamentul European se reuneste anual, in sesiune ordinara, incepand cu a doua zi de marti a lunii martie, dar se poate intruni si in sesiune extraordinara in caz de urgenta la initiativa Comisiei Europene, Consiliului Europei sau la initiativa Presedintelui.

Marcati varianta corecta:

a. Membrii Parlamentului European sunt alesi direct si reprezinta popoarele comunitatii. Nu pot fi mandatati de puterile statelor lor spre a indeplini anumite misiuni si nici nu pot fi tinuti de obligatia de consultare cu acestea.

b. Membrii Parlamentului European sunt alesi direct si reprezinta popoarele comunitatii. Nu pot fi mandatati de puterile statelor lor spre a indeplini anumite misiuni dar sunt obligati sa se consulte cu acestea.

c. Parlamentul European imparte atributiile de adoptare a bugetului comunitarcu Consiliul de Ministri al U.E.. Parlamentul European are atributii in ceea ce priveste cheltuielile neobligatorii, iar Consiliul de Ministri in ceea ce priveste cheltuielile obligatorii.

Marcati varianta gresita

a. Parlamentul European imparte cu Consiliul de Ministri al U.E. atributiile privind adoptarea bugetului comunitar. Parlamentul European are atributii privind cheltuielile obligatorii, iar consiliul de Ministrii al U.E. privind cheltuielile neobligatorii.

b. Curtea Europeana de Justitie are atributii consultative constand in emiterea de avize si atributii jurisdictionale privind interpretarea corecta si aplicarea prevederilor tratatelor institutive si controlul legalitatii actelor comunitare.

c. Curtea Europeana de Justitie are ca atributie asigurarea interpretarii si aplicarii corecte a tratatelor institutive si a Conventiei Europene a Drepturilor Omului.

121. Alegeti varianta corecta :

a) mandatul comisarului european poate inceta ca urmare a cererii statului care l-a propus;

b) mandatul comisarului european poate inceta la cererea oricarui stat membru;

c) mandatul comisarului european poate sa inceteze odata cu intreaga Comisie ca urmare a adoptarii de Parlamentul European a motiunii de cenzura;

d) daca un comisar a fost demis, mandatul noului comisar este de 5 ani.

122. Sedintele Parlamentului European au caracter:

a. secret

b. public

c. deschis

d. interactiv

e. participativ

Care sunt zonele eligibile pentru finantare in cadrul obiectivului competitivitate regionala si ocupare a fortei de munca?

a. regiuni/state membre care se regasesc si pe lista eligibila pentru obiectivul convergenta

b. state membre cu un PIB/loc. mai mic de 70% din media UE

c. regiuni/state membre care nu se regasesc pe lista eligibila pentru obiectivul convergenta

d. regiuni NUTS II (nivel-regiune), cu un VNB/loc mai mic de 70% din media UE . 25

e. regiuni NUTS III (nivel - judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari

socio-economice in sectoarele industrial si de servicii, zone rurale in declin, zone urbane in dificultate si zone dependente de pescuit

1. a+b

2. a+c

3. b+d

4. a+e

Care sunt principiile de interventie ale Fondurilor Strucurale si de Coeziune?

f. complementaritate, parteneriat,subsidiaritate

g. programare, compatibilitate si subsidiaritate

h. aditionalitate, compatibilitate, programare, concentrare

i. parteneriat, dezvoltare, periodicitate

j. egalitate, programare, concentrare

1. a+b

2. a+c

3. b+d

4. a+e

125. Care sunt instrumentele de tip structural complementare instrumentelor structurale ale Uniunii Europene?

a. Fondul Social European si Fondul European pentru Pescuit

b. Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit

c. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondul European pentru Pescuit

d. Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul Social European

e. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondul de coeziune

126. Care sunt fondurile structurale ale Uniunii Europene?

a. Fondul de Coeziune si Fondul Social European

b. Fondul Social European si Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala

c. Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit

d. Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul Social European

e. Fondul Social European si Fondul European pentru Pescuit

127. Cand a fost infiintat Fondul Social European si in urma carui tratat?

a. in 1986, in urma AUE

b. in 1958, in urma Tratatului de la Roma

c. in 1993, in urma Tratatului de la Maastricht

d. in 1997, in urma Tratatului de la Amsterdam

e. in 2000, in urma Strategiei de la Lisabona

Care sunt instrumentele structurale ale Uniunii Europene?

a. Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul Social European

b. Fondul de Coeziune si Fondurile Structurale

c. Fondul Social European si Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala

d. Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit

e. Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune

1. a+b

2. b+c

3. b+e

4. a+e

129. Ce sunt instrumentele structurale?

a. instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale

b. instrumentele prin care Uniunea Europeana distribuie fonduri egale tarilor membre

c. fondurile structurale ale Uniunii Europene

d. fondurile prin care Uniunea Europeana sustine dezvoltarea economica a

statelor membre

e. instrumentele prin care U.E. mentine structura financiara a bugetului comunitatii europene

130. Care sunt obiectivele politicii de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene in perioada 2007-2013? (Ce finanteaza UE in domeniul acestei politici?)

a. convergenta si cooperare teritoriala europeana

b. competitivitate regionala si ocupare a fortei de munca

c. convergenta si ocupare a fortei de munca

d. convergenta, competitivitate regionala si ocupare a fortei de munca, cooperare teritoriala europeana

e. complementaritate, coerenta, coordonare si conformitate

131 Alegeti varianta corecta:

1 in organizarea sa interna, Parlamentul European cuprinde si conferinta presedintilor;

2 Grupurile parlamentare se formeaza pe criterii nationale;

3 Mandatul Presedintelui Parlamentului este de 5 ani egal cu legislatura acestuia;

4 Biroul Parlamentului European prezdeaza sedintele plenare ale acestuia.

132 Marcati varianta gresita: Presedintele Parlamentului European,

1 prezideaza sedintele plenare, ale biroului si conferinta presedintilor;

2 reprezinta Parlamentul European;

3 coordoneaza ansamblul activitatilor Parlamentului European;

4 ridica imunitatea membrilor Parlamentului European care au savarsit infractiuni.

133 Marcati varianta gresita:

1 din biroul Parlamentului European fac parte Presedintele, cei 14 vicepresedinti si 5 chestori, acestia din urma neavand vot deliberativ;

2 Conferinta presedntilor de comisie este compusa din Presedinte, cei 14 vicepresedinti si presedintii grupurilor politice;

3 Conferinta presedintilor de comisie reuneste presedintii comisiilor permanente si temporare;

4 Biroul largit, care a precedat Conferinta presedintilor, era alcatuit din membrii Biroului si presedintii de comisie.

Marcati varianta gresita:

1 Conferinta presedintilor hotaraste cu privire la organizarea lucrarilor

Parlamentului, programarea legislativa si intocmeste proiectele de ordine de zi;

2 Conferinta presedintilor de comisie poate adresa recomandari Conferintei presedintilor in legatura cu lucrarile comisiilor si ordinea de zi a sesiunilor;

3 Conferinta presedintilor hotaraste compunerea si competentele comisiilor;

4 Conferinta presedintilor de delegatie este o configuratie a Conferintei presedintilor si sunt constituite pentru relatiile cu parlamentele statelor membre.

135 Marcati varianta gresita:

1 Comisiile permanente se constituie la propunerea Conferintei presedintilor;

2 Comisiile temporare se constituie la propunerea Conferintei presedintilor;

3 Comisiile de ancheta se constituie la propunerea Conferintei presedintilor;

4 Delegatiile interparlamentare se constituie la propunerea Conferintei presedintior.

Marcati varianta gresita:

1 Comisiile de ancheta se pot constitui la cererea unui sfert din membrii

Parlamentului European;

2 Persoana desemnata sa fie Presedintele Comisiei, dupa desemnare, face o declaratie si isi prezinta orientarile politice in fata Parlamentului;

3 candidatii prousi de Presedintele Comisiei ales al Comisiei sunt audiati in cadrul Conferintei presedintilor;

4 Colegiul comisarilor si programul acestuia este prezentat in sedinta plenara.

137 Marcati varianta gresita:

1 Rezolutiile pot fi propuse de orice deputat (europarlamentar);

2 Recomandarile pot fi propuse de un grup politic;

3 Recomandarile pot fi propuse de cel putin patruzeci de europarlamentari;

4 Numirea Obudsman-ului se face de Consiliu la inceputul fiecarei legislaturi.

138 Marcati varianta gresita:

1 Obudsman-ul poate fi destituit de catre Parlament;

2 Obudsman-ul poate fi destituit de Consiliu;

3 Obudsman-ul primeste plangerile cetatenilor Uniunii;

4 Obudsman-ul primeste plangerile orcarei persoane fizice sau juridice cu resedinta sau sediul statutar intr-un stat membru.

139 Marcati varianta gresita:

1 Parlamentul prezinta, atunci cand este consultat, recomandari privind PESC;

2 Parlamentul primeste informari de la Consiliu si Comisie privind PESC;

3 Parlamentul are atributiuni bugetare;

4 Tarifele de import raman la dispozitia statelor membre care le incaseaza.

140 Marcati varianta gresita:

Veniturile Uniunii Europene se constituie din

1 taxe de import si taxe asupra importurilor agricole;

2 o cota din T.V.A. perceputa in fiecare stat membru;

3 contributii bazate pe PIB (PNB)

4 o cota din taxele de export si de tranzit.

Marcati varianta gresita:

1 Parlamentul European poate sesiza Curtea de Justitie la recomandarea unei comisii parlamentare;

2 Parlamentul European poate sesiza Curtea de Justitie desi comisia parlamentara s-a pronuntat impotriva sesizarii;

3 Actiunea la Curtea de Justitie privind incalcarea dreptului comunitar se introduce in numele Parlamentului European;

4 Cand Presedintele Parlamentului introduce o actiune la Curtea de Justitie impotriva recomandarii comisiei parlamentare, nu trebuie sa sesizeze Parlamentul cu privire la decizia de mentinere a actiunii.

142 Marcati varianta corecta:

1 membrii comisiei europene, dupa incetarea mandatului, trebuie sa respecte obligatiile decurgand din functia avuta;

2 membrii Comisei Europene nu pot demisiona;

3 membrii Comisiei Europene care au profesii liberale (avocati, medici, arhitecti) pot cumula veniturile astfel obtinute cu cele din exercitarea functiilor lor;

4 un comisar european nu este obligat sa demisioneze daca Presedintele Comisiei Europene ii cere sa demisioneze, deoarece Presedintele are doar un rol administrativ si protocolar.

143 Marcati varianta gresita:

1 un comisar european poate coordona mai multe directorate generale;

2 Comisia Europeana este "gardianul tratatelor";

3 Comisia Europeana are monopolul initiativei legislative;

4 in statele membre ale Uniunii Europene functioneaza delegatii ale Comisiei Europene.

144 Alegeti varianta corecta:

1 Consiliul de Ministrii al Uniunii Europene intocmeste anteproiectul de buget al Uniunii Europene;

2 Comisia executa bugetul pe propria responsabilitate si in limitele fondurilor alocate;

3 Consiliul da descarcarea de gestiune Comisiei pentru executarea bugetului Uniunii.

145 Marcati varianta gresita:

1 Comisia se convoaca de presedintele sau si se intruneste saptamanal si ori de cate ori este nevoie;

2 Sedintele Comisiei sunt publice;

3 in procedura scrisa, daca nici un membru al Comisiei nu formuleaza obiectii intrun anumit termen, propunerea se considera adoptata;

4 propunerile ajunse in discutia Comisiei sunt supuse votului, la cererea unuia din membri, fie in forma initiala, fie in forma modificata.

Marcati varianta gresita

1 in procedura delegarii, un comisar poate actiona in numele altuia prin mandatare;

2 Comitetele de administrare pot sa suspende masurile de executie luate de Comisie si sa trimita dosarul la Consiliul pentru decizie;

3 Comitetele consultative pot face recomandari Comisiei, iar aceste recomandari sunt obligatorii;

4 Consiliul trebuie sa se prezinte intr-un anumit interval de timp cu privire la sesizarile comitetelor de administrare, in caz contrar urmand a se aplica deciziile in cauza ale comisiei.

Marcati varianta gresita:

1 alegerea membrilor Parlamentului a fost stabilita abia in 1976 prin "Actul pentru alegerea reprezentantilor in Adunare cu sufragiu universal direct", primele alegeri avand loc in 1979;

2 votul unic pentru Palamentul European presupune ca fiecare cetatean european sa poata vota o singura data in cadrul unei alegeri;

3 la alegerile europene urnele nu se deschid pana nu se incheie alegerile in toate statele membre;

4 la alegerile europene s-a recomandat ca sa se foloseasca sistemul de liste sau votul unic transferabil.

148 Marcati varianta gresita:

1 Actul din 1976 prevedea ca nu exista incompatibilitate intre mandatul de

parlamentar european si mandatul de parlamentar national;

2 numarul de mandate in Parlamentul European se repartizeaza in functie de numarul alegatorilor din fiecare stat membru;

3 numarul de mandate in Parlamentul European se repartizeaza egal intre statele membre;

4 in Parlamentul European, membrii acestuia sunt grupati pe criteriul politic, exitand si parlamentari neafiliati.

Marcati varianta gresita:

1 Parlamentul European a evoluat de la statutul de organ consultativ la cel de organ cu puteri legislative pe care le imparte cu Consiliul;

2 Parlamentul European imparte atributiile legislative cu Comisia care are initiative legislativa;

3 Europarlamentarii reprezinta cetatenii Uniunii, nu doar propriile popoare.

150 Marcati varianta gresita:

1 mandatul membrilor Parlamentului European este imperativ;

2 membrii Parlamentului European nu pot indeplini alte functii sau mandate

nationale

3 Europarlamentarii nu pot fi cercetati, retinuti sau urmariti pentru opiniile sau voturile exprimate in exercitarea functiilor;

4 imunitatile europarlamentarilor sunt o garantie a independentei lor.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1654
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved