Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Impozitul pe profit

management

+ Font mai mare | - Font mai mic
Impozitul pe profit

Printre cele mai importante masuri de constituire a unui sistem fiscal adaptat economiei de piata dupa 1989 in tara noastra s-a numarat si adoptarea legii privind impozitul pe profit (Legea 12 din 30 ianuarie 1991, publicata in M.O. 25 din 31 ianuarie 1991).

Instituirea acestui impozit a devenit necesara pentru a se crea un cadru juridic unitar privind impozitul pe profit datorat de persoanele juridice. Anterior intrarii in viguare a legii, 1 ianuarie 1991, agentii economici persoane juridice erau supusi unui sistem fiscal diferentiat, nu numai in ce priveste categoriile de cote de impunere ci si nivelul acestor cote, baza impozabila, calculul acestor impozite si alte elemente ale impunerii.

Legea 12/1991 asigura participarea tuturor agentilor economici persoane juridice la formarea veniturilor bugetului public in raport cu marimea profitului obtinut.

In forma initiala, la intrarea in vigoare a legii 12/1991, impozitul pe profit a fost conceput ca un instrument fiscal nou, incluzand numeroase impozite existente in aceasta materie. Pe parcurs au fost adoptate noi reglementari privind impozitarea veniturilor persoanelor juridice, conform evolutiei reformei legislative.

In cadrul sistemului impozitul pe profit a fost inclus si impozitul pe sumele obtinute din vanzarea activelor societatilor comerciale cu capital de stat. Impunerea distincta a sumelor obtinute

Din vanzarea activelor era in avantajul societatilor comerciale, deoarece cota de impunere era de 20%, deci inferioara celei a impozitului pe profit.

Dezavantajele impozitarii conform Legii 12/1991

In conditiile Legii 12/1991, ponderea impozitului pe profit PIB a scazut in mod simtitor, de la 5.3%, in 1991 la 3.6% in anul 1993.

Deasemenea, s-a apreciat ca a fost favorizata proliferarea scutirilor de impozit pe profit (care s-a acordat uneori in cascada la aceeasi contribuabili); a lipsit un sistem de ajustare neutral, in raport cu evolutia inflatiei, a activelor si pasivelor societatilor comerciale, in scopuri fiscale, ceea ce a avut drept consecinta erodarea bazei de impunere.

Rezultatul practice al acestei politici a fost ca firmele private si cele mixte aproape ca nu au platit impozit, fapt care a costat bugetul tarii sume reprezentand 3 % din PIB. Din dorinta de a atrage investitii straine s-a acordat un tratament fiscal discriminatoriu fata de investitorii autohtoni. Scutirile de impozite intre 2-5 ani acordate acestora, in comparatie cu 6 luni- 5ani pentru intreprinzatorii romani nu au constituit facilitati pentru atragerea de capital strain, ci obstacole din cel putin 2 motive :

■ pentru profitul scutit in Romania, investitorii straini plateau impozit in tara de rezidenta, de regula cu cote mult mai mari sau cotele din conventiile de evitare a dublei impuneri ;

■ se transfera iin acest fel, dreptul de impunere al statului roman, astfel ca fiscul din aceste tari isi asigura cresterea veniturilor sale pe seama profiturilor realizate in Romania.

Consecinta acestor facilitati discriminatorii, acordate investitiilor straine, a determinat poliferarea societatilor comerciale cu participare straina, avand un aport strain redus la capitalul social. Aceste societati au obttinut profituri foarte mari care au fost transferate in strainatate fara a fi impozitate in tara noastra, ceea ce echivaleaza in realitate cu export de produs national.

Impozitul pe profit conform Legii 571/2003

Impozitul pe profit se aplica :

■ in cazul persoanelor juridice romane, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate ;

■ in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent ;

■ in cazul persoanelor straine si al al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitatea in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii profitului impozabil al asocierii atributiile fiecarei persoane ;

■ in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri ;

■ in cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane care realizeaza venituri atat in Romania, cat si in strainatate, din asocieri fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.Sunt scutiti de plata impozitului pe profit :

■ trezoreria statului

■ institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate.

■ persoanele juridice romane care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

■ fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat ;

■ cultele religioase, pentru veniturile obtinute din activitati economice care sunt utilizate pentru sustinerea activitatilor cu scop caritabil ;

■ institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit legii invatamantului ;

■ Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii ;

■ Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii ;

■ Banca Nationala aRomaniei

Cotele de impozitare

Cota de impozit ce se aplica asupra profitului impozabil este de 16%.

Contribuabilii care desfasoara activitati de antura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanelor juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5 % aplicat acestor venituri realizate.

Calculul profitului impozabil

Profitul impozabil se determina ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal din care se scad veniturile neimozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Metodele contabile, stabilite prin reglementari legale in vigoare, privind iesirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul profitului impozabil. Metodele contabile de evaluare a stocurilor nu se modifica in cursul anului fiscal.

Contribuabilii care au optat pana la 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vanzare cu plata in rate, pe masura ce ratele devin scadente, beneficiaza in continuare de aceasta facilitate pe durata derularii contractelor respective ; cheltuielile corespunzatoare sunt deductibile aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valorea totala a contractului.

In cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, in baza conventiilor la care Romania este parte, veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor forme speciale stabilite in conformitate cu reglementarile din aceste conventii.

Tranzactiile intre persoanele afiliate se realizeza conform principiului pretului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile intre persoanele afiliate se efectueaza in conditiile stabilite sau impuse care nu trebuie sa difere de relatiile comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vederea principiile privind preturile de transfer.Cheltuieli deductibile

Pentru determinare profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil ; cheltieili efectuate potivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuatepentru prevenirea

accidentelor de munca si a bolilor profesionale ; cheltuieli reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale ;cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare ; Cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate efectuate de catre salariati si administratori ; textele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii , reglementate de actele normative iin vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca ; cheltuieli de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil ; cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor, taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale .

Cheltuieli cu deductivilitate redusa

Cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2 % aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit ; suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2.5 ori nivelul egal stabilit pentru institutiile publice, in cazul in care contribuabilii realizeaza profit iin exercitiul curent sau din anii precedenti ; cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru inmormantare, ajutoare pentru boli grave sau incurabile si protezele, cheltuieli pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea contribuabililor : gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si ale accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze spotive ; cheltuieli reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori ; cheltuieli cu dobanda si diferentele de curs valutar ; amortizarea ; cheltuieli pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de legea locuintei ; cheltuielile cu functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita in scop personal.

Cheltuieli nedeductibile

Cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferentele din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate ; dobanzile , majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane potrivit prevederilor legale ; cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoare adaugata aferenta ; cheltuielile cu taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa ; cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate

contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii ; cheltuielile inregistrate de societatile agricole, constituite in baza legii, pentru dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati, peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazuta in contractul de societate sau asociere ; cheltuielile cu primele de asiguare platite de angajator, in numele angajatului, care nu sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului.

Decontarea impozitului pe profit se efectueaza trimestrial, pe baza declaratiei de impunere, pana la data de 25 ale primei luni din trimestrul urmator. Pentru trimestrul IV, plata se face pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 998
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site