Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

MANAGEMENT Psihosociologie manageriala - TEST

management



+ Font mai mare | - Font mai mic



MANAGEMENT Psihosociologie manageriala

Va rugam sa precizati ce constituie psihosociologia manageriala in conditiile complexitatii, interdependentelor si schimbarilor ce caracterizeaza lume contemporana.



Psihosociologia manageriala, ca teorie si practica, constituie:

1 o aproximare a relatiei dintre psihologie si management;

2 o cale stiintifica de rezolvare a problemelor puse conducerii;

3 o "cale de mijloc" de definit in practica manageriala;

4 o cale de concretizare a experientelor personale;

5 o reprezentare personala a organizatiei.

Va rugam sa precizati ce constituie obiectul central al psihosociologiei manageriale.

Obiectul central al psihosociologiei manageriale il reprezinta:

1 reliefarea aspectelor negative in relatia subordonat / angajator;

2 conturarea aspectelor negative ale managementului firmei din perspectiva beneficiarilor / clientilor;

3 conturarea unei imagini coerente a managementului firmei, a locului si rolului sau in cresterea profitabilitatii, a eficientei economice si sociale;

4 conturarea unei imagini coerente asupra pozitiei de piata a produselor proprii;

5 realizarea unei corespondente intre realitatea firmei si planificarile existente.

Va rugam sa precizati care este ideea de la care porneste determinarea obiectului psihosociologiei manageriale.

Determinarea obiectului psihosociologiei manageriale porneste de la:

1 ideea ca suma actiunilor manageriale este un numar finit;

2 ideea ca psihologia si managementul sunt stiinte social-umaniste;

3 conceptia conform careia managementul este o stiinta universala;

4 ideea ca suma actiunilor manageriale este o constanta;

5 ideea ca suma actiunilor manageriale poate descrie desfasurarea procesului managerial.

Va rugam sa precizati care dintre variantele de mai sus descriu esenta domeniului psihosociologiei manageriale.

In esenta ei, psihosociologia manageriala constituie un domeniu:

1 de interferenta a stiintei psihosociologice cu cea manageriala;

2 de continuitate a ideilor contemporane;

3 de competitie intre psihologie si managementul aplicat;

4 de inferenta a stiintelor sociale;

5 de concretizare a specificului managerial.

Va rugam sa identificati ce a devenit psihosociologia manageriala prin studiul si elaborarea

strategiilor generale si functionale de control a proceselor, situatiilor si evenimentelor manageriale.

Psihosociologia manageriala a devenit:

1 un instrument ineficient de control al subordonatilor si resurselor;

2 un instrument accesoriu;

3 un instrument eficient de cunoastere a diferitelor aspecte si actiuni manageriale;

4 un instrument de ordin ambiguu la dispozitia managerilor;

5 un instrument de lucru specigic managementului de nivel mediu.

Precizati care varianta dintre cele de mai jos este adevarata.

Psihosociologia manageriala este o disciplina complexa, prin excelenta multifunctionala, care priveste:

1 cunoasterea si dirijarea societatii comerciale ca intreg;

2 cunoasterea comparativa a sectoarelor economice;

3 cunoasterea aprofundata a sectorului non-profit;

4 cunoasterea specificului economiei de piata;

5 cunoasterea optiunilor managerului.

Precizati care dintre variantele de mai jos enumera corect stiintele a caror cunostinte sunt integrate in cadrul psihosociologiei manageriale.

Psihosociologia manageriala integreaza un complex de teze teoretice si tehnici al urmatoarelor stiinte:

1 etnologie, sociologie, etnografie;

2 antropologie culturala, cibernetica, matematici speciale; demografie; neuropsihofiziologie;

3 statistica sociala, management administrativ, psihologia invatarii;

4 statistica; teoria probabilitatilor; analiza economica; simularea; programarea matematica; teoria grafurilor;

5 antropologie, sociologie, demografie, marketing social.

Precizati care dintre variantele de mai jos este cea corecta, mentionand notiunea definita ca ansamblul de principii, metode si mijloace destinate elaborarii de modele matematice ale fenomenelor si proceselor manageriale, cu scopul adoptarii unor decizii ce vizeaza crearea si modificarea acestora in directia dorita.

Domeniile matematicii aplicate la psihosociologia manageriala sunt incluse in notiunea de:

1 cercetare in management;

2 cercetarea operatiilor;

3 cercetarea psihomanageriala matematica;

4 cercetarea psihologica in management;

5 cercetare operationala.

Care dintre vaiantele de mai jos descriu corect anul si autorul primelor cercetari de psihologie manageriala ?

Primele studii de psihologie manageriala au fost efectuate in:

1 1871 de catre S.Freud ;

2 1904 de catre L.M. Telman;

3 1927 de catre E. Mayo;

4 1928 de catre, M.J.

5 1956 de catre J.L. Moreno

Precizati care dintre raspunsurile de mai jos descriu trasaturile specifice metodelor

psihosociologiei manageriale.

Trasaturile specifice ale metodelor psihosociologiei manageriale sunt date de:

1 complexitatea relatiilor umane in intreprindere;

2 complexitatea obiectului de cercetare si de faptul ca procesul de cunoastere se realizeaza indirect;

3 complexitatea economiei in tranzitia catre UE;

4 complexitatea subiectilor care realizeaza cercetarea in mod direct, nemediat;

5 complexitatea managementului si a psihologiei, in general.

Va rugam sa alegeti raspunsul care descrie esenta procesului managerial.

Esenta procesului managerial consta in:

1 coordonarea eforturilor managerului si colaboratorilor;

2 concentrarea resurselor la dispozitia managerului;

3 concentrarea factorului uman de catre manager;

4 concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune;

5 coordonarea echipei manageriale.

Va rugam sa precizati care varianta dintre cele de mai jos contine trasaturile caracteristice ale

procesului managerial.

Procesul managerial al oricarei firme are urmatoarele trasaturi caracteristice:

1 determinarea; cresterea economica; ergonomia;

2 caracterul prea putin previzibil; riscul; competentele angajatilor;

3 dinamismul; stabilitatea; continuitatea; consecventa; ciclicitatea;

4 verificarea; conducerea; finalizarea; obiectivarea;

5 empirismul; dirijarea; caracterul sporadic.

Alegeti dintre variantele de mai jos doar acea varianta care descrie procesul care reprezinta activitatea desfasurata de catre manageri in colectivele lor cu scopul de a concentra, suda si dezvtolta munca desfasurata in grupurile respective.

Asupra grupurilor de salariati managementul firmei se realizeaza ca:

1 un proces conflictual;

2 un proces de manipulare;

3 un proces de negociere;

4 un proces de influentare;

5 un proces de subordonare.

Va rugam sa precizati care varianta descrie complet rolul motivelor in procesul managerial.

In toate situaŃiile, procesul managerial este motivat, iar motivele sunt factorii care, in conditiile externe date:

1 marcheaza initierea si sfarsitul procesului managerial;

2 declanseaza, sustin si orienteaza procesul managerial;

3 deregleaza optiunile actionale ale managerului;

4 declaseaza ciclul procesual;

5 descriu procesul managerial.

Care varianta de raspuns descrie in mod corect categoria de persoane careia i se atribuie de regula denumirea de manager de profesie?

Denumirea de manager de profesie se atribuie, de regula, acelor persoane care:

1 fac parte din managementul de nivel mediu sau superior;

2 detin o functie de conducere;

3 si-au croit drum spre posturile pe care le detin pe baza calitatilor personale si a unor

merite deosebite in exercitarea activitatilor manageriale;

4 si-au croit drum spre postul de manager prin diferite cai si conjuncturi favorabile;

5 au o experienta de manager de cel putin un deceniu.

Va rugam sa precizati care varianta descrie complet natura responsabilitatilor managerului fata

de stat, de clienti, de furnizori, de proprii salariati; cele trei categorii se intrepatrund si nu pot fi disociate.

Prin definitie, responsabilitatea manageriala este o componenta organizatorica primara a profesiunii de manager. Responsabilitatile managerului sunt de natura:

1 organizationala, de proces;

2 psihologica, culturala, juridica;

3 de conducere, supra- si subordonare;

4 economica, sociala si etica;

5 de natura personala.

Va rugam sa alegeti varainta de raspuns care descrie in mod corect modul in care se realizeaza evaluare propriei valori manageriale.

Evaluarea propriei valori manageriale apare ca un proces psihosocial complex, care consta in:

1 evaluarea realizarilor managerului de catre subordonati;

2 evaluarea calitatilor managerului de catre Adunarea Generala a Actionarilor;

3 comparare a rezultatelor activitatii manageriale cu obiectivele planificate, cu resursele

utilizate, sau cu rezultatele anterioare obtinute in managementul intreprinderii;

4 compararea cu unitati economice similare;

5 evaluarea constienta si responsabila din perspectiva propriilor interese.

Alegeti dintre variantele de mai jos pe cea care contine definitia corecta a conceptului de dezvoltare a societatii comerciale.

In literatura psihologiei manageriale putem intalni numeroase puncte de vedere privitoare la conceptul de dezvoltare a societatii comerciale. In majoritatea lor acest concept este definit ca:

1 ansamblul proceselor decizionale de alegere a variantelor optime ale obiectivelor unitatii

si ale factorilor de care depinde atingerea acestor obiective intr-o anumita perioada;

2 ansamblul dezvoltarilor individuale din cadrul fimei;

3 ansamblul factorilor conjucturali si structurali care determina dezvoltarea unitatii;

4 ansamblul proceselor individuale, grupale si societale care determina realizarea optima a obiectivelor organizationale vizate;

5 ansamblul obiectivat al proceselor organizatorice care duc spre succesul personal si al firmei.

Precizati care dintre variantele de mai jos redau definitia corecta a schimbarii.

In plan definitional, schimbarea reprezinta:

1 o definire a procesului schimbarii de catre manager;

2 inregistrarea schimbarilor observabile si integrarea acestor informatii in cadrul procesului managerial;

3 trecerea de la o stare, calitate sau structura relativ stabila catre relatii si forme noi, mai evoluate;

4 trecerea de la o etapa de functionare a firmei caracterizata prin lipsa cunostintelor de psihosociologie manageriala la valorificarea acestor cunostinte;

5 o ipoteza de lucru in practica manageriala.

O singura varianta dintre cele de mai jos contine categoriile de comunicare rezultate din aplicarea criteriului tehnicii utilizate la schimbul de informatii. Va rugam sa indicati varianta corecta.

Comunicarile se clasifica dupa criteriul tehnicii utilizate la schimbul de informatii in:

1 comunicari formale si informale;

2 comunicari oficiale si neoficiale;

3 comunicari supra- si subordonate;

4 comunicari scrise si verbale;

5 comunicari electonice si pe suport hartie.

Una dintre variantele de mai jos indica sursa stabilirii limitei optime a extinderii participarii.

Care este aceasta?

Limita optima a extinderii participarii este stabilita de catre:

1 salariati, cu acordul sindicatului;

2 patronate;

3 manager, prin negociere directa cu subordonatii;

4 Adunarea Generala a Actionarilor;

5 manager.

Numai una dintre variantele de mai jos este corecta. Va rugam sa o indicati!

Intelegerea conceptului de decizie implica insa luarea in considerare a doua idei psihologice fundamentale. In primul rand decizia conceptualizeaza o situatie de alegere fie sub forma unei imagini mentale, fie a unui mediu explicit. Cea de a doua idee psihologica fundamentala este ca decizia implica:

1 reprezentarea realitatii;

2 condensarea realitatii

3 surprinderea realitatii;

4 simplificarea realitatii;

5 supraevaluarea realitatii.

Va rugam sa indicati varianta corecta.

Coordonata esentiala a subsistemului informational in profesiunea de manager este:

1 circuitul informational;

2 sistemul om-masina;

3 omul;

4 decizia managerului;

5 organizarea firmei.

Numai una dintre variantele de mai jos este corecta. Va rugam sa o indicati!

Din perspectiva controlului in managementul firmei putem considera ca activitatea de operationalizare a deciziilor constituie:

1 o activitate periferica;

2 un obiectiv major al controlului;

3 o operatiune incompatibila cu notiunea de control;

4 o etapa premergatoare;

5 un obiectiv facultativ al controlului.

Dintre raspunsurile urmatoare numai unul contine termenii consacrati de literatura de specialitate pentru a descrie tipurile principale de control managerial, clasificate din punctul de vedere al momentului efectuarii actiunii de control. Va rugam sa o indicati.

Exista o multitudine de clasificari ale controlului ca atribut managerial. Raportat la momentul

efectuarii actiunii de control exista trei tipuri principale de control managerial:

1 control primar, control secundar, control tertial;

2 control preliminar; control concomitent; control posterior;

3 control precedent; control actual; postcontrol;

4 controlul fazelor I,II,III;

5 pregatirea controlului, controlul propriu-zis, finalizarea controlului.

Va rugam sa indicati varianta de raspuns corecta.

Din punct de vedere psihologic controlul poate fi:

1 realizat sau nerealizat;

2 supraordonat sau subordonat;

3 in curs de desfasurare sau incheiat

4 inhibitiv sau stimulator;

5 subiectiv sau obiectiv.

Metoda manageriala este definita ca:

1 modul sau maniera in care se desfasoara procesul managerial pentru a pune in actiune

factorii umani si materiali coordonati in vederea obtinerii anumitor rezulate;

2 modul sau maniera in care managerul emite deciziile si le controleaza;

3 modul de functionare a echipei manageriale si rezultatele concomitente acestei functionari, precum si maniera de reflectare a acestei functionari in cadrul firmei;

4 totalitatea instrumentarului de care dispune managerul;

5 metoda de negociere a desfasurarii activitatilorr firmei impreuna cu angajatii acesteia.

Va rugam sa indicati varianta de raspuns corecta.

Tehnica manageriala reprezinta:

1 modul in care managerul isi reprezinta activitatea propriei firme;

2 modul de a actiona al managerului in cadrul unei metode de conducere acceptate;

3 ansamblul de metode care sunt utilizate de manager;

4 modul de a actiona al managerului, indiferent de circumstante;

5 modul de concretizare a experientei echipei manageriale

Numai una dintre variantele de mai jos este corecta. Va rugam sa o indicati!

Sistemul LIFO (life orientations) prevede urmatoarele tipuri principale de stiluri de munca al managerului:

1 orientat spre sarcina, orientat spre angajati, orientat spre echipa manageriala, orientat

spre productie;

2 coleric, sangvinic, flegmatic, melancolic;

3 indrumator-receptiv, autoritar, prevazator, adaptativ-activ;

4 autocrat; participativ, laissez-faire, democratic;

5 orientat spre trecut, orientat spre prezent, orientat spre viitor.

O singura varianta de raspuns include definitia corecta a echipei manageriale. Va rugam sa o

identificati.

Echipa manageriala este definita ca:

1 totalitatea personalului de conducere a unei firme;

2 un grup de oameni la dispoziŃia directorului;

3 un grup de lucru ce se constituie, de regula, cu caracter permanent si care se situeaza pe

langa manager;

4 un grup care se intalneste sa dezbata problemele firmei, ori de cate ori este necesar;

5 grupul de persoane cu care managerul isi petrece cea mai mare parte a timpului.

Una dintre variantele de mai jos indica sursa principala a eficienŃei sau ineficienŃei echipei

manageriale. Care este aceasta?

In mare masura, eficienta sau ineficienta echipei manageriale se datoreaza:

1 modului in care managerul isi deleaga autoritatea;

2 competentei acesteia;

3 componentei echilibrate din punct de vedere numeric, al apartenentei de gen etc.;

4 modului in care sunt organizate activitatile in cadrul firmei;

5 modului in care managerul isi exercita functia de control.

Va rugam sa indicati raspunsul corect, care indica punctul de plecare al contituirii unei echipe

manageriale.

Constituirea echipei manageriale incepe cu:

1 cautarea de colaboratori interni sau externi firmei;

2 gasirea membrilor echipei manageriale;

3 definirea insusirilor pe care trebuie sa le intruneasca membrii acesteia;

4 intocmirea planului privitor la compozitia si continuitatea echipei;

5 definitivarea listei cu calitatile personale (generale si speciale ).

Va rugam sa indicati unul dintre raspunsurile urmatoare ca fiind raspunsul corect.

In procesul de stabilire a obiectivelor si funcŃiunilor echipei manageriale un rol aparte il detine:

1 orientarea spre obiectivele generale ale firmei;

2 orientarea obedient-empirica;

3 orientarea in planul activitatii de grup;

4 orientarea conformism-eficienta;

5 orientarea managerului in stabilirea obiectivelor.

Doar un raspuns dintre cele care urmeaza descrie in mod corect atitudinea care trebuie sa

caracterizeze activitatea managerului in cadrul echipei. Care este raspunsul corect?

Este recomandabil ca in cadrul echipei managerul sa actioneze in cadrul echipei manageriale ca:

1 liderul absolut al echipei manageriale;

2 simplu membru al echipei manageriale;

3 primul dintre acŃionarii firmei;

4 singurul capabil sa propuna soluŃii sau alternative actionale;

5 primul intre egali.

Indicati varianta de raspuns care descrie in mod corect pozitia pe care se afla membrii echipei

manageriale.

Indiferent de provenienta, membrii echipei manageriale se afla in tot timpul cat dureaza calitatea

lor de componenti ai grupului de consultanti ai managerului:

1 pe pozitia stabilita de ierarhia firmei;

2 pe pozitia negociata in cadrul echipei;

3 pe pozitia stabilita de manager;

4 pe pozitie de egalitate;

5 pe pozitia consacrata, cu exceptia colaboratorilor externi.

Va rugam sa precizati (alegand una dintre variantele de mai jos) carere este principalul factor de

care depinde randamentul echipei manageriale.

Randamentul echipei manageriale depinde in principal de:

1 calitaŃile membrilor echipei manageriale si de intelegerea lor tacita;

2 viziunea managerului asupra viitorului firmei;

3 modul de alcatuire a planului de activitati al echipei;

4 calitatile liderului si modul in care acestea sunt acceptate de ceilalti;

5 modul de comunicare a deciziilor.

Va rugam sa precizati varianta care descrie rolul echilibrului dintre manager si membrii echipei

manageriale.

Echilibrul dintre manager si membrii echipei manageriale reprezinta:

1 un accesoriu al functionarii echipei manageriale;

2 o relaŃie fundamentala, o relatie vie bilaterala;

3 rezultatul unor afinitati personale;

4 expresia unei experiente comune;

5 un aspect de evitat in functionarea echipei mamageriale, deoarece managerul are intotdeauna ultimul cuvant.

Va rugam sa alegeti o varianta, cea care descrie ce tip de grup este echipa manageriala.

In funcŃionarea sa, echipa manageriala reprezinta:

1 un grup static, cu o functionare previzibila;

2 un grup la dispozitia managerului;

3 un grup dinamic in care se desfasoara actiunea mai multor factori;

4 un grup eterogen si inert;

5 un grup fluctuant din punct de vedere numeric.

Doar un raspuns dintre cele urmatoare descrie in mod corect factorul care sta la baza

mecanismului trecerii de la relatiile interpersonale la psihologia de grup a echipei manageriale.

Care este raspunsul corect?

Baza mecanismului trecerii de la relatiile interpersonale la psihologia de grup a echipei manageriale o constituie:

1 calitatile managerului;

2 comunicarea intensiva intre membrii echipei;

3 rezolvarea conflictelor intergrupale;

4 atracŃia de tip diadic;

5 subordonarea fata de manager.

Va rugam sa alegeti dintre variantele de mai jos doar pe aceea care contine definitia corecta si

completa a climatului echipei manageriale.

Prin climatul echipei manageriale inŃelegem:

1 modul in care se reflecta conditiile externe in moralul angajatilor;

2 modul in care interactiunile manager / membrii echipei manageriale se manifesta in plan

afectiv precum si reflectarea acestei stari afective in functionarea firmei;

3 acea stare a managerului reflectata pozitiv de membrii echipei manageriale;

4 acea stare emotionala a echipei manageriale care ii pregateste pentru actiunea propriu zisa;

5 acea stare a organului respectiv in care domina satisfactia relatiilor atat de natura orizontala cat si cele verticale.

Va rugam sa alegeti varianta care indica in mod corect modul in care trebuie facuta informarea

echipei manageriale.

Informarea echipei manageriale se face, de regula, de catre manager. Operatia trebuie facuta:

1 conform dispoziriilor de moment ale managerului;

2 la inceputul existentei echipei manageriale;

3 in cadrul intalnirilor de ordin informal;

4 sistematic, in doze bine echilibrate, urmarindu-se in permanenta sa se asigure la timp strictul necesar;

5 in cadrul intalnirilor informale ale echipei sau prin intermediul unor note informative

emise de manager.

Va rugam sa alegeti o varianta, cea care descrie rolul organizarii teoriei si practicii manageriale.

In teoria si practica manageriala, organizarea este:

1 imaginea pe care fiecare angajat si-o face asupra functionarii firmei in care activeaza;

2 o necesitate dictata de managerul firmei;

3 activitatea prin care se ordoneaza si coordoneaza cat mai rational posibil obiectivele de indeplinit;

4 activitatea de relationare conform organigramei, fiselor de post si sarcinilor de serviciu, precum si controlul exercitat asupra acestora;

5 activitatea de executare a sarcinilor dictate de managementul firmei.

Va rugam sa alegeti o varianta, cea care defineste corect structura manageriala.

Prin definitie structura organizatorica reprezinta:

1 ansamblul proceselor organizatorice, asa cum au fost relevate acestea in practica manageriala;

2 ansamblul persoanelor si subdiviziunilor organizatorice astfel constituite incat sa creeze conditii organizatorice capabile sa duca la indeplinirea obiectivelor intreprinderii;

3 statul de functii aprobat pentru organizatia respectiva;

4 modul in care interactioneaza in mod concret personalul unei intreprinderi, inclusiv managerul si echipa manageriala;

5 ansamblul relaŃiilor de munca (informale si formale) concretizate sub forma de normative specifice si/sau reguli de conduita.

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, care se refera la o componenta psihologica

care poate acŃiona in dublu sens (favorabil sau nefavorabil).

Elementele de baza care intra in componenta motivatiei succesului managerial sunt:

autoperceptia, aptitudinile manageriale, competenta managerului de a lucra in favoarea succesului evitand esecul. Alaturi de acesti factori motivationali, exista si o alta componenta psihologica asupra succesului:

1 atitudinea;

2 sentimentele personale;

3 relatiile de afinitate;

4 emotia;

5 distantarea psihologica.

Va rugam sa indicati varianta de raspuns corecta.

Fenomenul succesului managerial presupune trei dimensiuni esentiale si definitorii:

1 concureŃa, capacitatatile firmei; beneficiarii produselor sau serviciilor;

2 cererea, piata produselor, oferta;

3 obiectul succesului; subiectul succesului; evaluatorii succesului;

4 pregatirea succesului; obtinerea succesului; valorificarea succesului;

5 activitatea managerului; eficienta echipei manageriale; randamentul personalului de executie.

Va rugam sa indicati raspunsul corect dintre variantele de mai jos.

De regula, insuccesul managerial se datoreaza faptului ca:

1 managerul nu a fost pregatit psihologic ori din punct de vedere economic astfel incat sa creada in efortul depus;

2 managerul nu a avut resursele necesare unei activitati eficiente;

3 managerul nu si-a format la timp echipa manageriala;

4 managerul nu a respectat cerintele structurii organizationale;

5 managerul nu cunoste piata produselor firmei, evolutiile de pe aceasta piata, precum si capabilitatile concurentei.

Va rugam sa alegeti varianta care indica in mod corect modul in ce consta strategia de evitare a

insucceselor.

Pentru a combate ori a evita esecurile in profesiune, managerul este dator sa adopte o strategie de evitare a insucceselor, constand in:

1 delegarea competentei sale in cazuri de criza;

2 apelalarea la consultanti (interni sau externi) privind managementuil riscurilor;

3 definirea unor momente-cheie de interventie manageriala;

4 selectia unor valori, obiective sau metode simple;

5 intarirea echipei manageriale cu specialisti in domeniu.

Va rugam sa alegeti o varianta, cea care descrie sarcina managerului in raport cu esecurile ascunse.

Cu privire la esecurile ascunse (din urmatoarele domenii: probleme interne; probleme in interiorul firmei; probleme cu clientii; probleme cu concurenŃa), sarcina managerului este:

1 sa le evite;

2 sa le ignore;

3 sa le combata;

4 sa le admita;

5 sa le anticipeze.

Va rugam sa indicati varianta de raspuns corecta.

Randamentul este functia satisfactiei sale, sau altfel spus:

1 satisfactia rezulta din randament;

2 satisfactia este rezultatul normal al exercitarii profesiei de manager;

3 satisfactia este cauza rezultatelor eficiente;

4 satisfactia se asociaza cu efectivitatea echipei manageriale;

5 satisfactia este independenta de randamentul relativ.

Va rugam sa alegeti varianta de raspuns care indica in mod corect generarea cauzelor subiective

ale riscurilor.

Riscurile intalnite in functionarea firmei pot fi determinate de numeroase cauze: obiective (evenimente exterioare, imprevizibile si care nu pot fi imputate managerilor-decidenti) sau subiective, care sunt generate de:

1 introspectionismul angajatilor;

2 influentele nefaste ale concurentei;

3 incompetenta sau reaua-vointa a decidentilor;

4 incapacitatea managerului de a mobiliza resursele umane;

5 inconsistenta decizionala a managerului.

Va rugam sa alegeti varianta care indica in mod corect consecintele devansarii evenimentului.

Administrarea riscurilor de catre manager presupune o devansare a evenimentului, ceea ce poate conduce la:

1 inversarea efectelor riscurilor constatate;

2 eliminarea riscului sau la diminuarea efectelor negative ale acestuia;

3 identificarea cu precizie a cauzelor;

4 tragerea la raspundere a vinovatilor de situatia creata;

5 blocarea procesului managerial.

Va rugam sa alegeti varianta care indica ce presupune asumarea riscului managerial.

Managerul esta dator prin profesiunea sa sa-si asume riscul managerial, ceea ce presupune:

1 invingerea opozitiei individuale si aceea a contextului deciziei defavorabile;

2 redefinirea contextului actional;

3 slabirea capacitatii decizionale;

4 trasferul de competenta;

5 intarirea rolului echipei manageriale in luare deciziei.

Va rugam sa alegeti varianta corecta, cea care contine conditiile practicarii profesiunii de manager.

Profesiunea de manager are un caracter stresant, iar practicarea acesteia necesita:

1 un capital initial suficient si relatii personale adecvate;

2 angajarea de personal pe criterii subective;

3 o pregatire adecvata, o calificare superioara;

4 experienta adecvata in lucrul cu oamenii;

5 o buna cunoastere a legilor.

Numai una dintre variantele de mai jos este corecta. Va rugam sa o indicati!

In profesiunea de manager stresul are o semnificatie aparte, deoarece prezenta factorilor de stres reprezinta:

1 o manifestare a luptei concurentiale;

2 o realitate a activitatii zilnice a managerului;

3 o consecinta a deciziilor amanate;

4 o variabila neglijabila;

5 o realitate ipotetica a managementului.

Va rugam sa alegeti varianta de raspuns care descrie modul in care se initiaza relatiile umane.

Prin definitie, relatiile umane se produc de indata ce:

1 exista un schimb comunicational, preferabil in forma scrisa;

2 a fost negociata si stabilita forma finala a contractului de colaborare;

3 se trece la un schimb informational bidimensional sau la o colaborare intre grupuri sau echipe de lucru;

4 doi sau mai multi indivizi vin in contact, ca membri ai unui grup, interinfluentandu-se comportamental;

5 aspectele de ordin informal predomina asupra aspectelor de ordin formal.

Va rugam sa indicati categoria de persoane care detin rolu-cheie in formarea si schimbarea

opiniei colective.

In formarea si schimbarea opiniei colective un rol aparte revine:

1 managerului;

2 liderilor formali;

3 membrilor echipei manageriale;

4 liderilor de opinie;

5 angajatilor si sindicatelor.

Va rugam sa indicati raspunsul corect, cel care face referinŃa la influenŃa potenŃialului moral

asupra posibilitaŃilor salariatului.

Starile de spirit alcatuiesc potenŃialul moral, prin care se inŃelege o sinteza de calitaŃi psihice si

fizice care, in interdependenta lor, definesc posibilitaŃile salariatului de a se angaja in:

1 angajarea in lupta pentru putere in cadrul organizaŃiei;

2 accederea la funcŃii de condurere;

3 negocieri desfasurate in numele managerului;

4 rezolvarea obiectivelor intreprinderilor si a atribuŃiilor de serviciu ce-i revin;

5 rezolvarea problemelor de personal si de producŃie ale intreprinderii.

Va rugam sa indicati raspunsul corect, cel care face referinŃa la principalul aspect solicitat de

managementul starii de spirit.

Managementul starii de spirit a intreprinderii solicita in cel mai inalt grad:

1 resursele socio-economice ale intreprinderii;

2 capactitaŃile tehnico-informaŃionale ale firmei;

3 aplicarea regulilor si procedurilor stabilite iniŃial;

4 imaginaŃia colectiva a angajaŃilor;

5 gandirea creatoare a managerului si a echipei sale manageriale.

Va rugam sa alegeti raspunsul care descrie in mod corect semnificaŃia contactelor

manager-salariat.

Contactele manager-salariat reprezinta:

1 un mijloc de sporire a influenŃei angajaŃilor asupra echipei manageriale;

2 un mijloc de cunoastere a starii de spirit a personalului;

3 un mijloc de sporire a puterii;

4 un mijloc nerecomandat de influenŃare a angajaŃilor;

5 un mijloc legal de negociere.

Va rugam sa alegeti doar raspunsul care indica factorii de care depinde climatul intern al unei

intreprinderi.

Climatul intern al unei intreprinderi depinde de:

1 carisma si inteligenŃa managerului;

2 tipul de leadership si constituirea echipei manageriale;

3 natura relaŃiilor umane in grupurile de munca si starea de spirit a salariatilor;

4 convergenŃa condiŃiilor interne si externe de influenŃare organizaŃionala;

5 influenŃa factorilor externi, reflectata in capacitaŃile managerului.

Va rugam sa indicati varianta corecta, cea care descrie punctul de plecare al modului in care

opinia publica apreciaza intreprinderea.

Punctul de plecare pentru aprecierea unei intreprinderi de catre opinia publica este:

1 aprecierea resurselor de care dispune organizaŃia;

2 aspectul fizic al salariatilor si managerului;

3 climatul intern al unitaŃii;

4 interacŃiunea cu mediul concurenŃial;

5 amplasamentul unitaŃii.

Va rugam sa indicati raspunsul corect!

In psihosociologia manageriala conceptul de conflict ocupa:

1 un loc periferic;

2 o poziŃie dependenta de poziŃia teoretica dominanta;

3 o poziŃie dependenta de atitudinea managerului;

4 un loc inferior altor concepte echivalente;

5 un loc esenŃial.

Va rugam sa indicati varianta de raspuns care contine cele doua tipuri de conflict clasificate in

funcŃie de efectele asupra organizaŃiei.

In funcŃie de efectele asupra organizaŃiei in general si a performanŃelor ei in special, conflictele pot fi:

1 accentuate sau diminuate;

2 disfuncŃionale sau funcŃionale;

3 normale sau anormale;

4 intesive sau extensive;

5 localizate sau generalizate.

Va rugam sa indicati varianta de raspuns care contine tipurile de conflict clasificate in funcŃie

de sfera de cuprindere.

Dupa criteriul sferei de cuprindere, conflictele pot fi:

1 disfuncŃionale sau funcŃionale;

2 localizate sau generalizate;

3 interpersonale sau intre grupuri formale sau informale;

4 intra sau extraorganizaŃionale;

5 la scara mica, medie sau mare.

Va rugam sa indicati raspunsul care indica locul activitatii de cercetare si dezvoltare, asa cum a

fost acesta reliefat de realitatea manageriala.

Realitatea manageriala confirma faptul ca activitatea de cercetare si dezvoltare a devenit:

1 o componenta a politicilor macroeconomice;

2 o parte esentiala a acŃiunilor desfasurate in intreprinderi;

3 o componenta a politicilor guvernamentale de cercetare-dezvoltare;

4 o activitate accesorie;

5 o cale de afirmare personala a managerului.

Va rugam sa indicati raspunsul care indica elementul cel mai important in cresterea eficienŃei

procesului de cercetare-dezvoltare.

Potrivit concepŃiei psihosociomanageriale, in cresterea eficienŃei procesului de

cercetare-dezvoltare, elementul cel mai important este:

1 definirea unei politici proprii in domeniu;

2 factorul uman;

3 managerul;

4 echipa manageriala;

5 randamentul salariatilor.

Orice studiu sau calcul privitor la eficienŃa cercetarii stiinŃifice trebuie sa porneasca de la:

1 evaluarea costurilor inovaŃiei;

2 adoptarea unei structuri organizaŃionale specifice;

3 cunoasterea ciclurilor de producŃie;

4 acceptarea riscului ca factor de stimulare;

5 acceptarea pierderilor tehnologice rezultate din introducerea de noi produse, tehnici sau

procedee.

Va rugam sa alegeti dintre variantele de raspuns pe cea corecta.

Activitate de proiectare tehnologica si constructiva cere eforturi deosebite pentru a adapta

proiectele la om. SoluŃionarea acestor dificile probleme solicita contribuŃia a numeroase ramuri

ale stiintei, printre care un loc central revine:

1 ergonomiei;

2 controlului calitaŃii;

3 psihosociologiei organizaŃiilor;

4 cercetarii operaŃionale;

5 medicinei muncii.

Va rugam sa alegeti doar raspunsul care descrie in mod corect componenŃa activitatii de

programare a producŃiei.

Activitatea de programare a producŃiei cuprinde:

1 o serie de etape definibile in funcŃie de particularitaŃile firmei;

2 programarea propriu-zisa a producŃiei; lansarea in fabricaŃie; execuŃia; urmarirea

producŃiei;

3 preprogramarea; lansarea execuŃei programate; verificarea finalitaŃilor;

4 totalitatea proceselor de producŃie de la un moment dat;

5 programarea iniŃiala; testarea programarii; programarea propriu-zisa; programarea

modificata prin datele producŃiei.

Va rugam sa indicati raspunsul corect, cunoscand faptul ca sinteza turutor calculelor privitoare

la capacitatea de producŃie a utililajelor se intocmeste pentru fiecare veriga a procesului de

producŃie pentru care s-au stabilit capacitaŃi, adica pentru secŃiile productive si pentru

intreprindere, pe ansamblu.

Sinteza tuturor calculelor privitoare la capacitatea de producŃie a utililajelor se concretizeaza in:

1 algoritmi si grafice de producŃie;

2 raportulde activitate al managerului;

3 darea de seama periodica;

4 liste de verificare a capabilitaŃilor de producŃie;

5 situaŃia-sinteza a capacitaŃilor de producŃie.

Va rugam sa indicati raspunsul care cuprinde conŃinutul conceptului de diversificare a

producŃiei.

Diversificarea producŃiei urmareste:

1 realizarea de produse si servicii unicat;

2 prezenŃa pe noi pieŃe de desfacere;

3 realizarea de produse in fucŃie de particularitaŃile socio-culturale ale pieŃei;

4 realizarea de produse la acelasi standard de calitate, indiferent de fluctuaŃiile inerente de

resurse, personal sau oportunitaŃi de afaceri;

5 sporirea vanzarilor si stabilizarea activitatii economice prin introducere unor noi linii,

dimensiuni, modele de produse si servicii noi.

Va rugam sa alegeti dintre raspunsurile urmatoare pe cel corect, care indica ce activitate implica

fabricaŃia, cunoscut fiind faptul ca aceasta activitate trebuie sa raspunda cerinŃelor de calitate si

termenelor stabilite prin program.

FabricaŃia implica o singura activitate, si anume:

1 executarea planurilor de producŃie anuale, trimestriale si lunare;

2 executarea dispoziŃiilor mannagerului pe parcursul intregului lanŃ ierarhic al unitaŃii;

3 executarea produselor si lucrarilor in funcŃiile de cererile primite de la clienti, in ordinea

importanŃei lor;

4 executarea produselor si lucrarilor programate din obiectele muncii asigurate prin

activitatea de aprovizionare;

5 executarea dispoziŃiilor cu caracter executoriu, indiferent de nivelul ierarhic de la care au

fost emise.

Va rugam sa indicati dintre variantele de mai jos pe cea care indica procesul psihosocial care

are un loc major in cresterea eficienŃei organizarii procesului de fabricaŃie.

In fabrici conŃinutul activitatii manageriale consta in planificarea, organizarea, emiterea de

decizii, controlul, coordonarea, conducerea si motivarea muncii personalului de execuŃie.

Alaturi de aceasta, un loc major in cresterea eficienŃei organizarii procesului de fabricaŃie il

ocupa:

1 luarea de decizii de catre echipa manageriala;

2 influenŃarea psihologica a forŃei de munca;

3 o relaŃie buna a managerului cu membrii echipei manageriale;

4 existenŃa unui plan etapizat de producŃie;

5 influenŃarea managerului in luarea deciziilor de catre colaboratorii apropiaŃi.

Va rugam sa indicati varianta de raspuns care contine trasatura specifica a conceptului de management al calitatii totale.

Managementul calitatii totale reprezinta ansamblul de principii si metode aplicate intr-o intreprindere, in cadrul unei strategii de ansamblu vizand ameliorarea permanenta a calitatii produselor si serviciilor realizate prin imbunataŃirea continua a funcŃionarii si performanŃelor

acelei unitaŃi.

Trasatura specifica a conceptului de management al calitaŃii totale consta in:

1 abordarea sistemica, integratoare a calitaŃii;

2 obŃinerea de certificari independente ale calitaŃii produselor / serviciilor;

3 abordarea posibilelor cauze care pot conduce la o calitate necorespunzatoare;

4 instruirea unui personal calificat in controlul calitaŃii;

5 infiinŃarea si susŃinerea funcŃionarii unui departament specializat in controlul calitaŃii.

Va rugam sa alegeti raspunsul care indica in mod corect conŃinutul marketingului.

Marketingul (sau cucerirea stiinŃifica si rentabila a pieŃelor) este:

1 o succesiune aleatorie de etape ale proceselor organizaŃionale;

2 un proces accesoriu deciziei de prezentare a produselor pe o piaŃa data;

3 un proces sistematic de cercetare care duce, in final, la cunoasterea prealabila a pieŃei;

4 o componenta facultativa a activitatilorr de producŃie;

5 un proces de decizie al managerului.

Va rugam sa alegeti dintre raspunsurile urmatoare doar pe acela care indica ce necesita

orientarea si desfasurarea activitatii economice a intreprinderii intr-o viziune de marketing.

Orientarea si desfasurarea activitatii economice a intreprinderii intr-o viziune de marketing

necesita:

1 angajarea de specialisti in marketing in orice intreprindere;

2 integrarea informaŃiilor despre concurenŃa in mesajele promoŃionale;

3 investiŃii constante in activitaŃi de promovare;

4 integrarea conceptului de marketing la toate nivelurile unitaŃii respective;

5 colaborarea constanta cu firme de marketing sau consultanŃi in acest domeniu.

Va rugam sa alegeti raspunsul corect!

Strategia de marketing reprezinta:

1 o forma a strategiei intreprinderii care priveste activitatea de marketing;

2 rezultatul activitatii de consultanŃa in domeniul marketingului;

3 o componenta majora a activitatii salariatilor;

4 un capitol obligatoriu din componenŃa contractelor colective de munca;

5 delimitarea corespondenŃelor intre obiectivele intrepriderii si principiile publicitaŃii.

Dintre variantele de raspuns date, va rugam sa il alegeti pe acela care indica diferenŃa majora

intre tactica si strategia de marketing.

Prin tactica de marketing se inŃelege acea parte a strategiei de marketing care se preocupa de

stabilirea mijloacelor si formelor de acŃiune intr-o anumita perioada, pentru realizarea unui

anumit scop sau obiectiv de marketing. Tactica de marketing se deosebeste de strategie prin

faptul ca:

1 este un neologism;

2 se modifica o data cu schimbarea managerului firmei;

3 se afla in continua schimbare;

4 aparŃine in exclusivitate managerului;

5 se adopta de catre echipa manageriala sau prin negociere cu sindicatele.

Va rugam sa indicati raspunsul care precizeaza modul in care intervine asistenŃa psihosociala a

marketingului.

In mod concret, asistenŃa psihosociala a marketingului intervine pentru:

1 negocierea preŃului produselor cu distribuitorii acestora;

2 mijlocirea legaturilor si contractelor intre vanzator si cumparator si contribuie la

conturarea canalelor de patrundere pe piaŃa si a formelor eficiente de vanzare;

3 pregatirea personalului prin: invaŃarea si dezvoltarea de tehnici de vanzare; eficientizarea

raporturilor de munca; obŃinerea de abilitaŃi de PR;

4 consilierea psihologica a personalului care activeaza in compartimentul de marketing;

5 stabilirea locului pe piaŃa prin forme de influenŃare ale concurenŃei, altele decat

intimidarea.

Va rugam sa alegeti raspunsul care indica modul in care activitatea comerciala intervine intre

cerere si oferta.

In raport cu cererea si oferta, activitatea comerciala reprezinta:

1 o modalitate de control;

2 o responsabilitate a echipei manageriale;

3 o punte de legatura;

4 o cale de mijloc;

5 un factor perturbator.

Va rugam sa indicati raspunsul care indica obiectivul principal al managementului desfacerii.

Componenta a funcŃiunii comerciale, managementul desfacerii vizeaza:

1 asigurarea in orice condiŃii a desfacerii;

2 vanzarea produselor pe pieŃe noi;

3 negocierea preŃului cu comercianŃii en-detail;

4 vanzarea produselor in condiŃii de profitabilitate;

5 activitatea de lichidare a stocurilor.

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

Managementul financiar vizeaza in principal:

1 exercitarea contolului administrativ si financiar in toate etapele de execuŃie ale

produselor / serviciilor;

2 respectarea legislaŃiei financiar-bancare;

3 conturarea modalitaŃilor de furnizare si menŃinere a resurselor de capital sau banesti ale

intreprinderii;

4 transpunerea in termeni financiari a viziunii financiare a managerului firmei;

5 realizarea unei monitorizari atente a modului in care salariatii realizeaza disciplina

financiara.

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

Comportamentul uman in cadrul compartimentului financiar-contabil este o rezultanta a:

1 modului in care s-au efectuat angajarile in cadrul compartimentului financiar-contabil;

2 modului in care sunt controlati angajatii acestui compartiment;

3 unitaŃii dintre trasaturile colectivului si particularitatile individuale ale fiecarui economist sau contabil;

4 deciziilor adecvate ale sefului de compartiment;

5 introducerii de instrumente specifice managementului calitatii.

Precizati care sunt cele doua domenii de care aparŃin resursele umane, stiut fiind faptul ca

acestea se adapteaza si se modeleaza dupa legile ambelor domenii.

Resursele umane au o dubla apartenenta, tinand de sferele a doua domenii:

1 antropologie si cibernetica;

2 demografie si economie;

3 psihologie si sociologie;

4 economie si management;

5 demografie si ecologie.

Va rugam sa alegeti raspunsul care descrie rolul elementului "resurse umane" in raport cu

activitatea economica.

In raport cu activitatea economica ce se desfasoara in intreprinderi, resursele umane constituie un element:

1 accesoriu, periferic al al activitatii economice;

2 creator, activ si coordonator al activitatii economice;

3 variabil, aflat la dispozitia deciziilor angajatorului;

4 de baza pentru activitatile rutiniere;

5 pe cale de disparitie in economiile actuale.

Va rugam sa indicati raspunsul care surprinde semnificatia principala a managementului resurselor umane.

Din punctul de vedere al psihosociologiei manageriale, managementul orientat spre oameni inseamna, in primul rand:

1 necesitatea de a determina in mod concret rolul fiecarui salariat, al locului sau in

procesul de productie, in colectivul de lucru, al functiilor si obligatiilor sale;

2 necesitatea de a angaja omul potrivit la locul potrivit;

3 crearea unui compartiment specializat in resurse umane;

4 o investitie constanta in calificarea, recalificarea si perfectionarea resurselor umane ale intreprinderii;

5 o regandire a activitatilorr managerului de catre colaboratorii apropiati ai acestuia.

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

Managementul resurselor umane reprezinta:

1 stiinta si alta managementului aplicat la nivelul resurselor umane ale intreprinderii;

2 o stiinta proprie profesiunii de manager;

3 stiinta si arta elaborarii si implementarii strategiei si politicii de personal, in vederea realizarii cu maximum de eficienta a obiectivelor intreprinderii;

4 stiinŃa si arta angajarii omului potrivit la locul potrivit;

5 o arta a conducerii intreprinderii bazata pe stiinte umaniste.

Va rugam sa alegeti varianta de raspuns care indica in mod corect categoriile profesionale

preocupate de problematica psihosociala a procesului de recrutare si menŃinere a personalului.

Problematica psihosociala a procesului de recrutare si mentinere a personalului preocupa:

1 exclusiv managerii intreprinderilor;

2 managerii dar si specialistii in managementul resurselor umane;

3 echipa manageriala si managerul;

4 managerul, angajaŃii, sindicatele;

5 specialistii in resursele umane.

Va rugam sa indicati raspunsul care indica scopul orientarii profesionale!

Orientarea profesionala este o metoda stiintifica care are ca scop:

1 atragerea spre intreprindere a resurselor umane necesare;

2 atragerea si mentinerea angajatilor in cadrul intreprinderilor;

3 informarea subiectului asupra aptitudinilor sale si indicarea unei profesiuni sau a unui grup de profesiuni in care sa-si valorifice cat mai bine aceste aptitudini;

4 activitatea continua de calificare, recalificare si perfecŃionare a resurselor umane ale intreprinderii;

5 orientarea managerului asupra capabilitaŃilor individuale ale angajaŃilor si colaboratorilor.

Va rugam sa indicati raspunsul corect care indica modalitatea principala, de ordin stiintific, de cunoastere a trasaturilor individuale.

Cunoasterea trasaturilor individuale se realizeaza in principal prin:

1 interviul de angajare;

2 examenul psihologic de aptitudini;

3 activitatea la locul de munca;

4 aprecierile colegilor;

5 autocunoastere.

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

In examinarea psihologica instrumentul utilizat in principal este un mijloc de masurare ce urmareste sa situeze nivelul de performanŃa al unui individ in raport cu nivelul grupului din care face parte. Acest instrument este:

1 interviul;

2 testul;

3 chestionarul;

4 observaŃia;

5 sociomatricea.

Va rugam sa indicati raspunsul corect, cel care indica ce urmareste ansamblul de metode.Spre deosebire de orientare, care pleaca de la individ, selecŃia profesionala pleaca de la profesie.

Selectia profesionala se realizeaza pe baza unui ansamblu de metode stiiintifice care urmaresc sa stabileasca daca un candidat la o anumita profesiune poseda:

1 o maturizare socio-profesionala medie;

2 aptitudinile cerute la exercitarea acesteia si sa aleaga dintr-un numar de candidati pe cei care poseda intr-un grad mai inalt aptitudinile cerute;

3 informatii asupra aptitudinilor sale si asupra unei profesiuni sau a unui grup de profesiuni in care sa-si valorifice cat mai bine aceste aptitudini;

4 nivelul de calificare, recalificare si /sau perfectionare necesar activitatilorr din intreprindere;

5 o compatibilitate cu personalitatea si stilul de lucru al managerului intreprinderii.

Va rugam sa precizati care este raspunsul care include descrierea procesului de integrare profesionala.

Prin integrarea profesionala se intelege procesul de:

1 incorporare, asimilare a individului in unitati si sisteme sociale (familie, grup colectiv, societate) prin modelare, conform datelor si cerinnelor sociale;

2 socializare profesionala si ideologica in cadrul organizaniilor;

3 depistare a aptitudinilor cerute la exercitarea acesteia si sa aleaga dintr-un numar de candidati pe cei care poseda intr-un grad mai inalt aptitudinile cerute;

4 obŃinere a unor informatii asupra aptitudinilor sale si asupra unei profesiuni sau a unui grup de profesiuni in care sa-si valorifice cat mai bine aceste aptitudini;

5 atestare a nivelului de calificare, recalificare si /sau perfectionare necesar activitatilor din intreprindere.

Va rugam sa indicati raspunsul corect, care indica la ce se refera conceptul de promovare

profesionala.

Promovarea profesionala se refera la:

1 incorporare, asimilare a individului in unitati si sisteme sociale (familie, grup colectiv, societate) prin modelare, conform datelor si cerintelor sociale;

2 incredintarea unei functiuni cu nivel de responsabilitate superior celei obtinute anterior,

pe baza eficientei dovedite si a aptitudinilor cerute de exercitarea noii functiuni;

3 depistare a aptitudinilor cerute la exercitarea acesteia si sa aleaga dintr-un numar de candidati pe cei care poseda intr-un grad mai inalt aptitudinile cerute;

4 obtinere a unor informatii asupra aptitudinilor sale si asupra unei profesiuni sau a unui grup de profesiuni in care sa-si valorifice cat mai bine aceste aptitudini;

5 atestare a nivelului de calificare, recalificare si /sau perfectionare necesar activitatilor din intreprindere.

Va rugam sa indicati raspunsul corect, care descrie de ce de considera ca - in conformitate cu

noua concepŃie manageriala - cunoasterea oamenilor are un scop practic.

Noua conceptie manageriala cere o cunoastere amanuntita a oamenilor, folosind datele stiintei (mai ales ale psihologiei), cu ajutorul unor observatii si verificari sistematice sau in mod subiectiv (prin impresii si intuitii, mai putin controlabile). Cunoasterea oamenilor are un scop practic, deoarece:

1 angajarile se pot efectua mai rapid;

2 numai pe bazele acesteia resursele umane pot fi utilizate la intreaga lor capacitate de munca;

3 managerul poate conduce mai simplu si in concordanta cu nevoile sale personale;

4 ofera o verificare a teoriilor manageriale;

5 asigura practicarea profesiunii de manager.

Va rugam sa alegeti varianta de raspuns corecta, cea care indica factorul care genereaza

mobilitatea, principala caracteristica a realitatii in care sunt ancorate preocuparile pentru

cresterea eficienŃei activitatii manageriale.

Preocuparile pentru cresterea eficientei activitatii manageriale trebuie sa fie ancorate in realitate.

Aceasta realitate se caracterizeaza prin mobilitate, care la randul sau este generata de:

1 dinamica ambiantei agentului economic si in mod deosebit a elementelor psihosociale;

2 evolutiile actuale ale pietei, in special caracteristicile economiei de piata;

3 stilul de lucru al managerului;

4 nivelul de calificare a fortei de munca a intreprinderii;

5 o anumita inconsistenta a variabilelor pietei.

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

Trinomul progresului si dezvoltarii societatilor comerciale este alcatuit din urmatoarea serie de termeni:

1 Managerul, managementul, eficienŃa;

2 Managerul, echipa manageriala, angajaŃii;

3 Managerul, managementul;

4 Managerul, colaboratorii directi, consultanŃii independenti;

5 Managerul, managementul, producŃia.

Va rugam sa alegeti raspunsul care indica termenii acordului care are ca rezultat obiectivitatea

psihosociologiei manageriale.

Obiectivitatea psihosociologiei manageriale este rezultatul acordului intre:

1 practicarea psihosociologiei si a managementului;

2 psihosociologi si manageri, la nivel formal;

3 enunŃurile sale si faptele realitatii manageriale;

4 obiectivele de cercetare din management si psihosociologie;

5 subiectivismul persoanelor care practica aceasta stiinta.

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

RelaŃia intre psihosociologie si management poate fi consta in faptul ca activitatea manageriala

angajeaza in cel mai inalt grad elementul uman in functionalitatea firmei, determinand aparitia unui complex de relaŃii, iar psihosociologia manageriala intervine cu studierea si analiza structurilor mentale facilitand optimizarea bunei functionari a societatii comerciale. Astfel descrisa, relatia descrisa , relatia "psihosociologie-management" este una de:

1 competitie;

2 complementaritate;

3 rivalitate;

4 opozitie;

5 suprapunere.

Va rugam sa indicati varianta de raspuns care indica provenienta cererii de dezvoltare umana a

intreprinderii.

Dezvoltarea umana a intreprinderii implica o evoluŃie sistematica, programata si controlata, ceruta de:

1 necesitatile patronatului;

2 negocierile de natura salariala in curs;

3 revendicarile maselor de salariati, coordonate de organele sindicale;

4 cerintele derivate din integrarea europeana;

5 elaborarea unor decizii la nivelul intreprinderilor.



Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1944
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved