Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Care este diferetenta dintre planuri si prognoze

management+ Font mai mare | - Font mai mic 1. Care este diferetenta dintre planuri si prognoze?

Planurile contin prevederi si sarcini ce cuprind toate laturile active economico-sociale, sunt instrumente manageriale care se bazeaza pe analiza factorilor financiari si umani ai firmei, asigura o utilizare judicioasa si o coordonare eficienta a factorilor de productie, planurile curente sunt detaliate. Spre deosebire de planuri, prognozele acopera un orizont de minimum 10 ani, au caracter aproximativ, nefiind obligatorii, se rezuma la principalele aspecte, contin un set de date cu valoare indicativa referitoare la ansamblul firmei. 1. Care sunt etapele procesului de control evaluare?
  • masurarea realizarilor
  • compararea realizarilor cu obiectivele si standardele stabilite initial,evidentiind abaterile constatate
  • efectuarea corecturilor care se impun, inclusiv actionarea, pe masura posibilitatilor, asupra cauzelor ce au generat abaterile negative.
  • Determinarea cauzelor ce au generat abaterile constante.
 2. Care sunt avantajele managementului prin obiecte?
  • cresterea realismului obiectivelor firmei si a componentelor ei;
  • amplificarea nivelului de motivare a personalului
  • dezvoltarea unui climat de creativitate;
  • imbunatatirea utilizarii timpului cadrelor de conducere;
  • intarirea responsabilitatilor fata de realizarea obiectivelor, atat pentru conducere cat si pentru cel de executie;
  • corelarea mai stransa a nivelului salarizarii cu rezultatele efectiv obtinute de fiecare component al firmei;
  • asigura sporirea sensibila a eficientei firmei.
 3. Prezentati metodologia managementului prin bugete
  • dimensionarea obiectivelor sub forma de indicatori financiari;
  • elaborarea sistemului bugetelor la nivelul firmei in raport cu structura organizatorica;
  • organizarea sistemului informational pentru completarea bugetelor;
  • coordonarea sistemului de bugete cu scopul eliminarii eventualelor discordante dintre subbugetele componente ale bugetului general;
  • controlul si evaluarea realizarilor in vederea stabilirii abaterilor de la nivelul obiectivelor si adoptarea unor masuri de incadrare in nivelul prevazut al obiectivelor
 4. Care sunt avantajele managementului prin exceptii?
  • utilizarea mai buna a timpului cadrelor de conducere de pe nivelurile ierarhice superioare
  • utilizarea superioara a personalului de conducere
  • sesizarea situatiilor si urmarierea cu preioritate a domeniilor cheie ale firmei
  • sesizarea situatiilor negative si urmarirea cu prioritate a domeniilor cheie

Discutati pe scurt despre principalele subcategorii de cheltuieli ce trebuie incluse in bugetarea activitatii de intretinere la corpul exterior al navei, puntile navei, magaziile si capacele acestora, echipamentul de incarcare, motorul principal si cele auxiliare, spatiul de cazare, puntea de comanda, echipamentul de navigatie.

In bugetarea activitatilor de intretinere si reparatii a navei trebuie incluse urmatoarele subcategorii de cheltuieli: cheltuieli referitoare la corpul exterior al navei, puntile navei, magaziile si capacele de magazie, echipamentul de incarcare, motorul principal si cele auxiliare, spatiul de cazare, puntea de comanda, echipamentul de navigatie.

Cum se calculeaza profitul brut al navei?

Profitul brut al navei reprezinta diferenta dintre venitul net de exploatare si cheltuielile de exploatare

 1. Obiectivul codului ISM.

Obiectivul codului ISM.este garantarea sigurantei pe mare, prevenirea vatamarilor corporale, pierderea de vieti omenesti si evitarea deterioriorarii mediului.

 1. Comentati rolul companiei.

Compania trebuie sa stabileasca o politica in domeniu, in care sa trebuie sa prezinte modul de realizare a obiectivelor, punerea in aplicare si mentinerea acestei politici la nivelele organizatorice, atat la bor cat si la uscat.

  • Responsabilitatea si autoritatea comandantului:

punerea in aplicare a politicii in domeniul sigurantei si protectiei mediului;

motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici

intocmirea ordinelor si instructiunilor corespunzatoare in mod clar si simplu;

verificarea respectarii cerintelor specifice;

analizarea sistemului de management al sigurantei.

Compania trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei de la bordul navei subliniaza expres autoritatea comandantului.

Pregatirea pentru situatii de urgenta: Compania stabileste proceduri pentru identificarea situatiilor de urgenta ce pot surveni la bordul navelor, precum si masurile ce trebuie luate in caz de urgenta

 1. Definiti "companie" si "administratie".

"companie"- proprietarul navei sau oricare organizatie sau persoana care si-a asumat raspunderea pentru operarea navei de la proprietar si a acceptat sa achite toate taxele si responsabilitatile impuse prin cod.

"administratie"-guvernul statului al carui pavilion nava este autorizata sa il arboreze.

 1. Care sunt cele 5 categorii de necasitati Maslow?

Fiziologice, de securitate, contacte umane si afiliere la grup, statut social, autorealizare.

 1. Care este diferenta dintre programe si prognoze?

Programele sunt caracterizate printr-un orizont de timp redus, cel mai adesea o decada, o saptamana, un schimb, o zi, o ora. In mod firesc, programele sunt foarte detaliate, elementele cuprinse fiind obligatorii si prezentand un grad ridicat de certitudine. prognoze, ce acopera un orizont minim de 10 ani, au un caracter aproximativ, nefiind obligatorii. De regula, prognozele se rezuma la principalele aspecte implicate, in final continand un set de date cu valoare indicativa referitoare la ansamblul firmei sau la principalele activitati desfasurate;

 1. Ce este persoana desemnata si care sunt atributiile acesteia intr-o companie conform ISM?

Pentru garantarea exploatarii in siguranta a navelor si pentru asigurarea legaturii dintre companie si personalul de la bord, fiecare companie desemneaza dupa caz o persoana care sa aiba acces la nivelul cel mai inalt al conducerii. Responsabilitatile si autoritatea persoanei trebuie sa inclusda supravegherea aspectelor de exploatare ale navei, legate de siguranta si prevenirea poluarii si sa asigure alocarea resurselor adecvate suportului corespunzator de la tarm.

 1. care sunt limitele majore ale managementului prin obiective?

modificarea mentalitatii si comportamentului personalului, de care depind intr-o masura determinanta rezultatele economice ale firmei;

priceperea si consecventa conducerii superioare a firmei.

Prezentati limitele managementului prin exceptii.

poate sa se creeze impresia unei stari de stabilitate cand aceasta nu exista;

nu scoate in relief aspectele legate de comportament.

Ce reprezinta cheltuielile de intretinere a echipajului? Ce cuprind ele?

In aceasta categorie se includ cheltuielile salariale inclusiv cele cu asigurarile medicale si cele referitoare la pregatirea echipajelor. O subsectiune importanta a acetora o consitutie cheltuielile referitoare la schimbul de echipaj. Cheltuielile cu echipajul pot atinge jumatate din cheltuielile de operare.

 1. Cum se calculeaza profitul net al navei?

Profitul net al navei se determina prin diferentierea profutului brut si cheltuielile generale ale grupului de nave plus cheltuielile administrative.

 1. Comentati rolul companiei in legatura cu:
  • Politica in domeniul sigurantei si protectiei mediului

compania trebuie sa stabileasca o politica in domeniul sigurantei si al protectiei mediului care sa prezinte modul de realizare a obiectivelor mentionate anterior; compania trebuie sa asigure punerea in aplicare si mentinerea acestei politici la toate nivelurile organizatorice, atat la bordul navelor, cat si la uscat.

Responsabilitatile si autoritatea comandantului

Compania trebuie sa defineasca in mod clar si sa stabileasca, in scris, responsabilitatea comandantului cu privire la:

punerea in aplicare a politicii companiei in domeniul sigurantei si al protectiei mediului;

motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici;

intocmirea ordinelor si instructiunilor corespunzatoare in mod clar si simplu;

verificarea respectarii cerintelor specifice;

analizarea sistemului de management al sigurantei si raportarea deficientelor acestuia directiunii de la uscat.

Compania trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei, in vigoare la bordul navei, subliniaza in mod expres autoritatea comandantului. Compania trebuie sa precizeze in sistemul de management al sigurantei ca autoritatea suprema apartine comandantului si ca el are responsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguranta si la prevenirea poluarii si de a cere asistenta companiei, daca aceasta este necesara.

Pregatirea pentru situatii de urgenta

Compania trebuie sa stabileasca proceduri pentru identificarea si descrierea situatiilor de urgenta ce pot surveni la bordul navelor, precum si masurile ce trebuie luate pentru a face fata acestora. Compania trebuie sa stabileasca programe de exercitii de pregatire a masurilor ce trebuie luate in caz de urgenta. Sistemul de management al sigurantei trebuie sa prevada masuri adecvate care sa asigure ca prin modul sau de organizare compania este capabila sa faca fata, in orice moment, la pericolele, accidentele si situatiile de urgenta ce ar putea surveni la navele sale.

 1. Care sunt principalele probleme care pot sa apara intr-un mediu multicultural?

cele mai multe neintelegeri apar datorita limbajului, gramatica, structura frazei.

 1. Definiti urmatorii termeni:

"dovada obiectiva"- inseamna informatiile, inregistrarile sau expunerile asupra unui fapt, cantitattive sau calitative, referitoare la siguranta sau la existenta si punerea in aplicare a unui element al sitemului de management al sigurantei (SMS), care se bazeaza pe observatie, masurare sau incercare si care pot fi verificate;

"observatie"- o specificare de fapt, facuta in timpul auditului managementului sigurantei si confirmata ca dovada obiectiva

 1. Care este diferenta dintre programe si planuri?

programele, caracterizate printr-un orizont de timp redus, cel mai adesea o decada, o saptamana, un schimb, o zi, o ora. In mod firesc, programele sunt foarte detaliate, elementele cuprinse fiind obligatorii si prezentand un grad ridicat de certitudine in timp ce planurile contin prevederi si sarcini ce cuprind toate laturile active economico-sociale, sunt instrumente manageriale care se bazeaza pe analiza factorilor financiari si umani ai firmei, asigura o utilizare judicioasa si o coordonare eficienta a factorilor de productie.

 1. Definiti notiunea de non-conformitate in ISM.

Situatie observata obiectiva, indica neindeplinirea unei cerinte specificate.

 1. Definiti Managementul prin bugete.

Managementul prin bugete reprezinta o modalitate specifica de exercitare a functiilor managementului prin care atat stabilirea obiectivelor fundamentale si derivate, cat si organizarea, coordonarea, antrenarea, controlul si evaluarea rezultatelor obtinute se fac sub forma financiar-contabila folosind unitati de masura monetare.

 1. Definiti managementul prin exceptii.

Esenta sistemului consta in modul de a defini exceptiile si a reglementa functionarea sistemului de management. Metoda se aplica oricarei componente a activitatii generale a firmei

 1. Definiti notiunea de flux numerar al unei companii de navigatie.

Reprezinta diferenta dintre platile si incasarile efective de-a lungul unei perioade de timp.

 1. Ce cuprind cheltuielile generate de francise sau de avarii care nu exista asigurari?

. Orice companie de asigurare nu-l despagubeste pe armator pentru orice avarie. In fiecare polita de asigurare exista o nivel sub care asiguratorul nu it despagubeste pe asigurat, iar daca suma depaseste acest nivel asiguratorul va plati mai putin acest nivel. Toate cheltuielile aferente reparatiilor navei ca urmare a unor accidente trebuiesc inscrise intr-un cont special pe debit, iar atunci cand se recupereaza de la asigurator sunt trecute pe credit.

 1. Care sunt factorii de care sa se tina cont in stabilirea nr. de persoane care vor fi angajate in cadrul companiei pt. urmatoarele categorii de personal navigant?

cadeti si ofiteri de nivel mediu: au necesitati mari de a participa la cursuri de perfectionare si o responsabilitate redusa de imbolnavire;

Ofiterii 1 punte si ofiterii 1 mecanici: necesitati reduse de a participa la cursuri de perfectionare, doar la cursuri scurte de pregatire, necesitati suplimentare de repaus.

Comandantii si sefii mecanici: participa doar ocazional la cursuri dar au probabilitate mare de imbolnavire.

 1. Definiti notiunile:

"DOC" - document de conformitate"- este un document eliberat unei companii care corespunde cerintelor ISM;

"SMCi - certificat de management al sigurantei interimar" - este un document eliberat unei nave care semnifica ca managementul companiei si cel de la bordul navei sunt in concordanta cu sistemul de managemnt al sigurantei aprobat si are o valabilitate de 12 luni.

 1. Definiti notiunile:

"nonconformitate majora" - o abatere identificabila, care constituie o amenintare serioasa la adresa personalului sau a sigurantei navei sau un pericol serios la adresa mediului ambiant, si care necesita o actiune corectiva imediata.

"DOC interimar" - document de conformitate"- este un document eliberat unei companii care corespunde cerintelor ISM, aflat in perioada de verificari anuale, suplimentare si a carui valabilitate este maximum 12 luni;

 1. Comentati pe scurt despre procedura de eliberare DOC.

Documentul de conformitate (DOC) se elibereaza ca urmare a verificarii faptului ca sistemul de management al sigurantei (SMS) pus la punct de companie concorda cu cerintele Codului ISM si cu determinarea dovezii obiective, demonstrand ca acesta este efectiv pus in aplicare.Verificarea trebuie sa includa dovada obiectiva ca sistemul de management al sigurantei (SMS), pus la punct de companie, a functionat cel putin 3 luni si ca un sistem de mangement al sigurantei (SMS) a functionat la bordul navei pentru cel putin o nava, de fiecare tip, exploatata de catre companie timp de cel putin 3 luni .

 1. Care sunt factorii caracteristici care influenteaza stilul de management?

autoritarismul, exprimat de gradul de concentrare a puterii de catre manager si de modalitatea de adoptare a deciziilor privind diferitele aspecte ale vietii grupului;

directivitatea, factor ce reflecta atitudinea managerului in situatiile problematice pe care le implica rezolvarea sarcinii din punctul de vedere al indicatiilor si sugestiilor pe care le da membrilor grupului pe parcursul desfasurarii activitatii ;

relatia dintre manager si membrii grupului exprima tipul de relatii informale promovate in raporturile managerului cu membrii grupului, relatii in functie de care se precizeaza structura socio-afectiva a grupului.

 1. Care sunt principalele caracteristici ale managerului autocrat cu bunavointa?

Acorda prioritate realizarilor productiei, e ambitios, cunoaste problemele firmei, este la curent cu metodele si tehnicile noi de munca. Stie sa-i faca pe oameni sa execute fara a-i irita. Obtine rezultate bune oriunde ar lucra. Se angajeaza total in munca, obtine randament mare. Obtine de la subalterni ceea ce doreste dar cu mai multa blandete decat autocratul pur.

33.Comentati despre numirea pe nava

Dupa ce navigatorul a fost angajat urmatorul pas este acela al numirii lui pe o nava. Cea mai mare responsabilitate ale departamentului de resurse umane este aceea a mentinerii unui echipaj complet si corespunzator pe fiecare nava. Inainte de dezvoltarea sistemelor informatice integrate una dintre cele mai eficiente modalitati de alocare a personalului pe nave era intocmirea de fise individuale in care se mentina data ambarcari si debarcarii de pe fiecare nava si aceste fise erau aranjate in locuri special alocate pentru fiecare nava, pentru cei ce se aflau la bord.

34.Care au fost principalele probleme avute in vedere in momentul in care s-a amendat STCW ,78?

- nu exista standarde de competenta ce se refera la abilitatile de a desfasura diverse activitati la bordul navelor, ci doar se prezentau cunostiintele necesare, iar interpretarea diferita a acestora a condus la concluzia ca nu existau standarde uniforme;

- nu existau garantii ca cerintele conventiei au fost implementate efectiv sau daca ele sunt respectate, nefiind mentionat un proces de auditare periodica si ca urmare s-a conturat din ce in ce mai mult opinia ca pe brevetele eliberate de anumite tari nu se poate pune baza;

- organizarea standard de la bordul navelor, fara a avea in vedere evolutia metodelor de pregatire moderna.

35. Care sunt principalele caracteristici ale stilului de munca al managementului birocrat?

Lipsa de interes, respecta in tocmai legile si instructiunile, considera ca disciplina poate fi mentinuta prin comportament autocrat, predomina tonul de comanda, nu suporta corectiile, executa cu fidelitate executiile date de superiori, activ emite putine idei, se auto apreciaza ca productiv, cunoaste rezultatele anterioare ale firmei, aparent e bine ascultat insa dispretuit de cei din jur.

 1. Discutati pe scurt despre procesul de eliberare a SMC

Certificatul de managemnt al sigurantei (SMC) - un document eliberat unei nave, care semnifica faptul ca managementul companiei si cel de la bordul navei sunt in concordanta cu sistemul de managemnt al sigurantei (aprobat). Acest fapt include de asemenea ca DOC-ul pentru compania in care este exploatata nava si SMS-ul corespund si acestea ISM-ului si ca exista acea dovada obiectiva ca SMS a functionat 3 luni la bordul navei si ca au fost efectuate auditiile interne realizate de companie.

 1. Care este perioada de valabilitate a SMC-ului si cate verificari se efectueaza?

Valabilitatea certificatului de management al sigurantei (SMC) este supusa la cel putin o verificare intermediara, care sa confirme functionarea eficienta a sistemului de management al sigurantei (SMS) si ca orice modificari efectuate de la verificarea anterioara sunt in conformitate cu codul ISM. In anumite cazuri, mai ales in timpul perioadei initiale de exploatare a sistemului de management al sigurantei (SMS) administratia poate sa sporeasca frecventa verificarilor intermediare daca considera necesar. Reinnoirea certificatului de management al sigurantei (SMC) pentru o noua perioada de 5 ani va include o evaluare a tuturor elementelor sistemului de management al sigurantei (SMS), care apartin acelei nave, in satisfacerea obiectivelor specificate in Codul ISM.

 1. Care sunt modalitatile pe care le are un armator la dispozitie pentru recrutarea echipajelor la bordul navei?

Sunt 4 modalitati: direct prin intermediul companiei; prin sindicate; printr-o organizatie; prin agentii de crewing.

39.Cum se intocmeste nivelul de salarizare la nivelul companiei de navigatie?

Pentru toti navigatorii se intocmeste un set de conditii cu privire la angajare, uneori acest set este intocmit separat pentru brevetati si pentru nebrevetati, iar atunci cand recrutarea se face prin intermediul unui sindicat acest set de conditii este intocmit chiar de catre sindicat. In ceea ce priveste remuneratia, trebuie sa existe o scala care sa contina nivelul de la care se incepe salarizarea si apoi cresterile ce se acorda pe masura avansarii in grad. De asemenea trebuie sa se precizeze daca in perioada de angajare este inclusa si perioada de concediu sau nu.

Comentati despre schimbarea echipajului la bordul navelor.

Departamentul de resurse umane are sarcina de a selecta personalul ce va fi trimis la nava si de a efectua formalitatile cu privire la efectuarea echipajului trimis si pentru cel recrutat. Orice repatriere trebuie sa fie practica si economicoasa, schimbul trebuie facut cu numar maxim de membri de echipaj si cat mai aproape de locul de unde a fost recrutat pentru a minimaliza costurile.

 1. Definiti urmatoarele notiuni intalnite in ISM.

"SMS" - sistem de management al sigurantei - inseamna un sistem structurat si documentat, care permite personalului companiei sa puna efectiv in practica politica acesteia in domeniul sigurantei si in domeniul protectiei mediului inconjurator;

 1. Discutati pe scurt despre procedeul de eliberare SMCi.

Un SMCi poate fi emis pentru nave noi la livrare si pentru o nava nou intrata in companie. Administratia poate extinde valabilitatea SMCi-ului pentru inca 6 luni. Inainte de a emite un SMCi administratia verifica DOC-ul sau DOCi-ul daca este relevant pentru acea nava, si SMC-ul prevazut de companie pentru nava, care include elemente cheie ale codului ISM. Mai verifica daca exista planuri pentru auditul navei in termen de 3 luni.

 1. Care sunt obiectivele celor 2 conventii ILO?

Conventia 147 se refera la standardele cu privire la spatiile de cazare, dotare, cabinete medicale, conditii de munca si viata, iar 180 se refera la standardele cu privire la reglementarea orelor de lucru si odihna la bordul navei.

Care sunt factorii din care rezulta trasaturile domninanate de personalitate ale managerilor?

Personalitatea este o rezultanta a 4 factori:

constitutia si temperamentul subiectului

mediul fizic (climat, hrana)

mediul social (tara, familie, educatie)

obiceiurile si deprinderile castigate sub efectul influentelor precedente

Care sunt principalele caracteristici ale stilului de munca ale managerului realizator

obiectivul central il constituie organizarea eficace a eforturilor colaboratorilor pentru a obtine rezultate immediate si de perspectiva

cunoscator al calitatilor fiecarui subaltern, stie sa lucreze cu ei diferentiat, receptiv la parerile altora, nu le respinge ideile

imbina interesele individuale cu cele ale membrilor colectivului si ale firmei, fixeaza norme inalte si pretinde randamente ridicate

prin aplanarea diferendelor si rezolvarea conflictelor obtine o angajare mare a colaboratorilor, efectul mobilizarilor creste si datorita angajarii personale

46.Care este procedura si care sunt regulile care trebuiesc respactate in urma angajarii

Dupa ce navigatorul si armatorul au acceptat sa lucreze impreuna, urmatoarea sarcina a departamentului de personal este acea de a intocmi scrisoarea prin care se confirma angajarea. Atunci cand aceasta i-a fost transmisa angajatului trebuie sa fie informat biroul de salarizare asupra modalitati in care se va plati salariul: sub forma unei plati lunare sau de catre comandant la bordul navei. Promptitudinea cu care se efectueaza plata salariilor sau a altor sume precum cea a cheltuielilor de transport , eate un element vital al relatiei armator-navigator deoarece navigatorul doreste sa se simta confortabil si sa stie ca plata salariilor catre familie sau intr-un cont bancar este efectuata cu regularitate. De aceea este foarte important sa existe un flux de informational corect intre departamentul de resurse umane si biroul salarizare cu privire la situatia navigatorilor. In functie de modalitatea in care se va plati salariul, biroul de salarizare trebuie sa cunoasca data de la care se plateste salariul si toate modificarile ulterioare cu privire la salariu si alte cheltuieli

47. spre deosebire de produsele tangibile serviciile au 4 mari caractere:

intangibile

eterogene

inseparabile

perisabile

48.enumerati cele 5 parti ale marketingului

cercetarea de marketing, utilizata pentru a identifica necesitatile consumatorilor;

produsul, ca urmare a cercetarii de piata un produs sau un serviciu este dezvoltat pentru a satisface necesitatile consumatorilor;

distributia, pentru a aduce produsul sau in atentia consumatorilor este necesar a se elabora si un sistem de distributie;

promovarea , pentru a face produsul cunoscut este nevoie de o strategie bine pusa la punct;

pretul este nevoie de o poliyica de pret coerenta pentru a vinde produsul

49.Definiti mixul de marketing.

Mixul de marketing reprezinta un amestec de variabile controlabile pe care le utilizeaza furnizorul unor produse si servicii pentru a-si atinge obiectivele pe o anumita piata. Cele 4 elemente ale mixului de marketing sunt produsul, distributia, pretul si promovarea.

50.Piata monopolista

Piata monopolista estecaracterizata de existenta unei singure firme ce produce sau furnizeaza servicii. Deoarece firma nu are concurenta directa ea nu este interesata sa-si maximizeze eficienta si sa reduca preturile.

51Care sunt regulile si procedurile respectate dupa mementul angajarii?

intocmirea scrisorii de confirmare a angajarii

modalitatea in care se va plati salariul

52. Comentati despre conditiile de pregatire de la inceputul carierei.

La ora actuala se cunosc diverse scheme de pregatire a cadetilor, unele dintre ele imbinand perioadele de pregatire pe mare cu perioadele de pregatire in universitati inainte de incadrarea ca ofiter. In unele tari se dau examenele cu privire la partea teoretica inainte de a se merge pe mare, insa brevetul nu se elibereaza inainte de finalizarea stagiului de pregatire pe mare. Rolul departamentului de resurse umane in pregatirea cadetilor este dependent de faptul ca viitori ofiteri sunt pregatiti de companie sau sunt pregatiti de institutii specializate pentru intraga industrie nationala. In cazul in care compania isi pregateste proprii cadeti este necesar sa se infiinteze un departament special de cadeti. In situatia in care cadetii sunt pregatiti de o instutie specializata pentru intreaga industrie maritima, departamentul de resurse umane si personalul navigant trebuie sa monitorizeze activitatea cadetilor la bordul navelor.

 1. Metode de cercetare a pietei

Cercetarea calitativa reprezinta procesul de colectare, analiza si interpretare a datelor ce nu pot fi cuantificate numeric.

Cercetarea cantitativa este caracterizata ca fiind mai structurata si ea utilizeaza date mai multe si mai reprezentative

54. Prin ce este caracterizata concurenta perfecta

Concurenta perfecta este caracterizata prin existenta pe piata a unui numar mare de firme, fiecare dintre ele avand o pondere nesemnificativa pe piata si nu poate stabili sau influenta decisiv pretul.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2098
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved