Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


STUDIU DE CAZ “ Evaluarea investitiilor in resursele umane la S.C. COKD S.A. Ramnicu Valcea “

Marketing

+ Font mai mare | - Font mai micSTUDIU DE CAZ

“ Evaluarea investitiilor in resursele umane la S.C. COKD S.A. Ramnicu Valcea “

1. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC1.1. Prezentarea societatii

S.C. COKD S.A – Rm. Valcea;

Str. Topolog nr. 24;

Telefon 0250/740360; 747595; 748930;

Fax: 0250/746870; 749529;

E-mail: COKD@ivex.ro;

Site: www.COKD.ro.

Registrul Comertului: J38/370/91 vol V; D.G.F.P. 1388/29.01.1992.

Societatea Comerciala COKD S.A. are sediul unic la adresa sus mentionata.

S.C. COKD S.A si-a inceput activitatea la data de 01.09.1980 (Intreprinderea de echipament hidraulic Rm. Valcea), iar prin H.G.R. 1296/13.12.1990 se constituie S.C. COKD S.A prin preluarea activitatii I.E.H. Rm. Valcea.

Obiectul de activitate principal al societatii este conform cod CAEN:2912, Fabricarea de pompe si compresoare, iar ca activitati secundare pot fi enumerate: Productia de articole de cauciuc, Turnarea metalelor; Tratarea si acoperirea metalelor; Operatiuni de mecanica generala; Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule; Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile.

Capitalul social al S.C. COKD S.A este de 19 106,075 mil. lei; Structura actionariatului este: Actionar principal – persoana fizica romana - procent actiuni: 97.74%, iar restul de 2,26% alti actionari persoane fizice.   

Conducerea societatii este formata din:

-Consiliu de Administratie (format din 3 membri)

-Conducerea executiva:

Ing . Burlanescu Marius – Director General;

Ing. Ganea Octavian – Director Adjunct;

Ec. Ecaterinescu Mihaela – Director Economic.

Numarul actual de angajati este de 235 persoane .

1.2. Prezentarea obiectului de activitate al S.C. COKD S.A

Prin DCS nr. 255/16.08.1980 se aproba infiintarea de la 01.09.1980 a Intreprinderii de echipament hidraulic Rm. Valcea (I.E.H.), in subordinea CIMUMFS.

In anii 1981 - 1985 se realizeaza PIF - urile tuturor obiectelor de plan general (hala de fabricatie, anexa tehnica, hala debitare, depozit de laminate, magazie centrala, statie compresoare, magazie vopsele, depozit butelii, statie neutralizare, gospodarie ulei, statie recirculare, gospodarie span, cabina poarta etc.), receptia finala fiind la 28.09.1983 conf. PV nr. 8156. Receptia definitiva a avut loc la 03.12.1987 conf. PV nr. 12187.

In perioada 1981 - 1982 sunt asigurate utilitatile necesare si achizitionate principalele utilaje aferente programului de fabricatie.

In perioada anilor 1985 - 1989 intreprinderea a mai fost dotata cu o serie de utilaje (prin dotari la nivel de centrala sau minister), fara a avea noi dezvoltari.

In perioada 1982 - 1989 a asimilat si introdus in fabricatie produsele prevazute in nomenclatorul sau de fabricatie.

In anul 1989 cilindrii hidraulici si acumulatorii pneumohidraulici reprezentau peste 60 % din valoarea productiei marfa.

Prin H.G.R. nr. 1296/13.12.1990 se constituie SC COKD SA Rm. Valcea prin preluarea activitatii I.E.H. Rm. Valcea.

In perioada 1990 - 1997, s-au asimilat in fabricatie noi produse (din profilul sau de productie si din diferite alte domenii), societatea comerciala COKD SA Rm. Valcea s-a confruntat insa cu o serie de dificultati, datorate atat dezvoltarii extensive, fara acoperire in cererea pietei, dar si managementului practicat.

Incepand cu semestrul doi al anului 2000 dupa ce firma a fost privatizata a avut loc un proces de reorganizare si redimensionare a fabricii in functie de cerintele pietii.

S-a inceput rentabilizarea sectoarelor de productie pentru a fi competitivi pe pietele deja existente si au fost abordate noi piete de desfacere, externe si interne.

1.3. Prezentarea situatiei juridice ale firmei COKD Rm. Valcea

a ) Actul de constituire si forma juridica

Societatea comerciala COKD SA Rm. Valcea s-a constituit ca persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, la data de 13 decembrie 1990, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990, pe baza HGR nr. 1296/1990, fiind inregistrata sub nr. J/38/370/1991 la Oficiul Registrului Comertului judetul Valcea, in Registrul privind inregistrarea comerciantilor persoane juridice.

Certificatul de inmatriculare J38/370/1991 a fost emis la data de 28 mai 1991.

Urmare cererii de preschimbare a certificatului de inmatriculare nr. 2098/28.03.1995, la 06.04.1995 a fost emis noul certificat de inmatriculare J38/370/1991 seria A nr. 025116.

Codul fiscal este R1471049, conform Certificatului de inregistrare fiscala emis de catre Ministerul Finantelor in 04.12.1992 si recomunicat in anul 1995.

Societatea comerciala este in evidenta D.G.F.P.C.F.S. Valcea ca platitor de TVA din 01.07.1993.

Codul SIRUES este 381133919.

Societatea comerciala COKD SA Rm. Valcea s-a constituit prin preluarea integrala a activitatii fostei I.E.H. Rm. Valcea (Intreprinderea de echipamente hidraulice Rm. Valcea).

b )Statutul societatii

Potrivit Statutului, anexa la HGR 1296/13.12.1991, SC COKD SA Rm. Valcea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Conform art. 4 durata societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii la Camera de Comert si Industrie.

Conform art. 5, scopul acestei societati este realizarea obiectivului de activitate al societatii.

La art. 6 ( obiectivul de activitate al societatii) sunt prevazute urmatoarele activitati:

a)      producerea si comercializarea de echipament hidraulic, de ungere si elemente de etansare;

b)      executia de bunuri de larg consum, SDV - uri si piese de schimb specifice;

c)      activitati de service in domeniu;

d)      activitati de import - export.

Statutul contine, in general, toate prevederile necesare definirii societatii comerciale, obiectului de activitate, toate precizarile asupra capitalului social, drepturilor si indicatorilor actionarilor, modul de organizare si de protejare a patrimoniului.

Capitalul social initial a fost fixat la suma de 467,012 mil. Lei vechi ROL.

In urma reevaluarilor succesive (HG 26/1992 si HG 500/1994) si ca urmare a obtinerii Certificatului de atestarea a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M 03 nr. 3005 din 15.07.1996 si a inregistrarii valorii acestora in contabilitate, capitalul social al SC COKD SA Rm. Valcea se majoreaza cu 1201,571 mil. lei, cifrandu-se la 19106,075 mil. Lei vechi ROL.

c )Aspecte comerciale

Societatea are incheiate contracte comerciale cu furnizori si beneficiari interni si externi. Contractele se deruleaza pe baza unui contract cadru in care sunt stipulate principalele elemente contractuale (conditii de livrare, obligatii ale partilor etc.)

Pentru activitatile productive pe care societatea nu le poate efectua cu dotarile proprii (din diferite cauze) sunt incheiate contracte de colaborare.

Societatea are incheiate contracte cu furnizorii de utilitati pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica, energie termica, apa - canal, gaz metan.

Din verificarea contractelor comerciale incheiate de SC COKD SA Rm. Valcea cu diversi beneficiari din tara si strainatate, precum si a contractelor incheiate cu principalii furnizori interni, rezulta ca in acestea nu sunt stipulate prevederi speciale legate de transferul de proprietate.

In ceea ce priveste contractele comerciale pentru produse livrate la export contractele au stipulate conditii de livrare uzitate in practica comerciala.

In contractele incheiate este stipulata obligatia vanzatorului (SC COKD SA Rm. Valcea) sa asigure rezolvarea reclamatiilor, pe cheltuiala sa, pe perioada termenului de garantie (12 luni de la PIF sau max. 18 luni de la livrare) si, totodata sa asigure piese de schimb necesare si post garantie.

Potrivit datelor statistice, cheltuielile aferente reclamatiilor inregistrate    s-au cifrat, in medie, la 0.8% din Cifra de afaceri a societatii, acestea fiind in scadere in anii 2001÷2003.

SC COKD SA Rm. Valcea nu are incheiate intelegeri sau acorduri cu alte societati comerciale sau regii autonome, susceptibile a afecta comertul intre agenti economici prin fixare de preturi de monopol sau dumping, a unor conditii contractuale neloiale, prin limitarea sau controlul productiei si desfacerii, prin impartirea pietelor sau a surselor de aprovizionare, prin dezavantajari in raporturile concurentiale etc.

d )Alte aspecte juridice

SC COKD SA Rm. Valcea detine o serie de avize si autorizatii necesare functionarii: Autorizatia Sanitara de functionare nr. 070359/30.05.1997, emisa de Ministerul Sanatatii - Inspectoratul de Politie Sanitara si Medicina Preventiva a judetului Valcea, autorizatia de functionare nr. 028/05.11.1983 emisa de Ministerul Muncii - Inspectia de Stat pentru protectia muncii si Ministerul Sanatatii - Inspectoratul Sanitar de Stat, care trebuie actualizata, autorizatia pentru obtinerea si utilizarea produselor si substantelor toxice de catre agentii economici nr. 40659/26.03.1996, emisa de catre Ministerul de Interne - Inspectoratul de Politie al judetului Valcea, autorizatia pentru detinerea si utilizarea unor substante chimice (acid clorhidric si acetona), emisa de catre Ministerul de Interne - Inspectoratul de Politie al judetului Valcea, autorizatia de gospodarire a apelor nr. 390/29.05.1995, emisa de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului - Apelor Romane R.A. - filiala Rm. Valcea, avizul PSI pe linie de protectia mediului.1.4. Protectia mediului

Datorita amplasamentului situat in zona semicentrala a orasului Rm. Valcea, SC COKD SA Rm. Valcea a trebuit sa acorde o atentie deosebita factorilor poluanti.

Cele mai importante surse potentiale de poluare pot fi considerate:

atelierul de acoperiri metalice;

atelierul de turnatorie;

atelierul de tratement termic;

atelierul de elemente de etansare (vulcanizare cauciuc si injectare mase plastice).

Celelalte activitati, chiar daca nu au potential de poluare, nu constituie factori de risc datorita tipului de fabricatie si activitatilor concrete care au loc.

Pentru retinerea noxelor si incadrarea in limita maxima admisa de normativele in vigoare, la fiecare atelier sunt prevazute instalatii de colectare, dupa cum urmeaza:

- la atelierul de debitare spanul rezultat se colecteaza in recipienti speciali care se depoziteaza apoi provizoriu in gospodaria de span pana la valorificare prin REMAT sau terti; zgomotul degajat cu ocazia acestor operatii nu depaseste limita maxima admisa in incinta unitatii;

- la atelierele de prelucrare prin aschiere (divizia mecanica, divizia scule si piese de schimb si departamentul mecano - energetic) pulberile diverse se degaja in atelier fara ventilatie locala sau cu ventilatie locala cu sistem de retinere tip buncar sau tobe; slamul de la masinile de rectificat si slamul de carbid se depoziteaza in containere, dupa care se duc la groapa de gunoi a orasului.

la atelierul de vopsitorie noxele degajate sunt eliminate printr-un sistem de ventilatie artificiala locala

- la atelierul de acoperiri metalice noxele degajate sunt retinute de catre hotele montate la toate baile de pe fiecare linie tehnologica, prevazute cu spalatoare si racordate la ventilatia locala. Apele reziduale rezultate din procesul tehnologic de acoperiri metalice sunt neutralizate;

- la atelierul turnatorie si tratament termic noxele sunt evacuate cu ajutorul ventilatiei locale artificiale.

1.5 Concluzii

- societatea este legal constituita si si-a desfasurat activitatea conform prevederilor din statut;

- modificarile statutului (completare obiect de activitate, majorare - diminuare capital social etc.) au fost inregistrate, de regula, cu promptitudine, la Registrul Comertului;

- societatea nu a fost si nu este actionara la alte societati comerciale;

- marca de fabrica, de comert si de serviciu, precum si emblema societatii sunt protejate pe plan intern si pe plan international;

- societatea detine o serie de brevete de inventii si inovatii;

- societatea nu are contractate imprumuturi pe termen lung.

2. BILANTUL SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

(comentariu!!)

3. NIVELUL SI PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE

3.1. ORGANIGRAMA SOCIETATII

In continuare prezentam organigrama societatii si numarul de personal la data de 26.11.2007, precum si organigrama sectiei mecanice si numarul de salariati ai sectiei la data de si structura pe meserii a sectiei mecanice.

Pe baza acestor cifre si a programelor de perfectionare si formare profesionala a fortei de munca ,vom analiza eficienta investitiilor in resursele umane.

In ultimii ani S.C. COKD S.A. a beneficiat de un program de retehnologizare ,program care continua si pe perioada acestui an calendaristic.Programul de retehnologizare cuprinde masuri de achizitionare de masini unelte cu comenzi numarice ( centre de frezare,strunguri CNC,strunguri si freze cu afisaj numeric,echipamente de sudura cu programare,masini de debitat cu program ) si implementarea unui sistem informatic integrat.

In acest context este necesara pregatirea personalului muncitor in vederea operarii pe aceste masini unelte.

Specializarea muncitorilor si formarea acestora se realizeaza in cadrul unui program sustinut de Societatea Comerciala COKD S.A. cu sprijinul firmelor furnizoare de echipamente care au capacitatea ( speciaslisti,logistica) de a asigura un program de instruire adecvat.

In perioada trimestrului I al anului 2007 s-a achizitionat un program de proiectare sub licenta SOLID WORKS urmand a se instrui pentru utilizarea sa un numar de 3 persoane (ingineri mecanici),instruire realizata de S.C. CAD WORKS Craiova.

Pentru anul 2007 s-a prevazut si s-a realizat formarea unui numar de 21 persoane pentru operarea pe masini unelte cu comanda numerica CNC,Fanuc si Heidenhain,program de instruire sustinut de ingineri cu profil mecanic si programatori CNC din firma,precum si colaborarea cu grupul scolar “General Magheru”.

In 2008 nu s-a programat recrutarea unor noi salariati,ci formarea si dezvoltarea profesionala a celor existenti.

S.C. COKD S.A. va continua formarea profesionala a angajatilor sai atat din punct de vedere teoretic cat si practic pentru ridicarea nivelului de calificare si implicit cresterea calitatii produselor sale.

In urma implementarii celor 2 programe in 2007 s-a constatat o crestere a veniturilor societatii comerciale cu circa 22-25% pe an .Previzionam ca in anul urmator rata de dezvoltare a veniturilor sa creasca mai accentuat.

4.CALCULUL EFICIENTEI PROGRAMELOR DE PREGATIRE IN 2007

Programul de retehnologizare si modernizare a procesului de productie a fost o necesitate

ca urmare a faptului ca echipamentul societatii era de generatie veche,cu o productivitate scazuta si onorarea contractelor si a comenzilor este o prioritate.Cu masinile unelte noi,de ultima generatie,creste productivitatea muncii,calitatea produselor si se poate lucra si in schimbul III.

Pentru cresterea eficientei departamentului “proiectare” s-a decis achizitionarea unui program de proiectare modern.

Ambele masuri au necesitat pregatirea profesionala a celor care vor lucra cu aceste noi echipamente.

Vom calcula in continuare rata de retutnare a investitiei in resursele umane avand la baza bilanturile anilor 2006 si 2007,deci perioada de dinainte si dupa implementarea programelor.

Programul 1.- Pentru implementarea programului de proiectare SOLID WORKS s-au alocat 5400Euro,din care 1500 Euro pentru formarea personalului (training ) la care au participat 3 ingineri timp de 5 zile,cate 8 ore pe zi.

Programul 2.- Pentru formarea de operatori pentru deservirea masinilor unelte cu comanda numerica s-au alocat 15.750 Euro.Au participat 21 persoane (muncitori calificati – strungari,frezori,etc.)pentru perfectionarea in operarea acestor masini unelte moderne.Instruirea s-a facut timp de 5 zile,cate 8 ore pe zi.Scopul acestei investitii in resurse umane a fost acela de a introduce al III-lea schimb de lucru la cele 19 masini unelte cu comanda numerica.Prin utilizarea a 3 schimburi de lucru a masinilor unelte se preconizeaza cresterea productiei anuale cu circa 20% (cresterea veniturilor) si implicit a productivitatii muncii.

Onorariul pentru o zi de curs este de 100 euro /persoana pentru programul 1.

Volumul investitiei a fost deci de 1500 euro pentru programul 1 ( 3ingineri x5 zile x100 euro/zi )Onorariul pentru o zi de instruire in cadrul programului 2 a fost de 150 euro/persoana,deci volumul investitiei a fost de 15750 euro (21 muncitorix5 zile x150 euro/zi)

Costul total al celor 2 programe s-a ridicat la 17.250 euro fara TVA),adica 20.527 euro TVA inclus.

In continuare vom lucra cu un curs mediu de 3 RON/euro, deci costul total al programelor de pregatire a fost de 57.787,5 RON (fara TVA) ,adica 68.767,12 RON cu TVA.

Venitul companiei in 2006 a fost de 17325594 RON.

Venitul companiei in 2008 a fost de 18426255 RON.

Cresterea venitului a fost de 1100661 RON.

Pentru a calcula rata investitiei in programele de pregatire,vom calcula valoarea investitiei si o vom raporta la cresterea venitului companiei obtinuta in urma implementarii programelor.

Investitia totala este compusa din onorariile programelor de pregatire plus costuri absenteism.Costurile legate de absenteeism (timpul in care angajatii participa la cursuri) sunt date de formula :

Cost absent (nr.zile curs x nr.participanti) x salariul zilnic + valoarea pe care ar fi produs-o participantii in zilele de curs.

Pentru calcularea salariului zilnic se considera ca luna are 22 zile lucratoare.

Pentru valoarea pe care o produce un angajat intr-o zi de lucru,tinem cont de :

Veniturile companiei =18426255 RON

Cheltuielile companiei = 12741005 RON

Salarii = 4170650 RON

Nr.salariati = 240

Valoarea produsa de un salariat pe zi se calculeaza cu formula :

/nr.zile lucratoare pe an=

=169,7 RON

Salariul mediu pentru un inginer este de 1180 RON/luna,deci 53,6 RON/zi,iar pentru un muncitor calificat salariu mediu lunar este de 728 RON/luna , deci 33,0 RON/zi.

Deci cost absenteism = (nr.zile curs x nr.participanti x salariul zilnic )+valoarea medie produsa de un salariat pe zi x nr.zile curs x nr.total participanti=

(5x3x53,6) 5x21x33,o)+169,7x5x24=

804+3465+20364=24633 RON

Investitia totala a fost : 57787,5 + 24633 = 82420,5 RON

Rata investitiei = cresterea venitului companiei / valoarea totala a investitiei = 1100661/82420,5= 13,35

Se observa ca investitia a fost profitabila inca din primul an ( 2007) ,desi programele au fost implementate in trim.I.deci cresterea s-a produs in mai putin de 12 luni.

5. ADAPTAREA LA NOILE CONDITII ECONOMICO-FINANCIARE

Avand in vedere criza economico-financiara care se manifesta si in Romania,societatea comerciala COKD Rm.Valcea a analizat perspectivele pe care le are in aceste conditii.Desi criza influenteaza negative marea majoritate a sectorului industrial (sin u numai),sunt demne de luat in calcul si alte elemente,alte conditii.

Continuarea si intensificarea reabilitarii proceselor industriale bazate pe introducerea sistemelor automate va necesita echiparea intreprinderilor cu utilaje performante. Sistemele rezultate din acest proiect s-ar constitui si intr-o alternativa la cele provenite din import.

Pe de alta parte alinierea la normele europene privind protectia mediului si economisirea resurselor va conduce la necesitatea modernizarii unitatilor de productie cu specific industrial.

Aceasta tendinta va determina cresterea necesarului de sisteme automate de productie cu pana la 75% pentru perioada 2009 – 2011.

Cererea de sisteme mecatronice de reglare si control al parametrilor de lucru hidropneumatici in perioada 2009-2011 a fost estimata pe baza informatiilor obtinute in activitatea SC COKD SA . Se estimeaza un necesar de 1000 astfel de echipamente pe an pana in 2011.

Pe piata internationala pretul unui astfel de sistem mecatronic de reglare si control al parametrilor de lucru este de aproximativ 700 €, pentru produsele romanesti se estimeaza un pret mediu de 450 €.

Durata de recuperare a capitalului investit (DRC) este un indicator auxiliar care exprima capacitatea obiectivului investitional de a restitui din venitul net capitalul pentru realizarea acestuia si reprezinta numarul de ani in care venitul creat egaleaza valoarea investitiei. Din calculele efectuate rezulta ca investitia se recupereaza in decursul celui de-al noualea an de la intrarea in fabricatie a sisteme mecatronice de reglare a parametrilor de lucru, asa cum rezulta tabelul de mai jos:

DRC 9 ani

Anul

Valoarea

investitiei

Val.invest

actualizate

Venit

net

1

1.891.833

1669083

222750

2

1446333

222750

3

1223583

222750

4

1000833

222750

5778083

222750

6

555333

222750

7

332583

222750

8

109833

222750

9

-112917

222750

TOTAL

Ciclul de viata al produsului :

Introducerea in fabricatie

Perioada de crestere

Perioada de maturitate

Declinul

Dupa 2017

Intensificarea proceselor de reabilitare a sistemelor de productie din intreprinderile mici si mijlocii cu profil industrial, folosind astfel de sisteme, va determina o crestere calitativa si a productiei de semifabricate neferoase.

Introducerea sistemelor mecatronice de reglare si control al parametrilor de lucru hidropneumatici, poate conduce la cresterea productivitatii si prin realizarea unei economii de timp la punerea in functiune a instalatiei prin scurtarea timpului de efectuare a reglajelor tehnologice.

Firma si produsele vor fi promovate prin formarea unei imagini a firmei si cresterea calitatii produselor.

Mijloacele de promovare:

Reclama cu urmatoarele scopuri:

Prezentarea firmei (prin capacitatile de prelucrare – testare, prin faptul ca procedeele se supun ISO 9000 etc.)

Punerea in evidenta a faptului ca sistemul electrohidraulic automat are in componenta un bloc electronic cu microcontrolere ceea ce o conduce la o mare fiabilitate, neimplicand cheltuieli de intreetinere, spre deosebire de vechile sisteme cu relee ce necesitau inlocuiri periodice.

Identificarea argumentata a utilizatorilor tinta

Informarea potentialilor clienti asupra actiunilor promotionale cum ar fi

  1. reduceri de pret pentru achizitionarea mai multor sisteme sau asigurarea unor contracte viitoare.
  2. Asigurarea gratuita a unor lucrari de modernizare sau intretinere.
  3. Asigurarea livrarii si montajului la sediul clientului.

Mijloace de reclama:

materiale promotionale difuzate in ziare locale ale potentialilor clienti.

Materiale promotionale trimise prin posta in special intreprinderilor mijlocii si mari detinatoare de instalatii tehnologice invechite.

Inserarea unor informatii pe pagina de INTERNET.

Difuzarea materialelor promotionale prin radio si televiziune.

Expozitii

Lansarea de produse noi in cadrul HERVEX 2009

participarea la TIB 2009

organizarea unei expozitii permanente de incinta.

Scopurile urmarite: promovarea firmei proprii, identificarea de noi clienti, cunoasterea ofertei concurentei, consolidarea afacerilor existente.

Promovarea vanzarilor

Reducerea preturilor conditionat de volumul de achizitii.

Oferirea unui curs gratuit de calificare pentru muncitorii care vor lucra cu sistemul de productie


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1638
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site