Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Plan de evacuare in caz de incendiu

Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai micPlan de evacuare in caz de incendiu

la _____ _______ ______ ________

A. Echipa de evacuare
Nr.

S c h i m b u l

Crt.    Responsabilitati

I

II

III

Seful echipei

Responsabil traseu I

Responsabil traseu II

B. Traseul de evacuare si ordinea evacuarii

Traseul

Descrierea traseului

Personalul si materialele ce se evacueaza

Ordinea evacuarii

Locul de evacuare

I

II

III

C. Masuri si mijloace de protectie

a) pentru persoane __________ ______ ____ ____________

__________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________

b) pentru bunuri __________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________

D. Schite de evacuare *)

_____________

*) Se intocmeste schita cu traseele de urmat ( in culori distincte )

PLAN DE EVACUARE

a spectatorilor in caz de incendiu

din _____ _______ ______ _______

Nr.Crt.

Caile de evacuare

Cine anunta

spectatorii

Cine dirijeaza evacuarea

Cine anunta

pompierii

Cine raspunde

de manipularea diferitelor instalatii etc.

Obs.

N O T A: La schita pe care se marcheaza caile de evacuare si traseele de urmat, se anexeaza si planul obiectivului.

ANEXA NR.11

Unitatea ________________

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr. _________ din _______

Se elibereaza prezentul Permis de lucru cu foc d-lui _____ _______ ______ _____________ ajutat de dl ______________, care urmeaza sa execute _______________ folosind ___________________la (in) ___________. Lucrarile incep la data de __.__.200_ ora ____ si se incheie la data de __.__.200_, ora ______.

Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua masuri:

1. Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, instalatiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor si a recipientelor din zona de executare a lucrarilor si din apropierea acesteia, pe o raza de_________metri,astfel:__________ ______ ____ ______

2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor, prin __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____________

3. Ventilarea spatiilor in care se executa lucrarile se realizeaza ______

4. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, inlaturarea surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona; Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut in baza buletinului de analiza nr. _____________din __.__.200_, eliberat de _____ _______ ______ _______________ ( acolo unde este cazul).

5. Respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____________________

6. Asigurarea in zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor ______________

7. Anuntarea sefului sectorului in care se executa lucrarea despre inceperea, intreruperea si incheierea acesteia.

8. Controlul masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se asigura de catre dl. __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____________

9. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre dl. _____ _______ ______ ________

10. Incendiul sau orice alt incident se va anunta la ___________ prin _____________ 11. Alte masuri P.S.I. specifice __________ ______ ____ _____________

12. Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor P.S.I.__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______

Responsabili Numele si prenumele Semnatura

Emitentul__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______________

Seful sectorului in care se executa lucrarile

Executantii lucrarilor cu foc

Serviciul privat de pompieri civili

ANEXA NR. 12

SCENARIU DE SIGURANTA LA FOC

A. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

( INSTALATIEI TEHNOLOGICE )

1. Date de recunoastere:

* Denumire constructie ( instal.):

amplasat in jud./sect. localitatea : str. nr. tel.

cod postal

* Beneficiarcu sediul in jud./sect. localitatea: str. nr. tel.

cod postal

* Destinatia constructiei (instal.):

avand functiuni:

. principale:

. secundare:

* Categoria de importanta a constructiei:

* Clasa de importanta a constructiei:

* Tip si particularitati specifice constructiei:

- civila ( inalta, foarte inalta, obisnuita);

- de productie si/sau depozitare (monobloc, blindata, obisnuita);

- cu functiuni mixte ( civile - productie - depozitare );

- arie construita - Ac = mp;

- arie desfasurata - Ad = mp;

- nr. compartimente de incendiu: ariile compartimentelor de incendiu: mp;

- regimul de inaltime al constructiei (compartimentelor ) S+P+M+E ( m inaltime fata de teren/carosabil);

- volumul constructiei ( compartimentelor de incendiu) mc.

* Utilizatorii constructiei:

- oameni ( capacitate maxima simultana):

- persoane in cladire (compartiment);

- persoane pe niveluri:

. S = pers.

. P = pers.

. E1 = pers.

.E2 = pers.

.Ex = pers.

- animale ( capacitate maxima simultana):

- in cladire;

-pe niveluri;

- tip si capacitati de depozitare ( pentru depozite );

- caracteristici ale proceselor tehnologice (pentru productie);

* Numarul cailor de evacuare:

( si dupa caz, al refugiilor)

B. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA SI TIMPII DE SIGURANTA LA FOC ASIGURATI CONFORM REGLEMENTARILOR TEHNICE

1. Riscul de incendiu (categoria de pericol): determinat in functie de :

- densitatea sarcinii termice:

- clasele de combustibilitate si periculozitate ale principalelor materiale si substante utilizate in cladire:

- sursele potentiale de aprindere:

- imprejurari favorizate producerii incendiilor (dupa caz):

* Nivelul riscului de incendiu ( categoria de pericol) a constructiei (compartimentului ) sau instalatiei tehnologice:

* Posibilitati de reducere a riscului de incendiu, dupa caz, ( potrivit reglementarilor tehnice si a conditiilor functionale):

2. Rezistenta la foc a constructiei:

* Combustibilitatea si rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie:

- stalpi, coloane, pereti portanti; C min.

- pereti interiori neportanti; C min.

- pereti exteriori neportanti: C min.

- grinzi, plansee, nervuri, acoperisuri terase: C min.

- acoperisuri autoportante fata de pod: C min.

- panouri de invelitoare si suportul continuu

al invelitorii combustibile C min.

* Gradul de rezistenta la foc al constructiei:

* Compartimentul antifoc si elementele de protectie a golurilor din pereti si planseele antifoc:

- pereti Co min.

- plansee Co min.

- usi, obloane etc., rez . la foc Co min.

* Masuri suplimentare de protectie la foc ( dupa caz, justificate tehnice):

-

-

-

3. Preintampinarea propagarii incendiilor:

* La vecinatati si in constructie:

- distante de siguranta (masuri compensatorii cand nu sunt asigurate):

- masuri constructive ( pereti, plansee si protectia golurilor din acestea):

- estimarea timp de propagare a incendiilor la cladirile vecine:

- sisteme de evacuare a fumului (dupa caz, a gazelor fierbinti):

4. Comportarea la foc.

5. Stabilitatea la foc: ( estimata in functie de cea mai mica rezistenta la foc a principalelor elemente structurale prevazute, respectiv stalpi, coloane, pereti portanti, grinzi, plansee, nervuri, acoperisuri terasa, acoperisuri autoportante fara pod).

6. Cai de acces, evacuare si interventie:

* Caracteristici tehnice si functionale ale acceselor si circulatiilor carosabile:

- dimensiuni ( gabarit );

- trasee;- realizare si marcare.

* Caracteristici ale cailor interioare de evacuare a persoanelor:

- alcatuire constructiva: C min.

- protectia golurilor din peretii ce le limiteaza; usi ; obloane ;

- tipul scarilor:

- forma si modul de dispunere a treptelor:

- geometria cailor de evacuare:

. latime: m;

. inaltime: m;

- timpi de evacuare: sec;

. lungime; m;

- numar fluxuri de evacuare: ;

- existenta iluminatului de evacuare ;

. sursa de alimentare de rezerva; ;

- marcare cai de evacuare; ;

- timp de siguranta pe caile de evacuare: min.

- timp de supravietuire in caile de evacuare: min.

* Ascensoare de interventie:

- capacitate ; kg:

- numar ;

- caracteristici: ;

- amplasare: ;

- posibilitati de acces: ;

- sursa de alimentare de rezerva: ;

- timp de siguranta a ascensoarelor: ; min.

- timp de supravietuire: ; min.

C. ECHIPAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

7. Echipare si dotare cu:

* Sisteme, instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;

- tip;

- actionare;

- timp de alarmare: sec.

- timp de alertare: sec.

zone protejate:

* Sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor:

- tip ( apa, gaze, spuma, pulberi):

- actionare ( automata, manuala):

- debit:

- presiune:

- rezerva:

- surse de alimentare:

- timp teoretic (normat) de functionare: min.

- zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de instalatii:

* Stingatoare si alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace initiale de interventie:

- tip:

- numar;

- mod de amplasare ( functie de parametrii specifici):

. arie maxima: mp;

. clase de incendiu: .

D. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI

* Surse de alimentare:

- cu apa ( rezervoare, bazine, rauri, iazuri, lacuri, mare):

- alte substante de stingere;

- pozitionare racorduri de alimentare cu energie electrica;

- asigurarea servicului de pompieri ( cand este obligatoriu), respectiv:

. categoria serviciului:

. dotarea acestuia ( mijloace mobile de interventie si salvare):

- zone, incaperi si spatii in care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale:

- tip;

- cantitati: mc (tone);

- starea acestora: ( solida, lichida, gazoasa);

- tipul echipamentului de protectie;

E. CONCLUZII SI MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE

* Conditii si masuri necesare a fi luate:

- aprecierea incadrarii in nivelurile de performanta:

- propuneri de imbunatatire a parametrilor si nivelelor de performanta:

* Evidentierea conditiilor si recomandarilor ce trebuie avute in vedere la intocmirea documentelor de aparate impotriva incendiilor:

Intocmit,

Data: __.__.____


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3033
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site