Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


PLAN CONSPECT PSI

Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai mic



PLAN CONSPECT PSI

1. Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor DG-PSI-003 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 583/18.09.2001) cap. I, II, III




CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezentele dispozitii generale stabilesc principii, criterii, cerinte si conditii tehnice obligatorii, care se aplica, indiferent de titularul dreptului de proprietate, la echiparea, dotarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i., in scopul reducerii riscului de incendiu, al preintampinarii izbucnirii, limitarii si diminuarii efectelor negative ale incendiilor, al protectiei utilizatorilor si fortelor de interventie, precum si pentru stingerea incendiilor in conditii de operativitate si eficienta.

Art. 2. - (1) La introducerea unor noi activitati, echipamente, instalatii, tehnologii, aparate si altele asemenea, factorii implicati in domeniu vor stabili masuri, cerinte si conditii specifice de echipare si dotare pe baza documentatiilor puse la dispozitie de producatori, furnizori, proprietari sau utilizatori, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL II

Clasificarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

Art. 3. - Potrivit rolului pe care il au in asigurarea protectiei constructiilor, instalatiilor tehnologice, platformelor amenajate si utilizatorilor la actiunea focului, mijloacele tehnice de p.s.i. se clasifica in urmatoarele categorii principale:

a) sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare si alertare in caz de incendiu, destinate detectarii si semnalizarii incendiilor produse in zona supravegheata, in scopul luarii masurilor imediate pentru alarmarea, avertizarea sau evacuarea persoanelor, actionarea unor echipamente de stingere sau de protectie, transmiterea apelurilor de urgenta si alertarea fortelor de interventie;

b) sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor, care asigura prezenta substantei de stingere in zona protejata sau limiteaza propagarea incendiului in incaperi si spatii adiacente locului de izbucnire;

c) stingatoare si alte aparate de stins incendii, care contin substante de stingere ce pot fi dirijate asupra unui focar de ardere, prin actionare manuala sau automata, sub efectul presiunii create in interiorul acestora sau datorita efectelor produse in zona supravegheata de fenomenele fizico-chimice asociate incendiului;

d) utilaje, unelte si alte mijloace initiale de interventie utilizate pentru preintampinarea propagarii incendiilor, intreruperea arderii in diferite focare si, dupa caz, stingerea acestora.

Art. 4. - Mijloacele tehnice de p.s.i. utilizate pentru intreruperea procesului de ardere sau pentru protejarea materialelor combustibile din aproprierea focarului sunt:

a) apa, care poate fi aplicata direct asupra focarului sau sub forma de jet compact ori pulverizat (ceata sau ploaie), folosindu-se diferite mijloace uzuale (galeti, vase etc.), accesorii ale hidrantilor si instalatii speciale (sprinkler, drencer, pulverizatoare). Efectul de stingere se realizeaza, in principal, prin racirea materialului care arde si prin izolarea suprafetei incendiate de oxigenul atmosferic;

b) spumantii folositi pentru obtinerea spumelor aeromecanice, care sunt refulate asupra suprafetelor incendiate prin intermediul instalatiilor de stingere fixe, semifixe si mobile sau aferente autospecialelor de interventie. Efectul de stingere este determinat de stratul de spuma care provoaca racirea partiala a suprafetei incendiate si limiteaza vaporizarea in zona de flacari si accesul oxigenului atmosferic;

c) pulberile stingatoare, aplicate asupra focarului prin utilizarea unor instalatii, utilaje si aparate adecvate, determina stingerea incendiului, in principal, prin agentii de stingere generati la descompunerea pulberii sub actiunea temperaturii si crearea unor bariere care limiteaza accesul oxigenului atmosferic in zona de ardere;

d) aburul, deversat in zona protejata prin intermediul unor instalatii adecvate, dilueaza concentratia de oxigen sub limita necesara continuarii procesului de ardere sau atmosfera potential exploziva formata in urma unor scapari de gaze;

e) gazele inerte, refulate asupra focarului prin instalatii speciale, stingatoare si alte aparate, realizeaza efectul de stingere, in principal, prin reducerea concentratiei de oxigen sub limita necesara continuarii procesului de ardere;

f) agentii stingatori sau neutralizatori speciali, refulati in zona protejata prin intermediul unor instalatii si utilaje speciale sau stingatoare, inhiba sau stopeaza arderea prin neutralizarea radicalilor liberi necesari continuarii reactiei de oxidare.

Art. 5. - Principalele tipuri de mijloace tehnice de p.s.i. prezentate la art. 3 si 4 sunt prevazute in anexa nr. 1.

CAPITOLUL III

Criterii de echipare si dotare cu mijloace tehnice

de prevenire si stingere a incendiilor

Art. 6. - Echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i. se asigura conform reglementarilor tehnice, normelor specifice de p.s.i., prezentelor dispozitii generale, precum si pe baza concluziilor desprinse din scenariile de siguranta la foc si din evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor.

Art. 7. - La stabilirea tipurilor de mijloace tehnice de p.s.i. cu care se echipeaza constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se au in vedere urmatoarele criterii:

a) conditiile si cerintele tehnice precizate in reglementarile specifice;



b) interdependenta dintre nivelurile admise ale criteriilor de performanta si ale timpilor privind siguranta la foc si factorii de determinare si evaluare ai acestora;

c) posibilitatile de actionare in spatii inchise, in subsoluri, la inaltime sau in medii cu nocivitate marita;

d) functiile, caracteristicile si performantele mijloacelor tehnice de p.s.i.;

e) eficienta si compatibilitatea substantelor de stingere cu clasele de incendiu, potrivit anexei nr. 2;

f) valoarea constructiei, a instalatiei tehnologice, a platformei amenajate, inclusiv a bunurilor protejate;

g) influenta substantelor de stingere asupra utilizatorilor (persoanelor), elementelor de constructie ale cladirii si mediului;

h) compatibilitatea dintre diferite substante de stingere utilizate simultan sau succesiv;

i) capacitatile fizice si psihice ale personalului care poate utiliza aceste mijloace;

j) raportul cost/eficienta.

Art. 8. - La lucrarile de amenajari sau schimbari de destinatie a constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate existente, la care din punct de vedere tehnic nu pot fi indeplinite anumite prevederi ale reglementarilor tehnice, ale normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si ale prezentelor dispozitii generale, se vor asigura masuri compensatorii corespunzatoare situatiilor date.

Art. 9. - Pentru toate constructiile, instalatiile tehnologice si platformele amenajate se vor asigura alarmarea si avertizarea utilizatorilor (persoanelor) in caz de incendiu cu sisteme, instalatii si mijloace conform reglementarilor tehnice.

1. Dispozitii generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor -    DG-PSI-005 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 606/26.09.2001) cap. II

CAPITOLUL II

Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

SECTIUNEA 1

Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

la agenti economici si institutii

Art. 5. - In cadrul agentilor economici si institutiilor vizate de prevederile prezentelor dispozitii generale, in functie de nivelul riscului de incendiu si de specificul activitatii, se constituie una dintre urmatoarele structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor:

a) compartiment, serviciu, sectie sau birou, de regula la agenti economici cu risc mare si foarte mare de incendiu, cladiri inalte si foarte inalte, cladiri civile cu sali aglomerate, cu peste 600 de persoane si scena amenajata;

b) cadre tehnice cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor, numite exclusiv pentru aceasta activitate, la societati si regii nationale, agenti economici si institutii cu risc mediu de incendiu, cladiri civile cu sali aglomerate care nu se incadreaza in prevederile lit. a), precum si la autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate;

c) cadre tehnice cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor sau persoane care indeplinesc prin cumul atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor, in alte situatii decat cele mentionate la lit. a) si b).

Art. 6. - Atributiile pentru structurile mentionate la art. 5 se stabilesc si se detaliaza astfel incat sa permita indeplinirea obligatiilor legale care revin patronului si autoritatilor administratiei publice.

Art. 7. - Pentru celelalte categorii de salariati atributiile din domeniul apararii impotriva incendiilor se stabilesc in fisele posturilor, tinandu-se seama de calitatea functiei pe care o au.

Art. 8. - (1) Structurile prevazute la art. 5 se integreaza, dupa caz, in structura serviciilor de pompieri civili, organizate potrivit legii.

(2) Denumirea serviciu de pompieri civili rezulta din caracterul activitatii pe care o desfasoara si din atributiile legale pe care le pot indeplini pompierii civili. Serviciul de pompieri civili nu se asimileaza ca o structura de personal in sensul celor prevazute in organizarea muncii.

Art. 9. - Actele de autoritate emise de patron (decizie, dispozitie etc.) privind apararea impotriva incendiilor, prevazute la art. 4 lit. b), se refera la:

a) stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;

b) constituirea serviciului de pompieri civili;

c) modul de executare a lucrarilor cu foc deschis;



d) reglementarea fumatului;

e) modul de gestionare a deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor specifice activitatii;

f) masuri speciale din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, care sa contracareze efectele perioadelor caniculare sau secetoase;

g) sistemul de masuri tehnice si organizatorice referitoare la instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;

h) raspunderile ce revin partilor in ceea ce priveste asigurarea apararii impotriva incendiilor pentru cazurile de concesionare, inchiriere si antrepriza;

i) aplicarea in cadrul agentului economic sau al institutiei a prevederilor unor reglementari din alte sectoare de activitate pentru cazurile sau situatiile in care reglementarile de nivel general nu detaliaza toate aspectele, iar cele specifice sunt insuficiente;

j) contractul, intelegerea, angajamentul sau conventia privind asigurarea interventiei, in caz de urgenta, a fortelor specializate, precum si de pregatire a acesteia;

k) reglementarea modului de intretinere, verificare si reparare a instalatiilor speciale de semnalizare si stingere a incendiilor, din dotare;

l) stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul agentului economic sau institutiei.

Art. 10. - Documentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor, mentionate la art. 4 lit. c), cuprind, de regula, informatii privind:

a) substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate in activitatea agentului economic sau a institutiei;

b) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciilor de pompieri civili, inclusiv referitoare la pregatire, calificare si atestare;

c) agentii economici care au contracte de inchiriere, locatie si altele asemenea, cu specificarea cladirilor utilizate si a profilului de activitate;

d) alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor la constructii (cantitati de rezerva, pompe, hidranti exteriori si interiori);

e) instalatiile speciale de stingere (tip, locuri deservite, numar de capete de debitare, agent stingator, rezerve);

f) instalatiile speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite, numar de linii si componente de declansare sau actionare, rezerve);

g) exercitiile si aplicatiile de interventie efectuate, avand anexate concluzii rezultate din efectuarea acestora;

h) sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare a propagarii incendiilor pe locuri de amplasare: pereti, plansee, sisteme de ventilatie, climatizare etc.;

i) zonele cu pericol de explozie, daca este cazul;

j) utilajele si autospecialele de interventie din dotarea serviciului de pompieri si stocurile de agenti stingatori sau neutralizatori;

k) echipamentul de protectie a personalului de interventie, in functie de riscurile si efectele negative ale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni in caz de incendiu, stabiliti conform anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998;

l) instructiunile de aparare impotriva incendiilor pentru: punctele vitale vulnerabile la incendii, locurile de munca, instalatiile utilitare, efectuarea lucrarilor cu risc ridicat de incendiu (foc deschis, vopsire etc.);

m) procedurile de instruire pe categorii de instructaje conform Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, si fisele de instruire aferente;

n) graficele de intretinere si verificare pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;

o) planurile de evacuare in caz de incendiu (de nivel si incaperi), de depozitare a materialelor periculoase si de interventie;

p) avizele si autorizatiile p.s.i., inclusiv documentatiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora, cuprinse in opis;

q) atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate si procesele-verbale de verificare a elementelor de constructie, a mijloacelor tehnice p.s.i. sau a instalatiilor;

r) programele, planurile sau alte documente similare cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru imbunatatirea capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

s) registrele pentru evidenta permiselor de lucru cu foc, a instalatiilor speciale de semnalizare si stingere a incendiilor, a exercitiilor si aplicatiilor executate si a evenimentelor produse sau la care s-a participat pentru stingere cu personalul propriu;

t) alte documente specifice (scenarii de siguranta la foc, identificarea si evaluarea riscului de incendiu, analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor, extrase din publicatii privind incendiile in sectoare de activitate asemanatoare etc.).



Art. 11. - Documentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor se reactualizeaza de cei care le-au intocmit si aprobat, daca:

a) s-au produs modificari ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;

b) s-au produs modificari de personal;

c) s-au produs schimbari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitatii;

d) au expirat termenele de valabilitate sau de garantie specificate.

Art. 12. - Preintampinarea situatiilor generatoare de incendii in cadrul agentilor economici si institutiilor se realizeaza prin:

a) organizarea controlului de prevenire;

b) efectuarea, conform reglementarilor tehnice de exploatare, a lucrarilor de intretinere si verificare la instalatiile utilitare si la mijloacele tehnice de productie;

c) organizarea apararii impotriva incendiilor pe locurile de munca;

d) executarea la termenele scadente a incercarilor si testelor prevazute de reglementarile in vigoare.

Art. 13. - Controlul respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se efectueaza de:

a) structurile cu atributii de aparare impotriva incendiilor constituite (desemnate) in cadrul agentului economic sau institutiei pe baza unui grafic (anual, trimestrial, lunar, zilnic);

b) sefii locurilor de munca respective, zilnic sau pe schimb, dupa caz;

c) serviciile de pompieri;

d) patroni (manageri).

Art. 14. - (1) Controlul efectuat de structurile stabilite la art. 13 lit. a) se finalizeaza prin documente scrise, in care se consemneaza:

a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse in control;

b) constatarile rezultate din teren si documente;

c) propunerile de masuri si actiuni de inlaturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii.

(2) Periodic se efectueaza un control de verificare privind respectarea obligatiilor contractuale din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si a normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor la persoanele juridice care desfasoara activitati in constructiile si instalatiile din patrimoniul agentului economic sau al institutiei. Concluziile rezultate se analizeaza si se au in vedere la incheierea unor contracte viitoare.

(3) Regimul de control prevazut la alin. (2) se aplica si de catre locatorul depozitelor angro.

Art. 15. - (1) Controlul efectuat de persoanele prevazute la art. 13 lit. b) trebuie sa aiba in vedere:

a) existenta, integritatea si functionalitatea mijloacelor tehnice p.s.i. din dotare;

b) respectarea cantitatilor si naturii materialelor combustibile folosite;

c) asigurarea interventiei in caz de incendiu;

d) inlaturarea surselor posibile de initiere a focului.

(2) Neconformitatile sau deficientele constatate se aduc la cunostinta factorilor de decizie, conform sistemului de raportare implementat in cadrul agentului economic sau institutiei.

Art. 16. - Deciziile luate pe baza constatarilor din controale se aduc la cunostinta prin documente scrise tuturor persoanelor implicate.

Art. 17. - Pentru perioadele in care activitatea normala este intrerupta (noaptea, in zilele nelucratoare, sarbatori legale sau alte situatii) organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor se face in functie de posibilitatile concrete, urmarindu-se asigurarea:

a) verificarii periodice a constructiilor, instalatiilor sau a amenajarilor aflate in patrimoniu;

b) supravegherii centralelor automate de semnalizare a incendiilor;

c) posibilitatilor de anuntare a incendiului la fortele specializate de interventie;

d) realizarii primei interventii si, dupa caz, punerii in functiune a instalatiilor sau a sistemelor care nu intra automat in functiune datorita unor defectiuni;

e) accesului fortelor de interventie in situatii de urgenta.

3. Instructaj cu specific tehnologic

Conform cu materialul primit de la sectia tehnologica.






Politica de confidentialitate



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2885
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site