Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA LA DISCIPLINA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micMANAGEMENTUL RESURSELOR UMANETEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA LA DISCIPLINA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Introducere in Managementul Resurselor Umane (MRU) - Rolul si particularitatile resurselor umane in cadrul organizatiei - Definire MRU - Principalele activitati ale MRU Etapele de dezvoltare ale MRU - Modele elaborate in domeniu etc.

Strategii si politici in domeniul resurselor umane - Continutul strategiilor - Tipuri de strategii - Elaborarea si implementarea strategiilor de resurse umane - Politici in domeniul resurselor umane: cerinte, elaborare si implementare

Analiza si proiectarea posturilor - Consideratii generale, definire - Componentele si variabilele postului - Definirea analizei posturilor; cerinte ale analizei posturilor - Principalele obiective ale analizei posturilor - Tipuri de analize ale posturilor - Metode si tehnici de analiza ale posturior - Proiectarea posturilor; metode de proiectare

Recrutarea si selectia resurselor umane - Factorii externi si interni ai recrutarii - Particularitatile procesului de recrutare - Strategii si politici de recrutare - Sursele de recrutare - Selectia personalului - Limbajul corpului, mediului si timpului in recrutare si selectie

Planificarea resurselor umane - Necesitatea si avantajele planificarii - Definirea planificarii - Principalele dimensiuni ale planificarii - Modele de planificare

Dezvoltarea resurselor umane (DRU) - Definirea conceptului si obiective specifice - Strategii si politici de DRU - Principalele domenii ale DRU - Etapele procedului de DRU - Metode si tehnici specifice - Implementarea si evaluarea programelor de DRU

Managementul carierei - Conceptul de cariera - Managementul carierei - Principalele obiective ale managementului carierei - Miturile legate de cariera - Planificarea carierei - Cariera individuala - Cariera organizationala - Dezvoltarea carierei - Carierele duale si problemele vietii de familie - Recomandari finale privind cariera - Eficacitatea carierei

Evaluarea performantelor - Rolul si semnificatia evaluarii performantelor - Definire si obiective - Evaluarea formala si evaluarea informala - Etapele procesului de evaluare - Probleme potentiale si surse de erori; prevenirea sau estomparea acestora - Recomandari privind sistemul de evaluare a performantelor - Metode si tehnici de evaluare - Semnificatia interactiunii evaluator-evaluat

Managementul recompenselor - Cadrul conceptual si componentele sistemului de recompense - Politica salariala - Principiile generale ale sistemelor de salarizare - Principii de salarizare abordate din perspectiva manageriala - Evaluarea posturilor - Principalele sisteme de salarizare

Managementul conflictelor - Natura conflictului si abordari privind conflictul - Tipuri de conflicte - Cauzele conflictelor - Modele de conflict - Procesul conflictual - Strategii ale managementului conflictelor

Managementul securitatii, sanatatii si bunastarii personalului - Definirea conceptelor - Principiile managementului securitatii, sanatatii si bunastarii personalului - Factori de influenta - Strategii, politici si programe specifice - Managementul stresului - Strategii de prevenire si reducere a stresului - Relatia stres-sanatate-performanta - Programe de management al stresului

Eficienta Managementului Resurselor Umane - Aspecte specifice ale eficientei MRU - Modalitati de crestere a eficientei MRU - Evaluarea eficientei MRU.

BIBLIOGRAFIE

Manolescu Aurel - Managementul Resurselor Umane, Editura Economica, Bucuresti, 2003 (editia a IV a) , pag. 39-42, 62-77, 125-128, 130-137, 141-142, 166-167, 171-182, 192-193, 201-217, 282-287, 321-323, 348-358, 372-375, 389, 400, 414-416.

TESTE DE VERIFICARE

Resursele umane au, in cadrul organizatiei, unele particularitati care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - sunt unice in ceea ce priveste potentialul lor de crestere si dezvoltare, precum si capacitatea lor de a-si cunoaste propriile limite;

2 - sunt puternic marcat de factorul timp necesar schimbarii mentalitatilor, obiceiurilor, comportamentelor etc;

3 - transfera din ce in ce mai mult unele activitati de gandire logica sau unele functii logice asupra masinilor;

4 - reprezinta una din cele mai importante investitii ale organizatiei, ale carei rezultate devin tot mai evidente in timp;

5 - poseda numeroase deprinderi senzomotorii, perceptuale, mentale si neuroemotionale;

6 - constituie un potential uman deosebit care trebuie inteles, motivat si antrenant;

7 - dispun de o relativa inertie la schimbare, compensata insa de o mare adaptabilitate la situatii diverse;

8 - receptioneaza, prelucreaza si evolueaza un volum din ce in ce mai mare de informatii relevante care sunt tratate la nivel senzorial si motor.

Care dintre combinatiile prezentate exprima cel mai corect principalele particularitati ale resurselor umane?

a)     

b)     

c) 1, 2, 4, 6, 7

d) 4, 5, 6, 7, 8

e) 2, 4, 5, 7, 8

Societatea Americana pentru Pregatire si Dezvoltare (American Society for Trening on Development - ASTD) identifica mai multe domenii principale de activitate a managementului resurselor umane care se regasesc printre urmatoarele elemente:

1 - organizarea si proiectarea posturilor;

2 - planificarea carierei;

3 - recompense, avantaje, sau ajutoare acordate;

4 - MRU international;

5 - consiliere privind probleme personale ale angajatilor;

6 - disciplina si controlul;

7 - programe de munca flexibile.

Mentionati care din combinatiile prezentate reflecta cel mai corect principalele domenii de activitate ale managementului resurselor umane identificate de societatea americana amintita:

a) 1, 2, 3

b) 1, 3, 5

c) 2, 4, 6

d) 5, 6, 7

e) 1, 4, 5

In binecunoscuta sa lucrare 'Ressources houmaines', Jean -Marie Peretti evidentiaza ca, potrivit unei anchete nationale, in conceptia managementului resurselor umane, functiunea de personal presupune mai multe aspecte care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - gestiunea resurselor umane;

2 - mediul si conditiile de munca;

3 - cercetarea personalului si sistemele informationale;

4 - pregatire si dezvoltare;

5 - informarea si comunicarea;

6 - dezvoltarea sociala.

Care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect aspectele functiunii de personal evidentiate de ancheta avuta in vedere?

a) 1, 2, 5, 6

b) 2, 3, 4, 5

c) 3, 4, 5, 6

d) 1, 2, 3, 4

e) 2, 4, 5, 6

4. 'Modelul de baza' al activitatilor de personal cuprinde, dupa Michael Armstrong, mai multe activitati care se regasesc printre elementele de mai jos:

a) atragerea, retinerea si implicarea personalului;

b) planificarea, asigurarea cu personal, dezvoltarea si recompensarea personalului;

c) obtinerea, retinerea, motivarea si dezvoltarea resurselor umane;

d) recrutarea, selectia, pregatirea si dezvoltarea, recompensarea personalului;

e) MRU strategic, dezvoltarea resurselor umane, evaluarea performantei.

Mentionati care dintre variantele sau elementele prezentate reflecta cel mai corect activitatile de personal corespunzatoare 'modelului de baza' avut in vedere.

5. Care din modelele elaborate in managementul resurselor umane, prezentate in continuare, exprima cel mai corect corelatia intre capacitatea si motivatia indivizilor, pe de o parte, si cerintele si recompensele posturilor, pe de alta parte:

a) modelul Milkovich - Boudreau;

b) modelul resurselor umane;

c) modelul Herbert Heneman;

d) modelul Ivancevich - Gluech;

e) modelul Michael Armstrong

Modelul Heneman elaborat in managementul resurselor umane are mai multe componente sau variabile care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - conditiile angajatilor;

2 - influentele externe;

3 - conditiile organizationale;

4 - indivizii (capacitate, motivatie);

5 - activitatile de sustinere;

6 - rezultatele posturilor;

7 - activitatile functionale;

8 - rezultatele organizationale.

Care dintre combinatiil prezentate exprima cel mai corect componentele sau variabilele modelului Heneman?

a) 2, 4, 5, 7

b) 1, 2, 3, 4

c) 3, 4, 5, 6

d) 2, 5, 6, 7

e) 4, 5, 7, 8

Modelul Heneman care are o complexitate superioara si un grard ridicat de specificitate are ca premisa metodologica constatarea ca activitatile din domeniul resurselor umane urmaresc sa influenteze rezultatele obtinute (fig 1):

Avand in vedere constructia modelului Heneman (fig 1) aratati care din combinatiile prezentate reflecta cel mai corect variabilele sau componentele modelului amintit care nu au fost mentionate (spatiile hasurate) si care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - oportunitati egale de angajare;

2 - activitati de sustinere;

3 - evaluarea rezultatelor;

4 - echitatea angajatilor;

5 - piata muncii;

6 - natura muncii;

7 - recompensele;

8 - retinerea;

a) 2, 3, 5, 7, 8

b) 1, 4, 5, 6, 7

c) 3, 4, 5, 6, 7

d) 2, 3, 4, 5, 6

e) 1, 2, 3, 4, 5

Modelul Milkovich - Boudreau sau modelul de diagnosticare a managementului resurselor umane cuprinde mai multe etape si mai multe componente care se regasesc printre elementele prezentate:

1 - stabilirea obiectivelor resurselor umane;

2 - conditiile angajatilor;

3 - activitatile functionale;

4 - eficienta si echitatea;

5 - rezultatele organizationale;

6 - evaluarea conditiilor resurselor umane;

7 - mediul de munca.

Care dintre combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect etapele sau componentele modelului Milkovich - Baudreau?

a)     

b)     

c)     

d)     

e) 2, 3, 4, 6

9. Deoarece complexitatea si gradul de specificitate ale modelului Fisher depasesc limitele unor modele determinate de unele abordari mai simpliste ale managementului resurselor umane, modelul mentionat acorda o atentie deosebita atat rezultatelor posturilor, cat si rezultatelor organizationale care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - performanta;

2 - absenteismul;

3 - supravietuirea;

4 - proportia revendicarilor;

5 - calitatea;

6 - productivitatea;

7 - competitivitatea;

8 - proportia accidentelor;

9 - dezvoltarea.

Precizati care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect rezultatele posturilor si rezultatele organizationale specifice modelului Fisher.

a) 1, 3, 5, 6, 7, 9

b) 2, 3, 4, 5, 6, 7

c) 1, 2, 3, 6, 7, 8

d) 3, 4, 5, 7, 8, 9

e) 1, 4, 5, 6, 7, 8

Care din modelele elaborate in managementul resurselor umane, prezente in continuare, apartin lui Tyson si Fell:

a)      modelul productiei;

b)      modelul profesional;

c)      modelul "arhitectului";

d)      modelul resurselor umane;

e)      modelul paternalist al bunastarii.

11. Printre elementele prezentate in continuare se regasesc si tipurile de strategii din domeniul resurselor umane:

1 - strategii globale, strategii partiale;

2 - strategii orientate valoric;

3 - strategii de redresare, strategii de dezvoltare;

4 - strategii orientate spre resurse;

5 - strategii orientate spre investitii;

6 - strategii ofensive, strategii defensive.

Care dintre combinatiile de mai jos exprima cel mai corect tipurile de strategii din domeniul resurselor umane?

a) 1, 2, 3

b) 2, 5, 6

c) 2, 4, 5

d) 1, 3, 4

e) 3, 4, 6

Un instrument recomandat pentru analiza situatiei existente a resurselor umane este "Portofoliul de resurse umane" conform caruia personalul este incadrat intr-o matrice cu mai multe categorii de personal care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - angajati cu performante previzibile;

2 - angajati cu performante nesatisfacatoare;

3 - angajati - problema;

4 - angajati cu performante sub capacitatea lor;

5 - asa zisele semne de intrebare.

Precizati care din combinatiile prezentate reflecta cel mai corect categoriile de personal incadrate in "matricea portofoliului de resurse umane":

a) 1, 2, 3

b) 2, 3, 4

c) 3, 4, 5

d) 1, 3, 4

e) 1, 3, 5

Pentru analiza resurselor umane de care dispune o anumita firma la un moment dat, un instrument recomandat consta in stabilirea "portofoliului de resurse umane" conform caruia personalul este incadrat intr-o matrice cu mai multe categorii de personal (fig 2):

Avand in vedere constructia "matricei portofoliului de resurse umane" (fig 2) aratati care din categoriile de personal corespunzatoare matricei prezentate nu a fost mentionata (spatiul hasurat) si care se regaseste printre elementele de mai jos:

a) angajati cu performante nesatisfacatoare;

b) angajati cu performante sub capacitatea lor;

c) angajati cu performante previzibile;

d) angajati cu performante slabe;

e) angajati cu performante foarte bune.

Daca in cadrul strategiei globale a firmei in prim plan se afla realizarea sau construirea unor relatii stabile de piata / produs, atunci strategia de personal trebuie orientata spre:

1 - acumularea de cunostinte si calificari prin atragerea de personal din afara;

2 - planificarea pe termen scurt a personalului;

3 - intensificarea provocarii interne a personalului pentru a putea folosi potentialul acestuia cat mai eficient si cat mai mult timp cu putinta;

4 - dezvoltarea intensiva a personalului pentru asigurarea calificarii acestuia, precum si pentru imbunatatire activitatii in relatiile cu clientii;

5 - planificarea pe termen lung a personalului pentru a asigura si in viitor resursele umane necesare;

6 - limitarea activitatilor de dezvoltare a personalului.

Precizati care din combinatiile de mai jos exprima cel mai corect continutul strategiei mentionate:

a) 1, 4, 5

b) 3, 4, 5

c) 2, 3, 6

d) 1, 3, 5

e) 4, 5, 6

Pentru ca politicile din domeniul resurselor umane sa-si atinga obiectivele sa raspunda cat mai bine scopurilor si sa poata fi aplicate cu adevarat, este necesar ca acestea sa indeplineasca o serie de cerinte care se regasesc printre elementele prezentate:

1 - sa reflecte modul in care organizatia isi indeplineste responsabilitatea ei sociala;

2 - sa acopere domeniile de activitate cele mai importante ale functiunii de personal;

3 - sa descrie atitudinea organizatiei fata de membrii sai;

4 - sa fie in concordanta cu legislatia in domeniu;

5 - sa fie clar definite iar persoanele care urmeaza sa le aplice trebuie sa participe activ la procesul de elaborare al lor;

6 - sa fie in concordanta cu obiectivele, strategiile si politicile generale ale organizatiei;

7 - sa reflecte intentia ferma a organizatiei de a garanta oportunitati egale tuturor membrilor sai;

8 - sa fie redactate si comunicate de preferinta in scris.

Precizati care dintre combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect principalele cerinte ale politicilor din domeniul resurselor umane:

a) 1, 3, 5, 6, 7

b) 2, 3, 4, 5, 6

c) 3, 4, 5, 6, 7

d) 1, 3, 4, 5, 8

e) 2, 4, 5, 6, 8

Pentru ca analiza posturilor sa se desfasoare in conditii corespunzatoare si sa se finalizeze cu rezultate cat mai bune se impune respectarea unor cerinte care se regasesc printre elementele urmatoare:

1 - sa fie in permanenta axate pe obiective clare si sa utilizeze metode si tehnici adecvate;

2 - trebuie intelese, in primul rand, sarcinile si cerintele postului si nu sa se evalueze persoanele;

3 - sa contribuie la aprecierea de catre angajat a muncii prestate nu ca o activitate de rutina, ci ca o creatie personala;

4 - postul trebuie prezentat asa cum exista el in momentul analizei;

5 - sa nu contina informatii contradictorii care pot lasa loc la interpretari;

6 - analiza trebuie permanent raportata la viziunea de ansamblu a proceselor de munca;

7 - detinatorii posturilor sa fie reprezentativi.

Care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect principalele cerinte privind analiza posturilor?

a) 1, 2, 3, 4, 5

b) 2, 3, 4, 5, 6

c) 1, 2, 4, 6, 7

d) 3, 4, 5, 6, 7

e) 1, 2, 3, 4, 6

Dupa opinia unor specialisti in domeniul resurselor umane in elaborarea specificatiei postului pot exista unele riscuri:

1 - specificitatea excesiva in descrierea persoanei pe care o cautam;

2 - tentatia de a ne concentra indeosebi pe dinamica postului;

3 - introducerea in descrierea cerintelor sau a profilurilor personale a unor criterii nejustificat de restrictive;

4 - tentatia de a limita in mod arbitrar capacitatile angajatului sau dezvoltarea acestuia;

5 - tentatia de a ne baza prea mult descrierea pe calitatile persoanei care a detinut anterior postul;

6 - tentatia de a ne baza descrierea cerintelor ce trebuie indeplinite pe calitatile persoanei care urmeaza sa ocupe un anumit post si nu pe calitatile necesare.

Precizati care dintre combinatiile de mai jos exprima cel mai corect riscurile care pot exista in elaborarea specificatiei postului:

a) 2, 3, 4, 5

b) 1, 2, 3, 4

c) 1, 3, 5, 6

d) 3, 4, 5, 6

e) 2, 4, 5, 6

Principalele obiective ale analizei posturilor pot fi gupate in mai multe categorii care se regasesc printre urmatoarele elemente:

1 - prezentarea rezultatelor de baza ale analizei sub forma descrierii si specificatiei postului;

2 - stabilirea standardelor de munca;

3 - sustinerea altor activitati de personal;

4 - elaborarea fisei postului;

5 - simplificarea muncii (repreoiectarea postului);

6 - stabilirea obiectivelor in legatura cu dezvoltarea resurselor uamne;

7 - identificarea actiunilor si conditiilor nesigure ale postului.

Mentionati care din combinatiile de mai jos reflecta cat mai corect categoriile in care pot fi grupate principalele obiective ale analizei posturilor:

a) 1, 2, 5

b) 3, 4, 6

c) 4, 5, 7

d) 2, 3, 5

e) 1, 3, 4

19. Potrivit literaturii de specialitate si practicii manageriale in domeniul resurselor umane, exista mai multe tipuri de analize ale posturilor care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - analize orientate asupra persoanelor;

2 - analize generale si detaliate;

3 - analize interdisciplinare;

4 - analize strategice;

5 - analize orientate asupra posturilor.

Care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect tipurile de analize ale posturilor?

a) 1, 2, 3

b) 2, 3, 4

c) 3, 4, 5

d) 1, 3, 4

e) 1, 4, 5

20. Pentru a fi descrise, incidentele critice trebuie sa corespunda urmatoarelor criterii:

1 - sunt aspecte observabile si masurabile ale comportamentului efectiv;

2 - permit obtinerea de date si informatii care, de obicei, nu pot fi obtinute din alte surse;

3 - sunt cazuri extreme de comportament, speciale, eficiente sau ineficiente, ce au consecinte vizibile;

4 - exprima scopuri sau intentii clare;

5 - permit obtinerea de date si informatii pentru un numar de posturi intr-o perioada scurta de timp;

6 - li se pot studia cauzele sau circumstantele care le-au determinat, precum si efectele sau consecintele pozitive sau negative;

7 - au in vedere continutul sarcinilor de munca si elementele de baza necesare acestora.

Care dintre combinatiile de mai jos exprima corect criteriile carora trebuie sa le corespunda incidentele critice, pentru a fi descrise?

a) 1, 3, 4, 6   

b) 2, 3, 4, 7   

c) 3, 4, 5, 6

d) 1, 3, 4, 5

e) 2, 4, 5, 7

Cele mai importante principii ale managementului stiintific aplicate in proiectarea posturilor (dupa John M. Ivancevich si William F. Glueck) se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - divizarea muncii in sarcini de munca sau in elemente de munca bine individualizate;

2 - munca trebuie organizata astfel incat muncitorii sa poata fi cat mai eficienti;

3 - determinarea timpului necesar indeplinirii sarcinilor si stabilirea timpilor standard;

4 - munca trebuie studiata stiintific (ceea ce incearca sa realizeze analiza posturilor);

5 - angajatii selectati trebuie sa corespunda cerintelor posturilor;

6 - metodele de recompensare terbuie sa se bazeze pe timpul standard;

7 - performantele posturilor trebuie recompensate.

Care dintre combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect principiile managementului stiintific avute in vedere?

a) 2, 4, 5, 7

b) 1, 3, 6, 7

c) 3, 4, 5, 6

d) 2, 5, 6, 7

e) 1, 4, 5, 6

"Modelul caracteristicilor postului" reprezinta, dupa opinia multor specialisti in domeniul resurselor umane, o abordare comportamentala a proiectarii posturilor si evidentiaza o serie de variabile, caracteristici sau componente ale definirii cat mai corecte a posturilor (fig 3):

Modelul caracteristicilor postului

Avand in vedere continutul sau constructia "modelului caracteristicilor postului", (fig 3), mentionati care din combinatiile prezentate reflecta cel mai corect variabilele sau componentele modelului amintit care nu au fost mentionate (spatiile hasurate) si care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - obiectivele si sarcinile;

2 - identitatea sarcinii;

3 - responsabilitatea resimtita pentru rezulatele muncii;

4 - autoritatea si responsabilitatea;

5 - rezultatele personale si rezultatele muncii;

6 - influenta si puterea;

7 - fluctuatie redusa si profit;

8 - intensitatea nevoilor de dezvoltare a personalului;

9 - trasaturile de personalitate.

a) 1, 2, 3, 4, 5

b) 3, 4, 5, 6, 8

c) 2, 3, 4, 6, 7

d) 2, 3, 4, 5, 6

e) 2, 3, 5, 7, 8

"Modelul caracteristicilor postului" contine mai multe variabile sau mai multe componente care se regasesc printre elementele urmatoare:

1 - interactiunile necesare, interactiunile optionale;

2 - starile psihologice critice;

3 - feedback-ul intrinsesc si feedback-ul extrinsec;

4 - varietatea calificarii sau diversitatea aptitudinilor;

5 - intensitatea nevoilor de dezvoltare a personalului;

6 - importanta sau semnificatia sarcinii;

7 - perceperea sau intelegerea continutului postului;

8 - cunoasterea rezultatelor reale ale activitatii.

Care dintre combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect variabilele sau componentele modelului caracteristicilor postului?

a) 1, 2, 3, 4, 5

b) 2, 4, 5, 6, 8

c) 3, 4, 5, 6, 7

d) 1, 3, 4, 7, 8

e) 2, 3, 4, 5, 6

24. "Modelul conceptul al proiectarii posturilor" are in vedere un numar de surse complexe ale proiectarii si cuprinde o serie de concepte si de termeni (fig 4)

Modelul conceptual al proiectarii posturilor

Avand in vedere constructia "modelului conceptual al proiectarii posturilor", mentionati care din combinatiile prezentate reflecta cel mai corect componentele modelului amintit care nu au fost mentionate (spatiile hasurate) si care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - factorii umani;

2 - autoritatea si responsabilitatea;

3 - factorii tehnologici;

4 - intensitatea nevoilor de dezvoltare a personalului;

5 - diferentele cadrului social;

6 - performanta postului;

7 - absenteism scazut.

a) 1, 2, 3, 4

b) 3, 4, 5, 6

c) 4, 5, 6, 7

d) 1, 3, 5, 6

e) 2, 3, 4, 5

"Modelul conceptual al proiectarii posturilor" are in vedere o serie de concepte si de termeni care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - rezultatele personale si rezultatele muncii;

2 - factorii umani;

3 - diferentele cadrului social;

4 - importanta sarcinii;

5 - perceperea sau intelegerea continutului postulu;

6 - insemnatatea resimtita a muncii prestate;

7 - factorii sarcinii.

Precizati care dintre combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect continutul "modelului conceptual al proiectarii posturilor".

a) 2, 3, 5, 7

b) 1, 4, 5, 6

c) 3, 5, 6, 7

d) 2, 4, 5, 6

e) 1, 3, 4, 5

Indicati care dintre elementele prezentate in continuare nu reprezinta abordari sau metode ale definirii sau proiectarii posturilor:

a) abordarea combinata;

b) tehnica incidentelor critice;

c) echipe (grupuri) de lucru autonome;

d) proiectarea muncii (posturilor) de inalta performanta;

e) largirea si imbogatirea posturilor.

27. Principalele avantaje ale "largirii posturilor" se regasesc printre elementele urmatoare:

1 - dezvoltarea resurselor umane ca urmare a noilor cerinte de calificare si acumularii de experienta in conditiile realizarii mai multor sarcini de munca;

2 - implica timp si costuri mai reduse;

3 - detinatorii posturilor pot avea mai mult control asupra ritmului lor de munca si pot folosi o gama mai larga de aptitudini;

4 - scade absenteismul si se reduce fluctuatia personalului;

5 - se reduce durata de realizare a sarcinilor;

6 - se reduce oboseala in munca ca urmare a modificarii ritmului de munca sau a eliminarii monotoniei in munca;

7 - rezultate mai bune si mai mare satisfactie a muncii.

Care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect pricipalele avantaje ale "largirii posturilor"?

a) 1, 2, 4, 5, 7

b) 1, 2, 3, 5, 6

c) 1, 3, 4, 6, 7

d) 2, 4, 5, 6, 7

e) 1, 3, 4, 5, 6

28. "Imbogatirea posturilor" implica o serie de schimbari in continutul acestora, care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - sporirea posibilitatii angajatilor de a diversifica metodele de munca, sau de a modifica ritmul muncii lor;

2 - reducerea monotoniei prin cresterea varietatii sarcinilor sau a diversitatii in munca;

3 - dezvoltarea autocontrolului sarcinilor de munca si a resurselor incredintate;

4 - permite o relaxare a celor care desfasoara activitati fizice sau lucreaza in pozitii incomode, nenaturale sau neergonomice;

5 - evaluarea performantelor prin raspunsuri sau informatii directe si oportune, un feedback direct sau intrinsec;

6 - amplifica dimensiunile sociale si umane ale muncii;

7 - cresterea responsabilitatii angajatilor pentru propria lor munca.

Mentionati care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect schimbarile in continutul posturilor ca urmare a imbogatirii acestora:

a) 1, 2, 3, 4

b) 2, 4, 5, 6

c) 3, 4, 5, 7

d) 2, 3, 4, 5

e) 1, 3, 5, 7

29. Recrutarea interna prezinta o serie de avantaje care se regasesc printre urmatoarele elemente:

1 - permite identificarea si atragerea unui numar mai mare de candidati potentiale;

2 - timpul aferent activitatilor de orientare si indrumare pe posturi a noilor angajati este mult mai diminuat;

3 - permite realizarea unor schimbari semnificative;

4 - atragerea candidatilor este mult mai usoara, iar selectia este mult mai rapida si mai eficienta;

5 - permite corectarea eventualelor practici discrinimatorii anterioare privind angajarea;

6 - permite eliminarea unor eventuale stagnari sau diminuarea unei anumite rutine;

7 - incurajeaza un nou mod de gandire in cadrul organizatiilor si poate preveni sau corecta unele obligatii contractuale de durata;

8 - punctele forte si punctele slabe ale candidatilor sunt cunoscute mult mai bine.

Precizati care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect principalele avantaje ale recrutarii interne:

a) 1, 3, 6

b) 2, 4, 8

c) 4, 6, 8

d) 5, 6, 7

e) 1, 3, 5

30. Politica exclusiva sau chiar predominanta de recrutare din interioarul organizatiei poate avea si unele dezavantaje care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - costul recrutarii personalului este mult mai ridicat;

2 - impiedica infuzia de "suflu proaspat" si nu favorizeaza promovarea unor "idei noi";

3 - provoaca aparitia de posturi vacante in lant;

4 - angajatul poate fi actionat in judecata daca detine unele date si informatii;

5 - favorizeaza manifestarea principilui lui Peter;

6 - politica de recrutare poate presupune in mod gresit ca angajatii dispun de calitatile necesare pentru a fi promovati;

7 - permite diminuarea cheltuielilor cu pregatirea personalului.

Precizati care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect dezavantajele recrutarii din interioarul organizatiei?

a) 1, 2, 3, 4

b) 3, 5, 6, 7

c) 2, 3, 5, 6

d) 1, 3, 4, 5

e) 4, 5, 6, 7

Recrutarea externa reprezinta o serie de avantaje care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - permite identificarea si atragerea unui numar mai amre de candidati potentiali;

2 - recrutarea personalului este mult mai rapida si mai putin costisitoare;

3 - probabilitatea ca angajatii sa nutreasca asteptarile sau perspective inadecvate sau sa devina dezamagiti si nemultumiti de organizatie este mult mai redusa;

4 - incurajeaza un nou mod de gandire in cadrul organizatiei si poate preveni sau corecta unele obligatii contractuale;

5 - permite eliminarea unor eventuale stagnari sau diminuarea unei anumite rutine;

6 - motivarea personalului creste, iar ambianta morala se imbunatateste;

7 - permite corectarea eventualelor practici discriminatorii anterioare.

Precizati care dintre combinatiile prezentate rflecta cel mai corect principalele avantaje ale recrutarii externe?

a) 1, 3, 6, 7

b) 2, 4, 6, 7

c) 2, 3, 4, 5

d) 3 ,4, 5, 6

e) 1, 4, 5, 7

32. Sursele externe de recrutare a personalului pot avea si unele dezavantaje care se regasesc printre urmatoarele elemente:

1 - identificarea, atragerea si evaluarea candidatilor se realizeaza mult mai dificil;

2 - timpul necesar orientarii, adaptarii si integrarii pe posturi a noilor angajati este mult mai mare, ceea ce atrage costuri suplimentare;

3 - provoaca aparitia de psoturi vacante in lant;

4 - pot aparea nemultumiri, descurajari, chiar unele probleme majore sau unele aspecte de morala in randul propriilor angajati;

5 - nu permite corectarea eventualelor practici discriminatorii anterioare privind angajarea;

6 - exista riscul de a angaja candidati care, ulterior, nu dovedesc sau nu se pot mentine la potentialul inalt pe care l-au demonstrat in timpul procesului de selectie;

7 - implica elaborarea unor programe adecvate de pregatire profesionala.

Precizati care dintre combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect dezavantajele resurselor externe de recrutare:

a) 1, 2, 4, 6

b) 2, 4, 6, 7

c) 3, 4, 5, 6

d) 1, 3, 4, 5

e) 2, 3, 5, 7

33. Potrivit literaturii de specialitate, conceptul de cariera are mai multe intelesuri care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - cariera = avansare

2 - cariera = serie de posturi diferite in firme diferite;

3 - cariera = profesie;

4 - cariera = percepere individuala a succesiunii de atitudini si comportamente;

5 - cariera = succesiune de posturi de-a lungul vietii;

6 - cariera = cadrul dinamic in care o persoana isi percepe viata;

7 - cariera = parte importanta din viata unui individ.

Mentionati care din combinatiile prezentate reflecta cel mai corect intelesurile date conceptului de cariera.

a) 1, 2, 3, 4, 5

b) 2, 4, 5, 6, 7

c) 3, 4, 5, 6, 7

d) 1, 3, 4, 5, 6

e) 2, 3, 4, 5, 7

34. Dinamica carierei, precum si alegerea acesteia sunt influentate de o serie de factori ai succesului in viata sau ai succesului profesional care se regasesc printre elementele urmatoare:

1 - autoidentitatea;

2 - nevoile si aspiratiile individuale;

3 - personalitatea;

4 - interesele;

5 - nevoile si oportunitatile organizationale;

6 - mediul social.

Precizati cae dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect principalii factori care pot influenta alegerea carierei.

a) 1, 2, 3, 4

b) 2, 4, 5, 6

c) 2, 3, 4, 5

d) 1, 3, 4, 6

e) 1, 4, 5, 6

Indiferent de activitatile desfasurate de-a lungul vietii lor, majoritatea oamenilor trec, pe parcursul carierei, prin mai multe sadii principale care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - pregatirea de baza;

2 - explorare;

3 - intrare in domeniul muncii;

4 - stabilire;

5 - mijlocul carierei;

6 - eliberare;

7 -maturitate.

Care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect principalele stadii ale carierei?

a) 1, 2, 3, 4

b) 3, 4, 5, 7

c) 2, 3, 4, 6

d) 1, 3, 5, 7

e) 2, 4, 5, 6

36. Intelegerea dinamicii carierei sau a ciclului acesteia implica, printre altele, luarea in considderare a stadiilor principale ale carierei (fig 5).

Stadiile carierei (dupa L.A. Klatt si Colab.)

Avand in vedere constructia modelului prezentat (fig 5), mentionati care din combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect stadiile carierei care nu au fost mentionate (spatiile hasurate) si care se regasesc printre elementele urmatoare:

1 - stabilirea;

2 - cariera timpurie;

3 - avansare;

4 - pensionare (retragere);

5 - eliberare;

6 - maturitate timpurie.

a) 1, 3, 5   

b) 2, 4, 6   

c) 3, 4, 5

d) 1, 2, 3

e) 4, 5, 6

Desi pot exista numeroase caracteristici ale eficacitatii carierei, cele mai importante criterii de apreciere a acesteia se regasesc printre urmatoarele elemente:

1 - dorinta pentru schimbare;

2 - atitudinea fata de cariera;

3 - identitatea carierei;

4 - conducerea propriei cariere;

5 - adaptabilitatea carierei;

6 - educatia contunua;

7 - performanta carierei.

Mentionati care din combinatiile prezentate reflecta cel mai corect cele mai importante criterii de apreciere a eficacitatii carierei.

a) 1, 2, 3, 4

b) 4, 5, 6, 7

c) 2, 3, 5, 7

d) 3, 4, 5, 6

e) 1, 3, 4, 6

38. Potrivit literaturii de specialitate, definitia data evaluarii performantei, de catre P. Lemaitre, completeaza conceptul de evaluare cu unele elemente suplimentare care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - este un bilant al muncii depuse;

2 - este pozitiva mai degraba decat negativa;

3 - este o operatiune periodica scrisa;

4 - este constructiva mai degraba decat distructiva;

5 - permite o evaluare a sanselor de evolutie viitoare;

6 - presupune discutii personale;

7 - privire spre viitor mai degraba decat privire in tercut.

Care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect elementele suplimentareale ale conceptului de evaluare avut in vedere?

a) 1, 2, 3, 4

b) 2, 4, 5, 6

c) 3, 4, 5, 7

d) 1, 3, 4, 5

e) 1, 3, 5, 6

Procesul de evaluare a performantelor s-a confruntat si se confrunta cu unele probleme potentiale si surse de erori care se regasesc printre elementele urmatoare:

1 - efectul sau eroarea halou;

2 - efectul recent, efectul de succesiune;

3 - practicarea evaluarilor selective;

4 - efectul criteriului unic;

5 - manifestarea autoritatilor

6 - eroarea tendintei centrale; eroarea de contrast;

7 - folosirea criteriilor multiple;

8 - eroarea evaluarii "logice", eroarea similaritatii.

Precizati care dintre combinatiile prezentate reflecta cel mai corect problemele potentiale si sursele de erori ale procesului de evaluare a performantelor:

a) 1, 2, 3, 4, 5

b) 2, 3, 5, 6, 7

c) 3, 4, 5, 6, 7

d) 1, 2, 4, 6, 8

e) 2, 3, 4, 5, 6

40. Teoria si practica manageriala in domeniul resurselor umane recomanda o serie de cai sau modalitati de actiune care pot conduce la prevenirea sau estomparea problemelor potentiale si a surselor de erori identificate in procesul de evaluare a performantelor si care se regasesc printre elementele de mai jos:

1 - comunicarea in scris a standardelor de performanta;

2 - practicarea evaluarilor selective;

3 - fiecare dimensiune sau caracteristica a sarcinii de munca sa fie apreciata sau evaluata separat;

4 - evitarea absolutizarii caracteristicilor;

5 - folosirea mai multor evaluatori;

6 - folosirea criteriilor multiple;

7 - elaborarea criteriilor de evaluare pe baza analizei posturilor;

8 - pregatirea evaluatorilor.

Care din combinatiile prezentate reflecta cel mai corect caile sau modalitatile care pot conduce la prevenirea sau estomparea problemelor potentiale si a surselor de erori identificate in procesul de evaluare a performantelor?

a) 1, 3, 5, 6, 7

b) 2, 4, 5, 6, 8

c) 3, 4, 5, 6, 7

d) 1, 4, 5, 7, 8

e) 1, 2, 3, 4, 5

RASPUNSURI

Test

Raspuns

c

b

a

c

c

a

a

d

a

c

c

e

c

b

e

c

c

d

e

a

a

e

b

d

a

b

c

e

b

c

e

a

d

d

e

a

c

e

d

bPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3047
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved