Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

EXAMENELE MEDICALE PROFILACTICE - METODOLOGIA EXAMENELOR MEDICALE PROFILACTICE

sanatate+ Font mai mare | - Font mai micEXAMENELE MEDICALE PROFILACTICE - METODOLOGIA EXAMENELOR MEDICALE PROFILACTICE

Examenele medicale profilactice sunt actiuni preventive de prima importanta in medicina muncii , ele constituind continutul medical de baza al acestui domeniu. Medicul care efectueaza aceste examene trebuie sa cunoasca conditiile de munca si agentii nocivi profesional indifferent daca este vorba despre examenul medical la angajare sau despre examenul medical periodic.Examenele medicale profilactice in domeniul medicinii muncii cuprind:

Examenul medical la angajare in munca ;

Examenul medical al noilor angajati in perioada de adaptare ;

Examenul medical periodic ;

Examenul medical la reluarea muncii .

Examenul medical la angajarea in munca

1. Stabileste :

a. aptitudinea in munca pentru profesia si locul /postul de munca unde angajatorul va desemna sa lucrezed ;

b. faptul ca persoana ce urmeaza a fi angajata nu prezinta o actiune care pune in pericol sanatatea si securitatea celorlalti angajati de la acelasi loc de munca ;

c. propuneri de adaptare a postului de munca la posibilitatile anatomice , fiziologice , psihologice si a starii de sanatate a lucratorului ;

d. obtinerea de date privind parametrii fiziologici individuali care pot fi ulterior utilizati drept criterii de referinta pentru masurarea efectelor adverse la persoanele expuse unor riscuri ;

e. indrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte locuri de munca ;

f. includerea in circuitul informational a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita ;

g. ca persoana care urmeaza a fi angajata nu prezinta afectiuni care pun in pericol securitatea unitatii si /sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate ;

h. ca persoana care urmeaza a fi angajata nu reprezinta un risc pentru sanatatea populatiei pe care o deserveste .

2. Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza obligatoriu inainte de proba practica , examen , concurs sau termen de incercare.

3. Cui se efectueaza ?

Celor care urmeaza a fi angajati ;

Celor care reintra in activitate dupa o intrerupere mai mare de sase luni pentru locurile de munca cu factori nocivi profesionali ;

Celor care sunt transferati sau detasati in alte locuri de munca sau alte activitati ;

Ucenicilor , elevilor , practicantilor , studentilor care urmeaza a fi instruiti pe meserii si profesiuni ;

4. In ce consta :

a. anamneza medicala si anamneza profesionala ;

b. examenul clinic general al aparatelor si sistemelor organismului ;

c. examene de laborator si paraclinice .

5. Examenul medical la angajarea in munca se face la solicitarea angajatorului prin fisa de solicitare a examenului medical la angajare.

Medicul de medicina muncii, in baza fisei de solicitare , a copiei dupa cartea de munca, a examinarii medicale , a adeverintei de la medicul de familie cu rezultatele bilantului starii de sanatate , va completa fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical.

6. Examenul medical la angajare in munca pentru locurile de munca si activitatile cu expunere la agenti nocivi profesionali va cuprinde si examene de laborator si paraclinice suplimentare pentru stabilirea incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale evaluate.

Examenele de laborator si paraclinice suplimentare se vor efectua in unitati medicale de specialitate abilitate , publice sau private , la propunerea documentata a medicului de medicina muncii cu acordul angajatorului (conducatorului unitatii).

Examenul medical periodic

Examenul medical periodic are ca scopuri :

a. confirmarea/infirmarea aptitudinii in munca pentru profesiunea si locul/postul de munca pentru care a fost angajata persoana respective si i

s-a eliberat fisa de aptitudine ;

b. depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru acele activitati si locuri de munca cu expunere la factori nocivi profesionali ;

c. depistare lucratorilor care prezinta o susceptibilitate crescuta la anumite expuneri ;

d. evaluarea eficientei masurilor preventive luate de angajator fata de un agent nociv present la locul de munca ;

e. evaluarea tendintelor privind modificari ale starii de sanatate la nivel de grup de lucratoti , sub acest aspect se evalueaza dinamica starii de sanatate

f. depistarea precoce a bolilor profesionale ;

g. depistare bolilor legate de profesiune;

h. depistarea bolilor care ar putea constitui risc pentru viata si sanatea celorlalti angajati la acelasi loc de munca ;

i. depistare bolilor care ar constitui risc pentru securitatea unitatii sau calitatea produselor , sau pentru populatia cu care lucratorul vine in contac prin natura activitatii .

Cui se efectueaza ?

In mod obligatoriu tuturor lucratorilor, indifferent de tipul contractului de munca.

Cu ce periodicitate ?

- in general cu o periodicitate anuala ; este de competenta medicului de medicina muncii decizia ca aceste controale sa fie effectuate mai frecvent , in functie de magnitudinea riscului si cu informarea angajatorului.

4. Continutul examenului medical periodic :

a. inregistrarea evenimentelor medicale , care sau petrecut in interval de la examenul medical in vederea angajarii, sau de la ultimul examen medical periodic , pana in momentul examenului medica , prin anamneza si legatura cu medical de familie ;

b. examenul clinic general ;

c. examenele de laborator si paraclinice :

- lucratorilor care lucreaza in conditii de expunere la agentii nocivi profesionali, in functie de tipul acestora, concretizat in urma efectuarii evaluarii riscului professional.

Medicul de medicina muncii poate propune efectuarea altor examene clinice, de laborator si paraclinice, in corelatie cu noi agenti nocivi profesionali conform datelor din literature de specialitate.

Rezultatele examenului medical periodic se inregistreaza in dosarul medical individual .

BOLILE PROFESIONALE

METODOLOGIA DECLARARII BOLILOR PROFESIONALE

Potrivit legislatiei , bolile profesionale sunt definite ca fiind afectiunile determinate de agentii nocivi fizici, chimici, biologici, existenti in procesele de munca, si de suprasolicitarea diferitelor organe , aparate si sisteme ale organismului in indeplinirea sarcinilor de serviciu indifferent de tipul de contract de munca existent intre angajator si angajat. Sunt boli profesionale si afectiuni suferite de elevi, studenti, si ucenici in timpul efectuarii practicii profesionale. Intoxicatia acuta profesionala se considera si accident de munca. Boala transmisibila profesionala se declara si ca boala transmisibila conform normelor antiepidemice.

Declararea , cercetarea si evidenta bolilor profesionale constituie obligatie in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 14 iulie 2006. Lista bolilor profesionale a caror declarare , cercetare si evidenta sunt obligatoriii este stabilita prin legislatie(anexa 2) .

a. Unitati care au responsabilitati in declararea si circuitul cazurilor noi de boala profesionala :

- orice unitate medicala in care medical suspicioneaza un caz de imbolnavire profesionala are obligatia de a completa Fisa BP1 ;

- structurile de medicina muncii in toate tipurile : publice sau private care au obligatia de a confirma profesionalitatea cazului de boala ;

- clinicile de medicina muncii si structurile cu paturi din tara care stabilesc cu certitudine prin complexitatea examenelor de specialitate clinice , paraclinice si de laboratoe , dagnosticul de profesionalitate pentru fiecare caz in parte ;

- autoritatile de sanatate publica prin compartimentele de medicina muncii care declara cazul de boala profesionala dupa intocmirea procesului verbal de cercetare a cazului de boala profesionala , prin completarea fisei de declarare a cazului de boala profesionala BP2.

- Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii unitate care apartine de Ministerul Sanatatii Publice .

b. Legislatia care reglementeaza circuitul si declararea bolilor profesionale

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/

- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

- Ordinul MS privind constituirea Registrului operativ national al bolilor profesionale si a Centrului national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale nr. 188 din 23 februarie 2004 care legifereaza infiintarea acestui centru la nivelul Institului de Sanatate Publica Bucuresti.

c. Formulare obligatorii(conform HG 1425/2006) :

- Fisa de semnalizare BP1 ;

- Fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2 ;

- Procesul verbal de cercetare a cazului de boala profesionala ;

d. Circuitul informational privind declararea cazurilor noi de boala profesionala la nivel national.

BOLILE LEGATE DE PROFESIE

Bolile legate de profesie sunt boli cu determinare multifactoriala , la care unii factori determinanti sunt de natura profesionala .

Lista bolior legata de profesiune este prezentata in Anexa 1.

Cateva precizari privind bolile legate de profesie

Unul din scopurile examenului medical periodic il constituie depistarea si diagnosticarea corecta a bolilor legate de profesie.

Ele se dispensarizeaza utilizandu-se aceeasi metodologie ca sic ea folosita pntru bolile cornice.

Anexa 1

TABELUL BOLILOR LEGATE DE PROFESIE SI PRINCIPALELE LOR

CAUZE PROFESIONALE

Nr.

Crt.

BOALA LEGATA DE PROFESIE

FACTORI PROFESIONALI CAUZALI

1.

Hipertensiune arteriala

Zgomot, vibratii , temperatura si radiatii calorice crescute, suprasolicitare neuropsihica si altele

2.

Cardiopatia ischemica

Solicitari fizice si neuropsihice crescute

3.

Afectiuni respiratorii cornice nespecifice

Pulberi, gaze iritante si altele

4.

Afectiuni digestive

Temperatura crescuta, zgomot, noxe chimice si altele.

5.

Afectiuni osteo-musculoarticulare (lombalgii, cervico-scapulalgii si altele).

Microclimat nefavorabil, vibratii, efort fizic crescut, postura incomoda, effect traumatic mechanic si altele.

6.

Nevroze si alte afectiuni neuropsihice

Zgomot, vibratii, noxe chimice, suprasolicitare neuropsihica, si altele.

Anexa 2

TABELUL BOLILOR PROFESIONALE

CU DECLARARE OBLIGATORIE

Neoplazii

BOALA

NOXA PROFESIONALA

Neoplasm hepatic si al ductelor biliare intrahepatice

Angiosarcom hepatic

Arsen si compusi

Clorura de vinil

Compusi de arsen

Virusuri hepatitice B si C

Neoplasm al cavitatii nazale si/sausinusurilor

Crom hexavalent si compusi

Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului concentrat

Nichel si compusi

Pulberi de lemn(esente tari)

Neoplasm laringial

Azbest

Neoplasm bronhopulmonar

Arsen si compusi

Azbest

Beriliu

Bisclormetileter si derivati

Cadmiu si compusi

Carbura de tugsten

Clotmetil-metileter

Clorura de vinil

Cobalt

Compusi de arsen

Crom hexavalent si compusi

Dioxid de siliciu liber cristalin

Gaze mustar

Hidrocarburi aromatice(din funingine,negru de fum s.a.)

Nichel si compusi

Oxizi de fier

Radon si produsi de dezintegrare ai radonului(inclusive la mineritul subteran al hematitei)

Tale cu continut de azbest

Uleiuri minerale

Neoplasm osos si al cartilajului articular al membrelor si cu alte localizari

Radiatii ionizante

Neoplasme ale pielii:

-epiteliom spinocelular-epiteliom bazocelular-Melanom malign

-Boala Bowen(carcinoma in situ)

Arsen si compusi

Hidrocarburi aromatice(din bitum,creozot,gudroane,negru de fum,smoala s.a.)

Radiatii ionizante

Uleiuri minerale

BOALA PROFESIONALA

NOXA PROFESIONALA

Anemie hemolitica dobandita

Butil de staniu

Hidrogen arseniat(arsina)

Medicamente

Naftalina

Trinitrotoluen

Anemii aplastice

Benzen

p-Butilbenzen

o-Diclorbenzen

DDT

Hexaclorciclohexan

Monoclorbenzen

Pentaclorfenol

Radiatii ionizante

Trimetilbenzen

Trinitrotoluen

Anemie secundara

Arsen si compusi

Cimen

Clorura de metil

Crezoli

Fosfor si compusi

Monoxid de carbon

Plumb

Silicat de etil

Tricloretilena si altele

Agranulocitoza

Benzen

Radiatii ionizante

Trinitrotoluen si altele

Methemoglobinemie

Amino- si nitroderivati

Hidrogen arseniat

Oxizi de azot

Pirocatechina

Pirogalol

Rezorcina si altele

Afectiuni psihice si comportamentale

BOALA PROFESIONALA

NOXA PROFESIONALA

Sindrom posttraumatic

Traumatisme craniene prin accident de munca

Boli neurologice

BOALA PROFESIONALA

NOXA PROFESIONALA

Parkinsonism secundar

Mangan(dioxid de mangan)

Mercur si compusi

Monoxid de carbon

Sulfura de carbon

Alte afectiutni extrapiramidale si tulburari de motilitate:

-ataxie cerebeloasa/tremor intentional

Acrilamida

Furfural

Hidrocarburi alifatice halogenate

Hidrogen fosforat(fosfina,trihidrura de fosfor)

Mangan

Mercur si compusi

Toluen

Mononeuropatia membrelor superioare:

-Sindrom de tunel carpatin

-Sindromul de tunel cubital Guyon

-Sindromul epitrohleo-olecranian

-Sindromul de tunel radical

-Alte mononeuropatii ale membrelor superioare

Miscari repetitive

Vibratii

Pozitii extreme ale articulatiilor

(in special asocierea acestor factori de risc)

Polineuropatie

Acrilamida

Brucella(bruceloza cronica)

Ciclohexan

Compusi de arsen

Etilen-oxid

N-Hexan

Hidrocarburi alifatice halogenate(pentacloretan,tetracloretan,tetraclorura de carbon) si alti solventi organici

Mercur

Metil-N-butil-cetona

Pesticide organofosforice

Plumb

Sulfura de carbon

Taliu

Virus hepatic C

Virusul varicelo-zosterian

vibratii

Sindrom de compresie a nervului sciatic

Pozitii vicinoase

Neuropatie

Acrilamida

Arsen si compusi

Borrelia(maladia Lyme)

Brucella

Compusi organofosforici

Dimetil aminopropionitril

Etilen-oxid(oxid de etilena)

Hidrocarburi alifatice halogenate

Hidrocarburi alifatice(N-hexan,ciclohexan)

Hidrocarburi aromatice

Mercur

Metil-N-butil-cetona

Plumb

Sulfura de carbon

Taliu

Virusul hepatic C

Vibratii

Mielita

Borrelia(maladia Lyme)

Bromura de metil(monobrommetan)

Brucella(bruceloza cronica) si altele

Nevrita trigeminala

Hidrocarburi alifatice halogenate

Nitro- si aminoderivati aromatici si altele

Encefalopatia toxica

Acetonitril

Alcooli

Aldehide

Amine aromatice si derivati

Arsen si compusi

Cetone

Decaboran

Dimetilformamida

Dimetilsulfoxid(DMSO)

Esteri

Eteri

Glicoli

Hidrocarburi alifatice si aromatice

Hidrocarburi alifatice halogenate

Hidrogen arseniat

Mercur si comp[isi

Monoxid de carbon

Nitroderivati alifatici

Plumb si compusi

Solventi organici

Staniu si compusi

Tetrahidrofuran si altele

Paralizii

Compresii mecanice

Boli ale analizatorului visual

BOALA PROFESIONALA

NOXA PROFESIONALA

Conjunctivite

Alergrni si iritanti profesionali

Radiatii infrarosii

Radiatii ionizante

Virusuri,bacterii, si altele

Cheratite

Acid clorhidric

Acid fluorhidric

Amoniac

Arsen si compusi

Benzochinone

Cianamida calcica

Clor

Creozot

Crezoli

Dioxid de sulf

Etilen-oxid(oxid de etilena)

Fenolui

Formiat de metil

Hidrocinina

Hidrigen sulfurat

Piridine

Quinoleina

Alergeni si iritanti profesionali

Radiatii infrarosii

Radiatii ultraviolete

Seleniu

Silicat de cmetil

Sulfura de carbon

Virusuri

Cataracta

Dinitrocrezol

Dinitrofenol

Etilen-oxid(oxid de etilena)

Laseri

Microunde

Naftalina

Radiatii infrarosii

Radiatii ionizante

Trinitrotoluen si altele

Nistagmus

Iluminat inadecvat in mine

Astenopie acomodativa

Suprasolicitari vizuale, in special in conditi de iluminat nefiziologice cantitativ si calitativ

Nevrita optica

Alcool alilic

Alcool melitic(metanol)

Arsen si compusi

Hidrocarberi alifatice halogenate

Mercur

Naftalina

Nitro- si aminoderivati aromatici

Piridine

Sulfura de carbon

Taliu

Ambliopie

Dioplie

Amauroza

Bromura de metil

Clorura de metil

Hidrogen sulfurat

Monoxid de carbon

Pesticide organofosforice si carbamice

Sulfura de carbon

Taliu

Boli ale analizatorului auditiv

BOALA PROFESIONALA

NOXA PROFESIUONALA

Hipoacuzie

Surditate

Zgomot peste LMA

Substante chimice ototoxice(arsen,bromura de metil,n- butil,alcool,compusi organomercurialici,mangan,mercur,monoxid de carbon,plumb,sulfura de carbon,tolurn s.a)

Explozii cu afectarea timpanului

Perforatii ale timpanului cu scantei sau metale topite

Trauma barometrica

Traumatisme cu interesarea urechii medii si a timpanului

Traumatisme cu interesarea stancii temporale

Curent electric

Boli ale aparatului cardio-vascular

BOALA PROFESIONALA

NOXA PROFESIONALA

Sindromul Raynaud

Vibratii cu actiune la nivelul membrelor superioare

Clorura de vinil

Rasini epoxidice

Varice ale membrelor inferioare complicate cu tulburari trofice sau cu tromboflebite

Ortostatism prelungit static sau asociat cu manipulare de greutati

Tromboflebita de efort a membrelor superioare

Efort cu miscari ample ale membrelor superioare

Tromboflebita profuda a membrelor inferioare

Pozitie sezanda prelungita la conducatorii profesionisti de vehicule si utilaje

Boli ale aparatului respirator

BOALA

NOXA PROFESIONALA

Silicoza

Silicotuberculoza

Azbestoza

Pneumoconioza minereului la carbune

Aluminoza pulmonara

Berilioza

Sideroza

Stanoza

Dioxid de siliciu liber cristalin

Azbest

Carbune

Aluminiu

Beriliu

Oxizi de fier

Staniu

Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice(necolagene)

Antimoniu(stibiu), bariu, caolin, cobalt, fibre minerale artificiale,nichel, oxid de ceriu, pulberi anorganice mixte s.a

Fibroza pulmonara

Ardezie

Carburi metalice(frite)

Clorura de vinil

Medicamente

Metale grele(cobalt si altele)

Radiatii ionizante

Substante chimice(gaze, fumuri si vapori)-inclusiv gaze de furnal, gaze de sudura s.a

Sisturi

Uleiuri minerale s.a

Afectiuni pulmonare benigne:pleurezie benigna, atelectazii rotunde, placi pleurale

Azbest

Bisinoza

Bumbac, bagasa, canepa, in, iuta

Bronhoalveolita alergica extrinseca (pneumonia prin hipersensibilitate)

Acarieni

Actinomicete termofile

Aer conditionat

Alge

Alginati

Amiodarona

Amoebe

Anhidride

Antigene animale (inclusiv din dejectii)

Artropode

Aur

Bacterii aeropurtate

Bagasa

Blanuri

Bumbac

Cafea verde

Carmin (pigmenti din gargarite)

Ceai (pulbere)

Lemn (pulberi)

Rasini epoxidice

Uleiuri de racire

Sindromul toxic al pulberilor organice

Pulberi organice

BPOC

Pulberi organice si anorganice ,gaze, fumuri, vapori

Rinite

Alergeni si iritanti profesionali

Ulcer nazal si/sau perforatia septului nazal

Acid clorhidric

Acid fluorhidric

Arsen si compusi

Clorura de potasiu

Clorura de sodiu

Crom si compusi

Lemn (pulberi)

si altele

Laringita

Alergeni profesionali

Suprasolicitare vocala profesionala cronica

Noduli ai corzilor vocale (''nodulii cantaretilor")

Suprasolicitare vocala profesionala cronica

Iritatia si inflamatia cailor aeriene superioare

Substante chimice (gaze, fumuri, vapori)

RADS( sindrom reactiv de cai aeriene)

Substante chimice (gaze, fumuri, vapori)

Astmbronsic alergic si astm bronsic non-alergic

Alergeni si iritanti respiratori profesionali

Bronsita

Bronsiolita

Azbest

Bioxid de siliciu liber cristalin

Pulberi organice

Substante chimice (gaze, fumuri, vapori)

Pneumonia chimica

Substante chimice (gaze, fumuri, vapori), uleiuri minerale, zinc si alte metale(febra de fum)

Endem pulmonar acut

Substante chimice (gaze, fumuri, vapori)

Bolile ficatului

BOALA

NOXA PROFESIONALA

Hepatite toxice

Substante chimice hepatoxice:arsen si compusi, brom, benzen, clorura de vinil, dinoseb, eter clormetilic, eter dicloretilic, fenoli, hidrocarburi alifatice halogenate, nitro- si cloronitroderivati aromatici, si altele s. a

Hepatite infectioase

Amoebe

Brucella

Rickettsii (Febra Q)

Virusuri hepatitice s. a

Boli ale pielii si tesutului subcutanat

BOALA

NOXA PROFESIONALA

Dermatita alergica de contact:

a)-eczema alergica de contact

Antigene animale si vegetale, adezivi, biocide, cauciu, coloranti, cosmetice, detergenti, esente aromate,explozi, fotoprotectoare, gaze de lupta, medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice, antifungice imidazolice, cortocoizi s.a), metale si compusi lor, rasini naturale si sintetice, solventi organici, substante de contrast, uleiuri de racire s.a

b)-eczema fotoalergica de contact

Fotoalergeni

c)-eritrodermie

Insectofungicide arsenicale si mercuriale

Tricloretilena

Tetracloretilena s.a

d)-dermatita de contact la proteine

Proteini vegetale si animale

e)-eritem polimorf

Alergeni ce induc eritem polimorf

f)-eruptie lichenoida

Alergeni ce induc eruptii lichenoide

g)-dermatita limfomatoida

Alergeni ce induc dermatita limfomatoida

h)-dermatita purpurica de contact (purpura alergica de contact)

Adjuvanti ai cauciucului, balsamul de Peru, cumarine, dimetilol-dihidroxi-etilenuree, dimetilol-dihidrixi-propilenuree, fibre de sticla, medicamente, plante, rasini melamin-formaldehidice, sulfura de carbon s.a

i)-dermatita de contact sistemica

Alergeni ce induc dermatita de contact sistemica

Dermatita ortoergica de contact:

a)-dermatita de uzura

Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vata de sticla, pulberi organice (lemn), microtraumatisme repetate s.a

b)-dermatita iritativa (propriu-zisa)

Detergenti, produse petroliere, reactivi chimici, solventi organici, uleiuri si lubrefianti s.a

c)-dermatita caustica

(arsura caustica)

Acizi si baze tari

Alumino-silicatii de calciu (ciment)

Compusi de arsen

Fosfor si compusi

Var nestins (oxid de calciu) s.a

d)-dermatita fototoxica de contact

Substante fototoxice

Dermatita de contact mixta

( alergica si iritativa)

Alergeni si iritanti cutanati

Radiodermita

Radiatii ionizante

Sclerodermie seronegativa (fara autoanticorpi,HLA-negativa)

Clorura de vinil, tricloretilena, pesticide, rasini epoxidice (vapori) s.a

Acnee profesionala

Compusi halogenati, gudron de huila, produse petroliere, uleiuris.a

Porfirie cutanata tardiva (tarda)

Hexaclorbenzen

Virusul hepatic C s.a

Boli ale sistemului musculo-scheletal si ale tesutului conjunctiv

BOALA

NOXA PROFESIONALA

Bursite

Manipulare de greutati

Miscari repetitive

Microtraumatisme repetate

Pozitii extreme, fortate (vicioase) prelungite sau violente, cu suprasolicitarea si traumatizarea

articulatiilor:supraincordari, presiuni, torsiuni,tractiuni

Vibratii

Epicondilite

Sinovite, tendinte, tenosinovite

Leziuni de menisc

Artroze

Periartrite

Deformari ale coloanei vertebrale

Discopatii, inclusiv hernia de disc

Fracturi osoase

Boli ale aparatului excretor

BOALA PROFESIONALA

NOXA PROFESIONALA

Nefropatie toxica

Acrilonitril

Aldrin

Butil-toluen tertiar

Clor

Crezoli

Cumen

N,N-Dimetilformamida

Dimetilsulfat

Eter etilic

Etil-benzen

Etilenclorhidrina

Fenoli si derivatii lor halogenati si nitrati

Fosfor si compusi

Hidrazine

Hidrocarburi halogenate alifatice

Hidrogen arseniat

Metale grele si compusi 9cadmiu, crom, mercur, plumb s.a)

Nitro-si cloronitroderivati aromatici

Piridine

Silicat de metil si de etil

Stiren

Tetralina

Triazine

Nefropatie infectioasa

Bruclla

Hantavirus

Mycobacterium tuberculosis

Streptococ beta-hemolitie din grupul A s.a

Boli profesionale cauzate de expunerea la agenti fizici neclasificati anterior

BOALA

NOXA PROFESIONALA

Colaps caloric, crampe calorice, soc caloroic

Microclimat cald

Hipotermie, degeraturi

Microclimat rece

Imbolnaviri datorate compresiunilor

sau decompresiunilor

Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism)

Sau scazute (hipobarism)

Boala de vibratii:

-Sindrom osteo-musculo-articulat

-Sindrom digestiv

-Sindrom Raynaud

-Sindrom neurologic

Vibratii

Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere)

Radiatii ionizante

Sindroame neuro-cardio-vasculare si

endocrine

Campuri electrice si magnetice

Radiatii electromagnetice neionizante din banda

microunde si radiofrecventa

Boli infectioase si parazitare

BOALA

NOXA PROFESIONALA

Tuberculoza

Mycobacterium tuberculoisis (uman si animal)

Hepatita A,B,C,E

Virusul hepatic A,B,C,E

Leptospiroza

Leptospira

Bruceloza

Brucella

Tetanos

Clostridium tetani

Boli infectioase si parazitare pentru care

riscul de infectare a fost evaluat

Agenti biologici

BOALA PROFESIONALA

NOXA PROFESIONALA

Intoxicatii acute, subacute si

cronice profesionale

Acid azotic

Acid cianhidric

Acid sulfuric

Acizi organici

Acrilonitril

Alcool butilic (Butalol)

Alcool izopropilic

Alcool metilic (Metanol)

Amine alifatice

Amine alifatice halogenate

Antimoniu si compusi

Arsen si compusi

Benzen sau omologi ai acestuia

Beriliu si compusi

Brom

Cadmiu si compusi

Cetone

Clor

Crom si compusi

Derivati halogenati, fenolici, nitriti,nitrati, sau sulfonati

ai hidrazinelor

Disulfara de carbon

Esterii acidului azotic

Fenoli halogenati

Fluor si compusi

Fosfor si compusi

Funingine,negru de fum

Hidrocarburi alifatice derivate din benzina

Hidrocarburi alifatice halogenate

Hidrocarburi aromatice

Hidrogen sulfurat

Iod

Izocianati

Mangan si compusi

Mercur si compusi

Monoxid de carbon

Naftoli halogenati

Naftoli sau omologi

Nichel si compusi

Nitro si aminoderivati aromatici

Nitroderivati alifatici

Nitrofenoli si omologi

Oxizi alchilarilici halogenati

Oxizi de azot

Oxizi de sulf

Parafina

Plumb si compusi

Produse petroliere

Produsi de distilare a carbunelui

Smoala

Uleiuri minerale

Vanadiu si compusi

Venilbenzen si divinilbenzen si altele

LISTA SUPLIMENTARA

Alti factori profesionali considerati posibili nocivi

Anhidride aromatice si compusi

Argint

Ciocolata,zahar si faina cauzand carii dentare

Decalina

Difenil

Difenil oxid

Fibre minerale

Fibre sintetice

Mercaotani

Metacrilonitril

Ozon

Platina

Sidef

Terpene

Thiopene

Tioalcooli

Tioeteri

Tiofenoli

Nota

Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatory va fi revizuit periodic si va ramane deschis si pentru alte boli pentru care se face dovada relatiei noxa/suprasolicitare profesionala-boala profesionala.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2669
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved