Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


PROCEDURI LA ZBORUL PE RUTA (En-route procedures)

Aeronautica+ Font mai mare | - Font mai micPROCEDURI LA ZBORUL PE RUTA (En-route procedures1 Schimbarea frecventelor (frequency changing)

Schimbarea frecventelor

O statie aeronautica poate cere unei aeronave sa schimbe o frecventa radio cu alta in conformitate cu procedurile aprobate.

Exemplu:

Sunteti de abia auzibil.

Audibilitatea sub unu.

Sunteti inauzilbil, verificati-va emitatorul.

Ati fost intrerupt. Repetati.

Repetati-va cererea. Ati fost interferat de alta statie.

Statia care cheama Otopeni Ground, va auziti foarte slab, repetati-va indicativul.

Nu va inteleg. Vorbiti mai rar.

Transferul controlului si / sau schimbarea frecventei

c : - LUATI LEGATURA cu (numele organului de trafic) PE (frecventa).

- LUATI LEGATURA cu (numele organului) PE (frecventa) LA (ora sau looul sau altitudinea).

- Continuati sa ascultati pe aceasta freeventa. Va voi chema din nou.

- Daca legatura radio se pierde, schimbati cu ..

Raportul de pozitie, altitudine si nivel de zbor (position, altitude/flight level reporting)

Raportul de pozitie

Procedurile normale de raportare a pozitiei

Se recomanda ca procedurile normale de raportare a pozitiei sa fie continuate permanent, indiferent de orice actiune intreprinsa pentru a initia sau a confirma o emisiune de informare a traficului.

Pe rutele unde sunt stabilite puncte obligatorii de raport, pilotul comandant de bord va transmite un raport de pozitie in momentul survolarii fiecaruia din aceste puncte.

Organul de trafic aerian poate solicita aeronavei, in functie de nevoile sigurantei circulatiei aeriene, rapoarte de pozitie suplimentare (linie de pozitie, radial VOR etc).

NOTA: Daca o aeronava care trebuia sa dea un raport de pozitie la un punct obligat de raport nu a facut nici o comunicare, la 3 (trei) minute dupa ora estimata transmisa prin ultimul raport, organul de trafic aerian este obligat sa solicite echipajului raportarea pozitiei sale.

Pe rutele unde nu sunt stabilite puncte obligate de raport, rapoartele de pozitie se vor transmite de catre pilotul comandant de bord la trecerea mijloacelor de radionavigatie sau cel putin la cinsprezece minute de zbor - daca ruta nu este marcata cu mijloace de radionavigatie.

Organul de trafic aerian poate solicita, in functie de nevoile sigurantei aeriene, rapoarte de pozitie suplimentare, la intervale de timp mai scurte.

In cazul supravegherii cu radar a rutei urmate de aeronava, organul de trafic aerian poate cere echipajelor reducerea numarului rapoartelor de pozitie stabilite (la unele puncte obligate de raport, linii de pozitie sau intervale de timp) cu conditia asigurarii securitatii zborurilor.

Rapoartele de pozitie vor fi transmise organului de dirijare si control al traficului, in al carui spatiu aerian se gasesc aeronavele.

NOTA: a) in cazul cand organele de trafic aerian constata ca aeronava se abate de la ruta, la indicatiile acestora, pilotul comanadant de bord va lua imediat masuri de a reveni pe ruta in cel mai scurt timp;

b) in cazul cand viteza adevarata medie la nivelul de croaziera intre punctele obligate de raport difera cu peste +/-5%, in raport cu viteza indicata in planul de zbor, pilotul comandant de bord va comunica acest fapt organului de trafic in a carui dirijare se gaseste.

c) in cazul in care ora prevazuta (estimata) de survolare a punctelor obligate de raport sau ora estimata de sosire la aerodrom depaseste o eroare de +/- 3 minute, ora prevazuta corecta va fi comunicata de catre pilotul comandant de bord organului de trafic aerian in cel mai scurt timp posibil.

Continutul unui raport de pozitie

Un raport de pozitie transmis de aeronava va trebui sa contina urmatoarele elemente:

identitatea aeronavei;

pozitia (locul);

ora survolarii punctului;

nivelul (altitudinea) de zbor;

pozitia viitoare si ora de survol a viitorului punct obligat de raport.

NOTA: Aeronavele care zboara intr-un spatiu aerian acoperit radar pot omite elementele inscrise la alineatul 5. Ora estimata de survol a punctului limita de transfer, ca element al mesajului de pregatire a transferului, va fi calculata de organul de trafic predator.

Raportul de pozitie va fi completat la cererea organului de dirijare si control, a intreprinderii de transport aerian, la initiativa pilotului comandant de bord sau la punctele obligatorii de raport cu:

a) Informatii asupra zborului privind:

ora estimata de sosire la destinatie;

autonomia de zbor (elemente interesand intreprinderea de transport aerian)

b) Informatii meteorologice din zbor privind:

temperatura aerului;

vantul;

turbulenta;

givrajul aeronavei;

informatii suplimentare de natura meteorologica (interesand organele de trafic si cele meteorologice)

Un raport de pozitie completat cu conform alineatelor a) si b) (cu toate sau numai o parte din ele), devine "raport asupra zborului".

Datele se vor inscrie de catre pilot in formularul AIREP primit de la organele de trafic, si se vor preda dupa zbor acestora.

Observatiile meteorologice facute de echipaje pe timpul executarii fazelor de apropiere pentru aterizare sau de indepartare dupa decolare vor fi raportate, cat mai curand posibil, organelor de trafic aerian.

Organele de trafic aerian vor comunica fara intarziere catre Centrul meteorologic (statia meteorologica) toate datele meteorologice primite de la aeronavele aflate in zbor.

Serviciul de informare a zborului (flight information service)

RACR - ATS, Capitolul 4.- SERVICIUL DE INFORMARE A ZBORURILOR:

Aplicarea serviciului:

RACR - ATS este reglementarea emisa de Ministerul Transporturilor prin Ordinul ministrului nr. 524/12.04.2005 care reglementeaza activitatea Serviciilor de trafic aerian, respectiv a serviciilor:

Serviciul de control al traficului aerian

Serviciul de informare a zborurilor

Serviciul de alarmare

Pentru a se putea discuta despre emisiunile radio privind informarea traficului (TIBA) precum si procedurile aplicabile in astfel de situatii, trebuie sa precizam ca prin reglementarea de aeronautica civila, RACR - ATS, in cap 4 se prevad obligatiile si modalitatea de actiune a Serviciului de informare a zborurilor.

In paragraful 4.1.1 se impune ca Serviciul de informare a zborurilor trebuie furnizat tuturor aeronavelor care pot fi afectate de aceste informatii si:

a)      carora li se furnizeaza serviciu de trafic aerian; sau

b)      care sunt cunoscute in alt mod unitatilor trafic aerian corespunzatoare.

Se precizeaza ca serviciul de informare a zborurilor nu il elibereaza pe pilotul comandant al aeronavei de vreuna din responsabilitatile pe care le detine si el ramane responsabil de decizia finala in ceea ce priveste orice schimbare propusa la planul de zbor.

In paragraful 4.1.2 se impune ca atunci cand unitatile de trafic aerian furnizeaza atat serviciul de informare a zborurilor cat si serviciul de control al traficului aerian, furnizarea serviciului de control al traficului aerian trebuie sa aiba prioritate fata de serviciul de informare a zborurilor ori de cate ori furnizarea serviciului de control al traficului aerian necesita in acest sens.

Se precizeaza totodata ca, in anumite circumstante, aeronavele aflate in fazele de apropiere finala, aterizare, decolare si urcare pot avea nevoie sa primeasca fara intarziere informatii esentiale, altele decat cele relative la furnizarea serviciului de control al traficului aerian.

Aria de aplicabilitate a serviciului de informare a zborurilor:

In paragraful 4.2.1. se impune ca Serviciul de informare a zborurilor trebuie sa includa furnizarea de informatii corecte si pertinente:

a)            SIGMET si AIRMET;

b)            privind activitatea anterioara unei eruptii vulcanice, la eruptiile vulcanice si norii de cenusa vulcanica;

c)            privind eliberarea in atmosfera de materii radioactive sau chimice toxice;

d)            privind modificari in starea operationala a mijloacelor de navigatie;

e)            privind modificari in starea aerodromurilor si a mijloacelor tehnice asociate, inclusiv informatii privind starea suprafetelor de miscare a aerodromului atunci cand sunt afectate de zapada, gheata sau grosime semnificativa a stratului de apa;

f)      privind baloanele libere nepilotate;

precum si orice alte informatii care pot afecta siguranta.

Totodata, prin paragraful 4.2.2, se prevede ca Serviciul de informare a zborurilor trebuie sa includa furnizarea de informatii corecte si pertinente:

g)            SIGMET si AIRMET;

h)            privind activitatea anterioara unei eruptii vulcanice, la eruptiile vulcanice si norii de cenusa vulcanica;

i)      privind eliberarea in atmosfera de materii radioactive sau chimice toxice;

j)      privind modificari in starea operationala a mijloacelor de navigatie;

k)            privind modificari in starea aerodromurilor si a mijloacelor tehnice asociate, inclusiv informatii privind starea suprafetelor de miscare a aerodromului atunci cand sunt afectate de zapada, gheata sau grosime semnificativa a stratului de apa;

l)      privind baloanele libere nepilotate;

precum si orice alte informatii care pot afecta siguranta.

De asemenea, prin paragraful 4.2.3 se prevede ca Serviciul de informare a zborurilor trebuie sa includa, suplimentar fata de precizarile din paragraful 4.2.1, furnizarea de informatii privind:

a)            conditiile meteorologice observate sau prognozate la aerodromurile de plecare, destinatie sau de rezerva;

b)            pericolele de coliziune, aeronavelor care opereaza in spatiul aerian de clasa C, D, E, F si G;

c)            pentru zborurile peste intinderi de apa, in masura posibilului si atunci cand sunt cerute de pilot, orice informatii disponibile, precum indicativul radio, pozitia, drumul adevarat, viteza, etc., navelor maritime de suprafata din zona.

In paragraful 4.2.4 se precizeaza ca oricand este cazul, unitatile ATS trebuie sa transmita, in cel mai scurt timp posibil, continutul rapoartelor speciale din zbor catre alte aeronave in cauza, catre unitatea meteorologica aeronautica asociata si catre alte unitati de trafic aerian in cauza. Se recomanda ca transmisiile catre aeronave sa continue pe durata unei perioade de timp, dupa caz, care se stabileste prin acord intre unitatile serviciilor meteorologice aeronautice si cele ale serviciilor de trafic aerian implicate.

Obligatia ca Serviciul de informare a zborurilor furnizat zborurilor VFR trebuie sa includa, suplimentar fata de precizarile Error! Reference source not found., furnizarea de informatii disponibile privind conditiile de trafic si meteorologice pe ruta care pot face impracticabila operarea in conditii VFR, este prevazuta in paragraful 4.2.5..

Informatii meteo (weather information)

Termeni relevanti de informare meteorologica:

Potrivit reglementarilor nationale aplicabile, elaborate in conformitate cu Anexa 3 OACI, Meteorologia aeronautica, sectiunile 4.5 si 4.7, valorile directiei si vitezei vantului la suprafata, respectiv distantei vizuale in lungul pistei (RVR) se mediaza pe 2 minute, respectiv, 1 minut. Informatiile despre vant trebuie sa se refere la conditiile in lungul pistei, pentru aeronavele la decolare, respectiv la conditiile in zona de contact cu pista, pentru aeronavele la aterizare. Exemple pentru mesajul local regulat de observatii meteorologice, inclusiv intervalele si acuratetea pentru fiecare element, precum si criterii suplimentare pentru mesajul local regulat de observatii meteorologice se stabilesc in reglementarile nationale aplicabile, in conformitate cu prevederile Anexei 3 OACI, Meteorologia aeronautica, Appendix 2, respectiv Cap. 4 si Attachement

Starea meteo in zona aerodromului:

Aeronavele vor fi informate fara intarziere de catre controlul de aerodrom (sau de apropiere) inainte de decolare, precum si imediat dupa decolare asupra oricaror modificari semnificative ale conditiilor meteorologice la aerodrom, in zona de decolare sau urcare. Informarile se vor referi la:

directia si viteza vantului la suprafata solului;

vizibilitatea orizontala;

vizibilitatea de-a lungul pistei (RVR);

unde orografice insemnate;

temperatura la sol;

turbulenta moderata sau puternica in zona;

vantul de forfecare;

grindina;

jivraj moderat sau puternic;

front de furtuna;

polei;

prezenta fenomenelor orajoase sau a norilor cumulonimbus in zona;

furtuni de nisip sau praf;

transport puternic de zapada.

Nota: Atunci cand are informatii, controlorul de trafic va face informari privitoare la existenta pasarilor pe aerodrom sau in zona de indepartare.

Efectuarea transmiterii mesajelor de informare meteorologica

Centrele de dirijare si control trebuie sa primeasca permanent de la organele meteorologice de specialitate cele mai recente date privind situatia meteorologica reala si prevazuta la aerodromurile si pe caile aeriene din regiunea de control proprie precum si din regiunile de control invecinate (limitrofe), iar la cerere, orice alte informatii meteorologice necesare.

Turnurile de control de aerodrom trebuie sa primeasca observatiile si previziunile meteorologice cele mai recente pentru aerodromul pe care il deservesc.

Mesajele de observatii speciale si amendamentele la previziuni vor fi transmise imediat turnului de control, fara sa astepte observatiile sau previziunile regulate (orare sau semiorare).

Turnurile de control de aerodrom vor fi dotate cu indicatoare de vant la suprafata solului si in masura posibilitatilor si cu mijloace de masurare a vizibilitatii de-a lungul PDA, precum si a inaltimilor.

Indicatoarele vor corespunde aceluiasi amplasament de observatii meteorologice de la aerodromul respectiv si vor fi actionate de aceleasi echipamente.

Nota: In cazul existentei statiilor meteo automate, mesajele speciale nu se vor mai transmite, folosindu-se in exclusivitate informatiile meteo in timp real afisate pe ecranul terminalului meteo sau pe indicatoarele digitale existente in sala de dirijare.

Inainte de decolare turnul de control de aerodrom va transmite aeronavei urmatoarele elemente:

a)            modificarile importante ale directiei si vitezei vantului la sol, temperatura aerului si vizibilitatea orizontala, inclusiv vizibilitatea de-a lungul PDA (RVR);

b)            conditiile meteorologice importante de pe suprafata de manevra a aerodromului si din vecinatatea zonei de plecare (de indepartare).

Nota: Prin "conditii meteorologice importante" se inteleg: oraje, turbulente moderate sau puternice, vant de forfecare, grindina, jivraj moderat sau puternic, furtuna de praf, zapada viscolita ce ar putea apare sau care exista in zona de indepartare a aeronavei.

Mesajele meteorologice observate si prevazute vor fi transmise astfel:

prin transmisiuni directe, de catre organele de trafic aerian, la cererea aeronavelor;

prin transmisiuni automate (emisiuni VOLMET).

Metodele de transmitere a informatiilor sunt:

la initiativa organului de trafic aerian, solicitandu-se aeronavei interesate confirmarea receptiei;

apel general, fara confirmarea receptiei, catre toate aeronavele interesate dar numai in cazuri exceptionale, cand este necesara o comunicare urgenta interesand mai multe aeronave;

emisiune automata pentru informare generala;

la cererea aeronavei.

Mesajele transmise aeronavelor la sosire, la intrarea aeronavei in zona de control a aerodromului (CTR), vor contine informatii meteorologice extrase din ultimul mesaj METAR SPECI sau informatii in timp real, citite pe sistemele de afisare ale statiei meteo automate in ordinea aratata mai jos:

a)            valorile medii ale directiei si vitezei vantului la suprafata si variatiile lor importante;

b)            vizibilitatea, cu variatiile importante in functie de directie sau vizibilitate de-a lungul pistei (RVR);

c)            starea actuala a timpului;

d)            nebulozitatea (cantitatea) si inaltimea bazei norilor;

e)            temperatura aerului - la cererea pilotului;

f)      punctul de roua - la cererea pilotului;

g)            calajul (calajele) altimetric(e);

h) alte informatii importante in legatura - de exemplu - cu jivrajul, sau forfecarea vantului in zona de apropiere;

i) daca va fi cazul, informatii interesand schimbarile prevazute, asa cum sunt indicate in prevederile meteorologice pentru aterizare.

In cazul cand vizibilitatea este de 10 km sau mai mult, nu sunt nori sub l 500 m (5 000 picioare) sau sub cea mai mare altitudine minima de sector (daca este mai mare de l 500 m) si cand nu sunt: nori, precipitatii, oraje, cumulonimbus, ceata subtire si transport de zapada la sol, elementele de la alineatele b, c si d vor fi inlocuite cu cuvantul "CAVOK".

Raportul meteo (weather reporting)

Elementele constituente ale raportului meteo al aerodromului si unitatile de masura utilizate pentru fiecare element in parte

Viteza si directia vantului

Turnurile de control de aerodrom trebuie sa fie dotate cu indicator/ indicatoare ale vantului la suprafata. Indicatorul/ indicatoarele trebuie sa fie identificate relativ la locatia/ locatiile unde se efectueaza observatia si sa aibe ca sursa/ surse acelasi/aceleasi anemometre ca si indicatorul/ indicatoarele corespunzatoare lor de la statia meteorologica aeronautica. Atunci cand sunt utilizate mai multe anemometre, indicatoarele acestora trebuie sa fie clar marcate pentru a identifica pista sau sectiunea pistei monitorizata de fiecare anemometru in parte.

Turnurile de control de aerodrom trebuie sa primeasca informatii despre forfecarea vantului ce poate afecta aeronavele pe traiectoriile de apropiere sau decolare sau in timpul apropierilor cu manevre la vedere (circling), precum si aeronavele pe pista in timpul rulajului dupa aterizare sau la decolare.

Variatia vitezei si directiei vantului

Pilotului i se vor transmite, la inceputul apropierii finale, urmatoarele informari:

a) modificarile actuale semnificative privind directia si viteza vantului;

Nota: Prin modificari semnificative ale vitezei vantului se inteleg diferente ale acesteia fata de datele transmise la intrarea in zona, de:

vant de fata 5 m/sec;

vant de spate l m/sec;

componenta laterala de vant 2,5 m/sec.

a)      turbulenta actuala sau vantul de forfecare pe ruta apropierii finale;

c) modificari ale vizibilitatii orizontale si valoarea actuala a vizibilitatii de-a lungul pistei de decolare si aterizare.

Valori de presiune (QNH, QFE)

Pentru zborurile executate in zona de control de aerodrom (CTR), pozitia aeronavei in plan vertical va fi exprimata prin altitudine (QNH) sau prin inaltime (QFE), daca aeronava se gaseste la altitudinea de tranzitie sau sub aceasta, si prin nivel de zbor, masurat fata de valoarea presiunii standard in metri (STD), daca aeronava se gaseste la nivelul de tranzitie sau deasupra acestuia. Pe timpul traversarii stratului de tranzitie, pozitia aeronavei in plan vertical va fi exprimata in nivel de zbor, daca urca si prin altitudine, daca coboara.

Pentru zborurile executate pe ruta, pozitia aeronavei in plan vertical va fi exprimata in nivele de zbor STD (FL).

Raport din zbor (AIREP)

Mesaj provenind de la o aeronava aflata in zbor si emis in conformitate cu cerintele pentru raportare a pozitiei si raportarea informatiilor operationale si/sau meteorologice. Detalii cu privire la formatul mesajului AIREP se regasesc in procedurile si instructiunile de aeronautica civile, intocmite in baza documentului OACI PANS-ATM (Doc. 4444).

Alte observatii efectuate de aeronavele in zbor

Atunci cand sunt intalnite conditii meteorologice altele decat cele enumerate mai sus, de exemplu forfecarea vantului si care in opinia pilotului comandant poate afecta siguranta sau in mod deosebit eficienta operatiunilor de zbor a altor aeronave, acesta trebuie sa anunte cat mai curand serviciile de trafic aerian corespunzatoare. Givrajul, turbulenta si in mare masura, forfecarea vantului, sunt elemente care, in prezent, nu pot fi observate in mod satisfacator de la sol si in cele mai multe cazuri observatiile acestora de la bordul aeronavelor in zbor reprezinta singurele evidente disponibile.

Raportarea observatiilor de la aeronava asupra forfecarii vantului intalnita in fazele zborului de apropiere sau de urcare dupa decolare trebuie sa includa si tipul aeronavei.

In cazul in care au fost raportate sau prognozate, dar nu au fost intalnite conditii de forfecarea vantului in fazele zborului de apropiere sau de urcare dupa decolare, pilotul comandant trebuie sa anunte unitatile serviciilor de trafic aerian cat mai curand posibil cu exceptia situatiei cand pilotul comandant cunoaste faptul ca unitatile serviciilor de trafic aerian au fost anuntate in prealabil de o aeronava precedenta.

Raportarea observatiilor de la aeronave in timpul zborului

Observatiile de la aeronave trebuie sa fie raportate prin legatura de date aer sol. In cazul in care legatura de date aer-sol nu exista sau nu este corespunzatoare, acestea trebuie raportate prin comunicatii in fonie.

Observatiile de la aeronave in zbor trebuie sa fie raportate in momentul in care sunt observate sau imediat dupa, cat mai curand posibil.

Proceduri de determinare a pozitiei si a capului (procedures to obtain bearings, headings, position)

Schimbari ale nivelului de zbor

Se recomanda sa nu fie efectuate schimbari ale nivelului de zbor in interiorul spatiului aerian desemnat, cu exceptia cazurilor cand acest lucru este considerat necesar de catre piloti in scopul evitarii conflictelor de trafic, a unor fenomene meteorologice sau din orice alte motive operationale pertinente.

Atunci cand schimbarea nivelului de zbor nu poate fi evitata, se recomanda activarea pe durata schimbarii nivelului a tuturor dispozitivelor luminoase ale aeronavei care ar imbunatati posibilitatea de detectare vizuala a aeronavei.

Centrul regional de dirijare si control va aloca un singur nivel de croaziera unei aeronave care paraseste zona sa de responsabilitate, adica acel nivel de croaziera la care aeronava va intra in urmatoarea regiune de control. Fac exceptie cazurile in care conditiile de trafic si procedurile de coordonare permit autorizarea procedurii de urcare in regim de croaziera ("Cruise climb"). Aeronavele pot fi anuntate sa solicite ulterior, pe ruta, orice alta schimbare de nivel dorita.

Daca este necesara modificarea nivelului de croaziera al unei aeronave care zboara pe o ruta partial inclusa si partial in afara spatiului aerian controlat, ea va fi efectuata, pe cat posibil, in spatiul aerian controlat si la verticala unui mijloc de radionavigatie, daca acesta este amplasat corespunzator.

Cand o aeronava a fost autorizata in zona de responsabilitate a unui centru de dirijare si control la un nivel de croaziera care este sub nivelul de croaziera minim stabilit pentru portiunea urmatoare de ruta, se recomanda ca acel centru sa intreprinda actiuni pentru a transmite aeronavei o autorizare revizuita, chiar daca pilotul nu a cerut schimbarea de nivel de croaziera necesara.

Ori de cate ori este necesar, o aeronava poate fi autorizata sa isi modifice nivelul de croaziera la o anumita ora, la verticala unui anumit punct, sau cu specificarea unei anumite rate de urcare/coborare.

Pentru aeronavele care au aceeasi destinatie, nivelurile de croaziera se aloca, ori de cate ori este posibil, astfel incat sa corespunda secventei de apropiere la aerodromul de destinatie.

O aeronava la un nivel de croaziera are, in mod normal, prioritate in mentinerea acestui nivel fata de alte aeronave care solicita acel nivel de croaziera. Cand doua sau mai multe aeronave zboara la acelasi nivel de croaziera, cea din fata are, in mod normal, prioritatea mentinerii acestuia.

Unei aeronave i se poate aloca un nivel ocupat anterior de catre o alta aeronava dupa ce aceasta din urma a raportat eliberarea lui. Daca se cunoaste ca in zona respectiva exista turbulenta puternica, autorizarea de a ocupa nivelul in cauza va fi transmisa numai dupa ce aeronava care elibereaza acest nivel a raportat mentinerea unui alt nivel, cu respectarea esalonarii minime verticale.

Nivelurile de croaziera (sau gama de nivele, in cazul urcarii in regim de croaziera), care urmeaza sa fie alocate zborurilor controlate, se vor selecta dintre cele repartizate zborurilor IFR, conform Anexei 2. Corelarea stabilita in prezentul document intre nivelurile si directiile (sensurile) de zbor, nu se aplica ori de cate ori este altfel stabilit in autorizarile controlului traficului aerian sau este altfel specificat in Publicatiile de Informare Aeronautica de catre autoritatile competente.

Pentru zborurile efectuate dupa regulile de zbor la vedere, determinarea pozitiei si a capului de zbor se efectueaza de catre pilot in timpul zborului aplicand principiile navigatiei observate.

Frazeologia procedurala (procedural phraseology) pentru comunicatii aeronautice, aprobate de Organizatia Aeronautica Civila Internationala (OACI-ICAO)

Expresii standardizate

EXPRESIA

INTELESUL

Limba engleza

Limba romana

"Spuneti-mi daca ati receptionat si inteles acest mesaj".

ACKNOWLKDGE

CONFIRMATI

"Da"

AFFIRM

AFIRM

"Se aproba actiunea propusa".

APPROVED

APROBAT

"Prin acest cuvant, se indica separarea intre portiuni ale mesajului" (se recomanda a se folosi unde nu este o distinctie clara intre text si alte portiuni ale mesajului).

BREAK

PAUZA

"Prin aceste cuvinte se indica separatia intre mesajele transmise

BREAK

PAUZA

catre diferite aeronave atunci cand frecventa radio este incarcata".

BREAK

PAUZA

"Anulati autorizarea transmisa anterior".

CANCEL

ANULATI

"Verificati un sistem sau procedura" (in mod normal nu se asteapta raspuns).

CHECK

CONTROLATI

"Autorizat sa procedati sub conditiile specificate".

CLEARED

AUTORIZAT

"A t i recep t ionat corect urmatorul mesaj ?" sau "Ai recepionat corect acest mesaj".

CONFIRM

CONFIRMATI

"Stabiliti legatura radio cu"

CONTACT

CHEMATI

"Este corect".

CORRECT

CORECT

"S-a introdus o eroare in acest mesaj. Versiunea corecta este"

CORRECTION

CORECTIE

"Considerati mesajul ca netransmis".

DISREGARD

ANULATI

"Transmiteti mesajul dv."

GO AHEAD

CONTINUATI

"Care este auditia transmisiei mele?"

HOW DO YOU READ?

CUM MA AUZITI?

"Repet pentru a clarifica sau accentua".

I SAY AGAIN

REPET

"Ascultati in (frecventa)".

MONITOR

ASCULTATI

"NU" sau "SOLICITARE NEAUTORIZATA" sau "NU ESTE CORECT".

NEGATIVE

NEGATIV

"Transmisiunea mea este terminata si astept raspuns" (in mod normal nu se foloseste in comunicatii VHF).

OVER

RECEPTIE

"Schimbul de transmisiuni este terminat si nu- astept raspuns (in mod normal nu se foloseste In comunicatii VHF).

OUT

TERMINAT

"Repetati tot sau o parte specifica a acestui mesaj pentru a verifica corectitudinea receptionarii mesajului".

READ BACK

REPETATI

"Se modifica ultima autorizare; noua autorizare o anuleaza pe cea anterioara".

RECLEARED

REAUTORIZAT

"Transmiteti-mi urmatoarea informatie"

REPORT

RAPORTATI

"Doresc sa stiu" sau "Doresc sa obtin"

REQUEST

SOLICIT

"Am receptionat in intregime mesajul dv."

ROGER

INTELES

"Repetati totul" sau "Repetati urmatoarea parte n mesajului".

SAY AGAIN

REPETATI

"Vorbiti mai rar".

SPEAK SLOWER

VORBITI MAI RAR

"Asteptati si va voi chema".

STAND BY

ASTEPTATI

"Verificati si confirmati".

VERIFY

VERIFICATI SI CONFIRMATI

(Prescurtare de la "will comply") "Am inteles mesajul si ma voi conforma".

WILCO

VOM FACE

a) ca o cerere: "Comunicatia este dificila. Rog transmiteti fiecare

WORDS TWICE

TRANSMITETI/

cuvant de doua ori";

TRANSMIT CU

b) ca o informare: "Deoarece comunicatia este dificila, voi transmite fiecare cuvant/grup de cuvinte, de doua ori".

REPETARE

Frazeologie standard

CONDITIILE IN CARE SUNT UTILIZATE

IN LIMBA ROMANA

IN LIMBA ENGLEZA

DESCRIEREA POZITIEI IN PLAN VERTICAL

a. NIVELUL DE ZBOR (numarul); sau

a. FLIGHT LEVEL (number); or

b. (numar) METRI; sau

b. (number) METERS; or

c. (numar) PICIOARE.

c. (number) FEET,

2. SCHIMBARI DE NIVEL, RAPOARTE SI RATE DE URCARE

Se foloseste numai pentru aeronavele supersonice

a. URCATI (COBORATI) urmat, dupa caz de:

I. LA (nivelul)

II. SA ATINGETI (nivelul) LA (sau PANA LA) (ora sau punctul in cauza)

III. RAPORTATI PARASIREA (sau ATINGEREA, sau TRAVERSAREA) (nivelului);

IV. RAPORTATI TRAVER -SAREA NIVELELOR IMPARE (sau PARE);

V. CU (numar)METRI/SECUNDA
(sau PICIOARE/MINUT) [MINIMUM ori MAXIMUM];

VI. RAPORTATI APROPIEREA
PENTRU URCARE (COBORARE) IN CONTINUARE;

VII. RAPORTATI INCEPEREA ACCELERARII (sau DECELERARII);

a. CLIMB (or DESCEND) followed as necessary by:

- TO (level);

- TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point)

- REPORT LEAVING (or REACHlNG, OR PASSING) (level)

REPORT PASSING ODD (or EVEN) LEVELS

AT (number) METERS PER SECOND (or FEET PER MINUTE) [MINIMUM or MAXIMUM]

- REPORT APPROACHING FOR FURTHER CLIMBING (DESCENDING);

- REPORT STARTING ACCELE-RATION (or DECELERATION);

b. URCARE (sau COBORARE) IN TREPTE (indicativul aeronavei)
DEASUPRA (sau SUB) DVS;

b. STEP CLIMB (or DESCENT) (A/C identification) ABOVE (or BENEATH) YOU;

c. CERETI SCHIMBAREA NIVELULUI DE LA (numele organului) LA (ora sau punctul semnificativ);

c. REQUEST LEVEL CHANGE FROM (name of unit) AT (time or significatnt point);

d. OPRITI URCAREA (sau COBORAREA) LA (nivelul);

d. STOP CLIMB (or DESCENT) TO (level);

e. CONTINUATI URCAREA (sau
COBORAREA) LA (nivelul);

e. CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (LEVEL);

f . URGENTATI URCAREA (sau COBORAREA [PANA TRAVERSATI (nivelul)];

f. EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)];

g. CAND SUNTETI GATA, URCATI (SAU COBORATI) LA (nivelul);

g. WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level);

h. ASTEPTATI COBORAREA (sau URCAREA) LA (ora);

h. EXPECT DESCENT (or CLIMB) AT (time);

i. APROBATI COBORAREA LA (ora);

i. REQUEST DESCENT AT (time);

Pentru a cere o actiune la o ora sau loc specific

j. IMEDIAT;

j. IMMEDIATELY;

k. DUPA TRAVERSAREA (punctul semnificativ)

k. AFTER PASSING (significant point);

1. LA (ora sau punctul semnificativ);

1. AT (time or significant point);

m. CAND SUNTETI GATA (instructiuni);

m. WHEN READY (instructions);

Pentru a cere actionarea atunci cand este convenabil pentru a cere unei aeronave sa urce sau sa coboare mentinand esalonarea si conditii VMC

n. MENTINETI SINGUR ESALONAREA SI VMC [DE LA (nivelul)] [LA (nivelul)];

o. MENTINETI SINGUR ESALONAREA SI VMC DEASUPRA (sau SUB SAU PANA LA) (nivelul);

n. MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC [FROM (level)] [TO (level)];

o. MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE (or BELOW or TO) (level);

Cand exista un dubiu ca o a/c nu se poate conforma unei autorizari sau instructiuni

p. DACA NU E POSIBIL (instructiuni alternative) SI ANUNTATI;

p. IF NOT POSSIBILE

(alternative instructions) AND ADVISE;

Cand un pilot nu se poate conforma autorizarii sau instructiunii

q. NU POT EXECUTA.

q. UNABLE TO COMPLY.

TRANSFERUL CONTROLULUI SI/SAU SCHIMBAREA DE FRECVENTA

a. CHEMATI (indicativul organului)
(frecventa);

a. CONTACT (unit call-sign)
(frequency);

b. LA (ori LA VERTICALA) (ora sau locul) CHEMATI (indicativul organului) (frecventa);

b. AT (or OVER) (time or place) CONTACT (unit call-sign) (frequency);

Nota: unei A/C i se poate cere sa "ASTEPTE" ("STAND BY") pe o frecventa cand se intentioneaza ca organul ATC sa initieze comunicatii si sa "ASCULTE" ("MONITOR") o frecventa cand informatiile sunt transmise ca emisiune generala (broad-cast)

c. DACA NU AVETI LEGATURA
(instructiuni);

c. IF NO CONTACT (instructions)

d. ASTEPTATI PE (frecventa) PENTRU (indicativul organului);

d. STAND BY (frequency) FOR (unit call-sign);

e. APROBATI SA SCHIMB PE (frecventa);

e. REQUEST CHANGE TO (frequency);

f. SCHIMBAREA DE FRECVENTA APROBATA;

f. FREQUENCY CHANGE APPROVED;

g. ASCULTATI (indicativul organului) (frecventa);

g. MONITOR (unit call-sign) (frequency);

h. ASCULT PE (frecventa);

h. MONTTORING (frequency);

i. CAND SUNTETI GATA CHEMATI (indicativul organului) (frecventa);

i. WHEN READY CONTACT (unit call-sign) ( frequency);

j. RAMANETI PE ACEASTA FRECVENTA.

j. REMAIN THIS FREQUENCY.

4. INFORMARE DE TRAFIC

a. TRAFIC (informatii);

a. TRAFFIC (information);

b. NICI UN TRAFIC RAPORTAT;

b. NO REPORTED TRAFFIC;

Pentru a confirma informatiile de trafic

c. SUPRAVEGHEZ SPATIUL;

c. LOOKING OUT;

d. VEDEM TRAFICUL;

d. TRAFFIC IN SIGHT;

e. NU VEDEM TRAFICUL [motivul];

e. NEGATIVE CONTACT [reason];

f. TRAFIC [SUPLIMENTAR] CATRE (punctul cardinal) (tipul aeronavei) (nivelul) ESTIMEAZA (sau LA VERTICALA) (punctul semnificativ) LA (ora);

f. [ADDITIONAL] TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time);

g. TRAFIC: BALON (BALOANE) LIBER NEPILOTAT (clasificarea) A FOST [sau ESTIMAT] sau LA VERTICALA (locul) LA (ora) NIVELUL (NIVELELE) DE ZBOR RAPORTAT (numar) [sau NIVELUL DE ZBOR NECUNOSCUT] DEPLASARE (directia) (alte informatii daca sunt).

g. TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE BALOON(S) was [or ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REPORTED FLIGHT LEVEL(S) (figure or figures) [or FLIGHT LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) (other pertinent information if any).

5.CONDITII METEOROLOGICE

a. VANTUL (numar) GRADE (numar) (unitati de masura);

a. WIND (number) DEGREES (number) (unit);

Nota: vantul este expri-mat prin transmiterea direc-tiei si vitezei precum si a oricarei variatii semnificative.

b. VANTUL LA (inaltimea/altitudinea/ nivelul de zbor) (numar) GRADE (numar) (unitate de masura);

b. WIND AT (height/altitude/flight level) (number) DEGREES (number) (units),

OBSERVATIILE RVR MULTIPLE

c. VIZIBILITATE (distanta) (directia);

c. VISIBILITV (distance) (direction);

d. VIZIBILITATEA IN LUNGUL PISTEI (sau RVR) PISTA (numar) (distanta);

d. RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) RUNWAY (number) (distance);

e. RVR PISTA (numar) (prima pozitie) (distanta) (pozitia a doua) (distanta), (pozitia a treia) (distanta);

e. RVR RUNWAY (number) (first position) (distance), (second position) (distance), (third position) (distance);

Nota: Observatiile RVR multiple sunt intotdeauna exprimate pentru zona de contact, zona mijlocului pistei si zona sfarsitului pistei

IN EVENTUALITATEA CA NU SE DISPUNE DE INFORMATII RVR PENTRU O POZITIE, ACEST LUCRU VA FI MENTIONAT IN MESAJ LA LOCUL CORESPUN- ZATOR

f RVR PISTA (numar) (prima pozitie) (distanta), (pozitia a doua) LIPSA, (pozitia a treia) (distanta);

g. FENOMENE ACTUALE (detalii);

f. RVR RUNWAY (number) (first position) (distance), (second position) MISSING (third position) (distance);

g. PRESENT WEATHER (details);

h. NORI (gradul de acoperire) (tipul) si inaltimea bazei (sau SENIN);

h. CLOUD (amount, (type) and height of base (or SKY CLEAR);

i. CAVOK;

i. CAVOK;

j. TEMPERATURA (MINUS) (numar) si/sau PUNCTUL DE ROUA (MINUS) (numar);

j. TEMPERATURE (MINUS) (number) (and/or DEWPOINT) (MINUS) (number);

k. QNH (sau QFE) (numar) (unitati de masura),

k. QNH (or QFE) (number) (units);

1. JIVRAJ (sau TURBULENTA) MODERAT (PUTERNIC) [IN NORI] (zona);

1. MODERATE (or SEVERE) ICING (or TURBULENCE) [IN CLOUD] (area);

m. RAPORTATI CONDITIILE DE ZBOR.

m. REPORT FLIGHT CONDITIONS.

6. PENTRU A OMITE RAPOARTE DE POZITIE PANA LA O POZITIE SPECIFICATA

a. URMATORUL RAPORT LA
(punctul in cauza);

a. NEXT REPORT AT (significant point);

b. OMITETI RAPOARTELE DE
POZITIE [PANA LA (specificatii)];

b. OMIT POSITION REPORTS
[UNTIL (specify)];

c. RELUATI RAPORTAREA POZITIEI.

c. RESUME POSITION REPORTING.

7. RAPOARTE ADITIONALE.

Pentru a cere raport la un loc specificat sau distanta.

Pentru a cere un raport al pozitiei prezente

a. RAPORTATI TRECAND (punctul in cauza);

a. REPORT PASSING (significant point);

b. RAPORTATI (distanta KM/NM DE LA DME (numele statiei).

b. REPORT (distance) KM/NM FROM (name of DME station) DME.

c. RAPORTATI PRIN RADIAL (trei cifre) VOR (numele statiei);

c. REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name of VOR) VOR;

d. RAPORTATI DISTANTA DE LA (punctul in cauza);

d. REPORT DISTANCE FROM (significant point);

e. RAPORTATI DISTANTA DE LA DME (numele statiei).

e. REPORT DISTANCE FROM (name of DME station) DME.

8. INFORMATII DE AERODROM

a. PISTA (numar) (conditii);

a. RUNWAY (number) (condition);

b. SUPRAFATA DE ATERIZARE (conditii);

b. LANDING SURFACE (condition);

c. ATENTIE LUCRARI DE CONSTRUCTIE (localizare);

c. CAUTION CONSTRUC-TION WORK (location);

d. ATENTIE (specificarea motivului) DREAPTA (sau STANGA) (sau AMBELE LATURI) PISTA (numarul);

d. CAUTION (specify reasons) RIGHT (or LEFT) (or BOTH SIDES) OF RUNWAY (number);

e. ATENTIE LUCRARI (sau OBSTACOLE) pozitia si orice indicatie necesara);

e. CAUTION WORK IN PROGRES (or OBSTRUC-TION) (position and any necessary advice);

f. RAPORT CONDITII PISTA LA (ora observatiei) PISTA (numarul) (tipul precipitatiei) PANA LA (grosimea depunerii) MILIMETRI. ACTIUNEA DE FRANARE BUNA (sau MEDIE -BUNA sau MEDIE sau MEDIE -SLABA sau SLABA sau NU POATE FI LUATA IN CONSIDERARE) [(si/sau COEFICIENT DE FRANARE (echipament si numar)];

f. RUNWAY REPORT AT (observation time) RUNWAY (number) type of precipitation) UP TO (depth of deposit) MILLMETRES. BRAKING ACTION GOOD (or MEDIUM TO GOOD, or MEDIUM or MEDIUM TO POOR or POOR or UNRELIABLE) [and/or BREAKING COEFICENT (equipment and number);

g. ACTIUNEA DE FRANARE RAPORTATA DE (tipul avionului) LA (ora) BUNA (sau MEDIE sau SLABA);

g. BREAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time) GOOD (or MEDIUM OR POOR);

h. PISTA (sau CALEA DE CIRCULATIE) UDA [sau UMEDA, PETE DE APA, INUNDATA (grosime), sau ZAPADA INDEPARTATA (lungimea si latime, dupa caz) sau TRATATA sau ACOPERITA CU PETICE DE ZAPADA, USCATA (sau ZAPADA UDA sau ZAPADA COMPACTA sau ZAPADA CU APA sau ZAPADA SI APA INGHETATE sau GHEATA, sau GHEATA DEDESUBT sau GHEATA SI ZAPADA sau BANCURI DE ZAPADA sau SANTURI INGHETATE SI CRESTE)].

h. RUNWAY (or TAXI - WAY) WET [or DAMP, WATER PATCHES, FLOODED (depth), or SNOW REMOVED (length and width as applicable), or TREATED or COVERED WITH PATCHES OF DRY SNOW (or WET SNOW, or COMPACTED SNOW, or SLUSH, or FROZEN SLUSH, or ICE, or ICE UNDERNEATH, or ICE AND SNOW, or FROZEN RUTS AND RIDGES)].

9. STAREA OPERATIONALA A MIJLOACELOR VIZUALE SI NON-VIZUALE

a. (mijlocul vizual sau non-vizual) PISTA (numarul) (descrierea deficientei);

a. (specify visual or non-visual AID) RUNWAY (number) (description of
deficiency);

b. BALIZAJUL (tipul sistemului)
(nefunctionalitatea);

b. (type) LIGHTING (unserviceability);

c. ILS CATEGORIA (numarul categoriei) (starea de functionare);

c. ILS CATEGORY (category) (serviceability state);

d. BALIZAJUL CAII DE CIRCULATIE (descrierea deficientei);

d. TAXIWAY LIGHTING (description of deficiency);

e. (tipul indicatorului de panta pentru
apropierea vizuala) PISTA (numarul) (descrierea deficientei);

e. (type of visual approach slope indicator) RUNWAY (number) (description of deficiency);

f. ALIMENTAREA DE REZERVA DEFECTA.

f. SECONDARY POWER SUPPLY NOT AVAILABLE.

Frazeologie utilizata de Serviciul de Control Regional

10. EMITEREA AUTORIZARILOR

a. (numele organului) AUTORI-ZEAZA (indicativul aeronavei);

a. (name of unit) CLEARS (aircraft indentification);

b. (aeronava)AUTORIZATA LA;

b. (aircraft) CLEARED TO;

c. REAUTORIZAT (detalii privind autorizarea amendata);

c. RECLEARED (amended clearance details);

d. REAUTORIZAT (portiunea de ruta amendata) CATRE (punctul semnificativ al rutei originale);

d. RECLEARED (amended route portion) TO (significant point of original route);

e. INTRATI IN REGIUNEA DE CONTROL (sau ZONA) [VIA (punctul semnificativ)] [LA (ora)] (nivel);

e. ENTER CONTROL AREA (or ZONE) [VIA (significant point)] [AT (time)] AT (level);

f. PARASITI REGIUNEA DE CONTROL (sau ZONA) LA (nivelul (sau

f. LEAVE CONTROL AREA (or ZONE) AT (level) (or CLIMBING or

g. INTRATI PE (calea aeriana) LA (punctul semnificativ) LA (nivelul) [LA (ora)].

g. JOIN (specify) AT (significant point) AT (level) [AT (time)].

11. INDICAREA RUTEI SI LIMITA AUTORIZARII

a. DE LA (locul) LA (locul);

a. FROM (place) TO (place);

b. CATRE (locul), urmat dupa cum e necesar de:

DIRECT VIA (ruta si/sau punctele de raport)

CONFORM RUTEI DIN PLAN

VIA (distanta) ARC (directia) DE (numele statiei DME) DME IN

AFARA REGIUNII DE CONTROL (sau ZONEI) (distanta) (directia) DE (locul);

b. TO (place) followed as necessary by:

DIRECT VIA (route and/or reporting point)

VIA FLIGHT PLANNED ROUTE

VIA (distance) ARC (direction) OF (name of DME station) DME

OUT OF CONTROL AREA (or ZONE) (distance) (direction) OF (place);

c. (nivelul sau ruta) NU ESTE DISPONIBIL(A) DIN CAUZA (motivul) ALTERNATIVE SUNT (nivele sau rute) ANUNTATI.

c. (level or route) NOT AVAILABLE DUE TO (reson) ALTERNATIVE(S) IS/ARE (levels or routes) ADVISE.

12. MENTINEREA UNUI NIVEL SPECIFICAT

Nota: Termenul "MENTINETI -MAINTAIN" nu va fi folosit in loc de "COBORATI -DESCEND" sau "URCATI - CLIMB" cand se dispune aeronavei sa schimbe nivelul

a. MENTINETI (nivelul) [CATRE (punctul semnificativ)];

a. MAINTAIN (level) TO (significant point);

b. MENTINE T I (nivelul) PANA CE TRAVERSAI (punctul semnificativ);

b. MAINTAIN (level) UNTIL PASSING (significant point);

c. MENTINETI (nivelul) PANA LA (ora);

c. MAINTIN (level) UNTIL (time);

d. MENTINETI (nivelul) PANA CE SUNTETI ANUNTAT DE (numele organului);

d. MAINTAIN (level) UNTIL
ADVISED BY (name of unit);

e. MENTINETI (nivelul) IN SPATIUL CONTROLAT;

e. MAINTAIN (level) WHILE IN CONTROL AIRSPACE;

f. MENTINETI CEL PUTIN (numar) METRI (sau PICIOARE) DEASUPRA (sau SUB) (indicativul aeronavei);

f. MAINTAIN AT LEAST (number) METERS (or FEET) ABOVE (or BELOW) (aircraft identification);

g. MENTINETI (nivelul) PANA LA O NOUA AUTORIZARE.

g. MAINTAIN (level) UNTIL
FURTHER ADVISED.

1 SPECIFICATII IN LEGATURA CU NIVELELE DE CROAZIERA

a. TRAVERSATI (punctul semnificativ) LA (sau DEASUPRA) (sau SUB) (nivel);

a. CROSS (significant point) AT (or
BELOW or ABOVE) (level);

b. TRAVERSATI (punctul semnificativ) LA (ora) SAU MAI TARZIU (sau MAI DEVREME) LA (nivel) [MENTINAND
SINGUR ESALONAREA SI VMC;

b. CROSS (significant point) AT (time) OR LATER (or BEFORE) AT (level) [MAINTAINING OWN
SEPARATION AND VMC],

c. URCARE DE CROAZIERA IN

c. CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (or ABOVE level);

d. TRAVERSATI (distanta) DME (numele statiei) LA (sau DEASUPRA sau SUB) (nivel).

d. CROSS (distance) (name of DME station) DME AT (or BELOW) (level).

COBORARE DE URGENTA

a. COBORARE DE URGENTA (intentia);

a. EMERGENCY DESCENT (intentions);

b. COBORARE DE URGENTA LA (punctul semnificativ sau localitatea)
TOATE AERONAVELE SUB (nivel)
PANA LA (distanta) DE (punctul semnificativ sau mijlocul de radionavigatie) PARASITI IMEDIAT
(urmat, dupa cum este necesar, de instructiuni specifice precum directie, cap, drum etc).

b. EMERGENCY DESCENT AT (significant point or location)

ALL AIRCRAFT BELOW (level)
WITHIN (distance) OF (significant point or navigation aid)

LEAVE IMMEDIATELY (followed as necessary by specific instructions as to
direction, heading, track etc.).

IN CAZUL IN CARE AUTORIZAREA NU POATE FI EMISA IMEDIAT

ASTEPTATI AUTORIZAREA LA (ora).

EXPECT CLEARANCE AT (time).

CONSUMAREA PE RUTA A
INTARZIERII

LA (ora sau pozitia) COBORATI LA (nivel) PENTRU INTARZIERE PE RUTA DE (numar) MINUTE.

AT (time or position) DESCEND TO (level) FOR ENROUTE DELAY OF (number) MINUTES.

INSTRUCTIUNI DE ESALONARE

a. TRAVERSATI (punctul semnificativ) LA (ora);

a. CROSS (significant point) AT (time);

b. ANUNTATI DACA PUTETI TRAVERSA (punctul semnificativ) LA (ora);

b. ADVISE ABLE TO CROSS
(significant point) AT (time);

c. SOLICITAT NUMARUL MACH;

c. REQUEST MACH NUMBER;

d. MENTINETI (REDUCETI LA) (MARITI LA) MACH (numar).

d. MAINTAIN (REDUCE AT) INCREASE AT) MACH (number).

Frazeologie utilizata de Serviciul Controlului de Apropiere

18. INSTRUCTIUNI PENTRU PLECARE

a. DUPA PLECARE VIRATI DREAPTA (sau STANGA) CAP (trei cifre);

a. AFTER DEPARTURE TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits);

b. VIRATI DREAPTA (sau STANGA) CAP (trei cifre);

b. TURN RIGHT(or LEFT) HEADING (three digits);

c. DRUM (trei cifre) GRADE
[MAGNETICE (sau ADEVARATE)]
CATRE (sau DE LA) (punctul semnificativ) PANA LA (ora sau

PANA ATINGETI) (punctul semnificativ sau nivelul) [INAINTE DE A LUA CAP];

c. TRACK (three digits) DEGREES [MAGNETIC (or TRUE)] TO (or
FROM) (significant point) UNTIL (time or REACHING) (fix or significant point or level) [BEFORE SETTING
HEADING];

d. LUATI CAP (trei cifre) LA (sau INAINTE DE sau DUPA) (ora);

d. SET HEADING (three figures) AT (or BEFORE or LATER THAN) (time);

e. LUATI CAP CATRE (sau DIRECT) (punctul semnificativ) LA (sau INAINTE DE sau DUPA) (ora);

e. SET HEADING TO (or DIRECT) (significant point) AT (or BEFORE or LATER THAN) (time);

f. DUPA ATINGEREA (sau TRAVERSAREA) (nivel sau punct semnificativ) LUATI CAP [DIRECT] (punctul semnificativ);

f. AFTER REACHING (or PASSING) (level or significant point) SET HEADING [DIRECT] (significant point);

g. AUTORIZAT VIA (denumirea).

g. CLEARED VIA (designation).

19. INSTRUCTIUNI PENTRU APROPIERE

a. AUTORIZAT VIA (denumirea);

a. CLEARED VIA (designation);

b. AUTORIZAT CATRE (limita autorizarii) VIA (denumirea);

b. CLEARED TO (cleared limit) VIA (designation);

c. AUTORIZAT VIA (detalii ale rutei de urmat);

c. CLEARED VIA (details of route to be followed);

d. AUTORIZAT APROPIERE (tipul apropierii) [PISTA (numarul)];

d. CLEARED (type of aproach) APPROACH [RUNWAY (number)];

e. AUTORIZAT APROPIERE [PISTA (numarul)];

e. CLEARED APPROACH [RUNWAY number)];

f INCEPETI APROPIEREA LA (ora);

f. COMMENCE APPROACH AT (time);

g. SOLICIT APROPIERE IN LINIE DREAPTA/DIRECTA;

g. REQUEST STRAIGHT -IN/DIRECT APPROACH;

h. AUTORIZAT APROPIERE IN LINIE DREAPTA/ DIRECTA PISTA (numarul);

h. CLEARED STRAIGHT - IN/DIRECT APPROACH [RUNWAY (number)];

i. RAPORTATI VIZUAL;

i. REPORT VISUAL;

j. RAPORTATI PISTA [LUMINI DE APROPIERE] LA VEDERE,

j. REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT;

Nota: prin "APROPIERE VIZUALA VISUAL APROACH" se intelege apropierea directa in conditii meteorologice de zbor la vedere

k. SOLICIT APROPIERE LA VEDERE;

1. AUTORIZAT APROPIERE LA VEDERE PISTA (numarul);

k. REQUEST VISUAL APPROACH;

1. CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number);

m. RAPORTATI [ZBOR CATRE (ZBOR DUPA) (punctul semnificativ);

m. REPORT (significant point) [OUT-BOUND, or INBOUND)];

n. SOLICIT COBORARE VMC;

n. REQUEST VMC DESCENT;

o. MENTINETI SINGUR ESALONAREA;

o. MAINTAIN OWN SEPARATION;

p. MENTINETI VMC;

p. MAINTAIN VMC;

q. SUNTETI FAMILIARIZAT CU PROCEDURA DE APROPIERE (numele).

q. ARE YOU FAMILIAR WITH (name) APPROACH PROCEDURE.

20.INSTRUCTIUNI DE ASTEPTARE

a. Asteptare vizuala

b. Asteptare la verticala unui mijloc sau punct conform procedurii publicate

c. Solicitarea de catre pilot a descrierii orale a procedurii de asteptare la un mijloc (VOR sau NDB)

a. ASTEPTARE VIZUALA [LA VERTICALA] (pozitia), (sau INTRE (doua puncte proeminente de la sol));

a. HOLD VISUAL [OTHER]
(position), (or BETWEEN (two
prominent landmarks));

b. ASTEPTARE LA (punctul semnifi
cativ, numele mijlocului sau punctului) (nivel) ASTEPTATI APROPIERE (sau AUTORI-ZARE IN CONTINUARE)
LA (ora);

b. HOLD AT (significant point, name
of facility or fix) (level) EXPECT APPROACH (OR FURTHER CLEARANCE) AT (time);

c. SOLICIT INSTRUCTIUNI DE ASTEPTARE;

c. REQUEST HOLDING
INSTRUCTIONS;

d. ASTEPTARE LA (numele mijlocului) (indicativ si frecventa, daca este necesar) (nivel) DRUM DE APROPIERE (trei cifre) GRADE, VIRAJE
DREAPTA (sau STANGA) TIMP DE INDEPARTARE (numar) MINUTE (instructiuni aditionale, daca este necesar);

d. HOLD AT (name of facility) (call sign and frequency, if necessary)
(level) INBOUND TRACK (three digits) DEGREES RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN OUTBOUND TIME
(number) MINUTES (additional instructions, if necessary);

e. ASTEPTARE PE RADIAL (trei cifre) AL VOR-ULUI (numele) (indicativ si frecventa, daca este necesar) LA (distanta) DME (sau INTRE [distanta si (distanta) DME]
(nivel) DRUM DE APROPIERE (trei cifre) VIRAJE DREAPTA (sau STANGA (intructiuni suplimentare, daca este necesar).

e. HOLD ONE THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR (call sign and frequency if necessary) AT
(distance) DME [or BETWEEN (distance) and (distance) DME] (level)
INBOUND TRACK (three digits) RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN (additional instructions, if necessary).

21. ORA PREVAZUTA DE APROPIERE

a. NU SE PREVEDE INTARZIERE;

a. NO DELAY EXPECTED;

b. ORA PREVAZUTA DE APROPIERE REVIZUITA (ora);

b. EXPECTED APPROACH TIME (time);

c. ORA PREVAZUTA DE APROPIERE REVIZUITA (ora);

c. REVISED EXPECTED APPROACH TIME (time);

d. INTARZIERE NEDETERMINATA (cauze).

d. DELAY NOT DETERMINED (reason)

Expresii utilizate pe aerodrom si in vecinatatea acestuia

22. IDENTIFICAREA AERONAVEI

APRINDETI LUMINILE DE ATERIZARE

SHOW LANDING LIGHT(S);

CONFIRMAREA PRIN MIJLOACE
VIZUALE

a. CONFIRMATI PRIN MISCAREA ELEROANELOR (sau DIRECTIEI);

a. ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS (or RUDDER);

b. CONFIRMATI PRIN BALANSAREA ARIPILOR;

b. ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS;

c. CONFIRMATI PRIN APRINDEREA REPETATA A LUMINILOR DE ATERIZARE.

c. ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS.

24. PROCEDURI DE PORNIRE

Solicitarea autorizarii de pornire a motoarelor

a. [pozitia de parcare] SOLICIT PORNIREA;

a. [aircraft location] REQUEST START UP;

b. [pozitia de parcare] SOLICIT PORNIREA, INFORMATIA (litera de identificare a informatiei ATIS);

b. (aircraft location) REQUEST START UP, INFORMATION (ATIS identification);

e. ASTEPTATI PORNIREA LA (ora);

e. EXPECT START UP AT (time);

f. PORNIRE LA DISCRETIE;

f. START UP AT OWN DISCRETION;

g. ASTEPTATI PLECAREA LA (ora) PORNIRE LA DISCRETIE.

g. EXPECT DEPARTURE (time) START UP AT OWN DISCRETION.

25. PROCEDURI DE PORNIRE

(personal de sol/piloti)

a. GATA SA PORNITI?;

a. ARE YOU READY TO START UP?;

b. PORNIT NUMARUL (numarul motorului/motoarelor).

b. STARTING NUMBER (engine number/s).

Nota 1: Personalul de sol va continua acest schimb de mesaje fie printr-un raspuns prin sistemul de intercomunicatie sau printr-un semnal vizual distimct pentru a indica ca totul este clar si ca pornirea, asa cum s-a indicat, poate fi executata.

Nota 2: Este necesara o identificare sigura intre partile interesate, pentru orice comunicatie intre personalul de sol si piloti.

26. PROCEDURA DE IMPINGERE INAPOI

Nota: Cand procedurile locale prevad astfel,autorizarea de impingere inapoi se va obtine de la turnul de control

a. [pozitia de parcare] SOLICIT IMPINGEREA INAPOI;

a. [aircraft location] REQUEST PUSH BACK;

b. IMPINGEREA INAPOI APROBATA, SUB SUPRAVEGHEREA ECHIPEI DE SOL;

b. PUSH BACK APPROVED, UNDER GROUND SUPERVISION;

c. ASTEPTATI;

c. STANDBY;

d. IMPINGETI INAPOI LA DISCRETIE;

d. PUSH BACK AT OWN DISCRETION;

e. ASTEPTATI (numar) minute intarziere (CAUZA);

e. EXPECT (number) MINUTES DELAY DUE (reason);

Comunicatii intre personalul tehnic de sol si pilot.

f. SUNTETI GATA PENTRU IMPINGEREA INAPOI?;

f. ARE YOU READY FOR PUSH BACK?;

g. GATA PENTRU IMPINGERE INAPOI;

g. READY FOR PUSH BACK;

h. CONFIRMATI FRANE DECUPLATE;

h. CONFIRM BRAKES RELEASED;

i. FRANE DECUPLATE;

i. BRAKES RELEASED;

j. INCEPE IMPINGEREA INAPOI;

j. COMMENCING PUSH BACK;

k. IMPINGEREA INAPOI TERMINATA;

k. PUSH BACK COMPLETED;

1. OPRITI IMPINGEREA INAPOI;

1. STOP PUSH BACK;

m. CONFIRMATI FRANE CUPLATE;

m. CONFIRM BRACKES SET;

n. FRANE CUPLATE;

n. BRACKES SET;

o.DETASATI;

o. DISCONNECT;

p. DETASAM, ASTEPTATI SEMNAL VIZUAL PE STANGA (sau DREAPTA).

p. DISCONNECTING STANDBY FOR VISUAL AT YOUR LEFT (or RIGHT).

Nota: Acest schimb de mesaje (lit. "o", "p") este urmat de un semnal vizual adresat pilotului pentru a indica ca detasarea a fost realizata si ca totul este normal pentru rulaj.

27. PROCEDURI DE REMORCARE Nota: Mesajul "a" indica transmisiunea de la avion sau vehiculul de remorcare, iar mesajele "b", "c" indica raspunsul organelor de trafic.

a. SOLICIT REMORCAREA [numele companiei] (tipul aeronavei) DE LA (pozitia) LA (pozitia);

a. REQUEST TOW [compani name] (aicraft type) FROM (location) TO (location);

b. REMORCAREA APROBATA VIA (ruta specifica de urmat);

b. TOW APPROVED VIA (specific routing to be followed);

c. OPRITI (RAMANETI PE LOC);

c. HOLD POSITION;

d. ASTEPTATI.

d. STANDBY.

28. PENTRU A CERE ORA DE CONTROL SAU INFORMATIILE DE AERODROM IN VEDEREA DECOLARII

Solicitarea de informatii la un aeroport unde nu exista emisiune ATIS

a. SOLICIT ORA DE CONTROL

a. REQUEST TIME CHECK;

b.ORA (minute)

b. TIME (minutes);

c. SOLICIT INFORMATII PENTRU PLECARE

c. REQUEST DEPARTURE
INFORMATION;

d. PISTA (numarul) VANTUL (directia si viteza) QNH (valoarea) TEMPERATURA (valoarea) [VIZIBILITATEA (detalii) (sau RVR) (detalii)].

d. RUNWAY (number) WIND (direction and speed), QNH (detail), [VISIBILITY (details) (or RVR) (details).

PROCEDURI DE RULARE PENTRU DECOLARE.

a. [tipul aeronavei] [categoria turbulentei de siaj, daca este "greu"] [pozitia aeronavei] SOLICIT RULAJUL [intentia];

a. (aircraft type) [wake turbulence category if "heavy"] [aircraft location] REQUEST TAXI (intentions);

b. [tipul aeronavei] [categoria turbulentei de siaj, daca este "greu"] [pozitia aeronavei] (regulile de zbor) CATRE (aerodromul de destinatie) SOLICIT RULAJUL (intentia);

b. [aircraft type] [wake turbulence category if "heavy"] [aircraft location] (flight rules) TO (aerodrome of destination) REQUEST TAXI [intentions];

c. RULATI LA POZITIA DE ASTEPTARE (numarul) [PISTA (numarul)] [ORA (minute)];

c. TAXI TO HOLDING POSITION [number] [RUNWAY (number)] [TIME (minutes)];

Atunci cand sunt cerute instructiuni de rulare detaliate

d. [tipul aeronavei] [categoria turbulentei de siaj, daca este "greu"] SOLICIT INSTRUCTIUNI DE RULARE DETALIATE;

d. [aircraft type] [wake turbulence category if "heavy"] REQUEST DETAILED TAXI INSTRUCTIONS;

e. RULATI VIA (ruta de urmat) CATRE POZITIA DE A a TEPTARE (numnarul) [PISTA (numrul)] [ORA (minute)];

e. TAXI VIA (specific routing to be followed) TO HOLDING POSITION [number] [RUNWAY (number)] [TIME (minutes)];

Atunci cand nu se dispune de o sursa suplimentara de informare precum emisiunea ATIS

f RULATI LA POZITIA DE ASTEPTARE [numarul] (urmat de informatiile de aerodrom) [ORA (minute)];

f. TAXI TO HOLDING POSITION [number] (followed by aerodrome information as applicable)[TIME (minutes)];

g. RULATI PRIMA (sau A DOUA) STANGA (sau DREAPTA);

g. TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND) LEFT (or RIGHT);

h. RULATI VIA (identificarea caii de circulatie);

h. TAXI VIA (identification of taxiway);

i. RULATI VIA PISTA (numarul);

i. TAXI VIA RUNWAY (number);

j. RULATI LA AEROGARA (sau alt loc, ex.: ZONA AVIATIEI GENERALE) [LOCUL DE PARCARE (numarul)];

j. TAXI TO TERMINAL (or other location, e.g.. GENERAL AVIATION AREA) [STAND (number)];

DUPA ATERIZARE

k. SOLICIT RULAJUL INAPOI;

k. REQUEST BACKTRACK APPROVED;

1. RULAJ INAPOI APROBAT;

1. BACKTRACK APPROVED (number);

m. RULAJ INAPOI PISTA (numarul);

m. BACKTRACK RUNWAY (number);

n. [pozitia aeronavei] SOLICIT RULAJUL LA (punctul de destinatie pe aerodrom),

n. [aircraft location] REQUEST TAXI TO (destination on aerodrome);

o. RULAJ INAINTE;

o. TAXI STRAIGHT AHEAD;

p. RULATI CU ATENTIE;

p. TAXI WITH CAUTION;

q. CEDATI TRECEREA LUI (descrierea si pozitia celeilalte aronave);

q. GIVE WAY TO (description and position of other aircraft;

r. DAU VOIE LUI (traficul);

r. GIVING WAY TO (traffic);

s. TRAFIC (sau tipul aeronavei) (LA VEDERE);

s. TRAFFIC (or type of aircraft) IN SIGHT;

t. RULATI IN BUZUNARUL DE ASTEPTARE;

t. TAXI INTO HOLDING BAY;

u. URMATI (descrierea celeilalte aeronave sau vehicul);

u. FOLLOW (description of other aircraft) IN SIGHT;

v. ELIBERATI PISTA;

v. VACATE RUNWAY;

w. PISTA LIBERA;

W. RUNWAY VACATED;

x. GRABITI RULAJUL [motivul];

X. EXPEDITE TAXI [reason];

y. GRABIM;

Y. EXPEDITING;

z. [ATENTIE] RULATI MAI INCET [motivul];

Z. [CAUTION] TAXI SLOWER [reason];

zz. REDUC VITEZA.

ZZ. SLOWING DOWN.

30. ASTEPTARE

Nota 1: Nu se asteapta la o distanta mai mica decat cea prevazuta in Capitolul 4.

Nota 2: Expresiile "a", "b", "c", "d" vor fi confirmate in mod obligatoriu cu expresiile "e" sau "f", dupa caz. Nu se vor folosi expresiile ROGER sau WILCO.

a. ASTEPTATI (directia) DE (pozitia, pista, numarul, etc.)

a. HOLD (direction) OF (position, runway number);

b. RAMANETI PE LOC

b. HOLD POSITION;

c. ASTEPTATI (distanta) DE LA (pozitia);

c. HOLD (distance) FROM (position);

d. ASTEPTATI INAINTE DE (pozitia);

d. HOLD SHORT OF (position);

e. ASTEP T;

e. HOLDING;

f. ASTEPT INAINTE.

f. HOLDING SHORT.

31.PENTRU A TRAVERSA O PISTA

Nota: Daca turnul de control nu poate vedea aeronava (ex.:noapte, vizibilitate scazuta etc), instructiunile vor fi completate intotdeauna de cererea de raportare a eliberarii pistei. Pilotul va raporta eliberarea pistei numai cand este in afara ei.

a. SOLICIT TRAVERSAREA PISTEI
(numarul);

a.REQUEST CROSS RUNWAY (number);

b. TRAVERSATI PISTA (numarul)
[RAPORTATI PISTA LIBERA];

b. CROSS RUNWAY (number)
[REPORT VACATED];

c. GRABITI TRAVERSAREA PISTEI
(numarul) TRAFIC (tipul aeronavei)
(distanta) KILOMETRI (MILE) PE FINALA;

c. EXPEDITE CROSSING RUNWAY
(number) TRAFFIC (aircraft type)
(distance) KILOMETRES (or MILES)
FINAL;

d. PISTA LIBERA.

d. RUNWAY VACATED.

32. PREGATIREA DECOLARII

a. NU POT APROBA RUTA DE PLECARE (numele) (motivul);

a. UNABLE TO ISSUE (designator) DEPARTURE (reason);

b. RAPORTATI GATA [PENTRU DECOLARE];

b. REPORT READY [FOR DEPARTURE];

c. SUNTETI GATA [PENTRU DECOLARE];

c. ARE YOU READY [FOR DEPARTURE;

d. SUNTETI GATA PENTRU PLECARE IMEDIATA;

d. ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE,

e. GATA;

e. READY,

Daca nu se poate emite aprobarea de decolare.

Pentru a aproba intrarea pe pista si a astepta aprobarea de decolare.

Cand sunt mai multe piste in serviciu.

f. ASTEPTATI [motivul];

g. ALINIATI-VA;

Nota: Aceasta expresie poate fi

urmat a de "f".

f. WAIT [reason];

g. LINE UP,

h. ALINIATI-VA PISTA (numarul);

h. LINE UP RUNWAY (number);

Aprobare conditionata

i. ALINIATI-VA, FITI GATA PENTRU PLECARE IMEDIATA;

i. LINE UP, BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE;

j. (conditia) ALINIATI-VA;

j. (condition) LINE UP;

k. (conditia) MA ALINIEZ;

k. (condition) LINING UP;

3 AUTORIZARE DE DECOLARE

1. [ESTE] CORECT [sau REPET (dupa caz)].

1. [THAT IS] CORRECT [or I SAY AGAIN (as appropriate)].

a. APROB DECOLAREA [MA CHEMATI DECOLAT];

a. CLEARED FOR TAKE OFF [REPORT AIRBORNE];

Cand sunt mai multe piste in serviciu.

b. APROB DECOLAREA PISTA (numarul);

b. CLEARED FOR TAKE OFF RUNWAY (number);

Cand aeronava intarzie decolarea.

c. DECOLATI IMEDIAT SAU ELIBERATI PISTA;

c. TAKE OFF IMMEDIATELY OR VACATE RUNWAY;

d. DECOLATI IMEDIAT SAU RAMANETI LA ASTEPTARE;

d. TAKE OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF RUNWAY;

Pentru a anula o autorizare de decolare.

e. RAMANETI PE LOC, ANULA T I DECOLAREA, REPET ANULAI DECOLAREA (motivul);

e. HOLD POSITION CANCEL TAKE-OFF I SAY AGAIN TAKE-OFF CANCEL (reason);

Raspunsul la "e".

f. RAMAN PE LOC;

f. HOLDING;

Pentru a opri decolarea in conditii de urgenta.

g. OPRITI IMEDIAT (repetati indicativul aeronavei) OPRITI IMEDIAT;

g. STOP IMMEDIATELY (repeat aircraft call sign) STOP IMMEDIATELY;

Raspunsul la "g".

h. OPRESC.

h. STOPPING.

34.DUPA DECOLARE

a. SOLICIT VIRAJ DREAPTA (sau STANGA) [DUPA DECOLARE];

a. REQUEST RIGHT (or LEFT) TURN [WHEN AIRBORNE];

b. VIRAJ DREAPTA (sau STANGA) APROBAT;

b. RIGHT (or LEFT) TURN APPROVED;

c. VA CHEM ULTERIOR PENTRU VIRAJ DREAPTA (sau STANGA),

c. WILL ADVISE LATER FOR RIGHT (or LEFT) TURN,

d. IN AER (ora);

d. AIRBORNE (time);

e. DUPA TRAVERSAREA (nivelul) (intructiuni);

e. AFTER PASSING (level) (instructions);

Pentru a indica capul de urmat.

f. CONTINUATI PE (directia magnetica a pistei) (instructiuni);

f. CONTINUE ON (magnetic direction of runway) (instructions);

g. DRUM (directia magnetica a pistei) (instructiuni).

g. TRACK (magnetic direction of runway) (instructions).

35.INTRAREA IN TUR DE PISTA

a. [tipul aeronavei] (pozitia) (nivelul) PENTRU ATERIZARE;

a. [aircraft type] (position) (level) FOR LANDING,

b. INTRATI PE (latura turului de pista) (pista numarul) VANTUL [LA SOL] (directia si viteza) TEMPERATURA (grade Celsius) QNH (sau QFE) (valoarea) [HECTOPASCALI (sau MILIBARI] [TRAFIC (informatii asupra traficului)];

b. JOIN (position in circuit) (runway number) [SURFACE] WIND (direction and speed) TEMPERATURE (degrees Celsius) QNH (or QFE) (detail) [HECTOPASCALS (or MILLIBARS)] [TRAFFIC (detail)],

c. EXECUTATI APROPIERE IN LINE DREAPTA, PISTA (numarul) VANTUL [LA SOL (directia si viteza)] [TEMPERATURA (grade Celsius) QNH (sau QFE) (valoarea)] ([HECTOPASCALI (sau MILIBARI)] [TRAFIC] (informatii asupra traficului);

c. MAKE STRAIGHT IN APPROACH RUNWAY (number) [SURFACE] WIND (direction and speed) TEMPERATURE (degrees Celsius) QNH (or QFE) (detail) [HECTOPASCALS (or MILLIBARS)] [TRAFFIC (detail)]

Pentru cazul in care se va zbura in tur de pista pe partea dreapta.

d. INTRATI PE (latura turului de pista) TUR DE PISTA DREAPTA (pista numarul) VANTUL [LA SOL]

d. JOIN RIGHT HAND (position in ciruit) (runway number) [SURFACE] WIND (direction and speed)

(directia si viteza) QNH (sau QFE) (valoarea) [HECTOPASCALI] (sau MILIBARI)] [TRAFIC (informatii asupra traficului)];

[TEMPERATURE (degrees celsius) QNH (or QFE) (detail) [HECTOPASCALS (or MILIBARS)] [TRAFFIC (detail)],

Cand se asigura informatii ATIS.

e. (tipul aeronavei) (pozitia) (nivelul) INFORMATIA (litera de identificare a informatiei ATIS) PENTRU ATERIZARE;

e. (aircraft type) (position) (level) INFORMATION (ATIS identification) FOR LANDING;

f INTRATI PE (latura turului de pista) [PISTA (numaru) QNH (sau QFE (valoarea) [HECTOPASCALI (sau MILIBARI)] TRAFIC (informatii asupra traficului)].

f. JOIN (position in circuit) [RUNWAY (number)] QNH (or QFE) (detail) [HECTOPASCALS (or MILIBARS) [TRAFFIC (detail)].

36. IN TUR DE PISTA

a. (pozitia in tur de pista ex. PE FINALA);

a. (position in circuit e.g. FINAL);

b. NUMARUL (numarul in trafic) URMATI (tipul aeronavei si pozitia) [instructiuni suplimentare, daca este necesar].

b. NUMBER (number) FOLLOW (aircraft type and position) [additional instructions if required].

37. INSTRUCTIUNI DE APROPIERE

Nota: Raportul "FINALA LUNGA -LONG FINAL" se transmite cand aeronava vireaza spre latura finala la o distanta mai mare de 7 km (4NM) fata de punctul de contact sau cand aeronava ce executa "apropierea in linie dreapta - straight - in approach" este la 15 km (8NM) fata de punctul de contact. In ambele cazuri se va transmite si un raport "FINALA - FINAL" la 7 km (4NM)fata de punctul de contact.

a. EXECUTATI APROPIERE SCURTA

a. MAKE SHORT APPROACH

b. EXECUTA T I APROPIERE LUNGA (sau LUNGII LATURA MARE)

b. MAKE LONG APPROACH (or
EXTENDED DOWNWIND)

c. RAPORTATI LATURA DE BAZA (sau FINALA sau FINALA LUNGA)

c. REPORT BASE (or FINAL or
LONG FINAL)

d. CONTINUATI APROPIEREA

d. CONTINUE APPROACH

38. ATERIZAREA

a. APROB ATERIZAREA,

a. CLEARED TO LAND;

Cand sunt mai multe piste in functiune.

b. APROB ATERIZAREA PISTA (numarul),

b. CLEARED TO LAND RUNWAY (number),

Operatiuni speciale.

c. APROB ATERIZAREA CU DECOLARE;

c. CLEARED TOUCH AND GO,

d. ATERIZATI SI OPRITI;

d. MAKE FULL STOP;

Pentru a face o apropiere in lungul sau paralel cu pista, cu coborare la o altitudine minima stabilita.

e. SOLICIT APROPIEREA JOASA (motivul);

e. REQUEST LOW APPROACH (reason),

f APROB APROPIEREA JOASA [PISTA (numarul)] [(restrictii de altitudine, daca este necesar) (instructiuni de ratare)];

f. CLEARED LOW APPROACH [RUNWAY number)] [(altitude restriction
if required) (go around instructions)];

Pentru a zbura deasupra turnului de control sau a unui punct de observatie in scopul inspectiei vizuale de catre persoana de la sol.

g. SOLICIT TRECEREA JOASA (motivul);

g. REQUEST LOW PASS (reson)

h. APROB TRECEREA JOASA PISTA (numarul) (restrictii de altitudine, daca este cazul) (instructiuni de ratare)].

h. CLEARED LOW PASS RUNWAY (number) [(altitude restriction if required (go around instructions)].

39. INTARZIEREA AERONAVEI

a. EXECUTATI TUR DE PISTA;

a. CIRCLE THE AERODROME;

b. EXECUTATI VIRAJ DE 360 DREAPTA (sau STANGA) [DIN POZITIA ACTUALA];

b. ORBIT RIGHT (or LEFT) [FROM PRESENT POSITION];

c. EXECUTATI INCA UN TUR DE PISTA.

c. MAKE ANOTHER CIRCUIT.

40. INTRERUPEREA APROPIERII

a. RATATI;

a. GO AROUND;

b. RATEZ.

b. GOING AROUND.

41. INFORMATII ADRESATE ECHIPAJULUI

a. TRENUL DE ATERIZARE PARE A FI SCOS;

a. LANDING GEAR APPEARS DOWN;

b. ROATA DREAPTA (sau STANGA sau DE BOT) PARE A FI SUS (sau JOS);

b. RIGHT (or LEFT or NOSE) WHEEL APPEARS UP (or DOWN);

c. ROTILE PAR A FI SUS;

c. WHEELS APPEARS UP;

d. ROATA DREAPTA (sau STNGA sau DE BOT) NU PARE SA FIE SUS (sau JOS);

d. RIGHT (or LEFT or NOSE) WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or DOWN);

In cazul existentei turbulentei de siaj.

e. ATENTIE, TURBULENTA DE SIAJ;

e. CAUTION, WAKE TURBULENCE;

In cazul existen t ei pe platforma sau pe calea de circulaie a jetului produs de o aeronava reactiva.

f. ATENTIE, RAFALA-JET.

f. CAUTION JET BLAST.

42. DUPA ATERIZARE

a. CHEMATI GROUND (frecventa);

a. CONTACT GROUND (frequency);

b. CAND ELIBERATI PISTA CHEMATI GROUND (frecventa);

b. WHEN VACATED CONTACT GROUND (frequency);

c. GRABITI ELIBERAREA PISTEI;

c. EXPEDATE VACATING;

d. POZITIA DE PARCARE (denumirea);

d. YOUR STAND (or GATE) (designation);

e. RULATI PRIMA (sau A DOUA sau DUPA DORINTA) SI CHEMATI GROUND (frecventa)

e. TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND or CONVENIENT) LEFT (or RIGHT) AND CONTACT GROUND (frequency)

Coordonarea intre organele ATC din diferite tari

4 ESTIMATE SI MODIFICARI

a. ESTIMATA [directia zborului] (indicativul aeronavei) [AFISAT (codul SSR)] (tipul) (punctul semnificativ) (ora) (nivelul) (sau IN COBORARE DE LA (nivelul) LA (nivelul)) (sau IN URCARE DE LA (nivelul) LA (nivelul)) [VITEZA (TAS din planul de zbor] (ruta) [OBSERVATII];

a. ESTIMATE [direction of flight] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] (type) significant point) (time) (level) (or DESCENDING FORM (level) TO (level) (or CLIMBING FROM (level) TO (level)) [SPEED (filed TAS)] (route) [REMARKS];

b. MODIFICARE (indicativul aeronavei (detalii, dupa cum este necesar).

REVISION (aircraft call sign) (details as necesary).

44. TRANSFERUL NESTANDARDIZAT AL CONTROLULUI AERONAVEI

In cazul in care se transfera controlul

a) SOLICIT CONTROL (indicativul aeronavei);

a) REQUEST RELEASE OF (aircraft call sign);

b) CONTROLAT (indicativul aeronavei) [LA (ora)] [conditii/restrictii];

b) (aircraft call sign) RELEASED [AT (time)] [conditions/restrictions];

45. PENTRU A CERE APROBARE DE URCARE COBORARE A AERONA-VEI IN SPATIUL DE SUB JURISDICTIA ALTUI ORGAN.

c) SOLICIT (indicativul aeronavei) SA URCE (sau sa COBOARE) LA (nivelul de zbor);

c) IS (aircraft call sign) RELEASED FOR CLIMB (or DESCENT) TO (flight level);

Raspuns negativ.

d) NU SE APROBA PENTRU (indicativul avionului) [PANA LA (ora) sau (punctul semnificativ)] TRAFIC (detalii);

d) (aircraft call sign) NOT RELEASED [UNTIL (time) or (significant point)] TRAFFIC IS (details);

Raspuns afirmativ.

e) (indicativul aeronavei) SA URCE (sau SA COBOARE) LA (nivelul de zbor).

e) (aircraft call sign) RELEASED FOR CLIMB (or DESCENT) TO (flight level).

46. SCHIMBAREA AUTORIZARII.

a) PUTEM SCHIMBA AUTORIZAREA PENTRU (indicativul aeronavei) ASTFEL (detalii despre alternativa propusa);

a) MAY WE CHANGE CLEARANCE OF (aircraft call sign) TO (details of alteration proposed);

b) (indicativul aeronavei) AUTORIZAT PENTRU (descrierea autorizarii alternative);

b) AGREED TO (alteration of clearance) OF (aircraft call sign);

c) NU SE APROBA PENTRU (indicativul aeronavei) SA SCHIMBE AUTORIZAREA;

c) UNABLE TO APPROVE CHANGE TO CLEARANCE OF (aircraft call sign);

d) NU SE APROBA PENTRU (indicativul aeronavei) (ruta dorita etc.) [DIN CAUZA (motivul)] (propunere pentru autorizare alternativa).

d) UNABLE TO APPROVE (desired route, level etc.) [OF (aircraft call sign)] [DUE (reason)] (alternatve clearance proposed).

47. CERERE DE APROBARE DE ZBOR PE RUTA.

a) CERERE DE APROBARE (indicativul aeronavei) ESTIMEAZA DECOLAREA DIN (punctul semnificativ) LA (ora):

a) APPROVAL REQUEST (aircraft call sign) ESTIMATED DEPARTURE FROM (significant point) AT (time);

b) PENTRU (indicativul aeronavei) CERERE APROBATA [restrictii, daca exista]:

b) (aircraft call sign) REQUEST APPROVED [restrictions if any];

c) NU SE APROBA PENTRU (indicativul aeronavei) (instructiuni alternative).

c) (aircraft call sign) UNABLE APPROVE (alternative instructions).

48. URGENTAREA APROBARII.

a) URGENTATI APROBAREA (indicativul aeronavei) ASTEAPTA DECOLAREA DIN (locul) LA (ora);

a) EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) EXPECTED DEPARTURE FROM (place) AT (time);

b) URGENTATI APROBAREA (indicativul aeronavei) ESTIMEAZA (locul) LA (ora) SOLICITATA (nivel) (sau ruta etc).

b) EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) ESTIMATED OVER (place) AT (time) REQUESTS (level) (or route etc.).

Frazeologie generala radar

RAPORTAREA POZITIEI

Omiterea rapoartelor de pozitie cand aeronava este sub control radar

a) OMITETI RAPOARTELE DE POZITIE [PANA LA (specificatii)]

a) OMIT POZITION REPORTS [UNTIL (specify)]

b) URMATORUL RAPORT LA (punctul in cauza)

b) NEXT REPORT AT (significant point)

c) RAPOARTE CERUTE NUMAI LA (localitatea / localitatile)

c) REPORTS REQUIRED ONLY AT

d) RELUAREA RAPORTARII
POZITIEI

d) RESUME POZITION REPORTING

50. ASIGURAREA SERVICIULUI

a) URCATI (sau COBORATI) [SUB CONTROL RADAR]

a) CLIMB OR DESCEND [UNDER RADAR CONTROL]

b) CONTROLUL ADAR TERMINAT [DIN CAUZA (motivul)]

b) RADAR CONTROL TERMINATED [DUE (reason)]

c) SERVICIUL RADAR TERMINAT (instructiuni)

c) RADAR SERVICE TERMINATED (instructions)

d) RELUATI NAVIGATIA PROPRIE (pozitia aeronavei) (informatii specifice)

d) RESUME OWN NAVIGATION (position of aircraft) specific instructions)

e) RELUATI NAVIGATIA PROPRIE

e) RESUME OWN NAVIGATION

[DIRECT] (punctul in cauza)

[DIRECT] (significant point)

[DRUM MAGNETIC (trei cifre) DISTANTA (numar) KILOMETRI (sau MILE)];

[MAGNETIC TRACK (three digits) DISTANCE (number KILOMETERS) (or MILES)]

f) AUTORIZAT INS DIRECT (punctul in cauza)

f) CLEARED DIRECT INS TO (significant point)

g)(manevra) OBSERVATA.

g) (manoeuvre) OBSERVED.

IDENTIFICAT. POZITIA (pozitia avionului) (instructiuni)

IDENTIFIED. POSITION (position of aircraft) (instructions)

h) IN CURAND SE VA PIERDE IDENTIFICAREA (instructiunile sau informatiile necesare)

h) WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION [reason] (instructions)

i) IDENTIFICARE PIERDUTA [motivul] (instructiuni)

i) IDENTIFICATION LOST [reason] (instructions)

51. COMUNICATII.

Pentru eventualitatea pierderii comunicatiilor

a) [DACA] CONTACTUL RADIO SE PIERDE (instructiuni)

a) [IF] RADIO CONTACT LOST (instructions)

b) DACA NU RECEPTIONATI TRANSMISIILE TIMP DE (numar) MINUTE (sau SECUNDE) (instructiuni)

b) IF NO TRANSMISSIONS RECEIVED FOR MINUTES (or SECONDS) (number) (instructions)

c) NU S-A RECEPTIONAT RASPUNSUL (instructiuni)

c) REPLY NOT RECEIVED (instructions)

d) DACA MA AUZITI (instructiuni)

d) IF YOU READ (instructions)

e) (manevra) observata. POZITIA (pozitia aeronavei). VOI CONTINUA SA TRANSMIT INSTRUCTIUNI

e) (monoeuvre) OBSERVED POSITION (position of aircraft) WILL CONTINUE TO PASS INSTRUCTIONS

52. MANEVRE

a) PARASITI (punctul in cauza) CAP (trei cifre) [CATRE] LA (ora)

a) LEAVE (significant point) HEADING (three digits) [INBOUND] AT (time)

b) CONTINUATI CAP (trei cifre)

b) CONTINUE HEADING (three digits)

c) CONTINUATI CAPUL ACTUAL

c) CONTINUE PRESENT HEADING

d) ZBURATI CAP (trei cifre)

d) FLY HEADING (three digits)

e) VIRATI STANGA (sau CAP) (trei cifre) [motivul] DREAPTA) (numar) GRADE (sau

e) TURN LEFT (or RIGHT) (number) DEGREES (or HEADING (three digits)) [reason]

f) FACETI UN VIRAJ STANGA (sau DREAPTA) TREI SUTE SAIZECI [motivul]

f) MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT (or RIGHT) [reason]

g) CERC STANGA (sau DREAPTA) [motivul]

g) ORBIT LEFT (or RIGHT) [reason]

Pentru actiune de evitare

h) VIRATI STANGA (sau DREAPTA) IMEDIAT [(numar) GRADE] sau [CAP (trei cifre)] SA EVITATI TRAFIC [NEIDENTIFICAT] (relevment raportat la cifrele ceasului si distanta)

h) TURN LEFT (or RIGHT) IMME- DIATELY [(number) DEGREES] or [HEADING (three digits)] TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC (bearing by clock reference and distance);

i) SCOATETI DIN VIRAJ CAP (trei cifre)

i) STOP TURN HEADING (three digits)

In cazul in care instrumentele directionale de la bordul aeronavei nu prezinta incredere

j) FACETI TOATE VIRAJELE RATA UNU (sau RATA JUMATATE sau (numar) GRADE/SECUNDA) EXECUTATI INSTRUCTIUNILE IMEDIAT DUPA RECEPTIONARE

j) MAKE ALL TURNS RATE ONE (or RATE HALF or (number) DEGREES PER SECOND) EXECUTE INSTRUCTIONS IMMEDIATELY UPON RECEIPT

k) VIRATI STANGA (sau DREAPTA) ACUM;

k) TURN LEFT (or RIGHT) NOW

Nota: Cand este necesar sa se specifice un motiv pentru manevrele sus mentionate se va folosi urmatoarea frazeologie

a) PENTRU TRAFIC

a) FOR TRAFFIC

b) PENTRU ESALONARE

b) FOR SPACING

c) PENTRU INTARZIERE

c) FOR DELAYING ACTION

d) PENTRU LATURA MARE (sau BAZA sau FINALA)

d) FOR DOWNWARD (or BASE or FINAL)

5 POZITIA

a) POZITIA (distanta) (directia) FATA DE (punctul in cauza) sau la VERTICALA sau TRAVERS) (punctul in cauza)

a) POSITION (distance) (direction) OF (significant point) (or OVER or ABEAM) (significant point)

54. VITEZA

a) VITEZA (numar) KILOMETRI / ORA (sau NODURI)

a) *SPEED (number) KILOMETERS PER HOUR (or KNOTS)

b) RAPORTATI VITEZA

b) REPORT SPEED

c) MENTINETI (numar) KILOMETRI / ORA (sau NODURI) PANA LA (localizare)

c) MAINTAIN (number) KILOMETERS PER HOUR (or KNOTS) UNTIL (location)

d) MENTINETI VITEZA ACTUALA

d) MAINTAIN PRESENT SPEED

e) MARITI (sau REDUCETI) VITEZA LA (numarul) KILOMETRI/ORA (sau NODURI)

e) INCREASE (or REDUCE) SPEED TO (number) KILOMETERS PER HOUR (or KNOTS)

f) MARITI (sau REDUCETI) VITEZA CU (numarul) KILOMETRI/ORA (sau NODURI)

f) INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number) KILOMETERS PER HOUR (or KNOTS)

g) RELUATI VITEZA NORMALA

g) RESUME NORMAL SPEED

h) REDUCETI LA VITEZA MINIMA DE APROPIERE

h) REDUCE TO MINIMUM

APPROACH SPEED

i) NICI O RESTRICTIE [ATC] DE VITEZA

i) NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS

55. INFORMARE DE TRAFIC (in conformitate cu paragrafele anterioare)

a) TRAFIC ORA (numar) (distanta) (directia de zbor) [orice alta informatie necesara]

a) TRAFFIC (number) O'CLOCK (distance) (direction of flight) [any other pertinent information]

1. NECUNOSCUT

1. UNKNOWN

2. DEPLASARE INCEATA

2. SLOW MOVING

DEPLASARE RAPIDA

FAST MOTION

4. SE APROPIE

4. CLOSING

5. DIRECTIE OPUSA (sau ACEEASI DIRECTIE)

5. OPPOSITE (or SAME) DIRECTION

6. IN DEPASIRE

6. OVERTAKING

7. TRAVERSEAZA STANGA LA DREAPTA (sau DREAPTA LA STANGA)

7. CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGT TO LEFT)

daca se cunoaste

8. TIP

8. TYPE

9. NIVEL

9. LEVEL

10. IN URCARE (sau COBORARE)

10. CLIMBING (or DESCENDING)

Pentru a cere actiune de evitare

b) *CER VECTORIZARE

b) *REQUEST VECTORS

Cand traficul necunoscut a fost depasit

DORITI VECTORIZARE?

c) DO YOU WANT VECTORS?

d) TRAFICUL DEPASIT (instructiuni necesare)

d) CLEAR OF TRAFFIC (appropriate instructions)

Expresii conventionale pentru radarul secundar

56. PENTRU A CERE CARACTERISTICILE
ECHIPAMENTULUI SSR

a) COMUNICATI TIPUL

TRANSPONDERULUI

a) ADVISE TYPE OF

TRANSPONDER

b) TRANSPONDER ALPHA (sau BRAVO etc. - cum se arata in planul de zbor)

b)TRANSPONDER ALPHA (or BRAVO, etc. - as shown in fligt plan)

c) NU AVEM TRANSPONDER

c) NEGATIVE TRANSPONDER

a)PENTRU DECOLARE AFISATI (codul)

a) FOR DEPARTURE SQUAWK (code)

b) AFISATI (codul)

b) SQUAWK (code)

a) REGLATI (modul) (codul)

a) RECYCLE (mode) (code)

b) REGLAT (modul) (codul)

b) RECYCLING (mode) (code)

a) CONFIRMATI AFISAREA

a) CONFIRM SQUAWK

b) AFISAT [modul] (codul)

b) SQUAWK [mode] (code)

a) CUPLATI IDENTIFICAREA

a) SQUAWK IDENT

b) CUPLATI PUTERE REDUSA

b) SQUAWK LOW

c) CUPLATI NORMAL

c)SQUAWK NORMAL

CUPLATI STANDBY

SQUAWK STANDBY

Pentru a cere afisarea codului
de urgenta

CUPLATI MAYDAY

SQUAWK MAYDAY

STOP TRANSPONDER

STOP SQUAWK

CUPLATI CHARLIE

SQUAWK CHARLIE

Pentru a cere verificarea
altitudinii

VERIFICATI CALAJUL ALTIMETRIC SI CONFIRMATI NIVELUL

CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM LEVEL

Pentru a cere incetarea transmiterii elementului altitudine-presiune din cauza functionarii defectuoase

STOP AFISARE CHARLIE INDICATII ERONATE VERIFICATI (nivelul)

STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION

VERIFY (level)

Expresii conventionale utilizate la radarul de supraveghere

57. ASIGURAREA SERVICIULUI

a) VECTORIZARE PENTRU
APROPIERE RADAR DE SUPRAVEGHERE, PISTA (numarul)

a) VECTORING FOR SURVEILLANCE RADAR
APPROACH RUNWAY (number)

b) VECTORIZARE PENTRU
APROPIERE (tipul mijlocului
interpretat de pilot) PISTA (numarul)

b) VECTORING FOR (type of pilot interpreted aid) APPROACH RUNWAY (number)

c) VECTORIZARE PENTRU
(pozitionare in tur de pista)

c) VECTORING FOR (positioning in the circuit)

d) VECTORIZARE PENTRU
APROPIERE LA VEDERE, PISTA (numarul)

d) VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (number)

e) APROPIEREA (tip) NU SE
ASIGURA (motivul) (instructiuni alternative)

e) (type) APPROACH NOT
AVAILABLE DUE (reason)
(alternative instructions)

f) INSTRUCTIUNILE DE
APROPIERE VOR FI TERMINATE LA (distanta) FATA DE PUNCTUL
DE CONTACT

f) APPROACH INSTRUCTIONS WILL BE TERMINATED AT
(distance) FROM TOUCHDOWN

g) ACEASTA VA FI O APROPIERE RADAR DE SUPRAVEGHERE, PISTA
(numarul) TERMINATA LA (distanta) FATA DE PUNCTUL DE CONTACT, ALTITUDINEA (sau INALTIMEA) DE TRECERE A OBSTACOLELOR (numar) METRI (sau PICIOARE)
VERIFICATI MINIMA DVS. [IN CAZ DE RATARE (instructiuni)]

g) THIS WILL BE A
SURVEILLANCE RADAR
APPROACH RUNWAY (number) TERMINATING AT (distance) FROM TOUCHDOWN, OBSTACLE
CLEARANCE ALTITUDE (or HEIGHT) (number) METERS (or FEET) CHECK YOUR MINIMA [IN CASE OF GO AROUND (instructions)]

58. AZIMUTUL

Atunci cand un pilot doreste sa fie pozitionat la o distanta specifica fata punctul de contact Instructiuni si informatii

a) VETI INTERCEPTA (mijlocul radio sau drumul) LA (distanta) FATA DE (punctul semnificativ) sau PUNCTUL DE LUARE A CONTACTULUI

a) YOU WILL INTERCEPT (radio aid or track) (distance) FROM (significant point or TOUCHDOWN)

b) SOLICIT FINALA (distanta)

b) REQUEST (distance) FINAL

c) RAPORTATI STABILIT [PE ILS (sau DIRECTIE sau PANTA)]

c) REPORT ESTABLISHED [ON ILS or LOCALIZER or GLIDE PATH)]

d) VA APROPIATI DIN STANGA (sau DREAPTA) [RAPORTATI STABILIT]

d) CLOSING FROM LEFT (or RIGHT) [REPORT ESTABLISHED]

e) INTERCEPTATI (mijlocul radio) RAPORTATI STABILIT

e) INTERCEPT (radio aid) REPORT ESTABLISHED

f) VIRATI STANGA (sau DREAPTA) CAP (trei cifre) [SA INTERCEPTATI] sau [RAPORTATI STABILIT]

f) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [TO INTERCEPT] or [REPORT ESTABLISHED]

g) ASTEPTATI-VA LA VECTORIZAREA DE TRAVERSARE (directia sau mijlocul) (motivul)

g) EXPECT VECTOR ACROSS (localizer course or aid) (reason)

h) ACEST VIRAJ VA TRECE PRIN (mijlocul) [motivul]

h) THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH (aid) [reason]

i) MERGETI PRIN (mijlocul)

[motivul]

i) TAKING YOU THROUGH (aid) [reason}

j) CAPUL E BUN

j) HEADING IS GOOD

59. INALTIMEA

a) INCEPETI COBORAREA ACUM [SA MENTINETI PANTA (numarul) GRADE]

a) COMMENCE DESCENT NOW [TO MAINTAIN A (number) DEGREES GLIDE PATH]

b) (distanta) FATA DE PUNCTUL DE CONTACT ALTITUDINEA (sau INALTIMEA) AR TREBUI SA FIE (numar si unitati de masura)

b) (distance) FROM TOUCHDOWN ALTITUDE (or HAIGHT) SHOLD BE (number and units)

c) RAPORTATI STABILIT PE PANTA

c) REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH

60. POZITIA

a) (distanta) FATA DE PUNCTUL
DE CONTACT

a) (distance) FROM TOUCHDOWN

b) VERIFICATI TRENUL

b) CHECK WHEELS

c) DEASUPRA PRAGULUI

c) OVER THRESHOLD

61. TERMINAREA APROPIERII

a) RAPORTA T I LA VEDERE

a) REPORT VISUAL

b) RAPORTAI PISTA [BALIZAJUL] LA VEDERE

b) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT

c) APROPIERE TERMINATA
[CONTACTATI (organul)]

c) APPROACH COMPLETED
[CONTACT (unit)]

62. PROCEDURA DE INTRERUPERE A APROPIERII

a) CONTINUATI LA VEDERE SAU RATATI (instructiuni de intrerupere a apropierii)

a) CONTINUE VISUALLY OR GO AROUND [missed approach instructions]

b) RATATI IMEDIAT [instructiuni de intrerupere a apropierii] (motivul)

b) GO AROUND IMMEDIATELY [missed approach instuctions] (reason)

c) ATI RATAT?

c) ARE YOU GOING AROUND?

d) DACA RATATI (instructiunile necesare)

d) IF GOING AROUND (appropriate instructions)

e) AM RATAT

e) GOING AROUND

Expresii conventionale utilizabile la radarul de precizie

6 ASIGURAREA SERVICIULUI

a) VECTORIZARE PENTRU APROPIERE DE PRECIZIE, PISTA (numarul)

a) VECTORING FOR PRECISION APPROACH, RUNWAY (number)

b) ACEASTA VA FI O APROPIERE (tipul mijlocului) ASISTATA DE PRECIZIE, PISTA (numarul)

b) THIS WILL BE A PRECISION MONITORED (type of aid) APPROACH, RUNWAY (number)

c) APROPIEREA DE PRECIZIE NU SE ASIGURA (motivul) (instructiuni alternative)

c) PRECIZION APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions)

d) IN CAZ DE RATARE (instructiuni)

d) IN CASE OF GO AROUND (instructions)

64. COMUNICATIILE

a) NU CONFIRMATI URMATOA RELE INSTRUCTIUNI

a) DO NOT ACKNOWLEDGE
FURTHER TRANSMISSIONS

b) NU AM RECEPTIONAT RASPUNSUL VOI CONTINUA TRANSMITEREA INSTRUCTIUNILOR

b) REPLY NOT RECEIVED. WILL CONTINUE INSTRUCTIONS

65. AZIMUTUL

a) VA APROPIATI [INCET (sau RAPID)] [DIN STANGA (sau DIN DREAPTA)]

a) CLOSING [SLOWLY (or
QUICKLY)] [FROM THE LEFT (or FROM THE RIGHT)]

b) CAPUL E BUN

b) HEADING IS GOOD

c) PE DIRECTIE

c) ON TRACK

d) PUTIN (sau MULT, sau PE
PUNCTUL) STANGA (sau DREAPTA) FATA DE DRUM

d) SLIGHTLY (or WELL, or GOING) LEFT (or RIGHT) OF TRACK

e) (numar) METRI STANGA (sau
DREAPTA) FATA DE DRUM

e) (number) METERS LEFT (or
RIGHT) OF TRACK

Folosirea radarului in asigurarea serviciilor de trafic aerian

66. INALTIMEA

a) VA APROPIATI DE PANTA

a) APPROCHING GLIDE PATH

b) INCEPETI COBORAREA ACUM (numar) METRI/ SECUNDA sau (numar) PICIOARE/MINUT (sau PANTA STABILITA DE (numar) GRADE)]

b) COMMENCE DESCENT NOW [AT (number) METERS PER SECOND or (number) FEET PER MINUTE (or ESTABLISH) A (number) DEGREE GLIDE PATH

c) RATA DE COBORARE ESTE BUNA

c) RATE OF DESCENT IS GOOD

d) PE PANTA

d) ON GLIDE PATH

e) PUTIN (sau MULT, sau PE PUNCTUL) DEASUPRA (sau SUB) PANTA DE COBORARE

e) SLIGHTLY (or WELL, or GOING) ABOVE (or BELOW) GLIDE PATH

f) [INCA] (numar) METRI (sau
PICIOARE) PREA SUS (sau PREA JOS)

f) [STILL] (number) METERS (or FEET) TOO HIGH (or TOO LOW)

g) REGLA T I RATA DE COBORARE

g) ADJUST RATE OF DESCENT

h) REVENII [INCET (sau RAPID)] LA PANTA DE COBORARE

h) COMING BACK [SLOWLY (or QUICKLY)] TO THE GLIDE PATH

i) RELUATI RATA NORMALA DE

COBORARE

i) RESUME NORMAL RATE OF
DESCENT

j) ELEMENTUL DE INALTIME SCOS DIN FUNCTIUNE (urmeaza instructiuni)

j) ELEVATION ELEMENT UNSERVICEABLE (to be followed by appropriate instructions)

k) (distanta) FATA DE PUNCTUL DE CONTACT ALTITUDINEA (sau INALTIMEA) AR TREBUI SA FIE (cifre si unitati de masura)

k) (distance) FROM TOUCHDOWN. ALTITUDE (or HAIGHT) SHOULD BE (number and units)

67. POZITIA

a) (distanta) FATA DE PUNCTUL DE CONTACT

a) (distance) FROM TOUCHDOWN

b) DEASUPRA LUMINILOR DE APROPIERE

b) OVER APPROACH LIGHTS

c) DEASUPRA PRAGULUI

c) OVER THRESHOLD

68. CONTROALE

a) CONTROLATI TRENUL SCOS SI ZAVORAT

a) CHECK GEAR DOWN AND LOCKED

b) CONTROLATI ALTITUDINEA (sau INALTIMEA) DE LUARE A
DECIZIEI

b) CHECK DECISION ALTITUDE (or HEIGHT)

69. PROCEDURA DE INTRERUPERE A APROPIERII

a) RATATI IMEDIAT [instructiuni de intrerupere a apropierii]

a) GO AROUND IMMEDIATELY [missed approach instructions]

b) ATI RATAT?

b) ARE YOU GOING AROUND?

c) DACA RATATI (instructiuni de intrerupere a apropierii)

c) IF GOING AROUND (missed approach instructions)

d) CONTINUATI LA VEDERE SAU RATATI

d) CONTINUE VISUALLY OR GO AROUND

e) AM RATAT

e) GOING AROUND

Atingerea plafonului si a autonomiei de zbor (height/range coverage) [- vertical situational awareness (avoidance of controlled flight into terrain).]

Instructiuni privind traficul aeroportuar si circuite

Aeronavele care executa zbor dupa regulile de zbor la vedere (VFR) isi vor asigura esalonarea in zbor conform prevederilor Regulamentului de zbor al aviatiei civile. Pilotul comandant de bord poarta intreaga raspundere pentru corecta esalonare in zbor in scopul evitarii abordajelor

In timpul zborului de deplasare, echipajele aeronavelor ce executa zbor VFR sunt obligate sa mentina legatura radio cu organele de trafic de la aerodromuri, dincolo de limita CTR-ului, pe toata zona de acoperire radio, pentru comunicarea rapoartelor de pozitie si obtinerea de informatii asupra traficului aerian si a conditiilor meteorologice de zbor.

Informatiile asupra traficului aerian si a conditiilor meteorologice de zbor ce intereseaza echipajele care zboara VFR sunt furnizate de organele de trafic aerian de la aerodromuri.

Pe ruta de zbor, aeronavele care zboara VFR, pot lua legatura radio cu Centrul de informare a zborului (FIC) pentru solicitarea si comunicarea de informatii privind conditiile meteorologice de pe ruta si de la aerodromul de destinatie. De asemenea, pot obtine informatii ascultand emisiunile statiei VOLMET.

Raport referitor la nivel

In aceasta parte vor fi prezentate doar instructunile de baza referitoare la nivel. Frazeologia precisa folosita in transmisia si confirmarea aprobarilor de urcare si coborare variaza in functie de situatie, densitatea traficului si natura operatiilor de zbor. Trebuie avuta grija la neintelegerile aparute ca urmare a folosirii aceleiasi frazeologii in timpul diferitelor faze de zbor. De exemplu, nivelele pot fi raportate ca alitudine, inaltime sau nivelele de zbor in functie de faza zborului si de calajul altimetric.

Schimbari de nivel de zbor si raportari:

Se recomanda sa nu fie efectuate schimbari ale nivelului de zbor in interiorul spatiului aerian desemnat, cu exceptia cazurilor cand acest lucru este considerat necesar de catre piloti in scopul evitarii conflictelor de trafic, a unor fenomene meteorologice sau din orice alte motive operationale pertinente.

Utilizarea corecta a termenilor ce descriu pozitia la verticala:

Corespunzator cu nivelul de zbor (valori standard de presiune SPS)

Pentru zborurile executate in zona de control de aerodrom (CTR), pozitia aeronavei in plan vertical va fi exprimata prin altitudine (QNH) sau prin inaltime (QFE), daca aeronava se gaseste la altitudinea de tranzitie sau sub aceasta, si prin nivel de zbor, masurat fata de valoarea presiunii standard in metri (STD), daca aeronava se gaseste la nivelul de tranzitie sau deasupra acestuia. Pe timpul traversarii stratului de tranzitie, pozitia aeronavei in plan vertical va fi exprimata in nivel de zbor, daca urca si prin altitudine, daca coboara.

Pentru zborurile executate pe ruta, pozitia aeronavei in plan vertical va fi exprimata in nivele de zbor STD (FL).

Presiunea atmosferica QNH sau QFE va fi transmisa de catre organele APP, APP/TWR sau TWR dupa caz, in cuprinsul autorizarii de apropiere a aeronavei, de intrare in turul de pista, precum si inainte de decolare in timpul rulajului la sol, exceptand cazurile cand este cunoscut ca echipajul a receptionat aceste informatii.

Corespunzator cu altitudinea (metri/picioare pe QNH)

Presiuea atmosferica QNH se va transmite in hectopascali (milibari) fara zecimale (ex. 1020 mb).

Corespunzator cu inaltimea (metri/picioare pe QFE)

Presiunea atmosferica QFE se va transmite in hectopascali (milibari) cu zecimale (ex. 1016,6 mb).

La cererea pilotului se va transmite valoarea QFE si in milimetri col.Hg. (ex. 760,3 mm col. Hg.)Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1774
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved