Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


RADIOTELEFONIE SI COMUNICATII (Radio telephony and communications)

Aeronautica+ Font mai mare | - Font mai micRADIOTELEFONIE SI COMUNICATII (Radio telephony and communications)

Folosirea AIP si selectarea frecventelor (use of AIP and frequency selection)tehnica microfonului (microphone technique)

Folosirea AIP

Publicatia de Informare Aeronautica (AIP) este destinata in principal indeplinirii cerintelor internationale de schimb de informatii si date aeronautice cu caracter de durata, esentiale pentru navigatia aeriana. Oricand este posibil, forma de prezentare este astfel proiectata incat sa faciliteze utilizarea in timpul zborului.

Publicatia de Informare Aeronautica constituie sursa de baza pentru informatii si date aeronautice cu caracter permanent, precum si pentru modificari avand caracter temporar dar de lunga durata.

A.I.P. este documentul de baza pentru informarea tuturor operatorilor in vederea efectuarii activitatii de zbor pe teritoriul Romaniei.

A.I.P. este structurat pe trei parti:

1. Generalitati (GEN).

2. Informari de zbor EN - ROUTE (ENR).

3. Aerodromuri (AD).

Partea 1 - Generalitati (GEN) consta din 5 sectiuni continand informatiile descrise pe scurt in continuare:

GEN 0 - Prefata: Inregistrarea Amendamentelor AIP, Inregistrarea Suplimentelor AIP, Lista de control a paginilor AIP, Lista amendamentelor de mana la AIP si Tabelul de continut a partii 1.

GEN 1 - Reglementari si cerinte nationale - Autoritati desemnate; Intrarea, tranzitul si plecarea aeronavelor; intrarea, tranzitul si plecarea pasagerilor si echipajului; importul, tranzitul si exportul marfurilor; instrumentele, echipamentul si documentele de zbor ale aeronavelor; sumar al reglementarilor nationale si al intelegerilor/conventiilor internationale; si Diferentele fata de Standardele, Practicile Recomandate si Procedurile OACI.

GEN 2 - Tabele si coduri - Sistemul de masura, marcarea aeronavelor, zile libere; abreviatii utilizate in publicatiile AIS; simboluri de harta; indicatori de localitate; lista mijloacelor de radio-navigatie; tabele de conversie; si tabele de rasaritul/apusul soarelui.

GEN 3 - Servicii - Servicii de informare aeronautica; harti aeronautice; servicii de trafic aerian; servicii de comunicatii; servicii meteorologice; si cautare si salvare.

GEN 4 - Tarifele pentru aerodromuri/eliporturi si servicii de navigatie aeriana - tarifele aerodrom/eliport; si tarifele serviciilor de navigatie aeriana.

Partea 2 - En-route (ENR) consta din 7 sectiuni continand informatiile descrise pe scurt in continuare.ENR 0 - Prefata: inregistrarea amendamentelor AIP; inregistrarea suplimentelor AIP; lista de control a paginilor AIP; lista amendamentelor de mana la AIP si tabelul de continut al partii 2.

ENR 1 - Reguli si proceduri generale - reguli generale; reguli de zbor la vedere; reguli de zbor instrumental; clasificarea ATS a spatiului aerian; proceduri de asteptare, apropiere si plecare; servicii si proceduri radar; proceduri de calibrare a altimetrului; proceduri suplimentare regionale; managementul fluxurilor de trafic aerian; planul de zbor; adresarea mesajelor planului de zbor; interceptarea aeronavelor civile; aeronave supuse actiunilor ilicite; si incidente de trafic aerian.

ENR 2 - Spatiul aerian al serviciilor de trafic aerian - Descrierea detaliata a regiunilor de informare a zborurilor (FIR); regiunile superioare de informare a zborurilor (UIR); regiunile de control de apropiere (TMA); si alt spatiu aerian reglementat.

ENR 3 - Rute ATS - Descrierea detaliata a rutelor din spatiul aerian inferior; rutele din spatiul aerian superior; rute RNAV; rute pentru elicoptere; alte rute; si proceduri de asteptare pe ruta.

Nota: Alte tipuri de rute (SID/STAR) care sunt specificate in legatura cu procedurile de trafic in zona de aerodrom sunt descrise in sectiunile si subsectiunile relevante ale Partii 3 - Aerodromuri

ENR 4 - Mijloace/siteme de radionavigatie - Mijloace de radionavigatie de ruta; sisteme de navigatie speciale; nume-cod pentru punctele semnificative; si lumini de sol aeronautice - ruta.

ENR 5 - Avertismente pentru navigatie - Zone reglementate si zone periculoase; zone de exercitii si antrenament militar; alte activitati de natura periculoasa; obstacolele navigatiei aeriene pe ruta; activitati aeriene sportive si de agrement; si migratia pasarilor si zone cu fauna sensibila.

ENR 6 - Harti de ruta - OACI si indexul hartilor.

Partea 3 - Aerodromuri (AD) este constituita din 4 sectiuni continand informatiile descrise pe scurt in continuare:

AD 0 - Prefata; inregistrarea amendamentelor AIP; inregistrarea suplimentelor AIP; lista de control a paginilor AIP; lista amendamentelor de mana la AIP; si tabelul de continut al partii 3.

AD 1 - Aerodromuri/Eliporturi - Introducere - Orele de operare ale aerodromurilor/eliporturilor; serviciul de salvare si lupta contra incendiilor si planul de dezapezire; indexul aerodromurilor si eliporturilor; si gruparea aerodromurilor/eliporturilor.

AD 2 - Aerodromuri - Informatii detaliate despre aerodromuri, incluzand zonele de aterizare pentru elicoptere, daca sunt pe aerodrom, listate in 24 de subsectiuni.

AD 3 - Eliporturi - Informatii detaliate despre eliporturi (care nu sunt amplasate pe aerodrom), listate in 23 subsectiuni.

In cazul in care Publicatia AIP, sau un volum AIP, este proiectata in principiu astfel incat sa faciliteze utilizarea operationala in timpul zborului, atunci formatul si structura pot fi potrivit unei reglementari specifice aplicabile, cu conditia ca un tabel adecvat al cuprinsului sa fie continut in document.

Se recomanda ca AIP Romania sa contina, suplimentar, si informatiile curente referitoare la acele subiecte care sunt enumerate in Anexa 1 la prezenta reglementare cu caractere italice.

Publicatia de Informare Aeronautica a Romaniei trebuie sa includa in Partea I -Generalitati (GEN):

a)    o declaratie privind autoritatea din Romania care este responsabila pentru facilitatile, serviciile si procedurile de navigatie aeriana descrise in AIP;

b)    conditiile generale in care serviciile si facilitatile sunt disponibile pentru traficul aerian international;

c) o lista a diferentelor semnificative intre reglementarile si practicile nationale fata de standardele, procedurile si practicile recomandate ale OACI, publicata intr-o forma care sa permita oricarui utilizator sa diferentieze usor intre cerintele statului roman si cele corespunzatoare OACI;

d) optiunea Romaniei pentru fiecare din cazurile semnificative in care standardele, procedurile si practicile recomandate ale OACI prevad o cale de actiune alternativa (doua sau mai multe mijloace acceptabile de conformare);

Hartile aeronautice enumerate mai jos in ordine alfabetica, in masura in care acestea sunt disponibile pentru aeroporturile si heliporturile deschise traficului international, trebuie sa faca parte din AIP, sau pot fi distribuite separat catre destinatarii AIP:

a)    Harta de aerodrom/ heliport (Aerodrome Chart) - OACI;

b) Harta de miscare pe suprafata aerodromului (Aerodrome Ground Movement);

c) Harta de obstacole a aerodromului (Aerodrome Obstacle Chart) - OACI Tip A;

d) Harta pozitiilor de parcare a aeronavelor (Aerodrome Parking/Docking Chart) OACI;

e) Harta zonei (Area Chart) - OACI;

f) Harta altitudinilor minime radar (Radar Minimum Altitude Chart) - OACI

g) Harta de apropiere dupa instrumente (Instrument Approach Chart) - OACI;

h) Harta topografica pentru apropieri de precizie (Precision Approach Terrain Chart) - OACI, pentru pistele la care se fac apropieri de precizie Cat. II si III;

i) Harta de sosire standard - dupa instrumente (STAR) (Standard Arrival Chart - Instrument /STAR) - OACI;

i) Harta de plecare standard - dupa instrumente (SID) (Standard Departure Chart - Instrument /SID) - OACI;

k) Harta de apropiere la vedere (Visual Approach Chart) - OACI.

Trebuie folosite harti atat 'maps' cat si 'charts' sau diagrame, oricand se considera ca este cazul sa se completeze sau chiar sa se substituie informatii prezentate sub forma de text sau tabele in AIP.

Nota: In cazul utilizarii hartilor in scopul mentionat mai sus, acestea trebuie elaborate in conformitate cu prevederile Anexei 4 OACI, Hartile Aeronautice. ICAO Doc 8126. Manualul Serviciilor de Informare Aeronautica contine indrumari referitoare la specificatiile pentru hartile index si diagramele care se includ in AIP.

Nota : Practicile serviciilor de informare aeronautica din Romania relative la hartile aeronautice nu au diferentiat, de regula, intre termenii OACI 'charts' si 'maps' in lb. Engleza. Practica curenta a serviciilor de informare aeronautica din Romania este ca elaborarea tuturor reprezentarilor grafice (atat 'charts' cat si 'maps') care se includ in AIP Romania se face la nivel de harti aeronautice, iar prevederile prezentei reglementari vor fi avute in vedere in acest anume sens.

Specificatii generale sunt prezentate astfel cum este prevazut in reglementarea de aeronautica civila RACR-AIS, capitolul 4.

AIP Romania trebuie sa fie realizat in forma unitara si trebuie sa includa un cuprins.

Nota : In cazul in care este necesar, din motive de volum sau de convenienta, ca AIP sa fie publicat in doua sau mai multe parti sau volume, fiecare din ele trebuie sa precizeze faptul ca restul de date si informatii se regasesc in celalalt/celelalte parti sau volume.

AIP Romania nu trebuie sa repete informatii deja publicate in continutul sau sau in alte documente de informare.

In cazul cand Romania se asociaza cu unul sau mai multe state in vederea publicarii unui AIP comun, acest lucru trebuie sa fie clar precizat atat pe coperta AIP cat si in pagina de cuprins.

Versiunea pe suport de hartie a AIP Romania trebuie publicat intr-un format cu file detasabile, in afara cazului in care intreaga publicatie este republicata la intervale frecvente.

Fiecare pagina a AIP Romania trebuie datata. Data respectiva trebuie publicata in formatul zi, luna (text in clar), an si reprezinta data la care informatia continuta intra in vigoare (referita ca data efectiva).

AIP Romania trebuie sa contina o Lista de Control care specifica data efectiva a fiecarei pagini din continut. Lista trebuie actualizata si republicata cat mai frecvent pentru a permite utilizatorilor AIP Romania actualizarea continutului.

Fiecare pagina din AIP Romania trebuie adnotata astfel incat sa indice in mod clar urmatoarele elemente:

a) identitatea documentului (Publicatie de Informare Aeronautica, AIP);

b) teritoriul acoperit si subdiviziuni ale sale, dupa caz;

c) identitatea statului emitent (Romania) si organizatia desemnata/ delegata drept responsabila pentru producerea AIP;

d) numarul paginii/ titlul hartii; numarul amendamentului prin care pagina respectiva este in vigoare (ultimul amendament);

e) gradul de incredere, in cazul in care exista indoieli privind veridicitatea informatiei.

Dimensiunea paginilor AIP Romania nu trebuie sa fie mai mare de cea corespunzatoare formatului A4 (210 mm x 297 mm). In cazul in care este necesara utilizarea unor formate extinse, acestea trebuie impaturite in formatul celorlalte pagini.

Orice modificare a continutului AIP Romania, sau informatiile noi introduse pe o pagina retiparita, trebuie identificate clar printr-un simbol distinct sau printr-o adnotare.

Informatiile care contin modificari semnificative din punct de vedere operational trebuie publicate in conformitate cu procedurile AIRAC iar paginile respective trebuie identificate clar prin acronimul AIRAC.

AIP Romania trebuie amendat sau republicat la intervale regulate, dupa cum este necesar pentru a mentine actuale informatiile si datele aeronautice continute. Metoda normala de amendare este prin inlocuirea paginilor iar utilizarea metodei amendamentelor de mana trebuie mentinuta la minim.

Intervalele regulate mentionate la Pragraful 4.2.9 din RACR -AIS se publica in AIP Romania, Partea I - Generalitati (GEN).

Nota : Stabilirea intervalelor la care se publica amendamentele la AIP Romania se face potrivit indrumarilor aplicabile din ICAO Doc 8126, Manualul Serviciilor de Informare Aeronautica.

Specificatiile pentru Amendamentele AIP

Modificarile cu caracter permanent la continutul AIP trebuie publicate prin Amendament AIP.

Fiecarui Amendament AIP trebuie sa i se aloce un numar de serie, in mod consecutiv.

Fiecare pagina de Amendament AIP, inclusiv pagina de coperta (referita ca Foaia de Amendament), trebuie sa contina inscrisa data efectiva (data la care informatia intra in vigoare) si/sau data de publicare.

Fiecare pagina de Amendament AIP AIRAC (corespunzator unei date AIRAC), inclusiv pe pagina de coperta (referita ca Foaia de Amendament), trebuie sa contina inscrisa data efectiva.

Un Amendament AIP trebuie sa contina referinte la numerele de serie ale acelor elemente ale Pachetului Integrat de Informare Aeronautica, dupa caz, care au fost incorporate in Amendament.

Foaia de Amendament trebuie sa contina o scurta descriere a subiectelor afectate de modificarile continute in Amendamentul AIP.

Atunci cand nu se publica un Amendament AIP la data sau la intervalul de timp prestabilit, trebuie transmisa o notificare NIL prin lista de control publicata lunar a mesajelor NOTAM in vigoare, ceruta potrivit prevederilor sectiunii 5 din reglementarea RACR - AIS.

Specificatiile pentru Suplimentele AIP

Modificarile cu caracter temporar de lunga durata (trei luni sau mai mult), precum si informatiile de scurta durata care contin un volum mare de text si/sau grafica se publica sub forma de Supliment AIP.

Nota : ICAO Doc 8126, Manualul Serviciilor de Informare Aeronautica contine indrumari privind utilizarea Suplimentelor AIP, precum si exemple in acest sens.

Fiecarui Supliment AIP trebuie sa i se aloce un numar de serie, in mod consecutiv, bazat pe anul calendaristic in curs. Numerotarea Suplimentelor AIP se reia de la numarul unu la inceputul fiecarui an calendaristic.

Paginile Suplimentelor AIP trebuie mentinute in AIP pe intreaga perioada de timp cat continutul sau, in intregime sau partial, isi mentine valabilitatea.

Atunci cand se transmite un Supliment AIP prin care se inlocuieste un NOTAM, trebuie ca Suplimentul sa contina o referire la numarul si seria NOTAM-ului pe care il inlocuieste.

Lista de control a Suplimentelor AIP in vigoare trebuie tiparita la intervale nu mai mari de o luna. Aceasta informatie trebuie transmisa prin lista de control publicata lunar a mesajelor NOTAM in vigoare, potrivit cerintelor din sectiunea 5 din reglementarea RACR - AIS.

Suplimentele AIP trebuie tiparite pe hartie colorata pentru a fi clar identificabile, preferabil de culoare galbena.

Paginile Suplimentelor AIP in vigoare trebuie pastrate in partea de inceput a continutului AIP.

Distribuirea AIP

AIP Romania, Amendamentele AIP si Suplimentele AIP trebuie transmise utilizatorilor prin mijloacele cele mai rapide disponibile.

Circulare de Informare Aeronautica (AIC)

Initierea si emiterea unui AIC

Trebuie initiatasi emisa o Circulara de Informare Aeronautica (AIC) oricand este necesar sa fie transmise informatii aeronautice care nu fac obiectul:

a) specificatiilor sectiunii 4.1 privind includerea in AIP; sau

b) specificatiilor sectiunii 5.1 privind emiterea unui NOTAM.

Trebuie initiat si emis un AIC oricand se doreste realizarea informarii privind :

a) o planificare pe termen lung referitoare la modificari majore ale legislatiei, reglementarilor, procedurilor sau facilitatilor;

b) informatii cu caracter exclusiv explicativ sau de indrumare, care pot afecta siguranta zborului;

c) informatii sau notificari cu caracter explicativ sau de indrumare, referitoare la aspecte tehnice, legislative sau administrative;

Trebuie ca AIC sa cuprinda:

planificari privind modificari importante in procedurile de navigatie aeriana, serviciile si facilitatile asigurate;

planificari privind implementarea unor sisteme de navigatie noi;

informatii semnificative rezultate din investigarea incidentelor/ accidentelor de aviatie si care au relevanta pentru siguranta zborului;

informatii despre reglementari privind protectia aviatiei civile nationale si internationale impotriva actiunilor ilicite;

notificarea unor probleme medicale de interes special pentru piloti;

avertizari in atentia pilotilor in vederea evitarii unor pericole fizice;

efectul anumitor fenomene meteorologice asupra operarii aeronavelor;

informatii despre noi pericole care pot afecta tehnicile de manevrare a aeronavei;

reglementari privind transportul pe calea aerului al unor obiecte restrictionate;

referiri la cerinte specifice ale legislatiei nationale si publicarea unor modificari la aceasta;

aspecte/ aranjamente privind licentierea personalului aeronautic navigant;

pregatirea personalului aeronautic;

aplicarea unor cerinte legale nationale specifice sau a unor exceptii de la acestea;

indrumari privind utilizarea si mentinerea unor tipuri specifice de echipament;

disponibilitatea actuala sau planificata a editiilor noi sau revizuite de harti aeronautice;

cerinte privind echiparea cu echipamente de comunicatii specifice;

informatii explicative referitoare la evitarea zgomotului;

anumite directive de navigabilitate;

modificari in seriile sau in distribuirea mesajelor NOTAM, editii noi ale AIP sau modificari majore aduse continutului, zonei de acoperire sau formatului;

informatii in avans despre planurile de dezapezire (vezi 7.1.1.2);

alte informatii de natura similara.

Nota: Publicarea unui AIC nu anuleaza obligativitatea indeplinirii cerintelor prevazute in Cap. 4 si 5.din reglementarea RACR-AIS.

Planul de dezapezire se publica in AIP (sectiunea AD 1.2.2) si se suplimenteaza cu informatii actualizate, care se publica cu suficient timp inaintea inceperii anotimpului de iarna - cel putin cu o luna inaintea instalarii in mod normal a conditiilor de iarna -si trebuie, in principiu, sa contina informatii precum cele enumerate mai jos:

a)* lista aeroporturilor/ heliporturilor la care se estimeaza ca vor avea loc activitati de dezapezire in timpul iernii:

corespunzator sistemelor cailor de rulare si ale pistelor de decolareaterizare, sau

dezaperiri planificate, inclusiv dincolo de piste (pistele, caile de rulare afectate, platformele sau portiuni din acestea);

b)* informatii despre autoritatea desemnata sa coordoneze informatiile despre stadiul activitatilor de dezapezire si despre starea pistelor, cailor de rulare si a platformelor;

c) lista aeroporturilor/ heliporturilor incluse pe lista de distributie a mesajelor SNOWTAM, pentru a se evita distribuirea nejustificata de mesaje NOTAM;

d)* indicatii, in masura in care sunt necesare, privind modificari minore la planul de dezapezire curent;

e)* o lista descriptiva a echipamentelor de dezapezire;

f)* o descriere a ceea ce se considera ca fiind situatia critica minima din punctul de vedere al bancurilor de zapada, care trebuie raportata la fiecare aeroport/heliport, si de la care trebuie sa inceapa raportarea.

Nota : (*) = informatii care pot fi incluse in AIP, in caz ca se doreste acest lucru.

Specificatiile generale

Circularele de Informare Aeronautica trebuie publicate pe suport de hartie.

Nota - Se pot include atat texte cat si reprezentari grafice.

Serviciul de informare aeronautica responsabil trebuie sa selecteze acele circulare AIC care trebuie distribuite international.

Fiecarui AIC i se aloca un numar de serie, care trebuie sa fie consecutiv si bazat pe anul calendaristic.

Daca publicarea AIC se face in mai multe serii, fiecare serie trebuie sa fie identificata in mod distinct printr-o litera.

Se recomanda ca, in cazul in care numarul circularelor aflate in vigoare necesita acest lucru, sa se aplice diferentierea si identificarea pe teme a subiectelor AIC folosind un cod de culori.

Nota. - ICAO Doc 8126, Manualul Serviciilor de Informare Aeronautica, contine indrumari relativ la codificarea prin culori a AIC pe teme.

Lista de control a circularelor AIC aflate in vigoare se publica cel putin odata pe an si are aceeasi distribuire ca si a AIC.

Distribuirea AIC

Trebuie ca distribuirea circularelor AIC selectate pentru distribuire internationala sa se faca dupa aceeasi lista de distribuire ca si AIP Romania

Indicative de apel folosite in radiotelefonie

Indicativele pentru statiile aeronautice

Statiile aeronautice sunt identificate prin numele locatiei urmate de un sufix, care indica tipul unitatii sau serviciului asigurat. Exemplificam cu urmtaoarele:

Unitatea sau serviciu

Sufixul indicativului

Area control centre

CONTROL

Radar (in general)

RADAR

Approach control

APPROACH

Approach control radar arrival

ARRIV AL

Approach control radar departure

DEPARTURE

Aerodrom control

TOWER

Surface movement control

GROUND

Clearance delivery

DELIVERY

Precision approach radar

PRECISION

Direction finding station

HOMER

Flight information centre

INFORMATION

Apron control/management service

APRON

Company dispatch

DISPATCH

Aeronautical station

RADIO

Cand o comunicatie a fost stabilita in mod satisfacator si nu exista riscul vreunei confuzii se poate omite numele locatiei sau sufixul.

Indicative pentru aeronave

Indicativul unei aeronave poate fi unul din urmatoarele tipuri:

Tipul

a) caracteristicile corespund cu inmatriculare/inregistrarea aeronavei;

Exemplu : YR- ZBL, sau Zlin YZ- ZBL

b) indicativul telefonic al operatorului aeronavei, urmat de trei sau patru caractere ale inregistrarii aeronavei;

Exemplu : Aeroclubul - ZBL

c) indicativul telefonic al operatorului aeronavei, urmat de indicativul zborului.

Exemplu RO - 79 (pentru o cursa Tarom sau eventual numarul de programare pentru zborurile de deplasare ale aeroclubului)

Nota. - Numele producatorului aeronavei sau numele modelului de aeronava poate fi folosit ca prefix radiotelefonic pentru tipul a) de mai sus.

Dupa stabilirea satisfacatoare a comunicatiei si cand nu exista riscul vreunei confuzii se poate abrevia indicativul aeronavei prezentat.

Exemplu : ZBL sau Zlin ZBL

O aeronava isi poate folosi indicativul abreviat dupa ce a fost apelata in acest mod de statia aeronautica.

O aeronava nu-si va schimba tipul indicativului sau nu-si va modifica indicativul in timpul zbornlui, cu exceptia cazului in care, datorita existentei riscului de confuzie cand sunt folosite indicative similare, va primi de la unitatea A TC o instructiune de schimbare temporara a indicativului.

Aeronavele cu categoria de turbulenta de siaj grea vor include cuvantul HEAVY imediat dupa indicativul aeronavei in adresarea initiala a turnului de control de aerodrom si a unitatii de control de apropiere.

Tehnica microfonului

In cadrul activitatilor privind comunicatiile radio precum si intercomunicatiile din cabina, o mare importanta o are modul cum este folosit microfonul, astfel:

Daca microfonul este prea aproape de gura, toate cuvintele se transmit distorsionat, ceea ce va determina o comunicatie ce nu poate fi inteleasa;

Daca microfonul este prea departat de gura covorbirile nu se transmit la un nivel ce permite o auditie corecta, astfel ca vom fi in situatia unei convorbiri neinteligibila.

Pentru ca microfonul sa fie corect pozitionat trebuie ca pilotul sa stabileasca o pozitie corespunzatoare dupa cateva incercari in cadrul probelor de radio.

O alta conditie impusa in realizarea unor comunicatii corespunzatoare este necesitatea folosiri microfonului in emisie numai cand este necesar. Astfel, daca se va apasa butonul de emisie in timp ce emite si persoana careia ii este adresata comunicatia, vom fi in situatia in care se va produce o interferenta a undelor radio cu consecinta ca ambii participanti la comunicatie sa nu se poata intelege.

Din acest motiv, se va intra in emisie numai dupa ce interlocutorul nostru va termina emisia si ne lasa libera frecventa.

Alfabetul fonetic (phonetic alphabet)

LITERA

CUVANTUL

PRONUNTAREA

A

Alpha

AL FAH

B

Bravo

BRAH VOH

C

Charlie

CHAR LEE sau

SHAR LEE

D

Delta

DELLTAH

E

Echo

ECK OH

F

Foxtrot

FOKS TROT

G

Golf

GOLF

H

Hotel

HOH TELL

I

India

IN DEE AH

J

Juliett

JEW LEE ETT

K

Kilo

KEYLOH

L

Lima

LEE MAR

M

Mike

MIKE

N

November

NO VEM BER

O

Oscar

OSSCAH

P

Papa

PAHPAH

Q

Quebec

KEH BECK

R

Romeo

ROW ME OH

S

Sierra

SEE AIR RAH

T

Tango

TANG GO

U

Uniform

YOU NEE FORM sau OO NEE FORM

V

Victor

VIK T AH

W

Wiskey

WISS KEY

X

X-ray

ECKS RAY

Y

Yankee

YANG KEY

Z

Zulu

ZOO LOO

Statia radio / coduri / abrevieri (station/aeroplane callsigns/abbreviations)

Statii radio

Statie aeronautica / Aeronautical station - O statie terestra in cadrul serviciului mobil aeronautic. In anumite situatii, o statie aeronautica poate fi localizata, de exemplu, la bordul unei nave sau pe o platforma maritima.

Statie de telecomunicatii aeronautice / Aeronautical telecommunication station - O statie in cadrul serviciului de telecomunicatii aeronautice.

Conditii ce trebuiesc respectate in cazul statiilor din serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, astfel cuzm sunt impuse prin regulamentul UIT

Conditiile ce trebuiesc respectate in cazul statiilor din serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit sunt prevazute in sectiunea a 3-a din articolul 37 al regulamentului, respectiv:

prin paragraful 37.17 se creeaza permisiunea ca fiecare administratie este libera sa stabileasca numarul de examinari necesare pentru obtinerea fiecarui certificat.

paragraful 37.18 impune ca administratia care emite certificate trebuie ca, inaintea autorizarii unui operator care sa execute serviciul la bordul unei aeronave, sa ceara indeplinirea unor conditii (de exemplu: experienta cu dispozitivele automate de comunicatie, cunostinte tehnice si profesionale referitoare la navigatie, conditie fizica, completarea de catre operator al unui anumit numar de ore de zbor, etc.)

Statiile mobile si statiile mobile terestre vor avea, exceptand statiile de supravietuire, urmatoarele documente :

licenta de utilizare a frecventelor si autorizatia statiei

certificatul operatorului / operatorilor

un jurnal de bord sau o metoda de inregistrare similara

documentele care contin informatii oficiale referitoare la statii, necesare pentru desfasurarea activitatii

Prin paragraful 37.19din Regulamentul     UIT, se impune obligatia ca administratiile trebuie sa ia toate masurile pe care le considera necesare pentru asigurarea pregatirii profesionale a operatorilor dupa o absenta mai indelungata de la datoriile operationale.

Administratia/operatorul aerian, trebuie sa se asigure ca operatorul are cunostinte adecvate de radiotelefonie si de proceduri: primejdie, urgenta si siguranta.

Metode de comunicare

In scopul asigurarilor serviciilor de trafic aerian se utilizeaza comunicatii sol-sol prin vorbire directa si/sau data link, respectiv:

Comunicatii aer-sol / Air-ground communication - Comunicatii bilaterale intre aeronava si statii sau amplasamente la sol.

Comunicatii controlor-pilot prin data link (CPDLC) / Controller-pilot data link communications - Un mijloc de comunicatie intre controlor si pilot, care utilizeaza o legatura de comunicatii prin data link pentru comunicatiile ATC.

Comunicatii prin data link / Data link communications - Forma de comunicatii in care schimbul de mesaje se realizeaza prin data link.

Comunicatii tiparite / Printed communications - Comunicatii care asigura in mod automat o inregistrare tiparita permanenta la fiecare terminal al unui circuit a tuturor mesajelor transmise prin acel circuit.

Nota: In contextul prezentei reglementari, potrivit Notei la sectiunea 6.2.1.1 din Anexa 11 OACI, indicarea prin timp a vitezei cu care comunicatiile ar trebui sa fie stabilite este furnizata ca indicatie serviciilor de comunicatii, in scopul, mai ales, de a determina ce anume tipuri de canale de comunicatii sunt necesare; spre exemplu:

prin "instantanee" se face referire la mijloace de comunicatii care trebuie sa asigure efectiv accesul imediat intre controlorii de trafic;

prin "15 secunde" se face referire la comunicatii care pot fi asigurate prin intermediul unui pupitru de comutare;

prin "5 minute" se desemneaza comunicatii care pot fi asigurate prin retransmitere.

Comunicatiile intre unitatile serviciilor de trafic aerian:

Trebuie ca centrul de informare a zborurilor sa detina mijloace de comunicatii cu urmatoarele unitati de trafic aerian care furnizeaza serviciu in cuprinsul zonei sale de responsabilitate:

a) centrul de control regional, in afara cazului cand cele doua centre sunt colocate;

b) unitatile de control de apropiere;

c) turnurile de control de aerodrom.

Un centru de control regional, pe langa faptul ca trebuie sa fie conectat la centrul de informare a zborurilor, trebuie sa detina mijloace de comunicatii cu urmatoarele unitati de trafic aerian care furnizeaza serviciu in cuprinsul ariei sale de responsabilitate:

a) unitatile de control de apropiere;

b) turnurile de control de aerodrom;

c) birourile de raportare ATS, in caz ca sunt stabilite separat.

Comunicatiile intre unitatile serviciilor de trafic aerian si alte unitati

Un centru de informare a zborurilor, respectiv un centru de control regional trebuie sa detina mijloace de comunicatii cu urmatoarele unitati care furnizeaza serviciu in cuprinsul respectivelor zone de responsabilitate:

a) unitatile militare corespunzatoare;

b) biroul meteorologic asociat centrului;

c) statia de telecomunicatii aeronautice asociata centrului;

d) birourile operatorilor aerieni corespunzatori;

e) centrul de coordonare a salvarii sau, in absenta unui astfel de centru, cu oricare alt serviciu de urgenta adecvat;

f)     Biroul NOTAM international asociat centrului;

O unitate de control de apropiere si un turn de control de aerodrom trebuie sa detina mijloace de comunicatii cu urmatoarele unitati care furnizeaza serviciu in cuprinsul respectivelor zone de responsabilitate:

a) unitatile militare corespunzatoare;

b) serviciile de urgenta si salvare (inclusiv serviciile de ambulanta, stingere a incendiilor etc.)

c) biroul meteorologic asociat respectivei unitati de trafic;

d) statia de telecomunicatii aeronautice asociata respectivei unitati de trafic;

e)    unitatea care asigura serviciul de management pe platforma, in caz ca este stabilita separat.

Grupurile de coduri Q utilizate in comunicatiile radiotelefonice aer-sol:

Definirea grupurilor de coduri Q utilizate in mod uzual in comunicatiile radio dintre aer si sol:

Codul NOT AM permite codificarea informatiilor care stabilesc conditia sau aparitia unor schimbari in starea mijloacelor radio, aerodromurilor, facilitatilor de iluminat, pericolelor pentru aeronave sau a facilitatilor de cautare si salvare.

Un mesaj NOT AM trebuie emis atunci cand informatiile de mai jos capata o semnificatie direct operationala:

a) stabilirea, inchiderea sau aparitia unor schimbari semnificative in operarea aerodromului / aerodromurilor sau a pistelor;

b) stabilirea, retragerea sau aparitia unor schimbari semnificative in operarea serviciilor aeronautice;

c) stabilirea sau retragerea unor mijloace de navigatia aeriana sau de aerodrom. Aceasta include: intreruperea sau reluarea serviciului, schimbarea frecventelor, schimbarea orelor de serviciu, schimbarea identificarii, schimbarea orientarii (mijloace directionale), schimbarea. locatiei, cresterea/descresterea puterii de emisie cu aproximativ 50 % sau mai mult, schimbarea in orarul de emisie sau in continutul/iregularitatea/lipsa de fiabilitate in operarea oricarui mijloc electronic pentru navigatia aeriana si in serviciile de comunicatii aer-sol;

d) stabilirea, retragerea sau aparitia unor schimbari semnificative ale mijloacelor vizuale;

e) intreruperea sau reluarea serviciului componentelor importante ale sistemului de iluminat ale aerodromului;

f) stabilirea, retragerea sau aparitia unor schimbari semnificative in procedurile serviciilor de navigatie aeriana;

g) aparitia sau corectia defectelor importante sau indepartarea impedimentelor de pe suprafata de manevra;

h) aparitia unor schimbari sau limitari in disponibilitatea de combustibil, ulei sau oxigen;

i) aparitia unor schimbari la facilitatile si serviciile disponibile pentru cautare si salvare;

j) stabilirea, retragerea sau reluarea serviciului balizelor care marcheaza obstacolele semnificative pentru navigatia aeriana;

k) aparitia unor schimbari in reglementarile care impun actiuni imediate, ex: zone interzise pentru o actiune SAR;

i) prezenta pericolelor care pot afecta navigatia aeriana (inclusiv obstacole, exercitii militare, etc.);

m) ridicarea, indepartarea sau aparitia unor schimbari la obstacolele semnificative pentru navigatia aeriana in zonele de decolare, urcare, apropiere intrerupta, apropiere si in zona pistei;

n) stabilirea sau aparitia unei discontinuitati (inclusiv activarea si dezactivarea) sau schimbari in stare a zonelor interzise, restrictionate si periculoase;

o) stabilirea sau aparitia unei discontinuitati in starea zonelor, rutelor sau portiunilor acestora unde exista posibilitatea de interceptare si unde este necesara asigurarea protectiei frecventei VHF de urgenta (121,5 MHz);

p) alocarea, anularea si schimbarea indicatorilor de locatie;

q) aparitia unor schimbari semnificative in sistemul de lupta impotriva incendiilor aflat la aerodromuri;

r) prezenta, indepartarea sau aparitia unor schimbari semnificative datorate zapezii, slush-ului, ghetii sau apei de pe suprafata de miscare (notificarea acestor conditii se face prin SNOWTAM);

s) declansarea epidemiilor; notificarea cerintelor referitoare la inoculare si la masurile de carantina;

t) prognozarea radiatiei cosmice solare;

u) aparitia unei activitati ce preced eruptia vulcanica;

v) eliberarea in atmosfera a materialelor radioactive sau chimice toxice.

Codul NOT AM contine

campul identificatorului Q (sau grupele codului Q);

identificatorii A pana la G, fiecare urmati de paranteza ): standardizeaza prezentarea informatiei intr-un limbaj relativ simplu.

Grupele codului Q .

Sunt 8 grupe despartite intre ele prin semnul "/":

1. indicativul ICAO al FIR-ului sau tarii plus semnul "XX" daca exista mai mult de un FIR;

2. codul NOTAM: un cod ICAO de 5 litere. Prima litera a codului este intotdeauna Q pentru a indica ca urmeaza o abreviere codificata. A fost aleasa litera Q pentru a evita confuzia cu orice indicativ radio care ar putea fi atribuit. Urmatoarele patru litere au urmatoarele semnificatii:

a) subiectul mesajului este identificat prin a doua si a treia litera.

Daca codificarea subiectului nu se gaseste in lista codului NOTAM, atunci se folosesc urmatoarele litere de referinta pentru categoriile:

QAGXX = AGA QCOXX = COM QRCXX = RAC QXXX = altele.

b) starea operatiunii este identificata prin a treia si a patra litera. Se gaseste in lista codului NOTAM.

Pentru anularea mesajului NOTAM se folosesc abrevierile:

AK : reluarea operarii normale;

AL : subiectul operativ se supune limitarilor/conditiilor publicate

AO: operational;

CC : terminat;

XX: limbaj simplu;

3. trafic

I=IFR

V=VFR

IV = IFR/VFR sau in interesul ambelor tipuri de zboruri.

4. scopul

N = NOT AM selectat pentru atentionarea imediata a operatorilor aerini;

B = NOTAM se1ectat pentru PIB

0= semnificatie operationala pentru zborurile IFR

M = mesaje NOT AM diverse: nu sunt pentru briefing, dar sunt disponibile la cerere.

A = aerodrom

E = pe ruta

W = avertizare de navigatie

6. si 7. limita verticala inferioara si superioara;

8. coordonatele, raza

Precizia latitutidinii si a longitudinii este de un minut. Coordonatele reprezinta centrul aproximativ al cercului pe a carui raza se afla intreaga zona de influenta.

Campul A) : Este indicat indicatorul ICAO de locatie al aerodromului sau FIR-ului unde a fost localizata facilitatea/spatiul aerian/conditia.

Campul B) : Este prezentat un grup pentru data-timp care contine 10 cifre pentru anul, luna, ziua, ora si minutul UTC pentru inceputul perioadei de valabilitate.

Campul Q) : Este prezentat un grup data-timp care contine 10 cifre pentru anul, luna, ziua, ora si minutul UTC pentru sfarsitul perioadei de valabilitate.

Campul D) : Sunt prezentate pericolele, starea operatiunii/conditia facilitatii raportate in timpul perioadelor specificate.

Campul E) : Foloseste decodificarea codului NOT AM, completat cu identificatori, indicative, frecvente etc. Se folosesc abrevierile ICAO.

Campurile.F) si G) : Sunt prezentate limitele verticale inferioare si superioare ale activitatii/restrictiei, cu indicarea clara a datelor de referinta si a unitatilor de masura.

Exemplu

Pentru informatia urmatoare: zona periculoasa EG - DXX localizata la 5510N/00520W pe o raza de 50 NM (si care afecteaza doua FIR-uri) este activa de la nivelul solului pana la 12 200 m (40000 ft) MSL in zilele de 3, 7, 12,21 24 si 28 9 din 34

aprilie l991, intre orele 0730 si 1500 UTC si de la nivelul solului la 9150 m (30 000 ft) MSL in zilele de 19 si 20 aprilie 1991, intre orele 0730 si 1500 UTC,

vor fi emise urmatoarele doua mesaje NOTAM:

(A0623/91 NOTAMN .

Q) EGXXlQRDCA/IV /NBO/W /000/400/551 ONO 0 520.W05 0 A) EGTTIEGPX B) 9104030730 C)9104281500

D) APR 0307 1221 24 AND 280730 TO 1500

E) DANGER AREA DXX IS .ACTIVE

F) GND G) 12200 m (30 000 ft) MSL)

(A0624/91 NOTAMN

Q) EGXX/QRDCA/IV /NB O/W/OD 0/3 00/ 551 ON00520W050 A) EGTTIEGPX B) 9104190730 C)9104201500

D) APR 19 AND 200730 TO 1500

E) DANGER AREA DXX IS ACTIVE

F) GND G) 9 150 m (30 000 ft) MSL)

Codificari ale unor termeni utilizati in sistemul informatiilor aeronautice

Q code

Meaning

QFE

Atmospheric pressure la cota aerodromului

QNH

Setarea scarii barometrice a altimetrului pentru a obtine altitudinea amsl

QDM

Directia magnetica in directia stabilimentului

QDR

Relevmentul magnetic ( radialul) de la un anumit stabiliment

QTE

Relevmentul adevarat de la un anumit stabiliment

QUJ

Relevment adevarat la un anumit stabiliment

Majoritatea unitatilor de control aerian al traficului ( de obicei pe frecventa de apropiere ) pot furniza pilotilor informatii despre relevment sau directie in functie de transmisia pilotului. Echipamentul de gasire a pozitiei poate da un QDM spre aerodrom sau relevmentul adevarat ( magnetic ) de la QTE - ul sau QDR - ul aerodromului.

Abreviatii utilizate in cadrul controlului traficului aerian:

Termeni si definitii aferente serviciilor si controlului traficului aerian:

In cuprinsul reglementarii RACR - ATS, termenul serviciu este utilizat ca o notiune abstracta pentru a desemna functii sau un serviciu furnizat; termenul unitate este utilizat pentru a desemna o entitate colectiva care asigura unul sau mai multe asemenea servicii (avand acelasi inteles cu termenul organ folosit in unele acte normative nationale anterioare).

Definirea abrevierilor utilizate in controlul traficului aerian:

ALERFA / ALERFA - Termenul codificat prin care se indica o faza de alarma.

Conditii meteorologice de zbor la vedere (VMC) / Visual meteorological conditions - Conditii meteorologice exprimate in valori ale vizibilitatii, distantei fata de nori si plafonului, egale cu sau superioare unor valori minime specificate (referite uzual ca "minime").

Nota:    Valorile minime ("minimele") aplicabile in Romania sunt specificate in RACR-RA, Regulile aerului, in conformitate cu prevederile Anexei 2 OACI, Rules of the Air.

DETRESFA / DETRESFA - Termenul codificat prin care se indica o faza de pericol.

Informatii AIRMET / AIRMET information - Informatii emise de catre un centru de veghe meteorologica, referitoare la aparitia sau la aparitia prognozata a unor fenomene meteorologice specifice pe ruta, care pot afecta siguranta zborurilor aeronavelor la joasa altitudine si care nu au fost inca incluse in prognoza emisa pentru zborurile efectuate la joasa altitudine in regiunea de informare a zborurilor respectiva sau intr-o parte a acesteia.

Informatii SIGMET / SIGMET information - Informatii emise de catre un centru de veghe meteorologica privind aparitia sau aparitia prognozata a unor fenomene meteorologice specifice pe ruta, care pot afecta siguranta operatiunilor aeriene.

IFR / IFR - Abreviere folosita pentru a desemna regulile de zbor instrumental.

IMC / IMC - Abreviere folosita pentru a desemna conditii meteorologice de zbor instrumental.

INCERFA / INCERFA - Termenul codificat prin care se indica o faza de incertitudine.

Nivel / Level - Termen generic referitor la pozitia in plan vertical a unei aeronave in zbor, care inseamna, dupa caz, inaltime, altitudine sau nivel de zbor.

NOTAM / NOTAM - Mesaj de notificare distribuit prin mijloace de telecomunicatii, care contine informatii despre aparitia, starea sau modificarea oricarui mijloc, serviciu, procedura sau hazard (pericol), informatii a caror cunoastere in timp util este esentiala personalului implicat in operatiunile de zbor.

RNAV (Navigatie RNAV) / Area navigation (RNAV) - O metoda de navigatie care permite operarea unei aeronave pe orice traiectorie de zbor dorita in cuprinsul limitei de acoperire a unor mijloace de navigatie referite prin statii, sau in cuprinsul limitei de capabilitate a unor mijloace autonome proprii, sau a unei combinatii a acestor doua limite.

Ruta ATS / ATS route - O ruta definita, proiectata astfel incat fluxul traficului aerian sa fie orientat potrivit necesitatilor in furnizarea serviciilor de trafic aerian.

Nota 1: Expresia "ruta ATS" se utilizeaza pentru a desemna, dupa caz, o cale aeriana, o ruta consultativa, o ruta controlata sau necontrolata, o ruta de sosire sau de plecare etc.

Nota 2: O ruta ATS se defineste prin caracteristicile rutei, care includ un indicativ de ruta ATS, directia spre sau de la puncte semnificative (puncte de navigatie), distanta dintre punctele semnificative, cerinte de raportare si altitudinea minima de siguranta determinata de autoritatea ATS corespunzatoare.

VFR / VFR - Abrevierea utilizata pentru a se indica regulile zborului la vedere.

VMC / VMC - Abrevierea utilizata pentru indicarea conditiilor meteorologice de zbor la vedere.

Zbor IFR / IFR flight - Un zbor desfasurat in conformitate cu regulile zborului instrumental.

Zbor VFR / VFR flight - Un zbor desfasurat in conformitate cu regulile zborului la vedere.

Zbor VFR special / Special VFR flight - Un zbor VFR care este autorizat de controlul traficului aerian sa opereze intr-o zona de control in conditii meteorologice inferioare VMC.

Conditii de zbor:

Conditiile de zbor se clasifica dupa cum urmeaza:

Conditii meteorologice de zbor la vedere (VMC) - Conditii meteorologice exprimate in valori ale vizibilitatii, distantei fata de nori si plafonului, egale sau mai mari decat valorile minime specificate pentru conditiile meteorologice de zbor la vedere.

VMC / VMC - Abrevierea utilizata pentru indicarea conditiilor meteorologice de zbor la vedere.

Conditii meteorologice de zbor instrumental (IMC) / Instrument meteorological conditions - Conditii meteorologice exprimate in valori ale vizibilitatii, distantei fata de nori si plafonului, mai mici decat valorile minime specificate pentru conditiile meteorologice de zbor la vedere.

IMC / IMC - Abreviere folosita pentru a desemna conditii meteorologice de zbor instrumental.

Spatiu aerian

Clasificarea spatiilor aeriene (conform RACR - ATS)

Spatiile aeriene in care se furnizeaza servicii de trafic aerian (referite in continuare ca spatii aeriene ATS) se identifica si se clasifica dupa cum urmeaza:

Clasa A. Sunt permise numai zborurile IFR, se furnizeaza serviciul de control al traficului aerian tuturor zborurilor iar acestea sunt toate esalonate, fiecare fata de celelalte.

Clasa B. Sunt permise zborurile IFR si VFR, se furnizeaza serviciul de control al traficului aerian tuturor zborurilor iar acestea sunt toate esalonate, fiecare fata de celelalte.

Clasa C. Sunt permise zborurile IFR si VFR, se furnizeaza serviciul de control al traficului aerian tuturor zborurilor iar zborurile IFR sunt esalonate, fiecare fata de celelalte zboruri IFR si fata de zborurile VFR. Zborurile VFR sunt esalonate fata de zborurile IFR si primesc informari de trafic cu privire la celelalte zboruri VFR.

Clasa D. Sunt permise zborurile IFR si VFR, se furnizeaza serviciul de control al traficului aerian tuturor zborurilor IFR si VFR, zborurile IFR sunt esalonate fata de celelalte zboruri IFR si primesc informari de trafic cu privire la zborurile VFR, zborurile VFR primesc informari de trafic cu privire la toate celelalte zboruri.

Clasa E. Sunt permise zborurile IFR si VFR, se furnizeaza serviciul de control al traficului aerian tuturor zborurilor IFR, acestea fiind esalonate fata de celelalte zboruri IFR. Toate zborurile primesc informari de trafic in masura in care acest lucru este practic. Clasa E de spatiu aerian nu trebuie utilizata pentru zonele de control.

Clasa F. Sunt permise zborurile IFR si VFR, se furnizeaza serviciul consultativ de trafic aerian tuturor zborurilor IFR si serviciul de informare a zborurilor tuturor zborurilor care solicita acest lucru.

Nota: Se va avea in vedere ca, acolo unde se introduce serviciul consultativ de trafic aerian, aceasta se considera a fi, in mod normal, o masura temporara pana cand el poate fi inlocuit cu serviciul de control al traficului aerian.

Clasa G. Sunt permise zborurile IFR si VFR si se furnizeaza serviciul de informare a zborurilor tuturor zborurilor care solicita acest lucru.

Initierea unui mesaj NOTAM

Trebuie initiat si emis cu promptitudine un mesaj NOTAM oricand informatia ce trebuie distribuita are un caracter temporar de scurta durata sau cand urmeaza sa intre in vigoare intr-un timp foarte scurt modificari permanente sau temporare de lunga durata, semnificative operational, cu exceptia cazurilor cand informatia contine text lung si/sau reprezentari grafice.

Nota 1. - Modificarile semnificative operational, ce privesc circumstantele listate in Partea I, Anexa 4 la prezenta reglementare se emit potrivit sistemului AIRAC ('Aeronautical Information Regulation and Control') specificat in cap. 6 al reglementarii de aeronautica romana RACR-AIS.

Nota 2. - Informatiile cu caracter temporar de scurta durata continand text lung si/sau reprezentari grafice trebuie publicate sub forma de Supliment AIP.

Trebuie initiat si emis NOTAM in cazul urmatoarelor informatii :

a) punerea in serviciu, inchiderea sau modificari semnificative intervenite in operarea aerodromurilor, heliporturilor sau a pistelor;

b) punerea in serviciu, retragerea sau modificari semnificative intervenite in operarea serviciilor aeronautice (AGA, AIS, ATS, COM, MET, SAR, etc.);

c)    punerea in serviciu, retragerea sau modificari semnificative intervenite in operarea mijloacelor electronice si a altor mijloace destinate navigatiei aeriene si aerodromurilor/ heliporturilor. Aceasta include: intreruperea operarii sau repunerea in functiune, modificari ale frecventelor radio, modificari in orarul de operare notificat, modificarea unui identificator, modificarea orientarii (la mijloacele directionale), modificarea pozitiei, cresterea sau scaderea puterii de emisie cu 50% sau mai mult, modificari in orarul sau in continutul unei emisiuni, neregularitati sau fiabilitate scazuta in operarea oricarui mijloc electronic destinat navigatiei aeriene sau in serviciile de comunicatii sol-aer.

d) punerea in serviciu, desfiintarea sau modificari semnificative intervenite la mijloacele de indicare vizuala;

e) intreruperea sau repunerea in operare a unor componente majore ale sistemelor luminoase de aerodrom;

f) instituirea, retragerea sau modificari semnificative aduse procedurilor serviciilor de navigatie aeriana;

g) aparitia sau remedierea unor defecte sau impedimente majore pe suprafata de manevra;

h) modificari sau limitari privind disponibilitatea carburantilor, uleiului si oxigenului;

i) modificari majore aduse serviciilor si mijloacelor de cautare si salvare disponibile;

j) instalarea, desfiintarea sau repunerea in functiune a luminilor de avertizare care marcheaza obstacole semnificative pentru navigatia aeriana;

k) modificari ale reglementarilor, care impun actiune imediata, de exemplu instituirea unei zone interzise pentru activitati de cautare si salvare;

l) prezenta unor pericole pentru navigatia aeriana (incluzand obstacole, exercitii militare, mitinguri, concursuri, parasutari intense in afara zonelor declarate pentru aceasta activitate);

m) aparitia, retragerea sau modificarea unor obstacole semnificative pentru navigatia aeriana in zonele de decolare/urcare, intrerupere a apropierii, apropiere sau pe banda de siguranta laterala a pistei;

n)    infiintarea sau desfiintarea (incluzand activarea si dezactivarea), dupa caz, sau modificari introduse in situatia zonelor periculoase, reglementate sau interzise;

o) infiintarea sau desfiintarea unor zone sau rute sau portiuni din acestea in care exista posibilitatea interceptarii aeronavelor si in care se cere mentinerea ascultarii permanente pe frecventa de urgenta VHF 121.5 MHz.

p) alocarea, anularea sau modificarea unui indicator de localizare;

q) modificari semnificative ale nivelului de protectie asigurat in mod normal la un aerodrom prin serviciul de salvare si lupta contra incendiilor. Se va emite un NOTAM doar in situatia in care se schimba categoria seviciului si se va indica obligatoriu noua categorie a serviciului (potrivit prevederilor Anexei 14 OACI, Vol. I, Cap. 9 si ale Attachement A, Section 17);

r) prezenta, inlaturarea sau modificari semnificative ale unor conditii periculoase datorate zapezii, ghetii, zloatei ('slush') sau a apei pe suprafata de miscare.

s) declansarea unor epidemii care necesita modificari ale cerintelor anuntate privind vaccinarea sau masuri de carantina;

t) prognoze privind radiatiile cosmice solare, acolo unde se furnizeaza asemenea informatii;

u) modificarea semnificativa a activitatii vulcanice, localizarea, data si ora eruptiilor vulcanice si/sau intinderea pe orizontalasi verticala a norilor de cenusa vulcanica, inclusiv directia lor de miscare, nivelurile de zbor si rutele sau portiunile de ruta care ar putea fi afectate;

v) eliberarea in atmosfera a unor materiale radioactive sau substante chimice toxice urmare a unui accident chimic sau nuclear, localizarea, data si ora incidentului, directia de miscare a norilor toxici, nivelurile de zbor, rutele sau portiunile de ruta care ar putea fi afectate;

w) desfasurarea unor operatiuni de ajutorare umanitara, de tipul celor efectuate sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite, impreuna cu procedurile si/sau limitarile care afecteaza navigatia aeriana.

x) implementarea/ aplicarea unor masuri de contingenta pe termen scurt in cazul intreruperii totale sau partiale a furnizarii serviciilor de trafic aerian si a serviciilor asociate.

Nota: A se consulta si Anexa 11 OACI, sectiunea 2.28 si Attachement D.

Se recomanda ca necesitatea initierii si emiterii unui NOTAM sa fie considerata si in orice alte circumstante care pot afecta operarea aeronavelor.

Informatiile urmatoare nu se publica prin NOTAM :

a) lucrari de intretinere de rutina pe platforme si caile de rulare, care nu afecteaza miscarea in siguranta a aeronavelor;

b) lucrari de marcare a pistei, atunci cand operarea aeronavelor poate fi dirijata in siguranta pe celelalte piste disponibile sau cand echipamentul folosit poate fi retras la nevoie;

c) obstacole temporare in vecinatatea aerodromului/ heliportului, care nu afecteaza operarea in siguranta a aeronavelor;

d) cedarea partiala a sistemelor luminoase ale aerodromului/ heliportului, atunci cand acesta nu afecteaza direct operarea in siguranta a aeronavelor;

e) cedarea partiala temporara a mijloacelor de comunicatii aer-sol atunci cand sunt cunoscute si opereaza frecvente alternative;

f) lipsa serviciului de dirijare si control prin dispecer la sol pe platformasi a controlului traficului rutier pe platforma;

g) indisponibilitatea semnelor indicatoare de pozitie, destinatie sau a altora, pe suprafata de miscare;

h) parasutarile, fie in spatiul aerian necontrolat in conditii VFR, fie atunci cand sunt controlate, in locatii declarate sau in zone periculoase ori interzise;

i) alte informatii similare de natura temporara;

Informatiile despre activarea unor zone restrictionate, periculoase sau interzise stabilite, precum si despre alte activitati care necesita restrictionari temporare ale spatiului aerian, cu exceptia operatiunilor in situatii de urgenta, trebuie notificate cu cel putin sapte zile in avans.

Se recomanda ca eventuala anulare ulterioara a activitatilor sau reducerea orelor de activare sau a dimensiunilor zonelor respective sa fie notificata cat mai repede posibil.

Nota. - Atunci cand este posibil, notificarea va fi facuta cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a restrictiilor referite la 5.1.1.4, pentru a se facilita planificarea utilizarii spatiului aerian respectiv.

Trebuie ca mesajele NOTAM prin care se notifica indisponibilitatea unor mijloace de radionavigatie, facilitati sau servicii de comunicatii sa contina o estimare a perioadei de indisponibilitate sau a datei si orei la care vor fi repuse in serviciu.

Atunci cand un Amendament AIP sau un Supliment AIP este publicat in conformitate cu procedurile AIRAC, trebuie emis un NOTAM care sa cuprinda o descriere sumara a continutului, data efectivasi numarul de referinta al Amendamentului sau Suplimentului. Acest NOTAM devine efectiv odata cu Amendamentul AIP sau Suplimentul AIP pentru care a fost emis si va ramane in vigoare in Buletinele de informare inaintea zborului (PIB) timp de 14 zile.

Nota. - ICAO Doc 8126, Manualul Serviciilor de Informare Aeronautica, contine indrumari pentru initierea unui NOTAM ('Trigger NOTAM') care anunta publicarea unui Amendament AIP AIRAC sau Supliment AIP AIRAC.

Specificatii Generale

Cu exceptia prevederilor contrare din para. 5.2.3, fiecare NOTAM trebuie compus in conformitate cu prevederile Anexei 6 la prezenta reglementare, potrivit prevederilor echivalente din Anexa 15 OACI, Apendix 6, Formatul NOTAM.

Textul mesajului NOTAM trebuie compus prin intermediul semnificatiilor si expresiilor abreviate uniform atribuite Codului NOTAM OACI, completate cu abrevierile OACI, indicatori, identificatori, indicativi, indicativi de apel, frecvente, cifre si limbaj in clar.

Mesajele NOTAM destinate distributiei internationale trebuie sa cuprinda text in engleza pentru acele parti care sunt exprimate in limbaj clar.

Nota : Codul NOTAM OACI, impreuna cu semnificatiile si expresiile abreviate uniform, precum si abrevierile OACI sunt continute in ICAO Doc 8400, PANS-ABC.

Daca sunt transmise prin SNOWTAM, informatiile referitoare la prezenta zapezii, a zloatei ('slush'), a ghetii si a baltilor de apa pe suprafetele aerodormurilor/heliporturilor trebuie compuse in ordinea indicata in Anexa 2 la prezenta reglementare, Formatul SNOWTAM, potrivit prevederilor echivalente din Anexa 15 OACI, Apendix 2.

Informatiile privind o schimbare semnificativa din punct de vedere operational in activitatea vulcanica, o eruptie vulcanicasi/sau un nor de cenusa vulcanica, trebuie, atunci cand sunt raportate printr-un mesaj ASHTAM, sa contina informatiile in ordinea indicata in Formatul ASHTAM, in Anexa 3 la prezenta reglementare.

Originatorul trebuie sa aloce fiecarui mesaj NOTAM o serie identificata printr-o literasi un numar de patru cifre, urmata de o bara oblicasi de un numar de doua cifre pentru an. Numarul de patru cifre trebuie sa fie consecutiv si bazat pe anul calendaristic in curs.

Nota. - Pot fi utilizate pentru a identifica o serie NOTAM toate literele alfabetului de la A la Z, cu exceptia literelor S si T.

Daca un NOTAM contine informatii eronate, acesta trebuie inlocuit prin emiterea unui NOTAM cu un numar nou.

In cazul unui NOTAM care anuleaza sau inlocuieste un alt NOTAM anterior, trebuie indicate seria si numarul mesajului NOTAM anterior. Seria, indicatorul de locatie si subiectul celor doua mesaje NOTAM sa fie aceleasi. Un NOTAM poate anula sau inlocui doar un singur alt NOTAM.

Fiecare NOTAM trebuie sa se refere la un singur subiect si la o singura conditie aplicabila subiectului respectiv.

Nota. - ICAO Doc 8126, Manualul Serviciilor de Informare Aeronautica, prevede indrumari referitoare la corelarea intre un subiect si conditiile aplicabile, in conformitate cu criteriile de selectie a mesajelor NOTAM.

Continutul oricarui NOTAM trebuie sa fie cat mai concis cu putinta si astfel redactat incat intelesul sau sa fie clar fara sa fie necesara consultarea altui document.

Fiecare NOTAM trebuie transmis sub forma unui singur mesaj de telecomunicatii.

Un NOTAM care contine informatii cu caracter permanent sau informatii temporare de lunga durata trebuie sa includasi referiri adecvate la paginile AIP sau de Supliment AIP implicate.

Indicatorii de localizare inclusi in textul unui mesaj NOTAM trebuie sa fie potrivit indicatorilor prevazuti in ICAO Doc 7910, Indicatorii de localizare.

Utilizarea unor prescurtari ale acestor indicatori nu este permisa.

In cazul unei locatii pentru care nu exista atribuit un indicator de localizare OACI, se foloseste numele locului in limbaj clar, ortografiat potrivit prevederilor 3.6.2. din reglementarea de aeronautica civila RACR-AIS.

Lista de Control a mesajelor NOTAM in vigoare trebuie emisa sub forma unui NOTAM prin serviciul fix aeronautic (AFS) la intervale nu mai mari de o luna calendaristica, utilizand formatul NOTAM specificat in Anexa 6 la reglementarea RACR-AIS, in conformitate cu prevederile Anexei 15 OACI, Apendix 6. Lista de Control trebuie emisa separat pentru fiecare serie de NOTAM-uri.

Lista de Control a NOTAM-urilor trebuie sa continasi informatii despre cele mai recente Amendamente AIP, Suplimente AIP si cel putin Circularele de Informare Aeronautica cu distributie internationala.

Lista de Control trebuie distribuita acelorasi destinatari ca si seria de NOTAMuri la care se referasi trebuie identificata in mod clar ca Lista de Control.

O lista lunara a NOTAM-urilor in vigoare, ('Sumar NOTAM') publicata in limbaj in clar si continand informatii despre cele mai recente Amendamente AIP, Suplimente AIP si AIC-uri, trebuie produsa cu intarziere minimasi transmisa prin cele mai rapide mijloace destinatarilor Pachetului de Informare Aeronautica Integrata.

Distribuirea mesajelor NOTAM

Mesajele NOTAM se distribuie pe baza de solicitare.

Mesajele NOTAM trebuie pregatite in conformitate cu prevederile aplicabile ale procedurilor OACI pentru comunicatii.

In masura posibilitatilor, mesajele NOTAM se transmit prin reteaua fixa de telecomunicatii aeronautice (AFTN).

Atunci cand un NOTAM este transmis, asa cum este specificat la 5.3.4, prin alte mijloace decat reteaua fixa de telecomunicatii aeronautice (AFTN), textul sau trebuie precedat de un grup de 6 cifre specificand data si ora la care acesta a fost emis si de identificatorul centrului care emite NOTAM-ul.

Biroul NOTAM trebuie sa stabileasca mesajele NOTAM care fac obiectul distributiei internationale.

Dupa caz, se recomanda utilizarea de liste de distributie selectiva pentru distributia mesajelor NOTAM.

Nota - Aceste liste sunt destinate evitarii distributiei inutile a informatilor aeronautice. ICAO Doc 8126, Manualul Serviciilor de Informare Aeronautica, contine indrumari referitoare la acest subiect.

Schimbul international de mesaje NOTAM trebuie sa se faca numai in baza intelegerilor mutuale dintre Birourile NOTAM Internationale implicate.

Schimburile de mesaje NOTAM intre birourile NOTAM internationale trebuie limitate, in masura posibilitatilor, la cerintele utilizatorilor interesati, prin crearea unor serii separate care sa indeplineasca cel putin cerintele zborurilor interne si internationale.

Pentru transmiterea NOTAM-urilor prin reteaua AFS, trebuie utilizat un sistem de distributie predeterminat in conformitate cu prevederile Anexei 15 OACI, Apendix 5, sub rezerva specificatiilor prevazute la paragraful 5.3.4 din reglementarea RACR - AIS.

Tehnica transmiterii (transmission technique)

Tehnica transmiterii

Pentru a elimina intarzierile in comunicatii, fiecare mesaj scris va fi citit inainte de inceperea transmiterii.

Transmiterea se va face concis, intr-un ton normal de conversatie.

Se va utiliza frazeologia standard ori de cate ori aceasta este reglementata pentru o anumita actiune/situatie.

Tehnica transmiterii vorbirii trebuie sa fie de o maniera care sa asigure cel mai mare grad de inteligibilitate al fiecarei transmisii.

Pentru indeplinirea acestei cerinte este necesar ca membrii echipajului si personalul de la sol sa sa mentina un ritm egal al vorbirii, care sa nu depaseasca 100 cuvinte pe minut

Se vor respecta urmatoarele reguli pe timpul transmiterii:

a)     fiecare cuvant se va pronunta clar si distinct;

b)            viteza de transmitere nu trebuie sa depaseasca 100 de cuvinte pe minut;

c)          volumul celui ce transmite se va mentine constant:

d)         microfonul se tine in permanenta in fata gurii.

Pentru intelegerea cu usurinta a numerelor este recomandabil sa se faca o pauza inainte si dupa transmiterea lor.

a)     sa fie familiarizati cu tehnica de folosire a microfonului, in special in ceea ce priveste mentinerea unei distante constante fata de microfon, in cazul in care nu se intrebuinteaza un modulator cu nivel constant

e)     suspendati pentru moment convorbirea, daca devine necesar sa se faca o miscare a capului, care sa se duca la indepartarea de microfon .

Atunci cand este necesar pentru ca statia de pe o aeronava sa emita semnale pentru proba sau reglare, semnalele care se pot interfera cu activitatea unei statii aeronautice invecinate, inainte de emiterea unor astfel de semnale se va obtine consimtamantul statiei respective .

Atunci cand o statie din serviciu mobil aeronautic, are nevoie de semnale de proba, fie pentru reglarea unui emitator inainte de a se face un apel, fie pentru reglarea unui receptor , asemenea semnale nu trebuie continuate peste 10 secunde si trebuie sa fie compuse din numerele pronuntate (UNU, DOI TREI) in radio-telefonie, urmate de indicativul statiei care emite semnale de proba.

Recomandare : dupa ce s-a adresat un apel statiei aeronautice, trebuie sa se scurga un interval de cel putin 10 secunde, inainte de a se face un al doilea apel. Acest lucru trebuie sa elimine emisiile inutile, in timp ce statia aeronautica se pregateste sa raspunda apelului initial.

Atunci cand statia aeronautica este chemata simultan de statiile mai multor avioane, statia respectiva va hotari ordinea in care aeronavele vor face comunicarile.

Folosirea urmatoarelor tehnici va contribui la c1aritatea si receptia satisfacatoare transmisiei:

a) inaintea inceperii transmisiei ascultati frecventa alocata pentru a fi siguri ca nu veti intefera transmisia unei alte statii;

b) operatorul radio trebuie sa fie familiarizat cu tehnica de operare a statiei;

c) tonul de conversatie trebuie sa fie normal, vorbirea clara si distincta;

d) rata de vorbire -trebuie sa fie constanta si sa nu depaseasca 1oo cuvinte/minut. Cand se stie ca elementele mesajului vor fi notate de catre persoana care Ie receptioneaza, rata de vorbire trebuie sa fie usor mai redusa;

e) volumului vorbirii trebuie sa aiba un nivel constant;

t) introducerea pauzelor scurte inainte si dupa numere, pentru a face mesajul mai usor de inteles;

g) evitarea folosirii sunetelor de ezitare ca 'er' /' aa';

h) butonul de transmisie trebuie apasat complet inainte de a vorbi si nu se va elibera pana la tenninarea mesajului. Operatorii se vor asigura intotdeauna ca butonul este eliberat dupa transmisie si ca microfonul este asezat la locul sau pentru a nu exista riscul de a fi deschis neintentionat.

Urmatoarele cuvinte vor fi omise din transmisiile din care nu rezulta confuzii sau ambiguitati:

a) 'SURFACE' in legatura cu directia si viteza vantului de suprafata;

b) 'DEGREES' in legatura cu capetele radar;

c) 'VISIBILITY', 'CLOUDS' si 'HEIGHT' din rapoartele meteorologice;

d) 'HECTOPASCALS' cand se da presiunea pentru calaj.

F olosirea cuvintelor de politete va fi evitata.

Cuvantul 'IMMEDIATELY' va fi folosit numai cand se cere o actiune imediata din motive de siguranta.

Exceptand mesajele legate de securilatea zborului, nici un mesaj nu se va transmite catre aeronava pe timpul decolarii, pe timpul ultimei parti a apropierii finale sau pe timpul ruljului la aterizare.

Informatiile privind auditia se transmit cu numere care indica calitatea receptiei astfel:

- Inaudibil - unreadable

- Audibil cu intreruperi - Readable now and tlien

- Audibil, dar cu dificultate - Readable but with dificulty

- Audibil - Readable

- Perfect audibil - Perfectly readable.

Exemplu:

Frazeologie Phraseology

Aeronava:

OTOPENI TURN TAROM 201 OTOPENI TOWER TAROM 201

PROBE RADIO 120,9 RADIO CHECK 120,9

TWR:

TAROM 201 OTOPENI TURN TAROM 201 OTOPENI TOWER

AUDITIE 5 READING YOU 5

Transmiterea cuvintelor prin dictare

Numele proprii, abrevierile de servicii sau cuvinte a caror scriere poate da nastere la confuzii, vor fi transmise litera cu litera utilizandu-se alfabetul radiotelefonic.

Exemplu:

Frazeologie

UNU, DOI. TREI. PATRU, PROBE,

BUCURESTI CONTROL

Phraseology

ONE. TWO, THREE, FOUR,

TESTING, BUCHAREST CONTROL

Transmiterea numerelor

Toate numerele cu exceptia sutelor intregi, miilor intregi si combinatia de mii si sute intregi vor fi transmise prin pronuntarea fiecarei cifre in mod separat.

Sutele intregi si miile intregi vor fi transmise prin pronuntarea fiecarei cifre din numarul sutelor sau iniilor urmate de cuvantul SUTA/SUTE (HUNDRED) sau MIE/MII (THOUSAND) dupa cum este necesar.

Combinatia de mii si sute intregi va fi transmisa prin pronuntarea fiecarei cifre din numarul de mii urmat de cuvantul MIE/MII (THQUSAND) si apoi numarul de sute urmat de cuvilp.tul SUTA/ SUTE (HUNDRED).

Exemple:

Frazeologie Phraseology

10: UNU ZERO 10: ONE ZERO

75: SAPTE CINCI 75: SEVEN FIVE

583: CINCI OPT TREI 583: FIVE EIGHT THREE

600: SASE SUTE 600: SIX HUNDRED

5000: CINCI MII 5000: FIVE THOUSAND

7600: SAPTE MII SASE SUTE HUNDRED 7600: SEVEN THOUSAND SIX

11000: UNU UNU MII 11000: ONE ONE THOUSAND

18900: UNU OPT MII NOUA SUTE 18900: ONE EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED

38143: TREI OPT UNU PATRU TREI 38143: THREE EIGHT ONE FOUR THREE

Numerele continand o zecimala vor fi transmise ca la pct. 3.1., zecimala indicata de cuvantul VIRGULA (DECIMAL).

Exemplu:

Frazeologie Phraseology

100,3: O SUTA VIRGULA TREI 00,3: ONE HUNDRED DECIMAL THREE

Transmiterea orei se va face prin indicarea cifrelor care reprezinta minutele. Fiecare cifra se va transmite separat.

Ora se va transmite din patru cifre atunci cand exista posibilitati de confuzie.

Exemplu:

Frazeologie Phraseology

0920: DOI, ZERO 0920: TWO. ZERO

sau or

ZERO, NOUA, DOI, ZERO ZERO, NINE, TWO, ZERO

Cand se doreste a se verifica acuratetea receptiei numerelor, persoana care transmite mesajul va cere persoanei care receptioneaza mesajul sa repete numerele.

Exemplu:

Frazeologie Phraseology

REPETATI FRECVENTA READ BACK THE FREQUENCY

Folosirea cuvintelor si expresiilor standard (use of standard words and phrases)

Cuvinte si fraze standard pentru proceduri generale de operare

Ora estimata de decolare

In scopul eliminarii consumului neproductiv de combustibil, la solicitarea de catre pilot a autorizarii de pornire a motoarelor, controlorul TWR va comunica "ora estimata de decolare" in cazul in care intensitatea traficului impune intarzieri la decolare sau zborului respectiv i-a fost alocat un slot de plecare.

Nota: Ora estimata de decolare se stabileste prin coordonarea zborului intre turnul de control de aerodrom (TWR), organul controlului de apropiere (APP) si centrul regional de dirijare si control (ACC).

Frazeologie:

ASTEPTATI DECOLAREA LA (ora) PORNIRE LA DISCRETIE. Sau

SLOT DE DECOLARE (ora) PANA LA (ora) PORNIREA LA DISCRETIE

Phraseology:

EXPECT DEPARTURE (time) START UP AT OWN DISCRETION. Or

TAKE-OFF SLOT (time) TO (time) START UP AT OWN DISCRETION

Procedura de asteptare la decolare:

Daca traficul impune, TWR-ul va mentine aeronava, care urmeaza sa decoleze, la pozitia de asteptare.

Frazeologie:

RULATI LA POZITIA DE ASTEPTARE

Phraseology:

TAXI TO HOLDING POINT

In scopul urgentarii decolarii, se poate autoriza o "decolare imediata" inainte ca aeronava sa ajunga la pozitia de asteptare.

Frazeologie:

TWR: SUNTETI GATA PENTRU DECOLARE IMEDIATA?

Aeronava: GATA.

TWR: AUTORIZEZ DECOLAREA IMEDIATA.

Phraseology:

TWR: ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE?

Aeronava: READY.

TWR: CLEARED FOR IMMEDIATE TAKE-OFF.

Procedura de decolare:

Autorizarea de decolare se transmite cu formula:

Frazeologie:

TWR: AUTORIZEZ DECOLAREA LA MINIMA DUMNEAVOASTRA

Phraseology:

TWR: CLEARED FOR TAKE OFF AT YOUR MINIMA

Procedura turului de pista:

Procedura turului de pista se executa in zboruri de scoala sau antrenament. Pentru aeronavele de transport, turnul de control de aerodrom va autoriza efectuarea unei apropieri in vederea aterizarii prin tur de pista cu vederea solului atunci cand apropierea prin alta procedura prevazuta la aerodromul respectiv nu este posibila.

Frazeologie:

APP: AUTORIZEZ TURUL DE PISTA STANGA/DREAPTA PENTRU APROPIERE (tipul mijlocului interpretat de pilot) PISTA (numarul)

Phraseology:

CLEARED LEFT/RIGHT HAND CIRCUIT FOR (type of pilot aid interpreted) APPROACH RUNWAY (number)

Procedura de apropiere:

Organul controlului de apropiere va asigura esalonarea intre aeronava autorizata sa execute procedura de apropiere la vedere si celelalte aeronave ce evolueaza in zona de control de aerodrom.

Frazeologie:

Aeronava: SOLICIT APROPIERE LA VEDERE

APP: AUTORIZEZ APROPIEREA LA VEDERE PISTA (numarul) (restrictii, informare de trafic)

Phraseology:

REQUEST VISUAL APPROACH

CLEARED FORVISUAL APPROACH RUNWAY (number) (restrictions, traffic information).

Procedura de apropiere specifica:

Organul controlului de apropiere poate specifica o anumita procedura de apropiere aplicabila tuturor aeronavelor din zona pentru a asigura fluenta la aterizare.

Frazeologie:

ACEASTA VA FI O APROPIERE (tipul mijlocului) ASISTATA DE PRECIZIE, PISTA (numarul) sau

VECTORIZARE PENTRU APROPIERE (tipul mijlocului interpretat de pilot) PISTA (numarul) sau

ACEASTA VA FI O APROPIERE (tipul mijlocului) PISTA (numarul)

Phraseology:

THIS WILL BE A PRECISION MONITORED (type of aid) APPROACH, RUNWAY (number) or

VECTORING FOR (type of pilot interpreted aid) APPROACH RUNWAY (number) or

THIS WILL BE A (type of aid) APPROACH RUNWAY (number)

Daca considera necesar, pilotul va solicita o procedura de apropiere diferita de cea specificata de organul controlului de apropiere, atunci cand conditiile existente (starea de disponibilitate a mijloacelor, traficul din zona etc.) permit executarea ei.

Frazeologie:

SOLICIT APROPIERE (tipul mijlocului)

Phraseology:

REQUEST APPROACH (type of aid)

Procedura de apropiere prin turul de pista la vedere (visual circuit)

Procedura de apropiere prin turul de pista la vedere se executa numai in zboruri scoala sau antrenament, fiind o particularizare a procedurii turului de pista IFR. Aceasta procedura de apropiere se executa cu mentinerea in permanenta in campul vizual a zonei pistei (pragul pistei, sistemul luminos de apropiere sau alte marcaje identificabile cu pista), la inaltimi prevazute in planul de antrenament, inaltimi ce vor fi comunicate de pilot turnului de control de aerodrom.

Frazeologie:

Aeronava: SOLICIT TUR DE PISTA STANGA/DREAPTA LA VEDERE

TWR: AUTORIZEZ TURUL DE PISTA STANGA/DREAPTA LA VEDERE

Phraseology:

REQUEST LEFT/RIGHT HAND VISUAL CIRCUIT CLEARED FOR LEFT/RIGHT HAND VISUAL CIRCUIT

Procedura de ratare:

Daca la inaltimea de luare a deciziei pilotul nu are vizibilitatea minima pentru aterizare stabilita de catre compania sa sau daca constata ca situatia este improprie aterizarii, (axarea pe directia de aterizare sau coborarea pe panta sunt defectuoase) precum si daca alte conditii de orice natura fac nesigura securitatea aterizarii, pilotul comandant de bord este obligat sa intrerupa din proprie initiativa apropierea raportand despre aceasta organului de dirijare si control.

Frazeologie:

RATEZ

Phraseology:

GOING AROUND

Pilotul comandant de bord este obligat, de asemenea, sa intrerupa apropierea si la dispozitia organului de dirijare si control.

Frazeologie:

RATATI IMEDIAT [instructiuni de intrerupere a apropierii] (motivul)

Phraseology:

GO AROUND IMMEDIATELY [missed approach instructions] (reason)

Procedura de coborare:

Controlorii de trafic aerian de la organul controlului de apropiere vor lua cunostinta de hotararea pilotului comandant de bord pentru executarea procedurii de aterizare alese si vor autoriza coborarea cu formula:

Frazeologie:

AUTORIZEZ COBORAREA LA MINIMA DUMNEAVOASTRA

Phraseology:

CLEARED TO DESCEND TO YOUR MINIMA

Intreruperea transmisiei (listening out)

La o intrerupere a comunicatiei aeronava trebuie sa se conformeze cu procedurile de intrerupere a comuncatiei din Anexa 10 OACI, volumul II si cu procedurile urmatoare, dupa caz. In plus, atunci cand aeronava face parte din traficul de aerodrom la un aerodrom controlat, trebuie sa supravegheze continuu aerodromul pentru a receptiona eventualele instructiuni care ii pot fi transmise prin semnale vizuale.

La intreruperea comunicatiei in conditii meteorologice de zbor la vedere (VMC), aeronava trebuie:

a) setarea transponderului pe cod 7600, daca aeronava este echipata cu transponder;

b) sa continue sa zboare in conditii meteorologice de zbor la vedere (VMC);

c) sa aterizeze pe cel ma apropiat aerodrom convenabil;

d) sa raporteze sosirea sa, prin cele mai rapide mijloace disponibile, unitatii ATC competente.

La intreruperea comunicatiei in conditii meteorologice de zbor instrumental (IMC) sau cand conditiile sunt astfel incat se estimeaza ca este imposibil sa se continue zborul in confirmitate cu prevederile planuluide zbor, aeronava trebuie:

a) sa mentina ultimul nivel de zbor autorizat sau altitudinea de zbor minima daca aceasta este mai mare, precum si ultima viteza autorizata, pentru o perioada de 20 de minute din momentul in care aeronava nu a reusit sa raporteze pozitia la verticala unui punct de raport obligatoriu si dupa care sa-si modifice nivelul si viteza in conformitate cu planul de zbor depus. Exceptie fac cazurile in care exista prevederi contrare avand la baza un acord regional de navigatie aeriana;

b) sa procedeze in conformitate cu ruta din planul de zbor curent catre mijlocul de navigatie corespunzator desemnat care deserveste aerodromul de destinatie si, cand este solicitat, sa se conformeze cu paragraful c) de mai jos, sa astepte la verticala acestui mijloc de navigatie pana la inceperea coborarii;

c) sa inceapa coborarea de la verticala mijlocului de navigatie specificat in paragraful b) la ultima ora de apropiere prevazuta, receptionata si confirmata, sau cat mai aproape posibil de aceasta, daca nu s-a receptionat si conformat o ora de apropiere prevazuta, la ora de sosire estimata ce rezulta din planul de zbor curent sau cat mai aproape posibil de aceasta;

d) sa efectueze o procedura normala de apropiere instrumentala specificata pentru mijlocul de navigatie desemnat;

e) sa aterizeze, daca este posibil, in intervalul de 30 de minute dupa ora de sosire estimata specificata in paragraful c) sau la ultima ora de apropiere prevazuta si confirmata, care din ele este mai tarzie.

Intreruperea comunicatiilor (legaturilor radio bilaterale) aer-sol

In situatia cand legatura radio bilaterala cu o aeronava dintr-o regiune de control sau o zona de control s-a intrerupt, organele de dirijare si control ale traficului aerian vor lua urmatoarele masuri:

Se iau masuri pentru a determina daca aeronava poate receptiona la bord emisiunile radio ale organului de dirijare, cerandu-i sa execute manevre determinate, care pot fi observate cu ajutorul radarului, sau cerandu-i sa transmita anumite semnale care sa ateste ca are receptie la bord;

Daca nu exista indicatii ca aeronava are receptie la bord, organele de dirijare si control vor lua masuri de esalonare a celorlalte aeronave fata de aceasta, cunoscand ca:

a) in conditii meteorologice de zbor la vedere (vmc) aeronava:

va continua zborul in conditii meteorologice de zbor la vedere pe ruta prevazuta in planul de zbor;

va ateriza la cel mai apropiat aerodrom convenabil de pe ruta sau din apropierea acesteia;

va comunica aterizarea sa, prin cel mai rapid mijloc de telecomunicatii de la aerodromul respectiv, organelor de dirijare si control interesate.

b) in conditii meteorologice de zbor instrumental (imc) aeronava:

va continua zborul in conformitate cu planul de zbor in vigoare pana la mijlocul de radionavigatie al aerodromului de aterizare si atunci cand a sosit mai devreme decat ora prevazuta in planul de zbor, va executa zona de asteptare la acest mijloc;

va incepe coborarea de la mijlocul de radionavigatie specificat, la ora sau cat mai aproape de ora prevazuta de apropiere (expected aproach time) receptionata si confirmata de pilot.

Daca nu a primit de la organul de dirijare si control o ora prevazuta de apropiere, va incepe coborarea la ora estimata de aterizare prevazuta in planul de zbor.

va executa procedura de apropiere dupa instrumente prevazuta in harta de apropiere pentru mijlocul de radionavigatie respectiv;

va ateriza cat mai aproape de ora estimata de aterizare din planul de zbor in vigoare dar nu mai tarziu de 30 minute dupa aceasta ora.

De indata ce se cunoaste ca o aeronava are legatura radio intrerupta, organul de dirijare si control in spatiul in care se gaseste aeronava in cauza, va transmite informatii privind aceasta situatie tuturor organelor de trafic aerian interesate, de-a lungul rutei aeronavei conform planului de zbor.

Organele de trafic interesate vor lua toate masurile de a putea primi la aterizare aeronava fara legatura radio bilaterala, cunoscand ca este posibil ca pilotul comandant de bord sa aleaga unul din aceste aerodroame pentru aterizare, mai ales cand conditiile meteorologice sunt vmc, sau mai bune decat la aerodromul de destinatie si cu mijloace de apropiere mai perfectionate.

Instructiunile de confirmare cerute (required 'readback' instructions)

Stabilirea comunicatiilor

La stabilirea comunicatiilor, aeronavele vor folosi indicativul intreg atat al aeronavei cat si al statiei aeronautice.

Exemplu:

Ale: STEPHENVILLE TOWER G-ABCD;

TWR: G-ABCD STEPHENVILLE TOWER, GO AHEAD.

Cand o statie de sol doreste sa transmita informatii, mesajul va incepe cu 'ALL STATIONS' . Idem pentru aeronavele care doresc sa transmita informatii aeronavelor din vecinatatea sa. Dupa asemenea apelari generale, nu trebuie raspunsuri, decat daca Ii s-a cernt statiilor individuale saconfirme mesajul.

Exemplu:

Radio: ALL STATIONS ALEXANDER CONTROL, FUEL DUMPING COMPLETED.

Idem pentru aeronavele care doresc sa transmita informatii aeronavelor din vecinatatea sa.

Exemplu:

Ale: ALL STATIONS G-ABCD, WESTBOUND MARLOW VOR TO STEPHENVILLE LEAVING FL 260 NOW DESCENDING TO FL 15o.

Dupa asemenea apelari generale, nu trebuie raspunsuri, decat daca statiilor individuale Ii s-a cernt sa confirme mesajul.

Continuarea comunicatiilor

Dupa ce a fost stabilit contactul si daca nu exista riscul vreunei confuzii, se poate continua comunicatia fara nici o alta identificare ulterioara sau repetarea indicativului pana la terminarea contactului.

Daca se considera ca receptia este dificila, atunci elementele importante ale unui mesaj trebuie transmise de doua ori.

Exemplu:

A/c: GEORGETOWN G-ABCD WALDEN 2 5oo FEET, I SAY AGAIN 2 5oo FEET, ENGINE LOSING POWER, ENGINE LOSING POWER.

Emiterea aprobarilor

Prevederile care guvemeaza emiterea aprobarilor sunt continute in documentul ICAO PANS-RAC. Continutul unei aprobari poate varia de la descrierea detaliata a rutei si a nivelelor la care se va zbura pana la aprobarea pentru aterizare.

Controlorii vor trebui sa transmita aprobarea rar si clar pentru a da timp pilotului s-o noteze si pentru a evita repetitiile nedorite. Oricand este posibil aprobarea va fi transmisa inainte de pomirea motoarelor. Controlorul va evita transmiterea unei aprobari pilotului cand acesta este angajat in executarea unor manevre complicate de rulaj si in nici un caz cand pilotul executa alinierea sau decolarea.

O aprobare ATC de ruta nu este o instructiune de decolare sau de intrare pe pista activa. Cuvintele "TAKE OFF" sunt folosite numai cand aeronavei i s-a aprobat decolarea sau i s-a anulat aprobarea de decolare. In alte cazuri este folosit cuvantul "DEPARTURE" sau "AIRBORNE".

Cerinte pentru confirmarea mesaielor

Cerintele pentru repetarea mesajelor au fost introduse in interesul sigurantei zborurilor. Necesitatea repetarii mesajelor este legata direct de posibilitatea neintelegerilor transmisiei, a aprobarilor si instructiunilor ATC. Conformarea stricta la procedurile de repetare a mesajelor da asigurari nu doar ca aprobarea a fost receptionata corect, dar si ca ea a fost transmisa conform intentiilor. Ea serveste ca verificare ca doar avionul respectiv, si doar acel avion, va actiona conform aprobarii.

Vor trebui repetate aprobarile de a intra, ateriza - pe, decola de pe, intersecta si intoarce pe pista in serviciu. Aprobarile ATC de ruta vor fi intotdeauna repetate cu exceptia cazului in care s-a primit o alta autorizare de la unitatea A TS corespunzatoare.

Vor fi intotdeauna repetate pista in serviciu, instructiunile referitoare la cap si viteza, instructiunile de nivel, de calare a altimetrului si codurile SSR.

Alte aprobari si instructiuni (inclusiv aprobarile conditional e) vor fi repetate sau confirmate astfel incat sa se indice clar ca au fost intelese si acceptate.

O aeronava trebuie sa termine repetarea mesajului prin indicativul sau.

Daca o aeronava repeta incorect o aprobare sau o instructiune, controlorul va transmite corect cuvantul 'NEGATIVE' urmat de versiunea corecta.

Daca exista vreun dubiu ca pilotul nu se poate conforma aprobarii/instructiunii ATC, atunci controlorul va continua aprobareaJinstructiunea cu 'IF NOT POSSIBLE ADVISE' si va oferi in continuare o altemativa.

Daca pilotul primeste o aprobare/instructiune careia nu i se poate conforma, va informa controlorul prin fraza 'UNABLE TO COMPLY' si va da motivele.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1744
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved