Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


REGULAMENTUL DE RADIOCOMUNICATII PENTRU SERVICIUL DE AMATOR DIN ROMANIA

Comunicatii+ Font mai mare | - Font mai micAGENTIA NATIONALA PENTRU COMUNICATII SI INFORMATICA

INSPECTORATUL GENERAL AL COMUNICATIILORREGULAMENTUL DE RADIOCOMUNICATII

PENTRU

SERVICIUL DE AMATOR

DIN

ROMANIA

CAPITOLUL I

GENERALITATI

Art. 1. Prezentul regulament stabileste normele tehnice, administrative si de exploatare obligatorii privind construirea, instalarea, experimentarea si folosirea statiilor de amator, autorizarea radioamatorilor si regulile dupa care acestia isi desfasoara activitatea, din punct de vedere al radiocomunicatiilor.

Art. 2. Activitatea de radioamator prezinta urmatoarele aspecte principale:

a) Instruirea individuala sau in colectiv in domeniul radiotehnicii si radiocomunicatiilor;

b) Construirea, instalarea, experimentarea si folosirea statiilor de amator;

c) Efectuarea de studii si experimentari in benzile alocate radioamatorilor;

d) Realizarea de legaturi radio cu alti radioamatori din tara si strainatate;

e) Participarea la diferite competitii interne si internationale specifice;

f) Activitatea de radioamator nu urmareste interes pecuniar.

Aceste activitati sint reglementate de Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica prin Inspectoratul General al Comunicatiilor.

In realizarea si controlul aspectelor sus mentionate Inspectoratul General al Comunicatiilor colaboreaza si cu Federatia Romana de Radioamatorism.

CAPITOLUL II

DEFINITII

Art. 3. In acceptiunea prezentului regulament se definesc urmatorii termeni:

Radiocomunicatie: orice emisie sau receptie de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau

informatii de orice alta natura, realizata cu ajutorul undelor radioelectrice.

Unde radioelectrice: undele electromagnetice a caror freventa este mai mica de 3000 GHz si care se propaga in spatiu fara ghid artificial.

Serviciul de amator: serviciul de radiocomunicatii avind ca scop, autoinstruirea, intercomunicatiile si investigatiile tehnice efectuate de radioamatori, adica de persoane autorizate legal, interesate de tehnica radiocomunicatiilor, numai in scop personal si fara nici un interes pecuniar.

Serviciul de amator prin satelit: serviciul de radiocomunicatii folosind statii spatiale pe sateliti ai Terrei in acelasi scop ca si al serviciului de amator.

Statie de amator: statie in serviciul de amator.

Puterea consumata: puterea consumata in circuitul anodic (sau de colector) al etajului final.

Puterea la virf de modulatie (a unui emitator radio): puterea medie furnizata liniei de alimentare a antenei de catre un emitator in timpul unui ciclu de radiofrecventa, corespunzatoare amplitudinii maxime a anvelopei de modulatie in conditii normale de lucru.

Puterea medie (a unui emitator radio): puterea medie furnizata liniei de alimentare a antenei de catre emitator in timpul unui interval de timp suficient de lung in comparatie cu componenta de frecventa de modulatie cea mai joasa, luata in conditii normale de lucru.

Puterea la purtatoare (a unui emitator radio): puterea medie furnizata liniei de transmisie a antenei de catre un emitator radio in timpul unui ciclu de radiofrecventa luata in conditii de nemodulare.

Toleranta de frecventa: diferenta maxima admisibila intre frecventa alocata sau frecventa pe care se doreste a se emite si frecventa situata in mijlocul benzii ocupate in realitate de catre emisia respectiva.

Largimea de banda ocupata: largimea benzii de frecvente ocupate de o emisie, in care se concentreaza 99% din puterea medie totala radiata, sub frecventa limita inferioara si peste frecventa limita superioara fiind radiate puteri medii egale, fiecare, cu 0,5% din puterea medie radiata.

Largimea de banda necesara: valoarea minima a largimii de banda, in cazul unei clase de emisie date, pentru asigurarea transmiterii informatiei cu viteza si calitatea dorite.

Banda de frecventa asignata: banda de frecventa inauntrul careia emisia statiei autorizata. Latimea benzii este egala cu latimea de banda necesara plus de doua ori valoarea absoluta a tolerantei de frecventa. In cazu1 statiilor spatiale, banda de frecventa asigurata include varianta maxima     prin efectul Doppler ce poate avea loc fata de orice punct situat pe suprafata pamintului.

Radiatie in afara benzii: emisiile pe o frecventa sau pe frecventele situate in imediata apropiere si in afara latimii de banda necesara care rezulta din procesul de modulatie, dar excluzind emisiile neesentiale.

Radiatie neesentiala: emisia pe o frecventa sau pe frecventele situate in afara latimii de banda necesara si al carui nivel poate fi redus fara sa afecteze transmiterea informatiei corespunzatoare. Radiatiile neesentiale includ emisiile pe frecventele azmonice, emisii parazite, produsele de intermodulatie si produsele frecventelor de mixare, dar exclud emisiile in afara benzii.

Radiatie nedorita: Cuprinde radiatiile neesentiale si radiatiile in afara benzii.

CAPITOLUL III

STATII DE RADIOAMATORI

Art. 4. In functie de natura activitatii si de dotarea tehnica, statiile de amator se impart in:

- statii de receptie;

- statii de emisie-receptie.

Statiile de receptie: activeaza exclusiv in domeniul receptiei si au in dotare unul sau mai multe receptoare de trafic prevazute cu benzi de frecvente pentru radioamatori, antene, dispozitive de adaptare, fidere precum si instalatii anexe, aparate de masura si de laborator, scule si materiale necesare acestei activitati.

Statiile de emisie-receptie: activeaza atit in domeniul receptiei, cit si in cel al emisiei si au in dotare unul sau mai multe receptoare de trafic prevazute cu benzi de frecvente pentru radioamatori, unul sau mai multe emitatoare special concepute si construite pentru a lucra in benzile de frecvente pentru radioamatori, antene, dispozitive de adaptare, fidere precum si instalatii anexe, aparate de masura si de laborator, scule si materiale necesare acestei activitati.

Art. 5. In functie de modul de folosire statiile de amator se impart in:

- statii fixe;

- statii mobile;

- statii portabile.

Statiile fixe sint instalate si functioneaza intr-un amplasament fix si bine determinat.

Statiile mobile sint instalate pe mijloace mobile si pot fi folosite atit in timpul deplasarii, acestora, cit si in timpul stationarii lor.

Statiile portabile sint astfel concepute si construite incit pot fi transportate si folosite cu usurinta dintr-un loc in altul de catre utilizator.

Art. 6. In functie de titularul autorizatiei statiile de amator se impart in:

- statii individuale si

- statii de club.

Statiile individuale apartin persoanelor fizice. La aceste statii poate lucra titularul autorizatiei si unul sau mai multi radioamatori autorizati de clasa restrins (R).

Ocazional la o statie individuala pot lucra si alti radioamatori, in conditiile prevazute de art. 21 si 63.

Statiile de club apartin institutiilor, intreprinderilor, organizatiilor, asociatiilor sau cluburilor si functioneaza sub conducerea unui responsabil, in conditiile prevazute de art. 54 din prezentul regulament;

pot fi operate de radioamatori autorizati de orice clasa, dar numai in benzile de frecvente in care acestia poseda autorizatie individuala.

Art. 7. In functie de puterile emitatoarelor si de benzile de frecventa pe care le pot folosi, statiile de amator sint de diferite categorii, conform anexei 1.

CAPITOLUL IV

NORME TEHNICE

Art. 8. Radioamatorii sint obligati sa respecte limitele benzilor autorizate, depasirea acestora fiind strict interzisa.

Art. 9. Emitatoarele statiilor de amator trebuie astfel concepute si realizate incit sa asigure incadrarea in toleranta de frecventa pe care o permite nivelul tehnic al echipamentelor de acest fel, corespunzator frecventei si clasei de emisie folosita.

Art. 10. Scala emitatoarelor trebuie astfel conceputa si etalonata incit sa permita acordul pe frecventa dorita cu o precizie de minimum 0,05% .

Art. 11. Radiatiile nedorite ale emitatoarelor si receptoarelor statiilor de amator trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sub 30 MHz:

-puterile semnalelor nedorite vor fi mai mici cu cel putin 40 dB fata de puterea medie a semnalului util si nu va depasi 50 mW;

- pentru statiile cu puteri medii mai mici de 5W, atenuarea componentelor nedorite va fi minimum 30 dB.

b) intre 30 MHz - 235 MHz:

Puteri mai mari de 25 W:

- atenuarea radiatiei nedorite va fi de cel putin 60 dB fata de puterea medie a semnalului util sau maximum

1 mW.

Puteri mai mici sau egale cu 25 W:

- atenuarea radiatiei nedorite va fi de cel putin 40 dB fata de puterea medie a semnalului util sau maximum

25 W.

c) peste 235 MHz:

Puteri mai mari de 25 W:

- atenuarea radiatiei nedorite va fi de cel putin 60 dB fata de puterea medie a semnalului util sau maximum

20 mW.

Puteri mai mici sau egale cu 25 W:

- atenuarea radiatiei nedorite va fi de cel putin 40 dB fata de puterea medie a semnalului util sau maximum

25 W.

Art. 12. Largimea de banda maxim admisibila statiilor de amator nu trebuie sa depaseasca largimea de banda necesara. In cazul claselor de emisii care folosesc modulatia de frecventa, deviatia maxima de frecventa nu trebuie sa depaseasca - 3 kHz in benzile inferioare frecventei de 29 MHz si

kHz in benzile cuprinse intre 29,7 MHz si 440 MHz.

In benzile de peste 440 MHz se va tine seama de posibilitatile tehnice existente pentru statii de acest gen.

Art. 13. Purtatoarea emisiilor de radioamatori trebuie sa fie cit mai curata, fara brum de retea sau clicsuri de manipulatie.

Art. 14. Receptoarele statiilor de amator trebuie sa asigure receptia integrala a benzilor sau a subbenzilor in care pot lucra emitatoarele cu care sint echipate statiile respective.

Art. 15. Statiile de amatori trebuie sa fie dotate cu antene artificiale neradiante, pe care se vor face reglajele emitatoarelor.

Art. 16. Aparatura si instalatiile folosite de radioamatori trebuie sa se incadreze in normele de tehnica securitatii muncii pentru statiile de amator.

CAPITOLUL V

DISPOZITII ADMINISTRATIVE SI NORME DE EXPLOATARE

Art. 17. Statiile de amator de emisie-receptie din Romania sint identificate prin indicative de apel formate dupa cum urmeaza:

a) literele YO, (eventual YP, YQ, YR ca indicative speciale) reprezentind prefixul atribuit pe plan international Romaniei;

b) o cifra, indicind zona in care functioneaza statia, conform tabelului care face obiectul anexei 5;

c) un grup de una, doua sau trei litere, caracteristice fiecarei statii, dupa cum urmeaza:

- doua sau trei litere pentru statiile de emisie-receptie individuale (prima litera neputind fi litera K);

- trei litere pentru statiile de emisie-receptie de club (prima litera fiind K);

- o litera pentru indicative speciale, balize si repetoare.

Art. 18. Indicativul de apel al statiilor mobile si portabile este constituit din indicativul de apel propriu-zis, urmat de o bara de fractie si de urmatoarele litere:

- MM pentru statiile mobile maritime sau fluviale;

- AM pentru. statiile mobile aeronautice;

- M pentru statiile mobile terestre;

- P pentru statiile portabile terestre.

Aceste indicative se formeaza automat de catre operatorii statiilor de amator corespunzator situatiei in care se gasesc.

La fiecare legatura radio mobila sau portabila se va transmite obligatoriu QTH-locatorul sau pozitia exacta.

Art. 19. Indicativele de apel ale statiilor de amator de emisie-receptie se acorda si se tin in evidenta de catre Inspectoratul General al Comunicatiilor.

Art. 20. Orice legatura radio incepe si se termina in mod obligatoriu cu indicativele de apel ale statiilor corespondente.

Art. 21. Radioamatorii care lucreaza ocazional la o alta statie individuala decit cea proprie, transmit indicativul statiei de la care lucreaza, urmat de o bara de fractie si de indicativul propriu.

Radioamatorii care lucreaza de la o statie de club transmit obligatoriu indicativul statiei de club si optional pot transmite si indicativul propriu.

Radioamatorii straini autorizati sa lucreze in Romania transmit grupul de litere YO urmat de bara de fractie si indicativul care le este atribuit in tara de origine.

Art. 22. Indicativele de apel trebuie sa fie transmise complet si corect, orice prescurtare, modificare sau completare in afara celor prevazute de art. 18 si 21, este interzisa.

Art. 23. Traficul dintre statiile de radioamatori trebuie sa se limiteze la mesaje de natura tehnica care au legatura cu testele pe care le efectueaza, precum si comentarii cu caracter pur personal, de mica importanta, pentru care nu ar fi justificata recurgerea la serviciile publice de telecomunicatii.

Mesajele trebuie sa fie redactate in limbaj clar sau sa foloseasca codurile si prescurtarile incluse in anexele 3, 4, 7 si 8 din prezentul regulament.

Art. 24. Este interzisa transmiterea mesajelor care:

- constituie secrete de stat sau care nu sint destinate publicitatii;

- au caracter de radiodifuziune (inclusiv probele de modulatie cu muzica);

- provin de la sau sint adresate unor terti neradioamatori (cu exceptia traficului de urgenta precum si a situatiilor in care au intervenit acorduri speciale intre Administratii in acest sens);

- contin idei sau expresii indecente sau insultatoare.

Art. 25. In vederea utilizarii cit mai rationale a spectrului radioelectric, fiecare radioamator trebuie sa limiteze durata legaturilor la strictul necesar.

Art. 26. Pentru a micsora riscul perturbarii legaturilor efectuate de alti radioamatori, durata fiecarei perioade de lucru continuu in emisie trebuie sa fie limitata la strictul necesar. In orice caz, ea nu trebuie sa depaseasca 10 minute.

Art. 27. Inainte de a incepe traficul, operatorii statiilor de amator trebuie sa.se asigure ca emisiile statiei proprii nu vor perturba o legatura radio in curs. Daca o asemenea perturbare este posibila, vor astepta o oprire oportuna a transmisiunii care ar putea fi perturbata.

In cazul in care procedind astfel se ajunge totusi la perturbarea unei legaturi in curs, statia care perturba trebuie sa inceteze emisiile la prima cerere facuta in acest sens de oricare dintre statiile participante la legatura perturbata.

Art. 28. La stabilirea, desfasurarea si incheierea traficului, operatorii statiilor de amator trebuie sa utilizeze in mod obligatoriu procedurile indicate in anexa 4.

Art. 29. Statiile de radioamatori pot transmite semnale de test pentru reglarea emitatoarelor sau a receptoarelor, in urmatoarele conditii:

a) inainte de a incepe transmiterea semnalelor respective, trebuie sa se asigure ca nu vor perturba o legatura in curs;

b) semnalele folosite in acest scop trebuie astfel constituite incit sa rezulte clar caracterul de semnale de test. Ele trebuie sa fie imediat urmate de indicativul statiei respective;

c) durata semnalelor de test nu poate depasi 20 de secunde. La nevoie, semnalele de test pot fi repetate dupa o intrerupere suficient de mare pentru a permite verificarea indeplinirii conditiei de la punctul a);

d) atunci cind, cu toate precautiile luate, se ajunge la perturbarea unei legaturi in curs, transmiterea semnalelor de test va inceta la prima cerere facuta in acest sens de oricare dintre statiile care participa la legatura perturbata.

Art. 30. La reglarea emitatoarelor trebuie folosite antenele artificiale neradiante. Fac exceptie reglajele care nu pot fi efectuate decit lucrind pe antena normala. In timpul reglajelor puterea va fi redusa la strictul necesar.

Art. 3l. In principiu, cazurile de interferenta sau alte genuri de perturbatii in care sint implicate statii apartinind unor radioamatori romani trebuie rezolvate prin buna intelegere intre cei interesati. .

Daca incercarile facute in acest sens nu dau rezultatele scontate, cei lezati pot solicita Inspectoratului General al Comunicatiilor luarea masurilor necesare. Cererea respectiva trebuie sa fie insotita de un raport asupra perturbatiei.

Art. 32. Statiile de amator pot stabili legaturi radio numai cu alte statii de amator. Legaturile cu statiile apartinind altor servicii, precum si cu cele care nu isi semnaleaza identitatea prin transmiterea indicativului de apel sint interzise.

Art. 33. Interceptarea intentionata a mesajelor transmise de statii apartinind altor servicii decit cel de amator este interzisa.

In cazul in care interceptarea are loc in mod accidental, radioamatorii sint obligati sa nu divulge existenta si continutul mesajelor receptionate, sa nu le publice si sa nu le foloseasca sub nici o forma.

Fac exceptie de la cele de mai sus si de la prevederile art. 32 cazurile in care este vorba de calamitati naturale, de situatii care primejduiesc vieti omenesti precum si de situatii care au legatura cu securitatea statului. In aceste cazuri, radioamatorii trebuie sa aduca aportul lor la rezolvarea situatiei facind uz de toate posibilitatile de care dispun. Totodata, ei sint obligati a aduce la cunostiinta Inspectoratului General al Comunicatiilor aceste cazuri.

Art. 34. Intreaga activitate de emisie-receptie a statiilor de radioamatori trebuie consemnata in jurnalele de trafic (log).

Jurnalul de trafic trebuie sa fie completat in mod ingrijit si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele insemnari: data, ora UTC, banda in care s-a efectuat legatura radio, clasa de emisie folosita si indicativul de apel al statiei corespondente.

La cererea Inspectoratului General al Comunicatiilor radioamatorii sint obligati a prezenta jurnalele de trafic pentru control.

Orice neconcordanta intre traficul real si inscrierile din jurnalul de trafic este sanctionata, mergindu-se pina la retragerea definitiva a autorizatiei.

Jurnalul de trafic se pastreaza la statie in mod obligatoriu cel putin doi ani de la data ultimei legaturi inscrise in el.

Art. 35. Este interzisa transmiterea sub orice forma a emitatoarelor de radioamatori unor institutii, intreprinderi, organizatii, asociatii, cluburi sau persoane care nu poseda o autorizatie de radioamator.

Este interzis institutiilor, cluburilor si persoanelor fizice care nu poseda autorizatie sa detina echipamente de emisie pentru benzile de amator.

Art. 36. Orice statie de amator trebuie sa fie prevazuta cu urmatoarele documente:

a) autorizatia de radioamator a titularului;

b) regulamentul de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din Romania;

c) lista aparatelor si echipamentelor care compun statia;

d) jurnalul de trafic al statiei;

e) chitanta de plata a tarifului pe anul in curs.

Documentele enumerate mai sus se vor afla in permanenta la statie si vor fi prezentate la cererea organelor de control.

CAPITOLUL VI

CERTIFICATE DE RADIOAMATOR

Art. 37. Certificatele de radioamator sint documentele care atesta ca titularul lor poseda cunostintele si aptitudinile necesare unui radioamator.

Art. 38. Certificatele sint de 6 clase: incepator, avansat, clasa I-a, UUS*), 'restrins US*)' si 'restrins UUS'.

Art. 39. Certificatele se obtin pe baza unui examen care consta in probe scrise la materiile prevazute in programa analitica din anexa 11 si in probe practice la telegrafia Morse.

Examenele se organizeza de Directiile Teritoriale (Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara) ale Inspectoratului General al Comunicatiilor.

Art. 40. Examenele se tin in localitatile in care isi au sediul Directiile Teritoriale ale Inspectoratului General al Comunicatiilor, in lunile aprilie si octombrie.

In afara acestor sesiuni ordinare, Directiile Teritoriale pot organiza sesiuni extraordinare de examinare si la alte date si in alte localitati.

Art. 41. Poate fi inscrisa la examen orice persoana fara limita de virsta care doreste sa obtina certificat de radioamator, daca a depus la Directiile Teritoriale ale Inspectoratului General al Comunicatiilor cererea de inscriere si a achitat tarifele de examinare, cu cel putin 15 zile inaintea datei la care incepe examenul. In aceleasi conditii se pot inscrie la examen si radioamatorii care doresc sa obtina certificat de clasa superioara celei pe care o detin, respectind termenele din prezentul regulament.

Art. 42. Pentru a fi declarat reusit la examen, candidatul trebuie sa obtina calificativul 'satisfacator' la fiecare dintre probele si materiile pentru categoria respectiva.

Candidatii care au obtinut calificativul 'nesatisfacator' la una sau mai multe probe sau materii pot solicita inscrierea pentru a repeta examenul la aceste probe sau materii in sesiunea imediat urmatoare, fara a mai plati tariful de examen.

Cei care nu se prezinta la examen sau nu reusesc sa obtina si in aceasta sesiune calificativul 'satisfacator' la materiile respective vor repeta examenul integral, achitind tariful de examinare.

Art. 43. In vederea eliberarii certificatului de radioamator, candidatii reusiti la examen trimit la Directiile Teritoriale ale Inspectoratului General al Comunicatiilor tariful pentru eliberarea certificatului, doua fotografii format act de identitate, copie simpla dupa actul de identitate si un timbru fiscal conform legislatiei in vigoare, dupa care, in termen de cel mult 15 zile li se expediaza certificatele respective.

Art. 44. Candidatii la examenele pentru obtinerea certificatelor de radioamator vor sustine examen diferentiat in functie de clasa certificatului la materia 'Electronica si radiotehnica', iar cei pentru clasele 'restrins' sint scutiti de sustinerea acestei probe.

Candidatii pentru clasa IV-a (UUS) si 'restrins UUS' nu vor sustine proba de telegrafie Morse.

Art. 45. Comisiile de examinare sint numite prin decizii ale Directorului General al Inspectoratului General al Comunicatiilor.

Art. 46. Listele radioamatorilor autorizati sint publice si se pot consulta la Directiile Teritoriale ale I.G.C.

_____ _______ ______ _________

(*) US = unde scurte; UUS = unde ultra-scurte

CAPITOLUL VII

AUTORIZAREA RADIOAMATORILOR

Art. 47. Activitatea de radioamator emisie-receptie este permisa numai persoanelor care poseda o autorizatie in acest sens eliberata de Inspectoratul General al Comunicatiilor.

Art. 48. Titularul unei autorizatii de radioamator emisie-receptie are urmatoarele drepturi:

a) sa detina, sa construiasca, sa instaleze, sa experimenteze si sa foloseasca la domiciliul personal sau in alt loc specificat in autorizatie, sau in mobil sau portabil (in conditiile prevazute la art. 18) o statie de amator corespunzatoare clasei autorizatiei respective sau unei clase inferioare;

b) sa opereze orice statie de club sau statie de amator individuala de categorie egala sau inferioara autorizatiei personale, cu consimtamintul responsabilului sau titularului;

c) sa fie numit responsabil al unei statii de club, in conditiile art. 54 din prezentul regulament.

Art. 49. Titularii autorizatiilor de radioamator au urmatoarele obligatii:

a) sa studieze temeinic si sa respecte cu strictete prevederile prezentului regulament si ale celorlalte acte normative privind radiocomunicatiile;

b) sa manifeste corectitudine si disciplina in traficul radio si sa contribuie activ si operativ la inlaturarea abaterilor pe care le constata;

c) sa puna statia si cunostintele lor la dispozitia autoritatilor in cazul calamitatilor naturale sau altor situatii exceptionale.

Art. 50. Autorizatia de radioamator nu da dreptul de a presta munca contra cost sau de a efectua operatiuni comerciale.

Art. 51. Autorizatiile de radioamator emisie-receptie sint de 6 clase: clasa I-a, clasa a II-a, clasa a III-a, clasa a IV-a, clasa 'restrins US' si clasa 'restrins UUS'.

Art. 52. Pentru autorizatia de radioamator emisie-receptie clasa a IV-a solicitantul trebuie sa obtina certificatul de radioamator clasa 'UUS'.

Pentru autorizatia de radioamator de emisie-receptie clasa a III-a solicitantul trebuie:

a) sa obtina certificatul de radioamator clasa 'incepator' eliberat de Inspectoratul General al Comunicatiilor.

Pentru autorizatia de radioamator emisie-receptie clasa a II-a solicitantul trebuie:

a) sa posede autorizatia de clasa a III-a;

b) sa posede certificatul de radioamator clasa 'avansat';

a)      sa nu fi avut in ultimii doi ani nici o abatere de la prezentul regulament.

Pentru autorizatia de radioamator emisie-receptie clasa I-a solicitantul trebuie:

a) sa posede autorizatia de clasa a II-a;

b) sa obtina certificatul de radioamator clasa I-a.

c) sa nu fi avut in ultimii doi ani nici o abatere de la prevederile prezentului regulament.

Pentru autorizatia de radioamator emisie-receptie clasa 'restrins US', respectiv 'restrins UUS', solicitantul trebuie:

a) sa obtina certificatul de radioamator 'restrins US', respectiv 'restrins UUS';

b) sa prezinte declaratia titularului statiei ca este de acord ca persoana care solicita clasa 'restrins' (R) sa lucreze de la statia sa.

Art. 53. Autorizatiile pentru statiile de club se elibereaza la cererea institutiilor, a intreprinderilor, a organizatiilor, a asociatiilor sau a cluburilor care se angajeaza sa asigure toate conditiile tehnice, organizatorice si administrative pentru ca activitatea statiei sa se desfasoare in stricta conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 54. Conducerea, controlul si indrumarea activitatii statiei de club se efectueaza in numele titularului de catre un responsabil numit de acesta si aprobat de Inspectoratul General al Comunicatiilor prin autorizatia emisa statiei de club. Responsabilul trebuie sa fie posesor al unei autorizatii individuale de cel putin clasa a II-a.

Art. 55. Pentru obtinerea autorizatiilor de emisie-receptie solicitantii trebuie sa inainteze Directiei Teritoriale a Inspectoratului General al Comunicatiilor in a carei raza teritoriala de activitate are domiciliul stabil, urmatoarele documente:

- cerere tip;

- copie simpla dupa buletinul de identitate;

- copia certificatului de radioamator de categoria respectiva;

- doua fotografii format 4/6;

- dovada ca a achitat tarifele de autorizare;

- un timbru fiscal conform reglementarilor in vigoare.

Art. 56. La autorizarea radioamatorilor de clasa 'restrins', se va prezenta o declaratie de accept a titularului statiei.

Eliberarea autorizatiei de clasa 'restrins' se poate face numai la statiile individuale sau de club ale caror titulari au un stagiu de cel putin doi ani si nu au comis in acest interval nici o abatere de la prevederile prezentului regulament.

Art. 57. Autorizatiile de radioamator de orice clasa sint valabile pentru anul in curs, indiferent de data eliberarii lor. Prelungirea valabilitatii se efectueaza de drept prin plata tarifului anual de folosinta, la termenele prevazute in tarifele Inspectoratului General al Comunicatiilor.

Art. 58. Autorizatiile de radioamator pot fi retrase de unitatile care le-au eliberat in urmatoarele cazuri:

- la cererea titularului;

- pentru neplata la termen a tarifelor in vigoare;

- pentru abateri de la prevederile prezentului regulament.

Art. 59. Mutarea la alta adresa a unei statii de amator de emisie-receptie se poate efectua numai dupa primirea aprobarii in acest sens de la Inspectoratul General al Comunicatiilor, cererea depunindu-se cu cel putin 20 de zile inaintea mutarii. Pina la primirea aprobarii, lucrul la noua adresa este interzis. Schimbarea denumirii strazilor sau a numerotarii locuintelor trebuie comunicata la Inspectoratul General al Comunicatiilor in termen de 20 de zile dupa schimbare.

Art. 60. Radioamatorii de emisie-receptie care doresc sa-si inceteze definitiv activitatea trebuie sa comunice cu 15 zile inainte acest lucru unitatii care a eliberat autorizatia.

Art. 61. Deteriorarea, distrugerea sau pierderea certificatelor sau a autorizatiilor de radioamator vor fi anuntate in scris unitatii emitente in termen de 15 zile, cu explicarea imprejurarilor in care s-au produs faptele. Pierderea va fi anuntata public intr-un ziar de mare tiraj cu mentiunea declararii nule a documentului.

Dupa trecerea a doua luni de la indeplinirea celor de mai sus, unitatea emitenta poate elibera duplicatul documentului.

Solicitantul va prezenta in acest caz pe linga cerere si chitanta de plata a tarifului de duplicat si un timbru fiscal conform legislatiei in vigoare.

Art. 62. Titularul unei autorizatii de radioamator al carui nume a fost schimbat in mod legal, trebuie sa anunte acest lucru in scris, in termen de 15 zile, unitatii care a eliberat-o anexind fotocopia actului legal pentru schimbarea numelui, precum si autorizatia respectiva pentru efectuarea modificarilor corespunzatoare.

Art. 63. Radioamatorii straini pot fi autorizati sa-si desfasoare activitatea pe teritoriul Romaniei in urmatoarele conditii:

a) Radioamatorii din tarile ale caror administratii de telecomunicatii au acceptat recomandarea CEPT referitoare la 'Licenta de radioamator CEPT' si deci care detin licente CEPT pentru radioamatori eliberate de administratiile proprii.

Acesti radioamatori pot sa lucreze pe teritoriul Romaniei pe baza licentei CEPT.

In acest caz radioamatorii respectivi trebuie sa notifice la Inspectoratul General al Comunicatiilor perioada in care intentioneaza sa lucreze pe teritoriul Romaniei.

b) Radioamatorii din tarile cu ale caror administratii s-au semnat conventii de reciprocitate. Acesti radioamatori pot sa lucreze pe teritoriul Romaniei pe baza unei licente eliberate de Inspectoratul General al Comunicatiilor in urma solicitarii cu 30 de zile inaintea datei sosirii in tara, sau a datei la care intentioneaza sa inceapa activitatea de radioamator in Romania. La aceasta cerere se va anexa fotocopia licentei de radioamator din tara de origine.

Radioamatorii mentionati la punctele a) si b) pot lucra in mobil sau portabil (in aceste conditii este inclus si lucrul de la hotel sau camping chiar cu conectarea la reteaua electrica) sau de la un radioamator roman autorizat.

Se va folosi indicativul de apel YO/indicativul propriu.

Radioamatorii din aceste categorii nu sint supusi tarifelor de autorizare.

c) Radioamatorii din tari cu care nu s-a semnat nici o conventie internationala de reciprocitate.

Acesti radioamatori trebuie sa solicite cu 30 de zile inaintea sosirii sau a datei la care intentioneaza sa-si inceapa activitatea de radioamator in Romania, autorizatii speciale de la Inspectoratul General al Comunicatiilor in baza cererii de autorizare tip (Anexa 10) insotita de fotocopia autorizatiei de radioamator eliberata de organele competente din tara sa de origine.

De asemenea ei trebuie sa achite prin mandat postal in contul Inspectoratului General al Comunicatiilor, la intrarea in tara, tarifele de autorizare si folosinta in vigoare comunicate in scrisoarea de raspuns. Autorizatia este valabila numai insotita de chitanta de plata a tarifelor.

Radioamatorii straini care isi desfasoara temporar activitatea pe teritoriul Romaniei au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte intocmai prevederile prezentului regulament privind normele tehnice si de exploatare a statiilor de amator si orice restrictie privind conditiile locale de natura tehnica prevazuta in autorizatie.

b) sa prezinte la cererea organelor de control, dupa caz, licenta CEPT, licenta de radioamator echivalenta sau autorizatia emisa de Inspectoratul General al Comunicatiilor si chitanta de plata a tarifelor.

c) Desfasurarea activitatii la o statie individuala sau de club romaneasca se va efectua numai in prezenta si pe raspunderea titularului.

Nerespectarea acestor prevederi atrage dupa sine anularea dreptului radioamatorului strain de a lucra in Romania si atunci cind este cazul sanctionarea radioamatorului roman, respectiv a responsabilului statiei de club, mergind pina la anularea autorizatiei.

CAPITOLUL VIII

CONTROLUL STATIILOR DE RADIOAMATORI.

SANCTIUNI

Art. 64. Inspectoratul General al Comunicatiilor si Directiile Teritoriale ale Inspectoratului General al Comunicatiilor au dreptul de a controla la fata locului respectarea normelor tehnice si de exploatare prevazute in prezentul regulament. Cu aceasta ocazie se intocmeste un proces verbal in 3 exemplare, semnat de organele de control si de titularul sau responsabilul statiei. Un exemplar din procesul verbal se inainteaza Inspectoratului General al Comunicatiilor, unul ramine la statia controlata si unul la persoana care a efectuat controlul.

Radioamatorii controlati sint obligati sa permita accesul la statii si sa dea tot concursul organelor de control, pentru indeplinirea misiunii acestora.

In cazul cind titularii sau responsabilii statiilor respective refuza sa se supuna controlului sau incearca sa se sustraga de la control, organul de control consemneaza acest lucru intr-un proces verbal, contrasemnat de doi martori. Pe baza acestui document Inspectoratul General al Comunicatiilor poate anula autorizatia radioamatorului respectiv.

Art. 65. Inspectoratul General al Comunicatiilor si Directiile Teritoriale au dreptul sa controleze prin receptie modul in care radioamatorii respecta prevederile prezentului regulament in ceea ce priveste calitatea emisiilor si a normelor de exploatare. In cazul constatarii unor abateri, acestea se vor consemna in registrul de bord si se vor lua masuri corespunzatoare.

Art. 66. Responsabilii statiilor de club raspund, in numele institutiei, intreprinderii, organizatiei, asociatiei sau clubului sportiv titular al autorizatiei de asigurarea si respectarea tuturor conditiilor tehnice administrative si de exploatare necesare pentru ca statia respectiva sa functioneze in stricta comformitate cu prevederile prezentului regulament.

Operatorii statiilor de club sint obligati sa respecte intocmai instructiunile si dispozitiile date de responsabilul statiei cu exceptia celor care contravin prezentului regulament. In cazul constatarii unei abateri din partea operatorilor, responsabilii au dreptul de a interzice sau limita accesul acestora la statie si in acelasi timp obligatia de a sesiza Inspectoratul General al Comunicatiilor in vederea luarii masurilor corespunzatoare. Pentru abaterile cunoscute de responsabili, dar nesesizate Inspectoratului General al Comunicatiilor, acestia vor fi sanctionati impreuna cu operatorul care a savirsit abaterea.

Radioamatorii care opereaza alta statie individuala decit cea personala sint obligati sa respecte intocmai indicatiile titularului autorizatiei statiei respective, cu exceptia celor care contravin prevederilor prezentului regulament. In cazul cind operatorul respectiv savirseste abateri, titularul statiei este obligat sa interzica acestuia accesul la statie si sa sesizeze Inspectoratul General al Comunicatiilor in vederea luarii masurilor corespunzatoare.

Pentru abateri nesesizate Inspectoratului General al Comunicatiilor, dar cunoscute de titular, acesta din urma va fi sanctionat impreuna cu operatorul care a savirsit abaterea.

Art. 67. Titularii, respectiv responsabilii statiilor la care sint autorizati radioamatori de clasa 'restrins', au urmatoarele obligatii:

- sa asigure functionarea statiei in stricta conformitate cu prevederile normelor tehnice in vigoare;

- sa permita radioamatorului de clasa 'restrins' lucrul la statie numai in prezenta sa si sa intervina operativ pentru evitarea sau inlaturarea oricaror abateri de la prevederile regulamentului.

Art. 68. Modificarea, folosirea sau obtinerea in mod fraudulos a autorizatiilor sau certificatelor

de radioamator, ajutorul dat altor persoane pentru a savirsi aceste acte sau tainuirea lor, se sanctioneaza potrivit legii penale. Autorizatiile de radioamator modificate, falsificate sau obtinute in mod fraudulos, precum si autorizatiile de radioamator ale persoanelor care au colaborat la aceste fapte se anuleaza, titularii lor pierzind definitiv dreptul de a mai activa ca radioamatori.

Art. 69. In functie de gravitatea abaterilor de la prezentul regulament Inspectoratul General al Comunicatiilor poate aplica radioamatorilor in cauza una dintre urmatoarele sanctiuni:

a) avertisment scris;

b) aplicarea de restrictii privind caracteristicile tehnice ale statiei sau perioada de utilizare;

c) trecerea pe timp limitat intr-o clasa inferioara;

d) retragerea autorizatiei pe timp limitat (1-3 luni);

e) trecerea definitiva intr-o clasa inferioara;

t) retragerea autorizatiei;

g) anularea certificatului de radioamator si retragerea autorizatiei.

Art. 70. Autorizatiile de radioamator pot fi retrase provizoriu pe o perioada de 1-3 luni (functie de gravitatea abaterii savirsite) sau definitiv, in cazul abaterilor repetate.

a) In cazul retragerii provizorii a autorizatiei, emitatoarele statiei se sigileaza de catre organele Inspectoratului General al Comunicatiilor si ramin la detinator pina la clarificarea situatiei sau pina la incetarea imprejurarilor care au determinat luarea masurii respective. Cheltuielile ocazionate de desigilarea statiei vor fi suportate de titularul autorizatiei.

b) In cazul retragerii definitive a autorizatiei, titularul va demonta emitatoarele statiei, putind dona sau vinde piesele respective. Emitatoarele pot fi vindute sau donate si nedemontate, dar numai unui radioamator autorizat.

Art. 71. Abaterile care constituie infractiuni sau contraventii se sanctioneaza conform prevederilor actelor normative in vigoare privind sanctionarea infractiunilor si contraventiilor in sectoarele de radiocomunicatii. Aceste sanctiuni precum si cele ce decurg din aplicarea legii penale se aplica independent de masurile prevazute de art. 69.

Art. 72. Abaterile savirsite de radioamatorii de categoria R se sanctioneaza dupa cum urmeaza: radioamatorul in cauza - potrivit prevederilor art. 69 pct. a, d, f, g, iar titularul, respectiv responsabilul statiei - potrivit prevederilor art. 69 si 71.

Art. 73. Masurile aplicate de Directiile Teritoriale ale Inspectoratului General al Comunicatiilor se comunica in scris celor in cauza.

Art. 74. Impotriva masurilor aplicate, radioamatorul in cauza poate face plingere in scris la Inspectoratul General al Comunicatiilor, in termen de 15 zile de la comunicare.

Hotaririle luate de Inspectoratul General al Comunicatiilor, in urma analizarii plingerilor, ramin definitive.

CAPITOLUL IX

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art. 75. Prevederile prezentului regulament si continutul anexelor ce fac parte integranta din acesta vor fi rnodificate si adaptate legislatiei nationale si internationale adoptate ulterior.

Art. 76. Clasa a V-a de autorizatie de radioamator se echivaleaza cu clasa a IV-a din prezentul regulament.

Art. 77. In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, toti responsabilii statiilor de club vor trebui sa posede autorizatia de clasa a II-a sau I-a.

Art. 78. Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii sale de catre Agentia Nationala de Comunicatii si Informatica.

ANEXA 1

STATII DE AMATOR

categorii de statii, benzi de frecvente, clase de emisiuni, puteri

Conform art. 7 din prezentul regulament categoriile de statii de radioamator sint:

Statia de categoria I-a - poate sa lucreze in toate benzile de frecventa alocate radioamatorilor, cu puterile maxim admise. Aceasta statie, poate fi operata de radioamatori posesori ai autorizatiei de clasa 1-a;

Statia de categoria a II-a - poate sa lucreze in toate benzile de frecvente alocate radioamatorilor, cu puterile mentionate in tabelul de mai jos. Aceasta statie poate fi operata de radioamatori posesori ai autorizatiei de clasa I-a si a II-a.

Statia de categoria a III-a - poate sa lucreze numai in benzile de frecvente si cu puterile din tabelul de mai jos. Aceasta statie poate fi operata de radioamatori posesori ai autorizatiei de clasele a I-a, a II-a si a III-a.

Statia de categoria a IV-a - poate sa lucreze numai in benzile de frecvente alocate radioamatorilor din domeniul undelor ultrascurte la puterile din tabelul de mai jos. Aceasta statie poate fi operata de radioamatori posesori ai autorizatiei de clasele a I-a, a II-a, a III-a si a IV-a.

Statiile de club sint de o singura categorie si anume categoria I-a, iar operarea lor se face in conformitate cu prezentul regulament.

Radioamatorii din clasele 'restrins' (R) pot folosi benzile de frecvente corespunzatoare statiei de categoria a III-a, respectiv a IV-a in functie de categoria statiei la care sint autorizati restrins (unde scurte sau unde ultrascurte).

OBSERVATII LA TABEL

a)      Semnificatia simbolurilor din coloana 2:

1 - Serviciu primar

2 - Serviciu secundar

b) Semnificatia simbolurilor din coloana 3:

1 - Serviciu primar

2 - Serviciu secundar

3 - 14000-14250 kHz serviciu primar, 14250-14350 Khz nu se lucreaza pe satelit

4 - 5830-5850 MHz serviciu secundar, in rest nu se lucreaza pe satelit

5 - 10450-10500 MHz serviciu secundar, in rest nu se lucreaza pe satelit.

c) Semnificatia simbolurilor din coloana 4:

1 - A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3C, F3E, R3E.

2 - A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, C3F, J3B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, F3E, F3F, R3E.

Clasele de emisie sint codificate conform Regulamentului Radiocomunicatiilor, dupa cum este aratat in Anexa 2.

Banda de frecvente (MHz)

Statutul alocarii

Clasele de emisie permise

Puterea de iesire maxima (W) Categoria statiilor

Serviciul de amator

Serv. amator pe satelit

I

II

III

IV

Nota 1. Pentru aplicatii deosebite in UUS, Inspectoratul General al Comunicatiilor poate sa aprobe lucrul cu puteri sporite.

Nota 2. Benzile de 3,5; 7; 10,1; 14; 18,068; 21; 24,890 si 144 MHz, alocate Serviciului de amator pot fi, in cazul dezastrelor naturale, folosite si de alte servicii decit cel de amator pentru satisfacerea necesitatilor comunicatiilor internationale in conformitate cu Regulamentul Radiocomunicatiilor (Rezolutia 640).

Nota 3. La folosirea diferitelor moduri de lucru (clase de emisii), se va tine cont de planurile IARU de impartire a benzilor.

ANEXA 2

CODIFICAREA CLASELOR DE EMISIE

Conform Regulamentului Radiocomunicatiilor

(Capitolul 1, art. 4, sectiunea II)

Emisiile radio sint clasificate si simbolizate de caracteristicile lor fundamentale printr-un grup de trei simboluri, asa cum este prevazut de catre UIT (Geneva 1982) prin Regulamentul de Radiocomunicatii, astfel:

PRIMUL SIMBOL - indica tipul modulatiei purtatoarei principale:

Emisia unei purtatoare nemodulata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N

Emisii in care purtatoarea principala este modulata in amplitudine si se emite cu:

- dubla banda laterala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A

- banda laterala unica cu purtatoare completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H

- banda laterala unica, purtatoare redusa sau cu nivel variabil . . . . . . . . . . . . . . . R

- banda laterala unica, purtatoare suprimata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J

- benzi laterale independente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B

- banda laterala reziduala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C

Emisii in care purtatoarea principala este modulata unghiular:

- modulatie in frecventa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F

- modulatie de faza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G

Emisii in care purtatoarea principala este modulata in amplitudine si unghiular,

simultan sau intr-o ordine prestabilita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D

Emisii in impulsuri:

- succesiune de impulsuri nemodulate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P

- succesiune de impulsuri modulate in amplitudine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .K

- succesiune de impulsuri modulate in durata/largime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L

- succesiune de impulsuri modulate in pozitie/faza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M

- succesiune de impulsuri in care purtatoarea este modulata unghiular pe

durata impulsului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q

- succesiune de impulsuri constind dintr-o combinatie a celor precedente. . . . . . .V

Emisii in care purtatoarea principala este modulata in secvente prestabilite sau

simultan in combinatii de doua sau mai multe tipuri: amplitudine, unghiular,

impulsuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .W

Alte cazuri neprevazute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X

AL DOILEA SIMBOL - indica natura semnalelor care moduleaza purtatoarea principala.

Fara semnal modulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Un singur canal continind informatia cuantizata sau numerica fara folosirea

vreunei subpurtatoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Un singur canal continind informatia cuantizata sau numerica cu folosirea

unei subpurtatoare modulate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Un singur canal continind informatia analogica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Doua sau mai multe canale continind informatia cuantizata sau numerica . . . . . . .7

Doua sau mai multe canale continind informatii analogice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Sistem compus cu unul sau mai multe canale continind informatia cuantizata sau

numerica impreuna cu unul sau mai multe canale continind informatia analogica. 9

Alte cazuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X

AL TREILEA SIMBOL - indica tipul informatiei transmise.

Nici o informatie transmisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N

Telegrafie pentru receptie auditiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

Telegrafie pentru receptie automata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B

Facsimil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C

Transmisie de date, telemetrie, telecomanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D

Telefonie (inclusiv sunetul de radiodifuziune) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E

Televiziune (video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F

Combinatii ale celor prevazute mai sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W

Cazuri nespecificate aici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X

Exemple de clase de emisie

1. MORSE, telegrafie in cod Morse pentru receptie auditiva folosind urmatoarele clase de emisie: A1A; A2A; F1A; F2A; J2A; G1A si G2A.

2. TELEFONIE, telefonie folosind urmatoarele clase de emisie: A3E; H3E; J3E; R3E; F3E si G3E.

3. RTTY, telegrafie pentru receptia automata folosind urmatoarele clase de emisie: A1B; A2B; F1B; F2B; J2B si urmatoarele coduri si viteze de transmitere:

- Teleimprimator, sistem cu 5 biti de informatie si start-stop bazat pe alfabetul international nr. 2 (Baudot) cu o viteza de transmitere de 45, 50, 100 sau 200 bauds.

- Teleimprimator, sistem cu 7 biti de informatie si start-stop bazat pe alfabetul international nr.5 (ASCII) cu o viteza de transmitere de 110 sau 300 bauds.

- AMTOR, sistem de 7 biti sincron de informatie cu corectie de eroare, bazat pe alfabetul telegrafic specificat in recomandarea 625 CCIR cu o viteza de transmitere de 100 bauds.

- Sistem HELL, caracterele sint reprezentate prin matrici de 7X7 puncte. Viteza de transmitere este de 122,5 bauds.

- Pachet-radio, AX25, sistem telegrafic ARQ derivat din protocolul X.25 din recomandarile CCITT. Grupul de adrese conform protocolului AX25 contine indicativul statiei de origine, ale statiilor intermediare daca exista (cel mult 8) si al statiei de destinatie.

- Teleimprimator pentru receptie automata telegrafica in cod Morse.

4. FACSIMIL SI SSTV, emisiile sint codificate prin simbolurile: A1C; A2C; A3C; J2C; J3C; F1C; F2C; F3C; G1C; G2C; G3C, folosind urmatoarele caracteristici:

a) Facsimil cu numarul de linii pe minut de 60, 90, 120 sau 240;

b) SSTV - frecventa linii 16 2/3 Hz, durata impulsului sincro linii 5 ms;

- frecventa cadre 1/8 Hz, durata impulsului sincro cadre 30 ms;

- numar linii 133.

Modulatia: in cazul in care semnalul video moduleaza purtatorul prin modulatia de frecventa a unei subpurtatoare, sint permise urmatoarele frecvente:

facsimil - nivelul negru 1500 Hz

- nivelul alb 2300 Hz

SSTV - impuls sincro 1200 Hz

- nivel negru 1500 Hz

- nivel alb 2300 Hz.

In cazul in care semnalul video moduleaza direct purtatoarea, in frecventa, deviatia de frecventa este cea data de valorile extreme ale frecventelor de mai sus.

5. TELEVIZIUNE, emisiile sint codificate prin simbolurile: A3F; C3F; F3F. Semnalul video

trebuie astfel constituit incit dupa demodulare sa poata fi afisat pe un receptor de televiziune destinat receptiei TV in concordanta cu standardele B si G ale C.C.I.R.:

- frecventa linii 15625Hz, numar de linii 625

- frecventa cadre 50 Hz, deflectie orizontala de la stinga la dreapta, deflectie verticala de sus in jos.

Nota: Emisiile de la punctele 3, 4 si 5 trebuie astfel efectuate incit indicativul statiei care o foloseste sa fie transmis periodic - la intervale de cel mult 10 minute.

In cazul emisiei de la punctul 5, aceasta se face in mijlocul canalului video.

ANEXA 3

ALFABETUL FONETIC

Recomandat pentru traficul radiotelefonic

Litera

Cuvintul de cod

Pronuntia

Litera

Cuvintul de cod

Pronuntia

A

Alfa

Al-fa

N

November

No-vem-ber

B

Bravo

Bra-vo

O

Oscar

Oss-kar

C

Charlie

Ciar-li

P

Papa

Pa-pa

D

Delta

Del-ta

Q

Quebec

Khe-bec

E

Echo

E-co

R

Romeo

Ro-mi-o

F

Foxtrot

Fox-trot

S

Sierra

Si-era

G

Golf

Golf

T

Tango

Tan-go

H

Hotel

Ho-tel

U

Uniform

Iu-ni-form

I

India

In-dia

V

Victor

Vik-tor

J

Juliett

Giu-li-et

W

Whiskey

Uis-ki

K

Kilo

Ki-lo

X

X-ray

EX-rei

L

Lima

Li-ma

Y

Yankee

Yan-ki

M

Mike

Ma-ik

Z

Zulu

Zu-lu

Nota: Pentru cifre, radioamatorii pot folosi denumirea lor corespunzatoare in limba in care se desfasoara legatura radio sau, pentru o mai buna intelegere, in oricare alta limba.

ANEXA 4

PROCEDURI FOLOSITE IN TRAFICUL DE RADIOAMATOR

A. TRAFICUL RADIOTELEGRAFIC

I. Apelul

Apelul facut de o statie de radioamator poate fi:

a) Apel general pentru toate statiile care lucreaza in banda respectiva;

b) Apel cu adresa pentru o anumita statie.

a) Apelul general este constituit dupa cum urmeaza:

1. Cuvintul CQ (repetat de trei ori cel mult)

2. Cuvintul DE

3. Indicativul statiei care face apelul (repetat de trei ori cel mult)

4. Litera K (invitatie la transmitere).

In cazul apelului catre statiile DX, la cuvintul CQ se poate adauga cuvintul DX, iar in cazul apelului catre statii dintr-o anume tara sau continent, prefixul sau prescurtarea corespunzatoare tarii sau continentului respectiv.

In cadrul concursurilor, cuvintul CQ poate fi inlocuit cu un altul caracteristic concursului, conform regulamentului acestuia (TEST, CONTEST, CQAA etc.).

b) Apelul cu adresa este constituit dupa cum urmeaza:

1. Indicativul statiei chemate (repetat de cel mult trei ori);

2. Cuvintul DE;

3. Indicativul de apel al statiei care cheama (repetat de cel mult trei ori);

4. Litera K1).

In cazul cind conditiile de stabilire a legaturii sint dificile, apelul poate fi transmis repetat, dar nu mai mult de zece ori.

II. Raspunsul la apel

Raspunsul la apel este constituit dupa cum urmeaza:

1. Indicativul de apel al statiei care a chemat (repetat de cel mult trei ori);

2. Cuvintul DE;

3. Indicativul de apel al statiei care a fost chemata (repetat de cel mult trei ori);

4. Litera K1).

III. Traficul propriu-zis

Dupa primirea raspunsului la apel, statia respectiva transmite mesajul dorit folosind in acest scop fie limbajul clar, fie codurile sau prescurtarile permise de prezentul regulament. Folosirea altor coduri sau prescurtari este interzisa.

In mod obligatoriu, inceputul si sfirsitul mesajului trebuie sa contina indicativul de apel al corespondentului, cuvintul DE si indicativul de apel propriu.

Traficul poate fi desfasurat in orice limba.

In cazul lucrului BK (break-in=intrerupere), se procedeaza in felul urmator:

a) Statia care a transmis si urmeaza sa receptioneze, transmite dupa terminarea mesajului, cuvintul BK;

b) Statia care a receptionat si urmeaza sa transmita, raspunde dupa cum urmeaza:

1. Cuvintul BK;

2. Cuvintul DE;

3. Indicativul propriu (repetat de cel mult trei ori).

In cazul schimburilor de mesaje foarte scurte, in special al celor din timpul concursurilor, se poate omite transmiterea preambulului, intrindu-se direct in continutul mesajului.

IV. Sfirsitul legaturii

La sfirsitul legaturii, fiecare statie participanta transmite:

1. Indicativul statiei corespondente;

2. Cuvintul DE;

3. Indicativul statiei proprii;

4. Cuvintul SK (Stop Keying = sfirsit de transmitere) transmis legat.

1) Pentru a se evita un raspuns din partea unei alte statii decit cea chemata, litera K poate fi inlocuita cu prescurtarea KN.

B. TRAFICUL RADIOTELEFONIC

In traficul radiotelefonic, procedurile de apel, de raspuns la apel, de desfasurare a traficului si de inchidere a legaturilor sint, in principiu, identice cu cele din traficul radiotelegrafic, cu deosebirea ca prescurtarile DE, K, SK, BK, etc. se inlocuiesc cu expresiile sau cuvintele echivalente, iar literele care compun indicativele de apel se pot exprima prin cuvinte care incep cu litera respectiva, dar se recomanda folosirea alfabetului fonetic international (Anexa 3).

C. TRAFICUL DE PRIMEJDIE

In cazul situatiilor exceptionale prevazute la art. 33 alin. 3, care necesita efectuarea unui trafic de primejdie, radioamatorii vor folosi procedura de apel general, mentionata mai sus, la care expresia CQ va fi inlocuita cu expresia QRRR2) (semnal de primejdie) emisa de trei ori.

Dupa transmiterea preambulului, va urma textul propriu-zis al mesajului de primejdie, care va contine informatii privind natura primejdiei si a ajutorului solicitat, adresa si numele unitatii sau persoanei aflate in primejdie, precum si orice alte informatii care ar putea usura acordarea ajutorului necesar.

Pentru raspunsul la apelul de primejdie, se va folosi procedura indicata la pct. A ″raspunsul la apel″, in care intre punctele 3 si 4 se va introduce prescurtarea RRR (confirmarea receptiei semnalului de primejdie) urmata de QRRR.

Radioamatorul care receptioneaza un mesaj de primejdie in benzile de radioamator trebuie sa intrerupa imediat emisia proprie si sa ia nota de mesajul respectiv. Daca dupa o perioada de asteptare constata ca nici o alta statie nu raspunde apelului de primejdie, radioamatorul va raspunde el insusi, luind in continuare toate masurile posibile in vederea acordarii ajutorului solicitat.

Radioamatorul care receptioneaza un mesaj de primejdie in alte benzi decit cele de radioamator trebuie sa ia nota de mesajul respectiv si sa asculte in continuare traficul de primejdie. In cazul cind constata ca mesajul de primejdie nu primeste raspuns de la alte statii, el va transmite telefonic continutul mesajului de primejdie organelor competente si Centrului de Control al Radiocomunicatiilor.

In toate cazurile de mai sus, radioamatorii care au luat parte la traficul de primejdie vor inainta in termen de trei zile, o informare detaliata Inspectoratului General al Comunicatiilor.

2) Se interzice radioamatorilor folosirea expresiilor SOS si MAYDAY rezervate statiilor serviciilor mobil maritim si aeronautic.

ANEXA 5

LISTA CU ZONELE INDICATIVELOR DE APEL DIN ROMANIA

Zona 2 : judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis.

Zona 3 : municipiul Bucuresti, Sectorul Agricol Ilfov.

Zona 4 : judetele Braila, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea.

Zona 5 : judetele Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj.

Zona 6 : judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu.

Zona 7 : judetele Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vilcea.

Zona 8 : judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui.

Zona 9 : judetele Buzau, Calarasi, Dimbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman.

ANEXA 6

REPARTIZAREA JUDETELOR PE DIRECTIILE TERITORIALE

ALE INSPECTORATULUI GENERAL AL COMUNICATIILOR

Judetul

Directia teritoriala

Judetul

Directia teritoriala

BU

CJ

IS

TM

BU

CJ

IS

TM

Alba

Hunedoara

Arad

Ialomita

Arges

Iasi

Bacau

Maramures

Bihor

Mehedinti

Bistrita-Nasaud

Mures

Botosani

Neamt

Braila

Olt

Brasov

Prahova

Buzau

S. A. Ilfov

Calarasi

Satu Mare

Caras-Severin

Salaj

Cluj

Sibiu

Constanta

Suceava

Covasna

Teleorman

Dambovita

Timis

Dolj

Tulcea

Giurgiu

Vaslui

Galati

Valcea

Gorj

Vrancea

Harghita

Mun. Bucuresti

ANEXA 7

CODUL Q

Codul

Intrebare

Raspuns

QRK

Care este inteligibilitatea semnalelor mele ?

Inteligibilitatea semnalelor d-tale este.

QRM

Sinteti interferat ?

Sint interferat de.

QRN

Sinteti deranjat de paraziti atmosferici ?

Sint deranjat de paraziti atmosferici.

QRO

Sa maresc puterea emitatorului?

Mareste puterea emitatorului.

QRP

Sa micsorez puterea emitatorului ?

Micsorez puterea emitatorului.

QRS

Sa transmit mai rar ?

Transmiteti mai rar.

QRT

Sa incetez transmisia ?

Incetez transmisia.

QRZ

De cine sint chemat ?

Sinteti chemat de.

QRV

Sinteti gata ?

Sint gata.

QSB

Semnalele mele au fading ?

Semnalele dv. au fading .

QSL

Puteti confirma receptia ?

Va confirm receptia

QSO

Puteti comunica cu direct ?

Pot comunica cu direct.

QSY

Sa schimb transmisia pe o alta frecventa ?

Schimb transmisia pe o alta frecventa.

QRX

Cind ma veti chema din nou ?

Va voi chema din nou la ora . pe kHz

(sau MHz)

QTH

Care este pozitia dv. in latitudine si longitudine (sau dupa orice alta indicatie) ?

Pozitia mea in grade este . latitudine longitudine (sau dupa orice alta indicatie).

Nota: In afara acestor coduri, se pot folosi si celelalte din Apendicele 13 din Regulamentul Radiocomunicatiilor.

ANEXA 8

PRESCURTARILE CELE MAI UZUALE FOLOSITE

IN SERVICIUL DE AMATOR

AR = Sfirsit de transmisiune

ASK = A intreba

BK = Semnal folosit la intreruperea unei transmisiuni in curs

COND = Conditii (de propagare)

CQ = Apel general catre toate statiile

CUAGN = Pe curind

CW = Unda continua

DE = De la; folosit si la separarea indicativului de apel al statiei chemate de cel al statiei chematoare

DX = Distanta mare (de obicei de pe alt continent)

GA = Buna ziua

GB = La revedere

GM = Buna dimineata

HP, HPE = Sper, speranta

K = Invitatie la transmitere

MSG = Mesaj

OM = Prieten

PSE = Va rog

RST = Raport pentru inteligibilitatea, taria si tonul semnalului

R = Receptionat

RX = Receptor

SK = Sfirsitul transmiterii

TKS, TNX = Multumesc

UR = Al dumneavoastra

VA = SK = Sfirsitul transmiterii

VY = Foarte

= Salutari

= Sarutari

Nota: In traficul radiotelegrafic se pot folosi si prescurtarile cuvintelor din limbile de circulatie internationala.

ANEXA 9

MODEL DE CERERE PENTRU AUTORIZAREA RADIOAMATORILOR

Catre,

Directia Teritoriala ......

a Inspectoratului General al Comunicatiilor

Subsemnatul.. cu domiciliul stabil in localitatea .. str. . nr. jud. ..... telefon domiciliu .. telefon serviciu .., posesor al buletinului de identitate seria nr. ......

Va rog sa-mi eliberati autorizatia de instalare si folosire a unei statii de emisie-receptie de amator, categoria care va fi folosita in localitatea . str. .. nr. ... jud. ......

Declar ca voi respecta intocmai prevederile Regulamentului serviciului de amator din Romania, toate legile si reglementarile in vigoare privind radiocomunicatiile si voi achita la termen tarifele in vigoare privind serviciul de amator.

Data .. Semnatura ..

ANEXA 10

APPLICATION FORM FOR A FOREIGN RADIOAMATEUR

TO OBTAIN A TRANSMITTING LICENCE IN ROMANIA

TO,

INSPECTORATUL GENERAL AL COMUNICATIILOR

Full name (block letters): ..................Nationality:.

Birthplace and date (city, country, month, day, year): ......................

Holder of an amateur radio licence issued by

Call Sign

The undersigned hereby applies for an amateur transmitting licence in Romania, under the following conditions:

- Proposed period of operation in Romania, from until ..

- Operation will take place from the following address ..............

- Technical details of the transmitter to be used:

- Name ot the manufacturer: ..

- Type or model: .

- Frequency coverage: .

- Type of emissions:

- Plate input power to last radiofrequency stage in watts: .......

I hereby, state that, before being garanted the licence, I shall have full knowledge of the technical and operational standards, as well as of the rules pertaining to the checking up of amateur radio stations in Romania and I pledge myself to operate the station within their limitation.

Enclosed please find one photostatic copy of my amateur licence granted by the telecommunication authority of my country.

Please advise me of the result of this application at the address mentioned below:

Signature of the applicant ........    Date ........

ANEXA 11

PROGRAMA ANALITICA, CONFORM CERINTELOR CEPT,

A EXAMENULUI PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI

DE RADIOAMATOR

I) Probleme tehnice, de operare si reglementari

a) PROBLEME CU CONTINUT TEHNIC

NOTIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM SI RADIO
1.1. Conductibilitatea
1.3.
Surse de electricitate
1.3.
Cimpul electric
1.4.
Cimpul magnetic
1.5.
Cimpul electromagnetic
1.6.
Semnale sinusoidale
1.7.
Semnale nesinusoidale
1.8.
Semnale modulate
1.9. Puterea si energia

COMPONENTE

Rezistorul
2.2. Condensatorul
2.3.
Bobina
2.4.
Transformatoare - aplicatii si utilizare
2.5.
Dioda
2.6.
Tranzistorul
2.7.
Disipatia de caldura
2.8.
Diverse

CIRCUITE
3.1 Combinatii de componente
3.2.
Filtre
3.3.
Alimentatoare
3.4.
Amplificatoare
3.5.
Detectoare
3.6.
Oscilatoare
3.7.
Bucla blocata in faza (PLL)

RECEPTOARE
4.1. Tipuri
4.2.
Scheme bloc
4.3.
Functionarea etajelor receptoarelor
4.4.
Caracteristicile receptoarelor

EMITATOARE
5.1. Tipuri
5.2.
Scheme bloc
5.3.
Functionarea etajelor emitatoarelor
5.4.
Caracteristicile emitatoarelor

ANTENE SI LINII DE TRANSMISIUNE
6.1. Tipuri de antene
6.2.
Caracteristicile antenei
6.3.
Linii de transmisiune

PROPAGARE

MASURARI
8.1. Efectuarea masurarilor

Instrumente de masura

INTERFERENTE SI IMUNITATE

Interferente in echipamente electronice

Cauzele interferentelor in echipamentele electronice

Masuri impotriva interferentelor

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

b) REGULI SI PROCEDURI DE OPERARE INTERNE SI INTERNATIONALE

Alfabetul fonetic

Codul Q

Prescurtari folosite in serviciul de amator

Semnale internationale de primejdie, traficul de urgenta si comunicatiile in cazul calamitatilor naturale

Utilizarea si alcatuirea indicativelor de apel

Planurile IARU pentru benzile alocate serviciului de amator

c) REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVITOARE LA SERVICIILE DE AMATOR SI AMATOR PRIN SATELIT

1. Reglementari Radio UIT

2. Reglementari CEPT

Legi nationale, reglementari si conditii de autorizare

II) Transmiterea si receptionarea semnalelor in cod Morse

PROGRAMA ANALITICA DE EXAMEN DETALIATA

I) Probleme tehnice, de operare si reglementari

a) PROBLEME CU CONTINUT TEHNIC

CAPITOLUL 1

NOTIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM SI RADIO

1.1. Conductibilitatea

- Conductoare, semiconductoare si izolatoare

- Curentul, tensiunea si rezistenta

- Unitatile de masura Amper, Volt, Ohm

- Legea lui Ohm [ E = I R ]

- Legile lui Kirchhoff

- Puterea electrica [ P = E I ]

- Wattul

- Energia electrica [ W = P t ]

- Capacitatea unei baterii [ A h ]

1.2. Surse de electricitate

- Surse de tensiune, surse de tensiune electromotoare, curentul de scurtcircuit, rezistenta interna, tensiunea la borne

- Conectarea serie si paralel a surselor de tensiune

1.3. Cimpul electric

- Taria cimpului electric

- Unitatea de masura volt/metru

- Ecranarea cimpurilor electrice

1.4. Cimpul magnetic

- Cimpul magnetic ce inconjoara un conductor parcurs de curent electric

- Ecranarea cimpurilor magnetice

1.5. Cimpul electromagnetic

- Undele radio ca unde electromagnetice

- Viteza de propagare si relatia dintre frecventa si lungimea de unda [ c = f l

- Polarizarea cimpului electromagnetic

1.6. Semnale sinusoidale

- Reprezentarea grafica in timp

- Valori instantanee, amplitudine [ Emax ], valoarea eficace (RMS) [ Uef = Umax ⁄ √2 ] si valoarea medie

- Perioada si durata unei perioade

- Frecventa

- Unitatea de masura a frecventei (Hertz)

- Diferenta de faza dintre doua semnale sinusoidale

1.7. Semnale nesinusoidale

- Semnale audio

- Semnale dreptunghiulare

- Reprezentarea grafica in domeniul timp

- Componenta continua, unda fundamentala si armonicile superioare

l.8. Semnale modulate

- Modulatia de amplitudine (AM)

- Forma de unda

- Purtatoarea, benzile laterale si largimea de banda

- Modulatia de amplitudine cu banda laterala unica (SSB)

- Modulatia de faza , modulatia de frecventa (FM)

- Deviatia de frecventa si indicele de modulatie [ m = ∆F/fmod ]

1.9. Puterea si energia

- Puterea semnalelor sinusoidale [ P = i2 R; P = u2/R; u = Uef; i = Ief ]

- Rapoarte de puteri corespunzatoare urmatoarelor valori (pozitive si negative): 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB si

20 dB

- Raportul puterilor de intrare/iesire in dB ale unor amplificatoare si/sau atenuatoare conectate in cascada

- Adaptarea (transferul maxim de putere)

- Relatia dintre puterea de intrare, puterea de iesire si randament [ η = (Piesire/Pintrare)

- Puterea la virf de modulatie (PEP)

CAPITOLUL 2

COMPONENTE

1.1. Rezistorul

- Rezistenta

- Unitatea de masura (Ohm)

- Caracteristica curent/tensiune

- Disipatia de putere

- Coeficienti pozitivi si negativi de temperatura (CPT si CNT)

2.2. Condensatorul

- Capacitatea

- Unitatea de masura a capacitatii (Faradul)

- Relatia dintre capacitate, dimensiuni si dielectric (numai tratare calitativa)

- Reactanta [ Xc = 1 /2pf C ]

- Defazajul dintre tensiune si curent

- Caracteristicile condensatoarelor fixe si variabile: cu dielectric aer, mica, plastic, ceramica si a condensatoarelor electrolitice

- Coeficientul de temperatura

- Curentul de fuga

2.3. Bobina

- Autoinductia

- Unitatea de masura a inductantei (Henry)

- Efectul asupra inductantei al numarului de spire, al diametrului, al lungimii si al materialului din care este facut miezul (numai tratare calitativa)

- Reactanta [ XL = 2pf L ]

- Defazajul dintre tensiune si curent

- Factorul Q

- Efectul pelicular

- Pierderi in miezul bobinei

2.4. Transformatoare - aplicatii si utilizare

- Transformatorul ideal [ Pprim = Psec ]

- Relatia dintre raportul numarului de spire N si:

- raportul tensiunilor [ Usec/Uprim = Nsec/Nprim ]

- raportul curentilor [ Isec/Iprim = Nprim/Nsec ]

- raportul impedantelor (numai tratare calitativa)

- Transformatoare

2.5. Diode

- Utilizare si aplicatii ale diodelor

- Dioda redresoare, dioda Zener, diode luminiscente (LED), dioda varicap

- Tensiunea inversa, curent si putere

2.6. Tranzistorul

- Tranzistoare PNP si NPN

- Factorul de amplificare

- Tranzistorul cu efect de cimp (canal N si canal P, TEC-j)

- Rezistenta dintre poarta si sursa

- Tranzistorul in:

- conexiune cu emitorul comun (sursa comuna)

- conexiune cu baza (poarta) comuna

- conexiune cu colectorul comun (drena comuna)

- impedantele de intrare si iesire in conexiunilor de mai sus

- metode de polarizare in conexiunilor de mai sus

2.7. Diverse

- Dispozitive simple termoionice (tuburi electronice)

- Circuite integrate digitale simple

- Circuite integrate liniare

CAPITOLUL 3

CIRCUITE

3.1. Combinatii de componente

- Circuite serie si paralel cu rezistoare, bobine, condensatoare, transformatoare si diode

- Curentii si tensiunile in aceste circuite

- Impedanta acestor circuite

3.2. Filtre

- Circuite acordate serie si paralel

- Impedanta acestor circuite

- Caracteristica de frecventa

- Frecventa de rezonanta [f = 1/2p√( L C) ]

- Factorul de calitate al unui circuit acordat [ Q = 2pf L/Rs; Q=Rp/2pf L; Q=frez/B ]

- Largimea de banda

- Filtru trece banda

- Filtru trece-jos, trece-sus, trece-banda si opreste-banda alcatuite din componente pasive

- Caracteristica de frecventa

- Filtru Pi si filtru T

- Cristalul de cuart

3.3. Surse de alimentare

- Circuite redresoare monoalternanta si dubla alternanta si puntea redresoare

- Circuite de netezire

- Circuite stabilizatoare in surse de alimentare de mica putere

3.4. Amplificatoare

- Amplificatoare de joasa si de inalta frecventa

- Factorul de amplificare

- Caracteristica amplitudine/frecventa si largimea de banda

- Regimul de functionare in clasele A, A/B, B, C

- Armonici (distorsiuni de neliniaritate)

3.5. Detectoare

- Detectoare pentru AM

- Detectorul cu dioda

- Detectorul de produs

- Detectoare pentru FM

- Detectorul pe panta

- Discriminatorul Foster-Seeley

- Detectoare pentru CW/SSB

3.6. Oscilatoare

- Factorii care afecteaza frecventa si stabilitatea oscilatiei

- Oscilatorul LC

- Oscilatoare cu cristal, oscilatorul overtone

3.7. Bucla blocata in faza (PLL)

- Bucla de control cu circuit de comparare a fazei.

CAPITOLUL 4

RECEPTOARE

4.1. Tipuri

- Receptorul superheterodina cu simpla si dubla schimbare de frecventa

4.2. Scheme bloc

- Receptorul CW (AlA)

- Receptorul AM (A3E)

- Receptorul SSB pentru telefonie cu purtatoare suprimata (J3E)

- Receptorul FM (F3E)

4.3. Modul de operare si functionare al urmatoarelor etaje (se trateaza numai schema bloc)

- Amplificatorul RF

- Oscilatorul (fix si variabil)

- Mixerul

- Amplificatorul de frecventa intermediara

- Limitatorul

- Detectorul

- Oscilatorul de batai

- Calibratorul cu cristal

- Amplificatorul de joasa frecventa

- Controlul automat al amplificarii

- S-metrul

- Squelch-ul

4.4. Caracteristicile receptoarelor (descriere simpla)

- Canalul alaturat

- Selectivitatea

- Sensibilitatea

- Stabilitatea

- Frecventa imagine

- Intermodulatia; modulatia incrucisata

CAPITOLUL 5

EMITATOARE

5.1. Tipuri

- Emitatoare cu si fara translatare de frecventa

- Multiplicarea de frecventa

5.2. Scheme bloc

- Emitatorul CW (A1A)

- Emitatorul SSB pentru telefonie cu purtatoare suprimata (J3E)

- Emitatorul FM (F3E)

5.3. Modul de operare si functionare al urmatoarelor etaje (se trateaza numai schema bloc)

- Mixerul

- Oscilatorul

- Separatorul

- Driver-ul

- Multiplicatorul de frecventa

- Amplificatorul de putere

- Filtrul de iesire (filtrul pi)

- Modulatorul de frecventa

- Modulatorul SSB

- Modulatorul de faza

- Filtrul cu cristale

5.4. Caracteristicile emitatoarelor (descriere simpla)

- Stabilitatea de frecventa

- Largimea benzii de RF

- Benzile laterale

- Gama frecventelor audio

- Neliniaritatea

- Impedanta de iesire

- Puterea de iesire

- Randamentul

- Deviatia de frecventa

- Indicele de modulatie

- Clicsuri de manipulatie si chirpy

- Radiatii de inalta frecventa spurioase

- Radiatia cutiei

CAPITOLUL 6

ANTENE SI LINII DE TRANSMISIUNE

6.1. Tipuri de antene

- Dipolul in jumatate de unda alimentat la centru

- Dipolul in jumatate de unda alimentat la capat

- Dipolul indoit

- Antena verticala in sfert de unda (ground plane)

- Antena cu elemente pasive (Yagi)

- Antena parabolica

- Dipolul cu trapuri

6.2. Caracteristicile antenei

- Distributia curentului si tensiunii in antena

- Impedanta la punctul de alimentare

- Impedanta capacitiva sau inductiva a unei antene nerezonante

- Polarizarea

- Cistigul antenei

- Puterea efectiv radiata (e.r.p.)

- Raportul fata-spate

- Diagrame de radiatie in plan orizontal si vertical

6.3. Linii de transmisiune

- Linia cu conductori paraleli

- Cablul coaxial

- Ghidul de unda

- Impedanta caracteristica (Z0)

- Viteza de propagare

- Raportul de unde stationare

- Pierderi

- Simetrizare

- Linia in sfert de unda ca transformator de impedanta [ Z02 = Zin Zout ]

- Linia terminata in gol sau in scurtcircuit ca circuite acordate

- Unitati de adaptare a antenei

CAPITOLUL 7

PROPAGARE

- Straturile atmosferei

- Frecventa critica

- Influenta soarelui asupra ionosferei

- Frecventa maxima utilizabila (MUF)

- Unda de sol, unda spatiala, unghiul de radiatie si distanta zonei de tacere (skip)

- Fading

- Troposfera

- Influenta inaltimii antenei asupra distantei ce poate fi acoperita (orizontul radio)

- Temperatura de inversie

- Reflexia pe stratul E sporadic

- Reflexia pe aurora

CAPITOLUL 8

MASURARI

8.1. Efectuarea masurarilor

Masurarea:

- Tensiunilor si curentilor in curent continue si alternative

- Erorilor:

- influenta frecventei

- influenta formei de unda

- influenta rezistentei interne a instrumentelor

- Rezistentei

- Puterii continue si de RF (puterea medie, PEP)

- Raportului de unde stationare in tensiune

- Formei de unda a anvelopei unui semnal RF

- Frecventei

- Frecventei de rezonanta

8.2. Instrumente de masura

Efectuarea masurarilor folosind:

- Instrument cu bobina mobila

- Instrument cu mai multe game

- Puntea reflectometru

- Frecventmetru numeric

- Frecventmetru cu absorbtie

- Grid-dip metru

- Osciloscop

CAPITOLUL 9

INTERFERENTE SI IMUNITATE

9.1. Interferente in echipamentele electronice

- Blocarea

- Interferente cu semnalul dorit

- Intermodulatia

- Detectia in circuitele audio

9.2. Cauzele interferentelor in echipamentele electronice

- Taria cimpului emitatorului

- Radiatiile spurioase ale emitatorului (radiatii parazite, armonici)

- Influente nedorite in echipamente care patrund prin:

- intrarea de antena

- alte linii conectate

- radiatie directa

9.3. Masuri impotriva interferentelor

Masuri pentru prevenirea si eliminarea efectelor interferentelor:

- Filtrarea

- Decuplarea

- Ecranarea

CAPITOLUL 10

PROTECTIA MUNCII

- Corpul uman

- Reteaua de alimentare

- Tensiuni inalte

- Descarcari electrice

b)      REGULI SI PROCEDURI DE OPERARE INTERNE SI INTERNATIONALE

CAPITOLUL 1

1. ALFABETUL FONETIC

Vezi anexa nr. 3.

CAPITOLUL 2

2. CODUL Q

Vezi anexa nr.

CAPITOLUL 3

3. PRESCURTARI FOLOSITE IN SERVICIUL DE AMATOR

Vezi anexa nr.

CAPITOLUL 4

SEMNALE INTERNATIONALE DE PRIMEJDIE, TRAFIC DE URGENTA SI COMUNICATIILE IN CAZUL CALAMITATILOR NATURALE

Semnale de primejdie:

- in radiotelegrafie (SOS)

- in radiotelefonie 'MAYDAY'

Anexa nr. 4, punctul C al prezentului regulament

Rezolutia nr. 640 a Regulamentului Radiocomunicatiilor (UIT)

Folosirea internationala a statiilor de amator in cazul dezastrelor nationale

CAPITOLUL 5

INDICATIVE DE APEL

- Identificarea statiilor de amator

- Folosirea indicativelor de apel

- Formarea indicativelor de apel

- Prefixe nationale

CAPITOLUL 6

PLANUL IARU PENTRU BENZILE ALOCATE SERVICIULUI DE AMATOR

- Planul benzilor IARU

- Propuneri

c) REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND SERVICIILE DE AMATOR

SI AMATOR PRIN SATELIT

CAPITOLUL 1

REGLEMENTARI RADIO U.I.T.

- Definitia Serviciului de Amator si Serviciului de Amator prin Satelit

- Definitia statiilor de amator

- Articolul 32 din 'Reglementarile Radio UIT'

- Regiuni radio UIT

CAPITOLUL 2

REGLEMENTARI CEPT

- Recomandarea T/R 61-01 E

- Utilizarea temporara a statiilor de amator in tarile membre CEPT

- Utilizarea temporara a statiilor de amator in tarile nemembre CEPT care participa la sistemul T/R 61-01

CAPITOLUL 3

LEGI NATIONALE, REGLEMENTARI SI CONDITII DE AUTORIZARE

- Legea radiocomunicatiilor

- Regulamentul serviciului de amator

- Demonstrarea cunoasterii si completarii jurnalului statiei (log)

- completarea logului

- scopul

- datele inscrise

II) Transmiterea si receptionarea semnalelor in cod Morse

Candidatului i se cere sa demonstreze abilitatea de a transmite si a receptiona in cod Morse, texte in clar, grupe de cifre, semne de punctuatie si alte semne:

- la o viteza nu mai mica de 12 cuvinte pe minut

- pentru o durata de cel putin 3 minute

- cu maximum 4 erori la receptie

- cu maximum 1 eroare necorectata si 4 erori corectate la transmitere

- sa foloseasca un manipulator Morse neautomat.

NOTA: Examenul consta in 5 probe si anume la:

- Electronica si radiotehnica

- Protectia muncii

- Reguli si proceduri de operare

- Reglementari interne si internationale

- Receptie si transmitere Morse

din tematica corespunzatoare punctelor Ia, Ib, Ic si II.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3197
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved