Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


INSTALATII ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE PENTRU UTILIZARI SPECIALE

Electronica electricitate+ Font mai mare | - Font mai micINSTALATII ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE

PENTRU UTILIZARI SPECIALE

Pe langa marea majoritate a receptorilor de energie electrica exista o mica parte care se inscrie in categoria utilizarilor speciale pentru:- alimentarea pompelor si robinetelor de incendii;

- ascensoare;

- balizajul optic;

- firme si reclame luminoase;

InstalaTii electrice pentru alimentarea

pompelor Si robinetelor de incendiu.

Alimentarea cu energie electrica a tabloului de distributie al statiei pompelor de incendiu si al robinetelor de incendiu se realizeaza astfel:

a) Pe o singura cale de alimentare racordata la un post de transformare, la o centrala electrica, la reteaua de joasa tensiune a furnizorului de energie electrica sau la cofretul sau tabloul general de distributie al unei cladirii.

Tablourile de distributie ale statiilor pompelor si robinetelor de incendiu se alimenteaza aplicandu-se una din variantele de racordare de mai sus aleasa dupa caz in urmatoarele situatii:

- la consumatorii la care se prevad pompe de incendiu de rezerva;

- la consumatorii la care, se prevad pompe de incendiu de rezerva si solutii de asigurare in primele 10 minute de la darea semnalului de alarma a unui debit redus de apa, pana la punerea in functiune a unor mijloace neelectrice de actionare, cum sunt de ex. motopompe, pompe cu abur, etc.

- la consumatorii la care se prevad pompe de incendiu de rezerva si fac parte din urmatoarele categorii de cladiri civile:

- blocuri de locuinte cu inaltimea de cel mult 45m (masurata de la nivelul terenului accesibil vehiculelor de interventii pana la pardoseala ultimului cat folosit);

- cladiri pentru birouri cu inaltimea de cel mult 28m, daca densitatea sarcinii termice este sub 67 MJ/mp(16000 kcal/mp);

- cladiri de gradul I si II de rezistenta la foc pentru cinemaografe, cluburi, sali de spectacole, sali de intruniri, de gimnastica si de sport cu o capacitate mai mica de 400 locuri. In aceleasi conditii se alimenteaza si robinetele de incendiu actionate electric.

b) Pe doua cai de alimentare independente, dintre care una racordata in conditiile de la punctul a), iar cea de a doua , la o sursa de interventie cu intrare automata in functiune.

Se prevad obligatoriu cu o astfel de alimentare cu energie electrica, tablourile de distributie ale pompelor de incendiu si ale robinetelor de incendiu la:

- cladirile inalte, cu exceptia celor mentionate anterior;

- teatrele avand capacitate peste 600 de locuri;

- salile aglomerate, altele decat teatrele, avand capacitatea de peste 1500 locuri;

- spitale;

- studiourile TV;

- combinatele chimice si petrochimice;

- rafinariile cu capacitate de prelucrare de peste 1.000.000 de tone anual;

- depozite de categoria I-a pentru hidrocarburi sau alte lichide combustibile;

- centralele electrice inclusiv cele hidroelectrice subterane cu puteri instalate de peste 100MW/unitate.

Aplicarea si in alte cazuri decat cele de mai sus a solutiei de alimentare de la punctul b) este posibila cu acordul investitorului.

In toate cazurile in care se prevad pompe de incendiu de rezerva trebuie sa se asigure trecerea automata de pe electropompa activa, la caderea acesteia, pe electropompa de incendiu de rezerva .

Tabloul de distributie al statiei pompelor si robinetelor de incendiu se alimenteaza din cofretul sau tabloul general al unei cladiri numai daca acestea sunt amplasate astfel incat functionarea lor nu este periclitata in caz de incendiu la cladirea respectiva. Se considera ca amplasarea satisface aceste conditii daca tablourile sau cofretele sunt instalate in exteriorul cladirii respective, in constructii independente de gradul I sau II de rezistenta la foc sau in interiorul cladirii in incaperi speciale cu

acces usor din exterior si separate de restul cladirii prin elemente de compartimentare din materiale incombustibile.

Traseele coloanelor de alimentare ale tabloului dedistributie el statiei pompei si robinetelor de incendiu se amplaseaza pe trasee ferite de pericol de incendiu.

Se considera ca traseul unei linii aeriene este ferit de pericolul de incendiu daca linia este amplasata la cel putin 10m fata de constructii de gradul I, II si III de rezistenta la foc, la cel putin 20m fata de cele de gradul IV si V de rezistenta la foc si fata de depozite deschise cu materiale combustibile si la o distanta de cel putin egala cu 1,5 ori inaltimea suportului liniei aeriene, dar cel putin 15m. fata de cladiri din categoria A sau B de pericol de incendiu.

In cazul in care se prevad doua cai de alimentare, acestea se dispun pe trasee separate sau se separa antifoc prin amenajari constructive, astfel incat avarierea unei cai sa nu poata provoca intreruperea alimentarii cu energie de la cealalta. In exterior, daca traseul uneia dintre caile de alimentare este aerian, traseul celei de-a doua cai se executa subteran.

In interior, se interzice ca traseul acestor cai sa treaca prin incaperi de categoria A, B sau C de pericol de incendiu sau din categoria PC de mediu.

Coloanele tabloului de distributie al statiilor pompelor de incendiu si al robinetelor de incendiu se leaga inaintea intrerupatorului general sau sigurantelor generale ale tabloului sau cofretului din care se alimenteaza.

Intrerupatorul de pe coloana ce alimenteaza tabloul statiei pompelor si a robinetelor de incendiu se prevede cu blocare care sa permita intreruperea alimentarii, numai in caz de stricta necesitate, prin ruperea unui sigiliu de siguranta.

Din tabloul statiei pompelor si robinetelor de incendiu se pot alimenta numai receptoarele care contribuie direct si indirect la procesul tehnologic de stingere a incendiului.

Coloana pentru alimentarea tabloului statiei de pompe de incendiu se protejeaza contra deteriorarilor mecanice prin introducerea conductoarelor electrice in tuburi metalice montate aparent sau in tuburi din materiale plastice montate ingropat sau cu cabluri armate.

Circuitele pentru alimentarea pompelor de incendiu se executa cu conductoare electrice protejate prin introducerea in tuburi metalice sau cu cabluri.

2. InstalaTii electrice pentru ascensoare.

La proiectarea si executarea instalatiei electrice pentru ascensor se respecta, pe langa conditiile generale, prevederile speciale din acest capitol si instructiunile tehnice ale producatorului ascensorului.

In blocurile de locuinte, coloana pentru alimentarea tabloului principal al ascensorului se racordeaza la tabloul general de lumina si forta . Pentru aceasta coloana nu se prevede intrerupator in tablou.

In cladirile ce adapostesc persoane care nu se pot evacua singure, la magazine, la hoteluri precum si la alte cladiri cu aglomerari de persoane, coloana de alimentare a tabloului ascensoarelor se racordeaza la tabloul general sau la un tablou de forta , inaintea intrerupatorului sau a sigurantelor fuzibile generale.

Tablourile ascensoarelor de interventie in caz de incendiu din cladirile inalte sau foarte inalte se alimenteaza cu energie electrica , ca in cazul pompelor si robinetelor de incendiu, pe doua cai indepenente. La aceste tablouri se racordeaza numai ascensoarele de interventie.

Coloana pentru alimentarea tabloului ascensorului de interventie in caz de incendiu si circuitele de alimentare se amplaseaza pe un traseu care sa nu poata fi periclitat in caz de incendiu.

Ascensoarele de materiale sunt alimentate dintr-un tablou de forta sau din tabloul ascensorului de persoane din cladirea respectiva.

Sectiunea coloanei tabloului ascensorului se verifica , pentru pierderea de tensiune la pornire admisa, conform instructiunilor producatorului ascensorului sau, in lipsa acestora, pentru o pierdere de tensiune la pornire de cel mult 3%.

La ascensoarele actionate cu motor asincron,se considera un curent de pornire de

3.5 In.

Pentru iluminarea putului inchis al ascensorului se prevede un circuit electric independent de alte circuite de lumina. Acest circuit se pozeaza pana la o doza de

derivatie instalata la baza putului. Intrerupatorul pentru comanda acestui circuit se amplaseaza intr-un loc accesibil numai personalului de exploatare a ascensorului.

In blocurile de locuinte, circuitul de iluminat al putului de ascensor se racordeaza la tabloul comun de lumina si forta . In tablou nu se prevede intrerupator pentru acest circuit.

In cladirile prevazute cu sistem de iluminat de siguranta (SIS), circuitul pentru iluminarea putului ascensorului se alimenteaza din circuitele SIS.

Circuitul de iluminat al putului ascensorului de interventie in caz de incendiu, se racordeaza ca si coloana tabloului din cladirea respectiva.

Protectia mecanica a coloanei de alimentare a tabloului principal al ascensorului, a coloanelor de alimentare a tablourilor de comanda, control si semnalizare precum si a circuitului de iluminat pentru putul ascensorului se asigura prin introducerea in tuburi din materiale plastice, pe toate portiunile de traseu pe care exista pericol de deteriorare mecanica.

Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se realizeaza cu mijloacele prezentate in cap. 17. Glisierele ascensoarelor se utilizeaza drept prize de pamant naturale si conductoare naturale de legare la pamant.

3. InstalaTii electrice de balizaj optic.

Balizajul optic se utilizeaza pentru prevenirea pilotilor de pe aeronave asupra obstacolelor din culoarele de zbor in timpul noptii.

Instalatia electrica de iluminat de balizaj se prevede la constructiile care depasesc inaltimea celorlalte constructii din jur si la liniile electrice aeriene din zona culoarelor de acces la aeroporturi.

Balizarea luminoasa se realizeaza cu lumina de culoare rosie, cu radiatie continua, cu lampi ce emit 10-25 lm, sau cu faruri cu radiatie intermitenta de 15-60 sclipiri pe minut.

Corpurile de iluminat se amplaseaza in functie de forma si dimensiunile constructiei (fig.1). In cazul obstacolelor de dimensiuni mari, in plan orizontal, fig.1.a. sau grupe de obstacole mici, fig. 1.b, corpurile de iluminat se monteaza pe contorul exterior la o distanta de maxim 45m unul de celalalt si la partea de sus.

Daca obstacolul este mai inalt de 45m se instaleaza corpuri suplimentare la nivele intermediare astfel incat distanta dintre ele sa nu fie mai mare de 45m, fig.1.b.

In cazul obstacolelor de dimensiuni mici, in plan orizontal, dar inalte, se prevad minim trei corpuri de iluminat, la partea superioara si din 45 in 45m, fig.1.c,d, astfel incat sa fie vizibile din toate directiile.

La partea superioara a obstacolului corpurile de iluminat se instaleaza pe suporti, la 1,5 - 4m de acesta.

Instalatia de iluminat de balizaj optic se alimenteaza cu energie electrica prin circuite proprii.

Un caz particular de balizare optica il reprezinta balizarea pistelor de aterizare a aeronavelor in care caz corpurile de iluminat, echipate cu lampi speciale , sunt amplasate practic la nivelul solului.

4. InstalaTii electrice pentru firme Si reclame

luminoase.

Instalatiile electrice interioare si exterioare ale firmelor si reclamelor luminoase se proiecteaza si se executa respectandu-se, pe langa prevederile generale si conditiile speciale din acest capitol.

Distanta de la partile sub tensiune ale firmelor si reclamelor luminoase amplasate in exteriorul cladirilor, pana la sol si respectiv pana la elemente ale constructiilor, trebuie sa fie de cel putin:

- 3.0m, pana la sol;

- 1.5m, pana la balcoane, terase, ferestre;

- 3.0m, pana la acoperisuri accesibile in mod normal;

- 1.0m, pana la acoperisuri inaccesibile in mod normal.

In cazul in care aceste distante nu pot fi respectate, constructia firmelor si reclamelor luminoase se realizeaza in asa fel incat sa nu permita accesul direct la nici una din partile ei, aflate sub tensiune. Distanta minima pe orizontala de la firme sau reclame luminoase pana la cea mai apropiata linie de contact pentru tramvaie sau troleibuze, trebuie sa fie de 2.2m.


Distanta minima de la firma sau reclama luminoasa pana la suporturile liniilor de contact ale tramvaielor sau troleibuzelor, in legatura cu pamantul, trebuie sa fie de 0.5m.

Distanta minima de la partile neizolate aflate sub tensiune inalta ale firmelor si reclamelor luminoase pana la elemente din materiale combustibile, trebuie sa fie de cel putin 10 cm; daca aceasta distanta nu poate fi asigurata , partile neizolate trebuie protejate, cu elemente din materiale incombustibile sau greu combustibile, fata de materialele combustibile.

Firmele si reclamele luminoase cu tuburi cu descarcari alimentate la tensiune inalta amplasate in interiorul constructiilor in vitrine inchise sau deschise sau in locuri accesibile persoanelor neautorizate, se construiesc in asa fel incat sa nu fie posibil accesul la elementele lor aflate sub tensiune.

Alimentarea cu energie electrica a tuburilor cu descarcari de inalta tensiune ale firmelor sau reclamelor se asigura prin intermediul transformatoarelor speciale cu dispersie de flux magnetic, ale caror caracteistici nominale se aleg in functie de cele

Fig.18.1

 


ale tuburilor. Transformatoarele se instaleaza in cutii compartimentate, care se prevad

cu blocaj, astfel incat deschiderea lor sa determine intreruperea imediata a

alimentarii.

Este interzisa instalarea aparatelor care sunt alimentate la tensiunea primara, in interiorul cutiei transformatoarelor, cu exceptia celor pentru blocaj si pentru ameliorarea factorului de putere.

Transformatoarele se amplaseaza, in masura posibilitatilor, cat mai aproape de tuburile luminoase ce trebuiesc alimentate. Transformatoarele se pot instala in interiorul cladirilor numai in locuri inaccesibile persoanelor neautorizate si numai cu conditia utilizarii conductoarelor ecranate. In cladirile noi care urmeaza sa fie dotate cu firme luminoase se pervad firide speciale in care se instaleaza transformatoarele impreuna cu dispozitivele de conectare si eventualele dispozitive de comanda automata. Transformatoarele se alimenteaza prin circuite independente de acelea ale altor receptoare, pe un circuit putand fi alimentate cel mult 5 transformatoare. Fiecare circuit se protejeaza cu sigurante fuzibile.

Circuitele pentru alimentarea transformatoarelor se executa cu conductoare cu izolatie normala, iar sectiunea minima admisa pentru conductoarele de aluminiu este de 4 mm2. In cazul in care aceste circuite se pozeaza si in exterior, ele se protejeaza cu tuburi metalice etanse. Circuitele pentru alimentarea firmelor si reclamelor luminoase se prevad cu aparate pentru conectare si deconectare, atat in interiorul cat si in exteriorul cladirii pe care sunt instalate. Aparatele pentru comanda din exterior se instaleaza intr-o nisa cu usa asigurata cu cheie.

Transformatoarele sau grupurile de transformatoare se prevad cu aparate de conectare de sepatare pe toate fazele.

Instalatia electrica cu tensiuni peste 1000V a firmelor si reclamelor luminoase se executa cu conductoare electrice speciale, cu tensiunea de incercare de cel putin 15kV.

Daca instalatia electrica de inalta tensiune a firmei sau reclamei este montata in exterior, se utilizeaza conductoare electrice cu izolatie suplimentara, rezistenta la intemperii.

Conductoarele electrice se monteaza pe izolatoare, iar pe portiunile pe care exista pericol de deteriorari mecanice se protejeaza cu tuburi metalice. Se pot folosi si conductoare electrice cu izolatie normala pozate in tuburi de protectie. Intr-un tub se instaleaza cel mult doua condubtoare electrice.

Intrarile si iesirile tuburilor sau conductoarelor electrice din cutia transformatorului se fac cu : izolatoare de trecere , tije sau pipe de portelan, dupa caz, montate in asa fel incat sa nu fie posibila patrunderea apei sau a zapezii in interiorul cutiei.

Circuitele de alimentare ale firmelor si reclamelor luminoase se prevad cu intrerupator in tabloul de distributie din care se alimenteaza.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2219
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved