Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


TRANSFORMATOARE DE PUTERE

Electronica electricitate+ Font mai mare | - Font mai micSCOP

Stabileste reguli,masuratori si verificari la transformatoarele de putere pentru siguranta in exploatare.DOMENIU

Prezenta procedura stabileste volumul si modul de executie al masuratorilor si verificarilor in vederea evaluarii starii tehnice a transformatoarelor de putere.

DEFINITII SI PRESCURTARI

SSM - Securitate si sanatate in munca;

3.2. RAC - Responsabilul calitatii din SC Hidroserv "Bistrita" SA;

3.3. RPM - Responsabil cu protectia mediului al SC Hidroserv "Bistrita" SA;

3.4. RSSM - Responsabil cu securitatea si sanatatea in munca al SC Hidroserv "Bistrita" SA;

3.5. IPSSM -Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca.

DOCUMENTE

Documente de referinta

    Standardul SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

Standardul SR EN ISO 14001:2005-Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.

Specificatia OHSAS 18001:1999 Occupational health and safety management systems - Specification (Sisteme de management ale securitatii si sanatatii in munca - Specificatie)

STAS 286 si STAS 6799

STAS 1703/7

STAS 1703/4

PE 116/94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice

4.2. Documente conexe

    Manualul calitatii, cod HSvB-MSMI.

Procedura: "Proprietatea clientului", cod PO 7.5.4

Procedura : ''Controlul productiei si al furnizarii serviciului'', cod PO 7.5.1

Procedura "Identificarea pericolului, evaluarea si controlul riscului pentru SSM', cod PO 4.3.1S

Procedura "Aspecte de mediu", cod PO 4.3.1M

RESPONSABILITATI

Sef sectie PRAM-AMC

5.1.1. Preia,transmite si urmareste dupa caz comenzile privind executarea masuratorilor la transformatorii de putere.

5.1.2. Verifica executarea lucrarii cu respectarea legislatiei aplicabile,procedurilor aprobate si/sau cu instructiunile scrise ale clientului in vederea protectiei    functionale a transformatoarelor de putere, protectia instalatiilor si pentru asigurarea SSM.

5.2. Ingineri si maistri de executie

5.2.1. Coordoneaza si verifica modul de executare a incercarii si verificarii transformatoarelor de putere.

Personal cu sarcini de executie

5.3.1. Executa masuratori si verificari la transformatoarelor de putere .

5.3.2. Intocmeste buletin de verificare PRAM - Transformatoare de putere .

MOD DE LUCRU

6.0. Conditiile care trebuie indeplinite pentru realizarea calitatii executarii masuratorilor si verificarilor la transformatoarele de putere sunt:

Calificarea minima a personalului de executie - 2 oameni:

- 1 electrician grupa a IV-a IPSSM

- 1 electrician grupa a III-a IPSSM

Echipamentele necesare executiei:

- megohmetru 2500/5000Vcc;

- trusa MEGGER OTS 60PB;

- celula ulei ELTEL MEGGER;

- trusa tangenta DELTA 2000;

- trusa VA;

- autotransformator;

- aparate de masura digitale;

- cordoane de legatura;

- prelungitoare;

- trusa de scule electrician.

Echipament individual de protectie folosit:

- salopeta din fibre naturale;

- incaltaminte electroizolanta;

- manusi electroizolante;

- casca de protectie a capului;

- covoras electroizolant sau podet electroizolant.

Parametrii de proces ce trebuiesc asigurati si monitorizati:

- temperatura minima admisa este de 10C ;

- timp frumos, fara descarcari electrice in zona instalatiei.

5. (PE 116/94) VERIFICARE TRANSFORMATOARE DE PUTERE CONFORM PE116/94:

5.1 (PE 116/94) Incercarea uleiului-folosind trusa MEGGER OTS 60PB si ELTEL MEGGER

5.1.1 (PE 116/94) Probele vor fi recoltate in conditii in care sa nu se modifice starea uleiului existent in cuva trafo (se vor evita umezirea, poluarea cu impuritati de orice natura provenite din mediul exterior) respectandu-se STAS 286 si STAS 6799. Umiditatea relativa a mediului ambiant la prelevarea mostrelor de ulei trebuie sa fie de maximum 80%. Probele de ulei se vor preleva din transforrmatoarele in functionare, cand temperatura uleiului la partea superioara a cuvei este de cel putin 50C.Se accepta ca la PIF a transformatoarelor sau la repunerea sub tensiune a unui TRAFO de rezerva temperatura minima a uleiului prelevat pentru probe sa fie de +10C.In afara probelor colectate de la busoanele de probe destinate acestui scop, se vor colecta probe de ulei de la fundul cuvei si de la fundul conservatorului.In cazul in care valorile nu sunt total satisfacute volumul si tipul probelor de ulei si de izolatie (R60, R60/R15, tgδ infasurari) se vor extinde (de exemplu prin repetarea unor probe, determinarea continutului de apa ,determinarea punctului de inflamabilitate ).Probele pun in evidenta degradarea in ansamblu a izolatiei(de exemplu umezirea uleiului si / sau a hartiei electroizolante, imbatranirea uleiului electroizolant cu formarea de reziduri, care afecteaza si calitatea izolatiei solide.

5.2. (PE 116/94) Masurarea rezistenei de izolatie a infasurarilor R60 si a coeficientului de absorbtie R60/R15.Se executa cu megohmetru 2500V/5000Vc.c.

a) Masurarea rezistenei de izolatie a infasurarilor    R60 si a coeficientului de absorbtie R60/R15 se executa conform STAS 1703/7-8 si a instructiunilor de exploatare.

Pentru transformatoarele cu doua infasurari, masuratorile se vor face cel putin pentru combinatiile:

IT - (JT + masa);

JT - (IT + masa);

Pentru transformatoarele de putere cu trei infasurari, masuratorile se vor face cel putin pentru combinatiile:

IT - (MT + JT + masa);

MT - (IT + JT + masa);

JT - (IT + MT + masa).

Pentru autoransformatoarele de putere masuratorile se vor face cel putin pentru combinatiile:

(IT + MT) - (JT + masa);

JT - (IT + MT + masa);

Temperatura de masurare si de raportare a rezultatelor este temperatura uleiului in straturile superioare ale uleiului in cuva transformatorului.

Masurarea se va face cu megohmetrul de 2500Vc.c. dupa 15s si respectiv 60s din momentul aplicarii tensiunii pe izolatie.

Masurarea rezistentei de izolatie se efectueaza la umiditatea relativa a aerului ambiant de cel mult 80C

Masurarea rezistentei de izolatie si a coeficientului de absorbtie se face inainte de determinarea tgδ si a capacitatii infasurarilor,precum si inainte si dupa proba cu tensiune marita.

Pentru transformatoarele noi, valoarea rezistentei de izolatie R60 la PIF nu va scadea sub 70% din valoarea de fabrica.

Pentru transformatoarele care au suferit o reparatie in fabrica sau in atelierele specializate, cu inlocuirea partiala sau totala a izolatiei infasurarilor si/sau care au fost tratate si uscate corespunzator (atat izolatia, cat si uleiul), valoarea R60 dupa tratare si uscare, la punerea in functiune, nu va fi mai mica de 70% din valoarea masurata in fabrica sau in atelierul de reparatii.

Valorile minime admise pentru R60 a trafo existente in prezent in exploatare la temperaturile izolatiei de 20C si 50C sunt:

Un,kV

20C

50C

300 MΩ

90 MΩ

600 MΩ

180 MΩ

1000 MΩ

300 MΩ

Inainte de inceperea masurarii, toate infasurarile se pun la pamant cel putin 5min., iar intre incercari toate infasurarile vor fi puse la pamant cel putin 2min. Toate bornele accesibile ale fiecarei infasurari pe care se masoara, precum si cele la care nu se masoara se scurtcircuiteaza. Masuratorile se executa la o temperatura a izolatiei apropiata de cea indicata in buletinul de fabrica (ecartul maxim admis va fi de 5C) la trafo peste 10MVA.

La trafo sub 10MVA, coeficientul K1 de variatie a rezistentei de izolatie, in functie de diferenta de temperatura Δt(C) are urmatoarele valori informative conform anexei 1.

b)Coeficientul de absorbtie kabs=R60/R15 este raportul dintre rezistenta de izolatie masurata cu megohmetru dupa 60s si rezistenta de izolatie masurata dupa 15s de la aplicarea tensiunii.

Pentru transformatoarele aflate in exploatare valoarea coeficientului de absorbtie nu se normeaza.In general, valoarea coeficientului de absorbtie,la 20C este :

Kab≥1,2 pentru transformatoare de putere cu U≤110kV

Kab≥1,3 pentru transformatoare de putere cu U>110kV

5.3(PE 116/94) Masurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice (tgδ) si a capacitatii izolatiei complexe a infasurarilor

Masurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice (tgδ) si a capacitatii izolatiei complexe a infasurarilor se executa conform STAS 1703/7 si instructiunilor de exploatare.

Pentru transformatoarele cu doua infasurari masuratorile se vor face pentru combinatiile:

IT - (JT + masa);

JT - (IT + masa);

Pentru transformatoarele de putere cu trei infasurari, masuratorile se vor face cel putin pentru combinatiile:

IT - (MT + JT + masa);

MT - (IT + JT + masa);

JT - (IT + MT + masa).

. Pentru autoransformatoarele de putere masuratorile se vor face cel putin pentru combinatiile:

(IT + MT) - (JT + masa);

JT - (IT + MT + masa);

Masuratoarea se efectueaza dupa verificarea cu megohmetrul a rezistentei de izolatie si a coeficientului de absorbtie .De asemenea, aceasta masuratoare se executa inainte de proba cu tensiune marita a izolatiei trafo.

Tensiunea de masura este 10 kV, pentru infasurarile cu tensiuni nominale de peste 10 KV inclusiv,iar pentru infasurarile cu tensiuni nominale sub 10 KV tensiunea maxima de masura va fi cea nominala a infasurarii respective.

Inainte de inceperea masurarii, toate infasurarile se pun la pamant cel putin 5min., iar intre incercari toate infasurarile vor fi puse la pamant cel putin 2min.

Toate bornele accesibile ale fiecarei infasurari    se scurtcircuiteaza.

Pentru transformatoarele noi, la punerea in functiune, valoarea tgδ nu va trebuie sa depaseasca cu mai mult de 30% valoarea de fabrica.

Drept valori maxime la temperatura izolatiei la 20C pentru trafo reparate se vor lua cele din tabelul urmator:

Un(kV)

tgδ(%)

Pentru trafo din exploatare se dau urmatoarele valori maxime admise la temperaturile izolatiei de 20C sau    50C

Un (KV)

20C

50C

<10

7c

Incercarea se executa pe rand intre fiecare infasurare fata de celelalte legate legate la masa .

Masuratorile se executa la o temperatura a izolatiei apropiata de cea indicata in buletinul de fabrica (ecartul maxim admis va fi de 5C), dar nu mai mica de +10C.

Coeficientul K2 de variatie a indicelui caracteristic al izolatiei infasurarilor tg δ, in functie de diferenta de temperatura Δt (C), are urmatoarele valori orientative cuprinse in anexa 2.

5.5. (PE 116/94) Masurarea rezistentei ohmice a infasurarilor ;

Pentru masurare se foloseste metoda puntii sau metoda voltmetru - ampermetru, cu aparate de clasa 0,2 conform STAS 1703/7 si instructiunilor de exploatare.

La trafo avand neutrul inaccesibil se vor masura rezistentele intre faze si se vor determina rezistentele de faza.

Masurarea se executa cu curent continuu la o valoare superioara cu 20% valorii curentului de mers in gol dat in buletinul de fabrica.

In orice caz curentul ce se aplica nu va depasi 0,1In.

In timpul masurarii rezistentei ohmice se noteaza temperatura infasurarii.

Raportarea rezistentei masurate la o alta temperatura se face cu formula:

Rt2 = Rt1 (T + t2) / (T + t1),

Unde T = 235 .

5.9. (PE 116/94) Verificarea grupei de conexiuni si a polaritatii

Se face conform STAS 1703/4.Rezultatele verificarii trebuie sa confirme grupa inscrisa pe eticheta de fabricatie a trafo. Polaritatea trebuie sa corespunda cu schema si notatiile de pe trafo.

5.10. (PE 116/94) Masurarea raportului de transformare

Se executa conform STAS 1703/7, infasurarea alimentata fiind cea de inalta tensiune. Verificarea se va face incepand cu alimentarea cu tensiune joasa de 220 sau 400V c.a., valoare ce va fi stabilita in functie de eroarea maxima admisa a rezultatelor (indicata in STAS) si de aparatele de masura disponibile.

Raportul de transformare masurat nu trebuie sa difere cu mai mult de 0,5% fata de cel indicat in buletinul de fabrica, eroarea fiind aceeasi ca marime si sens pe toate ploturile comutatorului.

INREGISTRARI

Sunt inregistrari ale calitatii:

7.1.1.Buletin de verificare PRAM (anexa A) care se emite in cate 2 exemplare: unul pentru client si unul pentru S.C. HIDROSERV "BISTRITA" S.A.,

7.1.2. Fisa de reparatie/receptie nr.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3593
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved