Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Exploatatiile agricole in Romania

Agricultura

+ Font mai mare | - Font mai micExploatatiile agricole in Romania

Acte normative:
Legea nr.31/1990 “Legea privind societatile comerciale” (MO 413/2002), modificata si actualizata

Legea nr.36/1991”Legea privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura” (MO 97/1991)

Legea nr.82/1991 “Legea contabilitatii”, republicata si actualizata cu modificarile si completarile aduse de Ordonanta 70/2004 (MO 48/2005)


Particularitatile privind organizarea si functionarea entitatilor cu profil agricol,numite exploatatii agricole, sunt precizate in actele normative adoptate de Guvernul Romaniei

(OUG 108/27iunie 2001,privind exploatatiile agricole, aprobata prin Legea 166/10 aprilie 2002 si Normele metodologice de aplicare ale acesteia, modificate si copletate prin HG 734/11iulie 2002, si cu modificari, completari aduse de Legea nr.166/10.04.2002,Legea 137 din 26.04.2004 si Legea nr.320/14.07.2006).

In contextul legislatiei mentionate , putem defini:

Exploatatiile agricole sunt ferme agricole prin care se pune in valoare pamantul , animalele si celelalte mijloace de productie , interconectate intr-un sistem unitar , in vederea executarii de lucrari , prestari de servicii si obtinerii eficiente de produse agricole.

Ferma agricola este forma de exploatare a pamantului si/sau a altor bunuri rurale de catre o persoana fizica sau juridica ce produce pentru piata.

Exploatatiile agricole sunt cele reprezentate de agenti economici, respectiv o persoana sau un grup de persoane fizice sau juridice.

Obiectul de activitate al agentului economic de tipul sau natura exploatatiei agricole, mai sus definita poate fi:

CAEN 01 -Agricultura, vanatoare si servicii anexe

CAEN 011- Cultivarea plantelor , gradinaritul destinat pietei;horticultura

CAEN0111-Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a.

CAEN0112-Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera

CAEN0113-Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bauturi si mirodenii

Iar daca se doreste ferma:

CAEN012-Cresterea animalelor

CAEN0121-Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui

CAEN0122-Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, cararilor si asinilor

CAEN0123-Cresterea porcinelor

CAEN0124-Cresterea pasarilor

CAEN0125-Cresterea altor animale

CAEN013-Activitati in ferme mixte( cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

CAEN0130-Activitati in ferme mixte(cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

CAEN014-Activitati de servicii anexe agriculturii, cu exceptia activitatilor veterinare;gradinarit peisagistic)

CAEN0141-Activitati de servicii anexe agriculturii;gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera)

CAEN0142-Activitati de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitatilor veterinare

CAEN015-Vanatoarea, ocrotirea vanatului, inclusiv activitati de servicii anexe

CAEN0150-Vanatoarea, ocrotirea vanatului, inclusiv activitati de servicii anexe

CAEN02-Silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe

CAEN020-Silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe

CAEN0201-Silvicultura si exploatare forestiera

CAEN0202-Servicii auxiliare silviculturii si exploatarii forestiere

CAEN05-Pescuitul, piscicultura si serviciile anexe

CAEN050-Pescuitul, piscicultura si serviciile anexe

CAEN0501-Pescuitul

CAEN0502-Piscicultura

Exploatatiile agricole pot fi formate din terenuri, animale si mijloace necesare procesului de productie agricola, apartinand unuia sau mai multor proprietari.

Exploatatiile agricole se diferentiaza in functie de:

  • natura juridica a acestora;
  • forma de proprietate;
  • natura activitatii pe care o desfasoara;
  • dimensionarea acestora;

Formele juridice in care se pot organiza exploatatiile agricole sunt cele prevazute de legislatia in vigoare.

Persoanele juridice organizate sau care se vor infiinta in una dintre formele juridice prevazute de legislatia in vigoare sunt considerate exploatatii agricole daca indeplinesc conditiile prevazute in in mod expres.

Exploatatiile agricole dupa forma de proprietate pot fi:

a)      exploatatii agricole din domeniul privat( societati comerciale,unitati de cult, societati agricole)

b)      exploatatii agricole cu capital de stat sau mixt(societati nationale, societati comerciale)

c)      exploatatii agricole care au preluat in concesionare , arendare sau care administreaza bunuri din domeniul privat al statului. (societati nationale, institute si statiuni de cercetare si productie agricola, unitati de invatamant agricol si silvic, consilii locale si judetene).

Exploatatiile agricole dupa natura activitatii pe care o desfasoara

  • exploatatii agricole pentru sectorul vegetal
  • exploatatii agricole pentru sectorul animalier
  • exploatatii agricole pentru sectorul piscicol


Exploatatiile agricole diferentiate dupa marimea economica si denumirea acestora sunt:

a)      expolatatii agricole comerciale

b)      exploatatii agricole familiale

Exploatatiile agricole comerciale vor fi conduse sau administrate de specialisti acreditati in domeniul agricol.( ORDIN 69/13.02.2002 Privind aprobarea Regulamentului de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce si administra exploatatii agricole, MO 137/21.02.2002).

In vederea acreditarii specialistilor agricoli se vor depune la Directiile Generale pentru Agricultura si Industria Alimentara judetene cate un dosar care va cuprinde : curriculum vitae, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere, documente care sa ateste absolvirea unei forme de invatamant agricol tehnic sau economic, corespunzator profilului exploatatiei agricole.

Specialisti agricoli sunt persoane fizice care au absolvit o forma de invatamant agricol, tehnic sau economic autorizat, mediu sau superior, si care detin o diploma corespunzatoare profilului exploatatiei agricole pe care o conduc si o administreaza.

Examinarea specialistilor agricoli consta in testarea pe baza de interviu , a capacitatii si aptitudinilor manageriale ale acestora.

In cazul schimbarii profilului exploatatiei agricole, specialistii agricoli care conduc si administreaza exploatatii agricole au obligatia sa sustina o noua examinare in vederea acreditarii.

Dimensionarea exploatatiilor agricole

Pentru sectorul vegetal

a)      cereale, plante tehnice si medicinale

-zona de campie 50ha

-zona de deal    20ha

b) pajisti naturale cultivate si culturi furajere pentru zona de munte

25ha

c)legume

2ha

d)plantatii de pomi si pepiniere

5ha

e)capsunerii, arbusti fructiferi 1ha

f)plantatii de vii nobile, pepiniere si hamei 5ha

g)sere si solarii 0,5ha

h)ciupercarii 0,2ha

Pentru sectorul animalier

a)vaci de lapte sau bubaline 15capete

b)taurine la ingrasat 50capete

c)oi sau capre    300capete

d)cai de rasa    15capete

e)cai la ingrasat    50capete

f)porci 100capete

g)alte specii de animale    100capete

h)gaini ouatoare 2 000capete

i)pasari pentru carne 5000capete

j)statii de incubatie 200.000capete

k)alte specii de pasari 1000capete

l)apicultura 50familiim)struti 15capete

n)iepuri 500capete

o)animale de blana 100capete

Pentru sectorul piscicol

a) bazine amenajate pentru producerea puietului de peste 10ha

b)bazine amenajate pentru producerea pestelui de consum 20ha

c)pastravarii    1ha

Pentru exploatatiile mixte

Acestea vor fi formate din cote-parti ale dimensiunilor care vor da un intreg, in echivalenta din cumulul de activitate.

Echivalenta terenurilor agricole si a efectivelor de animale pentru determinarea dimensiunii minime a exploatatiei mixte este precizata in normele metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta mai sus mentionate.

Exploatatiile agricole cu dimensiuni minime sub cele prevazute sunt exploatatii agricole familiale.

Exploatatiile agricole familiale pot fi conduse si administrate de respectivii proprietari, atestati inceea ce priveste pregatirea agricola ( ORDIN 225/24.03.2003 privind aprobarea regulamentului de atestare a producatorilor agricoli care conduc si administreaza exploatatii agricole familiale).

Atestarea privind pregatirea agricola a producatorilor agricoli care conduc si administreaza exploatatii agricole familiale si care nu au urmat o forma de invatamant agricol, tehnic sau economic acreditata, mediu sau superior precum si cursuri de profil initiate de centrele judetene de consultanta agricola se face de catre o comisie de atestare.

Pentru atestare producatorul agricol trebuie sa prezinte urmatoarele acte: buletinul de identitate sau carte de identitate, adeverinta de la Consiliul local din care sa rezulte ca este producator agricol si detine in exploatare teren agricol si/ sau animale de productie sau reproductie, iar acestea sunt inscrise in Registrul agricol, act prin care se face dovada inregistrarii la primarie a exploatatiei agricole familiale. Producatorul va prezenta verbal comisiei de atestare elemnetele privind infiintarea, functionarea, profilul si marimea exploatatiei agricole familiale pentru care solicita atestarea.

Exploatatiile agricole se pot constitui din

a)      Terenuri dobandite in proprietate de persoane fizice sau juridice conform prevederilor Legii fondului funciar nr.18 1991, republicata si a Legii nr.1 2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a celor forestiere.

b)      Terenuri dobandite prin acte juridice intre vii si pentru cauza de moarte

c)      Terenuri rezultate in urma schimburilor efectuate,conform prevederilor Legii nr.54 1998, privind circulatia juridica a terenurilor

d)     Terenuri rezultate prin asocierea liber consimtita a proprietarilor individuali

e)      Terenuri concesionate

f)       Terenuri arendate

g)      Terenuri in proprietate comuna, detinute in devalmasie

h)      Terenuri in proprietate comuna,pe cote- parti.

Exploatatiile agricole comerciale:

Acestea vor beneficia de facilitati financiare din partea statului pentru investitii privind cumpararea de teren cu destinatie agricola,de tractoare, utilaje agricole,instalatii pentru irigat,constructii de spatii de productie, de protectia mediului, constructii de adaposturi si instalatii zootehnice, sere, plantatii de pomi, vita-de-vie,hamei, capsunerii si altele asemenea ), subventii pe produs, in scopul imbunatatirii eficientei economice, a cresterii productiei si a indicilor de calitate ai produselor agricole, similare celor practicate in statele Uniunii Europene.(lista produselor agricole, fondurile si sursele de finantare se aproba anual de Guvern ;prin an de productie se intelege perioada corespunzatoare caracteristicilor biologice ale produselor sau grupelor de produse agricole, numit si an agricol).

Producatorii agricoli, proprietari sau administratori de exploatatii agricole pot beneficia de credite potrivit legii.

Pentru garantarea creditului primit, pot fi ipotecate bunurile imobile sau gajate bunurile mobile, inclusiv certificatele de depozit, precum si terenurile agricole aflate in proprietate.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1022
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site