Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


FERME DE SUBZISTENTA - Motivatia sprijinului

Agricultura+ Font mai mare | - Font mai micFERME DE SUBZISTENTA

Motivatia sprijinuluiDin totalul de 4.256.152 exploatatii agricole, 90.96% sunt ferme de subzistenta, care se incadreaza sub 2 UDE (unitati de dimensiune economica) si 8.74 % sunt ferme de semi-subzistenta, care se incadreaza intre 2-16 UDE.

In fermele de semi-subzistenta fermierii desfasoara activitati agricole diferite de cultivare a plantelor si de crestere a animalelor precum si alte activitati bazate pe indeletniciri si traditii ale satului romanesc.

Definitia fermei de semi-subzistenta tinand cont de dimensiunea

minima si/sau maxima a acesteia, procentul productiei

vandute si/sau nivelul de venit al fermelor

Ferma de semi-subzistenta - este ferma care produce pentru autoconsum si care, de asemenea, comercializeaza o parte din productia realizata si care are o dimensiune economica intre 2-16 UDE.

Pentru a deveni viabila, ferma de semi-subzistenta poate utiliza si venituri din activittai non-agricole.

Unitatea de dimensiune economica (UDE) - reprezinta valoarea productiei agricole in echivalent a 1200 Euro.

Definirea viitoarei viabilitati economice

Viitoarea viabilitate economica a fermelor de semi-subzistenta se defineste prin cresterea dimensiunii economice cu 20 %, dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului.

Sumarul cerintelor planului de afaceri

Planul de dezvoltare pentru sprijin, trebuie sa cuprinda urmatoarele cerinte:

a) Prezentarea dovezilor cu privire la posibilitatea devenirii unei ferme viabile din punct de vedere economic, bazandu-se si pe complementaritatea cu alte surse de venit ale acesteia;

b) Prezentarea detaliilor pentru restructurare si, dupa caz, a investitiilor;

c) Descrierea etapelor si obiectivelor specifice.

Beneficiarul poate prezenta in planul de dezvoltare detalii despre sprijinul pe care doreste sa-l acceseze prin alte masuri incluse in Programul National de Dezvoltare Rurala.

Verificarea conformitatii cu planul de dezvoltare se va realiza dupa o perioada de 3 ani de la acordarea sprijinului. Daca la verificare, ferma de semi-subzistenta nu indeplineste conformitatea cu planul de dezvoltare, aceasta nu va mai beneficia de sprijin in urmatorii 2 ani, cu exceptia situatiei cand neconformitatea acestuia a fost determinata de cauze independente de vointa beneficiarului.

Volumul sprijinului

Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri este de 1500 de euro/an/ferma de semi-subzistenta.

Durata sprijinului

Sprijinul se acorda pentru o perioada de maxim 5 ani pentru cererile aprobate inainte de 31 decembrie 2013.

Pentru incurajarea fermelor de semi-subzistenta sa intre pe piata, beneficiarii sprijinului acordat prin masura "Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta" pot accesa concomitent mai multe masuri incluse in Programul National de Dezvoltare Rurala, sub forma unui pachet de actiuni de sprijin care vizeaza acordarea unei sume fixe anuale pentru restructurare, accesarea serviciilor de consultanta pentru ferma, utilizarea primelor de instalare pentru tinerii fermieri; facilitati pentru infiintarea grupurilor de producatori, sprijin pentru modernizarea exploatatiilor de semi-subzistenta, sprijin pentru dezvoltarea de activitati non-agricole (de exemplu produse traditionale), sprijin pentru acordarea de plati compensatorii pentru agromediu (de exemplu agricultura ecologica).

In tabelul urmator putem vizualiza DECLARATIA pentru stabilirea categoriei de ferma de semi-subzistenta.

In format excel (tabelar) vom simula cateva tipuri de exploatatii agricole: vegetal, zootehnic si mixt. Prin acest tabel putem foarte usor sa calculam daca ne incadram sau nu intre limetele de 2-16 UDE. Acest tabel il regasim sub denumirea de calcul UDE.

MODEL

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

DECLARATIE

pentru stabilirea categoriei de ferma de semi-subzistenta

Judetul:

Numar de inregistrare

Data primirii (ZZLLAAAA)

Va rugam nu completati. A se completa de catre autoritati

Atentie! Urmati instructiunile de completare.

Date privind ferma la data de .2007

PERSOANA FIZICA

Numele si prenumele

CNP

Judet

Localitate (com.)

Cod postal

Sat/Strada

Nr.

Bl.

sc.

Et.

Ap.

Sector

Tel/fax

Beneficiati de pensie? DA NU

Daca da, mentionati categoria de pensie

Instructiune de completare

Se va bifa casuta corespunzatoare daca beneficiaza sau nu de pensie, in caz afirmativ se va scrie codul corespunzator categoriei de pensie:

Asigurari Sociale de Stat

Agricultori

Limita de varsta

S1

A1

Pensie anticipata

S2

A2

Invaliditate

S3

A3

Urmasi (inclusiv veterani si vaduve de razboi)

S4

A4

Ajutor social

S5

A5

DECLARATIE DE SUPRAFATA (total ferma)

Suprafata agricola utilizata totala

din care

Arabil

Pasuni si fanete naturale

Plantatii pomicole

Vii

Alte culturi permanente

Gradini familiale

ha, ari

ha, ari

ha, ari

ha, ari

ha, ari

ha, ari

ha, ari

Ferma are mai multe parcele?

DA Numarul de parcele

NU

Judet

Localitate (com.)

Cod postal

Parcela 1

Suprafata

Sat

Parcela 2

Suprafata

Sat

Parcela 3

Suprafata

Sat

Parcela 4

Suprafata

Sat

Parcela 5

Suprafata

Sat

Parcela 6

Suprafata

Sat

Parcela 7

Suprafata

Sat

Parcela 8

Suprafata

Sat

Parcela 9

Suprafata

Sat

Parcela 10

Suprafata

Sat

Coordonate bancare (se completeaza dupa caz)

Numar cont (IBAN)

Banca

STRUCTURA CULTURILOR SI CALCUL UDE

Nr. Crt.

Cultura

Suprafata
ha, ari

UDE/ha

UDE

Grau comun si spelt

Secara

Orz

Ovaz

Porumb boabe

Alte cereale

Mazare, fasole de camp si lupini dulci

Linte, naut si mazariche

Alte culturi proteice recoltate uscate

Cartofi

Sfecla de zahar

Radacini furajere si napi

Tutun

Hamei

Legume proaspete

Pepeni

Capsuni

Plante furajere - pajisti temporare

Plante furajere

Alte furajere verzi

Alte culturi

Tutun

Hamei

Rapita si napi

Floarea soarelui

Soia

Seminte de in (ulei de in)

Alte culturi de seminte oleaginoase

In

Canepa

Alte culturi textile

Gradini de zarzavat

Fanete permanente si pasuni

Plantatii de fructe si boabe

Plantatii de fructe si boabe- nuci

Vita de vie- vin de calitate

Vita de vie-alte vinuri

Vita de vie- struguri de masa

Pepiniere

Alte culturi permanente

TOTAL UDE din productia vegetala

STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEHNICE SI CALCULUL UDE

In ferma dumneavoastra se tin urmatoarele animale si pasari:

Nr. crt

Animale/Pasari

Numar capete

UDE/cap

UDE

Ecvidee (cai, magari, catari etc)

Bovine sub 1 an

Bovine sub 2 ani - masculi

Bovine sub 2 ani - femele

Bovine de 2 ani si mai mari - masculi

Juninci, 2 ani si mai mari

Vaci de lapte

Bovine de 2 ani si mai mari

Oi-femele pentru reproducere

Oi - alte categorii

Capre- femele pentru reproducere

Capre - alte categorii

Purcelusi sub 20 Kg

Scroafe pentru reproducere

Porci - alte categorii

Pasari, broileiri -100 cap.

Gaini ouatoare -100 cap.

Curcani -100 cap.

Rate - 100 cap.

Gaste - 100 cap.

Alte pasari - 100 cap.

Iepuri (femele pentru reproducere)

Stupi

TOTAL UDE din productia zootehnica

TOTAL UDE din productia vegetala si cea zootehnica ...........

Ferma de semisubzistenta - intre 2 si 16 UDE

Sub sanctiunea aplicata faptei de fals in acte publice, declar pe proprie raspundere ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

Semnatura solicitantului

 Data

Nume prenume

Semnatura

 Data

Completat de:

STRUCTURA CULTURILOR SI CALCUL UDE

EXPLOATATIE VEGETALA

Nr. Crt.

Cultura

ha

UDE/ha

UDE

Grau comun si spelt

Secara

Orz

Ovaz

Porumb boabe

Alte cereale

Mazare, fasole de camp si lupini dulci

Linte, naut si mazariche

Alte culturi proteice recoltate uscate

Cartofi

Sfecla de zahar

Radacini furajere si napi

Tutun

Hamei

Legume proaspete

Pepeni

Capsuni

Plante furajere - pajisti temporare

Plante furajere

Alte furajere verzi

Alte culturi

Tutun

Hamei

Rapita si napi

Floarea soarelui

Soia

Seminte de in (ulei de in)

Alte culturi de seminte oleaginoase

In

Canepa

Alte culturi textile

Gradini de zarzavat

Fanete permanente si pasuni

Plantatii de fructe si boabe

Plantatii de fructe si boabe- nuci

Vita de vie- vin de calitate

Vita de vie-alte vinuri

Vita de vie- struguri de masa

Pepiniere

Alte culturi permanente

TOTAL UDE din productia vegetala

STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEHNICE SI CALCULUL UDE

Nr. crt

Animale/Pasari

nr. Capete

UDE/cap

UDE

Ecvidee (cai, magari, catari etc)

Bovine sub 1 an

Bovine sub 2 ani - masculi

Bovine sub 2 ani - femele

Bovine    de 2 ani si mai mari - masculi

Juninci, 2 ani si mai mari

Vaci de lapte

Bovine de 2 ani si mai mari

Oi-femele pentru reproducere

Oi - alte categorii

Capre- femele pentru reproducere

Capre - alte categorii

Purcelusi sub 20 Kg

Scroafe pentru reproducere

Porci - alte categorii

Pasari, broileiri -100 cap.

Gaini ouatoare -100 cap.

Curcani -100 cap.

Rate - 100 cap.

Gaste - 100 cap.

Alte pasari - 100 cap.

Iepuri (femele pentru reproducere)

Stupi

TOTAL UDE din productia zootehnica

EXPLOATATIE MIXTA

STRUCTURA CULTURILOR SI CALCUL UDE

Nr. Crt.

Cultura

ha

UDE/ha

UDE

Grau comun si spelt

Secara

Orz

Ovaz

Porumb boabe

Alte cereale

Mazare, fasole de camp si lupini dulci

Linte, naut si mazariche

Alte culturi proteice recoltate uscate

Cartofi

Sfecla de zahar

Radacini furajere si napi

Tutun

Hamei

Legume proaspete

Pepeni

Capsuni

Plante furajere - pajisti temporare

Plante furajere

Alte furajere verzi

Alte culturi

Tutun

Hamei

Rapita si napi

Floarea soarelui

Soia

Seminte de in (ulei de in)

Alte culturi de seminte oleaginoase

In

Canepa

Alte culturi textile

Gradini de zarzavat

Fanete permanente si pasuni

Plantatii de fructe si boabe

Plantatii de fructe si boabe- nuci

Vita de vie- vin de calitate

Vita de vie-alte vinuri

Vita de vie- struguri de masa

Pepiniere

Alte culturi permanente

TOTAL UDE din productia vegetala

STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEHNICE SI CALCULUL UDE

Nr. crt

Animale/Pasari

Capete

UDE/cap

UDE

Ecvidee (cai, magari, catari etc)

Bovine sub 1 an

Bovine sub 2 ani - masculi

Bovine sub 2 ani - femele

Bovine    de 2 ani si mai mari - masculi

Juninci, 2 ani si mai mari

Vaci de lapte

Bovine de 2 ani si mai mari

Oi-femele pentru reproducere

Oi - alte categorii

Capre- femele pentru reproducere

Capre - alte categorii

Purcelusi sub 20 Kg

Scroafe pentru reproducere

Porci - alte categorii

Pasari, broileiri -100 cap.

Gaini ouatoare -100 cap.

Curcani -100 cap.

Rate - 100 cap.

Gaste - 100 cap.

Alte pasari - 100 cap.

Iepuri (femele pentru reproducere)

Stupi

TOTAL UDE din productia zootehnica

TOTAL UDE

 Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1576
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved