Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


IAS 1 - PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micIAS 1 - PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE

Valorile ce trebuie incluse sau prezentate in situatiile financiare cu scop general se stabilesc utilizandu-se rationamente profesionale.

Deciziile vor fi fundamentate pe anumiti factori ca de exemplu, cat de semnificative sunt informatiile si daca acestea trebuie prezentate separat fie in bilant, fie in contul de profit si pierderi, fie in notele la situatiile financiare, precum si cat de interesati sunt utilizatorii situatiilor financiare sa aiba acces la aceste informatii.Este important sa se inteleaga:

- principiile si considerentele ce stau la baza politicilor contabile;

- distinctia curent / imobilizat (pe termen lung) si cum se aplica aceasta distinctie la intocmirea -bilantului;

- principalele prevederi ale IAS 1 in ceea ce priveste intocmirea bilantului si a contului de profit si pierdere;

- ce informatii trebuie prezentate in bilant si in contul de profit si pierdere si / sau in notele la situatiile financiare.

Principii contabile fundamentale

IAS 1 cere prezentarea tuturor politicilor contabile semnificative care sunt utilizate la intocmirea situatiilor financiare.

De asemenea, indica unele principii care stau la baza tuturor aspectelor privind politica contabila:

- Principiul continuitatii activitatii - situatiile financiare trebuie intocmite pornind de la presupunerea ca entitatea isi va continua activitatea in viitor (mai putin daca acest lucru este in mod clar neadecvat, si in aceasta situatie trebuie prezentate motivele pentru care entitatea nu poate sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii).

- Principiul consecventei (permanentei metodelor) - modul de prezentare si clasificare a diferitelor elemente din situatiile financiare si metodele de evaluare trebuie mentinute de la o perioada la alta.

- Contabilitatea de angajamente - tranzactiile si evenimentele trebuie recunoscute atunci cand acestea se produc (si nu atunci cand se primeste sau se plateste numerarul) si raportate in perioadele aferente.

Alaturi de aceste principii se folosesc acele conventii contabile sau politicile contabile subsidiare care asigura anumite calitati ale informatiei contabile si anume credibilitatea, relevanta, neutralitatea si obiectivitatea , precum si utilitatea acesteia in luarea deciziilor de catre utilizatorii sai.

Pragul de semnificatie - un element este semnificativ si trebuie prezentat daca poate influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatilor financiare.

Cumularea / compensarea - fiecare element semnificativ trebuie prezentat in mod separat in situatiile financiare. Elementele semnificative nu trebuie cumulate sau compensate.

Acolo unde nu exista cerinte specifice ale IAS privind politica contabila ce trebuie aplicata unui anumit element, conducerea trebuie sa selecteze politicile contabile subsidiare in urma unor considerente majore care sa asigure faptul ca situatiile financiare ofera informatii care sunt:

- relevante pentru nevoile decizionale ale utilizatorilor; si

- credibile, in sensul ca:

- reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii;

- reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma lor juridica, (Principiul prevalentei economicului in fata juridicului) ;

-neutre (adica nepartinitoare);

- sunt prudente (Principiul prudentei prin care activele sau veniturile nu sunt supraevaluate, iar datoriile sau cheltuielile nu sunt subevaluate);

- sunt complete sub toate aspectele semnificative.(Principiul importantei relative).

Distinctia curent /imobilizat (termen lung)

IAS cere ca activele si datoriile sa fie clasificate si raportate separat in bilant.

Daca exista active sau datorii ce contin sume asteptate a fi recuperate sau achitate atat inainte cat si dupa 12 luni de la data bilantului, valorile ce se asteapta a fi recuperate sau achitate dupa mai mult de 12 luni trebuie prezentate separat.

Active curente

Un activ este clasificat ca activ curent atunci cand:

se asteapta a fi realizat, sau este detinut pentru consum sau vanzare, pe parcursul ciclului de exploatare normal al intreprinderii; sau

este detinut, in principal, in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la data bilantului; sau

reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata.

Datorii curente sunt clasificata ca fiind curente atunci cand:

se asteapta sa fie decontate in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii; sau

sunt exigibile in termen de 12 luni de la data bilantului.

Tratamentul contabil

Principiul de baza este ca activele curente trebuie evaluate, in mod normal, la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta.

Activele imobilizate sunt, in mod normal, inregistrate la cost sau la valoarea reevaluata minus orice amortizare cumulata sau provizioane pentru depreciere. Amortizarea implica extinderea costului capitalului (sau a valorii reevaluate) a unui activ minus valoarea lui reziduala pe durata estimata de viata utila.

Momentul recunoasteriiRecunoasterea initiala are loc atunci cand:

este probabil ca vor fi generate de sau catre intreprindere beneficii economice viitoare asociate activului (sau datoriei); si

costul activului (sau datoriei) poate fi evaluat cu o certitudine rezonabila.

Situatiile financiare

Bilant;

Cont de profit si pierdere;

Situatia modificarilor capitalurilor proprii;

Situatia fluxurilor de numerar;

Notele explicative.

In situatiile financiare trebuie prezentate cifre comparative pentru toate informatiile numerice, mai putin in cazul in care un IAS permite neprezentarea lor.

Bilantul

Informatii ce trebuie prezentate in bilant

IAS 1 prescrie minimul de elemente care trebuie sa apara in bilant. Acestea sunt:

imobilizari corporale

active necorporale

active financiare, mai putin valorile de la punctele (d), (f) si (g)

investitii contabilizate utilizandu-se metoda punerii in echivalenta

stocuri

creante comerciale si similare

numerar si echivalente de numerar

datorii comerciale si similare

datorii si active fiscale in conformitate cu IAS 12

provizioane

datorii pe termen lung purtatoare de dobanda

interes minoritar (numai pentru situatii financiare ale grupului)

capital emis si rezerve.

Informatii ce trebuie prezentate in bilant sau in note

Rationamentele privind prezentarea separata in bilant a altor elemente au la baza 3 criterii:

natura si lichiditatea activelor precum si pragul lor de semnificatie conducand la prezentarea separata a fondului comercial si a activelor provenind din cheltuielile de dezvoltare, a activelor monetare si nemonetare, precum si a activelor curente si a celor imobilizate.

functia activelor in cadrul intreprinderii conducand la prezentarea separata a activelor financiare si de exploatare, a stocurilor, a creantelor, numerarului si a echivalentelor de numerar.

suma, natura si delimitarea in timp a datoriilor conducand la prezentarea separata a datoriilor purtatoare si nepurtatoare de dobanda si a provizioanelor, clasificate in curente si pe termen lung.

IAS 1 cere unei intreprinderi sa prezinte alte subclasificari ale elementelor - randuri prezentate intr-o maniera corespunzatoare activitatii intreprinderii.

(Ex. pentru capitalul social) : O intreprindere trebuie sa prezinte in bilant sau in note, pentru fiecare clasa de capital social:

numarul de actiuni subscrise

numarul de actiuni emise si varsate integral si emise dar nevarsate integral;

valoarea nominala pe actiune sau sa precizeze faptul ca actiunile nu au valoare nominala

o reconciliere a numarului de actiuni existente la inceputul si la sfarsitul anului

drepturile, preferintele si restrictiile atasate clasei respective inclusiv restrictiile asupra repartizarii dividendelor si rambursarii capitalului

actiunile in intreprindere detinute de intreprinderea insasi sau de filiale sau societati asociate ale intreprinderii, si

actiunile rezervate pentru emitere in baza optiunilor de conversie si contractelor de vanzare, inclusiv termenele si sumele.

Cont de profit si pierdere

Informatii ce trebuie prezentate in contul de profit si pierdere

Cel putin urmatoarele elemente randuri sa fie incluse in contul de profit si pierdere:

venitul;

rezultatele din activitatea de exploatare;

costurile de finantare;

partea din profituri si pierderi aferenta intreprinderilor asociate si asocierilor in participatie contabilizata prin metoda punerii in echivalenta;

cheltuielile fiscale;

profitul sau pierderea din activitatile curente;elemente extraordinare;

interesul minoritar;

profitul net sau pierderea neta a perioadei.

Alte elemente-randuri, titluri si subtotaluri sa fie incluse in contul de profit si pierdere daca este necesar sa se explice elementele de performanta ale intreprinderii.

Informatii ce trebuie prezentate fie in contul de profit si pierdere, fie in note

Este vorba de clasificarea bazata fie pe natura cheltuielilor, fie pe destinatia lor in cadrul intreprinderii. In note pot fi prezentate detalii suplimentare. De exemplu, se cere prezentarea urmatoarelor valori din contul de profit si pierdere:

chirii si cheltuieli generate de contractele de leasing operational;

onorarii de audit;

profiturile si pierderile generate de vanzarea sau cedarea imobilizarilor corporale.

Situatia modificarilor capitalurilor proprii

Informatii ce trebuie prezentate in situatia modificarilor capitalurilor proprii

Se cere ca minim, includerea in situatia modificarilor capitalurilor proprii a urmatoarelor elemente-randuri:

profitul net sau pierderea neta a perioadei;

fiecare element de castig sau pierdere recunoscut in mod direct in capitalurile proprii (permis in mod specific de alte norme IAS)

efectul cumulativ al modificarilor politicii contabile si corectia erorilor fundamentale (abordate de IAS 8).

Informatii ce trebuie prezentate fie in situatia modificarilor capitalurilor proprii, fie in note

Mai trebuie prezentate in note urmatoarele:

tranzactiile de capital cu proprietarii sau distributiile catre acestia;

soldul profitului cumulat sau pierderii cumulate la inceputul si la sfarsitul perioadei si modificarile pe parcursul perioadei; si

o reconciliere intre valoarea contabila a fiecarei clase de capitaluri proprii, prime de capital si fiecare rezerva la inceputul si sfarsitul perioadei, cu prezentarea separata a fiecarei modificari aparute.

IAS 2    - STOCURILE

Tematica

Norma se straduieste sa precizeze care sunt cheltuielile ce trebuie luate in calculul stocurilor si fixeaza care sunt regulile de evaluare la inchiderea exercitiului.

Norma nu trateaza evaluarea lucrarilor in curs realizate in cadrul contractelor de constructii, acest domeniu fiind acoperit de norma IAS 11.

Scop

Prezinta tratamentele contabile aplicabile stocurilor in costuri istorice si continutul informatiilor privind:

-metode de determinare a costurilor si contabilizarea ulterioara a cheltuielilor aferente;

-aspecte referitoare la deprecierea costului pana la valoarea neta realizabila.

Recunoastere si clasificare

Recunoasterea unui stoc realizeaza in momentul in care exista posibilitatea relizarii unui beneficiu economic in viitor si cand se poate estima in mod credibil un cost sau o valoare.

Stocurile sunt constituite din

- activele terminate sau in curs de fabricatie si destinate a fi vandute in cadrul activitatii normale a intreprinderii;

- materiile si furniturile destinate a fi consumate in cursul procesului de productie sau in timpul prestarilor de servicii.

Acesta calificare este facuta functie de destinatia elementului de stoc, care este puternic influentata de activitatea intreprinderii detinatoare.

De exemplu: terenurile si constructiile constituie imobilizari pentru cea mai mare parte a intreprinderilor, insa pentru societatile imobiliare, acestea constituie stocuri.

Nu fac obiectul acestei norme instrumentele financiare, stocurile de pasari, produsele agricole, forestiere si de minereuri ce apartin producatorilor, deoarece ele se evalueaza la valoarea neta de realizat.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1161
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved