Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI.

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI.

            10 - CAPITAL SI REZERVE.

            Contul 101 - Capital social (patrimoniul regiei, etc. - functie de forma juridica a intreprinderii).

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului social subscris si varsat in natura si/sau numerar de actionarii sau asociatii societatii, precum si maririi sau reducerii capitalului social potrivit legii. Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise sau varsate. Contul 101 este un cont de pasiv.
     In creditul contului 101 se inregistreaza:
- capitalul social subscris de actionari sau asociati in natura si/sau numerar (456);
- consumul/ scoaterea din evidenta a surselor din 'alte fonduri' pentru sumele aportate la capitalul social (118);
- diferentele din reevaluare incorporate in aporturile la capitalul social (105);
- rezervele destinate maririi/ majorarii capitalului social (106);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, destinat maririi capitalului social (107);
- profitul net realizat la inchiderea exercitiului precedent, destinat/ repartizat maririi capitalului social (129);
- primele de aport si de fuziune legate de capital, incorporate la capitalul social (104);
- sumele depuse/ virate ca aport in contul de disponibil (512);
- sumele depuse/ virate ca aport in numerar la capitalul social (531);
- valoarea altor titluri imobilizate achizitionate aportate la capitalul social (263);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs, aportate (231);
- valoarea imobilizarilor necorporale si corporale achizitionate, realizate pe cont propriu sau primite cu titlu gratuit si aportate la capitalul social de patron, actionari sau asociati (208, 211, 212);
- valoarea la pret de inregistrare a stocurilor de marfuri aportate la capitalul social (371);
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate, in cazul maririi capitalului social (111);
- valoarea stocurilor reprezentand materiale combustibile si materii prime, aportate la capitalul social, la pret de inregistrare (301).
            In debitul contului 101 se inregistreaza:
- capitalul social retras de actionari sau asociati (456);
- pierderile realizate in exercitiile precedente si dupa incheierea exercitiului curent, care reduc capitalul social (107, 121);
- sumele virate, potrivit legii, la incetarea activitatii (512);
- valoarea altor imobilizari necorporale retrase de la capitalul social (208);
- valoarea altor titluri imobilizate retrase sau cedate care induc modificari ale capitalului social, inclusiv operatiile de scoatere din evidenta (263);
- valoarea aportului retras in numerar de asociati/ actionari (531);
- valoarea imobilizarilor corporale reprezentand amenajari de terenuri si mijloace fixe aduse ca aport la capitalul social, retrase, cedate sau scoase din activ si cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale reprezentand mijloacele fixe aportate la capitalul social, scoase din evidenta inainte de termenul normal de functionare, conform prevederilor legale (211, 212);
            Soldul contului reprezinta capitalul social subscris varsat/nevarsat, in natura si/ sau in numerar (este evident un sold creditor).
            Subconturile pentru 'Contul 101 - Capital social' sunt:
1011 - Capital subscris nevarsat.
1012 - Capital subscris varsat.
1015 - Patrimoniul regiei.
1016 - Patrimoniul public.            Contul 104 - Prime de capital.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de emisiune, de fuziune si de aport la capital. Contul 104 este un cont de pasiv.
     In creditul contului 104 se inregistreaza:
- primele stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii sau aportului la capital (456).
            In debitul contului 104 se inregistreaza:
- primele de aport si fuziune legate de capital, incorporate la capitalul social (101);
- primele de emisiune transferate la rezerve (106).
            Soldul contului reprezinta primele de emisiune, de fuziune sau de aport la capital neincorporate/ netransferate la capitalul social sau la rezerve.
            Subconturile pentru 'Contul 104 - Prime de capital' sunt:
1041 - Prime de emisiune.
1042 - Prime de fuziune.
1043 - Prime de aport.
1044 - Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni.

            Contul 105 - Rezerve din reevaluare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor din reevaluarea elementelor de activ si pasiv, efectuata conform normelor legale (este evident ca se urmareste evidenta diferentelor din reevaluarea elementelor de activ, cand valoarea actuala este mai mare decat valoarea contabila). Contabilitatea analitica se tine pe feluri de diferente din reevaluarea elementelor de activ. Contul 105 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 105 se inregistreaza:
- diferentele rezultate in urma reevaluarii terenurilor, amenajarilor de terenuri si reevaluarii mijloacelor fixe sau cresterea de valoare rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214);
- diferentele rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare sau a altor titluri imobilizate (263).
            In debitul contului 105 se inregistreaza:
- descresterile fata de valorile contabile nete, rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214);
- diferentele din reevaluare incorporate in aporturile la capitalul social sau la rezerve sau rezerva din reevaluarea trecuta la rezerve (101, 106);
- rezervele realizate la inchiderea exercitiului financiar curent (121).
            Soldul creditor al contului reprezinta diferentele din reevaluare care urmeaza sa fie repartizate pe destinatiile prevazute de lege (rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale).
            Subconturile pentru 'Contul 105 - Rezerve din reevaluare' sunt:
1051 - Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie.
1058 - Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative.

            Contul 106 - Rezerve.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite si a utilizarii acestora in conformitate cu normele legale. Contabilizarea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve pentru actiuni proprii, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve. Contul 106 este un cont de pasiv.
     In creditul contului 106 se inregistreaza:
- diferenta dintre valoarea titlurilor primite si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor, care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice (261, 262, 263);
- diferentele din reevaluare incorporate la rezerve (105);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, virat la rezerve (107/ 117);
- rezervele constituite din profitul realizat in exercitiile precedente, operate la inchiderea exercitiului financiar, potrivit normelor legale (129);
- primele de emisiune/ capital transferate la rezerve (104);
            In debitul contului 106 se inregistreaza:
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare retrase sau cedate si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice (261, 262, 263);
- rezervele destinate maririi capitalului social, potrivit legii (101);
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate in exercitiile precedente sau la inchiderea exercitiului financiar curent (107/ 117, 121).
            Soldul contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.
            Subconturile pentru 'Contul 106 - Rezerve' sunt:
1061 - Rezerve legale.
1062 - Rezerve pentru actiuni proprii.
1063 - Rezerve statutare sau contractuale.
1068 - Alte rezerve.

            Contul 107 - Rezerve din conversie.
            Nota: Acest cont are atribuirea de 'Cont 107 - Rezultatul reportat' sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara', cand se schimba denumirea si functia si este transpus la contul 117 - Rezultatul reportat.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau a partii din rezultatul exercitiului precedent a caror repartizare a fost amanata de adunarea generala a asociatilor sau actionarilor. Contul 107 este un cont bifunctional. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de rezultate.
     In debitul contului 107 se inregistreaza:
- excedentul realizat in anul financiar precedent destinat constituirii surselor proprii de finantare (118);
Nota: In noul plan de conturi valabil incepand cu 2001 nu este introdus contul 118, folosirea acestui tip de inregistrare fiind destul de incerta, chiar daca se impune ca a fi necesara si, mai ales, corecta.
- pierderile/ deficitele realizate in exercitiile precedente, care nu au fost repartizate (121);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, destinat maririi capitalului social sau virat la rezerve (101, 106);
- dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat in exercitiile precedente, nerepartizate (457).
            In creditul contului 107 se inregistreaza:
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor/ deficitelor realizate in exercitiile financiare precedente (106);
- profitul realizat in exercitiile precedente, nerepartizat, precum si pierderea reportata din exercitiul precedent, acoperita din profitul realizat in perioada curenta (121);
- pierderile/ deficitele realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul social (101).
            Soldul debitor al contului reprezinta pierderea nerepartizata, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

            Contul 108 - Contul intreprinzatorului privat.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si se renunta la utilizarea sa.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta aporturilor si retragerilor in natura si/sau numerar ale intreprinzatorului individual. Contul 108 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 108 se inregistreaza:
- valoarea brevetelor, altor drepturi si valori similare, valoarea altor imobilizari necorporale, valoarea imobilizarilor corporale si financiare si valoarea stocurilor reprezentand aportul intreprinzatorului individual (205, 208, 211, 212, 261, 262, 263, 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381);
- valoarea in numerar reprezentand aportul intreprinzatorului individual (531);
- sumele reprezentand alte valori aduse de intreprinzatorul individual (532);
- sumele depuse in contul de disponibil, ca aport al intreprinzatorului individual (512).
            In debitul contului 108 se inregistreaza:
- valoarea brevetelor, altor drepturi si valori similare, valoarea altor imobilizari necorporale, valoarea imobilizarilor corporale si financiare si valoarea stocurilor, retrase de intreprinzatorul individual (205, 208, 211, 212, 261, 262, 263, 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381);
- valoarea in numerar a aportului retras de intreprinzatorul individual (531);
- sumele retrase din contul de disponibil, de intreprinzatorul individual (512);
- alte valori retrase de intreprinzatorul individual (532);
            Soldul reprezinta aportul intreprinzatorului individual in natura si/sau in numerar.
 

            11 - REZULTATUL REPORTAT.

            Contul 111 - Fondul de dezvoltare.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si se renunta la utilizarea sa.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii si utilizarii fondului de dezvoltare conform legii. Contul 111 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 111 se inregistreaza:
- amortizarea inclusa pe cheltuieli (119);
- sumele rezultate din valorificarea materialelor obtinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, mai putin cheltuielile efectuate (129);
- sumele rezultate din vanzarea mijloacelor fixe, mai putin valoarea ramasa neamortizata (129);
- sumele incasate din vanzarea activelor, mai putin impozitul datorat aferent vanzarilor de active, costul proiectelor de evaluare, precum si valoarea ramasa neamortizata (129);
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare (129).
            In debitul contului 111 se inregistreaza:
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe si a activelor (118);
- valoarea mijlocelor fixe executate sau achizitionate din profit, sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe si a activelor, in cazul maririi de capital social (101);
- vanzarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din amortizare (119).
            Soldul contului reprezinta fondul de dezvoltare neutilizat.

            Contul 112 - Fondul de participare la profit.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si se renunta la utilizarea sa si este transpus la contul 421 - Personal remuneratii datorate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii si utilizarii fondului de participare a salariatilor la profit. Contul 112 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 112 se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului de participare la profit (129).
            In debitul contului 112 se inregistreaza:
- sumele utilizate din findul de participare la profit (424).
            Soldul contului reprezinta fondul de participare la profit neutilizat.

            Contul 117 - Rezultatul reportat.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiilor contabile efectuate atat in scopul corectarii pozitiilor de activ sau pasiv necesare 'armonizarii' la noua legislatie contabila in directa relatie cu evidenta vechiului cont 107 - rezultatul reportat, prezentat la actualul cont 107 - diferente din conversie precum si evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului a caror repartizare a fost amanata de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. Contul 117 este bifunctional.
            In creditul contului 117 se inregistreaza:
- pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din profitul exercitiului curent (129);
- pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din rezerve (106);
- pierderile realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul social (101);
- profitul net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat (121);
- rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile (411, 461, 4282).
            In debitul contului 117 se inregistreaza:
- pierderile contabile realizate in exercitiul precedent (121);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, repartizat pentru rezerve, participarea salariatilor la profit, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor (106, 424, 446, 457);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (280, 281, 301 la 303, 361, 371, 401, 4281, 4381, 4481).
            Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita iar soldul creditor profitul nerepartizat.
            Subconturile pentru 'Contul 117 - Rezultatul reportat' sunt:
1171 - Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata.
1172 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a normelor IAS, mai putin IAS 29.
1173 - Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile.
1174 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale.
1175 - Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

            Contul 118 - Alte fonduri.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si se renunta la utilizarea sa si este transpus la contul 106 - Rezerve.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor constituite, cum sunt: fondul cresterii surselor proprii de finantare din profitul net realizat, fondul baracamentelor si amenajarilor provizorii, fondul pentru organizarea santierului, precum si alte fonduri constituite potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de fonduri. Contul 118 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 118 se inregistreaza:
- sumele incasate in avans de la beneficiari pentru executarea lucrarilor de organizare a santierelor (512);
- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, din sumele incasate din vanzarea mijlocelor fixe si a activelor (111);
- profitul net realizat in exercitiul curent, destinat/ repartizat pentru constituirea fondului pentru cresterea surselor proprii de finantare (107, 129).
            In debitul contului 118 se inregistreaza:
- descarcarea surselor pentru sumele aportate la capitalul social sau pentru valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe procurate si scoase din evidentainainte de termenul normal de functionare (101, 212);
- transferul fondului baracamentelor si amenajarilor provizorii la venituri, in cazul iesirii acestora din patrimoniu (771).
            Soldul contului reprezinta fondurile neutilizate.

            Contul 119 - Repartizari la fondul de dezvoltare.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si se renunta la utilizarea sa.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii amortizarii la fondul de dezvoltare. Contul 119 este un cont de activ.
            In debitul contului 119 se inregistreaza:
- amortizarea inclusa in cheltuieli (111).
            In creditul contului 119 se inregistreaza:
- valoarea mijlocelor fixe executate sau achizitionate din amortizare (111).
            Soldul contului reprezinta amortizarea neutilizata pentru investitii.

            12 - REZULTATUL EXERCITIULUI.

            Contul 121 - Profit si pierdere.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului si a pierderii realizate in cursul exercitiului financiar curent. Contul 121 este un cont bifunctional.
            In creditul contului 121 se inregistreaza:
- la sfarsitul perioadei, in vederea inchiderii de conturi si a stabilirii rezultatelor, soldurile creditoare ale conturilor din clasa 7 (de la 701 la 787, mai putin 711 daca este cazul, pentru existenta productiei/ costurilor de productie);
- pierderile/ deficitele realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul social (101);
- pierderile realizate in exercitiile precedente, care nu au fost repartizate (107/ 117);
- rezervele utilizate la inchiderea exercitiului financiar curent (105);
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate la inchiderea exercitiului financiar curent (106).
            In debitul contului 121 se inregistreaza:
- la sfarsitul perioadei, in vederea inchiderii de conturi si a stabilirii rezultatelor, soldurile debitoare ale conturilor din clasa 6 (de la 600 la 698);
- la sfarsitul perioadei, in vederea inchiderii si stabilirii rezultatului, se inregistreaza variatia in minus la cost de productie, fara provizioane pentru depreciere, din reducerea stocurilor la sfarsitul perioadei fata de inceput (711);
- profitul net realizat in exercitiile precedente, nerepartizat, precum si pierderea reportata din exercitiul anterior, acoperita din profitul realizat in perioada curenta (107/ 117);
- profitul net realizat in exercitiul precedent, destinat repartizarii, care a fost repartizat pe destinatii (129).
            Soldul creditor reprezinta profitul realizat, daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile.

            Contul 129 - Repartizarea profitului.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului net ealizat in exercitiul financiar curent. Contabilitatea analitica se tine pe destinatii ale profitului, stabilite conform legii. Contul 129 este un cont de activ.
            In debitul contului 129 se inregistreaza:
- profitul net realizat la inchiderea exercitiului precedent, destinat maririi capitalului social (101);
- profitul net realizat in exercitiul precedent, care a fost repartizat pe destinatii legale (121);
- rezervele constituite din profitul realizat la inchiderea exercitiului precedent (106);
- sumele rezultate din valorificarea materialelor obtinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, mai putin cheltuielile efectuate (111);
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare (111);
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului de participare la profit (112);
- profitul net realizat in exercitiul curent, repartizat pentru constituirea fondului pentru cresterea surselor proprii de finantare (118);
- dividende datorate actionarilor sau asociatilor, realizate in exercitiul curent (457);
- sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe, mai putin valoarea ramasa neamortizata (111);
- sumele incasate din vanzarea activelor, mai putin impozitul datorat, aferent vanzarilor de active, costul proiectelor de evaluare, precum si valoarea ramasa neamortizata (111).
            In creditul contului 129 se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiul precedent destinat repartizarii (121).
            Soldul contului reprezinta repartizarile din profitul net efectuate in cursul anului financiar curent, si nu poate fi decat debitor sau nul.

            13 - SUBVENTII PENTRU INVESTITII.

            Contul 131 - Subventii pentru investitii.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor alocate de la bugetul de stat/ guvernamentale sau din alte resurse pentru finantarea investitiilor, precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit. Contul 131 este un cont de pasiv.
            In creditul contului se inregistreaza:
- valoarea subventiilor pentru investitii de primit sau primite (445, 512);
- brevetele, alte drepturi si valori similare primite cu tiltu gratuit (205);
- valoarea terenurilor si mijlocelor fixe primite cu tiltu gratuit (211, 212, 213, 214);
- plusuri la inventar la mijloace fixe (212, 213, 214).
            In debitul contului 131 se inregistreaza:
- cota parte a subventiilor pentru investitii virata asupra rezultatului exercitiului (772);
- cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri corespunzator amortizarii calculate (758);
- partea din subventia pentru investitii restituita sau de restituit (512, 462).
            Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii, nevirate la rezultatul exercitiului.

            Contul 141 - Provizioane reglementate.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si se renunta la utilizarea sa si este transpus la contul 151 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor reglementate (majorarea preturilor aferente stocurilor, calcularea amortizarii accelerate, etc.) constituite pe seama cheltuielilor, potrivit dispozitiilor legale. Contul 141 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 141 se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor reglementate (687).
            In debitul contului 141 se inregistreza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor reglementate (787).
            Soldul contului reprezinta provizioanele reglementate constituite.

            15. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI.

            Contul 151 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garantii acordate clientilor, cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii, calculul amortizarii accelerate, pierderi din schimb valutar (atentie, acest tip de provizioane sunt prevazute de Legea 82 dar nu 'regasesc' aplicabilitate in practica), precum si pentru alte riscuri si cheltuieli cum ar fi elemente de activ de patrimoniu sau cheltuieli care devin exigibile in perioada urmatoare, constituite de regula la finele exercitiului financiar. Contabilitatea analitica se tine distinct pe obiectivele pentru care au fost constituite. Contul 151 este un cont de pasiv.
     In creditul contului 151 se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli, cand acestea privesc exploatarea, activitatea financiara, precum si cele cu caracter exceptional (681, 686, 687).
            In debitul contului 151 se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli care privesc exploatarea, activitatea financiara, precum si cele cu caracter exceptional (781, 786, 787).
            Soldul contului reprezinta provizioanele pentru riscuri si cheltuieli constituite.
            Subconturile pentru 'Contul 151 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli' sunt:
1511 - Provizioane pentru litigii.
1512 - Provizioane pentru garantii acordate clientilor.
1513 - Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea.
1514 - Provizioane pentru restructurare.
1518 - Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

            16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE.

            Contul 161 - Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. Contul 161 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 161 se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluare la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (665);
- suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (461);
- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (169).
            In debitul contului 161 se inregistreaza:
- imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertite in actiuni (456);
- suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate (512);
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (505);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor din emisiune de obligatiuni exprimata in devize (765).
            Soldul contului reprezinta imprumuturile de emisiuni de obligatiuni nerambursate.
            Subconturile pentru 'Contul 161 - Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni' sunt:
1614 - Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat.
1615 - Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci.
1617 - Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat.
1618 - Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni.

            Contul 162 - Credite bancare pe termen lung.
            Nota: Acest cont are atribuirea de 'Cont 162 - Credite bancare pe termen lung si mediu' sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bancare pe termen lung si mediu primite de la alte societati comerciale si institutii bancare precum si de la alte institutii de credit 'aprobate' legal. Contabilitatea analitica se organizeaza distinct pe feluri de credite si banci sau institutii de credit. Contul 162 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 162 se inregistreaza:
- suma creditelor pe termen lung si mediu primite reprezentate de plati catre furnizori facute direct din credite bancare, pe baza documentelor prezentate la banca, sau sumele primite direct in cont cu titlu de credite bancare pe termen lung sau mediu (401, 404, 512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs favorabile la inchiderea exercitiului anterior, sume evident provenite/ in relatie cu credite bancare pe termen lung sau mediu in valuta (477);
- diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului valutar (476);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor in devize (665).
Nota: In functie de formele de inregistrare contabila abordate, inregistrare in moneda nationala sau inregistrare in devize, se poate ca intregistrarile aferente conturilor 476 si 477 sa fie inlocuite cu operarea contului 668, diferente de curs nefavorabile, rezultate in urma operarii/ lichidarii creditelor bancare in devize.
            In debitul contului 162 se inregistreaza:
- suma creditelor pe termen lung si mediu rambursate, inclusiv dobanzile (512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs nefavorabile la inchiderea exercitiului anterior (476);
- diferentele de curs favorabile rezultate in urma scaderii cursului valutar al imprumuturilor pe termen lung si mediu exprimate in devize, la inchiderea exercitiului (477);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor in devize, rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor exprimate in valuta, precum si la rambursarea acestora (765).
Nota: In functie de formele de inregistrare contabila abordate, inregistrare in moneda nationala sau inregistrare in devize, se poate ca intregistrarile aferente conturilor 476 si 477 sa fie inlocuite cu operarea contului 768, diferente de curs favorabile, rezultate in urma operarii/ lichidarii creditelor bancare in devize.
            Soldul contului reprezinta creditele pe termen lung si mediu nerambursate, si nu poate fi decat creditor sau nul.
            Subconturile pentru 'Contul 162 - Credite bancare pe termen lung' sunt:
1621 - Credite bancare pe termen lung.
1622 - Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta.
1623 - Credite externe guvernamentale.
1624 - Credite bancare externe garantate de stat.
1625 - Credite bancare externe garantate de banci.
1626 - Credite de la trezoreria statului.
1627 - Credite bancare interne garantate de stat.

            Contul 166 - Datorii ce privesc imobilizarile financiare.
           Nota: Acest cont are atribuirea de 'Cont 166 - Datorii legate de participatii' sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor legate de participatii(datoriile societatii fata de persoanele juridice ce detin participatii in capitalul acesteia). Contul 166 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 166 se inregistreaza:
- sumele incasate de la societatile comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii patrimoniale (512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului anterior (477);
- diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor in devize, ca urmare a cresterii cursului valutar (476/ 665).
            In debitul contului 166 se inregistreaza:
- sumele restituite societatilor comerciale care detin titluri de participare ale unitatii patrimoniale (512);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs nefavorabile la inchiderea exercitiului anterior (476/ 665);
- diferentele de curs valutar rezultate in urma scaderii cursului valutar la inchiderea exercitiului (477);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii datoriilor legate de participatii (la rambursarea acestora), in devize, precum si rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar (765).
            Soldul contului rezulta sumele primite si nerestituite.
            Subconturile pentru 'Contul 166 - Datorii ce privesc imobilizarile financiare' sunt:
1661 - Datorii catre societatile din cadrul grupului.
1662 - Datorii catre societatile care detin interese de participare.

            Contul 167 - Alte imprumuturi si datorii asimilate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor imprumuturi si datorii asimilate cum sunt: depozite, garantii primite si alte datorii asimilate (cum ar fi dobanzile datorate, etc.). Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi si datorii asimilate. Contul 167 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 167 se inregistreaza:
- sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate primite/ virate in cont (512);
- diferentele din lichidarea imprumuturilor si datoriilor asimilate precum si diferentele de curs valutar nefavorabile (658, 668);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor si datoriilor asimilate in valuta (665);
- valoarea concesiunilor si a concesiunilor preluate (205, 208);
- valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing financiar, conform prevederilor contractuale (211, 212,213, 214);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului anterior (477);
- diferentele de curs valutar rezultate la inchiderea exercitiului, aferente altor datorii si imprumuturi asimilate, ca urmare a cresterii cursului valutar (476).
            In debitul contului 167 se inregistreaza:
- sumele reprezentand alte datorii si imprumuturi asimilate rambursate, inclusiv dobanzile (512);
- valoarea bunurilor preluate in concesiune conform contractelor incheiate, restituite (205, 208);
- obligatia de plata a ratelor pe baza facturii emise de locator, in cazul elasingului financiar (404);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs valutar nefavorabile la inchiderea exercitiului (476);
- diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma scaderii cursului valutar aferente altor imprumuturi si datorii asimilate, la incheierea exercitiului (477);
- diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii altor imprumuturi si datorii asimilate (si evaluarea la inchiderea exercitiului financiar si la rambursarea acestora), in devize, precum si a diferentelor de curs valutar favorabile (765, 768).
            Soldul contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate nerambursate, nerestituite.

            Contul 168 - Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung sau mediu, datoriilor legate de participatii, datoriilor de privesc imobilizarile financiare, precum si celor aferente altor imprumuturi si datorii asimilate. Contul 168 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 168 se inregistreaza:
- valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (666).
            In debitul contului 168 se inregistreaza:
- suma dobanzilor platite (451, 512);
- valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, in cazul leasingului financiar (404);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente dobanzilor datorate, rezultate in urma evaluarii acestora la inchiderea exercitiului sau lichidarii imprumuturilor si datoriilor asimilate, in devize (765).
            Soldul contului reprezinta dobanzile datorate si neplatite.
            Subconturile pentru 'Contul 168 - Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate' sunt:
1681 - Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni.
1682 - Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung.
1685 - Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului.
1686 - Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare.
1687 - Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate.

           169. Prime privind rambursarea obligatiunilor.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de rambursare reprezentand diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea de rambursare. Contul 169 este un cont de activ.
            In debitul contului 169 se inregistreaza:
- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni (161).
            In creditul contului 169 se inregistreaza:
- valoarea primelor de rambursare amortizate (686).
            Soldul contului reprezinta valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor neamortizate.

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI.

            20 - IMOBILIZARI NECORPORALE.

            Contul 201 - Cheltuieli de constituire.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanei juridice/ unitatii patrimoniale (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si extinderea activitatii unitatii patrimoniale). Contul 201 este un cont de activ.
            In debitul contului 201 se inregistreaza:
- cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea societatii comerciale (512, 531, 404, 462).
            In creditul contului 201 se inregistreaza:
- cheltuielile de constituire amortizate integral (280).
            Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire existente.

            Contul 203 - Cheltuieli de dezvoltare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de cercetare si dezvoltare inregistrate in contul imobilizarilor necorporale. Contul 203 este un cont de activ.
            In debitul contului 203 se inregistreaza:
- lucrarile si proiectele de cercetare si dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti (233, 404, 512, 531, 721).
            In creditul contului 203 se inregistreaza:
- valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare cedate (658/ 672);
- cheltuielile de cercetare si dezvoltare amortizate integral, precum si cheltuielile de cercetare si dezvoltare aferente brevetelor si licentelor (280, 205).
            Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare existente.

            Contul 205 - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor, brevetelor, licentelor, know-how-urilor, marcilor de fabrica si de comert si altor drepturi si valori similare aportate, achizitionate sau dobandite pe alte cai. Contul 205 este un cont de activ.
            In debitul contului 205 se inregistreaza:
- brevetele, licentele, marcile comerciale si alte valori similare achizitionate, realizate pe cont propriu, aportul in natura, precum si cele primite cu tiltu gratuit (108, 131, 203, 230, 233, 404, 456, 721);
- valoarea concesiunilor preluate (167).
            In creditul contului 205 se inregistreaza:
- concesiuni, brevete, licente, alte drepturi si valori similare amortizate integral, valoarea neamortizata la cedarea imobilizarii (280, 658/ 672);
- valoarea brevetelor si altor drepturi si valori similare aportate si retrase de intreprinzatorul individual sau de asociati (108, 456);
- valoarea bunurilor preluate in concesiune conform contractelor, restituite (167);
- valoarea brevetelor, licentelor, altor drepturi si valori similare depuse ca aport la capitalul altei persoane juridice (261, 262, 263, 265).
            Soldul contului reprezinta concesiunile, brevetele si alte drepturi si valori similare existente.
            Subconturile pentru 'Contul 205 - Concesiuni, brevete, licente, marci comeriale si alte depturi si valori similare' sunt:
2051 - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare achizitionate.
2052 - Brevete, licente si alte drepturi si valori similare obtinute cu resurse proprii.

            Contul 207 - Fond comercial.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau dezvoltarea potentialului activitatii unitatii cum sunt: clientele, vadul, debuseele, reputatia si alte elemente necorporale. Fondul comercial se determina ca diferenta dintre valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz, si valoarea activului net (justa, la data tranzactiei integrale sau partiale catre alta persoana juridica) al acestuia. Contul 207 este un cont de activ.
            In debitul contului 207 se inregistreaza:
- valoarea fondului comercial achizitionat, precum si a celui aportat la capitalul societatii (404, 456).
            In creditul contului 207 se inregistreaza:
- valoarea fondului comercial cedat care nu a fost amortizat (658/ 672);
- valoarea fondului comercial amortizat integral (280).
            Soldul contului reprezinta valoarea fondului comercial existent.
            Subconturile pentru 'Contul 207 - Fond comercial' sunt:
2071 - Fond comercial.
2075 - Fond comercial negativ.

            Contul 208 - Alte imobilizari necorporale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de unitate sau achizitionate de la terti, precum si a altor imobilizari necorporale de fapt, prin acest cont tine evidenta tuturor imobilizarilor necorporale). Contul 208 este un cont de activ.
            In debitul contului 208 se inregistreaza:
- valoarea concesiunilor preluate (167);
- valoarea imobilizarilor necorporale achizitionate sau realizate pe cont propriu reprezentand aportul intreprinzatorului individual/ patronului si al asociatilor la capitalul societatii (108, 230, 233, 404, 456, 721).
            In creditul contului 208 se inregistreaza:
- valoarea altor imobilizari necorporale retrase de la capitalul social;
- valoarea concesiunilor restituite (167);
- valoarea altor imobilizari necorporale cedate sau scoase din activ (280, 658/ 672);
- valoarea altor imobilizari necorporale aportate si retrase (108, 456).
- valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale cedate sau scoase din evidenta;
- valoarea altor imobilizari necorporale deduse ca aport la capitalul altei persoane juridice (261, 262, 263, 265);
            Soldul contului reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale existente.

            21 - IMOBILIZARI CORPORALE.

            Contul 211 - Terenuri si amenajari de terenuri.
           Nota: Acest cont are atribuirea de 'Cont 211 - Terenuri' sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara'.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a amenajarilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, imprejmuirile, lucrarile de acces, etc.). Contabilitatea analitica se tine pe categorii de terenuri si pe feluri de amenajari de terenuri. Contul 211 este un cont de activ.
            In debitul contului 211 se inregistreaza:
- diferentele pozitive rezultate din reevaluarea terenurilor si amenajarilor de terenuri (105);
- valoarea imobilizarilor corporale reprezentand terenuri si amenajari de terenuri, achizitionate sau aportate la capitalul social (101);
- valoarea terenurilor achizitionate si a celor reprezentand aport la capital si a celor primite in regim de leasing financiar (108, 167, 404, 456);
- valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (131);
- valoarea la cost de productie a imobilizarilor corporale in curs, receptionate ca amenajari de terenuri sau amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu, receptionate si facturate (231, 722).
            In creditul contului 211 se inregistreaza:
- diferentele negative rezultate din reevaluarea terenurilor (105);
- valoarea imobilizarilor corporale reprezentand amenajari de terenuri aduse ca aport la capitalul social, scoase din evidenta (101);
- valoarea neamortizata a amenajarilor de terenuri scoase din evidenta (681);
- valoarea pierderilor din calamitati, exproprieri (671);
- valoarea terenurilor cedate in regim de leasing financiar (267);
- valoarea terenurilor, respectiv amenajarilor de terenuri cedate, amortizate (281, 658/ 672);
- valoarea terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale (261, 262, 263);
- valoarea terenurilor aportate, retrase (108, 456).
            Soldul contului reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de teren existente.
            Subconturile pentru 'Contul 211 - Terenuri si amenajari de terenuri' sunt:
2111 - Terenuri.
2112 - Amenajari de terenuri.

            Contul 212 - Constructii.
           Nota: Acest cont are atribuirea de 'Cont 212 - Mijloace fixe' sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara'. De retinut ca, planul de conturi simplificat (cu specificatii exprese in ceea ce priveste contabilitatea microintreprinderilor) pastreaza aceasta denumire - a se vedea nota.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii constructiilor/ mijloacelor fixe. Contul 212 este un cont de activ.
            In debitul contului 212 se inregistreaza:
- valoarea mijlocelor fixe/ constructiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, ca aport al asociatilor la capitalul social si aportul intreprinzatorului individual, inclusiv in regim de leasing financiar (108, 131, 167, 231, 404, 456, 722);
- valoarea cresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (446);
- plusurile de inventar la imobilizari (131).
            In creditul contului 212 se inregistreaza:
- valoarea mijlocelor fixe cedate sau scoase din activ/ evidenta (281, 658/ 672);
- valoarea mijlocelor fixe retrase de intreprinzatorul individual (108);
- valoarea constructiilor distruse de calamitati (671);
valoarea constructiilor aportate si retrase (267);
- valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar (267);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105);
- valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale (261, 262, 263).
            Soldul contului reprezinta valoarea mijloacelor fixe existente.
Nota: Pentru contul 212 exista o anumita specificitate reprezentata de introducerea (si apoi anularea) tinerii contabilitatii in functie de specificul de catalogare al societatii (cu specificitate la microintreprinderi - atentie la posibilele erori de interpretare atat de partea celor care vor aplica prevederile cat si de partea celor care vor controla corectitudinea deoarece este evidenta ambiguitatea). Pentru aceste societati comerciale (microintreprinderi) se declara acest cont a fi 'Contul 212 - Mijloace fixe'. Cu ajutorul sau se tine evidenta existentei si miscarii mijloacelor fixe, contabilitatea analitica a mijloacelor fixe urmand a se tine distinct pe conturi sintetice de gradul II, deschise potrivit clasificatiei generale a mijloacelor fixe pe economie (conform cu HG 2139/ 30 Noiembrie 2005 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, la care este anexat si un Dictionar de corespondenta dintre codurile de clasificare ce vor intra in vigoare in  comparatie directa cu cele din HG 964/ 23 decembrie 1998 - pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe, HG 424/ 25 aprilie 2001 - privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, Ordin MF 2388/ 1995, Ordin MF 425/ 1998). Desfasurarea pe conturi analitice este urmatoarea:
01 - Constructii;
02 - Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru;
03 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
04 - Mijloace de transport;
05 - Animale si plantatii;
06 - Mobilier si aparatura diversa, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale mobile.
In debitul acestui cont se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aportate la capitalul social(101);
- diferentele din reevaluarea mijloacelor fixe (105);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs receptionate ca mijloace fixe (231);
- valoarea investitiei amortizate de chiriasi, preluata de proprietar (281);
- valoarea la cost de productie a mijloacelor fixe realizate pe cont propriu, receptionate, facturate (722).
In creditul acestui cont se inregistreaza:
- valoarea mijloacelor fixe aduse ca aport la capitalul social, retrase, cedate sau scoase din activ si cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale reprezentand mijloacele fixe aportate la capitalul social, scoase din evidenta inainte de termenul normal de functionare legal precum si cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe aduse ca aport la capitalul social, retrase, cedate sau scoase din evidenta inainte de termenul de functionare legal (101);
- valoarea amortizarii mijloacelor fixe scoase din evidenta/ din activ (281);
- valoarea neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune, ramasa neacoperita din sumele rezultate in urma valorificarii acestora (481, 681).
            Soldul acestui cont reprezinta valoarea mijloacelor fixe existente si nu poate fi decat debitor.

            Contul 213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si de munca si plantatiilor. Contul 213 este un cont de activ.
            In debitul contului 213 se inregistreaza:
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar (404, 231, 722, 131, 456, 167);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
- valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105);
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (446);
- plusurile de inventar la imobilizari (131).
            In creditul contului 213 se inregistreaza:
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cedate sau scoase din evidenta (281, 658);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor aportate, retrase (456);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cedate in regim de leasing financiar, distruse de calamitati (267, 671);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor care fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la societati din afara grupului, la alte societati sub forma intereselor de participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).
            Subconturile pentru 'Contul 213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii' sunt:
2131 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
2132 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
2133 - Mijloace de transport
2134 - Animale si plantatii

            Contul 214 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale. Contul 214 este un cont de activ.
            In debitul contului 214 se inregistreaza:
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar (404, 231, 722, 131, 456, 167);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
- valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105);
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (446);
- plusurile de inventar la imobilizari (131).
            In creditul contului 214 se inregistreaza:
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si a altor active corporale cedate sau scoase din evidenta (281, 658);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale distruse de calamitati (671);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale aportate si retrase (456);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale cedate in regim de leasing financiar (267);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protectie care fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la societati sub forma intereselor de participare sau a altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).
            Soldul contului reprezinta valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale existente.

            23 - IMOBILIZARI IN CURS.

            Contul 230 - Imobilizari necorporale in curs.
            Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara'. De retinut ca acest cont este regasit sub denumirea 'Contul 233 - Imobilizari necorporale in curs'.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor necorporale in curs. Contul 230 este un cont de activ.
            In debitul contului 230 se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor necorporale facturate de furnizori (404);
- avansurile acordate furnizorilor de imobilizari (512);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs, realizate pentru nevoi proprii, pe cont propriu (721);
- imobilizarile necorporale in curs, aportate de asociati la capitalul social (456).
            In creditul contului 230 se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs, receptionate (203, 205, 208);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs aportate si retrase (456);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs cedate (658);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs care fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de particiare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265);
- valoarea avansurilor decontate furnizorilor (404).
            Soldul reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale in curs.
 

            Contul 231 - Imobilizari corporale in curs.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale in curs. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imobilizari corporale in curs. Contul 231 este un cont de activ.
            In debitul contului 231 se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale in curs, aportate la capitalul social sau primite ca aport la capitalul social (101, 456);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs, la cost de productie sau de achizitie/ intrare, realizate in regie proprie sau facturate de furnizori, precum si aportul in natura (108, 404, 456, 722);
- avansurile acordate furnizorilor de imobilizari corporale (512).
            In creditul contului 231 se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale in curs receptionate (212, 213, 214);
- valoarea la cost de productie a imobilizarilor corporale in curs receptionate ca mijloace fixe (211);
- valoarea avansurilor decontate furnizorilor (404);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs cedate (658);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs distruse de calamitati (671);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs care fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).
            Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs nereceptionate.
            Subconturile pentru 'Contul 231 - Imobilizari corporale in curs' sunt:
2311 - Amenajari de terenuri si constructii.
2312 - Instalatii tehnice si masini.
2313 - Alte imobilizari corporale.

            Contul 232 - Avansuri acordate pentru imobilizari corporale.

            Este un cont cu ajutorul caruia se tine evidenta avansurilor pentru imobilizarile corporale acordate furnizorilor de imobilizari, care se opereaza in directa legatura cu conditii directe de lucru legate de Contul 231 - Imobilizari corporale in curs. Contul 232 este un cont de activ.
            In debitul contului 232 se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale (512).
            In creditul contului 232 se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale, decontate (404).
            Subconturile pentru 'Contul 232 - Avansuri acordate pentru imobilizari corporale' sunt:
2321 - Avansuri acordate pentru terenuri si constructii.
2322 - Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini.
2323 - Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale.

            Contul 233 - Imobilizari necorporale in curs.

            A se vedea vechiul cont 230 (Contul 230 - Imobilizari necorporale in curs).

            Contul 234 - Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale. Contul 234 este un cont de activ.
            In debitul contului 234 se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale (512).
            In creditul contului 234 se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale decontate (404).
            Soldul contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de imobilizari nedecontate.

            26 - IMOBILIZARI FINANCIARE.

            Contul 261 - Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului.
           Nota: Acest cont are atribuirea de 'Cont 261 - Titluri de participare' sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara'.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare detinute la filialele din cadrul grupului. Contul 261 este un cont de activ.
     In debitul contului 261 se inregistreaza:
- valoarea titlurilor de participare achizitionate(dobandite prin achizitie), a celor reprezentand aportul intreprinzatorului individual, precum si aportul in natura al asociatilor la capitalul societatii/ filialelor din cadrul grupului (108, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 269, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381, 404, 456, 512, 531);
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106);
- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din porofitul net (761).
            In creditul contului 261 se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare detinute de filiale din cadrul grupului cedate (664/ 672);
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare cedate sau retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale aportate (106);
- valoarea titlurilor de participare retrase (108, 456).
            Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de participare existente.

            Contul 262 - Titluri de participare detinute la societati din afara grupului.
           Nota: Acest cont are atribuirea de 'Cont 262 - Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu' sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara'.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor imobilizate ale activitatii de portofoliu(titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului), pe care unitatea patrimoniala le dobandeste in vederea realizarii unor venituri financiare, fara interventia in gestiunea societatilor la care sunt detinute titlurile. Contul 262 este un cont de activ.
            In debitul contului 262 se inregistreaza:
- valoarea titlurilor de participare achizitionate, aportate de intreprinzatorul individual, precum si cele aportate de asociati la capitalul social al societatilor din afara grupului (108, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 269, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381, 404, 456,. 512, 531);
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106);
- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761).
            In creditul contului 262 se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare cedate sau retrase detinute la societati din afara grupului de intreprinzatorul individual (108, 664/ 672);
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare cedate sau retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale (106).
            Soldul contului reprezinta titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu existente (valoarea titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului)..

            Contul 263 - Imobilizari financiare sub forma de interese de participare.
           Nota: Acest cont are atribuirea de 'Cont 263 - Alte titluri imobilizate' sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara'.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de valoare sub forma intereselor de participare, detinute de persoana juridica pe o perioada indelungata in vederea realizarii unor venituri financiare, fara interventia in gestiunea unitatilor emitente, precum si a miscarii acestora. Contabilitatea analitica se tine pe categorii si feluri (valori) de titluri, grupate pe unitati emitente. Contul 263 este un cont de activ.
            In debitul contului 263 se inregistreaza:
- diferentele rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare sau a altor titluri imobilizate (105);
- valoarea altor titluri imobilizate achizitionate, aportate de intreprinzatorul individual, precum si a celor aportate de asociati la capitalul social, sau a titlurilor imobilizate achizitionate si aportate direct la capitalul social  (101, 108, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 269, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381, 404, 456, 512, 531);
- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761);
- valoarea altor titluri imobilizate achizitionate cu plata prin virament sau numerar (512, 531).
            In creditul contului 263 se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor altor titluri imobilizate cedate (664/ 672);
- valoarea altor titluri imobilizate retrase de intreprinzatorul individual sau a titlurilor retrase, cedate, scoase din evidenta capitalului social (101, 108).
            Soldul contului reprezinta valoarea altor titluri imobilizate existente/ imobilizarile financiare sub forma de interese de participare detinute..
            Subconturile pentru 'Contul 263 - Imobilizari finaniare sub forma de interese de participare' sunt:
2633 - Titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului.
2634 - Titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului.
2635 - Titluri de participare strategice in cadrul grupului.
2636 - Titluri de participare strategice in afara grupului.

            Contul 264 - Titluri puse in echivalenta.

            Contul 265 - Alte titluri imobilizate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de valoare detinute pe o perioada indelungata. Contul 265 este un cont de activ.
            In debitul contului 265 se inregistreaza:
- valoarea altor titluri imobilizate dobandite prin achizitie sau aport (404, 512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381);
- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761).
            In creditul contului 265 se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor provind titlurile cedate (664).
            Soldul contului reprezinta alte titluri imobilizate existente.

            Contul 267 - Creante imobilizate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor legate de participatii, imprumuturilor acordate pe termen lung si altor creante imobilizate, cum sunt depozite si garantii platite. Contul 267 este un  cont de activ.
            In debitul contului 267 se inregistreaza:
- valoarea imprumutului acordat si a veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate, precum si a garantiilor depuse la furnizori (269, 512, 531, 763);
- valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung si a dobanzilor aferente pentru bunurile cedate in regim de leasing financiar (211, 212, 213, 214, 472);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate in valuta, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la inchiderea exercitiului (765);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului (477).
            In creditul contului 267 se inregistreaza:
- valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente, incasate, precum si a garantiilor restituite de furnizori (512, 531);
- valoarea dobanzii facturate de locator in cazul leasingului financiar (411);
- valoarea avansului si a ratelor recunoscute la venituri pentru bunurile cedate in leasing financiar (658);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate altor unitati, la inchiderea exercitiului (476);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs valutar favorabil, la inchiderea exercitiului anterior (477);
- valoarea pierderilor din creante imobilizate (663);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente imporumuturilor acordate rezultate in urma lichidarii creantelor (incasarea creantelor sau evaluarea acestora la cursul de inchidere a exercitiului) (665).
            Soldul reprezinta valoarea imprumuturilor acordate altor unitati si a altor creante imobilizate.
            Subconturile pentru 'Contul 267 - Creante imobilizate' sunt:
2671 - Sume datorate de filiale.
2672 - Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale.
2673 - Imprumuturi acordate pe termen lung.
2674 - Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung.
2675 - Creante legate de interesele de participare.
2676 - Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare.
2677 - Actiuni proprii - active imobilizate1) Sunt reflectate actiunile proprii clasificate in active imobilizate in functie de intentia cu privire la durata de detinere de peste un an, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii.
2678 - Alte creante imobilizate.
2679 - Dobanzi aferente altor creante imobilizate

            Contul 269 - Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat cu ocazia achizitionarii imobilizarilor financiare. Contul 269 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 269 se inregistreaza:
- sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare (261, 262, 263, 267);
- diferentele de curs valutar, rezultate in urma decontarii imprumuturilor si datoriilor in valuta sau a evaluarii acestora la cursul de la inchiderea exercitiului (765).
            In debitul contului 269 se inregistreaza:
- sumele platite pentru imobilizari financiare (512, 531).
            Soldul contului reprezinta sumele datorate pentru imobilizari financiare.
            Subonturile pentru 'Contul 269 - Varsaminte de efectuat pentru imobilizari finaniare' sunt:
2691 - Varsaminte de efectuat referitoare la titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului.
2692 - Varsaminte de efectuat referitoare la interesele de participare.
2698 - Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare.

            28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE.

            Contul 280 - Amortizari privind imobilizarile necorporale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor necorporale. Contabilitatea analitica a amortizarii imobilizarilor necorporale se tine pe feluri de imobilizari (cheltuieli de constituire, de cercetare-dezvoltare, concesiuni, brevete, alte drepturi si valori similare, fondul comercial, alte imobilizari necorporale). Contul 280 este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de inregistrare a imobilizarilor necorporale.
            In creditul contului 280 se inregistreaza:
- valoarea aferenta amortizarii imobilizarilor necorporale (681);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117).
            In debitul contului se inregistreaza:
- amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale vandute sau scoase din activ/ evidenta (201, 203, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 214).
            Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale, care nu poate fi decat creditor sau nul.
            Subconturile pentru 'Contul 280 - Amortizari privind imobilizarile necorporale' sunt:
2801 - Amortizarea cheltuielilor de constituire.
2803 - Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare.
2805 - Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare.
2807 - Amortizarea fondului comercial.
2808 - Amortizarea altor imobilizari necorporale.

            Contul 281 - Amortizari privind imobilizarile corporale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale. Contabilitatea analitica a amortizarii privind imobilizarile corporale se tine pe feluri de imobilizari corporale, adica pe cele 6 conturi analitice de imobilizari corporale. Contul 281 este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de inregistrare a imobilizarilor corporale.
            In creditul contului 281 se inregistreaza:
- cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale (681);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (212, 213, 214);
- valoarea amortizarii imobilizarilor utilizate in operatii de participatie, transferata conform contractelor (458);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117);
- valoarea investitiei amortizate de catre chiriasi, preluata de catre proprietari (212).
            In debitul contului 281 se inregistreaza:
- valoarea amortizarii amenajarilor de terenuri, scoase din evidenta (211);
- valoarea amortizarii imobilizarilor corporale vandute sau scoase din evidenta/ din activ (212, 213, 214).
            Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.
            Subconturile pentru 'Contul 281 - Amortizari privind imobilizarile corporale' sunt
2811 - Amortizarea amenajarilor de terenuri.
2812 - Amortizarea constructiilor.
2813 - Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor.
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale.

            29 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR.

            Contul 290 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale. Contul 290 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 290 se inregistreaza:
- sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (681, 687).
            In debitul contului 290 se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (781, 787).
            Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale.
            Subconturile pentru 'Contul 290 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale' sunt:
2903 - Provizioane pentru cheltuielile de dezvoltare.
2905 - Provizioane pentru concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare.
2907 - Provizioane pentru fondul comercial.
2908 - Provizioane pentru alte imobilizari necorporale.

            Contul 291 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale. Contul 291 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 291 se inregistreaza:
- sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (681, 687).
            In debitul contului 291 se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (781, 787).
            Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor corporale.
            Subconturile pentru 'Contul 291 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale' sunt:
2911 - Provizioane pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri.
2912 - Provizioane pentru deprecierea constructiilor.
2913 - Provizioane pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor.
2914 - Provizioane pentru deprecierea altor imobilizari corporale.

            Contul 293 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale in curs. Contul 293 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 293 se inregistreaza:
- sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs (681, 687).
            In debitul contului 293 se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs (781, 787).
            Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor in curs.
            Subconturile pentru 'Contul 293 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs' sunt:
2931 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs.
2933 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs.

            Contul 296 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare. Contul 296 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 296 se inregistreaza:
- sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor privind deprecierea imobilizarilor financiare (686).
            In debitul contului se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor privind deprecierea imobilizarilor financiare (786).
            Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor financiare.
            Subconturile pentru 'Contul 296 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare' sunt:
2961 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la filiale din cadrul grupului.
2962 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului.
2963 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare sub forma de interese de participare.
2964 - Provizioane pentru deprecierea altor titluri imobilizate.
2965 - Provizioane pentru deprecierea sumelor datorate de filiale.
2966 - Provizioane pentru deprecierea imprumuturilor acordate pe termen lung.
2967 - Provizioane pentru deprecierea creantelor legate de interesele de participare.
2968 - Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii - active imobilizate.
2969 - Provizioane pentru deprecierea altor creante imobilizate.

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE.

            30 - STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE.

            Contul 301 - Materii prime.
            Nota: Acest cont are atribuirea de 'Cont 301 - Materiale consumabile' sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' cand se atribuie acestui cont denumirea si functiile vechiului 'Cont 300 - Materii prime'.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime. Contul 301 este un cont de activ.
            In debitul contului 301 se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus, costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit aferent materiilor prime iesite din gestiune - toate elementele de operare prezentate pentru acest cont, si pentru toate conturile enumerate la operarea contului 301, sunt considerate pentru situatia inventarului permanent; in situatia inventarului intermitent, operarea in debit pe contul 601 reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc, stabilita pe baza inventarului, inclusiv a celor primite cu titlu gratuit (601, 758);
- diferentele de pret in minus aferente materiilor prime intrate in gestiune (308);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori (inclusiv a serviciilor prestate pentru acestea, taxelor vamale incluse in pretul de achizitie aferente importului) sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 446, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aduse de la terti inclusiv constul serviciilor prestate de terti (351, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentand aport in natura al asociatilor la capitalul social, precum si a celor primite cu titlu gratuit (108, 456, 771);
- valoarea materiilor prime constatate plus la inventar (601);
- valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea imobilizarilor (758);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea produselor finite obtinute din productie proprie ca materii prime, la pret de inregistrare (345);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si produselor retinute ca  materie prima in aceeasi unitate (341, 345, 346);
- valoarea stocurilor reprezentand materiile prime aportate la capitalul social, la pret de inregistrare (101).
            In creditul contului 301 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, precum si pierderile din deprecieri si diferentele in plus aferente materiilor prime iesite din gestiune - pentru inventarul intermitent acest cont se opereaza in credit cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc la sfarsitul perioadei, stabilita in baza inventarului (601);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime retrase din aport de intreprinzator, sau retrase din aportul la capitalul social (108, 101);
- valoarea materiilor prime care fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau la subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime iesite prin donatie, precum si pierderile prin calamitati (671 vechi, 668 nou);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351);
- valoarea materiilor prime utilizate la dezmembrarea mijloacelor fixe (658);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime iesite prin donatie si pierderile din calamitati (658, 671).
            Soldul debitor reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc.

            Contul 302 - Materiale consumabile.
            Nota: Acest cont nu are are atribuire sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, sau in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' cand se atribuie acestui cont denumirea si functiile vechiului 'Cont 301 - Materiale consumabile'. Atentie la contabilitatea atribuita microintreprinderilor unde utilizarea acestui cont (302) este comasata cu utilizarea contului de materii prime (301)!

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile). Contul 302 este un cont de activ.
            In debitul contului 302 se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus, costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit aferent materialelor consumabile iesite din gestiune - toate elementele de operare prezentate pentru acest cont, si pentru toate conturile enumerate la operarea contului 302, sunt considerate pentru situatia inventarului permanent; in situatia inventarului intermitent, operarea in debit pe contul 602 reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc, stabilita pe baza inventarului; valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit (602, 758);
- valoarea carburantilor procurati in baza bonurilor valorice (532);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori (inclusiv a serviciilor prestate pentru acestea, taxelor vamale incluse in costul acestora aferente aprovizionarilor din import) sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 446, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aduse de la terti, inclusiv costul serviciilor prestate de terti (351, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile reprezentand aport in natura al asociatilor la capitalul social, precum si a celor primite cu titlu gratuit (108, 456, 771);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar (602);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la societati din grup, alte societati legate de participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea produselor finite retinute din productie ca materiale consumabile, la pret de inregistrare (345);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si produselor retinute si consumate ca materiale in aceeasi unitate (341, 345, 346);
- diferente de pret in minus aferente materialelor consumabile intrate in gestiune (308);
- valoarea stocurilor reprezentand materiale consumabile aportate la capitalul social, la pret de inregistrare (101);
- valoarea materialelor consumabile (bunurile) rezultate din dezmembrarea imobilizarilor (758).
            In creditul contului 302 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, a celor constatate lipsa la inventar, cat si pierderile din deprecieri si diferentele de pret in plus aferente materialelor consumabile iesite din gestiune - pentru inventarul intermitent, la inceputul perioadei, contul se opereaza in credit cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza inventarului (602);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile retrase din aport de intreprinzator, precum si a materialelor consumabile retrase din aportul la capitalul social (108, 101);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117);
- valoarea materiilor prime care fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile donate cat si pierderile din calamitati (658, 671);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile utilizate la dezmembrarea mijloacelor fixe (658);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile iesite din gestiune prin donatii, precum si pierderile din calamitati (668).
            Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc.
            Subconturile pentru 'Contul 302 - Materiale consumabile' sunt:
3021 - Materiale auxiliare.
3022 - Combustibili.
3023 - Materiale pentru ambalat.
3024 - Piese de schimb.
3025 - Seminte si materiale de plantat.
3026 - Furaje.
3028 - Alte materiale consumabile.

            Contul 303 - Materiale de natura obiectelor de inventar.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei, miscarii si uzurii materialelor de natura obiectelor de inventar. Contul 303 este un cont de activ.
            In debitul contului 303 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate, inclusiv a taxelor vamale aferente aprovizionarii din import, incluse in costul de achizitie (401, 408, 542, 446);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la societati din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la terti, inclusiv costul serviciilor prestate de terti (351, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentand aportul in natura la capitalul social (456);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit (603, 758);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor retinute si consumate ca materiale de natura obiectelor de inventar (345);
- diferente de pret in minus aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune (308);
- sumele rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (758).
            In creditul contului 303 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de naura obiectelor de inventar sate in folosinta (603, 471);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar lipsa la inventar si pierderile din deprecieri (603);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vandute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terti (351);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate si subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar donate si pierderile din calamitati (658, 671);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar retrase din aportul la capitalul social (456);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117);
- valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar care fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).
            Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc.
            A se vedea si utilizarea vechilor conturi 321 - Obiecte de inventar, 322 - Uzura obiectelor de inventar, 323 - Baracamente si amenajari provizorii, 328 - Diferente de pret la obiecte de inventar.            Contul 308 - Diferente de pret la materii prime si materiale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sau in minus) intre pretul de inregistrare prestabilit si costul de achizitie, aferente materiilor prime si materialelor consumabile.  Contul 308 este un cont rectificativ (bifunctional) al valorii de inregistrare a materiilor prime si al materialelor consumabile.
            In debitul contului 308 se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul prestabilit) aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune prin achizitionarea de la furnizori sau din avansuri de trezorerie/ intrate in gestiune (401, 451, 542);
- diferentele de pret in minus aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (601, 602, 603).
            In creditul contului 308 se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mic decat pretul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune/ achizitionate de la furnizori (300, 301, 302);
- diferentele de pret in plus aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (601, 602, 603, 451).
            Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente materiilor prime si materialelor consumabile existente in stoc.

           Nota: In situatia plicarii inventarului intermitent:
1. stocurile existente la inceputul exercitiului financiar precum si intrarile in cursul perioadei de materii prime, materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar se inregistreaza direct in debitul conturilor 601 'Cheltuieli cu materii prime', 602 'Cheltuieli cu materialele consumabile', 603 'Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar'.
2. conturile 301 'Materii prime', 302 'Materiale consumabile' si 303 'Materiale de natura obiectelor de inventar' se debiteaza numai la sfarsitul  perioadei cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar, existente in stoc, stabilita pe baza inventarului, prin creditul conturilor 601, 602, 603.

            Contul 321 - "Obiecte de inventar".
            Nota: Acest cont are atribuirea data de incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' cand se renunta la utilizarea acestui cont, functiile sale ramanand fara atribuire expresa, fiind 'corelate' la 'Contul 303 - Materiale de natura obiectelor de inventar'.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de obiecte de inventar. Contul 321 este un cont de activ.
            In debitul contului 321 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar aduse de la terti (352, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar reprezentand aport in natura precum si a celor primite cu titlu gratuit (108, 456, 771);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar constatate in plus de inventar (603);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar primite de la grup, unitate sau subunitati (451, 481, 482).
            In creditul contului 321 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar scoase din folosinta, constatate lipsa la inventar, cat si pierderile din deprecieri (322);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar vandute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar trimise la terti (352);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar donate cat si pierderile din calamitati (671);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar retrase din aport de intreprinzator (108).
            Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar existente in stoc.

            Contul 322 - "Uzura obiectelor de inventar".
            Nota: Acest cont are atribuirea data de incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' cand se renunta la utilizarea acestui cont, functiile sale ramanand fara atribuire expresa, fiind 'corelate' la 'Contul 303 - Materiale de natura obiectelor de inventar'.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta uzurii obiectelor de inventar a caror valoare se include in cheltuielile de exploatare, fie integral fie la darea in folosinta, fie in mod esalonat pe o durata de cel mult trei ani, pe baza de scadentar. Contul 322 este un cont rectificativ (bifunctional) al valorii obiectelor de inventar.
            In creditul contului 322 se inregistreaza:
- uzura obiectelor de inventar, inclusa pe cheltuieli (603).
            In debitul contului 322 se inregistreaza:
- valoarea obiectelor de inventar scoase din folosinta (321).
            Soldul contului reprezinta valoarea uzurii obiectelor de inventar inclusa pe cheltuieli.

            Contul 323 - "Baracamente si amenajari provizorii".
            Nota: Acest cont are atribuirea data de incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' cand se renunta la utilizarea acestui cont, functiile sale ramanand fara atribuire expresa, fiind 'corelate' la 'Contul 303 - Materiale de natura obiectelor de inventar'.

            Cu ajutorul acestuim cont se tine evidenta baracamentelor si amenajarilor provizorii, achizitionate sau construite in vederea executarii lucrarilor si prestatiilor in constructii. Contul 323 este un cont de activ.
            In debitul contului 323 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii cumparate de la furnizori (401);
- valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii reprezentand aportul in natura al intreprinzatorului sau asociatilor si actionarilor (108, 456);
- valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii realizate din productia proprie (711);
- valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii primite gratuit (771).
            In creditul contului 323 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii vandute (603);
- valoarea la pret de inregistrare  a baracamentelor si amenajarilor provizorii retrase din aport de catre intreprinzator (108);
- valoarea pierderilor din calamitati la baracamente (671).
            Soldul reprezinta valoarea la pret de inregistrare a baracamentelor si amenajarilor provizorii existente.

            Contul 328 - "Diferente de pret la obiecte de inventar".
            Nota: Acest cont are atribuirea data de incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' cand se renunta la utilizarea acestui cont, functiile sale ramanand fara atribuire expresa, fiind 'corelate' la 'Contul 303 - Materiale de natura obiectelor de inventar'.

            Acest cont se foloseste numai in situatia inregistrarii stocurilor de obiecte de inventar la preturi prestabilite (standard).
 

            33 - PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE.

            Contul 331 - Produse in curs de executie.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute in procesul tehnologic, respectiv productia neterminata) existente la sfarsitul perioadei. Contul 331 este un cont de activ.
            In debitul contului 331 se inregistreaza:
- valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar (711).
            In creditul contului 331 se inregistreaza:
- scaderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711);
- valoarea produselor in curs de executie care fac obiectul participarii la filialele din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de participare sau a altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).
            Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei.

            Contul 332 - Lucrari si servicii in curs de executie.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei. Contul 332 este un cont de activ.
            In debitul contului 332 se inregistreaza:
- valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei (711).
            In creditul contului 332 se inregistreaza:
- scaderea din gestiune a valorii lucrarilor si serviciilor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711);
- valoarea lucrarilor si serviciilor in curs de executie care fac obiectul participarii la filialele din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).
            Soldul contului  reprezinta valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei.

            34 - PRODUSE.

            Contul 341 - Semifabricate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de semifabricate. Contul 341 este un cont de activ.
            In debitul contului 341 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare sau pret de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie, precum si plusurile constatate cu ocazia inventarierii (711);
- valoarea semifabricatelor aduse de la terti, inclusiv costul serviciilor prestate de terti (354, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482).
            In creditul contului 341 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute (facturate), precum si lipsurile constatate la inventariere (711);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor consumate in aceeasi unitate (301, 302);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti (354);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor livrate societatilor din grup, altor unitati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea pierderilor din calamitati (671).
            Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

            Contul 345 - Produse finite.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse finite. Contabilitatea analitica se tine pe magazii (gestiuni), pe feluri sau grupe de produse, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege, utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale intreprinderii. Contul 345 este un cont de activ.
            In debitul contului 345 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune din activitatea proprie, precum si plusurile de inventar, inclusiv diferentele de pret - in plus, aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie cand costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit - in minus, aferente produselor iesite, aferente din gestiune prin vanzare, cand costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit (711);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite aduse de la terti, inclusiv costul serviciilor executate de terti (354, 401).
            In creditul contului 345 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite vandute, precum si lipsurile la inventar, recuperate, inclusiv diferentele de pret - in minus, aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie, cand costul de productie este mai mic decta pretul standard sau prestabilit - in plus, aferente produselor iesite din gestiune prin vanzare, cand costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit (711);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor, ca plata in natura, potrivit legii (421);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite actionarilor, asociatilor sau unitatilor prestatoare, ca plata in natura, potrivit prevederilor contractuale 9462, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite livrate/ transferate prin magazine proprii de desfacere (371);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute si consumate in aceeasi unitate (301, 302, 303);
- valoarea a pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti (354);
- valoarea donatiilor de produse finite si pierderilor din calamitati (658, 671);
- valoarea produselor finite care fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor realizate din productie proprie (381).
            Soldul debitor contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor finite existente in stoc.

            Contul 346 - Produse reziduale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deseuri). Contul 346 este un cont de activ.
            In debitul contului 346 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor reziduale intrate in gestiune din productia proprie (711);
- valoarea produselor reziduale aduse de la terti, inclusiv costul serviciilor facturate de terti (354, 401).
            In creditul contului 346 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale vandute/ iesite din gestiune si lipsurile la inventar (711);
- valoarea produselor reziduale trimise la terti (354);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale acordate salariatilor, ca plata in natura, potrivit legii (421);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale cuvenite actionarilor, asociatilor sau unitatilor prestatoare ca plata in natura, potrivit prevederilor contractuale (462, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale retinute si consumate in aceeasi unitate (301, 302);
- valoarea donatiilor in produse reziduale si pierderile din calamitati (658, 671);
- valoarea produselor reziduale care fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).
            Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale existente in stoc la sfarsitul perioadei.

            Contul 348 - Diferente de pret la produse.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor dintre pretul prestabilit (standard) si costul de productie la produse. Contul 348 este un cont rectificativ (bifunctional) al valorii de inregistrare a produselor.
            In debitul contului 348 se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul prestabilit) aferente produselor intrate in gestiune din productia proprie (711);
- diferentele de pret in minus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare (711);
- diferentele de pret in plus aferente semifabricatelor primite de la unitati din cadrul grupului (451).
            In creditul contului 348 se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul prestabilit) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);
- diferentele de pret in plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare (711);
- diferentele de pret in plus aferente semifabricatelor livrate unitatilor din cadrul grupului (451).
            Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc.
            Subconturile pentru 'Contul 348 - Diferente de pret la produse' sunt:
3481. Diferente de pret la semifabricate
3485. Diferente de pret la produse finite
3486. Diferente de pret la produse reziduale

            35 - STOCURI AFLATE LA TERTI.

            Contul 351 - Materii si materiale aflate la terti.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime sim materiale consumabile trimise la terti, precum si cele in curs de aprovizionare. Contul 351 este un cont de activ.
            In debitul contului 351 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti si a celor in curs de aprovizionare (301, 302, 303, 401).
            In creditul contului 351 se inregistreaza:
- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune, aduse de la terti si a celor in curs de aprovizionare (301, 302, 303);
- scaderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti, constatate lipsa la inventar, distruse de calamitati (601, 602, 603, 671).
            Soldul contului reprezinta valoarea materiilor si materialelor trimise la terti, precum si a celor in curs de aprovizionare.

            Contul 352 - "Obiecte de inventar la terti".
            Nota: Acest cont are atribuirea data de incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' cand se renunta la utilizarea acestui cont, functiile sale ramanand fara atribuire expresa, fiind 'corelate' la 'Contul 303 - Materiale de natura obiectelor de inventar'.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocuriloor de obiecte de inventar trimise la terti si a celor in curs de aprovizionare. Contul 352 este un cont de activ.
            In debitul contului 352 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar aflate la terti si a celor in curs de aprovizionare (321, 401).
            In creditul contului 352 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar reintrate in gestiune, aduse de la terti si a celor aflate in curs de aprovizionare (321)
            Soldul contului reprezinta valoarea obiectelor de inventar aflate la terti si a celor in curs de aprovizionare.
 

            Contul 354 - Produse aflate la terti.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse trimise la terti. Contul 354 este un cont de activ.
            In debitul contului 354 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor (semifabricatelor, produselor finite sau produselor reziduale) trimise la terti (341, 345, 346).
            In creditul contului 354 se inregistreaza:
- valoarea produselor intrate in gestiune, aduse de la terti (341, 345, 346);
- scaterea din gestiune a produselor aflate la terti pentru care s-au intocmit documente de livrare (607).
            Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor aflate la terti.
            Subconturile pentru 'Contul 354 - Produse aflate la terti' sunt:
3541. Semifabricate aflate la terti
3545. Produse finite aflate la terti
3546. Produse reziduale aflate la terti

            Contul 356 - Animale aflate la terti.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta animalelor trimise la terti. Contul 356 este un cont de activ.
            In debitul contului 356 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor aflate la terti (361, 401).
            In creditul contului 356 se inregistreaza:
- valoarea animalelor intrate in gestiune, aduse de la terti (361);
- scaderea din gestiune a animalelor aflate la terti pentru care s-au intocmit documente de livrare (606).
            Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor aflate la terti.

           Contul 357 - Marfuri aflate la terti/ in custodie sau in consignatie la terti.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta marfurilor trimise la terti in consignatie sau lasate in custodie acestora. Contul 357 este un cont de activ.
            In debitul contului 357 se inregistreaza :
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor lasate in custodie sau trimise la terti in consignatie (371, 401).
            In creditul contului 357 se inregistreaza:
- valoarea marfurilor intrate in gestiune, aduse de la terti (371);
- scaderea din gestiune a marfurilor aflate la terti pentru care s-au intocmit documente de livrare (607).
            Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor in custodie sau in consignatie la terti.

           Contul 358 - Ambalaje aflate la terti.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ambalajelor trimise la terti. Contul 358 este un cont de activ.
            In debitul contului 358 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor trimise la terti (381, 401).
            In creditul contului 358 se inregistreaza:
- valoarea ambalajelor intrate in gestiune, aduse de la terti (381);
- scaderea din gestiune a ambalajelor aflate la terti pentru care s-au intocmit documente de livrare (608).
            Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor aflate la terti.

            36 - ANIMALE.

            Contul 361 - Animale si pasari.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale si pasari, respectiv animalelor nascute si celor tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, manji, etc.), in vederea cresterii si folosirii lor pentru munca si reproductie: animalelor si pasarilor la ingrasat pentru valorificare, coloniilor de albine, precum si a animalelor pentru productie (lana, lapte si blana). Contul 361 este un cont de activ.
     In debitul contului 361 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aduse de la terti, inclusiv serviciile prestate de terti (356, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aduse ca aport in natura de catre intreprinzatori sau actionari si asociati (108, 456);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie, sporuri de greutate si plusurile de inventar la produse (711);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la unitate sau subunitati (481, 482);
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (758);
- valoarea animalelor si pasarilor primite de la unitati din cadrul grupului (451);
- valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit (771).
            In creditul contului 361 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor iesite din gestiune prin vanzare, incluse pe cheltuieli, constatate minus la inventar, cat si cele trimise la terti (356, 371, 606, 711);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor livrate la unitate sau subunitati (481, 482);
- valoarea animalelor si pasarilor care  fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor retrase din aport de intreprinzatorul individual (108);
- valoarea animalelor si pasarilor livrate unitatilor din cadrul grupului (451);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117);
- valoarea pierderilor din calamitati, constatate la animale si pasari (671).
            Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor existente la sfarsitul perioadei.

            Contul 368 - Diferente de pret la animale si pasari.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor, in plus sau in minus, intre pretul de inregistrare prestabilit (standard) si costul de achizitie, respectiv costul de productie. Contul 368 este un cont rectificativ (bifunctional) al valori de inregistrare a animalelor si pasarilor.
            In debitul contului 368 se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus aferente animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie si cele primite de la unitatile din cadrul grupului (401, 542, 451);
- diferentele de pret in minus aferente valorii animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli (606);
- diferentele de pret in plus aferente animalelor din productie proprie (711);
- diferentele de pret in minus repartizate asupra valorii animalelor si pasarilor iesite din gestiune prin vanzare sau prin alte cai (711).
            In creditul contului 368 se inregistreaza:
- diferentele de plus in minus aferente animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (361, 542);
- diferentele de pret in plus aferente animalelor incluse pe cheltuielile exercitiului (606);
- diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor din productie proprie (711);
- diferentele de pret in plus repartizate asupra valorii animalelor din productie proprie iesite din gestiune prin vanzare sau prin alte cai (711, 451).
            Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente animalelor si pasarilor existente.

            37 - MARFURI.

            Contul 371 - Marfuri.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru stocurile de marfuri in depozite de cele in unitatile cu amanuntul (magazine proprii de desfacere cu amanuntul), pe depozite (gestiuni), precum si pe feluri sau grupe de marfuri, potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege, utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale unitatii. Contul 371 este un cont de activ.
            In debitul contului 371 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie, inclusiv sa taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (401, 408, 542, 446);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor reprezentand aportul in natura al intreprinzatorului individual sau al actionarilor si asociatilor (101, 108, 456);
- valoarea marfurilor aduse de la terti, inclusiv costul serviciilor prestate de terti (357, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor si pasarilor, ambalajelor, a altor valori de natuta stocurilor vandute ca atare (301, 302, 303, 361, 381);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite livrate/ transferate prin magazinele proprii de desfacere (345);
- valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune (378);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate in plus la inventar, cat si cele primite cu titlu gratuit (607, 758/ 771);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea adaosului comercial si taxa pe valoarea adaugata neexigibila, in situatia in care inregistrarea marfurilor se tine la pret cu amanuntul (378, 4428).
            In creditul contului 371 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare, precum si lipsurile la inventar, degradarea sau declasarea marfurilor (607);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise in custodie sau consignatie la terti (357);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor retrase ca aport de catre intreprinzatorul individual, sau retrase din aportul la capitalul social (101, 108);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor vandute, lipsa, degradate, declasate, calamitate, precum si a celor gasite lipsa la inventar, in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul (378, 4428);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117);
- valoarea marfurilor care fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265);
- valoarea donatiilor si a pierderilor din calamitati constatate la marfuri (658, 671).
            Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

            Contul 378 - Diferente de pret la marfuri.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta adaosului comercial (marja comerciala/ comerciantului) aferent marfurilor existente in gestiunea unitatii cu activitate comerciala, in cazul in care pentru evaluarea si inregistrarea in contabilitate a marfurilor se utilizeaza preturile de vanzare cu ridicata sau cu amanuntul. Contabilitatea analitica a adaosului comercial se tine pentru marfurile aflate in unitatile de desfacere cu amnuntul sau cu ridicata. Contul 378 este un cont rectificativ (bifunctional) al valorii de inregistrare a marfurilor.
     In creditul contului 378 se inregistreaza:
- valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune (371).
            In debitul contului 378 se inregistreaza:
- valoarea adaosului comercial aferent marfurilor vandute/ iesite din gestiune (371).
            Soldul creditor al contului reprezinta valoarea adaosului comercial aferenta marfurilor existente in stoc.

            38 - AMBALAJE.

            Contul 381 - Ambalaje.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje, achizitionate sau confectionate in unitate, care sunt destinate ambalarii si transportului produselor finite, cat si al marfurilor. Contul 381 este un cont de activ.
            In debitul contului 381 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
- diferente de pret in minus aferente ambalajelor achizitionate (388);
- valoarea ambalajelor reprezentand aportul in natura al intreprinzatorului individual sau al actionarilor si asociatilor (108, 456);
- valoarea ambalajelor aduse de la terti, inclusiv costul serviciilor executate de terti (358, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la societatile din grup, alte societati legate de participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, nerestituite furnizorilor (409);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar, cat si cele primite cu titlu gratuit (608, 758/ 771);
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (446);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor realizate din productie proprie (345/ 711).
            In creditul contului 381 se inregistreaza:
- valoarea ambalajelor iesite din gestiune prin retragerea aportului in natura al intreprinzatorului individual (108/ 456);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor incluse pe cheltuieli, precum si lipsurile constatate la inventar (608);
- valoarea ambalajelor trimise la terti (358);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea ambalajelor care fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265);
- valoarea donatiilor si a pierderilor din calamitati inregistrate la ambalaje (658, 671).
            Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

            Contul 388 - Diferente de pret la ambalaje.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sau in minus) intre pretul stabilit si costul de achizitie, aferente ambajelor intrate in gestiune.
Contul 388 este un cont rectificativ (bifunctional) al valorii de inregistrare a ambalajelor.
            In debitul contului 388 se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus (costul de achizitie mai mare decat pretul prestabilit) aferente ambalajelor intrate in gestiune (401, 542, 451);
- diferentele de pret in minus aferente ambalajelor iesite din gestiune (608).
            In creditul contului 388 se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus aferente ambalajelor achiztionate de la furnizori si din avansuri de trezorerie (381, 542);
- diferentele de pret in plus aferente ambalajelor date in consum/ iesite din gestiune (608, 451).
            Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente ambalajelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

            39 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE.

            Contul 391 - Provizioane pentru deprecierea materiilor prime.

            Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta constituirii, suplimentarii, diminuarii sau anularii, de regula la sfarsitul exercitiului, a provizioanelor pentru pozitiile indicate (provizioane pentru deprecierea bunurilor de natura stocurilor, etc.), conform legii. Conturile din aceasta grupa sunt conturi de pasiv.
     In creditul conturilor din grupa 39 se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs, constituite sau suplimentate conform legii, pe feluri de provizioane, pe seama cheltuielilor de exploatare (681).
            In debitul conturilor din grupa 39 se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie (781).
            Soldul conturilor reprezinta valoarea provizioanelor constituite la sfarsitul perioadei.

            Contul 392 - Provizioane pentru deprecierea materialelor.

            Subconturile pentru 'Contul 392 - Provizioane pentru deprecierea materialelor' sunt:
3921. Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile
3922. Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar

            Contul 393 - Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie.

            Contul 394 - Provizioane pentru deprecierea produselor.

            Subconturile pentru 'Contul 394 - Provizioane pentru deprecierea produselor' sunt:
3941. Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor
3945. Provizioane pentru deprecierea produselor finite
3946. Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale

            Contul 395 - Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti.

            Subconturile pentru 'Contul 395 - Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti' sunt:
3951. Provizioane pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti
3952. Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti
3953. Provizioane pentru deprecierea produselor finite aflate la terti
3954. Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti
3956. Provizioane pentru deprecierea animalelor aflate la terti
3957. Provizioane pentru deprecierea marfurilor aflate la terti
3958. Provizioane pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti

            Contul 396 - Provizioane pentru deprecierea animalelor.

            Contul 397 - Provizioane pentru deprecierea marfurilor.

            Contul 398 - Provizioane pentru deprecierea ambalajelor.

CLASA 4 - CONTURI DE TERTI.

            40 - FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE.

            Contul 401 - Furnizori.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a decontarilor in relatiile cu furnizorii pentru aprovizionarile cu bunuri, lucrarile executate sau serviciile prestate, pentru care s-au primit facturi. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor, realizandu-se o grupare pe furnizori interni si furnizori externi. Contul 401 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 401 se inregistreaza:
- valoarea la pretul de cumparare sau prestabilit/ standard a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor tinere si la ingrasat, a marfurilor si ambalajelor intrate in patrimoniu, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi (301, 302, 303, 321, 323, 351, 356, 357, 358, 361, 371, 381), precum si diferentele de pret nefavorabile aferente, in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi prestabilite (308, 328, 368, 378, 388);
- valoarea serviciilor facturate de terti pentru bunurile aflate spre prelucrare sau in custodie (301, 302, 303, 341, 345, 346, 361, 371, 381);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117);
- cheltuielile de prestari de servicii ocazionate de dezmembrarea mijloacelor fixe (658);
- valoarea amenzilor, penalitatilor, despagubirilor datorate tertilor (658);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente furnizorilor neachitati la inchiderea exercitiului sau rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize catre furnizori  (476, 668);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului precedent (477);
- diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar, din evaluarea soldului in valuta (665);
- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, marfurilor, ambalajelor, etc. achizitionate, in cazul folosirii inventarului intermitent (601, 602, 607, 608);
- sumele datorate colaboratorilor pentru serviciile prestate (641);
- valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli, consumul de energie si de apa (604, 605);
- valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, facturate de la furnizori (409);
- valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti, furnizori, si a altor cheltuieli efectuate anticipat - RK, Rc, Rt si abonamente chirii (611 la 626, 628, 471);
- valoarea facturilor primite in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite (408);
- taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile furnizorilor (4426, 4428);
- valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si calatorie si a altor valori achizitionate (532);
- valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate in gestiune, aduse de la terti (345).
            In debitul contului 401 se inregistreaza:
- platile efectuate catre furnizori - pentru platile efectuate direct din creditele bancare se urmaresc cele in baza documentelor prezentate la banca (162, 512, 531, 541, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura potrivit prevederilor contractuale (345, 346);
- contributiile pentru asigurari sociale de sanatate datorata potrivit legii de colaboratori care lucreaza pe baza de conventie civila de prestari servicii si cu cea de asigurari sociale de stat, daca este cazul - plata a mai mult de 3 salarii medii brute pe an si angajat neasigurat (431);
- diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor catre furnizori la decontare sau evaluare la sfarsitul exercitiului, rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize catre furnizori (765/ 768);
- drepturile banesti ale colaboratorilor neridicate in termenul legal de plata (462);
- reluarea difedrentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului (476);
- valoarea avansurilor decontate de furnizori (231);
- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit, biletelor la ordin sau cambiilor subscrise acceptate de furnizori (403);
- diferentele de curs valutar favorabile aferente datoriilor catre furnizorii externi (765);
- datorii prescrise sau anulate (758);
- valoarea avansurilor acordate/ virate furnizorilor cu ocazia regularizarii platilor cu acestia (409);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la inchiderea exercitiului (477);
- sumele nete acordate furnizorilor, colaboratorilor si impozitul retinut, datorat de catre colaboratorii unitatii (512, 531, 444);
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizori (767);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire predate furnizorilor (409).
            Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate furnizorilor.

            Contul 403 - Efecte de platit.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata stabilite pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie, etc.). Contul 403 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 403 se inregistreaza:
- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit, cambiilor sau biletelor la ordin subscrise (401);
- diferentele nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor fata de furnizorii externi, exprimate in devize, ce urmeaza a se deconta pe baza de efecte comerciale (476);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata, exprimate in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului (477);
- diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului din evaluarea soldului in valuta (665).
            In debitul contului 403 se inregistreaza:
- diferentele de curs valutar favorabile constatate la lichidarea efectelor comerciale de platit sau evaluarea de plata in devize la sfarsitul exercitiului (765);
- diferentele de curs favorabile aferente efectelor de plata neachitate la inchiderea exercitiului (477);
- platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale (512);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizori, ce se deconteaza pe baza de efecte comerciale (476).
            Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit.

            Contul 404 - Furnizori de imobilizari.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale. Contul 404 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 404 se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar, inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (476);
- reluarea diferentelor favorabile aferente furnizorilor de imobilizari inregistrate la inchiderea exercitiului (477);
- valoarea imobilizarilor facturate de furnizori, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate de terti pentru realizarea unor imobilizari (201, 203, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 261, 262, 263, 265);
- obligatia de plata a ratelor de leasing pe baza facturilor emise de locator (167);
- valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, in cazul leasingului financiar (168);
- taxa pe valoarea adugata inscrisa in factura furnizorilor de imobilizari (4426, 4428);
- diferentele nafavorabile de curs valutar din evaluarea soldului la sfarsitul exercitiului (665);
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate tertilor (658).
            In debitul contului 404 se inregistreaza:
- diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari la decontare sau evaluare la sfarsitul exercitiului (765);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente furnizorilor de imobilizari neachitate la inchiderea exercitiului (477);
- sumele achitate furnizorilor de imobilizari, precum si valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari (162, 232, 234, 512, 531, 541, 542);
- valoarea acceptata a efectelor comerciale subscrise, acceptate de catre furnizorii de imobilizari (405);
- datorii prescrise sau anulate (758);
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari (767);
- reluarea diferentelor de curs valutar nefavorabile, inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (476).
            Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.

            Contul 405 - Efecte de platit pentru imobilizari.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata catre furnizorii de imobilizari stabilite pe baza de efecte comerciale (biletul la ordin, cambia, etc.).
Contul 405 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 405 se inregistreaza:
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata pentru imobilizari neachitate la inchiderea exercitiului (477);
- valoarea acceptata de catre furnizorii de imobilizari a efectelor comerciale de platit, cambiilor sau biletelor la ordin subscrise (404);
- diferentele nefavorabile de cur valutar la sfarsitul exercitiului din evaluarea soldului in valuta (665);
- diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari, ce se deconteaza pe baza de efecte comerciale (476).
            In debitul contului 405 se inregistreaza:
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari constatate la decontare sau evaluare la sfarsitul exercitiului (765);
- datorii prescrise sau anulate (758);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata pentru imobilizari exprimate in devize, la inchiderea exercitiului (477);
- platile efectuate catre furnizorii de imobilizari pe baza de efecte comerciale, la scadenta acestora (512);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari ce se deconteaza pe baza de efecte comerciale (476).
            Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit pentru imobilizarile achizitionate.

            Contul 408 - Furnizori - facturi nesosite.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate si prestarile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi. Contul 408 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 408 se inregistreaza:
- reluarea diferentelor favirabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori (477);
- valoarea bunurilor aprovizionate, a lucrarilor executate sau serviciilor prestate de catre furnizori (301, 302, 303, 321, 323, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628);
- diferentele de curs valutar nefavorabile inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care s-au primit facturile (476/ 665).
            In debitul contului 408 se inregistreaza:
- valoarea facturilor nesosite (401);
- diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile (477/ 765);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, inregistrate la inchiderea exercitiului anterior, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturile (476).
            Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

            Contul 409 - Furnizori - debitori.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru cumparari/ livrari de bunuri de natura stocurilor, executari de lucrari, prestari de servicii, a ambalajelor care circula pe principiul restituirii facturate de furnizori. Contul 409 este un cont de activ.
            In debitul contului 409 se inregistreaza:
- valoarea avansurilor achitate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (512, 531);
- diferentele de curs valutar favorabile inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente avansurilor in devize (477/ 765);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta existente la finele exercitiului (476);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate la furnizori (401).
            In creditul contului 409 se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor la decontarea acestora sau la inchiderea exercitiului financiar (665);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avnsurilor in devize acordate furnizorilor la inchiderea exercitiului (476);
- valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor (401);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize existente la finele exercitiului (477);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire inapoiate furnizorilor, precum si inregistrarea degradarilor de ambalaje (401, 608);
- valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, nerestituite furnizorilor, retinute in stoc (381).
            Soldul contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor, nedecontate, valoarea ambalajelor care circula pe principiul restituirii, nerestituite.
            Subconturile pentru 'Contul 409 - Furnizori - debitori' sunt:
4091 - Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor.
4092 - Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari.

            41 - CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE.

            Contul 411 - Clienti.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor si decontarilor in relatiile cu clientii interni si externi pentru bunurile livrate, produse, semifabricate, materiale, marfuri, etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi, inclusiv a clientilor incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client in parte, realizandu-se o grupare a acestora in clienti interni si clienti externi. Contul 411 este un cont de activ.
            In debitul contului 411 se inregistreaza:
- valoarea la pret de vanzare a marfurilor, produselor, semifabricatelor, etc. livrate, lucrarilor mefectuate si serviciilor prestate, precum si taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta precum si neexigibila aferenta platilor in rate (701 la 708 - expres precizat pe 701, 704 si 707, 4427, 4428);
- rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile (117);
- valoarea dobanzii facturate de locator, in cazul leasingului financiar (267);
- valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate evidentiate anterior in contul "Clienti - facturi de intocmit" (418);
- veniturile inregistrate in avans sau de realizat aferente perioadei sau exercitiilor financiare urmatoare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata (472, 4428);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate in devize, la inchiderea exercitiului financiar (477/ 765);
- reluarea diferentelor de curs valutar nefavorabile aferente clientilor, exprimate in devize, la inchiderea exercitiului (476);
- sumele facturate clientilor (exclusiv TVA) reprezentand venituri din activitati diverse (768);
- valoarea creantelor reactivate (754);
- valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, facturate clientilor (419);
- valoarea avansurilor acordate clientilor, TVA aferenta avansurilor incasate (419, 4427);
- veniturile din creante in avans sau care urmeaza a fi realizate aferente perioadelor sau exercitiilor viitoare: chirii, vanzari in rate de locuinte, marfuri, produse, abonamente, asigurari, etc. (472).
            In creditul contului 411 se inregistreaza:
- sumele incasate de la clienti in conturile de disponibilitati bancare sau in numerar (512, 531);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize la inchiderea exercitiului (476);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate in devize, precum si a celor rezultate din urma lichidarii creantelor in devize - valoarea sconturilor acordate clientilor, valoarea creantelor prescrise sau a celor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii (665, 668);
- decontarea TVA colectata aferenta avansurilor primite de la clienti (4427);
- valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate (511, 413);
- valoarea creantelor scazute din evidenta care nu mai pot fi incasate ca urmare a rezilierii contractelor (472);
- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu (654);
- valoarea sconturilor acordate clientilor (667);
- sumele datorate de clientii incerti, dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu (416);
- reluarea diferentelor de curs valutar favorabile aferente creantelor in devize existente la inchiderea exercitiului (477);
- valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, primite de la clienti (419);
- valoarea/ decontarea avansurilor incasate de la clienti (419).
            Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de clienti.
            Subconturile pentru 'Contul 411 - Clienti' sunt:
4111 - Clienti.
4118 - Clienti incerti sau in litigiu.

            Contul 413 - Efecte de primit de la clienti.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de creanta stabilite pe baza de efecte comerciale/ creantele de incasat pe baza de efecte  comerciale. Contul 413 este un cont de activ.
            In debitul contului 413 se inregistreaza:
- sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale, acceptate (411);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor datorate de clientii externi a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale, la inchiderea exercitiului (477/ 765);
- reluarea diferentelor de curs nefavorabile, aferente creantelor din conturile de clienti, inregistrate la inchiderea exercitiului (476).
            In creditul contului 413 se inregistreaza:
- efectele comerciale de primit de la clienti (511);
- reluarea diferentelor de curs valutar favorabile, aferente ceantelor in devize, a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale (477);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor datorate de clientii externi, la lichidarea efectelor comerciale de primit in devize, la inchiderea exercitiului (665);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor create datorate de clientii externi, a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale, la inchiderea exercitiului (476);
- sumele incasate de la clienti prin conturile curente (512).
            Soldul contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.

            Contul 416 - "Clienti incerti".
            Nota: Acest cont este atribuit sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si acest cont este eliminat din evidenta.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu. Contul 416 este un cont de activ.
            In debitul contului 416 se inregistreaza:
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente clientilor incerti, la inchiderea exercitiului (476);
- valoarea bunurilor livrate, prestatiilor efectuate sau lucrarilor efectuate clientilor care se dovedesc rau platnici, dubiosi, incerti sau in litigiu (411);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente clientilor incerti sau in litigiu, la inchiderea exercitiului (477).
            In creditul contului 416 se iunregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor incerti sau in litigiu (665);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente clientilor incerti la inchiderea exercitiului (476);
- sumele incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clientii incerti sau in litigiu (512, 531);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente creantelor datorate de clientii incerti sau in litigiu, inregistrate la inchiderea exercitiului (477);
- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (4427, 654).
            Soldul contului reprezinta sumele datorate de clientii incerti sau in litigiu.

            Contul 418 - Clienti - facturi de intocmit.

            Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza livrarile de bunuri, prestarile de servicii sau executarile de lucrari, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru care nu s-au intocmit facturi. Contul 418 este un cont de activ.
            In debitul contului 418 se inregistreaza:
- reluarea diferentelor nafavorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize, pentru care nu s-au intocmit facturi la inchiderea exercitiului (476);
- valoarea livrarilor de bunuri, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate catre clienti, aferente exercitiului in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (4428, 701 la 708);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului, pentru care nu s-au intocmit facturi (477/ 765).
            In creditul contului 418 se inregistreaza:
- valoarea facturilor intocmite catre clienti (411);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor - facturi de intocmit la decontare si la inchiderea exercitiului (665);
- diferentele nafavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize, nefacturate la inchiderea exercitiului (476);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului (477).
            Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate, pentru care nu s-au intocmit facturi.

            Contul 419 - Clienti - creditori.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor - creditori, reprezentand avansurile incasate de la clienti, precum si ambalajele care circula pe principiul restituirii, facturate clientilor. Contul 419 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 419 se inregistreaza:
- sumele incasate de la clienti reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (512, 531);
- sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (411);
- valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, facturate clientilor (411);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor in devize primite de la clienti, la inchiderea exercitiului (476/ 665);
- reluarea diferentelor de curs valutar favorabile, aferente avansurilor primite de la clienti in devize, inregistrate la inchiderea exercitiului (477).
            In debitul contului 419 se inregistreaza:
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor in devize primite de la clienti (765);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in devize catre clienti, constatate la inchiderea exercitiului (477/ 765);
- valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, primite de la clienti (411);
- decontarea avansurilor incasate de la clienti (411);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize, decontate/ primite de la clienti la inchiderea exercitiului (476/ 765);
- valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, nerestituite de clienti (708)
            Soldul reprezinta sumele datorate clientilor.

            42 - PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE.

            Contul 421 - Personal - salarii datorate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale/ salariile cuvenite acestora in bani sau natura, inclusiv a adaosurilor si premiilor achitate din fondul de salarii (celelalte drepturi salariale stabilite contractual sau prin lege). Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul statelor de plata a salariilor, distinct pentru salariatii permanenti de colaboratori - care se inregistreaza prin contul 401. Contul 421 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 421 se inregistreaza:
- ajutoarele materiale datorate personalului suportate din CAS, in conditiile legii (431);
- salarii si alte drepturi cuvenite personalului, inclusiv ajutoarele materiale suportate din cheltuieli, in conditiile legii (641).
            In debitul contului 421 se inregistreaza:
- venituri din salarii (de fapt, retineri din salarii) reprezentand: avansuri, sume opozabile salariatilor datorate tertilor, contributia pentru asigurarile sociale (contributia pentru pensia suplimentara, etc.), contributia pentru ajutorul de somaj, impozitul pe salarii, precum si alte retineri datorate tertilor/ unitatii (425, 427, 428, 431, 437, 444);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (345, 346);
- sumele retinute din statul de salarii reprezentand avansuri acordate (461);
- sumele neridicate de personal in termenul legal (426);
- salariile si alte drepturi salariale neridicate in termenul legal de plata (462);
- salariile nete achitate in numerar sau virament bancar personalului reprezentand salarii si alte drepturi salariale (521, 531).
            Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate salariatilor (salarii si drepturi salariale).

            Contul 423 - Personal - ajutoare materiale datorate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate. Contul 423 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 423 se inregistreaza:
- sumele datorate personalului, reprezentand ajutoare materiale suportate din contributia unitatii pentru asigurari sociale, precum si alte ajutoare acordate, potrivit legii, pentru protectia sociala (431, 645).
            In debitul contului 423 se inregistreaza:
- sumele/ ajutoarele materiale platite (512, 531);
- retinerile reprezentand: avansurile acordate, sume datorate unitatii sau tertilor, contributia pentru asigurari de sanatate si pentru ajutorul de somaj si impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);
- sumele/ ajutoare materiale neridicate (426).
            Soldul contului reprezinta sumele datorate salariatilor.

            Contul 424 - Participarea personalului la profit.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stimulentelor acordate/ cuvenite personalului din profitul realizat. Contul 424 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 424 se inregistreaza:
- sumele alocate/ repartizate din fondul de participare la profitul realizat (112);
            In debitul contului 424 se inregistreaza:
- sumele achitate salariatilor (512, 531);
- sumele neridicate de personal (426);
- impozitul retinut (444).
            Soldul contului reprezinta sumele acordate/ datorate personalului.

            Contul 425 - Avansuri acordate personalului.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate personalului. Contul 425 este un cont de activ.
            In debitul contului 425 se inregistreaza;
- avansurile platite personalului conform contractului de munca (512, 531);
- avansurile neridicate (426).
            In creditul contului 426 se inregistreaza:
- sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentand avansuri acordate (421, 423).
            Soldul contului reprezinta avansurile platite.

            Contul 426 - Drepturi de personal neridicate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de personal, neridicate in termenul legal. Contul 426 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 426 se inregistreaza:
- sumele datorate personalului, neridicate in termen, reprezentand salarii, sporuri, adaosuri, alocatii de stat pentru copii, stimulente din profit, ajutoare de boala si alte drepturi (421, 423, 424, 425).
            In debitul contului 426 se inregistreaza:
- sumele achitate personalului (512, 531);
- drepturile de personal neridicate, prescrise, datorate bugetului de stat potrivit legii, sau inregistrate ca venituri exceptionale aferente perioadei (448, 758/ 771).
            Soldul contului reprezinta drepturi de personal neridicate.

            Contul 427 - Retineri din salarii datorate tertilor.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si propririlor din remuneratii, datorate tertilor. Contul 427 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 427 se inregistreaza:
- sumele retinute de la salariati, datorate tertilor, reprezentand chirii, cumparari cu plata in rate si alte obligatii fata de terti (421, 423).
            In debitul contului 427 se inregistreaza:
- sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau propriri din salarii (512, 531).
            Soldul contului reprezinta sumele retinute de la salariati, datorate tertilor.

            Contul 428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii la inchiderea exercitiului, pentru a permite inregistrarea veniturilor si cheltuielilor aferente exercitiului expirat, precum si a altor creante si datorii in raporturile cu personalul. Contul 428 este un cont bifunctional.
            In creditul contului 428 se inregistreaza:
- sumele datorate salariatilor, pentru care nu s-au intocmit state de plata, determinate de activitatea exercitiului care urmeaza sa se inchida, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului (641);
- garantiile gestionare retinute personalului (421);
- sumele datorate personalului sub forma de ajutoare materiale (438);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117);
- sumele incasate sau retinute de la salariati, evidentiate anterior in acest cont (512, 531, 423).
            In debitul contului 428 se inregistreaza:
- sumele achitate personalului, evidentiate anterior in acest cont (531);
- sumele datorate de personal, reprezentand chirii si consumuri, care se fac venit la unitate, precum si eventualele sume datorate privind debite, remuneratii, avansuri nejustificate, sporuri sau adaosuri necuvenite, ajutoare de boala necuvenite, imputatii si alte debite (542, 758, 706, 708, 4427, 438).
            Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate salariatilor, iar soldul debitor, sumele datorate de salariati.
            Subconturile pentru 'Contul 428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul' sunt:
4281 - Alte datorii in legatura cu personalul.
4282 - Alte creante in legatura cu personalul.

            43 - ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE.

            Contul 431 - Asigurari sociale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributia salariatului si a unitatii la fondul asigurarilor sociale de stat pentru contributia personalului pentru pensia suplimentara si incapacitate temporara de munca. Contabilitatea analitica se tine pe conturile analitice de gradul II reprezentate de:
431.01 - contributia de asigurari sociale de stat a unitatii;
431.02 - contributia de asigurari sociale de sanatate a unitatii;
431.03 - contributia de asigurari sociale de stat a salariatilor;
431.04 - contributia de asigurari sociale de sanatate a salariatilor;
431.05 - contributia de asigurari sociale de stat a colaboratorilor
431.06 - contributia de asigurari sociale de sanatate a colaboratorilor.
Contul 431 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 431 se inregistreaza:
- contributia unitatii/ angajatorului la asigurarile sociale de stat, inclusiv ajutoarele materiale datorate personalului suportate din CAS, potrivit legii (645);
- contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (645);
- contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata conform legii de catre colaboratorii care lucreaza pe baza de contract de munca pe perioada determinata si cu cea de asigurari sociale de stat, daca este cazul - plata a mai mult de trei salarii medii brute pe economie/ an si angajat neasigurat (401);
- contributia personalului pentru asigurarile sociale de sanatate (421, 423).
            In debitul contului 431 se inregistreaza:
- ajutoarele materiale datorate personalului, suportate din CAS, potrivit legii (421);
- sumele virate asigurarilor sociale de stat si de sanatate (512, 531);
- sumele datorate personalului, ce se suporta din asigurari sociale (423);
- datorii anulate (758);
- sumele datorate fondului special (447).
            Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate fondului asigurarilor sociale de stat si fondului asigurarilor sociale de sanatate - este deosebit de indicat sa fie nul.
            Subconturile pentru 'Contul 431 - Asigurari sociale' sunt:
4311 - Contributia unitatii la asigurarile sociale.
4312 - Contributia personalului pentru pensia suplimentara.
4313 - Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate.
4314 - Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate.

            Contul 437 - Ajutor de somaj.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind ajutorul de somaj datorat de unitate precum si de salariatii permanenti, potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine distinct pe conturile sintetice de gradul II
437.01 - contributia unitatii pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj,
437.02 - contributia salariatilor pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj.
Contul 437 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 437 se inregistreaza:
- sumele datorate de angajator/ unitate pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj (645);
- sumele datorate de catre personal pentru constituirea fondului de somaj, potrivit legii (421, 423).
            In debitul contului 437 se inregistreaza:
- sumele virate reprezentand contributia unitatii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj (512, 531);
- sumele acordate salariatilor, potrivit legii, din fondul de ajutor de somaj (531, 512);
- datorii anulate (758).
            Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate si de salariati pentru constituirea fondului de somaj - este indicat sa fie nul.
            Subconturile pentru 'Contul 437 - Ajutor de somaj' sunt:
4371 - Contributia unitatii la fondul de somaj.
4372 - Contributia personalului la fondul de somaj.

            Contul 438 - Alte datorii si creante sociale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor de achitat sau a creantelor de incasat in contul asigurarilor sociale aferente exercitiului in curs, precum si plata acestora. Contul 438 este un cont bifunctional.
            In creditul contului 438 se inregistreaza:
- sumele reprezentand ajutoare materiale achitate in plus personalului (428);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117).
            In debitul contului 438 se inregistreaza:
- sumele datorate personalului, sub forma de ajutoare materiale (428);
- sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii si creante sociale (512, 531);
- datorii prescrise sau anulate (758).
            Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului asigurarilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmeaza a se incasa de la bugetul asigurarilor sociale.
            Subconturile pentru 'Contul 438 - Alte datorii si creante sociale' sunt:
4381 - Alte datorii sociale.
4382 - Alte creante sociale.

            44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE.

            Contul 441 - Impozitul pe profit.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului/ bugetele locale privind impozitul pe profit/ venit, in conformitate cu prevederile legale. Contul 441 este un cont bifunctional.
            In creditul contului 441 se inregistreaza:
- sumele datorate de unitate bugetului statului, bugetelor locale, reprezentand impozit pe profit/ venit determinat in conformitate cu prevederile legale (691, 698);
- impozitul pe profit/ venit aferent exercitiului financiar anterior in cazul corectarii erorilor contabile (658).
            In debitul contului 441 se inregistreaza:
- sumele virate la bugetul statului/ locale, reprezentand impozitul pe profit/ venit calculat in conformitate cu prevederile legale (512);
- datorii prescrise anulate (758).
            Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate bugetului statului, iar soldul debitor sumele varsate in plus.
            Subconturile pentru 'Contul 441 - Impozitul pe profit' sunt:
4411 - Impozitul pe profit curent.
4412 - Impozitul pe profit amanat.

      CLASA 4 - CONTURI DE TERTI.

           Contul 442 - Taxa pe valoarea adaugata.

            Subconturile (conturi sintetice de grad II) pentru 'Contul 442 - Taxa pe Valoarea Adaugata' (cont bifunctional) sunt:

4423 - TVA de plata.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de platit statului. Contul 4423 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 4423 se inregistreaza:
- diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adaugata colectata (4427) mai mare si taxa pe valoarea adaugata deductibila (4426) mai mica.
            In debitul contului 4423 se inregistreaza:
- platile efectuate catre bugetul statului reprezentand taxa pe valoarea adaugata (512);
- taxa pe valoarea adaugata de recuperat (4424), compensata in perioadele urmatoare cu TVA de plata (4423);
- datorii prescrise anulate (758).
            Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata exigibila la plata.

4424 - TVA de recuperat.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului. Contul 4424 este un cont de activ.
            In debitul contului 4424 se inregistreaza:
- diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata colectata (4427) mai mica si taxa pe valoarea adaugata deductibila (4426) mai mare.
            In creditul contului 4424 se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului sau taxa pe valoarea adaugata in baza cererii de rambursare sau taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata in perioadele urmatoare cu taxa pe valoarea adaugata de plata (512, 4423).
            Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.

4426 - TVA deductibila.

            Cu ajutorul contului se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise de furnizori sau bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate de unitate sau aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie, deductibila din punct de vedere fiscal, potrivit legii. Contul 4426 este un cont de activ.
            In debitul contului 4426 se inregistreaza:
- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit legii (401, 404, 512, 4427, 4428, 542);
- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie (4427);
- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata evidentiata anterior ca amanata la plata (4428).
            In creditul contului 4426 se inregistreaza:
- sumele deductibile din taxa pe valoarea adaugata inregistrate deductibile scazute/ compensate din TVA colectata (4427);
- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila ce depasesc valoarea taxei pe valoarea adaugata colectata ce urmeaza a se incasa de la bugetul statului/ diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre TVA deductibila si TVA colectata (4424);
- sumele prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila (635).
            La sfarsitul perioadei contul nu prezinta sold.

4427 - TVA colectata.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor colectate si datorate de unitatea patrimoniala bugetului de stat, reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de marfuri si bunuri, prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari. Contul 4427 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 4427 se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adugata aferenta mijlocelor fixe realizate in regie proprie (4426);
- taxa pe valoarea adugata inscrisa in facturile emise catre clienti sau alte documente legale reprezentand vanzarile de marfuri si bunuri, prestarile de servicii si executarile de lucrari/ serviciile prestate (411, 461, 531, 428);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate (411, 512);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta lipsurilor imputate (428, 461);
- taxa pe valoarea adaugata neexigibila devenita exigibila in cursul lunii (4428);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal/ utilizate pentru consumul propriu sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura (635).
            In debitul contului 4427 se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata de plata datorata bugetului statului (4423);
- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila, potrivit legii (4426);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta garantiilor pentru buna executie a lucrarilor, retinute de catre beneficiari (4428);
- decontarea taxei pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate (411);
- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta clientilor insolvabili scosi din activ (416).
            La sfarsitul perioadei contul nu prezinta sold.

4428 - TVA neexigibila.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata neexigibila rezultata din vanzarile si cumpararile de bunuri, servicii, lucrari executate cu plata in rate, precum si cea inclusa in pretul de vanzare cu amanuntul la unitatile comerciale ce tin evidenta la acest pret. Contul 4428 este un cont bifunctional.
            In creditul contului 4428 se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari cu plata in rate, conform prevederilor legale (411);
- taxa pe valoarea aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii, executarilor de lucrari/ servicii pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta marfurilor din unitatile comerciale cu amanuntul (371);
- taxa pe valoarea adaugata, aferenta cumparaturilor efectuate cu plata in rate, precum si cea aferenta facturilor/ marfurilor sosite, devenita deductibila (4426);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta garantiilor de buna executie, retinuta de beneficiarii lucrarilor (4427).
            In debitul contului 4428 se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor/ marfurilor nesosite (408);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta cumparaturilor efectuate cu plata in rate, conform prevederilor legale (401, 404);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de marfuri din unitatile comerciale cu amanuntul (371);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de bunuri, servicii sau prestarilor de lucrari cu plata in rate, devenita exigibila in timpul exercitiului (4427);
- taxa pe valoarea adaugata amanata la plata (446).
            Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adugata neexigibila.

            Contul 444 - Impozitul pe salarii/ Impozitul pe venituri de natura salariilor.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta impozitului pe veniturile de natura salariilor/ salarii si altor drepturi similare datorate bugetului. Contul 444 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 444 se inregistreaza:
- sumele datorate bugetului statului reprezentand impozit pe venituri de natura salariilor/ salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor, potrivit legii, inclusiv cel datorat de personalul platit din fondul asigurarilor sociale de stat (421, 423, 424);
- sumele retinute de unitate, reprezentand impozit datorat de catre colaboratorii unitatii pentru platile efectuate catre acestia (401);
- sumele datorate bugetului statului, reprezentand impozit suplimentar datorat de unitate pentru depasirea fondului de salarii admisibil (631).
            In debitul contului 444 se inregistreaza:
- sumele virate la bugetul statului reprezentand impozit pe veniturile de natura salariilor/ salarii si alte drepturi similare (512, 531, 542);
- datorii prescrise anulate (758).
            Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului constituite din impozitul pe salarii datorat si retinut si alte drepturi similare - este indicat sa fie nul..

            Contul 445 - Subventii.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind subventiile/ fondurile alocate de la bugetul statului pentru cheltuieli de capital, subventiile pentru diferentele de pret, precum si alte subventii, potrivit legii, inclusiv cele provenite din contributii financiare nerambursabile. Contul 445 este un cont de activ.
            In debitul contului 445 se inregistreaza:
- sumele alocate de la bugetul de stat, precum si valoarea altor subventii pentru investitii de primit (131);
- valoarea subventiilor pentru diferente de pret si a altor subventii de primit, potrivit legii (741);
- valoarea subventiilor guvernamentale primite drept compensatii pentru pierderile inregistrate de o persoana juridica, ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (771).
            In creditul contului 445 se inregistreaza:
- valoarea subventiilor/ alocatiilor de la buget incasate (512).
            Soldul contului reprezinta subventiile de primit.

            Contul 446 - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele si varsamintele asimilate cum sunt: accizele, impozitul pe titeiul din productia interna si pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea drumurilor proprietate de stat, varsaminte din profitul net al regiilor publice, alte impozite si taxe potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru bugetul statului si bugetele locale, iar in cadrul acestora, pe feluri de impozite. Contul 446 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 446 se inregistreaza:
- valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului statului sau bugetelor locale (129, 635);
- repartizari din profitul net al regiilor autonome (117, 129);
- impozitul pe dividende datorat (457);
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (212, 213, 214, 301, 302, 303, 361, 371, 381);
- taxa pe valoarea adaugata amanata la plata (4428);
- sumele restituite de la buget, reprezentand varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe si alte varsaminte asimilate (512).
            In debitul contului 446 se inregistreaza:
- platile efectuate bugetului statului sau bugetelor locale privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (512, 531);
- datorii prescrise anulate (758).
            Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale - este indicat sa fie nul.            Contul 447 - Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si varsamintelor efectuate catre alte organisme publice cum sunt: contributia unitatii pentru constituirea fondului pentru cercetare-dezvoltare, pentru constituirea fondului special pentru agricultura, a fondului special pentru sanatate, a fondului de risc si accidente, precum si alte varsaminte asimilate, potrivit legii. Contul 447 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 447 se inregistreaza:
- datoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice (431, 635).
            In debitul contului 447 se inregistreaza:
- platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate acestora (512, 542);
- datorii prescrise anulate (758).
            Soldul contului reprezinta sumele datorate de unitate organismelor publice.

            Contul 448 - Alte datorii si creante cu bugetul statului.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante cu bugetul statului. Contul 448 este un cont bifunctional.
            In creditul contului 448 se inregistreaza:
- sumele reprezentand salariile neridicate, prescrise, datorate bugetului statului (426);
- valoarea despagubirilor, amenzilor, penalitatilor si majorarilor de intarziere datorate bugetului (658);
- alte datorii fata de bugetul statului, cum sunt: amenzile si penalitatile (671);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117);
- sumele restituite/ incasate de la buget reprezentand varsaminte efectuate in plus si alte datorii si creante (512).
            In debitul contului 448 se inregistreaza:
- sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta (512);
- sumele cuvenite unitatii, datorate de buget, altele decat impozitele si taxele (771);
- datorii anulate (758).
            Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate bugetului, iar soldul debitor, sumele datorate de buget/ cuvenite de la buget.
            Subconturile pentru 'Contul 448 - Alte datorii si creante cu bugetul statului' sunt:
4481 - Alte datorii fata de bugetul statului.
4482 - Alte creante privind bugetul statului.

            45 - GRUP SI ASOCIATI.

            Contul 451 - Decontari in cadrul grupului.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiilor privind livrarile de sume intre unitatile apartinand aceluiasi grup. Contul 451 este un cont bifunctional.
            In debitul contului 451 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, etc. livrate unitatilor din cadrul grupului (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 381, 388);
- pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (758);
- pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate la unitati din cadrul grupului (764);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize (765);
- pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate unitatii din cadrul grupului (772);
- sumele virate altor unitati din cadrul aceluiasi grup (512);
- dobanzile aferente imprumuturilor acordate (766);
- dividendele de incasat din participatii precum si dividende de incasat aferente investitiilor pe termen scurt (761, 762)
            In creditul contului 451 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, etc. primite de la unitati din cadrul grupului (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 381, 388);
- sumele incasate de alte unitati din cadrul aceluiasi grup (512, 531);
- dobanzile aferente imprumuturilor incasate (666);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize (665);
- dobanzile aferente imprumuturilor pe termen lung si mediu primite de la alte unitati din cadrul grupului (168);
- valoarea debitelor scazute din evidenta (668/ 671);
- incasarea dividendelor din participatii (512).
            Soldul debitor al contului reprezinta datoriile celorlalte unitati ale grupului  fata de unitate, iar soldul creditor, datoriile unitatii fata de celelalte unitati din cadrul grupului.
            Subconturile pentru 'Contul 451 - Decontari in cadrul grupului' sunt:
4511 - Decontari in cadrul grupului.
4518 - Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului.

            Contul 452 - Decontari privind interesele de participare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind interesele de participare. Contul 452 este un cont bifunctional.
            In debitul contului 452 se inregistreaza:
- sumele virate altor unitati legate de interese de participare (512);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize (765);
- dividendele de incasat din participatii (761);
- pretul de vanzare al imobilizairlor financiare cedate la unitati din cadrul grupului (764);
- dividende aferente investitiilor pe termen scurt (762);
- dobanzile aferente imprumuturilor acordate (766);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente datoriilor in valuta (765);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, etc. livrate altor unitati legate prin interese de participare (310, 302, 303, 341, 371, 381).
            In creditul contului 452 se inregistreaza:
- sumele incasate de la alte unitati legate prin interese de participare (512, 531);
- dobanzile aferente imprumuturilor (666);
- incasarea dividendelor din participatii (512);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta (665);
- valoarea debitelor scazute din evidenta (668);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, etc. primite de la alte unitati legate prin interese de participare (301, 302, 303, 341, 371, 381).
            Soldul debitor al contului reprezinta creantele privind interesele de participare, iar soldul creditor, datoriile privind interesele de participare.
            Subconturile pentru 'Contul 452 - Decontari privind interesele de participare' sunt:
4521 - Decontari privind interesele de participare.
4528 - Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare.

            Contul 455 - Sume datorate asociatilor.
            Nota: Acest cont este atribuit sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii cu denumirea de 'Contul 455 - Asociati - conturi curente', si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' schimbandu-se denumirea acestuia.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor lasate temporar la dispozitia unitatii de catre asociati. Contul 455 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 455 se inregistreaza:
- sumele depuse de asociati (512, 531);
- dobanzile curente cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile deduse de unitate (666);
- sumele lasate in contul curent al asociatilor, reprezentand dividendele (457).
           In debitul contului 455 se inregistreaza:
- diferentele favorabile de curs valutar, cu ocazia restituirii sau evaluarii datoriilor/ sumelor depuse in devize (765);
- sumele virate sau restituite in numerar catre asociati (512, 531).
            Soldul contului reprezinta sumele datorate de unitate catre asociati.
            Subconturile pentru 'Contul 455 - Sume datorate asociatilor' sunt:
4551 - Asociati - conturi curente.
4558 - Asociati - dobanzi la conturi curente.

            Contul 456 - Decontari cu asociatii privind capitalul.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta aporturilor subscrise de asociati/ actionari pentru constituirea si cresterea capitalului social. Contul 456 este un cont de activ.
            In debitul contului 456 se inregistreaza:
- capitalul subscris de actionari sau asociati, in natura si/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi actiuni (101);
- valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii sau aportului de capital si/ sau conversia obligatiunilor in actiuni (104);
- sumele achitate asociatilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii/ retragerii capitalului, in conditiile legii (512, 531, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 303, 381);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor si datoriilor in valuta (765, 768).
            In creditul contului 456 se inregistreaza:
- aportul in natura si in imobilizari financiare al asociatilor la capitalul social, precum si valoarea altor imobilizari necorporale achizitionate sau realizate pe cont propriu aportate la capitalul social (205 la 267, 301 la 381);
- sumele aduse ca aport in numerar sau in titluri de plasament si/ sau imobilizari necorporale la constituirea capitalului social (503 la 508, 512, 531);
- imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertite in actiuni (161);
- capitalul social retras de asociati sau actionari (101);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate cu ocazia varsarii capitalului subscris, la incheierea exercitiului (665, 668).
            Soldul contului reprezinta aportul la capitalul subscris si nevarsat.

            Contul 457 - Dividende de plata.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dividendelor datorate actionarilor sau asociatilor potrivit/ corespunzator aportului la capital. Contul 457 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 457 se inregistreaza:
- dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat (107/ 117, 129).
            In debitul contului 457 se inregistreaza:
- sumele achitate actionarilor sau asociatilor (512, 531);
- impozitul pe dividende (446);
- sumele lasate in contul curent al asociatilor, reprezentand dividende (455);
- datorii prescrise sau anulate (758).
            Soldul contului reprezinta dividendele datorate actionarilor sau asociatilor.

            Contul 458 - Decontari din operatii in participatie.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiilor din participatie, a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatii in participatie, precum si a sumelor virate intre coparticipanti. Contul 458 este un cont bifunctional.
            In creditul contului 458 se inregistreaza:
- veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului in asociere (701 la 786/ 787);
- cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie (601 la 687);
- sumele primite de la coparticipanti sau cele primite ca rezultat al operatiilor in participatie (512, 531).
            In debitul contului 458 se inregistreaza:
- veniturile primite prin transfer din operatii in participatie (701 la 786/ 787);
- amortizarea calculata de proprietarul imobilizarii, transferata coparticipantului pentru imobilizari utilizate in operatii de participatie conform contractelor (281);
- cheltuielile transferate din operatii in participatie (601 la 687);
- sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie (512, 531).
            Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca rezultat favorabil (profit) din operatii in participatie, precum si sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie. Soldul debitor al contului reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate din operatii in participatie ca rezultat favorabil (profit) sau sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie.
            Subconturile pentru 'Contul 458 - Decontari din operatii in participatie' sunt:
4581 - Decontari din operatii in participatie - pasiv.
4582 - Decontari din operatii in participatie - activ.

            46 - DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI.

            Contul 461 - Debitori diversi.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor din reclamatii si pagube materiale create de terti si altor creante izvorate din existenta unor titluri executorii, precum si a celor similare, care provind din alte operatiuni si a altor creante. Contul 461 este un cont de activ.
            In debitul contului 461 se inregistreaza:
- valoarea debitelor reactivate (754);
- valoarea titlurilor mobiliare de plasament cedate (764, 501 la 508);
- pretul de vanzare al elementelor de activ cedate - pentru TVA este vorba despre TVA colectata aferenta sumelor imputate tertilor precum si de TVA colectata aferenta elementelor de activ cedate (446, 772, 4427);
- suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (161);
- diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente debitelor in devize, rezultate in urma raportarii creantelor la cursul de la inchiderea exercitiului financiar (477/ 765);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente debitelor in devize la inchiderea exercitiului (476);
- valoarea bunurilor si a productiei in curs de executie, constatate lipsa sau deteliorate, imputate tertilor, precum si pretul de vanzare al imobilizarilor cedate (758, 4427);
- alte venituri financiare datorate de debitori diversi din concesiuni, locatii de gestiune, licente, brevete, active imobilizate cedate, la pret de vanzare (exclusiv TVA), dobanzi aferente sumelor datorate, diferenta favorabila dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune al acestora, dividende de incasat aferente titlurilor de participare si plasament si altor titluri imobilizate, debite reactivate, valoarea bunurilor constatate lipsa sau deterliorate, imputate tertilor, valoarea despagubirilor si a poenalitatilor datorate de terti (758/ 768);
- sumele datorate de terti pentru concesiuni, locatii de gestiune, licente, brevete si alte drepturi similare (706);
- dobanzile datorate de catre debitori diversi (766);
- rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile (117);
- veniturile in avans aferente periaodelor/ exercitiilor financiare urmatoare (472);
- dividende de incasat aferente titlurilor de plasament (761, 762).
            In creditul contului 461 se inregistreaza:
- sumele retinute pe statele de salarii reprezentand aansuri acordate (421);
- valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
- valoarea debitelor incasate (512, 531);
- reluarea diferentelor de curs valutar, aferente debitelor (477);
- diferentele de curs valutar nefavorabile aferente debitelor in devize, la inchiderea exercitiilor (476);
- valoarea debitelor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii (654/ 671);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente debitelor incasate in devize sau lichidarii acestora sau la sfarsitul exercitiului financiar (665, 668).
            Soldul contului reprezinta sumele datorate unitatii de catre debitori diversi.

            Contul 462 - Creditori diversi.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate tertilor pe baza de titluri executorii sau a unor obligatii ale unitatii fata de terti provenind din alte operatii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare creditor. Contul 462 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 462 se inregistreaza:
- cheltuieli ocazionate de infiintarea si dezvoltarea persoanei juridice (201);
- partea din subventia pentru investitii de restituit (131);
- diferentele de curs valutar aferente creditelor in devize din evaluare sau la inchiderea exercitiului (476/ 665);
- datoriile privind achizitionarea titlurilor de plasament (502 la 508);
- drepturile banesti ale colaboratorilor neridicate in termenul legal de plata (401);
- reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente creditelor in devize la inchiderea exercitiului (477);
- salariile si alte drepturi salariale neridicate in termenul legal de plaa, sumele retinute pe statele de salarii in favoarea tertilor (421);
- sumele datorate salariatilor pentru care nu s-au intocmit state de plata, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar - operatiile se efectueaza numai la inchiderea exercitiului financiar (658);
- sumele datorate tertilor reprezentand despagubiri si penalitati (658);
- sumele datoriilor evidentiate pe cheltuieli, valoarea creantelor prescrise sau a celor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii (668);
- sumele incasate si necuvenite, sumele incasate pentru operatii care se efectueaza in contul tertilor, potrivit dispozitiilor legale, subventiile pentru investitii primite de la buget (512, 531).
            In debitul contului 462 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite, reziduale cuvenite actionarilor, asociatilor (345, 346);
- sumele achitate creditorilor reprezentand retineri sau propriri din salarii si alte drepturi similare, sumele necuvenite acordate unitatii sau unor creditori, inclusiv drepturile salariale neridicate (512, 531);
- plata datoriilor pentru achizitionarea titlurilor de plasament (512, 531);
- sconturile obtinute de la creditori (767);
- datorii prescrise si anulate (758);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente creditelor/ datoriilor in valuta achitate sau la sfarsitul exercitiului (765, 768);
- reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente creditelor in devize la inchiderea exercitiului (476);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente creditorilor in devize, la inchider43ea exercitiului (477).
            Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate creditorilor diversi.

            47 - CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE.

            Contul 471 - Cheltuieli inregistrate in avans.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor anticipate sau efectuate in avans, care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scandentar, in perioadele sau exercitiile urmatoare. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de cheltuieli. Contul 471 este un cont de activ.
            In debitul contului 471 se inregistreaza:
- cheltuielile privind reparatiile capitale neprevizibile, reparatiile curente si reviziile tehnice, abonamentele, chiriile si alte cheltuieli efectuate anticipat precum si valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate de furnizor si a altor cheltuieli efectuate anticipat: RK, Rc, Rt, abonamente, chirii precum si valoarea RK efectuate cu forte proprii, repartizate in perioadele urmatoare, conform scadentarului (401, 512, 531);
- valoarea dobanzilor aferente contractelor de leasing financiar, potrivit prevederilor contractuale precum si valoarea dobanzilor evidentiate in avans potrivit prevederilor contractuale (168);
- cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului ca fiind aferente exercitiului urmator, sau a cheltuielilor efectuate in avans, aferente exercitiului financiar in curs (611 la 628, 658, 666, 668);
- valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, scoase din functiune, ramasa neacoperita sin sumele rezultate in urma valorificarii acestora (212);
- valoarea la pret de inregistrare a obiectelor de inventar date in folosinta, incluse esalonat pe cheltuieli (603);
- valoarea reparatiilor capitale, efectuate prin forte proprii, constatate la inchiderea exercitiului, ca fiind aferente exercitiilor urmatoare (758).
            In creditul contului 471 se inregistreaza:
- sumele repartizate in perioadele urmatoare sau exercitiile urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarelor (605, 611 la 628, 658, 668, 666);
- cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului anterior ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului in curs (611 la 628, 658, 666, 658);
- valoarea reparatiilor capitale, efectuate cu forte proprii, repartizate pe perioadele urmatoare conform scadentarului (658);
- valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, scoase din functiune, ramasa neacoperita din sumele rezultate in urma valorificarii acestora, inclusa pe cheltuieli exceptionale, potrivit legii (681).
            Soldul debitor al contului reflecta cheltuielile anticipate sau efectuate in avans.

            Contul 472 - Venituri inregistrate in avans.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor anticipate si a veniturilor de realizat/ venituri inregistrate in avans, care urmeaza a se inregistra esalonat pe venituri, pe baza unui scandentar, in perioadele/ exercitiile viitoare. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de venituri. Contul 472 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 472 se inregistreaza:
- dobanzile de incasat pentru obligatii si alte titluri de plasament (508);
- dobanda aferenta bunurilor cedate in regim de leasing financiar (267);
- veniturile inregistrate in avans precum si veniturile de realizat, aferente perioadelor sau exercitiilor urmatoare cum sunt: incasarile din chirii, din vanzarile de locuinte cu plata in rate, abonamente, asigurari, etc., precum si sumele incasate anticipat, care privesc exercitiile financiare urmatoare (411, 418, 461, 512, 531).
            In debitul contului 472 se inregistreaza:
- valoarea creantelor scazute din evidenta care nu mai pot fi incasate ca urmare a rezilierii contractelor (411);
- veniturile inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs, venituri incasate pentru care au fost create in prealabil debite, creante prescrise sau scazute din evidenta ca urmare a insolvabilitatii, etc. (704 la 708).
            Soldul creditor al contului reprezinta veniturile inregistrate in avans.

            Contul 473 - Decontari din operatii in curs de clarificare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor in curs de clarificare (amenzi, locatii, cheltuieli de judecata, a operatiilor efectuate in conturile bancare pentru care nu exista documente), operatii ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli, rezultate financiare sau alte conturi in mod direct, fiind necesare lamuriri si cercetari suplimentare. Contul 473 este un cont bifunctional.
            In debitul contului 473 se inregistreaza:
- sumele in curs de lamurire si platile pentru care in momentul efectuarii sau constatarii acestora nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont, necesitand clarificari suplimentare (512);
- sumele restituite necuvenite unitatii (512, 531).
            In creditul contului 473 se inregistreaza:
- sumele clarificate trecute pe cheltuieli, precum si sumele incasate in conturile de trezorerie (512, 601 la 658).
            Soldul contului reprezinta sumele in curs de clarificare.

            Contul 476 - "Diferente de conversie - activ".
            Nota: Acest cont este atribuit sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si acest cont este eliminat din evidenta.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor nefavorabile de curs valutar intre valoarea de intrare a creantelor si datoriilor exprimate in devize si valoarea acestora la cursul ultimei zi a exercitiului. Contul 476 este un cont de activ.
            In debitul contului 476 se inregistreaza:
- diferentele nafavorabile rezultate la inchiderea exercitiului, aferente creantelor in devize ca urmare a scaderii cursului valutar (267, 411 la 419, 461);
- diferentele nafavorabile rezultate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor in devize ca urmare a cresterii cursului (162 la 168, 401 la 409, 462).
            In creditul contului 476 se inregistreaza:
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului anterior (162 la 168, 267, 401 la 409, 411 la 419, 461).
            Soldul contului reprezinta diferentele de conversie activ, existente.

            Contul 477 -  "Diferente de conversie - pasiv".
           Nota: Acest cont este atribuit sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si acest cont este eliminat din evidenta.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor favorabile de curs valutar intre data de intarre a creantelor si datoriilor exprimate in devize si data inchiderii exercitiului financiar. Contul 477 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 477 se inregistreaza:
- diferentele favorabile rezultate in urma cresterii cursului valutar al creantelor in devize (267, 411 la 419, 461);
- diferentele favorabile rezultate in urma scaderii cursului valutar pentru datoriile exprimate in devize (162 la 167, 401 la 409, 462).
            In debitul contului 477 se inregistreaza:
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar, la inchiderea exercitiului anterior (162 la 167, 267, 401 la 409, 411 la 419, 461, 462).
            Soldul contului reprezinta diferentele de conversie pasiv existente.

            48 - DECONTARI IN CADRUL UNITATII.

            Contul 481 - Decontari intre unitate si subunitati.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre unitate si subunitatile sale, fara personalitate juridica, care conduc contabilitate proprie. Contul 481 este un cont bifunctional.
            In debitul contului 481 se inregistreaza:
- valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, ambalajelor, semifabricatelor si marfurilor livrate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau a unitatii (in contabilitatea subunitatilor) (512, 531);
- valori materiale si banesti transferate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatii) (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 371, 381, 388, 512, 531).
            In creditul contului 481 se inregistreaza:
- valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, ambalajelor si semifabricatelor primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitate de la unitate (in contabilitatea subunitatilor) (301, 302, 303, 308, 321, 328, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388, 512, 531);
- sumele primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatilor) sau sumele primite de subunitate de la unitate (in contabilitatea subunitatilor) (512, 531).
            Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat, iar soldul creditor, sume datorate pentru operatiuni reciproce.

            Contul 482 - Decontari intre subunitati.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor dintre subunitatile fara personalitate juridica si contabilitatea prorpie din cadrul aceleiasi unitati. Contul 482 este un cont bifunctional.
            In debitul contului 482 se inregistreaza:
- valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, semifabricatelor, marfurilor, ambalajelor, precum si sumele virate intre subunitati (301, 302, 303, 308, 321, 328, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
            In creditul contului 482 se inregistreaza:
- valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, semifabricatelor, marfurilor si ambalajelor, precum si sumele primite (301, 302, 303, 308, 321, 328, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
            Soldul debitor reprezinta sumele cuvenite de la alta subunitate, iar soldul creditor, sumele datorate acesteia.

            49 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR.

            Contul 491 - Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti. Contul 491 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 491 se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor constituite din creante neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu (681).
            In debitul contului 491 se inregistreaza:
- diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea creantelor clienti constituite (781).
            Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

            Contul 495 - Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor evidentiate in conturile de decontari in cadrul grupului si cu asociatii. Contul 495 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 495 dse inregistreaza:
- constituirea provizioanelor pentru deprecierile de natura financiara, constatate in cadrul conturilor de decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii (686).
            In debitul contului 495 se inregistreaza:
- diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de decontari in cadrul grupului, unitatii sau cu asociatii (786).
            Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.
            Subconturile pentru 'Contul 495 - Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii' sunt:
4951 - Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra societatilor din cadrul grupului.
4952 - Provizioane pentru deprecierea creantelor referitoare la interesele de participare.
4953 - Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra asociatilor.

            Contul 496 - Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor - debitori diversi. Contul 496 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 496 se inregistreaza:
- provizioanele constituite pentru deprecierea creantelor (cu caracter exceptional) cuprinse in conturile de debitori diversi (687).
            In debitul contului 496 se inregistreaza:
- diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor (cu caracter exceptional) cuprinse in conturile de debitori diversi (781/ 787).
            Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

    CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE.

            50 - INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT.

            Contul 501 - Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta investitiilor financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului, cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt. Contul 501 este un cont de activ.
            In debitul contului 501 se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate de la societatile din cadrul grupului (509, 512, 531).
            In creditul contului 501 se inregistreaza:
- valoarea actiunilor detinute la societatile din cadrul grupului, cedate (512, 531, 664, 461).
            Soldul contului reprezinta valoarea investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni) detinute la societatile din cadrul grupului.

            Contul 502 - Actiuni proprii.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor proprii rascumparate. Contul 502 este un cont de activ.
            In debitul contului 502 se inregistreaza:
- costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate (509, 512, 531).
            In creditul contului 502 se inregistreaza:
- valoarea actiunilor proprii anulate (101);
- valoarea actiunilor proprii cedate, rascumparate, distribuite angajatilor sau tertilor (456, 509, 512, 531);
- diferenta dintre pretul de achizitie si pretul de cesiune (664).
            Soldul contului reprezinta costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate existente.

            Contul 503 - Actiuni.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor cotate si necotate, cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare pe termen scurt. Contul 503 este un cont de activ.
            In debitul contului 503 se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate (509, 512, 531).
            In creditul contului 503 se inregistreaza:
- valoarea actiunilor cedate (512, 531, 664, 461);
- actiunile depuse ca aport la capital (456).
            Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor cumparate, existente.
            Subconturile pentru 'Contul 503 - Actiuni' sunt:
5031 - Actiuni cotate.
5032 - Actiuni necotate.

            Contul 505 - Obligatiuni emise si rascumparate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor emise si rascumparate. Contul 505 este un cont de activ.
            In debitul contului 505 se inregistreaza:
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate (509, 512, 531).
            In creditul contului 505 se inregistreaza:
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (161);
- obligatiunile emise si rascumparate aduse ca aport la capital (456).
            Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, neanulate.

            Contul 506 - Obligatiuni.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor cumparate. Contul 506 este un cont de activ.
            In debitul contului 506 se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumparate (509, 512, 531).
            In creditul contului 506 se inregistreaza:
- valoarea obligatiunilor cedate (512, 531, 664, 461);
- obligatiunile depuse ca aport la capital (456).
            Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor existente.
            Subconturile pentru 'Contul 506 - Obligatiuni' sunt:
5061 - Obligatiuni cotate.
5062 - Obligatiuni necotate.

            Contul 508 - Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate.
            Nota: Acest cont are denumirea 'Contul 508 - Alte titluri de plasament si creante asimilate', atribuit sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si acestui cont ii este modificat numele.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de plasament si creante asimilate, cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt, precum si a miscarii acestora in gestiunea unitatii. Contabilitatea analitica se tine distinct pe categorii si pe feluri (valori) de titluri de plasament (actiuni proprii, actiuni ale altor societati, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni externe, alte titluri de plasament, dobanzile la obligatiuni si titluri de plasament), grupate pe unitati emitente. Contul 508 este un cont de activ.
            In debitul contului 508 se inregistreaza:
- datoriile privind achizitionarea de titluri de plasament (462);
- dobanzile de incasat pentru obligatiuni si alte titluri de plasament (472);
- valoarea altor titluri de plasament si creante similare cumparate, respectiv costul de achizitie al acestora achitat din contul de disponibil sau din casierie - pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie (521, 531);
- valoarea titlurilor de plasament aportate la capitalul social (101);
- diferentele favorabile de curs valutar aferent altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta si deposite pe termen scurt in valuta, la incheierea exercitiului financiar (765);
- valoarea la cost de achizitie a altor titluri de plasament/ investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate cumparate ca aport la capitalul social (509, 512, 531).
            In creditul contului 508 se inregistreaza:
- valoarea altor titluri de plasament/ investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate cedate, precum si sumele incasate prin banca sau casierie reprezentand valoarea contabila a actiunilor, obligatiunilor, altor titluri de plasament si creante asimilate vandute (461, 512, 531, 664);
- diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila si pretul de cesiune a altor titluri de plasament si creante asimilate vandute (668);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt titlurile de stat in valuta si depozite pe termen scurt in valuta, la inchiderea exercitiului financiar sau lichidarea lor (665);
- valoarea altor investitii financiare depuse ca aport la capital (456).
            Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor titluri de plasament si creante asimilate existente.
            Subconturile pentru 'Contul 508 - Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate' sunt:
5081 - Alte titluri de plasament.
5088 - Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament.

            Contul 509 - Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt.
           Nota: Acest cont are denumirea 'Contul 509 - Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament', atribuit sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si acestui cont ii este modificat numele.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru titlurile de plasament cumparate. Contul 509 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 509 se inregistreaza:
- valoarea datorata pentru titlurile de plasament/ investitii financiare pe termen scurt cumparate (501, 502, 503, 505, 506, 508).
            In debitul contului 509 se inregistreaza:
- valoarea achitata a titlurilor de plasament/ investitiilor financiare pe termen scurt cumparate (512, 531).
            Soldul contului reprezinta valoarea datorata pentru titlurile de plasament cumparate.
            Subconturile pentru 'Contul 509 - Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt' sunt:
5091 - Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt la societate din cadrul grupului.
5098 - Varsaminte de efectuat pentru alte investitii financiare pe termen scurt.

            51 - CONTURI LA BANCI.

            Contul 511 - Valori de incasat.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor de incasat cum sunt cecurile si efectele comerciale primite de la clienti. Contul 511 este un cont de activ.
            In debitul contului 511 se inregistreaza:
- valoarea cecurilor si a efectelor primite de la clienti (411, 413).
            In creditul contului 511 se inregistreaza:
- valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (512);
- valoarea sconturilor acordate (667).
            Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neincasate.
            Subconturile pentru 'Contul 511 - Valori de incasat' sunt:
5112 - Cecuri de incasat.
5113 - Efecte de incasat.
5114 - Efecte remise spre scontare.

            Contul 512 - Conturi curente la banci.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si devize aflate in conturi la banci, a carnetelor de cecuri cu limita de suma si a sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora. Contabilitatea analitica se tine pe conturi curente deschise la banci, iar pentru disponibilitatile in devize se tine evidenta distinct, pe fiecare fel de valuta si, in paralel, atat in lei cat si in valuta respectiva. Contul 512 este un cont bifunctional.
            In debitul contului 512 se inregistreaza:
- sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din carnete cec sau cu limita de suma, din alte conturi bancare, din acreditive, etc. (581);
- sumele depuse ca aport la capitalul social in contul de disponibil (101);
- sumele depuse in cont ca aport de catre intreprinzatorul individual (108);
- valoarea subventiilor pentru investitii si a subventiilor primite/ incasate (131, 445);
- suma creditelor bancare pe termen lung si mediu primite (162);
- sumele incasate de la societatile comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii/societati din cadrul grupului sau de la alte unitati/ societati legate prin participatii (166, 451, 452);
- sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
- valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente acestora incasate, precum si a garantiilor restituite (267);
- sumele incasate de la clienti (411, 413, 419);
- sumele reprezentand dobanzi de primit, incasate (518);
- sumele primite in contul de disponibil reprezentand credite bancare pe termen scurt (519);
- sumele incasate in numerar si depuse in cont (531);
- sumele incasate de la clienti incerti (416);
- sumele recuperate din debite ale personalului (428);
- taxa pe valoarea adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului (4424);
- sumele restituite de la buget, reprezentand varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe, alte datorii si creante (446, 448);
- sumele depuse in cont de catre asociati (455);
- sumele depuse ca aport in bani/ numerar la capitalul social (456);
- sumele primite ca rezultat al operatiilor in participatie (458);
- sumele incasate de la diversi debitori (461);
- sumele virate in cont si necuvenite unitatii sau alti creditori, sau sumele virate in contul de disponibil pentru operatiunile care se efectueaza in contul tertilor, potrivit prevederilor legale, sau subventiile pentru investitii primite de la buget in cont (462);
- sumele incasate in avans si care privesc exercitiile urmatoare (472);
- valoarea cecurilor si efectelor comerciale incasate (511);
- sumele incasate prin banca reprezentand valoarea contabila a actiunilor, obligatiunilor si a altor titluri de plasament si creante asimilate vandute (508);
- sumele virate in cont pe masura clarificarii operatiilor (473);
- sumele virate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau a unitatii (in contabilitatea subunitatilor) (481);
- valorile primite de la alta subunitate (482);
- valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cedate (501, 502, 503, 505, 508);
- dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (518);
- sumele incasate reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
- sumele incasate reprezentand dobanzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci (766);
- sumele incasate reprezentand subventiile de echilibru (pentru acoperirea pierderilor) si diferentele de pret la produsele subventionate (741, 445);
- sumele incasate reprezentand veniturile provenite din exploatarea curenta/ alte venituri din exploatare (758);
- sumele incasate reprezentand dividendele pentru participatiile la capitalul altor societati (761, 762);
- sumele incasate reprezentand dobanzile aferente creantelor imobilizate (763);
- sumele incasate din investitii financiare cedate (764);
- diferentele favorabile intre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune (764);
- veniturile din diferentele favorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor la banca in devize la inchiderea exercitiului financiar sau operatiuni efectuate in valuta in cursul exercitiului (765);
- valoarea sconturilor incasate de la furnizori sau alti creditori (767);
- sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri financiare din redevente, locatii de gestiune, venituri din activitati diverse, despagubiri si alte venituri din explotare, exclusiv TVA, donatii si sponsorizari primite, dobanzi incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci sau altor creante imobilizate, diferentele de curs valutar favorabile aferente disponibilitatilor in devize sau operatiuni efectuate in numerar, sumele incasate ca dividente aferente titlurilor de participatie, altor titluri imobilizate, dobanzi incasate aferente creantelor imobilizate, sumele incasate reprezentand diferenta favorabila dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune, valoarea sconturilor incasate in cont de la furnizori la creditori, etc. (768);
- sumele incasate din donatii sau reprezentand venituri extraordinare (771).
            In creditul contului 512 se inregistreaza:
- sumele virate potrivit legii la incetarea activitatii (101);
- partea din subventiile pentru investitii restituita (131);
- sumele platite reprezentand imprumuturile din emisiuni de obligatiuni rambursate (161);
- suma creditelor bancare pe termen lung si mediu rambursate, inclusiv dobanzile (162, 519);
- avansurile acordate furnizorilor de imobilizari corporale (231);
- platile efectuate reprezentand avansurile acordate furnizorilor de imobilizari (232, 234);
- valoarea altor titluri imobilizate achizitionate cu plata prin virament (263);
- sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alt cont de trezorerie (581);
- sumele retrase din cont, de catre intreprinzatorul individual (108);
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate (505);
- suma creditelor pe termen lung si mediu, rambursate (162);
- valoarea varsamintelor efectuate pentru titlurile imobilizate si de plasament/ investitiile financiare pe termen scurt (269, 509);
- sumele restituite societatilor comerciale care detin titluri de participare ale unitatii sau altor unitati din cadrul grupului (166, 451);
- sumele platite reprezentand rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate (167);
- suma dobanzilor platite (168, 518, 666);
- valoarea de achizitie a investitiilor financiare cumparate (261, 262, 263, 265, 501, 503, 505, 506, 508);
- creditele bancare pe termen scurt rambursate bancii finantatoare din contul de disponibil, inclusiv dobanzile platite (519);
- cheltuielile ocazionate de infiintarea si dezvoltarea societatii/ persoanei juridice (201);
- valoarea imprumuturilor pe termen lung, virate (267);
- sumele nete achitate colaboratorilor (401);
- platile efectuate catre furnizorii de bunuri si servicii (401, 403, 404, 405, 409);
- platile efectuate catre personalul unitatii (421, 423, 424, 425, 426);
- sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri din salarii (427);
- sumele achitate reprezentand contributia unitatii la asigurarile sociale (431);
- sumele achitate reprezentand contributia unitatii si a personalului la constituirea fondului de ajutor de somaj (437);
- sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
- sumele platite la buget, reprezentand impozitul pe profit/ venit (441);
- sumele vurate bugetului statului sau bugetelor locale, dupa caz, reprezentand alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (446);
- plata catre buget a taxei pe valoarea datorata (4423);
- TVA achitat din contul de disponibil organelor vamale pentru bunurile si serviciile din import (4426);
- platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate (447);
- plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si varsaminte asimilate (446, 448);
- plata catre bugetul de stat a impozitului pe salarii/ venituri de natura salariilor, inclusiv a impozitului suplimentar datorat de unitate pentru depasirea fondului de salarii admisibil (444);
- sumele achitate reprezentand interesele de participare (452);
- sumele achitate asociatilor din disponibilitatile acestora aflate la unitate (455, 456);
- sumele achitate actionarilor sau asociatilor din dividende cuvenite (457);
- sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiilor in coparticipatie (458);
- platile pentru lichidarea obligatiilor fata de creditori diversi (462);
- sumele incasate anticipat restituite (472);
- restituirea sumelor aflate in curs de clarificare/ platile pentru care in momentul efectuarii sau constatarii acestora nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont, necesitand clarificari suplimentare (473);
- platile privind cheltuielile cu abonamentele, chiriile, s.a. si alte cheltuieli efectuate anticipat (471, 612, 628);
- platile efectuate reprezentand sumele transferate intre unitate si subunitati (481);
- costul actiunilor proprii rascumparate la valoarea de achizitie (502);
- valoarea obligatiunilor, altor titluri de plasament si creante asimilate cumparate, respectiv costul de achizitie ala cestora, achitate din contul de disponibil - pretul de cumparare sau valoarea de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie (508);
- sumele ridicate din cont care alimenteaza casa (531);
- sumele platite prin banca pentru procurarea de alte valori (532);
- cheltuieli cu: redeventele, locatiile de gestiune si chiriile, cu primele de asigurare, cu comisioanele si onorariile, de protocol, reclama si publicitate, cu transportul de bunuri si personal, cu deplasari, detasari, transferari, postale si taxe telecomunicatii, servicii executate de terti (612, 613, 622 la 628);
- valoarea primelor de asigurare achitate (613);
- platile pentru alte servicii executate de terti (621 la 628);
- valoarea serviciilor bancare platite (627);
- valoarea cheltuielilor privind activitatea de exploatare platite din contul de disponibil (658);
- diferentele de curs valutar nefavorabile, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banca in devize la inchiderea exercitiului sau operatiunilor efectuate in valuta in cursul anului (665);
- valoarea cheltuielilor privind activitatea financiara platite din contul de disponibil reprezentand diferentele de curs nefavorabile rezultate in urma lichidarilor de cente in devize, plata serviciilor executate de terti, inclusiv comisioanele bancare, primele de asigurare, diferentele de curs valutar nefavorabile (la inchiderea exercitiului) aferente disponibilitatilor in devize, valoarea dobanzilor datorate si platite pentru creditele acordate de banci, valoarea despagubirilor, amenzilor si penaliatilor, valoarea donatiilor si sponsorizarilor efectuate, valoarea altor cheltuieli exceptionale de gestiune, etc. (668, 681);
- valoarea despagubirilor, amenzilor, penalitatilor, donatiilor si subventiilor acordate, platite (671).
            Soldul debitor reprezinta disponibilitatile in lei si in devize, iar soldul creditor, creditele primite.
            Subconturile pentru 'Contul 512 - Conturi curente la banci' sunt:
5121 - Conturi la banci in lei.
5124 - Conturi la banci in valuta.
5125 - Sume in curs de decontare.

            Contul 518 - Dobanzi.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, precum si a dobanzilor de incasat, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, respectiv disponibilitatilor aflate in conturile curente. Dobanzile datorate si cele de incasat, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza in cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare. Contul 518 este un cont bifunctional.
            In debitul contului 518 se inregistreaza:
- dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente si cele platite aferente imprumuturilor primite (766, 512).
            In creditul contului 518 se inregistreaza:
- dobanzzile datorate, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente si cele incasate, aferente disponibilitatilor alflate in conturile curente (666, 512).
            Soldul contului reprezinta dobanzile de primit iar soldul creditor dobanzile de platit.
            Subconturile pentru 'Contul 518 - Dobanzi' sunt:
5186 - Dobanzi de platit.
5187 - Dobanzi de incasat.

            Contul 519 - Credite bancare pe termen scurt.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor acordate de banci, sau alte institutii de credit, pe termen scurt. Contabilitatea analitica se tine pe obiective creditate.Contul 519 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 519 se inregistreaza:
- creditele bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobanzile datorate (512, 666).
            In debitul contului 519 se inregistreaza:
- creditele bancare pe termen scurt, restituite bancii finantatoare, inclusiv dobanzile platite (512).
            Soldul contului reprezinta creditele bancare pe termen scurt nerestituite.
            Subconturile pentru 'Contul 519 - Credite bancare pe termen scurt' sunt:
5191 - Credite bancare pe termen scurt.
5192 - Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta.
5193 - Credite externe guvernamentale.
5194 - Credite externe garantate de stat.
5195 - Credite externe garantate de banci.
5196 - Credite de la trezoreria statului.
5197 - Credite interne garantate de stat.
5198 - Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt.

            53 - CASA.

            Contul 531 - Casa.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru disponibilul in lei si pentru disponibilul in devize, iar in cazul devizelor pe feluri, cu exprimare paralela lei - devize. Contul 513 este un cont de activ.
     In debitul contului 531 se inregistreaza:
- sumele depuse ca aport la capitalul social (101);
- valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor incasate, precum si a garantiilor restituite de furnizori (267);
- ridicarile de numerar de la banca (581);
- valoarea aportului in numerar depus de intreprinzatorul individual (108);
- sumele incasate in numerar de la clienti (411, 416, 419);
- sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare (451, 452);
- sumele depuse in numerar de catre asociati (455);
- sumele depuse in numerar ca aport la capitalul social (456);
- sumele primite de la coparticipanti (458);
- sumele incasate in numerar de la diversi debitori (461);
- sumele incasate in numerar de la diversi creditori sau sumele incasate necuvenite sau pentru operatiuni care se efectueaza in contul tertilor, potrivit dispozitiilor legale (462);
- veniturile anticipate incasate in numerar (472);
- sumele incasate de la unitate (in contabilitatea subunitatii) sau de unitate de la subunitate (in contabilitatea unitatii) (481);
- sumele incasate de la alta subunitate (482);
- sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate (501, 502, 503, 506, 508);
- sumele in numerar reprezentand valoarea contabila a actiunilor, obligatiunilor, altor titluri de plasament si creante asimilate vandute (508);
- sumele intrate in casierie, ridicate in numerar de la banca pentru alimentarea casieriei (512);
- sumele restituite in numerar din avansuri de trezorerie, neutilizate (542);
- sumele incasate din prestari de servicii, vanzarea marfurilor si alte activitati (704, 707, 708);
- incasarile in numerar reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
- valoarea marfurilor vandute in numerar  - care se opereaza distinct pe valoare marfa si TVA (707, 4427);
- incasarile din despagubiri si alte venituri din exploatare (758);
- diferentele de curs valutar favorabile, aferente disponibilitatilor in devize sau operatiunilor efectuate in numerar, precum si sumele incasate in numerar la casierie reprezentand alte venituri din activitatea de explotare sau activitatea financiara - redevente, locatii de gestiune, chirii (exclusiv TVA), venituri din activitati diverse, despagubiri si alte venituri din exploatare (exclusiv TVA), donatii si sponsorizari primite in numerar, etc. (765, 768).
            In creditul contului 531 se inregistreaza:
- depunerile de numerar la banci (581);
- valoarea aportului la capital retras in numerar (101);
- valoarea aportului retras de intreprinzatorul individual (108);
- platile efectuate pentru constituirea sau dezvoltarea societatii/ persoanei juridice (201);
- costul de achizitie al titlurilor de participare/ investitiilor financiare cumparate in numerar (261, 262, 263, 265, 267, 269, 501, 502, 503, 505, 506, 508, 509);
- costul de achizitie al altor titluri de plasament imobilizate, cumparate in numerar (263, 269);
- platile efectuate catre furnizori (401, 404);
- sumele nete achitate colaboratorilor (401);
- valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (409);
- remuneratiile acordate personalului, inclusiv alte drepturi salariale si ajutoarele materiale (421, 423, 24, 425, 426, 428);
- platile in numerar catre personal, reprezentand ajutoarele materiale si protectia sociala (423);
- sumele achitate personalului, reprezentand participare la profit (424);
- avansurile acordate personalului (425);
- sumele achitate evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate (426);
- sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din remuneratii (427);
- sumele achitate personalului, evidentiate anterior ca alte datorii fata de acesta (428);
- platile in numerar facute in contul asigurarilor sociale de stat si de sanatate - diferenta ramasa necheltuita (431);
- sumele platite in numerar la fondul pentru plata ajutorului de somaj (437);
- sumele platite in numerar reprezentand impozitul pe salarii si alte drepturi similate (444);
- sumele platite in numerar bugetului statului sau bugetelor locale, dupa caz, reprezentand impozite, taxe si varsaminte similare (446);
- sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare (451, 452);
- sumele restituite in numerar catre asociati, inclusiv dividendele platite (455, 456, 457);
- sumele achitate coparticipantilot (458);
- platile in numerar catre diversi creditori - sumele achitate tertilor reprezentand propriri sau retineri din salarii sau alte drepturi similare, sumele achitate necuvenite unitatii sau alti creditori, inclusiv drepturile de salarii neridicate evidentiate in acest cont (462);
- platile in numerar efectuate in avans, reprezentand abonamente, chiriile si alte cheltuieli efectuate anticipat, etc. (471);
- restituirea sumelor necuvenite societatii (473);
- platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (481);
- sume transferate altei subunitati (482);
- valoarea actiunilor, obligatiunilor au altor titluri de plasament si sreante asimilate, cumparate cu plata in numerar, respectiv costul de achitizie al acestora - pretul de cumparare sau valoarea determinata potrivit contractelor de achizitie (508);
- sumele depuse in cont de la casierie (521);
- sumele platite in numerar pentru procurarea altor valori/ reprezentand alte valori achizitionate (532);
- avansurile de trezorerie acordate in avans (542);
- platile privind redevente, locatii de gestiune si chirii datorate, cu primele de asigurare, cu comisioanele si onorariile, de protocol, reclama si publicitate, cu transportul de bunuri si personal, cu deplasari, detasari, transferari, postale si de telecomunicatii, serviciile executate de terti (612, 613, 622 la 628);
- valoarea primelor de asigurari achitate numerar (613);
- valoarea cheltuielilor cu serviciile prestate sau executate de terti, redevente, locatii de gestiune, chirii, prime de asigurare, etc./ alte cheltuieli de exploatare (658);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor sau operatiilor efectuate in numerar la inchiderea exercitiului, despagubiri, amenzi, penalitati, donatii si sponsorizari efectuate (665, 668, 681);
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor platite numerar, a donatiilor si subventiilor acordate (671).
            Soldul debitor al contului reprezinta numerarul existent in casierie.
            Subconturile pentru 'Contul 531 - Casa' sunt:
5311 - Casa in lei.
5314 - Casa in valuta.

            Contul 532 - Alte valori.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, a altor valori, precum si a miscarii acestora. Contabilitatea analitica se tine distinct pe feluri de valori. Contul 532 este un cont de activ.
            In debitul contului 532 se inregistreaza:
- valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori achizitionate (401, 512, 531).
            In creditul contului 532 se inregistreaza:
- valoarea bonurilor valorice, timbrelor postale si fiscale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori consumate (301, 428, 604, 624, 625, 626, 645).
            Soldul debitor al contului reprezinta alte valori existente.
            Subconturile pentru 'Contul 532 - Alte valori' sunt:
5321 - Timbre fiscale si postale.
5322 - Bilete de tratament si odihna.
5323 - Tichete si bilete de calatorie.
5328 - Alte valori.

            54 - ACREDITIVE.

            Contul 541 - Acreditive.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acreditivelor deschise in banci pentru efectuarea platilor in favoarea tertilor. Contul 541 este un cont de activ.
            In debitul contului 541 se inregistreaza:
- sumele virate in conturile de acreditive (valoarea acreditivelor) deschise la dispozitia tertilor (581);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente soldului la inchiderea exercitiului, privind acreditivele deschise in devize (765).
            In creditul contului 541 se inregistreaza:
- sumele platite tertilor sau virate in conturile de disponibilitati ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului (401, 404, 581);
- diferentele nafavorabile de curs valutar, aferente operatiilor si soldului privind acreditivele deschise in devize, la inchiderea exercitiului financiar sau la lichidarea acestora (665).
            Soldul contului reprezinta acreditivele deschise in banci, existente.
            Subconturile pentru 'Contul 541 - Acreditive' sunt:
5411 - Acreditive in lei.
5412 - Acreditive in valuta.

            Contul 542 - Avansuri de trezorerie.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie. Contul 542 este un cont de activ.
            In debitul contului 542 se inregistreaza:
- sumele virate in conturi  la banci sau acordate in  numerar (531, 581);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta, la inchiderea exercitiului (765);
- diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor, ambalajelor achizitionate (368, 388).
            In creditul contului 542 se inregistreaza:
- avansurile de trezorerie justificate prin achizitia de stocuri (301 la 303, 308, 331 la 346, 361, 371, 381, 401);
- diferente de pret in plus aferente animalelor si pasarilor, ambalajelor achizitionate (368, 388);
- avansuri de trezorerie nejustificate (428);
- taxa pe valoarea adaugata deductibila achitata din avansuri (4426);
- platile efectuate din avansuri de trezorerie (401, 451, 531);
- avansurile de trezorerie neutilizate restituite (531);
- avansurile de trezorerie justificate prin plata de materiale nestocate, energie si apa, alte lucrari si servicii executate de terti, alte valori (604, 605, 611, 612, 613, 614, 622 la 628, 532);
- cheltuielile efectuate pentru actiunile de protocol, reclama si publicitate (623);
- cheltuielile efectuate privind transportul de bunuri, precum si transportul colectiv de personal (624);
- cheltuielile ocazionate de deplasari, detasari, transferari (625);
- diferentele nefavorabile  de curs valutar, cu ocazia lichidarii avansurilor de trezorerie in valuta, la lichidarea acestora sau la incheoerea exercitiului financiar (665);
- valoarea serviciilor postale si a texelor de telecomunicatii (626);
- platile efectuate pentru alte servicii efectuate de terti (628).
            Soldul contului reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.

            58 - VIRAMENTE INTERNE.

            Contul 581 - Viramente interne.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie. Contul 581 este un cont de activ.
            In debitul contului 581 se inregistreaza:
- sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 542).
            In creditul contului 581 se inregistreaza:
- sumele intrate intr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 542).
            Contul nu prezinta sold.

            59 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE.

            Contul 590 - "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament".
           Nota: Acest cont este atribuit sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si acest cont este eliminat.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament/ investitiilor financiare la societatile din cadrul grupului, actiunilor proprii, actiunilor, obligatiunilor emise si rascumparate, obligatiunilor si altor investitii financiare si creante asimilate, precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, potrivit legii. Contul 590 este un cont de pasiv.
            In creditul contului 590 se inregistreaza:
- sumele reprezentand constituirea sau majorarea provizioanelor aferente deprecierii titlurilor de plasament/ conturilor de trezorerie, constatate cu ocazia inventarierii, pe feluri de provizioane (686)
            In debitul contului 590 se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor privind deprecierea titlurilor de plasament/ conturilor de trezorerie (786).
            Soldul contului reprezinta provizioanele constituite pentru deprecierile constatate, aferente titlurilor de plasament existente.
 

            Contul 591 - Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului.

            Contul 592 - Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii.

            Contul 593 - Provizioane pentru deprecierea actiunilor.

            Contul 595 - Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate.

            Contul 596 - Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor.

            Contul 598 - Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si creante asimilate.

    CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI.

            Nota: Toate conturile apartinand clasei 6 sunt conturi de activ. Ele pot fi creditate in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont. La sfarsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

            60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE.

            Contul 601 - Cheltuieli cu materiile prime.
           Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 600 - Cheltuieli cu materiile prime', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si ii este schimbata denumirea.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime.
            In debitul contului 601 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente si pierderile din deprecieri ireversibile - in situatia inventarului intermitent se opereaza la inceputul perioadei valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime la sfarsitul perioadei anterioare pe baza inventarului (301, 308, 351);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aprovizionate, in cazul folosirii inventarului intermitent (401).
            In creditul contului 601 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului 121, la sfarsitul perioadei, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor precum si diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit aferent materiilor prime iesite din gestiune), valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime constatate plus la inventar si a celor restituite la magazie ca nefolosite, valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc la sfarsitul perioadei (in situatia aplicarii inventarului intermitent) aferente contului (301);
- diferentele de pret in minus aferente materiilor prime iesite din gestiune (308).
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 602 - Cheltuieli cu materialele consumabile.
           Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 601 - Cheltuieli cu materialele consumabile', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si ii este schimbata denumirea.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile.
            In debitul contului 602 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile date in consum/ incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente - in situatia inventarului intermitent se opereaza la inceputul perioadei valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile la sfarsitul perioadei anterioare pe baza inventarului (302, 308, 351);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, in cazul folosirii inventarului intermitent (401).
            In creditul contului 602 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului pentru operarea contului 121, la sfarsitul perioadei, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor precum si diferentele de pret in minus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit aferent materialelor consumabile iesite din gestiune), valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar si a celor restituite la magazie ca nefolosite, valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc la sfarsitul perioadei (in situatia aplicarii inventarului intermitent) aferente contului (302);
- diferentele de pret in minus aferente materialelor consumabile iesite din gestiune (308).
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
            Subconturile pentru 'Contul 602 - Cheltuieli cu materialele consumabile' sunt:
6021 - Cheltuieli cu materialele auxiliare.
6022 - Cheltuieli privind combustibilul.
6023 - Cheltuieli privind materialele pentru ambalat.
6024 - Cheltuieli privind piesele de schimb.
6025 - Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat.
6026 - Cheltuieli privind furajele.
6028 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile.

            Contul 603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta uzurii materialelor de natua obiectelor de inventar, inclusa pe cheltuieli, integral la darea in folosinta sau esalonate pe durata mai multor exercitii, in functie de metoda utilizata, precum si evidenta cheltuielilor privind baracamentele si amenajarile provizorii iesite din unitate.
            In debitul contului 603 se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, a valorii la cost de achizitie a baracamentelor si amenajarilor provizorii vandute sau demolate, constatate lipsa la inventariere, pierderile din deprecieri ireversibile precum si diferentele de pret aferente (303, 308, 322, 323, 351).
            In creditul contului 603 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor (303);
- diferentele de pret in minus aferente materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (308).
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 604 - Cheltuieli privind materialele nestocate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele nestocate.
            In debitul contului 604 se inregistreaza:
- valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408, 532, 542);
- sumele clarificate trecute pe cheltuieli (473).
            In creditul contului 604 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 605 - Cheltuieli privind energia si apa.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind consumurile de energie si apa.
            In debitul contului 605 se inregistreaza:
- valoarea consumurilor de energie si apa (401, 408, 471, 542).
            In creditul contului 605 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 606 - Cheltuieli privind animalele si pasarile.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si pasarile iesite din unitate.
            In debitul contului 606 se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de preet aferente (361, 368);
- valoarea animalelor si pasarilor aflate la terti, pentru care au fost intocmite documente de livrare (356).
            In creditul contului 606 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor;
- diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli (368).
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 607 - Cheltuieli privind marfurile.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile.
            In debitul contului 607 se inregistreaza:
- valoarea marfurilor vandute, iesite din gestiune prin vanzare, degradare/ depreciate ireversibil, declasare precum si a celor constatate lipsa la inventariere (371);
- scaderea din gestiune a produselor aflate la terti pentru care s-au intocmit documentele de livrare (354);
- valoarea marfurilor aflate la terti pentru care s-au intocmit documentele de vanzare sau constatate lipsa la inventar (357);
- valoarea marfurilor aprovizionate in cazul folosirii inventarului intermitent (401).
            In creditul contului 607 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor, precum si valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventariere (371).
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 608 - Cheltuieli privind ambalajele.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind ambalajele.
            In debitul contului 608 se inregistreaza:
- valoarea ambalajelor aflate in consignatie la terti pentru care au fost emise documente de vanzare (358);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute, constatate lipsa la inventariere precum si diferentele de pret aferente (381, 388);
- valoarea ambalajelor aprovizionate in cazul folosirii inventarului intermitent (401);
- valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, nerestituite furnizorilor (409).
            In creditul contului 608 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor;
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar (381);
- diferentele de pret in minus aferente ambalajelor iesite din gestiune (388).
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            61 - CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI.

            Contul 611 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile executate de terti.
            In debitul contului 611 se inregistreaza:
- valoarea lucrarilor de intretinere si reparatiile executate de terti (401, 408, 471, 542).
            In creditul contului 611 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 612 - Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile.
            In debitul contului 612 se inregistreaza:
- cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate sau platite (401, 408, 471, 512, 531, 542).
            In creditul contului 612 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 613 - Cheltuieli cu primele de asigurare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare.
            In debitul contului 613 se inregistreaza:
- valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (401, 408, 471, 512, 531, 542).
            In creditul contului 613 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 614 - Cheltuieli cu studiile si cercetarile.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu studiile si cercetarile.
            In debitul contului 614 se inregistreaza:
- valoarea studiilor si cercetarilor executate de terti (401, 408, 471, 542).
            In creditul contului 614 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI.

            Contul 621 - Cheltuieli cu colaboratorii.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu colaboratorii.
            In debitul contului 621 se inregistreaza:
- sumele datorate colaboratorilor pentru prestatiile efectuate (401, 471).
            In creditul contului 621 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 622 - Cheltuieli privind comisioanele si onorariile.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor reprezentand comisioanele datorate pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum si a altor cheltuieli similare.
            In debitul contului 622 se inregistreaza:
- ssumele datorate privind comisioanele si onorariile (401, 408, 471, 512, 531, 542).
            In creditul contului 622 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 623 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate.
            In debitul contului 623 se inregistreaza:
- valoarea facturilor datorate sau achitate ce privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542).
            In creditul contului 623 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal executate de terti.
            In debitul contului 624 se inregistreaza:
- valoarea facturilor datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum si pentru transportul colectiv de personal (401, 408, 471, 512, 532, 542).
            In creditul contului 624 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 625 - Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu deplasarile, detasarile si transferarile personalului.
            In debitul contului 625 se inregistreaza:
- sumele datorate sau achitate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (inclusiv transportul) (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542).
            In creditul contului 625 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii.
            In debitul contului 626 se inregistreaza:
- valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate sau achitate (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542).
            In creditul contului 626 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate.
            In debitul contului 627 se inregistreaza:
- valoarea serviciilor bancare si asimilate platite (471, 512, 531).
            In creditul contului 627 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli cu serviciile prestate de terti.
            In debitul contului 628 se inregistreaza:
- sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terti (401, 408, 471, 512, 531, 542).
            In creditul contului 628 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.            63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.

            Contul 631 - "Cheltuieli cu impozitul pe salarii".
           Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 631 - Cheltuieli cu impozitul pe salarii', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' cand se renunta la utilizarea acestui cont.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul suplimentar datorat, potrivit legii, bugetului statului, pentru depasirea fondului de salarii admisibil.
            In debitul contului 631 se inregistreaza sumele datorate potrivit legii, bugetului statului, reprezentand impozitul suplimentar pentru depasirea fondului de salarii admisibil (444).
            In creditul contului 631 se inregistreaza soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 635 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
            In debitul contului 635 se inregistreaza:
- prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila, devenita nedeductibila (4426);
- taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit care depasesc limitele prevazute de lege, cea aferenta lipsurilor peste limitele legale, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura (4427);
- decontarile cu bugetul statului privind impozite, taxe si varsaminte asimilate, cum sunt: diferentele de pret la gaze si titei obtinute din productia interna, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum si alte impozite si taxe (446);
- datoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice (contributia la constituirea fondului special pentru cercetare - dezvoltare, a fondului special pentru ajutorarea persoanelor handicapate, a fondului de asigurari sociale a taranimii, etc. (447).
            In creditul contului 635 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL.

            Contul 641 - Cheltuieli cu salariile personalului.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu remuneratiile personalului.
            In debitul contului 641 se inregistreaza:
- sumele datorate colaboratorilor pentru serviciile prestate (401);
- valoarea remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite personalului (421);
- drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit statele de plata, aferente exercitiului incheiat (428), iar la inchiderea exercitiului financiar se inregistreaza sumele datorate salariatilor pentru care nu s-au intocmit state de plata, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului.
            In creditul contului 641 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 645 - Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala.
            In debitul contului 645 se inregistreaza:
- contributia unitatii la asigurarile sociale, inclusiv ajutoarele materiale datorate personalului suportate din CAS, potrivit legii (431), precum si contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de unitate, potrivit legii (423);
- contributia unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj, potrivit legii (437);
- valoarea biletelor de tratament si odihna acordate personalului (532).
            In creditul contului 645 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
            Subconturile pentru 'Contul 645 - Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala' sunt:
6451 - Contributia unitatii la asigurarile sociale.
6452 - Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj.
6453 - Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate.
6458 - Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala.

            65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.

            Contul 654 - Pierderi din creante si debitori diversi.
           Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 654 - Pierderi din creante', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si ii este schimbata denumirea.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante si a altor cheltuieli de exploatare, in situatia cand acestea reprezinta operatii curente ale unitatii.
            In debitul contului 654 se inregistreaza:
- sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu sau debitori (411, 461);
- cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs (471);
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, majorarilor de intarziere, datorate sau platite, tertilor si bugetului (401, 404, 462, 448, 512, 531);
- valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale si corporale, cedate sau scoase din activ (203, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233);
- valoarea donatiilor si subventiilor acordate (301, 302, 303, 345, 346, 371, 381, 512, 531);
- valoarea avansului si a ratelor aferente bunurilor cedate in regim de leasing financiar (267);
- impozitul pe profit/ venit aferent exercitiului financiar anterior in cazul corectarii erorilor contabile (441).
            In creditul contului 654 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 658 - Alte cheltuieli de exploatare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare, in situatia cand acestea reprezinta operatii curente ale unitatii. Momentan, pentru societatile comerciale atribuite legal a fi microintreprinderi, acest cont va reprezenta modalitatea de operare pentru evidentierea cheltuielilor cu lucrarile si serviciile executate de terti in care intra cheltuielile de intretinere si reparatii, redeventele, locatiile de gestiune si chiriile, primele de asigurare, studiile si cercetarile, colaboratorii, comisioanele si onorariile, protocol, reclama si publicitate, transportul de bunuri si personal, deplasari, detasari si transferari, posta si telecomunicatii, comisioane bancare si asimilate, alte cheltuieli.
            In debitul contului 658 se inregistreaza diferentele din lichidarea datoriilor si creantelor (167, 401 la 409, 411 la 419, 421 la 428, 431 la 438, 441 la 448, 451 la 457, 461, 462); valoarea materiilor prime (301) si a materialelor consumabile (302) utilizate la dezmembrarea mijloacelor fixe precum si valoarea materiilor prime si a materialelor consumabile nestocate, aprovizionate si a altor lucrari executate de terti, incluse direct pe cheltuieli (pentru microintreprinderi); diferentele din lichidarea datoriilor catre creditori (inclusiv drepturile de salarii neridicate din acest cont (462); sumele repartizate in perioadele sau exercitiile viitoare pe cheltuieli, conform scadentarelor precum si cu cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar curent, valoarea RK efectuate cu forte proprii, repartizate in perioadele urmatoare conform scadentarului (471); valoarea cheltuielilor privind activitatea de exploatare platite din contul de disponibil (512); valoarea sumelor platite in numerar reprezentand cheltuieli cu serviciile prestate si executate de terti - in special pentru microintreprinderi (531); cu valoarea tichetelor de masa si a tichetelor si biletelor de calatorie acordate personalului, a tombrelor fiscale si postale consumate (532).
            In creditul contului 658 se inregistreaza soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor; cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare cum ar fi sumele repartizate in perioadele sau exercitiile urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarului, cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiind executate in avans, aferente exercitiului financiar in curs, valoarea RK efectuate cu forte proprii, repartizate in exercitiile urmatoare, conform scadentarului.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
            Subconturile pentru 'Contul 658 - Alte cheltuieli de exploatare' sunt:
6581 - Despagubiri, amenzi si penalitati.
6582 - Donatii si subventii acordate.
6583 - Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital.
6588 - Alte cheltuieli de exploatare.

            66 - CHELTUIELI FINANCIARE.

            Contul 663 - Pierderi din creante legate de participatii.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante imobilizate.
            In debitul contului 663 se inregistreaza:
- valoarea pierderilor din creante imobilizate (267).
            In creditul contului 663 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 664 - Cheltuieli privind investitiile financiare cedate.
           Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 664 - Cheltuieli cu titlurile de plasament cedate', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si ii este schimbata denumirea.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind titlurile de plasament cedate.
            In debitul contului 664 se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a titlului de plasament si pretul de cesiune (501, 502, 503, 506, 508);
- valoarea imobilizarilor financiare cedate sau scoase din activ (261, 262, 263, 265).
            In creditul contului 664 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
            Subconturile pentru 'Contul 663 - Pierderi din creante legate de participatii' sunt:
6641 - Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate.
6642 - Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate.

            Contul 665 - Cheltuieli din diferente de curs valutar.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind diferentele de curs valutar.
            In debitul contului 665 se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma incasarii/ lichidarii creantelor in valuta (267, 409, 411 la 418, 451 la 456, 461, 512);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor la inchiderea exercitiului financiar (267, 409, 411, 413, 418, 451, 452, 456, 461);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta (512, 531, 541);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor in valuta la incheierea exercitiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 401, 403, 404, 405, 408,  419, 451, 452, 455, 462);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a disponibilitatilor in valuta existente in casierie, precum si a altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite pe ermen scurt in valuta (512, 531, 508, 541, 542);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate la lichidarea depozitelor pe termen scurt, a acreditivelor si avansurilor de trezorerie in valuta (508, 541, 542).
            In creditul contului 665 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 666 - Cheltuieli privind dobanzile.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobanzile.
            In debitul contului 666 se inregistreaza:
- valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (168);
- valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor incasate in cadrul grupului, de la societati din grup, unitati legate de interese de participare (451, 452); - valoarea dobanzilor cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile depuse la unitate (455);
- valoarea dobanzilor repartizate pe cheltuieli pentru operatiunile de cumparare in rate (471);
- valoarea dobanzilor platite, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (512);
- valoarea dobanzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519).
            In creditul contului 666 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 667 - Cheltuieli privind sconturile acordate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind sconturile acordate.
            In debitul contului 667 se inregistreaza:
- valoarea sconturilor acordate clientilor, debitorilor sau bancilor (411, 461, 511, 512).
            In creditul contului 667 se inregistreaza:
- soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 668 - Alte cheltuieli financiare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din acesta grupa. In acest cont vor fi evidentiate toate cheltuielile financiare in care intra cheltuieli privind pierderile din creante legate de participatii, titlurile de plasament cedate, diferentele de curs nefavorabile, dobanzile platite, sconturile acordate, alte cheltuieli, dividende cuvenite si achitate actionarilor, asociatilor, diferentele de curs nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize, plata serviciilor executate de terti, inclusiv comisioanele bancare, primele de asigurare, diferentele de curs valutar nefavoabile aferente disponibilitatilor in devize (la inchiderea exercitiului financiar), valoarea dobanzilor datorate si platite pentru creditele acordate de banci.
           Nota: Este deosebit de important de retinut ca operarile prezentate anterior si cele urmatoare, aferente acestui cont, au specificitate pentru contabilitatea celor care au aplicat normele contabile pentru microintreprinderi. Marea majoritate a agentilor economici care nu au optat pentru aceasta forma de catalogare a agentului economic si care au pastrat aplicabilitatea planului general de conturi, vor regasi multe din operatii la alte conturi de cheltuieli existente.
            In debitul contului 668 se inregistreaza diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creditelor bancare exprimate in devize (162); diferentele din lichidarea creantelor, inclusiv diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize catre furnizori si creditori (167, 401, 411, 421, 431, 437, 441, 446, 456, 461, 462); valoarea debitelor scazute din evidenta (451, 452); suma datoriilor evidentiata pe cheltuieli si valoarea creantelor prescrise sau a celor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii (462); valoarea la pret de inregistrare a activelor iesite din gestiune prin donatii, precum si pierderile din calamiati (301, 345, 371); diferentele de curs valutar  nefavorabile rezultate cu ocazia varsarii capitalului subscris, valoarea sconturilor acordate clientilor, diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in devize (411, 461, 462); valoarea creantelor prescrise sau a celor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii (411, 461); sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarelor, cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar ca fiind efectuate in avans, aferente exercitiului financiar curent, valoarea RK efectuate cu forte proprii, repartizate in exercitiile urmatoare, conform scadentarului (471); diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila si pretul de cesiune a altor titluri de plasament si creante asimilate vandute (508); valoarea cheltuielilor platite din contul de disponibil reprezentand diferente de curs nafavorabile rezultate in urma lichidarii de creante in devize, plata serviciilor executate de terti, inclusiv comisioanele bancare, primele de asigurare, diferentele de curs valutar nefavorabile aferente disponibilitatilor in devize (la inchiderea exercitiului financiar), valoarea dobanzilor datorate si platite pentru creditele acordate de banci, valoarea despagunirilor, amenzilor si penalitatilor, valoarea donatiilor si sponsorizarilor acordate, valoarea altor cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune (512); valoarea sumelor platite in numerar reprezentand diferentele de curs nefavorabile aferente disponibilitatilor sau operatiunilor in devize efectuate in numerar (la inchiderea exercitiului), despagubiri, amenzi, penalitati achitate numerar, donatii si sponsorizari efectuate numerar, alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune efectuate numerar (531).
            In creditul contului 668 se inregistreaza soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor; cheltuielile constatate la inchiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare cum ar fi sumele repartizate in exercitiile urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarului, cheltuielile constatate la sfarsitul exercitiului financiar anterior ca fiinnd executate in avans, aferente exercitiului financiar in curs, valoarea RK efectuate cu forte proprii, repartizate pe perioadele/ exercitiile urmatoare, conform scadentarului (471).
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE/ EXCEPTIONALE.

            Contul 671 - Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare.
           Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 671 - Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si ii este schimbata denumirea si functia.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor exceptionale privind operatiile de gestiune.
            In debitul contului 671 se inregistreaza valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, datorate sau platite (448, 512); valoarea debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabili, scosi din evidenta (451, 461); valoarea altor cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune (512, 531); valoarea pierderilor din calamitati (211, 212, 213, 214, 231, 301, 320, 303, 321, 323, 341, 345, 346, 361, 371, 381); valoarea donatiilor si subventiilor acordate (301, 302, 303, 321, 323, 345, 371, 512, 531).
            In creditul contului 671 se inregistreaza soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 672 - "Cheltuieli privind operatiile de capital".
           Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 672 - Cheltuieli privind operatiile de capital', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' cand este eliminat, functia sa fiind preluata de alt cont.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind operatiile de capital.
            In debitul contului 672 se inregistreaza valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale, corporale sau financiare, cedate sau scoase din evidenta (203, 205, 207, 208, 211, 212, 261, 262, 263).
            In creditul contului 672 se inregistreaza soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            68 - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTAREA LA INFLATIE.

            Contul 681 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor din exploatare privind amortizarile si provizioanele.
            In debitul contului 681 se inregistreaza valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli cand acestea privesc activitatea de exploatare si financiara (151); valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale, cedate sau scoase din evidenta (208); valoarea neamortizata a amenajarilor de terenuri scoase din evidenta (211); valoarea neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune, ramasa neacoperita din sumele rezultate in urma valorificarii acestora (212); amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale (280, 281); valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale sau corporale, precum si a imobilizarilor in curs (290, 291, 293); valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (390 la 398); valoarea neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune, ramasa neacoperita din sumele rezultate in urma valorificarii acestora, inclusa pe cheltuieli exceptionale, conform normelor legale (471); valoarea provizioanelor constituite pentru creante neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici sau in litigiu (491, 496); valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor platite, valoarea donatiilor si sponsorizarilor efectuate si valoarea altor cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune achitate prin cont sau prin numerar (512, 531).
            In creditul contului 681 se inregistreaza soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
            Subconturile pentru 'Contul 681 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' sunt:
6811 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor.
6812 - Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.
6813 - Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor.
6814 - Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante.

            Contul 686 - Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare cu amortizarile si provizioanele.
            In debitul contului 686 se inregistreaza valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli cand acestea privesc activitatea financiara (151); valoarea primelor privind rambursarea obligatiunilor amortizate (169); valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (296); valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierile de natura financiara, a creantelor din conturile de decontari din cadrul grupului sau cu asociatii (495); valoarea provizioanelor privind deprecierile investitiilor pe termen scurt (591, 592, 593, 595, 596, 598).
            In creditul contului 686 se inregistreaza soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
            Subconturile pentru 'Contul 686 - Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele' sunt:
6863 - Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare.
6864 - Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante.
6868 - Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor.

            Contul 687 - "Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele".
           Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 687 - Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' cand este eliminat, functia sa fiind preluata de alt cont.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor excceptionale privind amortizarile si provizioanele.
            In debitul contului 687 se inregistreaza valoarea amortizarilor si provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale sau corporale (280, 281, 290, 291, 293); valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor reglementate (141); valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli cand acestea au caracter exceptional (151); valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierile cu caracter exceptional survenite in conturile de creante - debitori diversi (496).
            In creditul contului 687 se inregistreaza soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 688 - Cheltuieli din ajustarea la inflatie.

            Se utilizeaza conform reglementarilor legale.

            69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE.

            Contul 691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit, determinat conform prevederilor legale in vigoare.
            In debitul contului 691 se inregistreaza:
- sumele datorate de unitate bugetului statului reprezentand impozitul pe profitul determinat conform prevederilor legale in vigoare (441).
            In creditul contului 687 se inregistreaza soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
            Subconturile pentru 'Contul 691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit' sunt:
6911 - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent.
6912 - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat.

            Contul 698 - Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus1).

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe venit platit de microintreprinderi si a altor impozite, conform reglementarilor emise in acest scop.
            In debitul contului 698 se inregistreaza: valoarea impozitului pe venitul microintreprinderilor (441).
            In creditul contului 698 se inregistreaza soldul debitor al contului la sfarsitul perioadei pentru operarea contului 121, in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.

Se utilizeaza conform reglementarilor legale.

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI.

            Nota: Toate conturile apartinand clasei 7 sunt conturi de pasiv (exceptie face contul 711 care este bifunctional).

            70 - CIFRA DE AFACERI.

            Contul 701 - Venituri din vanzarea produselor finite.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta vanzarilor de produse finite.
            In creditul contului 701 se inregistreaza pretul de vanzare/ valoarea la pret de vanzare a produselor finite (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor (411); pretul de vanzare al produselor finite (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
            In debitul contului 701 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 702 - Venituri din vanzarea semifabricatelor.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea semifabricatelor.
            In creditul contului 702 se inregistreaza pretul de vanzare al semifabricatelor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor (411); pretul de vanzare al semifabricatelor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
            In debitul contului 702 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 703 - Venituri din vanzarea produselor reziduale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea produselor reziduale.
            In creditul contului 703 se inregistreaza pretul de vanzare al produselor reziduale (eclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor (411); pretul de vanzare al produselor reziduale (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
            In debitul contului 703 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 704 - Venituri din lucrari executate si servicii prestate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din lucrari executate si servicii prestate.
            In creditul contului 704 se inregistreaza tarifele lucrarilor executate (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care au fost emise facturi catre clienti (411); tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418); veniturile incasate anticipat (inregistrate in avans) care privesc perioada curenta sau exercitiul financiar in curs, veniturile incasate pentru care au fost create in prealabil debite precum si creantele prescrise sau scoase din evidenta ca urmare a solvabilitatii (472); tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), incasate in numerar (531).
            In debitul contului 704 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 705 - Venituri din studii si cercetari.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din studii si cercetari.
            In creditul contului 705 se inregistreaza valoarea studiilor si contractelor de cercetare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care au fost emise facturi catre clienti (411); valoarea studiilor si contractelor de cercetare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
            In debitul contului 705 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 706 - Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din redevente, locatii de gestiune si chirii.
            In creditul contului 706 se inregistreaza valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si chiriilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418); sumele datorate de personal, reprezentand chirii care se fac venituri ale unitatii/ persoanei juridice (428); valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care au fost emise facturi catre concesionari, locatari sau chiriasi (411, 461); sumele incasate in avans care se fac venituri ale perioadei curente sau exercitiului in curs (472); sumele incasate reprezentand valoarea redeventelor datorate pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si chiriilor, precum si pentru folosirea brevetelor, marcilor si altor drepturi similare (512, 531).
            In debitul contului 706 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 707 - Venituri din vanzarea marfurilor.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta vaniturilor din vanzarea de marfuri.
            In creditul contului 707 se inregistreaza pretul de vanzare/ valoarea de vanzare a marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor (411); pretul de vanzare al marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) pentru care nu s-au intocmit facturi (418); veniturile incasate anticipat (inregistrate in avans) care privesc perioada curenta sau exercitiul financiar in curs, veniturile incasate pentru care au fost create in prealabil debite precum si creantele prescrise sau scoase din evidenta ca urmare a insolvabilitatii (472); sumele incasate in numerar din vanzarea marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) (531).
            In debitul contului 707 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 708 - Venituri din activitati diverse.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din activitati diverse cum sunt: comisioane, servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii.
            In creditul contului 708 se inregistreaza: sumele facturate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), reprezentand venituri din activitati diverse (411); sumele datorate de clienti (exclusiv taxa pe valoarea adugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418); valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (419); sumele datorate de personal, reprezentand consumuri efectuate pentru aceasta si care se fac venituri ale unitatii (428); sumele incasate de la terti (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), reprezentand venituri din activitati diverse (512, 531), venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472), valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire (419).
            In debitul contului 708 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            71 - VARIATIA STOCURILOR.

            Contul 711 - Variatia stocurilor.
           Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 711 - Venituri din productia stocata', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si ii este schimbata denumirea.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia stocata.
            In creditul contului 711 se inregistreaza: la sfarsitul perioadei, soldul debitor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor (121); la sfarsitul perioadei/ lunar costul productiei, lucrarilor si serviciilor in curs de executie (331, 332); valoarea la costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produsele finite si produsele reziduale obtinute, precum si diferentele intre pretul prestabilit si costul de productie - in plus, aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie, costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit, in minus, aferente produselor iesite din gestiune, costul de productie este mai mic decat pretul standard sau stabilit (341 la 348); costul de productie al baracamentelor si amenajarilor provizorii, obtinute din productie proprie (323); costul de productie sau pretul de inregistrare al animalelor si pasarilor obtinute din productia proprie, precum si diferentele de pret aferente (361, 368); diferentele de pret in plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune (348, 368).
            In debitul contului 711 se inregistreaza la inceputul perioadei, reluarea productiei, lucrarilor si serviciilor in curs de executie (331, 332); valoarea/ costul de productie semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor vandute din stoc precum si a celor constatate lipsa la inventariere recuperate, inclusiv diferentele de pret - in minus aferente produselor intrate in gestiune din productia proprie cand costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit, in plus aferente produselor iesite din gestiune prin vanzare cand costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit (323, 341 la 348, 361, 368); diferentele de pret in plus aferente produselor intrate in gestiune (348, 368); la sfarsitul perioadei soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            Soldul creditor sau debitor al contului 711, la sfarsitul perioadei, se transfera asupra contului 121 iar la sfarsitul lunii/ exercitiului este nul.

            72 - VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI.

            Contul 721 - Venituri din productia de imobilizari necorporale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari necorporale.
            In creditul contului 721 se inregistreaza valoarea imobilizarilor necorporale realizate pe cont propriu: lucrarile si proiectele de cercetare si dezvoltare efectuate pe cont propriu (203); valoarea concesiunilor, brevetelor, licentelor si altor drepturi si valori similare, realizate pe cont propriu (205); valoarea imobilizarilor necorporale realizate pe cont propriu (208); valoarea imobilizarilor necorporale in curs realizate pentru nevoi proprii (230/ 233).
            In debitul contului 721 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 722 - Venituri din productia de imobilizari corporale.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari corporale.
            In creditul contului 722 se inregistreaza valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri, realizate pe cont propriu, receptionate, facturate (211/ 231); valoarea la cost de productie al celorlalte imobilizari corporale realizate pe cont propriu, precum si a investitiilor efectuate pe cele existente - a mijloacelor fixe obtinute din productie proprie, receptionate, facturate (212, 213, 214, 231); valoarea la cost de productie a imobilizarilor corporale in curs obtinute din productie proprie, receptionate, facturate (231).
            In debitul contului 722 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            74 - VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE.

            Contul 741 - Venituri din subventii de exploatare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor primite de la unitatea patrimoniala pentru acoperirea pierderilor, pentru diferentele de pret la produsele subventionate si alte subventii.
            In creditul contului 741 se inregistreaza subventiile de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite pentru acoperirea pierderilor si diferentelor de pret (445, 512).
            In debitul contului 741 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
            Subconturile pentru 'Contul 741 - Venituri din subventii de explolatare' sunt:
7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli din afara
7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectia sociala
7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata

            75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE.

            Contul 754 - Venituri din creante reactivate si debitori diversi.
           Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 754 - Venituri din creante reactivate', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si ii este schimbata denumirea.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor reactivate privind clientii si debitorii diversi.
            In creditul contului 754 se inregistreaza veniturile din creantele reactivate (411, 461).
            In debitul contului 754 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 758 - Alte venituri din exploatare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.
            In creditul contului 758 se inregistreaza valoarea materialelor consumabile si a materiilor prime rezultate din dezmembrarea imobilizarilor (301, 302); sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri, sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428); valoarea amenzilor, despagubirilor si penalitatilor datorate de terti sau diversi debitori, ca urmare a pagubelor produse de acestia (461); cota parte a subventiilor primite pentru investitii, recunoscuta la venituri corespunzator amortizarii inregistrate (131); bunurile sau valorile primite cu titlu gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531); bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (301, 302, 303); drepturi de personal neridicate, prescrise (426); sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul de stat, altele decat impozite si taxe (448); datorii prescrise sau anulate (401 la 405, 428, 431 la 438, 441, 4423, 444, 446, 447, 448, 455, 457, 458, 462); pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (451, 461); valoarea bunurilor si productiei in curs de executie, constatate lipsa sau deteliorate, imputate tertilor (461); valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, constatate la inchiderea exercitiului ca fiind aferente exercitiilor urmatoare (471); sumele incasate prin banca sau casa reprezentand alte venituri din activitatea de exploatare curenta (512, 531).
            In debitul contului 758 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
            Subconturile pentru 'Contul 758 - Alte venituri din exploatare' sunt:
7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582. Venituri din donatii si subventii primite
7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
7584. Venituri din subventii pentru investitii
7588. Alte venituri din exploatare

            76 - VENITURI FINANCIARE.

            Contul 761 - Venituri din imobilizari financiare.
            Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 761 - Venituri din participatii', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si ii este schimbata denumirea.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din titlurile de participare.
            In creditul contului 761 se inregistreaza dividendele aferente titlurilor de participare (451, 452, 461, 512); valoarea titlurilor imobilizate, primite ca urmare a reinvestirii dividendelor (261, 262, 263, 265).
            In debitul contului 761 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
            Subconturile pentru 'Contul 761 - Venituri din imobilizari financiare' sunt:
7611. Venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului
7612. Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului
7613. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului
7614. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului
7615. Venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului
7616. Venituri din titluri de participare strategice in afara grupului
7617. Venituri din alte imobilizari financiare

            Contul 762 - Venituri din investitii financiare pe termen scurt.
            Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 762 - Venituri din alte imobilizari financiare', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si ii este schimbata denumirea.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din tilturile imobilizate ale activitatii de portofoliu si alte imobiliari financiare.
            In creditul contului 762 se inregistreaza dividendele aferente altor titluri imobilizate/ investitiilor financiare pe termen scurt (451, 452, 461, 512).
            In debitul contului 762 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 763 - Venituri din creante imobilizate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din creante imobilizate.
            In creditul contului 763 se inregistreaza dobanzile aferente creantelor imobilizate (267, 512).
            In debitul contului 763 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 764 - Venituri din investitii financiare cedate.
            Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 764 - Venituri din titluri de plasament', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si ii este schimbata denumirea.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor nete realizate din vanzarea titlurilor de plasament.
            In creditul contului 764 se inregistreaza diferentele favorabile/ castigul realizat dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament/ investitiilor financiare pe termen scurt si pretul de cesiune (461, 512); pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate (451, 452, 461).
            In debitul contului 764 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
            Subconturile pentru 'Contul 764 - Venituri din investitii financiare cedate' sunt:
7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
7642. Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate

            Contul 765 - Venituri din diferente de curs valutar.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar.
            In creditul contului 765 se inregistreaza diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumuturilor si decontarii datoriilor in valuta ale unitatii precum si cele rezultate din evaluarea datoriilor in valuta la inchiderea exercitiului financiar (161 la 168, 269, 401 la 405, 419, 451, 452, 456, 461, 462);  diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor bancare in devize, disponibilitatilor in devize existente in casierie, precum si existentului in conturile de acreditive in devize (511, 512, 531, 541); diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la incasarea creantelor in valuta (512, 531); diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea crantelor in valuta la inchiderea exercitiului financiar (267, 409, 411, 413, 418, 451, 452, 456, 461); diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a disponibilitatilor in valuta, existente in casierie sau in conturi la banci, precum si a altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta (512, 531, 508, 541, 542).
            In debitul contului 765 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 766 - Venituri din dobanzi.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobanzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare (inclusiv cele pentru investitii), pentru imprumuturile acordate sau pentru livrarile pe credit.
            In creditul contului 766 se inregistreaza dobanzile cuvenite, aferente imprumuturilor acordate in cadrul grupului (451, 452); dobanzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi (461); dobanzile primite, aferente disponibilitatilor din conturile curente (512); dobanzile de primit aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (518); dobanzi incasate in avans care se fac venituri ale exercitiului in curs (472); dobanzile aferente creantelor imobilizate (267, 512).
            In debitul contului 766 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 767 - Venituri din sconturi obtinute.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din sconturile de la furnizori si alti creditori.
            In creditul contului 767 se inregistreaza valoarea sconturilor obtinute de la furnizori si alti creditori (401, 404, 462, 512).
            In debitul contului 767 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 768 - Alte venituri financiare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceeasi grupa.
            In creditul acestui cont se inregistreaza diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creditelor banzare exprimate in devize (162); diferentele de curs valutar favorabile, rezultate in urma lichidarii altor imprumuturi si datorii asimilate exprimate in devize (167); diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in devize catre furnizori precum si sumele datorate furnizorilor inregistrate la venituri dupa expirarea termenului de prescriptie legal sau cu valoarea sconturilor obtinute de la furnizori (401); sumele facturate clientilor (exclusiv TVA) reprezentand venituri din activitati diverse precum si valoarea creantelor reactivate sau diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor (411); diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor si datoriilor in valuta (456); diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor (creditelor) in devize precum si valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori sau sumele datorate creditorilor, inregistrate la venituri, dupa expirarea termenului de prescriptie prevazut de lege (462); alte venituri financiare datorate de catre debitori diversi din concesiuni, locatii de gestiune, licente, brevete, active imobilizate cedate la pret de vanzare (exclusiv TVA), dobanzi aferente sumelor datorate, diferenta favorabila dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune al acestoradividende de incasat aferente titlurilor de participare si plasament si altor titluri imobilizate, debite reactivate, valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteliorate, imputate tertilor (461); sumele incasate in contul de disponibil sau numerar reprezentand alte venituri din activitatea financiara cum ar fi redeventele, locatiile de gestiune, chiriile (exclusiv TVA), veniturile din activitati diverse, despagubiri si alte venituri din explotare (exclusiv TVA), donatii si sponsorizari primite, dobanzi incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci sau creante imobilizate, diferentele de curs valutar favorabile, la inchiderea exercitiului, aferente disponibilitatilor in devize, sumele incasate ca dividende aferente titlurilor de participare, altor titluri imobilizate, dobanzi aferente creantelor imobilizate, sumele incasate reprezentand diferenta favorabila dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune, valoarea sconturilor incasate in cont (512, 531); subventiile pentru investitii primite de la buget in cont (462).
            In debitul contului 768 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            77 - VENITURI EXTRAORDINARE.

            Contul 771 - Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare.
            Nota: Acestui cont ii este atribuita denumirea de 'Contul 764 - Venituri exceptionale din operatii de gestiune', sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' si ii este schimbata functia (comaseaza si vechiul cont 772) si denumirea.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acelor venituri care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale, dar se refera la operatii de exploatare.
            In creditul contului 771 se inregistreaza bunurile sau valorile primite gratuit (300, 301, 321, 323, 361, 371, 381, 512, 531); bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (300, 301, 321, 371); drepturi de personal neridicate, prescrise (426); sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decat impozite si taxe (448); subventiile primite sau de primit  drept compensatie pentru pierderi inregistrate de o societate, ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (512, 445).
            In debitul contului 771 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 772 - "Venituri din operatii de capital".
            Nota: Acestui cont este atribuit sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' cand este eliminat/ comasat la contul 771.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din cedarea activelor, din subventiile pentru investitii virate la venituri, precum si alte venituri exceptionale din operatii de capital.
            In creditul contului 772 se inregistreaza cota parte a subventiilor pentru investigatii virate asupra rezultatului exercitiului (131); pretul de vanzare al activelor imobilizate cedate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata (451, 461).
            In debitul contului 772 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
 

            78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTAREA LA INFLATIE.

            Contul 781 - Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, pentru deprecierea imobilizarilor, pentru deprecierea activelor circulante.
            In creditul contului 781 se inregistreaza sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli care privesc activitatea de exploatare si financiara (151); sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor (290, 291, 293); sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (390 la 398); sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor-clienti (491, 496).
            In debitul contului 781 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
            Subconturile pentru 'Contul 781 - Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare' sunt:
7812. Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
7813. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
7814. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
7815. Venituri din fondul comercial negativ

            Contul 786 - Venituri financiare din provizioane.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din provizioane.
            In creditul contului 786 se inregistreaza sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (151); sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor privind deprecierea imobilizarilor financiare (296); sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii (496); sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament (590 la 598).
            In debitul contului 786 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
            Subconturile pentru 'Contul 786 - Venituri financiare din provizioane' sunt:
7863. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare
7864. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

            Contul 787 - "Venituri exceptionale din provizioane".
            Nota: Acestui cont este atribuit sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitate, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila 'comunitara' cand este eliminat.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor exceptionale din provizioane reglementate, provizioane pentru riscuri si cheltuieli si provizioane pentru deprecieri.
            In creditul contului 787 se inregistreaza sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor reglementate (141); sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (151); sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - debitori diversi (496); sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale sau corporale (290, 291, 293).
            In debitul contului 787 se inregistreaza soldul creditor al contului 121 in vederea inchiderii acestuia si a stabilirii rezultatelor.
            La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.

            Contul 788 - Venituri din ajustarea la inflatie.

            79 - VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT.

            Contul 791 - Venituri din impozitul pe profit amanat.

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE.

            Nota: Dine aceasta clasa fac parte doua grupe de conturi: grupa 80 'Conturi in afara bilantului' si grupa 89 'Bilant'. Pentru grupa 80 'Conturi in afara bilantului' se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente pe cand conturile din grupa 89 'Bilant' functioneaza in partida dubla, intrand in corespondenta cu conturile de activ si pasiv.

            80 - CONTURI IN AFARA BILANTULUI.

            Contul 801 - Angajamente acordate.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor acordate de catre unitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente acordate) reflectand creanta eventuala a unitatii asupra tertilor in cazul in care ea va fi determinata sa plateasca in locul tertilor suma constituind obiectul angajamentului.
            In creditul contului 801 se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
            In debitul contului 801 se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul acordarii lor de catre unitate.
            Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor acordate de catre unitate, existente la un moment dat.
            Subconturile pentru contul 801 'Angajamente acordate' sunt:
8011. Giruri si garantii acordate;
8018. Alte angajamente acordate.

            Contul 802 - Angajamente primite.

            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor primite de catre unitate (giruri, cautiuni, garantii si alte angajamente primite), reflectand creanta eventuala a tertilor asupra unitatii in cazul in care tertii vor fi determinati sa plateasca in locul unitatii suma constituind obiectul angajamentului.
            In creditul contului 802 se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
            In debitul contului 802 se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul primirii lor de catre unitate.
            Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor primite de catre unitate, existente la un moment dat.
            Subconturile pentru contul 802 'Angajamente primite' sunt:
8021. Giruri si garantii primite;
8028. Alte angajamente primite.

            Contul 803 - Alte conturi in afara bilantului.

            Subconturile contului 803 'Alte conturi in afara bilantului' sunt'
8031. Mijloace fixe luate cu chirie (vechea denumire este - 'Imobilizari corporale luate cu chirie';
            Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza evidenta imobilizarilor corporale luate cu chirii de la terti in baza contractelor incheiate in acest scop.
            In debitul contului 8031 se inregistreaza pe baza contractelor sau proceselor vebale de inchiriere valoarea de inventar a imobilizarilor corporale respective.
            In creditul contului 8031 se inregistreaza valoarea acelorasi imobilizari corporale restituite titularilor pe baza de procese verbale de predare.
            Soldul contului reprezinta valoarea de inventar a imobilizarilor corporale luate cu chirie la un moment dat.
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare;
            Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza valoarea materiilor, materialelor si altor valori materiale (imobilizari corporale, obiecte pretioase, etc.) apartinand tertilor primite spre prelucrare, finisare sau reparare pe aza de contract.
            In debitul contului 8032 se inregistreaza la preturile prevazute in contract valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare.
            In creditul contului 8032 se inregistreaza la aceleasi preturi valorile materiale finisate sau reparate restituite titularilor.
            Soldul reprezinta valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.
8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie;
            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii si materiale, marfuri, iumobilixzari corporale, etc.) primite temporar spre pastrare sau in custodie pe baza de acte de predare primire din custodie.
            In debitul contului 8033 se inregistreaza la preturile prevazute in documentele incheiate, valorile materiale primite in custodie sau pastrare temporara.
            In creditul contului 8033 se inregistreaza la aceleasi preturi valorile materiale iesite din custodie sau pastrare, ca urmare a restituirii, achizitionarii pentru nevoile unitatii, distrugerii din cauza calamitatilor, lipsurilor de inventar, etc.
            Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite in pastrare sau custodie existente la un moment dat.
8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare;
            Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza evidenta debitorilor care au fost scosi din activul unitatii, ca insolvabili sau disparuti, care, in conformitate cu dispozitiile legale trebuie urmariti in continuare pana la reactivare sau implinirea termenului de prescriptie.
            In debitul contului 8034 se inregistreaza sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti scosi din activ.
            In creditul contului 8034 se inregistreaza sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene de urmarire s-au prescris.
            Soldul contului reprezinta sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti scosi din activ, nereactivate.
8035. Debitori din amenzi si penalitati pretinse;
            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate cu titlu de amenzi si penalitati pe baza de documente din care rezulta caracterul indubitabil al acestor pretentii (executari silite, hotarari judecatoresti de similaritate, etc.).
            In debitul contului 8035 se inregistreaza sumele reprezentand amenzi si penalitati pretinse.
            In creditul contului 8035 se inregistreaza valoarea datoriilor de acest gen platite catre unitate.
8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate;
            Cu ajutorul acestui cont de inregistreaza evidenta imobilizarilor primite in leasing a contractelor de inchiriere, chiriilor si altor datorii asimilate, datorate de catre unitate pentru bunurile luate in concesiune, locatii sau chirii.
            In debitul contului 8036 se inregistreaza sumele reprezentand redevente, locatii de gestiune, chiriisi alte datorii asimilate.
            In creditul contului 8036 se inregistreaza valoarea datoriilor de acest gen efectiv platite de catre unitate.
            Soldul contului reprezinta contravaloarea redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor si altor datorii asimilate pe care unitatea le are de platit la un moment dat.
8037. Efecte scontate neajunse la scadenta;
            Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza evidenta efectelor scontate depuse la banca dar neajunse la scadenta.
            In debitul contului 8037 se inregistreaza efectele scontate dar neajunse la scadenta depuse la banca.
            In creditul contului 8037 se inregistreaza efectele scontate ajunse la termen.
            Soldul contului reprezinta efecte scontate depuse la baca neajunse la scadenta.
8038. Alte valori in afara bilantului;
            Cu ajutorul acestui cont se tine evindeta bunurilor predate in leasing financiar si altor valori in afara bilantului decat cele cuprinse in conturile de la 8031 la 8037.
            In debitul contului 8038 se inregistreaza alte valori in afara bilantului existente in unitate.
            In creditul contului 8038 se inregistreaza stingerea obligatiilor unitatii in legatura cu aceste valori.
            Soldul contului reprezinta alte valori in afara bilantului existente in unitate la un moment dat.
8039. Stocuri de natura obiectelor de inventar.
            Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza evidenta stocurilor de natura obiectelor de inventar trecute pe cheltuieli si a caror natura necesita urmarirea lor extrabilantiera.
            In debitul contului 8039 se inregistreaza valorile materiale de natura obiectelor de inventar.
            In creditul contului 8039 se inregistreaza valorile materiale de natura obiectelor de inventar pentru care nu mai este necesara urmarirea lor extrabilatiera.
            Soldul reprezinta valoarea stiocurilor de natura obiectelor de inventar date in folosinta la un moment dat.

            Contul 804 - Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe.

            Subconturile contului 804 'Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe' sunt:
8045. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe.
            Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza evindenta amortizarii aferente gradului de neutilizare a mijloacelor fixe.
            In debitul contului 8045 este evidentiata amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe urmarite extrabilantier.
            In creditul contului 8045 se evidentiaza amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe cu ocazia reevaluarii, a trecerii pe cheltuieli sau a scoaterii din evidenta a acestora.
            Soldul contului reprezinta valoarea amortizarii aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe aflate in gestiune.

            89 - BILANT

            Contul 891 - Bilant de deschidere.

            Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea tuturor conturilor. In debitul se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea) acestora iar in credit soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora).
            Dupa efectuarea acestor inregistrari contul se soldeaza.

            Contul 892 - Bilant de inchidere.

            Cu ajutorul acestui cont se asigura inchiderea tuturor conturilor. In debitul contului se inregistreaza soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora) iar in credit soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora).
            Dupa efectuarea acestor inregistrari conturile se soldeaza.

   CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE.

             90 - DECONTARI INTERNE.

            Din grupa 90 'Decontari interne' fac parte:

            Contul 901 'Decontari interne privind cheltuielile'
            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor interne privind cheltuielile activitatii de baza si auxiliare, cheltuielile comune ale sectiei, cheltuielile generale de administratie, precum si cheltuielile de desfacere si se stabileste diferenta intre preturile de inregistrare (prestabilite sau cu ridicata) si costul efectiv al produselor finite, semifabricatelor din productie destinate vinzarii, lucrarilor executate si serviciilor prestate care formeaza productia marfa a unitatii.
            Contul 901 'Decontari interne privind cheltuielile' este un cont bifunctional.
Contul 901 'Decontari interne privind cheltuielile' se crediteaza, in cursul lunii, prin debitul conturilor
921 'Cheltuielile activitatii de baza',
922 'Cheltuielile activitatilor auxiliare',
923 'Cheltuielile comune ale sectiei',
924 'Cheltuieli generale de administratie',
925 'Cheltuieli de desfacere' si se debiteaza, la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor
931 'Costul productiei obtinute'
903 'Decontari interne privind diferentele de pret.

            Contul 902 'Decontari interne privind productia obtinuta'
            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor interne privind costul productiei obtinute in cursul lunii, la pret de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata).
            Contul 902 'Decontari interne privind productia obtinuta' este un cont bifunctional.
            Contul 902 'Decontari interne privind productia obtinuta' se crediteaza, in cursul lunii, prin debitul conturilor 903 'Decontari interne privind diferentele de pret', 931 'Costul productiei obtinute' si se debiteaza, la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor, 921 'Cheltuielile activitatii de baza', 922 'Cheltuielile activitatilor auxiliare', 923 'Cheltuielile comune ale sectiei', 924 'Cheltuieli generale de administratie', 925 'Cheltuieli de desfacere' si 933 'Costul productiei in curs de executie'.

            Contul 903 'Decontari interne privind diferentele de pret'
            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de pret calculate, la sfirsitul lunii, intre costul efectiv al productiei obtinute si pretul de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata) al acestora.
            Contul 903 'Decontari interne privind diferentele de pret' este un cont de activ.
            Contul 903 'Decontari interne privind diferentele de pret' se debiteaza la sfirsitul lunii prin creditul contului 902 'Decontari interne privind productia obtinuta' si se crediteaza prin debitul contului 901 'Decontari interne privind cheltuielile'.

            GRUPA 92 'CONTURI DE CALCULATIE'

            Din grupa 92 'Conturi de calculatie' fac parte:

            Contul 921 'Cheltuielile activitatii de baza'
            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor aferente activitatii de baza ale unitatii.
            Contul 921 'Cheltuielile activitatii de baza' este un cont de activ.
            Contul 921 'Cheltuielile activitatii de baza' se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului
901 'Decontari interne privind cheltuielile', iar la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor
922 'Cheltuielile activitatilor auxiliare,
923 'Cheltuielile comune ale sectiei',
924 'Cheltuielile generale de administratie'
925 'Cheltuieli de desfacere' si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor
902 'Decontari interne privind productia obtinuta'
933 'Costul productiei in curs de executie'.

            Contul 922 'Cheltuielile activitatilor auxiliare'
            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor activitatilor auxiliare ale unitatii.
            Contul 922 'Cheltuielile activitatilor auxiliare ' este un cont de activ.
            Contul 922 'Cheltuielile activitatilor auxiliare' se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 'Decontari interne privind cheltuielile' , iar la sfirsitul lunii, prin creditul contului 924 'Cheltuieli generale de administratie' si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor 902 'Decontari interne privind productia obtinuta', 921 'Cheltuielile activitatii de baza' si 933 'Costul productiei in curs de executie'.

            Contul 923 'Cheltuieli comune ale sectiei'
            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si functionarea utilajului si a cheltuielilor generale ale fiecarei sectii de productie.
            Contul 923 'Cheltuieli comune ale sectiei' este un cont de activ.
            Contul 923 'Cheltuieli comune ale sectiei' se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 'Decontari interne privind cheltuieliel' si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor 902 'Decontari interne privind productia obtinuta', 921 'Chltuielile activitatii de baza' si 933 'Costul productiei in curs de executie'.

            Contul 924 'Cheltuieli generale de administratie'
            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de administratie si conducere a unitatii.
            Contul 924 'Cheltuieli generale de administratie' este un cont de activ.
            Contul 924 'Cheltuieli generale de administratie' se debiteaza, in cursul lunii prin creditul contului 901 'Decontari interne privind cheltuielile' si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor 902 'Decontari interne privind productia obtinuta', 921 'Chltuielile activitatii de baza', 922 'Cheltuielile activitatilor auxiliare', 925 'Cheltuieli de desfacere' si 933 'Costul productiei in curs de executie'.

            Contul 925 'Cheltuieli de desfacere'
            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor pentru desfacerea produselor fabricate. Contul 925 'Cheltuieli de desfacere' este un cont se activ.
            Contul 925 'Cheltuieli de desfacere' se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 'Decontari interne privind cheltuielile', iar la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor 922 'Cheltuielile activitatilor auxiliare' si 924 'Cheltuieli generale de administratie' si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul contului 902 'Decontari interne privind productia obtinuta'.

            GRUPA 93 'COSTUL PRODUCTIEI'

            Din aceasta grupa fac parte:

            Contul 931 'Costul productiei obtinute'
            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta productiei finite obtinute, constind in produse finite, semifabricate, destinate vinzarii, lucrari executate si servicii prestate pentru terti, investitii proprii sau alte activitati.
            Contul 931 'Costul productiei obtinute' este un cont de activ.
            Contul 931 'Costul productiei obtinute' se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 902 'Decontari interne privind productia obtinuta' si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul contului 901 'Decontari interne privind cheltuielile'.

            Contul 933 'Costul productiei in curs de executie'
            Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului efectiv al productiei in curs de executie.
            Contul 933 'Costul productiei in cursul de executie' este un cont de activ.
            Contul 933 'Costul productiei in curs de executie' se debiteaza, la sfirsitul lunii prin creditul conturilor 921 'Cheltuielile activtatii de baza', 922 'Cheltuielile activitatilor auxiliare, 923 'Cheltuieli comune ale sectiei', 924 'Cheltuieli generale de administratie' si se crediteaza prin debitul contului 902 'Decontari interne privind productia obtinuta'.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1880
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved