Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZARI

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZARI

Activele imobilizate (imobilizarile) sunt valori economice de investitie, active pe termen lung, mobile sau imobile, materiale sau nemateriale, cu o perioada de utilizare si lichiditate mai mare de 1 an care sunt caarcterizate de urmatoarele trasaturi: • Se utilizeaza de catre societatile comerciale o perioada indelungata, mai mare de 1 an;
 • Nu se consuma la prima utilizare, participa la mai multe circuite economice;
 • Isi transmit treptat valoarea asupra bunurilor la realizarea carora participa, recuperandu-si valoarea prin amortizare (in general) si ajustari (accidental);
 • Sunt inregistrate in contabilitate la una din urmatoarele valori:

costul de achizitie (pentru cele procurate cu titlu oneros);

costul de productie (pentru cele construite sau produse de unitatea

patrimoniala);

valoarea actuala justa (pentru cele obtinute cu titlu gratuit);

valoarea de aport (pentru cele intrate la constituire, asociere, fuziune);

 • Imobilizarile corporale si financiare pot fi supuse reevaluarii, actualizandu-se valoarea lor neta contabila, aceste diferente din reevaluare determina actualizarea capitalului social. Reevaluarea se aplica imobilizarilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale, concesionate, inchiriate sau date in locatie, investitiilor efectuate la acestea, precum si imobilizarilor trecute in conservare;
 • La investitii, activele fixe se vor reevalua luand in considerare deprecierile sau aprecierile de valoare;
 • Reparatiile la imobilizari se inregistreaza ca si cheltuieli curente ale perioadei in care s-au efectuat;
 • Cheltuielile care determina cresterea parametrilor tehnici initiali sau ai performantelor determina majorarea valorilor activelor fixe;
 • Deprecierile lente, provizorii se inregistreaza sub forma ajustarilor, iar cele definitive sub forma amortizarii;
 • Sunt supuse amortizarii imobilizarii necorporale sau corporale proprii (exceptie fac terenurile fara amenajari), precum si investitiile efectuate la imobilizarile inchiriate sau concesionate si diferentele din reevaluari; in acest caz, amortizarea se recupereaza de agentul economic care a facut investitia; amortizarea se calculeaza in raport de valoarea de inregistrare si durata normala de functionare pana la recuperarea integrala a valorii imobilizarii; in conditiile recuperarii partiale a amortizarii, valoarea neamortizata pentru imobilizarile scoase din functiune, se va suporta din cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital - 6583 ;
 • NU se supun amortizarii terenurile fara amenajari, imobilizarile in curs de executie, imobilizarile financiare si imobilizarile pe perioada de conservare;
 • Amortizarea aferenta imobilizarilor se inregistreaza in contabilitate, pe categorii si obiecte de evidenta ale activelor imobilizate, utilizandu-se 3 regimuri de amortizare:

Amortizarea liniara (contabila, economica) - situatie in care valoarea de intrare se repartizeaza uniform pe toata durata de functionare stabilita:

Vi Vi = valoarea de intrare

Aa = --- Aa = amortizarea anuala

D D = durata de functionare

Acest regim de amortizare este specific imobilizarilor necorporale, amenajarilor de terenuri si constructiile.

Amortizare degresiva (financiara) - procedeu prin care se accelereaza recuperarea valorii imobilizarii in primii ani si consta in multiplicarea cotelor de amortizare cu anumiti coeficienti degresivi stabiliti prin lege astfel:

1,5 pentru imobilizarile cu D de 2 - 5 ani;

2,0 pentru imobilizarile cu D de 5 - 10 ani;

2,5 pentru imobilizarile cu D de peste 10 ani.

In calculul acestei metode se poate tine seama de influenta usurii morale.

Amortizarea accelerata (fiscala) - consta in calcularea in cadrul exercitiului financiar in care mijloacele fixe intra in activul unitatii patrimoniale a unei amortizari anuale de 50%din valoarea de intrare a acestora, in exercitiile urmatoare valoarea ramasa se amortizeaza prin metoda liniara.

Pentru imobilizarile la care s-au constatat deprecieri relative, in scopul asigurarii unei imagini fidele a patrimoniului se constituie ajustari pentru deprecierea imobilizarilor pe seama cheltuielilor la sfarsit de exercitiu financiar, cauzele aparitiei unei astfel de deprecieri putand fi: supraevaluarea la operatia de reevaluare, lipsa de utilitate a imobilizarii in momentul inventarierii, aparitia unei uzuri morale neevidentiate anterior, alte cauze.

Ajustarile constituite pot fi majorate daca deprecierea il depaseste, se poate reduce daca este sub valoarea deprecierii constatate sau se poate anula prin trecerea lor la venituri, daca imobilizarea paraseste patrimoniul agentului economic.

Activele imobilizate se clasifica dupa urmatoarele criterii:

a) Din puct de vedere financiar, al naturii si utilitatii lor deosebim:

a1) IMOBILIZARI NECORPORALE care cuprind:

Cheltuieli de constituire (cheltuieli de stabiliment sau cheltuieli de organizare) efectuate la infiintarea societatilor comerciale pentru emisiunea de actiuni, inmatriculare, taxe, publicitate, prospectarea pietei; se amortizeaza in maxim 5 ani;

Cheltuieli de dezvoltare, efectuate pentru achizitionarea sau realizarea unor noi produse, tehnologii, proiecte de cercetare, cheltuieli efectuate pentru desfasurarea sau dezvoltarea activitatii incluzand: proiectarea, constructia si testarea de noi produse, folosirea prototipurilor si a modelelor, proiectarea si constructia de uzine pilot, etc.

Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare, cuprind valoarea cheltuielilor efectuate pentru a dobandi dreptul de a exploata un bun, pentru a dobandi dreptul de autor, dreptul de a utiliza un brevet; in structuradrepturilor si valorilor similare se includ: know-how-urile reprezentand un drept de utilizare a inteligentei, cunostintelor comercializate cu caracter secret; se

amortizeaza pe toata durata contractelor respective;

Fondul comercial cuprnde cheltuielile efectuate, platite suplimentar, pentru clientela, vad comercial, renume, segment de piata etc., prin care se mentine sau dezvolta potentialul economic al unitatii patrimoniale; se determina numai la achizitie; amortizarea se face in maxim 20 de ani de la data achizitiei;

Alte imobilizari necorporale, care includ programele informatice, cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale neconcretizate in imobilizari.

Avansul si imobilizari necorporale in curs - sunt o categorie distinca care cuprind imobilizarile nefinalizate la sfarsit de exercitiu si avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale.

a2) IMOBILIZARI CORPORALE care includ:

Terenuri si constructiistructura ce include:

terenuri si amenajari de terenuri;

constructii;

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;

Alte instalatii, utilaje si imobilier ;

Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie;

"Mijloace fixe", reprezinta o subdiviziune a imobilizarilor coporale, falasita in practica contabila din Romania si sunt definite ca fiind obiectul singular sau complexul de obiecte, utilizate independent in procesul economic, care indeplinesc cumulativ doua conditii: valoarea de intraremai mare decat limita prevazuta de lege si durata normala de functionare mai mare de 1 an.

Mijloacele fixe cuprind urmatoarele categorii: constructii, echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masurare, mijloace de transport, animale si plantatii, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte imobilizari corporale.

Avansuri si imobilizari corporale in curs - sunt o categorie distincta care cuprind imobilizarile corporale nefinalizate la finele exercitiului financiar si avansurile acordate furnizorilor de imobilizari corporale.

a3) IMOBILIZARI FINANCIARE, care cuprind investitii financiare sau de portofoliu, reprezentand titluri si creante financiare detinute pe termen lung si mediu in capitalul altor societati comericiale, care aduc unitatii economice venituri financiare sub forma de dobanzi sau dividende.

b) Dupa gradul lor de finalitate, imobilizarile pot fi :

b1) imobilizari finalizate, definitve;

b2) avansuri si imobilizari corporale sau necorporale in curs de executie.

c) In functie de aoartenenta lor, de raportul lor fata de titularul de patrimoniu, avem:

c1) active imobilizate proprii;

c2) active imoblizate apartinand altor unitati economice.

d) Dupa starea lor, deosebim:

d1) active imobilizate noi;

d2) active imobilizate cu uzura.

Operatii cu imobilizari

INTRARI IN PATRIMONIU

IESIRI DIN PATRIMONIU

aport la capitalul social sau individual

achizitionare (de pe piata interna sau din import, cu achitare integrala, in sistem leasing, cu plata in rate);

din productie proprie;

cu titlu gratuit (prin donatie sau ca subventie); plus constant la inventariere ;

majorare de valoare ca urmare a reevaluarii, modernizarii ;

concesionare, locatie, inchiriere ;

scoaterea din functiune la expirarea duratei de functionare sau inainte;

vanzare;

cedarea cu titlu gratuit prin donatie;

lipsa la inventariere;

micsorare de valoare ca urmare a reevaluarii;

concesionare, locatie, inchiriere;

retragere de aport.

AMORTIZAREA SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR

Documente de evidenta tehnico-operativa si contabila privind imobilizarile:

factura fiscala;

bon de predare, transfer, restituire;

proces verbal de receptie;

proces verbal de receptie provizorie;

proces verbal de punere in functiune;

proces verbal de receptie finala;

contract de concesionare sau locatie de gestiune;

contract de inchiriere sau proces verbal de inchiriere ;

proces verbal de dare in custodie;

bon de miscare a mijloacelor fixe;

proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe / de declasare a unor bunuri materiale;

liste de inventar, proces verbal de inventariere;

registrul numerelor de inventar (pentru evidenta operativa), fisa mijlocului fix (pentru evidenta analitica si oerativa);

registrul numerelor de inventar privind investitiile, dotarile si alte utilitati;

chitanta fiscala, registru de casa, ordin de plata, extras de cont (la achitare furnizor).

Conturi utilizate pentru evidenta contabila a imobilizarilor necorporale si corporale:

201 "Cheltuieli de constituire"

203 "Cheltuieli de dezvoltare"

205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare"

207 "Fond comercial"

208 "Alte imobilizari necorporale"

211 "Terenuri"

2111 "Terenuri"

2112 "Amenajari de terenuri"

212 "Constructii"

213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii"

2131 "Echipamente tehnologice "

2132 "Aparate si instalatii de masurare, control, reglare"

2133 "Mijloace de transport"

2134 "Animale si plantatii"

214 "Mobilier, aparatura de birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale"

Aceste conturi tin evidenta existentei , modificarii, si miscariilor avand functia contabila de activ si se debiteazacu intrarea in patrimoniu a imobilizarilor pe diferite cai, se crediteaza cu iesirea imobilizarilor din patrimoniu pe diferite cai.

Soldul final debitor reflecta valoarea imobilizarilor existente in patrimoniu.

231 "Imobilizari corporale in curs"

232 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale"

Aceste conturi tin evidenta imobilizarilor corporale sau necorporale achizitionate sau realizate prin eforturi proprii, nefinalizate la sfarsit de exercitiu financiar (nereceptionate, fara probe tehnologice, fara amenajari), au functia contabila de activ si functioneaza astfel:

D (+) - valoarea imobilizarilor corporale sau necorporale in curs de executie;

C (-) - valoarea imobilizarilor corporale, respectiv receptionate, finalizate.

Sfd - valoarea imobilizarilor corporale, necorporale, in curs de executie, la sfarsit de exercitiu financiar.

233 "Imobilizari necorporale in curs"

234 "Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale"

Acestea tin evidenta avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale respectiv corporale, au functia contabila de activ si functioneaza astfel:

D (+) - avansurile acordate furnizorilor de imobilizari;

C (-) - valoarea avansurilor decontate cu furnizorii de imobilizari.

Sfd - reprezinta valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari nedecontate cu acestia.

280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale"

"Amortizarea cheltuielilor de constituire"

2803 "Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare"

"Amortizarea concesiunilor, brevetelor,"

2807 "Amortizarea fondului comercial"

2808 "Amortizarea altor imobilizari necorporale"

281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"

2811 "Amortizarea amenajarilor de terenuri"

2812 "Amortizarea constructiilor"

2813 "Amortizarea instalatiilor, mijloace de transport, animalelor si plantatiilor"

2814 "Amortizarea altor imobilizari corporale"

Continut economic - tin evidenta amortizarii imobilizarilor

Functia contabila - pasiv

C(+) - valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale, respectiv corporale trecute pe cheltuieli;

D (-) - valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale, respectiv corporale, vandute sau scoate din activ;

Sfc - reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale sau corporale existente in patrimoniul unitatii economice.

Nu se supun amortizarii:terenurile, imobilizarile financiare, imobilizarile in curs, necorporale sau corporale.

290 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale"

291 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale"

293 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie"

296 "Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare"

Conturile de ajustari de grad 1 se dezvolta in sintetice de grad 2 pe feluri de imobilizari.

Functiunea acestor conturi este similara cu cea a conturilor de ajustari.

Continut economic - tin evidenta ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor de categoria respectiva.

Functia contabila - pasiv

C (+) - sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor prentru depreciere;

D (-) - sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor prentru depreciere

Sfc - reprezinta valoarea ajustarilor aferente imobilizarilor necorporale, corporale sau in curs.

Conturile de venituri si cheltuieli utilizate in inregistrarile contabile specifice imobilizarilor sunt:

"Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital"

"Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor"

"Cheltuieli de exploatare privind ajustari pentru deprecierea imobilizarilor"

721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale"

722 "Venituri din productia de imobilizari corporale"

"Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital"

"Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor"

APLICATII PRACTICE PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE SI CORPORALE

Nr

Crt

Explicatia

Formula

contabila

Sume

Inregistrarea cheltuielilor de constituire de 480 lei, achitate din contul disponibil, amortizate in 2 ani si scoaterea din evidenta dupa amortizarea integrala

a) efectuarea cheltuielilor de constituire

b) inregistrarea amortizarii lunare:

Al = Vi / D / 12 =

Al=20

c) scoaterea din evidenta dupa amortizarea integrala

Se realizeaza prin eforturi proprii o lucrare de cercetare in valoare de 10 000 lei, durata de amortizare 10 ani, se scoate din functiune dupa 8 ani.

a) inregistrarea proiectului de cercetare

b) amortizarea anuala

c) scaderea din gestiune a cheltuielilor de cercetare amortizate partial

% = 203

Se primeste cu titlu gratuit fond comercial pentru investitii evaluat la 3 700 lei si se cedeaza imediat fara a mai fi supus amortizarii, la valoare de

4 000 lei + TVA 19%

a) evidentierea fondului comercial primit

b) cedarea fondului comercial

%

7583

4427

c) scoaterea din evidenta

Se achizitioneaza de furnizor o licenta la valoarea de 8 000 lei, TVA 19%, cu achitare ulterioara.

a) achizitionarea de la furnizori

b) achitarea furnizorului

 

c) inregistrarea amortizarii anuale

 

d) scoaterea din evidenta

a) inregistrarea proiectului

in curs de executie

 

b) receptia proiectului finalizat

233

721

a) constituirea ajustarii fondului comercial

 

b) constituirea

ajustarii-constructii

Se aplica taxarea inversa

a) achizitionarea terenului

= 404

4426 = 4427

 

b) achitarea furnizorului

 

c) vanzarea terenului

4426 = 4427

 

d) scaderea din gestiune

 

e) inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri

12 530

Amenajarea suporta o reevaluare de

2 000 lei dupa 2 ani, care se amortizeaza intr-un singur an.

Dupa amortizarea integrala se scoate din evidenta.

a) realizarea amenajarii de teren cu efort propriu

 

b) inregistrarea amortizarii anuale (valabil an 1 si 2)

 

c) reevaluarea amenajarii

d) inregistrarea amortizarii anuale (valabil an 3 cand se va adauga si valoarea determinata de reevaluare)

 

e) scoaterea din evidenta dupa amortizarea integrala

 

f) majorarea rezervei specifice

Transferul la alte rezerve:

Incorporarea in CS

Utilajul necesita un montaj realizat de o firma care a determinat cheltuieli de 400 lei.Se receptioneaza utilajul si se realizeaza decontarea cu furnizorul.

a) acordarea avansului

 

b) achizitionarea utilajului care necesita montat

 

c) efectuarea montajului

 

d) receptia utilajului

 

e) decontarea cu furnizorul

232

5121

Dupa amortizarea completa se scoate din evidenta.

a) receptia aparaturii

 

b) amortizarea lunara (pana la amortizarea integrala)

 

c) trecerea subventiei pe venituri pe masura inregistrarii amortizarii

 

d) scoaterea din evidenta

Se fac cheltuieli de modernizare a unor utilaje, concretizate in consum de materiii, consumabile, salarii.

a) efectuarea cheltuielilor cu modernizarea

 

b) incorporarea in utilaje a cheltuielililor cu modernizarea

Se retrage un asociat restituindu-i-se aportul in bani 24 000 lei si un teren 25 000 lei.

a) retragerea asociatului

 

b) restituirea aportului

2111

5121

Se face o donatie in scop umanitar, un calculator evaluat la 2 800 lei, amortizat 50%.

a) vanzarea mijlocului de transport

4427

c) incasare cval

 

 

d) inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

 

Se incaseaza un utilaj evaluat la 55 000 lei, amortizat 80% (44 000 lei). Operatia de casare ocazioneaza cheltuieli cu combustibilul, energie, salarii,., in valoare de 3 000 lei. Din casare rezulta piese de schimb evaluate la 17 500 lei, fapt ce permite si recuperarea partiala a valorii neamortizate.

a) casarea utilajului partial amortizat

2813

6583

b) cheltuieli ocazionate de casarea utilajului

3022

401

421

431

437

c) recuperarea pieselor de schimb

d) inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri

6583

6588

e) repartizarea valorii nete pt dezvoltarea unitatii:

Se constata un minus la inventar, un telefon cu fax, evaluat la 2 000 lei, amortizat 80%. Pretul de imputare este 800 lei, TVA 19%, banii se depun la casierie de catre salariat.

a) scaderea din gestiune a mijlocului fix

2814

6583

b) imputarea lipsei

7588

4427

c) recuperarea imputatiei

d) inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri

Cu ocazia inventarierii, la sfarsitul exercitiului financiar, se constata o depreciere reversibila a unei imobilizari in curs, pentru care se constituie o depreciere de 2 000 lei

In exercitiul financiar urmator, deprecierea dispare (valoarea de inregistrare = valoarea de inventar) se procedeaza la anularea ajustarii ramas fara obiect.

Se constata plus la inventar, mobilier birotica, valoare 1 500 lei

APLICATII

La constituirea SC ALPHA SRL s-au inregistrat cheltuieli de constituire conform chitantei in valoare de 900 lei(plata se efectueaza din casa). Ele vor fi amortizate liniar in 3 ani.

Sa se inregistreze amortizarea liniara lunara.

SC EMA SRL achizitioneaza trei calculatoare la Ca=3000lei/buc, onform facturii fiscale;ele vor fi amortizate liniar in 3 ani. La sfarsitul primului an de utilizare un calculator v-a fi vandut cu un pret de vanzare de 2500 lei conform facturii fiscale,TVA=19%. Dupa cel de-al doilea an de functionare al doilea calculator este donat. Dupa amortizarea completa ,la sfarsitul celui de-al treilea an ultimul calculator este scos din gestiune complet amortizat.

Se achizitioneaza un utilaj ,conform facturii fiscale la cost de achizitie Ca=80.000 lei,ulterior factura se achita cu ordin de plata. Utilajul se va amortiza degresiv in 5 ani. In urma casarii se inregistreaza cheltuieli cu combustibilii de 50 lei si piese de schimb recuperate evaluate la 300 lei.

Se constituie SC MARIA SRL din urmatoarele aporturi :

Utilaj = 40.000lei Disponibil in cont bancar = 30.000lei Calculator =5.000lei

Numerar in casierie =4.000lei.

Cheltuielile de constituire sunt achitate conform chitantei in valoare de 1.000 lei si sunt amortizate liniar in 3 ani. Utilajul va fi amortizat degresiv in 5 ani, iar calculatorul liniar in 5 ani.

Sa se inregistreze: Constituirea societatii

Amortizarea lunara

Inchiderea conturilor    de cheltuieli, venituri, TVA.

Se vinde un mijloc de transport evaluat la valoare de intrare 11.000 RON,amortizat 50% la pret de vanzare de 7.000 RON,TVA=19%.

Se constata un minus la inventar ,un telefon cu fax evaluat la 2.000 lei,amortizat 80%.

Pretul de imputare este de 800 lei,TVA 19%. Banii se vor depune de catre salariat la casierie.

Se inchid conturile de cheltuieli si venituri.

Se achizitioneaza un teren evaluat la 50.000 RON, care va fi ulterior vandut la o valoare cu 10% mai mare;se incaseaza contravaloarea terenului vandut conform extrasului de cont .

Se realizeaza prin eforturi proprii un utilaj evaluat la 10.000 RON,care va fi amortizat degresiv in 8 ani. Inregistrati amortizarea lunara pentru prima luna si calculati amortizarile aferente fiecarui an prin metoda degresiva. Se va face inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2750
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved