Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATE SI GESTIUNE FISCALA

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATE SI GESTIUNE FISCALAAmortizarea fiscala nu este reglementata de: ANS: C(OMFP nr. 1.752/2005 privind reglementarile contabile conforme cu Directivele a IV-a si a VII-a a C.E.E.)

Amortizarea fiscala nu se calculeaza: ANS: B(incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune;)

Au obligatia sa depuna decontul special de TVA (cod 301): ANS: A(persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal)

Asigurarea pentru riscul de somaj este din punct de vedere fiscal: ANS: B(obligatorie si optionala

Administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, se indeplineste potrivit dispozitiilor ANS: E(Codului de procedura fiscala si ale Codului de procedura civila acolo unde Codul de procedura fiscala nu are norme)

Cheltuieli sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi:

ANS: D(cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa;)

Cheltuieli sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi:

ANS: E(cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii,)

Cheltuielile sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi:

ANS: E(cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale, potrivit legii,)

Comisionul datorat de angajator pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, conform Legii nr. 130/1999 (cota de 0,75 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei este: ANS: A(750)

Comisionul datorat de angajator pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate in carnetele de munca, conform Legii nr. 130/1999 (cota de 0,25 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei este:

ANS: E(250)

Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu Codul fiscal, dupa cum urmeaza: ANS: E(rezerva de egalizare.)

Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2 % din impozitul stabilit la alin.(3), pentru: ANS: D(asociatilor sportive care functioneaza conform legii 31/1990,)

Contributia datorata de angajator pentru concedii si indemnizatii medicale, conform O.U.G. nr. 158/2005 (cota de 0,85 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei este: ANS: C(850)

Contributia de asigurari sociale, datorata de angajator pentru conditii normale de munca, conform Legii nr. 19/2000 (cota de 20,8 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei este: ANS: C(20.800)

Contributia de asigurari sociale, datorata de angajator pentru conditii deosebite de munca, conform Legii nr. 19/2000 (cota de 25,8 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei este: ANS: A(25.800)

Contributia de asigurari sociale, datorata de angajator pentru conditii speciale de munca, conform Legii nr. 19/2000 (cota de 30,8 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei este: ANS: D(30.800)

Contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr. 76/2002 (cota de 0,5 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei este: ANS: A(500)

Contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, conform Legii nr. 200/2006 (cota de 0,25 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei este: ANS: C(250)

Contributia datorata de angajator pentru prevenirea accidentelor de munca si bolilor profesionale in functie de clasa de risc, conform Legii nr. 346/2002 (cota de 0,15 % - 0,85 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei, poate fi: ANS: C(150)

Contributia la asigurarile sociale de sanatate datorata de angajator, conform art. 258 al Legii nr. 95/2006 (cota de 5,2 % - martie 2009), la un fond de salarii brute de 100.000 lei este: ANS: C(5.200)

Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote care se aplica asupra - indicati varianta gresita: ANS E (veniturilor din diurna pentru deplasari externe)   

Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote care se aplica asupra - indicati varianta gresita: ANS:D(venituri din despagubiri primite de la firme de asigurari)

Contributiile sociale platite de catre angajator se raporteaza catre autoritatile fiscale: ANS:A(trimestrial)

Contributiile sociale retinute de la angajati se raporteaza catre autoritatile fiscale:ANS B(lunar )

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de: ANS: A(16 %, cu exceptiile prevazute la art. 38 Cod fiscal,)

Daca folosim notaiile:

PI = Profit impozabil, PB = Profit brut, CN = cheltuieli nedeductibile fiscal

VN = venituri neimpozabile fiscal, AD = alte deduceri legale atunci profitul impozabil se stabileste prin relaia:

e) PI = PB + CN - VN - AD

Declaratia privind contributia la asigurarile sociale de sanatate se depune la:ANS:C(casele de asigurari de sanatate pentru care au optat asiguratii)

Declaratia de inregistrare fiscala pentru persoane juridice si asocieri fara personalitate juridica se completeaza:

ANS: A(la infiintare)

Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice si asocieri fara personalitate juridica se completeaza:ANS:C(ori de cate ori se modifica datele comunicate anterior)

Declaratia privind contributia la asigurarile sociale de sanatate se depune:ANS:    B(pe suport de hartie si in format electronic impreuna cu dovada platii)

Declaratia privind impozitul pe profit se depune:ANS: D(anual)

Declaratia privind impozitul pe profit se depune:ANS: E(pe format hartie si in forma electronica)

Declaratia privind impozitul pe reprezentante se completeaza de:ANS:E(nici una dintre afirmatii nu este adevarata)

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se depune la: ANS:A(organul fiscal)

Declaratia rectificativa (cod 710) are menirea de a corecta impozitele si taxele datorate bugetului de stat:

ANS:D(stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu retinere la sursa)

Decontul de taxa pe valoarea adaugata circula:ANS:D(pe format hartie si in forma electronica)

Decontul privind accizele se completeaza: ANS:B(lunar)

Decontul privind accizele (cod 120) contine:ANS:C(cantitatea livrata si acciza datorata )

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata se depune, in format electronic, astfel - indicati varianta gresita:

ANS:E(prin E-mail la adresa indicata de organul fiscal.)

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata (cod 301) se depune pana la data de: ANS:A(25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor )

Decontul special de TVA ( cod 301) trebuie depus: ANS:B(numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata (cod 301) se depune: ANS:A(la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal sau este luat in evidenta fiscala, dupa caz)

Din raportarile fiscale trebuie sa rezulte urmatoarele elemente obligatorii (indicati varianta gresita): ANS:A(solutii de control a raportarilor fiscale)

Diferentele de impozite si taxe stabilite prin actele de control: ANS:E(nu se inscriu in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat)

Directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene poate sa aprobe depunerea pe suport de hartie a declaratiei privind bugetul asigurarilor pentru somaj: ANS:D(la angajatorii cu mai putin de 5 de salariati

Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: veniturile aferente exercitiului N 18.000 lei, din care dividende cuvenite 2.000 lei; cheltuielile aferente exercitiului N 5.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400 lei si amenzi datorate autoritatilor romane 1.100 lei; impozitul pe profit calculat si inregistrat in cursul exercitiului N 800 lei, din care platit 500 lei; Cota de impozit pe profit 16%.

Care este suma impozitului pe profit de platit in exercitiul N: ANS: B(1.628,00)

Fac obiectul declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat urmatoarele impozite ( formular 100) indicati varianta gresita: ANS:A(taxa pe valoarea adaugata)

Fac obiectul declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat urmatoarele impozite (formular 100) indicati varianta gresita:ANS:B(accizele)

Factura de executare silita serveste ca document (indicati varianta gresita):ANS:A(de constatare a datoriei fiscale a persoanei executate)

Factura de executare silita serveste ca document (indicati varianta gresita)ANS:B(de inregistrare a creantei fata de debitorul obligatiei fiscale)

Formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata se completeaza de catre:ANS:D(platitorii de TVA inregistrati ca atare la organul fiscal)

Formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata se depune in functie de tipul contribuabilului: ANS: A(lunar sau trimestrial)

Gestiunea fiscala a contributiei lunare pentru asigurarile de pensii datorata de angajator are in vedere atasarea la fiecare salariat a unui parametru care sa indice ANS:C(conditiile de munca )

Identificarea asiguratilor in cadrul Declaratiei privind evidenta nominala si plata obligatiilor la fondul de somaj se face prin: ANS: B(Cod numeric personal, nume si prenume)

Impozitul datorat de microintreprinderi, numit impozit pe veniturile microintreprinderilor, se aplica asupra veniturilor (ca baza de impozitare) obtinute de acestea din orice sursa, precum:ANS:B(veniturile din vanzarea marfurilor;)

Impozitul datorat de microintreprinderi, numit impozit pe veniturile microintreprinderilor, se aplica asupra veniturilor (ca baza de impozitare) obtinute de acestea din orice sursa, precum:ANS:A(veniturile din dobanzi;)

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor se raporteaza catre autoritatile fiscale:ANS:B(trimestrial)

Impozitul pe profitul societatilor comerciale altele decat bancile si institutiile financiare se raporteaza catre autoritatile fiscale:ANS: A(trimestrial)

In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea nu se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori: ANS:E(3,0 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 25 ani.)

In decontul privind accizele se inscrie: ANS:E(nici una dintre afirmatii nu este adevarata)

Intreprinderile trebuie sa organizeze o gestiune fiscala adecvata care sa permita:

c) organului fiscal sa identifice cheltuielile cu deductibilitate limitata si cele nedeductibile,sa le separe de cele integral deductibile cu usurina

Intre profitul impozabil si profitul contabil exista urmatoarea relaie: e) nici una dintre afirmaii nu este adevarata

Inregistrarea contributiei de asigurari sociale datorata de salariati se face prin nota contabila: ANS: E(421 = 4312)

Inregistrarea contributiei de asigurari sociale impotriva riscului de somaj datorata de salariati se face prin nota contabila: ANS: A(421 = 4372)

Inregistrarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de salariati se face prin nota contabila: ANS:A(421 = 4314)

Inregistrarea impozitului pe veniturile din salarii se face prin nota contabila: ANS: A(421 = 444)

Inregistrarea platii salariului net se poate face prin nota contabila:     ANS:A(421 = 512)

Inregistrarea in contabilitate a ajutoarelor materiale datorate personalului ca protectie sociala se realizeaza:ANS:B(645= 423 )

Inregistrarea in contabilitate a altor datorii in legatura cu personalul se realizeaza:ANS:A(641=4281)

Inregistrarea in contabilitate a bazei de calcul aspra careia se aplica cota de 16 % in vederea determinarii impozitului, conform Codului Fiscal, art. 57: Determinarea impozitului pe venitul din salarii, se realizeaza:

ANS: C(nu se inregistreaza )

Inregistrarea in contabilitate a comisionului datorat de angajator pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, conform Legii nr. 130/1999 (cota de 0,75 % - martie 2009), se realizeaza:ANS:A(635=447)

Inregistrarea in contabilitate a comisionului datorat de angajator pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate in carnetele de munca, conform Legii nr. 130/1999 (cota de 0,25 % - martie 2009), se poate face:ANS:E(635=447)

Inregistrarea in contabilitate a contributiei datorate de angajator pentru concedii si indemnizatii medicale, conform O.U.G. nr. 158/2005 (cota de 0,85 % - martie 2009), se poate face:ANS:C(6458 =4381)

Inregistrarea in contabilitate a contributiei datorate de angajator pentru accidente de munca si boli profesionale in functie de clasa de risc, conform Legii nr. 346/2002 (cota de 0,15 % - 0,85 % - martie 2009), se realizeaza:

ANS:C(6451=4311 )

Inregistrarea in contabilitate a contributiei datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, conform Legii nr. 200/2006 (cota de 0,25 % - martie 2009), se poate face: ANS:C(6458=447)

Inregistrarea in contabilitate a contributiei datorata de angajator pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform Legii nr. 448/2006, se poate face:ANS:B(6458=4381)

Inregistrarea in contabilitate a contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr. 76/2002 (cota de 0,5 % - martie 2009), se realizeaza :ANS:A(6452=4371)

Inregistrarea in contabilitate a contributiei individuale de asigurari sociale (datorata de angajat cota de 10,5 % - martie 2009) indiferent de conditiile de munca, conform Legii nr. 19/2000, se realizeaza: ANS:B(421=4312)

Inregistrarea in contabilitate a contributiei individuale datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj conform Legii nr. 76/2002 (de catre angajat cota de 0,5 % - martie 2009), se realizeaza: ANS:E(421=4372)

Inregistrarea in contabilitate a contributiei la asigurarile sociale de sanatate datorata de angajatii si asimilatii acestora prevazuti la art.257 din Legea nr. 95/2006 (cota de 5,5 % - martie 2009), se realizeaza: ANS:B(421=4314 Inregistrarea in contabilitate a contributiei de asigurari sociale, datorata de angajator pentru conditii normale de munca, conform Legii nr. 19/2000 (cota de 20,8 % - martie 2009), se realizeaza: ANS:C(6451=4311)

Inregistrarea in contabilitate a contributiei la asigurarile sociale de sanatate datorata de angajatii si asimilatii acestora prevazuti la art.257 din Legea nr. 95/2006 (cota de 5,5 % - martie 2009), se realizeaza: ANS:B(421=4314 Inregistrarea in contabilitate a contributiei la asigurarile sociale de sanatate datorata de angajator, conform art. 258 al Legii nr. 95/2006 (cota de 5,2 % - martie 2009), se realizeaza: ANS:C(6453=4313)

Inregistrarea in contabilitate a drepturilor de personal neridicate se realizeaza:ANS:E(421= 426)

Inregistrarea in contabilitate a deducerii personale conform Codului Fiscal, art. 56: Deducere personala, se realizeaza: ANS:D(nu se inregistreaza)

Inregistrarea in contabilitate a fondului de salarii brute se face prin nota contabila:ANS:A(641 = 421)

Inregistrarea in contabilitate a impozitului pe venitul din salariile obtinute se realizeaza:ANS:D(421=444)

Inregistrarea in contabilitate a platii salariului net prin card se realizeaza:ANS:A(421=5121)

Inregistrarea in contabilitate a platii avansurilor acordate personalului se poate face:ANS:C(425= 5311 )

Inregistrarea in contabilitate a retinerilor din salarii datorate tertilor se realizeaza:ANS:D(421= 427)

Inregistrarea in contabilitate a salariilor datorate personalului se realizeaza:ANS:A(641=421)

Inregistrarea in contabilitate a venitului net din salarii conform Codului Fiscal, art. 57: Determinarea impozitului pe venitul din salarii, se realizeaza:ANS:E(nu se inregistreaza )

In Registrul de evidenta fiscala se inscriu informatiile care au stat la baza determinarii: ANS:C(impozitului pe profit)

In relatia de calcul al profitului impozabil, in care se tine seama si de alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor:PI = V Ch VNI + ChND DF - PF;

Notatiile nu reprezinta: ANS:C(Ch = Cheltuieli totale neefectuate;)

In relatia de calcul al profitului impozabil:PI = V Ch VNI + ChND;Notatiile nu reprezinta:ANS:E(ChND = Cheltuieli deductibile.)

In sensul Titlului IV Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, din Codul fiscal roman, articolul 103, poate deveni microintreprindere persoana juridica romana care, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: Care din conditiile de mai jos nu este absolut necesara ?    ANS: E(are un capital social mai mic de 100.000 roni;)

In situatia defectarii aparatelor de marcat fiscale este obligatorie:ANS:C(inscrierea tuturor operatilor intr-un registru special)

In situatia defectarii aparatelor de marcat fiscale este obligatorie: ANS:D(sa se emita facturi fiscale pentru toate tranzactiile pana la repunerea in functiune)

In utilizarea jurnalului pentru vanzari se aplica urmatoarea regula: ANS:D(jurnalul de vanzari se intocmeste in baza documentelor privind livrarile de bunuri sau prestarile de servicii)

In utilizarea jurnalului pentru cumparari se aplica urmatoarea regula:ANS:D(jurnalul pentru cumparari se intocmeste in baza documentelor privind achizitia de bunuri sau primirea de servicii)

In vederea impunerii, nu sunt asimilate salariilor, printre altele:ANS: E(contravaloarea echipamentelor tehnice, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;)

In vederea impunerii, nu sunt asimilate salariilor, printre altele:ANS: D(tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;)

Jurnalul pentru cumparari se completeaza:ANS:E(zilnic dupa fiecare receptie de bunuri sau servicii)

Jurnalul pentru vanzari se completeaza:ANS:E(zilnic dupa fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii )

Jurnalul pentru cumparari se intocmeste:ANS:A(pe format hartie si in forma electronica)

Jurnalul pentru vanzari se intocmeste:ANS:A(pe format hartie si in forma electronica)

La sfarsitul anului 2009 o societate comerciala inregistreaza un profit impozabil in suma de 170.000 lei. Impozitul pe profit datorat la finele trimestrului III este 10.000 lei. Societatea achizitioneaza la data de 15 noiembrie un echipament tehnologic in valoare de 80.000 lei, profitul contabil aferent perioadei 1 octombrie - 31 decembrie 2009 fiind in suma de 90.000 lei.Sa se determine impozitul pe profit pentru trimestrul IV calculat exclusiv in conformitate cu prevederea privind Scutirea de impozit a profitului reinvestit din Codul fiscal.Raspuns: B(4.400)

La sfarsitul anului 2009 o societate comerciala inregistreaza un profit impozabil in suma de 60.000 lei. Impozitul pe profit datorat la finele trimestrului III este 4.000 lei. Societatea achizitioneaza la data de 20 noiembrie un echipament tehnologic in valoare de 70.000 lei, profitul contabil aferent perioadei 1 octombrie - 31 decembrie fiind 30.000 lei.Sa se determine impozitul pe profit pentru trimestrul IV calculat exclusiv in conformitate cu prevederea privind Scutirea de impozit a profitului reinvestit din Codul fiscal.Raspuns: E(800)

La sfarsitul anului 2009 o societate comerciala inregistreaza un profit impozabil in suma de 45.000 lei. Impozitul pe profit datorat la finele trimestrului III este 2.000 lei.Societatea achizitioneaza la data de 15 decembrie un utilaj in valoare de 25.000 lei, profitul contabil aferent perioadei 1 octombrie - 31 decembrie 2009 fiind 30.000 lei. La data de 31 decembrie 2008 societatea a inregistrat venituri totale anuale in suma de 250.000 lei, suma la care corespunde un impozit minim anual de 6.500 lei.Sa se determine impozitul pe profit pentru trimestrul IV calculat exclusiv in conformitate cu prevederea privind Scutirea de impozit a profitului reinvestit din Codul fiscal tinand insa cont de impozitul minim de plata.Raspuns: B(1.625)

La sfarsitul anului 2009 o societate comerciala inregistreaza un profit impozabil in suma de 60.000 lei. Impozitul pe profit datorat la finele trimestrului III este 4.000 lei. Societatea achizitioneaza la data de 20 noiembrie un echipament tehnologic in valoare de 70.000 lei, profitul contabil aferent perioadei 1 octombrie - 31 decembrie fiind 30.000 lei.Sa se determine valoarea fiscala (de amortizare) in conformitate cu prevederile privind  Scutirea de impozit a profitului reinvestit din Codul fiscal.Raspuns: E(40.000)

La sfarsitul anului 2010 o societate comerciala inregistreaza un profit impozabil in suma de 2.500.000 lei. Profitul contabil aferent anului 2010 este de 1.900.000 lei. Societatea achizitioneaza la data de 15 martie 2010 un echipament tehnologic in valoare de 70.000 lei, la data de 16 iulie un echipament tehnologic in valoare de 110.000 lei si in data de 15 octombrie un echipament tehnologic in valoare de 90.000 lei.Se calculeaza impozitul pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii privind Scutirea de impozit a profitului reinvestit din Codul fiscal (nota: se presupune ca legislatia actuala privind impozitarea profitului ramane neschimbata pana la sfarsitul anului 2010).

Raspuns: C(356.800)

Mijlocul fix amortizabil reprezinta orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ mai multe conditii. Una dintre conditiile de mai jos nu este absolut necesara:ANS:D(are o durata normala de utilizare cuprinsa intre un an si cinci ani;)

Nota contabila: 691 = 441 se foloseste pentru inregistrarea: b) impozitului pe profit datorat

Nota contabila: 441 = 5311, se foloseste pentru inregistrarea c) plaii prin casierie a impozitului pe profit

Nu se inscriu in formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata: ANS:D(diferentele de TVA constatate de organele de control)

Nu se inscriu in formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata:ANS:A(documentele fiscale neevidentiate in jurnalul de vanzari si jurnalul de cumparari constatate de organele de control)

Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si: ANS:D(diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare,)

Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si: ANS: A(cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate)

Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si: ANS: A(cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania;)

Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si: ANS: B(dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale.)

Nu sunt considerate mijloace fixe amortizabile: ANS:C(terenurile impadurite;)

Nu sunt considerate mijloace fixe amortizabile: ANS:B(investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul mentinerii parametrilor tehnici initiali.)

Obligatia depunerii si transmiterii declaratiei privind bugetul asigurarilor pentru somaj o au: ANS:C(angajatorii )

O discoteca a realizat in exercitiul 2007 venituri de 1.000 u.m. si cheltuieli deductibile de 950 u.m., fara a avea venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile fiscal. Sa se calculeze impozitul pe profit datorat Bugetului de Stat.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:D(50,00)

O microintreprindere are venituri totale 1000 u.m., din care venituri din variatia stocurilor 100, venituri din productia de imobilizari 100 si cheltuieli totale 800. In exercitiul fiscal a fost achizitionata o casa de marcat de 200 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si impozitul pe venit, (optiunea microintreprindere) calculat la nivelul anului 2007.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: A(20,00)

O microintreprindere a platit in trimestrul I un impozit pe venit de 100 u.m., in trimestrul II a platit 200 u.m. In trimestrul III totalitatea veniturilor cumulate depaseste echivalentul a 100.000 euro, respectiv 350.000 u.m. Sa se calculeze impozitul pe venit (profit) datorat, stiind ca cheltuielile deductibile au fost de 300.000 u.m.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: B(7.700,00)

Organizarea unei gestiuni fiscale adecvate pentru calculul impozitului pe profit poate

consta din - indicai varianta gresita: e) stabilirea exacta a bugetului de venituri si cheltuieli al firmei

Organele de control au obligatia de a consemna in registrul unic de control, inaintea inceperii controlului, urmatoarele elemente - indicati varianta gresita:ANS: D(numele celui care a facut sesizarea in baza caruia s-a declansat controlul)

Organele de control au obligatia de a consemna in registrul unic de control, inaintea inceperii controlului, urmatoarele elemente - indicati varianta gresita: ANS: B(sanctiunea propusa pentru abaterile constatate )

O societate comerciala a realizat venituri din orice sursa in suma de 10.000 u.m. cu cheltuieli aferente de 5.000 u.m. dintre care cheltuieli cu salariile personalului 3.500 u.m. Prntre cheltuieli exista: 500 u.m. cheltuieli cu ajutoare pentru nastere acordate salariatelor, 500 u.m. cheltuieli cu cadourile acordate salariatelor in ziua de 8 martie si 500 u.m. cheltuieli cu impozitul pe profit.Sa se calculeze impozitul pe profit.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula ; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: B(1.028,80)

O societate comerciala a realizat venituri din orice sursa in suma de 10.000 u.m. cu cheltuieli aferente de 5.000 u.m., dintre care: cheltuieli cu impozitul pe profit 500 u.m.. si provizioane de buna executie acordate clientilor de 1 000 u.m.Sa se calculeze impozitul pe profit.rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula ; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:A(880,00)

O societate comerciala a realizat venituri din orice sursa in suma de 10.000 u.m, cu cheltuieli aferente de 5.000 u.m., dintre care: cheltuieli de protocol 500 u.m. si cheltuieli cu impozitul pe profit 500 u.m.Sa se calculeze impozitul pe profit.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula; nu se va specifica unitatea de masura)

ANS: B(940,80)

O societate comerciala a realizat venituri din orice sursa in suma de 10.000 u.m, cu cheltuieli aferente de 5.000 u.m. Intre cheltuieli exista cheltuieli cu indemnizatia de deplasare (diurna) pentru 10 salariati timp de doua zile, in suma de 2.000 u.m.Sa se calculeze impozitul pe profit.Nota: nivelul legal al cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare va fi considerat de 13 u.m. / zi / salariat.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula; nu se va specifica unitatea de masura ANS: C(1.016,00)

O societate comerciala a realizat venituri din orice sursa in suma de 10.000 u.m. cu cheltuieli aferente de 5.000 u.m. dintre care 500 u.m.cheltuiala cu impozitul pe profit.Capitalul social este de 5.000 u.m. Sa se calculeze impozitul pe profit in conditiile constituirii rezervei legale.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula ; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: D(836,00)

O societate comerciala a realizat venituri din orice sursa in suma de 10.000 u.m, cu cheltuieli aferente de 5.000 u.m., dintre care: cheltuieli de protocol 500 u.m. si cheltuieli cu impozitul pe profit 500 u.m.Sa se calculeze impozitul pe profit.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:B(480,80)

O societate comerciala a realizat venituri din orice sursa in suma de 10.000 u.m, cu cheltuieli aferente de 5.000

u.m. Intre cheltuieli exista cheltuieli cu indemnizatia de deplasare (diurna) pentru 10 salariati timp de doua zile, in suma de 2.000 u.m.Sa se calculeze impozitul pe profit.Nota: nivelul legal al cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare va fi considerat de 13 u.m. / zi / salariat.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: C(1.106,00)

O societate comerciala a realizat venituri din orice sursa in suma de 10.000 u.m. cu cheltuieli aferente de 5.000 u.m. dintre care cheltuieli cu provizioanele privind neincasarea clientilor in suma de1.000 u.m.(deductibilitate30%).

Sa se calculeze impozitul pe profit.rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:E(912,00)

O societate comerciala a realizat venituri din orice sursa in suma de 400.000 u.m. cu cheltuieli aferente de 300.000 u.m., dintre care cheltuieli cu amortizarea calculata conform OMFP 1752/2005 in suma de 150.000 u.m. Amortizarea calculata conform art.24 Cod fiscal este de 50.000 u.m.Sa se calculeze impozitul pe profit.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula ; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:A(32.000,00)

O societate comerciala a realizat venituri din orice sursa in suma de 10.000 u.m. cu cheltuieli aferente de 5.000 u.m., dintre care cheltuieli cu impozitul pe profit in suma de 1.000 u.m. Veniturile din dividende sunt de 2.000 u.m. iar capitalul social subscris varsat de 500 u.m.Sa se calculeze impozitul pe profit in conditiile constituirii rezervei legale.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula ; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:C(624,00)

O societate comerciala a realizat in trimestrul I venituri din orice sursa in suma de 20.000 u.m. cu cheltuieli aferente de 10.000 u.m., exclusiv cheltuieli cu impozitul pe profit pe care societatea l-a platit integral la termen. Veniturile din dividende sunt de 2.000 u.m. iar amenzile datorate autoritatilor romane 1.000 u.m. In trimestrul II a mai realizat venituri de 5.000 u.m. si cheltuieli 10.000 u.m. Sa se calculeze diferenta de impozit rezultata la sfarsitul semestrului II .(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula ; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:E(de primit 800,00)

O societate comerciala a realizat un profit brut contabil de 1.000 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre dividendele nete incasate de asociatii persoane fizice A si B, care au o participatie la capitalul social de 60 % si respectiv 40 %.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: A(141,12)

O societate comerciala a realizat intr-un exercitiu financiar venituri din orice sursa in suma de 50.000 u.m. cu cheltuieli aferente de 40.000 u.m. dintre care cheltuieli la schemele de pensii facultative pentru 5 salariati in suma de 10.000 u.m..Sa se calculeze impozitul pe profit (1 = 4 u.m.).(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula ; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: A(1.920,00)

O societate comerciala a realizat la sfarsitul trimestrului al II-lea din anul 2009 venituri impozabile cumulate de 4.000 lei cu cheltuieli deductibile aferente de 2.438 lei (nu exista alte elemente cu incidenta fiscala asupra profitului impozabil). Veniturile totale inregistrate la 31 decembrie 2008 sunt de 40.000 lei corespunzator primei transe anuale careia ii revine un impozit pe profit minim anual in valoare de 2.200 lei. (nota: impozitul minim a fost introdus incepand cu data de 1 mai 2009). Sa se determine impozitul pe profit datorat la sfarsitul trimestrului II.

Raspuns: C(367)

O societate comerciala a realizat la sfarsitul trimestrului al II-lea din anul 2009 venituri impozabile cumulate de 4.000 lei cu cheltuieli deductibile aferente de 875 lei (nu exista alte elemente cu incidenta fiscala asupra profitului impozabil). Veniturile totale inregistrate la 31 decembrie 2008 sunt de 40.000 lei corespunzator primei transe anuale careia ii revine un impozit pe profit minim anual in valoare de 2.200 lei. (nota: impozitul minim a fost introdus incepand cu data de 1 mai 2009). Sa se determine impozitul pe profit datorat la sfarsitul trimestrului II.

Raspuns: B(500)

O societate comerciala a realizat la sfarsitul trimestrului al III-lea din anul 2009 venituri impozabile cumulate de 4.000 lei cu cheltuieli deductibile aferente de 875 lei (nu exista alte elemente cu incidenta fiscala asupra profitului impozabil). Veniturile totale inregistrate la 31 decembrie 2008 sunt de 40.000 lei corespunzator primei transe anuale careia ii revine un impozit pe profit minim anual in valoare de 2.200 lei. (nota: impozitul minim a fost introdus incepand cu data de 1 mai 2009). Sa se determine impozitul pe profit datorat la sfarsitul trimestrului III.

Raspuns: D(917)

O societate comerciala cumpara din strainatate marfuri in valoare de 1.000 euro. Cursul leu/euro la data facturarii este de 3,5. La o luna plateste 50 % din datoria comerciala, cursul leu/euro 3,7. Dupa doua luni plateste si diferenta, curs leu/euro 3,4. Care este profitul (pierderea) exclusiv din aceste operatii.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor, pentru pierdere se va utiliza semnul minus; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: A(-50,00)

O societate comerciala vinde in strainatate marfuri in valoare de 1.000 euro. Cursul leu/euro la data facturarii este de 3,5. La o luna incaseaza 50 % din datoria comerciala, cursul leu/euro 3,7. Dupa doua luni incaseaza si diferenta, curs leu/euro 3,4. Care este profitul (pierderea) exclusiv din aceste operatii.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor, pentru pierdere se va utiliza semnul minus; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: B(50,00)

O societate comercial prezinta gradul de indatorare de 5, venituri impozabile totale 2.000 u.m., din care venituri din diferente de curs valutar 50 u.m., cheltuieli totale 1.000 u.m. din care cheltuieli cu dobanzile 500 u.m., si cheltuieli din diferente de curs valutar 100 u.m. (aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului). Sa se calculeze impozitul pe profit.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: C(248,00)

O societate comerciala a avut in exercitiul N venituri 2.000 u.m., cheltuieli 1.000 u.m. din care cheltuieli cu provizioanele de 200 u.m., considerate nedeductibile fiscal. In exercitiul N+1 provizionul ramane fara obiect si se

desfiinteaza. In exercitiul N+1 s-au inregistrat venituri de 2.000 u.m., cheltuieli 1.000 u.m. si nu exista alte venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile fiscal. Sa se calculeze raportul dintre impozitul pe profit al exercitiilor N si N+1. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)     ANS: E(1,50)

O societate comerciala are gradul de indatorare de 2. Sa se calculeze impozitul pe profit in conditiile: Venituri impozabile totale = 2.000 u.m.; cheltuieli totale = 1.000 u.m., din care cheltuieli cu dobanzile 500 u.m. (2009).

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: C(160,00)

O societate comerciala are in trimestrul 1 venituri impozabile cumulate de 1.000 u.m., cheltuieli cumulate de 500 u.m., intre care amenzi datorate catre Garda Financiara de 100 u.m. si penalitati de intarziere catre SC X SRL de 100 u.m. Sa se calculeze impozitul pe profit ?(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:B(96,00)

O societate comerciala are venituri impozabile de 5.000 u.m., din care inregistrate in conturile 701 1.000 u.m., 704 - 2000 u.m., 707 1000 u.m., iar cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit) 4.000 u.m dintre care cheltuieli cu sposorizarea de 20 u.m . Ce suma poate fi sponsorizata ca fiind deductibila in impozitul pe profit, conform Codului fiscal ?(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS:C(12,00)

O societate comerciala are venituri impozabile de 2.000 u.m., si cheltuieli deductibile 1.000 u.m. Capitalul social este de 1.000 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit, calculat cu si fara constituirea rezervei legale (2009).(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; pentru diferente negative se va utiliza semnul minus; nu se va specifica unitatea de masura)ANS:D(-8,00)

O societate comerciala are venituri impozabile 2.000 u.m., cheltuieli deductibile 1.000 u.m. si capital social 500 u.m. Firma vrea sa constituie rezerve in suma de 140 u.m. Care este suma minima pentru constituirea rezervei statutare (2009)?(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS:E(90,00)

O societate comerciala are venituri de 2.000 u.m., din care venituri din dividende 500 u.m. si cheltuieli 1.000 u.m. din care cheltuieli cu impozitul pe profit 200, cheltuieli de protocol 300 u.m. Sa se calculeze impozitul pe profit (2009). (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: B(156,80)

O societate comerciala are venituri impozabile totale 1.000 u.m., cheltuieli deductibile totale 800 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si impozitul pe venit, (optiunea microintreprindere) calculat la nivelul anului 2007.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: C(12,00)

O societate comerciala are venituri impozabile totale 1.000 u.m., cheltuieli deductibile totale 1.500 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si impozitul pe venit, (optiunea microintreprindere) calculat la nivelul anului 2007.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor, pentru diferente negative se va utiliza semnul minus; nu se va specifica unitatea de masura)ANS:    D(-20,00)

O societate comerciala are venituri totale 1.000 u.m., din care venituri din variatia stocurilor 100, venituri din productia de imobilizari 100 si cheltuieli deductibile totale 800. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si impozitul pe venit, (optiunea microintreprindere) la nivelul anului 2007.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: E(16,00)

O societate comerciala a inregistrat in exercitiul financiar N venituri impozabile 2.000 u.m., cheltuieli 1.000 u.m., din care cheltuieli cu amenzile catre autoritatile romane 200 u.m. In exercitiul N+1 societatea a inregistrat venituri impozabile 2.000 u.m. si cheltuieli 1.000 u.m. Nu exista alte venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile. In urma unei contestatii, amenda a fost anulata. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit al exercitiilor N si N+1. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: D(64,00)

O societate comerciala a inregistrat urmatoarele venituri: V1 = 300, V2 = 400, V3 = 500 si urmatoarele cheltuieli : C1 = 200, C2 = 300, C3 = 400 (u.m.). Sa se calculeze profitul net (dividendul brut) in situatia cand V1 este un venit neimpozabil, iar C3 este o cheltuiala nedeductibila fiscal. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS:E(236,00)

O societate comerciala inregistreaza in trimestrul 3, venituri cumulate de 3.000 u.m. Cheltuielile cumulate, inclusiv cheltuiala cu impozitul pe profit este 2.000 u.m. Impozitul pe profit datorat pe primele 2 trimestre este de 100 u.m., din care a platit 50 u.m. Dintre veniturile obtinute, 200 u.m. sunt venituri din dividende de la persoane juridice romane. Sa se calculeze impozitul pe profit de plata la sfarsitul trimestrului 3.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: A(94,00)

O societate comerciala inregistreaza venituri de 2.000 u.m. din care dividende primite de la o persoana juridica romana 100 u.m., cheltuieli 1.000, din care impozitul pe profit datorat in perioada anterioara 100 u.m. si provizioane pentru litigii nedeductibile fiscal de 100 u.m. Sa se calculeze impozitul pe profit (2009). (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: A(176,00)

O societate comerciala inregistreaza la sfarsitul anului 2008 pierdere fiscala in suma de 700 lei. In cursul anului 2009 societatea inregistreaza in trimestrul I pierdere fiscala, iar la sfarsitul trimestrul al II-lea inregistreaza cumulat venituri impozabile de 15.000 lei cu cheltuieli deductibile aferente de 1.800 lei (nu exista in cursul exertitiului fiscal 2009 alte elemente cu incidenta fiscala asupra profitului impozabil).

Veniturile totale inregistrate la 31 decembrie 2008 sunt de 300.000 lei corespunzator transei a II anuale careia ii revine un impozit pe profit minim anual in valoare de 6.500 lei. (nota: impozitul minim a fost introdus incepand cu data de 1 mai 2009). Sa se determine impozitul pe profit datorat la sfarsitul trimestrului II.

Raspuns: E(2.000)

O societate comerciala inregistreaza la sfarsitul anului 2009 pierdere fiscala in suma de 700 lei. In cursul anului 2010 societatea inregistreaza in trimestrul I pierdere fiscala, iar la sfarsitul trimestrul al II-lea inregistreaza cumulat venituri impozabile de 15.000 lei cu cheltuieli deductibile aferente de 1.800 lei (nu exista in cursul exertitiului fiscal 2010 alte elemente cu incidenta fiscala asupra profitului impozabil).

Veniturile totale inregistrate la 31 decembrie 2009 sunt de 300.000 lei corespunzator transei a II anuale careia ii revine un impozit pe profit minim anual in valoare de 6.500 lei. (nota: impozitul minim a fost introdus incepand cu data de 1 mai 2009). Sa se determine impozitul pe profit datorat la sfarsitul trimestrului II.

Raspuns: A(3.250)

O societate comerciala a obtinut in exercitiul financiar N un profit brut de 1.000 u.m. La inceputul exercitiului urmator, profitul net, respectiv dividendul brut, se reporteaza si se asteapta hotararea AGA. In urma hotararii AGA, tot profitul net este distribuit actionarilor persoane fizice. Sa se calculeze dividendul net, platit acestor persoane.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: D(705,60)

O societate comerciala a decis sa plateasca 4.500 Ron drept dividend net unei alte persoane juridice actionare. Sa se calculeze impozitul pe dividende pe care trebuie sa-l plateasca societatea comerciala.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: E(500,00)

Pentru a realiza o amortizare fiscala nu este nevoie, de regula, de:ANS:E(niveluri de amortizare)

Pentru stabilirea regimului de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil nu se pot aplica urmatoarea regula:

ANS: B(in cazul autovehiculelor, metoda de amortizare accelerata;)

Persoanele juridice care au subunitati inregistrate ca platitori de impozite si taxe depun declaratia rectificativa pentru impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, corespunzator activitatii subunitatilor, la:

ANS: A(organul fiscal teritorial la care subunitatile sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe)

Platitorii de salarii nu au obligatia: ANS:D(sa transmita salariatului, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.)

Platitorul de salarii nu este obligat: ANS:D(sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii oricarui contribuabil (angajat) si, respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului,)

Pot fi considerate persoane aflate in intretinere :ANS:A(persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de mai putin de 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de mai putin de 20.000 m2 in zonele montane, in conditiile Codului fiscal;)

Prin valoarea de intrare (amortizabila) a mijloacelor fixe nu se intelege:ANS:E(costul de productie, pentru mijloacele fixe cumparate de catre contribuabil.)

Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul care contine (indicati varianta gresita): ANS:C(adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal)

Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul care contine (indicati varianta gresita):ANS:C(marja comerciala la fiecare tranzactie)

Registrele, formularele si celelalte elemente care contribuie la gestiunea fiscala sunt introduse prin:ANS:E(norme fiscale nationale)

Registrul de evidenta fiscala este obligatoriu pentru: ANS:B(contribuabilii inregistrati ca platitori de impozit pe profit)

Registrul de evidenta fiscala se completeaza:ANS:A(pe documentul tipizat sau in forma electronica )

Registrul de evidenta fiscala: ANS:E(se pastreaza singurul exemplar legal la sediul social al contribuabilului)

Registrul unic de control are ca scop evidentierea: ANS:E(nici una din afirmatii nu este adevarata)

Registrul unic de control se numeroteaza, se sigileaza si se pastreaza de: ANS: C(reprezentantul legal al unitatii verificate sau de inlocuitorul acestuia)

Reprezinta active amortizabile:ANS:E(amenajarile de terenuri.)

Reprezinta active amortizabile:ANS:E(mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala.)

Reprezinta o categorie relevanta din punct de vedere al impozitului pe profit:a) cheltuielile total deductibile

Reprezinta o categorie relevanta din punct de vedere al impozitului pe profit:e) cheltuieli cu deductibilitate limitata

Reprezinta o categorie relevanta din punct de vedere al impozitului pe profit:b) cheltuieli nedeductibile fiscal

Retinerea contributiei la fondul de somaj in cazul asiguratilor optionali se face in baza ANS: A(contractul de asigurari pentru somaj semnat de titular si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si document scris semnat de titularul drepturilor din care sa rezulte acordul pentru plata contributiei de somaj din creantele sale fata de intreprindere)

Sa se calculeze amortizarea fiscala a ultimei luni pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul anual de amortizare accelerata si limita maxima permisa de lege in primul an.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: E(62,50)

Sa se calculeze amortizarea lunara a unui mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul liniar de amortizare fiscala.

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:100,00

Sa se calculeze amortizarea anuala in primul an a unui mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul degresiv de amortizare fiscala.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura ANS:A(1.800,00)

Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al doilea pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul degresiv de amortizare fiscala.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:B(1.260,00)

Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al treilea pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul degresiv de amortizare fiscala.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)

ANS: C(980,00)

Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al patrulea pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul degresiv de amortizare fiscala.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)

ANS: D(980,00)

Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al cincilea pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul degresiv de amortizare fiscala.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)

ANS: E(980,00)

Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al cincilea pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul accelerat de amortizare fiscala.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)

ANS: A(750,00)

Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al cincilea pentru un mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul liniar de amortizare fiscala.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)

ANS: B(1.200,00)

Salariatul Ionescu a realizat in luna februarie 2009, la functia de baza conditii normale de munca: un salariu de 6.076,00; indemnizatie de conducere 912,00; alte sporuri 3.038,00 si alte venituri 3.600,00 lei. Sa se calculeze impozitul pe salariu in conditiile in care salariatul nu are persoane in intretinere. ANS: A(1.820,00)

Salariatul Ionescu a realizat in luna februarie 2009, la functia de baza conditii normale de munca: un salariu de 6.076,00; indemnizatie de conducere 1.519,00; alte sporuri 2.422,00; alte venituri 4.053,00 si regularizari de 976,00 lei, avans primit 2.494,00. Sa se calculeze restul de plata in conditiile in care salariatul nu are persoane in intretinere. ANS: B(6.691,00)

Salariatul Ionescu a realizat in luna februarie 2009, la functia de baza conditii normale de munca: un salariu de 2.960,00; alte venituri 1.480,00 si un avans primit de 1.261,00 lei. Sa se calculeze venitul impozabil in conditiile in care salariatul nu are persoane in intretinere.ANS: C(3.708,00)

Salariatul Ionescu a realizat in luna februarie 2009, la functia de baza conditii normale de munca: un salariu de 890,00; spor vechime 25 % si un rest de plata de 488,00 lei. Sa se calculeze avansul primit in conditiile in care salariatul nu are persoane in intretinere. ANS:D(331,00)

Salariatul Ionescu a realizat in luna februarie 2009, la functia de baza conditii normale de munca: un salariu de 1.171,00; spor vechime 15 % si un rest de plata de 590,00 lei. Sa se calculeze salariul net in conditiile in care salariatul are o singura persoana in intretinere.ANS: E(991,00)

Salariatul Ionescu are in luna februarie 2009 (20 de zile lucratoare), la functia de baza conditii normale de munca: un salariu de incadrare de 2.960,00 si un rest de plata de 1.136,00 lei. Sa se calculeze salariul net in conditiile in care salariatul nu are persoane in intretinere dar a absentat o zi de la program.ANS: A(1.977,00)

Salariatul Ionescu si-a realizat in luna februarie 2009 (20 de zile lucratoare) in afara functiei de baza conditii normale de munca salariul de incadrare de 2.422,00 si a primit un avans de 688,00 lei. Sa se calculeze venitul net lunar in conditiile in care salariatul nu are persoane in intretinere. ANS:B(2.023,00)

Salariatul Ionescu a realizat in luna februarie 2009 la functia de baza conditii normale de munca un salariu de 1.500,00 si a primit un avans de 0 lei. Sa se calculeze deducerea personala in conditiile in care salariatul are o singura persoana in intretinere.ANS:C(270,00)

Salariatul Ionescu a realizat in luna februarie 2009 la functia de baza conditii normale de munca un salariu de 2.000,00 si a primit un avans de 0 lei. Sa se calculeze salariul net de plata in conditiile in care salariatul are doua persoane in intretinere.ANS:D(1.440,00)

Salariatul Ionescu a realizat in luna februarie 2009 la functia de baza conditii normale de munca un salariu egal cu salariul minim brut pe economie si a primit un avans de 0 lei. Sa se calculeze restul de plata in conditiile in care salariatul are cinci persoane in intretinere. ANS:E(501,00)

S.C. Alfa SRL se asociaza (50 %) cu persoana fizica Popescu (50 %), rezultand asociatia in participatie Beta, fara personalitate juridica. La sfarsitul exercitiului financiar, societatea Beta realizeaza un venit de 1.000 u.m. Societatea Alfa SRL, declarata microintreprindere, realizeaza un venit de 2.000 u.m., exclusiv veniturile din participatie. Cu cat este mai mare impozitul pe venitul microintreprinderii fata de impozitul pe venitul persoanei fizice Popescu, calculat la nivelul anului 2007.(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: C(42,50)

Societatea comerciala A SRL este constituita de SC B SRL si persoana fizica C, care au o participatie la capitalul social de 50 % si 50 %. Societatea B SRL e constituita de persoanele fizice D si E, cu o participatie de 50 % si 50 %. Sa se calculeze suma incasata drept dividende de catre persoana fizica E, in urmatoarele ipoteze:

- profitul brut contabil al SC A SRL este 5.000 u.m.;

- SC B nu are alte venituri in exercitiul 2007 decat dividendele de la SC A SRL;

- SC B nu are cheltuieli in exercitiul respectiv;

- veniturile din dividende sunt impozabile fiscal (situatie ipotetica). (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:B(666,79)

Societatea comerciala A SRL este constituita de SC B SRL si persoana fizica C, care au o participatie la capitalul social de 50 % si 50 %. Societatea B SRL e constituita de persoanele fizice D si E, cu o participatie de 50 % si 50 %. Sa se calculeze suma incasata drept dividende de catre persoana fizica E, in urmatoarele ipoteze:

- profitul brut contabil al SC A SRL este 5.000 u.m.;

- SC B nu are alte venituri in exercitiul 2007 decat dividendele de la SC A SRL;

- SC B nu are cheltuieli in exercitiul respectiv;

- veniturile din dividende nu sunt impozabile fiscal. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: C(793,80)

Societatea X SRL are rezerve statutare 500 u.m., capital social 1.000 u.m., rezultatul reportat (pierdere) 500 u.m., alte rezerve 2.000 u.m., imprumuturi bancare din Romania (cu termen peste un an) 5.000 u.m. (valori medii ale perioadei). In exercitiul financiar curent a obtinut venituri impozabile de 2.000 u.m., cheltuieli totale 1.000 u.m., din care 500 u.m. cheltuieli cu dobanzile. Sa se calculeze impozitul pe profit. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor) ANS:D(160,00)

Societatea X SRL are rezerve statutare 500 u.m., capital social 1.000 u.m., rezultatul reportat (pierdere) 500 u.m., alte rezerve 2.000 u.m., imprumuturi bancare romanesti (cu termen peste un an) 10.000 u.m. (valori medii ale perioadei). In exercitiul financiar curent a obtinut venituri impozabile de 2.000 u.m., cheltuieli totale 1.000 u.m., din care 500 u.m. cheltuieli cu dobanzile. Sa se calculeze impozitul pe profit. (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:E(240,00)

Taxa pe valoarea adaugata se raporteaza catre autoritatile fiscale:ANS:E(nici una dintre afirmatii nu este adevarata)

Una din afirmatiile de mai jos nu este conforma cu Codul Fiscal profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre:ANS:D(din care se scad veniturile impozabile)

Una din afirmatiile de mai jos nu este conforma cu reglementarile fiscale:ANS:C(Cheltuielile de cercetare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz;)

Una din afirmatiile de mai jos referitoare la deducerea personala nu este adevarata (2007): ANS:A(pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere deducerea este de 2.000.000 lei vechi;)

Una din afirmatiile de mai jos referitoare la deducerea personala nu este adevarata (2007): ANS:A(pentru

nu este adevarata (2007): ANS:C(deducere personala este acordata numai pentru veniturile din salarii obtinute la locul unde nu se afla functia de baza,)

Una din afirmatiile de mai jos referitoare la persoana in intretinere pentru care se acorda deducere personala (suplimentara), nu este adevarata (2007):     ANS:A(Persoana in intretinere poate fi ruda contribuabilului sau a sotului/sotiei acestuia pana la gradul al treilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 2.500.000 lei (vechi) lunar.)

Una din exigentele care rezulta din legislatie pentru gestiunea fiscala a contributiei la fondul de somaj este

ANS:    D(separarea din numarul total de salariati a celor care cumuleaza pensia cu salariul)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit:ANS:A(indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit: ANS:B(indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit:ANS: C(cadourile oferite salariatelor care au minimum patru copii in intretinere, )

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit:ANS: C(permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit:ANS: C(cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei; )

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit: ANS:    D(sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice, numita curent diurna.)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit: ANS: D(indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit: ANS:E(indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.)

Una dintre afirmatiile de mai jos privind urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil, nu este adevarata: ANS: C(amortizarea fiscala,)

Una dintre afirmatiile de mai jos, referitoare la impozitarea veniturilor din salarii nu este adevarata:

La locul unde se afla functia de baza, impozitul pe veniturile din salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de 16 % asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele: ANS:D(cheltuieli profesionale acordate cu titlu de deducerea personala pentru luna respectiva;)

Una dintre afirmatiile de mai jos, referitoare la veniturile din salarii nu este adevarata: ANS:E(impozitul anual din salarii este supus procedurii de globalizare a veniturilor din salarii.)

Una dintre cotele de impozitare a veniturilor microintreprinderilor, de mai jos nu a fost prevazuta intr-un act normativ:ANS:    A(1,0 % in anul 2003;)

Una dintre entitatile la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute mai jos este mai mic decat 5 % din veniturile respective, nu este obligata la plata unui impozit de 5 % aplicat acestor venituri:

ANS: D(activitati de natura jocurilor sportive,)Una dintre urmatoarele afirmatii privind cheltuielile cu dobanzile nu este adevarata:

ANS: E(cheltuielile reprezentand dobanzile la contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;)

Una dintre urmatoarele afirmatii privind cheltuielile cu dobanzile nu este adevarata:

ANS: E(dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare si cele care sunt garantate de stat, care intra sub incidenta prevederilor Codului fiscal.)

Una dintre urmatoarele afirmatii privind rezervele si provizioanele nu este adevarata:

ANS: E(in intelesul Codului fiscal, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se intelege si micsorarea unui provizion sau a unei rezerve.)

Una dintre urmatoarele afirmatii privind rezerva legala deductibila nu este adevarata:

ANS: E(in cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei este deductibila la calculul profitului impozabil.)

Una dintre urmatoarele reglementari nu reprezinta avantaje in natura in legatura cu salariile conform Codului fiscal:ANS:E(contravaloarea tichetelor de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare; )

Una dintre urmatoarele reglementari nu reprezinta avantaje in natura in legatura cu salariile conform Codului fiscal:ANS:E(contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare;)

Unul din pasii activitailor desfasurate pentru determinarea rezultatului contabil si a celuifiscal este indicai varianta gresita: e) determinarea fluxului de incasari si plai

Unul din pasii activitailor desfasurate pentru determinarea rezultatului contabil si a celui fiscal este indicai varianta gresita: e) efectuarea inventarierii conturilor bancare

Un contribuabil platitor de impozit pe profit a efectuat, in baza unui contract de sponsorizare, cheltuieli de 1.500 lei.Contribuabilul prezinta urmatoarele date financiare:

Venituri din vanzarea marfurilor = 100.000 lei;

Venituri din prestari de servicii = 200 lei;

Cheltuieli privind marfurile = 75.000 lei;

Cheltuieli cu personalul = 2.000 lei;

Alte cheltuieli de exploatare = 9.000 lei, inclusiv cheltuielile cu sponsorizarea;

Ce suma poate deduce contribuabilul din impozitul pe profit, in conformitate cu Codul fiscal ?

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:A(300,60)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca nu are persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: B(93,60)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, in afara functiei de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca nu are persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. rezultatul se va rotunji la leu/unitate; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:C(982,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca are 1 persoane in intretinere:(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:D(11.426,14)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca are doua persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: E(0,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit impozabil cunoscand ca are 3 persoane in intretinere:(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: A(11.426,14)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca are 4 persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; rezultatul se va rotunji la leu/ unitate; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:B(1.828,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, in afara functiei de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca are 5 persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; rezultatul se va rotunji la leu/ unitate; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:A(9.598,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit, cunoscand ca are 2 persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:C(129,44)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca are 3 persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: D(1.169,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca are 4 persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: E(520,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit impozabil cunoscand ca are 5 persoane in intretinere:(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: A(649,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca nu are persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: D(93,60)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca nu are persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:E(741,40)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni si indemnizatie de conducere de 200 ron. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale pentru somaj cunoscand ca nu are persoane in intretinere:(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: A(6,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni, indemnizatie de conducere 200 ron si alt venituri salariale de 200. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate cunoscand ca are o persoana in intretinere:(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:B(91,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate cunoscand ca are 7 persoane in intretinere:(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: D(65,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari sociale impotriva riscului de somaj cunoscand ca are 13 persoane in intretinere:(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: E(5,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca nu are persoane in intretinere (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea ANS:A(835,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca nu are persoane in intretinere:(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:B(250,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit impozabil cunoscand ca nu are persoane in intretinere:(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura ANS:C(585,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii februarie 2008, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari sociale cunoscand ca nu are persoane in intretinere:(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:C(95,00)

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari sociale cunoscand ca nu are persoane in intretinere:

ANS: 95,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate cunoscand ca are 7 persoane in intretinere:

ANS: 65,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari sociale impotriva riscului de somaj cunoscand ca are 13 persoane in intretinere:(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS: 10,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca nu are persoane in intretinere (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura): ANS:830,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca nu are persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:250,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit impozabil cunoscand ca nu are persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:580,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca nu are persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: 92,80

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca nu are persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:737,20

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni, indemnizatie de conducere 200 ron si alt venituri salariale de 200. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale pentru somaj cunoscand ca nu are persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura) ANS:12,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni, indemnizatie de conducere 200 ron si alt venituri salariale de 200. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate cunoscand ca are o persoana in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: 91,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit, cunoscand ca are 2 persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. Rezultatul se va rotunji prin diferenta - in minus- la leu/unitate; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: 128,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca are 3 persoane in intretinere:(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS:    1.162,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca are 4 persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS:520,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit impozabil cunoscand ca are 5 persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: 642,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca nu are persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: 92,80

Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, in afara functiei de baza, un salariu de baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca nu are persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor. rezultatul se va rotunji la leu/unitate; nu se va specifica unitatea de masura)ANS:    976,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca are 1 persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: 11.357,72

Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca are doua persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: 0,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit impozabil cunoscand ca are 3 persoane in intretinere:(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: 11.357,72

Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca are 4 persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; rezultatul se va rotunji la leu/ unitate; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: 1.817,00

Un salariat a obtinut la nivelul lunii septembrie 2007, in afara functiei de baza, un salariu de baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca are 5 persoane in intretinere:

(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; rezultatul se va rotunji la leu/ unitate; nu se va specifica unitatea de masura)ANS: 9.540,00

Urmatoarea afirmatie privind amortizarea fiscala nu este conforma cu Codul fiscal: ANS:D(in cazul metodei de amortizare accelerata, pentru primul exercitiu financiar, amortizarea nu poate depasi 50 % din valoarea de intrare a mijlocului fix;)

Urmatoarea categorie de cheltuieli nu au deductibilitate limitata: ANS:C(cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative;)

Urmatoarele cheltuieli nu au deductibilitate limitata: ANS:D(cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz, potrivit normelor;)

Urmatoarele cheltuieli nu au deductibilitate limitata: ANS:E(Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine,)

Urmatoarele cheltuieli nu au deductibilitate limitata: ANS:E(cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, altele decat distruse ca urmare a unor calamitati naturale, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, prevazute la art. 24, Cod fiscal)

Urmatoarele cheltuieli pot fi deductibile: ANS:C(cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil;)

Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile: ANS:E(cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora a fost impozitata prin retinere la sursa;)

Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile: ANS:B(cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;)

Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile:ANS:D(cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil;)

Urmatoarele sume (venituri) sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: ANS:C(dividendele distribuite catre o persoana juridica romana;)

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1401
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved