Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA VALORILOR IMOBILIZATE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea valorilor imobilizate

Valorile imobilizate reprezinta bunuri si alte active destinate sa serveasca o perioada indelungata activitatii bancii, sub forma:

- imobilizarilor financiare (credite subordonate, parti in societatile comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activitatii de portofoliu);- imobilizarilor necorporale si corporale;

- imobilizarilor date in leasing sau locatie simpla.

1. Contabilitatea imobilizarilor financiare

In categoria imobilizarilor financiare sunt cuprinse:

- creditele subordonate;

- partile in societatile comerciale legate;

- titlurile de participare;

- titlurile activitatii de portofoliu.

Creditele subordonate - sunt creante pe termen lung, nereprezentate de un titlu, pentru care imprumutatorul accepta ca drepturile sale sa fie restituite numai dupa satisfacerea celorlalti creantieri. In categoria creditelor subordonate se includ creditele participative si alte credite subordonate la termen, precum si creditele pe durata nedeterminata.

Creditele subordonate pe durata nedeterminata sunt creante de natura creditelor subordonate, ale caror termene de rambursare nu au fost fixate sau fac obiectul unor conditii sau preavize mentionate in contracte. In contracte se prevede ca rambursarea nu poate sa intervina decat la initiativa imprumutatului.

Partile in societatile comerciale legate - sunt valori imobilizate in actiuni si alte titluri cu venit variabil, detinute de banca in societatile comerciale legate, controlate de o maniera exclusiva. Ele se inregistreaza in contabilitate in contul 411 Parti in societatile comerciale legate (A) si se reflecta distinct in bilantul contabil.

Titlurile de participare - reprezinta actiuni si alte titluri cu venit variabil, altele decat partile in societatile comerciale legate, detinute de banca in capitalul altor societati comerciale, a caror detinere durabila este considerata utila activitatii bancii.

Titlurile activitatii de portofoliu - reprezinta actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de banci pe o perioada indelungata, in vederea realizarii unor venituri satisfacatoare, fara drept de interventie in gestiunea societatii ale carei titluri le detine.

Contabilitatea imobilizarilor financiare se conduce cu ajutorul conturilor:

- contul 401 - Credite subordonate la termen;

- contul 402 - Credite subordonate pe durata nedeterminata;

- contul 411 - Parti in societatile comerciale legate;

- contul 412 - Titluri de participare;

- contul 413 - Titluri ale activitatii de portofoliu.

Conturile 401 - Credite subordonate la termen si 402 Credite subordonate pe durata nedeterminata sunt conturi de activ. Ele se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi cu:

- creditele subordonate la termen si pe durata nedeterminata, acordate, prin creditul conturilor 111, 121, 122, 2511.

Conturile se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi cu:

- creditele subordonate la termen si pe durata nedeterminata, rambursate, prin conturile 111, 121, 122, 2511;

creditele subordonate la termen si pe durata nedeterminata trecute la creante restante sau indoielnice, prin conturile: 4811, 4821;

- creditele subordonate devenite titluri de participare, prin contul 412;

- creditele subordonate devenite parti in societatile comerciale legate, prin contul 411.

Soldul conturilor 401 si 402 reprezinta credite subordonate la termen si pe durata nedeterminata, acordate.

Contul 411 - Parti in societatile comerciale legate - este un cont de activ, al carui sold reprezinta valoarea titlurilor reprezentand parti in societatile comerciale legate, existente. Acest cont se debiteaza cu valoarea titlurilor achizitionate, cumparate si se crediteaza cu valoarea titlurilor vandute.

Contul 412 - Titluri de participare - este un cont de activ al carui sold evidenteaza valoarea titlurilor existente. Contul se debiteaza cu valoarea titlurilor de participare cumparate si se crediteaza cu valoarea titlurilor vandute.

2. Contabilitatea imobilizarilor necorporale si corporale

Imobilizarile activitatii de exploatare sunt necorporale si corporale. In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind: fondul comercial, cheltuielile de constituire, concesiunile, brevetele, licentele si alte imobilizari necorporale.

Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau dezvoltarea potentialului bancii, cum sunt: clientela, vadul, reputatia si alte elemente necorporale si se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct de imobilizari necorporale. Fondul comercial, de regula, nu este supus amortizarii.

Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuieli ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii bancii (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni, cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si modificarea activitatii bancii).In cadrul activelor imobilizate in concesiuni si in alte drepturi similare, se cuprind valoarea bunurilor preluate cu acest titlu in patrimoniu, de catre banca, potrivit contractelor incheiate.

Brevetele, licentele, know-how-urile si alte drepturi de proprietate intelectuala similare, achizitionate sau dobandite pe alte cai, se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale. La alte imobilizari necorporale se inregistreaza si programele informatice create de banca sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile de utilizare proprii.

In cadrul imobilizarilor corporale se cuprind terenurile si mijloacele fixe.

Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii:

- terenuri;

- amenajari de terenuri.

Contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe urmatoarele categorii:

- cladiri;

- constructii speciale;

- masini, utilaje si instalatii de lucru;

- aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

- mijloace de transport;

- animale si plantatii;

- unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura, birotica;

- active corporale mobile neregasite in categoriile anterioare.

Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se tine pe fiecare obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile lui, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitatea lui, o functie distincta.

Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe. Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la date punerii acestora in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor normale de utilizare si conditiilor de utilizare a acestora. Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune, se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre banca ce le detine in proprietate.

Bancile amortizeaza mijloacele fixe, utilizand unul dintre urmatoarele regimuri de amortizare:

- amortizarea lineara - care consta in repartizarea uniforma a valorii de intrare a mijloacelor fixe pe toata durata de functionare stabilita a acestora;

- amortizarea degresiva - care presupune multiplicarea cotelor de amortizare lineara cu coeficientii prevaziti de lege;

- amortizarea accelerata - constand in calcularea, in exercitiul in care mijloacele fixe intra in activul bancii, a unei amortizari de pana la limita prevazuta de lege din valoarea de intrare a acestora. In exercitiile urmatoare, amortizarea se calculeaza dupa regimul amortizarii lineare.

Amortizarea aferenta mijloacelor fixe se inregistreaza distinct in contabilitate, pe categorii si obiecte de evidenta. Prin deducerea amortizarii din valoarea de intrare se obtine valoarea contabila neta a mijloacelor fixe.

Imobilizarile necorporale si imobilizarile corporale, precum si amortizarea aferenta acestora, se inregitreaza distinct in contabilitate pentru activitatea de exploatare bancara si pentru alte activitati in afara exploatarii bancare.

Contabilitatea imobilizarilor necorporale si corporale se conduce cu ajutorul conturilor din grupa 44 Imobilizari necorporale si corporale. Imobilizarile necorporale ale activitatii de exploatare se evidenteaza in conturile:

- 4411 - Fondul comercial;

- 4412 - Cheltuieli de constituire;

- 4419 - Alte imobilizari necorporale.

Toate aceste trei conturi sunt conturi de activ. Ele se debiteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale achizitionate de la terti si se crediteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale cedate sau scoase din activ. Soldurile acestor conturi reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale existente.

Imobilizarile corporale ale activitatii de exploatare se evidentiaza in conturile:

- 4421 - Terenuri si amenajari de terenuri;

- 4422 - Constructii.

Contul 4421 Terenuri si amenajari de terenuri - este un cont de activ al carui sold reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de teren. Acest cont se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi cu:

- aporturi in natura aduse de actionari sau asociati pentru majorarea capitalului social, prin contul 508;

- valoarea terenurilor achizitionate de la terti, prin contul 3566;

- valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit prin creditul contului 541;

- valoarea amenajarilor de terenuri receptionate, prin creditul contului 432.

Contul se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi cu:

- valoarea terenurilor cedate, amortizate, prin conturile 4612, 6461.

Contul 4422 Constructii - este un cont de activ al carui sold reprezinta valoarea constructiilor existente. Contul se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi cu:- aporturi in natura aduse de actionari sau asocieti, pentru majorarea capitalului social, prin contul 508;

- valoarea constructiilor achizitionate de la terti, prin contul 3566;

- valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit, prin creditul contului 541.

Contul se crediteaza cu:

- valoarea constructiilor donate, cedate sau scoase din activ, prin debitul conturilor 4612, 6712, 6461.

3. Contabilitatea operatiunilor de leasing, locatie simpla si operatiuni asimilate

Leasingul reprezinta o conventie prin care locatorul (in calitate de proprietar) cedeaza locatarului, pentru o perioada determinata, dreptul de utilizare a unui bun mobiliar, imobiliar sau a unui activ necorporal, destinat desfasurarii activitatii de exploatare a locatarului, contra unei chirii, cu optiunea de cumparare la scadenta, la un pret convenit prin contractul incheiat initial intre parti.

Operatiunile asimilate leasing-ului sunt: locatia insotita de optiunea de cumparare, rezervata finantarii bunurilor si echipamentelor, cu folosinta neprofesionala si operatiunea de locatie-vanzare in cadrul careia locatarul are obligatia ferma de a achizitiona bunul inchiriat.

Contabilizarea principalelor operatiuni de leasing si asimilate la locator presupune:

- inregistrarea in activ, in conturile de leasing, a imobilizarilor asupra carora banca este proprietar;

- inregistrarea amortizarii in conturile de cheltuieli aferente;

- inregistrarea chiriilor calculate si nescadente in conturile Creante atasate, prin creditul contului de venituri corespunzator;

- incasarea chiriei, la scadenta, conduce la stingerea creantei, prin debitul conturilor clientelei;

- chiriile incasate in avans sunt inregistrate in creditul contului Venituri inregistrate in avans, prin debitul conturilor clientelei.

Contabilizarea principalelor operatiuni de leasing si asimilate la locatar, presupune:

- inregistrarea imobilizarilor care fac obiectul contractului de leasing, in conturi in afara bilantului;

- inregistrarea chiriilor calculate si datorate in conturile de cheltuieli;

- la expirarea contractului, in cazul:

- exercitarii optiunii de cumparare, bunurile respective se inregistreaza in conturile de imobilizari;

- neexercitarii optiunii de cumparare, restituirea imobilizarilor se inregistreaza la iesire, in conturile corespunzatoare in afara bilantului.

Bunurile care fac obiectul unui contract de leasing reziliat, se inregistreaza intr-un cont distinct, contul 473 - Imobilizari neinchiriate din leasing reziliat, pana cand acestea fac obiectul unui alt contract de leasing sau sunt trecute in conturile de imobilizari in afara activitatii de exploatare.

Locatia simpla reprezinta o conventie prin care locatorul (in calitate de proprietar) cedeaza locatarului, pentru o perioada determinata, dreptul de utilizare al unui bun, contra unei chirii.

Contabilitatea operatiunilor de leasing, locatie simpla si operatiuni asimilate se conduce cu ajutorul urmatoareloc conturi:

- 4711 - Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari necorporale;

- 4712 - Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari corporale.

Conturile: 4711 si 4712 sunt conturi de activ. Ele se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi cu:

- valoarea bunurilor mobiliare, imobiliare precum si a activelor necorporale si corporale achizitionate de la furnizori si date in leasing, prin creditul conturilor 111, 121, 122, 2511;

- valoarea imobilizarilor in curs, privind operatiunile de leasing, receptionate prin contul 472;

- valoarea bunurilor mobiliare si imobiliare si a activelor necorporale, achizitionate in devize de la furnizori si date in leasing, prin contul 3722.

Conturile se crediteaza cu:

- valoarea amortizata a bunurilor mobiliare si imobiliare si a activelor necorporale privind operatiunile de leasing, prin debitul contului 4761;

- valoarea neamortizata a bunurilor mobiliare si imobiliare, precum si a activelor necorporale, in cazul exercitarii optiunii de cumparare, prin debitul contului 60413;

Soldul conturilor reprezinta valoarea bunurilor mobiliare, imobiliare si a activelor necorporale si corporale date in leasing.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1141
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved