Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL SI A DECONTARII REMUNERATIILOR

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL SI A DECONTARII REMUNERATIILOR

1. Sistemul de conturi privind cheltuielile cu personalul si decontarea remuneratiilorCheltuielile cu personalul cuprind cheltuielile cu remuneratia personalului

( cunoscute sub denumirea de cheltuieli cu salariile ) si cheltuielile privind

asigurarile si protectia sociala. Ele pot fi structurate in principal, pe baza urmatoarelor criterii:

a) in functie de elementele componente:

-salarii tarifare;

-sporuri acordate in functie de conditiie concrete de munca;

-premii;

-cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala.

b) in functie de cine suporta cheltuielile cu personalul:

-angajator ( salarii nete, contributia la asigurari sociale, ajutorul de somaj,

fondul de sanatate );

-angajat ( impozitul pe salariu, ajutorul de somaj, fondul de sanatate ,

contributia la asigurarile sociale).

c) in raport cu categoria de personal: conducere, tehnic, economic si de alta

specialitate, administrative si de deservire, muncitori etc.

d) dupa formele de salarizare practicate .

e) in raport cu modul de includere in costuri este necesara localizarea rezervelor

existente in vederea cresterii eficientei cheltuielilor cu personalul.

In scopul unei evidente cat mai exacte a cheltuielilor salariale si de protectia sociala in contabilitate au fost prezervate toate conturile specifice necesare.

64.CHELTUIELI CU PERSONALUL

641.Cheltuieli cu remuneratiile personalului

645.Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala

641.Cheltuieli cu remuneratiile personalului

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu remuneratiile personalului.

Este un cont de activ.

Se debiteaza cu valoarea remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite personalului si cu drepturile de personal pentru care nu s-au intocmit state de plata, aferente

exercitiului incheiat.

Se crediteaza la sfarsitul lunii cu repartizarea soldului asupra contului de profit si pierdere.

Nu prezinta sold final.

Exemplu:

1) Inregistrarea obligatiilor salariale datorate personalului conform statului de plata a salariilor (la nivelul castigului brut).

641 = 421

"Cheltuieli cu remuneratiile "personal remuneratii datorate"

personalului"

2) Inregistrarea obligatiilor de plata a concediului de odihna cuvenit personalului

si neachitat pana la sfarsitul exercitiului financiar.

641 = 4281/CO

"Cheltuieli cu remuneratiile "Alte datorii si creante in legatura

personalului" cu personalul

3) Repartizarea la sfarsitul lunii a soldului contului de cheltuieli asupra contului de profit si pierdere.

121 = 641

"profit si pierderi" "Cheltuieli cu remuneratiile

personalului"

645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarea si protectia sociala.

Este un cont de activ.

Se debiteaza cu sumele acordate personalului potrivit legii pentru protectia sociala, cu contributia unitatii la sigurarile de sanatate si cu contributia unitatii

la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj.

Se crediteza la sfarsitul lunii cu repartizarea soldului contului de cheltuieli asupra contului de profit si pierdere.

Nu prezinta sold.

1) Inregistrarea ajutorului de somaj tehnic datorat personalului.

645 = 423

"Cheltuieli privind "Ajutoare materiale datorate"

asigurarile si protectia sociala"

2) Inregistrarea contributiei unitatii la asigurarile sociale.

645 = 4311/CAS

"Cheltuieli privind "Contributia unitatii la

asigurarile si protectia sociala" asigurarile sociale"

3) Inregistarea contributiei unitatii (asigurator) la asigurarile de sanatate :

645 = 4311/CAAS

"Cheltuieli privind "Contributia asiguratorului la

asigurarile si protectia sociala" asigurarile de sanatate"

4) Inregistrarea contributiei unitatii la constituirea fondului de somaj

645 = 4371

"Cheltuieli privind "Contributia unitatii la

asigurarile si protectia sociala" fondul de somaj

Contabilizarea decontarilor salariale apeleaza si la unele conturi specifice

intre care :

42.PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

421. "Personal - remuneratii datorate"

423. "Personal - ajutoare materiale datorate"

424. "Participarea personalului la profit"

425. "Avansuri acordate personalului"

426. "Drepturi de personal neridicate"

427. "Retineri din remuneratii datorate tertilor"

428. "Alte datorii si creante in legatura cu personalul"

421. "Personal - remuneratii datorate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor pentru salariile cuvenite acestora in bani sau in natura, inclusiv a adaosurilor si premiilor achitate din

fondul de salarii.

Este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu salariile si alte drepturi cuvenite personalului.

Se debiteaza cu retinerile din salarii (contributia personalului la asigurarile sociale, contributia asiguratului la asigurarile de sanatate, contributia personalului

la fondul de somaj, retineri in favoarea unitatii) cu sumele neridicate de personal

in termen legal, cu salariile nete achitate.

Soldul contului creditor reprezinta sumele datorate salariatilor.

1) Inregistrarea salariilor brute cuvenite personalului conform statului de plata:

641 = 421

"Cheltuieli cu remuneratiile "Personal - remuneratii

datorate" datorate"

2) Inregistrarea retinerilor din salarii

421 = %

"Personal remuneratii 444 "Impozit pe salariu"

datorate" 4311/CAS "Contributia personalului la asigurarile

sociale"

4311/CAAS "Contributia asiguratului la

asigurarile sociale"

4372 "Contributia personalului la fondul de

somaj"

425"Avansuri acordate personalului"

427"Retineri in favoarea tertilor"

428"Retineri in favoarea unitatii"

3) Inregistrarea sumelor neridicate in termenul legal

421 = 426

"Personal-remuneratii "Drepturi de personal

datorate" neridicate"

4) Inregistrarea salariilor nete achitate cu numerar

421 = 5311

"Personal-remuneratii "Casa in lei"

datorate"

423."Personal - ajutoare materiale datorate"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate

temporara de munca, a celor pentru ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si

a altor ajutoare acordate.

Este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele datorate personalului reprezentand ajutoare materiale

datorate suportate din contributia la sigurarile sociale, precum si cele acordate

potrivit legii, pentru protectia sociala.

Se debiteaza cu sumele platite; cu retinerile reprezentand avansuri acordate, sume

datorate unitatii sau tertilor.

Soldul este creditor si reprezinta sumele datorate salariatilor.

1) Inregistrarea ajutoarelor de boala:

"Contributia la "Personal - ajutoare

asigurarile sociale" materiale datorate"

2) Inregistrarea ajutorului de somaj tehnic:

"Cheltuieli cu asigurarile "Personal - ajutoare

asigurarile si protectia sociala"    materiale datorate'

3) Inregistrarea retinerilor din ajutoarele materiale datorate:

"personal- ajutoare 444 "Impozit pe salariu"

materiale datorate" 4311/CAS "Contributia personalului la asigurarile

sociale"

4311/CAAS "Contributia asiguratului la asigurari

sociale"

4372 "Contributia personalului la fondul de

somaj"

425 "Avansuri acordate personalului"

427 "Retineri in favoarea tertilor"

428 "Retineri in favoarea unitatii"

4) Inregistrarea ajutoarelor materiale neridicate in termenul legal:

"Personal - ajutoare "Casa in lei"

materiale datorate"

424. "Participarea personalului la profit"

Cu ajutorul acestui cont tine evidenta stimulentelor cuvenite personalului din profit .

Este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele alocate din fondul de participare la profit.

Se debiteaza cu sumele achitate salariatilor, cu sumele neridicate de personal si cu impozitul retinut.

Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate personalului.

1) Inregistrarea sumelor alocate din fondul de participare la profit:

112 = 424

"Fondul de participare "Participarea personalului la

la profit" profit"

2) Inregistrarea sumelor achitate salariatilor cu numerar:

424 = 5311

"Participarea personalului "Casa in lei"la profit"

3) Inregistrarea sumelor neridicate de personal:

424 = 426

"Participarea personalului "Drepturi de personal

la profit" neridicate "

4) Inregistrarea impozitului retinut:

424 = 444

"Participarea personalului "Impozitul pe salariu"

la profit"

425. "Avansuri acordate personalului"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate personalului.

Este un cont de activ.

Se debiteaza cu avansurile platite personalului conform contractului de munca si cu avansurile neridicate.

Se crediteaza cu sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentand avansuri acordate.

Soldul este debitor si reprezinta avansurile platite.

1) Inregistrarea avansurilor platite cu numerar:

425 = 5311

"Avansuri acordate "Casa in lei"

personalului"

2) Inregistrarea avansurilor neridicate:

425 = 426

"Avansuri acordate "Drepturi de personal

personalului" neridicate"

3) Inregistrarea sumelor retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale

reprezentand avansuri acordate personalului:

421 "Avansuri acordate

"Personal-remuneratii personalului

datorate

"Personal - ajutoare

materiale datorate"

426.Drepturi de personal neridicate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de personal, neridicate in termenul legal.

Este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele datorate personalului neridicate in termen, reprezentand

salarii, sporuri, adaosuri, stimulente din profit, ajutoare de boala si alte drepturi.

Se debiteaza cu sumele achitate personalului, cu drepturile de personal neridicate

prescrise, datorate bugetului statului potrivit legii, sau inregistrate ca venituri

exceptionale aferente periodei.

Soldul este creditor si reflecta drepturile de personal neridicate.

1) Inregistrarea drepturilor salariale a ajutoarelor materiale si avansurile acodate dar neridicate in termenul legal.

% = 426

421

"Personal - remuneratii "Drepturi de personal neridicate

datorate in termenul legal"

423

"Personal - ajutoare

materiale datorate"

2) Inregistrarea sumelor achitate personalului:

"Drepturi de personal neridicate "Casa in lei"

intermenul legal"

3) Inregistrarea drepturilor de personal neridicate prescrise, virate la bugetul statului sau trecute la venituri exceptionale:

"Drepturi de personal neridicate    448

in termenul legal" "Alte datorii si creante in legatura

cu personalul"

771

"Venituri exceptionale privind

operatiile de gestiune"

427. Retineri din remuneratiile datorate tertilor

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si popririlor din remuneratii,

datorate tertilor.

Este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele retinute de la salariati datorate tertilor, reprezentand chirii, cumparari cu plata in rate si alte obligatii fata de terti.

Se debiteaza cu sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii.

Soldul este creditor si reprezinta sumele retinute de la salariati datorati tertilor.

1) Inregistrarea sumelor retinute de la salariati in favoarea tertilor, din salarii si din ajutoare materiale:

421 "Retineri din remuneratii

"Personal -remuneratii datorate tertilor"

datorate"

423

"Personal - ajutoare

materiale datorate"

2) Inregistrarea sumelor achitate tertilor:

"Retineri din remuneratii 5311

datorate tertilor" "Casa in lei"

5121

"Conturi la banci in lei"

428."Alte datorii si creante in legatura cu personalul"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii la inchiderea exercitiului, pentru a permite inregistrarea cheltuielilor si veniturilor aferente

exercitiului expirat.

Este un cont bifunctional.

Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate salariatilor iar soldul debitor sumele datorate de salariati.

1) Inregistrarea sumelor datorate salariatilor pentru care nu s-au intocmit state de plata, cum ar fi indemnizatiile de concediu de odihna neefectuate pana la sfarsitul

exercitiului.

641 = 428/co

"Cheltuieli cu remuneratiile "Alte datorii si creante in

personalului" legatura cu personalul"

2) Inregistrarea sumelor incasate de la salariati evidentiate anterior in acest cont:

5311 = 428

"Casa in lei" "Alte datorii si creante

in legatura cu personalul"

3) Inregistrarea sumelor achitate personalului evidentiate anterior in acest cont:

428 = 5311

"Alte datorii si creante "Casa in lei"

in legatura cu personalul"

4) Inregistrarea sumelor datorate de personal reprezentand chirii pentru locuintele

de serviciu, debite, avansuri nejustificate etc.

706

"Alte datorii si creante "Venituri din chirii - redevente"

in legatura cu personalul" 758

"Alte venituri din exploatare "

542

"Avansuri acordate personalului"

2. Documente justificative privind prezenta la lucru si munca prestata

In vederea determinarii si inregistrarii salariilor cuvenite personalului se folosesc:

Documente privind prezenta la lucru: condici de prezenta, ceasuri sau fise de pontaj, foi colective de prezenta;

Documente privind realizarea volumului de activitate:"Raport de protectie"

Documente de evidenta a salariilor.

Documentul de calcul al salariilor realizate, retinerilor si sumelor achitate angajatilor este "statul de salarii". Acesta se intocmeste distinct pentru fiecare

unitate operativa si compartiment functional.

Pe baza statelor de salarii se intocmeste "Centralizatorul statelor de salarii".

Statul de salarii serveste:

-ca document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si al altor drepturi;

-ca document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Statul de salarii se intocmeste in doua exemplare, lunar, pe sectii, ateliere, servicii, de compartimentul care are aceasta atributie, pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a

salariilor individuale pentru muncitorii salariati in accord, pe baza fiselor de evidenta a salariului, a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a

listelor de avans chenzinal, concediile de odihna, certificatele medicale si se

semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.

Platile facute in cursul lunii cum sunt: avanasul chenzinal, lichidarile, indemnizatiile de concediu, se include in statele de salarii pentru a cuprinde astfel

intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respective

Statul de salarii circula:

la persoanele autorizate sa execute controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1 );

la casieria unitatii pentru efectuarea platii sumelor cuvenite (exemplarul 1);

la compartimentul financiar - contabil, ca anexa la exemplarul 2 al

registrului de casa , pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1 impreuna cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate);

la compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2

impreuna cu exemplarul 2 al borderoului de salarii neridicate) si

"Drepturi banesti" - Chenzina II (extras) care va servi la acordarea

vizei atunci cand se solicita plata salariilor neridicate.

Statele de salarii se arhiveaza:

la compartimentul financiar - contabil, separate de celelalte acte

justificative de plata (exemplarul 1);

la compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2).

Lista de avans chenzinal

Serveste ca:

- document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca

avansuri chenzinale;- document pentru retinerea prin statele de salarii a avansurilor

chenzinale platite;

- document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Lista de avans chenzinal se intocmeste lunar de compartimentul care are aceasta atributie pe baza documentelor de evidenta a muncii.

Lista de avans chenzinal circula:

la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);

la casieria unitatii cu "Drepturi banesti" - Chenzina I (extras) pentru

efectuarea platilor avansurilor, cuvenite (exemplarul1).

la compartimentul financiar - contabil, ca anexa la exemplarul 2 al

registrului de casa, pentru inregistrarea in contabilitate(exemparul 1)

- la compartimentul care a intocmit lista de avans pentru a servi la

intocmirea statelor de salarii la sfarsitul lunii (exemplarul 2).

Lista de avans chenzinal se arhiveaza:

la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al

registrului de casa (exemplarul 2);

la compartimentul care a intocmit lista de avans (exemplarul 2).

Lista de indemnizatii pentru concediul de odihna

  • Serveste :

ca document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizatiile

cuvenite salariatilor pe timpul efectuarii concediului de odihna;

- ca document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste in doua exemplare , pe masura plecarii personalului in concediu de odihna, de compartimentul care are aceasta atributie, pe baza datelor din fisa de evidenta a salariilor si se semneaza pentru confirmarea realitatii datelor si exactitatii calculelor de persoana care a calculat indemnizatiile si a intocmit lista.

Circula:

- la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata ( exemplarul 1);

-la casieria unitatii impreuna cu "Drepturi banesti" - Chenzina II -a (extras) pentru efectuarea platii (exemplarul 1);

-la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa , pentru inregistrare in contabilitate (exemplarul 1);

-la compartimentul care a intocmit lista de avans pentru a servi la intocmirea statelor de salarii la sfarsitul lunii (exemolarul 2).

Se arhiveaza :

la compartimentul financiar -contabil (exemplarul 1);

la compartimentul care a intocmit lista (exemplarul 2).

Desfasuratorul indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale

de stat

Serveste ca document de centralizare a zilelor lucratoare de concediu

medical a cazurilor pentru proteze, decese si schimbarea locului de munca

precum si a indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale de stat.

Se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar - contabil, la

sfarsitul fiecarei luni, pe baza certificatelor medicale si a stetelor de salarii.

Nu circula, fiind document de inregistrare.

Se arhiveaza la compartimentul financiar - contabil, anexat la dispozitia de

plata privind asigurarile sociale.

Drepturile banesti - chenzina I (extras)

Drepturi banesti - chenzina a II - a (extras)

*Serveste ca :

Document pentru plata drepturilor banesti cuvenite salariatilor;

*Se intocmeste in doua exemplare , de compartimentul care are atributia de

calcul al drepturilor banesti ale salariatilor, el insotind orice plata a acestora , si se semneaza pentru exactitatea sumelor de persoana care a calculat drepturile banesti.

* Circula:

- la casieria unitatii sau casierii platitori pentru efectuarea platii drepturilor

banesti ale salariatilor;

- la compartimentul financiar - contabil, ca anexa la exemplarul 1 al

documentelor care servesc la stabilirea drepturilor cuvenite salariatilor

(stat de salarii, lista de avans chenzinal, lista de indemnizatii pentru

concediu de odihna etc.).

* Se arhiveaza :

la compartimentul financiar - contabil (exemplarul 1)

la salariat (exemplarul 2)

Stat de salarii pentru colaboratori

* Serveste ca :

- document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite colaboratorilor,

precum si al impozitului aferent;

- ca document justificativ de inregistrare in contabilitate;

* Se intocmeste :

- in doua exemplare , lunar, pe baza conventiei civile de prestari de

servicii si se semneaza pentru confirmarea exactitatii drepturilor banesti

de catre persoana ca intocmeste documentul.

Platile facute in cursul lunii sub forma de avans se include in statul de salarii pentru colaboratori, in vederea cuprinderii intregii sume cuvenite si pentru

calculul impozitului aferent.

Circula:

- la persoanele autorizate sa exercite control financiar preventiv si sa

aprobe plata (exemplarul 1);

- la casieria unitatii pentru efectuarea platii drepturilor cuvenite (exempl.1)

- la compartimentul financiar - contabil, ca anexa la exemplarul 2 al

registrului de casa pentru inregistrarea in contabilitate ( exemplarul 1

impreuna cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate );

- la compartimentul care a intocmit statul de salarii pentru colaboratori

(exemplarul 2 impreuna cu exemplarul 2 al borderoului de salarii

neridicate, care va servi la acordarea vizei atunci cand se solicita plata

drepturilor neridicate).

* Se arhiveaza:

- la compartimentul financiar - contabil, separat de celelalte acte

justificative de plati si se pastreaza permanent in arhiva unitatii(exempl.1

- la compartimentul care a intocmit statul de salarii pentru colaboratori

(exemplarul 2).

Fisa de evidenta a salariilor

* Serveste ca:

- document pentru evidenta timpului lucrat efectiv si a salariilor in

vederea calcularii indemnizatiilor pentru concediul de odihna;

- document de evidenta a sumelor care se retin esalonat (rate, chirii,

popriri).

* Formularul se foloseste corelat cu statul de salarii.

* Se intocmeste intr-un exemplar, lunar, de compartimentul care are

atributii de calcul si stabilire a drepturilor de salarii pe baza statelor de

salarii.

Ordin de deplasare

* Serveste ca:

- dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea ;

- document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor

efectuate;

- document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de

titularul de avans;

- document justificativ de inregistrare in contabilitate.

* Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare deplasare de persoana

care urmeaza a efectua deplasarea, precum si pentru justificarea

avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale in

numerar.

* Circula

- la persoana imputernicita sa dispuna deplasarea pentru semnare;

- la persoana care efectueaza deplasarea ;

- la persoanele autorizate de unitate unde s-a efectuat deplasarea sa

confirme sosirea si plecarea persoanei delegate.

- la compartimentul financiar - contabil pentru verificarea decontului.

- la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv,

- la conducatorul unitatii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate.

* Se arhiveaza la compartimentul financiar - contabil.

3. Calculul remuneratiilor cuvenite personalului

Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului pentru munca prestata.Forma de salarizare care se utilizeaza la fiecare loc de munca este cea prevazuta in contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati.

Salariul cuprinde: salariul de baza,sporurile si adaosurile la acestea.

Sistemul de sporuri la salariul de baza este format din:

sporuri pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru si lucru in zilele libere si sarbatori legale;

spor de vechime in munca ;

spor pentru lucru in timpul noptii;

spor de santier;

spor pentru exercitarea unei functii suplimentare

alte sporuri in functie de conditiile concrete de munca.

Ca adaosuri la salariul de baza sunt considerate :

-adaosul de accord;

-premiile acordate;

-cota - parte din profit ce se repartizeaza salariatilor;

-alte adaosuri.

Salariul brut este format din salariul de baza + sporuri, indemnizatii, adaosuri si

avantaje in natura.

Salariul brut impozabil sau venitul brut impozabil se calculeaza ca diferenta intre venitul brut (salariul brut) si contributia personalului la asigurarile sociale , contributia asiguratului la asigurarile de sanatate, contributia personalului la fondul de somaj, deducerile personale si cheltuielile profesionale.

Contributia la asigurarile sociale (CAS) este datorata pe de o parte de asigurat si pe de alta parte de angajator.

N = cota de contributie pentru conditii normale de munca (35%).

D = cota de contributie pentru conditii deosebite de munca (40%).

S = cota de contributie pentru conditii speciale de munca (45%).

BCA = baza de calcul a contributiei asiguratului (tota venit realizat de asigurat,

dar nu mai mult de 3 salarii medii brute pe economie).

TV = total venit realizat (total fond salarii brute realizate).

TVD = total venit realizat in conditii deosebite de munca.

TVS = total venit realizat in conditii speciale de munca.

NA = 22.33% care reprezinta nota de contributie datorata de angajator pentru

conditii normale de munca (35% - 11.67% = 23.33%).

DA = 28.33% care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru

conditii deosebite de munca (40% - 11.67% = 28.33%).

SA = 33.33% care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru

conditii speciale de munca (45% - 11.67% = 33.33%).

BCP = baza de calcul plafonata pentru calculul contributiei datorate de angajator

(numarul mediu de asigurati x 3 salarii medii brute pe economie)

CAS datorata de asigurat = BCA x 1/3 x N in care 1/3x N = 11.67%.

CAS datorata angajatorului :

Varianta I - Daca total venit realizat nu depaseste BCP:

CAS datorat angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA

Varianta II - Daca total venit realizat depaseste BCP:

CAS datorat angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA) x

BCP/TV

Contributia la asigurarile sociale de sanatate ( CAAS )

Platitorii de CAAS sunt asiguratii (salariati si colaboratori) persoane fizice si

juridice care angajeaza personal salariat.

Obiectul impunerii si modul de calcul : contributia la asigurarile sociale de sanatate se constituie prin varsarea lunara a cotei de :

- 7% aplicata la fondul de salarii de catre toate persoanele fizice sau juridice

care folosesc personal salariat cu contract de munca pe durata determinata sau

sau nedeterminata;

- 7% asupra venitului brut realizat de salariat.

Persoana asigurata are obligatia platii contributiei banesti lunare pentru asigurari

sociale de sanatate.

Cuantumul contributiei banesti lunare a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 7% si se aplica la venitul brut.

CAAS/ persoana (asigurat) = 7% x venitul brut

Persoanele fizice sau juridice care angajeaza personal salariat au obligatia platii

contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate de 7% raportat la fondul de

salarii.

CAAS/persoana juridica = 7% x Fondul de salarii

Fondul de somaj

Pentru protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala se constituie

Fondul de ajutor de somaj in care se varsa lunar, odata cu plata chenzinei a doua 5% din fondul de salarii de catre angajator si 1% din salariul de baza al salariatului.

Pentru angajator baza de calcul o reprezinta fondul de salarii.

Fd.somaj/angajator = 5% x Fondul de salarii

Pentru salariat baza de calcul o reprezinta salariul de incadrare.

Fd. Somaj /angajat = 1% x Salariul tarifar

Contributia unitatii la fondul de solidaritate cu persoanele cu handicap

Platitorii sunt persoanele fizice sau juridice care folosesc personal salariat

incadrat cu contract de munca pe durata determinata sau nedeterminata.

Obiectul impunerii si modul de calcul: Fondul de solidaritate cu persoanele

cu handicap se constituie prin varsarea lunara a cotei de 2% aplicata la fondul de

salarii de catre toate persoanele fizice sau juridice care folosesc personal salariat.

Fondul de solidaritate cu persoanele cu handicap = 3% x Fondul de salarii

Comision Directia Muncii

Directiile Teritoriale de Munca percep un comision de 0.75% aplicat

angajatorilor carora le pastreaza si completeaza cartile de munca si un comision de 0.25% din fondul de salarii, angajatorilor care isi pastreaza si completeaza

cartile de munca.

Potrivit datelor prezentate mai sus se pot stabili urmatoarele relatii de calcul a

veniturilor salariatilor:

Salariul tarifar

__________________

+ sporuri

+ adaosuri

+ avantaje in natura

Salariu brut

- CAS/persoana (11.67% x salariu brut)

- CAAS/asigurat (7% x salariu brut)

- CPFd.somaj (1% x salariu tarifar)

- Deducerea personala de baza

- Deducerea personala suplimentara

- Cheltuieli profesionale

Salariu brut impozabil

- Impozit

- Avans chenzinal

- Rate , chirii, popriri datorate tertilor

- Retineri in favoarea unitatii

Rest plata

Pentru exemplificare: salariatul Ionescu Florin are un salariu de

incadrare de 3.500.000 lei , un spor de vechime de 20% si un spor de fidelitate 10% . Angajatul are in intretinere sotia si un copil; se cere sa se stabileasca salariul net.

Pentru a ajunge la nivelul salariului net se calculeaza :

-spor vechime : 20% x 3.500.000 lei = 700.000 lei

-spor fidelitate : 10% x 3.500.000 lei = 350.000 lei

-deducere personala de baza (DPB): 1 x 1.600.000 = 1.600.000

-deducere personala suplimentara (DPS): (0.6 + 0.35) x 1.600.000=1.520.000lei

-cheltuieli profesionale: 15% x 1.600.000 lei = 240.000 lei

- CAS/persoana = 11.67% x 4.550.000 lei = 530.985 lei

- CAAS/persoana = 7% x 4.550.000 lei = 318.500 lei

- Fd.somaj/persoana = 1% x 3.500.000 = 35.000 lei

Salariu tarifar = 3.500.000 lei

Spor vechime = 700.000 lei

Spor fidelitate = 350.000 lei

Salariu brut = 4.550.000 lei

realizat

Deducere personala = 1.600.000 lei

de baza

Deducere personala = 1.520.000 lei

suplimentara

Chelt.profesionale = 240.000 lei

CAS 11.67% = 530.985 lei

CAAS 7% = 318.500 lei

Fd.somaj 1% = 35.000 lei

Venit baza de calcul = 305.515 lei

Impozit = 54.993 lei

Venit net = 3.610.522 lei

4.Impozitarea salariilor

Impozitarea veniturilor din salarii se realizeaza in fiecare luna, in sensul

determinarii si decontarii sumelor cuvenite bugetului statului, se efectueaza de catre angajator.

In vederea efectuarii operatiei de impozitare lunara se au in vedere doua elemente

venitul brut si venitul net din salarii.

Venitul brut reprezinta suma veniturilor cuvenite unui salariat .

Venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a doua categorii de cheltuieli si anume:

a)     Contributiile retinute pentru: contributia individuala la asigurarile sociale (11.67%), pentru protectia sociala a somerilor (1%) si pentru asigurarile sociale de sanatate (7%).

b)    O cota de 15% din deducerea personala de baza , care in prezent este de

1.600.000 lei cota acordata cu titlu de cheltuieli profesionale , odata cu

deducerea personala de baza la acelasi loc de munca si cu deducerea suplimentara.

Impozitul aferent veniturilor din salarii se determina si se deconteaza in fiecare luna si reprezinta plati anticipate. El se calculeaza si se retine de angajator.

Deducerea personala de baza se refera la suma de 1.600.000 lei ce se actualizeaza

semestrial in functie de indicele de inflatie si anumite cote care se aplica la aceasta suma , ca deduceri suplimentare pentru sotul/sotia aflat /aflata in intretinere (0.6) pentru fiecare din primii doi copii (0.35) si pentru urmatorii copii

aflati in intretinere si pentru alt membru de familie aflat in intretinere (0.20).

Impozitul pe salarii se retine pe statul de plata si se plateste bugetului statului

de catre angajator la termenul stabilit pentru ultima plata a drepturilor salariale

aferente fiecarei luni, dar nu mai tarziu de data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera.

Contabilitatea impozitului pe salarii se organizeaza cu ajutorul contului de aceeasi denumire si simbolul 444, care este de pasiv.

In credit oglindeste , pe de o parte , impozitul aferent drepturilor salariale ,

Ajutoarelor materiale si participarii la profit, iar pe de alta parte impozitul pentru

sumele datorate colaboratorilor unitatii.

In debit se inregistreaza sumele care se deconteaza bugetului statului, in contul obligatiei fiscale in cauza.

Soldul existent la sfarsitul lunii este creditor si reprezinta impozitul datorat bugetului statului pentru salarile aferente lunii expirate si care se vireaza in luna urmatoare , cu prilejul achitarii chenzinei a doua, dar nu mai tarziu de maximum 15 inclusiv a lunii urmatoare.

Formula contabila se prezinta astfel:

personal - remuneratii "impozitul pe salarii"

datorate "

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2042
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved