Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR

I. SINTEZE TEORETICE1 Definirea si recunoasterea cheltuielilor si veniturilor

Ordinul MFP nr. 306/2002 (sectiunea 5 punctele 5.2 si 5.5) definesc cheltuielile si veniturile astfel:

. Cheltuielile reprezinta valori platite sau de platit pentru consumuri de stocuri , lucrari si servicii de care beneficiaza unitatea, cheltuieli de personal si pentru executarea unor obligatii legale sau contractuale. Cheltuielile includ si pierderile care conduc la reduceri ale beneficiilor economice.

. Veniturile reprezinta sume sau valori incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente cat si castigurile din orice alte surse.

CADRUL GENERAL de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASC) definesc cheltuielile si veniturile astfel (paragraful 70-a,b):

. Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresterii datoriilor , care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii , altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

. Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

Aceleasi norme internationale stabilesc si criteriile de recunoastere a cheltuielilor si veniturilor (paragrafele 92 si 94):

. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierderi atunci cand a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare , aferente diminuarii unui activ sau cresterii unei datorii, iar aceasta reducere poate fi evaluata credibil.

In ceea ce priveste veniturile IAS 18 'Venituri' stabileste criteriile de recunoastere in raport cu natura veniturilor astfel:

a) Veniturile din vanzarea bunurilor sunt necunoscute in momentul in care au fost indeplinite toate conditiile si anume:

- intreprinderea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilor;

- intreprinderea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care au facut-o in mod normal in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;

- marimea veniturilor poate fi masurata in mod rezonabil;

- este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre intreprindere;

- costurile tranzactiei pot fi masurate rezonabil.

b) Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- suma veniturilor poate fi estimata in mod rezonabil;

- este probabil ca beneficiile economice asociate sa fie generate catre intreprindere;

- stadiul de executie a contractului la data de inchidere a bilantului poate fi evaluat in mod rezonabil;

- costurile aparute pe parcursul contractului si costurile de finalizare a contractului pot fi evaluate in mod rezonabil.

c) Veniturile din dobanzi sunt recunoscute periodic in mod proportional pe baza randamentului efectiv al activului.

Randamentul efectiv al unui activ este dat de rata dobanzii necesara pentru actualizarea fluxului viitor de intrari de numerar asteptate pe durate de viata a activului pentru a egala valoarea contabila initiala a activului.

d) Veniturile din redevente sunt recunoscute pentru baza contabilitatii de angajamente conform realitatii economice a contractului.

Potrivit aceluiasi IAS 18 evaluarea veniturilor din activitatea curenta se face la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.

Mijlocul de plata , in cele mai multe cazuri ia forma numerarului sau a echivalentului de numerar si suma veniturilor din activitatile curente este suma numerarului sau echivalentului de numerar primita sau ce urmeaza a fi primita.

Valoarea justa a mijlocului de plata va fi determinata prin actualizarea tuturor sumelor de primit in viitor , utilizand in acest scop rata dobanzii aferente perioadei respective .

Diferenta dintre valoarea justa la data recunoasterii venitului si valoarea nominala a mijlocului de plata este recunoscuta ca venituri din dobanzi (venit financiar).

Asa cum rezulta din cele prezentate mai sunt recunoasterea cheltuielilor consumate se face in momentul utilizarii resurselor , iar a veniturilor realizate in momentul transferarii dreptului de proprietate , deci al livrarii sau facturarii catre client.

In cazul veniturilor care nu sunt legate de vanzari (chirii , dobanzi de incasat) sunt considerate ca fiind realizate in momentul constatarii lor.

De asemenea, conform principiului independentei exercitiilor financiare, toate operatiile care determina cheltuieli si venituri sunt inregistrate in contabilitate in momentul generarii sau angajarii lor.

Structura cheltuielilor si veniturilor si reflectarea lor in contabilitate

Structura cheltuielilor si veniturilor are in vedere natura activitatilor care le-au generat si anume:

- activitatea de exploatare sau curenta: cuprinde activitatile ce se desfasoara in cadrul societatii pentru realizarea obiectului de activitate al societatii precum si alte activitati cu un anumit grad de permanenta.

- activitatea financiara -cuprinde totalitatea operatiunilor financiare si monetare generate de activitatile ce se desfasoara in societati.

- activitatea extraordinara -cuprinde acele operatiuni ce apar accidental extraordinar , care nu apar frecvent si care nu se repeta cu regularitate.

Pornind de la aceasta grupare a activitatilor ,cheltuielile si veniturile se grupeaza astfel:

A. Cheltuielile: cheltuieli de exploatare; cheltuieli financiare; cheltuieli extraordinare.

1. Cheltuieli de exploatare, cuprind:

a) Cheltuielile privind consumurile de stocuri reflectate in contabilitate in conturile din gr. 60, 'cheltuieli privind stocurile' si anume:

- cheltuieli cu materii prime-reflectat in contabilitate in contul 601;

- cheltuieli cu materiale consumabile-contul 602;

- cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar-contul 603;

- cheltuieli cu materialele nestocate -contul 604;

- cheltuieli cu energia termica ,electrica si apa-contul 605;

- cheltuieli privind animalele si pasarile- contul 606;

- cheltuieli privind marfurile-contul 607;

- cheltuieli privind ambalajele-contul 608.

b) Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti reflectate in contabilitate in conturile din gr. 61,si 62 cu urmatoarea structura:

- cheltuieli de intretinere si reparatii-contul 611;

- cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chiriile-contul612;

- cheltuieli cu primele de asigurare-contul 613;

- cheltuieli cu studiile si cercetarile-contul 614;

- cheltuieli cu colaboratorii-contul 621;

- cheltuieli privind comisioanele si onorariile-contul 622;

- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate-contul 623;

- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal-contul 624;

- cheltuieli cu deplasarile si transferurile-contul 625;

- cheltuieli postale si taxe de comunicatie-contul 626;

- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate-contul 627;

- cheltuieli cu alte servicii executate de terti-contul 628.

c) Cheltuieli cu impozitele ,taxele si varsamintele asimilate reflectate in contabilitate in contul 635 din gr. 63.

d) Cheltuieli cu personalul reflectate in contabilitate in conturile din gr. 64 'Cheltuieli cu personalul' cu urmatoarea structura:

- cheltuieli cu salariile personalului-contul 641;

- cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala-contul 645:

. contributia unitatii la asigurari sociale-contul 6451;

. contributia unitatii pentru ajutorul de somaj-contul 6452;

. contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate-contul 6453;

. alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala-contul 6458;

e) Alte cheltuieli de exploatare reflectate in contabilitate in conturile din gr. 65 'Alte cheltuieli de exploatare ', cu urmatoarea structura:

- pierderi din creante si debitori diversi- contul 654;

- alte cheltuieli de exploatare-contul 658;

. despagubiri, amenzi si penalitati-contul 6581;

. donatii si subventii acordate-contul 6582;

. cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital-contul 6583;

. alte cheltuieli de exploatare-contul 6588.

2. Cheltuieli financiare. Sunt reflectate in contabilitate in gr. 66 ,'cheltuieli financiare', din planul de conturi.

Au urmatoarea structura si conturi de reflectare:

- pierderi din creante legate de participatii-contul 663;

- cheltuieli privind investitiile financiare cedate-contul 664;

. cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate-contul 6641;

. cheltuieli privind investitiile financiare pe termen scurt cedate-contul 6642;

- cheltuieli din diferente de curs valutar-contul 665;

- cheltuieli privind dobanzile-contul 666;

- cheltuieli privind sconturile acordate-contul 667;

- alte cheltuieli financiare-contul 668.

3. Cheltuieli extraordinare. Sunt evidentiate in contabilitate in contul 671 'Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare'.

4.Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele. Sunt evidentiate in contabilitate in conturile din gr. 68 si au urmatoarea structura:

a) Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele-contul 681:

. cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor-contul 6811;

. cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli-contul 6812;

. cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor-contul 6813;

. cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor cedate-contul 6814.

b) Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele contul 686:

. cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare-contul6863;

. cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante-contul 6854;

. cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor-contul 6868.

5. Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite reflectate in contabilitate in conturile din gr. 69,avand urmatoarea structura:

- cheltuieli cu impozitul pe profit-contul 691;

- alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus-contul 698.

Decontarea cheltuielilor

Toate aceste conturi de cheltuieli au functie contabila de activ; ele colecteaza in debit toate cheltuielile efectuate in cursul lunii si se crediteaza la sfarsitul lunii prin repartizarea rulajelor debitoare respective asupra contului de rezultat (contul 121-profit si pierderi).

Inchiderea conturilor de cheltuieli se face in doua etape si anume:

In prima etapa se inchid conturile de cheltuieli prin creditarea lor in corespondenta cu contul de profit si pierdere determinandu-se rezultatul brut prin urmatoarea formula contabila:

121 = conturile de cheltuieli

(profit si pierderi) (clasa 6)

In a doua etapa se calculeaza impozitul pe profit si se inchide contul de cheltuieli cu impozitul pe profit procedandu-se astfel:

- se determina rezultatul fiscal (impozabil ) prin influentarea rezultatului brut cu elementele nedeductibile si cu cele deductibile fiscal.

- asupra rezultatului fiscal se aplica cota de impozitare prevazuta de normele legale (25%) determinandu-se impozitul pe profit care se inregistreaza dupa formula:

"Cheltuieli cu impozitul pe profit"

"Impozitul pe profit"

- se inchide contul de cheltuieli cu impozitul pe profit prin formula contabila:

"Contul de profit si pierdere"

"Cheltuieli cu impozitul pe profit"

- dupa efectuarea acestor operatiuni de inchidere conturile de cheltuieli raman fara sold.

Deci conturile de cheltuieli sunt conturi de rezultate , ele nu apar in bilant la sfarsitul lunii neavand sold.

B. Veniturile: Venituri din exploatare; Venituri financiare; Venituri extraordinare.

1. Veniturile de exploatare:

a) Venituri din cifra de afaceri reflectata in contabilitate cu ajutorul conturilor din gr.70 'Cifra de afaceri', avand urmatoarea structura:

- venituri din vanzarea produselor finite-contul 701;

- venituri din vanzarea semifabricatelor-contul 702;

- venituri din vanzarea produselor reziduale-contul 703;

- venituri din lucrari executate si servicii prestate-contul 704;

- venituri din studii si cercetari -contul 705;

- venituri din redevente locatii si chirii-contul 706;

- venituri din vanzarea marfurilor- cont 707;- venituri din activitati diverse-contul 708.

b) Venituri din variatia stocurilor ,sunt evidentiate in contul 711 'Variatia stocurilor'.

c) Venituri din productia de imobilizari , reflectata in contabilitate cu ajutorul conturilor din gr. 72 'Venituri din productia de imobilizari' si are urmatoarea structura:

- venituri din productia de imobilizari necorporale-contul 721;

- venituri din productia de imobilizari corporale-contul 722.

d) Venituri din subventii de exploatare-reflectate in contabilitate cu ajutorul conturilor din gr.74 'Venituri din subventii de exploatare ' si are urmatoarea structura:

- venituri din subventii-contul 741;

. venituri din subventii aferente cifrei de afaceri-contul 7411;

. venituri din subventii aferente altor venituri -contul 7417.

e) Alte venituri din exploatare; sunt contabilizate cu ajutorul conturilor din gr. 75 'Alte venituri din exploatare' si au urmatoarea structura:

- venituri din creante reactivate-contul 754;

- alte venituri din exploatare-contul 758;

. venituri din despagubiri ,amenzi si penalitati-contul 7581;

. venituri din donatii si subventii primite-contul 7582 ;

. venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital-contul 7583;

. venituri din subventii pentru investitii-contul 7584;

. alte venituri din exploatare-contul 7588.

2. Venituri financiare. Sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul conturilor din gr. 76 'Venituri financiare' si au urmatoarea structura:

a) Venituri din imobilizari financiare-contul761:

. venituri din titluri de participare detinute la filialele din cadrul grupului-contul 7611;

. venituri din titluri de participare detinute la societatile din afara grupului contul 7612;

. venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului-contul 7613;

. venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului-contul 7614;

. venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului-contul 7615;

. venituri din titluri de participare strategice in afara grupului-contul 7615.

b) Venituri din investitii financiare pe termen scurt-contul 762;

c) Venituri din creante imobilizate-contul 763;

d) Venituri din investitii financiare cedate-contul 764:

. venituri din investitii financiare cedate-contul 7641;

. castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate-contul 7642;

e) Venituri din diferente de curs valutar-contul 765;

f) Venituri din dobanzi-contul 766;

g) Venituri din sconturi obtinute-contul 767;

h) Alte venituri financiare-contul 768.

3. Venituri extraordinare. Sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul contului 771 "Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele asimilate.

4. Venituri din provizioane. Sunt contabilizate cu ajutorul conturilor din gr.78 "Venituri din provizioane " si au urmatoarea structura:

a) Venituri din provizioane pentru activitatea de exploatare-contul 781:

. venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli-contul 7812;

. venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor-contul 7813;

. venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante-contul 7814.

a)      Venituri financiare din provizioane-contul 786:

. venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare-contul 7863;

. venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante-contul 7864.

Decontarea veniturilor

Toate aceste conturi de venituri au functia contabila de pasiv; ele colecteaza in credit toate veniturile realizate in cursul lunii si se debiteaza la sfarsitul lunii prin repartizarea rulajelor creditoare (soldurilor) respective asupra contului de rezultate-121 'Profit si pierderi' .

Formula contabila de inchidere a conturilor de venituri este:

clasa 7 = 121

(conturi de venituri) (profit si pierdere)

Dupa aceasta inregistrare toate conturile de venituri se inchid si ele raman fara sold.

Conturile de venituri sunt conturi de rezultate ca si cel de cheltuieli , ele nu apar in bilant; la sfarsitul lunii nu prezinta sold.

APLICATII PRACTICE

3. Operatii privind cheltuielile

3.1. Operatii privind cheltuielile din activitatea de exploatare

A. cheltuielile cu materii prime, materiale Si mArfuri

■ Societatea achizitioneaza materii prime la cost de achizitie 10.000.000 lei, T.V.A. 19%, care se dau in consum in totalitate. La inventariere se constata lipsuri de materii prime in valoare de 1.000.000 lei din care 50% se imputa.

■ Societatea tine evidenta materiilor prime la pret standard si se fac aprovizionari de la furnizori pentru care pretul standard de 10.000.000 este mai mic decat pretul de achizitie de 11.000.000 lei, TVA 19%. Materiile prime se dau in consum pe baza bonului de consum.

■ Se aprovizioneaza materii prime la care pretul standard de 10.000.000 este mai mare decat cel de achizitie de 9.500.000 lei, T.V.A. 19%. Materiile prime se dau in consum.

■ La inceputul trimestrului I se achita anticipat consumul de energie electrica pentru tot trimestrul de 20.000.000 lei, TVA 19%, iar factura primita este de 24.000.000 lei, achitandu-se diferenta de 4.000.000 lei. La sfarsitul fiecarei luni costul energiei electrice se inregistreaza pe cheltuielile lunii curente (24.000.000 : 3 = 8.000.000)

■ Societatea tine evidenta animalelor la cost de achizitie si obtine animale nou nascute evaluate la un pret stabilit de comisie prin proces verbal de 10.000.000 lei, la care se obtine un spor de greutate de 40.000.000 lei. Dupa ingrasare se vand la pret de vanzare de 80.000.000 lei, TVA 19%, cu incasarea direct prin banca. De asemenea se cumpara animale la pret de factura de 100.000.000 lei, T.V.A. 19%, la care se obtine un spor de greutate de 40.000.000 lei. Acestea se sacrifica in abatorul propriu obtinandu-se produse din carne 180.000.000 lei si subproduse de 20.000.000 lei.

■ Societatea tine evidenta animalelor la pret standard si achizitioneaza animale la cost de achizitie de 15.000.000 lei, iar costul standard fiind de 1000.000 lei, TVA 19% pe care le vinde la un pret de vanzare de 20.000.000 lei, T.V.A. 19%. De asemenea cumpara animale la un pret mai mare decat cel standard (pret standard 1000.000 lei, pret de achizitie 18.000.000 lei), pe care le vinde tot la 20.000.000 lei T.V.A. 19%.

■ Se achizitioneaza marfuri a caror evidenta se tine la pret cu amanuntul: pret de achizitie 10.000.000 lei, TVA 19% ,adaos comercial 20%, T.V.A. 19%. Din aceste marfuri, jumatate se vand la pret de vanzare de 000.000 lei, T.V.A. 19%, cu incasare in numerar. La inventariere se constata lipsa de marfuri de 500.000 lei, adaos comercial 20%, lipsa care se imputa gestionarului.

■ Societatea achizitioneaza ambalaje la pret de achizitie de 2.000.000 lei, evidenta acestora se tine la pret standard care este de 2.200.000 lei. Ambalajele se vand odata cu marfa, la acelasi pret de 2.000.000 lei, TVA 19%.

B. CHELTUIELI CU LUCRARI SI SERVICII EXECUTATE DE TERTI

■ Societatea executa lucrari de reparatii la o hala industriala printr-o societate specializata, costul lucrarii este de 10.000.000 lei, T.V.A. 19%, care se esaloneaza pentru a fi inclusa pe cheltuieli in cote egale pe doua trimestre ale anului.

■ Pentru efectuarea unor prestatii, unitatea apeleaza la colaboratori externi pentru care plateste suma de 5.000.000 lei. De asemenea, pentru efectuarea unei expertize tehnice plateste onorariu in suma de 2.000.000 lei. Asupra acestor sume se calculeaza si se retine impozit de 1.200.000 lei pentru colaboratorii externi si 400.000 lei pentru expertiza tehnica. Plata se face prin casierie.

■ Se achita un avans de trezorerie de 3.000.000 lei, unui salariat; pentru efectuarea unor cheltuieli de protocol 1.000 000 si pentru publicitate la presa locala 1.500.000, TVA 19%, iar diferenta se restituie la casierie.

■ Societatea procura bilete de calatorie pe C.F.R. de 15.000.000 lei, cu plata din casierie, pe care le da salariatilor ce pleaca in deplasare; achita intreprinderii de transport local transportul salariatilor la sediul unitatii, conform facturii, 14.000.000 lei/lunar, de asemenea efectueaza un transport colectiv de personal la o expozitie, pe care il achita anticipat cu suma de 13.000.000 lei. Ulterior, acest transport se include pe cheltuieli curente.

■ Se acorda un avans de 2.500.000 lei unui salariat ce se deplaseaza in interesul serviciului si care, la revenire, depune decontul prin care justifica cu acte cheltuielile efectuate in suma de 2.200.000 lei. Diferenta nejustificata se depune la casierie.

■ Serviciile bancare efectuate de banca pentru operatiile in cont sunt retinute automat de catre banca din contul curent, 5.500.000 lei. De asemenea, la solicitarea bancii se fac plati anticipate de 4.000.000 lei pentru diverse servicii bancare, care se includ pe cheltuieli.

D. CHELTUIELILE CU PERSONALUL

■ La sfarsitul lunii, pe baza statelor de plata, intreprinderea inregistreaza salariile brute in suma de 50.000.000 lei. Se calculeaza CAS 22%, contributii pentru fondul de somaj 5% si la fondul de sanatate 7%. Se inregistreaza drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit statele de plata pana la inchiderea exercitiului curent, in suma de 5.000.000 lei. De asemenea, se acorda personalului, potrivit legii, alte drepturi de protectie sociala (ajutoare materiale), altele decat cele suportate din CAS, in suma de 3.000.000 lei.

■ Societatea cumpara titluri de plasamente; actiuni 5.000.000 lei si obligatiuni 3.000.000 lei pe care le vinde astfel: actiunile cu 4.500.000 lei iar obligatiunile cu 4.000.000 lei.

■ Se inregistreaza cheltuieli cu dobanzile aferente imprumuturilor primite:

- dobanzile datorate pentru imprumuturile pe termen lung si mediu, 5.000.000:

- dobanzi datorate, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente 12.500.000 lei

- dobanzi datorate, aferente creditelor pe termen scurt 7.500.000 lei

- dobanzi datorate, aferente imprumuturilor incasate in cadrul grupului 2.000.000 lei:

- dobanzi datorate cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile depuse la unitate 3.500.000 lei:

- se inchide contul de cheltuieli

■ Societatea acorda un scont de 2% la creantele de incasat de la clienti din vanzarea produselor (20.000.000 lei, T.V.A. 19%) precum si debitorilor (250.000 lei) si bancilor pentru valorile de incasat (350.000 lei).

3.3. operaTii privind cheltuielile extraordinare

■ Societatea inregistreaza distrugeri din cauza calamitatilor a stocurilor de materii prime, pret standard 2.000.000 lei, diferente de pret nefavorabile 200.000 lei, animale inecate pret standard 5.000.000 lei, diferente de pret favorabile 500.000 lei, produse finite din depozite - cost de productie 7.000.000 lei. Se fac alte cheltuieli exceptionale achitate prin banca 2.000.000 lei.

3.4. operaTii privind cheltuielile cu amortizarea Si provizioane

■ Se calculeaza amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale - 15.000.000 lei si a celor corporale - 25.000.000 lei. Deasemenea se inregistreaza cheltuieli pentru constituirea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli - 10.000.000 lei, pentru deprecierea imobilizarilor necorporale - 5.000.000 lei, a celor corporale - 7.000.000 lei, a celor financiare - 4.000.000 lei, pentru deprecierea stocurilor de materii prime - 11.000.000 lei, a creantelor clienti - 8.000.000 lei si a titlurilor de participare - 3.000.000 lei.

operaTii privind cheltuielile cu impozitul pe profit

■ Pe baza declaratiei lunare a impozitului pe profit unitatea determina profitul impozabil fiscal (la profitul contabil se adauga cheltuielile nedeductibile si se scad cheltuielile deductibile) care este de 120.000.000 lei, la care se aplica cota de impozit de 25%.

4. OPERATII PRIVIND VENITURILE

4.1. OPERATII PRIVIND VENITURILE DIN EXPLOATARE

A . VENITURILE DIN VANZAREA PRODUSELOR, MARFURILOR, SERVICIILOR PRESTATE SI DIN ALTE ACTIVITATI

■ Societatea receptioneaza produse obtinute din sectii, evidenta se tine la pret standard inferior costului de productie: produse finite pret standard 10.000.000 lei, diferente nefavorabile de pret 1.000.000 lei, semifabricate 3.000.000 lei si produse reziduale 1.000.000 lei. Acestea se vand la preturi de vanzare astfel: produse finite 12.000.000 lei, TVA 19%, semifabricate 4.000.000 lei cu factura intocmita ulterior si cu TVA 19%, si produse reziduale cu incasare directa 1.500.000 lei. Dupa vanzare se descarca gestiunea cu produsele vandute. Decontarea facturilor se realizeaza prin contul bancar.

■ Societatea are in profilul de activitate executarea de servicii diverse: transport de bunuri si persoane, reparatii auto si alte servicii. Executa un transport colectiv de persoane pentru o alta societate in valoare de 2.000.000lei, TVA 19%, ce se factureaza in momentul efectuarii transportului cu incasare prin contul bancar. De asemenea executa prin sectorul de specialitate o lucrare de reparatii auto in valoare de 5.000.000 lei, TVA 19%, lucrarea se factureaza provizoriu inainte de receptie si apoi se definitiveaza dupa receptie cand se constata ca lucrarea a costat mai mult cu 1.000.000 lei, TVA 19%. Incasarea se face prin contul bancar. Executa si servicii de spalatorie auto in valoare de 500.000 lei, TVA 19%. incasarea prin casierie.

■ O societate are un sector propriu de proiectare si cercetare prin care executa cu forte proprii un proiect in valoare de 5.000.000 lei pe care il vinde la un pret de 000.000 lei, TVA 19%. De asemenea executa un studiu pentru alte unitati pe baza de contract pentru care primeste un avans de 2.000.000 lei. La terminarea lucrarii se receptioneaza: valoare totala 8.000.000 lei, TVA 19%, factura se intocmeste ulterior. Se incaseaza factura prin banca dupa ce se retine avansul.

■ Societatea vinde marfuri astfel:

vanzari cu ridicata - pret de vanzare 50.000.000, TVA 19% si acorda clientului un scont de 2%, incasarea facturii se face prin banca

vanzari de marfuri la export, scutite de taxe vamale si TVA, valoarea vanzarii 2.000 $, iar cursul valutar 32.000 lei/$. Factura se intocmeste ulterior si la decontarea ei cursul valutar este de 32.500 lei/$. Comisionul vamal 0,5% la valoarea din vama

vanzari cu amanuntul la pret cu amanuntul de 20.000.000 lei, care include si TVA

B. Venituri din variatia stocurilor

■ Se fac cheltuieli pentru productia in curs de executie cu: materiale 3.000.000 lei la pret de achizitie, salarii 5.000.000. La sfarsitul perioadei se inregistreaza costul productiei in curs de executie. La inceputul perioadei urmatoare se reia costul productiei (se continua fabricatia). La terminare se face receptia produselor obtinandu-se: produse finite 15.000.000 pret standard, pret efectiv 1000.000; semifabricate 4.000.000 si produse reziduale 1.000.000. Toate aceste produse se vand la pret de vanzare astfel: produse finite 20.000.000, semifabricate 5.000.000 si produse reziduale 1.500.000, TVA 19%. La inventariere se constata lipsuri de produse finite 2.000.000 pret standard, cu o diferenta de pret nefavorabile de 200.000.

■ O societate comerciala cu profil zootehnic obtine din fermele proprii animale tinere evaluate de comisia de evaluare la valoarea de 4.000.000 lei, pretul standard fiind de 4.500.000. Ca urmare a furajarii lor s-a obtinut o crestere in greutate de 9.000.000. La maturitate animalele se vand la pret de vanzare 15.000.000, TVA 19%. Se descarca gestiunea cu animalele vandute.

■ Societatea realizeaza prin sectii proprii de proiectare un proiect de dezvoltare la cost de productie de 7.000.000 lei. Se amortizeaza in 2 ani dupa care se scoate din evidenta unitatii. Proiectul intocmeste toate criteriile pentru a putea fi inregistrat ca activ necorporal.

■ Societatea realizeaza prin sectiile proprii amenajarea unei balti prin indiguire pentru care se cheltuieste suma se 15.000.000 lei si o instalatie cu o cheltuiala de 10.000.000 lei. La sfarsitul lunii lucrarile nu erau terminate decat in proportie de 50% si se inregistreaza ca atare. Receptia definitiva se face in luna urmatoare.

D. VENITURILE DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE

■ Regia autonoma a carbunelui primeste un aviz pentru subventiile ce urmeaza a fi primite de la bugetul statului pentru investitii de 150.000.000 lei si subventii pentru acoperirea pierderii rezultata din diferenta de pret la produsele livrate 200.000.000 lei. Incasarea subventiilor se face prin contul curent de la banca.

■ La inventariere se constata lipsuri de produse finite in valoare de 3.000.000 lei, care se imputa vinovatilor. De asemenea s-a constatat ca s-au platit salariatilor sporuri necuvenite in suma de 2.500.000, care se incaseaza prin depunere la casieria unitatii.

4.2. OPERATII PRIVIND VENITURILE FINANCIARE

■ Pentru o paguba adusa unitatii aceasta solicita despagubiri de la debitori in suma de 5.000.000 lei pe care o incaseaza in contul curent. De asemenea societatea isi constituie creante de incasat de la salariatii societatii in suma de 4.000.000 lei pentru penalizari aplicate acestora, care se retin pe statele de plata.

■ Societatea vinde catre terti o serie de imobilizari: un procedeu tehnologic pret negociat de vanzare 5.000.000 lei, cost de productie 4.000.000 lei; un autoturism pret de vanzare 30.000.000 lei, cost de achizitie 25.000.000 si titluri de participare pret de vanzare 10.000.000, pret de achizitie 8.000.000, la care se adauga TVA 19%. Aceste bunuri nu au fost amortizate. Incasarea se face prin banca.

■ Societatea primeste o subventie de la buget de 40.000.000 lei pentru procurarea unei instalatii al carui pret de achizitie este de 30.000.000, TVA 19%, durata de utilizare 5 ani. Amortizarea calculata pentru primul an (000.000/ 30.000.000: 5 ani), suma cu care se face virarea subventiei la venituri.

■ Societatea cumpara actiuni in valoare de 10.000.000 lei si obligatiuni in valoare de 5.000.000 lei cu plata prin casierie pe care le revinde la un pret negociat de: actiunile 15.000.000 si obligatiunile 4.000.000 lei cu incasarea in contul bancar.

■ Societatea vinde marfuri clientilor in valuta 5.000 $, TVA 19%, cursul valutar la data contractarii 32.000 lei/$, iar la data incasarii 32.500 lei/$. De asemenea achizitioneaza marfuri de la furnizor in valuta 2.000 $, TVA 19% la un curs valutar la data contractarii 32.000 lei/$, iar la data achitarii debitului 31.500 lei/$.

■ Societatea aprovizioneaza de la furnizori marfuri in valoare de 25.000.000 lei TVA 19%, de la care obtine un scont de 3%, diferenta se achita prin banca. De asemenea achizitioneaza un utilaj frigorific in valoare de 15.000.000 lei TVA 19% obtinand de asemenea un scont de 5% in care intra si unele remedieri conform intelegerii intervenite intre parti. Diferenta se achita prin banca.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1397
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved