Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI REZULTATELOR

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI REZULTATELORCONTABILITATEA CHELTUIELILOR

Cheltuielile sunt definite ca diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora de catre actionari.

Cheltuielile se grupeaza dupa activitatile la care se refera in:

cheltuieli curente;

cheltuieli extraordinare.

Contabilitatea cheltuielilor curente se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, conturile de cheltuieli respective se pot dezvolta in analitic in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit nevoilor proprii.

Contabilitatea se tinne cu ajutorul conturilor din calsa 6 "Cheltuieli"; sunt conturi cu functie de activ.

La sfarsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit sau pierdere (591 "Profit sau pierdere"), direct sau cu ajutorul contului de decontari interbancare (341 "Decontari interbancare"), dupa caz.

Cheltuielile bancare cuprind sumele si valorile platite sau de platit pentru resurse imprumutate sau atrase, pentru materiale consumate, servicii si lucrari prestate de terti, pentru remunerarea personalului si executarea unor obligatii legale sau contractuale. Tot in categoria cheltuielilor bancare intra si cheltuielile cu amortizarile si provizioanele, pierderile si alte cheltuieli exceptionale

Dupa natura lor, cheltuielile bancare pot fi impartite in urmatoarele categorii, care stau si la baza crearii grupelor de conturi de cheltuieli din clasa 6 - Cheltuieli:

cheltuieli de exploatare bancara;

cheltuieli cu personalul;

impozite si taxe;

cheltuieli cu materiale, lucrari si servicii efectuate de terti;

cheltuieli diverse de exploatare;

cheltuieli cu amortizarile privind imobilizarile;

cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile;

cheltuieli exceptionale;

cheltuieli cu impozitul pe profit.

In continuare sunt prezentate cateva dintre cele maireprezentative cheltuieli ale societatilor bancare, punand accent pe specificul activitatii acestor societati.

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE BANCARA

Cheltuielile de exploatare bancara sunt formate din: dobanzi, comisioane, pierderi din cesiuni de titluri sau pierderi din operatiuni de schimb valutar.

Cheltuielile de exploatare bancara sunt generate de activitatea de baza a societatii bancare si formeaza cea mai numeraoasa grupa de cheltuieli. In marea lor majoritate, acestea sunt cheltuieli ce privesc exercitiul financiar curent.

Dobanzile platite de banca pentru remunerarea resurselor obtinute sub forma de imprumuturi sau depozite reprezinta cele mai importante cheltuieli de exploatare. Alte cheltuieli sunt constituite din comisioane platite de banca si din pierderi inregistrate la variatiile de curs sau la cesiunea titlurilor si devizelor.

O categorie distincta de cheltuieli de exploatare o formeaza cheltuielile legate de operatiunile de leasing si locatie simpla. Sunt cuprinse aici cheltuielile cu amortizarile bunurilor date in inchiriere, provizioanele create pentru acestea si eventualele pierderi inregistrate.

Mai apar inregistrate la cheltuieli de exploatare si cheltuielile privind datoriile subordonate si fondurile publice alocate, cheltuielile privind operatiuni din afara bilantului si cheltuielile cu gestionarea mijloacelor de plata.

Contabilizarea operatiunilor

Cheltuielile de exploatare bancara sunt inregistrate contabil in grupa 60 - Cheltuieli de exploatare bancara:

Grupa 60 - Cheltuieli de exploatare bancara

601 - Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare

6011 - Dobanzi la BNR

6012 - Dobanzi la conturile de corespondent

6013 - Dobanzi la depozitele bancilor

60131 - Dobanzi la depozitele la vedere

60132 - Dobanzi la depozitele la termen

60133 - Dobanzi la depozitele colaterale

6014 - Dobanzi la imprumuturile de la banci

60141 - Dobanzi la imprumuturile de pe o zi pe alta

60142 - Dobanzi la imprumuturile la termen

60143 - Dobanzi la imprumuturile financiare

6015 - Dobanzi la valorile date in pensiune

60151 - Dobanzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta

60152 - Dobanzi la valorile date in pensiune la termen

6017 - Alte cheltuieli cu dobanzile

60171 - Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de rascumparare

60172 - Report / deport

60179 - Cheltuieli diverse cu dobanzile

6019 - Comisioane

602 - Cheltuieli cu operatiunile cu clientela

6021 - Dobanzi la conturile de factoring

6022 - Dobanzi la imprumuturile primite de la clientela financiara

60221 - Dobanzi la imprunuturile de pe o zi pe alta

60222 - Dobanzi la imprumuturile la termen

6023 - Dobanzi la valorile date in pensiune

60231 - Dobanzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta

60232 - Dobanzi la valorile date in pensiune la termen

6024 - Dobanzi la conturile curente

6025 - Dobanzi la conturile de depozite

60251 - Dobanzi la conturile de depozite la vedere

60252 - Dobanzi la conturile de depozite la termen

60253 - Dobanzi la conturile de depozite colaterale

6026 - Dobanzi la certificatele de depozit, carnetele si libretele de economii

6027 - Alte cheltuieli cu dobanzile

60271 - Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de rascumparare

60272 - Report /deport

60279 - Cheltuieli diverse cu dobanzile

6029 - Comisioane

603 - Cheltuieli pentru operatiunile cu titluri

6031 - Dobanzi la titluri date in pensiune livrata

6032 - Pierderi la titluri de tranzactie

6033 - Cheltuieli cu titlurile de plasament

60331 - Cheltuieli de achizitie

60336 - Pierderi din cesiune

6034 - Cheltuieli cu titluri de investitii

60341 - Cheltuieli de achizitie

60342 - Cheltuieli cu amortizarea primelor

6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri

60361 - Dobanzi privind titlurile de piata interbancara

60362 - Dobanzi privind titlurile de creante negociabile

60363 - Dobanzi privind obligatiunile

60369 - Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri

6037 - Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri

6039 - Comisioane

604 - Cheltuieli cu operatiunile de leasing, locatie simpla si asimilate

6041 - Cheltuieli cu operatiunile de leasing si asimilate

60411 - Cheltuieli cu amortizarea

60412 - Pierderi din deprecierea imobilizarilor date in leasing si asimilate

60413 - Pierderi din cesiunea imobilizarilor date in leasing si asimilate

60414 - Cheltuieli cu provizioane pentru operatiuni de leasing si asimilate

60419 - Alte cheltuieli cu operatiuni de leasing si asimilate

6042 - Cheltuieli cu operatiunile de locatie simpla

60421 - Cheltuieli cu amortizarea

60422 - Pierderi din deprecierea imobilizarilor date in locatie simpla

60423 - Pierderi din cesiunea imobilizarilor date in locatie simpla

60424 - Cheltuieli cu provizioane pentru operatiuni de locatie simpla

60429 - Alte cheltuieli cu operatiuni de locatie simpla

605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate si fondurile publice

6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen

6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durata nedeterminata

6053 - Cheltuieli privind fondurile publice alocate

606 - Cheltuieli privind operatiunile de schimb

6061 - Pierderi din operatiunile de schimb si arbitraj

6069 - Comisioane

607 - Cheltuieli privind operatiunile din afara bilantului

6071 - Cheltuieli cu angajamentele de finantare

60711 - Cheltuieli cu angajamentele de finantare primite de la alte banci

60712 - Cheltuieli cu angajamentele de finantare primite de la clientela

6072 - Cheltuieli cu angajamentele de garantie

60721 - Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la alte banci

60722 - Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la clientela

6077 -Cheltuieli cu alte angajamente primite

608 - Cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare

6081 - Cheltuieli cu mijloacele de plata

6082 - Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare

609 - Alte cheltuieli de exploatare bancara

6092 - Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun

6093 - Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun

6099 - Cheltuieli diverse de explatare bancara

Contul 601 "Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si interbancare" tine evidenta:

dobanzilor si varsamintelor asimilate aferente: imprumuturilor de refinantare primite de la Banca Nationala a Romaniei; disponibilitatilor banesti aflate in conturile de corespondent (loro); depozitelor constituite de la alte banci; imprumuturilor primite pe baza valorilor date in pensiune; titlurilor cu posibilitate de rascumparare;

diferente de dobanzi aferente operatiunilor de schimb la termen, incheiate cu scop de acoperire;

alte cheltuieli cu dobanzile din operatiuni interbancare;

comisioane aferente operatiunilor de trezorerie si interbancare, inclusiv comisioanele datorate curtierilor pentru operatiunile de pensiune.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

conturile de "Datorii atasate" din clasa 1 cu datoriile din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente operatiunilor de trezorerie si interbancare;

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" cu contravaloarea in lei a dobanzilor in devize, calculate si neajunse la scadenta, aferente operatiunilor de trezorerie si interbancare;

375 "Cheltuieli inregistrate in avans" cu dobanzile platite in avans si repartizate pe cheltuieli in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare.

377 "Cheltuieli de platit" cu cheltuieli de platit dobanzi si alte sume datorate si alte comisioane de platit aferente operatiunilor de trezorerie si interbancare;

111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)" cu comisioanele aferente operatiunilor de trezorerie si interbancare platite.

Contul 602 "Cheltuieli cu operatiunile cu clientela" inregistreaza:

dobanzi aferente conturilor si operatiunilor de factoring;

dobanzi si varsaminte asimilate aferente imprumuturilor primite de la clientela financiara;

dobanzi si varsaminte asimilate aferente imprumuturilor primite pe baza valorilor date in pensiune;

dobanzi aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise clientelei;

dobanzi aferente depozitelor constituite de cientela;

dobanzi aferente depozitelor constituite pe baza certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii ale clientelei;

dobanzi si varsaminte asimilate aferente titlurilor cu posibilitate de rascumparare;

diferente de dobanzi aferente operatiunilor de schimb la termen, incheiate cu scop de acoperire;

alte cheltuieli cu dobanzile din operatiuni cu clientela.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

conturile de "Datorii atasate" din clasa 2 cu datoriile din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente operatiunilor cu clientela;

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" cu contravaloarea in lei a dobanzilor din devize, calculate si neajunse la scadenta si a comisioanelor platite, aferente operatiunilor cu clientela;

375 "Cheltuieli inregistrate in avans" cu dobanzile platite in avans si repartizate pe cheltuieli in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare;

377 "Cheltuieli de platit" cu cheltuieli de platit reprezentand dobanzi si alte sume datorate si alte comisioane de platit aferente titlurilor cu posibilitate de rascumparare si operatiunilor de schimb la termen, incheiate cu scop de acoperire si alte comisioane de platit aferente operatiunilor cu clientela;

101 "Casa",111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)", 2511 "Conturi curente"cu comisioanele aferente operatiunilor cu clientela, platite.

Contul 603 "Cheltuieli pentru operatiunile cu titluri" evidentiaza:

dobanzi si varsaminte asimilate aferente imprumuturilor primite pe baza titlurilor date in pensiune livrata;

pierderi (diferente nefavorabile) din reevaluarea sau cesiunea titlurilor de tranzactie, la pretul pietei, inclusiv din reevaluarea titlurilor date cu imprumut;

curtaje, comisioane si alte comisioane de achizitie privind titlurile de plasament si titlurile de investitii si care nu se includ in valoarea acestor titluri;

diferente nefavorabile rezultate din cesiunea titlurilor de plasament

amortizarea primelor reprezentand diferente nefavorabile intre pretul de achizitie si pretul de rambursare a titlurilor dr investitii, pe perioada reziduala a titlurilor

dobanzi aferente imprumuturilor primite pe baza titlurilor de piata interbancara, titlruilor de creante negociabile si a obligatiounilor emise

amortizarea primelor de emisiune aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix emise de banca

dobanzi aferente titlurilor luate cu imprumut, precum si alte cheltuieli privind operatiunile cu titluri

comisioane, curtaje si alte cheltuieli de cesiune afernete operatiunilor cu titluri

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" cu contravaloarea in lei a dobanzilor in devize, calculate si neajunse la scadenta, aferente operatiunilor cu titluri

375 "Cheltuieli inregistrate in avans" cu dobanzile platite in avans si repartizate pe cheltuieli in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare

3021 "Titluri de tranzactie", 3025 "Titluri date cu imprumut" cu diferentele nefavorabile din reevaluarea titlurilor de tranzactie din portofoliul propriu si a celor date cu imprumut, la pretul pietei, precum si cu diferentele nefavorabile dintre pretul de vanzare al titlurilor si cel de inregistrare al acestora; cu diferentele nefavorabile intre pretul de rascumparare si valoarea nominala a actiunilor proprii

111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)", 333 "Conturile societatilor de bursa" cu cheltuielile de achizitie privinds titlurile de plasament si de investitii (curtaj, comisioane etc.); comisioane aferente operatiunilor cu titluri, platite

3031 "Titluri de plasament" cu pierderile din cesiunea titlurilor de plasament

3041 "Titluri de investitii", 3045 "Titluri date cu imprumut" cu amortizarea diferentelor nefavorabile intre pretul de achizitie si pretul de rambursare a titlurilor de investitii, pe perioada reziduala a titlurilor

377 "Cheltuieli de platit" cu cheltuielile de platit reprezentand dobanzi si alte sume datorate privind operatiunile cu titlrui; alte comisioane de platit aferente operatiunilor cu titluri.

Conturile din grupa cheltuielilor de exploatare bancara sunt conturi de activ. Ele se debiteaza, in cele mai multe cazuri, la aparitia cheltuielii in contrapartida cu un cont de creante atasate, daca este vorba de inregistrarea unei dobanzi de platit, cu un cont de trezorerie , in cazul in care banca plateste comisioane, cu un cont de titluri, la deprecierea acestora sau cu contul 3722 - Contravaloarea pozitiei de schimb, la aparitia unor pierderi din operatiuni cu devize. In cazul unor dobanzi platite in avans, contul creditat va fi 375 - Cheltuieli inregistrate in avans.

Creditarea conturilor de cheltuieli de exploatare se face la descarcarea acestora, la sfarsitul exercitiului, prin debitul contului 591 - Profit si pierdere sau al contului 341 - Decontari intrabancare, daca este cazul unei subunitati ce nu este organizata ca centru de profit.

Exemple de contabilizare

1. Dobanzi pentru imprumuturile de refinantare primite de la BNR:

6011 = 1172

Dobanzi la Banca Nationala a Datorii atasate

Romaniei

2. Dobanzi la un depozit la termen deschis de o alta banca:

Dobanzi la depozitele la termen Datorii atasate

3. Dobanzi la un imprumut de pe o zi pe alta, primit de la o alta banca:

Dobanzi la imprumuturile de pe Datorii atasate

o zi pe alta

4. Comisioane platite pentru operatiuni interbancare:

6019 = 111

Comisioane Cont curent

5. Dobanzi creditoare la contul curent al unei persoane fizice:

6024 = 25172

Dobanzi la conturile curente Datorii atasate

6. Dobanzi la un depozit la termen, deschis de un agent economic:

Dobanzi la depozitele la termen Datorii atasate

7. Dobanzi platite in avans la certificate de depozit:

6026 = 375

Dobanzi la certificatele de Cheltuieli inregistrate in avans

depozit, carnetele si libretele de

economii

Reevaluarea unui titlu de tranzactie, in urma scaderii cursului:

6032 = 3021

Pierderi din titluri de tranzactie Titluri de tranzactie

9. Reevaluarea titlurilor de tranzactie date cu imprumut, in urma scaderii cursului:

6032 = 3025

Pierderi din titluri de tranzactie Titluri date cu imprumut

10. Cheltuieli la achizitia unei obligatiuni prin societati de bursa:

Cheltuieli de achizitie Conturile societatilor de bursa

11. Pierderi inregistrate la vanzarea unei actiuni in conditiile in care pretul de cesiune este mai

mic decat valoarea din contabilitate:

Pierderi din cesiune Actiuni si alte titluri cu venit

variabil

12. Amortizarea primei la un titlu de investitii:

Cheltuieli cu amortizarea Titluri de investitii

primelor

13. Dobanzii de platit la o emisiune de obligatiuni:   

Dobanzi privind obligatiunile Datorii atasate

14. Inregistrarea diferentei de curs nefavorabile la operatiuni in devize:

6061 = 3722

Pierderi din operatiuni de Contravaloarea pozitiei de

schimb sau arbitraj schimb

15. Esalonarea pe cheltuieli a deportului de platit la o operatiune in devize:

Report /deport Cheltuieli de platit

1.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

Contabilitatea cheltuielilor cu personalul se tine cu ajutorul conturilor din grupa 61 "Cheltuieli cu personalul".

611 "Cheltuieli privind remuneratiile personalului"

612 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala"

617 "Alte cheltuieli privind personalul"

Contul 611 "Cheltuieli privind remuneratiile personalului" evidentiaza valoarea remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite personalului.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

3511 "Personal-remuneratii datorate"cu valoarea remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite personalului

3519 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" cu sumele datorate salariatilor, pentru care nu s-au intocmit state de plata, determinate de ctivitatea exercitiului care urmeaza sa se inchida, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" cu contravaloarea in lei a remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite personalului in devize

Contul 612 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" inregitreaza contributia bancii la asigurarile sociale, contributia bancii pentru ajutorul de somaj si alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

3521 "Asigurari sociale" cu contributia bancii la asigurarile sociale si contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate

3522 "Ajutor de somaj"cu contributia bancii la constituirea fondului de somaj.

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU IMPOZITE SI TAXE

Se tine in principal cu ajutorul contului 627 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului de stat sau altor organisme publice.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

35327 "TVA colectata" cu TVA aferenta bunurilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, precum si cea aferenta bunurilor si seviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura

3536 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" cu sumele reprezentand valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate, datorate bugetului statului

3538 "fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate" cu datoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice

35326 "TVA deductibila" cu prorata din TVA deductibila devenita nedeductibila

3722 "Contravaloarea pozitie de schimb" cu contravaloarea in lei a altor impozite, taxe si varsaminte asimilate, in devize

CONTBILITATEA CHELTUIELILOR CU MATERIALELE, LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

Aceste cheltuieli sunt evidentiate de conturile din grupa 63 cu aceeasi denumire, cu urmatoarea structura:

631 "Cheltuieli cu materialele"

632 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"

633 "Cheltuieli privind alte stocuri"

634 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti"

635 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate"

Contul 631 "Cheltuieli cu materialele" tine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile, piese de schimb si alte materiale.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

3566 "Alti creditori diversi" cu valoarea materiilor si materialelor nestocate, aprovizionate de la furnizori

362 "Materiale" cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor date in consum sau constatate lipsa la inventariere

3722 "Contravaloarea pozitie de schimb" cu contravaloarea in lei a materiilor si materialelor nestocate, aprovizionate de la furnizori, in devize

Contul 632 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" reflecta valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar, inclusa pe cheltuieli, integral la adrea in folosinta.

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

363 "Materiale de natura obiectelor de inventar" cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar date in consum sau constatate lipsa la inventariere

Contul 634 "Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti" tine evidenta cheltuielilor cu:

intretinerea si reparatiile executate de terti

consumurile de energie si apa

postale si taxe de telecomunicatii

colaboratorii si de intermediere

deplasarile, detasarile, transferarile si transportul personalului si bunurilor

servicii prestate si lucrarile executate pentru banca de catre societatile apartinand aceluiasi grup

primele de asigurare, cu redeventele privind operatiuni de leasing si asimilate, cheltuielile cu redeventele privind concesiunile, locatiile de gestiune si chiriile, precum si alte cheltuieli cu tertii

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

101 "Casa",111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)", 2511 "Conturi curente" cu sumele platite reprezentand cheltuieli cu lucrarile executate si serviciile prestate de terti

375 "Cheltuieli inregistrate in avans" cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate de terti, repartizate pe cheltuieli in perioadele sau exercitiile urmatoare

377 "Cheltuieli de platit" cu cheltuieli de platit privind lucrarile executate si serviciile prestate de terti

3552 "Debitori din avansuri spre decontare" cu sumele platite din avansuri spre decontare reprezentand contravaloarea cheltuielilor efectuate cu transportul de bunuri si de personal, cu deplasarile, detasarile si transferul personalului, cu serviciile postale, taxele de telecomunicatii, precum si cu alte servicii prestate de terti

3566 "Alti creditori diversi" cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate de terti, incluse pe cheltuieli

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" cu contravaloarea in lei a lucrarilor executate si serviciilor prestate de terti, in devize.

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIVERSE DE EXPLOATARE

In categoria cheltuielior diverse de exploatare sunt incluse:

venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun

cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun

cota-parte din cheltuielile sediului social

pierderi din cesiunea imobilizarilor

alte cheltuieli diverse de exploatare

Contabilitatea se tine cu ajutorul conturilor din grupa 64 cu aceeasi denumire

Conturile 641"Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun" si 642 "Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun" se debiteaza prin creditul contului 377 "Cheltuieli de platit"cu veniturile datorate coparticipantilor, conform contractelor, reprezentand venituri retrocedate de banca din operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun si cheltuielile de platit coparticipantilor, conform contractelor, reprezentand cheltuielile aferente bancii din operatiuni de exploatare nebancara efectuate in comun

Contul 646 "Pierderi din cesiunea imobilizarilor" se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

4411 "Fondul comercial", 4419 "Alte imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare", 4421 "Terenuri", 4422"Mijloace fixe", 4521 "Terenuri", 4522 "Mijloace fixe", 451 "imobilizari necorporale in afara activitatii de exploatare" cu valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale si corporale, cedate sau scoase din evidenta

411 "Parti in societatile comerciale legate", 412 "Titluri de participare", 413 "Titluri ale activitatii de portofoliu" cu pierderile din cesiunea titlurilor reprezentand parti in societatile comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitatii de portofoliu3041 "Titluri de investitii" cu pierderile din cesiunea titlurilor de investitii

3046 "Diferente de conversie" cu diferentele de conversie nefavorabile trecute la pierderi, aferente titlurilor de investitii vandute

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" cu contravaloarea in lei a pierdrilor in devize din cesiunea imobilizarilor corporale, necorporale si financiare

Contul 649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare" inregistreaza cheltuielile suportate din activitati, altele deact operatiunile propriu-zise de banca si altele decat operatiunile conexe ale activitatii bancare. Se detaliaza in conturi sintetice de gradul II astfel:

6491 "Despagubiri, amenzi si penalitati "

6492 "Donatii si subventii acordate"

6493 "Cheltuieli privind sponsorizarile"

6494 "Pierderi din debitori diversi"

6497 "Alte cheltuieli diverse de exploatare"

Se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

101 "Casa",111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)", 2511 "Conturi curente" cu sumele platite reprezentand diverse cheltuieli de exploatre; cu sumele reprezentand despagubiri, amenzi si penalitati; donatii si subventii acordate sub forma baneasca; sponsorizari acordate

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" cu contravaloarea in lei a sumelor reprezentand despagubiri, amenzi si penalitati, sponsorizari acordate in devize; contravaloarea creantelor indoielnice, dobanzilor indoielnice precum si dobanzile aferente creantelor si dobanzilor indoielnice in devize, privind debitori diversi, trecute la pierderi.

375 "Cheltuieli inregistrate in avans"cu cheltuielile inregistrate in avans, repartizate pe cheltuieli in perioadele sau exercitiile urmatoare

3556 "Alti debitori diversi" cu valoarea sconturilor acordate clientilor aferente livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari, precum si cu valoarea sconturilor acordate debitorilor

3556 "Alti creditori diversi" cu valoarea facturilor reprezentand cheltuieli diverse de exploatare

362 "Materiale", 363 "Materiale de natura obiectelor de inventar", 367 "Alte stocuri si asimilate" cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor si a altor stocuri, vandute sau donate

368 "Alte bunuri diverse" valoarea la pret de inregistrare a bunurilor mobile si imobile provenite din executarea creantelor bancii, vandute

3821 "Creante indoielnice", 3822 "Dobanzi indoielnice", 3827 "Creante atasate" cu creante indoielnice, dobanzi indoielnice, precum si dobanzile aferente creantelor si dobanzilor indoielnice, privind debitorii diversi, trecute la pierderi

442 "Imobilizari corporale ale activitatii de exploatare", 452 "Imobilizari corporale in afara activitatii de exploatare" donatiile acordate, reprezentand imobilizari corporale le valoarea neamortizata

Exemple de contabilizare

1. Venituri datorate coparticipantilor din contractele derulate in comun, reprezentand venituri

retrocedate de banci:

641 = 377

Venituri retrocedate privind Cheltuieli de platit

operatiunile de exploatare

nebancara efectuate in comun

2. Cheltuieli ce revin banci din din operatiuni de exploatare nebancara efectuate in comun:

642 = 377

Cota-parte privind operatiunile Cheltuieli de platit

de exploatare nebancare

efectuate in comun

3. Pierderi inregistrate la vanzarea unei cladiri:

6461 = 44221

Pierderi din cesiunea Cladiri

imobilizarilor necorporale si

corporale

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU AMORTIZRILE PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE SI CORPORALE

Se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 65

Contul 651 "Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor necorporale" se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

4611 "Amortizarea imobilizarilor necorporale" cu amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale privind activitatea de exploatare

4621 "Amortizarea imobilizarilor necorporale" cu amortiazrea aferenta imobilizarilor necorporale in afara activitatii de exploatare

377 "Cheltuieli de platit" cu cheltuielile de platit cu amortizarea imobilizarilor necorporale, rezultate din operatiuni de exploatare bancara si nebancara in comun

Contul 652 "Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale" se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi:

4612 "Amortizarea imobilizarilor corporale" cu amortizarea aferenta imobilizarilor corporale privind activitatea de exploatare

4621 "Amortizarea imobilizarilor corporale" cu amortiazrea aferenta imobilizarilor corporale in afara activitatii de exploatare

377 "Cheltuieli de platit" cu cheltuielile de platit cu amortizarea imobilizarilor corporale, rezultate din operatiuni de exploatare bancara si nebancara in comun

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU PROVIZIOANE SI PIERDERI DIN CREANTE

NERECUPERABILE SI AJUSTAREA LA INFLATIE

Contabilitatea cheltuielilor cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile

Cheltuielile sunt grupate pe categorii de provizioane si pierderi astfel:

cheltuieli cu provizioanele pentru creante din operatiuni interbancare

cheltuieli cu provizioanele pentru creante din operatiuni cu clientela

cheltuieli cu provizioanele privind operatiunile cu titluri si operatiuni diverse

cheltuieli cu provizioanele pentru valori imobilizate

cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

pierderi din creante nerecuperabile

Contabilitatea se tine cu ajutorul conturilor din grupa 66 cu aceeasi denumire. Aceste conturi se debiteaza prin creditul conturilor:

de provizioane din grupele: 19, 29, 39, 49, 55 si 56 cu provizioanele constituite

de "Creante indoielnice" (182, 282, 382, 482) cu creantele si dobanzile indoielnice si dobanzile aferente acestora acoperite sau nu cu provizioane, trecute la pierderi

B. Contabilitatea cheltuielilor cu ajustarea la inflatie se tine cu ajutorul contului 669 "Cheltuieli cu ajustarea la inflatie" cont utilizat in conditiile aplicarii IAS 29 "Rapoartele financiare in economiile hiperinflationiste"

Cheltuielile cu provizioanele se fac in scopul crearii anumitor rezerve, utilizabile in viitor pentru finantarea pierderii sau deprecierii unui element de activ (creanta, titlu, imobilizari) sau pentru acoperirea unei cheltuieli cu probabilitate mare de aparitie dupa inchiderea exercitiului.

Provizioanele constituite de banca se pot incadra in trei categorii:

provizioane pentru deprecierea sau pierderea unor creante sau imobilizari;

provizioane pentru riscuri si cheltuieli;

provizioane reglementate.

Contabilizarea operatiunilor   

Evidentierea contabila a cheltuielilor cu provizioane si a pierderilor din creante nerecuperabile se face cu ajutorul conturilor din grupa 66:

Grupa 66 - Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile

661 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni interbancare

6611 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit

6612 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda

662 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela

6621 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit

6622 - Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda

663 - Cheltuieli cu provizioane privind operatiunile cu titluri si operatiunile diverse

6631 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor

66311 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament

66312 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii

6632 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea stocurior

6637 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si indoielnice

664 - Cheltuieli cu provizioane pentru valori imobilizate

6641 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea partilor detinute in cadrul societatilor

comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu

6642 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

66421 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs

66422 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor activitatii de

exploatare

66423 - Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in afara activitatii

de explatare

6647 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si indoielnice

665 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli

6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin

semnatura

6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru facilitatile acordate personalului

6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru risc de tara

6657 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli

666 - Cheltuieli cu provizioane reglementate

667 - Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane

668 - Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane

Conturile din grupa 66 sunt conturi de activ. Conturile de cheltuieli cu provizioanele se debiteaza in corespondenta cu creditul unui cont de provizioane, specific activului pentru care se provizioneaza. In cazul utilizarii devizelor, se crediteaza contul 3722 - Contravaloarea pozitiei de schimb. Conturile 667 - Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane si 668 - Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane se debiteaza prin creditul conturilor de creante indoielnice, dobanzi indoielnice si creantele atasate

acestora. Creditarea conturilor din grupa 66 se face in corepondenta cu conturile 591 - Profit si pierdere sau 341 - Decontari intrabancare.

Exemple de contabilizare

1. Constituirea de provizioane pentru operatiuni interbancare:

6611 = 1911

Cheltuieli cu provizioane Provizioane specifice de risc

specifice de risc de credit de credit

6612 = 1912

Cheltuieli cu provizioane Provizioane specifice de risc

specifice de risc de dobanda de dobanda

2. Constituirea de provizioane pentru operatiuni cu clientela:

6621 = 2911

Cheltuieli cu provizioane Provizioane specifice de risc

specifice de risc de credit de credit

6622 = 2912

Cheltuieli cu provizioane Provizioane specifice de risc

specifice de risc de dobanda de dobanda

3. Constituirea de provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament si titlurilor de

investitii:

6631 = 391

Cheltuieli cu provizioane pentru Constituiri de provizioane

deprecierea titlurilor pentru deprecierea titlurilor

4. Constituirea de provizioane pentru creante restante si indoielnice:

6637 = 399

Cheltuieli cu provizioane pentru Provizioane pentru creante

creante restante si indoielnice restante si indoielnice

5. Constituirea de provizioane pentru creante restante si indoielnice in devize:

6637 = 3722

Cheltuieli cu provizioane pentru Contravaloarea pozitiei de

creante restante si indoielnice schimb

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR EXTRAORDINARE

Cheltuielile extraordinare reprezinta cheltuieli generate de evenimente sau tranzactii diferite de activitatile curente ale bancii si care nu apar frecvent sau cu regularitate.

Evidentierea acestora se realizeaza prin intermediul contului 671 "Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare" care se debiteaza prin creditul conturilor:

361 "Valori din aur, metale si pietre pretioase", 362 "Materiale", 367 "Alte stocuri", 368 "Alte bunuri diverse" valoarea pierderilor din calamitati privind valorile din aur, metale si pietre pretioase, materialele, stocurile si bunurile

442 "Imobilizari corporale ale activitatii de exploatare", 452 "Imobilizari corporale in afara activitatii de exploatare" cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale distruse in urma calamitatilor

1.9. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE

Reprezinta o cheltuiala facuta cu impozitul pe profit datorat de banca. Din punct de

vedere contabil exista contul de cheltuieli 691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit, ce se debiteaza   

in corespondenta cu contul 3531 - Impozit pe profit:   

691 = 3531

Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit

La sfarsitul exercitiului, contul de cheltuieli 691 se descarca in contul de 591 pentru stabilirea

rezultatului sau prin contul 341 in cazul in care rezultatul se stabileste la un nivel superior, la

sucursala sau centrala:   

591 = 691

Profit si pierdere Cheltuieli cu impozitul pe

profit

sau

341 = 691

Decontari intrabancare Cheltuieli cu impozitul pe

profit

2. CONTABILITATEA VENITURILOR BANCARE

Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

Principalele elemente care formeaza veniturile bancii sunt provenite din:

dobanzi aferente creditelor acordate si altor plasamente

livrarile de bunuri, executarile de lucrari, prestarile de servicii si din avantajele pe care banca a consimtit sa le primeasca

executarea unei obligatii legale sau contractuale din partea tertilor

In cadrul,veniturilor pentru fdeterminarea rezultatului exercitiului se cuprind, de asemenea, veniturile din:

vanzarea activelor

productia de imobilizari

diminuarea sau anularea provizioanelor

Cifra de afaceri se calculeaza prin insumarea veniturilor rezulatte din:

dobanzi si venituri asimilate (din operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare; din operatiunile cu clientela; din operatiunile cu obligatiuni si alte titluri cu venit fix si alte dobanzi si venituri asimilate)

venituri din titluri cu venit variabil

comisioane

castiguri sau pierderi din operatiuni financiare (rezultatul net din operatiunile cu titluri de tranzactii; de plasament si din operatiunile de schimb)

alte venituri din activitatea de exploatare (alte venituri de exploatare bancara si nebancara) Veniturile bancare reprezinta, in principal, contravaloarea serviciilor realizate de banca in baza functiilor de intermediere si de gestiune a mijloacelor de plata. Astfel, banca incaseaza dobanzi la creditele acordate sau la depozitele create la alte unitati bancare, incaseaza comisioane, chirii la operatiuni de leasing si alte venituri exceptionale, ce nu caracterizeaza activitatea curenta bancara. Putem clasifica toate aceste venituri in urmatoarele grupe, ce corespund si grupelor de conturi din planul contabil pentru societatile bancare:

venituri din activitatea de exploatare bancara;

venituri diverse de exploatare;

venituri din provizioane si recuperari de creante amortizate;

venituri exceptionale;

venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit.

Contabilitatea veniturilor se tine folosind conturi din clasa 7. Comun acestor conturi este faptul ca sunt conturi de pasiv, ce incep a functiona prin a se credita in timpul exercitiu;ui financiar si se debiteaza la sfarsitul anului prin descarcare in contul 591 - Profit sau pierdere sau in contul 341 - Decontari intrabancare, daca rezultatul nu se stabileste la nivelul subunitatii bancare.

2.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARA

Veniturile din activitatea de exploatare bancara reprezinta cea mai diversa si mai importanta categorie de venituri. Acestea sunt detaliate in mod asemanator cheltuielilor cu activitatea de exploatare, find compuse din dobanzi incasate la operatiuni de creditare si la depozite create la banci, din comisioane incasate, din dobanzi, dividende si diferente favorabile inregistrate la operatiunile cu titluri si devize, ca si din venituri create la operatiunile de finantare prin leasing. Cesiunile de imobilizari pot crea, de asemenea venituri de exploatere bancara.

In structura veniturilor din activitatea de exploatare bancara o pondere insemnata o au dobanzile si comisioanele. Pentru evidenta acestora se utilizeaza onturile din grupa 70:

701 "Venituri din operatiunile de trezorerie si interbancare"

702 "Venituri din operatiunile cu clientela"

703 "Venituri din operatiunile cu titluri"

704 "Venituri din operatiunile de leasing, locatie simpla si asimilate"

705 "Venituri din credite subordonate, parti in cadrul societatilor comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitatii de portofoliu"

706 "Venituri din operatiunile de schimb"

707 "Veniturile din operatiunile in afara bilantului"

708 "Venituri din prestatiile de servicii financiare"

709 "Alte venituri din activitatea de exploatare bancara"

Contabilizarea operatiunilor

Veniturile din activitatea de exploatare bancara sunt inscrise in contabilitate folosin

conturile grupei 70:

Grupa 70 - Venituri din activitatea de exploatare bancara

701 - Venituri din operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare

7011 - Dobanzi de la BNR

7012 - Dobanzi de la conturile de corespondent

7013 - Dobanzi de la depozitele bancilor

7014 - Dobanzi de la creditele acordate bancilor banci

7015 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune

7017 - Alte venituri din dobanzi

7018 - Dobanzi din creante restante si indoielnice

7019 - Comisioane

702 - Venituri din operatiuni cu clientela

7021 - Dobanzi de la creante comerciale si credite acordate clientelei

7022 - Dobanzi de la credite acordate clientelei financiare

7023 - Dobanzi de la valorile primite in pensiune

7024 - Dobanzi de la conturile curente debitoare

7027 - Alte venituri din dobanzi

7028 - Dobanzi din creante restante si indoielnice

7029 - Comisioane

703 - Venituri pentru operatiunile cu titluri

7031 - Dobanzi de la titluri primite in pensiune livrata

7032 - Venituri de la titluri de tranzactie

7033 - Venituri din titlurile de plasament

7034 - Venituri din titluri de investitii

7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri

7037 - Venituri diverse din operatiunile cu titluri

7038 - Dobanzi din creante restante si indoielnice

7039 - Comisioane

704 - Venituri din operatiunile de leasing, locatie simpla si asimilate

7041 - Venituri din operatiunile de leasing si asimilate

7042 - Venituri din operatiunile de locatie simpla

7048 - Venituri din creante restante si indoielnice

705 - Venituri din credite subordonate, parti in cadrul societatilor comerciale legate, titluri de

participare, titluri ale activitatii de portofoliu

7051 - Dobanzi de la creditele subordonate la termen

7052 - Dobanzi de la creditele subordonate pe durata nedeterminata

7053 - Dividende si venituri asimilate

7058 - Dobanzi din creante restante si indoielnice

706 - Venituri privind operatiunile de schimb

7061 - Venituri din operatiunile de schimb si arbitraj

7069 - Comisioane

707 - Venituri din operatiunile din afara bilantului

7071 - Venituri din angajamentele de finantare

7072 - Venituri din angajamentele de garantie

7077 -Venituri din alte angajamente date

708 - Venituri din prestatiile de servicii financiare

7083 - Comisioane din activitati de asistenta si consultanta

7085 - Venituri privind mijloacele de plata

7087 - Alte venituri din prestatiile de servicii financiare

709 - Alte venituri de exploatare bancara

7092 - Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun

7093 - Venituri refacturate privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun

7094 - Transferuri de cheltuieli de exploatare bancara

7099 - Venituri diverse de explatare bancara

Contul 701 "Venituri din operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare" tine evidenta:

dobanzilor si varsamintelor asimilate aferente: disponibilitatilor banesti aflate in contul curent la BNR si in conturile de corespondent (nostro); aferente depozitelor constituite la late banci; creditelor acordate bancilor; creditelor acordate pe baza valorilor primite in pensiune; titlurilor cu posibilitatea de rascumparare

diferentelor de dobanda aferente operatiunilor de schimb la termen, incheiate cu scop de acoperire;

altor venituri din dobanzi privind operatiunile interbancare;

dobanzi aferente creantelor restante si indoielnice din operatiunile de trezorerie si interbancare;

comisioane diverse, in special, venituri de curtaj pentru operatiunile de pensiune efectuate cu bancile, precum si comisioane ocazionate de operatiunile de acordare a creditelor, comisioane pentru deschiderea conturilor, gestiunea si inchiderea acestora, comisioane pentru operari in conturi si decontari rapide, comisioane pentru avizarea, amanarea si efectuarea de reclamatii, penalitati pentru intarzieri la plata.

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

conturile de "Creante atasate" din clasa 1 cu creantele din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente operatiunilor de trezorerie si interbancare;

376 "Venituri inregistrate in avans" cu sumele incasate in avans si repartizate pe venituri in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare;

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" cu contravaloarea in lei a dobanzilor in devize, calculate si neajunse la scadenta si contravaloarea in lei a comisioanelor in devize incasate aferente operatiunilor de trezorerie si interbancare;

378 "Venituri de primit" cu veniturile de primit reprezentand dobanzi si alte sume cuvenite privind titlurile cu posibilitate de rascumparare si cele aferente operatiunilor de schimb la termen, incheiate cu scop de acoperire;

1817, 1827 "Creante atasate" cu creantele din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor restante is indoielnice din operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare;

111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)" cu comisioanele aferente operatiunilor de trezorerie si interbancare incasate.Contul 702 "Venituri din operatiunile cu clientela" inregistreaza:

dobanzi si prelevari asimilate dobanzilor, in special comisioane de andosare, aferente creantelor comerciale i creditelor acordate clientelei nebancare

dobanzi si varsaminte asimilate aferente: creditelor acordate clientelei financiare; creditelor acordate pe baza valorilor primite in pensiune

dobanzi si prelevari asimilate, in special comisioane de descoperit de cont neautorizate, percepute la conturile curente ale clientelei

dobanzi si varsaminte asimilate aferente titlurilor cu posibilitatea de rascumparare

diferente de dobanda aferente operatiunilor de schimb la termen incheiate cu scop de acoperire

alte venituri din dobanzi privind operatiunile cu clientela

dobanzi aferente creantelor restante si indoielnice din operatiunile cu clientela

venituri de curtaj privind operatiunile de pensiune efectuate cu clientela, comisioane pentru operatiuni de scontare a efectelor comerciale, comisioane de gestiune pentru operatiunile de factoring, comisioane ocazionate de operatiunile de acordare a creditelor, deschiderea conturilor, gestiunea si inchiderea acestora, precum si alte comisioane aferente operatiunilor cu clientela

Se crediteaza prin debitul conturilor:

conturile de "Creante atasate" din clasa 2 cu creantele din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente operatiunilor cu clientela

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" cu contravaloarea in lei a dobanzilor in devize, calculate si neajunse la scadenta si a comisioanelor in devize aferente operatiunilor cu clientela

376 "Venituri inregistrate in avans" cu dobanzile incasate in avans si repartizate pe venituri in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare

378 "Venituri de primit" cu veniturile de primit reprezentand: dobanzi si alte sume cuvenite privind titlurile cu posibilitate de rascumparare si cele aferente operatiunilor de schimb la termen, incheiate cu scop de acoperire; si alte comisioane de primit afernte operatiunilor cu clientela

2817, 2827 "Creante atasate" cu creantele din dobanzi calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor restante si indoielnice din operatiuni cu clientela

101 "Casa", 111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)", 2511 "Conturi curente", 2521 "Conturi de factoring" cu sumele reprezentand comisioane percepute clientelei pentru serviciile aferente operatiunilor de creditare si de factoring

Contul 703 "Venituri din operatiunile cu titluri" evidentiaza:

dobanzi si varsaminte asimilate afernte creditelor acordate pe baza titlurilor primite in pensiune livrata

castiguri (diferente favorabile) din reevaluarea sau cesiunea titlurilor de tranzactie la pretul pietei, inclusiv din reevaluarea titlurilor date cu imprumut, precum si alte venituri aferente acestora

dobanzi aferente titlurilor cu venit fix, pe perioada reziduala (cupon necurs)

dividente si venituri asimilate aferente titlurilor de plasament cu venit variabil

diferente favorabile rezultate din cesiunea titlurilor de plasament

venituri din prime aferente titlruilor de investitii pe perioada reziduala a titlurilor

venituri provenind in special, din rambursarea anticipata sau din rascumpararea de titluri emise de catre banca

dobanzi aferente titlurilor de tranzactie, de plasament si de investitii, date cu imprumut, precum si alte venituri diverse din operatiuni cu titluri

dobanzi aferente creantelor restante si indoielnice, din operatiuni cu titluri

comisioane afrente din operatiunilor cu titluri

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

conturile de "Creante atasate" din clasa 3 cu creantele din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente operatiunilor cu titluri

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" cu contravaloarea in lei a dobanzilor in devize, calculate si neajunse la scadenta si a comisioanelor in devize aferente operatiunilor cu titluri

376 "Venituri inregistrate in avans" cu dobanzile incasate in avans si repartizate pe venituri in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare

3021 "Titluri de tranzactie", 3025 "Titluri date cu imprumut" cu diferentele favorabile din reevaluarea titlurilor de tranzactie din portofoliu propriu si a celor date cu imprumut, afrente cresterii cursului pe piata

101 "Casa", 111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)", 2511 "Conturi curente", 333 "Conturile societailor de bursa" cu sumele incasate reprezentand dividente afernte titlurilor de plasament cu venit variabil, precum si diferente favorabile din cesiunea titlurilor de tranzactie si de plasament; comisioane incasate aferente operatiunilor cu tiltluri

3251 "Obligatiuni" cu veniturile reprezentand valoarea primelor de rambursare, amortizate, afernte obligatiunilor emise de banca pentru care s-a efectuat conversia in actiuni

3817, 3827 "Creante atasate" cu creantele din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor restante si indoielnice din opertiuni cu titluri.

Contul 705 "Venituri din credite subordonate, parti in cadrul societatilor comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activitatii de portofoliu" inregistreaza:

dobanzi si venituri asimilate afrente creditelor subordonate la termen

dobanzi si venituri asimilate afrente creditelor subordonate pe durata nedeterminata

dividente si venituri asimilate, aferente partilor in cadrul societatile comerciale legate, titlurilor de participare si titlurilor activitatii de portofoliu

dobanzi aferente creantelor restante si indoielnice privind creditele subordonate

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

407, 417 "Creante atasate" cu creantele din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creditelor subordonate, partilor in cadrul societatile comerciale legate, titlurilor de participare si titlurilor activitatii de portofoliu, date cu imprumut

3722 "Contravaloarea prozitiei de schimb" cu contravaloarea in lei a dobanzilor in devize calculate si neajunse la scadenta, aferente creditelor subordonate, si creantelor restante si indoielnice privind creditele subordonate; cu contravaloarea in lei a dividentelor si veniturilor asimilate, precum si a dobanzilor calculate si neajunse la scadenta, aferente partilor in cadrul societatile comerciale legate, titlurilor de participare si titlurilor activitatii de portofoliu, date cu imprumut

101 "Casa", 111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)", 2511 "Conturi curente", 333 "Conturile societailor de bursa" cu dividentele si veniturile asimilate

4817, 4827 "Creante atasate" cu creantele din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creantelor restante si indoielnice privind creditele subordonate

Toate conturile de venituri din grupa 70 sunt conturi de pasiv si incep a functiona prin creditare. Creditarea se face, de regula, in corespondenta cu debitarea unor conturi de creante atasate, pentru veniturile din dobanzi, de titluri, pentru veniturile create de acestea sau prin debitarea contului 3722 - Contravaloarea pozitiei de schimb, in cazul unor venituri la operatiunile in devize.

Exemple de contabilizare:

16. Dobanzi din operatiuni cu BNR:

1172 7011

Creante atasate Dobanzi de la BNR

17. Dobanzi de la credite acordate bancilor corespondente:   

Creante atasate Dobanzi de la conturile de

corespondent

1 Dobanzi de la un credit la termen acordat unei alte banci:

1417 70142

Creante atasate Dobanzi de la creditele la

termen

19. Dobanzi de la un credit la termen in devize acordat unei alte banci:

3722 70142

Contravaloarea pozitiei de Dobanzi de la creditele la

schimb termen

20. Dobanzi la operatiuni de primire in pensiune:

1517 7015

Creante atasate Dobanzi de la valorile primite

in pensiune

21. Dobanzi de la operatiuni de scontare:

376 = 70211

Venituri inregistrate in avans Dobanzi din operatiuni de

scont si asimilate

22. Dobanzi de la operatiuni de factoring:

376 = 70212

Venituri inregistrate in avans Dobanzi din operatiuni de

factoring

23. Dobanzi debitoare la contul curent al unei persoane fizice:

Creante atasate Dobanzi de la conturile curente

24. Comisioane incasate pentru operatiuni cu clientela:

2511 7029

Conturi curente Comisioane

25. Reevaluarea titlului de tranzactie in urma cresterii cursului:

3021 = 7032

Titluri de tranzactie Venituri din titluri de

tranzactie

26. Diferenta favorabila inregistrata la vanzarea titlurilor de tranzactie prin societati de bursa, in

conditiile in care pretul de vanzare este superior valorii din contabilitate:

333 = 7032

Conturile societatilor de bursa Venituri din titluri de

tranzactie

27. Incasarea dividendului in cont propriu la un titlu de plasament (actiune):

111 = 70333

Cont curent la BNR Dividende si venituri asimilate

2 Inregistrarea periodica a dobanzii scurse la o obligatiune:

3037 = 70331

Creante atasate Dobanzi

29. Esalonarea diferentei favorabile in cazul decotarii unui titlu de investitii:

3041 = 70342

Titluri de investitii Venituri din titluri de investitii

30. Inregistrarea diferentei de curs favorabile la operatiuni in devize:

3722 = 7071

Contravaloarea pozitiei de Venituri din operatiuni de

schimb schimb sau arbitraj

31. Preluarea pe venituri sau cheltuieli a diferentelor favorabile la operatiuni in devize:

3722 = 7061

Contravaloarea pozitiei de Venituri din operatiuni de

schimb schimb si arbitraj

32. Esalonarea pe venituri a deportului de primit la operatiuni in devize:

378 = 70172

Venituri de primit Report /deport

2.2. CONTABILITATEA VENITURILOR DIVERSE DIN EXPLOATARE

Veniturile diverse din exploatare reprezinta transferuri de cheltuieli catre alte banci sau subunitati bancare, venituri din operatiuni efectuate in comun sau venituri din activitatea subunitatilor bancare din strainatate. Tot aici mai sunt cuprinse si venituri realizate la cesiunea imobilizarilor sau cote-parti din subventiile de investitii.

Veniturile diverse din exploatare cuprind:

cheltuielile refacturate si cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancare efectuate in comun

cota-parte din cheltuielile sediului social

venituri din cesiunea imobilizarilor

venituri accesorii

alte venituri diverse din exploatare

Contabilizarea operatiunilor

Contabilizarea acestor operatiuni se face cu ajutorul conturilor din grupa 74 - Venituri diverse din exploatare:

Grupa 74 - Venituri diverse din exploatare

741 - Cheltuieli refacturate

7411 - Cheltuieli refacturate societatilor grupului

7412 - Cheltuieli refacturate altor societati

742 - Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancare efectuate in comun

743 - Cota-parte din cheltuielile sediului social

746 - Venituri din cesiunea imobilizarilor

7461 - Venituri din cesiunea imobilizarilor necorporale si corporale

7462 - Venituri din cesiunea imobilizarilor financiare

747 - Venituri accesorii

7471 - Venituri privind imobilele legate de exploatare

7472 - Venituri din activitati nebancare

7479 - Alte venituri accesorii

749 - Alte venituri diverse din exploatare

7491 - Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancara

7492 - Cota-parte din subventiile de investitii trecuta la venituri

7493 - Venituri din subventii de exploatare

7494 - Venituri din productia de imobilizari

7495 - Venituri privind bunurile mobile si imobile din executarea creantelor

7499 - Alte venituri

Conturile pentru venituri diverse din exploatare sunt conturi de activ. Se pot credita in corespondenta cu conturi din clasa 3, in cazul unor venituri de primit sau al debitorilor, cu contul 5412, pentru subventii de primit sau cu contul 3722, pentru venituri in devize.

Contul 746 "Venituri din cesiunea imobilizarilor" este utilizat de catre banci pentru a inregistra veniturile din cesiunea imobilizarilor necorporale si corporale si venituri din cesiunea obligatiunilor si altor titluri cu venit fix, precum si din cesiunea actiunilor si altor titluri cu venit variabil, atunci cand aceste titluri sunt destinate sa serveasca de o maniera durabila activitatea bancii

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

3556 "Alti debitori diversi" cu sumele de incasat reprezentand venituri din vanzarea imobilizarilor necorporale, corporale si financiare

101 "Casa", 111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)", 2511 "Conturi curente", 333 "Conturile societailor de bursa" cu sumele incasate sau de incasat, reprezentand venituri din cesiunea imobilizarilor financiare

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" cu contravaloarea in lei a veniturilor in devize din vanzarea imobilizarilor necorporale si corporale si din cesiunea imobilizarilor financiare

Contul 749 "Alte venituri diverse de exploatare" este utilizat pentru:

esalonarea pe mai multe exercitii a subventiilor primite care se inregistreaza in contul de rezultate

subventiile primite sau de primit de catree banca pentru acoperire pierderilor si alte subventii

valoarea la cost de productie a imobilizarilor corporale si necorporale realizate in regie proprie

veniturile din vanzarea bunurilor mobile i imobile provenite din executarea creantelor bancii

despagubir si penalitati, precum si alte sume cuvenite bancii, datorate catre bugetul statului, altele decat impozite si taxe

plusuri de inventar, bunuri sau valori primite gratuit, drepturi de personal neridicate, prescrise, bunuri rezultate din dezmembrarea unor imobilizari

venituri din vnzarea materialelor si a altor stocuri de bunuri, precum si alt venituri iverse de exploatare

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

541 "Subventii pentru investitii" cu cota-parte a subventiilor pentru investitii virata asupra rezultatului exercitiului

111 "Cont curent la BNR", 3534 "Subventii" cu subventiile de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite pentru acoperirea pierderilor sau pentru alte destinatii, potrivit legii

431 "Imobilizari necorporale in curs", 432 "Imobilizari corporale in curs", 4419 "Alte imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare",442 "Imobilizari corporale ale activitatii de exploatare", 451 "Imobilizari necorporale in afara activitatii de exploatare", 452 "Imobilizari corporale in afara activitatii de exploatare" cu valoarea la cost de productie a imobilizarilor necorporale si corporale realizate in regie proprie

3556 "Alti debitori diversi" cu valoarea la pretul de vanzare a bunurilor mobile si imobile provenite din executarea creantelor bancii, vandute; valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, precum si valoarea sconturilor obtinute de la creditori

3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" cu contravaloarea in lei a bunurilor mobile si imobile provenite din executarea creantelor bancii, vandute in devize; contravaloarea in lei a a altor venituri diverse de exploatare in devize

101 "Casa", 111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei", 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)", 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)", 2511 "Conturi curente", 3556 "Alti debitori diversi" cu valoareabunurilor constatate lipsa la inventariere sau deteriorate, imputate tertilor; sumele datorate de terti pentru concesiuni, licente, brevete si alte drepturi similare; sumele incasate sau de incasat reprezentand venituri din vanzarea materialelor obiectelor de inventar si altor stocuri, despagubirile si penalitatile incasate, precum si alte venituri diverse se exploatare

3539 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" cu sumele cuvenite bancii, datorate de buget, altele decat impozitele si taxele

3557 "Creante atasate" cu creantele din dobanzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente debitorilor diversi din depozite de garantii varsate

conturile de stocuri cu valoarea stocurilor constattate plus la inventar sau primite cu titlu gratuit

Exemple de contabilizare

1. Venituri in devize aferente activitatii subunitatilor din strainatate:

3722 = 743

Contravaloarea pozitiei de Cota-parte din cheltuielile

schimb sediului social

2. Venituri din cesiunea imobilizarilor:

3556 = 7461

Alti debitori diversi Venituri din cesiunea

imobilizarilor necorporale si

corporale

3. Venituri din valorificarea unor bunuri la executarea garantiilor:

3556 = 7495

Alti debitori diversi Venituri privind bunurile

mobile si imobile din

executarea creantelor

CONTABILITATEA VENITURILOR DIN PROVIZIOANE RECUPERARI DE CREANTE AMORTIZATE I AJUSTAREA LA INFLATIE

Veniturile din provizioane apar atunci cand se anuleaza total sau partial un provizion datorita faptului ca activul pentru care s-a provizionat este vandut sau iese din evidenta bancii. La fel se procedeaza si in cazul diminuarii sau disparitiei riscurilor pentru care s-a provizionat.

Contabilitatea veniturilor din provizioane si din recuperari de creante amortizate

Veniturile din provizione se constituie din diminuarea provizioanelor sau a anularii lor, pe urmatoarele categorii:

venituri din provizioane pentru creante din operatiuni bancare

venituri din provizioane din operatiuni cu clientela

venituri din provizioane privind operatiunile cu titluri si operatiuni diverse

venituri din provizioane pentru valori imobilizate

venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli

venituri din recuperari de creante amortizate

Contabilitatea se tine cu ajutorul conturilor din grupa 76 "Venituri din provizioane si recuperari de creante amortizate". Aceste conturi se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

de provizioane din grupele: 19, 29, 39, 49, 55 si 56 cu provizioanele diminuate sau anulate

de "Creante indoielnice"(182, 282, 382, 482) cu sumele de incasar reprezentand creante din dobanzi indoielnice, precum si creantele atasate acestora reactivate, trecute anterior la pierderi

B. Contabilitatea veniturilor din ajustarea la inflatie se tine cu ajutorul contului 769 "Venituri din ajutarea la inflatie", cont utilizat in conditiile aplicarii IAS 29 "Rapoartele financiare in economiile inflationiste"

Contabilizarea operatiunilor   

Evidenta acestor operatiuni se tine cu ajutorul urmatoarelor conturi de venituri:

Grupa 76 - Venituri din provizioane si venituri din creante nerecuperabile

761 - Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni interbancare

7611 - Venituri din provizioane specifice de risc de credit

7612 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda

762 - Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela

7621 - Venituri din provizioane specifice de risc de credit

7622 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda

763 - Venituri din provizioane privind operatiunile cu titluri si operatiunile diverse

7631 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor

7632 - Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurior

7637 - Venituri din provizioane pentru creante restante si indoielnice

764 - Venituri din provizioane pentru valori imobilizate

7641 - Venituri din provizioane pentru deprecierea partilor detinute in cadrul societatilor

comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu

7642 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

7647 - Venituri din provizioane pentru creante restante si indoielnice

765 - Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli

7651 - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin

semnatura

7652 - Venituri din provizioane pentru facilitatile acordate personalului

7653 - Venituri din provizioane pentru risc de tara

7657 - Venituri din provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli

766 - Venituri din provizioane reglementate

767 - Venituri din recuperari de creante amortizate

Aceste conturi de activ sunt creditate in corespondenta cu debitul conturilor de

provizioane specifice diferitelor active sau riscuri.

Exemple de contabilizare

1. Diminuari sau anulari de provizioane constituite pentru operatiunile interbancare:

1911 = 761

Provizioane specifice de risc de Venituri din provizioane

credit pentru creante din operatiuni2. Diminuari sau anulari de provizioane constituite pentru operatiuni cu clientela:

2912 = 7622

Provizioane specifice pentru Venituri din provizioane

risc de dobanda specifice de risc de credit

3. Diminuari sau anulari de provizioane constituite pentru deprecierea titlurilor de plasament:

3911 = 76311

Provizioane pentru deprecierea Venituri din provizioane

titlurilor de plasament pentru deprecierea titlurilor de

plasament

4. Diminuari sau anulari de provizioane in devize, constituite pentru riscul de tara:

553 = 7653

Provizioane pentru riscuri de Venituri din provizioane

tara pentru riscuri de tara

2.4. CONTABILITATEA VENITURILOR EXTRAORDINARE

Veniturile extraordinare sunt venituri care nu sunt legate de activitatea curenta a bancii. Ele se impart in doua grupe: venituri exceptionale din operatiuni de gestiune si venituri exceptionale din provizioane.

Veniturile extraordinare reprezinta venituri generate de evenimente sau tranzactii diferite de activitatile curente ale bancii si care nu apar frecvent si cu regularitate

Contabilizarea operatiunilor   

Evidenta veniturilor exceptionale se tine cu ajutorul conturilor din grupa 77:

Grupa 77 - Venituri exceptionale

771 - Venituri exceptionale din operatiuniler de gestiune

7711 - Venituri din despagubiri si penalitati

7712 - Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune

773 - Venituri exceptionale din provizioane

7731- Venituri exceptionale din provizioane pentru riscuri si cheltuieli

7732 - Venituri exceptionale din provizioane pentru deprecieri

7733 - Venituri exceptionale din provizioane reglementate

777 - Alte venituri exceptionale

Conturile din grupa 77 sunt conturi de activ. Ele se pot credita in contrapartida cu un

cont de trezorerie, la incasarea despagubirilor si penalitatilor sau cu contul 559 - Alte

provizioane, in cazul veniturilor exceptionale din provizioane.

Exemple de contabilizare   

1. Penalitati incasate de la clienti:

2511 = 7711

Conturi curente Venituri din despagubiri si

penalitati

2. Despagubiri incasate in numerar:

Casa Venituri din despagubiri si penalitati

3. Venituri exceptionale din anulari sau diminuari de provizioane pentru riscuri si cheltuieli:

559 = 7731

Alte provizioane Venituri exceptionale din

provizioane pentru riscuri si

cheltuieli

2.5. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT

Bancile isi creaza o rezerva determinata procentual la volumul creditelor acordate.

Nivelul acestei rezervei se actualizeaza in functie de variatia volumului creditelor. In cazul in care ea trebuie diminuata, apare un venit pentru banca evidentiat in contul 781 - Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit. Operatiunea se face in corespondenta cu debitul contului 514 - Rezerva generala pentru riscul de credit, conform reglementarilor legale:

Rezerva generala pentru riscul Venituri din reluarea rezervei

de credit, conform generale pentru riscul de credit

reglementarilor legale

Pentru evidentierea distincta a veniturilor rezultate din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit constituita din profit, se deschid in cadrul contului sintetic de gradul I 781 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit" urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

7811 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit constituita din profitul brut"

7812 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit constituita din profitul net"

Se crediteaza prin debitul contului 514 "Rezerva generala pentru riscul de credit" cu diminuarile sau utilizari din rezerva generala pentru riscul de credit constituita din profitul brut

3. CONTABILITATEA REZULTATUL EXERCITIULUI

La sfarsitul exercitiului, societatile bancare isi stabilesc rezultatul exercitiului sub forma de profit sau de pierdere. Acesta cuprinde:

rezultatul curent;

rezultatul exceptional, care este obtinut din operatiuni exceptionale, in afara activitatii curente bancare.

Pentru obtinerea rezultatului exercitiului, acesta preia soldurile conturilor de venituri si cheltuieli. Cu aceasta ocazie aceste conturi se inchid. Diferenta rezultata reprezinta profitul brut (sold creditor) sau pierdere bruta (sold debitor). Din profitul brut se pot deduce anumite cheltuieli, inainte de stabilirea impozitului pe profit, dar numai cele permise de normele in vigoare si in limitele prevazute legal (pierdere din anii

precedenti, rezerva legala, rezerva generala pentru riscul de credit)

Eliminand impozitul pe profit se obtine profitul net al exercitiului. Acesta se va repartiza pe destinatii (rezerve, dividende, fond de participare a salariatilor la profit) sau poate fi reportat pentru exercitiul urmator.

Contabilizarea operatiunilor   

Evidentierea contabila a rezultatelor se face apeland la urmatoarele conturi:

Grupa 58 - Rezultatul reportat

581 - Rezultatul reportat

Grupa 59 - Rezultatul exercitiului

591 - Profit sau pierdere

592 - Repartizarea profitului

DETERMINAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI SI INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A ACESTUIA

Potrivit legii, in contabilitate, profitul sau pierderea se stabilesc lunar. In acest sens, conturile de cheltuieli si conturile de venituri in care se inregistreaza, in functie de natura lor, cheltuielile respectiv veniturile, se inchid, provizoriu, prin rezultatul exercitiului.

Rezultatul exercitiului, respectiv profitul sau pierderea, se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului, indiferent de data incasarii sau platii lor.

In finctie de perioada la care se refera rezultatul poate fi:

rezultatul exercitiului precedent (reportat)

rezultatul exercitiului curent

Rezultatul reportat se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 581 "Rezultatul reportat", cont bifunctional care se detaliaza in conturi sintetice de gradul al II-lea astfel:

5811 "Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata"

5812 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru pria data a IAS mai putin IAS 29"

5813 "Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile"

5814 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale"

5815 "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din revaluare"

Contul 5811 "Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata" se debiteaza prin creditul conturilor:

591 "Profit sau pierdere" cu pierderile realizate in exercitiile financiare precedente, care nu au fost repartizate

501 "Capital social", 512 "Rezerve legale", 513 "Rezerve statutare", 514 "Rezerva generala pentru riscul de credit", 519 "Alte rezerve" cu profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, destinat maririi capitalului social sau virat la rezerve

354 "Dividente de plata" cu dividentele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul net realizat in exercitiile financiare precedente

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

512 "Rezerve legale", 513 "Rezerve statutare", 519 "Alte rezerve" cu rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate in exercitiile financiare precedente

591 "Profit sau pierdere" cu profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, nerepartizt, precum si pierderea reportata din exercitiul financiar anterior, acoperita din profitul realizat in perioada curenta

501 "Capital social" cu pierderile realizate in exercitiile financiare precedente care reduc capitalul social

Soldul debitor al contului reprezinta pierderea nerepartizata

Soldul creditor al contului reprezinta profitul nerepartizat

Rezultatul exercitiului curent care poate fi reflectat in urmatoarele forme:

b.1. Rezultatul contabil al exercitiului (profitul sau pierderea) cuprinde rezultatul curent, rezultatul extraordinar si impozitul pe profit.

Rezultatul curent reprezinta diferenta dintre veniturile din operatiunile curente, respectiv veniturile din exploatare si veniturile din provizioane si recuperari de creante amortizate si cheltuielile curente, respectiv cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu provizioanele si pierderi din creante nerecuperabile

Rezultatul extraordinar reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile extraordinare, ca urmare a unor operatiuni efectuate de banca, care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a acesteia

Rezultatul exercitiului reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere supus repartizarii

Determinarea profitului sau a pierderii precum si repartizarea profitului pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale se inregistreaza in contabilitate in moneda nationala.

Inregistrarea in contabilitate se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 59 "Rezulatul exercitiului'

Contul 591 "Profit su pierdere" inregistreaza profitul sau pierderea realizata in cursul exercitiului financiar. Este un cont bifunctional

Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

7011 "Dobanzi de la BNR"- 781 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit" la sfarsitul perioadei cu soldul creditor al conturilor din clasa 7

501 "Capital social" cu pierderile realizate la inchiderea exercitiului financiar care reduc capitalul social

512 "Rezerve legale", 519 "Alte rezerve" cu pierderile realizate la inchiderea exercitiului financiar care reduc rezervele

581 "Rezultatul reportat" cu pierderile realizate in exercitiile financiare precedente, care nu au fost repartizate

Se debiteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

6011 "Dobanzi la BNR"- 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" la sfarsitul perioadei cu soldul debitor al conturilor din clasa 6

581 "Rezultatul reportat" cu profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, nerepartizat, precum si pierderea reportata din exercitiu financiar anterior, acoperita din profitul realizat in perioada curenta

592 "Repartizarea profitului" cu profitul net realizat in exercitiul precedent, destinat repartizarii

Soldul creditor al contului reprezinta profitul realizat, daca veniturile depasesc cheltuielile

Soldul debitor al contului reprezinta pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile

Contul 592 "Repartizarea profitului" este un cont de activ

Se debiteaza prin debitul urmatoarelor conturi:

512 "Rezerve legale" cu sumele repartizate din profitul brut pentru constituirea rezervelor legale; profitul net realizat la inchiderea exercitiului financiar, trecut la rezerve legale

514 "Rezerva generala pentru riscul de credit" cu sumele repartizate din profitul brut pentru constituirea rezervei generale pentru riscul de credit; profitul net realizat la inchiderea exercitiului financiar, trecut la rezerva generala pentru riscul de credit

513 "Rezerve statutare", 519 "Alte rezerve" cu rezervele constituite din profitul net realizat la inchiderea exercitiului financiar

501 "Capital social" cu profitul net realizat la inchiderea exercitiului financiar repartizat pentru majorarea capitalului social

354 "Dividente de plata" cu dividentele datoarte actionarilor sau asociatilor profitul net realizat la inchiderea exercitiului financiar

Se crediteaza prin debitul contului 591 "Profit sau pierdere" cu profitul net realizat in exercitiul financiar precedent, destinat repartizarii

Soldul contului reprezinta repartizarile din profit efectuate in cursul anului

b.2 Rezultatul fiscal se determina prin corectarea rezultatului contabil (Rc) cu elemente deductibile si nedeductibile.

In conformitate cu reglementarile actuale, rezultatul fiscal (Rf) se determina dupa relatia:

Rf = Rc - Deduceri fiscale + Cheltuieli nedeductibile

Deducerile fiscale sunt considerate in principal:

rezerva legala

rezerva generala pentru riscul de credit

provizioanele specifice de risc de credit

pierderile din anii precedenti

Cheltuieli nedeductibile sunt considerate in principal:

impozitul pe profit datorat

amenzile, majorarile si penalitatile de intarziere

cheltuielile de protocol care depasesc limita legala

cheltuieli cu sponsorizarea care depasesc limita legala

sumele pentru constituirea provizioanelor care depasesc limita legala sunt integral nedeductibile

Exemple de contabilizare

1. Descarcarea conturilor de cheltuieli la sfarsitul exercitiului:

591 = %

Profit sau pierdere 601

Cheltuieli cu operatiunile de

trezorerie si operatiunile

interbancare

/

677

Alte cheltuieli exceptionale

2. Descarcarea conturilor de venituri la sfarsitul exercitiului:

701 Profit sau pierdere

Venituri din operatiunile de

trezorerie si operatiunile

interbancare

/

777

Alte venituri

3. Constituirea rezervelor din profitul brut:   

592 = %

Repartizarea profitului 512

Rezerve legale

Rezerva generala pentu riscul

de credit

4. Inregistrarea si deducerea impozitului pe profit:   

691 = 3531

Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozit pe profit

591 = 691

Profit sau pierdere Cheltuieli cu impozitul pe

profit

5. Constituirea rezervelor din profitul net:

592 = %

Repartizarea profitului 512

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve

6. Repartizarea dividendelor catre actionari:   

592 = 354

Repartizarea profitului Dividende de plata

7. Profit net ramas nerepartizat din exercitiul anterior:

581 = 591

Rezultat reportat Profit sau pierdere

Inchiderea contului de rezultate la inceputul exercitiului urmator:

591 = 592

Profit sau pierdere Repartizarea profitului

EXEMPLE DE INTREBARI

1. Prezentati grupa de cheltuieli cu provizioanele si pierderi din creante nerecuperate.

2. Cum se inregistreaza diferentele favorabile si nefavorabile la operatiunile cu devize ?

3. Dobanda de platit la un depozit la termen deschis la banca de o alta banca se inregistreaza

astfel:

a. 1327 = 60132

b. 1327 = 111

c. 111 = 1327

d. 60132 = 1327

e. 1327 = 70132

Raspuns corect ( d).

4. Care este semnificatia contabila a urmatoarei operatiuni: 2912 = 7622 ?

a. majorarea unui provizion constituit pentru operatiuni cu clientela

b. diminuarea unui provizion constituit pentru operatiuni interbancare

c. anularea unui provizion constituit pentru operatiuni cu clientela

d. constituirea unui provizion pentru deprecieri

e. trecerea pe venituri a pierderilor din operatiuni cu clientela

Raspuns corect (c).

5. La amortizarea primei la un titlu de investitii se face urmatoarea inregistrare:

a. se debiteaza contul 60342

b. se debiteaza contul 3041

c. se crediteaza contul 70342

d. se debiteaza contul 111

e. se crediteaza contul 60342

Raspuns corect (a).

6. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la cheltuieli sunt corecte:

reflecta diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor

se concretizeaza in reducerea capitalului propriu

sunt reflectate in conturi cu functie de pasiv

influenteaza marimea rezultatului financiar al institutiei de credit

nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (a,b,d).

7. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la venituri sunt corecte:

reflecta cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor

se concretizeaza in cresterea capitalului propriu

sunt reflectate in conturi cu functie de activ

influenteaza marimea rezultatului financiar al institutiei de credit

nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (a,b,d).

Care din urmatoarele afirmatii cu privire la profit sau pierdere sunt adevarate

se stabilesc lunar

se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli

se stabilesc trimestrial

se determina cxa diferenta intre creante si datorii

nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (a,b).

Care din urmatoarele elemente sunt considerate deduceri fiscale:

rezerva legala

pierderi din anii precedenti

amenzile si penalitatile

impozitul pe profit datorat

nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (a,b).

10. Care din urmatoarele elemente sunt considerate nedeductibile fiscal:

rezerva legala

amenzile si penalitatile

cheltuielile de protocol peste limita legala

impozitul pe profit datorat

nici o varianta nu este corecta

Raspuns corect (b,c,d).

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1260
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved